Karta från medeltiden över Jämtland, Norge och Sverige

  • Jämtland och Härjedalen hörde i huvudsak till Danmark-Norge fram till 1645, då landskapen blev svenska. Texten L.D. på kartan = landskapsdömena.
  • Flera av orterna i släktsagan kan du hitta på kartan. Sjön vid Frösön är Storsjön. I dess närhet är även Hackås, Näs, Lockne, Näskott, Oviken, Rödön och Sunne belägna.
  • Det hade nog inte inneburit några större svårigheter för Danmark-Norge att med Jämtland som utgångspunkt skära av Sverige på mitten och behålla den övre delen av Norrland som danskt-norskt territorium !