Ingel Jonsson Björkman

Yrke: Soldat/ korpral Björkman och bonde i Handog, Lit, Jämtland
Född: 1633-12-27 i Lommaryd, F
Soldatstart: 1661-11-16 i Brunflo kompani
Soldatavsked: 1684 i Stengärde, Näs, Z
Död: 1716-06-23 i Lit, Handog, Z
Begravd: 1716-07-02 i Lit, Z
linje
Familj med: Ingeborg Persdotter (1646 – 1698)
Barn:1. Ingeborg Ingelsdotter (1665 -), inget känt ännu.
2. Per Ingelsson (1665 – 1748), bonde och ryttare i Handog, Lit, gift 1698 med Ingeborg Eriksdotter (1675 – 1751), från Böle, Lit, Z.
3. Johan Ingelsson (1679 – 1767)
4. Anders Ingelsson Björkman (1680 – 1761), ryttare, bonde och rusthållare i Brynje, Kyrkås, gift 1712 med Helena Persdotter (1691 – 1752), från Brynje, Kyrkås, Z.
linje
Noteringar:
Ingel Jonsson från Lommaryd i Småland var soldat/korpral Björkman och bonde i Handog, Lit; var soldat 1661-1676 i Lockne, Revsund och Lit samt andre korpral för Stengärde, Näs, 1676-1684, då han erhöll avsked; 1679 uppbjöd Ingel tredje gången Jöns Rolandssons hemman i Handog om 2 tunnland, som han och hans salige broder hade köpt för 60 riksdaler; 1683 kärade löjtnant Johan Nilsson Niure till sina grannar i Handog, corpralen Ingel Jonsson, Olof Hemmingsson, Olof Olofsson, Jöns Broddesson och Hemming Andersson för att han inte hade fått vara ilag med dem uti älgswånen innevarande år, Niures hemman hade legat öde en tid, och enär han inte hade deltagit i det gemensamma arbetet, som vedertaget var, så blev de tilltalade friade; död 82 år gammal.
Bild: Dragonklädsel i Jämtland i slutet av 1600-talet.
 
Källor
 C 1, Lit
Soldatregistret, 1645-1901, ÖLa