Argyll, Somerled of (1100-1164)
Arnesson, Finn (1005-1062)
Björnsson, Erik Segersäll (930-995)
Bretagne, Judith of (982-1017)
Bröms, Elisabet (1560-1600)
Colonsay, Gilbert of (1040-1110)
Colonsay, Somerled of (1000-1083)
Corbet, Sybilla (1065-1125)
Danmark, Gorm Old of (860-935)
Danmark, Gunhild of (905-972)
Danmark, Harald II Blåtand of (911-986)
Danmark, Sven I Tveskägg of (960-1014)
Einarsson, Ivar White (1000-1060)
England, Elisabet of (1083-1150)
England, Henry I of (1068-1135)
Falaise, Herleva of (1012-1101)
Finnsdotter, Ingeborg (1032-1069)
Flandern, Baudouin IV of (980-1035)
Flandern, Baudouin V of (1012-1067)
Flandern, Matilda of (1031-1083)
Frankrike, Adele of (1009-1079)
Frankrike, Henrik I of (1008 - 1060)
Frankrike, Robert II of (972-1031)
Galloway, Afreca of (1099-1166)
Galloway, Fergus of (1070-1161)
Godresson, Harald (916-940)
Gudbjörgsson, Gudbrand (930-1001)
Gudbrandsdotter, Åsta (978-1045)
Hallstensson, Nils (1300-1354)
Halvardsdotter, Kristina (1305-1360)
Halvardsdotter, Kristina (1320-1375)
Halvdansdotter, Thorborg (1016-1060)
Halvdansson, Harald Finehair (858-945)
Halvdansson, Sigurd Sow (970-1018)
Haraldsson, Godred macArailt (940-989)
Haraldsson, Olof the Saint (995-1030)
Hebriderna, Gilbert of (980-1040)
Hebriderna, Harald Black of (980-1040)
Hedeby, Ragnhild Rich of (870-897)
Hedeby, Tyra Danebod of (854-930)
Henriksson, Carolus (1515-1600)
Håkonsdotter, Nn (1060-1105)
Irland, Ardgar of (1010-1064)
Irland, Domnall of (1048-1121)
Irland, Finola of (1145-1190)
Irland, Lochlainn of (980-1023)
Irland, Murcard of (1115-1166)
Irland, Niall of (1091-1119)
Isle of Man, Godred of (1030-1095)
Isle of Man, Godred Black of (1127-1187)
Isle of Man, Godred Don (1186-1230)
Isle of Man, Harold of (1207-1287)
Isle of Man, Magnhild of (1230-1295)
Isle of Man, Olof Bitling of (1080-1153)
Isle of Man, Olof Black of (1173-1237)
Isle of Man, Ragnhild of (1115-1175)
Isle of Man, Ragnvald of (1165-1229)
Isle of Man, Torleif of (1228-1290)
Ivarsson, Håkon (1038-1065)
Jönsson, Måns (1520-1557)
Jönsson, Per (1570-1646)
Karlsson, Örjan (1400-1473)
Karlsson, Örjan (1470-1548)
Kettilsdotter, Rådgerd (1380-1445)
Kiev, Anna of (1024 - 1080)
Kiev, Elisabeth of (1032-1085)
Kiev, Igor I of (875 - 945)
Kiev, Jaroslav I the Wise of (978-1054)
Kiev, Olga Helena of (885 - 969)
Kiev, Svjatoslav I of (942-972)
Kiev, Vladimir the Great of (956-1015)
Kintyre, Ruaídrí of (1145-1221)
Kintyre, Lawon of (1175-1240)
Kintyre, Nn of (1170-1230)
Laurenti, Martinus (1525-1610)
Luxemburg, Ogive of (995-1030)
MacLochlainn, Máel (950-997)
Mecklenburg, Estrid of (985-1032)
Månsdotter, Gullov (1550-1629)
Mårtensdotter, Britta (1584-1640)
Nilsdotter, Kerstin (1515-1560)
Nilsson, Per (1325-1375)
Norge, Erik Bloodaxe of (895-954)
Norge, Magnus I of (1024-1047)
Norge, Ragnfred of (923-990)
Norge, Ragnhild of (1042-e 1065)
Norge, Ragnhild of (1047-1100)
Norge, Sigurd a-Bush of (900-937)
Normandie, Eleonora of (1010-e 1030)
Normandie, Richard II of (962-1026)
Normandie, Richard III of (997-1027)
Normandie, Robert of (1008-1035)
Normandie, Vilhelm I of (1028-1087)
Ogmundsson, Halvard (1280-1350)
Olofsson, Per (1410-1489)
Orkney, Håkon of (1075-1126)
Orkney, Ingeborg of (1099-1126)
Orkney, Pål of (1049-1099)
Orkney, Torfinn the Stout of (1009-1065)
Persdotter, Birgitta (1440-1488)
Persdotter, Britta (1609-1666)
Persson, Jöns (1540-1587)
Persson, Karl (1360-1430)
Polen, Gunhild av (965-1015)
Polotsk, Ragnhild of (963-1002)
Provence, Constance of (973-1032)
Ragnfredsdotter, NN (975-1035)
Ross, Christina of (1200-1250)
Ross, Ferquard of (1170-1237)
Sigurdsson, Halvdan (999-1050)
Sigurdsson, Halvdan Black (935-1018)
Sigurdsson, Harald Hårdråde (1015-1066)
Skoglar-Toste, Toste (910-975)
Skötkonung, Olof (980-1022)
Svitjod, Astrid of (997-e 1036)
Svitjod, Ingegerd Irina of (1000-1050)
Svitjod, Rurik of (800 - 879)
Torasdotter, Gunhild (930-980)
Torleifsson, Hallsten (1272-1345)
Tostesdotter, Sigrid Storråda (945-1013)
Tostesson, Ulf den Gamle (930-975)
Tryggvasdotter, Ingeborg (945-1010)
Ulfsson, Ragnvald Jarl (948-1021)
Örjansson, Karl (1440-1485)
Örjansson, Per (1515-1553)
bild
bild

Ingegerd Irina of Svitjod

Drottning och nunnan Anna i Novgorod (Holmgård) och Kiev (Könugård), Gårdarike.

Far:
 
Mor:
 
Född:
 
1000 Skara, Husaby, Svitjod 1)
Död:
 
1050-02-10 Gårdarike, Könugård (Kiev) 1)
Bar

Vigsel:
 
1019 1)
Barn:
1. Dobronega Maria of Kiev (1019 - 1087), gift med kung Kasimir I Restaurator (1016-1058), Polen.
2. Vladimir den Skallige of Kiev (1020 - 1050), styresman i Novgorod (Holmgård), Gårdarike.
3. Anastasia of Kiev (1023 - 1044), drottning i Ungern, gift med kung Andreas I (1020-1061).
5. Izjaslav I of Kiev (1025 - 1078), kung i Kiev (Könugård) fr 1054 i perioder till 1078.
6. Svjatoslav II of Kiev (1028 - 1076), kung i Cernigov fr 1054 och i Kiev 1073-1076.
7. Vsevolod I of Kiev (1030 - 1093), kung i Perejaslavl och Kiev (Könugård), Gårdarike.
8. Viacheslav of Kiev (1031 - 1060), prins i Smolensk, Gårdarike.
10. Igor of Kiev (1036 - 1060), prins i Kiev (Könugård), Gårdarike.
Bar
Noteringar
Noteringar
Utan Olof Skötkonungs vetskap började en diskussion 1017-1018 mellan Ingegerd, hennes frände Ragnvald Jarl, som var kungens styresman över göterna i Skara, och Hjalte Skjeggesson, ett sändebrund från den norske kungen Olav den helige. Kanske kunde Ingegerd påverka sin far att upphöra med beskattningen av Västnorge ? Om inte - hur skulle hon ställa sig till ett frieri från Olav den Digre ? Hon hade ju giftasåldern inne och på det viset skulle de två länderna knytas samman i fred. Olof Skötkonung hade emellertid inte en tanke på att gifta bort sin dotter med fiendekungen, trots att trycket på honom från landets stormän i denna fråga efterhand hade blivit stort. Lösningen på hans dilemma kom österifrån. Där hade Jaroslav I, även kallad den vise, kievrysk furste med säte i Novgorod, mottagit nyheten om giftermålsplanerna mellan Ingegerd och Olav med oro. Han bävade inför vad ett enat svenskt-norskt rike skulle kunna åstadkomma i österled. Jaroslav beslöt sig även han för att fria till Ingegerd. Mot hennes vilja accepterade Olof Skötkonung, och istället för att fara till Norge fann hon sig 1019 på väg till furst Jaroslav i Novgorod. (Populär Historia, sid 13, nr 8/2001, Catharina Ingelman-Sundberg)

Bättre bevarad är fursten Jaroslavs marmorsarkofag i Sofiakyrkan i Kiev, i vilken man vid en undersökning år 1936 fann tre skelett. Det ena tillhörde en man som varit närmare 80 år och vars högra ben var kortare än det vänstra. Både åldern och lytet stämmer väl överens med Jaroslav, som enligt Nestorskrönikan var halt. De andra skeletten tillhörde en kvinna, som varit yngre än mannen, troligen furstinnan Ingegerd samt ett barn. (Vikingar i österled, Mats G. Larsson)

Det kom sändemän till Svitjod från kung Jaroslav öster i Holmgård och ville ha uppfyllt avtalen från sommaren då kung Olov Skötkonung hade lovat att gifta sin dotter Ingegerd med kung Jaroslav. Kung Olov talade med Ingegerd om saken och sa att han ville att hon skulle gifta sig med kung Jaroslav. Hon svarade: om jag skall gifta mig med kung Jaroslav då vill ja ha Aldeigjeborg och det jarlsrike, som hör till borgen i brudgåva. Sändemännen gick med på det på sin kungs vägnar. Nestorkrönikan nämner inte Ingegerds namn, men uppger att Jaroslavs hustru dog år 1050. (Heimskringla, Olov den Heliges saga)

Sju söner och tre döttrar är kända från Jaroslavs och Ingegerds äktenskap. Sönerna hette Ilja, Vladimir, Izjaslav, Svjatoslav, Vsevolod, Igor och Vjatjeslav. Döttrarnas namn var Elisabet, Anastasia och Anna. Ilja dog som spädbarn, och Vladimir blev mest känd för att han år 1043 ledde en misslyckad attack på Konstantinopel. Men han kom trots allt ifrån äventyret med livet i behåll och sattes av sin far in som furste i Novgorod. Också de övriga sönerna fick furstendömen efter sin far, och denne förmanade dem på dödsbädden strängt att hålla sams. De råkade emellertid så gott som omedelbart i krig med varandra. (Rune Edberg, arkeolog och journalist, gm Patric Hadenius)

Anund Jakob var son till Olofs gemål Estrid, med vilken kungen också hade dottern Ingegärd. (Sveahövdingens budskap, sid 135, Mats G Larsson)
Jaroslav med familj
Fursten Jaroslav och hans familj hyllar Vladimir den Helige och framräcker Sofiakyrkan, som Jaroslav lät bygga år 1036. Bakom fursten står sönerna Vladimir, Izjaslav, Svjatoslav och Vsevolod. Under dem står från vänster furstinnan Ingegerd av Sverige, döttrarna Elisabeth, Anastasia och Anna samt sannolikt sonen Igor. Avbildning från 1600-talet av en idag till största delen förstörd fris i Sofiakyrkan i Kiev, där kvinnobilderna utgjort den högra delen.


Heliga Anna
Heliga Anna av Novgorod. Kronan visar att hon är ett furstehelgon. Ikonen finns i Heliga Annas ortodoxa kyrka i Eskilstuna. Ingegerd lät mot slutet av sitt liv viga sig till nunna enligt den strängaste ordningen och fick då namnet Anna.
 
Källor
Royal Genealogical Data, Hull, England
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-25.