Argyll, Somerled of (1100-1164)
Arnesson, Finn (1005-1062)
Björnsson, Erik Segersäll (930-995)
Bretagne, Judith of (982-1017)
Bröms, Elisabet (1560-1600)
Colonsay, Gilbert of (1040-1110)
Colonsay, Somerled of (1000-1083)
Corbet, Sybilla (1065-1125)
Danmark, Gorm Old of (860-935)
Danmark, Gunhild of (905-972)
Danmark, Harald II Blåtand of (911-986)
Danmark, Sven I Tveskägg of (960-1014)
Einarsson, Ivar White (1000-1060)
England, Elisabet of (1083-1150)
England, Henry I of (1068-1135)
Falaise, Herleva of (1012-1101)
Finnsdotter, Ingeborg (1032-1069)
Flandern, Baudouin IV of (980-1035)
Flandern, Baudouin V of (1012-1067)
Flandern, Matilda of (1031-1083)
Frankrike, Adele of (1009-1079)
Frankrike, Henrik I of (1008 - 1060)
Frankrike, Robert II of (972-1031)
Galloway, Afreca of (1099-1166)
Galloway, Fergus of (1070-1161)
Godresson, Harald (916-940)
Gudbjörgsson, Gudbrand (930-1001)
Gudbrandsdotter, Åsta (978-1045)
Hallstensson, Nils (1300-1354)
Halvardsdotter, Kristina (1305-1360)
Halvardsdotter, Kristina (1320-1375)
Halvdansdotter, Thorborg (1016-1060)
Halvdansson, Harald Finehair (858-945)
Halvdansson, Sigurd Sow (970-1018)
Haraldsson, Godred macArailt (940-989)
Haraldsson, Olof the Saint (995-1030)
Hebriderna, Gilbert of (980-1040)
Hebriderna, Harald Black of (980-1040)
Hedeby, Ragnhild Rich of (870-897)
Hedeby, Tyra Danebod of (854-930)
Henriksson, Carolus (1515-1600)
Håkonsdotter, Nn (1060-1105)
Irland, Ardgar of (1010-1064)
Irland, Domnall of (1048-1121)
Irland, Finola of (1145-1190)
Irland, Lochlainn of (980-1023)
Irland, Murcard of (1115-1166)
Irland, Niall of (1091-1119)
Isle of Man, Godred of (1030-1095)
Isle of Man, Godred Black of (1127-1187)
Isle of Man, Godred Don (1186-1230)
Isle of Man, Harold of (1207-1287)
Isle of Man, Magnhild of (1230-1295)
Isle of Man, Olof Bitling of (1080-1153)
Isle of Man, Olof Black of (1173-1237)
Isle of Man, Ragnhild of (1115-1175)
Isle of Man, Ragnvald of (1165-1229)
Isle of Man, Torleif of (1228-1290)
Ivarsson, Håkon (1038-1065)
Jönsson, Måns (1520-1557)
Jönsson, Per (1570-1646)
Karlsson, Örjan (1400-1473)
Karlsson, Örjan (1470-1548)
Kettilsdotter, Rådgerd (1380-1445)
Kiev, Anna of (1024 - 1080)
Kiev, Elisabeth of (1032-1085)
Kiev, Igor I of (875 - 945)
Kiev, Jaroslav I the Wise of (978-1054)
Kiev, Olga Helena of (885 - 969)
Kiev, Svjatoslav I of (942-972)
Kiev, Vladimir the Great of (956-1015)
Kintyre, Ruaídrí of (1145-1221)
Kintyre, Lawon of (1175-1240)
Kintyre, Nn of (1170-1230)
Laurenti, Martinus (1525-1610)
Luxemburg, Ogive of (995-1030)
MacLochlainn, Máel (950-997)
Mecklenburg, Estrid of (985-1032)
Månsdotter, Gullov (1550-1629)
Mårtensdotter, Britta (1584-1640)
Nilsdotter, Kerstin (1515-1560)
Nilsson, Per (1325-1375)
Norge, Erik Bloodaxe of (895-954)
Norge, Magnus I of (1024-1047)
Norge, Ragnfred of (923-990)
Norge, Ragnhild of (1042-e 1065)
Norge, Ragnhild of (1047-1100)
Norge, Sigurd a-Bush of (900-937)
Normandie, Eleonora of (1010-e 1030)
Normandie, Richard II of (962-1026)
Normandie, Richard III of (997-1027)
Normandie, Robert of (1008-1035)
Normandie, Vilhelm I of (1028-1087)
Ogmundsson, Halvard (1280-1350)
Olofsson, Per (1410-1489)
Orkney, Håkon of (1075-1126)
Orkney, Ingeborg of (1099-1126)
Orkney, Pål of (1049-1099)
Orkney, Torfinn the Stout of (1009-1065)
Persdotter, Birgitta (1440-1488)
Persdotter, Britta (1609-1666)
Persson, Jöns (1540-1587)
Persson, Karl (1360-1430)
Polen, Gunhild av (965-1015)
Polotsk, Ragnhild of (963-1002)
Provence, Constance of (973-1032)
Ragnfredsdotter, NN (975-1035)
Ross, Christina of (1200-1250)
Ross, Ferquard of (1170-1237)
Sigurdsson, Halvdan (999-1050)
Sigurdsson, Halvdan Black (935-1018)
Sigurdsson, Harald Hårdråde (1015-1066)
Skoglar-Toste, Toste (910-975)
Skötkonung, Olof (980-1022)
Svitjod, Astrid of (997-e 1036)
Svitjod, Ingegerd Irina of (1000-1050)
Svitjod, Rurik of (800 - 879)
Torasdotter, Gunhild (930-980)
Torleifsson, Hallsten (1272-1345)
Tostesdotter, Sigrid Storråda (945-1013)
Tostesson, Ulf den Gamle (930-975)
Tryggvasdotter, Ingeborg (945-1010)
Ulfsson, Ragnvald Jarl (948-1021)
Örjansson, Karl (1440-1485)
Örjansson, Per (1515-1553)
bild
bild

Carolus Henriksson

Kyrkoherde i Tuna 1551-1600.

Född:
 
1515 Hälsingland, X 1)
Död:
 
1600-04-02 Tuna, Y 2)
Bar
Familj med:  ?

Barn:
1. Johannes Hans Bröms (1554 - 1633)
Bar
Familj med: Barbro Stigsdotter (1540 - 1600)

Vigsel:
 
1562-06-22 2)
Barn:
3. Magdalena Bröms (1564 - 1597)
4. Elisabet Bröms (1566 - 1643)
5. Elias Bröms (1569 - 1601)
Bar
Noteringar
Noteringar
Carolus Henrici (Bröms) (1551-1600), sannolikt från Hälsingland, erhöll av kung Gustaf I kollationsbrev såsom kyrkoherde i Tuna 25 september 1551. Med ett par bönder i Edsta by ingick han 1555 ett avtal, varigenom några där belägna jordlotter, tillhöriga Stöde kyrka, utbyttes mot den jord, de innehade invid prästbordsåkern (Eckl. bost. 2, s. 83, not. 4). Gemensamt med underlagman Michel i Karlenge avgav han 27 aug. 1557 ett intyg, att 6 t:r spannmål ur Tuna kyrkhärberge uttagits till K. M:jts laxebyggning. Även herr Carl fick vidkännas de rätt betungande gärder till K. Maj:t och kronan, som pålades prästerskapet, och undslapp ej heller den gästning, som åtföljde krigsföretagen under kung Erik XIV:s tid. Då krigsöversten Claudius Gallus på väg till Jämtland med sina trupper gästade Tuna prästgård, frikallade han 1 febr. 1564 kyrkoherden i anledning härav från utgörandet av en gärd uppgående till 8 t:r fetalier och 1 fjärding ärter. På allmänna Landstinget i Njurunda 3 nov. 1568 beseglar herr Carolus i Tuna prästerskapets trohetsförsäkran åt kung Johan III. Till Älvsborgs lösen 1571 utgav han 66 mk 2 öre, utgörande tiondedelen av värdet på hans lösegendom, som då utgjorde: silver 10 lod 1 quintin, koppar 7 pund, tenn 2 pd, mässing 1 pd, kor 9, får 8, getter 8, svin 6 samt 1 ung och 1 gammal häst jämte 1 sto. Ett jordbyte mellan herr Carl och Tord Roalson i Boda, Torps s:n, bekräftades 15 febr. 1576, därvid den senare fick 7 mål i Nordaned i Torp samt 6 lod silver och 30 mk penningar i mellangift av herr Carl, som erhöll 6 mål i Runsvik i Tuna. Sedan fogden i Medelpad omkring 1580 förordnats att redovisa för kyrktionden och uppbära prosttunnorna, men detta ledde till oordningar, utnämnde kung Johan herr Carl, som tidigare synes varit landsprost, ånyo år 1582 till innehavare av denna befattning, varigenom han erhöll en tillökning i lönen med 4 pund 2 spann, motsvarande 1 t:a spannmål från var kyrka. I behåll finnes ett brev från ärkebiskop Andreas Laurentii (Björnram), daterat 8 febr. 1589 till d:no Carolo in Tuna med underrättelse, att bönderna i Stöde låtit förstå, att de ej fått någon gudstjänst om påsk och pingst, men väl på Palmsöndagen, i anledning varav ärkebiskopen vänligt ber kyrkoherden se till, att de ej framdeles behöva klaga över något sådant och besvära K. Maj:t i onödan. Herr Carl underskriver Uppsala mötes beslut 1593 och riksdagsbeslutet i Söderköping 22 okt. 1595. Avled 2 apr. 1600. (Härnösands stifts herdaminne, Leonard Bygdén)

Carolus var gift första gången med Helga, död i Gefle 22/3 1561. Carolus var gifta andra gången 22/6 1562 med Barbro Stigsdotter, khdedotter från Bergsjö, Hälsingland, död i Runsvik i Tuna 1600, samma år som prosten.
Barn i första giftet: Margareta, f. 12/2 1553, g. 27/1 1574, d. 10/3 1575. Johannes (Hans), f. 12/3 1554, faderns efterträdare. Henricus, f. 25/7 1555. Catharina, f. 16/2 1557. Elin, f. 11/6 1558.
Barn i andra giftet: Petrus, f. 27/5 1563, d. s. å. Magdalena, f. 12/12 1564, d. i dec. 1597 i Gefle. Elisabeth, f. 27/11 1566, g. 3/2 1592 m. khden Petrus Erici i Segersta, ärkestiftet, deras son Erik, assessor i Svea hofrätt, adlades Rosenhjelm. Elias, f. 11/2 1569, baccalaureus vid första magisterpromotionen i Upsala 1600, slutl. khde i Täby, Upland. Stig, f. 17/4 1571. Isac, f. 20/6 1573. Petrus, f. 5/10 1576. Ericus, f. 4/4 1579. Margareta, f. 8/1 1582. (Härnösands stifts herdaminne, Leonard Bygdén)
Bibel
Gustav Vasas bibel från år 1541, då den var översatt till svenska.
Källor
Beräkning
Härnösands stifts hm, L. Bygdén
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-25.