Argyll, Somerled of (1100-1164)
Arnesson, Finn (1005-1062)
Björnsson, Erik Segersäll (930-995)
Bretagne, Judith of (982-1017)
Bröms, Elisabet (1560-1600)
Colonsay, Gilbert of (1040-1110)
Colonsay, Somerled of (1000-1083)
Corbet, Sybilla (1065-1125)
Danmark, Gorm Old of (860-935)
Danmark, Gunhild of (905-972)
Danmark, Harald II Blåtand of (911-986)
Danmark, Sven I Tveskägg of (960-1014)
Einarsson, Ivar White (1000-1060)
England, Elisabet of (1083-1150)
England, Henry I of (1068-1135)
Falaise, Herleva of (1012-1101)
Finnsdotter, Ingeborg (1032-1069)
Flandern, Baudouin IV of (980-1035)
Flandern, Baudouin V of (1012-1067)
Flandern, Matilda of (1031-1083)
Frankrike, Adele of (1009-1079)
Frankrike, Henrik I of (1008 - 1060)
Frankrike, Robert II of (972-1031)
Galloway, Afreca of (1099-1166)
Galloway, Fergus of (1070-1161)
Godresson, Harald (916-940)
Gudbjörgsson, Gudbrand (930-1001)
Gudbrandsdotter, Åsta (978-1045)
Hallstensson, Nils (1300-1354)
Halvardsdotter, Kristina (1305-1360)
Halvardsdotter, Kristina (1320-1375)
Halvdansdotter, Thorborg (1016-1060)
Halvdansson, Harald Finehair (858-945)
Halvdansson, Sigurd Sow (970-1018)
Haraldsson, Godred macArailt (940-989)
Haraldsson, Olof the Saint (995-1030)
Hebriderna, Gilbert of (980-1040)
Hebriderna, Harald Black of (980-1040)
Hedeby, Ragnhild Rich of (870-897)
Hedeby, Tyra Danebod of (854-930)
Henriksson, Carolus (1515-1600)
Håkonsdotter, Nn (1060-1105)
Irland, Ardgar of (1010-1064)
Irland, Domnall of (1048-1121)
Irland, Finola of (1145-1190)
Irland, Lochlainn of (980-1023)
Irland, Murcard of (1115-1166)
Irland, Niall of (1091-1119)
Isle of Man, Godred of (1030-1095)
Isle of Man, Godred Black of (1127-1187)
Isle of Man, Godred Don (1186-1230)
Isle of Man, Harold of (1207-1287)
Isle of Man, Magnhild of (1230-1295)
Isle of Man, Olof Bitling of (1080-1153)
Isle of Man, Olof Black of (1173-1237)
Isle of Man, Ragnhild of (1115-1175)
Isle of Man, Ragnvald of (1165-1229)
Isle of Man, Torleif of (1228-1290)
Ivarsson, Håkon (1038-1065)
Jönsson, Måns (1520-1557)
Jönsson, Per (1570-1646)
Karlsson, Örjan (1400-1473)
Karlsson, Örjan (1470-1548)
Kettilsdotter, Rådgerd (1380-1445)
Kiev, Anna of (1024 - 1080)
Kiev, Elisabeth of (1032-1085)
Kiev, Igor I of (875 - 945)
Kiev, Jaroslav I the Wise of (978-1054)
Kiev, Olga Helena of (885 - 969)
Kiev, Svjatoslav I of (942-972)
Kiev, Vladimir the Great of (956-1015)
Kintyre, Ruaídrí of (1145-1221)
Kintyre, Lawon of (1175-1240)
Kintyre, Nn of (1170-1230)
Laurenti, Martinus (1525-1610)
Luxemburg, Ogive of (995-1030)
MacLochlainn, Máel (950-997)
Mecklenburg, Estrid of (985-1032)
Månsdotter, Gullov (1550-1629)
Mårtensdotter, Britta (1584-1640)
Nilsdotter, Kerstin (1515-1560)
Nilsson, Per (1325-1375)
Norge, Erik Bloodaxe of (895-954)
Norge, Magnus I of (1024-1047)
Norge, Ragnfred of (923-990)
Norge, Ragnhild of (1042-e 1065)
Norge, Ragnhild of (1047-1100)
Norge, Sigurd a-Bush of (900-937)
Normandie, Eleonora of (1010-e 1030)
Normandie, Richard II of (962-1026)
Normandie, Richard III of (997-1027)
Normandie, Robert of (1008-1035)
Normandie, Vilhelm I of (1028-1087)
Ogmundsson, Halvard (1280-1350)
Olofsson, Per (1410-1489)
Orkney, Håkon of (1075-1126)
Orkney, Ingeborg of (1099-1126)
Orkney, Pål of (1049-1099)
Orkney, Torfinn the Stout of (1009-1065)
Persdotter, Birgitta (1440-1488)
Persdotter, Britta (1609-1666)
Persson, Jöns (1540-1587)
Persson, Karl (1360-1430)
Polen, Gunhild av (965-1015)
Polotsk, Ragnhild of (963-1002)
Provence, Constance of (973-1032)
Ragnfredsdotter, NN (975-1035)
Ross, Christina of (1200-1250)
Ross, Ferquard of (1170-1237)
Sigurdsson, Halvdan (999-1050)
Sigurdsson, Halvdan Black (935-1018)
Sigurdsson, Harald Hårdråde (1015-1066)
Skoglar-Toste, Toste (910-975)
Skötkonung, Olof (980-1022)
Svitjod, Astrid of (997-e 1036)
Svitjod, Ingegerd Irina of (1000-1050)
Svitjod, Rurik of (800 - 879)
Torasdotter, Gunhild (930-980)
Torleifsson, Hallsten (1272-1345)
Tostesdotter, Sigrid Storråda (945-1013)
Tostesson, Ulf den Gamle (930-975)
Tryggvasdotter, Ingeborg (945-1010)
Ulfsson, Ragnvald Jarl (948-1021)
Örjansson, Karl (1440-1485)
Örjansson, Per (1515-1553)
bild
bild

Ragnvald Jarl Ulfsson

Jarl i Skara, Svitjod, och i Polotsk och (Aldeigjuborg) Staraja Ladoga, Gårdarike.

Far:
 
Född:
 
948 Skara, Svitjod 1)
Bosatt:
 
1019 Gårdarike, Aldeigjuborg (Staraja Ladoga) 2)
Död:
 
1021 Gårdarike, Aldeigjuborg (Staraja Ladoga) 1)
Bar

Vigsel:
 
963 1)
Barn:
2. Astrid Ragnvaldsdotter (998 - e 1030), grevinna på Orkneyöarna, Skottland.
3. Eiliv Ragnvaldsson (999 - e 1031), jarl i Aldeigjuborg, Staraja Ladoga, Gårdarike.
4. Ulf Ragnvaldsson (1000 - e 1030), jarl i Aldeigjuborg, Staraja Ladoga, Gårdarike.
Bar
Familj med: Astrid Njalsdotter (990 - 1067)

Vigsel:
 
1018 1)
Barn:
5. Stenkil Ragnvaldsson (1018 - 1066), kung i Svitjod 1060-1066.
Bar
Noteringar
Noteringar
Arkeologiskt kan man belägga att skandinaviska vikingar grundat bosättningar eller uppehållit sig både vid Staraja Ladoga, Gnezdovo och Jarolslavl. I staden Kiev i Ukraina lär enligt Nestorkrönikan varjager, skandinavier, ha tagit makten under ledning av Oleg år 882. (Nordisk vikingaguide, sid 9, Lars G. Holmblad)

Ragnvald Jarl hade blivit kristen tidigt om vi får tro den stora sagan om Olaf Tryggvasson, närmare bestämt i samband med att han gifte sig med Olafs syster Ingeborg omkring år 1000. Då hade den norske kungen ställt som krav att han skulle låta döpa sig och hela sitt följe, och när jarlen och hans nyblivna gemål sedan for hem fick han med sig präster som skulle kristna folket Götland och lära dem den rätta tron. (Götarnas riken, sid 122, Mats G. Larsson)

Utan Olof Skötkonungs vetskap började en diskussion föras runt 1017-1018 mellan Ingegerd, hennes frände Ragnvald Jarl, som var kungens styresman över göterna i Skara, och Hjalte Skjeggesson, ett sändebud från den norske kungen Olav den Helige. Kanske kunde Ingegerd påverka sin far att upphöra med beskattningen av Västnorge ? Om inte - hur skulle hon ställa sig till ett frieri från Olav den Digre ? Hon hade ju giftasålderna inne och på det viset skulle de två länderna knytas samman i fred. (Populär Historia, nr 8/2001, Catharina Ingelman-Sundberg)

Ragnvald Jarl reste till Norge med Olov Skötkonungs dotter prinsessan Astrid utan att hennes kunglige fader hade tillfrågats om saken. I Norge firades bröllop med Olav den Helige till Olof Skötkonungs begripliga förbittring. Ragnvald Jarls ställning blev snart ohållbar i Sverige och han måste lämna Sverige; det skedde enligt Snorre i den formen att han följde prinsessan Ingegerd på hennes brudfärd till Gårdarike, där han fick Aldeigjuborg vid sjön Ladoga till jarladöme i stället för det mistade Västergötland. Aldeigjuborg och jarldömet som hörde till staden var Ingegerds brudgåva, men Ingegerd lät sin frände Ragnvald få makten. Ladoga var sedan gammalt ett betydande handelscentrum. Stadens namn har i de nordiska källorna levt kvar i sin äldre finska form och kallas där Aldeigja eller vanligare Aldeigjuborg, d.v.s. Aldigjas borg, där borg betyder befäst stad. (En nordisk kronologi, Alf Henrikson)

Ragnvald Jarl var kusin med drottning Ingegerd i Kiev (Konugård). Han var en stor hövding och var skattskyldig under kung Jaroslav och blev gammal. Och då Olav den Helige var i Gårdarike så var han med Ragnvald Ulfsson, och det var den största vänskap mellan dem. För alla ansedda män hedrade kung Olav mycket medan han var där, men ingen mer än Ragnvald Jarl och drottning Ingegerd, för hon och Olav älskade varandra i hemlighet. (Vikingar i österled, Mats G. Larsson)

Snorre lämnar i sin mer utförliga saga om Olaf den Helige, som styrker Sigrid Storrådas anknytning till Västergötland och som dessutom kan tyda på att hon haft sina rötter där; hon var syster till Ulf, far till Ragnvald Jarl, alltså den Ragnvald som var hövding i Västergötland, då Sigvat Skald kom dit den där kvällen hösten år 1018. Jarlen skulle då ha varit Sigrids brorson och därmed kusin till Olof Skötkonung. (Svitjod, sid 168, Mats G. Larsson)

Där floderna Volkhov och Ladozka flyter samman, ca 10 mil öster om dagens S:t Petersburg, låg en gång den handelsplats som under vikingatiden kallades för Aldeigjuborg. Handelsplatsen låg utmed den viktiga vattenleden som från Finska viken via sjön Ladoga gick längs med Volkhov till sjön Ilmen in i det centrala ryska området (Aldeija är ett äldre finskt personnamn=Aldeijas borg, borg=befäst stad). Staraja Ladogas äldsta datering är från cirka år 760. Ursprungligen var Ladoga en obefäst boplats, vars innevånare tycks ha sysslat med hantverk och fjärrhandel. Staden dominerades senare av en träborg, vilken omgavs av hantverkarkvarteren. På kyrkogården S:t Kliment finns skelettgravar med skelett av nordisk typ. På den östra stranden mittemot Ladoga låg Plakun, ett skandinaviskt gravfält med både brand- och skelettgravar. Gravfältet dateras till 800-900-tal och innehöll både mans- och kvinnogravar. (Nordisk vikingaguide, 1995, Lars G. Holmblad)

Fosterfar och frände till Ragnvald var den berömde lagmannen i Tiundaland, Svitjod, Torgny Lagman. (Vikingahistorier, sid 114, Åke Ohlmarks)
Aldeigjuborg
Aldeigjuborg vid Volchovs strand som var det första stenhuset i Gårdarike år 1114.
© Alex Goss Northern Fortress.
Gårdarike
Områden med nordiska bosättningar i Gårdarike. Inom parantes finns de vikingatida namnen.
 
Källor
Beräkning
Vikingar i österled, Mats G Larsson
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-24.