Åtalade odelsbönder i Undersåkers socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Hallen
 • Mårten Larsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Morten Lauritzenn i Hallen).
 • Järpen
 • Olof Ravildsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Olluff Rawildssenn i Hierpen).
 • Kerstin Nn, levde som änka 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Kiersten enche i Hierpen).
 • Gunder Sivertsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed och sedan rymt; Olof Ravildsson berättade att Gunder kunde så på sin andel förutom den andel om 1 tunna, som hörde till hans hustru; 6 tunnor kunde sås på gården; hans omyndiga brorsbarn ägde halva gården; andra hans brorsbarn de två andelar i den halva gården; 1 tunna var förbrutet och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Gunder Siworssenn; Olluff Rawelssenn).
 • Hårsta
 • Erik Karlsson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Erich Carlssenn i Horstad).
 • Nils Bengtsson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Niels Benndssenn i Miell).
 • Nyland
 • Per Ingvaldsson och Jon Persson, båda levde 1613; båda hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fria; (Peder Ingwoldsen och Joen Pederssenn i Nyland).
 • Rista
 • Jöns Persson, levde 1613; dömdes fri; (Jen Pederssen i Restad).
 • Hålland
 • Jakob Esbjörnsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på hela gården, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Jacob Esbiörnssen i Höyland).
 • Jon Stensson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Joenn Stenssen i Höyland).
 • Romo ?
 • Helge Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på hela gården; en syster och modern hade andelar i gården, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Helge Ollssenn i Reynne; jordeboken har Rymme).
 • Stamgärde
 • Nils Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på hela gården, som tillkom hustrun; gården var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; hade också någon gård i Ottsjö i denna socken i pant av Jon Svensson och hans moder för 60 daler; på gården kunde sås 2 tunnor; gården var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Niels Ollssen i Stamgier).
 • Nils Nilsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Niels Nielssen i Stamgier).
 • Nils Svensson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Niels Swebssen i Stamgier).
 • Rågerd Nn, levde som änka 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Regier enche i Stamgier).
 • Olof Jonsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Olluff Joenssen i Öye).
 • Edsåsen
 • Nils Olofsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Niels Ollssenn i Edtzbye).
 • Olof Henriksson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Olluff Hendrichsenn i Edtzbye).
 • Bengt Bertilsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Bendt Bertelssenn i Eidtzaas).
 • Jon Östensson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Joenn Östenssen i Eidtzaas).
  (Östen Jonsson i Edsåsen var nämndeman i Undersåkers tingslag och en av dom som med sitt signetavtryck bekräftade freden i Brömsebro år 1645).
 • Nils Andersson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Niels Anderssenn ibid.).
 • Olof Nilsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Olluff Nielssen ibid.).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.