Åtalade odelsbönder i Sundsjö socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Fanbyn
 • Mikael Jakobsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; i stycket nämns också Olof Sivertsson i Fanbyn, Jon Sundfastsson i Sörviken, Jöns Jörgensson i Norderäng och Mikaels son Anders i samband med striderna mellan de svenska och de dansk-norska styrkorna; 6 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 9 mark; (Michell Jacobsenn i Forenbye; Erich Michelssenn).
  • hade också en gård i Samsta om 16 lass hö, som han pantat för 40 daler av en dräng, som inte hade förbrutit det; halvparten av denna gård var förbruten, eftersom han bodde i Sverige och den andra halvparten skulle lösas av Erik Mikaelsson; gården fick arrenderas för 1 ½ mark;
  • hade också jord i 'Skoerstad' om 10 lass hö, som hade pantats till honom av Simon Jonssons omyndiga barn för 26 daler, men något pantbrev fanns inte; gården fick arrenderas för 1 ½ mark och 2 skilling;
  • hade också egendom i 'Fierstad' om 5 lass hö, som han brukade själv och som fick arrenderas för 1 mark;
 • Olof Sivertsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; i stycket är också nämnda Mikael i Fanbyn, Jöns i Tosäng och Jon i 'Söedwig' i samband med striderna mellan de svenska och de dansk-norska styrkorna; Olof hade 7 små barn, som han inte kunde rymma från, och Mikael i Fanbyn hade inte några små barn, men en vuxen gift son och en ogift son samt 2 gifta döttrar; 3 tunnor kunde sås på gården inräknat lotten för hans syster Gertrud Sivertsdotter, som var gift och hade pantat sin lott till Mikael i Fanbyn och hon hade förbrutit sin andel; 3 tunnor fick arrenderas för 4 ½ mark;
  • hade också en pant av Erik Svensson i 'Woed' gällande en gård i 'Hoeslöe' om 2 ½ fjärdingar, som fick arrenderas för tillsammans 1 mark; (sannolikt avses Erik Svensson i Våle, Bodsjö socken); (Olluff Zigersen i Fannebye; Giertrud Zigersdatter; Erich Swendsenn i Woed).
 • Nils Gierloffsson, levde 1613; 2 tunnor kunde sås och fick arrenderas för 3 mark; (Niels Gierloffsenn).
 • Per Persson, hade svurit svenskarna trohetsed; var borta som knekt i Ryssland (för svenskarna); hade ingen jord; (Peder Pederssenn i Fannebye).
 • Samsta
 • Kerstin Persdotter, levde 1613; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; hennes man hade dött i Ryssland (sannolikt som knekt för svenskarna); (Kiersten Pedersdatter i Sambseed).
 • Lars Kjellsson, levde 1613; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Lauritzs Kieldsenn Samseed).
 • Sigrid Nn, levde som änka 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; gården hörde till barnen efter deras far; (Zigri Samstad);
  (Detta stycke var placerat mellan Åsen och Ede, men hör till Samsta, där jag placerat det sist).
 • Torsäng
 • Jöns Jörgensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade haft ett samröre med Mikael i Fanbyn under fejden; 2 tunnor kunde sås på gården, som fick arrenderas för 3 mark; (Jens Jörgensen i Toeseng).
 • Jon Sundfastsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; i stycket är också nämnda Mikael i Fanbyn, Jöns Jörgensson och Olof Sivertsson i samband med striderna mellan de svenska och de dansk-norska styrkorna; 2 tunnor kunde sås på hans egen andel av gården, som fick arrenderas för 3 mark; hade också pantat till sig en annan halvpart i gården av några omyndiga barn för 42 daler och 4 tunnor kunde sås på hela gården; panten skulle lösas in före årets slut och konfiskeras; (Joen Gudfastsen i Sandwigenn, jordeboken har Joen Sundfastssönn).
 • Marsätt
 • Bengt Svensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 ½ tunnor kunde sås på hans andel i gården, som fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling;
  • hade också egendom i Landsom om ½ tunna, som fick arrenderas för ½ mark och 5 skilling;
  • hade ockå en pantad egendom, som kunde ge 12 lass hö, och som han betalat 80 daler för till en man i Sverige och några systrar här i landet, 2 ogifta och en änka; jorden fick arrenderas för 2 mark; (Bendt Swenssenn i Maarsett).
  • Bengt Svensson och dottern Gertrud Bengtsdotter, gift med Ivar Nilsson i Boggsjö, Sundsjö, finns i min släktkrönika.
 • Erik Jakobsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som fick arrenderas för 3 mark; brukade också 1 tunna säd, som hörde till kungen; (Erich Jacobsenn i Marsett).
 • Åsen
 • Jon Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 ½ tunnor kunde sås på hans andel av gården, som fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; barnen till Märet i Berge, Brunflo, ägde 1 ½ tunna i gården; (Joen Ollssenn i Aasen; Maritt i Berg i Brönflod).
 • Ede
 • Lars Mårtensson, levde 1613; hade varit knekt under Clemid Jacobsenn (Clemet Jakobsson i Trondheim, Norge) och rymt till Norge; dömdes fri; (Las Mortenssenn i Eid).
 • Tostad ?
 • Kjell Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord; gården han bodde på hörde till barn; (Kield Pederssenn i Tostad).
 • Per Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 3 tunnor kunde sås på gården, som fick fick arrenderas för 4 ½ mark; (Peder Joensen i Tostad).
 • Hosjö
 • Jon Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hans andel tillsammans med hustrun var 2 ½ fjärdingar; 2 tunnor kunde sås på hela gården och därom var 3 systrar; Olof Sivertsson i Fanbyn hade den ena, den andra systerns hade Jon och den tredje systern var ogift och hennes andel var inte förbruten; andelen fick arrenderas för 1 mark; (Joen Ollsenn i Hosöe; Olluff Sigersenn i Fannebyen).
 • Björsjö
 • Olof Fastesson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården tillsammans med hans hustru; gården fick arrenderas för 3 mark; (Olluff Fastesenn i Borsöe, jordeboken har Biörnnssöe).
 • Inger Nn, levde som änka 1613; 2 tunnor kunde sås på gården, som tillkom 3 söner, varav en blev uttagen till knekt (för svenskarna) och de två andra var omyndiga och vilkas andelar befriades; Samuels andel om 3 fjärdingar var förbruten och fick arrenderas för 1 mark och 2 ½ skilling; (Inger encke i Biörsöe; Samuel).
 • Mjösjö
 • Mikael Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 6 mark; (Michell Ollssenn i Miösöe).
 • Olof Mikaelsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen egen jord utan räknades in hos fadern Mikael Olofsson; hade en bror på 'Sölberged' i Sverige, som inte hade varit hemma på länge och vilkens andel var förbruten och skulle bygslas; (Olleff Michellsenn i Miösoe).
 • Boggsjö
 • Jon Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hans andel var 1 tunna och 1 fjärding; 2 ½ tunnor kunde sås på gården och därom var en bror och 3 systrar, brodern hade svurit svenskarna trohetsed och en syster var utköpt, de andra systrarna var gamla och den ene var död i fjol; Sigrids andel om ½ tunna blev befriad; 2 tunnor fick arrenderas för 3 mark; (Joen Ollssenn i Boxöe; Zigre).
  i stycket finns också uppgifter om hans flykt till Norge och att han vände tillbaka i Föllinge i sällskap med Ivar Nilsson och flera från Brunflo och Anders Jönsson i Prisgård.
 • Ivar Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 ½ tunnor kunde sås på gården; 2 tunnor tillkom honom och ½ tunna tillkom hans barn efter hans första kvinna, som var död före fejden; gården fick arrenderas för 3 mark;
  i stycket finns också uppgifter om hans flykt tillsammans med Jon Olofsson (ovan) och Anders Prisgård; (Iffuer Nielssen i Böxöe).

  (Nils Ivarsson i Boggsjö var nämndeman i Revsunds tingslag och en av dom som med sitt signetavtryck bekräftade freden i Brömsebro år 1645).
  • Ivar Nilsson och dottern Märet Ivarsdotter, gift med Hemming Bengtsson i Stugun, finns i min släktkrönika.
 • Tavnäs
 • Sivert Månsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 ½ tunnor kunde sås och med andelen om 1 tunna för hans gamla svärmor kunde 3 ½ tunnor sås på gården, som fick arrenderas för 5 mark och 5 skilling; Sivert hade också en ängslott i 'Fildstad' om 1 lass hö, som fick arrenderas för 3 skilling; (Siwortt Mogenssen i Taffsnes).
 • Gertrud Nn, levde som änka 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 tunna kunde sås på gården, som ägdes av hennes vuxna son Olof, som hade det efter sin far; gården fick arrenderas för 1 ½ mark; (Giertrud enke paa Staffnes; Olluff).
 • Kjell Jönsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed och varit länsman under svenskens tid; 2 ½ tunnor kunde sås på gården, som fick arrenderas för 3 ½ mark; kungens andel om ½ tunna skulle bygslas; (Kield Jennsenn i Staffnes).
 • Landsom
 • Erik Björnsson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed, men ansågs ändå ha svurit; 2 tunnor var förbrutna och fick arrenderas för 3 mark; (Erich Biörnnsenn i Landshorn).
 • Olof Jörgensson, var uttagen som knekt till Ryssland (för svenskarna); Sigrid var denne mans kvinna och de hade små barn; 1 tunna kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Olluff Jörgensenn i Landtzhornn; Zigrii).
 • Sörviken
 • Anders Andersson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed och hade rymt till Norge; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna) och dömdes fri; (Anders Andersen i Södtwigenn).
 • Böde ?
 • Sven Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 tunna kunde sås på gården i ödemarken, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Swend Pederssenn i Böde).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.