Åtalade odelsbönder i Stuguns socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Stugun
 • Erik Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; bodde på kungens gård och skulle hos fogden bygsla gården, eftersom den var förbruten; hurusom det beviljades honom eller någon annan; sonen Olof Eriksson var gift och bodde hemma hos fadern och skulle köpa sig fri från sin fredlöshet; (Erich Ollssenn i Stuen i Rawen; Olluff Erichsenn).
 • Erik Simonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; Erik hade varit en av lagrättsmännen vid tinget i Sunne, där jämtarnas representanter till rättartinget i Köpenhamn utsågs; hade ingen jord utan bodde på kungens gård och skulle bygsla gården med Erik Olofsson; (Erich Simoenssen paa Stuen).
  • Erik Simonsson och sonen Simon Eriksson finns i min släktkrönika.
 • Ivar Eriksson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; bodde på kungens gård och skulle bygsla gården med Erik Olofsson; (Iffuer Erichsenn paa Stuen).
 • Jon Eriksson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; bodde på kungens gård och skulle bygsla gården hos fogden med Erik Olofsson; (Joenn Erichsenn paa Stuen).
 • Bengt Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; bodde på kungens gård och skulle bygsla gården hos fogden med Erik Olofsson; (Bend Ollssenn paa Stuen).
 • Sigrid Nn, levde som änka 1613; hennes man var död 'forste' år; hade inte svurit svenskarna trohetsed och var fri; hade inte förbrutit någon bygsel, men skulle dock ge fogden bygsel, som en annan änka efter lagen; (Zigre paa Stuen).
 • Bengt Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; sonen Hemming bodde på kungens gård, men ägde dock jord, som skulle bygslas hos fogden; (Bennd Ollssenn paa Stuen; hans söen Hemig).
 • Bengt Hemmingsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; bodde på kungens gård och skulle bygsla gården hos fogden, Erik Olofsson i Stugun; (Bennd Hemigsen paa Stuen).
  • Bengt Hemmingsson och sonen Hemming Bengtsson finns i min släktkrönika.
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.