Åtalade odelsbönder i Norderö socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Tivarsgård
 • Per Björnsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på gården; systern Berit Björnsdotters andel om 1 tunna blev befriad; 2 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; (Peder Biörnssenn; avser Tivarsgård; i jordeboken står det Kiwennsgierde).
 • Jon Björnsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på gården; 3 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark; hade också en fjärdeandel i en slåtter i Berge, 'Marrebye', om 1 lass, som var förbrutet och fick arrenderas för 3 skilling; (Joenn Biörnssenn ibid.).
 • Agnes Olofsdotter, levde 1613; kunde så 3 tunnor på gården; Agnes hade förbrutit 3 fjärdingar och två systrar hemma i landet 3 fjärdingar; 2 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; andelarna för Jon Hallstensson, Berit Hallstensdotter och Märet om 1 ½ tunnor blev befriade; (Angnis Oelsdatter i Thiuffuensgaard; Joen Halstensen, Beretter Halstensdatter och Maritt).
 • Anna Jönsdotter, levde 1613; hennes man blev slagen av svensken därför 'epterlatt'; (Anne Jensdatter).
 • Västanede
 • Jöns Persson, levde 1613; hade 3 tunnor säd; hade en bror som hade rymt och en syster som var tjänstepiga samt ett syskonbarn i Hedmark, Norge, och ett 'her' av sin syster; landskylden för hans del och hans systers - som är gift - andel blev 1 ½ tunnor säd; deras far hade svurit svenskarna trohetsed och blev 'arffrett' av dom och hade han förbrutit gården; Jöns kan inte ärva den stund fadern lever; 4 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 6 mark; (Jenns Pederssenn, Westersöe).
 • Mårten Olofsson, levde 1613; kunde så 1 tunna på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; andelarna för Berit, Agnes och Kerstin Olofsdotter om 1 ½ tunnor blev befriade; (Mortten Oelssenn i Westennöe; Beritte, Angnis och Kiersten Ollsdatter).
 • Nygård
 • Einar Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hans egen arveandel var 2 ½ tunnor i gården; hade en syster och ett systerbarn i Norge, vilka hade andelar i gården, men inte hade presenterat sig; 2 ½ tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Einer Pederssenn i Nyegaard).
 • Backe
 • Mårten Larsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hans son Per Mårtensson berättade att fadern kunde så 4 tunnor på gården och dessutom hade han en pant; allt var förbrutet och fick arrenderas för 6 ½ mark; (Morten Lauritzen i Bache; Peder Mortenssenn i Bache).
 • Per Mårtensson, levde 1613; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); hade ingen jord; (Peder Mortenssenn ibid.).
 • Måns Larsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord i Backe om 3 ½ tunnor säd; skulle ha en broder i Hedmark, Norge, vid namn Joen och en syster i Tautra, Norge, samt 3 gifta systrar här i landet, varav andelarna för 2 av dem var förbrutet; landskylden för hans andel och de tre gifta systrarna beräknades på 1 ½ tunnor och ½ fjärding; 3 ½ tunnor kunde sås på hela gården och andelarna för hans broder i Hedmark, Norge, och en utköpt syster blev befriade; andelarna för brodern och den utköpta systern samt systern i Tautra var förbrutna, tillsammans 1 ½ tunnor och ½ fjärding; andelen för Gunborg Larsdotter om 1 ½ fjärdingar blev befriad; 3 tunnor och en halv fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark och 3 ½ skilling; (Mogens Lauritzen; Gundborg Lauritzdatter).
 • Jälsta
 • Anders Gregersson, levde 1613; blev fångad när han skulle hämta fogdens gods, varför han rymde; Hallsten Jönsson, levde 1613; 3 tunnor säd förutom ett omyndigt barns andel, som blev fri; 3 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Anders Gregersenn i Hieldstad; Halsten Jennssenn i Hielstad).
 • Kerstin Nn, levde 1613; en blind änka, som inte kunde rymma någonstans; (Kiersten i Hielstad).
 • Jon Björnsson och Per Persson, båda levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed; ville inte 'leye' (sannolikt arrendera) i Jälsta kungens andel; de hade rymt (sannolikt till Norge); det skall fogden 'bestilla'; (Joenn Biörssenn i Hielstad och Peder Pederssenn ibid.).
 • Önsta
 • Tyris Hemmingsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord om 4 tunnor säd, som var förbrutet och fick arrenderas för 6 mark; hade också 2 tunnor i Jälsta, som var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; hade en son som var en fattig husman (lantarbetare som ägde sitt hus, men inte jorden); (Thörris Hemigsen i Önnstad).
 • Trusta
 • Anders Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord om 4 tunnor säd och en syster som var piga hade sin lott i detta; hans andel var 3 tunnor och 1 fjärding och systern Berit Olofsdotters andel om 1 ½ fjärdingar blev befriad; 3 ½ tunnor och ½ fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 5 ½ mark; (Anders Ollssenn paa Trystad; Beritte Ollsdatter).
 • Hov
 • Mårten Andersson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord om 4 tunnor i Trusta, som var förbrutet och fick arrenderas för 6 mark; (Mortenn Anderssenn i Hoff).
 • Jöns Andersson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord utan bodde på kungens, som han skulle ta fasta på igen hos fogden; (Jens Anderssenn i Hoff).
 • Ålsta
 • Olof Hemmingsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord om 4 tunnor säd, som var förbrutet och fick arrenderas för 6 mark; (Olluff Hemigssen i Öelstad).
 • Olof Tordsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord om 3 ½ tunnor säd; Märet Tordsdotter hade befriat sin andel om 2 ½ fjärdingar; 1 ½ tunnor och 1 ½ fjärdingar var förbrutet och fick arrenderas för 2 ½ mark och 6 ½ skilling (jordeboken har 2 ½ mark och 5 ½ skilling); (Olluff Tordssen i Öllsted; Maritte Toersdatter).
 • Erik Eriksson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord om 3 tunnor korn, som var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark; moderns andel om ½ tunna blev befriad; (Erich Erichssen i Öllsted).
 • Jon Eriksson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); hade jord om 3 tunnor korn, som var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Joen Erichssenn i Öelsted).
 • Böle
 • Henrik Henriksson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord om 1 ½ tunnor, som var förbrutet och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Henndrich Hendrigsenn i Böllett).
 • Nn, ägde 4 jämtar i Svedje; var förbrutet och fick arrenderas för 1 mark; (Eyer 4 jempter i Swedie; jordeboken anger 'item aff enn jord i Swidie i Marreby - landskyld 1 mark').
 • Verkön
 • Björn Jakobsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord om 3 tunnor, som var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark; hade också en ängslott där han fick ut 6 lass, som var förbrutet och fick arrenderas för 1 mark (i jordeboken står det av en ängslott i 'Köröenn'); (Biörn Jacobssenn i Werkende).
 • Jon Andersson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord om 3 tunnor med sin hustru, men hennes syster ägde halva delen; Berit Sivertsdotters andel om 1 ½ tunna blev befriad; 1 ½ tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Jonn Anderssenn i Werkeng; Beritte Siwordtzsdatter).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.