Åtalade odelsbönder i Näskotts socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Tullus
 • Nils och Ivar Stensson, båda bröderna levde 1613; båda hade svurit svenskarna trohetsed; de kunde så 5 tunnor på gården; deras mor ägde 3 tunnor, som var förbrutet; andelarna för 2 barn till brodern Per Persson om 3 fjärdingar blev befriade; 4 tunnor och 1 fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 6 mark och 7 skilling; hade också en ängslott om 2 lass i 'Sörås', som var förbrutet och fick arrenderas för 6 skilling; (Niels Steenssen, Iffuer Steenssen bröder i Thullisaas; Peder Pederssens börnn).
 • Jon Östensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 ½ tunnor på sin gård; modern och en syster hade andelar, som också var förbrutna; gården var förbruten och fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Joen Östenssen i Tullisaas).
 • Sigrid Nn, levde som änka 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 1 ½ tunnor på den gård, som tillkom henne och hennes son Lars Guttormsson, som blev här i landet då svensken hade det; gården var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Zitzell enncke i Tullisaas; sönn Laas Gouttssenn).
 • Jon och Olof Simonsson, båda bröderna levde 1613; båda hade svurit svenskarna trohetsed; Olof hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); de kunde så 3 tunnor på gården; deras mor och en syster tillkom 3 tunnor säd och därav tillkom deras ogifta syster Magnhild 1 fjärding; 2 ½ tunnor och 1 fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 1 daler och 3 skilling; (Joen Simonssen och Olluff Simonssen brodere i Tullisaas; söster Magnild).
 • Sivert Håkansson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; Olof Håkansson hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); de kunde så 2 tunnor på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark;
  På en annan gård i Tullus kunde det sås 3 tunnor; hade hans mor halvparten om 2 ½ tunnor; deras faster och en broder som rymde tillkom 3 fjärdingar, som inte var förbrutna; de övriga 3 fjärdingarna var förbrutna;
  Var inte rätt angivet; på hela denna gård kunde det sås 4 tunnor; två bröder hade förbrutit sina andelar; en tunna hade en broder Jöns Månsson befriat, eftersom han hade rymt; 1 tunna tillkom Sivert och hans hustru; i de 3 tunnorna säd hade en gammal faster, som hade rymt, andel; 4 tunnor och 1 fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 6 mark och 7 skilling; Jöns Håkanssons andel om 3 fjärdingar blev befriad; (Siword Hagenssen i Tullisaas; Olluff Hagenssen; Jens Moenssen; Jens Hagenssenn).
 • Bjärte
 • Hemming Guttormsson, var död i fjol; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 ½ tunnor på sin gård, som var förbruten och fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Hemig Gutormssen i Beerit).
 • Berit Nn, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; därav tillkom hennes barn jord om 1 ½ tunnor och 1 fjärding; 3 fjärdingar var förbrutna av 2 ½ tunnor säd; denna gård var denna kvinnas gård, men var hänsatt till frände och sedan Olof inlöst det av hennes man, som dog före fejden, menade hon därför att en del av gården må tillkomma hennes barn efter deras far; hela gården var förbruten och fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Beritte ennche i Biertte).
 • Trollsåsen
 • Gunder Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 1 ½ tunnor på sin gård, som var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Gunder Joenssen i Tullis; jordeboken har Throellaas).
 • Jöns Eriksson, levde 1613; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); kunde så 1 tunna på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Jens Erichssen i Thrulsaas).
 • Kingsta
 • Einar Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade en liten ängslott om 2 lass som arv, vilket var förbrutet och fick arrenderas för 6 skilling; bodde på kungens och skulle ta fasta på det igen; (Einer Pederssen i Kingsted).
 • Sven Svensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord; bodde på kungens och skulle ta fasta på det igen; (Swend Swendssen i Kingstad).
 • Önet
 • Olof Eriksson, var död; hade varit kvartermästare (för de dansk-norska styrkorna); hans hustru bekände att det kunde sås 3 tunnor på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; hade också 2 tunnor i Kingsta, och därav var pantsatt till Sven Svensson ibid. 1 tunna, gården var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Olluff Erichssen i Offuer; quartiemester under Johan Wexling; Swend Swenssen).
 • Smedsåsen
 • Nils Nilsson, levde 1613; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); kunde så 3 ½ tunnor på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 5 mark och 5 skilling; (Niels Nielsen i Smitzaas).
 • Erik Nilsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Erich Nielssen, Smitzaas).
  (Erik Nilsson i Alsen var länsman i Alsen och en av dom som med sitt signetavtryck bekräftade freden i Brömsebro år 1645. Erik var bonde och länsman och finns i boken 'Skanke ätten', sid 401, Robelin; Erik var gift med kyrkoherdedottern och änkan Ursilla Nilsdotter från Mo, Alsen).
 • Faxnälden
 • Nils Månsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Niels Mogenssen, Faxenelff).
  (Nils finns i boken 'Skanke ätten', sid 328, Robelin).
 • Erik Olofsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Erich Ollssenn ibid.).
 • Jon Mårtensson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Joen Mortenssen ibid.).
  (Jon Mårtensson i Faxnälden var nämndeman i Rödöns tingslag och en av dom som med sitt signetavtryck bekräftade freden i Brömsebro år 1645).
 • Nordannälden
 • Lars Håkansson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 tunnor på gården, därav tillkom Erik Nilsson 2 ½ fjärdingar, som inte var förbrutna; 5 ½ fjärdingar blev förbrutna; befanns att 2 tunnor tillkom kungen; gården var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; förutom det som är ½ tunna, denne man Erik Nilsson hade pantat till sig; (Las Hagenssen i Nordenelff; Erich Nielssen).
 • Gunder Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 tunnor på gården, därav tillkom Erik Nilsson; 1 tunna och 1 ½ fjärdingar var förbrutna; 2 tunnor tillkom kungen; gården var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; förutom det denne Nilsson tillkommer 1 tunna; (Gunder Pederssen i Nordenelffwenn; Erich Nielssen).
 • Håkan Simonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 ½ tunnor på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Hagen Simonssen, Nordenelffuen).
 • Kerstin Nn, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 tunnor på gården; tillkom hennes omyndiga barn halvparten om 2 tunnor; gården var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; befanns att denna gård var moderns gård efter hennes barns berättelse för landsherren och barnen till att komma sin del i Nygård, Aspaas; (Kiersten ennche i Nordenelffuenn).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.