Åtalade odelsbönder i Mattmars socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Offne
 • Einar Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 tunnor på gården, som var hans faders och som han sytade; berättade att det var han och hans granne Jon Nilsson, som uppenbarade den bom och krasch, som Hans Basse (dansk-norsk befälhavare) och Peder Grumb (fogde) 'loed' efter sig; gården var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Einer Nielssen i Oppene).
  (Einar Nilsson var nämndeman i Alsens tingslag och en av dom som med sitt signetavtryck bekräftade freden i Brömsebro år 1645).
 • Jon Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på gården; berättade att han hade talat om för svenskarna något om Peder Grumbs (fogde) gårdar, krut och bly, som han själv hade grävt ned; gården var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; hade också en andel om 1 lass hö i Åse, Alsen, som var förbrutet och fick arrenderas för 3 skilling (Joen Nielssenn ibid.).
 • Hållbacken
 • Erik Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 4 ½ tunnor på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 6 ½ mark och 5 skilling; sonen Jon Eriksson hade en pantgård i Arvesund, Hallen, som inte var förbruten, eftersom gårdsägaren Mats Mikaelsson hade rymt och låg i Mörsil, Undersåker (sannolikt knekt för de dansk-norska styrkorna); någon gård var pantsatt av fritt folk och befriades; 1 lass hö från en myr i Offne var förbrutet och fick arrenderas för 3 skilling; 2 lass hö och ½ fjärding säd i Tossberg var förbrutet och fick arrenderas för ½ mark och 1 ½ skilling; (Erich Joenssenn i Holbech; Joen Erichssen i Arffuesund i Hallen; Mathies Michelssen).
 • Erik i Bleckåsen, levde 1613; var en ofri man och hade i pant jord i Kluk om 2 lass hö, som var förbrutet och fick arrenderas för 3 skilling; (Erich i Blechaas).
 • Olof Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 4 ½ tunnor på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 6 ½ mark och 5 skilling; (Olluff Joenssen, Holbache); (I jordeboken finns för Oluff Joenssönn: landskyld 6 ½ mark och 5 skilling, item udi Opne i Matmer landskyld 1 ½ mark, item i Alsne sogenn i Hoell landskyld 1 mark, som var en fjärde part om 6 lass hö).
 • Gunder Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 1 tunna på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Gunder Olluffssen ibid.; gården är inte upptagen i jordeboken).
 • Mårten Eriksson, levde 1613; hade varit knekt (för de de dansk-norska styrkorna); (Mortenn Erichssenn i Helbache).
 • Tossberg
 • Olof Hemmingsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed, kallades 'Slengfoed' (Slängfot); hade varit med och tagit av Peder Grumbs (fogde) korn; hade varit spejare för svenskarna och bortstulit våra spejares hästar; hade ingen jord; bodde på barns gård; hans köp av sin fredlöshet skulle vara betalt till St Mårtens dag eller så skulle han rymma, var dock fattig; (Olluff Hemigssen i Torsberig).
 • Hemming Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit spejare för svenskarna; kunde så 1 tunna på sin fjärdepart av gården; det övriga hörde till små barn; kunde dock så 2 tunnor; andelarna för Lars och Kerstin, Erik i Tossbergs barn om 2 tunnor befriades; 1 tunna var förbrutet och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Hemig Ollssenn ibid.; Lauritz och Kierstenn, Erich Thorsberg).
 • Anders Bertilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Anders Betelssen i Torsberg).
 • Erik Tordsson, hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna) och var i Norge; kunde så ½ tunna på sin andel av gården; andelar fanns för 3 ogifta systrar, vilka var här, och för brodern Gudfast Tordsson, som hade varit i Norge före krigen; ½ tunna var förbrutet och fick arrenderas för ½ mark och 5 skilling; (Erich Thomessen; jordeboken har Erich Thordtzönn; Gudfast Torssen).
 • Kluk
 • Bengt Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; var en 'leilendig'; hade jord i åsen om 1 lass hö, som var förbrutet och fick arrenderas för 3 skilling; gården i Österkluk hörde till en 'syttnigh' dräng och en faster; Bengts andel i gården var förbruten; på hela gården kunde sås 4 tunnor och fastern ägde en fjärdepart av 3 tunnor och 1 fjärding; hela gården var förbruten, eftersom hon så väl som de flesta hade stöttat svenskarna; gården fick arrenderas för 6 mark; en andel om 2 tunnor i Quiste fick arrenderas för 3 mark; (Bend Nielssen i Österklug).
 • Jon Mårtensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor säd på gården; den ena tunnan säd hade han i Ubyn; gården var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Joenn Mortenssen i Westerklug).
 • Erik Helgesson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 1 tunna säd på gården; hade brodern Anders i Stjördal, Norge, som hade andel i gården; hade en syster, som var änka och som förbrutit sin andel; halva gården hörde till kungen; då brodern inte hade presenterat sig var hela gården förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Erich Helgensenn i Österklug; Andres i Stördallen).
 • Ubyn
 • Jon Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 ½ tunnor på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark och 7 skilling; endast andelen för Sigrid Olofsdotter (dotter till Jons döde son Olof Olofsson och Agnes) om 1 fjärding blev befriad;
  Det är många som gör anspråk på arvsrätt i gården och detta behandlas i källan, där den intresserade kan finna information om släkten;
  (I källan är nämnda: Joenn Ollssenn i Udby; Joen Mortenssen, Klug; Angnis i Udbye; Mortenn Straa i Trunhiemb; Mortten Anderssenn; Mortten Pederssenn; mågen Gregers Haldwordssen; Peder Hanssen i Lofte, Melhus; Olluff Jennssen på samma gård; mågen Christen Halwordssenn; Olluff och Peder Krochum och Maritt Udbye; Zizell Ollsdatter).
 • Gräfte
 • Erik Nn, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på gården; hade anammat av Peders Grumbs (fogde) gård i 'Offuer bödenn' gård i Gräfte om 3 tunnor säd; 2 bröder var i Norge, den ene vid namn Håkan hade han löst ut och den andre vid namn Nils i 'Ustaden' var fri; 3 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark; bekände att Olof Slängfot först tog kornet; Peder Grumb (fogde) förde sedan knektarna dit att ta det övriga; (Erich i Greffte; Peder Grumb (fogde); Hachenn i Norge; Niels i Ustaden).
 • Olof Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på gården; hade tre bröder i Norge, varav den ene var utköpt, den andre inte 'hinder' och den tredje Erik visste han inte om han levde; hade också en syster, som var änka; hela gården var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Olluff Ollssen i Grefftte; Erich).
 • Göte Olofsson, levde 1613; hade 3 fjärdingar, som var förbrutet och fick arrenderas för 1 mark och 2 ½ skilling; Göte finns också senare under Kyrkbyn; hade svurit svenskarna trohetsed; hade jord om 3 fjärdingar i Gräfte hos Olof Eriksson ibid; (Goutte Oelssenn).
 • Ugård
 • Olof Svensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; var en leilending (arrendator); hade en liten andel jord i Stamgärde, Undersåker, som skulle förklaras där; 1 ½ fjärdingar kunde sås på denna gård, som var förbruten och fick arrenderas för ½ mark och 1 ½ skilling; (Olluff Swenssen, Udgaard; Stuerkier i Undersagger, jordeboken har Stangier).
 • Kerstin Nn, levde som Peder Björns änka 1613; hennes man hade svurit svenskarna trohetsed innan han dog; kunde så 2 ½ tunnor på gården ibid., som var förbruten och fick arrenderas för 2 ½ mark och 5 skilling (jordeboken har 3 ½ mark och 5 skilling); behövde inte köpa sin fredlöshet, då hon var en fattig änka och hade många barn; (Kiersten, Peder Biörns enche).
 • Mällbyn
 • Nils Halvarsson, hade inte svurit svenskarna trohetsed innan han dog; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Niels Haldworssenn i Melbye).
 • Bye
 • Nils Hansson, levde 1613; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); kunde så 1 ½ tunnor på gården; hade systern Märet 7 år, som hade rymt (sannolikt till Norge) och som ägde ½ tunna; 1 tunna var förbrutet och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Niels Hannssen i Byen).
 • Olof Nilsson, levde 1613; hade inte varit knekt; hade inte svurit svenskarna trohetsed; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Olluff Nielssenn i Bye).
 • Nils Olofsson, levde 1613; hade inte varit knekt; hade inte svurit svenskarna trohetsed; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Niels Olssenn ibid. i lige moder frii).
 • Nils Sevaldsson, var död; (Niels Sewaldssen ibid.).
 • Nils Olofsson, levde 1613; hade varit knekt (för de de dansk-norska styrkorna); (Niels Ollssenn paa Bye).
 • Nygård
 • Bengt Olofsson, levde 1613; hade inte varit knekt; hade inte svurit svenskarna trohetsed; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Bennd Ollssenn i Nygaard).
  (Bengt finns i boken 'Skanke ätten', sid 401, Robelin; Bengt var gift med Berit Jonsdotter från Nordbyn, Alsen).
 • Ocke
 • Gudmund Gundersson, var död; hans hustru var en änka och skulle svara i Undersåker, var inte närvarande; (Gundmund Hunderssen i Onher).
  (Gudmund finns i boken 'Skanke ätten', sid 401, Robelin; Gudmund var gift med Ingfred/Emfrid Jonsdotter från Nordbyn, Alsen, dotter till Jon Gunnarsson).
 • Hemming Gundersson, hans efterleverska och änkan Agnes skulle svara i Undersåker; (Hemig Gunderssens epterleffuersche; Angnis enche).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.