Åtalade odelsbönder i Marieby socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Bye
 • Märet Nn, levde som änka 1613; 3 tunnor kunde sås på gården; 1 ½ tunnor tillkom systerdottern Marin Persdotter och befriades; 1 ½ tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; Marins man hette Nils Larsson och han hade jord om 1 ½ tunnor i Brynje, Kyrkås, och var död för ett halvår sedan; 1 ½ tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Marritte, en encke i Bye; Marenn Pedersdatter; Niels Lauritzsenn).
 • Johan Stensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); Johans och moderns andelar i gården om 1 ½ tunnor och ½ fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 2 ½ mark; systern Ingeborgs andel om ½ tunna och 1 ½ fjärdingar blev befriad; (Johann Steensen i Bye; Ingeborigh Steensdatter).
 • Olof Larsson, levde 1613; gården var förbruten och fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Olluff Lauridssenn, Bye).
 • Per Tordsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor och 1 ½ fjärdingar kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 ½ mark och 2 skilling; Jon Tordsson del om 2 ½ fjärdingar blev befriad; hade också en ängslott om 5 lass i 'Raambschorre' som fick arrenderas för ½ mark och 6 skilling; (Peder Thordssen, Bye; Joenn Thordsenn).
 • Överbyn
 • Jon Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 6 mark; skulle också bygsla kungens gård igen; (Joenn Oelsenn i Offuerbye).
 • Olof Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); hade ingen jord utan bodde på kungens gård, som han skulle bygsla igen; (Olluff Joenssen i Offuerby).
 • Fugelsta
 • Olof Tordsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 5 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 7 ½ mark; Berit Jonsdotters andel om 1 tunna blev befriad; (Olluff Thordssen i Fuldstad; Berrette Joensdatter).
 • Erik Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 3 tunnor kunde sås på gården, som tillkom honom och 2 av hans kvinnas systrar; hans andel var 1 tunna, som var förbrutet och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Erich Joennssen i Fuldsted).
 • Nils Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; detta skulle 'reconncileris' med det som är skrivet Per Olofsson i Kläppe till Marby i Hallen; Niels Nielssenn i Fulldstad; Peder Oelssen i Kleppe).
 • Olof Nilsson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed; hade rymt (sannolikt till Norge) och blev befriad; (Olluff Nielssen i Fuldstad).
 • Tord Ivarsson, levde 1613; 3 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark; hade också egendom i Slandrom om ½ tunna, som fick arrenderas för ½ mark och 5 skilling; (Thord Iffuerssen, Fuldstad).
 • Öd
  (Enligt ett tingsprotokoll från 1621 hade Olof i Öd för ca 50 år sedan köpt ett område i Bålåsen, Marieby),
 • Olof Nilsson, levde 1613; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); kunde så 1 tunna tillsammans med sin hustru på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Olluff Nielssen i Öud) .
 • Kjell Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 6 mark; hade också en andel i 'Hellenge' om 2 tunnor säd, som var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; (Kield Oelssen i Öud).
  (Sonen Erik Kjellson uppgav vid tinget på Frösön år 1621 att fadern var död för 5 år sedan; på sin moder Berits vägnar hade han instämt länsman Erik i Västerhus).
 • Kyrkbordet
 • Henrik Kjellsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord; (Hennrich Kieldssen i Kierckeboell).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.