Åtalade odelsbönder i Marby socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Kläppe
 • Jon Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 5 tunnor kunde sås på hans gård, som var förbruten och fick arrenderas för 7 ½ mark; (Joen Ollssenn i Klepe).
 • Nils Jonsson, levde 1613; dömdes fri; (Niels Joenssen i Kleppe).
 • Per Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 3 tunnor kunde sås på gården; det fanns 13 syskonlotter i gården; hans andel var ½ tunna; andelarna för 4 bröder och 3 systrar blev befriade; ½ tunna var förbrutet och fick arrenderas för ½ mark och 5 skilling; (Peder Ollssen i Klepe).
 • Olof Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord; (Olleff Joenssenn i Kleppe).
 • Sven Olofsson, levde 1613; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); (Swend Ollsenn i Kleppe).
 • Höge
 • Nils Andersson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 tunnor kunde sås på hela gården; hade två systrar med andelar i gården; på hans andel kunde sås 2 tunnor; en syster var i Hedmark, Norge, och den andre i Hälsingland; 4 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 6 mark; (Niels Anderssenn i Houge).
 • Gärdsta (Järsta)
 • Per Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 tunnor kunde sås på hela gården; Kristoffer Krogstad var tilldömd halva gården, 50 daler tills de blev betalda, men detta skulle utredas, eftersom uppgift fanns mot uppgift; i nästa mening är det fråga om den gård som Sven Olofsson i Hellebacken i Oviken hade pantat och som hans kvinna var jordsägare till; på gården kunde det sås 4 tunnor och delades mellan 5 bröder; Olof Månsson hade köpt flera syskonandelar om tillsammans 3 tunnor och 1 fjärding; 3 fjärdingar var Sven Månsson arvtagare till som var den femte brodern och som hade pantat sin andel till Kristoffer Krogstad; Per Nilsson berättade att han var Olof Månssons svåger och att hans kvinnas far hade köpt ut honom också med de flesta andelarna för bröderna, vilket skulle bevisas av det förbrutna; gården fick arrenderas för 4 ½ mark och 7 skilling; Kristoffer Krogstads andel om 3 fjärdingar - som Sven Månsson pantat till honom - blev befriad; Per hade också en pantgård i Gärdsta om 1 ½ tunnor, som ägdes av änkan Anna; det var förbrutet och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Peder Niellssen i Hierstad; Christopher Krogstad; Swend Ollssen i Hellebachenn i Owigen; Olluff Mogenssenn; Swend Mogenssen).
 • Anna Nn och Kerstin Nn, båda levde 1613, Anna som änka; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Anne enncke i Hielstad och Kiersten ibid.).
 • Svedje
 • Gunder Östensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås på hela gården; hans brorsbarn Nils och Olof Stensson ägde halva gården och Gunder ägde 3 fjärdingar; ½ tunna och 1 fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 1 mark och 2 ½ skilling; (Gunder Estenssen i Sunde; jordeboken har Swedie).
 • Böle
 • Per och Jon Olofsson, båda levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; berättade att det kunde sås 2 ½ tunnor; på hela gården kunde sås 5 tunnor; Sigrid Olofsdotters andel om ½ tunna och 1 fjärding blev befriade; 4 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 6 mark (jordeboken har 6 ½ mark och 1 ½ skilling); (Peder Oelssen och Joen Oelssen i Bölle; Sigri Olhsdatter, före fadersnamnet står 'Ollls').
 • Getåsen
 • Halvard Stensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 tunnor kunde sås, som var förbrutet och fick arrenderas för 6 mark; (Halword Steenssen i Giedaas).
 • Olof Olofsson, levde 1613; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); hade ingen jord utan en gård i pant av några omyndiga barn och som befriades; Mats Olofsson hade förbrutit 1 ½ fjärdingar; Måns och Jon Olofssons andelar om 2 ½ fjärdingar blev befriade; gården fick arrenderas för ½ mark och 2 skilling; (Olluff Olluffssen i Gielzaas; Matzs Oelssen; Moens och Joen Oelssenn).
 • Myckelåsen
 • Sivert Endresson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 tunnor kunde sås på hela gården; hans brorsbarn Einar Nilsson och Märet Nilsdotter ägde halva gården om 2 tunnor; 2 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; hade också med sin hustru ½ tunna i Månsåsen, som var förbrutet och fick arrenderas för ½ mark och 5 skilling; (Siuffuort Endressen i Micheraas; Einer Nielssen och Maritt Nielsdatter).
 • Halvar Henriksson, levde 1613; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); hade ingen jord; (Halwor Hendrichssen i Mycheaas).
 • Välje
 • Sven Pålsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på den köpta gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; hade också en pant i Walle av Per och Jon Olofsson i Böle om 3 ½ lass hö, som var förbrutet och fick arrenderas för ½ mark och 2 ½ skilling; (Swend Powelssen i Walle; Peder och Joenn Oelssenn, Bölle).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.