Åtalade odelsbönder i Klövsjö socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 

 • Jon Svensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Joenn Swendssen i Klöffsöe).
 • Per Eriksson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); 1 ½ tunnor kunde sås på gården och därav tillkom en ogift syster ½ tunna som inte var förbruten; systern var död; gården var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Peder Erichssenn i Klöffsöe).
 • Jöns Olofssson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; hade också 1 tunna i Gärde, Hede, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Jenns Oelssenn i Klöffsöe).
 • Jöns Andersson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 3 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Jenns Andersenn i Klöffsöe).
 • Halvard Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 ½ tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Haldword Oelsenn i Klöffsöe).
 • Nils Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Niels Pederssenn i Klöffsöe(.
 • Jöns Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Jens Pedersen i Klöffsöe).
 • Halvard Sivertsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna) och hade ingen jord; (Haldwordt Syuffuerttzen i Klöffsöe).
 • Gudmund Östensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Gundmund Östensen i Klöffsöe).
 • Esbjörn Jönsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Esbiörnn Jensenn i Klöffsöe).
 • Gudmund Hemmingsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed;hade ingen jord; (Gundmund Hemingsenn i Klöffsöe).
 • Agnes Nn, levde som änka 1613; berättade att svenskarna hade stekt hennes man för att han inte ville svära dem trohetsed; dömdes fri; (Anngnis encke i Klöffsiöe).
 • Per Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Peder Pedersen i Klöffsöe).
 • Jöns och Sven Eriksson, båda levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 ½ tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Jenns och Swend Erichssenn i Klöffsöe).
  (Sannolikt den Sven Eriksson, som var gift med Agnes Kristoffersdotter från Hackås, finns i boken 'Skanke ätten', sid 443, Robelin).
 • Kerstin Nn, levde som änka 1613; hade ingen jord; gården tillkom hennes barn och var inte förbruten; (Kierstenn enche i Klöffsöe).
 • Per Eriksson, levde 1613; hade ingen jord; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); (Peder Erichssen, Klöffsöe).
 • Olof Pålsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); (Olluff Powelssen i Klöffsöe).
 • Pål Jonsson, tjänade i Sverige; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); var hans far här på hans vägnar 'afftingett' för hans fred; (Powell Joensenn i Klöffsöe).
 • Sven Eriksson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården; halva gården tillkom hans hustrus syskon i Norge; gården var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Swend Erichssenn i Schaallen).
 • Per och Sven Stensson, båda levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 tunnor kunde sås på gården; ogifta systrarnas - Karin, Agnes och Sigrid - andelar om 3 ½ fjärdingar blev befriade; 3 tunnor och ½ fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark och 3 ½ skilling; (Peder och Swend Steenssen, brödere i Skaallen; Karenn, Angnis och Zigrii Steensdoter).
 • Anders Persson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Anders Pederssenn i Skollen).
 • Guttorm Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 ½ tunnor kunde sås på gården; därav tillkom hans bröder, som hade rymt (sannolikt till Norge) halvparten om 1 tunna och 1 fjärding; brodern Olof Perssons andel om 1 tunna dömdes fri; andelarna om 1 ½ tunnor för Guttorm och hans syster var förbrutna och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; i nästa stycke bestämdes att hela gården var förbruten, eftersom föräldrarna levde under fejden och sytades av sin ofria son; 2 ½ tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Guttorm Pederssen i Hallen; Olluff Pederssen).
 • Anders Gunnarsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Annders Gundersenn i Hallenn).
 • Olof Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Olluff Oelssenn i Hallenn).
 • Nils Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Niels Joennssenn i Hallen).
 • Rolf Olofsson, levde 1613; ägde ½ tunna i samma gård (ovan) och vilken andel var förbrutet; andelen för Olof Olofsson om ½ tunna i samma gård blev befriad; (Rollff Oelsenn; Olluff Oellsenn).
 • Galhammar
 • (Namnet Gallumb i Rmj är nog identiskt med Galhammar, som skattetekniskt låg under Klövsjö vid tiden för räfsten. Meddelat av Sverker Paulsson, Järfälla, med stöd av Ödegårdar i Jämtland, Holm)
 • Nils Björnsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 ½ tunnor kunde sås på gården; halva gården tillkom änkan Malin sammastädes; gården var förbruten och fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Niels Biörnnsenn i Gallumb; Mallene encke samestetz).
 • Jon Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor och 2 fjärdingar kunde sås på gården; därav tillkom en gift syster 1 fjärding; Karin Jonsdotters andel om 1 fjärding blev befriad; 1 ½ tunnor och 1 fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 2 ½ mark och 3 skilling; (Joenn Joennsenn i Gallumb; Karren Jonsdatter).
 • Jon Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Joenn Joensenn i Gallumb).
 • Jöns Larsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som tillkom hans far Lars Olofsson i Berg och som också hade svurit svenskarna trohetsed; gården var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Jenns Lauritzen i Gallumb; hans fader Lauritz Oelsenn i Berigh).
 • Olof Stensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 tunna kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Olluff Steensenn).
 • Gertrud Nn, levde som änka 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord; målet om köp av sin fredlöshet blev nedlagt; (Gierttrud encke).
 • Märet Nn, levde som änka 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 ½ fjärdingar kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark och 3 ½ skilling; (Maritte encke i Gallumb).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.