Åtalade odelsbönder i Kalls socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Bratteggen
 • Mårten Andersson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge), men hade svurit svenskarna trohetsed; gården om 3 tunnor säd, som han bodde på i Bratteggen hade han lagt ut pengar för till Inger i Sölvsved; hans brorsdotter Gunborg hade en 3 part i gården och hon tjänade som piga i prästgården i Undersåker; 2 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; (Morten Anderssenn i Bratteng; Ingier i Sielffswed).
 • Krok
 • Kjell Guttormsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge); (Kield Guttormssenn i Krokumb).
 • Sölvsved
 • Inger Jonsdotter, levde som änka 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 7 tunnor säd på gården och hennes halvpart var förbruten och andelarna för sönerna Jon och Sivert Larsson; nämnde Jon var här i landet och Sivert hade i 13 års tid varit hos jesuiterna (enligt källan menas att Sivert Larsson förmenades av sin moder att vistas hos jesuiterna och Siguardus Isopedius Noruegus är enligt O. Grönli känd från elevlistor för jesuitskolorna i Vilna och Braunsberg); tredje sonen Erik var en liten dräng och höll till hos 'Caarll Berg i Swerigh' och hans lott var förbrutet; en pigas andel var fri och hennes son Per hade löst ut den andel, som Erik hade förbrutit; hennes dotter Kerstins lott, som hade Olof Svensson (sannolikt maken), var förbrutet; 3 fjärdingar blev befriade och 6 tunnor och 1 fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 9 mark och 7 skilling; Inger berättade också att hon varit en god svensk och hennes svåger med henne; det hade varit vanskligt att beräkna hennes gård; (Ingier ennche i Söllffswed, jordeboken har Innger Joensdaather; Joen och Siword Lauritzenn; Erich er en liiden dengh; Peder; Kierstenn som haffuer Olluff Swendssen).
 • Markus Andersson, levde 1613; hade inte varit knekt och hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Marchus Anderssen i Sölffswed).
 • Höylle kallas Hårdlund 1600, Holland 1658, Hållan 1679.
 • Jon Larsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 4 tunnor säd på gården ibid.; hade också anammat en sytning, som följde med gården; gården var förbruten och fick arrenderas för 6 mark; (Joenn Lauritzenn i Höylle), (Tack Gunnar Sjölander för hjälpen)
 • Nedgård
 • Nils Aggesson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor säd på gården ibid., som var förbrutet och fick arrenderas för 4 ½ mark; förmenades att ha varit spejare och hade varit med om 'annstige' kyrkan; (Niels Aggessen i Nedergaard).
 • Mårten Karlsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 tunnor säd på sin del av gården, som var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; (Mortenn Carllssen i Nedergaard).
 • Mo
 • Olof Olofsson, levde 1613; var son till Olof Jönsson, som hade svurit svenskarna trohetsed innan han dog; Olof Olofsson hade rymt (sannolikt till Norge); kunde så 3 tunnor säd på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; hans kvinna hade också en andel om 1 tunna i Björnänge, Åre, som fick arrenderas för 1 ½ mark; målet om köp av sin fredlöshet gällde inte den döde och inte heller sonen, som levde och inte hade svurit svenskarna trohetsed; (Olluff Ollssenn i Mou; Olluff Jenssenn).
 • Olof Karlsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 tunnor säd på sin gård, som var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; (Olluff Carlssen i Mou).
 • Västergård
 • Henrik Larsson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); kunde så 2 tunnor säd på gården; halvparten ägde kungen av den halvpart om 1 tunna, som var förbrutet; 1 tunna var förbrutet och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Hendrich Claussen i Westergaard; jordeboken har Henndrick Lauritzönn).
  (Henrik Larsson i Västgård var nämndeman i Undersåkers tingslag och en av dom som med sitt signetavtryck bekräftade freden i Brömsebro år 1645).
 • Håkan Jönsson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed och inte varit knekt; dömdes fri; (Hagen Jensen i Grisse).
 • Berge
 • Olof Halvarsson, levde 1613; dömdes fri; (Olluff Haldworssenn i Berig).
 • Bengt Larsson, levde 1613; dömdes fri; (Bendt Lauritzenn ibid.).
 • Hemming Hun (hål i papperet), levde 1613; dömdes fri; (Hemig Hun).
 • Per Bengtsson, levde 1613; dömdes fri; (Peder Bendssen ibid.).
 • Konäs
 • Sten Olofsson, levde 1613; dömdes fri; (Steen Ollssenn i Koros).
 • Berge
 • Salomon Svensken, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed och inte varit knekt; dömdes fri; (Salumn Swenschen i Berg).
 • Sollagger ?
 • Anders Olofsson, levde 1613; dömdes fri; hade varit i skjutsfärd tillsammans med andra berättade länsmannen Jöns i Rista; (Anders Ollsenn i Sollagger).
 • Böle
 • Bengt Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed och hade hållit sig länge i skogen, men blev sedan fånge; bodde på en änkas gård i Böle och denne änka Ingfred hade rymt till Norge; (Bendt Nielssen i Bölle; Engefred paa Bölle).
 • Jon Mårtensson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed och hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Joen Mortenssen).
 • Gunder Gregersson, levde 1613; dömdes fri; (Gunder Gregerssenn ibid. hincilj inter frii; läsningen liksom betydelsen av uttrycket är oklar).
 • Änge
 • Hemming Nilsson, levde 1613; dömdes fri; (Heming Nielssen paa Enge labori ratzionis frii; möjligen avses: med hänsyn till svårigheten att skaffa bevis).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.