Åtalade odelsbönder i Hällesjö socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Byn
 • Erik Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor och 1 fjärding kunde sås på gården, som tillkom honom och hans två bröder, som bodde i Sverige; allt var förbrutet; gården tillkom deras moder, som ännu levde, men hade legat länge till sängs av ålderdom; gården fick arrenderas för 3 ½ mark och 2 skilling; Erik Olofssons barn tillkom halva gården om 2 tunnor; (Erich Nielsenn i Bye; Erich Ollssens börn); (sonen Nils Eriksson blev bonde i Byn).
 • Karlsgård
 • Mats Andersson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som fick arrenderas för 3 mark; (Matzs Anderssen, Kolsgaard).
  Mats Andersson hade dottern Märet f 1608, gift med Olof Persson i Byn samt sonen Anders Matsson, f 1610, bonde i Karlsgård och gift med Ingegerd Pålsdotter. Mats Andersson hade också dottern Kerstin f 1611 och sonen Sven f 1612. (Tack till Teuvo Lahtinen).
 • Mjösjö
 • Lars Pålsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som tillkom Lars och hans 2 bröder och 3 systrar; hans hustrus andel om ½ tunna var inte förbruten; 1 tunna, som tillkom honom och bröderna var förbruten; ½ tunna var förbruten och fick arrenderas för ½ mark och 5 skilling; kunde också så 1 tunna i Kolsgård; andelarna där om ½ tunna för Sven och Olof Persson blev befriade; Lars andel om ½ tunna var förbruten och fick arrenderas för totalt ½ mark och 5 skilling; (Las Powelssenn i Möse; Swend och Olleff Pederssen).
 • Hårdgård
 • Nils Kristensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 3 ½ tunnor kunde sås på gården i Hårdgård och därav tillkom en broder och en syster i Norge 3 fjärdingar; hans far levde och allt var förbrutet; gården fick arrenderas för 5 mark och 5 skilling; (Niels Christenssen i Horgaard).
 • Västanbäck
 • Lars Svensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 4 tunnor kunde sås på gården; hade 2 bröder i Sverige, vilkas andelar var förbrutna; Kerstin Jönsdotters andel om ½ tunna efter sin far Jöns Svensson blev befriad; 3 ½ tunnor fick arrenderas för 5 mark och 5 skilling; (Las Swensenn i Wesennbach; Kiersten Jensdatter, hindes fader Jens Swensenn).
 • Fastgård
 • Lars Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 fjärding kunde sås på gården; Lars låg sjuk och hans granne Nils Jonsson i Lund bekände på Lars vägnar; gården fick arrenderas för 7 skilling; (Lauritz Nielsenn, Fastgaard).
 • Lund
 • Nils Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 ½ tunnor kunde sås på gården; därav tillkom en syster i Norge, vars andel var 3 parter om 3 ½ fjärdingar; Nils andel var 1 ½ tunnor och ½ fjärding; allt var förbrutet, eftersom systern inte hade presenterat sig; gården fick arrenderas för 3 ½ mark och 5 skilling; (Niels Joensenn i Lund).
 • Jon Larsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; Jon låg sjuk och Nils Jonsson i Lund svarade på Jons vägnar; 2 ½ tunnor kunde sås på gården och därav tillkom hans syster i Norge ½ tunna; Sigrid Larsdotter andel om ½ tunna blev befriad; andelarna för Jon och hans syster i Norge, som inte hade angivit sig, om 2 tunnor var förbrutna och fick arrenderas för 3 mark; (Joen Lauritzen, Lund).
 • Tomasgård
 • Nils Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; Nils låg sjuk och Nils Jonsson i Lund svarade på Nils vägnar; 3 tunnor kunde sås på gården, som fick arrenderas för 4 ½ mark; (Niels Joensenn i Thonesgaard).
 • Ansjö
 • Pål Helgesson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som fick arrenderas för 3 mark; (Powell Hellgesen i Anndsöe).
 • Per Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården; brodern Jon Nilsson i Kullsta, Ragunda, tillkom 1 tunna; allt var förbrutet, eftersom brodern inte var tillstädes; gården fick arrenderas för 3 mark; (Peder Nielssenn, Anndsöe; hans broder Joen Nielssen i Kalstad i Rawen).
 • Sivert Eriksson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som fick arrenderas för 3 mark; (Siword Erichsenn i Anndsöe); (Sivert/Sjul Eriksson hade sönerna Erik och Per, som blev bönder i Ansjö).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.