Åtalade odelsbönder i Föllinge socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Nyland
 • Lars Persson, var död 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed, men dock svurit dem på annat sätt; 2 ½ tunnor kunde sås på gården och därav tillkom en syster ½ tunna, och hon bodde i 'Fundliid'; 2 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; systern Karin hade befriat ½ tunna; (Las Pederssenn paa Nyland; söster Karen).
 • Kristoffer Larsson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed, men hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); 1 tunna kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Christoffer Lauritzon i Nyegaard).
 • Lars Larsson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed, men dock svurit dem på annat sätt; 1 tunna kunde sås på hans andel av gården och som var förbrutet och fick arrenderas för 1 ½ mark; systern Ingeborg Larsdotter tillkom en tunna, som var befriad; (Lauritz Lauritzen, Nyland; Ingborg Lauritzsdatter).
 • Norrgård
 • Olof Jonsson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed, men dock svurit dem på annat sätt; 3 tunnor kunde sås, som tillkom honom och en bror och 3 systrar; 1 ½ tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; Lars Jonssons och Karin Jonsdotter andelar i gården om 2 tunnor blev befriade; (Olluff Joensen i Norgaard; Las Joenssenn och Karen Joensdatter).
 • Ferschbech (Fuskbacken ?)
 • Olof Mårtensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 3 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; hade också en pant i Liden om 1 tunna säd för 30 daler av några omyndiga barn; (Olluff Mortenssenn i Ferschbech).
 • Per Mårtensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 3 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Peder Mortenssenn i Ferschbech).
 • Tornäs
 • Lars Persson, levde 1613; bekände att han inte hade någon jord, men berättade att hans far Per Björnsson inte hade svurit svenskarna trohetsed, men ansågs ändå ha gjort det; 2 tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Las Pederssenn i Tolnnes; hans fader Peder Biörnssenn).
 • Per Håkansson, levde 1613; hade inte svurit svenskarna trohetsed, men dock svurit dem på annat sätt; 2 ½ tunnor kunde sås på gården; en tredjepart tillkom en omyndig brorson; 1 ½ tunnor och 1 fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 2 ½ mark och 3 skilling; Erik med sitt syskon hade befriat 3 fjärdingar; (Peder Hakenssenn i Tolnes; Erich med sin söskinde).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.