Åtalade odelsbönder i Bräcke socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Åsen ?
 • Kjell Olofsson, var död i fjol vår; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 tunna kunde sås på gården, som tillkom honom och hans mor, som var död; 1 tunna var förbrutet och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Kield Oelssenn i Aas).
 • Mordviken
 • Nils Torgilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som tillkom honom och hans två systrar Karin och Agnes, varav Karins andel om 1 ½ fjärdingar inte var förbrutet; 1 tunna och 1 fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 1 ½ mark och 3 ½ skilling; (Niels Tordssenn, Möerwigen, jordeboken har Thorgillssön; Angnis; Karenn).
 • Olof Torkelsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 tunna kunde sås på gården; visste om det svenska brevet; gården fick arrenderas för 1 ½ mark; (Olluff Torckeldsenn i Norwigenn); (ordningen mellan brukarna följer jordeboken).
 • Måns Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt i Ryssland (för svenskarna); hans andel om 1 ½ tunnor i samma gård var förbrutet; fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Mogens Oelssenn i Mörwigenn); (ordningen mellan brukarna följer jordeboken).
 • Sösjöbyn
 • Per Bordsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, som fick arrenderas för 2 ½ mark och 3 ½ skilling; (Peder Bordsen i Södsö);
  ett senare stycke handlar sannolikt också om honom; Per visste om det svenska brevet; hade jord om 2 tunnor, som han hade pantat av Erik Homsjö och hade pantbrev på bara den ena tunnan; (Peder Barsenn i Siösiö).
 • Olof Olofsson, den store, levde 1613; hade skattat till svenskarna och givit dem tillförsel; 1 tunna kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Olluff Ollssenn den store i Sötzöe).
 • Olof Olofsson, den lille, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården, där tillkom 1 tunna en bror och en syster i Norge; hade en systerson hos lagmannen; hans brorsbarn var i Trondheim och hette Jon Mikaelsson; dessa barns andelar om 1 tunna blev befriad; 1 tunna var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark; (Olluf Ollssen den liden i Setzöe; Joen Michellssen).
 • Olof Olofsson, levde 1613; hade rymt till Trondheim och låg under Clemend Jakobsson (Clemet Jakobsson i Trondheim, Norge); han dömdes fri; (Olluff Ollssenn i Siösöe).
 • Bröckling
 • Olof Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord; (Olluff Ollssenn i Bröckling).
 • Hemsjö ?
 • Erik Eriksson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; 1 ½ fjärdingar i denna gård som tillkom Barbro - en kvinna som bodde i Sverige -, var förbrutet och fick arrenderas för ½ mark och 1 ½ skilling; (Erich Erichssenn i Hamndsöe; Barbra, en quinde i Swerig boendis).
 • Bensjö
 • Lars Halvarsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården; hade också ett pantgods i Bensjö om 1 ½ tunnor för 70 daler av Nils Jönsson i Norge; 1 ½ tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; (Lauritzs Halworssen i Bennsöe; Niels Jenssen i Norge).
 • Olof Halvarsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; 1 ½ tunnor kunde sås på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 2 mark och 5 skilling; detta pantgods skall lösas in innan årets slut annars skulle det tillfalla kronan; (Olluff Hallworssenn i Bönnsöer).
 • Ramborg Nn, levde som änka 1613; hade en andel i Bensjö om 1 tunna och hennes barn hade en andel efter deras far; 1 ½ fjärdingar var förbrutna och fick arrenderas för ½ mark och 1 ½ skilling; (Romborre enche).
 • Grönviken
 • Kjell Olofsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; Karin i Bensjö hade en andel i samma gård om 1 tunna, som tillkom hennes barn efter deras far, den tredje parten; 2 ½ fjärdingar var förbrutet och fick arrenderas för 1 mark; (Kield Ollssenn i Gröwigenn; Karrenn Bensöe).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.