Åtalade odelsbönder i Aspås socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Böle
 • Håkan Östensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på sin gård, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; hade också jord i Söråsen, Offerdal, om 1 lass hö, som var förbrutet och fick arrenderas för 3 skilling; (Hagenn Östenssen i Bölled).
 • Nils Andersson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Niels Anderssen i Böllett).
 • Östen Håkansson, levde 1613; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna; hade ingen jord; (Estenn Hagenssen i Bölle).
 • Lien
 • Per Jonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på sin gård; det fanns många syskon och Kerstins andel om 1 fjärding blev befriad; gården var förbruten och fick arrenderas för 1 daler och 3 skilling; (Peder Joenssen i Leide; Kiersten).
 • Erik Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 ½ tunnor på sin gård, som var förbruten och fick arrenderas för 2 ½ mark och 5 skilling; (Erich Pederssen i Leide).
 • Olof Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 ½ tunnor på sin gård, som var förbruten och fick arrenderas för 2 ½ mark och 5 skilling; hade också en andel i Dvärsätt, Rödön, om 2 ½ fjärdingar, som var förbrutet och fick arrenderas för 1 mark; (Olluff Nielssen ibid.).
 • Gräfte
 • Erik Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på sin gård, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Erich Pederssenn i Greffte).
 • Per Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna): kunde så 3 tunnor på sin gård, som var förbruten och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Peder Pederssenn ibid.).
 • Nils Simonsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 6 tunnor på sin gård, som var förbruten och fick arrenderas för 9 mark; (Niels Simonssen i Greffte).
 • Trången
 • Olof Svensson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på sin gård; ogifta systern Gunhilds andel om 1 tunna blev befriad; 2 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; (Olluff Swenssen i Krogen; Gunild).
  (Krogen avser Trången enligt en utredning av Bo Oscarsson, Östersund).
 • Storgården
 • Erik Einarsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på sin gård; hade 2 systrar och en broder i Ryssland (sannolikt knekt för svenskarna) och deras lotter var förbrutna; andelarna för de ogifta systrarna Ingefred, Märet och Angnes om 1 tunna blev befriade; 2 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; (Erich Einerssen i Storgaard; Ingefred, Maritt och Angnis).
 • Jon Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 tunnor på sin gård; hans farbror i Nordland, Herr Jon Sivertsson (prästen Jon Sjurdsson i Nordland, Norge) ägde 1 tunna och 2 tunnor säd var en änkas andel, som bodde på gården; eftersom prosten inte hade presenterat sig så var 3 tunnor förbrutna och fick arrenderas för 4 ½ mark; (Joen Ollssenn ibid; Her Joen Siwortzen i Norlanden).
 • Ren
 • Erik Andersson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 3 ½ tunnor på sin gård, som var förbruten och fick arrenderas för 5 mark och 5 skilling; (Erich Anderssenn i Reenn).
 • Tand
 • Sivert Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 ½ tunnor på sin gård; hade en ogift syster Berit Olofsdotter, vars andel om ½ tunna befriades; 2 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; (Siuffuortt Ollssenn i Tanden; Berette Oluffsdatter).
  (Sivert Olofsson (ca 1570 - 1624) var fader till Jöns Sigvardi, som var kyrkoherde i Berg, Z, 1649-1676 och som blev stamfader för flera bekanta släkter i våra trakter bl.a. Hofverberg-släkten).
 • Ragnhild Nn, levde 1613; bodde på kungens gård, skall arrendera den av fogden; (Ragnild, Tanden).
 • Nygården
 • Per Jönsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; låg sjuk av blodsot och sade att han bodde på barns gård och barnen var i Norge; gården ägdes av 3 bröder och 1 syster; en broder var i Norge och hade i fjol skjutit ihjäl sin grannkvinna och var 'aff sindigh', om (ord överhoppade) det blev kungens eller inte; de andra 2 broderbarnen dömdes fria medan systerandelen var förbruten; hon dog i fejden och hade en gammal invalid; Märet och Per Nilssons barns andelar om 6 fjärdingar blev befriade; Göta och Lucia (jordeboken har Gouthe Nielssönn, Lucie Nielsdaather) hade förbrutit sina andelar om 1 tunna och 1 fjärding; gården var förbruten och fick arrenderas för 1 ½ mark och 7 skilling; (Peder Jenssenn i Nyegaard; Maritte och Peder Nielssen; Goutte och Lutzi).
 • Olof Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 tunnor på sin andel av gården, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; (Olluff Olluffssen ibid.).
 • Sten Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 tunnor på sin andel av en gård, men det var inskrivet på Frösön (Hov, Frösön); hade också jord i Fredgården om 4 lass hö, som var förbrutet och fick arrenderas för ½ mark och 3 skilling; (Olofs, ovan, broder Steen);
  I jordeboken följer efter 'Oluff Oluffssönn 3 mkr, 'item aff Offuergardh landschyld ½ mkr 3 sk'.
 • Näset
 • Per Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna); var en leilending (arrendator); allting blev nedlagt för hans armods skuld; (Peder Nielssen i Nesett).
 • Märet Nn, levde som änka 1613; kunde så 4 tunnor på gården; hade en gammal syster hos sig, som inte hade varit gift; allting var förbrutet eftersom hon sytade sin syster; gården fick arrenderas för 6 mark; (Maritt enche ibid.).
  I Jordeboken upptages efter Olof Olofsson i Nygården; Nesett: Marette, Enncke landskyld 2 mkr 5 sk, Oluff Oluffssön denn lille landskyld 6 mkr, Oluff Oluffssönn denn stourre landskyld 2 ½ mkr 3 sk, Oluff Nielssönn aff Thoessbierre aff Matmer landskyld ½ mkr 1 ½ sk.
 • Olof Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 ½ tunnor på gården; hans broder i Trondheim ägde en fjärde part och en annan broder hade också en fjärde part; Nils Jonsson, som var Jon Olofssons son, hade befriat sin andel om 1 tunna och 1 fjärding i gården; Olof Olofsson den stores andel om 1 ½ tunnor och 1 fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 2 ½ mark och 3 skilling; systern 'Zeborris' andel hade han utlöst; hade också andel om 2 tunnor säd i en liten gård av Erik Eriksson i Nordmöre, Norge, om 50 daler, som befriades; (Stoer Olluff Olluffssen i Nesett; Niels Joenssen; Joen Olssen).
 • Aspåsnäset
 • Olof Nilsson, levde 1613; hade varit knekt (för de dansk-norska styrkorna; var husman (lantarbetare som ägde sitt hus, men inte jorden) hos Nils Simonsson i Gräfte; Olof hade jord i Gräfte och Tossberg på sin hustrus vägnar om 1 ½ fjärdingar, som var förbrutet och fick arrenderas för ½ mark och 1 ½ skilling; (Olluff Nielssenn i Espennes; Niels Simonssenn i Greffte).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.