Åtalade odelsbönder i Åre socken, Jämtland, Trondheims län 1613.
 
 • Brattland
 • Olof Olofsson, var död; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Olluff Ollssenn, Brattland).
 • Sven Olofsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 ½ tunnor på gården; systern Ragnhild Olofsdotters andel om ½ tunna var inte förbruten; 2 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; hade också en andel i Uppland, Mörsil, om 1 ½ fjärdingar, som var förbrutet och fick arrenderas för ½ mark och 1 ½ skilling; (Swend Ollssenn i Saa; Ragnild Olluffsdatter).
 • Karl Nilsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så ½ tunna på sin jord; hade också för 60 daler en pantgård om 2 tunnor säd i Så, som tillkom hans halvbroder och någon i hans släkt i Norge; om inte panten blev inlöst före årets slut så var gården förbruten; jorden fick arrenderas för ½ mark och 5 skilling; ägde också 1 ½ fjärding i Edsåsen, som fick arrenderas för ½ mark och 1 ½ skilling; (Carll Nielssenn i Saa).
 • Sven Tordsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 ½ tunnor på gården; därav tillkom hans omyndige bror Olof halva gården; 1 tunna och 1 fjärding var förbrutet och fick arrenderas för 1 ½ mark och 7 skilling; (Swend Thordssen i Saae; Olluff).
 • Hårbörsta
 • Ingemund Persson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord; (Ingund Pederssenn i Harböst).
 • Per Jönsson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 4 tunnor på gården, som var förbruten och fick arrenderas för 6 mark; (Peder Jenssenn i Harböst).
 • Svedje
 • Per Hemmingsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Peder Hemigssen i Swedie).
 • Björnänge
 • Lars Nilsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Las Nielssenn i Biörnseng).
 • Viken
 • Henrik Henriksson, levde 1613, men låg sjuk; hade svurit svenskarna trohetsed; kunde så 2 tunnor på gården enligt sonen Per; 2 tunnor var förbrutet och fick arrenderas för 3 mark; målet om köp av sin fredlöshet blev nedlagt för hans armod och ålderdoms skull; (Hendrich Hendrichssenn i Wiig; Peder).
 • Per Henriksson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord; (Peder Henrichssen i Wiig).
 • Mikael Henriksson, levde 1613; hade svurit svenskarna trohetsed; hade ingen jord; (Michell Henrichssen, Wiig).
 • Mörviken
 • Olof Nilsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Olluff Nielssenn, Marwigenn).
 • Jörgen Jönsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Jörgen Jenssenn ibid.).
 • Lien
 • Jakob Jönsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Jacob Jenssenn i Liiden).
 • Anders Persson, var inte närvarande; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Anders Pderssenn i Liiden).
 • Jon Karlsson, var inte närvarande; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Joen Carllssenn i Österliiden).
 • Lund
 • Olof Olofsson, var inte närvarande; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Olluff Ollssen i Lund).
 • Berge
 • Olof Olofsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Olluff Ollssenn i Berigh).
  (Olof Olofsson i Berge var nämndeman i Undersåkers tingslag och en av dom som med sitt signetavtryck bekräftade freden i Brömsebro år 1645).
 • Henrik Olofsson, var inte närvarande; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Hendrich Ollssen i Berigh).
 • England
 • Jon Arnesson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Joenn Arnssenn i England).
 • Nils Arnesson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Niels Arnssenn i England).
 • Tege
 • Gudmund Henriksson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Gundund Henrichssen i Thegge).
 • Hamre
 • Jöns Persson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Jens Pederssenn i Hammer).
 • Per Henriksson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Peder Henrichssenn).
 • Forsa
 • Lars Persson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Las Pederssenn i Fasse).
 • Duved
 • Jon Guttormsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Joen Guttormssen i Döffue).
 • Henrik Henriksson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Hendrich Henrichssen i Döffue).
 • Lars Olofsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Las Ollssen i Döffue).
 • Sta
 • Jon Jonsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Joen Joenssen i Stad).
 • Rännberg
 • Anders Mårtensson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Andres Morttenssen i Randberg).
 • Tångböle
 • Ivar Olofsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Iffuer Ollssen i Tungböell).
 • Handöl
 • Jon Olofsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Joen Ollssenn i Hanndöll).
 • Anders Persson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Anders Pederssen i Hanndöll).
 • Nordhallen
 • Anders Eriksson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Anders Erichsen i Noerhallenn).
 • Mårten Henriksson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Mortenn Henrichssen i Noerhallenn).
 • Karl Olofsson, levde 1613; hade rymt (sannolikt till Norge) och dömdes fri; (Carll Ollssen i Noerhalldenn).
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Layout enligt HTML 4.01 Strict. Uppdaterad 2013-04-05.