Frösön sett från Östersund.

Frösön

  1. Önebergets topp där man har en magnifik utsikt över Frösön och Storsjön. På 1600-talet fanns där en galge, där man hängde brottslingar. Det skulle nog verka avskräckande.
  2. Mjälleborgen ligger på Önebergets sluttning mot Mjälle. Den är sannolikt Sveriges nordligaste fornborg och är daterad till 400-600 efter Kristus. Borgen är den äldsta kända lämningen av bebyggelse från Jämtlands järnålder. Läget högt upp på berget liksom förekomsten av husgrunder innebär att borgen varit en befäst gård. Borgen hade en mur av sten och trä till försvar mot angrepp. Informationstavla finns vid borgen. Man kan promenera till borgen från cykelvägen till Mjälle. Borgen kan också nås genom att ta den branta stigen från gamla sjukhusområdet.
  3. I området låg tingsplatsen och där byggde kung Magnus Eriksson en kungsgård omkring 1350. Omkring 1480 byggdes en ny kungsgård vid Bynäset. Tinget flyttade också till landtungan Dragedet mellan Frösön och halvön Bynäset.
  4. Mjälle kulle, där det finns många gravhögar, som vittnar om att Mjälle är en mycket gammal by. Det finns omkring 357 gravhögar på Frösön och många är inte undersökta.
  5. I detta västra område av ön ligger Frösö kyrka. Området var under närmare tusen år Jämtlands centrum för kultur, handel och kommunikationer. Östersund övertog denna roll fullständigt först när järnvägen kom till Östersund år 1879.
© Layout: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-16.