Historiska romaner och faktaböcker.

Du kanske också är en av dem, som liksom jag har upptäckt nöjet av att läsa historiska romaner; en genre som har vuxit sig ganska stor med åren ! Ett mycket imponerande insamlande av fakta ligger till grund för böckerna. Här finner du cirka 100 böcker, som jag gärna rekommenderar andra att läsa. Böckerna har berikat mig och ofta har jag fått förståelse för under vilka mycket olika förutsättningar som mina äldre släktingar levde.

Faktaböcker:

 1. Vikingen. Arkeologer och specialister på vikingatida historia från olika länder står för innehållet. En omfattande kartläggning av vikingatiden. Boken innehåller också många bilder och kartor.
 2. Jämtlands kristnande. Brink, Stefan. Publikation 4 i projektet Sveriges kristnande. Ingen annan region i landet kan uppvisa en för det aktuella forskningsprojektet så veritabel fyrbåk som detta landskap, i form av Frösöstenen, med sina stolta ord: Östman Gudfasts son lät kristna Jämtland.
 3. Jemtland og Norge. Professor Edv. Bull gav 1927 ut denna bok, vari han redovisade resultatet av sina forskningar i Jämtlands medeltidshistoria. Du kan följa landskapets öden från den gamla bonderepublikens dagar och genom händelserik medeltid fram till den slutliga återföreningen med Sverige 1645.
 4. Runor - historia, tydning, tolkning. Enoksen, Lars Magnar. Stavningsregler, grafisk uppbyggnad och uttal förklaras genom praktiska exempel från olika runinskrifter i Norden.
 5. Ända från Vendelkråka. En nordisk kronologi. Henrikson, Alf. Fem staters tusenåriga historia (Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, men även Normandie, Novgorod, Dublin 800-1990). Lättsamt berättad och rikt illustrerad med bilder.
 6. Jämtlands och Härjedalens historia, 7 delar. Del I till 1537, Ahnlund; del II till 1645, Bromé; del III till 1720; del IV till 1880; del V till 1980; Arkeologisk inledning; Person- och ortregister.
 7. Historien om Sverige, 8 böcker. Lindqvist, Herman. Från islossning till kungarike. Gustav Vasa och hans söner och döttrar. När Sverige blev stormakt. Storhet och fall. Nyttan och nöjet. Gustavs dagar. När riket sprängdes och Bernadotte blev kung. Ånga och dynamit.
 8. Min svenska historia berättad för folket från Oden till och med Dacke. Moberg, Vilhelm. Författaren: I historieböckerna fick jag inte veta hur livet för det folk som jag själv tillhör hade gestaltat sig i det förflutna. Bönder, soldater, tjänstehjon, torpare och backstugusittare hade inte uträttat något minnesvärt, eftersom de inte fick komma med i historien.
 9. När hände vad i Nordens historia. Rosborn, Sven och Schimanski, Folke. Ett kronologisk uppslagsverk från kristnandet till nutid. De politiska händelserna, vardagslivets förvandling samt de viktigaste händelserna inom vetenskap, konst, litteratur och musik. Rikt illustrerad med kartor och fotografier.
 10. Historia kring Kölen. Rumar, Lars. En bok om Jämtland, Härjedalen och Tröndelagen. Banden mellan landskapen är historiska och starka. Illustrerad med bildmaterial.

Vikingatiden 800-1050:

 1. Röde Orm. Bengtsson, Frans G. Del I: Sjöfarare i Västerled, del II: Hemma och i Österled. En praktfull vikingaroman, en klassiker.
 2. Trägudars land. Gryningsfolket. Offerrök. Fridegård, Jan. En trilogi om trälen och upprorsmannen Holm.
 3. Spåren av kungens män. Hagerman, Maja. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid.
 4. Tusenårsresan. Hagerman, Maja och Claes Gabrielsson. Den som ger sig ut för att söka spåren efter de människor som levde här för tusen år sedan finner att resterna efter dem är spröda och flyktiga. Men det går att få syn på dem för den som försöker vara en skarpsynt och känslig iakttagare.
 5. Vikingaliv. Harrison, Dick och Kristina Svensson. Fem vikingar, bl.a. Harald Hårdråde, och fem vikingakvinnor är bokens huvudpersoner.
 6. Mäktig mans kvinna. Ingelman-Sundberg, Catharina. Ingegerd (Olov Skötkonungs dotter), den första kända kvinnan i svensk historia. Boken om vikingarna. Nya forskningsrön från Ryssland och Ukraina presenteras populärvetenskapligt. Spännande fakta berättas också om vikingarnas kolonier på Grönland och i Kanada. Vikingablot. Vikingasilver. Vikingaguld. Trilogi om Eriks och Estrids öden.
 7. Svitjod. Resor till Sveriges ursprung. Götarnas riken. Larsson, Mats G. Det svenska rikets utdragna födelseprocess. Upptäcktsfärder till Sveriges enande. Vikingar i österled. En specialutgåva av de tre böckerna: Ett ödesdigert vikingatåg (1990), Väringar (1991) och Rusernas rike (1993).
 8. De gåvo korpar föda. Linderholm, Helmer. De drogo fjärran efter guld, och gåvo örnar föda. (Inskrift på Ingvarsstenen).
 9. Den leende guden. Österhus brinner. Husfröjornas nycklar. Lindström, Axel. En mustig och mycket färgstark Frösö-trilogi om livet i Jämtland och Tröndelagen i början av 1000-talet och brytningen mellan asatron och den nya kristna läran. (Författaren var jämtlänning, bodde vid Stocketitt, Frösön).
 10. Slavar för Särkland. Lundkvist, Artur. En berättelse om östvikingar. Med oförbrukad skaparkraft och psykologisk lyhördhet har Artur Lundkvist på sitt intensivt kraftfulla sätt ännu en gång inmutat ett märkligt och dramatiskt skede av historien.
 11. Normandernas hövding. Frejas katt och Marias svala. Olofsson, Rune Pär. Två böcker om den man som nordborna kallade Gånge-Rolf och hans ättlingar. Rollo blev hans namn i det rike, Normandie, Frankrike, som han på 900-talet skapade åt sig och sina män, kringflackande vikingar från Skandinavien. Ätten har en lång och ärorik historia. I stort sett har författaren följt den kronologi och personhistoria som Joh Steenstrup redovisar i sina monumentala Normanderna I-IV och Normandiets Historie. Vi får också uppleva brytningen mellan gammal och ny tro, där Frejas katt och Marias svala är symboldjur för var sin religion.

Medeltiden 1050-1521:

 1. Vägen till Jerusalem. Tempelriddaren. Riket vid vägens slut. Arvet efter Arn. Guillou, Jan. Trilogi om tempelriddaren Arn Magnusson. Arvet efter Arn (berättelsen om Birger Jarl) är en fristående fortsättning på trilogin.
 2. Jarlens sekel. Harrison, Dick. Vi får möta Birger Jarl och hans son Magnus Ladulås samt följa hur det svenska riddarskapet uppstod. Men vi får också veta hur livet levdes av vanliga människor på gårdar och i torp; vad trodde man på och vad de visste om sin omvärld, vad de fruktade och vad de ärade, hur deras vardag såg ut, vad de åt och drack och vilka ritualer som omgav födelse och död. Stora döden. Den värsta katastrof som drabbat Europa. En kuslig färd i digerdödens fotspår 1347-1352.
 3. Eldforsen. Berget i brand. Sankte Eriks gloria. Skeppet Järnskägg. Linderholm, Helmer. Medeltida historiska romaner från Bergslagen=Järnbäraland. Det är kring järnet, den åtråvärda metallen som intriger skapas, vilda strider utkämpas och blodshämnd krävs. Lammet och stormbocken Det är på 1280-talet och farmännen - bondeköpmännen som härskar i den fria republiken Gotland - har allt hårdare fått kännas vid hansaförbundets konkurrens. Med sina lätta smidiga skepp kan de färdas vida på de stora flodsystemen inåt Ryssland och ända ned till Byzans.
 4. Karelen brinner. Lindgren-Jansson, Gerd. Berättelsen om en nämndemanssläkt från Finland och dess öden med början år 1442. (Författaren är född i Östersund).
 5. Mot förtryckarnas våld. Perne, Martin. Dalkarlarna ville fördriva fogden Jösse Eriksson och förmå unionskungen Erik av Pommern att över hela riket tillsätta svenske män till fogdar i de utländskes ställe. Menigheten valde bergsmannen Engelbrekt Engelbrektsson till hövitsman och vid midfasto 1434 tågade en bondehär till fogdesätet Västeråshus.
 6. Singoalla Rydberg, Viktor. 1300-talsroman om riddaren Erland Bengtsson Månesköld till Ekö slott och zigenarflickan Singoalla. Boken utgavs första gången 1865, men blev bearbetad 1876 och slutligen 1894, då den illustrerades av Carl Larsson.
 7. Drottning Blanka Sparre, Anna. 1300-talsroman om Blanche av Namur. I Bohus kungsgård blir hon kung Magnus Erikssons gemål. Hon är varmhjärtad, kvick och skarptungad. Hon är solsken och åskmoln, älskad av många, förtalad av andra. Anna Sparre var en av Sveriges skickligaste författare i genren historiska romaner.
 8. Offereldar. Min älskade falk. Utrio, Kaari. Mycket läsvärda kärleksromaner i svensk-finsk medeltida miljö. Fler böcker av henne finns också översatta till svenska.
 9. Ett lysande följe. Wahlström, Gunnar. Handlingen tilldrar sig i 1400-talets senare del och skildrar de tyska kyrkomålarnas kommande till Sverige och det arv som de unga svenska mästersvennerna sedan utvecklade.
 10. Trälarna. Wernström, Sven. En spännande och sensuell skildring av fem fattiga ungdomars liv under medeltiden.

1500-talet:

 1. Gustav Vasa och hans folk. Göransson, Göte. Boken innehåller också över ett tusen oljemålningar, akvareller, laveringar samt tusch- och pennteckningar, skapade av författaren för att kunna återge Gustav Vasa och hans folk in i minsta trovärdiga detalj.
 2. Förrädarland. Moberg, Vilhelm. De bodde på 1520-talet vid gränsen mellan Småland och Blekinge, ville leva i fred med sina grannar, vänner och släktingar på andra sidan gränsbäcken.
 3. Kopparberget. Silverdalen. Guldgruvan. Olofsson, Rune Pär. Trilogi om den fredlöse drängen Pär Olssons liv vid Kopparberget närmast före och efter sekelskiftet 1600. Lyckans tärning. Argan list. Ärans tinnar. Domens dag. Familjeromaner i fyra delar om ätterna Brahe och Sparre.
 4. Kungens Karin. Perne, Martin. Kung Erik XIV hade själv sömmat bonaden med orden Kärleken besegrar allt, som väckte den femtonåriga slottstärnans nyfikna undran. Ur dem hämtade Karin Månsdotter mod och styrka att i nöd och lust följa den man som vunnit hennes hjärta, inte bara till tronens glans och makt utan även ner i förnedringens mörker och förtvivlan.
 5. Svedjefinnar. Rosendahl, Sven. Många finnar räddade sig mellan åren 1598 och 1621 över till Sverige efter slaget vid Santavuori (ligger i Österbotten, Finland) år 1597, då Klubbekriget slutade i totalt nederlag för de finska böndernas uppror mot den kungatrogna hövitsmannen Klas Fleming. Upproret hade hertig Karls stöd (sedermera kung Karl IX), och han hade lovat varje finne land i Sverige att röja och sex års frihet från skatt.
 6. Gustav Vasa. Svalenius, Ivan. En biografi över den store riksbyggaren och fängslande personligheten.
 7. Sjöhjälten och skön Kristin. Utrio, Kaari. Hela fyra år fick Sverige-Finlands lysande sjöhjälte och statsman Klas Kristersson Horn gilja till den sköna Kristin Krumme, innan han lyckades föra henne i brudstol.

1600-talet:

 1. Svenska knektar. Ericson, Lars. Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred. (Nya utgåvan 2002).
 2. Häxornas försvarare. Guillou, Jan. Under åren 1668-1676 brändes mer än 300 svenska kvinnor på bål som häxor - oskyldigt dömda, men med stöd i de gammaltestamentliga lagar som hade införts i början av seklet.
 3. Sveriges finnmarker. Linderholm, Helmer. I slutet av 1500-talet började skogsbönder från de östra delarna av Finland att bosätta sig i Sveriges storskogar, och invandringen fortsatte genom nära fyrtio år. Med denna bok har författaren gett en intressant och sakrik beskrivning av denna invandring, och boken kan undanröja onödiga missförstånd om denna invandring.
 4. Svedjefolket. Linderholm, Helmer. Livet i finnskogarna. Den som försökt tränga in till den verklighet som en gång levdes i Mellansveriges skogsbygder finner där en egenartad och främmande miljö. Ett helt annat folkslag bebodde storskogsområdena mellan landskapen, ett släkte av vildmarksröjare och bergslagsbyggare som genom flera hundra år höll fast vid sitt ärvda språk och egenart.
 5. Berget och lågorna. Linderholm, Helmer. Romanen utspelas i samma miljö som i Svedjefolket ovan; 1600-talets Bergslagen med myndiga herremän, gruvfogdar, storbönder och fattiga finska invandrare.
 6. Rid i natt ! Moberg, Vilhelm. Roman från Värend 1650. Handlingen utspelas i de småländska gränsbygderna mot det danska Skåne, men människor och händelser kan nu liksom när boken skrevs 1941 direkt överflyttas på dagens verklighet.
 7. Lejonet från Norden. Stormens skördar. Du tronar på minnen. Olofsson, Rune Pär. Trilogi om Svärdsjöpojken Mats Bengtssons öden och äventyr 1629-1641 under det trettioåriga kriget i Tyskland. Min hjärtans aller käraste fränka. Roman om Ebba Brahe och Gustaf II Adolf.
 8. Vid höga Hunneberg Rumenius, John. Den andra fristående romanen om trosspojken Olof Andersson, som tjänade sitt regemente i 62 år under 1600-talet, adlades Silfverlood, och slutade som chef och överste för Wästgöta ryttare.
 9. Kejsarbrevet. Den gyllene kedjan. Svedelid, Olof. F. d. adelsmannen Gabriel Stenson Skottings och f.d. soldaten Zackarias Höks kungliga uppdrag i Sverige under första hälften av 1600-talet.
 10. Levande 1600-tal. Wetterberg, Gunnar. Det moderna Sverige grundläggs, Stockholm blir huvudstad, ett intensivt samspel pågår mellan Sverige och Europa.
 11. Karoliner. Åberg, Alf och Göransson, Göte. En gripande autentisk berättelse om vad som verkligen hände med vårt land, med våra karoliner och deras familjer. Innehåller också över 400 teckningar i färg.

1700-talet:

 1. Poltava. Englund, Peter. Berättelsen om en armés undergång.
 2. Karl XII:s spion. Holm, Björn. Fänrik Stephan Löfvings spaningsuppdrag år 1715 på Åland och i Finland. Romanen bygger på Löfvings egna dagboksanteckningar. Tio dagar i Fredrikshald. Av det stolta svenska stormaktsväldet återstår endast själva Sverige. Allt annat är förlorat. Men i Karl XII:s huvud tar nya grandiosa planer form, och det ödesdigra fältslaget mot Norge inleds.
 3. Där låg ett skimmer. Olofsson, Rune Pär. En sannsaga från Gustaf III:s hov. Med säker blick för det befängda sätter författaren fart på farskarusellen, och de kungliga och deras hov snurrar hjälplöst med i hisnande och tragikomiska turer.
 4. Orosåren. Dödsmarschen. Karolinens död. Perne, Martin. En romantrilogi om soldaten Olof Härdigs öden. Med Mobergsk kraft skildras livet och förhållandena under Karl XII:s sista år. Det svarta berget. Karl XII hade stupat. Vid Duved låg spillrorna av den armfeltska hären förlagd. Dagligen rymde soldater. En av dessa desertörer hamnade hos en bonde i Oviken, där han träffade en ung soldatänka. De lämnade bygden för att söka sin utkomst vid någon gruva i norr. Ska de finna Kirunavaaras svarta ämne, världens rikaste malmberg ?
 5. Karolinernas kvinnor. Rydsjö, Elsi. En berättelse på 1000 sidor om karolinernas kvinnor, deras män, deras barn och öden efter nederlaget vid Poltava i juni 1709. En gripande skildring av livet i fångenskap och av den långa och mödosamma vägen tillbaka till friheten.
 6. En tid för hjältar. En tid för vreden. De fyra ryttarnas tid. Den siste karolinen. Widding, Lars. Karolinersviten från Karl XII:s tid under början av 1700-talet omfattar fyra delar. En av hjältarna är löjtnant Erich Johannes Pilfelt. På ryttmästarns tid. Majors avsked. Släktroman 1791-1811 med handlingen förlagd till bl. a. Sorunda by på Södertörn och finska kriget 1808-1809.

1800-talet:

 1. Svensk soldat. Soldathustrun. Mot öster - soldat. Soldatens kärlek. Hemkomsten. Fridegård, Jan. Soldatliv från slutet av 1700-talet. En viktig roll spelar Margareta Ericsdotter, en bondflicka som varit i lönskaläge med en flykting från Polen. En annan av huvudpersonerna är soldaten Johan Malm.
 2. Kalkugnen flammar. Linderholm, Helmer. Gotländska bönder säljer sin skog för att eldas i en väldig kalkugn och bönderna blir kalkarbetare och är snart förgiftade och utslitna. Det är bara de manhaftiga tröjkärringarna som vågar trotsa patronen. De lever i stället av fåravel och gör tröjor, vantar och strumpor av ullen åt en kräsen och penningstark stockholmspublik.
 3. Utvandrarna. Invandrarna. Nybyggarna. Sista brevet till Sverige. Moberg, Vilhelm. Historien om de bönder som i 1800-talets mitt bryter upp från Sverige för att söka lyckan och friheten i det stora landet västerut, i Amerika. Vi får följa Karl Oskars och Kristinas öden. Raskens. Folket i Bilds förlag. En svensk soldatfamiljs historia.
 4. Gästgivarn. Persson, Ingvar. Gästgivarn för oss tillbaka till 1800-talets mitt i Torsåker, Gästrikland, då gästgiverirörelsen med sin betjäning av mat, logi och skjuts var av stor betydelse. Miljö, tidsbild och händelser i omvärlden är autentiska. Södergök. Södergök för oss tillbaka till 1800-talets mitt i Torsåker, Gästrikland, där livet på JanErsgården i Väster Hästbo blir belyst. Miljö, tidsbild och händelser i omvärlden verkar autentiska.
 5. Genom lindens krona. Salje, Sven Edvin. En bred historisk roman som omspänner en trettioårsperiod efter laga skiftet 1827. Den nya lagen tvingade bönderna att riva sina gårdar och flytta ut och bort från den gamla bykärnan. Århundradens trygghet och ett nedärvt behov av samhörighet försvann.
 6. Knektens dotter. Anna Sparre var en av Sveriges skickligaste författare i genren historiska romaner. I knektens dotter är det sin egen förfader hon tecknar och sin egen släkthistoria hon levandegör.
 7. Driver dagg faller regn. All jordens fröjd. Bärgad skörd. Livets krona. Söderholm, Margit. En mäktig bygde- och släktkrönika i 4 delar från 1800-talets Hälsingland. Den är en folksägen i stort format - prisbelönad och filmad. Det är ypperliga skildringar av livet i torp och gårdar under de olika årstiderna, briljant tecknade människoöden, romantiska och gripande.
 8. Vi möts vid Rynge. Zetterholm, Tore. Bra Böcker. 1811 gjorde Skånes bönder revolt mot inkallelserna till krigstjänst. De drog från slott till slott och satte skräck i adeln och överheten, men upproret slogs brutalt ner.
 9. Rosen på Tistelön I-II; Skjutsgossen; En natt vid Bullarsjön I-II; Ett köpmanshus i skärgården; Vindskuporna; Pål Värning; Jungfrutornet I-III; Enslingen på Johannisskäret I-III. Emilie Flygare-Carlén. Mycket läsvärda kustromaner från 1800-talets Bohuslän.
© Layout: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-16.