Kungsgården och Frösö skans.

Kungsgården

Kungsgården 1 och Frösö skans 2 är historisk mark på Frösön, se nedan. Bilden visar en del av det område, som nu ägs Östersunds kommun. Det köptes 2008 för 10 miljoner kronor. Jordbruksmarken är utarrenderad. Ingen annan verksamhet förekommer ännu i området och fast boende är inte tillåtet. Området är mycket naturskönt och används huvudsakligen för rekreation. Sanering av området har påbörjats. Badplatser är öppnade i närliggande Kungsgårdsviken och Västbyviken. Golfklubbens område ser du uppe till höger.
  1. Kungsgården var i äldre tid kungens egendom och avsedd som bostad åt kungens högste representant i provinsen, som ofta var en fogde. Den tjänade även som residens för kungen när han var på besök. Kungsgårdens historia som officiell bostad är mer än 600 år. Mellan 1350 och 1480 låg dock kungsgården vid Önet i närheten av Mjälle.
    1645 blev Jämtland ett svenskt landskap. På 1600-talet blev kungsgården bostad för befälhavaren för det lokala försvaret. 1660-1670 bodde på gården chefen för kavalleriet i Jämtland, överste Börje Månsson Skeckta och hans hustru Katarina Norfelt. Skeckta tilldelades gården som löneförmån och uppförde där med allmogens hjälp en större bostadsbyggnad, som fanns kvar ännu i början av 1700-talet. 1858 flyttades huvudbyggnaden till sin nuvarande plats.
  2. Frösö skans byggdes under Kalmarkriget 1611 av svenska trupper. Placeringen intill Kungsgården var av strategisk betydelse. Före 1645 fanns på platsen, alltså under det danska styret, såväl fängelse som avrättningsplats. 1644 belägrades skansen av dansk/norska styrkor. Trots kraftig beskjutning av skansen med kanoner höll 350 svenskar ut i 2 månader, innan de måste ge upp.
  3. Frösö läger är soldaternas anrika och minnesomspunna lägerplats mellan 1685-1911. Det fanns många soldattorp mellan Kungsgården och Frösö läger.
  4. I området ligger Stocketitt, där trivialskolan fanns från slutet av 1600-talet.
© Layout: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-16.