Källförteckning
EGNA BÖCKER:
 • Anders Molin. (Släktkrönika från 1904).
 • Blad ur Frösö historia. (Per Swedmark).
 • Diplomatarium Norvegicum, Norge. Diplomatarier (medeltida urkunder).
 • Directory of Royal Genealogical Data. (University of Hull).
 • Då järnvägen kom till Östersund. (E. Chr. Genberg).
 • Död på fjället (1718/1719). (S. Cronholm).
 • Festskrift till Carl J. E. Hasselberg. (E. Festin).
 • Frösökrönikan.
 • Frösö trivialskola 300 år. (H. Jacobsson).
 • Freden i Brömsebro 1645. (Jämtlands läns Fornskriftssällskap).
 • Hammerdals och Gåxsjös historia. (G. Englund).
 • Hammerdalskrönikan. (Årsböcker)
 • Jemter på Levangsmarknaden i 1680-årene. (N. Hallan)
 • Jemtland og Norge. (Edv. Bull).
 • Jämten. (Årsböcker 1906-2005).
 • Jämtlands och Härjedalens historia, del I-IV, Ahnlund, Bromé, m. fl.
 • Karoliner. (A. Åberg och G. Göransson).
 • Ravund. (Årsböcker).
 • Räfsten med Jämtarna 1613. (H. Petrini).
 • Sikåsboken. (M. Stensby Jönsson).
 • Skancke ätten. (R. de Robelin).
 • Slekten Blix fra Jemtland. (T. Norum).
 • Suppl. till Jämtlands och Härjedalens diplomatarium. (O. Holm).
 • Svenska knektar. (L. Ericson, 2002).
 • Öarna i Storsjön. (C.-G. Ekerwald).
 • Ödegårdar i Jämtland. (O. Holm).
LANDSARKIVET, ÖSTERSUND (ÖLa):
 • Fornvårdaren.
 • Domböcker för Hammerdals tingslag.
 • Domböcker för Lits tingslag.
 • De mikrofilmade kyrkböckerna och personregistret.
 • Fra Skanke-slektens historia, 1986. (G.V.C) Barney Young, Isle of Man.
 • The Three Legs go to Scandinavia, 1981. (G.V.C) Barney Young.
 • The history of the isle of Man under the Norse, 1981. (G.V.C) Barney Young.
 • Three Manx feet + Legs + Ladies, 1978. (G.V.C) Barney Young.
 • Gruvarbetare, torpare och bruksfolk, Ljusnedals bruk. (F. Järnankar, 1987)
 • Härnösands stifts herdaminne, (L. Bygdén)
 • Härnösands stifts herdaminne, supplement (B. Hasselberg).
 • Rödöns socken, byar och gårdar, 1968, G. Wikegård
 • Skattelängder för Hammerdals tingslag.
 • Skunck-ätten, 1973. H. Skuncke.
 • Släkten Skunck, 1978. H. Skuncke.
 • Soldatregistret, ÖLa.
© Layout: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-16.