Yxskaftkälen, Hammerdal

Bonde

 • Lampman44 familjer med sina barn i byn Yxskaftkälen och Ruven. Först finns nybyggarna med sina familjer från mitten av 1700-talet, och sedan finns familjerna i gårdarna 1, 2, 3, 4 och 5 och Ruven.
  1660 upprättade bönderna Erik Palle i Fagerdal och Måns Gill i Gisselås arrendekontrakt att få begagna en kronoskog, blivande Yxskaftkälen, till betesland i 50 år emot ett årligt arrende av 25 daler silvermynt, (Hk).
 • Nybyggare: 
  FAMILJ 1030.
  Zakris Ingelsson, 1721-1788, från familj 34 i Åsen 5, var soldat Bolling i Byom, Lit, 1742-1757, (Sr). 1759 övertog han rättigheterna av svågern Olof Byström, 1734-1787, i familj 6 i Bye, att anlägga nybygge i Yxskaftkälen, som han anlade tillsammans med sin kusin Zakris Nilsson Berggren i familj 1032. Zakris var gift 1747 med Ingeborg Jönsdotter, 1728-1795, troligen dotter till dragon Jöns Persson Gärdström, i Ås, Z, som var död i Stockholm 1742, (Rul). 1761 fick nybyggaren Zakris Bolling böta fyra daler silvermynt för ett slagsmål med dragonen Erik Högberg på vägen mellan Bye och Fagerdal, (Dmb vt 1761, sid 204). Zakris Ingelsson ville 1778-09-15 överlåta 1 tunnland av sitt hemman i Yxskaftkälen om 2 tunnland till sonen Jöns Zakrisson, som var tjänstgörande dragon på hemmanet, (Dmb ht 1778, sid 157). Zakris Ingelsson i sitt nybygge om 2 tunnland i Yxskaftkälen ville 1783-01-22 till sin äldste son Jöns överlåta 3/4 tunnland av hemmanet och till sin måg Jon Zakrisson ½ tunnland och de övriga 3/4 tunnland uppdrog han till lottning mellan sönerna Ingel och Erik samt till sonen Zakris, som i flera år har vistats i skolan, samt dottern Kerstin. Hemmanet hade de värderat till 116 riksdaler 32 skilling specie, och födoråd blev ordnat för Zakris och hans maka. Rätten godkände överlåtelsen, (Dmb vt 1783, sid 244). Arvsdelning hölls 1788-04-07 och bouppteckning efter nybyggaren Zakris Ingelsson hölls 1788-08-25, FII:1 (1742-1790), sid 101-102, och Zakris avled i juni 1788. Barn.
  • Jöns Zakrisson Grönlund, 1751-1812, gift med änkan Maria Jönsdotter, 1747-1842, från familj 938 i Sikås 3, nybyggare i familj 1034 i Yxskaftkälen 1.
  • Anna Zakrisdotter, 1754-1827, gift 1778 med Jonas Zakrisson, 1751-1832, från Gärde, Ström, som var nybyggare i familj 1035 i Yxskaftkälen 1.
  • Ingel Zakrisson, 1757-1802, hade 1783-01-22 genom laga lottning vunnit besittningen om nybygget i Yxskaftkälen om 3/4 tunnland, men avstod nu 1/4 till brodern Jöns Zakrisson och ½ tunnland till svågern Jon Zakrisson, (Dmb ht 1787, sid 199). Jöns Eriksson i Öhn 5, Ström, avstod sitt halva föräldrahemman till sin svåger Ingel Zakrisson i Yxskaftkälen emot 41 riksdaler 20 skilling specie, (Dmb ht 1787, sid 214). Ingel Zakrisson i Öhn, Ström, hade enligt skuldebrev av 1792-02-27 en skuld till Olof Eriksson i Grenås om 23 riksdaler specie, som han inte kunde betala, (Dmb vt 1793, sid 200). 1819-05-22 hölls arvsdelning hos torparen Ingel Zakrissons änka Gunilla Eriksdotter i Tullingsås, FII:3 (1807-1819), sid 438.
  • Erik Zakrisson Lindstedt, 1761-1812, gift 1796-11-27 med Gölin Eriksdotter, 1767-1851, från familj 668 i Åsen 3, var soldat och korpral 1784-1800, (Sr), och senast torpare i Lisbettorpet, Åsen. 1851-10-18 hölls bouppteckning efter torparänkan Gölin Eriksdotter i Åsen, FII:10 (1850-1859), sid 1241. 1812-04-27 hölls bouppteckning efter avlidna korpralen och torparen Erik Lindstedt, FII:3 (1807-1819), sid 331.
  • Kerstin Zakrisdotter, 1765-1860, bondhustru i Gärdnäs, Ström.
  • Zakris Zakrisson, 1768-e 1788, då han gick i skola i Norge.
 • FAMILJ 1031.
  Olof Johansson, 1726-1814, från familj 640 i Åsen 1, var soldat Lövdahl och nybyggare i Yxskaftkälen från 1768 med hustrun Cecilia Jonsdotter, 1716-1803, från familj 461 i Viken 1. Olof var också guldsmed. Olof Johansson, barnalärare från Yxskaftkälen, uppmanades med det grafliga förbehåll att flitigt och redligt yrka på barnens innanläsning och utantill i kristendomens utövning, medelst tjänliga föreställningar och goda exempel, (Hk). 1757 fick Cecilia Jonsdotter böta 10 daler silvermynt efter ett slagsmål med Karin Samuelsdotter, som fick böta sex mark silvermynt, (Dmb vt 1757, § 8). Cecilia Jonsdotter hade under slåtterarbete hos Elias Henriksson i Raftsjön hört denna berätta att ingen av hans släktingar skulle ärva något efter honom på grund av deras ohjälpsamhet utan allt skulle tillfalla Elias hustru om hon överlevde honom, (Dmb ht 1764, sid 195). Olof Johansson hade för flera år sedan köpt ett nybygge i Yxskaftkälen om 1 och ½ tunnland, och han ville 1783-01-21 överlåta ½ tunnland till sin äldste son Johan Olofsson för en köpesumma av 200 daler silvermynt eller 33 riksdaler 16 skilling specie. De övriga 2/3 av hemmanet ville han uppdraga till dottern Anna för en köpesumma av 400 daler silvermynt eller 66 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb vt 1783, sid 246). Olof Johansson i Yxskaftkälen hade sålt ett torp från sitt hemman till Kjell Olofsson. En arvshandling av 1783-01-21 visade att Olof Johanssons nybygge var värderat till 400 daler silvermynt eller 65 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb vt 1786, sid 10). Dragon Olof Stugendahl hade övertagit svärfaderns nybygge, men denne återbetalade 56 riksdaler till Olof för att denne avträdde nybygget efter förlikning mellan parterna, (Dmb ht 1787, sid 193). Olof Johansson i Yxskaftkälen dömdes att omgående betala en skuld om 4 riksdaler 2 skilling till Hammerdals kyrka, (Dmb ht 1788, sid 284). Barn:
  • Johan Olofsson, 1750-1812, bytte 1802-03-22 sitt kronohemman om 1 och ½ tunnland i Yxskaftkälen med Mårten Jönsson, 1751-1834, i familj 740 i Hallen 2, (Lfr), och blev hemmansägare och nämndeman i familj 742 i Hallen 2. Bönderna Erik Persson i Fagerdal, Nils Jonsson, Lars Persson, Lars Olofsson, Johan Olofsson och dragon Dahlstedt, alla i Yxskaftkälen, hade under våren skjutit tvenne fullvuxna björnar och tre björnungar, och de tilldömdes skottpengar om 4 daler för varje fullvuxen björn och 1 daler silvermynt för varje unge, (Dmb ht 1796, sid 190).
  • Jonas Olofsson, 1753-1832, gift med Barbro Zakrisdotter, 1764-1831, från familj 1032 i Yxskaftkälen 1, hemmansägare i familj 1053 i Yxskaftkälen 4.
  • Anna Olofsdotter, 1756-1832, gift med Olof Jonsson Stugendal, hemmansägare i Yxskaftkälen 4, se familj 1059 i Yxskaftkälen 4.
 • FAMILJ 1032.
  Zakris Nilsson, 1728-1796, från familj 676 i Åsen 4, soldat Berggren 1748-1762 i Åsen, (Sr), gift 1752, (Kyr), med Britta Jonsdotter, 1731-1796, Flygaredotter från familj 182 i Fagerdal 2, var nybyggare i Yxskaftkälen från 1760. Sara Persdotter i Ede hade tillsammans med sin avlidna make Göran Persson köpt ett torpställe under Åsen 4 för 6 riksdaler specie av nybyggaren Zakris Nilsson i Yxskaftkälen, som skulle få brukas och besittas under deras livstid, (Dmb vt 1784, sid 90). 1785-10-12 hölls syn och värdering av Zakris Nilssons nybygge om 2 tunnland i Yxskaftkälen. Zakris ville avstå vardera hälften av nybygget till sonen Jonas Zakrisson och mågen Jonas Olofsson, och dottern Britta skulle erhålla sin andel av värderingen. Nybygget är beskrivet och värderades till 86 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1787, sid 206). Olof Byström och Mårten Grönqvist ägde vardera hälften av Zakris Nilssons nybygge och kronohemman i Yxskaftkälen och både Zakris och hans hustru borde åtnjuta födoråd till deras död. Olof lämnade 9 riksdaler 16 skilling till Grönqvist för att denne skulle sköta födorådet, (Dmb vt 1791, sid 6). Per Hemmingsson i Sikås stämdes av Zakris Nilsson i krononybygget Yxskaftkälen 2 om födorådet till honom och skötseln av hans hustru Britta Jonsdotter, vilket Per lovade att fullgöra, (Dmb ht 1792, sid 185). Barn:
  • Jonas Zakrisson Dahlstedt, 1756-1831, gift 1796 med Gunilla Henriksdotter, 1775-1845, från Ollsta, Häggenås, var nybyggare i Öjarn, Ström. Bönderna Erik Persson i Fagerdal, Nils Jonsson, Lars Persson, Lars Olofsson, Johan Olofsson och dragon Dahlstedt, alla i Yxskaftkälen, hade under våren skjutit tvenne fullvuxna björnar och tre björnungar, och de tilldömdes skottpengar om 4 daler för varje fullvuxen björn och 1 daler silvermynt för varje unge, (Dmb ht 1796, sid 190). Uppgifter om Öjarns historia, och hur Jonas Zakrisson Dahlstedt kom från Yxskaftkällen och blev nybyggare i Öjarn, (Jämten 1974/112).
  • Barbro Zakrisdotter, 1764-1831, gift med Jonas Olofsson, 1753-1832, som var hemmansägare i familj 1053 i Yxskaftkälen 4.
  • Britta Zakrisdotter, 1769-1858, gift 1807 med Per Månsson, bonde i familj 189 i Fagerdal 2.
 • FAMILJ 1033.
  Per Larsson, 1723-e 1770, dragon Bergqvist vid livkompaniet, gift i Rödön 1752-09-27 med Kerstin Olofsdotter, 1731-e 1770, då piga i Prästgården, Rödön, var avskedad korpral och nybyggare i Yxskaftkälen 1763-1770, anorna ännu okända. Barnen Jonas 1763, Per 1766, och Märet 1767, var födda i Yxskaftkälen. Barn:
  • Lars Persson, 1758-1812, gift 1794 med Britta Nilsdotter, 1761-1833, från familj 1049 var bonde i familj 1049 i Yxskaftkälen 3. Lars Persson och Hans Hansson brukade vardera hälften av kronohemmanet Yxskaftkälen 2, när de begärde klyvning av hemmanet, (Dmb vt 1799, sid 245).
  • Per Persson, 1766-1842, soldat Hallberg, gift 1797 med Anna Andersdotter, 1764-1798, från Risselås, och omgift 1803 med Sigrid Olofsdotter, 1776-1835, från familj 244 i Fyrås 3, var torpare senast i Sikås, Hammerdal. Per Persson, som var innehavare av ett halvt kronohemman i Yxskaftkälen, bytte 1790-02-13 sitt hemman mot ett torp i Sikås 6, som ägdes av Mårten Grönqvist, och mot en mellanskillnad av 21 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1791, sid 96).
   • Olof Persson, 1803-1849, var senast korpral Fält, och var gift 1830 med Märet Matsdotter, 1803-1882, från Risselås, Ström, stod som nybyggare i familj 827 i nybygget Henningskälen.
   • Anna Persdotter, 1808-1846, gift med Anders Mårtensson Blix, 1806-1852, som var häst- och fältjägare i familj 819 i nybygget Grenåskälen.
   • Erik Persson Glantz, 1817-1893, gift 1845 med Katarina Jansdotter, 1823-1881, från Norrnäs, Edsele, Y, färjeman i familj 1073 i Fågelnäset, Bye.
 • Nybyggare i olika perioder på 1700-talet:
  • Lars Jonsson Lundahl, 1730-1804, från familj 461 i Viken 1, var gift med Britta Nilsdotter, 1731-1821, från familj 676 i Åsen 4, som var syster till Zakris Nilsson Berggren i familj 1032 ovan, var nybyggare i Yxskaftkälen från 1767, men familjen var barnlös. 1776-09-12 ville de barnlösa makarna Lars Jonsson och Britta Nilsdotter i Yxskaftkälen utse systersonen Jonas Olofsson Lundahl, 1751-1790 i familj 16 i Bye, Hammerdal, till deras rätta arvinge avseende deras lösa egendom och nybygge emot en köpensumma av 600 daler kopparmynt samt födoråd och nödtorftig hjälp och skötsel, (Dmb ht 1776, sid 370). 1778-01-06 hade Lars Jonsson och dragonen Jonas Lundahl skrivit under en ny överenskommelse om Lars nybygge. Jon skulle nu få överta halva nybygget för en summa av sextio plåtar eller 20 riksdaler specie, (Dmb vt 1778, sid 92). 1786-01-24 överlät Lars Jonsson i Yxskaftkälen sitt nybygge i Yxskaftkälen om ½ tunnland till drängen Sven Eriksson från Öhn, Ström, för en köpesumma av 46 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb vt 1786, sid 8). 1795-12-07 sålde Lars Jonsson sitt nybygge om ½ tunnland till dragon Olof Stugendahl i Yxskaftkälen för 66 riksdaler 32 skilling, och fick sitt och makans födoråd ordnat, (Dmb ht 1795, sid 78). 1796-12-05 dömdes Olof Stugendahl att omgående betala en skuld till Lars Lundahl om 33 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1796, sid 139). 1822-04-24 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Britta Nilsdotter i Åsen, FII:4 (1820-1824), sid 503; bröstarvingar saknades.
  • Erik Jonsson, 1733-1768, från Glösa, Alsen, som finns med barnen i familj 7 i Bye, gift med Karin Larsdotter, 1742-1838, var nybyggare några år i Yxskaftkälen. Sonen Lars Eriksson, 1767-1848, var född i Yxskaftkälen.
  • Olof Larsson, 1734-1787, som finns i familj 6 i Bye, var soldat Byström 1752-1769, (Sr). Han var sedan nybyggare i Yxskaftkälen, med barn födda där på 1760-talet. Flyttade till Ångermanland med barnen och hustrun Cecilia Ingelsdotter-Bolling, 1725-1794, från familj 34 i Åsen 5, som var död i Resele.
  • Erik Eriksson, 1734-1815, skomakarson från Håxås, Hammerdal, var soldat Högberg 1756-1776, (Sr), och var gift 1765 med Kerstin Göransdotter, 1745-1789, död i Näset, Ström, och från Köttsjön, Ragunda. Familjen finns i familj 36 i Fyrås 6. 1761 fick nybyggaren Zakris Bolling böta fyra daler silvermynt för ett slagsmål med dragonen Erik Högberg på vägen mellan Bye och Fagerdal, (Dmb vt 1761, sid 204). Erik Högberg var nybyggare i Yxskaftkälen 1768-1784, och Hans Andersson Östedt nedan övertog hemmanet om ½ tunnland. Nybyggaren Erik Eriksson i Yxskaftkälen var så ofärdig, att han föga arbete kunde förrätta, och så utfattig att han åtnjöt understöd av socknen. Han var också skyldig till Jonas Eriksson i Viken åtta riksdaler, som han inte kunde betala, (Dmb ht 1780, sid 385).
  • Hans Andersson, 1727-1811, soldat Östedt, övertog Erik Högbergs kronohemman 1784 om ½ tunnland, och lät Högberg få torpet på Näset, Ström, samt 50 Riksdaler i mellanlag. Hans var gift 1764 med Anna Waldberg, 1729-1785, från Ström, och omgift 1787 med Ingrid Johansdotter, 1732-1803, från Böle, Fors, Z, och var nybyggare och skräddare i Yxskaftkälen. Hans Östedt var son till Anders Eriksson Sundberg, 1688-1751, från familj 347 i Grenås 2, bonde och nämndeman i Öhn 5, Ström, gift 1711 med Kerstin Jönsdotter, 1687-1761, från Öhn, Ström.
   • Dottern Stina Hansdotter, 1773-1857, från första äktenskapet, blev gift med Lars Olofsson i familj 1060 i Yxskaftkälen 5 nedan.
  • Per Persson, 1753-1833, torparson från Flygaråkern i Sikås, gift 1788 med Ingrid Persdotter, 1764-1858, från familj 998 i Sikås 9, var nybyggare en tid i Yxskaftkälen och sedan torpare i Sikås, och troligen var familjen barnlös.
Bar
 • Yxskaftkälen 1: 
  FAMILJ 1034.
  Jöns Zakrisson, 1751-1812, från familj 1030 ovan, gift 1778-12-28, (Kyr), med änkan Maria Jönsdotter, 1747-1842, från familj 938 i Sikås 3, var soldat Grönlund i Grenås 1772-1786, (Sr), och stod sedan som nybyggare i Yxskaftkälen 1. Zakris Ingelsson ville 1778-09-15 överlåta 1 tunnland av sitt hemman i Yxskaftkälen om 2 tunnland till sonen Jöns Zakrisson, som var tjänstgörande dragon på hemmanet, (Dmb ht 1778, sid 157). Ingel Zakrisson hade 1783-01-22 genom laga lottning vunnit besittningen om nybygget i Yxskaftkälen om 3/4 tunnland, men avstod nu 1/4 till brodern Jöns Zakrisson och ½ tunnland till svågern Jon Zakrisson, (Dmb ht 1787, sid 199). 1798-09-18 hölls syn på Nils Olofssons nybygge i Yxskaftkälen, och rätten beslöt att Nils Olofsson och Jöns Zakrisson skulle tillåtas klyva nybygget så att dom vardera fick besitta ½ tunnland, (Dmb ht 1798, sid 195). 1842-03-18 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Maria Jönsdotter i Yxskaftkälen, FII:8 (1840-1844), sid 986. Barn:
  • Ingeborg Jönsdotter, 1785-1866, gift med Olof Jonsson i familj 1054 i Yxskaftkälen 4.
  • Jöns Jönsson, 1788-1860, gift med Britta Jonsdotter, 1795-1884, från familj 1053 i Yxskaftkälen 4, var nybyggare i familj 831 i Kakuåsen.
  • Zakris Jönsson, 1780-1873, gift 1817-04-17 med Ingrid Larsdotter, 1787-1846, från familj 417 i Gåxsjö 1, var hemmansägare i Yxskaftkälen. 1817-04-20 ödelades hans gård av en brand och skadorna värderades till 739 riksdaler, (Dmb ht 1817, sid 45). Jonas Eriksson, 1815-1889, familj 1040, fick fasta 1845-02-27 på Yxskaftkälen 4 om ½ tunnland, säljare Zakris Jönson och Ingrid Larsdotter, (Lfr). 1846-12-02 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Ingrid Larsdotter i Yxskaftkälen, FII:9 (1845-1849), sid 1111, inga bröstarvingar fanns. Bouppteckning för Zakris Jönsson, F II/12, 1870-1874, sid 203.
 • FAMILJ 1035.
  Jon Zakrisson, 1751-1832, från Gärde, Ström, gift 1778, (Kyr), med Anna Zakrisdotter, 1754-1827, från familj 1030 i Yxskaftkälen, var nybyggare och bonde i Yxskaftkälen. Ingel Zakrisson hade 1783-01-22 genom laga lottning vunnit besittningen om nybygget i Yxskaftkälen om 3/4 tunnland, men avstod nu 1/4 till brodern Jöns Zakrisson och ½ tunnland till svågern Jon Zakrisson, (Dmb ht 1787, sid 199). 1825-03-28 hölls arvsdelning hos bonden Jon Zakrisson i Yxkskaftkälen, FII:5 (1825-1829), sid 576. 1826-10-25 synades skattehemmanet Yxskaftkälen 1 i syfte att ordna en klyvning av hemmanet mellan bröderna Jonas och Jöns Jonsson, och där klyvningen skulle lottas mellan dem. Den nya gården om 1 tunnland 25 1/3 kappland tillföll Jonas och den gamla gården om 1 tunnland 28 1/2 kappland tillföll Jöns, vilka hade bekräftat resultatet med sina bomärken, (Dmb ht 1826, sid 47). 1833-01-02 hölls bouppteckning i Yxskaftkälen efter den avlidna bonden Jon Zakrisson, FII:6 (1830-1834), sid 748. Barn.
  • Zakris Jonsson, 1778-1843, gift med änkan Lisbet Olofsdotter, 1778-1867, från familj 858 i nybygget Raftkälen, hemmansägare i familj 707 i Åsen 7.
  • Anna Jonsdotter, 1784-1869, bondhustru i Järvsand, Ström.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1787-1871, bondhustru i Tullingsås, Ström.
  • Jonas Jonsson, 1791-1858, gift 1827 med Kerstin Eriksdotter, 1808-1886, hemmansägare i familj 1038 i Yxskaftkälen 1.
  • Gölin Jonsdotter, 1796-1891, piga i Yxskaftkälen, Hammerdal.
  • Jöns Jonsson, 1799-1867, gift 1824 med Marget Mårtensdotter, 1805-1891, bonde i familj 1039 i Yxskaftkälen 1.
 • FAMILJ 1036.
  Nils Olofsson, 1759-1836, från familj 204 i Fyrås 1, var gift 1787 med Gölin Svensdotter, 1863-1855, från familj 817 i nybygget Fullsjön, senast hemmansägare i Yxskaftkälen. 1787-09-02 överlät Lars Lindholm och hustrun Regina Bengtsdotter sitt torpställe under skattehemmanet Lorås 2 till drängen Nils Olofsson från Fyrås för en köpesumma av 60 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1787, sid 230). Hans Andersson i Fyrås och Nils Olofsson i Yxskaftkälen hade gjort en hästbyte, vilket inte Hans var nöjd med. 1797-12-15 hade de träffats i Åsen, och de var båda berusade och hade kommit i ordbyte och slagsmål med varandra. Hans fick böta 11 daler och Nils 6 daler silvermynt för detta, (Dmb vt 1798, sid 147). 1798-09-18 hölls syn på Nils Olofssons nybygge i Yxskaftkälen, och rätten beslöt att Nils Olofsson och Jöns Zakrisson skulle tillåtas klyva nybygget så att dom vardera fick besitta ½ tunnland, (Dmb ht 1798, sid 195). 1836-10-01 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Nils Olofsson i Yxskaftkälen, FII:7 (1835-1839), sid 840. En riktig spjuver var nog bonden Nils Olofsson från Fyrbergs i Fyrås, enligt dåtidens synesätt kanske fräck, som så respektlöst gjorde sin prästskjuts. Det var hans tur att köra hem prästen efter det sedvanliga husförhöret, som hölls på förvintern i Yxskaftkälen. Husförhöret var något som byborna motsåg med bävan. 'Kattjesen' var fruktad med alla sina bud och 'Vad är det?'. Efter husförhöret bjöds menigheten på mat och dryck och då lättades stämningen upp betydligt. Prosten Burman var ej rädd att tömma ett stop. Så när hemresan skulle ske, ramlade han ur släden strax innan de nådde 'Skrammelkälen' och gick tillbaka för att släcka törsten, som han led svårt utav. Nils låtsades ej se vad som hände utan körde obekymrat vidare i full fart. Nere vid Öjån mötte han en Fagerdalsbonde, som höll på att ta hem skogsfoder, som stod ute. Det var ju så när man körde häst, så hade man tid att prata med mötande, men Nils bara körde så forbonden skrek: 'vad kör du?' 'en henn' svarade Nils och hytte bakom sig och fortsatte, och fullgjorde därmed sin skyldighet att köra till prästgården. Länge skrattade man åt de kommentarer prosten gav vid sin återkomst till husförhörsgården, 'Nils Orsa hade en sprättande märr' en replik som bott kvar i socknen i snart 200 år, (Hk 1969/64, Hans Henriksson). Barn:
  • Anna Nilsdotter, 1788-1818, född i Lorås, gift med bonden Petter Jonsson i Borgsjö. 1818-08-15 hölls bouppteckning hos Petter Jonsson i Borgsjö efter hans avlidna hustru Anna Nilsdotter, FII:3 (1807-1819), sid 422.
  • Gertrud Nilsdotter, 1790-1877, gift 1817 med Jöns Jönsson, 1790-1839, från Tullingsås, som var hemmansägare senast i familj 1037 i Yxskaftkälen 1.
  • Magdalena Nilsdotter, 1792-1868, gift med Sven Andersson Fält, 1794-1869, från familj 593 i Solberg 2, hemmansägare i Solberg 5.
  • Olof Nilsson, 1794-1886, gift med Gunilla Hemmingsdotter, 1802-1880, från familj 352 i Grenås 2, som var hemmansägare i familj 367 i Grenås 3.
  • Britta Nilsdotter, 1800-1884, gift med Daniel Svensson, 1802-1875, som var hemmansägare i familj 585 i Solberg 1.
 • FAMILJ 1037.
  Jöns Jönsson, 1790-1839, från Tullingsås, gift 1817-02-16 med Gertrud Nilsdotter, 1790-1877, från familj 1036, var hemmansägare i Grenås 3 och i Yxskaftkälen 1. Jöns Jonsson i Grenås 3 fick fasta 1833-03-14 på Yxskaftkälen 1 om ½ tunnland genom ett hemmansbyte med Olof Nilsson, 1794-1886, i familj 1036 ovan, (Lfr). Sönerna Anders och Sven Jönsson hade köpebrev av 1850-10-28 på Yxskaftkälen 1 om ½ tunnland, härav ½ hem vardera, säljare framlidne Jöns Jönssons änka Gertrud Nilsdotter, (Lfr). 1839-11-04 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jöns Jönsson i Yxskaftkälen, FII:7 (1835-1839), sid 907. Bouppteckning för Gertrud Nilsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 244. Sju av de nio barnen:
  • Nils Jönsson, 1818-1894, hemmansägare i Solberg 5 tillsammans med systern Gölin.
  • Beata Jönsdotter, 1821-1860, var gift 1854 med Olof Jönsson, 1832-1921, från familj 890 i nybygget Vitvattnet, och han var senast hemmansägare i JensOrsagården, Yxskaftkälen 2.
   • Sonen Jöns Olofsson, 1858-1933, gift 1891 med Lucia Eriksdotter, 1862-1945, från familj 1063 i Yxskaftkälen 5, var bonde i Yxskaftkälen 5.
  • Gölin Jönsdotter, 1824-1903, gift 1848-04-02 med Nils Petter Hellzén, hemmansägare i familj 619 i Solberg 5.
  • Sven Jönsson, 1828-1891, gift 1856-06-08 med Märet Eriksdotter, 1824-1893, från familj 1062 i Yxskaftkälen 5, var hemmansägare i Yxskaftkälen 1. Bouppteckning för Sven Jönsson, F II/17, 1895-1897, sid 404. Bouppteckning för Märet Eriksdotter, F II/17, 1895-1897, sid 404.
   • Dottern Gertrud Svensdotter, 1862-1906, gift med Olof Eriksson Gärdlund, 1864-1925, i familj 1057 i Yxskaftkälen 4.
  • Anna Märta Jönsdotter, 1829-1912, gift 1860 med Mårten Mårtensson, 1833-1922, från familj 891 i Vitvattnet, som senast var hemmansägare i Yxskaftkälen 1.
  • Ingeborg Jönsdotter, 1831-1867, gift 1862 med systern Beatas änkling Olof Jönsson, 1832-1921, som var hemmansägare senast i JensOrsagården, Yxskaftkälen 2.
  • Anders Jönsson, 1835-1916, var hemmansägare i Yxskaftkälen 1.
 • FAMILJ 1038.
  Jonas Jonsson, 1791-1858, från familj 1035, gift 1827-06-10 med Kerstin Eriksdotter, 1808-1886, dotter till gratialist Erik Wik, 1776-1867, och Greta Larsdotter, 1769-1846, vilka bodde i Yxskaftkälen, var hemmansägare i Yxskaftkälen 1. 1859-01-29 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jonas Jonsson i skattehemmanet Yxskaftkälen 1, FII:10, 1850-1859, sid 1428. Barn:
  • Lars Jonsson, 1828-1892, gift med Kerstin Larsdotter, bonde i familj 214 i Fyrås 1.
  • Anna Jonsdotter, 1830-1919, gift 1860-04-09 med Jöns Eriksson, 1825-1906, från Tullingsås, som var hemmansägare i Yxskaftkälen 1. Bouppteckning för Jöns Eriksson, F II/21, 1906-1907, sid 277.
   • Erik Jönsson, 1861-1923, gift med Anna Karolina Johansdotter, 1861-1928, familj 540 i Lorås 2, bonde i Fyrås 5, senast gårdsägare i Östersund.
   • Jonas Jönsson, 1863-1921, gift med Ingeborg Johansdotter, 1864-1929, som senast var torpare i familj 540 i Lorås 2.
  • Erik Jonsson, 1834-1881, gift med Anna Larsdotter, 1836-1919 i familj 213 i Fyrås 1.
  • Jonas Jonsson Wik, 1834-1918, gift 1866 med Karin Andersdotter, 1839-e 1899, från familj 174 i Fagerdal 1, bonde i Yxskaftkälen 1, utvandrade till Halma, Minnesota.
  • Zakris Jonsson, 1842-1904, gift 1869-10-24 med Ingeborg Olofsdotter, 1850-1897, från familj 1056 i Yxskaftkälen 4, vilka senast bodde i Ruven, Öhn 5, Ström.
  • Kerstin Jonsdotter, 1842-e 1896, gift med Johan Olofsson i familj 1063 i Yxskaftkälen 5, vilka utvandrade till USA.
 • FAMILJ 1039.
  Jöns Jonsson, 1799-1867, från familj 1035 ovan, gift 1824-06-27 med Marget Mårtensdotter, 1805-1891, från familj 1044 i Yxskaftkälen 2, var hemmansägare i Yxskaftkälen 1. Bouppteckning för Jöns Jonsson i Yxskaftkälen 1, F II/11, 1860-1869, sid 443. Bouppteckning för Marget Mårtensdotter, F II/16, 1890-1894, sid 303. Barn:
  • Maria Jönsdotter, 1826-1910, gift 1878 med Hans Hansson, 1849-e 1921, från familj 1048 i Yxskaftkälen 2, som stod som kolportör.
  • Mårten Sundin, 1828-1900, hemmansägare i Flykälen, Laxsjö.
  • Jöns Jönsson, 1830-1917, gift 1874 med Ingeborg Jonsdotter, 1846-1929, från Tullingsås, var hemmansägare i Yxskaftkälen 4.
  • Anna Jönsdotter, 1838-1901, gift 1862 med Karl Svensson, 1833-1922, i Nyland. Bouppteckning för Anna Jönsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 103.
  • Apollonia Jönsdotter, 1844-1885, gift 1871 med Jakob Persson, 1841-1880, som var hemmansägare i familj 1064 i Yxskaftkälen 5.
  • Anders Jönsson, 1847-1936, gift 1875-04-11 med Karin Nilsdotter, 1855-1893, från familj 900 i nybygget Flykälen, var hemmansägare i Yxskaftkälen 5. Bouppteckning för Karin Nilsdotter, F II/16, 1890-1894, sid 477.
 • FAMILJ 1040.
  Jonas Eriksson, 1815-1889, var gift 1846-03-25 med Maria Nilsdotter, 1818-1901, från familj 943 i Sikås 3, och han fick fasta 1845-02-27 på Yxskaftkälen 4 om ½ tunnland, säljare var Zackris Jönsson och Ingrid Larsdotter i familj 1034, (Lfr), och Jonas var sedan hemmansägare i Yxskaftkälen 1. Jonas var son till Erik Bergström, 1781-1854 och hustrun Britta Pålsdotter, 1782-1862, i Idrebyn, Idre, W. Jonas syster Maria Eriksdotter, 1811-1849, var nybyggarhustru i Flykälen. Jonas broder Per Eriksson, 1821-1900, var bonde i Öhn, Ström, gift från familj 800 i Hallen 8. Bouppteckning för Jonas Eriksson, F II/15, 1885-1889, sid 400. Bouppteckning för Maria Nilsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 78. Barn:
  • Zakris Jonsson, 1847-1912, gift 1878-04-07 med Marget Nilsdotter, 1853-1938, från familj 11 i Bye, var hemmansägare i Yxskaftkälen 1.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1852-1910, gift 1877 med Mårten Eriksson, 1851-1936, som var hemmansägare i Storåbränna, Laxsjö, Z.
  • Jonas Jonsson, 1855-1945, gift 1880-11-08 i Ström, Z, med Barbro Olofsdotter, 1856-1903, från familj 1056 i Yxskaftkälen 4, var hemmansägare i Yxskaftkälen 1:27. Bouppteckning för Barbro Olofsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 523. Jonas var omgift 1905-06-25 i Gåxsjö, Z, med Gunilla Löfvenring, 1864-1958, från Öjarn, Ström.
  • Nils Jonsson, 1860-1928, ogift, trävaruhandlare, som var död i Mo, Hammerdal.
 • FAMILJ 1041.
  Adam Salomonsson, 1831-1909, gift 1861-03-22 i Dorotea med Sara Lisa Persdotter, 1828-1893, från Dorotea, var först bonde i Granås, Dorotea, och han stod 1890 som bonde i Yxskaftkälen 1. Adam var son till Salomon Eriksson, 1783-e 1838, bonde i Lafsjön, Dorotea, gift 1807 med Kerstin Mårtensdotter, 1785-e 1838. Bouppteckning för Sara Lisa Persdotter, F II/16, 1890-1894, sid 524. Barn:
  • Stina Lisa Adamsdotter, 1864-1956, gift 1885 med Karl Jonas Ulander, 1859-1904, från Fjällsjö, och han var bonde i Gisselås och senast i Gåxsjö.
  • Anna Katarina Adamsdotter, 1868-1909 gift 1889 med Jakob Peter Nilsson, 1858-e 1941, från Junsele, som var lägenhetsägare i Yxskaftkälen 1:31.
 • FAMILJ 1042.
  Adam Peter Jönsson Höglund, 1845-1925, gift 1873 med Stina Matilda Hansdotter, 1847-1935, var först bonde i Granås, Dorotea, och sedan hemmansägare i Yxskatkälen 1. Adam Peter var son till Jöns Håkansson, 1809-e 1862, bonde i Granås, Dorotea, gift 1830 med Märta Britta Adamsdotter, 1805-e 1862. Stina Matilda Hansdotter var dotter till Hans Olofsson, 1817-e 1854, bonde i Forsnäs, Åsele, gift 1844 med Greta Magdalena Matsdotter, 1815-e 1854. Barn:
  • Emil Hansel Adanetus Höglund, 1875-1929, gift med Britta Jonsdotter, 1877-1959, från familj 1052 i Yxskaftkälen 3.
  • Frans Levi Anselm Höglund, 1877-e 1908, hemmansägare i Yxskaftkälen.
  • Elis Anton Hjalmar Höglund, 1880-1972, hemmansägare i Yxskaftkälen.
  • Ernst Ludvig Amadeus Höglund, 1884-1967, hemmansägare i Yxskaftkälen.
  • Alma Eugenia Höglund, 1887-1965, gift 1911 med Anders Eriksson i Lorås 1.
Bar
 • Yxskaftkälen 2: 
  FAMILJ 1043.
  Hans Hansson, 1755-1834, Stor-Hans, soldat Wiklund i Görvik, Hammerdal, 1776-1785, (A I/3/59), var gift 1785-06-25 i Ström, Z, med Maria Sjulsdotter, 1763-1839, från Vallen, Ström. Hans var nybyggare i Bredkälen, Ström, men omkring 1794 blev han bonde i Yxskaftkälen 2. Hans Hansson i Yxskaftkälen dömdes att omgående betala en skuld till Olof Byström i Grenås om 17 riksdaler 32 skilling enligt en förbindelse av 1794-02-20, (Dmb vt 1795, sid 35). Lars Persson och Hans Hansson brukade vardera hälften av kronohemmanet Yxskaftkälen 2, när de begärde klyvning av hemmanet, (Dmb vt 1799, sid 245). 1834-04-11 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Hans Hansson i Yxskaftkälen, FII:6 (1830-1834), sid 791. Tre av sönerna blev nybyggare och dottern Anna Maja blev gift med en nybyggare i Flykälen. Stor-Hans var son till Hans Eliasson, 1715-1785, bonde i Öhn, Ed, Y, gift 1748 i Ed, Y, med Maria Persdotter, 1729-1799. Barn:
  • Hans Hansson, 1786-1842, soldat Nöjd, gift 1816 med Sara Israelsdotter, 1787-1867, från familj 743 i Hallen 2, var bonde i Yxskaftkälen och senast torpare i Hallviken. 1842-05-19 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Hans Hansson i Hallen, FII:8 (1840-1844), sid 980. Barn:
   • Hans Hansson, 1818-1890, gift 1845 med Kerstin Jonsdotter, 1801-1873, soldatdotter Lindahl från Ede, var senast torpare i Ruven.
   • Maria Hansdotter, 1829-1901, gift med Anders Jonsson, 1817-1884, från Österåsen, Häggenås, familj 1069 i Ruven nedan.
  • Sivert Hansson, 1789-1864, gift 1814 med Marget Matsdotter, 1787-1873, och han var senast nybyggare i familj 825 i Henningskälen.
  • Anna Maja Hansdotter, 1791-1853, gift med Lars Matsson Löv, 1796-1875, från Byom, Lit, som senast var nybyggare i familj 898 i Flykälen.
  • Per Hansson, 1793-1862, gift med Lisbet Mårtensdotter, 1793-1875, från familj 728 i Hallen 1, var nybyggare i familj 811 i Flykälen.
  • Britta Hansdotter, 1795-före 1834, hade dottern Katarina som levde 1834.
  • Erik Hansson, 1803-1874, gift 1828 med Beata Matsdotter, 1802-1892, från Tullingsås, Ström, och han var bonde i familj 1047 i Yxskaftkälen 2 nedan.
 • FAMILJ 1066.
  Sven Jonsson, 1775-1847, från Tullingsås, Ström, gift 1799 med Märet Danielsdotter, 1773-1867, från Kärrnäset, Ström, var nybyggare i Jerilvattnet och sedan bonde i Yxskaftkälen 2 från 1817. 1824-04-12 hölls arvsdelning hos bonden Sven Jonsson i Yxskaftkälen, FII:5 (1825-1829) Bild 2860. 1848-01-07 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Sven Jonsson i Yxskaftkälen, FII:9 (1845-1849), sid 1143. Barn:
  • Karin Svensdotter, 1801-1889, gift 1823 med Jonas Andersson Hjort, 1792-1842, hemmansägare i familj 1046 i Yxskaftkälen 2.
  • Anna Svensdotter, 1810-1890, gift med Hans Eriksson i familj 1065 i Yxskaftkälen 5.
 • FAMILJ 1044.
  Mårten Mårtensson Röst, 1782-1869, från Gärde, Ström, gift 1805-03-10 med Marin Andersdotter, 1784-1867, från familj 862 i Raftsjöhöjden, var hemmansägare i Yxskaftkälen 2. Mårten Röst hade gjort ansökan om klyvning av kronohemmanet Yxskaftkälen 2, vilket tillstyrktes av rätten, (Dmb vt 1811, sid 5). Sönerna Anders och Jonas fick fasta 1847-11-27 på Yxskaftkälen 2 om ½ tunnland, härav ½ hem vardera, säljare Mårten Röst och Marin Andersdotter, (Lfr). Bouppteckning för Marin Andersdotter 1860-1869. Barn:
  • Marget Mårtensdotter, 1805-1891, gift med Jöns Jonsson, 1799-1867, från familj 1035, som var bonde i familj 1039 i Yxskaftkälen 1.
  • Anders Mårtensson, 1810-1894, gift 1834-11-16 i Ström, Z, med Britta Olofsdotter, 1808-1871, från Bredkälen, var hemmansägare i Yxskaftkälen 2. Bouppteckning ör Anders Mårtensson, F II/17, 1895-1897, sid 358. Bouppteckning för Britta Olofsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 94. Några barn:
   • Dottern Lucia Andersdotter, 1838-1906, gift 1870-02-12 med Olof Johan Stjerna, 1838-1887, från Forsse, Långsele, Y, som var bonde i Lomåsen. Bouppteckning för Olof Johan Stjerna, F II/15, 1885-1889, sid 218. Bouppteckning för Lucia Andersdotter, F II/21, 1906-1907, sid 198.
   • Dottern Maria Andersdotter, 1842-1911, gift med Olof Olofsson, 1831-1917, i familj 1063 i Yxskaftkälen 5.
  • Jonas Mårtensson, 1816-1900, gift 1837-10-08 med Kerstin Eriksdotter, 1811-1893, från familj 1061 i Yxskaftkälen 5, var hemmansägare i Yxskaftkälen 2, men flyttade till Henningskälen. Nils Tysk köpte 1849-11-23 1/4 tunnland av Yxskaftkälen 2, säljare Jonas Mårtensson, (Lfr). Bouppteckning för Jonas Mårtensson, F II/18, 1898-1900, sid 657.
  • Apollonia Mårtensdotter, 1819-1904, gift 1850-06-30 med Olof Danielsson, 1825-1910, från familj 468 i Viken 1, som var torpare i Klumpen. Bouppteckning för Apollonia Mårtensdotter, F II/20, 1904-1905, sid 179.
  • Anna Mårtensdotter, 1825-1896, bodde i Gåxsjö, Hammerdal. Bouppteckning för Anna Mårtensdotter, F II/17, 1895-1897, sid 215.
 • FAMILJ 1045.
  Anders Andersson, 1786-1877, torpare från Tullingsås, gift 1817-02-16 i Ström, Z, med Karin Olofsdotter, 1796-1879, från Stamsele, var bonde i Yxskaftkälen 2. Bouppteckning för Anders Andersson, F II/13, 1875-1879, sid 246. Barn:
  • Olof Andersson 1818-1895, gift 1870-06-19 med Karin Hansdotter, 1835-1911, från Öjarn, var bonde i Yxskaftkälen 2, men bodde senast i Gisselås 1.
  • Jöns Andersson, 1823-1897, gift 1867-03-16 med Karin Hansdotter, 1826-1910, från familj 875 i nybygget Skallsjön, var hemmansägare och födorådstagare i Yxskaftkälen 2. Bouppteckning för Jöns Andersson, F II/18, 1898-1900, sid 48.
  • Hans Andelstedt, 1832-e 1897, gift 1857 i Stockholm med Johanna Linderos, 1829-1914, från Örebro, och makarna bodde senast i Leonarswille, Kansas, USA. Bild nr: #46706, Porträttfynd, Rötter.
 • FAMILJ 1046.
  Jonas Andersson Hjort, 1792-1842, torparson Fjällman från Tullingsås, var kronobonde i Lyckedal, Yxskaftkälen 2:39, gift 1823-03-31 med Karin Svensdotter, 1801-1889, från familj 1066 i Yxskaftkälen 2. 1842-05-30 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jonas Hjort i Yxskaftkälen, FII:8 (1840-1844), sid 979; kronohemman på ½ tunnland. Barn:
  • Sven Jonsson Hjort, 1823-1895, ogift förmånstagare i Yxskaftkälen 2. Bouppteckning för Sven Jonsson, (F II/17, 1895-1897, sid 180).
  • Anders Jonsson, 1826-1894, gift 1850 med Maria Eriksdotter, 1829-1916, från familj 1047 nedan, var bonde och förmånstagare i familj 748 i Hallen 2.
  • Märet Jonsdotter, 1828-1891, gift 1852-03-30 med Johannes Nilsson, 1831-1888, senast förmånstagare i Fyrås. Bouppteckning för Märet Jonsdotter, F II/16, 1890-1894, sid 420. Bouppteckning för Johannes Nilsson, F II/15, 1885-1889, sid 307, som var son till Nils Johansson Tysk, 1803-1859, torpare i Sikås och Yxskaftkälen, gift 1830-12-02 i Ragunda med Hedvig Nilsdotter, 1801-1888, båda från Ragunda. Nils Tysk köpte 1849-11-23 1/4 tunnland av Yxskaftkälen 2, säljare Jonas Mårtensson, 1816-1900. i familj 1044, (Lfr). Bouppteckning för Hedvig Nilsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 352.
  • Jonas Jonsson Hjort, 1831-1879, gift 1857-01-25 med Lisbet Eriksdotter, 1832-1920, från familj 1047 i Yxskaftkälen 2, var hemmansägare i Lyckedal, Yxskaftkälen 2:39. Bouppteckning för Jonas Hjort, F II/14, 1880-1884, sid 88.
 • FAMILJ 1047.
  Erik Hansson, 1803-1874, från familj 1043, gift 1828-11-16 i Ström, Z, med Beata Matsdotter, 1802-1892, från Tullingsås, var först nybyggare i Henningskälen och sedan hemmansägare i Yxskaftkälen 2. Bouppteckning för Erik Hansson, F II/12, 1870-1874, sid 325. Bouppteckning för Beata Matsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 525. Barn:
  • Maria Eriksdotter, 1829-1916, gift 1850 med Anders Jonsson,1826-1894, från familj 1046 ovan, förmånstagare i familj 748 i Hallen 2.
  • Lisbet Eriksdotter, 1832-1920, gift med Jonas Jonsson Hjort, 1831-1879, som var hemmansägare i familj 1046 i Yxskaftkälen 2 ovan.
  • Hans Eriksson, 1835-1905, gift 1868-04-05 med Kerstin Olofsdotter, 1835-1921, från familj 1063 i Yxskaftkälen 5, var hemmansägare i Yxskaftkälen 2. Bouppteckning för Hans Eriksson, F II/20, 1904-1905, sid 346.
  • Mats Eriksson, 1840-1895, gift 1872-02-25 i Föllinge, Z, med Anna Andersdotter, 1850-1921, från Störåsen, Föllinge, och han var hemmansägare i Yxskaftkälen 2. Bouppteckning för Mats Eriksson, F II/17, 1895-1897, sid 81.
 • FAMILJ 1048.
  Hans Andersson, 1816-1875, som var torparson Nöjd från familj 322 i Gisselås 2, var gift 1841 med Ingeborg Abrahamsdotter, 1807-1884, från familj 434 i Gåxsjö 2, och han stod som bonde i Yxskaftkälen 2. Barn:
  • Anders Hansson, 1842-1916, torpare i Håxåsen, Hallen 2, Hammerdal.
  • Abraham Hansson, 1846-1936, gift 1870-11-26 med Karin Eriksdotter, 1849-1892, soldatdotter Bränn från Gisselås, var hemmansägare i Yxskaftkälen 2. Bouppteckning för Karin Eriksdotter, F II/16, 1890-1894, sid 365
  • Hans Hansson, 1849-e 1921, gift 1878 med Maria Jönsdotter, 1826-1910, från familj 1039 i Yxskaftkälen 1, och han stod som kolportör.
Bar
 • Yxskaftkälen 3: 
  FAMILJ 1049.
  Nils Jonsson Flygare, 1737-1810, som var från familj 182 i Fagerdal 2, var nybyggare i Yxskaftkälen från 1772, gift 1760 med Helena Andersdotter, 1732-1824, dotter till Anders Persson Kämpe, 1691-1770, i Lockne och Myssjö, och Magdalena Holmer, 1692-1744. Bönderna Erik Persson i Fagerdal, Nils Jonsson, Lars Persson, Lars Olofsson, Johan Olofsson och dragon Dahlstedt, alla i Yxskaftkälen, hade under våren skjutit tvenne fullvuxna björnar och tre björnungar, och de tilldömdes skottpengar om 4 daler för varje fullvuxen björn och 1 daler silvermynt för varje unge, (Dmb ht 1796, sid 190). Hos Flygare i Yxskaftkälen finns en kvarn, som ömsom kunde gå i horisontell vingställning och dragas med hästar, (Fale Burman). Barn:
  • Britta Nilsdotter, 1761-1833, var gift 1794 med Lars Persson, 1758-1812, från familj 1033 i nybyggare i Yxskaftkälen ovan, och som var död som bonde i Yxskaftkälen. Bonden Per Hemmingsson i Sikås hade sålt sitt hemman i Yxskaftkälen för några år sedan till bonden Lars Persson därstädes, och Per ville hämta en väggfast säng med skåp, som han hade fraktat dit. Lars dömdes att behålla sängen, (Dmb vt 1797, sid 8). Lars Persson och Hans Hansson brukade vardera hälften av kronohemmanet Yxskaftkälen 2, när de begärde klyvning av hemmanet, (Dmb vt 1799, sid 245). 1812-05-08 hölls boupptecking efter avlidna bonden Lars Persson i Yxskaftkälen, FII:3 (1807-1819), sid 341; bröstarvingar saknades. 1833-02-28 hölls bouppteckning Yxskaftkälen efter den avlidna änkan Britta Nilsdotter, FII:6 (1830-1834), sid 745.
  • Jonas Nilsson, 1769-1825, gift 1797 med Britta Hansdotter, 1768-1844, från familj 429 i Gåxsjö 2, hemmansägare i familj 1050 i Yxskaftkälen 3.
  • Magdalena Nilsdotter, 1763-1853, blev gift 1787 med Sven Eriksson, 1758-1813, från Öhn, Ström, som var nybyggare i Yxskaftkälen och senast bonde i Öhn 5, Ström. 1786-01-24 överlät Lars Jonsson i Yxskaftkälen sitt nybygge i Yxskaftkälen om ½ tunnland till drängen Sven Eriksson från Öhn, Ström, för en köpesumma av 46 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb vt 1786, sid 8).
   • Dottern Ingrid Svensdotter, 1796-1848 gift 1827 med Erik Eriksson Tallkvist, 1804-1869, torpare i familj 212 i Fyrås 1.
  • Valborg Nilsdotter, 1766-1855, gift med Karl Jönsson, 1771-1822, familj 45 i Ede 2.
  • Karin Nilsdotter, 1771-1833, gift 1794 med Per Olofsson, 1768-1838, som var hemmansägare i familj 559 i Lorås 4.
 • FAMILJ 1050.
  Jonas Nilsson, 1769-1825, från familj 1049, gift 1797 med Britta Hansdotter, 1768-1844, från familj 429 i Gåxsjö 2, var hemmansägare i Flygargården i Yxskaftkälen 3. Jonas Nilsson i Yxskaftkälen tilldömdes skottpengar om fem riksdaler 16 skilling banco för en större björn, som han hade skjutit, (Dmb ht 1813, sid 274). 1826-02-23 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jonas Nilsson i kronohemmanet Yxkskaftkälen 3, FII:5 (1825-1829), sid 585. 1844-05-28 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Britta Hansdotter i Yxskaftkälen, FII:8 (1840-1844), sid 1033. Barn:
  • Nils Jonsson, 1798-1877, gift 1829 med Lucia Andersdotter, 1809-1896, hemmansägare i familj 1051 i Yxskaftkälen 3.
  • Hans Jonsson, 1800-e 1845, gift till Ottsjön, Föllinge.
  • Per Jonsson, 1803-e 1872, gift till Ottsjön, Föllinge.
  • Helena Jonsdotter, 1806-1852, gift med Pål Svensson, 1805-1894, som var hemmansägare och gästgivare i familj 526 i Lorås 1.
 • FAMILJ 1051.
  Nils Jonsson, 1798-1877, från familj 1050, gift 1829-04-05 med Lucia Andersdotter, 1809-1896, från familj 432 i Gåxsjö 2, var hemmansägare i Flygargården, Yxskaftkälen 3. Under nödåret 1867 utsågs en nödhjälpskommitté vid sockenstämman i Hammerdal bestående av bl. a.: bonden Nils Jönssons i Yxskaftkälen hustru för Yxskaftkälen, Flykälen och Vitvattnet, (Hk 1967/53). Makarna finns på bild #16769 hos Porträttfynd, Rötter. Bouppteckning för Nils Jonsson, F II/13, 1875-1879, sid 365. Bouppteckning för Lucia Andersdotter, F II/17, 1895-1897, sid 213. Barn:
  • Jonas Nilsson, 1830-1903, gift 1866 med Ingeborg Persdotter, 1847-1919, från Tullingsås, hemmansägare i familj 1052 i Yxskaftkälen 3.
  • Anna Nilsdotter, 1832-e 1908, gift 1855 med Per Eriksson, 1827-1885, från familj 780 i Hallen 6, som var hemmansägare i Tullingsås 1, Ström.
  • Britta Nilsdotter, 1835-1925, gift 1859-04-03 med Erik Olofsson, 1827-1889, från Yxskaftkälen, som var hemmansägare i familj 1063 i Yxskaftkälen 5.
  • Lucia Nilsdotter, 1837-1923, gift med Johan Jönsson, 1825-1908, familj 921 i Sikås 1.
  • Helena Nilsdotter, 1839-1928, gift 1866 med Jonas Persson, 1836-1896, som var hemmansägare i familj 1064 i Yxskaftkälen 5.
  • Karin Nilsdotter, 1841-1885, var bondhustru i Tullingsås, Ström.
  • Ingeborg Nilsdotter, 1844-e 1897, bondhustru i Strand, Ström.
  • Anders Nilsson, 1847-1926, gift 1877 med Lisbet Jonsdotter, 1857-1925, från familj 661 i Åsen 2, och han var nämndeman och gästgivare i Åsen 5. Anders finns på bild nr #16774 hos Porträttfynd, Rötter.
   • Sonen Nils Andersson, 1878-1960, gift 1902 med Kerstin Andersdotter, 1879-1926, i familj 86 i Björnsgård, Ede 5, där Nils var hemmansägare.
  • Nils Nilsson, 1849-1921, var gift 1873 med Anna Matsdotter, 1852-1937, som var från Täxan, Ström, och han var hemmansägare i Yxskaftkälen 3. Makarna finns på bild nr #16773 hos Porträttfynd, Rötter.
  • Gunilla Nilsdotter, 1853-1936, gift 1876 med Gustav Gustavsson, 1846-1879, som var handlare och gästgivare i familj 646 i Åsen 1.
 • FAMILJ 1052.
  Jonas Nilsson, 1830-1903, från familj 1051, gift 1866-04-18 i Ström, Z, med Ingeborg Persdotter, 1847-1919, från Tullingsås, Ström, var hemmansägare i Yxskaftkälen 3. Makarna finns på bild nr #16776 hos Porträttfynd, Rötter. Bouppteckning för Jonas Nilsson, F II/20, 1904-1905, sid 30. Barn:
  • Nils Jonsson, 1867-1939, gift 1894 med Gölin Olofsdotter, 1870-1923, från Raftsjöhöjden, hemmansägare i Yxskaftkälen.
  • Britta Jonsdotter, 1877-1959, gift 1900 med Emil Höglund, 1875-1929, i familj 1042 i Yxskaftkälen 1, vilka bodde i Yxskaftkälen 2:24.
  • Per Jonsson, 1879-e 1941, arbetare i Yxskaftkälen, Hammerdal.
Bar
 • Yxskaftkälen 4: 
  FAMILJ 1053.
  Jonas Olofsson, 1753-1832, från familj 1031, var hemmansägare i Yxskaftkälen 4, gift 1784 med Barbro Zakrisdotter, 1764-1831, från familj 1032 i Yxskaftkälen 1. 1785-10-12 hölls syn och värdering av Zakris Nilssons nybygge om 2 tunnland i Yxskaftkälen. Zakris ville avstå vardera hälften av nybygget till sonen Jonas Zakrisson och mågen Jonas Olofsson, och dottern Britta skulle erhålla sin andel av värderingen. Nybygget är beskrivet och värderades till 86 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1787, sid 206). Lars Olofsson och Jon Olofsson i Yxskaftkälen hade denna vinter på deras skog fällt 6 björnar, 3 fullvuxna och 3 ungar, och fick som skottpengar 15 daler silvermynt, (Dmb vt 1800, sid 56). Zakris och Olof Jonsson fick fasta 1818-11-19 på skattehemmanet Yxskaftkälen 4 om 1 tunnland - härav ½ hemman vardera -, säljare fadern Jon Olofsson, emot lösen av syskonen Johan och Nils samt systern Britta, och födoråd till föräldrarna. Köpesumman värderades till 333 riksdaler banco, (Dmb vt 1818, 144). 1832-12-08 hölls bouppteckning i Yxskaftkälen efter den avlidna bonden John Olofsson, FII:6 (1830-1834), sid 747. Barn:
  • Olof Jonsson, 1784-1842, gift 1818 med Ingeborg Jönsdotter, 1785-1866, från familj 1034, var hemmansägare i familj 1054 i Yxskaftkälen 4.
  • Zakris Jonsson, 1786-1884, gift med Märet Jonsdotter, familj 1055 i Yxskaftkälen 4.
  • Jonas Jonsson, 1789-1873, gift med Ingeborg Nilsdotter, 1797-1858, från familj 768 i Hallen, var hemmansägare i familj 769 i Hallen 5.
  • Johan Jonsson, 1791-1877, gift 1831 med Anna Maja Jonsdotter, 1805-1883, från familj 9 i Bye, torpare i Fagerdal. Bouppteckning för Johan Jonsson, (F II/13, 1875-1879, sid 327).
  • Nils Jonsson, 1793-1864, gift 1819 med Rebecka Jonsdotter, 1801-1878, från familj 366 i Grenås 3, bonde och gästgivare i Tullingsås, Ström.
  • Britta Jonsdotter, 1795-1884, gift med Jöns Jönsson, familj 831 i nybygget Kakuåsen.
  • Cecilia Jonsdotter, 1798-1870, gift med Olof Pålsson Fält, 1812-1871, från familj 206 i Fyrås 1, gratialist i Kakuåsen.
 • FAMILJ 1059.
  Olof Jonsson Stugendal, 1754-1822, från Tullingsås, Ström, gift 1785 med Anna Olofsdotter, 1756-1832, från familj 1031, var hemmansägare i Yxskaftkälen 4. Dragon Olof Stugendal dömdes att betala en skuld om 4 riksdaler 16 skilling till kyrkoherden Törnsten i Torsåker enligt ett skuldebrev av 1785-04-08, (Dmb ht 1786, sid 102). Dragon Olof Stugendahl hade övertagit svärfaderns nybygge, men denne återbetalade 56 riksdaler till Olof för att denne avträdde nybygget efter förlikning mellan parterna, (Dmb ht 1787, sid 193). 1795-12-07 sålde Lars Jonsson sitt nybygge om ½ tunnland till dragon Olof Stugendahl i Yxskaftkälen för 66 riksdaler 32 skilling, och fick sitt och makans födoråd ordnat, (Dmb ht 1795, sid 78). 1796-12-05 dömdes Olof Stugendahl att omgående betala en skuld till Lars Lundahl om 33 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1796, sid 139). 1818-04-21 hölls bouppteckning och arvsskifte hos bonden Olof Stugendal i Yxskaftkälen 4, FII:3 (1807-1819), sid 419, och hans skattehemman tillhörde Yxskaftkälen 4. Sonen Olof Olofsson får fasta 1819-11-26 på skattehemmanet Yxskaftkälen 4 om ½ tunnland, säljare fadern Olof Stugendahl och hustrun Anna Olofsdotter, vilka hade köpt hemmanet från krono till skatte. Olof skulle betala hemmanets skulder, ge födoråd till föräldrarna och änkan Britta Nilsdotter i Åsen. Hemmanet var värderat till 291 riksdaler banco, (Dmb ht 1819, sid 212).1833-01-08 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Anna Olofsdotter i Yxskaftkälen, FII:6 (1830-1834), sid 744. Barn:
  • Lars Olofsson, 1795-1827, dräng i Yxskaftkälen.
  • Olof Olofsson Stugendal, 1797-1868, gift med Kerstin Eriksdotter, 1799-1882, från familj 919 i Sikås 1, var hemmansägare i familj 1063 i Yxskaftkälen 5.
 • FAMILJ 1054.
  Olof Jonsson, 1784-1842, från familj 1053, gift 1818 med Ingeborg Jönsdotter, 1785-1866, från familj 1034, fick fasta 1818-11-19 på ett ½ hem av Yxskaftkälen 4 om 1 tunnland, (Lfr). Erik Danielsson dömdes att omgående betala en förfallen skuld om 120 riksdaler banco till bonden Olof Jonsson i Yxskaftkälen, (Dmb ht 1822, sid 252). 1842-09-24 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Jonsson i skattehemmanet Yxskaftkälen 4, FII:8 (1840-1844), sid 988. 1849-04-15 hölls arvsdelning hos bondeänkan Ingeborg Jönsdotter i Yxskaftkälen, FII:9 (1845-1849), sid 1180. Barn:
  • Jonas Olofsson, 1819-1896, gift med Karin Jönsdotter, familj 789 i Hallen 7.
  • Jöns Olofsson, 1821-1889, födorådstagare i Yxskaftkälen.
  • Olof Olofsson, 1824-1876, gift 1849 med Maria Jönsdotter, 1822-1898, var hemmansägare i familj 1056 i Yxskaftkälen 4.
 • FAMILJ 1055.
  Zakris Jonsson, 1786-1874, från familj 1053, gift 1823-02-09 med Märet Jonsdotter, 1799-1885, som var från familj 1058 i Yxskaftkälen 5, fick fasta 1818 på ett ½ hem av hemmanet Yxskaftkälen 4 om 1 tunnland, (Lfr). Bouppteckning för Zakris Jonsson, F II/12, 1870-1874, sid 327. Barn:
  • Jonas Zakrisson, 1823-1901, gift 1863-04-06 med Marget Hansdotter, 1833-1908, från familj 1065 i Yxskaftkälen 5, var senast födorådstagare i Yxskaftkälen 4. Bouppteckning för Jonas Zakrisson, F II/19, 1901-1903, sid 223.
  • Olof Zakrisson, 1832-1861, gift 1857-11-02 med Märet Hansdotter, 1834-1915, från familj 1065 i Yxskaftkälen 5, var bonde i Yxskaftkälen 4. Bouppteckning för Olof Zakrisson, F II/11, 1860-1869, sid 99.
  • Per Zakrisson, 1834-1904, arbetare i Yxskaftkälen. Bouppteckning för Per Zakrisson, F II/20, 1904-1905, sid 220.
  • Zakris Zakrisson, 1836-1924, gift 1864 med Märet Hansdotter, 1834-1915, från familj 1065 i Yxskaftkälen 5, var hemmansägare i Yxskaftkälen 4.
  • Ingeborg Zakrisdotter, 1839-e 1918, gift med Anders Hansson, Öhn 4, Ström.
 • FAMILJ 1056.
  Olof Olofsson, 1824-1876, från familj 1054, gift 1849-03-25 med Maria Jönsdotter, 1822-1898, från familj 831 i nybygget Kakuåsen, fick fasta 1848 på Yxskaftkälen 4 om ½ tunnland, säljare moderänkan Ingeborg Jönsdotter, (Lfr). Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/13, 1875-1879, sid 195. Bouppteckning för Maria Jönsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 234. Barn:
  • Ingeborg Olofsdotter, 1850-1897, gift 1869 med Zakris Jonsson, 1842-1904, i familj 1038 i Yxskaftkälen 1, senast i Ruven, Öhn 5, Ström.
  • Britta Olofsdotter, 1852-e 1922, gift 1874-03-29 med Jöns Jönsson, 1851-1917, från familj 831 i nybygget Kakuåsen, senast bonde i Vitvattnet, Laxsjö.
  • Barbro Olofsdotter, 1856-1903, gift 1874 med Jonas Jonsson, 1855-1945, i familj 1040 i Yxskaftkälen 1.
  • Maria Olofsdotter, 1854-e 1922, gift 1878 med Ivar Ivarsson Wallin, 1855-e 1922, född i Hammerdal, vilka senast bodde i Bodum, Y. Ivar var son till Ivar Svensson, 1815-1869, från Renbon, Norge, gift 1842 i Särna, W, med Elin Persdotter, 1818-e 1870, från Berget, Idre, W.
  • Olof Olofsson, 1862-1941, gift 1896 med Anna Andersdotter, 1850-1921, från Störåsen, Föllinge, och han var hemmansägare i Yxskaftkälen 2:14, Hammerdal.
 • FAMILJ 1057.
  Erik Olofsson Gärdlund, 1828-1906, från familj 870 i nybygget Sikåskälen, gift 1861-04-14 med Kerstin Eriksdotter, 1834-1902, från familj 445 i Gåxsjö 3, var torpare i Gåxsjö, och bonde i Sikåskälen och Yxskaftkälen 4. Bouppteckning för Erik Olofsson Gärdlund, F II/21, 1906-1907, sid 335. Bouppteckning för Kerstin Eriksdotter, F II/19, 1901-1903, sid 370. Barn:
  • Olof Eriksson Gärdlund, 1864-1925, gift 1890 med Gertrud Svensdotter, 1862-1906, från familj 1037 i Yxskaftkälen 1, var bonde i Yxskaftkälen 4.
  • Erik Eriksson Gärdlund, 1870-1929, torpare i Yxskaftkälen.
Bar
 • Yxskaftkälen 5: 
  FAMILJ 1058.
  Jonas Olofsson, 1753-1833, från familj 950 i Sikås 4, var bonde i Yxskaftkälen 5, gift 1788 med Ingeborg Jakobsdotter, 1764-1827, från familj 940 i Sikås 3. 1785-09-13 överlät fadern Olof Larsson ett torp under Sikås 4 till Jöns Olofsson, (Lfr). 1827-03-15 bytte Jonas Olofsson ett torp under Sikås 4 mot Jonas Henrikssons, 1773-1850, kronohemman Yxskaftkälen 5, (Lfr). 1833-07-15 hölls bouppteckning och arvsdelning efter den avlidna bonden Jonas Olofsson i Yxskaftkälen, FII:7 (1835-1839) Bild 520/sid 813. Barn:
  • Olof Jonsson, 1789-1815, bodde senast i Yxskaftkälen.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1790-1882, nybyggarhustru, gift två gånger, se uppgifter i familj 812 i nybygget Flykälen.
  • Anna Jonsdotter, 1796-1875, blev bondhustru i Havsnäs, Ström.
  • Märet Jonsdotter, 1799-1885, gift 1823 med Zakris Jonsson, 1786-1884, som var hemmansägare i familj 1055 i Yxskaftkälen 4.
  • Per Jonsson, 1803-1876, gift med Anna Lisa Jakobsdotter, 1809-1902, från Lövberga, Ström, var bonde i familj 1064 i Yxskaftkälen 5.
  • Karin Jonsdotter, 1806-e 1833. Per Göransson, torpare i Holmen, Alanäs, gift i Hammerdal 1833-03-10 med Karin Jonsdotter, bonddotter i Yxskaftkälen
  • Maria Jonsdotter, 1809-e 1890, var maka till Lorentz Peter Reinhold Jakobsson född 1827 i Stockholm, och som var död efter 1890 som od.torpare i Havsnäs.
 • FAMILJ 1060.
  Lars Olofsson, 1764-1850, från familj 950 i Sikås 4, var hemmansägare i Yxskaftkälen 5, gift 1793 med Maja Stina Hansdotter, 1773-1857, dotter till Hans Andersson Östedt, 1727-1811, från Öhn, Ström, som var nybyggare och torpare i Yxskaftkälen, se övre delen av denna sida. Bönderna Erik Persson i Fagerdal, Nils Jonsson, Lars Persson, Lars Olofsson, Johan Olofsson och dragon Dahlstedt, alla i Yxskaftkälen, hade under våren skjutit tvenne fullvuxna björnar och tre björnungar, och de tilldömdes skottpengar om 4 daler för varje fullvuxen björn och 1 daler silvermynt för varje unge, (Dmb ht 1796, sid 190). Bönderna Olof Olofsson i Lorås, Lars Eriksson i Ede och Lars Olofsson i Yxskaftkälen var kända som beskedliga män och fick avlägga sina sexmanseder, (Dmb vt 1800, sid 28). Lars Olofsson och Jon Olofsson i Yxskaftkälen hade denna vinter på deras skog fällt 6 björnar, 3 fullvuxna och 3 ungar, och fick som skottpengar 15 daler silvermynt, (Dmb vt 1800, sid 56). 1822-06-01 hölls avvittring hos bonden Lars Olofsson i skattehemmanet Yxskaftkälen 5. Han överlämnade sin lösa egendom och hemmansbruket till enda dotterna Anna och hennes maka Erik Olofsson mot födoråd, FII:4 (1820-1824), sid 509. Barn:
  • Anna Larsdotter, 1797-1861, gift med Erik Olofsson Rikt, 1793-1873, hemmansägare i familj 1062 i Yxskaftkälen 5.
 • FAMILJ 1061.
  Erik Danielsson, 1782-1857, var född i Ottsjön, Föllinge, och han var son till Daniel Hansson, 1737-1815, i familj 984 i Sikås 8. Erik var gift 1810 med Marget Hansdotter, 1785-1871, från familj 137 i Ede 10, och var bonde i Yxskaftkälen 5. Bonden Erik Danielsson i Yxskaftkälen dömdes att betala en låneskuld om 100 riksdaler banco till bonden Israel Hemmingsson i Grenås, (Dmb vt 1820, sid 95). Bonden Erik Danielsson i Yxskaftkälen dömdes att böta 3 riksdaler 16 skilling banco för vanvärdigt yttrande emot domaren, (Dmb vt 1821, sid 220). Erik Danielsson dömdes att omgående betala en förfallen skuld om 120 riksdaler banco till bonden Olof Jonsson i Yxskaftkälen, (Dmb ht 1822, sid 252). Änkan Anna Olofsdotter i Gåxsjö krävde av Erik Danielsson i Yxskaftkälen 100 riksdaler, som denne enligt revers lånat av Annas avlidna make Anders Hansson, men inte betalat skulden inom föreskriven tid. Rätten dömde Danielsson att omgående betala skulden samt ränta och Annas rättegångskostnader, (Dmb ht 1829, sid 301). 1837-03-09 hölls arvsdelning hos bonden Erik Danielsson i Yxskaftkälen, FII:7 (1835-1839), sid 874. Barn:
  • Kerstin Eriksdotter, 1811-1893, gift med Jonas Mårtensson, 1816-1900, som var hemmansägare i familj 1044 i Yxskaftkälen 2.
  • Hans Eriksson, 1812-1888, gift 1833 med Anna Svensdotter, 1810-1890, från familj 1066 i Yxskaftkälen 2, var hemmansägare i familj 1065 i Yxskaftkälen 5.
 • FAMILJ 1062.
  Erik Olofsson, 1793-1873, från familj 659 i Åsen 2, soldat Rikt 1814-1818 i Åsen, Hammerdal, (Sr), gift 1819-02-21 med Anna Larsdotter, 1797-1861, från familj 1060 i Yxskaftkälen 5, fick 1824-03-27 fasta på Yxskaftkälen 5 om ½ tunnland av sina svärföräldrar, (Lfr). Bouppteckning för Erik Olofsson, F II/12, 1870-1874, sid 201. Bouppteckning för Anna Larsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 82. Barn:
  • Olof Eriksson Rikt, 1820-1910, gift 1847-04-18 med Lisbet Gabrielsdotter, 1824-1861, från familj 24 i Bye, och omgift 1865-11-16 med Anna Olofsdotter, 1830-1902, från familj 443 i Gåxsjö 3, var hemmansägare i Yxskaftkälen 5. Sonen Gabriel Olofsson, 1854-1936, sålde Riktgården 1905 till Erik Jakobsson, (SGG, 1939/378), och flyttade till Östersund. Bouppteckning för Lisbet Gabrielsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 123. Bouppteckning för Anna Olofsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 372
  • Maria Kristina Eriksdotter, 1822-1847, gift 1845 med Jon Jonsson, 1821-1885, vilka bodde i Tullingsås, Ström.
  • Märet Eriksdotter, 1824-1893, gift med Sven Jönsson, 1828-1891, som var hemmansägare i familj 1037 i Yxskaftkälen 1.
  • Anna Eriksdotter, 1826-1885, gift med Jonas Jonsson Westlund, hemmansägare i familj 962 i Sikås 5.
 • FAMILJ 1063.
  Olof Olofsson Stugendal, 1797-1868, från familj 1059 i Yxskaftkälen 4, gift 1823-03-16 med Kerstin Eriksdotter, 1799-1882, från familj 919 i Sikås 1, var hemmansägare i Yxskaftkälen 5 och 4. Olof Olofsson får fasta 1819-11-26 på skattehemmanet Yxskaftkälen 4 om ½ tunnland, säljare fadern Olof Stugendahl och hustrun Anna Olofsdotter, vilka hade köpt hemmanet från krono till skatte. Olof skulle betala hemmanets skulder, ge födoråd till föräldrarna och änkan Britta Nilsdotter i Åsen. Hemmanet var värderat till 291 riksdaler banco, (Dmb ht 1819, sid 212). Bouppteckning för Olof Stugendal, F II/11, 1860-1869, sid 582. Barn:
  • Anna Olofsdotter, 1824-1875, bodde i Yxskaftkälen.
  • Erik Olofsson, 1827-1889, gift 1859-04-03 med Britta Nilsdotter, 1835-1925, från familj 1051 i Yxskaftkälen 3, var bonde i Yxskaftkälen 5. Makarna finns på bild nr #16778 hos Porträttfynd, Rötter.
   • Dottern Lucia Eriksdotter, 1862-1945, gift med Jöns Olofsson, 1858-1933, från familj 1037 i Yxskaftkälen 1, som var bonde i Yxskaftkälen 5.
  • Olof Olofsson, 1831-1917, gift 1866 med Maria Andersdotter, 1842-1911, från familj 1044 i Yxskaftkälen 2, var hemmansägare i Yxskaftkälen 5.
  • Kerstin Olofsdotter, 1835-1921, gift med Hans Eriksson i familj 1047 i Yxskaftkälen 2.
  • Johan Olofsson, 1838-e 1896, gift 1866 med Kerstin Jonsdotter, 1842-e 1896, från familj 1038 i Yxskaftkälen 1, var bonde i Yxskaftkälen 5, men utvandrade till USA.
  • Marget Olofsdotter, 1842-1919, var gift 1872 med Lars Andersson, 1841-1910, från familj 855 i nybygget Ollebacken, och han var bonde i Yxskaftkälen 2, men stod senast som arbetare i Tullingsås, Ström.
 • FAMILJ 1064.
  Per Jonsson, 1803-1876, från familj 1058, gift 1835-03-22 i Alanäs, Z, med Anna Lisa Jakobsdotter, 1809-1902, från Lövberga, Ström, var kronobonde i Yxskaftkälen 5. Bouppteckning för Anna Lisa Jakobsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 330. Barn:
  • Jonas Persson, 1836-1896, gift 1866-03-18 med Helena Nilsdotter, 1839-1928, från familj 1051 i Yxskaftkälen 3, var hemmansägare i Yxskaftkälen 5. Makarna finns på bild nr #16772 hos Porträttfynd, Rötter. Bouppteckning för Jonas Persson, F II/17, 1895-1897, sid 457. Barn:
   • Dottern Lucia Jonsdotter, 1875-1959, gift med Mårten Larsson, 1863-e 1941, hemmansägare i familj 661 i Åsen 2:2.
  • Anna Persdotter, 1839-1874, gift med Per Olofsson, 1830-1900, från familj 944 i Sikås 3, som var hemmansägare i familj 177 i Nordgården, Fagerdal 1.
  • Jakob Persson, 1841-1880, gift 1871-04-16 med Apollonia Jönsdotter, 1844-1885, från familj 1039 i Yxskaftkälen 1, hemmansägare i Yxskaftkälen 5. Bouppteckning för Jakob Persson, F II/14, 1880-1884, sid 150. Bouppteckning för Apollonia Jönsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 117.
  • Ingeborg Persdotter, 1843-1905, bondhustru i Bredkälen, Ström.
  • Britta Persdotter, 1847-1939, gift med Anders Olofsson Blix, 1839-1930, som var hemmansägare i familj 172 i Fagerdal 1.
  • Lisa Greta Persdotter, 1854-1939, gift med Jonas Hansson, 1846-1941, som var hemmansägare i familj 1065 i Yxskaftkälen 5.
 • FAMILJ 1065.
  Hans Eriksson, 1812-1888, från familj 1061, gift 1833 med Anna Svensdotter, 1810-1890, från familj 1066 i Yxskaftkälen 2, var hemmansägare i Yxskaftkälen 5. Makarna fick fasta 1837-11-18 på Yxskaftkälen 5, Hammerdal, om ½ tunnland, säljare var Lars Eriksson, 1804-1881, och Märeta Karlsdotter i familj 331 i Gisselås 2, (Lfr). Barn:
  • Marget Hansdotter, 1833-1908, gift med Jonas Zakrisson, 1823-1901, som var hemmansägare i familj 1055 i Yxskaftkälen 4.
  • Märet Hansdotter, 1834-1915, gift 1857 med Olof Zakrisson, 1832-1861 och gift 1864 med makens broder Zakris Zakrisson, 1836-1924, i familj 1055 i Yxskaftkälen 4.
  • Erik Hansson, 1837-1927, arbetare i Yxskaftkälen.
  • Sven Hansson 1839-1925, arbetare i Yxskaftkälen.
  • Daniel Hansson, 1841-1917, torpare i Ede 5, Hammerdal.
  • Jonas Hansson, 1846-1941, gift 1875 med Lisa Greta Persdotter, 1854-1939, från familj 1064 i Yxskaftkälen 5, var hemmansägare i Yxskaftkälen 5.
Bar
 • Ruven: 
  FAMILJ 1067.
  Anders Jonsson, 1811-1848, med föräldrarna i familj 461 i Viken 1, gift 1840 med Märta Nilsdotter, 1808-e 1889 i USA, piga i Yxskaftkälen vid giftet, var torpare i Ruven, skattskrivna i Öhn, Ström, med kyrkorätt i Hammerdal. Märta var dotter till Nils Larsson 1782-e 1817, gift 1808 med Katrina Eriksdotter 1770-e 1817, i Hälle, Brunflo. 1849-01-23 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Anders Jonsson i Ruven, Ström,, FII:9 (1845-1849), sid 1178. Barn:
  • Katarina Andersdotter, 1840-1884, gift 1860 med Jöns Jonas Jonsson, 1833-e 1897, nybyggarson från Harrsjön, Alanäs, som var torpare i Ruven, till USA 1889.
 • FAMILJ 1068.
  Jakob Jonsson, 1815-1880, torpare i Ruven, broder till Anders Jonsson i familj 1097 ovan, med föräldrarna i familj 461 i Viken 1, var gift 1851 med broderns änka Märta Nilsdotter, 1808-e 1889, som utvandrade till USA. Barn:
  • Nils Jakobsson, 1851-e 1888, gift 1876 med Karin Johansdotter, 1856-e 1888, född oäkta i Gåxsjö, var torpare i Ruven, familjen till USA 1888. Karins föräldrar var Johan Andersson, 1832-1877, soldatson Nöjd i Gisselås, och Catharina Jonsdotter, 1825-1889, född i Arås, och som var en torparfamilj i Tullingsås, Ström.
 • FAMILJ 1069.
  Anders Jonsson, 1817-1884, från Österåsen, Häggenås, gift 1849-06-24 med Maria Hansdotter, 1829-1901, från familj 1043 i Yxskaftkälen 2, var torpare i Ruven. Bouppteckning för Anders Jonsson, (F II/14, 1880-1884, sid 603), och Ruven var en torplägenhet under skattehemmanet Hallen 3, som makarna köpte 1851. Barn:
  • Jonas Andersson, 1850-e 1914, utvandrade med sin familj från Östersund till USA.
  • Sara Häggström, 1855-1908, bodde i Hallviken.
  • Märta Andersdotter, 1868-e 1897, bodde i Hallviken, sedan i Gudmundrå, Y.
 • FAMILJ 1070.
  Nils Johansson Strid, 1823-1894, från Knutbränna, Häggenås, gift 1848 med Magdalena Eriksdotter, 1818-1886, soldatdotter Lös från Hallviken, var torpare i Ruven. Makarna hade döttrarna Anna född 1849, Britta född 1852 och Magdalena född 1858-e 1889 i USA.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2015-09-09.