Soldater i Stockholms skärgård 1741-1743.

Jämtländska soldater i vakttjänst i Stockholms skärgård 1741-1743.

Karolin
I samband med kriget mot Ryssland 1741-1743, det så kallade hattarnas krig, var Jämtlands dragonregemente kommenderat till Stockholm för vakttjänst. Den jämtländske riksdagsmannen och bonden Erik Göransson från Höge i Marby förhindrade att regementet skickades ut i kriget genom att åberopa det gamla Brunflotraktatet från 1689, som stadgade att regementet enbart skulle hållas för försvaret i väster, vid gränsen mot Norge, (Fältjägarregementets historia, band I, sid 139). Garnisontjänsten i Stockholm innebar dock att av totalt cirka 65 dragoner från Hammerdals socken så omkom cirka 26 av dem under tjänstgöringen. Många av dragonhållen var vakanta 1745, (Rul 1745).
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2013-03-18.