Soldater i Hammerdal under fejden 1611-1613.

Soldater från Lorås och Ede, Hammerdal, som ingick i de dansk-norska styrkorna på vakt mot svenskarna vid fejden 1611-1613. (Jämtland tillhörde Danmark/Norge vid den tiden).

Musketerare och pikenerar på 1600-talet
Lars Pålsson, bonde i Lorås 4, och Hemming Olofsson, bonde i Lorås 1, samt Olof Andersson, bonde i Lorås 3, och Pål i Lorås, stod på vakt, då en svensk borgare vid namn Kristoffer i Härnösand in reste; jämväl Erik Olofsson i Andersgård, Ede, och Per Olofsson i samma by, stod på vakt då Philippus Sörensson Svenske hit in reste; härtill svarade Lars Pålsson i Lorås att han och Hemming Olofsson gick in i gården där vid vakten och satte sig att få mat då Kristoffer in kom medan de andra två, Olof Andersson och Pål Larsson, vaktade och där de slikt fick veta, förbjöd de Kristoffer att resa längre in, men han sade sig dock vilja icke längre inresa utan till prästen och länsmannen, som var sig något pliktiga; då blev det beslutat att länsmannen skulle först göras bud av Lars Pålsson, som det måtte tillstädes, och då Lars kom till länsmannen gav länsmannen honom förlov att hem resa efter det hans vakt var förlöpt; sedan säger länsmannen sig varit där ute och förbjudit Kristoffer att vidare in draga, men han dock sedan gjorde det emot förbud; då förseelserna skett vid tiden för fejden 1611-1613, och bestämmelserna var oklara, skulle landsherren bestämma om följderna, (Dmb 1621-1643, vt 1624).
Per Henriksson, 1580-1650, (Br), hemmansägare i Fyrås 2, var under fejden 1611-1613 av svenskarna tillsatt som svensk länsman. Han hade svurit den svenske kungen trohetsed. Vid räfsten 1613 fick han sin gård konfiskerad, trots att han då och då hade gett de dansk-norska styrkorna viktig information, (Rmj). Texten i domboken har jag förtydligat med hjälp av min forskning. Bilden visar musketerare och pikenerare på 1600-talet.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2013-03-18.