Solbergs by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman57 familjer i hemmanen Solberg 1-6 från 1600-talet till början av 1900-talet. Alla soldater, torpare och arbetare finns inte med ännu.
  Bynamnet Solberg torde ha sin upprinnelse i byns läge rakt i söder från den centrala bygden i Hammerdal, den solbelysta höjden.
  Anders Hemmingsson förekom i en tvist om ett arv 1568, (Dmb).
  1566 betalade fem bönder kyrkotionde: Sven Nn, Store Nils Nn, Nils, Botolff och Johan. 1568 betalade sex bönder kyrkotionde: Helga hade efterträtt möjligen Svens änka, Store Nils, Botolff, Johan, Lille Nils och Per hade tillkommit.
  I mantalsregistret 1570 fanns det fyra bönder: Sven, Store Nils, Tothwid och Nils.
  Senare fanns det fem bönder: Store Nils, Lille Nils, Olof Tolsson, Gunborg och Sven, (Hk).
   
 • Solberg 1, Övergård: 
 • TrolldomsmålFAMILJ 575.
  Lars Fastesson, 1570-1640, (Br), erlade tiondet 1607 i Övergård, Solberg 1, (Ti), och 1613 kunde han så 3 tunnor, (Rmj). 1633 kunde han bärga 40 lass hö, hade 12 kor, 9 småfän, 1 häst och del i fiske, och hemmanet var på 3 tunnor, (Jb). Han betalade landskylden 1645, men i Jb 1645 fanns Olof Larsson. Sönerna Faste och Olof, delade på hemmanet 1642, (Jb).  Lars hustru Britta Olofsdotter, död efter 1645, (Mtl), förekom 1635 i detta trolldomsmål. Läs mer. Barn:
  • Faste Larsson, 1610-1662, (Jb), bygslade 1642 1 och ½ tunna (½ hem) efter modern, (Byg). Faste fanns 1645 som husfolk hos brodern Olof, (Mtl). Faste var gift med Gunilla Jonsdotter, 1615-1698, (C1). Länsmannen Hans Eriksson Blix anklagade Faste Larsson i Solberg, det han utom laga dom har inflyttat sin humlegårds haga in uppå sin grannes salige Olof Larssons efterleverskas, hustru Brittas åker vid pass 1 och 3/4 alnar inom gamla hagastodet, och således sig tillägna velat. Till vilket han Faste ej undfalla kunde, utan bad om tillgift, och sade sig sådant av missförstånd är övat. Nämden kunde honom Faste Larsson icke befria, utan sakfällde honom att böta 40 marker, (Dmb ht 1653, § 5). Barn:
   • Lars Fastesson, 1640-e 1687, gift med Margareta, var svåger med Kristoffer Larsson i Lorås 4, och brukade dennes kronohemman några år på 1680-talet. Lars begav sig 1687 till Norge för sin fattigdoms skull, (Dmb ht 1689 § 10).
  • Olof Larsson, 1615-1652, hemmansägare familj 576 i Solberg 1.
 • FAMILJ 576.
  Olof Larsson, 1615-1652, (Dmb ht 1653, § 5), från familj 575, bygslade år 1642 1 och ½ tunna, (½ hem), i Solberg efter modern, (Byg). 1645 befriades Olof Larsson, Lars Pålsson och Olof Andersson, alla i Övergård i Solberg, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1645 fanns bonden Olof Larsson och hustrun Britta Persdotter, som var död efter 1666, inga barn; som husfolk fanns: Faste Larsson, Gunhild Andersdotter, Berit Olofsdotter, (Mtl). 1649 betalade Olof Larsson sitt tionde, (Ti). 1653 hade brodern Faste flyttat sin humlegårds hage inpå salige Olofs jord och fick böta för detta; makan levde, (Dmb ht 1653, § 5). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för: Sven Olofsson, Per Persson, Erik Persson, Britta änka, Anders Persson, Olof Andersson, alla sex från Solberg. På 1 daler gick 32 öre och 15 delägare tillhopa betalade 5 daler och 20 öre årligen för Solbergslandet, en areal på ungefär 4 kvadratmil eller 40 000 hektar, (Hk 1980/20). Barn:
  • Elin Olofsdotter, 1635-1708, (Br), var maka till Johan Bengtsson Skotte, 1630-1691, (Br), som var soldat 1665-1676 och sockenprofoss i Hammerdal och Bye, Lit.
  • Britta Olofsdotter, 1640-1729, gift med Jon Persson, 1650-1719, i familj 544 i Lorås 3.
  • Lars Olofsson, 1651-1715, gift med Märet Jonsdotter, 1651-1715, och han var hemmansägare och nämndeman i familj 623 i Solberg 6.
  • Barbro Olofsdotter, 1644-1731, gift med Anders Jonsson, 1642-1724, som var hemmansägare och nämndeman i familj 609 i Solberg 4.
 • FAMILJ 577.
  Sven Olofsson, 1623-1694, (C1), fanns 1663 på hemmanet, (Jb), och han var med vid avradsrannsakningen i sockenstugan 1666-09-06, då det utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes, (Hk 1980/20). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 6 av dem var från Solberg: Sven Olofsson, Per Christiansson, Olof Andersson, Per Persson, Jon Larsson, Anders Persson, (Dmb ht 1674, § 2). 1678 fick Erik Svensson i Håxås, Sven Olofsson i Solberg och Hans Israelsson i Håxås, svara för att de hade försummat sitt åliggande att skjutsa resande, och de sakfälldes till 3 daler silvermynt vardera, (Dmb vt 1678, § 18). 1687 besvärade sig Christen Persson i Viken och Peder Christensson i Solberg över Anders Jonsson och Lars Jonsson i Solberg för det de förlidna år hava uppbyggt ett nytt kvarnhus i Halån, som är allas deras urminnes kvarnställe, i det de hava satt ett hus närmare dammen än det förra och huggit en ny ränna eller ho till deras nya hus, som de fyra och Sven Göransson i Viken och Sven Olofsson i Solberg äga; havandes Anders och Lars, Sven Olofsson i lag med sig i det nya, (Dmb vt 1687, § 10). Sven betalade tiondet 1679, (Ti), och var noterad i skattelängder fram till 1694 för 2 ½ tunnor skatte. 1689 var Sven Olofsson 2 tunnland och Hans Olofsson 2 och 2/3 tunnland, båda i Solberg, för denna tiden medellösa att betala resterande riksdagsbevillning, (Dmb vt 1689, § 3). 1691-1692 fanns i boskapslängden pigan Anna Olofsdotter, död 1701, (C1), med egna djur hos brodern Sven. Anna Klasdotter, 1625-1699, (Tp, död i Solberg), från familj 1014 i Sikås 11, fanns som änka hos Olof Svensson i A1:1/14, 1694-1705; och Anna var sannolikt hans moder. Anna Klasdotter tog nattvarden 1697-04-07 tillsammans med Olof Svensson och systern Gunilla, (Com). Barn:
  • Ingeborg Svensdotter, 1645-1719, gift med Jonas Kortvillig, 1654-1711, (Com), från Östergötland, som var soldat och korpral 1681-1709 i Hammerdal; sönerna Carl Kortvillig, Johan Kortvillig och Olof Kortvillig omkom alla i katastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, (Sr).
  • Märet Svensdotter, 1660-e 1705, bodde i Solberg, Hammerdal.
  • Olof Svensson, 1663-1751, hemmansägare i familj 578 i Solberg.
  • Sara Svensdotter, 1663-1758, ?möjligen ryttarhustru Dahl i Rödön.
  • Gunilla Svensdotter, 1668-1741, gift 1701 med dragonen Olof Eriksson Swe, 1667-1744, soldat 1689-1728, (Sr), som var son till Erik Olofsson, 1620-e 1667, i Togård, Fyrås 6. 1693 blev Gunilla Svensdotter i Solberg tillsammans med sina pigor Märet Larsdotter och Märet Persdotter dömda att vardera böta 30 daler silvermynt för att de hade uppgjort eld i skogen på otillåten tid, (Dmb ht 1693, § 15). Olof Eriksson Swe, 53 år gammal, var en av dom få karoliner, som överlevde fjällkatastrofen nyåret 1718/1719, (Rul). Olofs broder Per Eriksson, 1660-1715, var hemmansägare i familj 461 i Viken 1, (Dmb vt 1715, § 18).
   • Sonen Erik Olofsson Swe, 1702-e 1747, gift med Märet Larsdotter, 1712-e 1747, från familj 224 i Fyrås 2, övertog halva Fyrås 2 år 1729, (Lfr). Familjen flyttade till Stod, Steinkjer, Tröndelagen, Norge, där dom fanns 1747.
 • FAMILJ 578.
  Olof Svensson, 1663-1751, (Tp), från familj 577, fanns 1694 som hemmansägare i Övergård, Solberg, (Jb). Sexmannen Olof Svensson i Solberg avlade sin ed å bok, (Dmb vt 1694, § 20). Olofs hustru Britta Larsdotter, 1672-1740, var från familj 447 i Skarpås 1, (C1), gifta senast 1710, (Com). 1729 ville Olof överlämna hemmansbruket om 2 och ½ tunnland till äldsta sonen Sven mot sytning och utlösen av en son och tvenne döttrar, (Dmb vt 1729, § 15). 1744-11-15 överlät Olof Svensson Solberg 1 om 2 och ½ tunnland till sonen Sven Olofsson, (Lfr). Barn:
  • Sven Olofsson, 1708-1781, hemmansägare i familj 579 i Solberg 1.
  • Anna Olofsdotter, 1711-1783, piga i Solberg.
  • Lars Olofsson Landberg, 1713-1797, hemmansägare i familj 580 i Solberg 1.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1717-1758, lysning 1745 med Olof Nilsson Dalpil, 1716-1749, hemmansägare i familj 603 i Solberg 3, och gift 1751-02-17, (Kyr), med Daniel Persson, 1722-1793, hemmansägare i familj 524 i Lorås 1.
 • FAMILJ 579.
  Sven Olofsson, 1708-1781, (Kyr), från familj 578, gift med Elsa Olofsdotter, 1716-1743, (C1), från Greningen, Lit, och omgift 1746-02-10 med Susanna Olofsdotter, 1718-1811, från familj 624 i Solberg 6, övertog 1744-11-15 hemmanet Solberg om 1 om 2 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). 1763-03-28 överlät Sven Olofsson Solberg 1 om 2 och ½ tunnland, härav ½ hem, till brodern, dragon Lars Olofsson Landberg i familj 580, (Lfr). 1764 överlät Sven Olofsson på grund av sin ålder och bräcklighet hemmanet Solberg 1 till sin måg ryttaren Per Bergstedt, som var flitig och arbetsam, vilket bifölls av rätten, (Dmb vt 1764, sid 132). Barn:
  • Britta Svensdotter, 1743-1811, gift i familj 581 i Solberg 1.
 • FAMILJ 580.
  Lars Olofsson, 1713-1797, (C2), från familj 578, soldat Landberg, gift med Sara Svensdotter, 1727-1820, från familj 203 i Fyrås 1, övertog 1763-03-28 hemmanet Solberg 1 om 2 och ½ tunnland - härav ½ hem - av brodern Sven Olofsson, (Lfr). 1745 hade han tjänat som dragon i 9 år, (Rul), och 1754 utsågs han till sexman i Solberg, (Hk 1977/33). Vid syn 1780-09-06 var hemmanet Solberg 1 värderat till 46 riksdaler 32 skilling, när Lars Olofsson och makan ville att besittningen av deras hemman skulle lottas mellan deras 4 söner, (Dmb ht 1780, sid 378). 1780-09-13 överlät Lars Olofsson Landberg Solberg 1 om 1 tunnland till sonen Olof Larsson, (Lfr). 1789-04-14 hölls arvsskifte hos bonden Lars Olofsson i Solberg, FII:1 (1742-1790), sid 114; 4 söner var arvtagare. Barn:
  • Olof Larsson, 1753-1815, hemmansägare i familj 582 i Solberg 1.
  • Sven Larsson, 1758-1837, skogvaktare, torpare i Greningen, Lit, gift 1803 med Anna Hansdotter, 1772-1840, korpralsdotter Edstedt från Ede.
  • Lars Larsson, 1762-1840, torpare i Solberg, gift 1794 med Marget Svensdotter, 1757-1836, soldatdotter Björkman i Fyrås, Hammerdal. Olof Larsson i Solberg hade till sin broder Lars Larsson sålt ett torpställe på byns utmark för 6 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1791, sid 53). Dragon Jöns Nordin dömdes att omgående betala en skuld om 19 riksdaler och 32 skilling till Lars Larsson i Solberg, vilken summa återstod av en hästhandel dem emellan, (Dmb vt 1802, sid 116). 1837-01-28 hölls bouppteckning efter Lars Larssons avlidna hustru i Solberg, FII:7 (1835-1839), sid 848. 1840-10-24 hölls bouppteckning efter torparen Lars Larsson i Solberg, FII:8 (1840-1844), sid 949.
  • Jonas Larsson, 1771-1839, gift 1801 med Märet Olofsdotter, 1770-1853, torpardotter Berg från Fyrås, var bonde senast i Kilen. Torparen Jonas Larsson i Fyrås hade sökt klyvning och utbrytning av 1/2 tunnland av Kilens kronohemman om 2 och 5/8 tunnland, som bonden Olof Christensson hade köpt. Synemännen tillstyrkte klyvningen, (Dmb ht 1816, 51).1854-01-07 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Märet Olofsdotter i Kilen, FII:10 (1850-1859), sid 1292.
   • Dottern Rebecka Jonsdotter, 1805-1890, gift 1829 med Jonas Eriksson, 1804-1890, bonde senast i Kilen. Jonas var född i Skålö, Järna, W, av Erik Andersson, 1758-1827, från Skålö, Järna, gift 1784 med Beata Jönsdotter, 1761-1841, från Hulån, Järna, vilka senast bodde i Ede, Hammerdal.
 • FAMILJ 581.
  Per Larsson, 1732-1814, soldatson Blom från Fjäl, Lit, var gift med Britta Svensdotter, 1743-1811, från familj 579. 1764 överlät Sven Olofsson på grund av sin ålder och bräcklighet hemmanet Solberg 1 till sin måg ryttaren Per Bergstedt, som var flitig och arbetsam, vilket bifölls av rätten, (Dmb vt 1764, sid 132). Per var son till Lars Olofsson Blom, 1704-1797, soldat och bonde i Fjäl, Lit, Z, gift 1727-11-26 i Häggenås med Ingeborg Persdotter, 1708-1780, från Nygård, Häggenås. 1791-11-10 hölls syn och värdering av skattehemmanet Solberg 1 om 1 och ½ tunnland i närvaro av bonden Per Larsson och dennes hustru Britta Svensdotter, och hemmanet var Brittas arvejord. Hemmanet är beskrivet och värderades till 66 riksdaler 32 skilling specie. Sven erhöll besittningen vid lottkastningen och brodern Lars skulle få anlägga ett torp på hemmanet, (Dmb ht 1791, sid 66). Barn:
  • Lars Persson, 1766-1847, gift med Sara Larsdotter, familj 228 i Fyrås 2.
  • Sven Persson, 1772-1817, hemmansägare i familj 583 i Solberg 1.
  • Ingeborg Persdotter, 1775-1862, gift med Erik Jonsson, familj 466 i Viken 1.
 • FAMILJ 582.
  Olof Larsson, 1753-1815, från familj 580, gift 1789-06-06 med Gertrud Persdotter, 1764-1824, från familj 1018 i Sikås 11, övertog 1780-09-13 hemmanet Solberg 1 om 1 tunnland av fadern, (Lfr). Vid syn 1780-09-06 var hemmanet Solberg 1 värderat till 46 riksdaler 32 skilling, när Lars Olofsson och makan ville att besittningen av deras hemman skulle lottas mellan deras 4 söner, (Dmb ht 1780, sid 378). Olof Larsson i Solberg hade till sin broder Lars Larsson sålt ett torpställe på byns utmark för 6 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1791, sid 53). 1824-03-23 överlät änkan Gertrud Persdotter Solberg 1 om 1 tunnland till sonen Lars Olofsson, (Lfr). 1815-10-20 hölls bouppteckning efter avlidna hemmansägaren Olof Larsson i Solberg, FII:3 (1807-1819, sid 387. 1824-02-16 hölls bouppteckning i Solberg efter den avlidna änkan Gertrud Persdotter, FII:4 (1820-1824), sid 542. Barn:
  • Sara Olofsdotter, 1790-1871, gift 1820 med Nils Jonsson, 1784-1872, som var torpare i Solberg och senast i Storhögen, Häggenås. Nils var son till Jonas Andersson, 1740-1827, som var bonde i Kougsta, Häggenås, och gift 1762 med Margret Salomonsdotter, 1737-1814, från Häggenås.
  • Per Olofsson, 1801-1874, hemmansägare i familj 584 i Solberg 1.
  • Lars Olofsson, 1807-1882, hemmansägare i familj 586 i Solberg 1.
 • FAMILJ 583.
  Sven Persson, 1772-1817, från familj 581, gift 1798 med Marget Danielsdotter, 1772-1848, från familj 524 i Lorås 1, övertog efter lottning Solberg 1 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). 1822-11-19 överlät änkan Marget Danielsdotter Solberg 1 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Daniel Svensson och Per Svensson, (Lfr). 1818-02-13 hölls bouppteckning i Solberg efter avlidna bonden Sven Persson, FII:3 (1807-1819), sid 421. 1848-10-23 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna bondeänkan Marget Danielsdotter i Solberg, FII:9 (1845-1849), sid 1158. Barn:
  • Per Svensson, 1799-1865, övertog 1822-11-19 av moderänkan Marget Danielsdotter ett ½ hem av Solberg 1 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Per var gift 1821-04-23 med Ingrid Andersdotter, 1800-1887, från familj 626 i Solberg 6. 1846-03-02 överlät makarna Solberg 1 om 3/4 tunnland till Jonas Göransson, (Lfr). Bouppteckning för Per Svensson, F II/11, 1860-1869, sid 356.
  • Daniel Svensson, 1802-1875, hemmansägare i familj 585 i Solberg 1.
  • Britta Svensdotter, 1804-1880, gift med Anders Andersson, familj 596 i Solberg 2.
 • FAMILJ 584.
  Per Olofsson, 1801-1874, från familj 582, stod som hemmansägare i Solberg 1, och han var gift 1829 med Märet Göransdotter, 1802-1885, från familj 617 i Solberg 5. 1828-03-26 köpte Per Olofsson skattehemmanet Solberg 1 om 1 tunnland av sin broder Lars Olofsson för en köpesumma av 300 riksdaler banco, och emot födoråd till Lars Olofsson senare i livet, (Dmb vt 1829, sid 277). 1865 var Per sockenman, (Hk). Barn:
  • Gertrud Persdotter, 1830-1915, gift 1853 med Måns Persson, 1830-1899, från familj 550 i Lorås 3, som var hemmansägare i familj 587 i Solberg 1.
 • FAMILJ 585.
  Daniel Svensson, 1802-1875, från familj 583, övertog 1822-11-19 av moderänkan Marget Danielsdotter ett ½ hem av Solberg 1 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Daniel var gift 1826 med Britta Nilsdotter, 1800-1884, från familj 1036 i Yxskaftkälen. 1851 förvärvade P. J. Heffner, Sundsvall, 40 års avverkningsrätt inom vissa gränser av Solbergs och Vikens byamän, vilka då voro: 1. Jonas Göransson, 2. Daniel Göransson, 3. Per Olsson, 4. Daniel Svensson, 5. Gabriel Gabrielsson, 6. Anders Andersson, 7. Per Månsson, 8. Erik Nilsson, 9. Olof Johansson, 10. Erik Persson, 11. Gölin Jonsdotter, 12. Nils Jönsson, 13. Per Andersson, 14. Olof Persson, 15. Lars Larsson,16. Anders Hellzén, 17. Anders Göransson, 18. Göran Svensson, 19. Sven Hemmingsson och 20, Anders Jonsson, (Hk 1861/35). Barn:
  • Marget Danielsdotter, 1829-1912, gift 1852 med Nils Olofsson, familj 588 i Solberg 1.
 • FAMILJ 586.
  Lars Olofsson, 1807-1882, från familj 582, var gift 1848-06-12 med Magdalena Persdotter, 1821-1904, från familj 261 i Fyrås 4. 1824-03-23 överlät framlidne Olof Larssons änka Gertrud Persdotter skattehemmanet Solberg 1 om 1 tunnland, värderat till 366 riksdaler banco, och emot födoråd till säljaren, (Dmb ht 1825, sid 502). 1828-03-26 köpte Per Olofsson skattehemmanet Solberg 1 om 1 tunnland av sin broder Lars Olofsson för en köpesumma av 300 riksdaler banco, och emot födoråd till Lars Olofsson senare i livet, (Dmb vt 1829, sid 277). Bouppteckning för Magdalena Persdotter, F II/20, 1904-1905, sid 224. Barn:
  • Per Larsson, 1851-1932, ogift snickare och hemmansägare i Solberg 1, Hammerdal.
  • Gertrud Larsdotter, 1853-1894, gift med Paulus Persson, 1846-1934, som senast stod som arbetare i familj 608 i Solberg 3.
  • Ingeborg Larsdotter, 1855-e 1941, gift 1878 med Elof Olsson, 1845-1927, från Verdal, Tröndelagen, som var arbetare i Solberg.
  • Olof Larsson, 1857-1938, gift 1887 med Britta Hägglöf, 1863-1934, från Kougsta, Häggenås, och Olof var torpare senast i Kilen, Hammerdal.
  • Karin Larsdotter, 1860-1892, arbetade ogift som sömmerska i Solberg, Hammerdal.
  • Jonas Larsson Landberg, 1862-e 1938, instrumentmakare i Solberg. Jonas finns på bild 90X270:1 på Jamtli bildarkiv.
  • Lars Landberg, 1867-1952, snickare, gift 1910 med Marget Nilsdotter, 1882-1962 från Yxskaftkälen 4, finns på bild 90X270:2 på Jamtli bildarkiv.
 • FAMILJ 587.
  Måns Persson, 1830-1899, från familj 550 i Lorås 3, gift 1853-03-20 med Gertrud Persdotter, 1830-1915, från familj 584, var hemmansägare i Solberg 1. Bouppteckning för Måns Persson, F II/18, 1898-1900, sid 287. Barn:
  • Britta Månsdotter, 1854-1937, gift 1879 med Olof Persson i familj 608 i Solberg 3.
  • Märet Månsdotter, 1871-e 1931, gift 1896 med nämndemannen Gabriel Jonsson, 1851-1913, i Tullingsås, Ström.
 • FAMILJ 588.
  Nils Olofsson, 1824-1912, från familj 190 i Fagerdal 2, gift 1852-02-22 med Marget Danielsdotter, 1829-1912, från familj 585, var bonde Fagerdal 2 och senast hemmansägare och födorådstagare i Solberg 1. Barn:
  • Daniel Nilsson, 1857-e 1941, gift 1883-03-15 med Ingeborg Jonsdotter, 1863-1885, från Viken, hemmansägare i Solberg 1, senast arbetare och omgift 1887-01-22 i Viken, Hammerdal. Bouppteckning för Ingeborg Jonsdotter i skattehemmanet Solberg 1, F II/15, 1885-1889, sid 75.
  • Britta Nilsdotter, 1860-1886, gift 1880-10-31 med Jakob Olofsson i familj 519 i Håxås 4.
Bar
 • Solberg 2: 
  Äldre bönder i Solberg 2.
 1. Anders Nilsson, 1575-1622, (Br), var den som betalade tiondet 1600 och 1607 för hemmanet, (Ti). Han kunde så 2 tunnor på gården 1613, men det sattes till 3 tunnor, (Rmj), och han fanns som bonde även 1615, (Jb).
 2. Olof Simonsson, 1600-1650, (Br), bygslade 2 och ½ tunnor säd 1623, (Byg), och han betalade landsskylden 1645 för hemmanet. 1645 fanns han med Lucia Svensdotter som husfolk hos nästa bonde, (Mtl).
 3. Jöns Jonsson, 1620-1648, (Br), bygslade 1642 2 och ½ tunnor efter Olof Simonsson, (Byg). Hustrun hette 1645 Märet Jönsdotter, och föregående bonde fanns som husfolk, (Mtl).
 4. Olof Karlsson, död efter 1649, betalade tiondet 1649, (Ti).
 5. Olof Larsson, 1600-1668, (Br), ersatte 1660 Jöns Jonsson på hemmanet om 2 och ½ tunnland skatte, (Jb). 1667 ålades Olof Larsson att mot forlön frakta en kvarn till Måns Jonsson i Änge, Lockne; kvarnen utgjorde mellanskillnaden för ett hästbyte för några år sedan, (Dmb ht 1667, § 8 och Dmb ht 1666, § 24).
 6. Nils Persson, 1611-1695, (Br), från familj 459 i Viken, gift med Britta Larsdotter, fanns 1660 på halva gården, och 1663 tillsammans med en Erik Persson, (Jb). Britta Olofsdotter i Torvalla klagade 1649 efter en systerpart, en femtedel, i halva gården Solberg som Nils Persson besatt; Nils berättade att hustrun Britta hade uppburit en kåpa på betalning för fyra riksdaler, därtill Britta nekade; Nils dömdes att betala henne, (Dmb ht 1649, § 1). Framhaddes Nils Persson i Solberg vilken har sökt till viseman i Medelpad om bot till sin hustrus sjukdom, och kunde till detta ej neka, utan sade så sant vara, att han för dess krankhet som hans hustru drog med uti 2 års tid blev han av henne nödgad att göra, och när han till bemälte visman kom och om sådant tillsporde sade han sig icke kunnat hjälpa, utan Gud allena var med bemälte Nils en annan om läkedom sökte, (Dmb ht 1664). Erik Persson i Solberg uppbjöd 3 tunnland ibid för 50 riksdaler köpt av Nils Persson, andra gången, (Dmb ht 1666). Nils hade bott i Solberg 2 i 12 år. Sålde 1666 till sin svåger Erik Persson, som bodde i Solberg 14 år. Då tillträdde Per Christensson hemmanet, och han hade sått på hemmanet i 18 år, (Dmb vt 1693, § 22).
 7. Erik Persson, 1640-1691, (Br), av okänd härkomst, fanns 1663 på hemmanet tillsammans med Nils Persson ovan, (Jb). 1666 uppbjöd Erik 3 tunnland för 50 riksdaler köpt av Nils Persson, (Dmb ht 1665, § 17). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för: Sven Olofsson, Per Persson, Erik Persson, Britta änka, Anders Persson, Olof Andersson, alla sex från Solberg. På 1 daler gick 32 öre och 15 delägare tillhopa betalade 5 daler och 20 öre årligen för Solbergslandet, en areal på ungefär 4 kvadratmil eller 40 000 hektar, (Hk 1980/20). 1694 var Erik Perssons skattehemman i Solberg om 3 tunnland illa bebyggt och Hemming Björnsson uppmanades att åtgärda detta, (Dmb vt 1694, § 17). Erik Persson stod för 3 tunnland skatte till 1696, (Jb).
 8. Per Christensson, 1644-1724, från familj 460 i Viken 1, var knekt, bonde och nämndeman i Solberg 2, (Jb), och från 1696 var han bonde i familj 222 i Fyrås 2. 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 6 av dem var från Solberg: Sven Olofsson, Per Christiansson, Olof Andersson, Per Persson, Jon Larsson, Anders Persson, (Dmb ht 1674, § 2). 1693 överlät Per hemmanet om 3 tunnland till Hemming Björnsson, (Lfr).
 9. Hemming Björnsson, som var från Gevåg, Ragunda, fanns mellan 1690 och 1696 på hemmanet, (Rö). Hustrun hette Karin Persdotter, och Hemming hade tidigare varit bonde i Västerede, Fors. Hemming Björnsson var brukaren 1692, och han fick överta hemmanet 1693-02-28 av Per Christensson ovan, (Lfr). 1694 var Erik Perssons skattehemman i Solberg om 3 tunnland illa bebyggt och Hemming Björnsson uppmanades att åtgärda detta, (Dmb vt 1694, § 17). Sexmannen Hemming Björnsson i Solberg avlade sin ed å bok, (Dmb vt 1694, § 20). Hemming Björnsson i sitt skattehemman i Solberg och 3 tunnland lovade att nästa sommar åtgärda bristerna på hemmanet, vilka uppskattades till 10 daler silvermynt, (Dmb ht 1696, § 30). 1696 brukade Hemming Björnsson och Pål Hansson, 1650-1699, vardera ett ½ hem Solberg 2, (Rö). Hemming med familj flyttade till Norge cirka 1704. Pål Hanssons hustru Sara Olofsdotter, gifte om sig 1700 med Per Olofsson i familj 589, och hon fordrade 1699 av svågern Israel Hansson i Ede, betalning för 1 och ½ tunna korn, som hennes salige man för 20 år sedan köpt i Sollefteå, och som Israel blev skyldig att betala, (Dmb vt 1699, § 10). Pål Hansson, 1650-1699, finns i familj 397 i Görvik 3.
 • FAMILJ 589.
  Per Olofsson, 1660-1714, (Br), anorna ännu okända, var brukare av hemmanet år 1702, (Jb). Uppbjöd Per Jonsson från Björnsgård ½ hemmanet i Solberg, vilket han köpt av Per Olofsson, (Dmb vt 1703, § 8). 1703-03-23 överlät Per Olofsson och barnen ett ½ hem till Per Jonsson, (Lfr). Per Olofsson var gift 1700-12-30 med Sara Olofsdotter, 1653-1715, (Tp), dotter till Olof Israelsson i Hallen 5, och hon var gift första gången med Pål Hansson i familj 397 i Görvik 3. Per har också varit gift tidigare, makan okänd, och hade också en dotter Karin som levde 1721. 1713-11-20 överlät Per Olofsson hemmanet om 3 tunnland till Per Eriksson, 1660-1715, i familj 461 i Viken 1, (Lfr). Barn:
  • Olof Persson Grönman, 1691-1754, (Br), gifte sig 1725-01-17 med Per Anderssons änka Gölin Larsdotter i familj 361 i Grenås 3. Olof Grönman var soldat 1703-1718 i Hammerdal, då han undanstuckit sig i Jämtland, (Sr), och var senast bonde i Grenås 3, Hammerdal.
 • FAMILJ 590.
  Sven Andersson, 1660-1747, (Br), från familj 457 i Skarpås, (Dmb vt 1687, § 7), var gift med Anna Johansdotter, 1659-1743, (C1), från Bjärtrå, Y. Sven fanns som dragon och dopvittne i Geresta, Bjärtrå, Y, fram till 1703, (A1:1/14), och i Bjärtrå är barnen Johan, Sara och Anders födda. Sven köpte 1702 ett hemman i Mo av pastor Jonas Sahlin för 200 daler silvermynt tillsammans med svågern, båtsman Per Johansson Lom i Norrland, Bjärtrå, Y, (A1:1/38, Bjärtrå, Y, och dmb vt 1702, § 25). Sven tyckte gården var för liten för 2 åbor och Per Johansson hade ångrat köpet, (Dmb ht 1702, § 10). Sven sålde hemmanet 1707-11-28 till pastor Erik Boderus, och var åbo i Mo ännu 1716, (Dmb ht 1702, § 10). Sven Andersson i Mo avlade sin sexmannaed, (Dmb vt 1716 § 16). Sven köpte 1718 hemmanet Solberg 2 om 3 tunnland skattejord för 50 daler silvermynt av Jöns Persson i familj 461 i Viken 1, (Dmb vt 1718, § 9). Hos Sven fanns dragonen Jon Dunderhake, som ersattes i mars 1719 av sonen Anders Svensson Moberg, (Rul). Vt 1726 och ht 1726 var Sven Andersson i Solberg nämndeman vid Hammerdals tingslag. 1733 intygade nämnden att Sven 67 år var bräcklig och icke mäktade bruka hemmanet i Solberg 2, (Dmb ht 1733, § 12). 1738-03-21 överlät Sven Andersson Solberg 2 om 3 tunnland till sonen Anders Svensson, (Lfr). Barn:
  • Johan Svensson Moberg, 1689-1776, trumslagare, hade vänstra foten förfrusen, fick avsked, hade tjänat i 9 år, rekommenderades underhåll, och han överlevde fjällkatastrofen nyåret 1718-1719, (Rul). Han var gift 1736 med Ingrid Svensdotter, 1714-1799, från familj 203 i Fyrås 1. 1774 dömdes brorsönerna Sven, Anders och Johan Andersson att till Johan Moberg betala 14 daler silvermynt, som återstod av Moberg lösen ur hemmanet Solberg 2, (Dmb ht 1774, sid 179). Johan Moberg ålades att betala 7 plåtar, som är lika med 42 daler silvermynt, som han var skyldig Anders Andersson i Solberg, (Dmb vt 1775, sid 227). 1777 var Johan Moberg noterad som sockenprofoss, (Dmb ht 1777, sid 48).
  • Sara Svensdotter, 1699-1757, gift 1728-12-29 med Per Pålsson, 1703-1756, hemmansägare och gästgivare i familj 546 i Lorås 3.
  • Anders Svensson Moberg, 1700-1773, hemmansägare i familj 591 i Solberg 2.
  • Rebecka Svensdotter, 1705-1785, gift 1733 med Jon Pålsson Broberg, 1706-1743, från familj 545 i Lorås 3, som var soldat 1724-1743 i Hammerdal och som omkom i Stockholms skärgård, (Sr). Avlidna dragonen Jon Brobergs hustru Rebecka Svensdotter vistades i Lorås och var fattig och sjuklig, (Dmb ht 1764, sid 194). Barn:
   • Britta Jonsdotter, 1733-1812, var troligen maka till Hans Svensson, 1730-1809, som senast stod som torpare i Viken. Familjen var barnlös.
   • Sven Jonsson Edlund, 1735-1788, gift 1765-01-06 i Ramsele med Karin Ingelsdotter, 1745-1815, från Terrsjö, Ramsele, familj 256 i Fyrås 4.
   • Anna Jonsdotter, 1738-1824, var troligen gift 1779 med Erik Svensson Rönnkvist, 1736-1817, torpare i Viken, Hammerdal. Familjen barnlös.
   • Rebecka Jonsdotter, 1740-1811, gift 1769 med Olof Andersson Berg, 1746-1834, från Lit, Z, torpare senast i Fyrås, Hammerdal. Nils Johanssons granne Olof Andersson, 1746-1834, torpare i Fyrås, dömdes att till Nils betala 15 daler silvermynt, som var hälften av deras synekostnad, (Dmb vt 1775, sid 228).
 • FAMILJ 591.
  Anders Svensson, 1700-1773, (Tp), från familj 590, gift 1734-01-06 med Anna Persdotter, 1712-1773, (Tp), från familj 150 i Grubbegård, Ede 11, övertog 1738-03-21 hemmanet Solberg 2 av fadern, (Lfr). Anders var soldat Moberg i Solberg 1719-1735, då han erhöll avsked för hemmansbruk, (Sr). Per Andersson och korpral Pål Blomin i Storbränna dömdes efter förlikning att betala sex daler silvermynt till sergeant Kämpe och Johan Olofsson i Åsen samt Anders Svensson i Solberg för deras andelar i en stor björn och tre björnungar, (Dmb vt 1759, § 25). Gamla mannen Anders Svensson ville upplåta sitt skattehemman i Solberg om 2 tunnland till sina sex söner av vilka endast Per var myndig. Per skulle få behålla det torp som han besatt, och de övriga fem skulle lotta om besittningen, vilket skulle ske vid nästa ting då hemmanet var värderat och synat huruvida hemmanet tålde en klyvning, (Dmb ht 1769, sid 471). 1770 fick Anders Svensson i Solberg böta 7 daler silvermynt för tredsko mot länsman Johan Gröndahl och nämndemannen Göran Svensson i Solberg, och det gällde bruket av en väg, (Dmb, vt 1770 sid 490). 1770-12-11 hade Anders Svensson överlåtit skattehemmanet Solberg 2 - 1/2 hem vardera - till sönerna Anders och Sven Andersson emot utlösen av syskonen. Ett torp på hemmanet hade i stället för utlösen tillfallit sonen Per Andersson, som hade överlåtit torpet till sin son Mårten Persson, (Dmb vt 1820, sid 79). 1774-06-26 har betalats penningar till kyrkan på arvsskiftet efter Anders Svensson i Solberg, (Kyr). Barn:
  • Per Andersson Lindgren, 1735-1817, gift med Marget Månsdotter, 1739-1818, från Brevåg, Lit, var soldat 1753-1762, (Sr), och senast var han torpare i Solberg. 1770-12-11 fick han överta ett torp i Solberg av fadern, (Lfr). 1793-02-09 ville torparen Per Andersson i Solberg 2 på grund av ohälsa att sönerna Anders och Måns skulle få lotta om besittningen av torpet. Makarna hade tre döttrar: Beata gift med nybyggaren Lars Persson i Anundsjö, Ångermanland, Anna gift med Olof Jonsson i Ede och Marget var omyndig. Torpet är beskrivet och värderades till 21 riksdaler specie, (Dmb, vt 1793, sid 203). 1797-02-17 överlät Per Andersson ett torp under Solberg 2, värderat till 21 riksdaler, till sonen Måns Persson. Sonen Anders var död och tre döttrar levde, (Dmb vt 1797, sid 4). 1769-05-29 hade Måns Persson som enda son till Per Andersson fått överta besittningen av skattetorpet under Solberg 2. Änkan Marget Månsdotter hade fått sitt födoråd ordnat. Torpet var svagt och värderades till 90 riksdaler banco. Änkan Marget fick 10 riksdaler för att sköta den sjuka dottern Anna. Broderlotten blev 32 riksdaler och varje systerlott blev 16 riksdaler, (Dmb vt 1820, sid 130).
   • Dottern Anna Persdotter, 1766-1820, gift med Olof Jonsson, 1767-1825, som var hemmansägare i familj 63 i Ede 3.
   • Sonen Måns Persson, 1774-1810, torpare i Solberg 2, Hammerdal, gift 1798 med Britta Persdotter, 1771-1855, från familj 13 i Bye. 1797-02-17 överlät Per Andersson ett torp under Solberg 2, värderat till 21 riksdaler, till sonen Måns Persson. Sonen Anders var död och tre döttrar levde, (Dmb vt 1797, sid 4). 1810-09-10 hölls bouppteckning efter avlidna torparen Måns Persson i Solberg enligt Hammerdals tingslags häradsrätt FII:3 (1807-1819), sid 311.
  • Sven Andersson, 1738-1790, övertog 1770 Solberg 2 av fadern, (Lfr), och han var gift med Ingrid Nilsdotter, 1740-1811, och makarna var barnlösa. 1790-05-25 hölls syn och värdering på den avlidna Sven Anderssons halva skattehemman i Solberg 2 om 1 och ½ tunnland. Hemmanet är beskrivet och värderades till 62 riksdaler specie, och besittningen vanns av brodern Gabriel Andersson, (Dmb ht 1790, sid 500). 1790-05-24 hölls bouppteckning efter den avlidne bonden Sven Andersson i Solberg, FII:1, 1742-1790, sid 134; endast hustrun Ingrid Nilsdotter var arvinge. Ingrid Nilsdotter var omgift 1795 med Ingel Andersson, 1726-1806, som var bonde i Sel 5, Ramsele, (AI:2/69, Ramsele).
  • Erik Andersson Lindgren, 1740-1797, dragon 1762-1787 i Solberg, Hammerdal.
  • Gabriel Andersson Berggren, 1747-1804, hemmansägare i familj 592 i Solberg 2.
  • Anders Andersson, 1749-1826, hemmansägare i familj 593 i Solberg 2.
  • Johan Andersson Landberg, 1752-1791, dragon och bonde i Björkvattnet, Borgvattnet, gift 1778-01-06, (Kyr), med Apollonia Hansdotter, 1760-1822, från familj 614 i Solberg 5. Dragonen Johan Landberg hade varit landbonde på Jonas Hanssons hemman i Solberg 5, och erhöll 10 riksdaler specie av Israel Olofsson, (Jonas Hanssons förmyndare), i Länglingen för arbete och kostnader i samband därmed, (Dmb vt 1784, sid 89).
 • FAMILJ 592.
  Gabriel Andersson, 1747-1804, från familj 591, gift 1779, (Kyr), med Anna Svensdotter, 1757-1812, från familj 880 i nybygget Skyttmon, var soldat Berggren 1769-1780, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Han övertog 1790-12-04 brodern Svens hemman om 1 och ½ tunnland i Solberg, (Lfr). Gabriel var senast hemmansägare i Skyttmon 2, (A1:3/120). 1805-02-04 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Gabriel Andersson i Skyttmon, FII:2, 1791-1806, sid 179. 1809-10-17 var skattehemmanet Skyttmon 2 om 3/4 tunnland värderat till 300 riksdaler banco, och skattehemmanet Solberg 2 om 1 och ½ tunnland var värderat till 366 riksdaler 32 skilling banco, vilka hemman ägdes av fadern Gabriel Andersson. Sonen Sven Gabrielsson fick överta Skyttmohemmanet och sönerna Gabriel och Anders fick dela på Solbergshemmanet, (Dmb ht 1810, sid 521). Barn:
  • Sven Gabrielsson, 1781-1856, fick fasta 1810 på Skyttmon 2 om 3/4 tunnland, säljare moderänkan Anna, (Lfr). Oblatask till den nya Borgvattnets kapellkyrka skänktes av Sven Gabrielsson och hans hustru från Skyttmon, (Kyrkorådet). Sven var barnlös i två äktenskap och svågern Mats Persson fick fasta 1834 på Skyttmon 2 om 3/4 tunnland, säljare Sven Gabrielsson och makan, (Lfr). 1814-11-04 hölls bouppteckning efter Sven Gabrielssons avlidna maka Märet Jonsdotter, FII:3, 1807-1819, sid 379. 1857-12-28 hölls bouppteckning efter den avlidna födorådsmannen Sven Gabrielsson i Skyttmon, FII:10, 1850-1859, sid 1360, bröstarvingar saknades.
  • Elin Gabrielsdotter, 1789-1876, gift med Mats Persson, 1791-1845, från familj 548 i Lorås 3, som var hemmansägare i familj 886 i nybygget Skyttmon.
  • Gabriel Gabrielsson, 1793-1869, hemmansägare i familj 595 i Solberg 2.
  • Anders Gabrielsson, 1797-1831, övertog 1809 ett ½ hem av Solberg 2 om 1 och ½ tunnland av familjen, (Lfr), men överlät 1822 hemmanet Solberg 2 om 3/4 tunnland till brodern Gabriel Gabrielsson, (Lfr). 1831-10-31 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna drängen Anders Gabrielsson i Skyttmon, FII:6, 1830-1834, sid 706.
 • FAMILJ 593.
  Anders Andersson, 1749-1826, från familj 591, gift 1774-12-04, (Kyr), med Karin Eliasdotter, 1755-1831, från familj 873 i nybygget Skallsjön, övertog 1770-12-11 halva hemmanet Solberg 2 av fadern tillsammans med brodern Sven Andersson, (Lfr). 1808-11-14 hölls syn och värdering av skattehemmanet Solberg 2 om 1 och ½ tunnland i närvaro av Anders Andersson, makan Karin Eliasdotter och sönerna Elias, Per, Sven och Anders. Hemmanet skulle klyvas på så sätt att Elias övertog den gamla gården, och de tre övriga söner fick lottkasta om den andra halvan av hemmanet, vilken lottning Anders vann. Hemmanet värderades till 322 riksdaler 10 skilling banco, och föräldrarna fick sitt födoråd ordnat, (Dmb ht 1809, sid 369). 1826-06-28 hölls bouppteckning i Solberg efter den avlidna bonden Anders Andersson, FII:5, 1825-1829, sid 597. 1831-12-26 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Karin Eliasdotter i Solberg, FII:6, 1830-1834, sid 725. Barn:
  • Elias Andersson, 1777-1830, var gift 1810-12-26 med Ingeborg Månsdotter, 1786-1861, som var från familj 291 i Fyrås 7. Elias övertog 1808 ett ½ hem av Solberg om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). 1830 överlät hans arvtagare Solberg 2 om 3/4 tunnland till brodern Anders Andersson, (Lfr). 1830-02-12 hölls bouppteckning i Solberg efter den barnlösa bonden Elias Andersson, FII:6, 1830-1834, sid 669. Bouppteckning för Ingeborg Månsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 128.
  • Per Andersson, 1780-1852, hemmansägare i familj 594 i Solberg 2.
  • Kerstin Andersdotter, 1786-1851, gift 1816 med Per Larsson, 1788-1853, i familj 882 i nybygget Skyttmon, hemmansägare i Skyttmon 4.
  • Sven Andersson Fält, 1794-1869, gift 1828-03-25 med Magdalena Nilsdotter, 1792-1868, från familj 1036 i Yxskaftkälen, var hemmansägare i Solberg 5. Sven Andersson utsågs av häradsrätten som den laglige ägaren av skattehemmanet Solberg 5 om 3/4 tunnland. På auktion 1825-03-11 lade Sven det högsta vinnande budet 532 riksdaler banco, (Dmb vt 1826, sid 28). 1846-03-02 överlät makarna Solberg 5 om 3/4 tunnland till Nils Petter Hellzén och makan Gölin Jönsdotter, 1824-1903, i familj 619 i Solberg 5 , (Lfr). Gölin var fosterdotter till Sven Andersson och Magdalena Nilsdotter, FII:9 (1845-1849, sid 1159. Bouppteckning för Magdalena NIlsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 593.
  • Anders Andersson, 1803-1883, hemmansägare i familj 596 i Solberg 2.
 • FAMILJ 594.
  Per Andersson, 1780-1852, från familj 593, gift 1815-11-12 med Karin Eriksdotter, 1777-1869, från familj 299 i Storbränna, Fyrås, var hemmansägare i Sve, Solberg 2. 1830-03-12 överlät brodern Anders hemmanet Solberg 2 om 3/4 tunnland till Per Andersson, (Lfr). 1839-02-25 överlät Per Andersson hemmanet Solberg 2 om 3/4 tunnland till mågen Olof Olofsson, som var gift med dottern Lisbet, (Lfr). Barn:
  • Lisbet Persdotter, 1820-1897, gift 1838-04-01 med Olof Olofsson, 1810-1866, från familj 847 i nybygget Länglingen 1. Makarna byggde upp hemmanet Sve i Solberg 2, där Olof var hemmansägare, se familj 597 i Solberg 2.
 • FAMILJ 595.
  Gabriel Gabrielsson, 1793-1869, från familj 592, var gift 1816-04-15 med Märet Larsdotter, 1796-1878, från familj 605 i Solberg 3. 1809-10-17 var skattehemmanet Skyttmon 2 om 3/4 tunnland värderat till 300 riksdaler banco, och skattehemmanet Solberg 2 om 1 och ½ tunnland var värderat till 366 riksdaler 32 skilling banco, vilka hemman ägdes av fadern Gabriel Andersson. Sonen Sven Gabrielsson fick överta Skyttmohemmanet och sönerna Gabriel och Anders fick dela på Solbergshemmanet, (Dmb ht 1810, sid 521). Gabriel övertog 1822-03-28 av brodern Anders Gabrielsson Solberg 2 om 3/4 tunnland, (Lfr). Bouppteckning för Gabriel Gabrielsson, F II/11, 1860-1869, sid 654. Barn:
  • Anna Gabrielsdotter, 1817-1886, gift 1849 med änklingen Jon Jonsson, 1821-1885, från Tullingsås, som bodde i Tullingsås, Ström.
  • Lars Gabrielsson, 1820-1860, arbetade i Solberg, Hammerdal. Bouppteckning för Lars Gabrielsson, F II/11, 1860-1869, sid 49.
  • Elin Gabrielsdotter, 1823-1911, gift med Johan Jonsson, familj 648 i Åsen 1.
  • Gabriel Gabrielsson, 1827-1883, hemmansägare i familj 598 i Solberg 2.
 • FAMILJ 596.
  Anders Andersson, 1803-1883, från familj 593, övertog 1808-12-02 ett ½ hem av Solberg om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). 1830-03-12 överlät framlidne Elias Anderssons arvtagare Solberg 2 om 3/4 tunnland till Anders Andersson, (Lfr). 1830-03-12 överlät Anders Andersson Solberg 2 om 3/4 tunnland till brodern Per Andersson i familj 594, (Lfr). Anders var gift 1830-03-25 med Britta Svensdotter, 1804-1880, från familj 583 i Solberg 1. Bouppteckning för Anders Andersson, F II/14, 1880-1884, sid 548. Barn:
  • Katarina Andersdotter, 1831-1915, gift 1867 med Daniel Olofsson, 1840-1905, från Borgsjö, som var hemmansägare och kyrkvärd i Borgsjö, Borgvattnet.
  • Sven Andersson, 1833-1915 gift 1857 med Greta Persdotter, familj 600 i Solberg 2.
  • Marget Andersdotter, 1836-1873, gift med Hans Olofsson, familj 371 i Grenås 3.
 • FAMILJ 597.
  Olof Olofsson, 1810-1866, från familj 847 i nybygget Länglingen, gift 1838-04-01 med Lisbet Persdotter, 1820-1897, från familj 594, övertog 1839 hemmanet om 3/4 tunnland av svärfadern, (Lfr), och makarna byggde upp hemmanet Sve i Solberg 2, där han var hemmansägare, (A1/12b/449). Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/11, 1860-1869, sid 437. Bouppteckning för Lisbet Persdotter, F II/18, 1898-1900, sid 277. Barn:
  • Ingrid Olofsdotter, 1839-1903, gift 1880 med Olof Olofsson, 1821-1890, från familj 451 i Skarpås, som var bonde i Skallnäset i Fyrås 7. Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/16, 1890-1894, sid 321. Bouppteckning för Ingrid Olofsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 549, makarna saknade bröstarvingar.
  • Per Olofsson, 1843-1901, arbetare i Solberg, Hammerdal. Bouppteckning för Per Olofsson, F II/19, 1901-1903, sid 143.
  • Karin Olofsdotter, 1845-1922, bondhustru i Tullingsås 7, Ström.
  • Olof Olofsson, 1847-1914, gift 1892 med Kerstin Hemmingsdotter, 1866-e 1941, från familj 128 i Stensgård, Ede 9, hemmansägare i Solberg 2.
  • Lisa Olofsdotter, 1849-1927, gift 1873 med Måns Olofsson, 1839-1899, hemmansägare i familj 298 i Fyrås 7, (min mormors föräldrar).
  • Britta Olofsdotter, 1851-1930, gift 1874 med Pål Jonsson i familj 117 i Ede 8.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1853-1922, gift med Olof Persson, hemmansägare i Fyrås 7.
  • Marget Olofsdotter, 1855-1925, gift med Erik Eriksson, hemmansägare i Fagerdal 2.
  • Anders Olofsson, 1857-1929, hemmansägare i Solberg 2.
  • Sven Olofsson, 1861-1938, arbetare i Solberg, Hammerdal.
 • FAMILJ 598.
  Gabriel Gabrielsson, 1827-1883, från familj 595, gift 1855-04-24 med Elin Danielsdotter, 1834-1922, från familj 618 i Solberg 5, var hemmansägare i Solberg 2. 1851 förvärvade P. J. Heffner, Sundsvall, 40 års avverkningsrätt inom vissa gränser av Solbergs och Vikens byamän, vilka då voro: 1. Jonas Göransson, 2. Daniel Göransson, 3. Per Olsson, 4. Daniel Svensson, 5. Gabriel Gabrielsson, 6. Anders Andersson, 7. Per Månsson, 8. Erik Nilsson, 9. Olof Johansson, 10. Erik Persson, 11. Gölin Jonsdotter, 12. Nils Jönsson, 13. Per Andersson, 14. Olof Persson, 15. Lars Larsson,16. Anders Hellzén, 17. Anders Göransson, 18. Göran Svensson, 19. Sven Hemmingsson och 20, Anders Jonsson, (Hk 1861/35). Bouppteckning för Gabriel Gabrielsson i skattehemmanet Solberg 2, F II/14, 1880-1884, sid 541, ägde också ett odelstorp under Fagerland 1 i Häggenås. Barn:
  • Gabriel Gabrielsson, 1858-1919, gift med Lisa Andersdotter, 1863-1889, och han var hemmansägare i familj 630 i Solberg 6.
  • Britta Gabrielsdotter, 1861-1915, gift med Anders Norberg i familj 600 i Solberg 2.
 • FAMILJ 600.
  Sven Andersson, 1833-1915, från familj 596, gift 1857-04-13 med Greta Persdotter, 1835-1887, från familj 629 i Solberg 6, var hemmansägare i Solberg 2. Bouppteckning för Greta Persdotter, F II/15, 1885-1889, sid 301. Barn:
  • Anders Svensson Norberg, 1858-1936, gift 1885 med Britta Gabrielsdotter, 1861-1915, från familj 598, hemmansägare i Solberg 2.
  • Per Svensson, 1862-1929, gift 1891-06-23 med Lucia Johansdotter, 1868-1932, från familj 628 i Solberg 6, hemmansägare i Solberg 2. Denna gård i Solberg finns på bild nr 94X324:2 hos Jamtli bildarkiv.
  • Lisa Svensdotter, 1868-1890, gift 1890-04-06 i Östersund med Nils Erik Edin, 1864-1926, från Häggenås, som var målarmästare i Ede. Första basarerna i Ede anordnades av Nils Erik Edin på Västra Högen och senare i Björnsgård. All behållning gick till missionen. Detta var en nyhet som Edin haft med sig från Amerika, (Hk 1974/44). Bouppteckning för Lisa Edin, F II/16, 1890-1894, sid 267.
  • Elias Svensson, 1870-e 1941, ogift målare i Solberg 2, Hammerdal.
  • Daniel Svensson, 1873-1950, ogift snickare i Solberg 2:5, Hammerdal.
  • Britta Svensdotter, 1875-1948, gift 1897 med Måns Olofsson Dahlén, 1866-1934, från Fyrås, som var bonde i Fyrås 1 och arrendator i Viken 1, Hammerdal.
  • Sven Svensson, 1878-e 1925, ogift jordbruksarbetare i Solberg, Hammerdal.
Bar
 • Solberg 3: 
  Äldre bönder i Solberg 3.
 1. Jon i Solberg, var död före 1600. 1647 hade Jon hade sönerna Per och Teofil enligt följande; Per Jakobsson, fullmäktig för Kerstin Teofilsdotter i Härnösand, fordrade efter sin farbror Per Skräddare i Solberg, Hammerdal, som henne efter honom arveligen tillfallen är. Som Olof Andersson i Solberg besitter. Item (jämväl) Nils i Bredgård fordrade och efter sin arvspart därinne den andra delen. Resolution: Blev förlikta att Olof Andersson skall giva till Per Jakobsson på Kerstins vägnar 16 riksdaler och till Nils i Bredgård andra 16 riksdaler. Sedan taga dombrev på laga tiden, (Dmb ht 1647, § 19).Barn:
  • Per Jonsson, 1580-1646, (Br), skräddare och hemmansägare i Solberg 3.
 2. Per Jonsson, 1580-1646, (Br), son till Jon i Solberg ovan, (Dmb ht 1647, § 19), erlade tiondet 1600 och 1607, (Ti), och han var skräddare och kunde 1613 så 2 tunnor på gården, och ägde han ett litet köpegods i Viken, som hade taxerats till 2 lass hö, (Rmj, HG). Åren 1615 och 1620 bygslade han, (Byg). Mellan 1621 och 1625 var Per lagrättsman vid Hammerdalstinget, (Dmb). 1633 lämnades ingen uppgift om storleken på hemmanet, (Jb). 1637 bygslade han 2 tunnor till Olof Andersson nedan, (Byg). 1641 fanns han på hemmanet, (Sak). Per Jakobsson, fullmäktig för Kerstin Teofilsdotter i Härnösand, fordrade efter sin farbror Per Skräddare i Solberg, Hammerdal, som henne efter honom arveligen tillfallen är. Som Olof Andersson i Solberg besitter. Item (jämväl) Nils i Bredgård fordrade och efter sin arvspart därinne den andra delen. Resolution: Blev förlikta att Olof Andersson skall giva till Per Jakobsson på Kerstins vägnar 16 riksdaler och till Nils i Bredgård andra 16 riksdaler. Sedan taga dombrev på laga tiden, (Dmb ht 1647, § 19).
 3. Olof Andersson, 1605-1691, (C1), bygslade 1637 hemmanet om 2 tunnor efter Per Jonsson ovan, och 1645 stod Olof för 2 tunnland, (Jb). 1645 befriades Olof Larsson, Lars Pålsson och Olof Andersson, alla i Övergård i Solberg, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Olof betalade tiondet 1649, (Ti), och 1660 uppgavs hemmanet till 2 och ½ tunnland, (Jb). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för: Sven Olofsson, Per Persson, Erik Persson, Britta änka, Anders Persson, Olof Andersson, alla sex från Solberg. På 1 daler gick 32 öre och 15 delägare tillhopa betalade 5 daler och 20 öre årligen för Solbergslandet, en areal på ungefär 4 kvadratmil eller 40 000 hektar, (Hk 1980/20). Olof var nämndeman 1650-1671, (Dmb). Olofs maka hette Karin Larsdotter, 1605-1691. 1677-1714 uppgavs hemmanet till 2 och 2/3 skatte, (Jb). Vid avradsrannsakningen 1666 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för: Sven Olofsson, Per Persson, Erik Persson, Britta änka, Anders Persson, Olof Andersson i Solberg, (Hk 1980/20). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 6 av dem var från Solberg: Sven Olofsson, Per Christiansson, Olof Andersson, Per Persson, Jon Larsson, Anders Persson, (Dmb ht 1674, § 2). Emedan som Olof Andersson i Solberg för rätten bekänner och tillstår, ha uti 3 års tid vittjat lönngravar på kronägorna som länsmanshemmanet Ede tillhör, och där fångat en liten älg, som han själv bekänner, sakfälldes till 40 marker silvermynt, och efter mätningsmanna ordom åter leverera djurets värde, han där fångat haver, (Dmb ht 1674, § 15).
 • FAMILJ 601.
  Hans Olofsson, 1651-1714, (Tp), betalade tiondet 1679, (Ti), och han fanns 1681 och 1702 på hemmanet, (Rö, Jb). 1689 var Sven Olofsson i sitt hemman om 2 tunnland och Hans Olofsson i sitt hemman 2 och 2/3 tunnland, båda i Solberg, för denna tiden medellösa att betala resterande riksdagsbevillning, (Dmb vt 1689, § 3). 1708 uppgavs hemmanet till 2 och 2/3 tunnland, (Jb); gift med Elin Christensdotter, 1650-1699, (Tp), från familj 460 i Viken 1. 1714-11-23 överlät arvtagarna hemmanet till barnen i första äktenskapet med Elin Christensdotter, (Lfr). Hans var omgift 1702-01-01 med änkan Ingeborg Eriksdotter, 1652-1728, (Br), från familj 503 i Håxås 3, morgongåva 20 riksdaler specie, (C1). Hans Olofssons anor är okända, men följande svårtolkade uppgift finns i lagfartsregistret; 1706-03-12 överlät farbrodern Lars Jonsson, 1640-1713, hemmanet Solberg 5 till Jon Hansson, (Lfr); denne Jon är sannolikt Hans Olofssons son Jon Hansson, 1678-1754. Barn:
  • Olof Hansson, 1670-1699, bodde i Solberg, Hammerdal.
  • Christen Hansson, 1678-1743, gift med Gunilla Olofsdotter, familj 483 i Håxås 1.
  • Karin Hansdotter, 1678-1753, gift med Nils Pålsson i familj 602 i Solberg 3.
  • Jon Hansson, 1678-1754, hemmansägare i familj 613 i Solberg 5.
  • Britta Hansdotter, 1679-1750, var maka till dragonen Zakris Björn, 1684-1764, (A1/3/7). Zakris Hemmingsson i Fyrås kärade till Samson Eliasson i Västeråsen, Häggenås, för att denne hade kallat honom hundfllåare, men saken uppskjöts till nästa ting, (Dmb ht 1683, § 14). Måns Eliasson i Skallgård, Fyrås 7, upplät ett stycke land vid Fyrsjön till avskedade gamla dragonen Zakris Björn, (Dmb ht 1725, § 12). Gratialisten Zakris Björn i Fyrås var omgift, 1751-04-23 på sin hedersdag, (Kyr), med Kerstin Samuelsdotter, 1707-e 1760, från Håxås, som flyttade som änka till Ångermanland, (A1/3/126). Zakris Björn och hustrun Kerstin Samuelsdotter hade upprättat ett skriftligt testamente, som innebar att de vid den enes död skulle överta dennes egendom, (Dmb ht 1757, § 39).
 • FAMILJ 602.
  Nils Pålsson, 1676-1750, (Tp), från familj 320 i Gisselås 2, var gift 1703 med Karin Hansdotter, 1678-1753, (Tp), från familj 601. 1714-11-23 överlät framlidne Hans Olofssons arvtagare ett hemman i Solberg till barnen i det tidigare äktenskapet med Elin Christensdotter från Viken, (Lfr). Nils far överlämnade 1702 hemmansbruket i Gisselås till sonen Nils Pålsson på grund av ålder och bräcklighet, (Dmb vt 1702, § 24). 1706 var Nils sexman i Gisselås, (Dmb vt 1706, § 4), och samma år uppbjöd Nils Pålsson sitt fadershem i Gisselås om 2 tunnland, (Dmb vt 1706, § 5). Ingeborg Eriksdotter i Solberg tilltalade 1716 sina styvbarn Christen Hansson i Håxås och Karin Hansdotters man Nils Pålsson i Solberg för att de vid arvsskiftet 20 oktober 1714 hade låtit sig tilldelas av kvarlåtenskapen, (Dmb ht 1716, § 3). 1719-03 fick Nils själv gå in som dragon för hemmanet i Solberg, då dragonen Daniel Sik hade omkommit i fjällkatastrofen i december 1718; Nils låg sjuk hemma och kasserades 1720-03-04, sårbent, (Sr). Nils ersatte sin svärfader i skattelängderna från 1725, (Jb). Pål Pålsson i Gisselås hade instämt sin broder Nils Pålsson i Solberg, (Dmb vt 1733, § 5). 1738-09-29 fanns Nils Pålsson i Solberg med sin hustru och barnen Hans, Pål, Olof, Anders, Elin och Marin, (Com). Barn:
  • Sönerna Pål och Anders dog som dragoner under dragonregementets garnisontjänst i Stockholms skärgård 1741-1743, (Rul). Läs här om du vill veta mer.
  • Hans Nilsson, 1708-1739, ogift bonde och sexman i Solberg, Hammerdal.
  • Maria Nilsdotter, 1710-e 1764, piga i Solberg, Hammerdal. Daniel Persson som innehade hemmanet Solberg 3 dömdes att ordna födoråd åt systrarna Maria och Elin Nilsdotter, vilka hade arbetat åt honom, (Dmb vt 1764, sid 153).
  • Elin Nilsdotter, 1711-1768, (Br), gift med Mats Persson Flink, 1721-1742, soldat från 1742 i Lorås, som var död under dragonregementets garnisontjänst i Stockholms skärgård, (Sr). Daniel Persson som innehade hemmanet Solberg 3 dömdes att ordna födoråd åt systrarna Maria och Elin Nilsdotter, vilka hade arbetat åt honom, (Dmb vt 1764, sid 153). Erik Jonsson, 1708-1784, i familj 464 i Viken 1, blev efter tvenne år som änkling omgift 1761, (Br), med Elin Nilsdotter i Solberg, och efter 7 års förlopp blev han åter änkling, (C:2, sid 255).
  • Olof Nilsson Dalpil, 1716-1749, hemmansägare i familj 603 i Solberg 3.
 • FAMILJ 603.
  Olof Nilsson, 1716-1749, (Tp), från familj 602, soldat Dalpil 1735-1740, (Sr), lysning 1745 med Ingeborg Olofsdotter, 1717-1758, (Br), från familj 578 i Solberg 1, övertog 1741-02-25 av bonden i Solberg 4, Anders Jonsson, 1642-1724, och hans hustru Barbro Olofsdotter, 1644-1731, Solberg 3 om 2 och 2/3 tunnland, (Lfr). Dragon Olof Nilsson Dalpil besatt 1741 föräldrarnas hemman Solberg 3 om 2 och 2/3 tunnland och hade två bröder och två systrar, (Dmb vt 1741, § 14). Pigorna Elin och Maria Nilsdöttrar dömdes att erhålla tillsammans fyrtio daler silvermynt av deras broder Olof Nilsson som deras jordepenningar i föräldrahemmet, (Dmb vt 1760, sid 147). Barn:
  • Britta Olofsdotter, 1749-1813, gift med Jonas Eriksson, familj 465 i Viken 1.
  Daniel Persson, 1722-1783, i familj 524 i Lorås 1, gifte sig 1751 med änkan Ingeborg Olofsdotter, 1717-1758, ovan. Daniel Persson som innehade hemmanet Solberg 3 dömdes att ordna födoråd åt systrarna Maria och Elin Nilsdotter, vilka hade arbetat åt honom, (Dmb vt 1764, sid 153). Daniel övertog 1772-12-12 av Jonas Eriksson, 1743-1808, i familj 465 i Viken 1, och hans hustru Britta Olofsdotter, 1749-1813, från familj 603 i Solberg 3, hennes föräldrahemman i Solberg 3, (Lfr), Per Danielsson i familj 604 var deras son. Syn hade hållits 1783-09-03 på avlidne Daniel Perssons skattehemman i Solberg 3 om 2 och 2/3 tunnland. Hemmanet var utförligt beskrivit och värderades till 116 riksdaler 32 skilling specie, och änkan Märet Eriksdotter fick sitt födoråd ordnat. Hon var broder med Olof Eriksson i Gåxsjö, (Dmb ht 1783, sid 316).
 • FAMILJ 604.
  Per Danielsson, 1753-1837, från familj 524 i Lorås 1, gift 1784 med Gölin Hansdotter, 1763-1836, från familj 874 i nybygget Skallsjön, övertog 1784-01-21 av framlidne Daniel Perssons arvtagare ett ½ hem av Solberg 3 om 2 och 2/3 tunnland, (Lfr). Änkan Märet Eriksdotter hade överlåtit halva sitt hemman om 2 och 2/3 tunnland till sonen Per Danielsson, som skulle nybygga, och ville nu lotta om besittningen av den återstående halvan av skattehemmanet Solberg 3, som var värderat till 116 riksdaler 32 skilling specie. Arvtagare var 2 söner och 5 döttrar, varav sonen Erik var sjuklig. Dottern Elin vann lottningen och fick överta halva hemmanet, (Dmb ht 1788, sid 298). 1816-03-26 överlät makarna Solberg 3 om 1 och 1/3 tunnland - härav ½ hem vardera - till döttarna Margeta och Britta, (Lfr). 1836-06-18 hölls bouppteckning efter den avlidna Gölin Hansdotter i Solberg, FII:7 (1835-1839), sid 829. 1837-05-22 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Danielsson i Solberg, FII:7 (1835-1839), sid 867. Barn:
  • Ingeborg Persdotter, 1789-1866, gift med Hemming Persson Nording, 1775-1866, från Lorås, som var hemmansägare i Lorås i familj 558 i Lorås 4.
  • Britta Persdotter, 1792-1879, gift med Hemming Larsson, familj 405 i Görvik 3.
  • Margeta Persdotter, 1794-1869, gift 1820 med Erik Eriksson, familj 606 i Solberg 3.
 • FAMILJ 605.
  Lars Olofsson, 1757-1837, från familj 677 i Åsen 4, var gift 1792 med Elin Danielsdotter, 1760-1847, från familj 524 i Lorås 1. 1788-09-16 övertog han ett ½ hem av Solberg 3 om 2 och 2/3 tunnland av moderänkan Märet Eriksdotter, 1738-1809, (Lfr), som var gift med Daniel Persson i familj 524 i Lorås 1. Lars Olofssons i Solberg bomärke visas, (Dmb vt 1798, sid 131). 1818-11-17 överlät Lars Olofsson och hustrun Elin Danielsdotter skattehemmanet Solberg 3 om 1 och 1/3 tunnland - härav ½ hem vardera - till döttrarna Anna Larsdotter och Britta Larsdotter emot lösen till svågern Gabriel Gabrielsson. Hemmanet var värderat till 800 riksdaler banco, (Dmb ht 1819, sid 210). 1837-11-28 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna bonden Lars Olofsson i Solberg, FII:7 (1835-1839), sid 875. 1847-04-23 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Elin Danielsdotter i Solberg, FII:9 (1845-1849), sid 1134. Barn:
  • Märet Larsdotter, 1796-1878, gift med Gabriel Gabrielsson i familj 595 i Solberg 2.
  • Anna Larsdotter, 1798-1871, gift med Olof Johansson i familj 607 i Solberg 3.
  • Britta Larsdotter, 1802-1872, gift med Daniel Göransson i familj 618 i Solberg 5.
 • FAMILJ 606.
  Erik Eriksson, 1787-1855, var gift 1820-04-16 med Marget Persdotter, 1794-1869, från familj 604 i Solberg. Hon övertog 1816-03-26 ett ½ hem av Solberg 3 av sina föräldrar, (Lfr). 1820-11-20 överlät svågern Hemming Larsson och hustrun Britta Persdotter Solberg 3 om 2/3 tunnland till makarna, (Lfr). Erik var son till Erik Olofsson, 1746-1812, bonde i Handog 3, Lit, Z, gift 1777 i Lit med Britta Eriksdotter, 1750-1825. 1856-03-04 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Erik Eriksson i Solberg, FII:10 (1850-1859), sid 1355. Bouppteckning för Marget Persdotter, F II/12, 1870-1874, sid 17. Barn:
  • Britta Eriksdotter, 1821-1894, gift med Olof Eriksson Roos, 1811-1894, som var hemmansägare i familj 539 i Lorås 2.
  • Per Eriksson, 1823-1901, ogift förmånstagare i Solberg 3, Hammerdal. Bouppteckning för Per Eriksson, F II/19, 1901-1903, sid 149.
  • Gölin Eriksdotter, 1829-1901, ogift förmånstagare i Solberg 3, Hammerdal. Bouppteckning för Gölin Eriksdotter, F II/19, 1901-1903, sid 153.
 • FAMILJ 607.
  Olof Johansson, 1793-1879, från familj 273 i Fyrås 5, gift 1825-04-04 med Anna Larsdotter, 1798-1871, från familj 605 i Solberg 3, som 1818-11-17 övertog ett ½ hem av Solberg 3 om 2/3 tunnland av sina föräldrar, (Lfr). 1829-03-24 överlät svågern Daniel Göransson Solberg 3 om 2/3 tunnland till makarna, (Lfr). Barn:
  • Anna Olofsdotter, 1826-1912, gift 1845 med Per Pålsson, familj 608 i Solberg 3.
 • FAMILJ 608.
  Per Pålsson, 1820-1876, från familj 549 i Lorås 3, gift 1845-04-06 med Anna Olofsdotter, 1826-1912, från familj 607, var hemmansägare i Solberg 3. Bouppteckning för Per Pålsson, F II/13, 1875-1879, sid 237. Barn:
  • Paulus Persson, 1846-1934, gift 1882 med Gertrud Larsdotter, 1853-1894, i familj 586 i Solberg 1, arbetare i Solberg.
  • Anna Britta Persdotter, 1849-1933, gift 1870 med Anders Zakrisson, 1846-1890, senast boende i Huse, Häggenås.
  • Olof Persson, 1852-1925, gift 1879 med Britta Månsdotter, 1854-1937, från familj 587 i Solberg 1, var hemmansägare i Lorås 3, men finns från 1901 som bonde i Solberg 1, (SGG och AIIa:1d, 1900-1910).
Bar
 • Solberg 4: 
  Äldre bönder i Solberg 4.
 1. Sven Larsson, 1570-1639, (Jb), betalade tiondet 1600 och 1607, (Ti), och 1613 stod han för gården om 2 ½ tunnor; er en kröbling, (Rmj).
  • Sonen Lars Svensson, 1590-1650, (Br), stod 1613 för 2 ½ tunnor, (Rmj). 1635 var Lars omnämnd som danneman, (Dmb). 1645 befriades Lars från contribution, då han hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Lars Svensson var den som betalade tiondet 1649, (Ti).
 2. Stefan Simonsson, 1605-1644, (Br), bygslade 1643 av Lars Svensson, stod 1645 för 2 tunnland, (Byg, Jb), hustrun Elin var änka 1645, och de hade sönerna Erik och Olle, (Mtl).
 3. Per Persson, 1622-1690, (C1), stod 1663 för 2 tunnor, (Jb). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 6 bönder i Solberg: Sven Olofsson, Per Persson, Erik Persson, Britta änka, Anders Persson, Olof Andersson. (Hk 1980/20). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 6 av dem var från Solberg: Sven Olofsson, Per Christiansson, Olof Andersson, Per Persson, Jon Larsson, Anders Persson, (Dmb ht 1674, § 2). Per Perssons hemman i Solberg uppbjöds andra gången, som han till sin systerdotters man Anders Jonsson genom sytning har uppdragit, (Dmb 1679, § 8). 1678 övertog Per tillsammans med Lars Olofsson, 1651-1715, i Solberg 6, hemmanet av Anders Perssons änka, och 1679 överlät han sitt hemman till Anders Jonsson i familj 609 mot sytning, (Dmb vt 1680, § 12). Per var morbror till ovan nämnde Lars Olofsson, och de fick 1680 fasta på Anders Perssons hemman, som var pantsatt för 40 daler silvermynt, (Dmb ht 1680, § 10). Anders Jonsson insinuerade en sytningsskrift på Per Perssons hemman och lösöre förutom boskapen och en kopparkittel; sista uppbud skedde klanderlöst 1680-06-21, alltså beviljades därå dom och fastebrev, (Dmb vt 1686, § 12). 1677 var Per Perssons hemman noterat till 1 tunnland skatte, (Jb).
 • FAMILJ 609.
  Anders Jonsson, 1642-1725, (C1), född i Solberg, möjligen från familj 612 i Solberg 5, övertog hemmanet 1679-12-24 mot sytning av Per Persson, 1622-1690, (Dmb vt 1680, § 12); betalade tiondet (Ti); var nämndeman 1687-1700, (Dmb). Anders Jonsson insinuerade en sytningsskrift på Per Perssons hemman och lösöre förutom boskapen och en kopparkittel; sista uppbud skedde klanderlöst 1680-06-21, alltså beviljades därå dom och fastebrev, (Dmb vt 1686, § 12). 1687 besvärade sig Christen Persson i Viken och Peder Christensson i Solberg över Anders Jonsson och Lars Jonsson i Solberg, som 1686 hade uppbyggt ett nytt kvarnhus i Halån, allas urminnes kvarnställe, satt ett hus närmare dammen och huggit en ny ränna till huset, som de fyra samt Sven Göransson i Viken och Sven Olofsson i Solberg ägde tillsammans, (Dmb § 10, vt 1687). Anders var möjligen forbonde till marknaden i Levanger, Norge, 1683, och tullade för malt och mjöl; forbönderna förde oftast med sig tillbaka, hästar, sill, salt, franskt brännvin och vin, tobak och krämer, (JL). Anders var gift med Barbro Olofsdotter, 1644-1731, (C1), från familj 576 i Solberg 1, och hon var systerdotter till ovan nämnde Per Persson, 1622-1690, (Dmb 1679, § 8 och vt 1680, § 12). Anders Jonsson i Solberg överlämnade hemmanet i Solberg till sonen dragon Jon Andersson mot sytning. (Dmb ht 1709, § 19). 1741-02-25 överlät Anders Jonsson och hustrun Barbro Olofsdotter Solberg 3 om 2 och 2/3 tunnland, till Olof Nilsson Dalpil, 1716-1749, i familj 603 i Solberg 3, (Dmb vt 1741, § 14). Barn:
  • Jon Andersson Bergman, 1679-1742, (C1), var gift med Britta Eriksdotter, 1684-1754, (Br). 1711 trädde Jon för rätten uppläggande en med sina bröder Olof, Per och Anders samt svågern Hans Olofsson i Gåxsjö, samt med sin gamla svärfars fulla vilja och samtycke den 19 mars 1711, om syskonlösen uppå den honom 1709 i november gjorda rättens resolution, (Dmb vt 1711, § 6). 1734 hade de barnlösa makarna antagit brorsonen Per Bergman, 1716-1789, i familj 186 nedan, till bruket av Solberg 4 om 1 tunnland skatte, (Dmb vt 1734, § 15).
  • Britta Andersdotter, 1681-1754, gift 1705 med Hans Olofsson, 1675-1728, från Gåxsjö, som var hemmansägare i Västgården, familj 427 i Gåxsjö 2.
  • Olof Andersson Fagerdal, 1683-1750, gift hemmansägare i familj 184 i Fagerdal 2.
  • Anders Andersson, 1683-e 1738, arbetade i Solberg, Hammerdal.
  • Per Andersson, 1690-1719, omkom som soldat i fjällkatastrofen.
 • FAMILJ 186.
  Per Olofsson, 1716-1789, från familj 184 i Fagerdal 2, soldat Bergman 1739-1743 för Solberg, (Sr), var hemmansägare i Solberg 4, och var död som danneman i Fagerdal. Han var gift 1743-11-01 med Kerstin Månsdotter, 1714-1779, från familj 103 i Ede 7. Han övertog 1735-11-18 av farbrodern Jon Bergman, i familj 609 ovan, hemmanet Solberg 4. (Dmb vt 1734, § 15), och 1743-04-07 erhöll han fasta på Solberg 4, (Lfr). Nämndemannen Olof Andersson i Fagerdal och sonen Per Olofsson i Solberg 4, farbrodern Jon Andersson, systersonen Anders Hansson i Gåxsjö och brodern Anders Andersson var nämnda, (Dmb vt 1738, § 15). 1776-01-22 överlät Per Olofsson hemmanet Solberg 4 om 1 tunnland till äldsta sonen Olof Persson Dalbom, (Lfr). Arvsskiftet mellan fyra söner och två döttrar avhölls 1777-04-02, Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 51. Barn:
  • Olof Persson Dalbom, 1745-1822, gift 1774, (Kyr), med Gunilla Larsdotter, 1747-1801, från familj 625 i Solberg 6, övertog 1776-01-22 Solberg 4 om 1 tunnland av fadern, (Lfr). Olof var soldat 1762-1777, då han erhöll avsked som soldat, (Sr). Bonden Olof Persson i Solberg dömdes att betala skulder till kyrkan om 12 riksdaler 32 skilling samt ränta och rättegångskostnader, (Dmb vt 1794, sid 303). 1798-12-03 sålde Olof Persson sitt skattehemman i Solberg 4 om 1 tunnland till Israel Matsson i Hallen för 66 riksdaler 32 skilling med tillträde 1800-05-01, (Dmbt ht 1798, sid 188). Olof var omgift 1802 med Ingeborg Persdotter, 1763-1838, från familj 997 i Sikås 9, och var barnlös i båda äktenskapen. 1802-03-22 överlät Olof hemmanet Solberg 4 om 1 tunnland till brodern Måns Persson, familj 188 i Fagerdal 2, (Lfr). 1801-12-28 hölls bouppteckning efter Gunilla Larsdotter i Solberg, FII:2 (1791-1806), sid 254, bröstarvingar saknades. 1823-01-02 hölls bouppteckning efter bonden Olof Persson i Solberg, FII:4 (1820-1824), sid 549.
  • Måns Persson, 1747-1828, hemmansägare i familj 188 i Fagerdal 2.
  • Lisbet Persdotter, 1749-1822, var möjligen maka till Nils Jonsson, 1741-1798, hemmansägare och nämndeman i familj 329 i Gisselås 2, (AI:3/108 och dopvittnen, C:1/298).
  • Jon Persson, 1752-1789, torpare i Fagerdal, gift 1786 med Kerstin Larsdotter, 1758-1842, från Hackås, Z. Hon var omgift 1790 med Måns Olofsson, 1753-1829, som var hemmansägare i familj 187 i Fagerdal 2. Som jordelösen hade Måns Persson avstått ett torp i Fagerdal till sin broder Jon Persson, (Dmb ht 1783, sid 353). Torpstället synades, och det skulle anläggas på backen på hälften av det torp, som brukades av dragon Christen Dahlstedt, (Dmb vt 1784, sid 19).
  • Britta Persdotter, 1755-1830, var möjligen den som var gift 1775 med Jonas Jonsson, 1749-1829, från Handog, Lit, hemmansägare och nämndeman i familj 498 i Håxås 2.
  • Hans Persson, 1757-1777, karduansmakargesäll (garvargesäll) i Nyköping.
  • Barbro Persdotter, 1760-1846, gift 1790 med Hans Svensson, 1765-1844, som var son till Sven Klingström, 1730-1789, i familj 203 i Fyrås 1. Hans Svensson i Fyrås meddelade att hans kära moder inte längre kunde förestå och bruka det torp under Fyrås 1, som den avlidna maken Sven Svensson hade erhållit i stället för jordelösen ur sitt föräldrahemman, och Hans ville nu överta torpet, (Dmb ht 1789). 1801-11-23 sålde Måns Persson sin halva av skattehemmanet Solberg 4 om 1 tunnland till sin svåger Hans Svensson och sin syster Barbro Persdotter för en köpesumma av 266 riksdaler och 32 skilling, (Dmb ht 1801, sid 50). 1803-11-18 sålde makarna Hans Svensson och Barbro Persdotter det så kallade Klingströmstorpet under Fyrås 1 till Lars Olofssons dotter Magdalena Larsdotter för en köpesumma av 132 riksdaler och 16 skilling i riksgäldsmynt. Hans Svensson hade 1791-12-30 inhandlat torpet av Lars Olofsson i Fyrås 1, (Dmb vt 1804, sid 303). 1808 överlät de barnlösa makarna Solberg 4 om 1 tunnland till Hans Hansson i familj 610, (Lfr). 1845-02-18 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Hans Svensson i Solberg, FII:9 (1845-1849), sid 1059. 1846-10-26 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Barbro Persdotter i Solberg, FII:9 (1845-1849), sid 1114.
 • FAMILJ 610.
  Hans Hansson, 1778-1856, soldatson Edstedt från Ede, gift 1810 med Marget Eliasdotter, 1782-1858, oäkta dotter till Marin Pålsdotter i familj 547 i Lorås 3, övertog 1808-03-28 hemmanet om 1 tunnland av de barnlösa makarna Hans Svensson och Barbro Persdotter i familj 186 i Solberg 4 ovan, (Lfr). Hans var son till korpralen och gratialisten Hans Hansson Edstedt, 1732-1820, och Marget Svensdotter, 1737-1787, i Skallägden, Ede. 1843-11-10 överlät makarna Solberg 4 om 1 tunnland - härav ½ hem vardera - till sonen Hans och mågen Erik Nilsson, (Lfr). 1844-04-22 hölls arvsskifte hos bonden Hans Hansson i Solberg, FII:8 (1840-1844), sid 1048. 1856-10-03 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Hans Hansson i Solberg, FII:10 (1850-1859), sid 1361. 1858-10-04 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Marget Eliasdotter i Solberg, FII:10 (1850-1859), sid 1397. Barn:
  • Hans Hansson, 1812-1875, gift 1841 med Britta Stina Nilsdotter, 1808-1853, övertog 1843-11-10 ett ½ hem av Solberg 4 om 1 tunnland av föräldrarna, (Lfr). 1844-11-14 överlät Hans Hansson Solberg 4 om ½ tunnland till mågen Erik Nilsson i familj 611 i Solberg 4, (Lfr). Hans var omgift 1855 med Lisbet Andersdotter, 1825-e 1899, från familj 838 i nybygget Kilen 1, och var senast bonde i Husås, Lit. 1853-10-24 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Britta Stina Nilsdotter i Solberg, FII:10 (1850-1859), sid 1283.
  • Maria Hansdotter, 1814-1889, gift med Erik Nilsson i familj 611 i Solberg 4.
  • Barbro Hansdotter, 1819-1919, gift 1844 med Johan Eriksson, 1812-1881, bonde i Sandviken, Hallviken, i familj 762 i Hallen 4.
 • FAMILJ 611.
  Erik Nilsson, 1814-1890, från familj 292 i Fyrås 7, gift 1843-04-17 med Maria Hansdotter, 1814-1889, från familj 610, övertog 1843-11-10 ett ½ hem av Solberg 4 om 1 tunnland av svärföräldrarna, (Lfr), och 1844-11-14 övertog han ½ tunnland av svågern Hans Hansson, (Lfr). 1851 förvärvade P. J. Heffner, Sundsvall, 40 års avverkningsrätt inom vissa gränser av Solbergs och Vikens byamän, vilka då voro: 1. Jonas Göransson, 2. Daniel Göransson, 3. Per Olsson, 4. Daniel Svensson, 5. Gabriel Gabrielsson, 6. Anders Andersson, 7. Per Månsson, 8. Erik Nilsson, 9. Olof Johansson, 10. Erik Persson, 11. Gölin Jonsdotter, 12. Nils Jönsson, 13. Per Andersson, 14. Olof Persson, 15. Lars Larsson,16. Anders Hellzén, 17. Anders Göransson, 18. Göran Svensson, 19. Sven Hemmingsson och 20, Anders Jonsson, (Hk 1861/35). Bouppteckning för Erik Nilsson, F II/17, 1895-1897, sid 396. Barn:
  • Nils Eriksson, 1845-1909, gift 1872 med Ingeborg Olofsdotter, 1845-1915, från familj 539 i Lorås 2, var hemmansägare i Solberg 4.
  • Marget Eriksdotter, 1846-1890, gift 1771 med Per Larsson, 1836-1882, född och bonde i Österåsen, Häggenås.
Bar
 • Solberg 5: 
  Äldre bönder i Solberg 5.
 1. Björn Botulvsson, 1580-1659, (Br), erlade tiondet 1607 för hemmanet, (Ti), och kunde 1613 så 3 tunnor på gården, varav hans andel var 1 tunna, (Rmj); Björn fanns även i Jb 1615. 1648 kärade han efter 3 tunnor i Solberg, som Lars Pålsson oskyld besatt, och Lars dömdes av gården, (Dmb § 12, ht 1648). Möjligen var Björn son till Botulv Persson, som 1566 och 1568 fanns i Solberg, (Ti).
 2. Mårten Henriksson, 1595-1650, (Br), bygslade 3 tunnor säd i Solberg 1622, (Byg), och 1633 uppgavs hemmanet till 1 ½ tunna, (Jb). 1622 begärde vid tinget Måns och Erik Olofsson, bägge i Ede, syn och rannsakan om Fyrås- och Solbergsbönderna Per Henriksson, Mårten Henriksson och Olof Andersson hade huggit sönder ett bäverhus, och där Per Olofsson i Viken var den som anklagade; målet uppsköts till hösttinget, (HGH:211, Englund). 1633 kunde Mårten bärga 1 lass hö och hade 3 kor, 6 småfän och 1 häst, (Jb). Mårten och brodern Per i familj 220 i Fyrås 2 var instämda till tinget 1624, och fick böta 1 mark silvermynt för att de inte i laglig tid hade betalat sin landskyld samt lika mycket för att de inte mötte till vapentinget, (HGH:233, Englund). De var söner till kyrkoherde Henrik Medelpadius och Märet Hansdotter i Lit, (Hm). 1643 bygslade Mårten 1 ½ tunna till Jon Larsson i familj 612, (Byg).
 • FAMILJ 612.
  Jon Larsson, 1620-1678, (Br), fanns i Jb 1640-1660. 1645 hette hustrun Britta Andersdotter, 1620-1693, (Br), och som husfolk fanns: Mårten Henriksson, Gölin Andersdotter, Seborg Andersdotter, Pål Persson, Märet Olofsdotter, Lars Svensson och Anna Olofsdotter, (Mtl). 1645 stod hemmanet för 1 och ½ tunnland, och 1660 för 2 tunnland, (Jb). Jon erlade tiondet 1649, (Ti). 1658 presenterade en knekthustru Kerstin Mårtensdotter i Solberg sin mans Anders Larssons ankomna brev daterat Stockholm den 17 Juni nästförledin, av innehåll att hennes mans värdar var sig skyldig tio och en halv riksdaler på årslönen, utrustning och annat smått som tillbakors står; då framhavdes soldatens värdar och grangiveligen åtvardnat, att de tillfreds skulle ställa hans hustru; och blev av rätten samtyckt att Jon som huvudbonden är, skall upptaga bemälte half elloffte riksdaler av roten och contentera henne med det allra fordeligaste, (Dmb ht 1658, § 8). 1660-1664 var Jon nämndeman, (Dmb). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 6 bönder i Solberg: Sven Olofsson, Per Persson, Erik Persson, Britta änka, Anders Persson, Olof Andersson. (Hk 1980/20). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 6 av dem var från Solberg: Sven Olofsson, Per Christiansson, Olof Andersson, Per Persson, Jon Larsson, Anders Persson, (Dmb ht 1674, § 2). Barn:
  • Lars Jonsson, 1640-1713, (Tp), fanns i Jb 1663 med Jon Larsson. 1677 på 3 tunnland skatte, (Jb); 1679 erlade han tiondet, (Ti). I egenskap av farbroder överlät han år 1706 Solberg 5 till Jon Hansson, 1678-1754, i familj 613, (Lfr).
  • ?Möjligen Anders Jonsson, 1642-1724, familj 609 i Solberg 4.
  • ?Möjligen Lucia Jonsdotter, 1645-1720, som var änka 1701 i Solberg.
 • FAMILJ 613.
  Jon Hansson, 1678-1758, (Dmb vt 1758, sid 6), från familj 601 i Solberg 3, var gift med Lisbet Eriksdotter, 1678-e 1758, (Dmb vt 1758, sid 6), var hon från familj 334 i Grenås 1 ? 1706-03-12 överlät farbrodern Lars Jonsson i familj 612 hemmanet Solberg 5 om 3 tunnland till Jon Hansson, (Lfr och Jb). 1715-1725 var Jon nämndeman i tingslaget. 1725 hade Sven Andersson i Solberg instämt sin granne Jon Hansson, (Dmb vt 1725, § 5). Jon Hansson, 63 år gammal, överlät hemmanet om 3 tunnland till sonen Hans Jonsson mot sytning av föräldrarna och lösen av syskonen, (Dmb vt 1741, § 2 och Lfr). Ingavs ett testamente som Jon Hansson i Solberg hade gjort den 28 mars 1758, hustrun var då 80 år gammal och levde, arvsskiftet hade skett 1750, sonen Anders Jonsson och dennes hustru hade skött om föräldrarna, (Dmb vt 1758, sid 6). 1749-02-16 blev Jon Hansson hemman i Solberg 5 om 3 tunnland kluvet i två lika delar mellan dennes söner Hans och Anders, (Dmb ht 1797, sid 71). Barn:
  • Lucia Jonsdotter, 1711-1746, gift med Per Månsson Högfeldt i familj 104 i Ede 7.
  • Gölin Jonsdotter, 1712-e 1787, var hon identisk med Jon Dunderhakes andra maka ?
  • Hans Jonsson, 1714-1772, hemmansägare i familj 614 i Solberg 5.
  • Britta Jonsdotter, 1719-1767, gift 1750 med soldaten Sven Eriksson Björkman, 1721-1773, från familj 270 i Fyrås 5, (Dmb vt 1755, § 14).
  • Anders Jonsson, 1723-1785, hemmansägare i familj 615 i Solberg 5.
 • FAMILJ 614.
  Hans Jonsson, 1714-1773, (Tp), från familj 613, var gift 1747 med Margareta Persdotter, 1725-1759, (Br), från familj 377 i Görvik 1, och övertog 1741 hemmanet Solberg 5 om 3 tunnland av sina föräldrar, (Lfr). Hans andra maka Elin Andersdotter, 1723-1806, var soldatdotter från Åsen. 1749-02-16 blev Jon Hansson hemman i Solberg 5 om 3 tunnland kluvet i två lika delar mellan dennes söner Hans och Anders, (Dmb ht 1797, sid 71). 1774 hölls syn och värdering på den avlidna bonden Hans Jonssons arvejord i Solberg 5 om 1 och ½ tunnland, förmyndare utsågs till de omyndiga barnen, och hemmanet värderades till 290 daler silvermynt, (Dmb ht 1774, sid 145). 1775-09-13 överlät arvingarna Solberg 5 om 1 och ½ tunnland till sonen Jonas Hansson, (Lfr). Barn:
  • Per Hansson, 1750-1836, arbetare i Solberg, Hammerdal.
  • Lisbet Hansdotter, 1753-1826, (C:1/186), gift 1781 med Per Andersson, 1755-1819, torpare i familj 136 i Ede 10, och hon var omgift 1820 med änklingen Gustav Johansson Lövbom, 1755-1841, i Knutkaribränna, Häggenås.
  • Karin Hansdotter, 1755-1839, gift 1798 med torparen Mårten Jonsson, 1758-1823, i Mo, Hammerdal, och omgift 1826 med Erik Olofsson, 1764-1855, hemmansägare i familj 443 i Bränna, Gåxsjö 3, Hammerdal.
  • Apollonia Hansdotter, 1760-1822, var gift 1778, (Kyr), med Johan Andersson Landberg, 1752-1791, från familj 591 i Solberg 2, som var bonde i Björkvattnet, Borgvattnet. Apollonia Hansdotter var omgift 1792.
  • Jonas Hansson, 1762-1830, hemmansägare i familj 616 i Solberg 5.
  • Marget Hansdotter, 1765-e 1829, arbetade i Solberg, Hammerdal.
 • FAMILJ 615.
  Anders Jonsson, 1723-1785, (Br), från familj 613, gift 1751, (Kyr), med Anna Göransdotter, 1723-1790, från familj 638 i Åsen 1, övertog 1749-04-01 av brodern Hans Jonsson ett ½ hem om 1 och ½ tunnland i Solberg 5, (Lfr). 1787-10-27 blev syn hållen på skattehemmanet Solberg 5 om 1 och ½ tunnland med anledning av Anders Jonssons död. Ägare var nu änkan Anna Göransdotter samt barnen Jonas och Göran samt döttrarna Sara och Lisbet. Hemmanet är beskrivet och värderades till 66 riksdaler 32 skilling specie, och överläts nu till sonen Göran, (Dmb ht 1788, sid 313). Bouppteckning efter avlidna bonden Anders Jonsson i Solberg hölls 1785-08-31, FII:1 (1742-1790), sid 79. Bouppteckning hölls 1791-04-11 efter den avlidna änkan Anna Göransdotter i Solberg, FII:2 (1791-1806), sid 147. Barn:
  • Jonas Andersson, 1753-1788, gift med Maria Matsdotter, 1756-1843, från Skyttmon, Borgvattnet, hemmansägare och danneman i Åsen 1. Göran Andersson i Solberg var stämd av den avlidna brodern Jonas barns förmyndare om besittningen av skattehemmanet Solberg 5, som vid syn 1788-09-13 blivit värderat till 66 riksdaler 32 skilling. Göran meddelade att Jonas 1787-10-27 hade överlåtit hemmanet till honom samt övertog Göran födorådet till deras moder. Rätten godkände Görans besittningsrätt, (Dmb ht 1790, sid 476).
  • Sara Andersdotter, 1756-1835, gift 1794 med Salomon Jonsson Glad, 1763-1827, senast torpare i Högarna, Häggenås.
  • Göran Andersson, 1762-1822, hemmansägare i familj 617 i Solberg 5.
  • Lisbet Andersdotter, 1764-e 1817, piga i Häggenås och Solberg, Hammerdal. Lisbet hade som arv 48 riksdaler 45 skilling i riksgäldsmynt, som hennes nye förmyndare svågern Salomon Jonsson i Kougsta, Häggenås, skulle vårda, (Dmb ht 1805, sid 464).
 • FAMILJ 616.
  Jonas Hansson, 1762-1830, från familj 614, gift 1785-12-26 med Anna Danielsdotter, 1765-1853, från familj 524 i Lorås 1, övertog 1775-09-13 av framlidne Hans Jonssons arvingar hemmanet Solberg 5 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Jonas Hansson ägde hälften av Solberg 5 om 3 tunnland, och han hade flyttat sin gård inom hemmanet och rätten tillstyrkte 10 års frihet från större rökutgifter, (Dmb vt 1801, sid 28). 1822-11-19 överlät Jonas Hansson Solberg 5 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Hans Jonsson och Daniel Jonsson, (Lfr). 1826-04-01 hölls arvsdelning hos bonden Jonas Hansson i Solberg, FII:5 (1825-1829), sid 634. Makarna hade 2 söner och 4 döttrar. Bouppteckningen efter den avlidna bonden Jonas Hansson hölls 1830-02-27, FII:6 (1830-1834), sid 670. Barn:
  • Hans Jonsson, 1787-1871, senast födorådstagare i Öravattnet, Stugun, gift 1825 med Märet Persdotter, 1806-1875, från Öravattnet, Stugun, övertog 1822-11-19 ett ½ hem av Solberg 5 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna. 1827-11-20 sålde Hans Jonsson och hustrun Märet Persdotter en del av skattehemmanet Solberg 5 om 3/4 tunnland till Nils Jonsson, 1784-1872, från Kougsta, Häggenås, gift 1820 med Sara Olofsdotter, 1790-1871, från familj 582 i Solberg 1, vilka då bodde i Storhögen, Häggenås, emot en köpesumma av 400 riksdaler banco och årligt födoråd till säljarna, (Dmb ht 1829, sid 319).
  • Märet Jonsdotter, 1789-1851, soldathustru Per Persson Loo, 1791-1879, i Lorås. 1851-02-01 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Märet Jonsdotter i Lorås, FII:10 (1850-1859), sid 1227.
  • Elin Jonsdotter, 1792-1878, gift 1824-06-07 med Anders Eriksson, 1796-1850, från Bredgård, Ström, som var torpare i Fyrås.
  • Daniel Jonsson, 1795-1870, övertog 1822-11-19 ett ½ hem av Solberg 5 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr), gift 1829-04-05 med Cajsa Johansdotter, 1803-1861, från familj 273 i Fyrås 5. 1833-03-11 överlät makarna Solberg 5 om 3/4 tunnland till Anders Hellzén, 1804-1887, i familj 619, (Lfr). Daniel blev torpare i Skarpås. Bouppteckning för Cajsa Johansdotter, F II/11, 1860-1869, sid 108.
  • Anna Jonsdotter, 1800-1872, gift 1826 med Hemming Hemmingsson Wikfors, 1801-1866, från familj 475 i Viken 2, som var torpare i Gåxsjö.
  • Lisbet Jonsdotter, 1804-1883, gift 1846 med Jonas Bertilsson, 1820-1909, gratialistson Orre i Solberg, som var arbetare i Solberg.
 • FAMILJ 617.
  Göran Andersson, 1762-1822, från familj 615, gift 1793 med Ingeborg Danielsdotter, 1776-1845, från familj 524 i Lorås 1, övertog 1788-09-13 av moderänkan Anna Göransdotter Solberg 5 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Göran Andersson i Solberg var stämd av den avlidna brodern Jonas barns förmyndare om besittningen av skattehemmanet Solberg 5, som vid syn 1788-09-13 blivit värderat till 66 riksdaler 32 skilling. Göran meddelade att Jonas 1787-10-27 hade överlåtit hemmanet till honom samt övertog Göran födorådet till deras moder. Rätten godkände Görans besittningsrätt, (Dmb ht 1790, sid 476). 1824-03-26 överlät framlidne änkan Ingeborg Danielsdotter hemmanet Solberg 5 om 1 och ½ tunnland till sönerna Daniel Göransson och Jonas Göransson, (Lfr). 1822-03-15 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Göran Andersson i Solberg, FII:4 (1820-1824), sid 494. 1845-04-21 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna änkan Ingeborg Danielsdotter i Solberg, FII:9 (1845-1849), sid 1089. Barn:
  • Daniel Göransson, 1796-1878, hemmansägare i familj 618 i Solberg 5.
  • Märet Göransdotter, 1802-1885, gift med Per Olofsson, familj 584 i Solberg 1.
  • Anna Göransdotter, 1805-1871, gift med Lars Larsson i familj 620 i Solberg 5.
  • Anders Göransson, 1807-1890, gift med Ingeborg Eriksdotter, familj 469 i Viken 1.
  • Ingeborg Göransdotter, 1814-1860, gift 1843-04-09 med Erik Persson, 1797-1873, soldatson i Fyrås 4. Olof Åslöf och makan sålde en torplägenhet under Fyrås 3 till Erik Persson, 1797-1873, för 100 riksdaler, (Dmb vt 1830, § 9). Bouppteckning för Ingeborg Göransdotter, F II/11, 1860-1869, sid 89. Bouppteckning för Eriks Persson, F II/12, 1870-1874, sid 214.
  • Jonas Göransson, 1818-1892, hemmansägare i Millestun, i familj 383 i Görvik 1. 1825-03-21 överlät Jonas Göransson Solberg 5 om 3/4 tunnland till Sven Andersson, (Lfr).
 • FAMILJ 618.
  Daniel Göransson, 1796-1878, från familj 617, övertog 1824-03-26 ett ½ hem av Solberg 5 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). Daniel och Jonas Göransson ägde vardera 1 och ½ tunnland av skattehemmanet Solberg 5 år 1825, (Dmb vt 1825, sid 461). Han var gift 1828-02-24 med Britta Larsdotter, 1802-1872, från familj 605 i Solberg 3. 1829-03-24 överlät Daniel Göransson hemmanet Solberg 3 om 2/3 tunnland till Olof Johansson och hustrun Anna Larsdotter, familj 607 i Solberg 3, (Lfr). Bouppteckning för Britta Larsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 184. Barn:
  • Göran Danielsson, 1829-1862, arbetade i Solberg, Hammerdal. Bouppteckning för Göran Danielsson, F II/11, 1860-1869, sid 187,
  • Elin Danielsdotter, 1834-1922, gift 1855-04-24 med Gabriel Gabrielsson, familj 598 Solberg 2.
  • Lars Danielsson, 1838-1912, var gift 1869 med Anna Olofsdotter Blix, 1846-1934, från familj 172 i Fagerdal 1, och han var hemmansägare i Solberg 5. Gården finns på bild 93X245:8 hos Jamtli bildarkiv.
   • Sönerna Daniel Larsson, 1872-1932, Olof Larsson, 1875-1959, och Anders Larsson, 1878-1973, var hemmansägare i Solberg.
 • FAMILJ 619.
  Anders Bardosson Hellzén, 1804-1887, var gift 1825-10-20 i Ragunda med Cajsa Stina Nilsdotter, 1800-1878. Anders var son till soldaten Bardo Asp född 1758 och hustrun Gertrud Kristoffersdotter, 1761-1847, död i Bispgården, Fors, Z, vilka bodde i Tomta, Delsbo, X. Cajsa Stina var dotter till Nils Johansson, 1760-1848, bonde i Österdöviken, Ragunda, gift 1799 med Stina Persdotter, 1770-e 1848. 1833-03-11 överlät Daniel Jonsson och hustrun Cajsa Johansdotter i familj 616, hemmanet Solberg 5 om 3/4 tunnland till Anders Hellzén, (Lfr). 1851 förvärvade P. J. Heffner, Sundsvall, 40 års avverkningsrätt inom vissa gränser av Solbergs och Vikens byamän, vilka då voro: 1. Jonas Göransson, 2. Daniel Göransson, 3. Per Olsson, 4. Daniel Svensson, 5. Gabriel Gabrielsson, 6. Anders Andersson, 7. Per Månsson, 8. Erik Nilsson, 9. Olof Johansson, 10. Erik Persson, 11. Gölin Jonsdotter, 12. Nils Jönsson, 13. Per Andersson, 14. Olof Persson, 15. Lars Larsson,16. Anders Hellzén, 17. Anders Göransson, 18. Göran Svensson, 19. Sven Hemmingsson och 20, Anders Jonsson, (Hk 1861/35). Bouppteckning för Anders Hellzén, F II/15, 1885-1889, sid 230. Bouppteckning för Cajsa Stina Nilsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 494. Barn:
  • Nils Petter Hellzén, 1824-1849, gift 1848-04-02 med Gölin Jönsdotter, 1824-1903, från familj 1037 i Yxskaftkälen 1, var hemmansägare i Solberg 5. Han övertog 1846-03-02 hemmanet Solberg 5 om 3/4 tunnland av Sven Andersson Fält, 1794-1869, i familj 593, (Lfr). 1849-10-08 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Nils Petter Hellzén i skattehemmanet Solberg 5, FII:9 (1845-1849), sid 1187. Bouppteckning för Gölin Jönsdotter, F II/20, 1904-1905, sid 19. Gölin var fosterdotter till Sven Andersson och Magdalena Nilsdotter i familj 593 i Solberg 2, (FII:9, 1845-1849, sid 1159). Efter makens död stod Gölin och brodern Nils Jönsson, 1818-1894, som hemmansägare i Solberg 5.
   • Dottern Stina Nilsdotter, 1849-1927, gift 1870-04-03 med Olof Matsson, 1842-1918, som var hemmansägare i familj 621 i Solberg 5.
  • Anders Hellzén, 1831-1914, gift 1855-04-08 med Lisa Persdotter, 1829-1907, från familj 629 i Solberg 6, var hemmansägare i Bergstorp, Solberg 5; makarna hade 6 barn. Bouppteckning för Anders Hellzén, F II/21, 1906-1907. Bouppteckning för Lisa Persdotter, F II/21, 1906-1907, sid 387.
   • Dottern Ingrid Andersdotter, 1864-1931, gift 1885 med Olof Persson, 1864-1935, hemmansägare och nämndeman i familj 631 i Solberg 6.
  • Olof Hellzén, 1835-1893, gift 1863 med Märet Persdotter, 1842-1927, i familj 25 i Bye.
 • FAMILJ 620.
  Lars Larsson, 1796-1877, torparson från Solberg, gift 1832-03-04 med Anna Göransdotter, 1805-1871, från familj 617 i Solberg 5, var först torpare och sedan hemmansägare i Solberg 5. Bouppteckning för Anna Göransdotter, F II/12, 1870-1874, sid 119. Barn:
  • Lars Larsson, 1833-1899, hemmansägare i Solberg 5. Bouppteckning för Larsson, F II/18, 1898-1900.
  • Ingeborg Larsdotter, 1835-1883, gift med Per Olofsson i familj 631 i Solberg 6.
  • Göran Larsson, 1839-1897, hemmansägare i Solberg 5. Bouppteckning för Göran Larsson i skattehemmanet Solberg 5, F II/18, 1898-1900, sid 37, hustrun Maria Jönsdotter, 1846-1879, från Sikås, var hans fästekvinna. Bouppteckning för Maria Jönsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 481.
 • FAMILJ 621.
  Olof Matsson , 1842-1918, var gift 1870-04-03 med Stina Nilsdotter, 1849-1927, från familj 599 i Solberg 2, och var snickare i Aspås. Olof var senast hemmansägare i Solberg 5, och var son till Mats Larsson, 1799-1855, som var torpare i Nordannälden, Näskott, och gift med Karin Larsdotter, 1804-e 1864. Barn:
  • Mattias Petter Olofsson, 1870-1957, gift 1894 med Lisbet Johansdotter, 1872-1957, från familj 632 i Solberg 6, var hemmansägare senast i Fyrås 7.
  • Nils Olofsson, 1871-1953, gift med Sigga Johansdotter, 1878-1954, från familj 632 i Solberg 6, var hemmansägare i Viken 1:7.
  • Karin Olofsdotter, 1873-e 1941, hemmansägare i Solberg 5:18, Hammerdal.
  • Kristina Olofsdotter, 1881-1967, gift med handlaren Nils Karlsson, 1877-1966, i Solberg, Hammerdal.
  • Olof Olofsson, 1884-e 1941, gift hemmansägare i Solberg 5:38, Hammerdal.
  • Gertrud Olofsdotter, 1887-1974, gift med Karl Karlsson, 1873-1957, som var hemmansägare senast i Fyrås, Hammerdal.
Bar
 • Solberg 6: 
  Äldre hemmansägare/bönder i Solberg 6.
 1. Musketerare och pikenerar på 1600-talet Olof Hemmingsson, 1595-1629, (Br), bodde i Yttersolberg 1613, (Rmj), och gården räknades för 3 fjärdingar (mindre än ½ tunna). Olof hade 16 år gammal varit tvångsutskriven knekt för den svenska armén i Ryssland, (Rmj). Han fanns 1615 på hemmanet, (Jb). Möjligen son till Hemming Jonsson, som erlade tiondet 1600. Bilden är soldater på 1600-talet.
 2. Olof Andersson, 1580-1630, (Br), förekom 1621, (Sak) och 1622, (Dmb) i Solberg. Han bygslade 3 tunnor 1629 till Lars Pålsson nedan, (Byg). Vid tinget 1621 klagade Peder i Viken på sin byalagsman, Olof Andersson i Solberg, för att Olof hade tagit fisk från hans nät och rivit sönder näten; dömdes att böta 3 mark silver, (HGH:211, Englund).
 3. Lars Pålsson, 1605-1659, (Br), fanns i Jb 1633 och 1645. 1629 bygslade Lars 3 tunnor efter Olof Andersson, (Byg), och kunde 1633 bärga 9 lass hö, hade 3 kor, 8 småfän och 1 häst, (Jb). 1645 hette hustrun Anna Larsdotter; 1645 var hemmanet på 3 tunnland; Lars betalade tiondet 1649, (Ti). Björn Botulvsson i Solberg kärade 1648 efter 3 tunnor säd, som Lars oskyld besatt, och Lars dömdes att lämna gården, (Dmb, § 12, ht 1648). Lars betalade dock tiondet 1649, (Ti).
 • FAMILJ 622.
  Anders Persson, 1630-1678, (Dmb ht 1678, § 9), fanns 1660 i Solberg 6 om 3 tunnland skatte, (Jb). 1654 uppbjöd han gården för tredje gången, (Dmb § 8, 1654). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 6 bönder i Solberg: Sven Olofsson, Per Persson, Erik Persson, Britta änka, Anders Persson, Olof Andersson. (Hk 1980/20). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 6 av dem var från Solberg: Sven Olofsson, Per Christiansson, Olof Andersson, Per Persson, Jon Larsson, Anders Persson, (Dmb ht 1674, § 2). 1676 fanns han som knekt vid Carl Sparres regemente, (Rul). 1678-11-23 överlät hans änka hemmanet till Lars Olofsson och dennes morbror Per Persson, bonde i Solberg 4, (Lfr), vilka fick fasta 1680 på hemmanet som uppgavs till 3 tunnland; hemmanet var pantsatt av salige Anders Persson för 40 daler silvermynt, änkan Sara och hennes barn fick 5 daler i goodwill, (Dmb 1679, § 4 och Dmb ht 1680, § 10). 1679 betalade Anders tiondet, (Ti). 1700 dömdes hustru Sara i Solberg att plikta med 3 marker silvermynt för att hon, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). Hustruänkan Sara Eriksdotter, 1635-1705, (Tp), bodde senast hos sonen Per Andersson, som blev hemmansägare i familj 361 i Grenås 3. Barn:
  • Per Andersson, 1659-1719, (Tp), gift med Gölin Larsdotter, 1676-1754, (Br), från Öhn, Ström, var hemmansägare och nämndeman i familj 361 i Grenås 3.
  • Olof Andersson, 1660-1730, (C:1), var gift 1722-02-11, (Kyr), med Ingeborg Eriksdotter, som var död efter 1730 i Ede, och Olof var död i Ede, Hammerdal. 22 december 1724 hade Olof Andersson och hustrun Ingeborg Eriksdotter i Grenås upprättat ett inbördes testamente, (Dmb vt 1725, § 9). Hemming Svensson i Ede tilltalade hustrun Ingeborg Eriksdotter i Ede om någon fordran från 1728; maken var Olof Andersson, (Dmb vt 1730, § 12). Olof hade vistats i Norge, och fanns också som dräng i Togård, Fyrås. Makarna var barnlösa.
  • Erik Andersson, 1660-1740, gift 1701 med änkan Lisbet Hemmingsdotter, 1654-1717, var hemmansägare i familj 269 i Fyrås 5.
  • Britta Andersdotter, 1662-1710, ogift, bodde senast i Grenås, Hammerdal.
  • Jon Andersson, 1670-e 1693, då han bodde i Solberg, Hammerdal, (Com).
  • ?Hans Fyr, 1675-1719, soldat, omkom i fjällkatastrofen i Jämtlandsfjällen, (Sr).
 • FAMILJ 623.
  Lars Olofsson, 1651-1715, (Tp), från familj 576 i Solberg 1, fick med sin morbror Per Persson fasta på hemmanet 1680, (Dmb ht 1680, § 10). Han var gift med Märet Jonsdotter, 1651-1715, (Tp), från familj 424 i Gåxsjö 2, (Dmb vt 1693, § 25). Lars Olofsson i Solberg fick 1683 plikta 40 marker för förbudet och 8 daler silvermynt för att han infört 1 ½ skålpund tobak från Norge, (Dmb ht 1683, § 7). 1687-1691 var Lars nämndeman vid tingslaget, (Dmb), och han fanns i skattelängderna till 1708, (Jb). 1694 fick Lars Olofsson i Solberg plikta med 30 daler silvermynt för att han 1693-06-15 hade upptänt eld i skogen, vilket var förbjudet sedan 1690, (Dmb vt 1694, § 4). Sonen Olof Larsson tog över gården 1715 av sina syskon, (Dmb ht 1715, § 19). Barn:
  • Kerstin Larsdotter, 1682-1760, gift med Måns Fyrberg, familj 556 i Lorås 4.
  • Britta Larsdotter, 1685-e 1727, då hon bodde i Solberg, Hammerdal.
  • Barbro Larsdotter, 1688-1715, gift med Hans Wikberg i familj 472 i Viken 2.
  • Jon Larsson, 1690-1715, (C1), ogift bonde i Solberg 6.
  • Olof Larsson, 1692-1751, hemmansägare i familj 624 i Solberg 6.
 • FAMILJ 624.
  Olof Larsson, 1692-1751, (Tp), från familj 623, gift 1715 med Gunilla Olofsdotter, 1679-1754, (Br), från familj 555 i Lorås 4, övertog 1715 hemmanet om 3 tunnland av sina syskon och löste det med 105 daler silvermynt, (Dmb ht 1715, § 19). Till förmyndare för avlidna Hans Svenssons i Viken omyndiga barn, förordnades 1715 brodern Sven Svensson och morbrodern Olof Larsson med svågern Måns Olofsson i Lorås, (Dmb ht 1715, § 23). I mars 1719 fick Olof Larsson gå in som dragon, då hans dragon Olof Välkommen omkom i fjällkatastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, (Rul). 1727-1741 var Olof nämndeman i tingslaget, (Dmb). Olof Larsson i Solberg överlät hemmanet i Solberg till sonen dragon Lars Olofsson Blomin, som hade två bröder och en syster, en av bröderna hette Olof, (Dmb vt 1741, § 13). Barn:
  • Lars Olofsson Blomin, 1716-1796, hemmansägare i familj 625 i Solberg 6.
  • Susanna Olofsdotter, 1718-1811, gift med Sven Olofsson, familj 579 i Solberg 1.
  • Olof Olofsson Modin, 1720-1787, gift med Anna Jönsdotter, familj 939 i Sikås 3.
 • FAMILJ 625.
  Lars Olofsson, 1716-1796, (C2), soldat Blomin 1735-1741, (Sr), från familj 624, gift 1746 med Gölin Andersdotter, 1727-1799, från familj 362 i Grenås 3, övertog 1741-02-25 sitt fadershemman, (Dmb vt 1741, § 13). 1777-09-15 överlät Lars Olofsson Solberg 6 om 3 tunnland, härav ½ hem vardera, till sönerna Anders Larsson och Per Larsson, (Lfr). Barn:
  • Gunilla Larsdotter, 1747-1801, gift 1774 med Olof Dalbom, i familj 186 i Solberg 4.
  • Anders Larsson, 1750-1815, hemmansägare i familj 626 i Solberg 6.
  • Olof Larsson, 1752-1790, bodde i Solberg, Hammerdal.
  • Sara Larsdotter, 1754-1834, gift med Lars Persson, familj 228 i Fyrås 2.
  • Per Larsson, 1758-1822, hemmansägare i familj 627 i Solberg 6.
  • Lisbet Larsdotter, 1761-1844, gift med Hans Jönsson, familj 451 i Skarpås 1.
  • Lars Larsson, 1768-1832, hemmansägare i Fyrås 2 och i familj 822 i nybygget Helgeåkilen. Lars Larsson hade jagat och fällt en björn, och blev frikänd från anklagelsen för att ha skjutit den på fel tid, (Dmb vt 1796, sid 127).
 • FAMILJ 626.
  Anders Larsson, 1750-1815, från familj 625, gift 1792 med Valborg Persdotter, 1764-1851, från familj 657 i Åsen 2, övertog 1777-09-15 ett ½ hem i Solberg 6 om 3 tunnland av fadern, (Lfr), och var hemmansägare och kyrkvärd. Makarna delade gården i två delar av vilka Solberg 6 innehades av sonen Per Andersson. 1816-01-23 hölls bouppteckning i Solberg efter den avlidna bonden och kyrkvärden Anders Larsson, FII:3 (1807-1819), sid 399. Vid bouppteckningen uppskattades kyrkvärden Anders Larssons egendom vara värd 1327 riksdaler 26 skillling banco, (Dmb vt 1816, sid 7). 1825-11-22 överlät Anders Larssons änka Valborg Persdotter skattehemmanet Solberg 6 om 1 och 1/2 tunnland till sonen Per Andersson för en köpesumma av 800 riksdaler banco, (Dmb vt 1827, sid 105). 1851-04-19 hölls bouppdelning och arvsdelning efter den avlidna bondhustrun Valborg Persdotter i Solberg, FII:10 (1850-1859), sid 1230. Barn:
  • Gölin Andersdotter, 1793-1867, gift med Lars Hansson, familj 453 i Skarpås.
  • Karin Andersdotter, 1794-1871, gift 1823 med Anders Olofsson, 1791-1863, i familj 659 i Åsen 2, som var torpare i Åsen 2.
  • ?Lars Andersson Stjern, 1796-1824, möjlligen soldat i Solberg, Hammerdal.
  • Per Andersson, 1798-1857, hemmansägare i familj 629 i Solberg 6.
  • Ingrid Andersdotter, 1800-1887, gift med Per Svensson, i familj 583 i Solberg 1.
  • Britta Andersdotter, 1804-1857, gift med Sven Hemmingsson, familj 1026 i Viken 2.
 • FAMILJ 627.
  Per Larsson, 1758-1822, från familj 625, gift 1788-11-09 med Lucia Eriksdotter, 1759-1839, från familj 988 i Sikås 8, övertog 1777-09-15 ett ½ hem i Solberg 6 om 3 tunnland av fadern, (Lfr). Per Larsson i Solberg dömdes att skyndsamt betala en skuld om 25 riksdaler till drängen Hemming Persson i Lorås, (Dmb vt 1804, sid 281). 1817-09-25 hade Per Larssons skattehemman i Solberg 6 om 1 och 1/2 tunnland värderats till 1000 riksdaler i riksgäldsmynt, och den lösa egendomen hade värderats till 375 riksdaler. Skulderna uppgick till 1226 riksdaler 18 skilling, (Dmb vt 1822, sid 223). Per Larssons hemman i Solberg blev 1818-08-23 drabbad av brand, och hemmanet blev till större delen förstörd. Det brunna värderades till 658 riksdaler, (Dmb ht 1818, sid 132). 1818-11-17 överlät Per Larsson skattehemmanet Solberg 6 om 1 och 1/2 tunnland - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Lars Persson och Per Persson. Hemmanat var värderat till 666 riksdaler banco, födoråd skulle utgå till föräldrarna, (Dmb ht 1819, sid 213). 1822-11-16 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Larsson i Solberg, FII:4, 1820-1824, sid 515. 1825-11-21 förklarades nämndemannen Sven Bohm som laglig ägare av skattehemmanet Solberg 6 om 3/4 tunnland. Hemmansdelen var köpt av bonden Olof Persson i Kilen emot en köpesumma av 700 riksdaler samt emot födoråd till säljarens moder Lucia Eriksdotter under hennes livstid, (Dmb vt 1826, sid 28). 1840-01-02 hölls bouppteckning efter änkan Lucia Eriksdotter i Solberg, FII:8, 1840-1844, sid 927. Barn:
  • Lars Persson, 1789-1861, hemmansägare i familj 628 i Solberg 6.
  • Ingeborg Persdotter, 1791-1825, ogift i Solberg, Hammerdal.
  • Erik Persson, 1793-1843, gift med Elin Larsdotter, familj 841 i nybygget Klumpen.
  • Olof Persson, 1795-1857, gift 1823 med Maria Larsdotter, 1805-1876, hemmansägare i familj 823 i nybygget Helgeåkilen.
  • Gölin Persdotter, 1797-1875, ogift, arbetade i Skarpås, Hammerdal.
  • Per Persson, 1800-1825, övertog 1818-11-17 ett ½ hem av föräldrahemmet, (Lfr). 1825-03-23 överlät Per Perssons arvtagare Solberg 6 om 3/4 tunnland till Olof Persson, (Lfr). 1825-03-07 hölls bouppteckning efter den ogifta och avlidna bonden Per Persson i Solberg, FII:5 (1825-1829), sid 569.
 • FAMILJ 628.
  Lars Persson, 1789-1861, från familj 627, gift 1820-11-26 i Häggenås med Märta Johansdotter, 1797-1879, övertog 1818-11-17 ett ½ hem av föräldrahemmet, (Lfr). Märta var dotter till Johan Pålsson, 1772-1812, bonde i Österåsen, Häggenås, Z, gift 1794 med Lisbet Olofsdotter, 1761-1826. Bouppteckning för Lars Persson, F II/11, 1860-1869, sid 87. Barn:
  • Per Larsson, 1821-1890, arbetare i Solberg, Hammerdal. Bouppteckning för Per Larsson, F II/16, 1890-1894, sid 269.
  • Johan Larsson, 1823-1887, gift med Sigga Olofsdotter, 1833-1888, och han var hemmansägare i familj 632 i Solberg 6.
  • Lucia Larsdotter, 1828-1906, gift 1856 med Johan Hansson, 1824-1905, bonde och födorådstagare i familj 875 i nybygget Skallsjön.
 • FAMILJ 629.
  Per Andersson, 1798-1857, från familj 626, gift 1826-03-27 med Lisa Karlsdotter, 1801-1886, från familj 259 i Fyrås 4, övertog 1825-11-22 av moderänkan Solberg 6 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Föräldrarna delade gården i två delar av vilka denna del innehades av sonen Per Andersson, och sedan av dottern Valborg gift med Anders Berg, (SGG 1939/454). 1851 förvärvade P. J. Heffner, Sundsvall, 40 års avverkningsrätt inom vissa gränser av Solbergs och Vikens byamän, vilka då voro: 1. Jonas Göransson, 2. Daniel Göransson, 3. Per Olsson, 4. Daniel Svensson, 5. Gabriel Gabrielsson, 6. Anders Andersson, 7. Per Månsson, 8. Erik Nilsson, 9. Olof Johansson, 10. Erik Persson, 11. Gölin Jonsdotter, 12. Nils Jönsson, 13. Per Andersson, 14. Olof Persson, 15. Lars Larsson,16. Anders Hellzén, 17. Anders Göransson, 18. Göran Svensson, 19. Sven Hemmingsson och 20, Anders Jonsson, (Hk 1861/35). 1858-05-14 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Andersson i Solberg, FII:10, 1850-1859, sid 1401. Barn:
  • Valborg Persdotter, 1827-1912, gift med Anders Berg, familj 630 i Solberg 6.
  • Lisa Persdotter, 1829-1907, gift 1855 med Anders Hellzén, i familj 619 i Solberg 5.
  • Greta Persdotter, 1835-1887, gift med Sven Andersson, i familj 600 i Solberg 2.
 • FAMILJ 630.
  Anders Andersson, 1829-1914, soldat Berg från familj 838 i nybygget Kilen, var gift 1858-03-14 som hemmanstillträdare i Solberg med Valborg Persdotter, 1827-1912, från familj 629, och han var hemmansägare och födorådstagare i Solberg 6. Anders Larsson och Valborg Persdotter delade gården i två delar av vilka Solberg 6 innehades av sonen Per Andersson och sedan av dottern Valborg gift med Anders Berg. (SGG 1939/454). Barn:
  • Lisa Andersdotter, 1863-1889, gift 1883-06-17 med Gabriel Gabrielsson, 1858-1919, från familj 598 i Solberg 2, som var hemmansägare i Solberg 6. 1880 skrev systern Britta i Solberg ett brev till sin broder Gabriel, (Hk 1980/43). Bouppteckning för Lisa Andersdotter i skattehemmanet Solberg 6 om 1 och ½ tunnland och skattehemmanet Solberg 2 om 3/4 tunnland, F II/16, 1890-1894, sid 16.
  • Per Andersson, 1865-e 1890, då han bodde i Solberg, Hammerdal.
 • FAMILJ 631.
  Per Olofsson, 1831-1913, från familj 780 i Hallen 6, var gift 1862-04-13 med Ingeborg Larsdotter, 1835-1883, från familj 620 i Solberg 5, och han var bonde och senast födorådstagare i Solberg 6. Bouppteckning för Ingeborg Larsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 504. Barn:
  • Olof Persson, 1864-1935, gift 1885 med Ingrid Andersdotter, 1864-1931, från familj 619 i Solberg 5, var hemmansägare och nämndeman i Solberg 6.
   • Sonen Per Olofsson, 1885-1957, gift 1909 med Karolina Nilsdotter, 1889-1969, från familj 238 i Fyrås 2, var hemmansägare i Solberg 5:14.
  • Anna Persdotter, 1866-1929, gift 1891 med Per Olofsson, 1863-1945, från Fyrås 5, senast hemmansägare i Fyrås 5.
  • Britta Persdotter, 1869-e 1941, gift med Hans Sundberg i Andersgård, Häggenås.
  • Ingeborg Persdotter, 1871-e 1900, utvandrade till Chicago, USA.
 • FAMILJ 632.
  Johan Larsson, 1823-1887, från familj 628 i Solberg 6, var gift 1856-11-16 med Sigga Olofsdotter, 1833-1888, från familj 248 i Fyrås 3, och han var hemmansägare i Johanlarsagården, Solberg 6. Gården finns på bild nr: 94X324:2 på Jamtli bildarkiv. Bouppteckning för Johan Larsson, F II/15, 1885-1889, sid 318. Barn:
  • Märet Johansdotter, 1858-1917, blev gift 1888 med Per Olofsson Wiklund, 1858-1940, från Östmark, S, som senast var hemmansägare i Solberg 6:7.
  • Gertrud Johansdotter, 1863-1889, bodde i Solberg, Hammerdal.
  • Olof Johansson, 1865-e 1934, gift 1891 med Lisbet Larsdotter, 1859-e 1934, från Åsen, bonde i Solberg 6, senast i Bye, Marieby.
  • Lucia Johansdotter, 1868-1932, gift med Per Svensson, i familj 600 i Solberg 2.
  • Lisbet Johansdotter, 1872-1957, gift med Mattias Petter Olofsson, i familj 621 i Solberg 5, som var hemmansägare i Fyrås 7.
  • Sigga Johansdotter, 1878-1954, gift med Nils Olofsson, 1871-1953, i familj 621 i Solberg 5, som var hemmansägare i Viken 1.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-11-28.