Skarpås by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman11 familjer i Skarpås 1 och 2 från 1600-talet till början av 1900-talet. Alla soldater, torpare och arbetare finns inte med ännu.
  Skarpås betyder mager, torr och ofruktbar, därav kanske namnet.
  1347 sålde Torsten Aslason en del av sitt fiske i Remme vid Döda fallet; vittnen vid försäljningen var prästen Dominicus i Hammerdal och bröderna Asbjörn och Thorgrimer i Skarpås.
  En lång grotta finns mellan byarna Skarpås och Håxås (Hk 1961 och 1968).
  Enligt en gammal sägen skulle det ha funnits ett kloster på Aspbacken (Hk 1991).
  1565, 1566, 1568, 1570 och 1599 har skatt erlagts för en gård Skarpås, (Jb).
  1611 har skatt erlagts för Skarpås ödesböle, skattetekniskt uppfört under Håxås, (Jb).
  Skarpås fanns inte nämnd som by 1613, (Rmj) och 1615, (Jb).
   
 • Skarpås 1: 
 • FAMILJ 447.
  Sven Clementsson, 1585-1659, (Jb), (tack Per Näsström), var bördig från Krånge, Ramsele, och fanns från 1640 i Skarpås, (Jb). Han bygslade 1641 ett ödesböle i Skarpås av bonden Klas Jonsson i familj 1014 i Sikås 11, (Byg). Svens hustru var syster till Olof Larsson, 1593-1675, i Håxås 2, och hon kanske var identisk med Britta Larsdotter, 1590-1640, (Br), från familj 478 i Håxås 1. Sven fanns tillsammans med familjens barn år 1645 på en ödegård i Skarpås om 2/3 tunnland, (Mtl, Jb). Han betalade sitt tionde 1649, och sönerna förekom i Dmb vt 1687. Sven var tidigast omnämnd 1617-1627 i Ramsele, där han brukade en del av fadershemmanet. Han var son till bonden Clement Nilsson i Krånge, Ramsele. Svens broder, Olof Clementsson i Krånge, Ramsele, var morfar till Elin Bengtsdotter, 1649-1719, gift med Nils Sjulsson, 1639-1725, hemmansägare i familj 672 i Åsen 4. Barnen var sannolikt födda i Krånge, Ramsele. Barn:
  • Lars Svensson, 1628-1682, (Br), gift med Ingeborg Eriksdotter, 1652-1728, (Br), från familj 503 i Håxås 3, var knekt i Tyskland och Polen 1659-1672, (Rul). Hans Israelsson i Håxås klagade att Lars Svensson i Skarpås hade slagit honom. De hade varit i skogen förra våren för att hemföra foder och började munhuggas. Lars tog då en snöskovel och slog Hans så att han fick ett köttsår. Lars erkände och fick plikta med 6 marker silvermynt, (Dmb ht 1658, § 11). 1672-03-27 fanns Lars Svensson i Skarpås för sin egen gård från 1659, (Rul). Olof Svensson i Skarpås begärde få inlösa sin salige broder Lars Svenssons 1/5 del av hemmanet som består av 2 tunnland eller 1/3 dels mäling; hans änka Ingeborg Eriksdotter sökande det reservera för sin son och fått så i några år en mäling åker och inga utlagor givit; alltså beslöts att Olof Svensson tillåtes efter mätningsmans ordom inbörda den 1/5 del som hans framblivna broder Lars Svensson ägt, (Dmb vt 1687, § 9).
   • Dottern Britta Larsdotter, 1672-1740, gift med Olof Svensson, 1663-1751, som var hemmansägare i familj 578 i Solberg 1.
  • Apollonia Svensdotter, 1629-e 1645, bodde i Skarpås, Hammerdal.
  • Olof Svensson, 1625-1712, hemmansägare i familj 448.
 • FAMILJ 448.
  Olof Svensson, 1625-1712, (Tp), från familj 447, var gift med Ingrid Jonsdotter, 1630-1698, (Tp), från familj 302 i Gisselås 1, (Dmb ht 1699, § 21), och han ersatte 1660 fadern som hemmansägare i Skarpås, (Jb). År 1664 dömdes Olof Svensson för olaga älgjakt efter angivelse av Jon Nilsson i Ede, (Dmb ht 1664, § 2). 1664 dömdes Jon Nilsson i Ede att ersätta Olof Svensson i Skarpås med 6 riksdaler, som denne hade betalat i skatt för jord som Jon brukat i Skarpås, (Dmb ht 1664, § 6). Olof uppbjöd i Skarpås ½ tunnland jord köpt 1667-07-26 av Johan Svensson på Åsen för 15 daler silvermynt, (Dmb vt 1703, § 12). 1677 var hemmanet på 2 tunnland skatte, (Jb), och Olof betalade tiondet 1679, (Ti). Ryttaren Botvid Larsson kunde ej undandrag sig en söndagsafton ha huggit Olof Svensson i Skarpås ett köttsår över axeln med värjan i ryttarens eget kvarter, och emedan han med målsäganden sig förlikats med 3 riksdaler, sakfälldes han med 6 marker silvermynt, (Dmb ht 1668, § 2). Vid tinget i Hammerdal år 1673 betygade länsman och tolvmän under ed att Skarpåsmannen Olof Svenssons slåtterbitar icke innebar någon skada för hans grannar. (Dmb ht 1673, § 19). 1687 inlöste han sin salige broder Lars Svenssons 1/5 del av hemmanet, (Dmb vt 1687, § 9). 1689 var Olof Svensson i Skarpås 2 tunnland för denna tiden medellös att betala resterande riksdagsbevillning, (Dmb vt 1689, § 3). Olof Svenssons skattehemman i Skarpås om 2 tunnland hade vid syn brister till ett värde av 20 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 3 år, (Dmb ht 1699, § 16). 1700 dömdes Olof Svensson i Skarpås att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). 1703-03-23 övertog Olof Svensson ett ½ hem i Skarpås, (Lfr). Barn:
  • Britta Olofsdotter, 1665-1746, gift med Jöns Jönsson, 1656-1706, familj 241 i Fyrås 3.
  • Måns Olofsson, 1669-1749, hemmansägare i familj 449 i Skarpås 1.
  • Sven Olofsson Björkbom, 1672-1736, gift med Sara Dunderhake, i familj 203 i Fyrås 1.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1671-1743, död som änka i Hammerdal, maken oklar.
  • Anna Olofsdotter, 1684-1749, (Dmb ht 1747, § 18), gift 1700 med Per Jonsson Fält, 1676-1712, som senast var hemmansägare i familj 150 i Grubbegård, Ede 11.
 • FAMILJ 449.
  Måns Olofsson, 1669-1749, från familj 448, gift 1701 med klockardottern Sara Jönsdotter, 1678-1754, (Br), från familj 935 i Sikås 3, var ensam hemmansägare i Skarpås 1707 på ett hemman om 2 tunnland skatte, (Jb). På Sven Olofssons vägnar i Fyrås tilltalade Måns Olofsson pigan Regina Eriksdotter. Domen blev att Sven hade städslat Regina i fel tid och Regina hade inte fullföljt sitt åtagande som piga, varför båda bötfälldes, (Dmb ht 1701, § 5). 1702-11-22 övertog Måns Olofsson ett hemman i Skarpås, (ingen säljare), (Lfr). 1703-03-23 uppbjöd Måns Olofssons ett hem i Skarpås andra gången, (Dmb). Måns Olofssons bomärke 1708Mellan 1702-1742 var han nämndeman vid tingslaget, (Dmb), totalt 40 år, och hans bomärke 1708 ser du till höger. Måns var rusthållare för dragonen Lars Norman från Gisselås, som var en av dom få soldater som överlevde fjällkatastrofen under nyåret 1718/1719, (Hk 1977/44). Incaminerade dragon Lars Norman det köp som dess rusthållare Måns Olofsson i Skarpås gjort, (Dmb ht 1719, § 13). Barn:
  • Ingrid Månsdotter, 1702-1777, (C2), gift 1747 med Jon Hammarberg, 1720-1799, (C2), som var hemmansägare i familj 254 i Fyrås 4.
  • Jöns Månsson, 1705-1765, (Dmb ht 1766, sid 300), gift 1750, (Kyr), med Karin Hansdotter, 1713-1785, från familj 667 i Åsen 3, soldat Fyrberg 1725-09-17 till 1739-02-22 i Lorås, (Sr). Bomärket för Jöns Månsson i Skarpås visas, (Dmb vt 1763, sid 48). Barn:
   • Sonen Hans Jönsson, 1761-1840, gift 1786 med Lisbet Larsdotter var hemmansägare i familj 451 i Skarpås 1.
   • Dottern Karin Jönsdotter, 1754-1837, gift 1780 med Pål Olofsson, 1755-1815, som var hemmansägare i familj 497 i Håxås 2.
   Änkan Karin Hansdotter, 1713-1785, var omgift 1765, med Lars Månsson Lofelt, 1728-1798, från familj 556 i Lorås 4, (Dmb ht 1766, sid 300). Bomärket för Lars Månsson i Skarpås visas, (Dmb ht 1772, sid 62). 1784-09-14 överlät Lars Månsson och Karin Hansdotter, 1713-1785, Skarpås 1 om 1 tunnland till Hans Jönsson i familj 451, (Lfr). 1786-04-28 hölls arvsskifte hos ärlige och välförståndige Lars Månsson i Skarpås, FII:1 (1742-1790), sid 117.
  • Olof Dahlqvist, 1708-1742, (Rul), ogift, dog som dragon under regementets garnisontjänst i Stockholms skärgård, (Rul 1745). Läs mer här.
  • Sara Månsdotter, 1712-1803, var piga i Storbyn, Färila, X, från 1735, och blev gift 1747 i Färila med korpralen Halvar Persson Klinga, 1720-1787, i Veckebo, Färila, och makarna hade 2 barn, (F:1, Färila, sid 180).
  • Susanna Månsdotter, 1714-1757, (Br), gift 1747 med Olof Månsson, 1713-1771, från Lorås, som var hemmansägare i familj 557 i Lorås 4.
  • Malin Månsdotter, 1717-1793, (C2), blev gift 1750, (Kyr), med Olof Pålsson Italien, 1709-1785, (C2), från familj 926 i Sikås 2, som var soldat 1731-1762, senast i Skarpås, (Sr). Dragon Olof Italien och hans hustru Malin Månsdotter var över 60 år gamla och så fattiga att de åtnjöt fattigdel av socknen och sitt uppehälle av sockenmännen, och de var dessutom sjukliga och eländiga, (Dmb ht 1764, sid 173). Malin Månsdotter ville efter hennes livstid, (Dmb ht 1792, sid 188), överlåta torpet Berget i Skarpås, Hammerdal, till dottern Sara Olofsdotter, 1753-1826, gift 1777 med sockensmeden och torparen Henrik Larsson, 1751-1839, från Dalarna.
   • Måns Dalström, 1757-1836, se sista stycket i familj 451 nedan.
  • Margeta Månsdotter, 1721-1738, arbetade i Skarpås, Hammerdal.
  • Lars Månsson, 1725-1785, hemmansägare i familj 450 i Skarpås 1.
 • FAMILJ 450.
  Lars Månsson, 1725-1785, (C2), från familj 449, gift 1751, (Kyr), med Kerstin Eriksdotter, 1732-1822, från familj 927 i Sikås 2, var hemmansägare i Skarpås. Lars var soldat Alström för Skarpås mellan 1744 och 1749, då han erhöll avsked för hemmansbruk, (Sr). Bomärket för Lars Månsson i Skarpås visas, (Dmb vt 1763, sid 48). 1779-09-14 avlade Olof Persson i Hallen, Lars Månsson den äldre i Skarpås, och Mårten Mårtensson i Sikås, sin sexmansed. Dom var kända som beskedliga män, (Dmb ht 1779, sid 290). Änkan Kerstin Eriksdotter ville på grund av sin ålder överlåta sitt skattehemman i Skarpås om 1 tunnland till sonen Erik Larsson emot jordelösen av sina svågrar notarie Genbergsson och torparen Kjell Olofsson med 180 plåtar eller 60 riksdaler specie, varav på varje syster belöpte 45 plåtar eller 15 riksdaler specie, (Dmb vt 1786, sid 17). Barn:
  • Sara Larsdotter, 1752-1835, gift 1785 med Kjell Olofsson, 1752-1831, som var från Kall, Z, och som stod som torpare i Yxskaftkälen. Olof Johansson i Yxskaftkälen hade sålt ett torp från sitt hemman till Kjell Olofsson, (Dmb vt 1786, sid 10). Kjell Olofsson, 47 år gammal, var tilltalad för olovlig brännvinstillverkning. Han var i ett mycket fattigt tillstånd, erkände brottet, och fick det vanliga straffet om böter med 20 marker silvermynt sänkt till 1/3 av denna summa, och i brist på medel måste han avtjäna 4 dagars fängelse på vatten och bröd på Frösö landshäkte, (Dmb ht 1798, sid 175). Kjell Olofsson och makan Sara Larsdotter ville 1820-03-31 att deras barn skulle verkställa lottning om besittningen av deras torp i kronohemmanet i Yxskaftkälen, nämligen sönerna Olof och Lars och dottern Kerstin. Torpet var värderat till 155 riksdaler 26 skilling banco, föräldrarna fick sitt födoråd ordnat och sonen Olof vann lottkastningen om torpet, (Dmb vt 1820, sid 99). 1835-01-28 hölls bouppteckning efter den avlidna torparänkan Sara Larsdotter i Yxskaftkälen, FII:7 (1835-1839), sid 819.
   • Sonen Olof Kjellsson Roos, 1786-1826, gift 1820 med Ingeborg Jonsdotter, 1790-1882, i familj 812 i nybygget Flykälen, där han senast var nybyggare.
  • Anna Larsdotter, 1754-1808, (C:1/194), gift 1785-07-17 med Jonas Bistedt Genbergsson, 1746-1794, som var notarie och kronolänsman i Skarpås, Hammerdal, (A1/3, sid 84 och dmb ht 1777, sid 47). 1791-12-09 överlät Erik Larsson torpet Berget - ½ hem - i Skarpås till notarien Jonas B. Genbergsson och hustrun, systern Anna Larsdotter, (Lfr). Änkan Anna Larsdotters torp under Skarpås 1 var värderat till 50 riksdaler i bancomynt, när Anna ville att besittningen om torpet skulle lottas mellan hennes tre döttrar, (Dmb ht 1803, sid 246). Avlidna makarna Jonas Genbergsson och Anna Larsdotter hade innehaft skattetorpet Berget under Skarpås 1, och torpet hade efter lottning mellan de tre systrarna tillfallit dottern Carolina för en köpesumma av 50 riksdaler banco. Carolinas förmyndare morbrodern Erik Larsson ville 1813-11-17 sälja torpet till Carolinas syster Sofia för en köpesumma av 166 riksdaler 32 skilling i riksgäldsmynt, (Dmb ht 1813, sid 251). Pigan Carolina Genbergsson dömdes att böta 15 riksdaler 2 skilling banco för tjuvnad i Gåxsjö och Hammerdal, (Dmb ht 1813, sid 272).
  • Erik Larsson, 1762-1855, hemmansägare i familj 452 i Skarpås 1.
 • FAMILJ 451.
  Hans Jönsson, 1761-1840, son till Jöns Månsson Fyrberg och Karin Hansdotter i familj 449, övertog 1784-09-14 av styvfadern Lars Månsson Lofelt och sin moder Karin Hansdotter, Skarpås 1 om 1 tunnland, (Lfr). Hans Jönsson var gift 1786 med Lisbet Larsdotter, 1761-1844, från familj 625 i Solberg 6. Hans Jönssons bomärke visas, (Dmb vt 1788, sid 280). 1789-09-14 hade dragonen Måns Dahlström i Lorås köpt ett halvt torp i Berget, Skarpås. av Hans Jönsson i Skarpås för en köpesumma av 13 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1789, sid 411). Hans Jönsson och makan Lisbet överlät 1815-10-14 skattehemmanet Skarpås 1 om 1 tunnland efter lottkastning till sonen Lars Hansson emot födoråd till föräldrarna och utlösen av brodern Jöns med 111 riksdaler banco, och systrarna Gölin och Karin med vardera 55 riksdaler banco, (Dmb ht 1816, sid 75). 1841-01-16 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Hans Jönsson i Skarpås, FII:8 (1840-1844), sid 946. Barn:
  • Lars Hansson, 1787-1876, hemmansägare i familj 453 i Skarpås 1.
  • Jöns Hansson, 1789-1864, var gift 1824 med Ingeborg Svensdotter, familj 488 i Håxås 1.
  • Gölin Hansdotter, 1792-1891, gift 1815 med Per Hansson Färm, 1787-1861, från Häggenås, hemmansägare i familj 906b i Storbränna under byn Fyrås.
  • Karin Hansdotter, 1795-1873, gift 1814-04-11 med Olof Hansson, 1790-1821, som var född och bonde i Storhögen, Häggenås. Bouppteckning för Karin Hansdotter, F II/12, 1870-1874, sid 212, som ägde torpet Skallnäset under Fyrås 7. Barn:
   • Hans Olofsson, 1815-1898, torpare i Ede 2, gift 1845-12-28 med Anna Olofsdotter, 1806-1889, från Tullingsås, Ström. Bouppteckning för Hans Olofsson, F II/18, 1898-1900, sid 416.
    • Dottern Karin Hansdotter, 1848-1939, gift 1870 med Per Johansson, 1833-1920, hemmansägare i familj 51 i Ede 2.
   • Anders Olofsson, 1818-1894, skomakare i Nyänget, Fyrås 7, gift 1873 med Märet Persdotter, 1832-1914, torpardotter från Solberg, Hammerdal.
   • Olof Olofsson, 1821-1890, var hemmansägare i Skallnäset, Fyrås 7, och han var gift 1880 med Ingrid Olofsdotter, 1839-1903, från familj 597 i Solberg 2. Makarna saknade bröstarvingar.
  Hans Jönsson överlät 1789-09-14 ett ½ hem av torpet Berget i Skarpås till torparen Måns Olofsson Dalström, 1757-1836, (Lfr), som var son till Malin Månsdotter och Olof Italien i familj 449 ovan. Måns var gift 1778 med Magdalena Eriksdotter, 1754-1803, från familj 691 i Åsen 6. 1788-12-01 överlät samtliga byamän i Lorås ett torp i Lorås till dragon Måns Dahlström emot en köpeskilling av 6 riksdaler 32 skilling specie, vilken summa Dahlström hade betalat. Torpet var ödelagt, (Dmb vt 1789, sid 330). 1789-09-14 hade dragonen Måns Dahlström i Lorås köpt ett halvt torp i Berget, Skarpås. av Hans Jönsson i Skarpås för en köpesumma av 13 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1789, sid 411). 1837-01-18 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Måns Dalström i Lorås, som var omgift 1804 med Britta Olofsdotter; 1778-1838, från Häggenås, makarna saknade bröstarvingar, och dom hade testamenterat sin egendom till Ingeborg Eriksdotter i Viken, FII:7 (1835-1839), sid 844. Barnen i första äktenskapet med Magdalena Eriksdotter finns i familj 691 i Åsen 6.
 • FAMILJ 452.
  Erik Larsson, 1762-1855, från familj 450, gift 1789-03-08 med Barbro Olofsdotter, 1759-1832, från familj 677 i Åsen 4, övertog 1786-01-21 av sin moderänka hemmanet Skarpås 1 om 1 tunnland, och blev hemmansägare, (Lfr). Erik Larssons bomärke visas, (Dmb vt 1788, sid 280). 1791-12-09 överlät Erik Larsson torpet Berget - ½ hem - i Skarpås till notarien Jonas B. Genbergsson och hustrun, systern Anna Larsdotter, (Lfr). 1820-10-10 överlät Erik Larsson och hustrun Barbro Olofsdotter skattehemmanet Skarpås 1 om 1 tunnland - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Lars Eriksson och Olof Eriksson, emot födoråd till föräldrarna för en köpesumma av 375 riksdaler banco, (Dmb vt 1821, sid 217). 1823-09-23 överlät makarna Skarpås 1 om ½ tunnland till Lars Eriksson, (Lfr). 1832-11-12 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Barbro Olofsdotter i Skarpås, FII:6 (1830-1834), sid 728. 1855-06-25 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Erik Larsson i Skarpås, FII:10 (1850-1859), sid 1318. Barn:
  • Lars Eriksson, 1790-1858, hemmansägare i familj 454 i Skarpås 1.
  • Olof Eriksson, 1797-1876, gift 1828-04-20 med Susanna Olofsdotter, 1806-1875, från familj 42 i Ede 2, och han var senast bonde i Håxås 3. Bouppteckning för Olof Eriksson, F II/13, 1875-1879, sid 172. Bouppteckning för Susanna Olofsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 172.
   • Sonen Olof Olofsson, 1832-1903, gift 1860-06-10 med Karin Jonsdotter, 1833-1875, var hemmansägare i familj 1074 i Storbränna, Fyrås. Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/19, 1901-1903, sid 496. Bouppteckning för Karin Jonsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 113. Olof Olofsson var omgift 1880-05-15 med Sara Eriksdotter, 1849-1899, från Åsen, Hammerdal. Bouppteckning för Sara Eriksdotter, F II/18, 1898-1900, sid 443.
 • FAMILJ 453.
  Lars Hansson, 1787-1876, från familj 450, gift 1825-04-10 med Gölin Andersdotter, 1793-1867, från familj 626 i Solberg 6, var hemmansägare i Skarpås. Fadern Hans Jönsson och makan Lisbet överlät 1815-10-14 skattehemmanet Skarpås 1 om 1 tunnland efter lottkastning till sonen Lars Hansson emot födoråd till föräldrarna och utlösen av brodern Jöns med 111 riksdaler banco, och systrarna Gölin och Karin med vardera 55 riksdaler banco, (Dmb ht 1816, sid 75). Bouppteckning för Gölin Andersdotter, F II/11, 1860-1869, sid 482. Barn:
  • Hans Larsson, 1828-1906, hemmansägare i familj 455 i Skarpås 1.
 • FAMILJ 454.
  Lars Eriksson, 1790-1858, från familj 452, gift 1824-12-05 med Marget Johansdotter, 1798-1868, från familj 273 i Fyrås 5, övertog 1820-11-23 ett ½ hem av Skarpås 1 om 1 tunnland av föräldrarna, (Lfr). 1823-09-23 övertog Lars av föräldrarna Skarpås 1 om ½ tunnland, (Lfr); och det kan möjligen vara brodern Olofs halva av hemmanet. 1858-04-23 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Eriksson i Skarpås, FII:10 (1850-1859), sid 1390. Bouppteckning för Marget Johansdotter, F II/11, 1860-1869, sid 574. Barn:
  • Barbro Larsdotter, 1825-1857, gift 1851 med Jöns Olofsson, familj 119 i Ede 8.
  • Johan Larsson, 1831-1885, hemmansägare i familj 456 i Skarpås 1.
 • FAMILJ 455.
  Hans Larsson, 1828-1906, från familj 453, gift 1856-04-06 med Elisabet Persdotter, 1821-1906, från familj 906b i Storbränna, Fyrås, var hemmansägare i Skarpås 1:2, som han uppförde 1878. Bouppteckning för Hans Larsson, F II/21, 1906-1907, sid 270. Bouppteckning för Elisabet Persdotter, F II/21, 1906-1907. Barn:
  • Gölin Hansdotter, 1860-1882, arbetade ogift i Skarpås, Hammerdal.
  • Lisbet Hansdotter, 1862-1951, gift 1884 med Paulus Eriksson, 1859-1910, från familj 502 i Håxås 2, hemmansägare i Skarpås.
 • FAMILJ 456.
  Johan Larsson, 1831-1885, från familj 454, gift 1860-04-12 med Lisbet Olofsdotter, 1818-1875, från familj 96 i Ede 6, var hemmansägare i Skarpås 1. Bouppteckning för Lisbet Olofsdotter i skattehemmanet Skarpås 1, F II/13, 1875-1879, sid 56. Barn:
  • Lars Johansson, 1860-1940, gift 1883-06-09 med Maria Jönsdotter, 1858-1940, från familj 1109 i nybygget Kakuåsen, hemmansägare i Skarpås 1.
Bar
 • Skarpås 2: 
  FAMILJ 457.
  Anders Stensson, 1630-1686, (Dmb), och Per Stensson i familj 458 nedan, var bröder från familj 121 i Stensgård, Ede 9, (Dmb vt 1687, § 7). Om Anders barn: Sven Andersson och Anna Andersdotter föredrogo hurusom deras fader Anders Stensson hade tagit av sina jordepenningar i Ede och köpt av Olof Larsson i Ede ett ängsstycke för 7 riksdaler beläget uti Skarpås, vilket han uppböstade till åker, och han därpå byggde som skedde och fullgjordes i sjutton år, vilket och icke länge det efter blev skattlagt för ett halvt tunnland; sedan uppdrog han halvt därav till sin broder Sven Stensson, 1625-1686, för 8 och ½ riksdaler att besitta i sin livstid, och sedan tillfalla Per Stenssons barn, där på skriftligt kontrakt upprättades, det andra halva brukade Per själv en tid och efter hans död av sonen Sven som nu var ägaren, och som berättade sin fader vara skyldig till Daniel Andersson i Ede tre riksdaler och tre riksdaler till sin farbroder Sven Stensson, när mot han clarerade den halvt av summa halva tunnland, (Dmb vt 1687, § 7). Var Karin Blom, som fanns inhyst som hustru i Skarpås 1693-1694, (Rö), maka till Anders Stensson ? Barn:
  • Sven Andersson, 1660-1747, gift med Anna Johansdotter, familj 590 i Solberg 2.
  • Anna Andersdotter, 1665-e 1687, bodde nog i Hammerdal.
 • FAMILJ 458.
  Per Stensson, 1620-1686, (Br), hustrun hette Britta Danielsdotter, 1625-1691, (C1), betalade tiondet 1649, och hemmanet var upptaget under Håxås, (Ti). Per Stensson i Skarpås uppbjuder en gård, Olof Larssons i Ede, om tretton mälinger, (ca 2 tunnland), för tio riksdaler, den han av ödemark upptagit och uppbrukat har, första gången, (Dmb ht 1663, § 6). Vid tinget år 1667 uppbjuder Per Stensson i Skarpås någon jord i Hammerdal, köpt av Olof Larsson i Skottgården och Per Persson i Andersgård för 8 riksdaler silvermynt, (Dmb ht 1667, § 13). Per fanns 1677 på ett kronohemman om ½ tunnland i Skarpås, som var tillökat 1664, (Jb). Alla ägarna av detta hemman i Skarpås finns noterade, (Dmb vt 1687, § 7). 1695 överlät sonen Sven Persson Hökberg ett hemman i Skarpås om ½ tunnland till kronan för 28 riksdaler silvermynt att läggas till löjtnantbostället i Ede, (Dmb ht 1695, § 36). Per Stensson hade också dottern Anna, som jag saknar uppgifter om. Barn:
  • Sven Persson Hökberg, 1649-1731, hemmansägare i familj 495 i Håxås 2.
  Sven Persson Hökberg köpte hemmanet Håxås 2 av sin brorsdotter Kerstin Månsdotter. Skall det tolkas som att Per Stensson också var far till Måns Persson i familj 494 i Håxås 2, (Dmb vt 1703, § 33) ?
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.