Sikås by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman113 familjer i Sikås 1-11 från 1600-talet till början av 1900-talet. Många soldater, torpare och arbetare finns inte med ännu.
  Familj 1021 Dunderhake finns i slutet på sidan.
  Nederst på sidan finns en bild på 11 snöskottare i Sikås, vilka skottar snö i början av mars 1908 samt två bilder från en affärsbod i Sikås.
  Sikåsboken innehåller släktforskning och bilder från byn, (Sb).
   
 • Sikås 1, Norstun 
 • FAMILJ 908.
  Gunnar Jonsson, 1540-1611, (Br), betalade tiondet 1600 med 1 spann (½ tunna) och 1607 med 5 fjärdingar, (ca ½ tunna), (Ti). 1600 omfattade hemmanet 2 och 7/12 tunnland, (Jä 1950/23). Hade nog flera barn. Barn:
  • Jon Gunnarsson, 1570-1645, hemmansägare i familj 909 i Sikås 1.
 • FAMILJ 909.
  Jon Gunnarsson, 1570-1645, (Br), från familj 908, stod för hemmanet 1613, då 2 tunnor kunde sås på gården; han hade två systrar varav den ene bodde i Åskott, (Rmj). 1619 bygslade han ½ tunna med Per Tomasson samt 1620 1 spann, (½ tunna), (Byg). 1623 var han nämndeman, (Dmb), och 1633 stod han för 1 ½ tunna, (Jb). Pål Eriksson i Sikås beviljades fasta på Thomas Perssons hemman i Sikås om 1 tunnland, som Pål hade köpt 1687. Pål ansågs bördig i hemmanet, eftersom Påls farfar (Jon Gunnarsson) och Thomas farmor (Nn Gunnarsdotter) var köttsliga syskonbarn, (Dmb ht 1697, § 31). Barn:
  • Erik Jonsson, 1610-1662, hemmansägare i familj 910 i Sikås 1.
 • FAMILJ 910.
  Erik Jonsson, 1610-1662, (Br), från familj 909, bygslade 1642 i Sikås 2 tunnor och 3 fjärdingar efter fadern, (Byg). Han fanns 1645 på hemmanet, (Mtl), upptaget till 2 och 7/12 tunnland, (Jb), och han betalade tiondet 1649, (Ti). 1651-1660 fanns han som nämndeman i tingslaget, (Dmb), och 1663 var han ersatt på hemmanet av änkan utan namn, (Jb). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 10 av dem var från Sikås: Hustru Märet änka, Tomas Persson, Jöns Eriksson, Olof Svensson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, (Dmb ht 1674, § 2). 1692 fanns i Sikås hustrun Märet Persdotter med egna djur hos Olof Eriksson, där hennes man hade haft sin odel, (Husfolkets boskapslängd). 1701 överlät änkan hemmanet om 2 och 7/12 tunnland till äldsta sonen Olof Eriksson, (Lfr). Sonen Pål köpte Lustiggården, (Sb). Erik Jonsson förekom i domboken 1651-11-26, och det kan kanske betyda att hustrun hade sina rötter i Backe, Edsele, enligt följande ? Blev samtyckt och dömt att hustru Ingeborg, salig Anders Isakssons i Ramneå, skall fastebrev bekomma på 2 ½ seland jord i Backe, Edsele, som hon av Per Andersson i Ramneå samt Erik Jonsson i Sikås, Hammerdal, inhandlat, (Dmb 1651, Per Näsström). Barn:
  • Olof Eriksson, 1654-1726, hemmansägare i familj 911 i Sikås 1.
  • Pål Eriksson, 1660-1731, (C1), gift 1690 med Kerstin Larsdotter, familj 926 i Sikås 2.
 • FAMILJ 911.
  Olof Eriksson, 1654-1726, (C 1), från familj 910, betalade tiondet 1679, (Ti), och han övertog hemmanet om 2 och 7/12 tunnland av modern 1701-06-14, (Lfr), fasta erhölls 1703-03-23, (Dmb vt 1703). Vid vårtinget 1682-04-07 i Hammerdal anklagade Olof Eriksson i Sikås, Per Larsson och Erik Matsson i Fagerdal samt Per Nilsson i Gisselås, för att de skulle ha brutit sönder hans bäverhus, rivit hål på taket och satt sin not utanför. Dock visste käranden icke om de lyckats fånga någon bäver eller ej. Sedan det visat sig att svarandena voro delägare i det område vid Öjån, där bäverkolonien var belägen, och att endast en omotiverad misstänksamhet från kärandens sida föranlett åtalet, blev detta ogillat av rätten, (JHH, del III, sid 363, Bromé). Olof Eriksson i Sikås fick plikta med 4 och 16 daler silvermynt för att han 1686 av soldater och bönder i Hammerdal hade köpt upp, och sedan fraktat till Stockholm 76 tjädrar, 20 orrar och 30 järpar. Det var förbjudet att bedriva landsköp genom att uppköpa och sedan försälja mat och andra varor, (Dmb ht 1687, § 3). Jakt var tydligen ett intresse för Olof, för 1705 kärade klockaren Johan Jönsson i Gåxsjö del i de tio karoliner som Olof erhöll för trenne stycken björnar. Olof lyckades dock bevisa för Rätten att Johan inte hade rätt till del i skottpengarna, (SB). Mellan 1682 och 1715 var Olof nämndeman vid tingslaget, (Dmb). 1691-1692 fanns, enligt husfolkets boskapslängder, en hustru Märet Persdotter med egna djur hos Olof Eriksson, där hennes man hade haft sin odel. Olof var rotebonde för dragonen Per Åsberg, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Hk). Olof var gift med Märet Olofsdotter, 1656-1737, (C1), från familj 283 i Skallgård, Fyrås 7. 1719-11-25 överlät Olof Eriksson hemmanet Sikås om 2 och 7/12 tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Erik och Olof, (Lfr). Barn:
  • Erik Olofsson, 1683-1752, hemmansägare i familj 912 i Sikås 1.
  • Britta Olofsdotter, 1686-1754, (Br), gift med Hans Larsson, familj 14 i Bye.
  • Märet Olofsdotter, 1693-1776, gift med Erik Eliasson Berg, familj 717 i Åsen 8.
  • Olof Olofsson, 1699-1729, hemmansägare i familj 913 i Sikås 1.
 • FAMILJ 912.
  Erik Olofsson, 1683-1752, (Tp), från familj 911, gift cirka 1705 med Kerstin Persdotter, 1684-1767, (Br), övertog 1719-11-25 ett ½ hem av fadern ovan, (Lfr). Änkan Kerstin Persdotter i Sikås gav till känna att hennes styvson Salomon Andersson, hos vilken hon hade sin föda och skötsel livet ut, skulle erhålla all den lösa egendom, som fanns kvar hos henne vid döden, vilket testamente godkände, (Dmb vt 1765, sid 206). Barn:
  • Kerstin Eriksdotter, 1715-1791, hemmansägarehustru i familj 914 i Sikås 1.
 • FAMILJ 913.
  Olof Olofsson, 1699-1729, (C1), från familj 911, gift 1726 med Lucia Pålsdotter, 1706-1787, från familj 81 i Björnsgård, Ede 5, övertog 1719-11-25 ett ½ hem av fadern ovan, (Lfr). Barn:
  • Marget Olofsdotter, 1729-1812, hemmansägarehustru i familj 918 i Sikås 1.
  Per Olofsson Gröndahl, 1702-1770, (Dmb vt 1771, sid 16), från familj 639 i Åsen 1, var senast bonde i Sikås 1, gift 1731 med änkan Lucia Pålsdotter, 1706-1787, i Sikås 1, (A1:2/147). 1716 deltog han i överlåtelsen av föräldrahemmet i Åsen till brodern Johan och blev utlöst tillsammans med sina syskon, (Dmb vt 1716, § 5). Per var soldat och korpral mellan 1718 och 1735 i Ede, Hammerdal, och han bör ha varit en av dom som överlevde katastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, (Sr). Dragon Per Gröndahl hade en tvist med sin rusthållare Erik Hemmingsson i Ede, (Dmb vt 1726, § 3). 1742 stämde Per Gröndahl sin rotebonde, Jöns Olofsson i Ede, om oklarheter med korpralslönen; Gröndahl fick rätt och Edebonden fick betala det han var skyldig, (Dmb vt 1742). 1759 var Per Gröndal löftesman åt Olof Byström, som lämnat honom företräde till deras fadershemman i Bye, och denne Olof hade fått tillstånd att bli nybyggare i Yxskaftkälen, men denne överlät tillståndet på deras svåger Zachris Bolling. Per Olofsson Gröndal hade stämt Mårten Nilsson i Sikås för en skuld om 92 daler silvermynt och en ko, men parterna förlikades genom att Per Gröndal skulle få 45 daler silvermynt och kon skulle Gröndal få tillbaka, (Dmb ht 1765, sid 222). Per Olofsson Gröndal anges som förmögen, (Hk 1976/33). Sonen Olof Persson Gröndahl ersatte sin avlidne fader i rätten om en skuld som den avlidne Erik Jonsson i Yxskaftkälen hade till Per Olofsson, (Dmb vt 1771, sid 16). Barn:
  • Ingeborg Persdotter, 1731-1822, gift med Erik Eriksson Byfelt, familj 988 i Sikås 8.
  • Margreta Persdotter, 1734-1797, finns i husförhör, (A1:2/147), hos föräldrarna, men inte i födelseboken. Hon var död som bondhustru i Ede. Hustrun Marget Persdotter i Ede informerade att hennes man Olof Jonsson i Ede för tvenne år sedan övergivit hemmansbruket och begivit sig som båtsman till Resele i Ångermanland. Av innehållet framgår att det var hennes arvejord, (Dmb ht 1768, sid 412).
  • Olof Persson Gröndahl, 1744-1826, gift med Gölin Christensdotter, familj 692 i Åsen 6.
  • Anna Persdotter Gröndahl, 1748-1835, gift med Hans Norfelt, familj 350 i Grenås 2.
 • FAMILJ 914.
  Lars Nilsson, 1701-1785, soldat Näsström från Näset, Ström, gift 1731 med Kerstin Eriksdotter, 1715-1791, från familj 912, övertog 1734 halva hemmanet efter svärfadern Erik Olofsson, (Lfr). 1757 blev bönderna Lars Nilsson i Sikås, Erik Hemmingsson i Ede och Elias Eriksson på Åsen stämda för att deras hus hade tillverkat brännvin, vilket var förbjudet sedan 1756-11-26, De fick vardera böta 10 daler silvermynt, (Dmb vt 1757, § 7). Barn:
  • Nils Larsson, 1732-1774, hemmansägare i familj 915 i Sikås 1.
  • Kerstin Larsdotter, 1736-1830, gift med Hemming Eriksson, familj 113 i Ede 8.
 • FAMILJ 915.
  Nils Larsson, 1732-1774, från familj 914, gift 1758 med Elin Eriksdotter, 1730-1814, från familj 112 i Ede 8, övertog 1765-04-01 hemmanet Sikås 1 om 1 och 6/12 tunnland, (Lfr). Änkan Elin Eriksdotter var omgift 1777 med Johan Jonsson, 1744-1823, nybyggarson från Borgvattnet. 1785-11-26 blev syn och värdering hållen på Johan Jonssons skattehemman i Sikås 1 om 1 och 1/4 tunnland, och arvtagare var 4 söner och 2 döttrar, och hemmanet var barnens avlidna fader Nils Larssons arvejord. Hemmanet är beskrivet och värderades till 116 riksdaler 32 skilling specie, och skulle tåla en klyvning, (Dmb vt 1786, sid 11). 1786-01-21 överlät Johan Jonsson Sikås 1 om 1 och 1/4 tunnland - härav ½ hem - till vardera Hemming Nilsson och Lars Nilsson, (Lfr). 1797-04-20 hölls arvsdelning hos bonden Johan Jonsson i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 211. 1823-02-10 hölls bouppteckning efter den avlidna husmannen och änklingen Johan Jonsson i Sikås, FII:4 (1820-1824), sid 523. Nils Larssons barn:
  • Lars Nilsson, 1759-1843, hemmansägare i familj 917 i Sikås 1.
  • Erik Nilsson, 1762-1849, gift med Ingrid Nilsdotter, familj 330 i Gisselås 2.
  • Hemming Nilsson, 1764-1828, hemmansägare i familj 916 i Sikås 1.
  • Kerstin Nilsdotter, 1768-1863, hemmansägarehustru i familj 920 i Sikås 1.
  • Marget Nilsdotter, 1770-1855, gift med Anders Olofsson, familj 951 i Sikås 4.
  • Nils Nilsson, 1774-1816, död som dräng i Sikås.
 • FAMILJ 916.
  Hemming Nilsson, 1764-1828, från familj 915, gift 1796-01-21 i Borgvattnet, Z, med Kerstin Månsdotter, 1776-1836, från familj 876 i nybygget Skallsjön, övertog 1786-01-21 ett ½ hem av Sikås 1 om 1 och 1/4 tunnland av styvfadern Johan Jonsson, 1744-1823, (Lfr). 1828-06-03 hölls bouppteckning hos änkan Kerstin Månsdotter i skattehemmanet Sikås 1 efter hennes avlidne make Hemming Nilsson, FII:5 (1825-1829), sid 642. 1836-10-07 hölls bouppteckning efter den avlidna änka Kerstin Månsdotter i skattehemmanet Sikås 1, FII:7 (1835-1839), sid 836. 1837-04-13 hölls arvsdelning efter den avlidna änkan Kerstin Månsdotter i Sikås, FII:7 (1835-1839), sid 857. Barn:
  • Elin Hemmingsdotter, 1803-1880, gift med Olof Karlsson, familj 1019 i Sikås 11.
  • Måns Hemmingsson, 1807-1891, gift 1834 med Britta Persdotter, familj 923 i Sikås 1.
  • Lisbet Hemmingsdotter, 1812-1858, gift med Lars Jönsson, 1801-1863, som var hemmansägare i familj 861 i nybygget Raftkälen.
  • Kristina Hemmingsdotter, 1816-1903, gift 1843 med Olof Nilsson, 1816-1903, hemmansägare i Borgsjö, Borgvattnet.
  • Britta Hemmingsdotter, 1819-1899, gift med Nils Svensson, familj 236 i Fyrås 2.
 • FAMILJ 917.
  Lars Nilsson, 1759-1843, från familj 915, gift 1790 med Sara Olofsdotter, 1762-1839, från familj 337 i Grenås 1, övertog 1786-01-21 ett ½ hem av Sikås 1 om 1 och 1/4 tunnland av styvfadern Johan Jonsson, 1744-1823 i familj 915, (Lfr). 1822-04-15 överlämnade Lars Nilsson i Sikås sin egendom till sina fyra barn, FII:4 (1820-1824), sid 511. 1839-12-06 hölls bouppteckning efter den avlidna hustrun Sara Olofsdotter i Sikås, FII:8 (1840-1844), sid 930. 1843-04-10 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Nilsson i Sikås, FII:8 (1840-1844), sid 1014. Barn:
  • Elin Larsdotter, 1794-1878, gift med Lars Larsson, familj 418 i Brattåsen, Gåxsjö 1.
  • Lisbet Larsdotter, 1797-1872, gift 1820 med Nils Eriksson, 1792-1850, från familj 330 i Gisselås 2, som var hemmansägare, ordningsman och handlare i Sikås 1. Bönderna Nils Eriksson och Anders Olofsson i Sikås uppvisade 1826-11-20 öronen av tre gamla björnar, som de fångat och dödat. Jägarna tilldömdes 3 riksdaler banco i belöning för varje björn, (Dmb ht 1826, sid 39). 1849-11-23 överlät Nils Eriksson och hustrun Lisbeta Larsdotter Sikås 1 om 31/48 tunnland till Anders Eriksson och dottern Ingrid Nilsdotter, (Lfr). 1850-05-06 hölls bouppteckning efter den avlidna ordningsmannen Nils Eriksson i Sikås, FII:10 (1850-1859), sid 1216.
   • Dottern Ingrid Nilsdotter, 1821-1902, gift med Anders Eriksson, 1818-1904, från Gåxsjö 1, som var hemmansägare i familj 924 i Sikås 1.
  • Kerstin Larsdotter, 1800-1869, gift med Nils Jonsson, familj 489 i Håxås 1.
  • Sara Larsdotter, 1806-1887, gift med Per Persson, familj 991 i Nygården, Sikås 8.
 • FAMILJ 918.
  Mats Eriksson, 1723-1794, från familj 1128 i Munkhätten, Mo, Hammerdal, var soldat Åslund 1743-1757 i Åsen, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Han var gift 1758-04-09 med Marget Olofsdotter, 1729-1812, från familj 913 ovan. 1761 erhöll Erik Jonsson i Gisselås, Per Jonsson i Fagerdal och Mats Eriksson i Sikås fyra daler silvermynt samt 2 daler i silvermynt i skottpengar för en fullvuxen björn och en varg, vilka de hade fällt sistlidna vinter, (Dmb vt 1761, sid 210). 1761 berättade Per Olofsson i Sikås inför rätten att när han hade inträtt i äktenskap med sin hustru och emottog skattehemmanet i Sikås, hade hans styvdotter vid arvsskiftet erhållit 171 daler silvermynt, vilka penningar Per Olofsson omhänderhaft, och som hon skulle få ut när hon ingick i äktenskap med sin nuvarande man Mats Eriksson. Hon hade fått ut 360 daler silvermynt, och Per ville ordna för sin och sin makas ålderdom. Per Olofsson och Mats Eriksson godkände med sina händer inför rätten överenskommelsen, vilken också rätten beviljade, (Dmb vt 1761, sid 211). 1784-12-26 ville Mats Eriksson överlåta sitt skattehemman i Sikås 1 om 1 och 3/8 tunnland till sönerna Erik och Olof, och det överenskomna värdet var 100 riksdaler specie. Hemmanet var hustruns arvejord, och sonen Per skulle utlösas med 33 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb vt 1785, sid 186). Barn:
  • Erik Matsson, 1759-1855, hemmansägare i familj 919 i Sikås 1.
  • Olof Matsson, 1761-1835, hemmansägare i familj 920 i Sikås 1.
  • Per Matsson, 1763-1836, gift 1790 med Britta Pålsdotter, 1770-1859, från Lorås 3, hemmansägare och nämndeman i familj 548 i Lorås 3.
 • FAMILJ 919.
  Erik Matsson, 1759-1855, från familj 918, gift 1790-03-07 med Kerstin Nilsdotter, 1768-1863, från familj 915, övertog 1785-01-20 ett ½ hem av Sikås 1 om 1 och 3/8 tunnland av fadern, (Lfr), och var senast födorådstagare i Sikås 1. 1816-11-18 överlät Erik Matsson och hustrun Kristina Nilsdotter Sikås 1 om 31/48 tunnland till dottern Elin Eriksdotter, (Lfr). Bönderna Olof och Erik Matsson, Anders Olofsson och landbonden Jonas Rehn i Fyrås uppvisade öronen av en gammal björn, som de fångat och dödat. Jägarna tilldömdes vardera 3 riksdaler banco i belöning, (Dmb vt 1818, sid 120). 1824-03-29 hölls bouppteckning hos bonden Erik Matsson i skattehemmanet Sikås 1, vilken denna vår ämnade överlämna hemmansbruket till sin måg Jöns Eriksson, FII:4 (1820-1824), sid 557. Barn:
  • Marget Eriksdotter, 1792-1881, gift med Per Andersson, 1787-1873, hemmansägare i familj 848 i nybygget Länglingen.
  • Elin Eriksdotter, 1794-1871, gift 1820 med Jöns Eriksson, familj 921 i Sikås 1.
  • Kerstin Eriksdotter, 1799-1882, gift med Olof Stugendal, familj 1063 i Yxskaftkälen 5.
 • FAMILJ 920.
  Olof Matsson, 1761-1835, från familj 918, gift 1790 med Gunilla Pålsdotter, 1764-1823, född i Ottsjön, Föllinge, från familj 428 i Gåxsjö, 2, övertog 1785-01-20 ett ½ hem av Sikås 1 om 1 och 3/8 tunnland av fadern, (Lfr). Bönderna Olof och Erik Matsson, Anders Olofsson och landbonden Jonas Rehn i Fyrås uppvisade öronen av en gammal björn, som de fångat och dödat. Jägarna tilldömdes vardera 3 riksdaler banco i belöning, (Dmb vt 1818, sid 120). 1822-11-18 överlät Olof Matsson och hustrun Gunilla Pålsdotter Sikås 1 om 31/48 tunnland till sonen Mats Olofsson, (Lfr). 1823-04-14 hölls bouppteckning och 1823-04-15 hölls arvsdelning efter den avlidna hustrun Gunilla Pålsdotter i Sikås, FII:4 (1820-1824), sid 532. 1835-09-12 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Matsson i Sikås, FII:7 (1835-1839), sid 818. Barn:
  • Mats Olofsson, 1792-1853, hemmansägare i familj 922 i Sikås 1.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1796-1887, gift med Erik Svensson, familj 527 i Lorås 1.
 • FAMILJ 921.
  Jöns Eriksson, 1786-1839, från familj 719 i Åsen 8, var gift 1820-02-13 med Elin Eriksdotter, 1794-1871, från familj 919. Elin övertog 1816-11-18 Sikås 1 om 31/48 tunnland av sina föräldrar, (Lfr). 1839-11-24 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jöns Eriksson i Sikås, FII:8 (1840-1844), sid 926. Bouppteckning för Elin Eriksdotter, F II/12, 1870-1874, sid 144. Barn:
  • Erik Jönsson, 1822-1894, gift 1863-03-25 med Kerstin Israelsdotter, 1826-1911, från familj 340 i Grenås 1, var bonde i Sikås 4. Bouppteckning för Erik Jönsson, F II/17, 1895-1897, sid 157.
  • Johan Jönsson, 1825-1908, gift 1859 med Lucia Nilsdotter, 1837-1923, från familj 1051 i Yxskaftkälen 3, äktenskapet barnlöst, hemmansägare i Sikås 1. Hemmanet såldes 1886 till arbetaren Olof Andersson och Anna Olofsdotter i familj 922.
 • FAMILJ 922.
  Mats Olofsson, 1792-1853, från familj 920, var hemmansägare i Sikås 1, och gift 1823-03-31 med Anna Jonsdotter, 1801-1863, från familj 644 i Åsen 1. 1822-11-18 överlät föräldrarna Sikås 1 om 31/48 tunnland till Mats Olofsson, (Lfr). 1853-06-20 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Mats Olofsson i skattehemmant Sikås 1, FII:10 (1850-1859), sid 1279. Bouppteckning för Anna Jonsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 230. Barn:
  • Olof Matsson, 1825-1868, gift 1855-03-25 med Lucia Danielsdotter, 1829-1919, från familj 573 i Östermo, Mo, var hemmansägare i Sikås 1. Bouppteckning för Olof Matsson, F II/11, 1860-1869, sid 537. Lucia Danielsdotter var omgift 1869 med Mårten Persson, 1837-1927, från familj 1012 i Sikås 10, som stod som hemmansägare i Sikås 1. Barn:
   • Anna Olofsdotter, 1856-1908, gift 1875 med Olof Andersson, 1846-1929, från familj 855 i nybygget Ollebacken, var hemmansägare i Sikås 1.
   • Gölin Olofsdotter, 1858-1920, gift med Lars Månsson, familj 1005 i Sikås 9.
   • Mattias Olofsson, 1861-1926, hemmansägare och nämndeman i Sikås 1.
 • FAMILJ 923.
  Måns Hemmingsson, 1807-1891, från familj 916, gift 1834-04-13 med Britta Persdotter, 1811-1891, från familj 990 i Sikås 8, var hemmansägare i Sikås 1. 1836-11-14 överlät Hemming Nilssons arvtagare Sikås 1 om 31/48 tunnland till Måns Hemmingsson. Barnen Kerstin och Elias utvandrade 1891 till Nebraska, USA. Bouppteckning för Måns Hemmingsson, F II/17, 1895-1897, sid 372. Bouppteckning för Britta Persdotter, F II/17, 1895-1897. Barn:
  • Märet Månsdotter, 1846-1931, gift 1882 med Erik Eriksson, 1851-1944, torparson Grip från Ede, hemmansägare i Sikås 1.
 • FAMILJ 924.
  Anders Eriksson, 1818-1904, från familj 416 i Gåxsjö 1, gift 1842-06-05 med Ingrid Nilsdotter, 1821-1902, från familj 917 i Sikås 1, var hemmansägare i Sikås 1. 1822-04-10 hölls arvsdelning hos bonden Anders Eriksson i Gåxsjö och hans maka Anna Eriksdotter, FII:4 (1820-1824). Bouppteckning för Anders Eriksson, F II/20, 1904-1905, sid 228. Bouppteckning för Ingrid Nilsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 434. Barn:
  • Erik Andersson, 1852-1920, gift 1888 med Lisbet Svensdotter, 1853-1918, från familj 528 i Lorås 1, var hemmansägare i Sikås 1. Barn:
   • Sven Eriksson Österud, 1892-1982, gift 1917 med Britta Linnea Persdotter, 1893-1983, från Lit, och han var hemmansägare i Sikås 1. Barn: Elisabet, Gunhild, Anhild, Henry och Artur.
Bar
 • Sikås 2, Lustiggården 
  FAMILJ 925.
  Per Tomasson, 1590-1648, (Br), bygslade 1619 ½ tunna tillsammans med Jon Gunnarsson, (Byg). Han stod 1633 för 1 tunna, (Jb). Ingeborg Larsdotter hade förbrutit 3 fjärdingar (3/8 tunna) 1613, och stod för hemmanet med pigan Alleyst med en andel om ½ tunna, (Rmj). Lars Jonsson betalade tiondet 1600 och 1607 med 1 fjärding. (Ti). Ingeborg Larsdotter fick 1610 böta för ett lägersmål med Per Andersson, (Sak). Tomas Persson blev bonde på hemmanet, och hade systrarna Märet, 1646-1742, Blind-Märet, och Anna, (Dmb 1687). Barn:
  • Tomas Persson, 1613-1690, (C1), fanns 1645 som hemmansägare på hemmanet om 2 tunnland tillsammans med hustrun Kerstin Andersdotter, (Mtl,Jb). Clas Jonsson i Sikås dömdes att betala till Tomas Persson ibidem de resterande 3 riksdaler för soldaten, (Dmb ht 1659, § 18). 1673 tillsattes uppsyningsmän i Hammerdal Per Olofsson Wässgiöte, Per Persson i Ede, Tomas Persson i Sikås, Isak Persson i Hallen, vilka avlade sin ed, grannligen uppspana och rättrådeligen anteckna och tillkännagiva, vad var och en bryta emot Sveriges lag och förordningar, (Dmb ht 1673, § 1). 1649 och 1679 betalade han tiondet, (Ti). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 10 av dem var från Sikås: Hustru Märet änka, Tomas Persson, Jöns Eriksson, Olof Svensson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, (Dmb ht 1674, § 2). Jöns Eriksson i Sikås med hans intressenter hade 1677 betalat utlagor för Tomas Persson i Sikås om cirka 9 daler silvermynt, vilket han tillstod, men beklagade sin stora fattigdom. Tomas skulle betala skulden och om så behövdes fick man ta av den fasta egendomen, (Dmb vt 1679, § 8). 1687-11-26 sålde han hemmanet om 1 tunnland för 32 daler silvermynt till Pål Eriksson i familj 926 i Sikås 2, (Lfr). Pål Eriksson i Sikås beviljades fasta på Thomas Perssons hemman i Sikås om 1 tunnland, som Pål hade köpt 1687. Pål ansågs bördig i hemmanet, eftersom Påls farfar (Jon Gunnarsson) och Thomas farmor (Nn Gunnarsdotter) var köttsliga syskonbarn, (Dmb ht 1697, § 31).
 • FAMILJ 926.
  Pål Eriksson, 1660-1731, (C1), från familj 910 i Sikås 1, var hemmansägare i Sikås 2. Pål Eriksson köpte Sikås 2 av Tomas Persson år 1687 för 32 daler silvermynt, och Pål skulle syta Tomas 2 blinda systrar till deras respektive döddag och dessutom ombesörja deras begravning, (Dmb vt 1688, § 12). 1694-1697 var han nämndeman, (Dmb ht 1694, § 1). Pål var gift 1690-12-28 med Kerstin Larsdotter, 1670-1753, (Tp), från familj 973 i Sikås 7. Pål Eriksson i Sikås beviljades fasta på Thomas Perssons hemman i Sikås om 1 tunnland, som Pål hade köpt 1687. Pål ansågs bördig i hemmanet, eftersom Påls farfar (Jon Gunnarsson) och Thomas farmor (Nn Gunnarsdotter) var köttsliga syskonbarn, (Dmb ht 1697, § 31). 1703-03-23 blev han utlöst ur fadershemmanet av brodern Olof, (Dmb). Alla de ännu vuxna sönerna; Erik Lustig, Per Åsberg och Lars Pärlström överlevde katastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, (Hk 1977/44). Barn:
  • Per Pålsson Åsberg, 1690-1772, var soldat Åsberg i Sikås mellan 1715 och 1728 och fick avksed på grund av öppen skada i vänster fot efter förkylning på fjället, kan ej marschera, (Sr). Pål var en av dom som överlevde fjällkatastrofen nyåret 1718/1719, (Hk 1977/44). Per var senast bonde med familj i Österåsen, Häggenås.
  • Erik Pålsson Lustig, 1691-1770, hemmansägare i familj 927 i Sikås 2.
  • Lars Pålsson Pärlström, 1694-1772, soldat och bonde i Högen, Häggenås.
  • Kerstin Pålsdotter, 1698-1774, gift med Per Jönsson Edman, familj 40 i Ede 2.
  • Karl Pålsson Lustig, 1706-1772, gift med Gertrud Olofsdotter, 1716-1795, hemmansägare i familj 1017 i Sikås 11.
  • Olof Pålsson Italien, 1709-1785, gift 1750, (Kyr), med Malin Månsdotter, 1717-1793, från familj 449 i Skarpås 1, där han var soldat 1731-1762 och fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Dragon Olof Italien och hans hustru Malin Månsdotter är över 60 år gamla och så fattiga att de åtnjuter fattigdel av socknen och sitt upphåll av sockenmännen, och de är dessutom sjukliga och eländiga, (Dmb ht 1764, sid 173). Malin Månsdotter ville 1792-08-27 överlåta torpet Berget i Skarpås, Hammerdal, till dottern Sara Olofsdotter och hennes make Henrik Larsson efter hennes livstid, (Dmb ht 1792, sid 188).
 • FAMILJ 927.
  Erik Pålsson, 1691-1770, (Br), soldat Lustig 1708-1722, som fick avsked för hemmansbruk, (Sr), från familj 926, och hans bröder tillhörde dom få soldater, som överlevde fjällkatastrofen nyåret 1718/1719, (Hk 1977/44). Han ersatte 1725 fadern på hemmanet som hemmansägare, (Jb). Erik Pålsson Lustig var gift 1725 med Anna Svensdotter, 1693-1763, (Br), från familj 522 i Lorås 1. Från vt 1741 och ännu 1757 stod han som nämndeman, (Dmb). 1754 var Erik Pålsson 64 år gammal då han meddelade rätten att han på grund av sin ålder ville överlåta bruket av sitt skattehemman Sikås 2 om 1 tunnland till sin enda son Sven Eriksson, (Dmb ht 1754, § 6, sid 37). Natten mot den 1 september 1756 hade Erik Pålsson lidit eldskada på sitt skattehemman om 1 tunnland i Sikås. En bagarstuga byggd 1736 och en gårdsstuga byggd 1746 hade brunnit ned, (Dmb, vt 1757, § 19). 1760-04-23 överlät Erik Pålsson Sikås 2 om 1 tunnland till sonen Sven Eriksson, (Lfr). Barn:
  • Sven Eriksson Lustig, 1726-1806, hemmansägare i familj 928 i Sikås 2.
  • Kerstin Eriksdotter, 1732-1822, gift med Lars Månsson Alström, 1725-1785, hemmansägare i familj 450 i Skarpås 1.
  • Anna Eriksdotter, 1734-1822, gift med Hemming Byfelt, familj 987 i Sikås 8.
 • FAMILJ 928.
  Sven Eriksson, 1726-1806, soldat Lustig 1743-1756, (Sr), från familj 927, gift 1752 med Maria Olofsdotter, 1727-1753, från familj 655 i Åsen 2, övertog 1760-04-23 Sikås 2 om 1 tunnland av fadern, (Lfr). Sven Eriksson gifte om sig med Karin Olofsdotter, 1733-1819, född i Nyland, Föllinge, dotter till Olof Jonsson, 1702-1766, gift 1731 med Margeta Jönsdotter, 1707-1748, från familj 936 i Sikås 3. 1798-10-09 hölls syn och värdering av Sven Erikssons skattehemman i Sikås 1 i närvaro av Sven Eriksson och dess barn i förra giftet: Karin gift med bonden Johan Larsson i Hallen samt sönerna Erik och Olof Lustig, vilka ville klyva hemmanet i två lika delar, samt dottern Anna gift med Olof Persson i Görvik, Marget gift med Jonas Pålsson i Laxsjö samt de unga döttrarna Maria, Lisbet och Kerstin. Hemmanet är beskrivet och värderades till 400 plåtar eller 133 riksdaler och 16 skilling, och hemmanet fick klyvas mellan sönerna Erik och Olof, (Dmb ht 1798, sid 183). 1801-04-07 förrättades arvsdelning hos bonden Sven Eriksson i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 253. 2 söner och 6 döttrar var arvtagare. 1819-12-29 hölls bouppteckning och arvsdelning i Sikås efter bondeänkan Karin Olofsdotter, FII:4 (1820-1824), sid 451. Barn:
  • Karin Svensdotter, 1753-1828, gift med Johan Larsson, familj 756 i Hallen 3.
  • Anna Svensdotter, 1760-1810, gift med Olof Persson i familj 402 i Görvik 3.
  • Marget Svensdotter, 1762-1821, gift 1792 med Jonas Pålsson, 1759-1831, född och bonde i Laxsjö, Föllinge.
   • Sonen Olof Jonsson, 1808-1897, gift 1842 med Anna Jönsdotter, 1809-1893, från Tuvattnet, Föllinge, var hemmansägare i Kakuåsen 1:90.
  • Erik Svensson, 1764-1813, övertog 1798-12-03 ett ½ hem av Sikås 2 om 1 tunnland av fadern, (Lfr). Erik var gift 1800 med Anna Stina Gröndahl, 1770-1858, från familj 258 i Fyrås 4, vilka blev barnlösa. 1815-03-29 överlät Erik Svensson skattehemmanet Sikås 2 om 1 tunnland till brorsdotter Karin Olofsdotter emot födoråd, (Dmb ht 1813, sid 250). 1825-06-29 hölls bouppteckning hos änkan Anna Christina Gröndal i Sikås om den lösa egendom hon innehade, FII:5 (1825-1829), sid 570. Hustrun Anna Christina blev omgift 1825 med Erik Eriksson, familj 499 i Håxås 2. 1813-10-29 hölls bouppteckning efter avlidna bonden Erik Svensson i Sikås, FII:3 (1807-1819), sid 359.
  • Maria Svensdotter, 1767-1855, gift 1806 med Karl Henriksson, 1779-1853, hemmansägare i Munkflohögen, Häggenås.
  • Olof Svensson Lustig, 1770-1838, hemmansägare i familj 929 i Sikås 2.
  • Lisbet Svensdotter, 1772-1848, ogift, arbetade i Sikås, Hammerdal.
  • Kerstin Svensdotter, 1775-1819, ogift, piga i Sikås, Hammerdal. 1819-09-27 hölls bouppteckning i Sikås efter den avlidna pigan Christina Svensdotter, FII:3 (1807-1819), sid 436.
 • FAMILJ 929.
  Olof Svensson, 1770-1838, från familj 928, soldat Lustig 1791-1801 i Sikås, (Sr), övertog 1798-12-03 ett ½ hem av Sikås 2 om 1 tunnland av fadern, (Lfr). Olof Svensson var gift 1794-12-26 med Ingeborg Johansdotter, 1765-1841, från Strand, Ström. 1819-09-23 ville Olof Svensson och hustrun Ingeborg Johansdotter överlåta sitt skattehemman i Sikås 2 om 1/2 tunnland till sina 4 döttrar, vilka skulle lotta om besittningen av hemmanet. Hemmanet var värderat till 400 riksdaler banco, och dottern Maria vann lottningen om besittningen av hemmanet, (Dmb ht 1821, sid 190). 1838-11-19 hölls bouppteckning efter den bonden Olof Svensson i Sikås, FII:7 (1835-1839), sid 899. 1841-10-04 hölls bouppteckning efter den avlidna änka Ingeborg Johansdotter i Sikås, FII:8 (1840-1844), sid 958. Barn:
  • Karin Olofsdotter, 1796-1882, hemmansägarehustru, gift med Olof Jonsson i familj 930 och med Mårten Andersson i familj 931 i Sikås 2. 1815-03-29 överlät Erik Svensson skattehemmanet Sikås 2 om 1 tunnland till brorsdotter Karin Olofsdotter emot födoråd, (Dmb ht 1813, sid 250).
  • Lisbet Olofsdotter, 1797-1863, gift 1828-02-03 med korpral Jonas Jönsson, 1802-1887, i Sikås. Bouppteckning för Lisbet Olofsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 526.
  • Maria Olofsdotter, 1800-1857, gift 1823 med Johan Eriksson, familj 932 i Sikås 2.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1805-1889, gift 1833-12-26 med Olof Jonsson Gren, 1809-1898, torparson från Hallviken, som senast var gratialist i Gisselås. Bouppteckning för Olof Gren, F II/18, 1898-1900, sid 64.
 • FAMILJ 930.
  Olof Jonsson, 1790-1822, från familj 489 i Håxås 1, gift 1816 med Karin Olofsdotter, 1796-1882, från familj 929, var hemmansägare i Sikås 2. 1815 överlät Erik Svensson i familj 928, Sikås 2 om 1 tunnland till Karin Olofsdotter, (Lfr). 1822-12-10 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Jonsson i skattehemmanet Sikås 2, FII:4 (1820-1824), sid 526. 1824-04-01 skiftade änkan Karin Olofsdotter sin lösa egendom, och hon skulle inträda i nytt gifte, FII:5 (1825-1829), sid 572. Bouppteckning för Karin Olofsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 344. Barn:
  • Jonas Olofsson, 1818-1868, gift med Britta Andersdotter, familj 490 i Håxås 1.
 • FAMILJ 931.
  Mårten Andersson, 1795-1838, från familj 415 i Gåxsjö 1, gift 1824 med änkan Karin Olofsdotter, 1796-1882, i familj 930, var hemmansägare i Sikås 2. 1839-01-07 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Mårten Andersson i Sikås, FII:7 (1835-1839), sid 898. Barn:
  • Anders Mårtensson, 1826-1917, gift med Märet Persdotter, familj 991 i Sikås 8.
  • Olof Mårtensson, 1831-1921, gift 1856 med Ingrid Johansdotter, 1831-1913, från familj 932 i Sikås 2, var hemmansägare i Sikås 2.
  • Erik Mårtensson, 1834-1923, gift 1860 med Britta Mårtensdotter, familj 764 i Hallen 4.
 • FAMILJ 932.
  Johan Eriksson, 1795-1852, från familj 330 i Gisselås 2, gift 1823 med Maria Olofsdotter, 1800-1857, från familj 929, och hon var före äktenskapet hemmansägare i skattehemmanet Sikås 2. 1819-09-23 ville Olof Svensson och hustrun Ingeborg Johansdotter överlåta sitt skattehemman i Sikås 2 om 1/2 tunnland till sina 4 döttrar, vilka skulle lotta om besittningen av hemmanet. Hemmanet var värderat till 400 riksdaler banco, och dottern Maria vann lottningen om besittningen av hemmanet, (Dmb ht 1821, sid 190). 1852-06-28 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Johan Eriksson i Sikås, FII:10 (1850-1859), sid 1265. 1857-10-13 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Maria Olofsdotter i Sikås, FII:10 (1850-1859), sid 1380. Barn:
  • Erik Johansson, 1824-1908, gift 1847-04-05 med Gunilla Andersdotter, 1818-1899, från familj 432 i Gåxsjö 2, hemmansägare och förmånstagare i Sikås 2. Bouppteckning för Gunilla Andersdotter, F II/18, 1898-1900, sid 397.
   • Maria Eriksdotter, 1848-1919, gift 1871 med Jonas Jonsson, 1841-1922, från Sikås, skräddare och hemmansägare i Sikås 2.
   • Ingeborg Eriksdotter, 1852-1935, gift 1875 med Per Nilsson, 1835-1912, från familj 943 i Sikås 3, hemmansägare i Östgården, Sikås 1.
  • Ingrid Johansdotter, 1831-1913, gift med Olof Mårtensson i familj 931 i Sikås 2.
  • Ingeborg Johansdotter, 1837-1912, gift med Jonas Abrahamsson, 1836-1915, hemmansägare i familj 872 i nybygget Sikåskälen 4.
Bar
 • Sikås 3. 
  FAMILJ 933.
  Gunnar Olofsson, 1570-1601, lånade 17 daler av kyrkoherde Erik Jonsson Sparf, bonde i Söromsgården, som då Gunnar och hans hustru avlidit, brukade deras gård som sin egen, (Jä 1950). Gunnars bror Sven Olofsson, 1590-1648, (Br), familj 947 i Sikås 4, och Gunnars dotter Kerstin, stämde Erik Sparfs son Gabriel Eriksson, 1589-1652, (Br), som efter faderns död 1607, brukade Haraldsgården. De krävde av Gabriels styvfar bondelänsman Anders Christensson i Mo att återfå gården. Sven och Kerstin fick genom domen tillbaka gården, och 1637-11-27 sålde de den till Lisbet Persdotter, änka efter kyrkoherde Erik Blix, (Jä 1950/23 och Lfr), familj 384 i Görvik 2. Barn:
  • Kerstin Gunnarsdotter, levde 1637 i Sikås, Hammerdal.
 • FAMILJ 934.
  Per Eriksson, 1560-1619, (Br), betalade tiondet 1607 med ½ spann, (Ti). 1613 stod han för 1 ½ tunna tillsammans med två bröder och en syster; Per hade förbrutit 3 fjärdingar medan Jon Erikssons andel om 3 fjärdingar blev befriad, (Rmj). 1619 bygslade Per 1 tunna, (Byg). Per var gift med Ingeborg Persdotter, 1560-1620, (Br), i Persgård, Sikås 5. Barn:
  • Erik Persson, 1580-1633, (Br), övertog Persgård, Sikås 5, av morbrodern Nils Persson som saknade arvingar, se familj 955 i Sikås 5.
 • FAMILJ 935.
  Jöns Eriksson, 1615-1699, (Tp), från familj 384 i Görvik 2, hade 1650 gjort ett jordeköp med sin granne Olof Svensson om 6 mälingar jord (1 tunna), (Dmb ht 1650, § 11). Pål Persson i Sikås blev sakfälld emot Jöns Eriksson i Sikås för åverkan; Pål fick böta 3 marker och vedergälla skadan efter mätningsmans ordom, (Dmb ht 1653, § 4). Jöns fanns 1658 och 1663 på hemmanet om 2 och ½ tunnland med modern Lisbet Persdotter, (Jb). 1673 fick Jöns Eriksson böta 8 marker silvermynt för att ha kallat 5 Gåxsjöbönder för tjuvar och för att de hade dolt ett fiskevatten tillhörigt kronan, men som visade sig tillhöra Gåxsjöbönderna. Jöns tillstog händelsen, och att det hade skett i hastigt mod, (Dmb ht 1673, § 15). 1670-1681 var han nämndeman, (Dmb). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 10 av dem var från Sikås: Hustru Märet änka, Tomas Persson, Jöns Eriksson, Olof Svensson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, (Dmb ht 1674, § 2). Jöns Eriksson i Sikås med hans intressenter hade 1677 betalat utlagor för Tomas Persson i Sikås om cirka 9 daler silvermynt, vilket han tillstod, men beklagade sin stora fattigdom. Tomas skulle betala skulden och om så behövdes fick man ta av den fasta egendomen, (Dmb vt 1679, § 8). 1690 vittnade gamle klockaren Jöns Eriksson att Sörli i Norge hade tillhört Hammerdals pastorat i norska tiden, när fadern var pastor där, (Hm sid 109, suppl). 1694 inköpte kronan från hela Jämtland pärlor för cirka 316 daler kopparmynt och bland leverantörerna fanns klockaren Jöns Eriksson med söner i Sikås och kompanjoner i Bye samt korpralen Axel Svan i Gåxsjö, löjtnant Pihl i Hammerdal, som för 60 st. klarare och några och 30 st. vanartade, större och mindre fick mottaga 100 daler, (JHH:III:369). Jöns Erikssons första hustru är okänd till namn, men hon var nog moder till Erik f 1646 och Lisbet f 1649. Hans andra hustru Sara Abrahamsdotter, 1638-1722, (C1), var nog dotter till Abraham Persson, 1584-1645, och Göle Persdotter, 1590-1649, från Nyland, Ramsele, som var knekt och bonde på sin föräldragård i Näs, Edsele, (Per Näsström). 1671 uppgavs Jöns Eriksson vara svåger till Olof Johansson i Nyland, Ramsele, liksom även Erik Persson i Västeråsen, Lit, och Elias Eliasson i Nässjö, och Jöns hustrubroder var Per Abrahamsson i Norge, (Ramsele vt dmb 1671, § 18 och vt 1686, § 15). Jöns Eriksson sålde makan Saras arvejord i Näs, Edsele, till svågern Per Nilsson, 1622-1683, i Näs, Ramsele, enligt köpeskrift av 1666-03-11 för 14 riksdaler, och enligt köpeskrift av 1672-02-22 sålde Jöns också makans arvejord i Nyland, Ramsele, till nämnde Per Nilsson, (Ramsele dmb vt 1667 och vt 1687). Jöns stod för Sikåshemmanet till 1702, då han ersattes av sonen Jöns. Barn:
  • Erik Jönsson, 1646-1713, gift med Ingrid Larsdotter, familj 413 i Gåxsjö 1.
  • Lisbet Jönsdotter, 1649-1723, gift med Jon Eriksson, familj 994 i Sikås 9.
  • Jöns Jönsson, 1660-1712, gift med Anna Andersdotter, familj 936 i Sikås 3.
  • Maria Jönsdotter, 1666-1746, gift med Per Jonsson, familj 425 i Gåxsjö 2.
  • Johan Jönsson, 1674-1728, gift med Karin Larsdotter, familj 440 i Gåxsjö 3.
  • Sara Jönsdotter, 1678-1754, gift med Måns Olofsson, familj 449 i Skarpås.
 • FAMILJ 936.
  Jöns Jönsson, 1660-1712, (Tp), från familj 935, stod för hemmanet om 2 och ½ tunnland 1702, och 1714 var han ersatt av hustrun Anna Andersdotter, 1667-1751, (A1:2/149 och Br), från Strand, Ström. Jöns Jönsson uppbjöd tredje gången Mikael Jönsson hemman i Bredgård om 2 och 2/3 tunnland för 100 daler silvermynt, där hans hustru var bördig, (Dmb ht 1688, § 18). Jöns hade först varit bonde 1687-1701 i Bredgård, Ström, (Dmb vt 1701 §10, ht 1702 §16, vt 1703 §9). 1694-1710 var han nämndeman, (Dmb). 1698 klagade Jöns Jönson och Nils Eriksson i Näset, Ström, över det besvär de hade med trafiken över Strömssundet; det var dessa två som fick hjälpa till med färjerodden, trots att de inte ansåg sig ha skyldighet till det, och ej heller fick de någon ersättning för arbetet; häradsrätten beslöt, att bönderna i Ström gemensamt skulle låta bygga en båt och en flotte, som sedan skulle tas om hand av sockenstugumannen. Samtidigt bestämdes vilka avgifter som skulle erläggas för varje person och djur, som forslades över sundet, (Dmb ht 1698). 1701-06-20 byter bröderna ett hem i Sikås med Jöns Jönsson i Gåxsjö, (Lfr). 1701-11-22 överlät Jöns Jönsson hemmanet i Grenås till Erik Hansson, (Lfr). 1703-03-23 får bröderna Johan och Erik Jönssöner fasta på Gåxsjö (1), säljare Jöns Jönsson, (Lfr). Hos Jöns Jönssons änka fanns korpral Jonas Gunnarsson Fågel, som omkom i december 1718 i den stora fjällkatastrofen och ersattes som korpral av Abraham Jonsson Enqvist/Sjöberg, (Rul). Barn:
  • Britta Jönsdotter, 1683-1750, gift med Per Hemmingsson Tvilling, familj 958 i Sikås 5.
  • Sara Jönsdotter, 1685-1754, gift med Olof Larsson, familj 515 i Håxås 4.
  • Anders Jönsson, 1690-1763, gift med Ingeborg Olofsdotter, familj 937 i Sikås 3.
  • Marin Jönsdotter, 1693-1775, gift med Erik Jonsson Hjärpe, familj 506 i Håxås 3.
  • Jöns Jönsson, 1697-1765, gift med Ingeborg Hansdotter, familj 938 i Sikås 3.
  • Abraham Jönsson Lustig, 1700-1719, omkom i fjällkatastrofen.
  • Anna Jönsdotter, 1701-1782, gift 1730 med Lars Mårtensson Frisk, familj 975 i Sikås 7, och omgift 1745 med Olof Pålsson Loberg, 1709-1772, från familj 545 i Lorås 3, soldat i Sikås.
  • Erik Jönsson Lustfelt, 1705-1749, soldat 1722-1741, (Sr), gift och barnlös i Sikås.
  • Margeta Jönsdotter, 1707-1748, gift med Olof Jonsson, bonde i Nyland, Föllinge.
   • Dottern Karin Olofsdotter, 1733-1819, gift med Sven Eriksson, 1726-1806, hemmansägare i familj 928 i Sikås 2.
 • FAMILJ 937.
  Anders Jönsson, 1690-1763, (Br), från familj 936, gift 1823 med Ingeborg Olofsdotter, 1696-1725, från familj 639 i Åsen 1, och omgift 1727 med Ingeborg Salomonsdotter, 1707-1757, (Br), född i Föllinge, från familj 285 i Gåxsjö 2. 1724 var han sexman, (Dmb ht 1724, § 2). Anders övertog halva hemmanet i början av 1730-talet efter att ha kommit överens med bröderna Jöns och Erik vid tinget 1730, (SB). Anders och brodern Jöns hade blivit utarmade och alldeles av sig komna på grund av missväxt och kreaturens död, (Dmb vt 1744, § 16). 1763-11-17 överlät sterbhuset Sikås 3 om 1 och ½ tunnland till sonen Salomon Andersson, (Lfr). Barn:
  • Salomon Andersson, 1731-1813, gift med Anna Nilsdotter, familj 941 i Sikås 3.
  • Anna Andersdotter, 1745-1828, gift 1775, (Kyr), med Olof Larsson Starkberg, 1748-1820, dragon och torpare i Sikås 3, Hammerdal. Olof var son till Lars Månsson, 1714-e 1751, bonde i Hara, Sunne, Z, gift 1734 med Lucia Andersdotter, 1718-e 1751. 1776-01-23 övl Salomon Andersson ett torp under Sikås 3 till Olof Starkenberg, (Lfr). Olof Starkbergs torp i Sikås 3, som skulle nybyggas, finns utförligt beskrivit vid den syn som hölls 1776 hos svågern Salomon Andersson, (Dmb ht 1776, sid 367). 1799-02-20 hölls syn och värdering av Olof Larsson Starkbergs torp under Sikås 3 i närvaro av makarna och deras tre döttrar Ingeborg, Lucia och Anna. Torpet är beskrivet och värderades till 21 riksdaler, och äldsta dottern Ingeborg vann lottkastningen om besittningen av torpet, (Dmb vt 1799, sid 220).
   • Dottern Ingeborg Olofsdotter, 1778-1858, gift två gånger, torparhustru i Sikås 3.
   • Dottern Lucia Olofsdotter, 1780-1867, gift med Hemming Persson Bror i familj 960 i Sikås 5, Hammerdal.
 • FAMILJ 938.
  Jöns Jönsson, 1697-1765, från familj 936, var gift 1732 med Ingeborg Hansdotter, 1702-1779, från familj 667 i Åsen 3. Han övertog halva hemmanet i början av 1730-talet, och var hemmansägare och sexman. Jöns Jönsson i Sikås var rotebonde för soldaten Erik Jonsson Äng, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Hk). 1763 fick Jöns Jönsson i Sikås böta 2 daler silvermynt för försenad snöplogning, (Dmb vt 1763, sid 81. Barn:
  • Anna Jönsdotter, 1733-1826, gift med Olof Modin, familj 939 i Sikås 3.
  • Ingeborg Jönsdotter, 1740-1820, gift med Jakob Söderberg, familj 940 i Sikås 3.
  • Maria Jönsdotter, 1747-1842, gift med Hans Olofsson, familj 20 i Bye, och Jöns Grönlund i familj 1034 i Yxskaftkälen.
 • FAMILJ 939.
  Olof Olofsson, 1720-1787, från familj 624 i Solberg 6, soldat Modin, gift med Anna Jönsdotter, 1733-1826, från familj 938, övertog 1752 svärfaderns hemman i Sikås 3, (Lfr). 1784-11-06 hölls syn på Olof Olofssons skattehemman i Sikås 3 om 1 tunnland, som blev beskrivet och värderat till 50 riksdaler specie, (Dmb ht 1785, sid 230). 1785-09-13 överlät Olof Olofsson och hustrun Anna Jönsdotter Sikås 3 om 1 tunnland till sonen Olof Olofsson, (Lfr). 1786-09-13 överlät Olof Olofsson ett torp under Sikås 3 till sonen Jöns Berggren, (Lfr). Bouppteckning efter Olof Olofsson i Sikås hölls 1787-04-21, FII:1 (1742-1790), sid 100. 1797-04-18 hölls arvsdelning hos änkan Anna Jönsdotter i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 203. Barn:
  • Olof Olofsson, 1755-1845, hemmansägare och nämndeman i Sikås 3, övertog 1785-09-13 Sikås 3 om 1 tunnland av föräldrarna, (Lfr). Olof var gift 1790 med Britta Danielsdotter, 1758-1846, från familj 73 i Ede 4. Äktenskapet var barnlöst och 1813-11-22 överlät Olof Olofsson skattehemmanet Sikås 3 om 1 tunnland, härav ½ hem vardera, till brodern Jöns Berggren och dennes dotter Anna Jönsdotter, (Lfr), som var gift med Nils Löv i familj 943 i Sikås 3. Olof Olofssons i Sikås bomärke visas, (Dmb vt 1795, sid 27). 1846-02-28 hölls bouppteckning efter nämndemannen Olof Olofsson i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1086. 1846-10-05 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Britta Danielsdotter i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1100.
  • Jöns Olofsson Berggren, 1757-1843, gift 1787 med Britta Andersdotter, 1758-1837, från Orrviken, Sunne, övertog 1786-09-13 ett torp under Sikås 3 av fadern, (Lfr). 1813-11-22 sålde nämndemannen Olof Olofsson och hustrun Britta Danielsdotter skattehemmanet Sikås 3 om 1 tunnland - härav ½ hem - till vardera Jöns Olofsson och dennes dotter Anna Jönsdrotter, och rätten godkände en klyvning av hemmanet mellan köparna, (Dmb ht 1813, sid 244). 1824-01-15 överlät Jöns Olofsson Sikås 3 om 5/12 tunnland till sonen Olof Jönsson, 1803-1830, familj 944 i Sikås 3, (Lfr). 1837-09-18 hölls bouppteckning efter den avlidna födorådshustrun Britta Andersdotter i Sikås, FII:7 (1835-1839), sid 852. 1843-10-30 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jöns Olofsson i Sikås, FII:8 (1840-1844), sid 1007. Några barn:
   • Anders Jönsson, 1793-1880, var gift med Kerstin Jonsdotter, 1794-1873, och stod som nybyggare i familj 854 i nybygget Nyland.
   • Ingeborg Jönsdotter, 1798-1883, gift med Erik Jonsson, 1791-1873, som stod som nybyggare i familj 845 i nybygget Lomåsen.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1760-1825, gift med Måns Danielsson, familj 138 i Ede 10.
  • Gunilla Olofsdotter, 1764-1842, gift 1801 med torparen Hans Holmberg, 1750-1831, i Fyrås och 1833 med hemmansägare Per Olofsson, familj 559 i Lorås 4.
  • Hans Olofsson, 1766-1816, gift 1798 med Stina Cajsa Lund, familj 572 i Mo.
  • Karin Olofsdotter, 1771-1855, gift med Lars Eriksson, familj 139 i Ede 10.
 • FAMILJ 940.
  Jakob Olofsson, 1726-1796, från familj 279 i Fyrås 6, var soldat Söderberg 1747-1773, och han vr gift 1760 med Ingeborg Jönsdotter, 1740-1820, från familj 938. Han köpte 1769-03-16 hustruns arvejord i Sikås 3, Lfr). 1777 fick korpral Jakob Söderberg böta 20 marker silvermynt för att han inte inom tre månader hade betalt en stämpelavgift, (Dmb ht 1777, sid 49). 1794-06-02 hölls syn och värdering av Jakob Söderbergs skattehemman i Sikås 3 om ½ tunnland. 4 söner och en dotter är nämda och hemmanet är beskrivet och värderades till 250 plåtar eller 87 riksdaler. Sonen Johan vann lottningen om hemmanet, (Dmb ht 1794, sid 335). 1795-12-05 överlät Jakob Olofsson Söderberg Sikås 3 om 1 och ½ tunnland till Johan Jakobsson, som efter tredje uppbudet avlidit och efterlämnat en enda arvinge, sonen Jakob Johansson, som nu fick fasta, (Lfr). Jakob Olofsson Söderberg hade 1796-11-21 överlåtit sitt nybygge i Raftkälen om 13/48 tunnland till sin son Olof Jakobsson, som var känd som en nykter och flitig arbetare, varför han blev antagen som åbo på nybygget, (Dmb ht 1797, sid 47). Bouppteckningen F:2-219, nämner bl.a. en smedje-rustning med alla dertil hörande instrumenter, värde 7 Rd Specie. 1796-12-28 hölls bouppteckning efter korpralen Jakob Söderberg, FII:2 (1791-1806), sid 219. 1800-04-06 hölls arvsdelning hos änkan Ingeborg Jönsdotter i Sikås efter den maken Jakob Olofsson, FII:2 (1791-1806), sid 244. 1820-10-17 hölls bouppteckning i Sikås efter änkan Ingeborg Jönsdotter, FII:4 (1820-1824), sid 462. Barn:
  • Ingeborg Jakobsdotter, 1764-1827, gift med Jonas Olofsson, 1753-1833, som stod som bonde i familj 1058 i Yxskaftkälen 5.
  • Olof Jakobsson, 1767-1820, gift med Gunilla Olofsdotter, 1769-1852, var nybyggare i familj 863 i nybygget Raftsjöhöjden.
  • Jöns Jakobsson, 1769-1808, blev bonde i Storhögen, Häggenås, med hustrun Märet Eriksdotter, 1775-1847, från Storhögen, Häggenås.
   • Dottern Ingeborg Jönsdotter, 1807-1858, gift 1833 med Nils Andersson, 1804-1879, i familj 951 i Sikås 4, som var bonde i Sikås 3.
  • Johan Jakobsson, 1773-1798, gift 1796 med Lisbet Jönsdotter, 1770-1862, från familj 8 i Bye, övertog 1795-12-05 Sikås 3 om 1 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). 1798-04-17 hölls bouppteckning efter den avlidne bonden Johan Jakobsson i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 227.
   • Sonen Jakob Johansson, 1797-1865, hemmansägare i familj 866 i nybygget Raftsjöhöjden.
  • Lars Jakobsson Kämpe, 1779-1863, gift med Gölin Mårtensdotter, 1779-1860, från Gärde, Ström, fältjägare och nybyggare i familj 829 i nybygget Kakuåsen.
 • FAMILJ 1116.
  Christen Olofsson, 1774-1837, från familj 692 i Åsen 6, gifte sig 1799 med Johan Jakobssons, 1773-1798, änka Lisbet Jönsdotter, 1770-1862, i familj 940 ovan. Han var bonde i Jakobsgården, Sikås 3, Hammerdal. 1838-01-15 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Christen Olofsson i Sikås, FII:7 (1835-1839), sid 872. Barn:
  • Karin Christensdotter, 1800-1883, gift med Erik Jönsson, familj 1001 i Sikås 9.
  • Olof Christensson, 1800-1850, gift med Kerstin Eriksdotter i familj 509 i Håxås 3.
 • FAMILJ 941.
  Salomon Andersson, 1731-1813, från familj 937, övertog 1763-11-17 av sterbhuset Sikås 3 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Salomon var gift 1752, (Kyr), med Anna Nilsdotter, 1726-1804, från familj 676 i Åsen 4. Änkan Kerstin Persdotter i Sikås gav till känna att hennes styvson Salomon Andersson, hos vilken hon hade sin föda och skötsel livet ut, skulle erhålla all den lösa egendom, som fanns kvar hos henne vid döden, vilket testamente godkändes, (Dmb vt 1765, sid 206). 1776-01-23 överlät Salomon ett torp under Sikås 3 till svågern Olof Larsson Starkberg, 1748-1820, gift med Salomons syster Anna Andersdotter, 1745-1828, (Lfr). 1783-11-08 hade syn hållits på Salomon Anderssons skattehemman Sikås 3 om 1 och ½ tunnland, som de bägge sönerna skulle kunna besitta. Hemmanet värderades till 33 riksdaler 16 skilling specie, och är utförligt beskrivet, (Dmb vt 1784, sid 87). Salomon Anderssons bomärke visas, (Dmb vt 1787, sid 186). 1792-04-11 hölls arvskifte hos bonden Salomon Andersson i Sikås; två söner var arvtagare, FII:2 (1791-1806), sid 157. Barn:
  • Nils Salomonsson, 1759-1815, gift med Barbro Olofsdotter, familj 942 i Sikås 3.
  • Per Salomonsson, 1762-1841, gift 1789 med Britta Eriksdotter, 1764-1843, från familj 7 i Bye, var torpare och hemmansägare i Sikås 3. 1784-01-21 överlät Salomon Andersson ett torp under Sikås 3 till Per Salomonsson, (Lfr). 1798-12-03 överlät Nils Salomonsson ½ tunnland av Sikås 3 till sin broder Per Salomonsson, (Lfr). 1798-11-09 hölls syn på den nya gårdstomten, som Per Salomonsson genom utflyttning byggt på skattehemmanet Sikås 3 om 1 och ½ tunnland, (Dmb vt 1799, sid 243). 1812-11-23 överlät Per Salomonsson och hustrun Britta Eriksdotter skattehemmanet Sikås 3 om 1/2 tunnlandl efter lottning till dottern Karin Persdotter, och hemmanet var värderat till 266 riksdaler banco. Systern Anna skulle utlösas med 133 riksdaler banco och föräldrarna fick sitt födoråd ordnat, (Dmb ht 1813, sid 279). 1841-06-26 hölls bouppteckning efter den bonden Per Salomonsson i Sikås, FII:8 (1840-1844), sid 966. 1843-03-04 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Britta Eriksdotter i Sikås, FII:8 (1840-1844), sid 993.
   • Dottern Karin Persdotter, 1794-1882, fick 1812-11-23 överta Sikås 3 om ½ tunnland av föräldrarna. Hon var gift 1821-04-21 med Johan Jonsson, 1789-1875, från Tuvattnet, Föllinge, som var bonde i Sikås 3.
    • Sonen Jonas Johansson, 1827-1893, gift 1868 med Gunilla Pålsdotter, 1841-1930, från Raftkälen, var hemmansägare i familj 1013 i Sikås 10.
 • FAMILJ 942.
  Nils Salomonsson, 1759-1815, från familj 941, övertog 1784-01-21 Sikås 3 om 1 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). Nils var gift 1788-02-10 med Barbro Olofsdotter, 1761-1845, från familj 950 i Sikås 4. 1798-12-03 överlät Nils Salomonsson Sikås 3 - härav 1/3 eller 1/2 tunnland - till Per Salomonsson, (Lfr). Nils Salomonssons i Sikås bomärke visas, (Dmb vt 1795, sid 27). 1815-11-20 överlät framlidne Nils Salomonssons änka Barbro Olofsdotter och barn skattehemmanet Sikås 3 om 1 tunnland - härav1/2 hem vardera - till döttrarna Britta Nilsdotter och Barbro Nilsdotter, och hemmanet var värderat till 266 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb ht 1816, sid 74). 1819-04-13 hölls arvsdelning hos änkan Barbro Olofsdotter i Sikås, FII:4 (1820-1824), sid 449. 1845-06-25 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Barbro Olofsdotter i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1062. Barn:
  • Anna Nilsdotter, 1789-1834, gift med Jonas Christensson Täng, familj 487 i Håxås 1.
  • Britta Nilsdotter, 1796-e 1843, (Lfr), gift 1818 med Erik Mild, 1792-e 1843, från Hallen, vilka då fanns i Bollsta bruk, Ytterlännäs, Y.
  • Barbro Nilsdotter, 1800-1871, (Lfr), var gift 1822-12-29 med Olof Eriksson, 1798-1872, hemmansägare i familj 443 i Gåxsjö 3, och senast födorådstagare i Sikås.
  • Märet Nilsdotter, 1797-1868, gift med Olof Persson, familj 833 i Kakuåsen.
 • FAMILJ 943.
  Nils Larsson, 1785-1840, nybyggarson Löv från Åkersjön, Föllinge, var hemmansägare i Sikås 3, gift 1815 med Anna Jönsdotter, 1790-1825, från familj 939 i Sikås 3. De skapade Lövgården, Sikås 3. 1825-11-11 hölls bouppteckning i Sikås efter bonden Nils Larssons avlidna maka Anna Jönsdotter, FII:5, 1825-1829, sid 571. Nils Löv var omgift 1827 med Ingeborg Mårtensdotter, 1808-1875, från familj 1010 i Sikås 10. 1827-10-15 överlät Nils Larsson i Sikås ett dagsverkstorp till kronolänsmannen E. P. Öhrling och dennes maka Britta Catharina Hellström, emot en köpesumma av 500 riksdaler i riksgäldssedlar, (Dmb ht 1827, sid 150). 1840-10-05 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Nils Larsson i Sikås, FII:8 (1840-1844), sid 937. 1849-05-03 hölls arvsskifte hos bondeänkan Ingeborg Mårtensdotter i skattehemmanet Sikås 3, FII:9 (1845-1849), sid 1191.
  Nils Löv har sin anfader i familj 37 i Andersgård, Ede 2, Nils Johansson Planta, 1654-1735, född i Edegränden, Hammerdal, ryttare i Offerdal, gift 1692 i Offerdal med Gunilla Mårtensdotter, 1668-1741, från Bleckåsen, Alsen. Deras dotter Kerstin Nilsdotter, 1693-1781, blev gift 1723 med Lars Hansson Frisk, 1691-1765, dragon i Landön, Offerdal, och deras son Nils Larsson Westerberg, 1736-1819, var soldat i Åkersjön, Föllinge. Sonen Lars Nilsson, 1760-1788, gift 1785 med Maria Olofsdotter, var nybyggare i Åkersjön, Föllinge, och var far till Nils Larsson Löv. Barn:
  • Olof Nilsson Löv, 1816-1884, gift med Beata Jönsdotter, familj 945 i Sikås 3.
  • Maria Nilsdotter, 1818-1901, gift 1846 med Jonas Eriksson, 1815-1889, från Idre, hemmansägare i familj 1040 i Yxskaftkälen 1.
  • Jöns Nilsson, 1819-1901, med makan Ingeborg Olofsdotter, familj 803 i Hallen 8.
  • Lars Nilsson Löv, 1821-1877, gift 1851 med Ingrid Nilsdotter f 1821 i Storhögen, Häggenås, där Lars var bonde liksom i Sikås.
  • Britta Nilsdotter, 1824-1902, gift 1859 med Mårten Olofsson, 1824-1882, som var hemmansägare i familj 732 i Håxåsen, Hallen 1.
  • Nils Nilsson, 1831-1888, ogift arbetare i Sikås, Hammerdal.
  • Per Nilsson, 1835-1912, gift 1875 med Ingeborg Eriksdotter, 1852-1935, från familj 932 i Sikås 2, hemmansägare i Östgården, Sikås 1.
  • Sara Nilsdotter, 1837-1924, gift med Erik Eriksson Hoff, 1843-1923, som var hemmansägare i familj 964 i Sikås 5.
 • FAMILJ 944.
  Olof Jönsson, 1803-1830, från familj 939, gift 1827 med Britta Persdotter, 1806-1884, från familj 847 i nybygget Länglingen, övertog 1824 hemmanet Övergård, Sikås 3 om 5/12 tunnland av fadern, (Lfr). 1831-02-14 hölls bouppteckning i Sikås efter den avlidna bonden Olof Jönsson, FII:6 (1830-1834), sid 702. Barn:
  • Jöns Olofsson, 1827-e 1897, som var gift 1870 med Kristina Svensdotter, 1845-e 1897, från Kärrnäset, Ström, var senast födorådstagare i Fagerdal, och makarna utvandrade år 1897 till USA.
  • Per Olofsson, 1830-1900, gift med Anna Persdotter, familj 177 i Fagerdal 1.
 • FAMILJ 945.
  Olof Nilsson, 1816-1884, soldat Löv från familj 943, gift 1853-04-10 med Beata Jönsdotter, 1828-1904, från familj 744 i Hallen 2, var bonde på Lövgården i Sikås. Beata anlitades som så kallad botare. Bouppteckning för Beata Jönsdottare, F II/20, 1904-1905, sid 152. Barn:
  • Jöns Olofsson Olsén, 1853-1915, ogift hemmansägare i Sandviken, Hallen 4.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1857-1905, gift med Erik Eriksson Rask, 1850-1907, från familj 868 i nybygget Sikåskälen, arbetare och bonde i Sikås 3. Bouppteckning för Erik Eriksson, F II/21, 1906-1907, sid 310. Bouppteckning för Ingeborg Olofsdotter, F II/20, 1904-1905, sid 36.
  • Nils Olofsson, 1860-1940, bonde i Sikås 3, gift 1890 med Sara Britta Brunsell, 1868-1945, torpardotter från Arås, Hammerdal.
  • Olof Olofsson Löfving, 1865-e 1904, utvandrade till Manntoba, Canada.
 • FAMILJ 946.
  Erik Larsson, 1827-1884, från familj 331 i Gisselås 2, gift 1852 med Gunilla Olofsdotter, 1832-1879, från familj 519 i Håxås 4. Gunilla fick överta gården av Jakob Olofsson i familj 863 i nybygget Raftsjöhöjden. Bouppteckning för Erik Larsson, F II/14, 1880-1884, sid 574. Bouppteckning för Gunilla Olofsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 19. Gunilla finns med sina föräldrar på bild hos Porträttfynd, Rötter. Barn:
  • Lars Eriksson, 1856-1885, arbetare i Sikås, Hammerdal.
  • Kerstin Eriksdotter, 1858-1908, gift 1883 med Nils Larsson Fresk, 1861-1915, från familj 981 i Sikås 7, handlare i Stockholm.
  • Jakob Eriksson, 1860-1882, bonde i Sikås 3, Hammerdal. Bouppteckning för Jakob Eriksson, F II/14, 1880-1884, sid 381.
Bar
 • Sikås 4. 
  FAMILJ 947.
  Sven Olofsson, 1590-e 1652, (Dmb ht 1652, § 3), stod för 1 fjärding av hemmanet 1613, (Rmj), och han fanns 1615 på hemmanet, (Jb). Sven var broder till Gunnar Olofsson i familj 933 i Sikås 3, som ägde Haraldsgården, (Dmb 1628). 1637-11-27 överlät Sven Olofsson och hustrun Kerstin Gunnarsdotter Haraldsgården i Sikås till Elisabeth Pedersdotter och salig herr Eriks barn, (Lfr), men Sven behöll 10 mälingar, (1 ½ tunna), för sin egen husmansgård, (Jä 1950/23). Gruvbokhållaren Anders Persson, fullmäktig på sin svärmoder hustrun Elisabet Persdotters vägnar, framlade en lagmansdom daterad 1602-11-02, att Sven Olofssons i Sikås jordedel skulle komma under Haraldsgården efter Svens död. Eftersom denne är alldeles oskyldig dömdes hon under jorden efter gubbens död och sedan vedergäller åbot, (Dmb ht 1652, § 3). Sven hustru Sara Andersdotter, 1608-e 1649, var dotter till länsman Anders Christensson, 1560-1628, i familj 565 i Mo, (Jä 1950/23). Barn:
  • Olof Svensson, 1620-1695 (Br), hemmansägare i familj 948 i Sikås 4.
  • Gunnar Svensson, 1630-1693, (Br), bonde i Sikås, Hammerdal. Barn:
   • Sonen Jonas Gunnarsson Fågel, 1660 - 1718-12, tillhörde dom soldater som omkom 1718 i den stora fjällkatastrofen, (Rul). Gåxsjöbönderna Erik Hansson och hans grannar Olof Olofsson, Per Jonsson och Lars Persson hade strax efter Mikaelis 1688 tillfångatagit och arresterat två förrymda soldater vid fäbodarna i Gåxsjö, nämligen ryttaren Jonas Fågel och dragon Anders Gråberg under överstelöjtnantens kompani och bragt dem till korpral Efraim Pussman i Sikås, (Dmb vt 1690, § 10).
 • FAMILJ 948.
  Olof Svensson, 1620-1695, (Br), från familj 947, bygslade ½ tunna år 1641 efter fadern, (Byg), och Olof betalade tiondet 1649, (Ti). Jöns Eriksson i Sikås hade gjort ett jordeköp med sin granne Olof Svensson ibidem om 6 mälingar jord, (Dmb ht 1650, § 11). 1674 var kyrkoherde Erik Hedsander, bönderna Måns Eriksson i Mo och Lars Persson i Bye, kärande i en tvist med de svarande Sikåsmännen: Jöns Eriksson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, Anders Eriksson, hustru Märet änka, Tomas Persson och Olof Svensson om slått- och starrmyrar och därtill hörande skog, som leget under prästbordets ägor, (Dmb e.o.t. 1674). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 10 av dem var från Sikås: Hustru Märet änka, Tomas Persson, Jöns Eriksson, Olof Svensson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, (Dmb ht 1674, § 2). 1686 var Olof Svenssons hemman i Sikås om ½ tunnland upptaget som reservhemman, (Rul). Barn:
  • Sven Olofsson, 1645-1701, (C1), betalade tiondet 1679 ,(Ti). Sven var gift med systrarna Kerstin, 1640-1696, (Br) och Märet Klasdotter, 1641-1698, (Br), från familj 1014 i Sikås 11. 1679 var han sockenprofoss, (Dmb vt 1679, § 7). 1689 var Sven Olofsson i Sikås om ½ tunnland för denna tiden medellös att betala resterande riksdagsbevillning, (Dmb vt 1689, § 3). Änkan Märet Klasdotter i Sikås dömdes att böta 30 daler silvermynt för att hon i sina fäbodar hade uppgjort eld i midsommarveckan 1693, (Dmb vt 1694, § 10). 1696-04-30 överlät Sven hemmanet om ½ tunnland till dragon Lars Stenhammar, 1670-1741, familj 949, (Lfr). Dragon Olof Dunderhake besvärade sig över Sven Olofsson i Sikås, då han kände sig lurad att tillsammans med hustrun flytta från Revsund efter att ha köpt Sven Olofssons hemman i Sikås för 11 riksdaler i form av varor och 14 riksdaler i gäld till Pål och Karl Eriksson i Sikås samt sytning av Svens föräldrar. Sven Olofsson var inte nöjd med den orolige Dunderhakes sätt att sköta hemmanet, och sålde därför hemmanet till Lars Persson Stenhammar och betalade tillbaka Dunderhakes köp av hemmanet med djur och varor, (Dmb ht 1697, § 9).
   • Sonen Per Svensson Fågel, 1665-e 1692, var soldat i Sikås, Hammerdal.
  • Erik Olofsson Orrfält, 1646-e 1678, (Br), soldat i Sikås, Hammerdal, (Rul). Soldaten Erik Olofsson född i Sikås by av Hammerdals socken, bekänner sig förliden vår blivit värvad av översten Anders Planting och uppburit ett års lön, förliden sommar ut marscherat, ibland under översten kompani, och där i Stockholm gått igenom generalmönstring. Men när de marscherade ifrån Stockholm och kom till Länna krog, som han tillstår om morgonen, sedan de andra hade bortrest, satte sig på sin egen häst och begav sig på flykten hemåt, föregivandes vilja förestå och syta sina gamla föräldrar, fadern Olof Svensson i Sikås; detta remitterades till herr guvernören, (Dmb ht 1674, § 3).
  • Jon Olofsson, 1646-1664, (Br), tjänade i Lierne, Norge. Sventjänaren Erik Olofsson i Sikås, klageligen angiver, hurusom hans broder, salige Jon Olofsson, som för 10 år sedan tjänade i Lierne i Norge hos Fredrik Ön, har han begivit sig över fjället till Norge och lappen Johan Clementsson har varit med i följe som skulle honom ledsaga. Men uti återresan är salige Jon Olufsson om livet undkommen, huru och på vad sätt, vet han icke, utan huvudskälen är i förliden sommar igenfunnen på landet, av Hans Bengtsson i Liden. Men hans börda och mössa fanns strax igen i sjön ett stycke ifrån byn, och igen liknelse till själva personen. När som lappen begav sig i följe med Jon Olofsson, hade han icke en penning med sig, men när han kom tillbaka, hade han penningar nog, och Lidensborna som fick penninger av lappen, ha sedan köpslagit med Snåsaborna, vilka igenkände samma penningar som de hade utskickat med salige Jon Olofsson. Sammaledes en smörask som Jon Olofsson hade i sin matsäckväst över fjället, är och sedan igenkänd, att lappen bar honom tillbaka, och allt sedan har lappen hållit sig undan. Till detta nekar lappen Johan Clementsson, föregivandes att han har skilts väl ifrån Jon Olofsson, och han sedan gick till sin hemstad. Erik Olofsson av rätten pålades till nästa laga ting förskaffa sig bättre skäl och bevis ifrån Finlien där mordet skall vara skett. Ärendet uppskjöts till vidare inkvisition och rannsakning, (Dmb ht 1673, § 22).
 • FAMILJ 949.
  Lars Persson, 1670-1741, (C1), soldat Stenhammar 1692-1698 i Ede, (Sr), från familj 375 i Görvik 1, övertog 1696-04-30 efter Sven Olofsson i familj 948, (Lfr), och han fick fasta 1698 på hemmanet om ½ tunnland, (Sb). Lars Perssons skattehemman i Sikås om ½ tunnland, kompaniprästens, hade vid syn brister till ett värde av 32 daler silvermynt, som Lars inom 3 år lovade att åtgärda, (Dmb vt 1698, § 31). Lars Stenhammar beviljades fasta på skattehemmanet Sikås om ½ tunnland, köpt av Sven Olofsson för 21 daler silvermynt, (Dmb ht 1698, § 21). 1704 kärade Lars till Per Nilssons änka i Fagerdal om innestående jordepenningar efter sin morfar Lars Andersson, (Dmb ht 1704, § 9). Lars var gift 1702 med Gölin Pålsdotter, 1680-1711, (Tp), från familj 320 i Gisselås 2, och omgift 1714 med Anna Olofsdotter, 1690-1775, (Tp), från familj 639 i Åsen 1. 1716-1740 var Lars Persson i Sikås nämndeman vid Hammerdals tingslag: han avlade sin nämndemannaed vt 1716, (Dmb vt 1716). Barn:
  • Pål Larsson Gisselberg, 1703-e 1747 i Steinkjer, Norge, gift med Kerstin Larsdotter i familj 224 i Fyrås 2. Pål var soldat 1722-1741, (Sr), och hemmansägare i Fyrås 2. 1741-11-16 överlät Pål Larsson Fyrås 2 om 2 och ½ tunnland till länsman Jonas Kiöstadius, (Lfr).
  • Per Larsson Kämpe, 1710-1787, gift 1739 med Barbro Olofsdotter, 1718-1811, från familj 184 i Fagerdal 2, blev 1744 hemmansägare på hemmanet om ½ tunnland, men äktenskapet var barnlöst. 1744-11-15 överlät framlidne Lars Perssons barn Sikås 4 om ½ tunnland till brodern Per Larsson, (Lfr), och 1766-11-20 överlät Per Larsson hemmanet Sikås 4 om ½ tunnland till brodern Olof Larsson, (Lfr). Makarna Per Larsson och Barbro Olofsdotter i Sikås hade 1750-10-27 upprättat ett inbördes testamente om deras lösa egendom, som upplästes i rätten, (Dmb vt 1788, sid 260). Bouppteckning efter framlidne bonden Per Larsson i Sikås hölls 1788-01-07, FII:1 (1742-1790), sid 111.
  • Ingeborg Larsdotter, 1715-1791, gift med Elias Månsson, familj 388 i Görvik 2.
  • Ingrid Larsdotter, 1717-1750, gift 1747 med Mårten Häggström, 1721-e 1758, som var soldat 1743-1757 i Sikås och i Kougsta, Häggenås, (Sr).
  • Gölin Larsdotter, 1719-1806, gift med Per Hemmingsson, familj 126 i Ede 9.
  • Olof Larsson Kämpe, 1723-1805, familj 950 i Sikås 4.
 • FAMILJ 950.
  Olof Larsson, 1723-1805, soldat Kämpe 1743-1757, (Sr), från familj 949, gift med Märet Jonsdotter, 1729-1765, från familj 966 i Sikås 6, och omgift 1769 med Anna Andersdotter, 1739-1826, från familj 428 i Gåxsjö 2, övertog 1766-11-20 hemmanet Sikås 4 om ½ tunnland av halvbrodern Per Larsson Kämpe, 1710-1787, (Lfr). 1784-11-05 hölls syn på Olof Larssons skattehemman i Sikås 4 om 1 tunnland, som blev beskrivet och värderades till 60 riksdaler specie, (Dmb ht 1785, sid 223). 1785-09-13 överlät Olof Larsson Sikås 4 om 1 tunnland - härav ½ hem vardera- till sönerna Anders och Per, (Lfr). Barn:
  • Jonas Olofsson, 1753-1833, gift med Ingeborg Jakobsdotter, 1764-1827, bonde i familj 1058 i Yxskaftkälen 5. 1827-03-15 bytte Jonas Olofsson ett torp under Sikås 4 mot Jonas Henrikssons kronohemman Yxskaftkälen 5, (Lfr).
  • Anna Olofsdotter, 1757-1840, gift med Lars Hemmingsson, familj 961 i Sikås 5.
  • Barbro Olofsdotter, gift med Nils Salomonsson, familj 942 i Sikås 3.
  • Lars Olofsson, 1764-1850, gift med Maja Stina Hansdotter, 1773-1857, hemmansägare i familj 1060 i Yxskaftkälen 5.
  • Gunilla Olofsdotter, 1769-1852, gift med Olof Jakobsson, familj 863 i Raftsjöhöjden.
  • Anders Olofsson, 1771-1847, hemmansägare i familj 951 i Sikås 4.
  • Märet Olofsdotter, 1775-1853, gift med Olof Olofsson, hemmansägare i Borgsjö 3, Borgvattnet. 1837-03-28 hölls arvsdelning hos bonden Olof Olofsson och hustrun Märta Olofsdotter i Borgsjön, FII:7 (1835-1839), sid 865.
  • Per Olofsson, 1777-1833, gift med Anna Olofsdotter, övertog 1785-09-13 ett ½ av fadern, (Lfr), men blev nybyggare i familj 824 i nybygget Henningskälen. 1823-11-19 sålde Per Olofsson ett torp under Sikås 11 till sin son Per Persson för en köpesumma av 210 riksdaler sedlar, (Dmb ht 1823, sid 338).
 • FAMILJ 951.
  Anders Olofsson, 1771-1847, från familj 950, övertog 1785-09-13 ett ½ hem av fadern, och 1794-02-22 överlät faderns arvtagare Sikås 4 om 1 tunnland till Anders, (Lfr). Han var gift 1795 med Margeta Nilsdotter, 1770-1855, från familj 915 i Sikås 1. Bönderna Olof och Erik Matsson, Anders Olofsson och landbonden Jonas Rehn i Fyrås uppvisade öronen av en gammal björn, som de fångat och dödat. Jägarna tilldömdes vardera 3 riksdaler banco i belöning, (Dmb vt 1818, sid 120). Bönderna Nils Eriksson och Anders Olofsson i Sikås uppvisade 1826-11-20 öronen av tre gamla björnar, som de fångat och dödat. Jägarna tilldömdes 3 riksdaler banco i belöning för varje björn, (Dmb ht 1826, sid 39). 1827-11-19 överlät bonden Anders Olofsson, efter lottning mellan barnen, sitt skattehemman i Sikås 4 om 1 tunnland - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Johan Andersson och Olof Andersson. 1826 var hemmanet värderat till 666 riksdaler, (Dmb ht 1828, sid 251. 1847-12-21 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Anders Olofsson i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1139. 1855-03-14 hölls bouppteckning efter den avlidna änka Margeta Nilsdotter i Sikås, FII:10 (1850-1859), sid 1323. Barn:
  • Olof Andersson, 1795-1874, övertog 1827-11-19 ett ½ hem av fadern, (Lfr), och var gift 1817-11-23 med Lisbet Jönsdotter, 1793-1887, från familj 999 i Sikås 9. 1836-03-04 överlät makarna Sikås 4 om ½ tunnland till Per Persson, (Lfr), och Olof blev nybyggare i familj 869 i nybygget Sikåskälen. Makarna finns på bild nr: 83X245:2 på Jamtli Bildarkiv.
  • Elin Andersdotter, 1798-1881, gift med Mårten Larsson, familj 980 i Sikås 7.
  • Johan Andersson, 1801-1878, övertog 1827-11-19 ett ½ hem av fadern, (Lfr), gift 1833-04-21 med Ingeborg Persdotter, 1806-1893, från familj 990 i Sikås 8. Bouppteckning för Johan Andersson, F II/13, 1875-1879, sid 383. Bouppteckning för Ingeborg Persdotter, F II/16, 1890-1894, sid 377.
  • Nils Andersson, 1804-1879, gift 1833-03-31 i Häggenås, Z, med Ingeborg Jönsdotter, 1807-1858, var hemmansägare i Sikås 3. Ingeborg var dotter till Jöns Jakobsson, 1769-1808, från familj 940 i Sikås 3, som var bonde i Storhögen, Häggenås. 1859-01-13 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Ingeborg Jönsdotter i skattehemmanet Sikås 3, FII:10 (1850-1859), sid 1429. Bouppteckning för Nils Andersson, F II/13, 1875-1879, sid 455.
   • Sonen Jöns Nilsson, 1841-1922, gift 1863 med Kerstin Eskilsdotter, 1833-1921, från Munkflohögen, var hemmansägare i Sikås 3.
  • Anders Andersson, 1807-1892, gift med Karin Larsdotter, 1814-1890, från Ström, nybyggare i familj 855 i Ollebacken, Hammerdal.
  • Per Andersson, 1810-1847, sockenskomakare i Sikås, Hammerdal.
 • FAMILJ 952.
  Hemming Eliasson, 1841-1936, från familj 249 i Fyrås 3, var gift 1871 med Lisbet Månsdotter, 1843-1921, från familj 1003 i Sikås 9, och han blev hemmansägare i Sikås 4. Syskonen Elias och Stina Hemmingsson är ägarna, och gården kom till släkten omkring 1810 genom nuvarande ägares farfar, (SGG). Fadern Elias Hemmingsson, 1811-1898, överlät 1839-11-19 hemmanet Fyrås 3 om ½ tunnland till Olof Persson, (Lfr), och Elias med maka var senast hemmansägare och födorådstagare i Sikås 4. Barn:
  • Elias Hemmingsson, 1875-1956, var hemmansägare i Sikås 4:3, Hammerdal.
  • Karin Hemmingsdotter, 1877-1918, sömmerska i Sikås, Hammerdal.
  • Britta Hemmingsdotter, 1880-1976, gift 1916 med Enok Eriksson, 1879-1957, som var hemmansägare i Utgården, Sikås 1, Hammerdal.
  • Anna Hemmingsdotter, 1884-1968, gift 1907 med Johan Petter Blomqvist, 1879-1965, från Ragunda, som var snickare och byggmästare i Hammerdal. Makarna finns på Bild nr: JRi1182 Jamtli bildarkiv.
  • Stina Hemmingsdotter, 1884-1948, var hemmansägare i Sikås 4:3, Hammerdal.
 • FAMILJ 953.
  Knut Jonsson Westlund, 1815-1891, från familj 962 i Sikås 5, var hemmansägare och födorådstagare i Sikås 4, gift 1843-06-02 med änkan Kristina Katarina Jonsdotter, 1815-1898. Hon kallades Stina och var född i Norrgård, Föllinge, av Jon Isaksson, 1779-e 1822, från Nora by i Sättna, Y, bonde i Norrgård, Föllinge, gift 1801 med Karin Ångman, 1778-e 1822, pastorsdotter från Föllinge. Bouppteckning för Knut Westlund, F II/16, 1890-1894. Bouppteckning för Stina Jonsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 2. Stina var gift första gången 1836-02-14 med Anders Andersson, 1805-1841, från Öhn, Ström, som var målare och sockenskräddare i Mo, Hammerdal. Deras son Jonas Andersson, 1836-1903, var hemmansägare och nämndeman i Västernygården, Sikås 8, gift 1860 med Sara Persdotter, 1841-1913, i familj 991 i Sikås 8. Barn:
  • Anders Knutsson, 1843-1930, gift 1879-06-15 med Kerstin Persdotter, 1855-1906, från Fågelnäset, Hammerdal, var hemmansägare i Sikås 4. Bouppteckning för Kerstin Persdotter, F II/21, 1906-1907, sid 274.
  • Olof Knutsson, 1846-1916, gift 1872 med Britta Persdotter, 1850-1926, från familj 9 i Bye, var hemmansägare i Persgård, Sikås 5, Hammerdal.
   • Dottern Stina Olofsdotter, 1873-1956, gift 1895 med Abraham Jonsson, 1860-1952, i familj 872 i nybygget Sikåskälen.
Bar
 • Sikås 5, Persgård 
  FAMILJ 954.
  Nils Persson, 1570-1646, (Br), stod för hemmanet om 1 tunna 1613 tillsammans med Ingeborg Persdotter, (Rmj), i familj 934 i Sikås 3. 1615 fanns Nils i Jb, och 1634 bygslade han hemmanet till Per Eriksson, (Byg). Systersonen Erik Persson ärvde gården cirka 1620. 1645 fanns Nils Persson hos Per Eriksson i familj 956 med hustrun Kerstin Stensdotter, (Mtl), familjen var utan barn.
 • FAMILJ 955.
  Erik Persson, 1580-1633, (Br), från familj 934 i Sikås 3, makan okänd till namn, fick omkring 1620 överta Persgård, Sikås 5, av morbrodern Nils Persson i familj 954. Barn:
  • Per Eriksson, 1602-1691, hemmansägare i familj 956 i Sikås 5.
 • FAMILJ 956.
  Per Eriksson, 1602-1691, (C1), från familj 955, bygslade 1634 1 tunna efter Nils Persson i familj 954, (Byg), såsom hans moders arvejord, och 1645 stod han för 2 tunnland, (Jb). Hans hustru hette Märet Eriksdotter, 1605-1688, (C1), och som husfolk 1645 fanns Nils Persson i familj 954 och Kerstin Stensdotter, (Mtl). 1649 betalade han tiondet, (Ti), och 1653-1669 var han nämndeman i tingslaget, (Dmb). 1671 krävde Per att de fyra sikåsbönder, som stått för knektpenningarna till Pers son Erik, måtte åläggas att utbetala den innestående fordran. Det var Per såsom Eriks far, som skulle ha pengarna, emedan Erik var avliden sedan 1659. Erik miste livet under tjänstgöring i Demmin, svenska Pommern, (Dmb vt 1673, § 10). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 10 av dem var från Sikås: Hustru Märet änka, Tomas Persson, Jöns Eriksson, Olof Svensson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, (Dmb ht 1674, § 2). Barn:
  • Hemming Persson, 1630-1704, hemmansägare i familj 957 i Sikås 5.
  • Erik Persson, 1631-1660, (Rul), död som soldat i Stralsund, Tyskland, (Rul).
 • FAMILJ 957.
  Hemming Persson, 1630-1704, (Tp), från familj 956, betalade tiondet 1679, (Ti), och stod som brukare av hemmanet om 2 tunnland 1692, (Rö). Hustrun hette Märet Jönsdotter, 1648-1731, (C1), från Huse, Häggenås, och de hade barnen Per, Jöns, Erik och Britta. Märet Jönsdotters moder hette Britta Hemmingsdotter, och Märet hade systern Karin och bröderna Lars och Per; detta framgick när Hemming försökte få ut sin hustrus arv och jordepenningar i Huse, Häggenås, (Lits dmb vt 1688, § 7). Såsom Hemming Pädersson i Sikås har utropat Oluf Ersson ibm som den som har tubbat Märit Ersdotter ifrån sin tienst som en tyff och skälm och gitter det ej bewisa, derföre plichtar han efter det 20de Capitlet Tingmåla balken med 40 marker, (Dmb vt 1684, § 2). Barn:
  • Per Hemmingsson Tvilling, 1679-1758, hemmansägare i familj 958 i Sikås 5.
  • Jöns Hemmingsson, 1682-e 1706, dräng i Sikås, Hammerdal.
  • Britta Hemmingsdotter, 1682-1765, gift med Lars Persson, bonde i familj 223 i Fyrås 2 och med Tyris Mårtensson, hemmansägare i familj 224 i Fyrås 2 och Skickja, Lit.
  • Erik Hemmingsson Källberg, 1689-1719, omkom i den stora fjällkatastrofen 1719.
 • FAMILJ 958.
  Per Hemmingsson, 1679-1758, (Br), från familj 957, övertog 1708 hemmanet, (Lfr). Per var gift 1703 med Anna Persdotter, 1680-1721, (Br), från familj 222 i Fyrås 2. 1719-1725 fick Per gå in som dragon Tvilling, då dragonen Christen Matsson Lindahl omkom i fjällkatastrofen i januari 1719, (Sr). Per var omgift 1723 med Britta Jönsdotter, 1683-1750, från familj 936 i Sikås 3, (C1). Per blev skriven för Persgård 1709. 1735 inlämnade Per och makan Britta, ett inbördes testamente i vilket båda parter satt i orubbat bo efter den andres död. 1740 var Per skriven som husfolk och ägde själv ett sto, två kor och sex småfäkreatur. Persgård hade 1750 sex stycken fönsterluftar. Det var bara Väststugan i Sikås, som kunde ståta med lika många fönster, vilket lyxbeskattades, (Sb). 1727 utsågs han till sexman, (Dmb). 1751-04-06 överlät Per Hemmingsson Sikås 5 om 2 tunnland till Hemming Persson, (Lfr). Barn:
  • Hemming Persson, 1707-1784, hemmansägare i familj 959 i Sikås 5.
  • Märet Persdotter, 1709-1792, gift med Olof Göransson Åström i familj 638 i Åsen 1.
  • Margareta Persdotter, 1712-1783, (Br), gift 1754, (C:2, sid 257), Sven Eriksson Swedberg, 1722-1785, från Delsbo, X, som var skolmästare i Hammerdal från 1751, (C:2, sid 257). Avskedade dragonen Sven Swedberg som är förlamad till såväl händer som fötter och några och fyrtio år gammal, hade ingen stadig hemvist utan skjutsades mellan gårdarna, där han åtnjöt sin föda och emot detta undervisade barnen i kristendomskunskap. Dessa omständigheter skulle rätten anföra för att befria honom från att betala sina kronoutskylder, (Dmb vt 1765, sid 227). Att valla kor ansågs 1779-10-03 viktigare än skolgång, detta fick skolmästaren Swedberg och Måns Olofsson i Lorås rätta sig efter enligt sockenstämmobeslut. Beslöts om kollekt nästa söndag åt barnaläraren Swedberg. 1778 fick barnaläraren Sven Svedberg tillstånd att anlägga ett litet torp på Svartviksnäset söder om Modigs husgrund och nyttja detta under makarnas livstid, vilket hemmansägarna i Åsen och Håxås hade godkänt, (Dmb ht 1778, sid 162).
  • Per Persson Överman, 1714-1771, omkom under garnisontjänstgöring i Stockholm.
  • Lars Persson, 1717-1793, blev bonde i Odensala, Brunflo.
 • FAMILJ 959.
  Hemming Persson, 1707-1784, från familj 958, övertog 1751-04-06 Sikås 5 om 2 tunnland av fadern. Han var gift beräknat 1733 med Elin Christensdotter, 1709-1785, från familj 483 i Håxås 1. 1759 anhöll Hemming och andra sikåsbönder om att få sig tilldelat svedjeland vid fäbodarna sydväst om byn. Detta för att kunna förbättra mulbetet. Syn skulle företas. 1767 kom Hemming överens med övriga fiskerättsinnehavare i Raftsjön om att tillåta även Jöns Larsson från Freskgården att bedriva fiske i sjön. 1776 gjordes syn på Persgård för en eventuell klyvning av hemmanet mellan sönerna Per och Lars. Hemmanet var då skrivet för 2 tunnland skatte. Husen i man- och ladugårdar var i gott och försvarligt stånd. Åkrarna var väl brukade och därå kunde utsås 4 tunnor, när hälften trädades. Det fanns även bra lägenheter för ytterligare åkers upparbetande. Vedbrand och gärdselfång fann vid byn, men timmerskog fanns endast av gran och på ett ungefärligt avstånd av ½ mil från byn. På hemmanet kunde födas 3 hästar, 12 kor, 6-8 ungnöt samt åtskilliga småfäkreatur. Gårdens fäbod låg cirka en mil från byn. Födorådet till Hemming och hustrun Elin bestämdes till 4 tunnor korn, en kanna råg, en kanna ärter, en halv spann hampfrö och ½ lispund humle. Föda för 2 kor, tre getter och fyra får. Om djuren ej fick foder, så undantogs vissa bestämda slåtter. Synemännen ansåg att hemmanet mycket väl skulle tåla klyvning, vilket även häradsrätten tillät. 1777 informerades om Hemmings Perssons barn, 3 söner och 4 döttra,r samt den syn som hållits på hemmanet, då hemmanet om 2 tunnland blev värderat till 600 daler silvermynt, och Hemming med hustru ordnade sitt födoråd, (Dmb vt 1777, sid 12). 1783 begärde Hemming att den äldsta dottern Britta måtte få bli hemma hos föräldrarna, emedan de var så gamla och trängde hennes hjälp så hårt, (Sb). Såsom Hemming Persson i Sikås har utropat Olof Eriksson ibm för den som har tubbat Märit Ersdotter ifrån sin tjänst som en tjuv och skälm och gitter det ej bevisa, därför pliktar han med 40 marker, (Dmb vt 1684, § 2). 1777-01-22 överlät Hemming Persson Sikås 5 om 2 tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Lars Hemmingsson och Per Hemmingsson, (Lfr). Arvsskifte hölls 1777-04-08, (Bou). Barn:
  • Anna Hemmingsdotter, 1734-1805, gift med Jonas Olofsson Löfgren, familj 59 i Ede 3.
  • Christen Hemmingsson, 1737-1810, husman i Rösta, Ås.
  • Gunilla Hemmingsdotter, 1740-1816, gift med Göran Svensson, familj 474 i Viken 2.
  • Per Hemmingsson, 1743-1827, hemmansägare i familj 960 i Sikås 5.
  • Lars Hemmingsson, 1746-1814, hemmansägare i familj 961 i Sikås 5.
  • Karin Hemmingsdotter, 1749-1788, gift med Per Eriksson, familj 536 i Lorås 2.
  • Britta Hemmingsdotter, 1752-1838, piga hos systern Anna i Ede 3, Hammerdal.
 • FAMILJ 960.
  Per Hemmingsson, 1743-1827, från familj 959, gift 1774-12-04 med Anna Maria Persdotter, 1754-1846, från familj 165 i Fagerdal 1, övertog 1777-01-22 ett ½ hem om 1 tunnland av fadern, (Lfr). 1791-02-28 bytte Per Hemmingsson Sikås 5 om 1 tunnland med änkepastorskan Stina Greta Huss f. Forsman mot nybygget Yxskaftkälen 2, (Lfr). 1791-12-05 bytte änkepastorskan Stina Greta Huss Sikås 5 om 1 tunnland mot klockaren O. Lunds torp i Ede, som jämte 3 uppbud måste avstå hemmanet till Hemming Persson, (Lfr). Per Hemmingsson stämdes av Zakris Nilsson i krononybygget Yxskaftkälen 2 om födorådet till honom och skötseln av hans hustru Britta Jonsdotter, vilket Per lovade att fullgöra, (Dmb ht 1792, sid 185). Bonden Per Hemmingsson i Sikås hade sålt sitt hemman i Yxskaftkälen för några år sedan till bonden Lars Persson därstädes, och Per ville hämta en väggfast säng med skåp, som han hade fraktat dit. Lars dömdes att behålla sängen, (Dmb vt 1797, sid 8). 1846-09-14 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Anna Maria Persdotter i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1101. Barn:
  • Britta Persdotter, 1775-1864, gift med Jon Eriksson, familj 9 i Bye.
  • Elin Persdotter, 1777-1811, piga i Borgsjön, Borgvattnet.
  • Hemming Persson, 1779-1847, soldat Bror 1799-1806 i Sikås, då han fick avsked för skada, ofärdig, (Sr), gift 1804-01-08 med Lucia Olofsdotter, 1780-1867, från familj 937 i Sikås 3, var hemmansägare i Sikås 5. 1804-12-04 hade Hemming Persson Bror tillvunnit sig besittningen av skattehemmanet Sikås 5, och visade för rätten hur han hade ordnat födorådet för sina föräldrar. Fadern Per Hemmingsson hade återbördat hemmanet från en annan ägare för 225 riksdaler i riksgäldsmynt, (Dmb ht 1804, sid 337).1843 överlät makarna Sikås 5 om ½ tunnland till Anders Nilsson och dottern Britta Hemmingsdotter, 1813-1878, (Lfr). 1849 överlät dom hemmanet till Brittas bror Olof Hemmingsson, 1810-1892, (Lfr), gift 1834 med Armika Abrahamsdotter, 1810-1895, som senast var hemmansägare och födorådstagare i familj 438 i Gåxsjö 2. 1847-05-25 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Hemming Persson i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1126. Bouppteckning för Lucia Olofsdotter 1860-1869.
  • Per Persson, 1784-1868, gift 1823-11-30 med Britta Olofsdotter, 1795-1859, från Åsen, var torpare i Åsen, Hammerdal. 1831-03-12 överlät Per Persson och hustrun Britta Olofsdotter torpet Backe i Åsen till Erik Eriksson och Ingeborg Karlsdotter, (Lfr). Bouppteckning för Britta Olofsdotter, FII:10 (1850-1859), sid 1420. Bouppteckning för Per Persson, F II/11, 1860-1869, sid 578.
  • Lisa Persdotter, 1786-1863, gift 1827-12-02 med Anders Johansson, 1800-1878, från Norge, senast i Kakuåsen. Bouppteckning för Lisa Persdotter, F II/11, 1860-1869, sid 223.
  • Sigga Persdotter, 1793-1879, piga i Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 961.
  Lars Hemmingsson, 1746-1814, från familj 959, gift 1779 med Anna Olofsdotter, 1757-1840, från familj 950 i Sikås 4, övertog 1777-01-22 ett ½ hem om 1 tunnland av fadern, (Lfr). Lars Hemmingssons bomärke visas, (Dmb vt 1792, sid 118). Lars Hemmingsson i Sikås dömdes att betala en skuld om 39 riksdaler 32 skilling i riksgäldsmynt till löjtnanten Johan N. Godéen samt dennes rättegångskostnader, (Dmb ht 1804, sid 339). Lars Hemmingsson hade 1808-03-04 överlåtit sitt skattehemman i Sikås 5 om ½ tunnland till sonen dragon Olof Rask för en summa av 200 riksdaler banco, men ville låta lagfartsansökan vila, då Rask befann sig i kriget i Finland, och man inte visste om han skulle återvända levande, (Dmb ht 1808, sid 214). 1811-11-18 hade Hemming Larsson övertagit halva skattehemmanet Sikås 5, helt om 1 tunnland, av fadern Lars Hemmingsson för en köpesumma av 200 riksdaler banco, och Hemming beviljades lagfart, (Dmb ht 1812, sid 172). 1812-04-11 hölls arvsdelning hos bonden Lars Hemmingsson i Sikås, FII:3 (1807-1819), sid 333. 1840-02-10 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Anna Olofsdotter i Sikås, FII:8 (1840-1844), sid 920. Barn:
  • Olof Larsson Rask, 1782-1852, gift 1808 med Karin Eriksdotter, 1786-1874, familj 868 i nybygget Sikåskälen. 1811-06-29 hölls syn på den gårdsutflyttning som bonden Olof Larsson Rask hade påbörjat i sitt ärvda halva skattehemman i Sikås 5 om 1/2 tunnland. Rätten tillstyrkte 10 års skattefrihet för utflyttningen, (Dmb ht 1811, sid 11). 1828-11-17 sålde Olof Larsson och hustrun Karin Eriksdotter sin hemmansdel i skattehemmanet Sikås 5 om 1/2 tunnland till Lars Jönsson emot en köpesumma av 533 riksdaler och födoråd till änkan Anna Olofsdotter, (Dmb ht 1829, sid 318).
  • Anna Larsdotter, 1788-1866, piga i Hammerdal.
  • Hemming Larsson, 1791-1853, hemmansägare i familj 963 i Sikås 5.
  • Elin Larsdotter, 1793-1878, gift med Erik Persson, familj 841 i nybygget Klumpen.
  • Gunilla Larsdotter, 1800-1842, gift med Per Olofsson, familj 1002 i Sikås 9.
 • FAMILJ 962.
  Jonas Knutsson Westlund, 1778-1856, gift 1810-01-01 med Ingrid Olofsdotter, 1788-1863, från familj 1000 i Sikås 9, var skolmästare och hemmansägare i Sikås 5 samt nybyggare i Sikåskälen. Jonas var son till bonden Knut Olofsson i Västgård, Kall, i dennes andra gifte 1774 med Märet Jonsdotter, 1753-1839. Drängen Jonas Knutsson Westlund hade 1808-02-15 köpt ett ½ tunnland i skattehemmanet Sikås 5 av Hemming Persson, 1779-1847, i familj 960 ovan, för 366 riksdaler 32 skilling banco, och Westlund begärde nu lagfart och fick det beviljat, (Dmb vt 1809, sid 286). Jonas Westlund i Sikås dömdes att böta 3 riksdaler 16 skilling banco för missfirmelse av nämndemannen Per Matsson i Lorås, (Dmb vt 1810, sid 433). 1811-06-29 hölls syn på den utflyttning som bonden Jonas Westlund i skattehemmanet Sikås 5 om 1/2 tunnland hade påbörjat. Hemmanet hade han köpt av Hemming Persson Bror, och rätten tillstyrkte 12 års skattefrihet för utflyttningen, (Dmb ht 1811, sid 10). 1812-05-01 hade kyrkoherden Abraham Burman, 1765-1814, i Hammerdal testamenterat all sin egendom till bonden Jonas Knutsson Westlund i Sikås, (Dmb ht 1814, sid 299). Abraham Burmans bouppteckning visade en behållning av 966 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb vt 1815, sid 415). Bonden Jonas Westlund i Sikås och torparen Johan Wikström i Raftsjöhöjden dömdes att vardera böta 3 riksdaler 16 skilling banco för missfirmelse av en av länsman Öhrling till rätten ingiven skrivelse, (Dmb ht 1821, sid 191). 1850-04-11 överlät J. Westlund och hustrun Ingrid Olofsdotter Sikås 5 om 2/5 tunnland till Jonas Jonsson, (Lfr). 1850-04-13 överlät J. Westlund och hustrun Ingrid Olofsdotter torplägenheten Storfroskiftet till Per Jonsson, (Lfr). 1856-09-29 hölls bouppteckning efter den avlidna förra bonden Jonas Westlund i Sikås, FII:10 (1850-1859), sid 1350. Bouppteckning för Ingrid Olofsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 221. Barn:
  • Abraham Jonsson Westlund, 1810-1880, gift med Engla Lisa Andersdotter, familj 872 i nybygget Sikåskälen.
  • Olof Jonsson, 1812-1883, gift 1845 med änkan Kerstin Eriksdotter, 1813-1900, från familj 354 i Grenås 2, bonde i Raftkälen.
  • Märet Jonsdotter, 1814-1873, gift med Andreas Kämpe, 1814-1904, som var bonde i familj 818 i nybygget Grenåskälen.
  • Knut Westlund, 1815-1891, gift med Kristina Katarina Jonsdotter, familj 953 i Sikås 4.
  • Cecilia Jonsdotter, 1820-före 1902, gift 1847 med Johan Andersson i Sölvsved, Kall.
  • Ingrid Westlund, 1824-1903, bodde i Sikås, Hammerdal. Bouppteckning för Ingrid Westlund, F II/19, 1901-1903, sid 436.
  • Per Westlund, 1826-1905, gift 1850-06-23 med Anna Persdotter, 1827-1909, från familj 171 i Fagerdal 1, torpare i Skarpås, Hammerdal. Bouppteckning för Per Westlund, F II/20, 1904-1905, sid 244.
  • Jonas Jonsson Westlund, 1829-1892, gift 1853-03-13 med Anna Eriksdotter, 1826-1885, från familj 1062 i Yxskaftkälen 5, hemmansägare i Sikås 5. 1850-04-11 överlät J. Westlund och hustrun Ingrid Olofsdotter Sikås 5 om 2/5 tunnland till Jonas Jonsson, (Lfr). Bouppteckning för Jonas Westlund, F II/16, 1890-1894, sid 372. Bouppteckning för Anna Eriksdotter, F II/15, 1885-1889, sid 89.
   • Dottern Anna Westlund, 1856-1953, var gift med Jonas Persson, 1839-1893, i familj 1012 i Sikås 10.
 • FAMILJ 963.
  Hemming Larsson, 1791-1853, från familj 961, var gift 1815-04-02 med Britta Andersdotter, 1788-1865, från familj 415 i Gåxsjö 1. 1811-11-18 hade Hemming Larsson övertagit halva skattehemmanet Sikås 5, helt om 1 tunnland, av fadern Lars Hemmingsson för en köpesumma av 200 riksdaler banco, och Hemming beviljades lagfart, (Dmb ht 1812, sid 172). 1854-01-13 hölls bouppteckning och arvsdelning efter den avlidna bonden Hemming Larsson i Sikås, FII:10 (1850-1859), sid 1294. Bouppteckning för Britta Andersdotter, F II/11, 1860-1869, sid 324. Barn:
  • Lars Hemmingsson, 1817-1898, dräng i Sikås, Hammerdal. Bouppteckning för Lars Hemmingsson, F II/18, 1898-1900, sid 178.
  • Anna Hemmingsdotter, 1819-1898, gift med Per Andersson i familj 432 i Gåxsjö 2.
  • Britta Hemmingsdotter, 1822-1901, gift med Olof Andersson och med dennes broder Anders Andersson i familj 432 i Gåxsjö 2.
  • Anders Hemmingsson, 1824-1905, var den siste hemmansägaren i Sikås 5, innan bostadshusen flyttades till Jamtli, Östersund. Anders Hemmingsson, F II/20, 1904-1905, sid 319.
  • Märet Hemmingsdotter, 1828-1895, gift med Anders Andersson Björk, 1829-1913, i familj 844 i nybygget Lomåsen.
 • FAMILJ 964.
  Erik Eriksson Håff, 1800-1881, från Gärde, Ström, gift 1833-12-01 med Anna Larsdotter, 1802-1893, från familj 978 i Sikås 7, var gratialist och hemmansägare i Sikås 5. Bouppteckning för Anna Larsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 376. Barn:
  • Anna Eriksdotter, 1831-1893, gift 1864-03-26 med Jöns Andersson, 1822-1879, från Brevåg, Lit, som var torpare i Ede 1, Hammerdal. Bouppteckning för Jöns Andersson, F II/13, 1875-1879, sid 479.
  • Britta Eriksdotter, 1834-e 1900, gift 1891 med Erik Eliasson f 1846-10-08 i Berg.
  • Lars Eriksson, 1836-1883, arbetare i Sikås, Hammerdal.
  • Maria Eriksdotter, 1839-1886, gift 1879-01-25 med soldatsonen Anders Gissler, 1837-1918, fältjägare och torpare i Hammerdal. Bouppteckning för Maria Eriksdotter, F II/15, 1885-1889, sid 340.
  • Erik Eriksson Håff, 1843-1923, gift 1875 med Sara Nilsdotter, 1837-1924, från familj 943 i Sikås 3, var hemmansägare i Sikås 5.
Bar
 • Sikås 6, Västgården 
  Några äldre hemmansägare i Sikås 6:
 1. Erik Andersson Lille, var död cirka 1635, och han stod 1613 för 1 tunna, (Rmj). Han bygslade 1619 ½ tunna, (Byg), och 1633 var detta hemman på 1 tunna, (Jb). Erik Jonsson bygslade 1 tunna efter honom, (Byg).
 2. Erik Jonsson, 1590-1636, (Br), bygslade 1635 1 tunna efter Erik Andersson Lille, (Byg). Sara Nn, 1595-e 1649, (Ti), stod som änka för hemmanet om 1 tunnland 1645, (Jb), och hon betalade tiondet 1649, (Ti).
 3. Jon Olofsson, 1634-1694, (Br), stod 1660 för hemmanet om 1 tunnland, (Ti). 1646-1659 var han soldat, (Rul). 1659 dömdes Jon Olofsson för lägersmål med Barbro Nilsdotter, 1640-1697, (Br), från Lit, som han gifte sig med, och han sakfälldes av rätten till 20 marker, (Dmb ht 1659). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 10 av dem var från Sikås: Hustru Märet änka, Tomas Persson, Jöns Eriksson, Olof Svensson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, (Dmb ht 1674, § 2). 1679 betalade Jon tiondet, (Ti). 1689 var Jon Olofsson i Sikås om 1 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). Barn:
  • Märet Jonsdotter, 1663-1731, hemmansägarehustru i familj 965 i Sikås 6.
 • FAMILJ 965.
  Per Andersson, 1658-1727, (C1), med okända anor, gift med Märet Jonsdotter, 1663-1731, (Tp), fanns på sina svärföräldrars hemman 1692, (Rö), och 1702-1714 uppgavs det till 1 tunnland, (Jb). 1694 var Per Anderssons skattehemman i Sikås om 1 tunnland illa bebyggt, och han blev tillsagd att fullgöra sina skyldigheter på fastigheten, (Dmb vt 1694, § 17). Sexmannen Peder Andersson i Sikås avlade sin ed å bok, (Dmb vt 1694, § 20). Per Anderssons hemman i Sikås om 1 tunnland visade sig vid syn ha brister till ett värde av 18 daler silvermynt, som han inom 2 år uppmanades att åtgärda, (Dmb vt 1698, § 29). Kronan övertog 1708-11-23 Sikås 6 om 1 tunnland av Per, och 1716 överlät Per hemmanet till sonen Jon Persson, (Lfr). Per var rotebonde för sonen Anders Kämpe, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Hk). Barn:
  • Karin Persdotter, 1684-1764, gift 1706 med Jöns Jonsson Nyman, familj 995 i Sikås 9.
  • Jon Persson, 1687-1752, hemmansägare i familj 966 i Sikås 6.
  • Anders Persson Kämpe, 1690-1761, gift 1726 med Lisbet Olofsdotter, 1692-1730, från familj 399 i Görvik 3, dragon 1709-1731 i Solberg och Sikås, överlevde fjällkatastrofen i Jämtlandsfjällen 1718/1719, (Sr), och var senast bonde i Gärde, Ström. Dragon Anders Persson Kämpe tilltalade brodern Jon Persson i Sikås, (Dmb vt 1730, § 2).
  • Ingeborg Persdotter, 1695-1758, gift med Erik Jonsson Äng, familj 996 i Sikås 9.
  • Pål Persson Bång, 1698-1750, soldat 1718-1728 i Sikås, överlevde fjällkatastrofen i Jämtlandsfjällen 1718/1719, (Sr). Han var sedan nybyggare i Ottsjön, Föllinge, gift 1725 med Märet Pålsdotter, 1692-1794. Märet var möjligen var dotter till Pål Eriksson Ångerman, 1665-1700, från Ångermanland, soldat och nybyggare i Ottsjön, Föllinge, gift 1690 med Anna Eriksdotter, 1665-1750, från familj 513 i Håxås 4. Barn:
   • Märet Pålsdotter, 1726-1795, gift 1749 med Olof Olofsson, 1720-1805, från Greningen, Lit, nybyggare och bonde i Ottsjön, Föllinge. Sonen Pål Olofsson, 1751-1822, var bonde i Ottsjön. Olof Olofsson var från Greningen, och han hade fram till 1749 varit dräng i Hallviken 8, och hemmanets änka Elin Olofsdotter dömdes att årligen avbetala sin skuld till honom. (Dmb vt 1755, § 8).
   • Anna Pålsdotter, 1731-1788, var första makan till Jonas Nilsson Byfelt, 1744-1805, som senast var nybyggare i Storåbränna, Föllinge. Sonen Olof Jonsson, 1775-1816, var bonde i Storåbränna, Föllinge.
  • Märet Persdotter, 1702-1773, ogift piga i Sikås, Hammerdal.
 • FAMILJ 966.
  Jon Persson, 1687-1752, (Tp), från familj 965 i Sikås 6, var gift 1722 med Anna Matsdotter, 1700-1761, (Br), från familj 688 i Åsen 6, Hammerdal. 1716-11-26 överlät fadern Per Andersson Sikås 6 om 1 tunnland till Jon Persson, (Lfr). Dragon Anders Persson Kämpe tilltalade brodern Jon Persson i Sikås, (Dmb vt 1730, § 2). 1744-11-15 överlät Jon Persson Sikås 6 om 1 tunnland till mågen Erik Mårtensson och hustrun Lisbet Jonsdotter, (Lfr). Barn:
  • Lisbet Jonsdotter, 1724-1798, hemmansägarehustru i familj 967 i Sikås 6.
  • Märet Jonsdotter, 1729-1765, gift med Olof Larsson Kämpe, familj 950 i Sikås 4.
 • FAMILJ 967.
  Erik Mårtensson, 1715-1788, från familj 738 i Hallen 2, soldat Hallskog 1734-1743, (Sr), var gift 1745 med Lisbet Jonsdotter, 1724-1798, från familj 966 i Sikås 6. Han övertog 1744-11-15 Sikås 6 om 1 tunnland av svärfadern, (Lfr). Erik var förutom hemmansägare även klockare och sexman. 1754-06-16 utsågs Erik att tillsammans med kyrkväktaren efterse de sovande samt kontrollera att man inte var vårdslös vid ringningen i kyrkklockorna. Den som somnade i kyrkan fick böta 6 penningar kopparmynt första gången och 9 penningar andra gången. Vårdslöshet vid klockringningen bestraffades med att man sattes i stocken vid kyrkporten utan föregående dom, (Hk). 1783-09-12 överlät Erik Mårtensson ett torp under Sikås 6 till brodern Mårten Grönqvist, (Lfr). 1783-09-12 överlät Erik Mårtensson Sikås 6 om 1 tunnland till sonen Jonas Eriksson, (Lfr). Syn hade hållits på hemmanet Sikås 6 och det blev värderat till 40 riksdaler specie, (Dmb ht 1783, sid 347). 1789-02-02 hölls bouppteckning efter den avlidna Erik Mårtensson i Sikås. Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 123. 1789-04-14 hölls arvsdelning hos änkan Lisbet Jonsdotter efter den avlidna Erik Mårtensson i Sikås, 8 barn var arvtagare, Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 113. Barn:
  • Anna Eriksdotter, 1748-1835, gift med Jonas Lövgren, familj 59 i Ede 3.
  • Britta Eriksdotter, 1750-1842, gift, (C:1/178), med Måns Persson, familj 105 i Ede 7.
  • Mårten Eriksson Grönkvist, 1753-1823, gift med Ingeborg Svensdotter Gröndahl, 1754-1805, från familj 280 i Fyrås 6, var klockare, pipare och bonde i Berget, Ström. 1783-09-12 överlät Erik Mårtensson ett torp under Sikås 6 till Mårten Grönqvist, (Lfr). Olof Byström och Mårten Grönqvist ägde vardera hälften av Zakris Nilssons nybygge och kronohemman i Yxskaftkälen och både Zakris och hans hustru borde åtnjuta födoråd till deras död. Olof lämnade 9 riksdaler 16 skilling till Grönqvist för att denne skulle sköta födorådet, (Dmb vt 1791, sid 6). Per Persson, som var innehavare av ett halvt kronohemman i Yxskaftkälen, bytte 1790-02-13 sitt hemman mot ett torp i Sikås, som ägdes av Mårten Grönqvist, och mot en mellanskillnad av 21 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1791, sid 96). 1794-02-16 sålde Mårten Grönkvist skattehemmanet nr 1 på Berget i Ström om 23/24 tunnland till landbonden Olof Andersson, 1767-1851, i Fyrås för 412 plåtar eller 137 riksdaler 16 skilling uti riksgäldsmynt, (Dmb vt 1794, sid 294).
  • Lisbet Eriksdotter, 1756-1837, bondhustru i Öhn 1, Ström.
  • Jonas Eriksson, 1758-1841, hemmansägare i familj 968 i Sikås 6.
  • Jöns Eriksson, 1760-1840, gift med Britta Persdotter, 1767-1845, från familj 998 i Sikås 9, var hemmansägare i familj 999 i Nordgården, Sikås 9.
  • Kerstin Eriksdotter, 1764-1844, bondhustru i Öhn 1, Ström.
  • Margareta Eriksdotter, 1767-1855, gift med Karl Karlsson Lundberg, 1754-1818, från familj 795 i Hallen 8, furir i Högarna, Häggenås.
 • FAMILJ 968.
  Jonas Eriksson, 1758-1841, från familj 967, gift 1790-04-11 med Lisbet Pålsdotter, 1767-1837, från familj 547 i Lorås 3, övertog 1783-09-12 Sikås 6 om 1 tunnland av fadern, (Lfr). 1826-09-29 sålde Jonas Eriksson och hustrun Lisbeta Pålsdotter hemmanet Sikås 6 om 1 tunnland för att klyvas mellan sönerna Erik och Per emot utlösen av sina bröder Pål, Jonas och Mårten med vardera 95 riksdaler och sina fyra systrar med vardera 47 riksdaler banco samt födoråd till förädrarna. 1826-11-05 överlät Erik sin del till brodern Pål, och hemmanet var värderat till 500 riksdaler, (Dmb ht 1827, sid 188). Bouppteckning för Lisbet Pålsdotter, FII:7 (1835-1839), sid 860. 1841-06-17 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jonas Eriksson i Sikås, FII:8 (1840-1844), sid 957. Barn:
  • Erik Jonsson, 1791-1873, gift med Ingeborg Jönsdotter, 1798-1883, från familj 939 i Sikås 3, var nybyggare i familj 845 i nybygget Lomåsen.
  • Kerstin Jonsdotter, 1794-1873, gift med Anders Jönsson, familj 854 i Nyland, Gåxsjö.
  • Lisbet Jonsdotter, 1796-1886, gift med Anders Björk i familj 844 i nybygget Lomåsen.
  • Pål Jonsson, 1799-1878, hemmansägare i familj 969 i Sikås 6.
  • Jonas Jonsson, 1801-1888, gift 1834 i Föllinge, Z, med Märet Hansdotter, 1813-1853, från Ottsjön, Föllinge, Z, och omgift 1859-12-09 med Märet Persdotter, 1826-1915, från Huse, Häggenås, var skräddare och torpare i Dunderhögen, Sikås, som låg under skattehemmanet Sikås 6. Fotografi av Jonas och makan Märet Persdotter har jag fått som gåva. Bouppteckning för Märet Hansdotter, FII:10, 1850-1859, sid 1352. Bouppteckning för Jonas Jonsson, F II/15, 1885-1889, sid 252.
  • Per Jonsson, 1804-1887, hemmansägare i familj 970 i Sikås 6.
  • Anna Jonsdotter, 1806-1881, gift med Per Mårtensson, familj 1012 i Sikås 10.
  • Britta Jonsdotter, 1809-1895, gift med Per Persson, 1804-1892, hemmansägare i familj 847 i nybygget Länglingen 2.
  • Mårten Jonsson, 1812-1895, gift med Lisbet Hansdotter, 1823-1901, skräddare och bonde i familj 19 i Bye.
 • FAMILJ 969.
  Pål Jonsson, 1799-1878, från familj 968, var gift 1830-03-25 med Anna Hemmingsdotter, 1803-1846, från familj 153 i Ede 11, och omgift 1847-12-05 med Britta Johansdotter, 1815-1900, från familj 989 i Sikås 8. 1826-09-29 sålde Jonas Eriksson och hustrun Lisbeta Pålsdotter hemmanet Sikås 6 om 1 tunnland för att klyvas mellan sönerna Erik och Per emot utlösen av sina bröder Pål, Jonas och Mårten med vardera 95 riksdaler och sina fyra systrar med vardera 47 riksdaler banco samt födoråd till förädrarna. 1826-11-05 överlät Erik sin del till brodern Pål, och hemmanet var värderat till 500 riksdaler, (Dmb ht 1827, sid 188). 1846-12-29 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Anna Hemmingsdotter i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1112, inga bröstarvingar fanns. Bouppteckning för Britta Johansdotter, F II/18, 1898-1900, sid 536. Bouppteckning för Pål Jonsson, F II/13, 1875-1879, sid 444. Barn:
  • Karin Pålsdotter, 1850-1934, var gift år 1871 med Olof Andreasson, 1844-1924, från familj 709 i Åsen 7, som var hemmansägare i Sikås 6. Gården kom till släkten i början av 1700-talet på nuvarande ägares moders sida; nuvarande ägares far erhöll den omkring 1870 genom gifte; ägare Andreas Olofsson 1872-1944, son till Olof Andreasson och Karin Pålsdotter, gift 1898 med Karin Olofsdotter 1874-1916; barn: Karolina 1899, Olof 1900, Paul 1901, Jenny 1906. (SGG 1939/447).
 • FAMILJ 970.
  Per Jonsson, 1804-1887, från familj 968, gift 1832 med Katarina Hansdotter, 1806-1887, övertog 1826-11-24 Sikås 6 om 1 tunnland av föräldrarna tillsammans med brodern Pål, (Lfr). Katarina var dotter till Hans Stigsson, 1765-1845, nybyggare och skattebonde i Ottsjön, Föllinge, gift 1796 med Karin Olofsdotter, 1770-1857, från Nyland, Föllinge. Barn:
  • Lisbet Persdotter, 1834-1897, piga i Sikås, Hammerdal.
  • Katarina Persdotter, 1840-1881, gift med Anders Mårtensson, familj 980 i Sikås 7.
  • Jonas Persson, 1842-1912, gift 1868 med Britta Jönsdotter, 1846-1921, från familj 153 i Ede 11, hemmansägare i Sikås 6.
  • Per Persson, 1849-1903, gift 1875-04-21 med Lisbet Andersdotter, 1852-1944, från familj 869 i nybygget Sikåskälen, var hemmansägare i Sikås 3. Bouppteckning för Per Persson, F II/19, 1901-1903, sid 504.
Bar
 • Sikås 7, Freskgården, Uppnygården 
  FAMILJ 971.
  Pål Persson, 1550-1619, (Br), betalade tiondet 1600 och 1607 med 2 spann/1 tunna, (Ti). 1601 beseglade han ett falskt köpebrev om Haraldsgården, (Jämten 1950/23). 1613 uppgavs hemmanet till 2 tunnor säd, (Rmj), och fanns även 1615 på hemmanet, (Jb). I 1620 års landskyldslängd upptogs hemmanet av bröderna Per och Olof. Barn:
  • Olof Pålsson, 1580-1644, hemmansägare i familj 972 i Sikås 7.
  • Per Pålsson, 1590-1644, hemmansägare i familj 982 i Bånggården, Sikås 8.
 • FAMILJ 972.
  Olof Pålsson, 1580-1644, (Br), från familj 971, stod 1633 för 1 tunna, (Jb), och 1645 fanns änkan Märet på hemmanet, (Mtl). I 1620 års landskyldslängd upptogs hemmanet av bröderna Per och Olof. Barn:
  • Sara Olofsdotter, stod 1645 som hustru i Sikås, (Mtl).
  • Lars Olofsson, 1630-1701, hemmansägare i familj 973 i Sikås 7.
 • FAMILJ 973.
  Lars Olofsson, 1630-1701, från familj 972, stod 1660 för hemmanet, och 1677 uppgavs det till 1 och ½ tunnland, (Jb). 1673-1681 var han nämndeman, (Dmb). 1674 var han en av de bönder i Sikås, som var svarande i en tvist om slått- och starrmyrar och därtill hörande skog, som leget under Hammerdals prästbords ägor, (Dmb e.o.t. 1674). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 10 av dem var från Sikås: Hustru Märet änka, Tomas Persson, Jöns Eriksson, Olof Svensson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, (Dmb ht 1674, § 2). 1679 betalade han tiondet, (Ti), och ersattes 1694 av sonen Mårten Larsson, (Rö). Hustrun är okänd till namn. Barn:
  • Britta Larsdotter, 1654-1744, piga i Sikås, Hammerdal.
  • Mårten Larsson Sik, 1664-1733, hemmansägare i familj 974 i Sikås 7.
  • Lars Larsson, levde 1705 i Sikås, Hammerdal.
  • Kerstin Larsdotter, 1670-1753, gift med Pål Eriksson, familj 926 i Sikås 2.
 • FAMILJ 974.
  Mårten Larsson, 1664-1733, (C1), soldat Sik 1681-1686 i Söre, Lit, (Sr), från familj 973, brukade hemmanet 1694, (Rö), och 1708-1725 uppgavs det till 1 och ½ tunnland, (Jb). Hemmanets dragon Per Eliasson Drake omkom i januari 1719 i den stora fjällkatastrofen, och Mårten fick själv gå in som dragon, (Rul 1720). Mårten var gift med Anna Persdotter, 1657-1738, (C1), från Strand, Ström. Mårten var skriven för Freskgården från början av 1690-talet, och köpte ut syskonen 1693. Dragon från 1681 och kasserad 1720, (Rul 1728). 1697 fick Mårten böta för otidigt sängelag, dvs hans blivande hustru var gravid innan vigseln. 1694 var ett ödesår för Freskgården. En våldsam brand förstörde hela skattehemmanet om 1 och ½ tunnland samt Bånggården, vilken låg knut i knut. Händelsen utspelade sig i maj, och elden hade kommit lös i dragon Erik Jonsson Malmfeldts stugukammare vid middagstid, en söndag och tagit sådan fart, att ingen kunde komma dit in för att se var elden hade börjat. Emellertid hade skorstenen befunnits otät och kalklös. Elden var dock skedd av våda och brandstod utgick. Mårten miste tre stugor, men fick brandstod bara för två, emedan ett hemman på 1 och ½ tunnland kunde behöva två. Vidare brann ett visthus, ett loft över porten, en källarbod till redskapshus, ett hemlighus och en kornlada. Dragonen hade sängkläder och täljstenspanna, som också brann upp, och förloppet hade varit så hastigt, att han med nöd och näppe hann få ut sitt spädbarn. 72 daler skulle utgå i brandstod, (Dmb ht 1694, § 21). 1733-03-01 överlät Mårten Larsson Sikås 7 om 1 och ½ tunnland till sonen, dragon Lars Mårtensson Frisk, (Lfr). Barn:
  • Kerstin Mårtensdotter, 1696-1772, gift med Per Nilsson Krus, familj 311 i Gisselås 1.
  • Ingrid Mårtensdotter, 1699-1782, gift med Jon Eriksson Äng i familj 996 i Sikås 9.
  • Lars Mårtensson Frisk, 1700-1740, hemmansägare i familj 975 i Sikås 7.
 • FAMILJ 975.
  Lars Mårtensson, 1700-1740, (C1), soldat Frisk 1717-1735, (Sr), från familj 974, fick överta hemmanet 1733 om 1 och ½ tunnland. Lars var en av dom karoliner, som överlevde det ödesdigra fjälltåget med Armfelt till Norge vintern 1718/1719, men han förfrös fötterna, (Hk). Lars var gift 1730 med Anna Jönsdotter, 1701-1782, från familj 936 i Sikås 3. Anna Jönsdotter blev omgift 1745 med Olof Pålsson, 1709-1772, från familj 545 i Lorås 3. Olof Pålsson Loberg hade inträtt i äktenskap med änkan Anna Jönsdotter i Sikås, och ville nu överta skattehemmanet i Sikås om 1 och ½ tunnland. Olof hade lagt ned stora kostnader för att återställa det vanbrukade hemmanet. Olof tilläts besitta hemmanet till någon av styvsönerna kunde överta det, (Dmb vt 1747, sid 190). Olof Pålsson informerade rätten 1757 om sin styvson dragon Jöns Larsson Frisk och dennes broder Mårten Larsson om besittningen av föräldrahemmet och föräldrarnas födoråd, (Dmb vt 1757, § 2). 1762-03-29 överlät Lars Mårtensson Sikås 7 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Mårten Larsson och Jöns Larsson, (Lfr). Barn:
  • Jöns Larsson Frisk, 1731-1814, hemmansägare i familj 976 i Sikås 7.
  • Anna Larsdotter, 1733-1804, gift 1752, (Kyr), med Olof Lindal, familj 677 i Åsen 4.
  • Mårten Larsson, 1735-1804, hemmansägare i familj 977 i Sikås 7.
  • Pål Olofsson, 1746-1770, (C:2, sid 253). 1763-10-08 beslöts vid sockenstämman att drängen Pål Olofsson från Sikås skulle sköta skolundervisningen för barnen på Åsen och i Sikås 1764, (Hk).
 • FAMILJ 976.
  Jöns Larsson, 1731-1814, soldat Frisk från familj 975, gift 1759 med Britta Andersdotter, 1738-1808, från Strand, Ström, övertog 1762-03-29 ett ½ hem av Sikås 7 om 1 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). 1785-10-29 hölls laga värdering på Jöns Larssons skattehemman i Sikås 7 om 3/4 tunnland, och då hade han och makan 3 söner. Hemmanet värderades till 50 riksdaler specie, (Dmb vt 1786, sid 5). 1786-01-21 överlät Jöns Larsson Sikås 7 om 3/4 tunnland till sonen Lars Jönsson, (Lfr). Jöns Larssons i Sikås bomärke visas, (Dmb vt 1795, sid 27). Barn:
  • Lars Jönsson, 1761-1831, hemmansägare i familj 978 i Sikås 7.
  • Anders Jönsson, 1764-e 1830, soldat Berg, sedan gift bonde i Digernäs 2, Sunne.
  • Olof Jönsson Engström 1769-1816, gift bonde i Digernäs 2, Sunne.
 • FAMILJ 977.
  Mårten Larsson, 1735-1804, från familj 975, gift 1763 med Karin Eriksdotter, 1734-1766, från Täxan, Ström, och omgift 1769 med Anna Persdotter, 1745-1822, från Näset, Ström, övertog 1762-03-29 ett ½ hem av Sikås 7 om 1 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). 1795-10-12 hölls syn och värdering av Mårten Larssons skattehemman i Sikås 7 om 3/4 tunnland. Hemmanet är beskrivet, barnen är uppräknade, och hemmanet värderades till 50 riksdaler eller 150 plåtar, (Dmb ht 1795, sid 61). 1796-12-08 överlät Mårten Larsson och hustrun Anna Persdotter Sikås 7 om 3/4 tunnland till sonen Lars Mårtensson Nordahl, (Lfr). 1803-04-09 hölls arvsdelningen hos bonden Mårten Larsson i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 364, en son och sju döttrar var arvtagare. 1823-03-01 hölls bouppteckning hos Lars Mårtensson i Sikås efter hans avlidna moder Anna Persdotter, FII:4 (1820-1824), sid 525. Barn:
  • Anna Mårtensdotter, 1765-1854, bondhustru i Stamsele, Ström.
  • Lars Mårtensson Nordahl, 1770-1847, hemmansägare i familj 979 i Sikås 7.
  • Sigrid Mårtensdotter, 1774-1868, bondhustru i Täxan, Ström.
  • Karin Mårtensdotter, 1777-1861, gift 1800 med Mårten Hansson Blix, 1766-1828, från Stamsele, Ström, senast bonde i Ålviken, Föllinge.
  • Ingeborg Mårtensdotter, 1782-1866, bondhustru i Risselås, Ström.
  • Marget Mårtensdotter, 1784-1851, piga i Hammerdal.
  • Britta Mårtensdotter, 1787-1877, gift med Anders Nilsson, 1783-1872, nybyggare och gratialist i familj 809 i nybygget Flykälen.
  • Lucia Mårtensdotter, 1791-1885, gift med Per Olofsson, 1777-1833, som var nybyggare i familj 824 i nybygget Henningskälen.
 • FAMILJ 978.
  Lars Jönsson, 1761-1831, från familj 976, gift med Bengta Mårtensdotter, 1760-1849, från Öhn 3, Ström, övertog 1786-01-21 hemmanet Sikås 7 om 3/4 tunnland av fadern, (Lfr). Bonden Lars Jönsson i Sikås dömdes att betala en skuld om 33 riksdaler och 16 skilling i gångbart mynt till bonden Hans Hansson i Siljeåsen, Ström, (Dmb vt 1809, sid 241). Bonden Lars Jönsson i Sikås dömdes att betala en skuld om 53 riksdaler 13 skilling i riksgäldsmynt till vice länsmannen Mats Höglund i Hammerdal, (Dmb vt 1815, sid 384). 1828-11-17 sålde Olof Larsson och hustrun Karin Eriksdotter sin hemmansdel i skattehemmanet Sikås om 1/2 tunnland till Lars Jönsson emot en köpesumma av 533 riksdaler och födoråd till änkan Anna Olofsdotter, (Dmb ht 1829, sid 318). 1832-11-19 överlät framlidne Lars Jönssons änka Bengta Mårtensdotter Sikås 5 om 1/2 tunnland till sonen Mårten Larsson, (Lfr). 1832-11-19 överlät framlidne Lars Jönssons änka Bengta Mårtensdotter Sikås 7 om 3/4 tunnland till sonen Jöns Larsson, (Lfr). 1831-03-07 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Jönsson i Sikås, FII:6 (1830-1834), sid 699. 1850-02-25 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Benedikta Mårtensdotter i Sikås, FII:10 (1850-1859), sid 1198. Barn:
  • Britta Larsdotter, 1792-1885, gift 1836-06-24 med Erik Johansson, 1792-1845, född och nybyggare i Raftkälen. Bouppteckning för Erik Johansson, F II/13, 1875-1879, sid 119.
  • Mårten Larsson, 1793-1855, ogift hemmansägare. 1832-11-19 överlät moderänkan Bengta Mårtensdotter Sikås 5 om ½ tunnland till Mårten Larsson, (Lfr). Bou i Hammerdals tingslags häradsrätt FII:10 (1850-1859), sid 1326.
  • Karin Larsdotter, 1795-1874, gift med Nils Johansson Rask, 1794-1883, som var hemmansägare i familj 834 i nybygget Kakuåsen.
  • Jöns Larsson, 1798-1879, hade som hushållerska Karin Andersdotter, 1807-1879, från Fyrås. 1832-11-19 överlät moderänkan Bengta Mårtensdotter Sikås 7 om 3/4 tunnland till Jöns Larsson, (Lfr). Bouppteckning för Jöns Larsson, F II/14, 1880-1884, sid 106, saknade bröstarvingar.
  • Anna Larsdotter, 1802-1893, gift med Erik Eriksson Hoff, familj 964 i Sikås 5.
 • FAMILJ 979.
  Lars Mårtensson, 1770-1847, från familj 977, var gift 1798 med Karin Eriksdotter, 1769-1856, från familj 988 i Sikås 8. 1824-03-23 överlät Lars Mårtensson Sikås 7 om 3/4 tunnland till Mårten Larsson enligt en värdering av hemmanet til 400 riksdaler banco emot födoråd till föräldrarna, (Dmb vt 1825 sid 461). 1824-03-23 överlät Lars Mårtensson ett torp under Sikås 7 till sonen Erik Larsson, (Dmb vt 1825 sid 461). 1847-10-18 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Mårtensson i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1133. 1857-12-01 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Karin Eriksdotter i Sikås, FII:10 (1850-1859), sid 1356. Barn:
  • Mårten Larsson, 1799-1874, hemmansägare i familj 980 i Sikås 7.
  • Ingeborg Larsdotter, 1802-1878, gift med Jakob Johansson, 1797-1865, som var hemmansägare i familj 866 i nybygget Raftsjöhöjden.
  • Erik Larsson, 1805-1836, gift torpare i Storhögen, Häggenås.
  • Anna Larsdotter, 1808-1879, torparhustru i Högen, Häggenås.
 • FAMILJ 980.
  Mårten Larsson, 1799-1874, från familj 979, gift 1823 med Elin Andersdotter, 1798-1881, från familj 951 i Sikås 4, övertog 1824-03-23 Sikås 7 om 3/4 tunnland av modern, (Lfr). Barn:
  • Lars Mårtensson, 1824-1898, gift 1862 med änkan Ingrid Nilsdotter, 1826-1922, och han var sockenskräddare, fjärdingsman och hemmansägare i familj 661 i Åsen 2.
  • Anders Mårtensson, 1826-1913, gift 1862-04-26 med Katarina Persdotter, 1840-1881, från familj 970 i Sikås 6, var hemmansägare i Uppnygården, Sikås 7:2. Bouppteckning för Katarina Persdotter, F II/14, 1880-1884, sid 225.
  • Karin Mårtensdotter, 1832-1917, gift med Olof Persson, 1822-1915, i familj 1002 i Sikås 9, som var hemmansägare i Hallen 8.
 • FAMILJ 981.
  Lars Nilsson, 1833-1897, från familj 834 i nybygget Kakuåsen, gift 1855-01-09 med Anna Jönsdotter, 1829-1894, från familj 831 i nybygget Kakuåsen, var hemmansägare och födorådstagare i Freskgården, Sikås 7. Bilder finns på Porträttfynd, Rötter. Bouppteckning för Anna Britta Jönsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 374. Bouppteckning för Lars Nilsson, F II/18, 1898-1900, sid 230. Barn:
  • Karin Larsdotter, 1856-1923, gift med Elias Eriksson, 1848-1917, som var hemmansägare i Ollegården, familj 1020 i Sikås 11.
  • Jöns Larsson, 1858-1940, gift 1884 med Ingeborg Eriksdotter, 1855-1935, från familj 1020 i Sikås 11, var hemmansägare i Sikås 7.
  • Nils Fresk, 1861-1915, gift med Kerstin Eriksdotter, 1858-1908, i familj 946 i Sikås 3.
  • Lars Larsson Fresk, 1864-1949, gift smed i Sikås 7:48, gårdsägare och arrendator.
  • Mårten Larsson, 1867-1956, hemmansägare i Norrgården, Sikås 9.
  • Britta Larsdotter, 1871-1957, gift 1891 med Per Burholm, 1866-1936, arrendator i Sikåskälen, skogsinspektor i Åsen 3:11, Hammerdal.
Bar
 • Sikås 8, Bånggården 
  FAMILJ 982.
  Per Pålsson, 1590-1644, (Br), från familj 971 i Sikås 7, stod 1633 för 1 tunna, (Jb). 1645 stod änkan Märet för hemmanet, och de hade barnen Pål, Nils och Berit, (Mtl 1645). Barn:
  • Pål Persson, 1630-1677, hemmansägare i familj 983 i Sikås 8.
  • Nils Persson, 1631-1656, menig 1652-1656, då han var död i Thorn, Polen.
  • Britta Persdotter, levde 1645 i Sikås, Hammerdal.
 • FAMILJ 983.
  Pål Persson, 1630-1677, (Br), från familj 982, gift med Sara Persdotter, 1640-1700, (C1), stod för hemmanet 1660, och 1677 uppgavs det till 1 och ½ tunnland, (Jb). Pål Persson i Sikås blev sakfälld emot Jöns Eriksson i Sikås för åverkan; Pål fick böta 3 marker och vedergälla skadan efter mätningsmans ordom, (Dmb ht 1653, § 4). 1674 var han en av Sikåsbönderna som var svarande i en tvist om slått- och starrmyrar och därtill hörande skog, som leget under prästbordets ägor, (Dmb e.o.t. 1674). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 10 av dem var från Sikås: Hustru Märet änka, Tomas Persson, Jöns Eriksson, Olof Svensson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, (Dmb ht 1674, § 2). 1679 betalades tiondet för gården, (Ti). Hustrun Sara Persdotter finns som omgift i nästa familj 984. Barn:
  • Karin Pålsdotter, 1670-1756, (Br), hemmansägarehustru i familj 985 i Sikås 8.
 • FAMILJ 984.
  Jon Danielsson, 1651-1711, (Br), från familj 422 i Gåxsjö 2, var dragon 1678, (Rul), och han betalade tiondet 1681-1688, (Ti). 1688-11-26 överlät Jon hemmanet till Karl Eriksson mot sytningslön, (Dmb ht 1688, § 20), och Carl Erikssons hustru överlät hemmanet till Karl och Karins son Erik Karlsson, (Lfr). Jon var gift med änkan Sara Persdotter, 1640-1700, (C1), i familj 983.
  • Daniel Jonsson Sik, 1678-1718, gift 1703 med Anna Hansdotter, 1672-1740, från familj 200 i Fyrås 1, omkom i katastrofen i Jämtlandsfjällen 1718/1719, (Rul).
   • Sonen Hans Danielsson Sik, 1707-1742, gift med Märet Jönsdotter, 1700-1784, från familj 241 i Fyrås 3, var nybyggare i Ottsjön, Föllinge.
    • Sonen Daniel Hansson, 1737-1815, var bonde i Ottsjön, och hade sonen Erik Danielsson, 1782-1857, bonde i familj 1061 i Yxskaftkälen 5.
 • FAMILJ 985.
  Karl Eriksson (Blix), 1633-1698, (Br), från familj 384 i Görvik 2, var hemmansägare i Sikås 8. 1689 uppbjöd Carl Eriksson tredje gången Jon Danielssons hemman i Sikås om 1 och ½ tunnland för sytningslön, varandes på sin hustrus vägnar därtill bördig, (Dmb ht 1689, § 14). Carl fanns på hemmanet 1692-1697, men 1698 var han ersatt av hustru Karin, (Rö). Karl var gift 1688-12-26 med Karin Pålsdotter, 1670-1756, (Br), från familj 983 ovan, (Dmb ht 1689, § 14). 1717-11-23 överlät modern Sikås om 1 och ½ tunnland till sonen Erik Karlsson, (Lfr). Barn:
  • Erik Karlsson Bång, 1690-1779, hemmansägare i familj 986 i Sikås 8.
  • Sara Karlsdotter, 1692-e 1757, piga i Rösta, Ås, Z.
  • Märet Karlsdotter, 1696-1771, gift med Nils Eriksson, 1699-1753, från Stugun, som var nybyggare i Mårdsjön, Stugun.
  Karin Pålsdotter, 1670-1756, (Br), var omgift med Stig Israel Noraeus, 1676-1716, från Sollefteå, som var bonde och nämndeman i Bånggården.
 • FAMILJ 986.
  Erik Karlsson, 1690-1779, (Tp), soldat Bång 1708-1718 i Solberg, (Sr), från familj 985, gift 1717 med Gölin Hemmingsdotter, 1691-1783, (C2), från familj 335 i Grenås 1, övertog 1717-11-23 Sikås om 1 och ½ tunnland av modern, (Lfr). I juli 1718 hade dragon Erik Bång antagit hemmansbruk och för sig inställt dragon 81 Pål Persson Bång, jämte, (Rul). 1757 blev Erik Karlsson stämd av nybyggaren Jon Stigsson i Ottsjön, dragonen Israel Nordqvist, änkorna Märet Karlsdotter i Mårdsjön och Maria Stigsdotter i Rösta samt gamla pigan Sara Karlsdotter i Rösta om deras innestående lösen i deras moders skattehemman i Sikås, (Dmb vt 1757, § 21). Syskonen och halvsyskonen ovan hade träffat en förlikning med Erik Karlsson, som innebar att de var och en fick ta emot tolv daler silvermynt för deras arvsrätt i Sikåshemmanet, (Dmb ht 1757, § 5). Barn:
  • Karl Eriksson Bång, 1719-1743, avled som soldat i Stockholms skärgård, (Hk).
  • Hemming Eriksson Byfelt, 1722-1813, hemmansägare i familj 987 i Sikås 8.
  • Ingrid Eriksdotter, 1725-1811, gift med Per Eriksson, familj 414 i Gåxsjö 1, och omgift 1785 med Jöns Nilsson Åström, familj 243 i Fyrås 3.
  • Stig Eriksson Wikman, 1729-1806, soldat 1748-1757 i Görvik, (Sr), och senast bonde i Ottsjön, Föllinge, gift 1761 med Anna Hansdotter, 1733-1809, nybyggardotter från Ottsjön, Föllinge. Dragonen Stig Eriksson Lindfeldt uppgav för rätten att han hade sålt sin arvslott i skattehemmanet Sikås 8 till sin broder Hemming Eriksson för 40 daler silvermynt, (Dmb ht 1756, § 19). Nybyggaren Jonas Stigsson i Ottsjön ville på grund av sin ålder och avsaknad av bröstarvingar överlåta nybygget till till sin halvbroder Erik Karlssons i Sikås son dragonen Stig Eriksson Wikman, vilket bifölls av rätten, (Dmb ht 1757, § 2).
   • Dottern Märet Stigsdotter, 1764-1821, gift med Erik Olofsson, 1764-1855, som var hemmansägare i familj 443 i Gåxsjö 3.
  • Erik Eriksson Byfelt, 1731-1781, hemmansägare i familj 988 i Sikås 8.
  • Karin Eriksdotter, 1735-1814, var gift 1759 med Jonas Åkerdal, död 1771, som var länsman i Fanbyn, Sundsjö och lapplänsman. Karin var sedan gift med bonden, änklingen Pål Eriksson, 1724-1803, i Österåsen, Häggenås. Lapplänsmannen Jonas Åkerdahl angav att dragonerna Olof Fyrsten och Israel Hallström i början av 1757 på allmän väg vid Hallen slagit honom blodig. Vid samma tillfälle hade drängen Erik Jonsson i Gisselås och dragonen Israel Hallqvist varit tillstädes. Dragonerna Fyrsten och Hallström dömdes att böta vardera cirka 30 daler silvermynt, (Dmb vt 1757, 4)
 • FAMILJ 987.
  Hemming Eriksson, 1722-1813, soldat Byfelt 1743-1750 i Sikås, (Sr), från familj 986, hemmansägare och nämndeman, gift med Anna Eriksdotter, 1734-1822, från familj 927 i Sikås 2, övertog 1760-04-23 ett ½ hem av Sikås 8 om 1 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). 1786-09-15 överlät Hemming Eriksson Sikås 8 om 3/4 tunnland till sonen, dragon Erik Nordvall, (Lfr). Hemming Erikssons i Sikås 8 bomärke visas, (Dmb ht 1786, sid 52). 1793-10-19 hölls syn och värdering på nämndemannen Hemming Eriksson skattehemman Sikås 8 om 3/4 tunnland. Hemmanet är beskrivet, barnen uppräknade, och hemmanet värderas till 200 plåtar eller 66 riksdaler 32 skilling. (Dmb ht 1793, sid 232). 1793-12-06 överlät Hemming Erikssons barn Sikås 8 om 3/4 tunnland till sonen Karl Hemmingsson, (Lfr). 1797-02-18 överlät Karl Hemmingsson Sikås 8 om 3/4 tunnland till Mårten Johansson och dottern Anna Hemmingsdotter, men på grund av bördsrätt har hemmanet övergått till säljarens broder Johan Hemmingsson, (Lfr). Barn:
  • Gölin Hemmingsdotter, 1757-1794, gift med Anders Månsson, 1763-1814, nybyggare i Hökvattnet, Föllinge.
  • Anna Hemmingsdotter, 1759-1848, gift 1789 med Mårten Johansson, 1755-1848, från Marieby, Z, torpare i Sikås. 1824-04-23 överlät, efter lottning mellan de 4 syskonen, Mårten Johansson och hustrun Anna Hemmingsdotter sitt torp under Sikås 8 till ett värde av 88 riksdaler banco till Christina Mårtensdotter och hennes make hornblåsaren Hans Eng emot födoråd till säljarna och utlösen av syskonen. De nämda personer hade skrivit under med sin bomärken, (Dmb ht 1824, sid 401). 1828-09-08 sålde Hans Eng och makan Kristina Mårtensdotter sitt torp Jobacken under skattehemmanet Sikås 8 till Erik Persson emot en köpesumma av 286 riksdaler, (Dmb ht 1829, sid 317). 1827-04-23 hölls arvsskifte hos torparen Mårten Johansson och makan Anna Hemmingsdotter i Sikås, FII:5 (1825-1829), sid 625.
  • Erik Nordvall, 1762-1790, hemmansägare i Sikås 8, soldat 1781-1790 i Gåxsjö, då han var död som soldat i Finland, (Sr).
  • Karin Hemmingsdotter, 1765-1836, piga i Sikås, Hammerdal. 1829-11-14 köpte gamla pigan Karin Hemmingsdotter ett torp under skattehemmanet Sikås 7 av Lars Huss för en köpesumma av 100 riksdaler, (Dmb ht 1829, sid 291). 1836-05-07 hölls bouppteckning hos torparen Lars Huss i Sikås efter gamla pigan Karin Hemmingsdotter, FII:7 (1835-1839), sid 835.
  • Karl Hemmingsson, 1768-1830, gift 1805 med Karin Eriksdotter, 1767-1856, från familj 36 i Fyrås 6, och han var torpare i familj 33 i Kallsnäs, Mo. 1797-02-17 sålde Karl Hemmingsson i Sikås sitt skattehemman i Sikås 8 om 3/4 tunnland, som han hade vunnit genom lottning, till sin syster Anna och hennes make Mårten Johansson. Hemmanet var värderat till 66 riksdaler 32 skilling, och köpeskillingen sattes till 20 riksdaler, (Dmb vt 1797, sid 10).
  • Johan Hemmingsson, 1771-1850, hemmansägare i familj 989 i Sikås 8.
  • Per Hemmingsson, 1774-1822, dräng i Sikås, Hammerdal.
  • Kerstin Hemmingsdotter, 1780-1859, piga i Sikås, Hammerdal. Bou finns i Hammerdals tingslags häradsrätt FII:10 (1850-1859), sid 1431.
 • FAMILJ 988.
  Erik Eriksson, 1731-1781, soldat Byfelt 1750-1757 i Sikås, (Sr), från familj 986, gift 1758 med Ingeborg Persdotter Gröndahl, 1731-1822, från familj 913 i Sikås 1, övertog 1760-04-23 ett ½ hem av Sikås 8 om 1 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). 1792-10-05 hölls syn på skattehemmanet Sikås 8 om 3/4 tunnland i närvaro av änkan Ingeborg Persdotter, sonen Erik, sonen Per, dottern Lucia gift med Per Larsson i Solberg, Gölin gift med Hemming Persson i Ede, Ingeborg gift med Johan Wikström, samt dottern Karin. Hemmanet värderades till 66 riksdaler 32 skilling specie, och den av sönerna som inte vann lottkastningen skulle få bygga ett torp på hemmanet. Per vann lottkastningen, (Dmb ht 1792, sid 166). 1800-04-17 hölls arvsdelning hos änkan Ingeborg Persdotter i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 243. 2 söner och 4 döttrar var arvtagare. Barn:
  • Lucia Eriksdotter, 1759-1839, gift med Per Larsson, familj 627 i Solberg 6.
  • Gölin Eriksdotter, 1761-1822, gift med Hemming Persson, familj 127 i Ede 9.
  • Ingeborg Eriksdotter, 1764-1844, gift med Johan Wikström, 1754-1831, senast torpare i Raftkälen. 1844-05-04 hölls bouppteckning efter den avlidna torparänkan Ingeborg Eriksdotter i Raftsjöhöjden, FII:8 (1840-1844), sid 1049.
  • Erik Eriksson, 1766-1858, gift med Anna Pålsdotter, familj 499 i Håxås 2.
  • Karin Eriksdotter, 1769-1856, gift med Lars Nordahl, familj 979 i Sikås 7.
  • Per Eriksson, 1773-1808, hemmansägare i familj 990 i Sikås 8.
 • FAMILJ 989.
  Johan Hemmingsson, 1771-1850, från familj 987, gift 1808-04-03 i Borgvattnet, Z, med Karin Svensdotter, 1783-1870, från familj 875 i nybygget Skallsjön, var hemmansägare i Bånggården. 1797-02-18 överlät Karl Hemmingsson Sikås 8 om 3/4 tunnland till Mårten Johansson och hustrun Anna Hemmingsdotter, men på grund av bördsrätt har hemmanet övergått till säljarens broder Johan Hemmingsson, (Lfr). Bönderna Per Larsson och Johan Hemmingsson ägde vardera hälften av hemmanet Sikås 8 och Olof Karlsson ägde hemmanet Sikås 11; 1826-03-03 gjordes ett jordabyte mellan hemmanen, (Dmb vt 1826, sid 5). 1850-03-30 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Johan Hemmingsson i skattehemmanet Sikås 8, FII:10 (1850-1859), sid 1197. Barn:
  • Anna Johansdotter, 1809-1858, gift med Göran Svensson, familj 477 i Viken 2.
  • Karin Johansdotter, 1811-1869, gift med Måns Larsson, familj 1003 i Sikås 9.
  • Britta Johansdotter, 1815-1900, gift med änklingen Pål Jonsson, familj 969 i Sikås 6.
  • Gölin Johansdotter, 1818-1891, piga i Sikås, Hammerdal. Bouppteckning för Gölin Johansdotter, F II/16, 1890-1894, sid 257.
  • Sven Johansson, 1821-1899, gift 1849 med Helena Larsdotter, familj 992 i Sikås 8.
  • Kerstin Johansdotter, 1825-1907, piga i Sikås, Hammerdal. Bouppteckning för Kerstin Johansdotter, F II/21, 1906-1907, sid 415.
 • FAMILJ 990.
  Per Eriksson, 1773-1808, från familj 988, var hemmansägare i Sikås 8. 1792-10-05 hölls syn på skattehemmanet Sikås 8 om 3/4 tunnland i närvaro av änkan Ingeborg Persdotter, sonen Erik, sonen Per, dottern Lucia gift med Per Larsson i Solberg, Gölin gift med Hemming Persson i Ede, Ingeborg gift med Johan Wikström, samt dottern Karin. Hemmanet värderades till 66 riksdaler 32 skilling specie, och den av sönerna som inte vann lottkastningen skulle få bygga ett torp på hemmanet. Per vann lottkastningen, (Dmb ht 1792, sid 166). Per var gift 1799-11-10 med Märet Eriksdotter, 1776-1835, från familj 719 i Åsen 8. 1808-08-22 hölls bouppteckning efter avlidna bonden Per Eriksson i Sikås, FII:3 (1807-1819), sid 287. 1809-10-21 hölls avvittring hos änkan Märet Eriksdotter i Sikås, FII:3 (1807-1819), sid 297. 1828-11-17 överlåter efter lottkasning framlidne Per Erikssons änka Margareta Eriksdotter och hennes senare man Per Larsson skattehemmanet Sikås 8 om 3/4 tunnland till sonen Per Persson, och ett torp under Sikås 8 till sonen Erik Persson. Lösen av syskonen sattes efter ett hemmansvärde av 800 riksdaler, (Dmb ht 1829, sid 320). Barn:
  • Erik Persson, 1800-1858, gift 1829-03-29 med Anna Svensdotter, 1804-1885, från familj 476 i Viken 2, var torpare i Sikås 8. 1828-09-08 sålde Hans Eng och makan Kristina Mårtensdotter sitt torp Jobacken under skattehemmanet Sikås 8 till Erik Persson emot en köpesumma av 286 riksdaler, (Dmb ht 1829, sid 317). 1858-04-22 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Erik Persson i Sikås, FII:10 (1850-1859), sid 1382.
  • Per Persson, 1803-1884, gift 1829 med Sara Larsdotter, familj 991 i Sikås 8.
  • Ingeborg Persdotter, 1806-1893, gift med Johan Andersson i familj 951 i Sikås 4.
  • Elias Persson, 1808-1862, dräng i Sikås. Bouppteckning för Elias Persson, F II/11, 1860-1869, sid 183.
  Per Larsson, 1781-1873, från familj 417 i Gåxsjö 1, var gift 1809-12-29 med Per Erikssons änka Märet Eriksdotter, 1776-1835, och han var hemmansägare och nämndeman i Sikås 8. 1835-06-09 hölls bouppteckning hos nämndemannen Per Larsson i Sikås efter hans avlidna hustru Märet Eriksdotter, FII:7 (1835-1839), sid 816.
  • Dottern Britta Persdotter, 1811-1891, gift med Måns Hemmingsson, 1807-1891, från familj 916, som var hemmansägare i familj 923 i Sikås 1.
 • FAMILJ 991.
  Per Persson, 1803-1884, från familj 990, hemmansägare och nämndeman i Sikås 8, var gift 1829 med Sara Larsdotter, 1806-1887, från familj 917 i Sikås 1. 1828-11-17 överlät moderänkan Märet Eriksdotter och styvfadern Sikås 8 om 3/4 tunnland till Per Persson, (Lfr). Per uppförde den stuga som nu är Sikås fornstuga, (Jä 1950). Barn:
  • Märet Persdotter, 1830-1913, gift 1859 med Anders Mårtensson, 1826-1917, från familj 931 i Sikås 2, skräddare och hemmansägare i Nygården, Sikås 8.
  • Sara Persdotter, 1841-1913, gift 1860 med Jonas Andersson, 1836-1903, från familj 953 i Sikås 4, hemmansägare och nämndeman i Västernygården, Sikås 8. Bilder från familjen finns hos Porträttfynd, Rötter. Bouppteckning för Jonas Andersson, F II/20, 1904-1905, sid 24.
 • FAMILJ 992.
  Sven Johansson, 1821-1899, från familj 989, gift 1849-06-10 med Helena Larsdotter, 1818-1895, från familj 840 i nybygget Kilen, var hemmansägare i Sikås 8. Bouppteckning för Sven Johansson, F II/18, 1898-1900, sid 534. Bouppteckning för Helena Larsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 151. Barn:
  • Johan Svensson, 1850-1920, snickare i Sikås, Hammerdal.
  • Lars Svensson, 1855-1939, hemmansägare i Sikås 8, Hammerdal.
  • Sven Svensson, 1857-1936, hemmansägare i Sikås 8, Hammerdal.
  • Erik Svensson, 1859-1941, torpare i Sikås 6:11 och 10, Hammerdal.
Bar
 • Sikås 9, Nordgården 
  FAMILJ 993.
  Erik Andersson Store, 1585-1663, (Br), betalade tiondet 1600 och 1607 med 1 fjärding, (Ti). 1613-1633 stod han för 1 tunna och 1645 stod han för 1 tunnland, (Rmj, Jb). 1613 hade Erik, brodern Per och systern Ragnhild andelar i gården, (Rmj). Hustrun var Märet Persdotter, 1610-1689; ?var hon möjligen från familj 393 i Görvik 3, (Mtl). 1649 betalade Erik Andersson tiondet, (Ti), och han fanns på hemmanet 1660-1663, (Jb). Barn:
  • Anders Eriksson, 1630-1687, (Br), var soldat i Sikås 1646-1648 och 1676-1678, (Rul). Han svarade 1662 på sin faders vägnar vid tinget, (Dmb vt 1662), och stod för 1 tunnland skatte 1677, (Jb). 1680-04-04 testamenterade han hemmanet till Jon Eriksson i familj 994 mot sytning, (Lfr). Jon Eriksson i Sikås uppbjöd tredje gången Anders Erikssons hemman i Sikås för sytning, (Dmb vt 1681, § 11.
 • FAMILJ 994.
  Jon Eriksson, 1645-1698, (Tp), tidigare hemmansägare i Viken 2, (Dmb ht 1674, § 2), övertog 1680-04-04 hemmanet Sikås 9, (Lfr), och han stod för 1 tunnland 1692-1697, och ersattes 1698 av hustru Lisbet, (Rö). Jon var gift med Lisbet Jönsdotter, 1649-1723, (C1), från familj 935 i Sikås 3. Jon Erikssons hemman i Viken uppbjöds första gången, (Dmb ht 1673, § 9). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 2 av dem var från Viken: Christian Persson och Jon Eriksson, (Dmb ht 1674, § 2). Salige Welam Perssons änka i Fyrås hustru Märit Hansdotter fordrade av Jon Eriksson i Sikås resterande 12 riksdaler in Specie för Viken-hemmanet, som han 1673-03-25 hade tillhandlat för 50 riksdaler in Specie, och som han sedermera hade försålt til Erik Hansson i Viken, vilken har lovat dessa penningar betala, dock icke in Specie utan efter 4 ort och 8 skilling för var riksdaler, och emedan dessa penningar ej till datum erlagda är; prövar rätten skäligt att var söker sin man, det Jon Eriksson är efter sitt upprättade köpeskrift med salige Welam förpliktad betala de 12 resterande Specie riksdaler i samma myntsort, som utlovat är, och Jon söke sedan sin man Erik Hansson det bäst han kan och gitter, (Dmb ht 1679, § 11). Jon Eriksson i Sikås uppbjöd tredje gången Anders Erikssons hemman i Sikås för sytning, (Dmb vt 1681, § 11. Jon Eriksson, hustru Lisbeta, barnen: Jöns, Erik, Abraham, Sara och Ingeborg, (A1:1/53). Barn:
  • Sara Jonsdotter, 1678-1724, piga i Sikås, Hammerdal.
  • Jöns Jonsson Nyman, 1679-1719, hemmansägare i familj 995 i Sikås 9.
  • Erik Jonsson Äng, 1682-1748, hemmansägare i familj 996 i Sikås 9.
  • Abraham Jonsson Sjöberg, 1689-1742, död som soldat i Stockholms skärgård, (Rul 1745).
 • FAMILJ 995.
  Jöns Jonsson, 1679-1719, (Tp), soldat Nyman 1703-1715 i Sikås, (Sr), från familj 994, stod som brukare 1702, (Rö). 1705-06-07 överläts (inget namn) ett hemman i Sikås till Jöns Jonsson, (Lfr). 1708-1714 uppgavs det till 1 tunnland, (Jb). 1706 gifte sig Jöns med Karin Persdotter, 1684-1762, (Br), från familj 965 i Sikås 6. På hemmanet fanns hos Jöns Jonssons änka, dragonen Erik Jonsson Äng, som hade överlevt fjällkatastrofen nyåret 1718/1719, (Rul). 1724-03-11 överlät framlidne Anders Erikssons framlidne son Jöns Jonssons änka Karin Persdotter Sikås om 1 tunnland till Erik Jonsson Äng, (Lfr).
  • Jon Jönsson Lindkvist, 1709-1769, (A I/3/34), gift med Sigrid Olofsdotter, 1702-1788, från familj 675 i Åsen 4, var soldat 1729-1762 under hela 33 år i Gåxsjö, Hammerdal, fick avsked på grund av sjukdom, gammal, värk i länden, (Sr). Gratialisten Jon Lindqvist 56 år och dess hustru Sigrid Olofsdotter 62 år, vilka var sjukliga och fattiga, hade ingen annan hemvist än hos mågen nybyggaren Israel Olofsson, vilken själv hade det svårt med födan, (Dmb ht 1764, sid 173).
  • Märet Jönsdotter, 1711-e 1746, piga hos sin farbror i Sikås.
  • Per Jönsson, 1713-1793, gift med Britta Göransdotter, 1727-1795, i familj 638 i Åsen 1, och han var torpare i Åsen.
  • Lisbet Jönsdotter, 1716-1792, gift med Olof Persson, 1717-1806, nybyggare i familj 813 i nybygget Fullsjön.
 • FAMILJ 996.
  Erik Jonsson, 1682-1748, (Tp), soldat Lind och Äng i Fyrås 1705-1729, fick avsked för hemmansbruk, (Sr), från familj 994, var gift 1709 med Kerstin Jonsdotter, 1688-1715, från familj 504 i Håxås 3, moder till Jon Eriksson Äng. 1724-03-11 överlät framlidne Anders Erikssons framlidne son Jöns Jonssons änka Karin Persdotter Sikås om 1 tunnland till Erik Jonsson Äng, (Lfr). Erik Äng var omgift 1719 med Gertrud Olofsdotter, 1690-1723, från familj 482 i Håxås 1, men äktenskapet var barnlöst. Erik Äng var gift tredje gången 1724, med Ingeborg Persdotter, 1695-1758, (Br), från familj 965 i Sikås 6, och hon överlät 1749-04-01 som änka Sikås 9 om 1 tunnland till sonen Per Eriksson, (Lfr). Dragon Erik Äng, hustru Gertrud död, hustru Ingeborg, son Jon, (A1:1/285). Barn:
  • Jon Eriksson Äng, 1710-e 1741, gift 1733 med Ingrid Mårtensdotter, 1699-1782, från familj 974 i Sikås 7, var soldat 1729-e 1741, senast i Livgardet, (Sr), och bonde i Sikås 9.
   • Dottern Kerstin Jonsdotter, 1734-1819, gift med Per Jonsson Ammarström, 1734-1820, i familj 998 i Sikås 9.
  • Märet Eriksdotter, 1727-1824, gift 1759 med Olof Jonsson Lindahl, 1734-1804, i familj 309 i Gisselås 1.
  • Per Eriksson, 1729-1777, hemmansägare i familj 997 i Sikås 9.
  • Lisbet Eriksdotter, 1731-1759, gift med Erik Hansson Åsfelt, familj 668 i Åsen 3.
  • Jöns Eriksson Ängström, 1733-1801, gift med Kerstin Persdotter, 1741-1810, och han var hemmansägare i familj 761 i Hallen 4.
  • Kerstin Eriksdotter, 1736-1823, bondhustru i Mårdsjön, Stugun.
 • FAMILJ 997.
  Per Eriksson, 1729-1777, (Tp), från familj 996, övertog 1749-04-01 Sikås 9 om 1 tunnland av moderänkan, (Lfr). 1759 hade syskonen överenskommit att Per Eriksson skulle överta fadersgården Sikås 9, och i lösen skulle Per betala till sina syskon 120 daler silvermynt, (Dmb ht 1759, sid 126). Även 1761-04-02 överlät Erik Jonsson Sikås 9 om 1 tunnland till Per, (Lfr), gift 1758 med Ingeborg Eriksdotter, 1734-1823, från Rösta, Ås. 1774-12-13 överlät Per Eriksson Sikås 9 om 1/3 tunnland till Per Jönsson Ammerström, (Lfr). Vid syn på skattehemmanet Sikås 9 om 2/3 tunnland värderades det till 36 riksdaler 36 skilling, (Dmb vt 1779, sid 263). Barn:
  • Erik Persson Hall, 1759-1789, övertog 1779-01-22 hemmanet Sikås 9 om 2/3 tunnland av moderänkan Ingeborg Eriksdotter, (Lfr). 1784-09-13 sålde Erik Persson sin avlidna faders arvejord skattehemmanet Sikås 9 om 2/3 tunnland till sin äldsta syster Cecilia Persdotter och hennes tillkommande man Olof Persson för 33 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1784, sid 148).
  • Cecilia Persdotter, 1761-1852, gift med Olof Persson, familj 1000 i Sikås 9.
  • Ingeborg Persdotter, 1762-1838, gift med Olof Persson Dalbom, 1745-1822, som var hemmansägare i familj 186 i Solberg 4.
  • Karin Persdotter, 1768-1832, piga i Sikås, Hammerdal.
 • FAMILJ 998.
  Per Jonsson, 1734-1820, soldatson Flygare från familj 182 i Fagerdal 2, gift 1758 med Kerstin Jonsdotter, 1734-1819, från familj 996 i Sikås 9, var soldat Ammarström 1752-1776 i Solberg, fick avsked för hemmansbruk, (Sr), och han var hemmansägare i Sikås 9. 1791-11-15 hölls syn på Per Jonsson skattehemman i Sikås 9 om 1/3 tunnland, och det värderades till 33 riksdaler 16 skilling specie. Förutom makarna var de båda döttrarnas makar torparen Per Persson och drängen Jöns Eriksson närvarande. Jöns Eriksson och makan Britta Persdotter fick överta hemmanet och skulle verkställa födorådet till Per och hustrun Kerstin Jonsdotter, (Dmb ht 1791, sid 73). 1818-11-17 överlät Jöns Eriksson och hustru Britta Persdoter Sikås 9, om 1/3 tunnland till Per Jönsson, (Lfr). 1820-03-27 överlät Per Jönsson Sikås 9 om 1/3 tunnland till Erik Jönsson, (Lfr). 1792-04-10 hölls arvsdelning hos bonden Per Jonsson i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 157a. Barn:
  • Ingrid Persdotter, 1764-1858, gift 1788 med Per Persson, 1753-1833, torparson från Flygaråkern i Sikås, nybyggare i Yxskaftkälen och torpare i Sikås 6. 1808-11-30 hade de barnlösa makarna Per Persson och Ingrid Persdotter som gåva givit till bonden Lars Hansson i Gåxsjö 155 riksdaler och 26 skilling mot födoråd av denne, (Dmb vt 1809, sid 238). Lars Hansson i Gåxsjö 2 och Per Persson hade en tvist om födorådet och kontraktet upphävdes, (Dmb ht 1815, sid 430). 1810-03-30 sålde Erik Wik och hustrun Greta Larsdotter deras odelstorp under skattehemmanet Sikås 6 till inhysemannen Per Persson och dennes hustru emot en köpesumma av 177 riksdaler 21 skilling banco, (Dmb vt 1821, sid 196). 1858-10-02 hölls bouppteckning efter den avlidna åldriga änkan Ingrid Persdotter i Sikås, FII:10 (1850-1859), sid 1396; bröstarvingar saknades; systersonen Jonas Jönsson var arvtagare.
  • Britta Persdotter, 1767-1845, gift med Jöns Eriksson, familj 999 i Sikås 9.
 • FAMILJ 999.
  Jöns Eriksson, 1760-1840, från familj 967 i Sikås 6, gift 1789 med Britta Persdotter, 1767-1845, från familj 998 i Sikås 9, var hemmansägare i Sikås 9. 1791-12-05 överlät Per Jönsson d. y. och hustru Kerstin Jonsdotter Sikås 9 om 1/3 tunnland till Jöns Eriksson och hustru Britta Persdotter, (Lfr). Jöns Eriksson i skattehemmanet Sikås 9 hade 1814-03-29 sålt ett torp i Bukallhögen i Sikås till förstärkningskarlen Moses Holmer och dennes familj att bruka under deras livstid för en köpesumma om 66 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb ht 1814, sid 315). 1818-11-17 överlät Jöns Eriksson och hustrun Britta Persdotter skattehemmanet Sikås 9, om 1/3 tunnland till sonen Per Jönsson emot födoråd till föräldrarna och lösen av syskonen enligt ett hemmansvärde av 222 riksdaler banco, (Dmb ht 1819, sid 212). Barn:
  • Per Jönsson, 1791-1871, gift 1826-04-16 med Karin Jonsdotter, 1804-1883, från Boberg, Borgvattnet, hemmansägare och skomakare i Sikås 9. 1818-11-17 överlät Jöns Eriksson och hustrun Britta Persdotter skattehemmanet Sikås 9, om 1/3 tunnland till sonen Per Jönsson emot födoråd till föräldrarna och lösen av syskonen enligt ett hemmansvärde av 222 riksdaler banco, (Dmb ht 1819, sid 212). 1820-03-24 sålde bonden Per Jönsson i skattehemmanet Sikås 9 om 1/3 tunnland till brodern Erik Jönsson för en köpesumma av 324 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb vt 1820, sid 141).
   • Dottern Kerstin Persdotter, 1841-1920, var gift 1861-06-02 med Carl Johan Fjäll, 1834-1920, från Undersåker, Z, som var spelman, Lapp-Nils elev, fältjägare i Åsen, och torpare i Ollebacken, Sikåskälen, Hammerdal. Makarna med deras torp i Ollebacken finns på bild nr: 83X222:12 hos Jamtli bildarkiv.
  • Lisbet Jönsdotter, 1793-1887, gift med Olof Andersson i familj 951 i Sikås 4.
  • Erik Jönsson, 1796-1889, hemmansägare i familj 1001 i Sikås 9.
  • Jonas Jönsson, 1802-1887, gift torpare i Sikås 9, Hammerdal.
  • Mårten Jönsson, 1804-1882, gift med Kerstin Mårtensdotter, 1816-1875, och han var hemmansägare i familj 1011 i Sikås 10.
 • FAMILJ 1000.
  Olof Persson, 1761-1844, från familj 657 i Åsen 2, var gift 1785 med Cecilia Persdotter, 1761-1852, från familj 997. 1784-09-13 sålde Erik Persson sin avlidna faders arvejord skattehemmanet Sikås 9 om 2/3 tunnland till sin äldsta syster Cecilia Persdotter och hennes tillkommande man Olof Persson för 33 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1784, sid 148). 1793-02-11 sålde Olof Persson sin andel i skattehemmanet Åsen 2 till sin broder Anders Åsfeldt för 13 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1793, sid 212). 1844-11-18 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Persson i Sikås, FII:9 (1845-1849), sid 1054. Barn:
  • Ingrid Olofsdotter, 1788-1863, gift med Jonas Knutsson, familj 962 i Sikås 5.
  • Per Olofsson, 1801-1878, torpare, hemmansägare i familj 1002 i Sikås 9.
 • FAMILJ 1001.
  Erik Jönsson, 1796-1889, från familj 998 i Sikås 9, gift 1823 med Karin Christensdotter, 1800-1883, från familj 1116 i Sikås 3, var hemmansägare i Sikås 9. 1820-03-24 sålde bonden Per Jönsson i skattehemmanet Sikås 9 om 1/3 tunnland till brodern Erik Jönsson för en köpesumma av 324 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb vt 1820, sid 141). Barn:
  • Lisbet Eriksdotter, 1827-1908, gift 1852 med Olof Olofsson, 1827-1912, från familj 190 i Fagerdal 2, hemmansägare i Nordgården, Sikås 9.
 • FAMILJ 1002.
  Per Olofsson, 1801-1878, från familj 1000, gift 1822 med Gunilla Larsdotter, 1800-1842, från familj 961 i Sikås 5, och omgift 1843 med Sofia Albertina Söderström 1808-1886, barnhusbarn från Stockholm, var torpare och hemmansägare i Sikås 9, Hammerdal. 1842-10-26 hölls bouppteckning hos torparen Per Olofsson i Sikås efter hans avlidna hustrun Gunilla Larsdotter, FII:8 (1840-1844), sid 978, då makarna hade 4 söner. Barn:
  • Olof Persson, 1822-1915, gift 1856 med Karin Mårtensdotter, 1832-1917, från familj 980 i Sikås 7, var sockenskräddare och hemmansägare i Håxåsen, Hammerdal.
  • Lars Persson, 1825-1849, då han bodde i Sikås, Hammerdal.
  • Per Persson, 1828-1849, då han bodde i Sikås, Hammerdal.
  • Hemming Persson, 1830-1853, skräddare i Sikås. Bou i Hammerdals tingslags häradsrätt FII:10 (1850-1859), sid 1295.
 • FAMILJ 1003.
  Måns Larsson, 1812-1865, från familj 313 i Gisselås 1, gift 1834-02-23 med Karin Persdotter, 1811-1837, från familj 226 i Fyrås 2, och omgift 1840-04-05 med Karin Johansdotter, 1811-1869, från familj 989 i Sikås 8, var hemmansägare i Sikås 9. 1837-06-25 hölls bouppteckning efter den avlidna hustrun Karin Persdotter i Sikås, FII:7 (1835-1839), sid 858. Bouppteckning för Måns Larsson, F II/11, 1860-1869, sid 368. Bouppteckning för Karin Johansdotter, F II/11, 1860-1869, sid 652. Barn:
  • Britta Månsdotter, 1835-1915, gift med Per Eliasson Hallin i familj 808 i Hallen 1.
  • Per Månsson, 1837-1879, gift 1862-05-11 med Lisbet Olofsdotter, familj 1004 i Sikås 9.
  • Karin Månsdotter, 1841-före 1906, gift 1875 med Olof Karlsson, 1848-före 1941, som var hemmansägare i Gungård, Häggenås.
  • Lisbet Månsdotter, 1843-1921, gift med Hemming Eliasson, familj 952 i Sikås 4.
  • Anna Månsdotter, 1845-1918, gift med Jöns Jönsson, familj 196 i Fagerdal 2.
  • Kerstin Månsdotter, 1850-1927, gift med Olof Olofsson i familj 713 i Åsen 7.
  • Lars Månsson, 1852-1927, gift 1879 med Gölin Olofsdotter, familj 1005 i Sikås 9.
 • FAMILJ 1004.
  Per Månsson, 1837-1879, från familj 1003 i Sikås 9, gift 1862-05-11 med Lisbet Olofsdotter, 1836-1925, från familj 443 i Gåxsjö 3, var hemmansägare i Sikås 9. Bouppteckning för Per Månsson, F II/14, 1880-1884, sid 83. Barn:
  • Måns Persson, 1865-1941, gift 1900 med Lisa Jonsdotter, 1867-1955, från Sikåskälen, var hemmansägare i Sikås 9:5.
  • Olof Persson, 1868-1940, gift 1898 med Lisa Olofsdotter, 1877-1941, i familj 1114 i nybygget Ollebacken, där Olof senast var hemmansägare.
  • Per Månsson Norlén, 1869-1943, hemmansägare i Sikås, Hammerdal.
 • FAMILJ 1005.
  Lars Månsson, 1852-1927, från familj 1003 i Sikås 9, gift 1879 med Gölin Olofsdotter, 1858-1920, från familj 922 i Sikås 1, var hemmansägare i Sikås 9. Barn:
  • Måns Larsson, 1882-1932, bonde i Sikås, Hammerdal.
  • Olof Larsson, 1888-1966, hemmansägare i Sikås 1:4, Hammerdal.
  • Mårten Larsson, 1895-1956, jordbruksarbetare i Sikås, Hammerdal.
Bar
 • Sikås 10, Mårtengården 
  Musketerare och pikenerar på 1600-talet FAMILJ 1006.
  Olof Jonsson, 1590-1644, (Br), blev befriad 1613 för sin andel i gården, och hade brodern Clas Jonsson, (familj 1014 i Sikås 11), och systern Gunder Jonsdotter, (Rmj). 1613 var han tvångsutskriven knekt för den svenska armén i Ryssland, (Rmj). Bilden visar musketerare och pikenerare på 1600-talet. 1633 stod han för 1 tunna, (Jb), och 1645 fanns änkan Britta, sonen Jon och dottern Inger, (Mtl). 1645 och 1660 stod hustru Britta för hemmanet om 1 tunnland, (Jb), och 1662 krävde hustru Britta Eriksdotter sin styvson Jon Olofsson på en fodran i gården, och Jon fick ge henne 1 tunna korn, (Dmb vt 1662). Barn:
  • Jon Olofsson Bonde, 1630-1688, (Br), stod 1646 och 1648 som soldat, (Rul). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 10 av dem var från Sikås: Hustru Märet änka, Tomas Persson, Jöns Eriksson, Olof Svensson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, (Dmb ht 1674, § 2). Jon Bonde stod 1677 för kronohemmanet Sikås 10 om 1 tunnland, (Jb). 1679 betalade han tiondet, (Ti), och 1685 hade han sålt 9 mälingar, (1 och ½ tunnland), till Jon Olofsson, 1630-1698, i familj 424 i Gåxsjö 2, (Dmb 1685 § 6). 1689 var Jon Bonde i Sikås om 1 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2).
 • FAMILJ 1007.
  Klas Jonsson, 1655-1738, från familj 1015 i Sikås 11, soldat Nyttig 1684-1717, (Sr), stod för hemmanet 1692 och 1702, (Rö, Jb). Han var gift 1693 med Kerstin Enarsdotter, 1660-1712, (Br), från Lit, och omgift 1713 med Sara Israelsdotter, 1696-1774, från familj 134 i Svensgård, Ede 10. Klas Jonsson åtvarnades andra gången för brister på sitt kronohemman i Sikås om 1 tunnland, (Dmb ht 1694, § 14). Klas Jonsson, som var en flitig man, hade för 7 år sedan övertagit kronohemmanet i Sikås om 1 tunnland, då hemmanet var vanbrukat och mycket förfallit. Han hade förbättrat hemmanet och skulle framledes åtgårda kvarstående brister till ett värde av 19 daler silvermynt, (Dmb vt 1698. § 30). 1700 åbodde Klas Jonsson ett kronohemman i Sikås om 1 tunnland och ägde 3 och ½ mälingar i Gåxsjö, och ville inlösa kronohemmanet för 40 daler silvermynt, (Dmb vt 1700, § 5). 1708-03-30 fick Per Jonsson fasta på 9 mälingar i Gåxsjö, säljare Klas Jonsson, Sikås, (Lfr). Klas Jonsson stod även för hemmanet 1714 och 1725, (Jb). Hos Klas Jonsson i Sikås fanns 1719 dragon Lars Mårtensson Frisk, jämte, på vakt vid Järpeskans, berättas skall vara något förkylder, (Rul); han hade överlevt fjällkatastrofen vintern 1718/1719, (Hk). Barn:
  • Jon Klasson, 1694-1773, arbetade i Kyrkbyn, Ås.
  • Anders Klasson, 1699-e 1725, soldat, trumslagare Flink 1722-1724 i Mo, Hammerdal, då han kasserades, (Sr).
  • Margeta Klasdotter, 1714-1736, gift med Mårten Nilsson, familj 1008 i Sikås 10.
  • Anna Klasdotter, 1716-1787, piga i Sikås, Hammerdal.
  • Kerstin Klasdotter, 1719-1790, piga i Sikås, Hammerdal.
 • FAMILJ 1008.
  Mårten Nilsson, 1706-1768, (Dmb vt 1769, sid 435), från Näset, Ström, var gift med Margeta Klasdotter, 1714-1736, från familj 1007, äktenskapet blev barnlöst. Mårten var omgift 1737 med Kerstin Mårtensdotter, 1712-1797, från familj 738 i Hallen 2. Mårten Nilsson hade för 60 daler silvermynt inlöst kronohemmanet Sikås 10 till skatte, (Dmb vt 1764, sid 148). Per Olofsson Gröndahl hade stämt Mårten Nilsson i Sikås för en skuld om 92 daler silvermynt och en ko, men parterna förlikades genom att Per Gröndahl skulle få 45 daler silvermynt och kon skulle Gröndahl få tillbaka, (Dmb ht 1765, sid 222). Änkan Kerstin Mårtensdotter i Sikås ville överlåta hemmanet till äldsta sonen Mårten Sik, (Dmb vt 1769, sid 435). Bouppteckning för Mårten Nilsson gjordes 1774, (Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1, 1742-1790, sid 30). Barn:
  • Britta Mårtensdotter, 1741-1813, var död som änka i Sikås, Hammerdal.
  • Mårten Mårtensson Sik, 1743-1812, hemmansägare i familj 1009 i Sikås 10.
  • Marget Mårtensdotter, 1746-1821, soldathustru Hallkvist i Hallen, Hammerdal.
  • Anna Mårtensdotter, 1748-1805, gift 1770 med Erik Svensson Björkqvist, 1733-1813, från familj 203 i Fyrås 1, soldat 1752-1777, (Sr), och torpare i Sikås. 1806-10-14 hölls arvsdelning hos änklingen Erik Svensson i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 183. Barn:
   • Sara Eriksdotter, 1772-1860, gift 1820 med Isak Jonsson, 1795-1838, i Finnvattnet, Ström. Pigan Sara Eriksdotter blev tilltalad för lönskeläge med körsnärsgesällen Christian Lund i Mo, Hammerdal. Sara var 19 år gammal och hade varit i tjänst hos länsman Hans Nordlund i Mo, där hon blivit lägrad av Christian Lund och för fjorton dagar sedan framfött ett flickebarn som levde. Lund nekade trots indicier till faderskapet och friades, medan Sara fick plikta med att böta fem daler silvermynt, (Dmb ht 1790, sid 475).
   • Mårten Eriksson, 1774-1850, bonde i Högarna, Häggenås, gift 1797 med Anna Eriksdotter, 1771-1843, från Kougsta, Häggenås.
   • Kerstin Eriksdotter, 1785-1859, gift med Anders Eriksson Frisk, 1780-1849, som var hemmansägare i familj 208 i Fyrås 1.
  • Nils Mårtensson Renström, 1751-1789, torpare i Långhårhuset, Sikås, gift 1776, (Kyr), med Agnes Andersdotter, 1750-1818, från Solberg, Brunflo, soldat 1773-1789, då han var död i Stockholm, (Sr).
   • Dottern Britta Nilsdotter, 1780-1859, gift 1802 med Moses Holmer, 1774-1860, från Myssjö, Z, som var trumslagare, och torpare senast i Sikås 9, Hammerdal. Jöns Eriksson i skattehemmanet Sikås 9 hade 1814-03-29 sålt ett torp i Bukallhögen i Sikås till förstärkningskarlen Moses Holmer och dennes familj att bruka under deras livstid för en köpesumma om 66 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb ht 1814, sid 315). 1819-10-30 sålde Moses Holmer och hustrun Britta Nilsdotter sin torplägenhet under Sikås 9 till soldaten Anders Ståhl emot en köpesumma av 300 riksdaler, (Dmb ht 1819, sid 206).
   • Sonen Anders Nilsson, 1783-1872, nybyggare i familj 809 i Flykälen.
  • Jöns Mårtensson Hallskog, 1756-1789, soldat i Sikås, Hammerdal, avled av fältsjuka, (Sr).
 • FAMILJ 1009.
  Mårten Mårtensson, 1743-1812, från familj 1008, var soldat Sik, och hemmansägare från 1769 samt sexman i Sikås 10. Han var gift 1770 med Gunilla Persdotter, 1737-1817, från familj 402 i Görvik 3. 1779-09-14 avlade Olof Persson i Hallen, Lars Månsson den äldre i Skarpås, och Mårten Mårtensson i Sikås, sin sexmansed. Dom var kända som beskedliga män, (Dmb ht 1779, sid 290). Sexmannainrättningen har sitt urprung i medeltiden. Ursprungligen hade sexmannen uppsikt över kyrkans tionde. Han var dömande ledamot av sockenrätten, kontrollant vid kyrkvärdarnas redogörelse m.m. Han utsågs av sockenstämman och hade även vissa kyrkliga uppdrag. Ämbetet upphörde 1862. 1801-10-01 hölls syn och värdering av Mårten Mårtenssons kronohemman i Sikås 10 om 1 tunnland i närvaro av Mårten, hustrun Gunilla Persdotter och sonen Mårten samt döttrarna Kerstin och Marget. Mårten hade för flera år sedan betalat pengar för att lösa hemmanet till skatte, men ännu inte fått svar på detta. Hemmanet är beskrivet, värderades till 200 riksdaler i gångbart mynt, och Mårten ville överlåta hemmanet till sonen Mårten, (Dmb ht 1801, sid 76). Mårten Mårtensson hade löst sitt kronohemman om 1 tunnland i Sikås 10 till ett skattehemman för en avgift om 16 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1803, sid 242). 1805-04-10 hölls arvsdelning hos bonden Mårten Mårtensson i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 190. Mårten Mårtensson hade löst sitt kronohemman i Sikås 10 till ett skattehemman, och sålt halva hemmanet - 1/2 tunnland - 1816-11-18 till Israel Hemmingsson från Grenås. De två döttrarnas, Kerstin och Marget, förmyndare hade 1819-11-24 återköpt 1/2 tunnland av hemmanet för en köpesumma av 633 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb vt 1820, sid 141). Barn:
  • Kerstin Mårtensdotter, 1774-1852, gift med Anders Björk, 1771-1856, som var nybyggare och bonde i familj 844 i nybygget Lomåsen.
  • Marget Mårtensdotter, 1777-1851, gift 1804 med Nils Jonsson Frid, 1779-1868, från Bellvik, Dorotea, AC, senast gratialist i Lakavattnet, Föllinge. Barn:
   • Per Nilsson Frid, 1816-1870, gift med Märet Andersdotter, 1822-1904, i familj 838 i nybygget Kilen, Hammerdal.
   • Gunilla Nilsdotter, 1821-1872, gift med Erik Henriksson, 1836-1881, vilka bodde i Kakuåsen. Erik tillhörde Stor Henrik-släkten i Störåsen, Föllinge.
  • Mårten Mårtensson Ren, 1780-1833, hemmansägare i familj 1010 i Sikås 10.
 • FAMILJ 1010.
  Mårten Mårtensson, 1780-1833, soldat Ren 1798-1803 i Sikås, (Sr), från familj 1009, var gift 1805-02-24 med Sara Persdotter, 1776-1864, från familj 1018 i Sikås 11. 1816-11-18 överlät Mårten Mårtensson en del av Sikås 10 om ½ tunnland - härav ½ hem - till Israel Hemmingsson från Grenås för en köpesumma av 533 riksdaler banco, (Dmb ht 1817, sid 74). 1826-11-23 överlät makarna Sikås 10 om 1 tunnland till Saras broder, kapten Johan Nordahl, 1780-1827, (Lfr), född i Sikås, skeppsredare i Trondheim, Norge. 1833-09-02 hölls bouppteckning i Sikås efter den avlidna bonden och inhysemannen Mårten Mårtensson, FII:6 (1830-1834), sid 768. Bouppteckning för Sara Persdotter, F II/11, 1860-1869, sid 258. Barn:
  • Gunilla Mårtensdotter, 1806-1881, torparhustru i Ede, Hammerdal.
  • Ingeborg Mårtensdotter, 1808-1875, gift med Nils Larsson Löv, familj 943 i Sikås 3.
  • Mårten Mårtensson, 1810-1884, gift med Anna Olofsdotter, var bonde i Backen, Föllinge och bodde senast med sonen Olof i Ede, Hammerdal.
  • Anna Mårtensdotter, 1812-1863, gift med Jöns Karlsson i Norrgård, Föllinge.
  • Kerstin Mårtensdotter, 1814-1871, gift 1839-11-03 med Anders Andersson Hol, 1814-e 1890, som först var bonde i Störåsen, Föllinge, och från 1871 var han bonde i Kakuåsen. Anders var son till Stormats, Anders Andersson, 1776-1820, i Furnäs, Mora, gift 1811 med Kerstin Matsdotter, 1778-e 1836. Bouppteckning för Kerstin Mårtensdotter 1860-1869, sid 245.
  • Märet Mårtensdotter, 1818-1867, gift 2 ggr, torparhustru senast i Husås, Norra Lit.
 • FAMILJ 1011.
  Mårten Persson, 1785-1866, soldat From, (A I:4a/77), torparson Lind från Lorås, fick lagfart på gården 1828, gift 1814 med Marget Eriksdotter, 1791-1870, torpardotter från Ede. 1828-03-26 överlät Mårten From och hustrun Margareta Eriksdotter ett torp under Lorås 2 till Pål Olofsson, (Lfr). Barn:
  • Per Mårtensson, 1814-1871, gift med Anna Jonsdotter, familj 1012 i Sikås 10.
  • Kerstin Mårtensdotter, 1816-1875, gift 1834 med Mårten Jönsson, 1804-1882, från familj 999 i Sikås 9, som var hemmansägare i halva Sikås 10.
 • FAMILJ 1012.
  Per Mårtensson, 1814-1871, från familj 1011, gift 1837-10-01 med Anna Jonsdotter, 1806-1881, från familj 968 i Sikås 6, var hemmansägare i Sikås 10. Bouppteckning för Anna Jonsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 229. Barn:
  • Mårten Persson, 1837-1927, gift med änkan Lucia Danielsdotter, 1829-1919, från familj 573 i Östermo, Mo, och han var bonde i familj 922 i Sikås 1.
  • Jonas Pettersson, 1839-1893, gift 1880-06-13 med Anna Jonsdotter Westlund, 1856-1953, från familj 962 i Sikås 5, hemmansägare i Sikås 10. Fotografier finns hos Porträttfynd, Rötter. Bouppteckning för Jonas Pettersson i skattehemmanet Sikås 10, F II/16, 1890-1894, sid 461.
  • Per Pettersson, 1842-1931, gift 1882 med Karin Eriksdotter, 1845-1926, från Havsnäs, var skräddare och bonde i Sikås 10.
  • Marget Persdotter, 1844-1932, var gift 1862-10-11 med Jonas Jonsson, 1839-e 1880, från Boda, Västanå, W, som var torpare i Sikås. Marget hade sonen Mårten Ludvig Roos, 1872-1927, med Andreas Roos, 1818-1872, från Norge, som fader, och som var torpare i Sikås 9, Hammerdal. Andreas Roos var gift 1868-10-23 i Hammerdal med Cajsa Ulrika Hansdotter, 1835-1905, från Skarvsjön, Stensele, AC, och hade med henne 4 barn. Bouppteckning för Andreas Roos, F II/12, 1870-1874, sid 181. Bouppteckning för Cajsa Hansdotter, F II/20, 1904-1905, sid 316.
  • Lisbet Persdotter, 1846-1925, gift 1875-03-29 med gratialist Anders Jonsson Fax, 1833-1887, från Näskott, Z, och 1898-06-27 med Nils Nilsson, 1839-1925, hemmansägare i Gisselås 2, Hammerdal. Bouppteckning för Anders Fax, F II/15, 1885-1889, sid 338, saknade bröstarvingar.
  • Kerstin Persdotter, 1849-1927, gift 1876 med Nils Andersson, 1848-1923, från familj 855 i nybygget Ollebacken, bonde i Yxskaftkälen 4.
 • FAMILJ 1013.
  Jonas Johansson, 1827-1893, från familj 941 i Sikås 3, gift 1868 med Gunilla Pålsdotter, 1841-1930, från Raftkälen, hemmansägare i Sikås 10. Sikås 7 och 10, gården till släkten 1836 genom nuvarande ägares svärfader Jonas Johansson, nuvarande ägare tillträdde 1896, ägare Nils Göran Frisk 1863, son till Anders Andersson Frisk och hustrun Anna Persdotter, gift 1896-04-19 med Karin Jonsdotter, barn: Jonas, Gunilla och Erik, (SGG 1939/447). Bouppteckning för Jonas Johansson, F II/16, 1890-1894, sid 546. Barn:
  • Karin Jonsdotter, 1870-1948, gift 1896 med Nils Göran Andersson Frisk, 1863-1941, från Ede, Hammerdal, hemmansägare i Sikås 10.
Bar
 • Sikås 11, Ollegården 
  FAMILJ 1014.
  Klas Jonsson, 1580-1660, (Br), stod 1613 för hemmanet, och hade även andelar i Ede, Gåxsjö och Åsen, (Rmj). 1628-1636 var han nämndeman, (Dmb). 1641 bygslade han ett ödesböle i Skarpås till Sven Clementsson, familj 477, och 1643 bygslade han 1 tunna till sonen Jon, (Byg). 1648 begärde Jöns Nilsson i Jonsgård, (Ede 6), att få utlösa 4 mälingar jord som Klas var odelboren till i Jonsgård; Klas fick 8 riksdaler, (Dmb ht 1648, § 9). Clas Jonsson i Sikås dömdes att betala till Tomas Persson ibidem de resterande 3 riksdaler för soldaten, (Dmb ht 1659, § 18). Barn:
  • Jon Klasson, 1615-1698, hemmansägare i familj 1015 i Sikås 11.
  • Anders Klasson, 1624-1703, som var gift, ägde, sålde och som var husfolk i Svensgård, Ede 10, kan möjligen vara en son i familjen.
  • Gertrud Klasdotter, 1625-e 1663, möjligen gift med Olof Stensson, familj 122 i Ede 9.
  • Anna Klasdotter, 1626-1699, möjligen gift med Sven Olofsson, familj 577 i Solberg 1.
  • Systrarna Kerstin och Märet Klasdotter, gifta med Sven Olofsson i familj 948 i Sikås 4.
 • FAMILJ 1015.
  Jon Klasson, 1615-1698, (C1), från familj 1014, bygslade 1643 efter fadern, (Byg), och stod för hemmanet om 1 tunnland 1645, (Jb), betalade tiondet för hemmanet 1649, (Ti). 1664-1667 var han nämndeman i tingslaget, (Dmb). I januari 1674 är kyrkoherde Erik Hedsander, bönderna Måns Eriksson i Mo och Lars Persson i Bye, Hammerdal, kärande i en tvist med de svarande Sikåsmännen, bland annat Jon Klasson, om slått- och starrmyrar och därtill hörande skog, som leget under Hammerdals prästbords ägor, (Dmb e.o.t. 1674). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 10 av dem var från Sikås: Hustru Märet änka, Tomas Persson, Jöns Eriksson, Olof Svensson, Per Eriksson, Jon Olofsson, Lars Olofsson, Pål Persson, Jon Klasson, Jon Bonde, (Dmb ht 1674, § 2). Makan är okänd till namn. Barn:
  • Olof Jonsson, 1651-1735, hemmansägare i familj 1016 i Sikås 11.
  • Klas Jonsson Nyttig, 1655-1738, hemmansägare i familj 1007 i Sikås 10.
 • FAMILJ 1016.
  Olof Jonsson, 1651-1735, (C1), från familj 1015, betalade tiondet 1679-1696, (Ti). Olof var gift 1693 (Kyr) med Gertrud Olofsdotter, 1655-1730, från Häggenås. Olof Jonsson fick plikta med 3 daler silvermynt för att han hjälpt sonen Olof med stulen fisk, (Dmb vt 1698, § 4). Barn:
  • Jon Olofsson Pärlström, 1675-1712, gift med änkan Ingeborg Persdotter, 1666-1754, i familj 307 i Gisselås 1.
  • Erik Olofsson Pärlström, 1678-1769, gift med Gölin Persdotter, familj 308 i Gisselås 1.
  • Anna Olofsdotter, 1678-1752, gift med Jon Olofsson Stenhammar, familj 92 i Ede 6.
  • Olof Olofsson Lindkvist, 1680-1761, hemmansägare i familj 1017 i Sikås 11.
  • Anders Olofsson Pärlström, 1694-1716, soldat 1714-1716 i Sikås, Hammerdal, (Sr).
  • Karin Olofsdotter, 1698-1747, gift med Lars Johansson, familj 739 i Hallen 2.
 • FAMILJ 1017.
  Olof Olofsson, 1680-1761, soldat Lindkvist 1705-1715 i Åsen, fick avsked för hemmansbruk, (Sr), från familj 1016, övertog 1714-11-22 faderns hemman, (Lfr). Olof Lindkvist var gift 1715 med Sara Olofsdotter, 1696-e 1752, (C:1/181), från familj 90 i Ede 6. Olof var gift första gången med Nn Larsdotter: dragon Elias Mikaelsson Drake och Mårten Larsson, 1664-1733, i Sikås 7, kärade till Olof Olofsson ibidem om arv efter dess hustru, deras syster, som utan barn är död, (Dmb vt 1704, § 11). Dragonen för hemmanet Lars Pärlström var en av dom få som överlevde fjällkatastrofen vintern 1718/1719, (Rul). Pigan Margeta Olofsdotter i Sikås underrättade rätten om att hon sedan ungdom varit piga hos sin svåger Olof Olofsson i Sikås och dennes nuvarande måg Karl Pålsson. Hon hade trivts mycket gott och ville testamentera sin lösa egendom till dom, (Dmb ht 1756, § 18). Barn:
  • Gertrud Olofsdotter, 1716-1795, gift 1735 med Karl Pålsson Lustig, 1706-1762, från familj 926 i Sikås 2, som 1741-02-25 övertog svärfaderns hemman om 1 tunnland i Sikås, (Lfr). 1762 meddelade Gertrud Olofsdotter i Sikås att hennes make Karl Pålsson hade avlidit i sistlidna februari månad. Makarna hade upprättat ett testamente 1749, som innebar att efter deras död skulle deras fosterbarn Per Jonsson och Ingeborg Johansdotter få överta deras egendom, (Dmb vt 1762, sid 9). Gertrud var gift tre gånger, men var barnlös i alla äktenskapen. 1764-11-21 hade Gertrud Olofsdotter och maken Hemming Bengtsson, 1717-1774, från Stugun, Z, gifta 1763, upprättat ett inbördes testamente, där Gertrud vid makens död skulle få behålla makarnas lösa och fasta egendom, och Gertrud skulle få sitt födoråd ordnat. Hemming var nu död, och hemmanet Sikås 11 var hennes arvejord, och testamentet godkändes av rätten, (Dmb ht 1774, sid 148). 1795-03-16 hölls bouppteckning efter avlidna Gertrud Olofsdotter i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 194. 1795-12-05 överlät Karl Persson i Sikås ett torp under sitt hemman att nyttjas av avlidna Gertrud Olofsdotters tredje make, korpralen Per Olofsson Stugart, 1739-1824, under sin livstid, (Dmb ht 1795, sid 55).
 • FAMILJ 1018.
  Per Jonsson, 1728-1817, från familj 92 i Ede 6, gift 1759-11-04 med Ingeborg Johansdotter, 1737-1826, från familj 640 i Åsen 1, övertog 1759-03-29 hemmanet Sikås 11 om 1 tunnland av Karl Pålsson och hustrun Gertrud Olofsdotter i familj 1017, (Lfr). 1762 meddelade Gertrud Olofsdotter i Sikås att hennes make Karl Pålsson hade avlidit i sistlidna februari månad. Makarna hade upprättat ett testamente 1749, som innebar att efter deras död skulle deras fosterbarn Per Jonsson och Ingeborg Johansdotter få överta deras egendom, (Dmb vt 1762, sid 9). Olof Jonsson och Olof Hemmingsson i Ede, samt Per Jonsson i Sikås och Israel Persson i Görvik tillerkändes nio daler i silvermynt för en ung björn, som de skjutit, (Dmb vt 1758, sid 28). Olof Jonsson i Ede och Per Jonsson i Sikås tillerkändes 8 daler silvermynt för två fullvuxna björnar, som de hade fällt, (Dmb vt 1761, sid 193). 1790-10-20 blev syn hållen på Per Jonssons skattehemman i Sikås 11 om 1 tunnland. Hemmanet är beskrivet och värderades till 66 riksdaler 32 skilling specie, och hemmanet överläts till sonen Carl, (Dmb ht 1790, sid 494). 1805-03-04 hölls arvsdelning hos dannemannen Per Jonsson i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 371, 8 barn var arvtagare. Barn:
  • Jonas Nordahl, 1760-1813, handlare i Trondheim, Norge.
  • Carl Persson Nordahl, 1762-1802, hemmansägare i familj 1019 i Sikås 11.
  • Gertrud Persdotter, 1764-1824, gift med Olof Larsson, familj 582 i Solberg 1.
  • Anna Persdotter, 1768-1860, soldathustru Nordholm och Gill i Kougsta, Häggenås.
  • Margreta Persdotter, 1771-1831, gift 1799 med Per Andersson, 1768-1858, som var bonde i Nyland, Föllinge.
  • Britta Persdotter, 1773-1866, gift med Lars Olofsson, familj 444 i Gåxsjö 3.
  • Sara Persdotter, 1776-1864, gift med Mårten Mårtensson Ren, familj 1010 i Sikås 10.
  • Johan Nordahl, 1780-1827, skeppsredare i Trondheim, Norge.
 • FAMILJ 1019.
  Carl Persson Nordahl, 1762-1802, från familj 1018, gift 1797 med Anna Olofsdotter, 1760-1819, från familj 557 i Lorås 4, övertog 1790-12-04 hemmanet Sikås 11 om 1 tunnland av föräldrarna, (Lfr). 1774 började de första Sikåspojkarna vid Frösö trivialskola. Det var två bröder från Ollegården, Jonas Persson f 1760 och Carl Persson f 1762. Bägge bröderna fick tillnamnet Nordahl. Jonas gick två i skolan och Carl gick sammanlagt tre år. Jonas Nordahl flyttade sedermera till Trondheim. Karl övertog hemmansbruket och förolyckades sedan tragisk i början av 1800-talet. En tredje broder Johan Persson f 1780, gick också två år på skolan. Han fick också tillnamnet Nordahl och utvandrade i likhet med sin äldste bror till Trondheim, (Sb). 1795-12-05 överlät Carl Persson i Sikås ett torp under sitt hemman att nyttjas av änkemannen, korpralen Per Stugart under sin livstid, (Dmb ht 1795, sid 55). Korpralen Stugart dömdes att böta 13 daler 16 skilling silvermynt, Per Jonsson i Sikås 15 daler silvermynt och Carl Persson i Sikås 20 marker silvermynt för sabbatsbrott och slagsmål dem emellan 1796-09-10 i Sikås, (Dmb vt 1797, sid 29). 1803-10-29 hölls arvsdelning efter den avlidne bonden Carl Persson i Gåxsjö, FII:2 (1791-1806), sid 259. Barn:
  • Ingeborg Karlsdotter, 1798-1858, gift med Pål Persson, familj 549 i Lorås 3.
  • Olof Karlsson, 1801-1883, gift 1823-03-31 med Elin Hemmingsdotter, 1803-1880, från familj 916 i Sikås 1, övertog 1822-11-19 av framlidne Karl Perssons barn Sikås 11 om 1 tunnland, (Lfr). Bönderna Per Larsson och Johan Hemmingsson ägde vardera hälften av hemmanet Sikås 8 och Olof Karlsson ägde hemmanet Sikås 11; 1826-03-03 gjordes ett jordabyte mellan hemmanen, (Dmb vt 1826, sid 5).1826-04-10 hölls laga arvsdelning hos bonden Olof Karlsson i Sikås efter hans avlidna farmor Ingeborg Johansdotter, FII:5 (1825-1829), sid 606. Bouppteckning för Elin Hemmingsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 111. Bouppteckning för Olof Karlsson, F II/14, 1880-1884, sid 500.
   • Dottern Kerstin Olofsdotter, 1829-1899, gift 1846 med Erik Eliasson, 1816-1905, som var hemmansägare i familj 1020 i Sikås 11.
 • FAMILJ 1020.
  Erik Eliasson, 1816-1905, från familj 720 i Åsen 8, gift 1846-03-22 med Kerstin Olofsdotter, 1829-1899, från familj 1019, övertog 1847-03-02 Åsen 8 om 1 tunnland av föräldrarna, (Lfr), men blev hemmansägare i Sikås 11. Under nödåret 1867 utsågs en nödhjälpskommitté vid sockenstämman i Hammerdal, bestående av bl. a. : bonden Erik Eliassons i Sikås hustru för Sikås, (Hk 1967/53). Bouppteckning för Erik Eliasson, F II/20, 1904-1905, sid 315. Bouppteckning för Kerstin Olofsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 403. Barn:
  • Elias Eriksson, 1848-1917, gift 1879 med Karin Larsdotter, 1856-1923, från familj 981 i Sikås 7, som var hemmansägare i Ollegården, Sikås 11, Hammerdal.
  • Elin Eriksdotter, 1850-e 1905, gift 1875-06-06 med hemmansägaren och nämndemannen Jonas Jonsson f 1846, från Dvärsätt, Rödön.
  • Ingeborg Eriksdotter, 1855-1935, gift 1884 med Jöns Larsson, 1858-1940, från familj 981 i Sikås 7, som var hemmansägare i Sikås 7.
Bar
 • Dunderhake 
  FAMILJ 1021.
  Olof Jonsson Dunderhake, 1655-1739, (Rul), från Hovdsjö, Revsund, gift med Karin Bengtsdotter, död e 1737-01-16, (Com, A1:2, sid 60-87), dragon nr 88, fanns 1692 hos Jon Classon i familj 1015 i Sikås 11, (Rul). Dragon Olof Dunderhake besvärade sig över Sven Olofsson i Sikås, då han kände sig lurad att tillsammans med hustrun flytta från Revsund efter att ha köpt Sven Olofssons hemman i Sikås för 11 riksdaler i form av varor och 14 riksdaler i gäld till Pål och Karl Eriksson i Sikås samt sytning av Svens föräldrar. Sven Olofsson var inte nöjd med den orolige Dunderhakes sätt att sköta hemmanet, och sålde därför hemmanet till Lars Persson Stenhammar och betalade tillbaka Dunderhakes köp av hemmanet med djur och varor, (Dmb ht 1697, § 9). Olof var menig i Sikås mellan 1689-04-14 och 1699-06-16, menig i Viken mellan 1698 och 1699-06-16, menig i Fyrås mellan 1699-06-15 och 1717-08-24, fick avsked, sjuk och svag, (Sr). Makarna var dom som runt sekelskiftet 1600/1700 bebodde och uppodlade det som senare kom att kallas Dunderhögen i Sikås, nuvarande Sikås 6:27, kallas Helmer-stället, (Sb). Dunderhake är identiskt med hakebössa, (Jä 1953/81). Barn:
  • Bengt Olofsson Dunderhake, 1689-1741, hemmansägare i Hallen 1, gift 1719 med Anna Israelsdotter, 1694-1756, (Br), familj 725 i Hallen 1.
  • Jon Olofsson Dunderhake, 1691-1762, var gift 1715 med Valborg Persdotter, 1691-1759, vilka finns med barnen i familj 461 i Viken 1. Han var soldat mellan 1712 och 1757, alltså i 45 år, i flera byar i Hammerdal, och han fick avsked med underhåll, (Sr). Det är oklart om han deltog i det ödesdigra fjälltåget med Armfelt till Norge vintern 1718/1719, men han överlevde i så fall. Han överlevde den ödesdigra garnisontjänstgöringen i Stockholms skärgård mellan 1741 och 1743, (Rul 1741). 1758 hade Olof Christensson i Håxås instämt avskedade dragonen Jon Dunderhake för att han hade bortfört någon gödning från Olof Christenssons dragontorp. Jon Dunderhake hade under 28 års tid varit Christenssons dragon och sistlidna höst hade han fått avsked. Torpet hade Jon utvidgat till att omfatta 6 och en halv mälingar åker. Dunderhake dömdes att återföra gödningen, (Dmb vt 1758, sid 10).
  • Anna Olofsdotter, 1693-1751 (Br), maka till Nils Olofsson Orre, 1667-1751 (Br), soldat 1689-1728, överlevde fjällkatastrofen 1718/1719, menig senast i Fyrås, Hammerdal, erhöll avsked med underhåll, sjuk och bräcklig av ålder, svag fot av krigstravallier, (Sr). Orre var gift en gång tidigare.
  • Sara Olofsdotter, 1698-1783, gift med Sven Olofsson Björkbom, familj 203 i Fyrås 1.
Bar

 

Snöskottning i Sikås i början av mars 1908.

1908-03-17 skickade Gunilla Jonsdotter, se text nedan om hennes affär, ett vykort till maken Erik Pettersson om den svåra snöstormen som härjade i Sikås förra veckan. Vykortet visade dessa 11 snöskottare i Sikås.
Från vänster är det: Sven Österud 1892-1982, Enok Eriksson 1879-1957, Anders Olofsson ?, Skräddar Jonas Jonsson 1841-1922, Erik Persson 1876-1957, Mårten Olofsson 1865-1948, Nils Persson 1881-1957, Daniel Mårtensson 1872-1957, Erik Håff d.ä. 1843-1923, Erik Håff d.y 1878-1963 och Nils Jönsson Hamwall 1867-1948.
Snöskottarnas namn fanns hos Sikåsbulletinen.
Snöskottning

 

Affärsbod i Sikås i början av 1900-talet. 

Kerstin Eliasdotter, 1849-1927, från familj 710 i Åsen 7, blev änka 1891, och övertog i början av 1900-talet handeln av Jonas Jonsson, 1858-1943 i Sikås. Handeln drevs i affärsboden nedan, och Kerstin var även poststationsföreståndare.
Dottern Gunilla Jonsdotter, 1881-1959, gift 1908 med Erik Pettersson, 1885-1952, övertog sedan tomt, hus och handel och var också poststationsföreståndare samt fanns det en telefonväxel i gården. Makarna Gunilla och Erik finns på bild nedan inne i affären.
Affär
Makarna Gunilla Jonsdotter och Erik Pettersson i sin affärsbod.
Affärens insida
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.