Karolinen Anders Lindberg 100 år

Karolinen Anders Lindberg i Lorås blev 100 år gammal.

Karolin
Per Svensson, 1682-1751, hemmansägare i Lorås 1, var rotebonde för Anders Johansson Lindberg, 1680-1780, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen 1718/1719 i Jämtlandsfjällen, och som var en av de få som överlevde katastrofen, (Hk). Enligt dödsrunan blev denne Anders dragon år 1712, låg på vakt vid skansarna uti Jämtland och Dalarna under de bedrövliga krigsoroligheterna mellan Sverige och Norge, var sedan trenne resor till Gävle och låg där i garnison emot ryssen; var gift i 59 år och hade 4 barn; tog avsked ur Kongl Maj:ts tjänst år 1736; varit stenblind i 28 år; levat stilla och förnöjd med sin del, dödde av ålderdomsbräckligheter; blev 100 år 6 mån 2 dagar, (C:1). Anders Lindberg var gift år 1717 i Hammerdal med Apollonia Nilsdotter, 1685-1773, (Tp), som var från Åsen 4, Hammerdal, och hon var dotter till bonden Nils Sjulsson, 1639-1725, bördig i Åsen 4, och dennes hustru Elin Bengtsdotter, 1649-1719, som var från Krånge, Ramsele, och hennes moder hette Apollonia Olofsdotter, (Öla). Anders Lindberg var född i Ramsele, och han var son till landbonden i Hallen och husmannen i Bye, Hammerdal, Johan Andersson, 1649-1714, från Ramsele, och hustrun Margret Johansdotter, 1646-1740, som var från Gudmundrå, (Hfl, Com). Dottern Elin Andersdotter, 1723-1806, blev gift med Hans Jonsson, 1714-1772, i Solberg 5, i dennes andra gifte. 1760 fick dottern Britta Andersdotter, 1729-1793, bifall till att sköta om sin gamla föräldrar, (Dmb ht 1760, sid 160). Skräddaren och skolmästaren Johan Hansson Björnberg, 1749-1821, från Stockholm, gift 1779 med Britta Andersdotter, skulle få överta sin svärfader Anders Lindbergs upparbetade torp i Åsen, som 1724-04-07 överläts till denna av Åsens byamän, vilket godkändes av byamännen och rätten, (Dmb vt 1780, sid 342).
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2014-11-23.