Hallviken (Hallen), Hammerdal

Bonde

 • Lampman87 familjer i hemmanen Hallen 1 - 8 och Håxåsen från 1600-talet till början av 1900-talet, samt Sannaflokälen (Sunnanflokälen).
  Hallviken är det nya namnet på byn Hallen i Hammerdals socken.
  Tomas i Hallen var 1530 ett av 9 vittnen, som lämnade uppgifter om vilka egendomar, som hörde till Hammerdals kyrka och Prästbordet; 1533 var Jon Tomasson, möjligen en son, lagrättsman på Hammerdals skatteting.
   
 • Hallen 1, Bölegård: 
 • Per Karlsson, 1570-1623, (Br), betalade tiondet 1600 och 1607 för hemmanet, (Ti). 1613 kunde han så 2 tunnor, (Rmj), och fanns 1615 på hemmanet, (Jb). Han bygslade 1620, (Byg), och 1622 var han nämndeman i tingslaget, (Dmb).
 • Per Olofsson, 1600-1664, (Br), bygslade 1623 två tunnor säd, (Byg), och fanns till och med 1663 på detta hemman, (Jb). 1633 var hemmanet på 2 tunnor och Per kunde bärga 20 lass hö, hade 5 kor, 4 småfän och 1 häst, (Jb). 1635 och 1637 var han nämndeman, (Dmb); 1645 hette hustrun Ingrid Persdotter och barnen var Berit och Per; betalade tiondet 1649, (Ti); 1645 befriades Per från contribution, då han underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1645 var hemmanet på 2 tunnland, (Jb).
  • Per Persson i Hallen, knekt 1646-1655, död i Warszawa, Polen, var möjligen en son.
 • FAMILJ 723.
  Simon Israelsson, 1625-1691, (Br), var gift med Sara Andersdotter, 1630-1701, (C1). Simon Israelsson hade före äktenskapet besovit Sara Andersdotter, den han nu till äkta tagit och Simon fick böta 20 marker, (Dmb ht 1648, § 5). Simon stod 1677 för hemmanet om 2 tunnland skatte, men han var ersatt av sonen Israel år 1681, (Rö), och sonen Israel betalade tiondet redan 1679, (Ti). Barn:
  • Israel Simonsson, 1650-1721, hemmansägare i familj 724 i Hallen 1.
  • Karin Simonsdotter, 1652-1742, som var gift med sergeanten Jon Hansson Orre, 1645-1709, var sannolikt en dotter i familjen. 1682 utgick hemmansränta från Simon Israelssons hemman för Jon Orre, (Rul), se familj 684 i Åsen 5.
  • Elin Simonsdotter, 1659-1743, var gift med dragonen och korpralen Erik Larsson Nalle, 1670-1712, i Håxås, Hammerdal. 1713-04-06 finns Elin Nalle i nattvardslängden, (A1:1/164-231). Sonen och soldaten Jonas Eriksson Söderberg, 1692-1719, drunknade år 1719 i Ede, Hammerdal, (Sr).
  • Anna Simonsdotter, fanns 1727 som hustru i Hallen, men maken är okänd, (A1:1/297).
 • FAMILJ 724.
  Israel Simonsson, 1650-1721, (C1), från familj 723, stod 1677 för ett halvt kronohemman, (Jb), betalade tiondet 1679, (Ti), och fanns 1681 på hemmanet, (Rö). 1689 var Israel Simonsson i Hallen om 2 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). 1690 avlade Israel Simonsson i Hallen sin sexmannaed, (Dmb ht 1690, § 5). 1693 dömdes Israel Simonsson i Hallen att böta 30 daler silvermynt för att han hade uppgjort eld i skogen på otillåten tid, (Dmb ht 1693, § 17). 1691 erhöll Israel 3 daler för att han 1690 hade upplagt 1 ½ tunna tjära på kyrktaket; 1694 erhöll Israel 30 daler för att han lagt 3265 stycken spån på kyrktaket i Hammerdal och tjärat det; 1705 erhöll han 2 daler för nya spån och tjärning av kyrkstapeln, (Kyr). 1702 stod han för 1 tunnland skatte och 1 tunnland krono, (Jb). Israel var gift med Regina Eriksdotter, 1658-1738, (C1), från familj 513 i Håxås 4, och hon blev utlöst med 7 ½ daler silvermynt ur föräldrahemmet av brodern Lars, (Dmb vt 1698, § 3). 1716 orkade inte den gamle mannen Israel i Hallen med att bruka hemmanet om 2 tunnland, därav 1 tunnland skatte, och uppdrog det mot sytning till sonen Erik Israelsson, (Dmb ht 1716, § 31). 1719 var Israel gammal och oduglig som dragon, och i stället inskrevs mågen Bengt Dunderhake till dess en duglig karl var skaffad som dragon, (Rul). 1722 var änkan Rådgerd och mågen Bengt inte överens om hemmanet om 1 tunnland skatte och 1 tunnland krono och den lösa egendomen; rätten fann skäligt att Bengt ordnade 1 ½ mäling sådd åker så att svärmodern skulle kunna föda en ko och 3 småfän, (Dmb vt 1722, § 9). Svågrarna, dragonerna Per Wallström och Bengt Dunderhake tvistade 1724 om svärfaderns hemman, (Dmb ht 1724, § 9). Barn:
  • Sara Israelsdotter, 1683-e 1708, tog nattvarden 1708 med systern Märet, (Com).
  • Märet Israelsdotter, 1688-e 1717, gift 1715 med Anders Olofsson, född i Lungre, Kyrkås, och som var soldat i Kallsta, Lit.
  • Erik Israelsson Åsman, 1690-1719, omkom vid katastrofen i Jämtlandsfjällen 1719. Gamle mannen Israel Simonsson i Hallen orkade inte med att bruka hemmanet om 2 tunnland, därav 1 tunnland skatte, och uppdrog det till sonen Erik Israelsson mot sytning, (Dmb ht 1716, § 31).
  • Anna Israelsdotter, 1694-e 1765, hemmansägarehustru i familj 725 i Hallen 1.
  • Karin Israelsdotter, 1699-e 1727, då hon levde i Hallen, Hammerdal.
 • FAMILJ 725.
  Bengt Olofsson, 1689-1741, (C1), från familj 1021 i Sikås, var gift 1719-11-01 med Anna Israelsdotter, 1694-e 1765, (Dmb vt 1765, sid 218), från familj 724. Bengt var soldat Dunderhake 1707-12-30 till 1717-09-25, då han fick avsked på grund av sjukdom, huvudsvag; soldat igen som inskriven bonde i Hallen 1720-03-04 till 1741-04-23, då han var död, (Sr). Förekom nu för rätten den ifrån sin kommendering i Finland hemkomna fjärdemans soldaten Bengt Dunderhake och tilltalade efter föregången stämning Ingeborg Jönsdotter i Fyrås om ett antal karoliner, (Dmb vt 1715, § 3). Bengt var brukaren från 1719, och var hemmansägare 1725 för 2 tunnland, (Jb). Avlidna Israel Simonssons änka i Hallen Regierd och mågen Bengt Olofsson var inte överens om hemmanet om 1 tunnland skatte och 1 tunnland krono och den lösa egendomen; rätten fann skäligt att Bengt Olofsson ordnade 1 ½ mäling sådd åker så att svärmodern kunde föda en ko och 3 småfän, (Dmb vt 1722, § 9). Svågrarna dragonerna Per Wallström och Bengt Dunderhake tvistade om svärfadern Israel Simonssons hemman i Hallen, (Dmb ht 1724, § 9). Bengt Olofsson och Per Eriksson i Hallen jämte grannen Hemming Persson är omtalade, (Dmb vt 1738, § 12). Jämtlands dragonregemente verkställde garnisontjänstgöring i Stockholm under åren 1741-1743, och Bengt är noterad död 1741-04-23, 51 år gammal, (Sr). 1755-11-18 överlät framlidne Bengt Olofssons änka Anna Israelsdotter Hallen 1 om 2 tunnland till sonen Olof Bengtsson, (Lfr). 1765 dömdes änkan hustru Anna Israelsdotter i Hallen att betala den skuld om 10 daler silvermynt, som hennes avlidne son Israel Hallström var skyldig länsman Peter Hallström, (Dmb vt 1765, sid 218). Barn:
  • Olof Bengtsson Hallbom, 1720-1771, hemmansägare i familj 726 i Hallen 1.
  • Israel Bengtsson, 1724-1764, (Dmb vt 1765, sid 218), var soldat Hallström 1747-1762 i Hammerdal, då han fick avsked på grund av sjukdom, (Sr). Lapplänsmannen Jonas Åkerdahl angav att dragonerna Olof Fyrsten och Israel Hallström i början av 1757 på allmän väg vid Hallen slagit honom blodig. Vid samma tillfälle hade drängen Erik Jonsson i Gisselås och dragonen Israel Hallqvist varit tillstädes. Dragonerna Fyrsten och Hallström dömdes att böta vardera cirka 30 daler silvermynt, (Dmb vt 1757, § 4). Dragonen Israel Hallström dömdes att betala en skuld om 12 daler kopparmynt till länsman Mårten Collin samt 4 daler i kopparmynt i rättegångskostnader, (Dmb ht 1758, sid 35).
  • Erik Bengtsson Överman, 1726-1796, gift med Lisbet Jonsdotter, 1737-1828, från Sandviken, Föllinge, Z, soldat 1743-1762, (Sr), och sedan nybyggare i Ottsjön, Föllinge.
  • Regina Bengtsdotter, 1728-1791, maka till torparen Lars Eriksson Lindholm, 1739-1810, från Lorås, trumslagare och torpare i familj 535 i Lorås 2. 1782-01-13 hade makarna Lars Eriksson Lindholm och Regina Bengtsdotter upprättat ett inbördes testamente, som godkände, (Dmb vt 1782, sid 116).
 • FAMILJ 726.
  Olof Bengtsson, 1720-1771, (Tp), från familj 725, gift med Karin Mårtensdotter, 1723-1801, från familj 738 i Hallen 2, var soldat Hallbom mellan 1742 och 1752, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Han övertog 1755-11-18 av framlidne moderänkan Anna Israelsdotter hemmanet Hallen 1 om 2 tunnland, (Lfr). Olof stod som hemmansägare, sexman och målare. Barn:
  • Anna Olofsdotter,1751-1833, hemmansägarehustru i familj 727 i Hallen 1.
  • Britta Olofsdotter, 1754-1813, gift 1780 med Lars Persson, 1759-1834, som var hemmansägare i familj 417 i Gåxsjö 1.
  • Karin Olofsdotter, 1756-e 1817, var upptagen som dotter i AI:3/110, men finns inte födelseboken. Karin blev moder till Olof Persson, 1790-1872, med Per Wikstedt, 1755-1826, som var gift dragon i Håxås. Avskedade dragonen Per Wikstedt och Karin Olofsdotter blev stämda för hor, och de hade dessutom olovligt begett sig till Norge. Wikstedt hade varit i halv tjänst hos änkan Karin Persdotter i Lorås och där lärt känna pigan Karin Olofsdotter. När dom upptäckte att Karin var med barn begav dig sig till Sörli i Norge, där de utgav sig för att vara gifta. De hade sedan återvänt till Gåxsjö, Hammerdal. Karin Olofsdotter var 33 år gammal och född i Hallen, Hammerdal. Per Wikstedt dömdes att böta 80 daler silvermynt, och om han inte kunde betala böterna fick han tjugo dagars fängelse på vatten och bröd. Karin blev befriad från böter, (Dmb vt 1790, sid 454). Karin Olofsdotter har framfött en son, och hon dömdes nu för hor med den gifte Per Wikstedt till att böta 40 marker silvermynt, och om hon inte kunde betala böterna fick hon 12 dagars fängelse på vatten och bröd, (Dmb ht 1790, sid 498). Karin kan vara den som blev gift 1807 med änklingen och gratialisten Erik Lindström, 1740-1828, i Hallen, Hammerdal. Torparsonen Hans Persson hade blivit häktad efter att misshandlat sina föräldrar Per Wikstedt och Helena Persdotter. Hans dömdes att plikta med 28 dagars fängelse på vatten och bröd i Östersund, (Dmb vt 1820, sid 143).
  • Kerstin Olofsdotter, 1759-1837, gift 1804 med Per Jakobsson, 1768-1809, som var torpare i Mo, Hammerdal.
  • Mårten Olofsson, 1763-1838, hemmansägare i familj 729 i Hallen 1.
 • FAMILJ 727.
  Pål Nilsson, 1741-1820, (Br), soldat Gisselberg från familj 321 i Gisselås 2, var gift 1773 med Anna Olofsdotter, 1751-1833, från familj 726. 1775 hade dragonen Pål Gisselberg fått landshövdingens tillstånd att få mottaga kronodelen om 1 tunnland i skattehemmanet Hallen 1, (Dmb vt 1775, sid 210). Makarna överlät 1795-12-04 Hallen 1 om 1 tunnland skatte och 1 tunnland krono till Annas broder Mårten Olofsson i familj 729, (Lfr). 1797-05-15 var det avvittring av lös egendom hos bonden Pål Nilsson i Hallen, FII:2 (1791-1806), sid 202. Barn:
  • Anna Pålsdotter, 1774-1859, gift 1794 med Sven Olofsson, 1766-1801, från och hemmansägare i Hallviken och Tullingsås 5, Ström, och omgift 1803 med Jöns Eriksson Nordin, 1772-1845, från familj 508 i Håxås 3, som senast var bonde och nämndeman i Tullingsås 5. 1801-12-29 förrättades bouppteckning efter den avlidne bonde Sven Olofsson i Hallen, FII:2 (1791-1806), sid 252. 1801-01-19 sålde Sven Olofsson och hustrun Anna Pålsdotter deras kronohemman i Hallen 1 om 1 tunnland till ingenjören Magnus De Molée för en köpesumma av 330 riksdaler 16 skilling i gångbart mynt, (Dmb vt 1801, sid 26).
 • FAMILJ 728.
  Mårten Gudmundsson, 1748-1813, från familj 856 i Raftkälen, gift 1786 med Karin Jönsdotter, 1753-1828, från familj 740 i Hallen 2, var hemmansägare i Hallen 1. 1785-09-15 överlät Jöns Mårtensson Hallskog, 1720-1807, Hallen 2 om 2 och 1/3 tunnland - härav ½ hem vardera - till dottern Karin Jönsdotter och sonen Mårten Jönsson, (Lfr). 1824-03-26 överlät änkan Karin Jönsdotter Hallen 1 om 1 och 1/6 tunnland till sonen Jöns Mårtensson, (Lfr). 1813-04-17 hölls bouppteckning efter avlidna bonden Mårten Gudmundsson i Hallen, FII:3 (1807-1819), sid 364. 1824-03-29 hölls arvsdelning i Hallen efter avlidne bonden Mårten Gudmundsson, FII:4 (1820-1824), sid 562. Barn:
  • Sigrid Mårtensdotter, 1789-1873, gift 1825 med Jöns Olofsson, 1797-1878, från Hallen 7, och som var hemmansägare i familj 788 i Hallen 7.
  • Lisbet Mårtensdotter, 1793-1875, gift 1818 med Per Hansson Skott, 1793-1862, från Yxskaftkälen, nybyggare i familj 811 i nybygget Flykälen.
  • Jöns Mårtensson, 1795-1874, hemmansägare i familj 731 i Hallen 1.
 • FAMILJ 729.
  Mårten Olofsson, 1763-1838, från familj 726, kallades Stormålaren, gift 1791 med Anna Jönsdotter, 1758-1844, från Långåsen, Ström. Han övertog hemmanet 1795 av sin syster Anna Olofsdotter, (Lfr). 1824-11-15 överlät makarna Hallen 1 om 1 tunnland till sonen Olof Mårtensson, (Lfr). Barn:
  • Olof Mårtensson, 1792-1858, hemmansägare i familj 730 i Hallen 1.
  • Jöns Mårtensson, 1794-1828, hade i ett förhållande med Märet Persdotter, 1795-1821, från familj 721 i Åsen 8, sonen Per Jönsson, 1819-1897, som var hemmansägare och konstnär, se familj 25 i Bye. Per Jönsson blev bonde på egen gård i Hallviken och tog sig namnet Hallgren. Per kallas naivisten efter sitt sätt måla. (Hk 1994 sid 20). Märit Persdotter bror var Elias Persson, 1780-1856, hemmansägare i Åsen 8, Hammerdal, som efter Märets död 1821 tog hand om vårdnaden av Per. 1829-03-11 hölls bouppteckning i skattehemmanet Hallen 7 om 3/4 tunnland efter bonden Jöns Hallgren, som förolyckades på svag is 1828-12-04. Jöns hade fastebrev av 1827-11-26 på Hallen 7, och hemmanet var värderat till 416 riksdaler ; den erkända sonen Per var 9 år och var äkta arvinge. Pers förmyndare var Jöns Hallgrens broder förra nämndemannen Olof Mårtenson och Olof uppgav boet, (Hammerdals tingslags häradsrätt FII:5, 1825-1829, sid 652).
  • Karin Mårtensdotter, 1799-1886, gift 1834 med Anders Andersson, 1808-1884, som var bonde i familj 821 i nybygget Helgeåkilen.
 • FAMILJ 730.
   Olof Mårtensson, 1792-1858, från familj 729, var gift 1816 med Karin Mårtensdotter, 1797-1879, torpardotter från familj 796 i Hallen 8. Olof övertog som äldsta son sin föräldragård i Hallviken, och familjen hade fyra barn. Elias Persson den äldre i Åsen och Olof Mårtensson i Hallen utsågs till gode män, (Dmb vt 1828, sid 192). Olof visade tidigt goda anlag i målning, snickeri och andra praktiska arbeten. Fick bekymmer med att lösa ut sina syskon från föräldragården, och för att klara detta sålde han 1835-11-16 halva hemmanet till Elias Persson för 800 riksdaler. Olof och familjen fick bo kvar tills de hade hittat ett nytt ställe att bo på, och valet föll 1835 på Håxåsen, där familjen blev nybyggare. 1835 hade Olof Mårtensson som förste nybyggare byggt en stuga, som bestod av ett rum med innertak, svale och på utsidan pinnstege mot en vindslucka. Muren, som inrymde spis och bakugn, upptog en fjärdedel av utrymmet. Sommaren efter byggdes två små fähus och hösten samma år var man mogen att stanna kvar över vintern. Redan 1845 hade hemmanet 4 hästar, 10-12 nötkreatur samt får och getter och förbättrade och större åbyggnader. Olof tillverkade under långa vinterkvällar i Håxåsen åtskilliga klockfodral, hyllor, skåp och sängar, vackert dekorerade med snidade rosetter och blommor, bokställ, skrin, slevar och mycket annat. I början av 1840-talet hedrades Olof med uppdraget att utföra orgelfasadens och läktarskrankets hela skulpturverk vid ombyggnaden av Hammerdals kyrka. Orgeln och läktaren målades av Göran Sundin 1842. Kronan på altartavlan i kyrkan är tillverkad av Olof, (Hk 1985/42, Hk 1994/26, Hk 1995/27). 1858-06-25 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Mårtensson i Hallen, FII:10 (1850-1859), sid 1391. Barn:
  • Anna Olofsdotter, 1818-1887, gift 1854 med Johan Jonsson, 1821-1875, från Hallen 2, som var torpare i familj 742 i Håxåsen, Hallen 2.
  • Mårten Olofsson, 1824-1882, hemmansägare i familj 732 i Håxåsen, Hallen 1.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1828-1890, gift med Jöns Nilsson, 1819-1901, som var hemmansägare i familj 803 i Håxåsen, Hallen 8.
  • Jöns Olofsson, 1831-1920, gift 1856 med Britta Eliasdotter, familj 807 i Hallen 8.
 • FAMILJ 808.
  Elias Persson, 1783-1854, från familj 18 i Bye, gift 1834-06-01 med Susanna Månsdotter, 1799-1863, från familj 187 i Fagerdal 2, övertog 1835-11-16 för 800 riksdaler av Olof Mårtensson och Karin Mårtensdotter i familj 730 ovan ett ½ tunnland av hemmanet Hallen 1, (Lfr). 1855-06-08 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Elias Persson i Hallen, FII:10 (1850-1859), sid 1349. Bouppteckning för Susanna Månsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 196. Barn:
  • Per Eliasson Hallin, 1835-1875, gift 1854-04-09 med Britta Månsdotter, 1835-1915, från familj 1003 i Sikås 9, var bonde, barnalärare i Hallen och arrendator i Tullingsås, Ström. Bouppteckning för Per Hallin, F II/13, 1875-1879, sid 84. Några av de åtta barnen:
   • Karin Hallin, 1862-efter 1941, gift 1886-04-11 med Måns Nilsson, 1860-1935, från Sannoflokälen, som var torpare och skomakare i Fagerdal. Jag har ett foto från omkring 1900 av makarna och deras torp i Fagerdal.
   • Elisabet Hallin, 1874-1960, gift 1899-10-21 i Ström med Per Persson Frykberg, 1863-1903, i dennes andra gifte, från familj 177 i Fagerdal 1, torpare och affärsinnehavare i Fagerdal. Efter makens död 1903 startade Elisabet ett bageri hos Måns Olofsson i Sikås. Jag har ett foto från 1899 på makarna.
 • FAMILJ 731.
  Jöns Mårtensson, 1795-1874, från familj 728, var gift 1823 med Karin Nilsdotter, 1801-1877, från familj 768 i Hallen 5. Änkan Karin Jönsdotter överlät skattehemmanet Hallen 1 om 1 och 1/6 dels tunnland, värderat till 400 riksdaler, emot lösen av 2 systrar till sonen Jöns Mårtensson, (Dmb vt 1825, sid 461). 1848-11-24 överlät makarna Hallen 1 om 11/12 tunnland - härav ett ½ hem vardera - till sönerna Mårten och Nils, (Lfr). Barn:
  • Mårten Jönsson, 1824-1892, hemmansägare i familj 733 i Hallen 1.
  • Nils Jönsson, 1826-1908, gift med Lisbet Larsdotter, familj 194 i Fagerdal 2.
  • Karin Jönsdotter, 1834-1910, gift 1855 med Måns Persson, 1824-1872, från Bredkälen, Ström, som var bonde i Bredkälen, Ström.
  • Jöns Jönsson, 1839-1908, gift 1869 med Anna Månsdotter, familj 196 i Fagerdal 2.
 • FAMILJ 732.
  Mårten Olofsson, 1824-1882, från familj 730, gift 1859-03-01 med Britta Nilsdotter, 1824-1902, från familj 943 i Lövgården, Sikås 3, var hemmansägare i Håxåsen, Hallen 1. Bouppteckning för Mårten Olofsson, F II/14, 1880-1884, sid 389. Bouppteckning för Britta Nilsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 432. Barn:
  • Karin Mårtensdotter, 1859-1911, gift 1886-07-01 med Olof Olofsson, 1854-1913, från familj 805 i Hallen 8, som var hemmansägare i Håxåsen, Hallen 1.
  • Olof Mårtensson Hammer, 1862-1890, studerade. Bouppteckning för Olof Mårtensson Hammer, F II/16, 1890-1894, sid 102.
 • FAMILJ 733.
  Mårten Jönsson, 1824-1892, från familj 731, gift 1853-04-17 med Britta Eriksdotter, 1820-1906, från Hallen, övertog 1848-11-24 av föräldrarna Hallen 1 om 11/12 tunnland, härav ett ½ hem, (Lfr), och var hemmansägare och sexman i Östibränna, Hallen 2. Bouppteckning för Mårten Jönsson, F II/17, 1895-1897, sid 523. Bouppteckning för Britta Eriksdotter, F II/21, 1906-1907, sid 231. Barn:
  • Erik Mårtensson, 1846-1938, gift med Ingeborg Andersdotter, familj 770 i Hallen 5.
  • Britta Mårtensdotter, 1850-e 1921, gift 1875 med Sven Olofsson i Tullingsås 5, Ström.
  • Jöns Mårtensson, 1854-1900, gift med Johanna Kristina Halén, familj 782 i Hallen 6.
  • Mårten Mårtensson, 1856-e 1925, gift 1891 med Märet Jonsdotter, 1856-e 1925, från Ström, hemmansägare i Hallen, senast gårdsägare i Ström.
  Väckelse uppkom i Hammerdal och Häggenås 1851, dels genom läsarprästernas verksamhet, del genom Tellströms lekmannaförkunnelse. Åren 1852 och 1853 blev Hammerdalsväckelsen fördjupad och mera utbredd. Den skall ha omfattat två tredjedelar av församlingens invånare. Den var ännu helt inomkyrklig. Luthers postillor voro jämte bibeln främsta uppbyggelseläsningen. Med sommaren 1853 framträdde en radikal kyrkofientlig falang blande väckelsefolket. Församlingens kyrkoherde Jonas Östlund förmenas ha intagit en stram hållning, inte gentemot väckelsen och fromhetslivet, men till de radikala tendenserna. Väckelsefolket splittrades i två fraktioner, dömare och ljummare, de förra hedbergianer, de flesta i byarna Solberg och Hallen, de senare rosenianer med centrum i Ede. Hösten 1854 samlades dömarna kring bonden Mårten Jönsson i Hallens by till överläggningar och beslut. I december meddelade Mårten domkapitlet, att han och hans anhängare avträtt från den svenska statskyrkan i Hammerdal. Deras samveten kunde inte fördraga kyrkans falska lära i synnerhet beträffande nattvarden. Jönsson och sockenskräddaren Olof Sivertsson, 1832-1913, i familj 825 i nybygget Henningskälen, hade då redan börjat dela ut nattvarden. Senare förrättade de också dop och vigsel. Man gav dessa separatister namnet dop- och skriftpartiet. Till präst utsågs Mårten Jönsson, som erhöll vigning av Sven Edlund i början av 1856. Kyrkobygge planerades och påbörjades, men fullbordades inte. Antalet separatister i Hammerdal uppgavs 1858 till 90 personer, men de voro redan då i minskning och minskade snart ytterligare. Prosten Östlunds adjunkt 1857-1861 var Olof Hedin, som åtnjöt läsarnas förtroende. Dop- och skriftpartiet blev allmer kringskuret och isolerat. Intet åtal väcktes mot separatisterna för deras brott mot då gällande lag. Jönsson undgick dock inte åtal för att han förrättat vigsel. Häradsrätten dömde honom till tre års straffarbete, men Högsta domstolen frikände honom, (JHH:IV:604).
 • FAMILJ 734.
  Jöns Jonsson, 1803-1892, från familj 9 i Bye, gift 1832 med Ingeborg Jonsdotter, 1809-1881, från familj 487 i Håxås 1, var hemmansägare och nämndeman i Fyrås 5 och Hallen 1. Makarna överlät 1839-11-18 Fyrås 5 om 1 tunnland till P.U. Nilsson och Anna Marg. Rickman, (Lfr). Bouppteckning för Jöns Jonsson i Hallen, F II/16, 1890-1894, sid 397. Barn:
  • Britta Jönsdotter, 1833-1906, gift med Mårten Jönsson, 1823-1888, som var bonde i Hallen 1 och 5, se familj 771 i Hallen 5.
  • Jonas Jönsson, 1836-1890, gift 1858-04-18 med Bengta Persdotter, 1839-1910, från familj 801 i Hallen 8, var hemmansägare i Hallen 1. Bouppteckning för Jonas Jönsson, F II/16, 1890-1894, sid 90.
   • Dottern Ingeborg Jonsdotter, 1859-e 1941, var gift 1886-06-24 med Lars Johansson, 1858-1948, från Havsnäs, Alanäs, som stod som hemmansägare i Hallen 1.
  • Karin Jönsdotter, 1839-1904, gift 1873 med Per Persson, 1836-1924, från Länglingen, som var hemmansägare i Rånäset, Länglingen 2.
  • Kerstin Jönsdotter, 1841-e 1908, gift 1863 med Per Jonsson, 1841-e 1882, från Länglingen, som rymde till Amerika 1867 med arbetsintyg; åter i Hammerdal 1871.
  • Lisbet Jönsdotter, 1845-1921, gift 1866 med Knut Eriksson, 1839-1920, som senast var hemmansägare i Hallen 1. Knut var son till Erik Andersson, 1796-e 1841, född och bonde i Mellgård, Älgå, S, och hustrun Britta Persdotter, 1797-e 1841, från Älgå, S.
  • Ingeborg Jönsdotter, 1847-1922, gift 1869-02-18 med Lars Eriksson, 1837-1887, skomakare och torpare i Hallen. Lars var son till Erik Andersson, 1796-e 1841, född och bonde i Mellgård, Älgå, S, och hustrun Britta Persdotter, 1797-e 1841, från Älgå, S. Bouppteckning för Lars Eriksson i Hallen, F II/15, 1885-1889, sid 216.
 • FAMILJ 735.
  Zakris Olofsson Hedström, 1836-1906, från Trångåsen, Ström, gift 1866-03-09 i Ström, (HII/3, 1864-1887), med Sara Johanna Eliasdotter, 1844-1897, var hemmansägare i Hallen 1. Sara Johanna var dotter till Elias Månsson, 1799-e 1862, bonde och nämndeman i Hällvattnet, Bodum, Y, och hans hustru Magdalena Persdotter. Bouppteckning för Zakris Hedström, F II/21, 1906-1907, sid 86. Bouppteckning för Sara Eliasdotter, F II/17, 1895-1897, sid 749. Några av de sju barnen:
  • Per Hedström, 1871-1953, hemmansägare i Hallen 1:12, gift 1902 med Maria Matsdotter, 1873-1951, från Ström, Z.
  • Zakris Hedström, 1875-1955, hemmansägare i Hallen 2:32, gift 1901 med Anna Jonsdotter, 1882-e 1941, från Renålandet, Ström.
Bar
 • Hallen 2: 
  FAMILJ 736.
  Tord Pålsson, 1560-1644, (Br), stod för 2 tunnor 1613, (Rmj). Han bygslade 1620 1 spann, (Byg), och 1633 kunde han bärga 20 lass hö, hade 5 kor, 6 småfän och 1 häst, (Jb). 1635 var han nämndeman, och 1642 bygslade han till sonen Olof, (Byg). Märet Månsdotter med arvejord i Hallen, var hans hustru, (Rmj). Barn:
  • Anders Tordsson, 1580-1625, (Br), bonde i Hallen. Betalade tiondet 1600 och 1607, stod för 2 tunnor vid räfsten 1613, (Rmj), och fanns i Jb 1615.
  • Olof Tordsson, 1600-1687, (Rul), ersatte fadern 1645 på hemmanet på 2 och 1/3 tunnland, (Jb). 1645 befriades Olof från contribution, då han hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Han betalade tiondet 1649 och 1679, (Ti), och 1677 var hemmanet ett kronohemman, (Jb). 1650-1658 var Olof nämndeman, (Dmb). Olof Thoresson i Hallen kärade till sina lagmän i roten: Måns i Gisselås, Olof Jonsson i Hallen, Lars i Fagerdal, Nils Olofsson i Gåxsjö, Per Olofsson ibid, Erik Nilsson i Åsen, Pål i Björnsgård och Nils Olofsson på Åsen, som var tillämnade till Frösö skans att avföra ammunition till Bräcke och icke kom dit, utan vände vid Litsälven av orsak att artillerilöjtnanten Anders Kempe budade att om de ville leverera penningarna så skulle de med skjutsningen bli förskonade, och penningarna till Erik Persson Byman leverera måste, nämligen Olof Thoresons 2 riksdaler 3 ort, och 6 riksdaler, som var de andra lagmännens penningar, summa 8 och 3/4 riksdaler. Sedan måste Olof Thoresson göra skjutsfärder till Bräcke. Rättens mening blev att Olofs lagmän skulle genast betala till Olof Thoresson hans 2 riksdaler 3 ort, och söka sedan sin fångesman i Norge, Erik Persson Byman, om de 6 riksdaler, enär han var orsaken till denna oreda, (Dmb ht 1666, § 10). Hustrun hette Anna Carlsdotter. 1677 var Olofs hemman ett kronohemman om 2 och 1/3 tunnland, (Jb). Olof fanns i Jb 1696.
 • FAMILJ 737.
  Erik Grelsson, 1661-1736, (C1), fanns 1699 i Hallen som soldat, (Sr), och han stod 1708 för hemmanet, (Ti, Jb), men 1714 var det öde, (Jb). Erik Grelsson Modig, född i Z, menig 1680 till 1699 för Handog, Lit, menig 1699-06-29 till 1715-02-21 för Hallen, Hammerdal, fick avsked för ålder och bräcklighet, kasserad och sjuklig, (Sr). Erik är möjligen son till Grels Nilsson i Bredgård, Ström. Soldaten Erik Grelsson hade besovit Elisabet Jönsdotter i Bjärme, Näs, och avlat barn som föddes Olofsmässa förliden och ännu lever; han hade även besovit Karin Olofsdotter, 1655-1738, i Handog två månader före påsk och hon nu havande är, men äktar henne, (Lits dmb ht 1684, § 4). Bengt Hemmingsson ifrån Stuguns socken uppbjöd andra gången Olof Olofssons och Erik Grelssons odelshemman i Handog och Lits socken om 2 och ½ tunnland för 75 daler silvermynt varandes Bengt på sin hustrus vägnar därtill bördig, (Lits dmb vt 1689, § 18). Mågen Mårten Jönsson övertog svärfadern Erik Grelssons gård Hallen 2, (KGE). Barn:
  • Britta Eriksdotter, 1683-1761, hemmansägarehustru i familj 738 i Hallen 2.
  • Märet Eriksdotter, 1683-1760, död som hustruänka i Hallen, oklar make.
  • Anna Eriksdotter Modig, 1685-1751, gift med Olof Sjulsson Hall, 1667-1738, som var soldat och bonde i familj 793 i Hallen 8.
 • FAMILJ 738.
  Mårten Jönsson, 1685-1765, (KGE), från familj 754 i Hallen 3, (A1:2/35,177), var dragon Mårten Hallskog 1706-1715, och han fick avsked för hemmansbruk, (Sr), och han stod 1725 för Hallen 2 efter svärfadern, (Jb). Mårten var rotebonde för Simon Persson Hallberg, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen vintern 1718/1719 och överlevde, (Hk). Mårten var soldat igen 1725-1734 som inskriven bonde för sitt hemman, (Sr). 1724 var Mårten sexman, (Dmb ht 1724, § 2), och 1740 stod han som nämndeman i tingslaget, (Dmb). Mårten Jönsson var gift före 1712, (Com), med Britta Eriksdotter, 1682-1761, från familj 737, (KGE). När dottern Kerstin föddes 1712 hette föräldrarna Mårten Hallskog och Britta Modig, (C1). Barn:
  • Kerstin Mårtensdotter, 1712-1797, gift 1737 med Mårten Nilsson, 1706-1770, bonde i Mårtengården, familj 1008 i Sikås 10.
  • Erik Mårtensson Hallskog, 1715-1788, gift 1745 med Lisbet Jonsdotter, 1724-1798, hemmansägare, nämndeman, klockare och sexman, se familj 967 i Sikås 6.
  • Jöns Mårtensson Hallskog, 1720-1807, hemmansägare i familj 740 i Hallen 2.
  • Karin Mårtensdotter, 1723-1801, gift med Olof Bengtsson Hallbom, som var hemmansägare i familj 726 i Hallen 1.
 • FAMILJ 739.
  Lars Johansson, 1699-1764, (Tp), klockarson från familj 440 i Gåxsjö 3, gift 1736 med Karin Olofsdotter, 1698-1747, (C1), från familj 1016 i Sikås 11, och omgift 1748, (Kyr), med Britta Olofsdotter, 1724-1789, från familj 784 i Hallen 7, var hemmansägare i Hallen 2. 1729-03-06 hade Lars Johansson i Hallen fått överta skattehemmanet i Gåxsjö om 1 och 1/12 tunnland, och ville nu uppdraga hemmanet till sin syster Sara Johansdotter och hennes tillkommande man Mårten Persson för en summa av 120 daler silvermynt, den ofärdiga brodern skulle bli husman och få sitt födoråd, och systern Karin Johansdotter skulle utlösas med 20 daler silvermynt. Rätten godkände överlåtelsen, (Dmb ht 1747, § 9, sid 484). 1771-03-14 överläts Hallen 2 till dottern Beata Larsdotter, (Lfr). Barn:
  • Karin Larsdotter, 1737-1818, maka till Olof Eriksson Hurtig, 1733-1787, som var hemmansägare i familj 442 i Hurtiggården, Gåxsjö 3. Dragonen Olof Hurtig meddelade rätten att han ingått äktenskap med Karin Larsdotter, som enligt skattebrev av 1761-03-07 erhållit kronohemmanet Hallen 3 och ville bli inskriven som åbo på hemmanet. Hemmanet hade till skatte blivit inlöst av Olof Hurtig (Dmb vt 1762, sid 17).
  • Beata Larsdotter, 1751-1839, gift med Israel Matsson i familj 743 i Hallen 2.
  • Johan Larsson, 1756-1848, gift 1780 med Karin Svensdotter, familj 756 i Hallen 3.
 • FAMILJ 740.
  Jöns Mårtensson, 1720-1807, soldat Hallskog 1743-1748, (Sr), från familj 738, gift med Lisbet Olofsdotter, 1730-1804, från familj 784 i Hallen 7, var hemmansägare i Hallen 2. 1785-09-03 hölls syn på Jöns Mårtenssons skattehemman i Hallen 2 om 2 och 1/3 tunnland, som var Jöns arvejord, och makarna hade sonen Mårten samt döttrarna Karin, Britta och Kerstin. Hemmanet är beskrivet, och Jöns ville att hemmanet skulle klyvas mellan sonen Mårten och dottern Karin till vardera hälften. Hemmanet värderades till 90 riksdaler specie, (Dmb ht 1785, sid 216). Barn:
  • Mårten Jönsson, 1751-1834, hemmansägare i familj 741 i Hallen 2.
  • Karin Jönsdotter, 1753-1828, gift med Mårten Gudmundsson, 1748-1813, från Raftkälen, som var hemmansägare i familj 728 i Hallen 1.
  • Kerstin Jönsdotter, 1759-1846, gift 1785 med Erik Andersson Blix, som var hemmansägare i familj 351 i Grenås 2.
 • FAMILJ 741.
  Mårten Jönsson, 1751-1834, från familj 740, gift 1780, med Karin Israelsdotter, 1756-1834, från Åsele, AC, övertog 1785-09-15 av fadern Hallen 2 om 2 och 1/3 tunnland, härav ½ hem, (Lfr). 1797-11-04 sålde Mårten Jönsson sin fjällfiskerätt i Storsjougden till sin granne Erik Jonsson för 10 riksdaler och ½ fjärding fisk, (Dmb ht 1797, sid 84). 1801-04-20 bytte Mårten Jönsson sitt skattehemman i Hallen 2 om 1 och 1/6 tunnland med Johan Olofssons kronohemman i Yxskaftkälen om 1 och ½ tunnland och emot en mellanavgift av Johan om 66 riksdaler och 32 skillingar, (Dmb ht 1801, sid 80). Barn:
  • Israel Mårtensson, 1784-1867, torpare i Flärknäset, Grenås, familj 1079.
  • Jöns Mårtensson, 1787-1871, gift med Anna Svensdotter, 1788-1875, senast nybyggare i familj 810 i nybygget Flykälen.
  • Olof Mårtensson, 1790-1862, torpare i Kilen och Lorås.
  • Anna Mårtensdotter, 1793-1875, gift med Jöns Olofsson, 1798-1864, senast nybyggare i familj 890 i nybygget Vitvattnet.
  • Mårten Mårtensson, 1799-1877, gift med Karin Jonsdotter, 1794-1861, senast nybyggare i familj 891 i nybygget Vitvattnet.
 • FAMILJ 742.
  Johan Olofsson, 1750-1812, dragon Åsfelt, från familj 1031 i nybyggare Yxskaftkälen, var gift 1778-03-01, (Kyr), med Britta Jonsdotter, 1755-1830, från familj 309 i Gisselås 1. 1801-04-20 bytte Mårten Jönsson i familj 741 ovan sitt skattehemman i Hallen 2 om 1 och 1/6 tunnland med Johan Olofssons kronohemman i Yxskaftkälen om 1 och ½ tunnland och emot en mellanavgift av Johan om 66 riksdaler och 32 skillingar, (Dmb ht 1801, sid 80). Israel Matsson i Hallen fick avsked som gästgivare, och i dennes ställe utsågs Johan Olofsson i Hallen, (Dmb ht 1803, sid 259). Nämdemannen Johan Olofsson i Hallen tilldömdes skottpengar om 1 riksdaler 16 skilling banco för att han utan skall hade skjutit en fullvuxen björn på Hallens skog. Han uppvisade den skjutna björnens avskurna öron för rätten, (Dmb ht 1805, sid 463). 1810-11-19 hade Johan Olofsson i Hallen överlåtit sitt skattehemman Hallen 2 om 1 och 1/6 tunnland till sonen Jonas Johansson mot födoråd till sig själv och hustrun samt lösen till brodern Olof om 86 riksdaler, brodern Johan 51 riksdaler samt systrarna Cecilia och Ingrid vardera 22 riksdaler, (Dmb ht 1811, sid 49). Nämndemannen Johan Olofsson i Hallen uppvisade öronen efter två björnungar och en gammal björn och tillerkändes skottpengar för de dödade björnarna, (Dmb ht 1812, sid 124). 1813-03-01 hölls bouppteckning efter avlidna nämndemannen Johan Olofsson i Hallen, FII:3 (1807-1819), sid 344. 1830-10-25 hölls bouppteckning efter den avlidna nämndemansänkan Britta Jonsdotter i Hallen, FII:6 (1830-1834), sid 681. Barn:
  • Cecilia Johansdotter, 1780-1867, gift med Erik Jönsson, familj 762 i Hallen 4.
  • Olof Johansson, 1784-1862, gift med änkan Lisbet Jönsdotter, familj 800 i Hallen 8.
  • Jonas Johansson, 1786-1855, var gift 1813-12-26 med Anna Jönsdotter, 1794-1870, från Tullingsås, och han var hemmansägare och gästgivare i Hallen 2. 1856-01-30 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jonas Johansson i Hallen, FII:10 (1850-1859), sid 1335. Några barn:
   • Jöns Jonsson, 1816-1899, gift 1847-04-11 med Beata Persdotter, 1815-1893, från familj 787 i Hallen 7, torpare i Hallen 1. Bouppteckning för Jöns Jonsson, F II/18, 1898-1900, sid 420. Bouppteckning för Beata Persdotter, F II/17, 1895-1897, sid 534.
   • Erik Jonsson, 1818-1892, gift med Britta Persdotter, 1826-1903, var hemmansägare i familj 746 i Svegården, Hallen 2. Bouppteckning för Erik Jonsson, F II/17, 1895-1897, sid 513. Bouppteckning för Britta Persdotter, F II/20, 1904-1905, sid 14.
   • Johan Jonsson, 1821-1875, gift 1854-04-09 med Anna Olofsdotter, 1818-1887, från familj 730 i Hallen 1, var torpare i Håxåsen, Hammerdal. Bouppteckning för Johan Jonsson, F II/13, 1875-1879, sid 63.
   • Ingeborg Jonsdotter, 1828-1898, gift 1854-03-05 med Anders Persson Lantz, 1825-1902, från Fjäl, Lit, Z, som var fältjägare och sedan torpare i Hallen. Bouppteckning för Anders Lantz, F II/19, 1901-1903, sid 257. Bouppteckning för Ingeborg Jonsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 209.
  • Ingrid Johansdotter, 1789-1864, gift med Per Eriksson, 1796-1877, hemmansägare i familj 849 i nybygget Mullnäset.
  • Johan Johansson, 1793-1879, gift 3 gånger, hemmansägare i Fagerdal 1, sockensmed och senast torpare i Ede 11. 1831-03-14 överlät han Fagerdal 1 om 5/8 tunnland till Per Jonsson, 1806-1892, i familj 175 i Fagerdal 1, (Lfr). Bouppteckning för Johan Johansson, F II/13, 1875-1879, sid 456.
   • Sonen Per Johansson, 1834-1864, var orgelbyggare och torpare i Ede, Hammerdal. Bouppteckning för Per Johansson i Ede, F II/11, 1860-1869, sid 291.
 • FAMILJ 743.
  Israel Matsson, 1745-1837, soldat Hallqvist 1770-1776 i Hallen, (Sr), var från Jonsgård, Ström, och gift 1770-12-26 med Beata Larsdotter, 1751-1839, från familj 739. Israel var hemmansägare, gästgivare, nämndeman, sexman, fjärdingsman, postombud samt fjärrskådare, (Hk 1971). 1771-03-14 överlät framlidne Lars Johansson hemmanet Hallen 2 till dottern Beata Larsdotter och mannen Israel Matsson Hallqvist, (Lfr). 1776 fick Israel Matsson starta gästgiveri, för att minska avståndet mellan skjutsskiftena, (JHH:IV:251). Åbyggnaderna var uppförda i fyrkant med en så kallad borggård. Antalet rum var 6-10 med boaserade väggar, invändigt målade med girlander för varje fält. Möblerna bestod av träsoffor med vita fårskinnsfällar och halmbolster. Fällarna var försedda med hemvävda fälltäcken. Alla rum var försedda med väggfasta bänkar och stadiga stolar, öppna spisar som eldades med tjärved. Mathållningen var gröt och mjölk, blodpalt med stekt fläsk och sås, kokt eller stekt fisk, kött av olika slag, tjockmjölk med sönderbrutet kornbröd (sull), (Hk). Syn hade hållits på hemmanet Hallen 2 om 2 och 1/4 tunnland för att bedöma om hemmanet tålde en klyvning i två lika delar mellan bönderna Israel Matsson och Johan Larsson, vilket beviljades av rätten, (Dmb vt 1779, sid 200). Erik Jonsson, Israel Matsson, Nils Jönsson och Per Olofsson, alla i Hallen, hade nyligen fällt en fullvuxen björn och tilldömdes skottpengar om 1 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1794, sid 296). 1798-10-24 hölls syn och värdering av gästgivaren Israel Matssons skattehemman i Hallen 2 i närvaro av hustrun Britta Larsdotter, sönerna Lars, Mats och Jöns, samt döttrarna Britta och Sara. Hemmanet är beskrivet och värderades till 240 plåtar eller 80 riksdaler. Sönerna skulle få lotta om hemmansbesittningen, (Dmb ht 1798, sid 173). Israel Matsson i Hallen hade i april 1798 fällt en fullvuxen björn på byns marker och tilldömdes skottpengar om 1 riksdaler 16 skilling, (Dmb ht 1798, sid 198). Israel Matsson i Hallen fick avsked som gästgivare, och i dennes ställe utsågs Johan Olofsson i Hallen, (Dmb ht 1803, sid 259). 1818-11-17 överlät Israel Matsson och hustrun Beata Larsdotter skattehemmanet Hallen 2 om 1 och 1/8 tunnland till sonen Jöns Israelsson emot födoråd till säljarna och lösen av syskonen efter ett hemmansvärde av 222 riksdaler banco, (Dmb ht 1819, sid 212). 1837-11-13 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Israel Matsson i Hallen, FII:7 (1835-1839), sid 856. 1839-12-23 hölls bouppteckning efter änkan Beata Larsdotter i Hallen, FII:8 (1840-1844), sid 921. Barn:
  • Lars Israelsson, 1773-1845, gift med Britta Jönsdotter, 1774-1840, var nybyggare i familj 851 i nybygget Mullnäset.
  • Mats Israelsson Bång, 1777-1844, dragon och bonde i Tullingsås, Ström.
  • Britta Israelsdotter, 1784-1870, gift med Jakob Persson i Havsnäs, Alanäs.
  • Sara Israelsdotter, 1787-1867, gift med Hans Hansson Nöjd, 1786-1842, i familj 1043 i Yxskaftkälen 2, som senast var torpare i Hallviken.
  • Jöns Israelsson, 1791-1857, hemmansägare i familj 744 i Hallen 2.
 • FAMILJ 744.
  Jöns Israelsson, 1791-1857, från familj 743, gift 1815-03-05 i Ström med Märet Olofsdotter, 1787-1865, från Tullingsås 5, Ström, övertog 1818-11-17 av föräldrarna Hallen 2 om 1 och 1/8 tunnland, (Dmb ht 1819, sid 212), och han var hemmansägare och gästgivare i Hallen 2. 1857-06-03 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jöns Israelsson i Hallen, FII:10 (1850-1859), sid 1374. Barn:
  • Israel Jönsson, 1817-1908, arbetare och förmånstagare i Hallen 3.
  • Anna Jönsdotter, 1822-1907, gift 1847 med Nils Jonsson, familj 769 i Hallen 5.
  • Olof Jönsson, 1825-1877, gift 1848-04-09 i Alanäs, Z, med Britta Kajsa Persdotter, 1816-1898, från Havsnäs, Alanäs, var hemmansägare i Hallen 3. Bouppteckning för Olof Jönsson, F II/13, 1875-1879, sid 309. Bouppteckning för Britta Kajsa Persdotter, F II/18, 1898-1900, sid 422.
   • Dottern Märet Olofsdotter, 1852-1932, gift 1872-01-01 med Per Olofsson, 1843-1907, från Risselås, Ström, som var hemmansägare i Hallen 3.
  • Beata Jönsdotter, 1828-1904, gift 1853 med Olof Nilsson Löv, familj 945 i Sikås 3.
  • Jöns Jönsson, 1832-1918, gift Kerstin Persdotter, 1826-1907, familj 758 i Hallen 3.
 • FAMILJ 745.
  Jöns Persson, 1811-1859, från familj 787 i Hallen 7, gift 1838-01-07 med Britta Jonsdotter, 1810-1889, från familj 9 i Bye, var hemmansägare i Håxåsen, Hallen 2. Hemmanet Hallen 7 om 3/4 tunnland värderades till 250 riksdaler banco, och vid utlösen skulle varje son erhålla 55 riksdaler och varje dotter 27 riksdaler. Sonen Jöns vann lottningen om hemmanet, (Dmb vt 1828, sid 213). Britta Jonsdotter finns på bild nr #106550 hos Porträttfynd, Rötter. 1859-04-30 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jöns Persson i Håxåsen, FII:10 (1850-1859), sid 1430. Bouppteckning för Britta Jonsdotter, F II/16, 1890-1894, sid 27. Barn:
  • Kerstin Jönsdotter, 1839-1907, förmånstagare i Håxåsen, Hallen 2. Bouppteckning för Kerstin Jönsdotter, (F II/21, 1906-1907, sid 312).
  • Jonas Jönsson, 1841-1930, hemmansägare i Håxåsen, Hallen 2.
  • Britta Jönsdotter, 1844-1890, gift med Erik Olofsson i familj 248 i Fyrås 3.
  • Ingeborg Jönsdotter, 1847-1929, gift med Olof Olofsson i Fyrås 5.
  • Karin Jönsdotter, 1854-e 1903, gift med Nils Nilsson i Bredgård, Ström.
  • Per Jönsson Åslund, 1857-1901, senast torpare i Håxåsen, Hallen 2. Bouppteckning för Per Åslund, F II/19, 1901-1903.
 • FAMILJ 746.
  Erik Jonsson, 1818-1892, från familj 742, gift 1849-03-25 i Ström med Britta Persdotter, 1826-1903, från Bredkälen, var hemmansägare i Svegården, Hallen 2. Bouppteckning för Erik Jonsson, F II/17, 1895-1897, sid 513. Bouppteckning för Britta Persdotter, F II/20, 1904-1905, sid 14. Barn:
  • Anna Eriksdotter, 1851-e 1903, gift med Olof Nilsson, bagare i Tullingsås, Ström.
  • Per Eriksson, 1854-1906, gift 1890-03-30 med Ingeborg Mårtensdotter, 1866-1962, från Henningskälen, var hemmansägare i Håxåsen, Hallen 2. Bouppteckning för Per Eriksson i ett skattehemman under Hallen 2, F II/21, 1906-1907, sid 249.
  • Karin Eriksdotter, 1862-e 1921, gift med Per Eriksson, bagare i Alanäs, Ström.
 • FAMILJ 747.
  Anders Andersson Bogg, 1824-1917, född i Isunda, Mora, W, gift 1865-01-04 med Lisbet Jonsdotter, 1837-1903, född i Boda, Västanå, W, var torpare i Vågdalen, Ström, 1856-1880, då han blev hemmansägare i Hallen 2, Hammerdal. Makarna hade också barnen Nils f 1870, Jonas f 1874 och Anders f 1878. Anders Bogg var son till bonden i Isunda, Mora, Anders Andersson Bogg, 1767-1850, och makan Anna Matsdotter, 1784-1869. Anders Boggs broder Per Bogg, 1818-e 1875, var torpare i Vågdalen, Ström. Bouppteckning för Lisbet Jonsdotter, F II/20, 1904-1905, sid 25. Barn:
  • Anna Britta Andersdotter, 1867-1957, gift 1889-10-18 med Per Persson Dalander, 1855-1902, från Annerud, Dalby, S, som var hemmansägare och arbetare i Hallen 2. Bouppteckning för hemmansägare Per Dalander i Hallen 2, F II/19, 1901-1903 sid 502.
  Från 1856 bodde Lisbet Jonsdotters föräldrar Jon Olofsson, 1808-1892, gift 1836-02-08 i Rättvik, W, med Britta Larsdotter, 1807-1879, som torpare i Håxås, och Lisbet hade fem syskon i Hammerdal, (A1/8a/158).
 • FAMILJ 748.
  Anders Jonsson, 1826-1894, från familj 1046 i Yxskaftkälen 2, gift 1850-06-24 med Maria Eriksdotter, 1829-1916, från familj 1047 i Yxskaftkälen 2, var bonde och förmånstagare i Hallen 2. Bouppteckning för Anders Jonsson, F II/17, 1895-1897, sid 529. Barn:
  • Karin Andersdotter, 1850-1882, moder till två barn i Hallviken.
  • Beata Andersdotter, 1859-e 1941, gift 1877 med David Engqvist, 1835-1921, från Ede, gratialist och bonde i Sannaflokälen, Hallen 2.
  • Maria Andersdotter, 1865-e 1941, gift med Per Westin, 1855-1935, från familj 758 i Hallen 3, som var lägenhetsägare i Hallviken 3.
 • FAMILJ 749.
  Mårten Persson, 1828-1902, nybyggarson från familj 824 i nybygget Henningskälen, gift 1861-04-07 med Britta Mikaelsdotter, 1828-1912, från familj 812 i nybygget Flykälen, var bonde i Henningskälen och hemmansägare i Håxåsen, Hallen 2. Bouppteckning för Mårten Persson, F II/19, 1901-1903, sid 390. Barn:
  • Per Mårtensson Hedlund, 1865-e 1902, studerade, gift 1893-08-27 i Ström med Märta Larsdotter, född 1875-07-26 i Ström.
  • Ingeborg Mårtensdotter, 1866-1939, gift 1938 med Anders Jonsson i Hallviken.
  • Lucia Mårtensdotter, 1868-e 1941, fanns med 2 barn i Prästbordet 1:11, Hammerdal.
  • Mikael Hedlund, 1870-e 1918, fanns med makan Britta Persdotter år 1918 i Tullingsås, Ström.
 • FAMILJ 750.
  Pål Pålsson, 1836-1890, torparson från Gisselås, gift 1863-03-22 med Maria Mårtensdotter, 1841-1932, från Flärknäset, Hammerdal, var hemmansägare i Håxåsen, Hallen 2. Bouppteckning för Pål Pålsson, F II/16, 1890-1894, sid 113. Barn:
  • Gölin Pålsdotter, 1864-e 1941, gift 1888 med Erik Samuel Alenius, 1858-e 1941, från Grundsjön, Vilhelmina, hemmansägare i Håxåsen, Hallen 2:35.
  • Mårten Pålsson, 1866-1937, arbetare i Hammerdal.
  • Per Pålsson, 1871-e 1941, skräddare med familj i Gåxsjö 2:10.
Bar
 • Hallen 3: 
  Trolldomsmål FAMILJ 751.
  Jon Olofsson, 1580-1650 (Br), stod för 2 tunnor 1613, (Rmj), och 1633, då han kunde bärga 20 lass hö, hade 6 kor, 6 småfän och 1 häst (Jb). Han var nämndeman 1622, 1623, 1628 och 1635, (Dmb). 1645 befriades Jon från contribution, då han hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1645 hette hustrun Karin Larsdotter, döttrarna Sigrid och Kerstin, (Mtl). 1645 var hemmanet på 2 och 1/4 tunnland, (Jb); betalade tiondet 1649, (Ti). Hustrun Karin förekom 1635 i ett trolldomsmål. Läs mer här.
  • Olof Jonsson, 1630-1680, hemmansägare i familj 752 i Hallen 3.
 • FAMILJ 752.
  Olof Jonsson, 1630-1680, (Br), från familj 751, (PJ), stod 1660 och 1663 för 2 och 1/4 tunnland, (Jb). Hustrun hette Sara Andersdotter, 1630-1691, (Dmb ht 1688, § 9). Olof var nämndeman 1650-1653 och 1666, (Dmb). 1677 var hemmanet Hallen 3 ett kronohemman om 2 och 1/4 tunnland, (Jb). Olof Jonssons skattehemman i Hallen om 2 och 1/4 tunnland hade bonden Jon Olofsson bebott en lång tid, och 1688 hade han hemligen begivit sig till Norge, Jons boskap blev sålt för 24 daler silvermynt. Räntan gavs till dragon Kortvillig 1686 och 1687. Brodern Anders kronohemman var inte väl hävdat, (Dmb ht 1689, § 10). Barn:
  • Anders Olofsson, 1650-1698, död som båtsman i Säbrå, Ångermanland, (Dmb ht 1706, § 15), var gift med Elin Hemmingsdotter, familj 267 i Fyrås 5. Anders flyttade 1685 till svärföräldrana i Fyrås 5, (Dmb 1685, § 9), men 1688 fanns han som bonde med sin familj på kronohemmanet Hallen 2, (Dmb ht 1688, § 10). 1689 var Anders Olofsson i Hallen om 2 och 1/3 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). 1694 var Anders Olofssons kronohemman i Hallen om 2 och 1/3 tunnland illa bebyggt, och han var förmanad tre gånger att fullgöra sina skyldigheter på fastigheten, (Dmb vt 1694, § 17); bristerna värderades till 44 daler silvermynt, (Dmb ht 1698, § 29).
  • Jon Olofsson Flink, 1650-1705, bonde i familj 753 i Hallen 3.
  • Karin Olofsdotter, 1650-e 1697, (Com), var dragonänka 1688 med 2 små barn i Hallen, Hammerdal, (Dmb ht 1688, § 8). Jon Olofssons syster hustru Karin har tillvållat sig två kor, fyra får och en get av hans bohag, föregivandes sig dem fått i arv efter sin salige man och dem lämnat in hos sin broder. Karin hade med sina små barn tjänat hos brodern Jon och ingen lön fått. Jon Olofssons moder Sara Andersdotter pretenderade också efter två kor, fyra får och en get, vilka hon dömdes att behålla, (Dmb ht 1688, § 9).
 • FAMILJ 753.
  Jon Olofsson, 1650-1705, (makan var änka 1705-04-02, Com), fanns 1687 på hemmanet, (Con, Dmb ht 1688, § 8). Jonas Olofsson Flink född i Ångermanland, tredje korpral 1679-1684 för Hammerdal, var menig mellan 1684 och 1686-06-04 för Söre, Lit, menig mellan 1686-06-04 och 1688-09-17 för Östersåsen, Häggenås, menig mellan 1688-09-17 och 1693-06-15 för Hallen, Hammerdal, och han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Jon var nämndeman 1674-1687 vid tingslaget, (Dmb). 1688 anklagades Lars Svensson i Tullingsås av Jon Olofsson i Hallen; Jons broder Anders var åbo på gården i Hallen, Jon hade en syster hustru Karin, Jon Olofssons moder hette Sara Andersdotter, som även pretenderade vid tinget, (Dmb ht 1688, § 8 och 9). Welam Perssons änka Märet Hansdotter begärde förmyndare för sin styvdotter Kerstin Welamsdotter, (Dmb vt 1679, § 9). Jon var gift med Kerstin Welamsdotter, 1653-1729, (Br), från familj 221 i Fyrås 2, (Dmb ht 1684, § 4). Korpral Jonas Olofsson Flink fordrade på sin hustrus vägnar ett halvt tunnland jord, som hon ärvde efter sin moder i Viken, och som Welam Persson sålde för 12 ½ riksdaler, och Flink tilldömdes 12 och ½ riksdaler Specie, (Dmb ht 1684, § 4). 1689 var dragon Jon Flink i Hallen om 2 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). Olof Jonssons skattehemman i Hallen om 2 och 1/4 tunnland hade bonden Jon Olofsson bebott en lång tid, och 1688 hade han hemligen begivit sig till Norge, Jons boskap blev sålt för 24 daler silvermynt. Räntan gavs till dragon Kortvillig 1686 och 1687. Brodern Anders kronohemman var inte väl hävdat, (Dmb ht 1689, § 10). 1692 förklarades hemmanet hemfallit till kronan, då det legat öde under flera år, (Dmb vt 1692). 1694 var Jon Flinks kronohemman i Hallen om 2 tunnland illa bebyggt och han var förmanad av löftesmännen genom länsman att fullgöra sina skyldigheter på fastigheten, (Dmb vt 1694, § 17). Jon Flink var oduglig att sköta sitt kronohemman i Hallen, och blev därför uppsagd, (Dmb ht 1696, § 23). 1696 var Jon Flink med om att överlåta svärfadern Welam Perssons hemman om 5 tunnland i Fyrås, (Lfr). Jon Olofsson hade bebott sitt kronohemman i Hallen om 2 tunnland i 11 år, men lämnade det 1696. Hans löftesmän var länsmannen i Ragunda Håkan Frisk och Per Svensson på Åsen, vilka skulle sökas för bristerna på hemmanet om 21 daler silvermynt, (Dmb ht 1697, § 29). Jon Olofsson med sitt hushåll hade rymt till Norge for anno 1697 Gregorietiden, (A1:1/73). Barn:
  • Kerstin Jonsdotter, 1685-e 1706, betygades av nämnden 1706 vara närmaste arvinge efter sin avlidne farbroder Anders Olofsson i Säbrå, (Dmb ht 1706, § 15), familj 267 i Fyrås 5.
  • Gertrud Jonsdotter, 1686-före 1706, i övrigt inget känt om henne.
 • FAMILJ 754.
  Jöns Arvidsson, 1650-1750 (Tp), från Öhn, Ström, var dragon 1678, (Rul 1676), och hemmansägare i Öhn 2, Ström, 1685-1696. Han fanns i röklängden 1698, och stod 1702 i Jb för 2 och 1/4 tunnland i Hallen. Hustrun hette Kerstin Mårtensdotter, 1652-1726 (C1), från Ström. 1700 dömdes Jöns Arvidsson i Hallen att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). Jöns Arvidsson avlade sin nämndemannnaed 1704 och var nämndeman till 1724 i Hallen, (Dmb vt 1704). Jöns Arvidssons bomärke 1708Jöns bomärke 1708 som nämndeman. 1728 hölls syn på kronohemmanet Hallen 3 om 2 och 1/4 tunnland, som innehades av bonden Jöns Arvidsson till 1715, då han överlät det till mågen Göran Jakobsson, som åbodde hemmanet till 1719, då han avled, (Dmb ht 1728, § 17). Jöns var rotebonde för Erik Johansson Högberg, som deltog som soldat med general Armfelt vid fjällkatastrofen nyåret 1718/1719, och överlevde, (Hk). Barn:
  • Mårten Jönsson Hallskog, 1685-1765, gift med Britta Eriksdotter, 1682-1761, hemmansägare i familj 738 i Hallen 2.
  • Anna Jönsdotter, 1687-e 1739, hemmansägarehustru i familj 755 i Hallen 3.
  • Jöns Jönsson, 1690-1726, (Br), bodde i Hallen.
  • Bengta Jönsdotter, 1696-e 1705, bodde i Hallen.
 • FAMILJ 755.
  Göran Jakobsson, 1681-1719, (Tp), gift före 1713, (Com), med Anna Jönsdotter, 1687-e 1739, från familj 754, övertog hemmanet 1715 av svärfadern, (Dmb ht 1728, § 17). Göran tillhörde en finsk släkt som invandrat från Savolax, Finland. Göran var dragon Strandberg tiden 1704-1718, och han erhöll avsked för hemmansbruk, (Sr). Göran var möjligen son till Jakob Göransson, som fanns 1681 i Hallen, (Rö), senare torpare i Hillsand, Ström. Göran åbodde hemmanet till 1719, (Dmb ht 1728, § 17). Barn:
  • Jakob Göransson, 1714-e 1747, gift med Märta Isaksdotter i Ormsjö, Dorotea, AC.
  • Jöns Göransson, 1716-1807, blev nybyggare i Lajksjö och Ormsjö, Dorotea.
  • Kerstin Göransdotter, 1718-1799, blev bondhustru i Gafsele, Åsele, AC.
  Johan Olofsson Nyberg, 1688-1769, från familj 90 i Ede 6, gifte sig 1720-10-04, (Kyr), med änkan Anna Jönsdotter, 1687-e 1739, ovan. Johan övertog hemmanet 1720, men han hävdade det illa, och efter syn ålades Johan Nyberg att förbättra hemmanet för 75 daler silvermynt, (Dmb ht 1728, § 17). Avskedade dragonen Johan Olofsson Nyberg hade instämt Per Eriksson i Hallen, som var åbo på kronohemmanet därstädes nr 3 om 2 1/4 tunnland, (Dmb vt 1731, § 4). 1732 bosatte sig dragonen Johan Olofsson Nyberg på samen och nämndemannen Mårten Olofssons lappskatteland i Ormsjö, Dorotea. Nybyggaren Johan Nyberg i Ormsjön anmälde i anseende till sin ålder och orkeslöshet vara föranlåten att överlämna sitt åboende nybygge i berörda Ormsjön beläget här i Åsele lappmark till sin måg dragonen vid, manhaftige Israel Samuelsson Rosenblad, som närvarande med länsmannens Petter Wallströms skriftliga vittnesbörd av 1755-12-16, intygades ärlig och i sitt leverne beskedlige, samt i följe varav och som även bemälte Israel Samuelsson detta nybygget med behörig flit lovade hävda och förestå, (Åsele dmb 1756, § 6).
 • FAMILJ 756.
  Johan Larsson, 1756-1848, från familj 739 i Hallen 2, var gift 1780-12-26, (Kyr), med Karin Svensdotter, 1753-1828, från familj 928 i Sikås 2, och omgift 1829-04-12 med Kerstin Jonsdotter, 1792-1859, från Dalarna; hennes broder var Anders Lust, 1787-1834, gift fältjägare i Hallen. Syn hade hållits på hemmanet Hallen 2 om 2 och 1/4 tunnland för att bedöma om hemmanet tålde en klyvning i två lika delar mellan bönderna Israel Matsson och Johan Larsson, vilket beviljades av rätten, (Dmb vt 1779, sid 200). Johan var gästgivare och hemmansägare i Hallen 3. 1818-04-03 överlät gästgivaren Johan Larsson sitt hemman i Hallen 3 om 1 och 1/8 tunnland till sonen Lars Johansson emot födoråd till föräldrarna och utlösen av sin syskon med 133 riksdaler, (Dmb ht 1828, sid 248). 1828-09-27 hölls bouppteckning hos förra bonden Johan Larsson i Hallen efter Karin Svensdotter, FII:5, 1825-1829, sid 653. 1848-01-17 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Johan Larsson i Hallen, FII:9, 1845-1849, sid 1138. Barn i första äktenskapet:
  • Lars Johansson, 1782-1862, hemmansägare och inhyst i Hallen 3, var gift 1839 med Kerstin Matsdotter, 1784-1855, som var född i Mjågen, Älvdalen, W. Hennes broder Lars Löf var gift med Anna Maja Hansdotter i familj 898 i nybygget Flykälen. Pigan Christina Matsdotter i Gåxsjö hade stämt bonden Abraham Hansson för att denne under hennes bortovaro brukat hennes torpställe i Gåxsjö under flera år. Hansson dömdes att böta 6 riksdaler samt ersätta Matsdotter för kostnader, som hon haft, (Dmb ht 1829, sid 301). 1828-11-17 sålde bonden Lars Johansson sitt skattehemman i Hallen 3 om 1 och 1/8 tunnland till Sivert Mårtensson ifrån Strand, Ström, emot en köpesumma av 533 riksdaler och födoråd till säljaren, (Dmb ht 1829, sid 317). 1856-02-01 hölls bouppteckning efter Kerstin Matsdotter i Hallen, FII:10, 1850-1859, sid 1339, bröstarvingar saknades.
  • Karin Johansdotter, 1784-1848, gift 1821 med Magnus Andersson, 1797-1870, från Mullnäset, familj 850 i nybygget Mullnäset 1.
  • Sven Johansson, 1787-1811, bodde i Hallen, Hammerdal.
 • FAMILJ 757.
  Lars Daniel dé Molée, 1792-1869, gift 1824-12-30 med Ingeborg Persdotter, 1796-1878, från familj 787 i Hallen 7, var hemmansägare i Hallen 3. Lars var son till kommissionslantmätaren Magnus dé Molée, 1761-1844, i Hallen, och Sara Charlotta Laurin, 1757-1796. Magnus dé Molée var son till Paul Molander, 1726-1764, komminister i Junsele, Y, gift 1760 med Britta Stridsberg f 1737 i Gudmundrå, Y. 1844-09-25 förrättades bouppteckning efter den avlidna andre lantmätaren M. P. dé Molée, FII:8, 1840-1844, sid 1035. 1801-01-19 sålde Sven Olofsson och hustrun Anna Pålsdotter deras kronohemman i Hallen 1 om 1 tunnland till ingenjören Magnus De Molée för en köpesumma av 330 riksdaler 16 skilling i gångbart mynt, (Dmb vt 1801, sid 26). Kronolänsmannen och vice lantmätaren välbetrodde M.P. De Molé dömdes att omgående betala en bytesskuld om 116 riksdaler 2/3 riksgäldsmynt till torparen Jonas Olofsson i Gisselås, (Dmb ht 1808, sid 222). Barn:
  • Anna Kristina Larsdotter, 1826-1924, gift 1851-03-30 med Olof Andersson, 1814-1890, från Ström, som var bonde i Hallen 8. Bouppteckning för Olof Andersson, F II/16, 1890-1894, sid 149.
   • Dottern Ingeborg Olofsdotter, 1854-1926, gift 1881 med Per Eriksson Hoff, 1858-1955, i familj 762 i Hallen 4, hemmansägare och handlare i Hallen 5.
  • Magnus Petrus dé Molée, 1830-1900, bodde i Hallen, Hammerdal. Bouppteckning för Magnus Petrus dé Moleé, F II/19, 1901-1903, sid 41.
  • Kerstin Larsdotter, 1833-1912, gift 1862-06-22 med Anders Andersson, 1824-1891, från Bredkälen, som var hemmansägare i Hallen 3. Bouppteckning för Anders Andersson i skattehemmanet Hallen 3, F II/17, 1895-1897, sid 531.
  • Nils Daniel dé Molée, 1835-1907, gift 1864-05-01 med Anna Jönsdotter, 1836-1906, i familj 781 i Hallen 6, bonde i Hallen 3. Bouppteckning för Anna Jönsdotter, F II/21, 1906-1907, sid 225. Bouppteckning för Nils Daniel dé Moleé, F II/21, 1906-1907, sid 395.
 • FAMILJ 758.
  Jöns Jönsson, 1832-1918, från familj 744 i Hallen 2, gift 1853-03-28 i Ström med Kerstin Persdotter, 1826-1907, från Strand, Ström, var hemmansägare i Hallen 3. Bouppteckning för Kerstin Persdotter, F II/21, 1906-1907, sid 393. Barn:
  • Jöns Jönsson, 1853-1928, gift 1873 med Sigga Jonsdotter, 1853-e 1941, från familj 789 i Hallen 7, bonde i Hallen 3, senast torpare i Grenåskälen 1:19.
  • Per Westin, 1855-1935, gift 1885 med Maria Andersdotter, 1865-e 1941, från familj 748 i Hallen 2, lägenhetsägare i Hallen 3, Hammerdal.
  • Märet Jönsdotter, 1857-1902, gift med Erik Svensson, 1845-1919, som var lägenhetsägare i familj 790 i Hallen 7.
  • Britta Jönsdotter, 1860-1930, gift 1881 med Per Mårtensson i Strand, Ström. Britta finns på bild nr #17248 hos Porträttfynd, Rötter.
  • Mårten Jönsson, 1862-e 1930, gift 1885 med Kerstin Jonsdotter, 1859-1930, i familj 806 i Hallen 8, senast arbetare i Hallen.
  • Olof Jönsson, 1865-e 1925, senast arbetare i Hallen 3.
  • Nils Jönsson, 1871-e 1902, utvandrade till Minnesota, USA med maka och 4 barn.
Bar
 • Hallen 4: 
  Några äldre ägare i Hallen 4:
 1. Anders Tordsson, 1580-1625, (Br), betalade tiondet 1600 och 1607, (Ti). Han kunde så 2 tunnor på gården 1613, (Rmj), och han fanns i Jb 1615.
 2. Tord Jonsson, 1590-1650, (Br), bygslade 1619 i Hallen, och 1624 gjorde han ett jordebyte med Isak Eriksson, (Dmb ht 1624). 1633 kunde Tord bärga 12 lass hö, hade 5 kor, 6 småfän och 1 häst, och hemmanet var på 1 tunna, (Jb). 1645 befriades Tord Jonsson från contribution, då han underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Han betalade tiondet 1649, (Ti). Hustrun hette Gunilla Jonsdotter. Anna Tordsdotter, fanns som änka i Jb 1660 och 1663 efter Jon Larsson.
 3. Isak Eriksson, 1640-1697, (Br), stod 1677 för hemmanet om 1 och 1/6 tunnland krono, (Jb), och betalade tiondet 1679 till 1688, (Ti). 1673 utsågs han till uppsyningsman, (Dmb ht 1673), och 1673 fanns han upptagen som husfolk i Hallen tillsammans med hustrun och en hustru Märet Jonsdotter, (Husfolkslängd 1673). Isaks hustru var möjligen Sigrid Eriksdotter 1647-1720, som var död i Sömna, Vik, Nordland Fylke, Norge, och som hade barnen Erik, Svend, Niels och Peder. 1677-1696 var hemmanet ett kronohemman om 1 och 1/6 tunnland (Jb). 1689 var Isak Eriksson i skattehemmanet i Hallen om 1 och 1/6 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). Isak Erikssons skattehemman i Hallen om 1 och 1/6 tunnland var öde, och Isak hade begivit sig till Norge 1688 för sin fattigdoms skuld, (Dmb ht 1689, § 10). 1692-02-26 förklarades hemmanet om 1 och 1/6 tunnland hemfallit till kronan, (Dmb vt 1692). Isak Erikssons kronohemman i Hallen om 1 och 1/6 tunnland hade stått öde 1688, 1689, 1690 och 1691 och på frihet upptagits år 1692 av Erik Persson. Ödesmålet var förorsakat av några års missväxt och bondens försummelse, (Dmb ht 1693, § 28). Hemmanet brukades; 1692-1695 av Erik Persson, 1665-1719, från familj 375 i Görvik 1; 1696-1697 av Sven Olofsson, 1650-1714, i familj 699 i Åsen 7; 1698-1699 av Jon Högberg, 1659-1739, i familj 278 i Fyrås 6, (Rö). 1696 uppbjöd Sven Olofsson i Ede Isak Erikssons skattehemman i Hallen om 1 och 1/6 tunnlandl, vilket löjtnant Pell har måst för utlagans rest i betalning taga och på Sven Olofsson sin rätt transporterat mot 56 daler 23 skilling silvermynt, (Dmb ht 1696, § 4). Var soldaten Per Isaksson Hallsten, 1679-1724, en son till Isak Eriksson ?
 • FAMILJ 759.
  Jakob Eriksson, 1661-1749, (Dmb ht 1742, § 2) och (A1:2/179), gift med Kerstin Persdotter, 1678-1746, (C1), från Stamsele, Ström, brukade Isak Erikssons hemman om 1 och 1/6 tunnland mellan 1708 och 1725, (Jb). Såsom ingen åbo bor på kronohemmanet i Hallen, Olof Perssons, eftersom förra åbon Jakob Eriksson köpt ett odelshem, fick Jöns Braf köpa det för 20 daler silvermynt, (Dmb vt 1702, § 3). Jakob var sexman och nämndeman 1710, (Dmb ht 1710, § 2). Jakob Eriksson var 81 år 1742 , då han tilläts överlåta hemmansbruket på sonen Per, (Dmb ht 1742, § 2). Barn:
  • Erik Jakobsson, 1704-1743, bodde i Hallen, Hammerdal.
  • Sigrid Jakobsdotter, 1705-1760, ogift i Hallen, Hammerdal.
  • Per Jakobsson Frimodig, 1708-1795, hemmansägare i familj 760 i Hallen 4.
  • Malin Jakobsdotter, 1715-1780, gift 1755 med Jöns Johansson, 1701-1766, klockare och kyrkvärd i familj 441 i Gåxsjö 3.
  • Kerstin Jakobsdotter, 1717-1800, piga i Hammerdal. Pigan Kerstin Jakobsdotter i Åsen dömdes att böta 10 daler silvermynt för olaga brännvinsförsäljning, (Dmb vt 1765, sid 230).
 • FAMILJ 760.
  Per Jakobsson, 1708-1795, från familj 759, var gift 1740-01-06 med Britta Pålsdotter, 1711-1788, från familj 81 i Björnsgård, Ede 5. Per övertog 1742 föräldrahemmanet i Hallen 4 av fadern, (Dmb ht 1742, § 2). Per var soldat Frimodig mellan 1729 och 1741 i Ede och Solberg, och han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Mellan vt 1747 och ht 1777, alltså under 30 år, var Per Jakobsson i Hallen nämndeman vid tingslaget, (C:2/267v). Per Jakobsson och hans hustru Britta Pålsdotter ville överlåta Pers ärvda hemman Hallen 4 om 1 och 1/6 tunnland till dottern Kerstin och hennes make Jöns Eriksson för 300 daler silvermynts värde, varav 40 daler silvermynt var deras sytningslott. 260 daler silvermynt skulle delas mellan deras tre döttrar, (Dmb ht 1776, sid 359). 1776-04-15 var det arvsdelning hos Per Jakobsson, FII:1 (1742-1790). sid 41. Per Jakobsson och hans måg Jöns Eriksson i Hallen fick böta tillsammans 20 marker silvermynt för deras försummelse om en obetald stämpelskatt, (Dmb vt 1777, sid 28). Barn:
  • Kerstin Persdotter, 1741-1810, familj 761 i Hallen 4.
  • Anna Persdotter, 1744-1827, gift med Hans Jonsson, familj 152 i Ede 11. 1827-10-29 hölls bouppteckning efter födorådsgumman Anna Persdotter i Grubbegård, Ede,, FII:5 (1825-1829), sid 632. Anna hade barnbarnen Hemming, Hans och Erik samt Anna.
  • Britta Persdotter, 1747-1819, bondhustru i Tullingsås 4, Ström.
 • FAMILJ 761.
  Jöns Eriksson, 1733-1801, dragon Ängström från familj 996 i Sikås 9, gift 1766 med Kerstin Persdotter, 1741-1810, från familj 760, övertog 1776-09-11 av svärföräldrarna Hallen 4 om 1 och 1/6 tunnland, (Lfr). Per Jakobsson och hans måg Jöns Eriksson i Hallen fick böta tillsammans 20 marker silvermynt för deras försummelse om en obetald stämpelskatt, (Dmb vt 1777, sid 28). 1808 hölls syn och värdering av änkan Kerstin Persdotter skattehemman i Hallen 4 om 1 och 1/6 tunnland i närvaro av sönerna Erik och Per samt de 4 gifta döttrarma och deras makar. Dottern Ingeborg var död och hade efterlämnat 2 döttrar och hennes make Per Jönsson var omgift med Ingeborgs yngsta syster Kerstin. Kerstins födoråd blev ordnat, hemmanet är beskrivet och värderades till 322 riksdaler 10 skilling i banco, (Dmb ht 1808, sid 212). Genom klyvning i två lika delar om vardera 7/12 tunnland och mot utlösen av sina syskon överläts skattehemmanet Hallen 4 till hemmanssönerna Erik och Per Jönsson, (Dmb ht 1810, sid 551). Barn:
  • Ingeborg Jönsdotter, 1770-1805, var gift 1795 med hemmansägaren Per Jönsson, 1763-1824, familj 787 i Hallen 7.
  • Britta Jönsdotter, 1774-1840, gift med Lars Israelsson, 1773-1845, nybyggare i familj 852 i nybygget Mullnäset.
  • Lisbet Jönsdotter, 1777-1858, gift med Per Persson och Olof Johansson, vilka var hemmansägare i familj 798 och 800 i Hallen 8.
  • Kerstin Jönsdotter, 1779-1856, gift 1808 med Per Jönsson, familj 787 i Hallen 7.
  • Erik Jönsson, 1781-1860, hemmansägare i familj 762 i Hallen 4.
  • Per Jönsson, 1788-1840, hemmansägare i familj 763 i Hallen 4.
 • FAMILJ 762.
  Erik Jönsson, 1781-1860, från familj 761, gift 1809-04-16 med Cecilia Johansdotter, 1780-1867, från familj 742 i Hallen 2, var hemmansägare i Hallen 4. Genom klyvning i två lika delar om vardera 7/12 tunnland och mot utlösen av sina syskon överläts skattehemmanet Hallen 4 till hemmanssönerna Erik och Per Jönsson, (Dmb ht 1810, sid 551). 1814 utsågs Erik Jönsson i Hallen till sexman i socknen, (Dmb vt 1814, sid 285). 1815-10-04 hölls syn på den utflyttning som bonden Erik Jönsson i skattehemmanet Hallen 4 om 7/12 tunnland hade verkställt, och rätten tillstyrkte 10 år skattefrihet för utflyttningen, (Dmb ht 1815, sid 422). 1842-05-02 hölls arvsdelning hos bonden Erik Jönsson i Hallen, FII:8, 1840-1844, sid 996. Bouppteckning för Erik Jönsson, F II/11, 1860-1869, sid 58. Bouppteckning för Cecilia Johansdotter, F II/11, 1860-1869, sid 463. Barn:
  • Jöns Eriksson, 1810-1880, gift 1846 med Agnes Andersdotter, 1812-1893, från Flykälen, var nybyggare i familj 809 i Flykälen.
  • Johan Eriksson, 1812-1881, gift 1844-02-04 med Barbro Hansdotter, 1819-1919, från familj 610 i Solberg 4, var bonde i Sandviken, Hallen 4. Bouppteckning för Johan Eriksson, F II/14, 1880-1884, sid 306.
  • Erik Eriksson, 1815-1896, gift 1843 med Ingeborg Johansdotter, 1816-1864, från Täxan, bodde i Hallen, men var senast bonde i Vågdalen, Ström.
   • Dottern Britta Alm, 1848-1892, var lärarinna i Vågdalen, Ström, och hon finns på bild #47476 hos Porträttfynd, Rötter.
   • Sonen Per Eriksson Hoff, 1858-1955, var handlare och bonde i Hallen 5, gift 1881 med Ingeborg Olofsdotter, 1854-1926, från familj 757 i Hallen 3.
  • Britta Eriksdotter, 1817-1901, arbetskvinna i Fagerdal.
  • Kerstin Eriksdotter, 1822-1915, gift 1857-01-04 med Per Persson, 1820-1902, från Vågdalen, Ström, som var torpare i Fagerdal 1. Bouppteckning för Per Persson, F II/19, 1901-1903, sid 448.
 • FAMILJ 763.
  Per Jönsson, 1788-1840, från familj 761, gift 1810 med Märet Jönsdotter, 1788-1841, som möjligen var bonddotter från Tullingsås 1, var hemmansägare i Hallen 4. Genom klyvning i två lika delar om vardera 7/12 tunnland och mot utlösen av sina syskon överläts skattehemmanet Hallen 4 till hemmanssönerna Erik och Per Jönsson, (Dmb ht 1810, sid 551). 1840-06-09 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Jönsson i det ärvda skattehemmanet Hallen 4, FII:8 (1840-1844), sid 942. 1841-04-14 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna änkan Märet Jönsdotter i Hallen, FII:8 (1840-1844), sid 961. Barn:
  • Erik Persson, 1817-1883, gift 1840-06-07 med Helena Israelsdotter, 1812-1891, från familj 1079 i Flärknäset, Grenås, var hemmansägare i Hallen 4. Bouppteckning för Erik Persson, F II/14, 1880-1884, sid 429.
   • Sonen Israel Eriksson, 1838-1894, var bonde i Hallen 4, gift 1862-10-05 med Helena Eriksdotter, 1840-1917, som var torpardotter i Hallen 5.
  • Kerstin Persdotter, 1821-1889, piga i Fagerdal, Hammerdal.
  • Gunilla Persdotter, 1823-1897, piga i Ede, Hammerdal. Bouppteckning för Gunilla Persdotter, F II/17, 1895-1897, sid 666.
 • FAMILJ 764.
  Erik Mårtensson, 1834-1923, från familj 931 i Sikås 2, gift 1860-04-11 med Britta Mårtensdotter, 1835-1892, från familj 1011 i Sikås 10, var hemmansägare i Hallen 4. Bouppteckning för Britta Mårtensdotter i Hallen 4, F II/16, 1890-1894, sid 494. Några av de 8 barnen:
  • Karin Eriksdotter, 1861-1931, gift med Anders Jonsson, skräddare i Hallen 4:36.
  • Kerstin Eriksdotter, 1862-1937, gift med Jöns Jonsson, 1860-e 1941, arrendator i Hallen 7:6, familj 789 Hallen 7.
  • Jöns Eriksson, 1877-1964, kyrkvaktmästare i Mo, Hammerdal, gift 1900 med Ingeborg Johansdotter, 1878-1965, från Fagerdal. Kyrkvaktmästare Jöns Eriksson med hustrun Ingeborg och barnen Lilly, Svea, Hilma, Alma och Gustaf finns på bild JRi283, Jamtli bildarkiv.
Bar
 • Hallen 5: 
  Några äldre ägare i Hallen 5:
 • Israel Jonsson, 1590-1642, (Br), kunde så 2 tunnor 1613, hade systrarna Sigrid och Elin, (Rmj). Han fanns i Jb 1615, och 1631 bygslade han en ½ tunna efter änkan Karin, (Byg). 1633 kunde Israel bärga 8 lass hö, hade 6 kor, 6 småfän och 1 häst, (Jb). Han bygslade 1641 till sonen Jon, (Byg), och 1645 var hemmanet utökat till 2 och 1/3 tunnland, (Jb). Jon Simonsson som erlade tiondet 1600 kan möjligen vara Israels fader. Barn:
  • Jon Israelsson, 1615-1646, (Br), bygslade 1641 efter fadern, (Byg). Han var gift med Sofia Eriksdotter, 1610-e 1649, kyrkoherdedotter från Ramsele, Y, (Mtl, Hm).
  • Olof Israelsson, 1620-1684, (Br), ersatte Israel Jonsson på hemmanet 1660 och 1663, (Jb), och är väl sannolikt en son till denne. 1647 kärade Tord Jonsson till Olof efter sin mödernejord i Hallen, som Olof besatt; parterna förlikades efter att Olof löst ut Tord och avstått en del av jorden till Tord, (Dmb ht 1647, § 10). 1654 och 1656 var Olof nämndeman, (Dmb). 1673 hade Olof Israelsson i Hallen köpt Per Olofssons hemman i Fyrås, (Dmb ht 1673, § 18). Barn:
   • Israel Olofsson var 1658 knekt för sitt fadershemman vid Eskil Trälods kompani, vidare öden okända.
   • Märet Olofsdotter, 1641-1728, var piga 1667 hos Nils Olofsson på Åsen, Hammerdal, (Dmb ht 1667, § 15).
   • Sara Olofsdotter, 1653-1715, gift med Pål Hansson, familj 397 i Görvik 3, och omgift med Per Olofsson i familj 589 i Solberg 2.
 • Pål Jonsson, i övrigt okänd, var 1689 oförmögen att betala sin återstående contributionsrest för 1688, (Dmb).
 • Olof Persson, 1640-1697, (Br), i övrigt okänd, brukade 1677-1696 kronohemmanet om 2 tunnland, (Jb), var soldat 1692-1697, (Rul). Brukare 1692-1696 var Jonas Flink, och 1697-1699 Jon Svensson, (Rö). Oof Persson i Hallen besvärade sig över sin granne Erik Broddesson ibidem, det han har sig inrymt över rå och rör och uti hans slätt bortslaget tre lass hö, varför kunde den nidrige rätten honom ej befria utan sakfällde till 40 marker, (Dmb ht 1661, § 10). Per Christiansson i Grenås anklagade Olof Persson i Hallen för att han inte fick den brännvinspanna, som han hade köpt av Olof för 12 daler kopparmynt. Olof hade sålt den en gång till till Pål Andersson i Gisselås, och fick därför plikta med 3 marker, (Dmb vt 1686, § 5). Såsom ingen åbo bor på kronohemmanet i Hallen, Olof Perssons, eftersom förra åbon Jakob Eriksson köpt ett odelshem, Jöns Braf fick köpa det för 20 daler silvermynt, (Dmb vt 1702, § 3).
 • Jöns Mikaelsson Braf, 1667-1733, soldat 1686-1702, (Sr), från Bredgård, Ström, övertog Olof Perssons hemman för 20 daler silvermynt, då ingen åbodde det och förra åbon Jakob Eriksson hade köpt ett odelshem, (Dmb vt 1702, § 3). 1704 avlade han i Hammerdal sin sexmannaed, (Dmb ht 1704, § 10). 1721 fanns Jöns som husman i Mo i Vefsen, Nordland, Norge, med hustrun Elin Jönsdotter, 1674-1760, från Risselås. Barn: Jöns f 1700, Mikael f 1698, Bengta f 1704 och Kerstin f 1708.
 • FAMILJ 765.
  Hemming Persson, 1668-1748, (Sr, Br), från familj 395 i Görvik 3, stod 1708-1725 för 2 tunnland, (Jb), och betalade tiondet 1708, (Ti). I mars 1719 till 1722-03-06 fick han gå in som dragon, då dragonen Abraham Jönsson Lustig hade omkommit i fjällkatastrofen 1719, (Sr). Hemmings hustru hette Karin Jonsdotter, 1680-1750, (Tp). 1700 dömdes Hemming Persson i Görvik att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). 1700 dömde häradsrätten hur Hemming Persson, som var äldsta brodern, skulle lösa ut sina syskon, och han skulle väl sköta sin moder och med all hövlighet henne tillhandagå. Hemming åbodde halva Görvikshemmanet om 1 och 1/4 tunnland, och som han skulle besitta. Modern ägde 1/3 av hemmanet och av de övriga 2/3 ägde Johan Wikman 1/3, Hemming 1/3 och systrarna tillhopa 1/3. Hemming blev skyldig att lösa ut brodern Johan Wikman ur hemmanet, och betala honom 20 daler 12 öre silvermynt, (Dmb ht 1700, § 16). Dragon Olof Hallberg androg 1735 en skrift mot sin rotebonde Hemming Persson i Hallen, (Dmb). Barn:
  • Märet Hemmingsdotter, 1702-1780, hemmansägare i familj 766 i Hallen 5.
  • Kerstin Hemmingsdotter, 1704-e 1750, då hon bodde i Hallen.
 • FAMILJ 766.
  Märet Hemmingsdotter, 1702-1780, (C2/252), från familj 765, född av ärliga föräldrar, var gift 1731-10-24 med Olof Jönsson Edman, 1707-1743, (Rul), från familj 39 i Ede 2. 1723-05-20 blev Olof Edman utlöst ur föräldrahemmet i Ede 2, (Dmb vt 1723, § 13). 1745 stod Märet Hemmingsdotter noterad som hemmansägare och dragonhållare, (Rul 1745). Olof Edman var dragon i 18 år från 1725, och han avled 1743-03-15 under garnisontjänstgöring i Stockholms skärgård, (Sr). 1757 meddelade änkan Märet Hemmingsdotter i Hallen att hon var oförmögen att i fortsättningen förestå hemmansbruket. Rätten fann att hennes son Jöns Olofsson Edmark var en flitig man och att han var lämplig att överta kronohemmanet Hallen 5. Han var tjänstgörande dragon på hemmanet och övertagandet beviljades, (Dmb ht 1757, § 4). 1763-11-17 överlät änkan Märeta Hemmingsdotter hemmanet Hallen 5 om 2 tunnland till sonen Jöns Olofsson, (Lfr). 1767-04-27 var det arvsdelning för änkan Märet Hemmingsdotter i Hallen, (Tp, 1707-1786, Hammerdal). Barn:
  • Jöns Olofsson, 1734-1814, gift med Ingeborg Nilsdotter, familj 767 i Hallen 5.
  • Per Olofsson Edmark, 1736-e 1785, var soldat 1757-1769 i Hallen och fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Per var hemmansägare och torpare i Hallen 5, gift 1768 med Sara Persdotter, 1744-e 1785, från Siljeåsen, Alanäs. Brodern Jöns och svågern Olof Dahlstedt överlät 1767-04-06 Hallen 5 till Per Edmark, (Lfr), som 1771-03-13 överlät tillbaka till brodern Jöns, (Lfr). 1771-03-13 har Per Olofsson i Hallen och hans hustru Sara Persdotter skrivit under överlåtelsen av svärföräldrarnas hemman i Siljeåsen, (Dmb vt 1771, sid 19).
  • Karin Olofsdotter, 1738-1828, gift 1767 med Olof Eriksson Dahlstedt, 1729-1800, från Gärde, Ström, skräddare och torpare i Hallen. 1803-03-21 hölls syn och värdering av änkan Karin Olofsdotters torp under Hallen 5 i närvaro av de fyra barnen: Anna, Olof, Erik och Hemming, och torpet var änkans arvejord. Torpet värderades till 70 riksdaler, och vid lottningen syskonen emellan tillföll torpet Erik Olofsson, (Dmb vt 1803, sid 222).
   • Dottern Anna Olofsdotter, 1768-1844, var senast torparhustru i Sikås, Hammerdal, (AI:6b/72). Anna var moder till Erik Mild, 1792-1871, som senast arbetade vid Bollsta bruk, Ytterlännäs, Y, och hade familj. Anna Olofsdotter, 23 år gammal från Hallen, hade varit piga hos färgaren Anders Strömstedt i Slandrom, Frösö, (AI:4/223, Slandrom, Frösö), och blivit lägrad av dennes lärling Johan Fredrik Wikner och sedan framfött tvillingar, varav den ene levde. Anna var utfattig och ansågs inte kunna betala eventuella böter, varför hon dömdes till 8 dagars fängelse och skulle hon betala 2 daler silvermynt till Frösö kyrka, (Dmb vt 1792, sid 21).
 • FAMILJ 767.
  Jöns Olofsson, 1734-1814, från familj 766, gift 1764, (Dmb ht 1765, sid 257), med Ingeborg Nilsdotter, 1737-1810, från familj 242 i Fyrås 3, var dragon Edmark på moderns hemman. 1757 meddelade änkan Märet Hemmingsdotter i Hallen att hon var oförmögen att i fortsättningen förestå hemmansbruket. Rätten fann att hennes son Jöns Olofsson Edmark var en flitig man och att han var lämplig att överta kronohemmanet Hallen 5. Han var tjänstgörande dragon på hemmanet och övertagandet beviljades, (Dmb ht 1757, § 4). Jöns övertog 1763-11-17 av moderänkan Märet Hemmingsdotter Hallen 5 om 2 tunnland, (Lfr). 1765 dömdes hustrun Ingeborg Nilsdotter att böta 10 daler silvermynt för olaga brännvinsförsäljning, (Dmb ht 1765, sid 256). 1767-04-05 överlät Jöns Olofsson sin del av deras fadershem, skattehemmanet Hallen 5 - tidigare kronohemman - till sin broder Per Olofsson Edmark mot en lösen av 100 daler silvermynt och att föda deras moder. Svågern Olof Eriksson överlät också makans del av hemmanet mot samma lösen och löfte att han fick bygga sig ett torp om fyra mälingar på hemmanet för en summa av 32 daler silvermynt. Skriften var undertecknad av Jöns Olofsson, Per Olofsson och svågern Olof Eriksson, (Dmb vt 1767, sid 316). Jöns Olofsson i Hallen var gästgivare, när frågan om bättre lönevillkor för dem diskuterades, och rätten tillstyrkte detta, men kunde inte själv bestämma över saken, (Dmb ht 1796, sid 153). 1801-10-13 hölls syn och värdering av Jöns Olofssons ärvda skattehemman i Hallen 5 om 2 tunnland i närvaro av Jöns, hustrun Ingeborg Nilsdotter, barnen samt mågar. Hemmanet är beskrivet och värderades till 133 riksdaler och 16 skilling, (Dmb ht 1801, sid 55). 1801-12-01 överlät Jöns Olofsson hemmanet Hallen 5 om 2 tunnland till sonen Nils Jönsson i familj 768, (Lfr). Barn:
  • Nils Jönsson, 1768-1837, hemmansägare i familj 768 i Hallen 5.
  • Marget Jönsdotter, 1769-1855, gift 1796 med Per Olofsson, familj 780 i Hallen 6.
  • Kerstin Jönsdotter, 1772-1841, var gift 1807-08-30 med Isak Isaksson, 1782-1813, från Jonsgård, Ström, Z, som var torpare i Helgeåkilen. 1808-11-28 hade hemmansägaren Per Olofsson i Lorås överlåtit ett utsynat torpställe i Helgeåkilen till drängen Isak Isaksson från Ström, (Dmb ht 1808, sid 223). Änkan Kerstin Jönsdotter i Helgeåkilen skulle inträda i nytt gifte med Olof Mårtensson, och Kerstins barn i första giftet fick genom förmyndarna sina andelar i torpet bevakade. Änkans andel i torpet var 139 riksdaler banco, (Dmb ht 1815, sid 450). Kerstin var omgift 1816-03-10 med Olof Mårtensson, 1790-1862, som var torpare i Lorås. 1841-02-06 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna torparhustrun Kerstin Jönsdotter i Lorås, FII:8 (1840-1844), sid 948.
  • Ingeborg Jönsdotter, 1774-1861, gift 1796 med Mårten Persson, 1769-1842, som var torpare i familj 796 i Hallen 8, (Dmb ht 1801, sid 55).
  • Karin Jönsdotter, 1774-1834, sannolikt gift 1800-03-30 med Erik Persson, 1777-1820, som var hemmansägare i familj 537 i Lorås 2.
  • Britta Jönsdotter, 1776-1865, gift 1803 med Måns Andersson, 1769-1853, från Rösta, Offerdal, som senast var torpare i Lorås. Måns Anderssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225).
   • Dottern Britta Månsdotter, 1804-1853, gift 1823 med hemmansägaren Per Persson, 1801-1874, i familj 550 i Lorås 3.
  • Ingrid Jönsdotter, 1778-1860, gift 1800 med Olof Jonsson, 1766-1826, från Länglingen, som finns i familj 847 i nybygget Länglingen.
 • FAMILJ 768.
  Nils Jönsson, 1768-1837, från familj 767, gift 1795 med Karin Jönsdotter, 1767-1847, från familj 785 i Hallen 7, övertog 1801-12-01 av fadern Hallen 5 om 2 tunnland, (Lfr). Erik Jonsson, Israel Matsson, Nils Jönsson och Per Olofsson, alla i Hallen, hade nyligen fällt en fullvuxen björn och tilldömdes skottpengar om 1 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1794, sid 296). Nils Jönsson uppvisade öronen av en äldre björn, som han fångat och dödat. Belönades med en summa 3 riksdaler banco i skottpengar, (Dmb vt 1818, sid 120). 1825-05-06 hölls arvsdelning hos bonden Nils Jönsson i Hallen, FII:5 (1825-1829), sid 627. 1837-06-12 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Nils Jönsson i Hallen, FII:7 (1835-1839), sid 876. 1847-05-18 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Karin Jönsdotter i Hallen, FII:9 (1845-1849), sid 1124. Barn:
  • Ingeborg Nilsdotter, 1797-1858, familj 769 i Hallen 5.
  • Karin Nilsdotter, 1801-1877, gift med Jöns Mårtensson, 1795-1874, som var hemmansägare i familj 731 i Hallen 1.
 • FAMILJ 769.
  Jonas Jonsson, 1789-1873, från familj 1053 i Yxskaftkälen 4, gift 1818-02-08 med Ingeborg Nilsdotter, 1797-1858, från familj 768, var hemmansägare i Hallen 5. 1824-10-18 hade Jonas Jonsson köpt skattehemmanet Hallen 5 om 2 tunnland med födorådsförmåner för Nils Jönsson och Karin Jönsdotter samt lösen till svågern Jöns Mårtensson. Hemmanet var värderat till 500 riksdaler banco, och Jonas Jonsson förklarades som laglig ägare av hemmanet, (Dmb ht 1825, sid 501). 1830-02-17 sålde Jonas Jonsson och hustrun Ingeborg Nilsdotter 1/4 tunnland av deras hemman i Hallen 5 om totalt 2 tunnland till torparen Jöns Mårtensson för en köpesumma av 166 riksdaler banco, (Dmb vt 1830, § 12). 1858-10-18 hölls bouppteckning och arvsdelning efter den avlidna bondhustrun Ingeborg Nilsdotter i Hallen, FII:10 (1850-1859), sid 1393. Barn:
  • Barbro Jonsdotter, 1818-1906, gift 1845 med Mats Persson, 1812-1891, från Länglingen, som var bonde i Täxan, Ström. Bouppteckning för Barbro Jonsdotter, F II/21, 1906-1907, sid 189.
  • Nils Jonsson, 1821-1911, gift 1847-03-25 med Anna Jönsdotter, 1822-1907, från familj 744 i Hallen 2, bonde och födorådstagare i Hallen 5. Bouppteckning för Anna Jönsdotter, F II/21, 1906-1907, sid 389.
  • Karin Jonsdotter, 1827-1913, gift i familj 770 i Hallen 5.
  • Jonas Jonsson, 1830-1896, gift 1856 med Lisbet Persdotter, hemmansägare i Nygården, Hallen 8, familj 806 i Hallen 8.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1834-1914, gift 1857 med Karl Eriksson, 1836-1917, från Hallviken, som var hemmanstillträdare och skomakare i Hallen 5.
  • Britta Jonsdotter, 1836-1911, gift med Olof Eriksson, 1840-1921, familj 802 i Hallen 8.
 • FAMILJ 770.
  Anders Andersson, 1823-1895, torparson från Hallviken, gift 1850 med Karin Jonsdotter, 1827-1913, från familj 769, var bonde och födorådstagare i Hallen 5. Barn:
  • Ingeborg Andersdotter 1850-1927, gift 1873-01-06 med Erik Mårtensson, 1846-1938, från familj 733 i Hallen 1, som var hemmansägare i Hallen 5, och senast lägenhetsägare i Nytorp 1, Hallen 2.
 • FAMILJ 771.
  Mårten Jönsson, 1823-1888, torparson från Hallen 8, gift 1853-06-24 med Britta Jönsdotter, 1833-1906, från familj 734 i Hallen 1, var bonde i Hallen 1 och senast hemmanstillträdare i Hallen 5. Hustrun Britta stod som förmånstagare 1890. Några av de 8 barnen:
  • Ingeborg Mårtensdotter, 1863-1933, gift 1881-03-11 i Ström med Nils Olofsson Tulén, 1858-1923, från Tullingsås, som var hemmansägare och snickare i Hallen 5.
  • Jonas Strömsén, 1865-1938, gift 1892-01-03 med Maria Karlsdotter, 1869-1898, från Risselås, Ström, Z, och omgift 1903-02-01 med Ingeborg Markusdotter, 1870-e 1941, från Espnäs, Ström, var sadelmakare i Ström, och senast hemmansägare i Hallen 7:18. Bouppteckning för Jonas Strömsén, F II/18, 1898-1900, sid 236. Jonas finns på bild nr #13917 hos Porträttfynd, Rötter. Bouppteckning för Maria Karlsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 236.
 • FAMILJ 772.
  Nils Nilsson, 1830-1905, nybyggarson Svärd från Trångåsen, Ström, gift 1871-04-02 med Anna Hansdotter, 1846-1924, från Sörviken, Borgvattnet, var hemmansägare i Hallen 5. Bouppteckning för Nils Nilsson, F II/21, 1906-1907, sid 84. Barn:
  • Nils Nilsson, 1877-1963, snickare och lägenhetsägare i Hallen.
 • FAMILJ 773.
  Erik Olofsson, 1834-1909, nybyggarson från Sannaflokälen, Hallen, gift 1857 med Ingeborg Eriksdotter, 1834-1903, som var torpardotter från Hallen 5, var hemmansägare i Sannaflokälen, Hallen 5. Makarna hade 6 barn:
  • Kerstin Eriksdotter, 1857-1929, gift 1879 med Johan Lindholm, 1837-1928, från Österede, Fors, torpare i Hallen.
 • FAMILJ 1119.
  Engelbrekt Persson, 1849-1927, har sin farfars far i min egen släkt, nämligen Jöns Jonsson Berge, 1758-1837, som finns i min släktkrönika. Engelbrekt var bonde först i Mullnäset, Ström, sedan i Grenåskälen och senast hemmansägare i Storgården, Hallen 5:7. Han var gift första gången 1872-10-27 med Anna Nilsdotter, 1853-1884, från Tullingsås 5, Ström, och omgift 1885-08-24 med Britta Hemmingsdotter, 1860-1933 från Mullnäset. Hade 6 barn i första giftet och 8 barn i det andra. 1917 tilldelades han Vasaorden för sin banbrytande jordbrukargärning. Artikel med bilder finns i Hammerdalskrönikan 1987/30. På Jamtli bildarkiv finns bilderna: 80X28:4-5, 83X788:4-5, 89X521:19, 80X27:8, vilka berör familjen och gården. Bouppteckning för Anna Nilsdotter i skattehemmanet Sve 2, som hon förvärvat med maken, F II/14, 1880-1884, sid 605. Bland de 14 barnen:
  • Karin Engelbrektsdotter, 1875-e 1941, gift 1896 med Nils Svensson, 1869-1937, från Näset, Ström, som var arrendator i Svedje, Hallviken. Bland barnen:
   • Sonen Engelbrekt Svensson, 1898-1970, gift 1923 med Anna Kristina Eriksson, 1900-e 1960, från Fyrås, var åkeriägare i Svedje, Hallen 7:19, Hammerdal.
Bar
 • Hallen 6, Millesgård: 
  FAMILJ 774.
  Isak Eriksson, 1580-e 1647, möjligen från Grenås 1, (Dmb ht 1647, § 7), bygslade 1620 1 tunna, (Byg). Anders Hansson, 1580-1619, (Br), betalade tiondet 1600 och 1607, (Ti). 1613 stod hemmanet för 1 tunnland, (Rmj), och Anders stod 1615 på hemmanet, (Jb). 1625 gjorde Isak Eriksson och Tord Jonsson ett jordebyte, (Dmb ht 1625). 1633 kunde Isak bärga 12 lass hö, hade 5 kor, 6 småfän och 1 häst, på hemmanet om 1 tunna, (Jb). 1634 bygslade Isak 1 tunna och ½ spann till styvsonen Per Andersson i familj 775 i Hallen 6, (By). 1633-1645 stod Tord Jonsson och Isak på Helgens jord, (utvidgat 1624), (Jb). Makans namn och egna barn ännu okända.
 • FAMILJ 775.
  Per Andersson, 1610-1695, (Br, Tp), bygslade 1634 1 tunna och ½ spann efter sin styvfader Isak Eriksson i familj 774, (Byg). 1645 befriades Per från contribution, då han hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Han betalade tiondet 1649 och 1679, (Ti), och år 1677 uppgavs hemmanet till 1 och 1/6 tunnland krono, (Jb). 1652 blev Per utlöst ur ett hemman i Fagerdal 1, som hade köpts av Olof Eriksson, 1600-1682, (Dmb ht 1652, § 9). 1663 delade Björn Eriksson sitt hemman i Hallen 7 med Per Andersson, (Jb). 1673 och 1674 var han nämndeman, (Dmb). 1645 var hustruns namn Anna Svensdotter, (Mtl). 1693 tog han nattvarden med sonen Anders och dennes hustru, (A1:1/164-231). Var Per en son till Anders Hansson, som är nämnd i familj 774 ovan ? Barn:
  • Anders Persson, 1644-1711, hemmansägare i familj 776 i Hallen 6.
  • Karin Persdotter, 1662-1747, (A1:2/144), gift med Per Nilsson, familj 182 i Fagerdal 2.
 • FAMILJ 776.
  Anders Persson, 1644-1711, (Br, Tp), från familj 775, (A1:1/164-231), var 1676-1678 knekt vid vid Carl Sparres regemente, (Rul). Han fanns 1677 på ett kronohemman om 1 och 1/6 tunnland, (Jb), och 1687, (Con), samt i kyrkoräkenskaperna 1675 och 1693. 1689 var Anders den enda av 8 bönder i Hallen, som inte häftade i skuld för 1688 års contribution, (Dmb). Anders Persson, som var duktig och flitig, lovade att åtgärda de brister till ett värde av 14 daler silvermynt, som fanns på hemmanet om 1 och 1/6 tunnland, (Dmb vt 1698, § 39). Anders var gift med Lucia Olofsdotter, 1644-1729, (Br, Tp). 1702 var hemmanet noterat som mönsterskrivarställe, (Jb). Barn:
  • Britta Andersdotter, 1664-1741, familj 777 i Hallen 6.
 • FAMILJ 777.
  Olof Persson, 1676-1739, (C1), möjligen från Öhn, Ström ?, var gift 1702-11-02 med Anna Abrahamsdotter, 1675-1710, (Tp), från Jonsgård, Ström. Olof fanns 1708-1725 på Per Anderssons kronohemman om 1 och 1/6 tunnland, (Jb). Olof var omgift 1711, (A1:1/218), med Britta Andersdotter, 1664-1741, (A1:2/180), från familj 776, (A1:2/60-87). Olof och hustrun Brittas testamente godkändes; de var barnlöst folk och till någon ålder kommen, (Dmb ht 1726, § 8). 1695-1704 var Olof dragon Strandborg i Strand, Ström, (Rul), och mellan 1720 och 1738 var Olof nämndeman i tingslaget, och ersatte vt 1720 Olof Israelsson i Hallen, som var utskriven som soldat, (Dmb vt 1720). Makan Britta och dottern Karin flyttade till Medelpad 1741, (AI:2/180). Barn:
  • Per Olofsson Hallbom, 1703-1760, hemmansägare i familj 778 i Hallen 6.
  • Abraham Olofsson, 1707-e 1727, bodde i Hallen.
  • Karin Olofsdotter, 1709-e 1748, möjligen den som var gift 1747 med Jon Nilsson, 1724-e 1747 i Järkvissle, Liden, Y.
 • FAMILJ 778.
  Per Olofsson, 1703-1760, (C1), från familj 777, gift 1732-12-28 med Karin Persdotter, 1706-1780, från familj 5 i Bye, var soldat Hallbom mellan 1722 och 1739 i Hallen och Åsen, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Änkan Karin Persdotter i Hallen ville överlämna sin avlidne mans hemman till sin äldste son Per Persson Bergfelt, som var tjänstgörande dragon på hemmanet, vilket rätten godkände, (Dmb vt 1760, sid 137). 1771-03-13 överlät änkan Karin Persdotter hemmanet Hallen 6 genom lottning med brodern Per Persson till sonen Olof Persson, (Lfr). Barn:
  • Anna Persdotter, 1734-1822, gift med Måns Persson, familj 188 i Fagerdal 2.
  • Per Persson, 1737-1782, gift med Britta Persdotter, 1733-1814, från familj 311 i Gisselås 1, och han var dragon Bergfelt 1757-1762, och senast nybyggare i Lillviken, Alanäs.
  • Olof Persson, 1740-1789, hemmansägare i familj 779 i Hallen 6.
  • Marget Persdotter, 1744-1827, soldathustru Gärdstedt i Gärde, Ström.
  • Abraham Persson Hallbom, 1747-1791, lumpsamlare och torpare i Hallen 6, gift 1786 med Lisbet Salomonsdotter, 1757-1840, från Österåsen, Häggenås, (AI:3/113a). 1782-01-13 sålde Per Persson i Lillviken, Alanäs, ett stycke mark om 1 mäling till Abraham Hallbom för 100 daler silvermynt, och som var beläget öster om byn, samt sålde han också ett torp i Hallen 6 för 10 riksdaler specie till brodern Abraham Hallbom, (Dmb vt 1782, sid 105). 1808-12-02 hade avlidne Abraham Hallboms torp värderats till 53 riksdaler 16 skilling banco, när besittningen till torpet lottades mellan systrarna Karin och Ingeborg, vilken lottning vanns av Karin, (Dmb vt 1812, sid 29).
  • Britta Persdotter, 1750-1841, gift med Christen Dahlstedt, soldat i familj 163 i Fagerdal 1.
 • FAMILJ 779.
  Olof Persson, 1740-1789, från familj 778, övertog 1771-03-13 av moderänkan Karin Persdotter Hallen 6 efter lottning med brodern Per, (Lfr). Olofs hustru var Karin Jonsdotter, 1740-1819, från familj 182 i Fagerdal 2. 1776 omfattade hemmanet 1 och 1/6 tunnland. 1779-09-14 avlade Olof Persson i Hallen, Lars Månsson den äldre i Skarpås, och Mårten Mårtensson i Sikås, sin sexmansed. Dom var kända som beskedliga män, (Dmb ht 1779, sid 290). 1791-09-21 hölls syn på den avlidne Olof Perssons skattehemman i Hallen 6 om 1 och 1/6 tunnland i närvaro av änkan Karin Jonsdotter och sönerna Per, Jonas och Anders samt döttrarna Britta och Karin. Hemmanet är beskrivet och värderades till 150 plåtar eller 50 riksdaler specie, (Dmb ht 1792, sid 180). 1793-12-07 överlät änkan Karin Jonsdotter och barn hemmanet om 1 och 1/6 tunnland till sonen Per Olofsson, (Lfr). 1789-04-28 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Persson i Hallen. Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 124. Änkan Karin Jonsdotter i Hallen dömdes att omgående en skuld till Lars Persson i Grenås om 8 riksdaler 40 skilling, som hon hade lånat av honom för att betala kronoutskylderna för 1791 och 1792, (Dmb ht 1794, sid 327). 1796-05-03 hölls arvsskifte hos Karin Jonsdotter i Hallen efter dess avlidne make Olof Persson, FII:2 (1791-1806), sid 230. Barn:
  • Per Olofsson, 1767-1844, hemmansägare i familj 780 i Hallen 6.
  • Britta Olofsdotter, 1769-1851, gift med Lars Persson, familj 417 i Gåxsjö 1.
  • Jonas Olofsson, 1772-1813, hade som maka Stina Persdotter 1781-1870, möjligen från Medelpad, och Jonas som torpare i Hallen. 1813-07-12 hölls bouppteckning efter avlidna torparen Jonas Olofsson i Hallen, FII:3 (1807-1819), sid 363.
  • Karin Olofsdotter, 1774-1859, gift med Johan Nilsson, familj 324 i Gisselås 2.
  • Anders Olofsson, 1777-1842, gift 1805-06-11 med Kerstin Gröndahl, 1781-1845, från familj 280 i Fyrås 6, landbonde i Svedje, Hallen. 1843-03-01 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna landbonden Anders Olofsson i Svedje, Hallen,, FII:8 (1840-1844), sid 1001. 1844-04-29 hölls arvsdelning hos landbondeänkan Christina Gröndahl, FII:8 (1840-1844), sid 1029.
 • FAMILJ 780.
  Per Olofsson, 1767-1844, från familj 779, gift 1796-03-28 med Margreta Jönsdotter, 1769-1855, från familj 767 i Hallen 5, övertog 1793-12-07 av moderänkan Karin Jonsdotter och barn Hallen om 1 och 1/6 tunnland, (Lfr). Erik Jonsson, Israel Matsson, Nils Jönsson och Per Olofsson, alla i Hallen, hade nyligen fällt en fullvuxen björn och tilldömdes skottpengar om 1 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1794, sid 296). 1828-10-22 överlät Per Olofsson sitt skattehemman i Hallen om 1 och 1/6 tunnland, - vardera hälften - till sönerna Olof och Jöns. Hemmanet var värderat till 450 riksdaler och föräldrarna fick sitt födoråd ordnat, (Dmb ht 1829, sid 318). 1833-04-15 hölls arvsdelning hos bonden Per Olofsson i Hallen, FII:6, 1830-1834, sid 786. 1845-02-17 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Olofsson i Hallen, FII:9, 1845-1849, sid 1073. 1855-02-19 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Margreta Jönsdotter i Hallen, FII:10, 1850-1859, sid 1309. Barn:
  • Olof Persson, 1797-1867, gift 1830 med Anna Johansdotter, 1808-1872, från familj 799 i Hallen 8, och han var hemmansägare i Solberg.
   • Sonen Per Olofsson, 1831-1913, familj 631 i Solberg 6.
  • Ingeborg Persdotter, 1800-1884, gift 1826 med Erik Jönsson, 1799-1869, som var född och hemmansägare i Tullingsås 1, Ström.
  • Jöns Persson, 1803-1853, hemmansägare i familj 781 i Hallen 6.
  • Marget Persdotter, 1804-1844, gift 1832 med Anders Brännholm, 1806-1877, som var hemmansägare, häradsdomare och nämndeman i familj 262 i Fyrås 4.
  • Per Persson, 1810-1884, var bosatt i Vallen, Ström.
 • FAMILJ 781.
  Jöns Persson, 1803-1853, från familj 780, gift 1831-04-04 i Ström med Gertrud Andersdotter, 1809-1880, från Täxan, Ström, blev nästa hemmansägare, och han var även nämndeman, (Dmb). 1828-10-22 överlät Per Olofsson sitt skattehemman i Hallen om 1 och 1/6 tunnland, - vardera hälften - till sönerna Olof och Jöns. Hemmanet var värderat till 450 riksdaler och föräldrarna fick sitt födoråd ordnat, (Dmb ht 1829, sid 318). 1854-02-22 hölls bouppteckning efter den avlidna nämndemannen Jöns Persson i skattehemmanet Hallen 6, som var hans arvejord,, FII:10, 1850-1859, sid 1293. Barn:
  • Per Jönsson, 1833-1908, var bonde i Millesgård, gift 1874-12-29 med den legendariska barnmorskan Britta Johanna Halén, 1830-1891. Hennes tidigare son Johan Adolf Halén, 1855-1926, gift 1897 med Britta Jönsdotter, 1860-1940, från familj 807 i Hallen 8, var bonde och arbetare senast i Länglingen. Hennes tidigare dotter Johanna Kristina Halén, 1859-e 1906, var gift med Jöns Mårtensson i familj 782 i Hallen 6. Britta Johanna Halén var dotter till Nils Käck, 1780-e 1835, båtsman i Invik, Ullånger, Y, gift med Britta Stina Kristoffersdotter, 1792-e 1835. Bouppteckning för Britta Johanna Halén, som hade fastebrev 1874-08-26 på hemmanet Hallen 6, F II/16, 1890-1894, sid 156, och som saknade bröstarvingar i äktenskapet.
  • Anna Jönsdotter, 1836-1906, gift 1864 med Nils Daniel dé Molée, i familj 757 i Hallen 3.
  • Marget Jönsdotter, 1840-1879, gift 1864-04-10 med Anders Eriksson, 1840-e 1900, från Täxan, Ström, som var bonde i Täxan och senast i Mullnäset, Ström. Bouppteckning för Marget Jönsdotter i skattehemmanet Mullnäset 1, F II/14, 1880-1884, sid 26.
  • Britta Jönsdotter, 1843-1870, gift 1867-04-28 med Per Olofsson Blixt, 1841-1906, från Stamsele, Ström, som var hemmansägare i Grenåskälen 1. Bouppteckning för Per Olofsson, F II/21, 1906-1907, sid 172.
  • Karin Jönsdotter, 1847-1873, gift 1870 med Nils Nilsson, bonde i Tullingsås 1, Ström, senast slaktare i Bredgård, Ström.
 • FAMILJ 782.
  Jöns Mårtensson, 1854-1900, från familj 733 i Hallen 1, gift 1882-04-16 med Johanna Kristina Halén, 1859-e 1941, dotter till Britta Johanna Halén i familj 781, var bonde i Hallen 1 och 1892 var han hemmansägare i Hallen 6. Bouppteckning för Jöns Mårtensson, F II/19, 1901-1903, sid 63. Barn:
  • Mårten Emanuel Jönsson, 1882-1974, snickare med familj i Hallen.
  • Per Adolf Jönsson, 1891-e 1941, arbetare i Hallen 6:17.
  • Frida Hanna Birgitta Jönsdotter, 1894-e 1941, hemmansägare i Hallen 6:17.
Bar
 • Hallen 7: 
  Björn Eriksson, 1595-1688, (Br), från Öhn, Ström, blev tillsammans med systern Kerstin befriad vid räfsten med jämtarna medan brodern Ingebrigt fråntogs sin del, (Rmj). Björn bygslade 1620 i Hallen 1 tunna, (Byg). 1633 och 1645 var hemmanet också uppgivit till 1 tunnland, (Jb). 1636-1637 var Björn nämndeman samt 1647-1652, (Dmb). 1645 befriades Björn från contribution, då han hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1649 och 1679 betalade han tiondet, (Ti). 1652 uppbjöd han Hallengården första gången, upptagen uti öde, Per Jonsson hade ersatts med 12 riksdaler för sin bördsrätt, (Dmb ht 1652, § 6). 1654-07-08 uppbjöd Björn i Hallen sin gård tredje gången, (Dmb ht 1654, § 7). 1663 delade Björn hemmanet med Per Andersson, 1610-1694, i Hallen 6, (Jb), och 1677 uppgavs hemmanet till 1 och ½ tunnland krono, (Jb). 1645 hette makan Anna Persdotter, och Anna Björnsdotter fanns som tjänstefolk, (Mtl 1645).
 • FAMILJ 783.
  KnektPer Kristoffersson, 1640-1704, (Tp), fanns 1676-1690 i Hallen, frivilliga gåvor, (Kyr). 1658 var Per knekt för Johan Svensson på Åsen i Tyskland-Polen, och 1676-1678 var han knekt i Hallen, (Rul). 1689 var Per Kristoffersson i Hallen om 1 och ½ tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). 1692-1699 fanns Per på Björn Erikssons hemman, som var noterat för 1 och ½ tunnland krono, (Rö). Syn hölls på Per Kristofferssons kronohemman i Hallen om 1 och ½ tunnland och hemmanet hade brister till ett värde av 27 daler silvermynt, vilka brister Per lovade att ågärda. Per var en duktig och flitig man och beviljades 3 års frihet på hemmanet, (Dmb ht 1697, § 26). Han var gift med Karin Abrahamsdotter, 1660-1713, (C1). Per Kristoffersson avlade sin nämndemannaed 1688 och var nämndeman till 1703, (Dmb). Per finns som gammal soldat i Skåne med barnen Simon, Kristoffer, Britta och Kerstin, (A1:1/75, 1694-1705). Per hade systrarna Anna, Gölin och Britta, (Com). Änkan Karin Abrahamsdotter var omgift 1706-06-24 med Olof Israelsson i familj 784, som övertog kronohemmanet, (Jb). Per var möjligen son till Kristoffer Jönsson, knekt i Hallen, död 1660-07-13 i Demmin, Tyskland. Bild: Regementets uniform 1683. Här finns mer att läsa om svensk soldat 1645-1660. Barn:
  • Britta Persdotter, 1684-e 1749, piga i Hallen.
  • Simon Persson Hallberg, 1685-e 1726, var soldat 1715-1725 i Hallen, då han kasserades, och Simon var en av dom som överlevde katastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, (Sr).
  • Kristoffer Persson Hallberg, 1687-1718, var soldat 1705-1718, då han var död i Alsen under katastrofen i Jämtlandsfjällen, (Sr).
  • Per Persson Hallkvist, 1704-1751, var soldat 1724-1751 i Hallen, (Sr), gift med Karin Nn.
 • FAMILJ 784.
  Olof Israelsson, 1676-1750, (Tp), från Sandviken, Ramsele, Y, soldat Hallsten 1706-1724 i Hammerdal, (Sr), var gift 1705-01-01 med Karin Eriksdotter, 1677-1705, från familj 253 i Fyrås 4. Eftersom Erik Zakrisson i Fyrås för någon tid sedan var död, ty var till dess kommen mågen Olof Israelsson från Ångermanland, vilken därför som bonde blev annoterad och inskriven, (Dmb ht 1704, § 5). Olof fanns tiden 1708-1725 på Björn Erikssons hemman i Hallen 7, noterat för 1 och ½ tunnland krono, (Jb). 1716-1718 var han nämndeman, (Dmb), avlade sin ed vt 1716. 1719-1724 fick Olof, som inskriven bonde på hemmanet, gå in som dragon, då dragonen Kristoffer Hallberg var död 1718 i Alsen, (Sr). 1727 utsågs Olof till sexman i socknen, (Dmb vt 1727). Olof hade 12 barn med 4 hustrur, och han var omgift 1706-06-24 med änkan Karin Abrahamsdotter, 1660-1713, i familj 783 Hallen 7, samt hade han barn med Beata Jonsdotter, 1683-1728, från Ramsele, och senast med Karin Persdotter, 1695-1776. Olof Israelsson i Hallen kärade till grannen Olof Sjulsson, (Dmb ht 1737, § 2). Olof Israelsson i Hallen och Olof Sjulsson kärade till grannen sonen Erik Olofsson, (Dmb vt 1738 § 4). Barn:
  • Sara Olofsdotter, 1707-e 1741, var gift 1730 med Olof Andersson Hallberg, 1704-e 1741, från Tullingsås, Ström, som var trumslagare Åman och soldat Hallberg i Hallen 1719-1741, (Sr). Dragon Olof Hallberg androg en skrift mot sin rotebonde Hemming Persson i Hallen, (Dmb ht 1735, § 3). 1741 rymde han till Norge för att slippa regementets marsch till Stockholm efter krigsförklaringen mot Ryssland, (Rul). Makarna hade 5 barn.
  • Karin Olofsdotter, 1711-1795, gift 1752 med Erik Svensson Ahlberg, 1723-1788, som var soldat i Tullingsås, Karin död hos dottern Elin i Siljeåsen.
  • Jöns Olofsson Hallman, 1715-1785, hemmansägare i familj 785 i Hallen 7.
  • Gölin Olofsdotter, 1717-1797, piga i Hallen, Hammerdal.
  • Märet Olofsdotter, 1722-1806, soldathustru Erik Lindström, 1740-1828, i Hallen.
  • Britta Olofsdotter, 1724-1789, gift 1748, (Kyr), med Lars Johansson, 1699-1764, hemmansägare i familj 739 i Hallen 2.
  • Lisbet Olofsdotter, 1730-1804, gift med Jöns Mårtensson Hallskog, som var hemmansägare i familj 740 i Hallen 2.
  • Israel Olofsson Hallkvist, 1733-1819, soldat 1752-1762 i Hallen, (Sr), gift 1760 med änkan Britta Jonsdotter, 1735-1824, i Åsen, se familj 897 i nybygget Länglingen.
  • Ingrid Olofsdotter, 1738-1821, torparhustru Nils Nilsson i Storhögen, Häggenås.
 • FAMILJ 785.
  Jöns Olofsson, 1715-1785, (C2), från familj 784, gift 1752-12-28 i Ström med Ingeborg Olofsdotter, 1732-1821, från Stamsele, Ström, var soldat Hallman 1735-1750 i Sikås, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Han stod sedan som kronobonde i Hallen 7, som han skatteköpte 1759-03-15, för 76 daler silvermynt, (Bou F:1-87), och 1776 var hemmanet noterat för 1 och ½ tunnland. 1754-06-16 utsågs Jöns Olofsson i Hallen av sockenstämman i Hammerdal att vara prästerskapet behjälplig vid mål om kyrkodiciplinens upprätthållande i Hammerdals kyrka, (Hk 1977 sid 33). Till socknens äldsta 1755 voro utvalda för var sina byar bl a Jöns Olofsson i Hallen, (Hk 1985, sid 26). Vid syn 1785-10-18 på Jöns Olofssons skattehemman i Hallen 7 om 1 och ½ tunnland, blev det värderat till 66 riksdaler 32 skilling specie. Hemmanet genomgick en flyttning till en mindre frostkänslig plats, (Dmb vt 1786, sid 21). Bouppteckning efter Jöns Olofsson hölls 1786-02-18, FII:1 (1742-1790), sid 87. 2 söner och 3 döttrar var arvsberättigade. 1821-12-27 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Ingeborg Olofsdotter i Hallen, FII:4 (1820-1824), sid 495. Barn:
  • Beata Jönsdotter, 1754-1795, gift 1787 med Jöns Eriksson, 1755-1799, från Tullingsås, i dennes första gifte som hemmansägare i Tullingsås 1, Ström.
  • Olof Jönsson, 1757-1820, hemmansägare i familj 786 i Hallen 7.
  • Bengta Jönsdotter, 1760-1839, gift med Erik Hemmingsson, familj 115 i Ede 8.
  • Per Jönsson, 1763-1824, hemmansägare i familj 787 i Hallen 7.
  • Karin Jönsdotter, 1767-1847, gift med Nils Jönsson, familj 768 i Hallen 5.
 • FAMILJ 786.
  Olof Jönsson, 1757-1820, från familj 785, gift 1796-12-26 med Karin Persdotter, 1764-1838, från familj 638 i Åsen 1, övertog 1786-01-24 av brodern Per hemmanet Hallen 7 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). 1796-02-20 överlät Olof Jönsson Hallen 7 om 1 och ½ tunnland, härav ½ hem till brodern Per i familj 787, (Lfr). 1820-10-30 hölls bouppteckning i skattehemmanet Hallen 7 efter den avlidna bonden Olof Jönsson, FII:4 (1820-1824), sid 477. 1839-01-15 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Karin Persdotter i Hallen, FII:7 (1835-1839), sid 897. Barn:
  • Jöns Olofsson, 1797-1878, hemmansägare i familj 788 i Hallen 7.
  • Per Olofsson, 1803-1866, dräng i Hallen.
 • FAMILJ 787.
  Per Jönsson 1763-1824, från familj 785, gift 1795-04 med systrarna Ingeborg Jönsdotter, 1770-1805, från familj 761 i Hallen 4, och omgift 1808-03-25 med Kerstin Jönsdotter, 1779-1856, från familj 761 i Hallen 4, övertog 1796-02-20 av brodern Olof Hallen 7 om 1 och ½ tunnland, härav ½ hem, (Lfr). 1805-06-18 hölls bouppteckning efter Ingeborg Jönsdotter i Hallen enligt Hammerdals tingslags häradsrätt FII:2 (1791-1806), sid 181. 1825-03-09 hölls bouppteckning i skattehemmanet Hallen 7 efter den avlidna bonden Per Jönsson d.ä., FII:5 (1825-1829), sid 568. Hemmanet Hallen 7 om 3/4 tunnland värderades till 250 riksdaler banco, och vid utlösen skulle varje son erhålla 55 riksdaler och varje dotter 27 riksdaler. Sonen Jöns vann lottningen om hemmanet, (Dmb vt 1828, sid 213). Barn:
  • Ingeborg Persdotter, 1796-1878, gift 1824 med Lars Daniel Molée, 1792-1869, som var hemmansägare i familj 757 i Hallen 3.
  • Kerstin Persdotter, 1801-1873, gift med Mårten Olofsson i Stamsele, Ström.
  • Britta Persdotter, 1810-1861, gift 1840-03-01 med Lars Persson, 1816-e 1882, från Ström, som var torpare i Hallen. Bouppteckning för Britta Persdotter, F II/11, 1860-1869, sid 96.
  • Jöns Persson, 1811-1859, gift med Britta Jonsdotter, familj 745 i Håxåsen, Hallen 2.
  • Karin Persdotter, 1815-1895, gift 1836 med Olof Andersson, 1805-1888, som stod som torpare i Hallen.
  • Beata Persdotter, 1815-1893, gift 1847-04-11 med Jöns Jonsson, 1816-1899, i familj 742 i Hallen 2, som stod som torpare i Hallen 1.
  • Per Persson, 1817-1869, gift 1854 med Kerstin Olofsdotter, 1827-1911, i familj 1072 i Fågelnäset, Bye, Hammerdal, där Per var torpare.
 • FAMILJ 788.
  Jöns Olofsson, 1797-1878, från familj 786, gift 1825-11-27 med Sigrid Mårtensdotter, 1789-1873, från familj 728 i Hallen 1, hemmansägare i Hallen 7. Jöns Olofsson i Hallen fick 1825-03-21 lagfart på skattehemmanet Hallen 7 om 3/4 tunnland köpt av moderänkan Karin Persdotter för en köpesumma av 288 riksdaler banco och utlösen av sin broder Per, (Dmb vt 1825, sid 461). Jöns Olofsson-Hallgren i Hallen fick 1826-02-26 lagfart på skattehemmanet Hallen 7 om 3/4 tunnland köpt på auktion för en köpesumma av 785 riksdaler, (Dmb ht 1827, sid 187). Barn:
  • Karin Jönsdotter, 1828-1915, gift 1849 med Jonas Olofsson, familj 789 i Hallen 7.
 • FAMILJ 789.
  Jonas Olofsson, 1819-1896, från familj 1054 i Yxskaftkälen 4, gift 1849-03-11 med Karin Jönsdotter, 1828-1915, från familj 788, var hemmansägare i Hallen 7. Bouppteckning för Jonas Olofsson, F II/17, 1895-1897, sid 340, makan och sju barn var arvsberättigade. Barn:
  • Ingeborg Jonsdotter, 1849-e 1931, gift med Per Jonsson i Tullingsås, Ström.
  • Sigga Jonsdotter, 1853-e 1941, gift med Jöns Jönsson, 1853-1928, torpare i Kälen 1:19, familj 758 i Hallen 3.
  • Jöns Jonsson, 1860-e 1941, gift 1895 med Kerstin Eriksdotter, 1862-1937, från familj 764 i Hallen 4, och han var arrendator i Hallen 7:6.
  • Olof Jonsson, 1862-e 1897, gift med Anna Mårtensdotter i Risselås, Ström.
  • Barbro Jonsdotter, 1864-1951, dagakvinna i Hallen 7:6.
  • Jonas Jonsson, 1867-1953, arbetare i Hammerdal.
  • Per Vikström, 1869-e 1941, bodde senast i Hammerdal.
 • FAMILJ 790.
  Sven Eriksson, 1806-1855, från Vallen, Ström, gift 1842-04-10 med Karin Olofsdotter, 1816-1898, från familj 365 i Grenås 3, var bonde i Hallen 7. Bouppteckning för Karin Olofsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 164. Barn:
  • Erik Svensson, 1845-1919, gift 1875-04-04 med Märet Jönsdotter, 1857-1902, från familj 758 i Hallen 3, lägenhetsägare i Knutsta, Hallen 7. Bouppteckning för Märet Jönsdotter i Hallen 7, F II/19, 1901-1903, sid 405.
  • Karin Svensdotter, 1847-1918, gift med Anders Nilsson, i familj 328 i Gisselås 2.
Bar
 • Hallen 8: 
  FAMILJ 791.
  Per Sjulsson, 1590-1659, (Br), bygslade 1615 i Hallen, (Byg). 1633 kunde han på 2 tunnor bärga 20 lass hö, hade 6 kor, 6 småfän och 1 häst, och 1645 stod han för 2 och ½ tunnland, (Jb). 1645 befriades Per från contribution, då han underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1648 kärade Olof Olofsson i Gåxsjö efter 19 mälingar jord, ca 3 tunnor, i Åsen, som Per hade sålt till oskyld man herr Mårten Halvardi, (Dmb ht 1648, § 10). 1649 betalade han tiondet, (Ti). Han var gift med Gunborg Olofsdotter och hade barnen Sjul och Bengta. Var Per från familj 302 i Gisselås 1 ?
  • Sjul Persson, 1630-1698, hemmansägare i familj 792 i Hallen 8.
 • FAMILJ 792.
  Sjul Persson, 1630-1698, (C1), från familj 791, fanns på hemmanet 1660 och 1698, (Jb, Rö). 1648 hade han ett barn med sin tremänning Märet Andersdotter, som var piga hos kyrkoherde Mårten Stenius, Sjul kunde inte neka att han var barnafadern och fick böta 40 marker, Märet var av äkta säng, och han ville inte taga henne till sin kvinna, (Dmb ht 1648, § 4). Hans Eriksson i Grenås hade sistlidna trettondag jul bytt häst med Sjul Persson Hallen uti gode mäns närvaro, vilka tillika med honom var bjudna till Grenås, nämligen Jon Eriksson och Per Olofsson i Görvik och Nils Olofsson i Gåxsjö, vilka efter avlagd ed, hand på bok, betygade att Sjul Persson hade bytt häst med Hans Eriksson, och att Sjul i mellanskillnad hade fått 4 riksdaler. Sjul behövde pengarna för att betala sin ryttare Tuve Jönsson, och Sjul var nöjd med bytet även morgonen efter då alla var nyktra. Ryttaren var dock inte nöjd med bytet och om söndag en vecka senare red han tillbaka till Grenås och bytte tillbaka hästen och kastade de 4 riksdalerna på Hans Erikssons bord. En söndag senare hade ryttaren knuffat Hans Eriksson på kyrkovallen, och det styrktes av Per Jonsson i Gåxsjö och Per Rafaelsson. Ryttaren dömdes att böta 40 marker för sitt eget hästbyte, (Dmb ht 1668, § 4). 1676 fanns Sjul som soldat, men rymde i Stockholm, (Rul). 1677 stod han för kronohemmanet om 2 och ½ tunnland, (Jb). 1689 var Sjul Persson i Hallen om 2 och ½ tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). 1699 stod änkan Sigrid Persdotter, 1635-1707, (Tp), för hemmanet, (Jb). Sjul Persson med maka och barn, (A1:1/71). Barn:
  • Per Sjulsson, 1659-1723, (C1), kronobonde på hemmanet om 2 och ½ tunnland 1708-1714, (Jb). 1676 var han soldat i Åsen, Hammerdal, (Rul). Sara Olofsdotter som är kommen i rop och rykte som hon skulle hava haft beställa med en gift person en tredje man Per Sjulsson; den döde hustrun Märet Andersdotter, är ty lagligen stämd ty skall hon till nästa ting citeras; Sara bekänner fuller sig legat i sängs med Per Sjulsson före han var vigd, men ej inget olovligt haft med honom beställa, (Dmb vt 1678, § 11). 1700 dömdes Per Sjulsson i Hallen att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss, (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). 1713-04-06 tog Per Sjulsson nattvarden med sitt folk, (A1:1/164-231).
  • Anna Sjulsdotter, 1661-1724, hade oäkta dottern Anna, 1702-1741, med soldaten Erik Karlsson Rosman i Hallen.
  • Karin Sjulsdotter, 1665-1712, hade en oäkta son Bengt född 1687 med soldat Bengt Jönsson Lund, som var död 1689, (Dmb ht 1687, § 9 och C1).
  • Olof Sjulsson Hall, 1667-1738, hemmansägare i familj 793 i Hallen 8.
  • Gunborg Sjulsdotter, 1668-e 1713, soldathustru Anders Åman i Tullingsås, Ström. Paret dömdes för lägersmål, men eftersom paret tänkte gifta sig blev böterna hälften av de vanliga, 40 marker för mannen och 20 för kvinnan, (Dmb vt 1687, § 5).
  • Länsman Elias Hallström ställde för rätten drängen Olof Sjulsson i Hallen om sina 24 år, vilken sin köttsliga syster Karin Sjulsdotter om 20 år har belägrat och blodskam begått, som de inför kyrkoherde Elias Salin med flera ärliga män hava tillstått och bekänt; båda var ogifta och dömdes till döden, (Dmb 1705-02-22).
 • FAMILJ 793.
  Olof Sjulsson, 1667-1738, Store Olof, från familj 792, var soldat Hall mellan 1690 och 1717, fick avsked för hemmansbruk, gammal och svag, vill uppta ett kronohemman, oduglig till krigstjänst, bråck; menig igen 1719-03 till 1720-03-04 som inskriven bonde i Hallen, (Sr). Olof var kronobonde i Hallen 8 med sin hustru Anna Eriksdotter Modig, 1685-1751, (Br), född i Handog, Lit, från familj 737 i Hallen 2. 1687-05-22 döptes Olof Sjulssons son Per, ingen moder nämnd, (C1). Olof Israelsson i Hallen och Olof Sjulsson kärade till grannen, sonen Erik Olofsson, (Dmb vt 1738, § 4). Barn:
  • Erik Olofsson Hurtig, 1712-1743, hemmansägare i familj 794 i Hallen 8.
  • Sara Olofsdotter, 1713-1775, död som hustru i Fyrås, Hammerdal.
  • Sigrid Olofsdotter, 1714-1782, gift Lundberg i familj 795 i Hallen 8.
  • Per Olofsson Hurtig, 1719-1743, var död som soldat i Stockholms skärgård, (Rul).
  • Karin Olofsdotter, 1723-e 1750, då hon bodde i Hallen, Hammerdal.
 • FAMILJ 794.
  Erik Olofsson, 1712-1743, från familj 793, gift 1732-05-31 med Elin Olofsdotter, 1702-1780, var soldat Hurtig 1729-1740 i Åsen, då han fick avsked för hemmansbruk i Hallen, (Sr). Elin var dotter till soldaten Olof Persson Hummer, 1666-1728, och makan Märet Henriksdotter, 1664-1741, senast bosatta i Hallen, Hammerdal. 1750-03-02 överlät framlidne Erik Olofssons änka Elin Olofsdotter Hallen 8 om 2 och ½ tunnland, härav ett ½ hem, till korpral Karl Olofsson Lundberg och Eriks syster Sigrid Olofsdotter, (Lfr). 1757 meddelade änkan Elin Olofsdotter i Hallen att hon hade inlöst sitt hemman Hallen 8 till ett skattehemman. Elin önskade att hennes son Per Eriksson skulle få överta hemmanet och efter värdering lösa ut sina tvenne bröder dragonerna Olof Eriksson Hurtig och Erik Eriksson Lundblad samt ogifta systern Märet Eriksdotter, vilket beviljades. (Dmb ht 1757, § 3). 1763-11-17 överlät framlidne Erik Olofssons änka Elin Olofsdotter Hallen 8 om 2 och ½ tunnland till Per Eriksson, (Lfr). Barn:
  • Olof Eriksson Hurtig, 1733-1787, gift med Karin Larsdotter, 1737-1818, hemmansägare i Hurtiggården, familj 442 i Gåxsjö 3.
  • Per Eriksson, 1735-1806, hemmansägare i familj 796 i Hallen 8.
  • Märet Eriksdotter, 1738-1809, gift med Daniel Persson, familj 524 i Lorås 1.
  • Erik Eriksson Lundblad, 1740-1828, torpare med familj i Gisselås. 1827-09-04 överlät Erik Lundblad sin lösa och fasta egendom till sonen Erik Eriksson, (Dmb ht 1827, sid 126).
 • FAMILJ 795.
  Karl Olofsson, 1715-1767, korpral Lundberg från Risselås, Ström, gift 1744-01-09 med Sigrid Olofsdotter, 1714-1782, från familj 793, fick 1750-03-02 överta ett ½ hem av Hallen 8 om 2 och ½ tunnland av änkan Helena Olofsdotter i familj 794, (Lfr). 1773-12-13 överlät Sigrid Olofsdotter Hallen 8 till Olof Nilsson Rosenlund och hustrun Anna Karlsdotter, (Lfr), familj 244 i Fyrås 3. Barn:
  • Olof Karlsson Lundberg, 1745-1772, ogift soldat i Hallen, Hammerdal.
  • Anna Karlsdotter, 1748-1822, gift med Olof Nilsson Rosenlund, familj 244 i Fyrås 3.
  • Karin Karlsdotter, 1751-e 1780, piga i Hammerdal och flyttade till Norge, (C:1/180). Pigan Karin Karlsdotter, 28 år gammal, hade stämt länsman Elias Fredenberg med anledning av att denne hade lägrat henne, då hon bodde i socenstugan i Hammerdal. I september hade en flicka fötts som levde. Fredenberg nekade och Karin dömdes för lönskaläge, och i stället för böter som inte hon kunde betala, så dömdes hon bl. a. att arbeta 14 dagar vid nybygget av Hammerdals kyrka, (Dmb vt 1780, sid 339). Målet togs upp igen, men Fredenberg inställde sig inte. Karin dömdes att böta 10 daler silvermynt för lönskaläge och 2 daler silvermynt till kyrkan, (Dmb vt 1781, sid 45).
  • Karl Karlsson Lundberg, 1754-1818, furir, bodde senast i Högarna, Häggenås, gift 1794 med Margareta Eriksdotter, 1767-1855, från familj 967 i Sikås 6, som senast bodde hos barnen Lisbet och Karl i Korsmyrbränna, Häggenås.
 • FAMILJ 796.
  Per Eriksson, 1735-1806, från familj 794, gift med Karin Persdotter, 1726-1798, från familj 311 Gisselås 1, och omgift 1799-10-27 med Britta Olofsdotter, 1750-1810, piga från 1787 i Bye, (AI:3/106), fick 1763-11-17 överta hemmanet Hallen 8 om 2 och ½ tunnland av moderänkan Elin Olofsdotter, (Lfr), och Per var hemmansägare i Hallen 8. Från 1775 till 1801 var Per Eriksson i Hallen nämndeman i tingslaget, (Dmb). Bomärket för Per Eriksson i Hallen visas, (Dmb vt 1782, sid 113). Vid syn och värdering 1787-06-30 var nämndemannen Per Erikssons skattehemman i Hallen 8 om 1 och 1/4 tunnland värderat till 66 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1787, sid 225). 1795-05-04 hölls arvsskifte hos nämndemannen Per Eriksson i Hallen, tre söner var arvtagare, FII:2, 1791-1806, sid 200. Barn:
  • Erik Persson, 1759-1828, fick 1794-02-21 överta Hallen 8 om 1 och 1/4 tunnland av fadern, men finns i familj 849 i nybygget Mullnäset.
  • Per Persson, 1764-1809, hemmansägare i familj 798 i Hallen 8.
  • Mårten Persson, 1769-1842, gift 1796 med Ingeborg Jönsdotter, 1774-1861, från familj 767 i Hallen 5, (Dmb ht 1801, sid 55), var torpare i Hallen 8, Hammerdal. Mårten Perssons broder Per hade genom lottkastning vunnit besittningen av halva skattehemmanet Hallen 8 om 1 och 1/4 tunnland, och Mårten begärde 1795-02-21 lagfart på ett torp under hemmanet, (Dmb vt 1795, sid 38). 1795-05-04 utsynades ett torp under Per Erikssons skattehemman i Hallen 8, som efter lottkastning hade tillfallit sonen Mårten Persson. Torpet är beskrivet och godkändes, (Dmb ht 1796, sid 166). 1814-11-29 hade Mårten Persson och Sven Jonsson köpt Johan Erikssons skattehemman i Hallen 8 om 1 tunnland för en köpeskilling om tillsammans 533 riksdaler 16 skilling banco. Mårten beviljades fasta på sin halva av hemmanet, (Dmb vt 1816, sid 31). 1839-02-27 överlät Mårten Persson ett torp om 1/4 tunnland till sonen Jöns Mårtensson, (Lfr).
   • Karin Mårtensdotter, 1797-1879, gift med Olof Mårtensson, 1792-1858, nybyggare och konstnär i Håxåsen, familj 730 i Hallen 1.
   • Jöns Mårtensson, 1799-1879, gift 1827 med Rebecka Johansdotter, 1807-1898, i familj 799 i Hallen 8, där Jöns var torpare.
 • FAMILJ 798.
  Per Persson 1764-1809, från familj 796, gift 1795-04 med Lisbet Jönsdotter, 1777-1858, från familj 761 i Hallen 4, fick 1787-09-13, efter lottning, överta hemmanet Hallen 8 om 1 och 1/4 tunnland av fadern, (Lfr). 1789-09-15 överlät Per Persson sin andel av hemmanet Hallen 8 om 1 och 1/4 tunnland till brodern Erik Persson mot en köpeskilling av 13 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1789, sid 419). 1809-10-09 var den avlidne Per Perssons skattehemman i Hallen 8 värderat till 200 riksdaler banco, (Dmb ht 1810, sid 487). 1809-10-09 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Persson i Hallen, FII:3, 1807-1819, sid 294. Lisbet Jönsdotters styvsvärmoder avlidna änkan Britta Olofsdotter hade under sina senaste år blivit omskött av Lisbet i sitt hus, och Britta hade inför vittnen testamenterat sin lösa egendom till Lisbet med undantag av halva den skuld, som hennes son nybyggaren Erik Persson i Mullnäset hade till modern, (Dmb ht 1810, sid 512). Barn:
  • Karin Persdotter, 1796-1846, torparhustru med maken Johan Johansson, 1793-1879, i Ede. 1847-06-05 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Karin Persdotter i Ede, FII:9 (1845-1849), sid 1110, inga bröstarvingar fanns.
  • Kerstin Persdotter, 1798-1883, gift 1832 med Olof Eriksson, 1804-1879, från Hallen, nybyggare i familj 1097 i Sannaflokälen nedan.
  • Per Persson, 1800-1856, hemmansägare i familj 801 i Hallen 8.
  • Jöns Persson, 1804-1879, gift 1836-11-06 med Kerstin Johansdotter, 1808-1873, från Raftkälen, var landbonde med familj i Raftkälen. Bouppteckning för Jöns Persson, F II/13, 1875-1879, sid 463. Bouppteckning för Kerstin Johansdotter, F II/12, 1870-1874, sid 254.
  • Erik Persson, 1806-1887, hemmansägare i familj 802 i Hallen 8.
 • FAMILJ 799.
  Johan Eriksson, 1772-1813, från familj 310 i Gisselås 1, gift 1806 med Britta Nilsdotter, 1779-1834, från familj 312 i Gisselås 1, var hemmansägare i Hallen 8. Erik Jonsson ägde skattehemmanet i Hallen om 1 och 1/4 tunnland, och han ville 1794-02-20 att de fyra sönerna skulle lotta om besittningen till hemmanet, och enda dottern skulle utlösas ur hemmanet. Erik ansåg att hemmanet var värt 250 plåtar eller 83 riksdaler 16 skillingar i gångbart mynt, och lottkastningen vanns av Johan Eriksson, (Dmb vt 1794, sid 298). 1813-03-28 hölls bouppteckning efter avlidna bonden Johan Eriksson i Hallen, FII:3 (1807-1819), sid 360. 1814-11-29 hade Mårten Persson och Sven Jonsson köpt Johan Erikssons skattehemman i Hallen 8 om 1 tunnland för en köpeskilling om tillsammans 533 riksdaler 16 skilling banco. Mårten beviljades fasta på sin halva av hemmanet, (Dmb vt 1816, sid 31). Barn:
  • Rebecka Johansdotter, 1807-1898, gift 1827-04-16 med Jöns Mårtensson, 1799-1879, från familj 761 i Hallen 4, som var torpare i Hallen 8. Bouppteckning för Rebecka Johansdotter, F II/18, 1898-1900, sid 284, makarna saknade bröstarvingar.
  • Anna Johansdotter, 1808-1872, gift med Olof Persson, 1797-1867, som var hemmansägare i familj 780 i Hallen 6.
  • Britta Johansdotter, 1811-1896, gift 1835 med Elias Hemmingsson, 1811-1898, från Ede 11, som var hemmansägare i familj 249 i Fyrås 3.
 • FAMILJ 800.
  Olof Johansson, 1784-1862, från familj 742 i Hallen 2, gift 1811-01-01 med änkan Lisbet Jönsdotter, 1777-1858, i familj 798 i Hallen 8, var hemmansägare och nämndeman i Hallen 8. 1834-05-05 hölls arvsskifte hos nämndemannen Olof Johansson och hans hustru Lisbet Jönsdotter i Hallen, FII:6 (1830-1834), sid 798. 1858-11-29 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Lisbet Jönsdotter i Hallen, FII:10 (1850-1859), sid 1416. Bouppteckning för Olof Johansson, F II/11, 1860-1869, sid 161. Barn:
  • Johan Olofsson, 1812-1905, gift 1853-04-17 med änkan Marget Abrahamsdotter, 1810-1905, från Sikås, var hemmansägare och förmånstagare i Sikåskälen 5. Bouppteckning för Johan Olofsson, F II/20, 1904-1905, sid 324. Bouppteckning för Marget Abrahamsdotter, F II/20, 1904-1905.
  • Britta Olofsdotter, 1814-1899, gift 1853 med Per Eriksson, 1821-1900, bonde i Öhn, Ström, som var från Idre, W, och hans bror var Jonas Eriksson Bergström, 1815-1889, i familj 1040 i Yxskaftkälen 1.
  • Anna Olofsdotter, 1817-1905, gift 1845-11-30 med Lars Pålsson, 1819-1893, från familj 116 i Ede 8, som senast var torpare i Åsen, Hammerdal. Bouppteckning för Lars Pålsson, F II/17, 1895-1897, sid 552. Bouppteckning för Anna Olofsdotter, F II/20, 1904-1905, sid 294.
 • FAMILJ 801.
  Per Persson, 1800-1856, från familj 798, gift 1834-03-31 i Ström med Kristina Mårtensdotter, 1810-1898, från Stamsele, Ström, var hemmansägare i Nygården, Hallen 8. 1856-04-12 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Persson i skattehemmanet Hallen 8, FII:10 (1850-1859), sid 1346. Bouppteckning för Kristina Mårtensdotter, (F II/18, 1898-1900, sid 168). Barn:
  • Lisbet Persdotter, 1835-1914, gift med Jonas Jonsson, familj 806 i Hallen 8.
  • Bengta Persdotter, 1839-1910, gift med Jonas Jönsson, i familj 734 i Hallen 1.
 • FAMILJ 802.
  Erik Persson, 1806-1887, från familj 798, gift 1831 med Anna Eriksdotter, 1808-1872, från Hallen, var hemmansägare i Hallen 8. Barn:
  • Lisbet Eriksdotter, 1831-1895, gift 1872 med Olof Matsson, 1810-1886, som var hemmansägare i Risselås 2, Ström.
  • Erik Eriksson, 1833-1906, gift 1873-06-15 med änkan Britta Andersdotter, 1837-1920, från Håxås, hemmansägare i Hallen 8. Bouppteckning för Erik Eriksson i Hallen, F II/21, 1906-1907, sid 187.
  • Olof Eriksson, 1840-1921, gift 1867 med Britta Jonsdotter, 1836-1911, från familj 769 i Hallen 5, hemmansägare i Hallen 8.
  • Anna Eriksdotter, 1847-1912, gift 1831-04-17 med Jöns Andersson, 1828-1900, från Ström, som var torpare i Länglingen. Bouppteckning för Jöns Andersson, F II/18, 1898-1900, sid 595.
  • Jöns Eriksson, 1849-1912, skräddare med familj i Hallen 8.
 • FAMILJ 803.
  Jöns Nilsson, 1819-1901, död i Kakuåsen, från familj 943 i Lövgården, Sikås 3, lysning 1858, med hustrun Ingeborg Olofsdotter, 1828-1890, från familj 730 i Hallen 1, var hemmansägare i Håxåsen, Hallen 8. Bouppteckning för Jöns Nilsson, F II/19, 1901-1903, sid 366. Barn:
  • Olof Hamberg, 1861-1931, småskollärare och hemmansägare i Kakuåsen, gift 1891 med Märet Eriksdotter, 1874-e 1941, från Kakuåsen.
  • Nils Hamberg, 1863-1937, kyrkoherde i Stugun och Borgvattnet från 1918. Sonen Per-Martin Hamberg, 1912-1974, blev välkänd kompositör, manusförfattare, regissör och radioproducent i Stockholm.
  • Jöns Hamberg, 1865-e 1902, skräddare i Hallen, till USA 1902 från Sörehammar, Lit.
 • FAMILJ 804.
  Olof Persson, 1822-1915, från Sikås 9, gift 1856 med Karin Mårtensdotter, 1832-1917, från Sikås 7, var skräddare och hemmansägare i Håxåsen, Hallen 8. Barn:
  • Elin Olofsdotter, 1857-1921, var gift med Mårten Johansson Broman, 1845-1937, som var skräddare i Hallen 8.
 • FAMILJ 805.
  Olof Persson, 1822-1913, från familj 824 i nybygget Henningskälen, gift 1845-04-20 i Ström med Ingeborg Matsdotter, 1812-1886, från Risselås, Ström, var arbetare, bonde och födorådstagare i Håxåsen, Hallen 8. Barn:
  • Per Olofsson, 1846-1912, torpare med familj i Håxåsen, Hallen.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1848-1932, gift med torparen Anders Hansson i Håxåsen.
  • Mats Olofsson, 1852-1937, gift 1880-04-04 med Lucia Hansdotter, 1851-1924, från familj 437 i Gåxsjö 2, var hemmansägare i Håxåsen, Hallen 8. Bouppteckning för Lucia Hansdotter, F II/21, 1906-1907.
  • Olof Olofsson, 1854-1913, gift 1886 med Karin Mårtensdotter, 1859-1911, från familj 732 i Hallen 1, småskollärare och hemmansägare i Håxåsen, Hallen 1.
  • Mårten Olofsson, 1856-1915, gift 1881-06-12 med Stina Hansdotter, 1850-1906, från familj 437 i Gåxsjö 2, hemmansägare och snickare i Håxåsen, Hallen 8, Hammerdal. Bouppteckning för Stina Hansdotter, F II/21, 1906-1907, sid 267.
 • FAMILJ 806.
  Jonas Jonsson, 1830-1896, från familj 769 i Hallen 5, gift 1856-12-07 med Lisbet Persdotter, 1835-1914, från familj 801 i Hallen 8, var hemmansägare i Nygården, Hallen 8. Bouppteckning för Jonas Jonsson, som hade fastebrev på ½ tunnland av skattehemmanet Hallen 8, F II/17, 1895-1897, sid 579. Barn:
  • Kerstin Jonsdotter, 1859-1930, gift 1885 med Mårten Jönsson, 1862-e 1930, från familj 758 i Hallen 3, senast arbetare i Hallen.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1863-e 1941, gift 1891 med Jonas Persson, 1863-1936, från Länglingen, hemmansägare i Nygården, Hallen 8.
  • Per Jonsson, 1867-1930, bonde och arbetare i Nygården, Hallen 8.
  • Lisbet Jonsdotter, 1874-e 1925, piga i Hallen.
 • FAMILJ 807.
  Jöns Olofsson, 1831-1920, från familj 730 i Hallen 1, gift 1856 med Britta Eliasdotter, 1837-1916, från familj 249 i Fyrås 3, var hemmansägare i Hallen 8. Olof Mårtensson var Håxåsens grundläggare. Jöns Olofsson är omnämnd som faderns medhjälpare vid restaureringen av Hammerdals kyrka 1849. Barn:
  • Olof Jönsson, 1858-1934, hemmansägare och födorådstagare i Hallen 8.
  • Britta Jönsdotter, 1860-1940, gift med Johan Adolf Halén i familj 781 i Hallen 6.
  • Jöns Jönsson, 1864-1933, hemmansägare och födorådstagare i Hallen 8.
  • Elias Jönsson, 1869-1950, gift 1899 med Ingrid Johansdotter, 1872-1953, från Fagerdal, var bonde i familj 1106 i Fagerdal 1. Ingrid var dotter till Johan Andersson Vall, 1823-1898, från Vällviken, Sunne, Z, skräddare och bonde i Fagerdal, gift 1871 med Britta Edlund, 1844-1937, från Granberget, Tåsjö, Y, vilka finns på bild i Jämten 1948 sid 125. Britta Edlund finns också på bild JRi1529 hos Jamtli Bildarkiv. 1945 gav Elias Jönsson ut en skrift, Ett 100-årsminne, om sin farfar Olof Mårtensson, som han berättats av sin far.
  • Mårten Jönsson, 1872-1856, skogsfaktor i Fagerdal 1:42, Hammerdal, gift 1904 med Anna Erika Hammarström, 1874-1952, som var syster till brodern Elias Jönssons hustru Ingrid Johansdotter.
Bar
 • Sannaflokälen (Sunnanflokälen) 
  FAMILJ 1097.
  Olof Eriksson, 1804-1879, torparson i Hallviken, gift 1832 med Kerstin Persdotter, 1798-1883, från familj 798 i Hallen 8, var först torpare i Hallen 5, men omkring 1849 blev han och Nils Jönsson nedan nybyggare i Sunnanflokälen, som kallas Sannaflokälen på historiska kartor. Barn:
  • Erik Olofsson, 1834-1909, gift 1857-02-08 med Ingeborg Eriksdotter, 1834-1903, torpardotter i Hallviken, var hemmansägare i Sannaflokälen. Bouppteckning för Ingeborg Eriksdotter, F II/20, 1904-1905, sid 175.
   • Sonen Olof Eriksson, 1861-1916, gift 1909 med Elisabet Jonsdotter, 1883-e 1920, från Ström, var bonde i Sannaflokälen, Hallen 5.
  Ovan nämnde Nils Jönsson, 1826-1908, från familj 731 i Hallen 1, finns med sin familj i familj 194 i Fagerdal 2, där han senast var födorådstagare.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-11-30.