Grenås by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman40 familjer i Grenås 1, 2 och 3 från 1600-talet till början av 1900-talet samt Flärknäset från 1800-talet. Nederst finns en karta över byn samt Flärknäset.
  Sigholfer i Grenås var inkallad som vittne i ett fiskemål 1347 i Skarpås, (Hk).

  Grenås 1: 
 • Måns i Grenås, fanns 1566 i tiondelängden tillsammans med 3 andra bönder; Måns hade största gården och betalade 2 ½ spann i tionde, dubbelt så mycket som de andra bönderna; Måns fanns inte med i 1570 års mantalsregister, där det fanns 2 bönder i Grenås, men fanns i registret över levererat spannmål till kyrkohärbärget i Hammerdal tillsammans med två bönder i byn, (HG).
 • FAMILJ 332.
  Erik Eriksson, 1550-1615, (Br), betalade tiondet 1600 och 1607 för gården, (Ti). 1613 kunde han så 1 ½ tunna på sin gård; en Ingeborg Persdotter blev befriad 1613 för en liten del i gården, (Rmj). Hustrun okänd till namnet. Barn:
  • Erik Eriksson, 1580-1646, hemmansägare i familj 333.
  • Katarina Eriksdotter, änka 1647, var gift till Görvik. Chatarina änka i Görvik klagade efter halva gården i Grenås som Erik Eriksson, (brorsonen ?), i Grenås besitter; begärde nu sin jord igen och eljest lösa sin broders Isak Erikssons jord i Norge boendes, och eljest till att ärva sin syster Anna Eriksdotter, som hon menar vara genom döden avgången. Resolution: änkan skall skaffa sig sin broder Isaks tillåtelse och köpeskrift. jämväl ett visst besked och bevis från kyrkoherden i Sverige, där hennes syster bodde, att hon döder är. Men änkan Chatrinas egen arve odelsjord bestående av 1 mäling 1 ½ stång dömes henne njuta och behålla, (Dmb ht 1647, § 7).
  • Isak Eriksson fanns i Norge 1647, (Dmb ht 1647, § 7).
  • Anna Erikdotter var död i Sverige, (Dmb ht 1647, § 7).
 • FAMILJ 333.
  Erik Eriksson, 1580-1646, (Dmb), från familj 332, bygslade 1616, och 1633 kunde han på 1 ½ tunna bärga 12 lass hö, hade 4 kor, 6 småfän och 1 häst, (Jb). 1642 bygslade han till sonen Erik i nästa familj, (Byg). Hustrun okänd till namnet. Barn:
  • Erik Eriksson, 1620-1686, hemmansägare i familj 334.
 • FAMILJ 334.
  Erik Eriksson, 1620-1686, (Con), från familj 333, bygslade 1642 efter fadern, och 1645 var hemmanet på 2 och ½ tunnland, (Jb). Erik betalade tiondet 1649 och 1679, (Ti). Eriks hustru hette Gölin Eriksdotter, 1625-1708, (Br), och det fanns inga barn 1645, (Mtl). 1645 befriades Erik Eriksson, Hans Eriksson och Jon Olofsson, alla i Grenås, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Kronolänsman Christian Andersson angav Görviksbönderna Per Eriksson, Jon Eriksson, Per Hemmingsson och hustru Kerstin med deras husfolk hade absenterat sig på andra stor-böndagen. Sammaledes Erik Eriksson i Grenås och Per Larsson jämte Erik Samuelsson i Håxås med sina husfolk. Alla frikändes då kallelsen var oklart formulerad, (Dmb ht 1674, § 7). 1677 var Erik Erikssons hemman upptaget som ett kronohemman om 1 och ½ tunnland, (Jb). Barn:
  • Hemming Eriksson, 1651-1723, hemmansägare i familj 335.
  • Lisbet Eriksdotter, 1678-e 1758, var hon gift med Jon Hansson, familj 613 i Solberg 5 ?
 • FAMILJ 335.
  Hemming Eriksson, 1651-1723, (C 1), från familj 334, var knekt vid Carl Sparres regemente 1676-1678, (Rul), och han ersatte fadern 1687 som hemmansägare, (Con). 1700 åbodde Klas Jonsson ett kronohemman i Sikås om 1 tunnland och ägde 3 och ½ mälingar i Gåxsjö, och ville inlösa kronohemmanet till skatte för 30 daler silvermynt. Hemming Eriksson i Grenås bebodde ett kronohemman i Grenås och bjöd 40 daler silvermynt för Sikåshemmanet, och Klas ändrade sitt bud till 40 daler. Olof Persson, som var Hemming Erikssons svåger, ville att Hemming skulle få köpa hemmanet, eftersom han hade varit soldat under 7 år för Grenås, och under tiden blev Grenåshemmanet skrivet för ett kronohemman, och hemmanet hade nu blivit anslagit till länsmansboställe, Kyrkoherden och nämnden ansåg att Hemming Eriksson var en flitig man och nu till åren kommen, (Dmb vt 1700, § 5). Hemming var rotebonde för sonen Erik Grönkvist, som deltog vid fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Rul). Hemming var gift 1687 med Ingrid Johansdotter, 1656-1740, (C1), från familj 666 i Åsen 3. Barn:
  • Ingeborg Hemmingsdotter, 1689-e 1727, bodde i Grenås.
  • Gölin Hemmingsdotter, 1691-1783, gift 1717 med Erik Karlsson Bång, 1690-1779, hemmansägare i familj 986 i Sikås 8.
  • Erik Hemmingsson Grönkvist, 1693-1783, hemmansägare i familj 336.
  • Johan Hemmingsson Ahlqvist, 1696-1742, gift 1733 i Häggenås med Kerstin Eriksdotter, 1716-1773, soldat från 1719 i Grenås och död som korpral 1742 i Stockholms skärgård, (Sr).
  • Per Hemmingsson Grönkvist, 1699-1761, (Dmb vt 1787, sid 179), var soldat 1721-1757 i Grenås, då han fick avsked med underhåll, (Sr). Per var gift 1731 med Britta Jönsdotter, 1703-1791, från familj 241 i Fyrås 3. Trumslagaren Jonas Qwick hade ht 1762 tvistat med länsmannen Kiöstadius i Fyrås om ett torpställe på skattehemmanet Fyrås 3. Efter värdering var torpet och dess ägor värda 140 daler silvermynt. Länsmannen Kiöstadius hade dock avlidit förra månaden och sterbhuset sköttes av länsman Njure i Lit. Dragonen Per Grönqvist hade i sin livstid utnyttjat torpet och rätten ansåg att Kiöstadius arvingar skulle ordna ersättning för torpet, (Dmb ht 1764, sid 195). Änkan Britta Jönsdotter i Länglingen hade stämt sin måg Lars Persson i Odensala, Brunflo, om sitt födoråd, och hennes måg Jonas Olofsson i Länglingen uppgav för rätten, att han i 26 års tid hade försett sin svärmoder med födoråd med hjälp av sin svåger Erik Andersson i Storbränna, men Lars Persson hade inte varit behjälplig med födorådet, (Dmb vt 1787, sid 179). Barn:
   • Ingrid Persdotter, 1732-1809, gift 1763 med Lars Persson, 1717-1793, som var bonde i Odensala, Brunflo, (Dmb vt 1787, sid 179).
   • Britta Persdotter, 1735-1810, gift med Jonas Olofsson Qvick, 1731-1811, nybyggare i familj 847 i Länglingen, Hammerdal.
   • Marget Persdotter 1740-1819, gift 1775 med Erik Andersson, 1738-1795, som var torpare i familj 905 i nybygget Storbränna, Fyrås, (Dmb vt 1787, sid 179).
  • Nils Hemmingsson, 1702-1776, gift 1734, (Byom, Lit, 1750-1795, sid 80), i Lit med Britta Pålsdotter, 1708-1757, och Nils stod som ryttare, hästjägare Byfelt, rusthållare och nämndeman i Byom, Lit.
 • FAMILJ 336.
  Erik Hemmingsson, 1693-1783, från familj 335, var gift 1722-01-07 med Sara Olofsdotter, 1692-e 1764, (C:1/256), från familj 399 i Görvik 3. Erik stod för fadershemmanet i Grenås 1725, (Jb). Erik var soldat från 1713-1721 i Grenås och fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Erik Grönkvist var en av dom få soldater som överlevde fjällkatastrofen nyåret 1718/1719 i Jämtlandsfjällen med general Armfelt, men låg sjuk i kvarteret, (Rul 1720). Mellan 1728 och 1748 var Erik Hemmingsson kyrkvärd i församlingen, (Kyr). 1754-06-16 utsågs Erik Hemmingsson i Grenås av sockenstämman att vara prästerskapet behjälplig vid mål om kyrkodiciplinens upprätthållande i Hammerdals kyrka, (Hk). 1759-11-15 överlät Erik Hemmingsson Grenås 1 om 1 och ½ tunnland till sonen Olof Eriksson, (Lfr). 1759-04-07 hölls arvskifte hos Erik Hemmingsson i Grenås. Erik hade fastebrev av 1723-08-29 på hemmanet om 1 och ½ tunnland, som var värderat till 220 daler silvermynt. En son och en dotter var arvtagare, och de fick dela hemmanet i två lika delar, samt skulle föräldrarna försörjas i sin livstid; 1759 hade Maria Larsdotter, 1728-1805, tjänat i 12 år som piga i gården på ett berömvärt sätt, och hon var senast bondhustru i Fyrås 4, (Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1, 1742-1790, sid 2). Barn:
  • Märet Eriksdotter, 1722-1788, gift med Elias Eriksson Hallström, 1714-1771, hemmansägare och nämndeman i familj 718 i Åsen 8.
  • Olof Eriksson, 1728-1776, hemmansägare i familj 337 i Grenås 1.
 • FAMILJ 337.
  Olof Eriksson, 1728-1776, från familj 336, övertog 1759-11-15 hemmanet Grenås 1 om 1 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). Hans hustru var Lisbet Eriksdotter, 1724-1802, från familj 717 i Åsen 8. 1754 var han sexman. (Sexmannainrättningen har sitt urprung i medeltiden. Ursprungligen hade sexmannen uppsikt över kyrkans tionde. Han var dömande ledamot av sockenrätten, kontrollant vid kyrkvärdarnas redogörelse m.m. Han utsågs av sockenstämman och hade även vissa kyrkliga uppdrag. Ämbetet upphörde 1862). 1777-01-25 blev på Olof Erikssons, 1721-1796, i Grenås 3, begäran syn utförd i Grenås om hur marken skulle fördelas mellan hemmanena i Grenås med tanke på Olof Erikssons önskemål om nyodling, (Dmb ht 1777, sid 59). 1787-07-07 blev syn hållen på avlidna Olof Erikssons arvejord i skattehemmanet Grenås 1 om 1 och ½ tunnland, och där fanns änkan Lisbet Eriksdotter samt myndiga sonen Hemming och omyndiga döttrarna Sara och Märet. Hemmanet blev beskrivet, ansågs frostkänsligt och värderades till 100 riksdaler specie, (Dmb ht 1787, sid 237). 1787 överlät Lisbet Eriksdotter samt barnen Grenås 1 om 1 och ½ tunnland till sonen Hemming Olofsson, (Lfr). Bouppteckning efter Olof Eriksson i Grenås finns i Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 44. 1793-06-25 hölls arvsdelning hos änkan Lisbet Eriksdotter i Grenås, FII:2 (1791-1806), sid 172. Barn:
  • Erik Olofsson, 1757-1777, arbetade i Grenås, Hammerdal.
  • Hemming Olofsson, 1759-1811, hemmansägare i familj 338.
  • Sara Olofsdotter, 1762-1839, gift 1790 med Lars Nilsson, 1759-1843, som var hemmansägare i familj 917 i Sikås 1.
  • Märet Olofsdotter, 1768-1846, gift 1798 med Anders Olofsson Tallkvist, 1764-1847, som var hemmansägare i Strand, Ström.
 • FAMILJ 338.
  Hemming Olofsson, 1759-1811, från familj 337, gift 1789-01-18 med Kerstin Israelsdotter, 1763-1850, från familj 378 i Görvik 1, övertog 1787-09-14 av modern och syskonen hemmanet Grenås 1 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Hemming Olofssons bomärke visas, (Dmb ht 1783, sid 357). Bönderna Hemming Olofsson, Anders Olofsson och änkan Gunilla Eriksdotter i Grenås var anklagade av kapten Johan Carl Rickman för att med stängsel ha stängt av Kvarnån, och det hindrade Rickman från att bedriva sitt fiske längre upp i ån. Rätten dömde de anklagade att vid vite av tio daler silvermynt ta bort stängslet samt att låta en tredjedel av ån vara öppen, (Dmb vt 1794, sid 286). 1807-01-07 hade Hemming Olofsson och Erik Andersson, båda i Grenås, fällt en fullvuxen björn, och de erhåll 1 riksdaler 16 skilling banco i skottpengar, (Dmb vt 1807, sid 78). 1815-03-29 överlät änkan Kerstin Israelsdotter och barnen Grenås vardera 3/4 tunnland till sönerna Erik och Olof Hemmingsson, (Lfr). 1822-04-09 hölls arvsskifte hos bonden Hemming Olofsson i Grenås enligt bouppteckningen av 1811-09-14; Hammerdals tingslags häradsrätt FII:4 (1820-1824), sid 507. Barn:
  • Olof Hemmingsson, 1790-1874, gift 1817-04-07 med Kerstin Svensdotter, 1797-1871, från familj 526 i Lorås 1, övertog 1815 av modern och syskonen hälften av Grenås 1 om 3/4 tunnland, (Lfr), familjen var barnlös. 1829-03-08 var Olof Hemmingsson i Grenås en av undertecknarna av byordningen för Hammerdals pastorat samt Per Olofsson i Åsen, Nils Eriksson i Sikås och Anders Amrén, (Hk 1988). Bouppteckning för Kerstin Svensdotter, F II/12, 1870-1874, sid 124.
  • Erik Hemmingsson, 1797-1882, hemmansägare i familj 339.
  • Israel Hemmingsson, 1791-1876, hemmansägare i familj 340.
 • FAMILJ 339.
  Erik Hemmingsson, 1797-1882, från familj 338, gift 1822-03-25 med Lisa Nilsdotter, 1796-1843, från familj 678 i Åsen 4, övertog 1815-03-29 av änkan Kerstin Israelsdotter och barnen hälften av Grenås 1 om 3/4 tunnland, (Lfr). Erik Hemmingssons bomärke, (Dmb vt 1827, sid 90). 1843-10-07 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Lisa Nilsdotter i Grenås, FII:8 (1840-1844), sid 1015. 1854 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Sven Olofsson, 2. Johan Karlsson, 3. Israel Hemmingsson, 4. Erik Hemmingsson, 5. Olof Nilsson och 6. Anna Andersson i Grenås samt 7. Anders Kämpe och 8. Johan Persson i Grenåskälen, rättigheterna till 50 års avverkning av tallskog på sina hemman mot ett vederlag av 7350 kronor rikdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Barn:
  • Kerstin Eriksdotter, 1823-1899, ogift förmånstagare i Grenås. Bouppteckning för Kerstin Eriksdotter, F II/18, 1898-1900, sid 436.
  • Nils Eriksson, 1824-1877, hemmansägare i familj 341.
  • Sigrid Eriksdotter, 1826-1912, gift 1858 med Olof Eriksson, 1833-1884, född och hemmansägare i Raftälven 1, Föllinge.
  • Lisa Eriksdotter, 1828-1910, död i Raftkälen, förmånstagare i Grenås 1.
  • Lisbet Eriksdotter, 1832-1870, gift 1859 med Anders Roos, 1827-1909, hemmansägare i familj 358 i Grenås 2.
  • Britta Eriksdotter, 1836-1920, gift 1861 med Jöns Hansson, 1832-1903, född och hemmansägare i Raftkälen 1, Hammerdal.
 • FAMILJ 340.
  Israel Hemmingsson, 1791-1876, från familj 338, var gift 1817 med Lisbet Persdotter, 1793-1876, från familj 18 i Bye. 1819-03-22 hade Lars Jonsson skrivit till rätten och klagat på det byte han hade gjort av sitt hemman i Håxås 3 emot Israel Hemmingssons halva hemman i Sikås 10 om 1/2 tunnland. Hemmanet hade vid byteshandeln varit täckt med snö, och han upptäckte därför inte de brister som fanns i byggnader och mark. Israel Hemmingsson hade betalat en mellanavgift om 135 riksdaler banco för Håxåshemmanet. Parterna försonades inför rätten och bytet upphävdes genom att Lars Jonsson betalade till Israel Hemmingsson ett skadestånd om 20 riksdaler banco, (Dmb vt 1819, sid 154). Israel Hemmingssons bomärke, (Dmb vt 1827, sid 90). Israel övertog 1849-03-07 hemmanet Grenås 1:1 om 3/4 tunnland av brodern Olof Hemmingsson och dennes hustru Kristin Svensdotter, (Lfr). Gården kallas Grenås 1:3 och ägorna har tillhört släkten sedan 1700-talet. Den nuvarande gården tillkom sedan ägarens farfar efter arvsskifte grundat egen gård, (SGG). 1854 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Sven Olofsson, 2. Johan Karlsson, 3. Israel Hemmingsson, 4. Erik Hemmingsson, 5. Olof Nilsson och 6. Anna Andersson i Grenås samt 7. Anders Kämpe och 8. Johan Persson i Grenåskälen, rättigheterna till 50 års avverkning av tallskog på sina hemman mot ett vederlag av 7350 kronor rikdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Barn:
  • Per Israelsson, 1821-1907, ogift hemmansägare i Grenås 1. Bouppteckning för Per Israelsson, F II/21, 1906-1907, sid 399, boet uppgavs av trotjänarinnan Johanna Nilsdotter, 1833-1917, från Horg, Norge.
  • Olof Israelsson, 1824-1892, arbetare i Grenås. Bouppteckning för Olof Israelsson, F II/17, 1895-1897, sid 141.
  • Kerstin Israelsdotter, 1826-1911, gift 1863 med Erik Jönsson, 1822-1895, från Sikås 1, som var hemmansägare i Sikås 4.
  • Anders Israelsson, 1827-1911, hemmansägare i familj 342.
  • Erik Israelsson, 1831-1910, arbetare i Grenås.
 • FAMILJ 341.
  Nils Eriksson, 1824-1877, från familj 339, gift 1857-04-13 med Gunilla Eriksdotter, 1833-1917, från familj 356 i Grenås 2, var hemmansägare och affärsbonde i Grenås 1. Bouppteckning för Nils Eriksson, F II/13, 1875-1879, sid 304. Bouppteckning för Lucia Eriksdotter, F II/19, 1901-1903, sid 362. Barn:
  • Anna Nilsdotter, 1862-1892, gift 1882 med Erik Nilsson, 1855-1910, från familj 11 i Bye, hemmansägare i familj 360 i Grenås 2.
 • FAMILJ 342.
  Anders Israelsson, 1827-1911, från familj 340, gift 1861-03-26 i Borgvattnet, Z, med Lucia Eriksdotter, 1836-1902, från familj 876 i nybygget Skallsjön, var hemmansägare i Grenås 1:3. Ägorna har tillhört släkten sedan 1700-talet, och den nuvarande gården tillkom sedan ägarens farfar efter arvsskifte grundat egen gård, ägare Anders Eriksson född 1909, son till Erik Andersson och hustrun Ingeborg Eriksdotter. (SGG 1939/427). Barn:
  • Elisabet Andersdotter, 1862-1890, gift 1886-03-28 med Jöns Eriksson, 1861-1938, från Tullingsås, Ström, som var hemmansägare i Sikås 4. Bouppteckning för Elisabet Andersdotter, F II/16, 1890-1894, sid 124
  • Erik Andersson, 1866-1921, gift 1904-04-04 med Ingeborg Eriksdotter, 1881-1953, från Grenås 2, hemmansägare i Grenås 1:3.
 • FAMILJ 343.
  Sven Olofsson, 1839-1909, från familj 367 i Grenås 3, gift 1868 med Armika Olofsdotter, 1845-1918, från familj 438 i Gåxsjö 2, var hemmansägare från 1881 i Grenås 1. Barn:
  • Olof Svensson, 1871-1952, häradsdomare i Gåxsjö 2, gift 1898 med Ingeborg Larsdotter, 1871-1942, från Klumpen, Hammerdal.
  • Armika Svensdotter, 1873-1913, gift 1892 med Hemming Olofsson, 1865-1919, från Grenås, som var hemmansägare i familj 359 i Grenås 2.
  • Sven Svensson, 1877-1951, hemmansägare och sågverksägare i Grenås 1:11.
  • Nils Svensson, 1881-1911, lägenhetsägare i Åsgård 1, Grenås 1, Hammerdal
Bar
 • Grenås 2, Västgården m. fl.: 
  FAMILJ 344.
  Måns Olofsson, 1580-1648, (Br), kunde 1613 så 3 tunnor i Grenås och 1 tunna i Åsen, gården blev konfiskerad år 1613 av den dansk-norske kungen Kristan IV, (Rmj), men han återfick sitt bördeshemman genom en resolution den 24 december 1645 av den svenska drottningen Christina. Måns var möjligen son till Olof Olofsson, som betalade tiondet med 2 spann år 1600 och med 1 tunna år 1607, (Ti). 1621 fanns det en danneman Måns i Grenås, (Dmb JLF del I, 1933/50). Måns Olofsson kunde 1633 bärga 20 lass hö, hade 7 kor, 10 småfän och 1 häst, (Jb). 1635 var Måns Olofsson nämndeman i tingslaget, (Dmb). 1644 bygslade Måns Olofsson 3 tunnor till Hans Eriksson Blix, (Byg), i familj 345. Måns var gift med Brynhild (Gunilla) Halvardsdotter, och de fanns 1645 som husfolk hos Hans Eriksson i familj 345, (Mtl). 1647 försökte sonen Tage Månsson att inlösa denna sin fars gård om 40 mälingar, (6 tunnor), som Hans Eriksson hade köpt för 28 riksdaler; 10 mälingar (1 ½ tunna) hade undantagits för Måns Olofsson, (Dmb ht 1647, § 13); Hans Eriksson erbjöd ytterligare 20 riksdaler, säljaren Måns stod vid sitt beslut, och Hans Erikssons köp ansågs lagligt, (Dmb ht 1650, § 9). 1655 uppgavs att Hans Eriksson betalat 50+34 riksdaler för Västergården om 3 tunnland, (Dmb ht 1655, § 6). Barn:
  • ? Israel Månsson, 1620-e 1694 (Kyr), kronobonde i Fyrås 4, där hemmanet var öde 1689 och Israel hade begivit sig till Norge på grund av fattigdom, (Dmb ht 1689, § 10). Mickel Jönsson i Bredgård som 3 resor tilsagd är av skjutsskickaren Israel Månsson att skjutsa skrivaren Lars Jonsson til Lorås, med däröver tredskades, sakfälldes till 3 marker silvermynt, (Dmb ht 1674, § 14). Dragon Johan Kållberg lovade Israel Månsson i Fyrås tre daler kopparmynt för en vadmalsjacka, som han hade tagit av honom, (Dmb vt 1686, § 9). Israel flyttade till Hälsingland, (Dmb vt 1690, § 5).
  • Tage Månsson, 1625-1677, hemmansägare i familj 199 i Fyrås 1.
 • FAMILJ 345.
  Hans Eriksson, 1612-1689, (C1), från familj 384 i Görvik 2, bygslade 1644 3 tunnor efter Måns Olofsson i familj 344, (Byg), och 1645 uppgavs hemmanet till 2 tunnland och 1677 till 3 ½ tunnland skatte, (Jb). Hans Erikssons bomärke 1645Hans Eriksson var en av de tolv nämndemän från tingslaget, som bekräftade freden i Brömsebro 1645; hans bomärke ser du till höger, (JF). Han betalade tiondet 1649 och 1679, (Ti); var nämndeman åren 1647, 1650, 1651 och 1681, (Dmb); var länsman 1653-1656, (Dmb); var kyrkvärd 1664-1678 och efterträddes i den sysslan av mågarna Olof Olofsson och Per Christensson, (Kyr). 1655 lämnade Hans Eriksson i Grenås en redogörelse för sitt köp av Måns Olofssons fädernehemman Västergården i Grenås om 3 tunnland för tillhopa 50+34 riksdaler, (Dmb ht 1655, § 6). Landskrivaren Lars Jonsson inlade uti rätten en restlängd uppå 1658 års kyrkotionde som allmogen bestående av 14 tunnor korn i Hammerdal och 4 tunnor och 23 kannor i Ström socken, som ingen kvittens levererade är; alltså blev förre länsman Hans Eriksson av rätten pålagd, att skaffa här om god underrättelse och besked, eller svara sig själv till berörd spannmål; emedan befallningsman Daniel Bertilsson säger sig icke allenast muntligen utan några gånger skriftligen ha honom förmanat, det han ofördröjeligen skulle låta kyrkotionde fram komma till sin behörige och förordnade ort komma; varför blev Hans Eriksson för försummelse arbitral straff på kostat till penningar 40 marker, (Dmb ht 1659, § 16). Hans Eriksson i Grenås hade sistlidna trettondag jul bytt häst med Sjul Persson Hallen uti gode mäns närvaro, vilka tillika med honom var bjudna till Grenås, nämligen Jon Eriksson och Per Olofsson i Görvik och Nils Olofsson i Gåxsjö, vilka efter avlagd ed, hand på bok, betygade att Sjul Persson hade bytt häst med Hans Eriksson, och att Sjul i mellanskillnad hade fått 4 riksdaler. Sjul behövde pengarna för att betala sin ryttare Tuve Jönsson, och Sjul var nöjd med bytet även morgonen efter då alla var nyktra. Ryttaren var dock inte nöjd med bytet och om söndag en vecka senare red han tillbaka till Grenås och bytte tillbaka hästen och kastade de 4 riksdalerna på Hans Erikssons bord. En söndag senare hade ryttaren knuffat Hans Eriksson på kyrkovallen, och det styrktes av Per Jonsson i Gåxsjö och Per Rafaelsson. Ryttaren dömdes att böta 40 marker för sitt eget hästbyte, (Dmb ht 1668, § 4). Hans Eriksson uppbjöd 1673 första gången Per Jonssons hemman i Gåxsjö, pantsatt för 60 riksdaler, andra gången 1674, och 1680-06-21 fick han fasta på Gåxsjöhemmanet, (Dmb ht 1673, § 20, dmb vt 1674, § 5 och Lfr). 27 bönder i Hammerdal bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 2 av dem var från Gåxsjö: Nils Olofsson och Hans Eriksson, (Hans var bonde i Grenås, och uppbjöd Per Jonssons hemman i Gåxsjö 1 år 1673), (Dmb ht 1674, § 2). Ivar Ryss och Per Welamsson i Fyrås hade försålt på Stockholmsmarknaden tjädrar, tjäderhönor och orrar, som de hade köpt för 12 daler kopparmynt av Hans Eriksson i Grenås, (Dmb ht 1687, § 3). 1688 överlät han hemmanet i Grenås på mågen Anders Carlsson, (Lfr). Hans var son till kyrkoherde Erik Eriksson Blix, (Hm), och var gift första gången med Lisbet Persdotter, 1620-1653, (Br), men inga barn fanns 1645, (Mtl). Hans var omgift med Valborg Persdotter, 1635-1706, (C1). Det fanns två döttrar Lisbeta i familjen, som var halvsyskon, (KGE). Barn:
  • Lisbeta Hansdotter, 1642-1719, gift med Olof Olofsson, 1623-1703, som var hemmansägare i familj 285 i Gåxsjö 2.
  • Erik Hansson, 1646-1733, hemmansägare i familj 347 i Grenås 2.
  • Per Hansson, 1649-1715, hemmansägare i familj 286 i Skallgård, Fyrås 7.
  • Karin Hansdotter, 1651-1715, gift med Sven Göransson, 1649-1715, från Tullingsås, Ström, som var hemmansägare i familj 472 i Viken 2.
  • Lisbeta Hansdotter, 1654-1701, familj 346 i Grenås 2.
  • Cecilia Hansdotter, 1662-1715, gift med Per Christensson, 1652-1699, och omgift med Per Eriksson, 1660-1715, i familj 461 i Viken 1.
  • Anders Hansson, 1664-1691, död i Grenås.
  • (?), Hans Hansson, 1665-1719, var dragon Blix i Gåxsjö från 1691, och han omkom i den stora fjällkatastrofen vintern 1718/1719, (Sr). Per Christensson och Hans Hansson, båda i Grenås, var 1690 anklagade för att de olovligen ha skjutit en älg på Görviksskogen. Per förklarade att de hade varit på mårdjakt och besökt Israel Filipsson om en fordran. Israel hade bett Per att på återvägen till Grenås kontrollera om dom fick syn på en älg, som Israel visste hade skadat sig på ett fångstredskap. Pers hund hittade älgen i Länglingsån, och där sköt dom älgen, som var dödligt skadad. Per gick ed på att han endast hade sagt sanningen, och detta vitsordades av Hans Hansson, och båda blev frikända, (Dmb ht 1690, § 4). 1693 blev Juliana Mikaelsdotter och Karin Jonsdotter, båda från Gåxsjö, dömda att böta vardera 30 daler silvermynt för att dom vid fäbodarna söder om sjön i pingsttid hade gjort upp eld och inte släckt den ordentligt, (Dmb ht 1693, § 16). På Erik Hanssons gård i Gåxsjö fanns Hans Blix, hustrun Juliana Michelsdotter, 1670-1706, från Bredgård, Ström, samt sönerna Mikael 2 år och Hans. Hans Blix var omgift 1707-11-11, (Kyr), med en Britta Nn, och de hade sonen Lars Hansson, 1708-1743, som var dräng i Ede 4, Hammerdal.
 • FAMILJ 346.
  Anders Karlsson, 1635-1718, (C1), från Jonsgård i Ström, övertog 1688 hemmanet i Grenås av sin svärfader i familj 345, (Lfr). Anders bodde och brukade Gärde nr 2, Ström, mellan 1678 och 1687, då han flyttade till hustruns gård i Grenås, där han bodde mellan 1687 och 1701; efter bytet av hemman från Grenås till Ström flyttade han till Bregård, som han ägde 1701-1712; sedan Anders överlämnat Bregård till sonen Hans, stod han 1713 uppförd som husfolk; för sin egen försörjning hade han det året ett sto, fyra kor, två kvigor, tolv får, fyra getter och ett svin; bodde också en tid hos dottern Valborg i Vallen, som skulle få ärva lösöret efter Anders för sitt besvär; sonen Hans och Anders processade om detta inför ting i maj 1717; Anders föräldrar kan vara Karl Olofsson och Märeta Andersdotter på Jonsgård 2, Ström. Sexmannen Anders Karlsson i Grenås avlade sin ed å bok, (Dmb vt 1694, § 20). Anders var gift med Lisbeta Hansdotter, 1654-1701, från familj 345. 1701-06-20 överlät Anders Karlsson ett hemman i Grenås till Jöns Jönsson, (1660-1712, från Sikås), (Lfr). Anders Karlsson var gift andra gången 1702-12-28 i Ström med Karin Jonsdotter, 1670-e 1703, från Viken 2, Hammerdal. Anders Karlsson krävde 1703, på andra hustruns vägnar, Sven Göranssons hemman Viken 2, familj 472 i Viken 2, som Karins fader Jon Nilsson i Viken en gång ägt och sålt till Welam Persson 1663, (Dmb vt 1703, § 9). 1673 finns i Viken som husfolk Jon Nilsson med hustru, (Husfolkslängd). Barn:
  • Karl Andersson, 1680-1720, gift i Bredgård, Ström.
  • Hans Sundberg, 1681-1720, soldat i Gärde och Bredgård, Ström.
  • Per Åberg, 1688-e 1735, soldat i Ström.
  • Anders Sundberg, 1690-1718, soldat från 1716 i Grenås, (Sr), omkom i den stora fjällkatastrofen, (Hk).
  • Valborg Andersdotter, 1691-1772, soldat- och bondhustru i Vallen, Ström.
 • FAMILJ 347.
  Erik Hansson, 1646-1733, (C1), från familj 345, undertecknade sin faders handling om överlåtelsen av hemmanet 1688-10-16, (Ström PII:1). Salige Wellam Perssons änka i Fyrås hustru Märit Hansdotter fordrade av Jon Eriksson i Sikås resterande 12 riksdaler in Specie för Viken-hemmanet, han 1673-03-25 månde sig tillhandla för 50 riksdaler in Specie, som han sedermera har försålt til Erik Hansson i Viken, vilken har lovat dessa penningar betala, dock icke in Specie utan efter 4 ort och 8 skilling för var riksdaler. Emedan dessa penningar ej till datum erlagda är; alltså prövar rätten skäligt att var söker sin man, det Jon Eriksson är efter sitt upprättade köpeskrift med salige Wellam förpliktad betala de 12 resterande Specie riksdaler i samma myntsort, som utlovat är, och Jon söke sedan sin man Erik Hansson det bäst han kan och gitter, (Dmb ht 1679, § 11). Gåxsjöbönderna Erik Hansson, Nils Olofsson, Jon Olofsson, Måns Larsson och Daniel Olofsson fick 1681 tillsammans böta 400 daler silvermynt och 320 marker för att ha tjuvskjutit 8 älgar, (Dmb ht 1681, § 9). Jon Olofsson uppbjöd 1689 för tredje gången Måns Larssons hemman i Gåxsjö av ½ tunnland, som Erik Hansson ibidem klandrade, eftersom det skall ha hört under hans hemman, (Dmb ht 1689, § 17). Erik Hansson var 1687-1699 på Östgården i Gåxsjö 1, (Con, Rö). Gåxsjöbönderna Erik Hansson och hans grannar Olof Olofsson, Per Jonsson och Lars Persson hade strax efter Mikaelis 1688 tillfångatagit och arresterat två förrymda soldater vid fäbodarna i Gåxsjö, nämligen ryttaren Jonas Fogel och dragon Anders Gråberg under överstelöjtnantens kompani och bragt dem till korpral Efraim Pussman i Sikås. (Dmb vt 1690, § 10). 1693 dömdes Erik Hansson, Olof Olofsson, Per Jonsson och Axel Swahn, alla i Gåxsjö, att böta vardera böta 20 marker silvermynt för att de hade varit bortresta eller inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att släcka en skogsbrand, (Dmb ht 1693, § 16). Erik Hansson övertog hemgården 1701-11-22 sedan systern Lisbeta dött, och hennes make Anders Carlsson flyttat till Bregård, Ström, (Lfr). 1703 överlät Erik Hansson hemmanet Viken 2 till svågern Sven Göransson, 1649-1715, (Lfr). Erik var gift med Gölin Andersdotter, 1659-1744, (C1), från Strand, Ström. 1719-11-23 överlät Erik Hanssons barn Grenås om 3 ½ tunnland till sonen Hans Eriksson, (Lfr). Barn:
  • Hans Eriksson Grönman, 1685-1754, hemmansägare i familj 348.
  • Anders Sundberg, 1688-1751, hemmansägare och nämndeman i Öhn 5, Ström.
  • Erik Eriksson, 1692-1720, bodde i Grenås, Hammerdal.
  • Per Eriksson, 1693-1770, hemmansägare och rusthållare i Lungre, Kyrkås.
  • Anna Eriksdotter, 1699-1786, gift 1724 med Johan Lövdahl, 1693-1778, som var hemmansägare i familj 640 i Åsen 1.
  • Gölin Eriksdotter, 1700-e 1727, bodde i Grenås, Hammerdal.
 • FAMILJ 348.
  Hans Eriksson, 1686-1765, (Br), från familj 347, var soldat Grönman 1705-1716 i Grenås, och han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Hans Grönman var kärande i ett mål med Sven Olofsson i Ede som svarande om betalningen för en älghud, (Dmb ht 1716, § 16). Hans övertog 1719-11-23 hemmanet om 3 ½ tunnland av syskonen, (Lfr). 1719-1729 och 1735 fick han som bonde på hemmanet gå in som dragon, (Sr), då gårdens dragon Anders Sundberg hade omkommit i december 1718 i den stora fjällkatastrofen, (Rul 1720). Hans var hemmansägare och gästgivare, gift 1716 med Karin Pålsdotter, 1690-1750, (Tp), från familj 320 i Gisselås 2. 1743-04-07 överlät Hans Eriksson Grenås 2 om 3 ½ tunnland till sonen Anders Hansson, (Lfr). Bonden Hans Eriksson i Grenås blev tilltalad för olovlig brännvinsförsäljning förlidet år. Hans hade genom sonen Anders Hansson tillstått brottet, som fick böta tio daler silvermynt, (Dmb ht 1764, sid 189). Barn:
  • Gölin Hansdotter, 1716-1795, gift 1745 med Anders Månsson, 1715-1769, som var hemmansägare, gästgivare och kyrkvärd i Korsta, Lit.
  • Anders Hansson, 1720-1788, hemmansägare i familj 349.
  • Märet Hansdotter, 1725-e 1750, bodde i Grenås.
 • FAMILJ 349.
  Anders Hansson, 1720-1788, från familj 348, övertog 1743-04-07 hemmanet om 3 ½ tunnland av fadern, (Lfr). Anders var hemmansägare, kyrkvärd 1775-1814 och nämndeman vt 1759, (Dmb). Den största gården i Hammerdal 1773 vad gällde antalet skylar verkar ha varit Grenås 2, där Anders Hansson hade 40 skylar råg och 330 skylar korn; det fanns endast ett 10-tal gårdar i Jämtland med över 300 skylar korn, (Hk 1984, Sundström). Anders var noterad med tre hustrur; gift 1746-01-01 i Lit, Z, med Maria Månsdotter, 1720-1750, (Tp), från Lit; Britta Kämpe, hustru i Grenås, död efter 1751 som dopvittne i Gisselås, (C:1/180); och gift 1751-04-01, (Kyr), med Gunilla Eriksdotter, 1733-1824, från familj 112 i Ede 8, Hammerdal. Nämndeman Anders Hanssons hustru Gunilla var åtalad 1764 för olovlig brännvinsförsäljning, men Gunilla hade inte inställt sig, och hon dömdes därför att inställa sig till förhör nästa dag, (Dmb vt 1764, sid 139). Gunilla Eriksdotter nekade inför rätten till olovlig brännvinsförsäljning, men tillstod att hon hade sålt medicamenter till länsman Fredenberg. (Dmb vt 1764, sid 151). Ärendet behandlades igen och Anders Hansson i Grenås fick böta 10 daler silvermynt för olaga brännvinsförsäljning, (Dmb vt 1764, sid 156 och 163). Bonden Hans Eriksson i Grenås blev tilltalad för olovlig brännvinsförsäljning förlidet år. Hans hade genom sonen Anders Hansson tillstått brottet, som fick böta tio daler silvermynt, (Dmb ht 1764, sid 189). 1777 fick Anders Hansson i Grenås böta 20 marker silvermynt för att han inte inom tre månader hade betalt en stämpelavgift, (Dmb ht 1777, sid 49). 1777-01-25 blev på Olof Erikssons, 1721-1796, i Grenås 3, begäran syn utförd i Grenås om hur marken skulle fördelas mellan hemmanena i Grenås med tanke på Olof Erikssons önskemål om nyodling, (Dmb ht 1777, sid 59). 1783-09-05 hölls på Anders Hansson ansökan syn i Grenås om en uppodling på det så kallade Brännänget, och närvarande var Anders Hansson och för änkan Lisbet Eriksdotter hennes son Hemming Olofsson samt bonden Olof Eriksson, alla i berörda by. Ansökan godkändes, men det skulle krävas mycket arbete för att få till stånd en god uppodling, (Dmb ht 1783, sid 355). 1789-08-29 blev syn hållen på kyrkvärdesänkan Gunilla Eriksdotters skattehemman i Grenås 2 om 3 och ½ tunnland. Hemmanet var den avlidna makens arvejord, och det värderades till 250 riksdaler. De myndiga sönerna Hans, Erik och Hemming ville att hemmanet skulle klyvas i tre lika stora delar, (Dmb ht 1789, sid 415). Bouppteckning efter kyrkvärden Anders Hansson i Grenås hölls 1788-03-22, FII:1, 1742-1790, sid 106. Bönderna Hemming Olofsson, Anders Olofsson och änkan Gunilla Eriksdotter i Grenås var anklagade av kapten Johan Carl Rickman för att med stängsel ha stängt av Kvarnån, och det hindrade Rickman från att bedriva sitt fiske längre upp i ån. Rätten dömde de anklagade att vid vite av tio daler silvermynt ta bort stängslet samt att låta en tredjedel av ån vara öppen, (Dmb vt 1794, sid 286). 1824-09-27 upprättades bouppteckning efter den avlidna änkan, kyrkvärdshustrun i sin livstid, Gunilla Eriksdotter i Grenås, FII:4, 1820-1824, sid 558.
  Kyrkvärden var kyrkoförsamlingens förtroendeman med uppgifter i den ekonomiska förvaltningen och för gudstjänst- och församlingslivets vård. Kyrkvärden, ofta två, utsågs av socknen, senare av kyrkorådet. Han förvaltade kyrkans medel tillsammans med prästen, vakade över kyrktukten och var ofta vaccinatör, han bar fram oblat vid nattvarden mm. Barn:
  • Hans Andersson Norfelt, 1747-1805, hemmansägare i familj 350 i Grenås 2.
  • Märet Andersdotter, 1748-1831, gift 1772 med Olof Christensson Dahlstedt, familj 166 i Fagerdal 1.
  • Erik Andersson Blix, 1755-1831, hemmansägare i familj 351 i Grenås 2.
  • Karin Andersdotter, 1758-1788, gift med Olof Andersson, som var hemmansägare i familj 431 i Västgården, Gåxsjö 2.
  • Kerstin Andersdotter, 1761-1841, gift 1793 med Olof Andersson, se familj 431 i Gåxsjö 2.
  • Maria Andersdotter, 1763-1832, gift 1791 med Olof Olofsson Byström, 1760-1832, från familj 16 i Bye, som var hemmansägare senast i Fyrås 1, se familj 16 i Bye, Hammerdal. 1817-03-24 sålde Jonas Jonsson och hustrun Karin Mårtensdotter skattehemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland till landbonden Olof Olofsson emot en köpesumma av 322 riksdaler banco, (Dmb vt 1818, sid 109).
  • Hemming Andersson, 1766-1850, hemmansägare i familj 352 i Grenås 2.
  • Anders Blix, 1769-1841, var komminister i Långsele, och sonen Carl Johan Blix, 1808-1852, var högmässopredikant i Härnösand. Dennes son Anders Johan Blix, 1842-1919, blev kyrkoherde i Alnö, Medelpad, en annan son Frans Abraham Blix, 1846-e 1922, blev kyrkoherde i Ytterlännäs, och tredje sonen Magnus Gustaf Blix, 1849-1904, var professor och rektor för Lunds universitet. Den senares son Gunnar Blix, 1894-1981, var med doktor och professor i medicin och fysiologi, och hans son Hans Blix, f 1928, är docent i folkrätt, f. d. utrikesminister, diplomat och var chef för FN:s vapeninspektörer i Irak.
  • Britta Andersdotter, 1773-1795, piga i Grenås, Hammerdal.
 • FAMILJ 350.
  Hans Andersson, 1747-1805, från familj 349, soldat Norfelt 1767-1789 senast i Grenås, (Sr), gift 1776 med Anna Persdotter Gröndahl, 1748-1835, från familj 913 i Sikås 1, övertog 1789-09-14 1/3 - 1 och 1/6 tunnland - av Grenås 2, (Lfr). 1805-06-17 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Hans Andersson i Grenås, FII:2 (1791-1806) Bild 1040, sid 178. 1807-03-25 hölls arvsdelning hos Anna Persdotter i Grenås efter maken Hans Andersson, FII:3 (1807-1819), sid 279. 1806-03-28 överläts den framlidne Hans Anderssons hemman i Grenås 2 om 1 och 1/6 tunnland till sonen Anders Hansson mot födoråd till faderns styvmoder Gunilla Eriksdotter samt faderns änka Anna Persdotter och mot lösen till sina gifta systrar Maria, Lucia och Gunilla med 33 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt samt ogifta systern Britta med 41 riksdaler 32 skilling i riksgäldsmynt, (Dmb ht 1807 sid 165). 1835-03-09 hölls bouppteckning efter bondeänkan Anna Persdotter i Grenås, FII:7 (1835-1839), sid 810. Barn:
  • Maria Hansdotter, 1776-1863, gift 1805 med Göran Andersson Gädd, 1778-1852, familj 835 i nybygget Kakuåsen.
  • Lucia Hansdotter, 1778-1860, gift med Per Israelsson, 1774-1842, som var hemmansägare i familj 379 i Görvik 1.
  • Anders Hansson, 1780-1824, hemmansägare familj 353.
  • Gunilla Hansdotter, 1782-1866, gift 1805 med Erik Eriksson, 1774-1828, från familj 310 i Gisselås 1, landbonde senast i Hallen. 1829-01-17 hölls bouppteckning i Hallen efter den avlidna bonden Erik Eriksson, FII:5 (1825-1829), sid 651. Bouppteckning för Gunilla Hansdotter, (F II/11, 1860-1869, sid 407).
  • Britta Hansdotter, 1788-1871, gift 1807 med Erik Pålsson, 1773-1834, hemmansägare i Ottsjön, Föllinge.
   • Dottern Anna Eriksdotter, 1812-1895, var gift med Olof Abrahamsson, som var hemmansägare i familj 439 i Gåxsjö 2.
 • FAMILJ 351.
  Erik Andersson, 1755-1831, från familj 349, gift 1785 med Kerstin Jönsdotter, 1759-1846, från familj 740 i Hallen 2, övertog 1789-09-14 1/3 - 1 och 1/6 tunnland - av Grenås 2, (Lfr). 1807-01-07 hade Hemming Olofsson och Erik Andersson, båda i Grenås, fällt en fullvuxen björn, och de erhåll 1 riksdaler 16 skilling banco i skottpengar, (Dmb vt 1807, sid 78). 1819-11-26 överlät Erik Andersson och hustrun Kristina Jönsdotter skattehemmanet Grenås 2 om 1 och 1/6 tunnlandl till enda dottern Gunilla Eriksdotter och maken Erik Olofsson Ros emot födoråd. (Dmb ht 1821, sid 190). 1831-12-20 hölls bouppteckning i Grenås efter bonden Erik Andersson, FII:6 (1830-1834), sid 721. 1846-02-21 hölls bouppteckning efter bondeänkan Kerstin Jönsdotter i Grenås, FII:9 (1845-1849), sid 1082. Barn:
  • Gunilla Eriksdotter, 1788-1868, gift med Erik Olofsson Roos, familj 354.
  • Jöns Eriksson, 1790-1807, död i Grenås.
 • FAMILJ 352.
  Hemming Andersson, 1766-1850, från familj 349, gift 1795 med Anna Hansdotter, 1767-1843, från familj 17 i Bye, övertog 1789-09-14 1/3 - 1 och 1/6 tunnland - av Grenås 2, (Lfr), och var hemmansägare och nämndeman i Grenås 2. Hemming Andersson i Grenås utsågs till nämndeman. Han var känd som en välförståndig, andlig och redlig skattebonde, (Dmb ht 1816, sid 61). Hemming Anderssons bomärke, (Dmb vt 1827, sid 90). 1827-03-15 överlät Hemming Andersson och hustrun Anna Hansdotter hemmanet Grenås 2 om 1 och 1/6 tunnland till sonen Anders Hemmingsson. Hemmanet var beräknat till ett värde av 600 riksdaler och systern Gunilla skulle lösas ut med 200 riksdaler. Föräldrarna skulle få sitt födoråd ordnat, (Dmb vt 1828, sid 217). 1844-01-04 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Anna Hansdotter i Grenås, FII:8 (1840-1844), sid 1028. Barn:
  • Anders Hemmingsson, 1796-1875, hemmansägare i familj 355.
  • Hans Hemmingsson, 1799-1820, bodde i Grenås.
  • Gunilla Hemmingsdotter, 1802-1880, gift 1823 med Olof Nilsson, 1794-1886, hemmansägare i familj 367 i Grenås 3.
 • FAMILJ 353.
  Anders Hansson, 1780-1824, från familj 350, var gift 1811 med Gunilla Larsdotter, 1788-1865, från familj 693 i Åsen 6, och han var hemmansägare och kyrkvärd i Grenås 2. 1806-03-28 överläts den framlidne Hans Anderssons hemman i Grenås 2 om 1 och 1/6 tunnland till sonen Anders Hansson mot födoråd till faderns styvmoder Gunilla Eriksdotter samt faderns änka Anna Persdotter och mot lösen till sina gifta systrar Maria, Lucia och Gunilla med 33 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt samt ogifta systern Britta med 41 riksdaler 32 skilling i riksgäldsmynt, (Dmb ht 1807 sid 165). Barn:
  • Anders Hansson i Grenås erkände att han var fader till nämndemansdottern Britta Eriksdotters, 1778-1860, i familj 719 Åsen 8 dotter Lisbet, som var född 1807-01-08. Anders dömdes att böta 3 riksdaler 16 skilling samt att betala 1 riksdaler 16 skilling till kyrkan, och skulle även varje år betala 2 riksdaler 32 skilling banco tills barnet kunde försörja sig själv. Britta Eriksdotter dömdes att böta 1 riksdaler 32 skilling och att betala till kyrkan 32 skilling, (Dmb vt 1808, sid 33), nämnda Lisbet Andersdotter, 1807-1883, blev gift med Olof Brännholm i familj 263 i Fyrås 4.
  Anders Hansson och Lars Persson, båda i Grenås, uppvisade för rätten de avskurna öronen av en björn, som de med slagjärn hade fångat och avlivat. De tilldömdes 1 riksdaler 16 skilling banco i skottpengar, (Dmb vt 1807, sid 125). 1831-11-17 överlät änkan Gunilla Larsdotter Grenås 2 om 1 och 1/6 tunnland till Erik Eriksson och dottern Anna Andersdotter, (Lfr). 1826-08-10 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Anders Hansson i skattehemmanet Grenås 2, FII:5 (1825-1829), sid 612. Barn:
  • Anna Andersdotter, 1813-1899, gift i familj 356 i Grenås 2.
 • FAMILJ 354.
  Erik Olofsson Roos, 1780-1853, från familj 858 i nybygget Raftkälen, var soldat och korpral 1798-1810, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Visade tapperhet 1809-07-05 vid Hörnefors, (Sr). Han var hemmansägare i Grenås 2, gift 1810 med Gunilla Eriksdotter, 1788-1868, från familj 351.1819-11-26 överlät Erik Andersson och hustrun Kristina Jönsdotter skattehemmanet Grenås 2 om 1 och 1/6 tunnlandl till enda dottern Gunilla Eriksdotter och maken Erik Olofsson Ros emot födoråd. (Dmb ht 1821, sid 190). Erik Roos bomärke, (Dmb vt 1827, sid 90). 1845-11-12 överlät makarna Grenås 2 om 1 och 1/6 tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Erik Eriksson och Anders Eriksson, (Lfr). Barn:
  • Olof Eriksson Roos, 1811-1894, gift 1843 med Britta Eriksdotter, 1821-1894, hemmansägare i familj 539 i Lorås 2.
  • Kerstin Eriksdotter, 1813-1900, gift 1834 med Pål Eriksson, 1802-1844, i familj 509 i Håxås 3, hemmansägare i Raftkälen, och 1845 med Olof Jonsson, 1812-1883, från familj 962 i Sikås 5, bonde i Raftkälen.
  • Erik Eriksson Roos, 1817-1899, hemmansägare i familj 357.
  • Karin Roos, 1820-1891, gift 1845 med Nils Olofsson Blix, 1823-1905, från familj 367 i Grenås 3, som var klockare, och organist i Ede.
  • Gunilla Eriksdotter, 1823-1915, gift 1847 med Sven Olofsson, 1818-1906, från familj 365 i Grenås 3, hemmansägare i familj 369 i Grenås 3.
  • Anders Eriksson Roos, 1827-1909, hemmansägare i familj 358 i Grenås 2.
  • Anna Eriksdotter, 1830-1888, gift 1861 med Olof Persson, 1821-1898, som var torpare i Prästbordet, Hammerdal.
  • Jöns Eriksson Roos, 1833-1909, arrendator i familj 370 i Grenås 3.
 • FAMILJ 355.
  Anders Hemmingsson, 1796-1875, från familj 352, var gift 1821 med Lucia Olofsdotter, 1797-1870, från familj 74 i Ede 4. 1822-11-19 överlät makarna Ede 4 om 1 tunnland, (Lfr). 1827-03-15 överlät Hemming Andersson och hustrun Anna Hansdotter hemmanet Grenås 2 om 1 och 1/6 tunnland till sonen Anders Hemmingsson. Hemmanet var beräknat till ett värde av 600 riksdaler och systern Gunilla skulle lösas ut med 200 riksdaler. Föräldrarna skulle få sitt födoråd ordnat, (Dmb vt 1828, sid 217). Barn:
  • Ingeborg Andersdotter, 1823-1914, familj 357 i Grenås 2.
  • Hemming Andersson, 1826-1911, gift 1863 med Anna Olofsdotter, 1836-1907, från Västermo, hemmansägare i Raftkälen.
  • Olof Andersson, 1830-1913, hemmansägare i familj 359 i Grenås 2.
  • Anders Andersson, 1833-1910, gift 1856 med Kerstin Danielsdotter, 1832-1920, från familj 573 i Östermo, Mo, hemmansägare i Grenås 2.
  • Anna Andersdotter, 1835-1925, gift 1857 med Jonas Danielsson, 1834-1901, hemmansägare i familj 573 i Östermo, Mo, Hammerdal. 1854 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Sven Olofsson, 2. Johan Karlsson, 3. Israel Hemmingsson, 4. Erik Hemmingsson, 5. Olof Nilsson och 6. Anna Andersson i Grenås samt 7. Anders Kämpe och 8. Johan Persson i Grenåskälen, rättigheterna till 50 års avverkning av tallskog på sina hemman mot ett vederlag av 7350 kronor rikdaler riksmynt, (Hk 1961/35).
 • FAMILJ 356.
  Erik Eriksson, 1802-1850, från familj 330 i Gisselås 2, gift 1830-12-05 med Anna Andersdotter, 1813-1899, från familj 353, övertog 1831-11-17 av svärmodern Grenås 2 om 1 och 1/6 tunnland, (Lfr). 1851-02-03 hölls bouppteckning efter bonden Erik Eriksson i skattehemmanet Grenås 2, FII:10 (1850-1859), sid 1229. Bouppteckning för Anna Andersdotter, F II/18, 1898-1900, sid 503. Barn:
  • Gunilla Eriksdotter, 1833-1917, gift med Nils Eriksson, 1824-1877, som var hemmansägare i familj 341 i Grenås 1.
  • Ingrid Eriksdotter, 1836-1916, gift 1859 med Sven Olofsson, 1834-1872, som var hemmansägare i familj 574 i Mo.
  • Anders Eriksson, 1838-1906, ogift hemmansägare i Grenås 2. Bouppteckning för Anders Eriksson, F II/21, 1906-1907, sid 178.
 • FAMILJ 357.
  Erik Eriksson Roos, 1817-1899, från familj 354, gift 1846-03-29 med Ingeborg Andersdotter, 1823-1914, från familj 355, var hemmansägare och affärsbonde i Grenås. 1845-11-12 överlät Eriks föräldrar hemmanet Grenås 2 om 1 och 1/6 tunnland - härav ½ hem - till honom, (Lfr). Bouppteckning för Erik Roos, F II/18, 1898-1900, sid 406. Barn:
  • Gunilla Eriksdotter, 1847-1919, arbetskvinna i Grenås.
  • Erik Eriksson, 1850-1930, snickare i Grenås.
  • Lucia Eriksdotter, 1853-1939, gift 1877 med Erik Olofsson, 1848-1934, från familj 367, hemmansägare i Oppat, Grenås 2.
  • Ingeborg Eriksdotter, 1856-1890, gift 1878-04-14 med Olof Johansson, 1852-e 1941, från Fagerdal 2, som var arbetare i Fagerdal. Bouppteckning för Ingeborg Eriksdotter, F II/16, 1890-1894, sid 126.
  • Kerstin Eriksdotter, 1858-1950, gift 1883 med Johannes Johansson, 1847-1941, från familj 368 i Grenås 3, snickare i Grenås och Mo.
  • Anders Eriksson, 1861-1934, ogift hemmansägare i Grenås.
 • FAMILJ 358.
  Anders Eriksson Roos, 1827-1909, från familj 354, gift 1859-03-27 med Lisbet Eriksdotter, 1832-1870, från familj 339 i Grenås 1, och omgift 1874-04-12 med Kerstin Andersdotter, 1849-1908, som var soldatdotter från Håxås, var hemmansägare i Grenås 2. 1845-11-12 övertog han av föräldrarna ett ½ hem i Grenås 2, (Lfr). Bouppteckning för Lisbet Eriksdotter, F II/12, 1870-1874, sid 36. Barn:
  • Lisa Andersdotter, 1864-1944, gift 1888 med Anders Olofsson, 1862-1944, familj 359, hemmansägare i Grenås 2:21.
  • Anders Andersson, 1866-1927, hemmansägare i Grenås 2.
  • Gunilla Roos, 1875-1901, arbetskvinna i Grenås. Bouppteckning för Gunilla Roos, F II/19, 1901-1903, sid 215.
  • Anna Andersdotter, 1878-1918, arbetskvinna i Grenås.
 • FAMILJ 359.
  Olof Andersson, 1830-1913, från familj 355, gift 1854-06-11 med Hedvig Olofsdotter, 1831-1916, från familj 574 i Västermo, Mo, var hemmansägare i Grenås 2. Barn:
  • Olof Olofsson, 1856-1892, ogift hemmansägare i Grenås 2. Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/16, 1890-1894, sid 345.
  • Lucia Olofsdotter, 1858-1949, gift 1880 med Nils Nilsson, 1854-1929, från familj 326 i Gisselås 2, som var hemmansägare i Fagerdal 1, men makarna bodde senast i Näsviken, Ström.
  • Maria Olofsdotter, 1860-1916, gift 1882 med Nils Karlsson Westerberg, 1847-1928, från Hölje, Lit, vilka bodde i Åskott, Ås, Z.
  • Anders Olofsson, 1862-1944, gift 1888 med Lisa Andersdotter, 1864-1944, från familj 358 i Grenås 2, hemmansägare i Grenås 2:21.
  • Hemming Olofsson, 1865-1919, gift 1892 med Armika Svensdotter, 1873-1913, från familj 343 i Grenås 1, hemmansägare i Grenås 2. Jag har ett eget foto av makarna från cirka 1900. Makarna hade 10 barn och all barnen finns tillsammans på ett foto från cirka 1919 på Jamtli bildarkiv, bild nr: SPa909.
  • Hedda Olofsdotter, 1867-e 1932, gift 1902 med Anders Ludvig Näslund, 1865-1930, inspektor i Bredgård, Ström.
  • Anna Olofsdotter Dolke, 1877-e 1941, gift med Robert Svanström, 1880-e 1941, från Ramsele, gästgivare i Gäddede.
 • FAMILJ 360.
  Erik Nilsson, 1855-1910, från familj 11 i Bye, gift 1882-04-02 med Anna Nilsdotter, 1862-1892 från familj 341 i Grenås 1, var hemmansägare i Grenås 2, vilket hemman makarna hade förvärvat under sin livstid. Bouppteckning för Anna Nilsdotter, F II/16, 1890-1894, sid 374. Barn:
  • Britta Eriksdotter, 1883-1929, gift 1911-05-29 i Vaxholm med Adrian Gottfrid Sundelin, 1884-1952, handlare i Strömsund, finns på bild nr #29048 hos Porträttfynd, Rötter.
Bar
 • Grenås 3, Östgården m. fl. 
  Äldre bönder i Grenås 3.
 1. Lars Olofsson, 1605-1632, (Br), möjligen från familj 180 i Fagerdal 2, bygslade 1629 3 tunnor i Grenås, som hans kvinna Susanna Eriksdotter hade, (Byg). 1633 kunde änkan Susanna Eriksdotter bärga 16 lass hö, hade 4 kor, 6 småfän och 1 häst på hemmanet, (Jb).
 2. Jon Olofsson, 1615-1682, (Br), möjligen från familj 180 i Fagerdal 2, bygslade 1632 efter Lars Olofsson, (Byg). Jon betalade tiondet 1649, (Ti), och 1645-1660 uppgavs hemmanet till 2 tunnland, (Jb). Hustrun hette Kerstin Olofsdotter, och inga barn fanns upptagna 1645, (Mtl). 1645 befriades Erik Eriksson, Hans Eriksson och Jon Olofsson, alla i Grenås, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Kyrkoherden Erik Hedsander kärade till Jon Olofsson efter 24 skylar 8 band skaft-korn, som han måste återleverera till kyrkoherden, alldenstund Jon Olofsson hade sålt gården och kyrkoherden således med sitt jordeköp träda den ifrån, och Jon Olofson fick plikta 3 marker silvermynt, (Dmb ht 1666, § 19). Jon fanns 1681 kvar på gården, (Rö). Barn:
  • Gölin Jonsdotter, 1634-1718, piga i Solberg, Hammerdal.
 3. Lars Andersson, 1615-1688, bygslade 1637 efter Olof Månsson, (Byg), och betalade tiondet 1649, (Ti). Lars delade 1663 hemmanet med Jon Olofsson ovan, (Jb). 1677 var Lars Anderssons hemmen i Grenås 3 ett kronohemman, (Jb). 1681 köpte Lars kronohemmanet om 2 och 1/3 tunnland för 76 daler silvermynt till sonen Per Larsson, 1635-1688, (C1), som dock vanskötte gården, (Dmb ht 1690, § 8). Lars med sin familj finns i familj 181 i Fagerdal 2.
 4. Per Christensson, 1652-1699, (C1), fanns 1681 på detta kronohemman, (Rö), och han betalade tiondet 1684-1694, (Ti). 1677-1696 uppgavs Grenås 3 till 2 och 1/3 tunnland krono, (Jb). Per var gift med Cecilia Hansdotter, 1662-1715, (C1), från familj 345 i Grenås 2. Per Christensson och Hans Hansson, båda i Grenås, var 1690 anklagade för att de olovligen ha skjutit en älg på Görviksskogen. Per förklarade att de hade varit på mårdjakt och besökt Israel Filipsson om en fordran. Israel hade bett Per att på återvägen till Grenås kontrollera om dom fick syn på en älg, som Israel visste hade skadat sig på ett fångstredskap. Pers hund hittade älgen i Länglingsån, och där sköt dom älgen, som var dödligt skadad. Per gick ed på att han endast hade sagt sanningen och detta vitsordades av Hans Hansson, och båda blev frikända, (Dmb ht 1690, § 4). Från 1698 var Per Christensson hemmansägare i familj 461 i Viken 1, (Lfr).
 • FAMILJ 361.
  Per Andersson, 1659-1719, (C1), från familj 622 i Solberg 6, (Dmb vt 1681, § 12), stod för hemmanet 1695. 1681-1695 var han bonde i Togård, Fyrås 6, om 1 och ½ tunnland. 1689 var Per Andersson i Fyrås medellös, och kunde inte betala resterande riksdagsbevillning, (Dmb vt 1689, § 3). 1692-07-31 tog Per nattvarden tillsammans med modern Sara, och 1696-06-01 fanns Per i Grenås med sin moder och sina bröder, (Com). Lars Anderssons kronohemman i Grenås om 2 och 1/3 tunnland blev upptagit 1681 på 4 års frihet av Per Christensson, som 1695 hade mottagit sitt fadershemman i Viken. Per Andersson hade avstått kronohemmanet i Fyrås 6 till rustmästarboställe efter resolution 1695, och i detta tillträde var Christian Persson i Viken och Jöns Eriksson i Sikås löftesmän. En beskrivning av hemmanet gjordes och vilka åtgärder som var vidtagna och vad som skulle göras, (Dmb vt 1696, § 28). 1699 hade Per Andersson från 1695 tillsammans med sin moder upprustat ett kronohemman i Fyrås, och som nu blivit rustmästarboställe. Per anhöll om att i stället få köpa ett kronohemman i Grenås om 2 och 1/3 tunnland för 80 daler silvermynt. Husesyn i Fyrås visade att Per åtgärdat nästan alla brister på hemmanet. Kronohemmanet i Grenås var illa medfarit, men Per hade redan åtgärdat flera av bristerna. Grenåshemmanet hade frostkänslig åker, nödtorftig äng av starr, gott timmer och barkskog, nödtorftigt fiske, kvarn vår och höst samt älgfällor, (Dmb ht 1699, § 23). Per var nämndeman 1691-1715 i tingslaget, (Dmb), och hustrun Gölin Larsdotter, 1676-1754, (Br), var bonddotter från Öhn, Ström. Per Anderssons bomärke 1708Per Anderssons bomärke som nämndeman 1708 ser du till höger. Bomärket samt årtalet 1778 finns inristat i botten på en matskål i trä, som finns i min hustrus ägo. 1708 var hemmanet upptaget till 2 och 1/3 tunnland, (Jb). Hemmanets dragon Hans Andersson Fyr omkom i januari 1719 i den stora fjällkatastrofen, och ersattes i juni 1719 av Johan Hemmingsson Ahlqvist från Grenås 1, (Rul). Änkan Gölin Larsdotter överlät 1723-06-15 tillsammans med mågen Hemming Loman, 1689-1748, detta hemman i Grenås till sonen Anders Persson, (Lfr). Barn:
  • Sara Persdotter, 1700-1787, soldat- och bondhustru i Stensgård, familj 125 i Ede 9.
  • Anders Persson, 1707-1741, hemmansägare i familj 362 nedan.
  • Lisbet Persdotter, 1710-1794, gift 1736 med soldat Sven Persson Rosenkvist, 1712-1742, från familj 523 i Lorås 1, och omgift 1750, (Kyr), med Per Månsson Högfält, 1712-1796, familj 104 i Ede 7, Hammerdal.
  • Lars Persson Pärlström, 1714-1735, gift 1734 med Märet Persdotter, 1710-1791, från familj 400 i Görvik 3, var soldat 1734-1735 i Sikås, Hammerdal, (Sr).
   • Dottern Gölin Larsdotter, 1734-1819, var hustru till gratialisten Per Isaksson Åsman, 1735-1821, i Görvik, Hammerdal.
  • ?Olof Persson, 1717-1807, gift 1746 med Lisbet Jönsdotter; var han den som var nybyggare i familj 813 i nybygget Fullsjön, Hammerdal ?
  Olof Persson Grönman, 1691-1754, (Br), från familj 589 i Solberg 2, gifte sig 1725-01-17 med Per Anderssons änka Gölin Larsdotter. Olof Grönman var soldat 1703-1718 i Hammerdal, då han undanstuckit sig i Jämtland, (Sr), och var senast bonde i Grenås 3, Hammerdal.
 • FAMILJ 362.
  Anders Persson, 1707-1741, som var död i Sundsvall, (A1:2/40,186), från familj 361, övertog 1723-06-15 hemmanet Grenås 3 av modern samt svågern Hemming Svensson Loman i familj 125 i Ede 9, (Lfr). Anders var gift 1726-01-06 med Sara Danielsdotter, 1700-1780, (Kyr), som var från familj 71 i Ede 4, (Dmb vt 1728, § 17). Olof Jönsson i Ede uppvisade den arvshandling till bördeslösen, som han med svågern Anders Persson hade slutit 1728-03-02 om svärföräldrarnas hemman i Ede. Svärmodern hustru Britta Jonsdotter hade avstått hemmansbruket till sina tvenne döttrar, (Dmb vt 1728, § 17). Inhysta i Grenås 3 på 1730-talet fanns Karin Israelsdotter, 1684-1762, från Ede, och sonen Israel Samuelsson Rosenblad, 1726-1778, som blev nybyggare i Ormsjö, Dorotea, (A1:2/40, 186). 1745-01-14 fanns dragon Anders Jonsson Källberg, död 1742-04-24; dragonhållare var änkan hustru Sara Danielsdotter, (Rul). 1751-04-06 övertog dottern Britta Andersdotter och Olof Eriksson hennes föräldrahem Grenås 3 om 2 och 1/3 tunnland av Brittas moder, änkan Sara Danielsdotter, (Lfr). Barn:
  • Gölin Andersdotter, 1727-1799, gift 1746 med Lars Olofsson Blomin, som var hemmansägare i familj 625 i Solberg 6.
  • Britta Andersdotter, 1729-1779, hemmansägarehustru i familj 363.
  • Kerstin Andersdotter, 1731-1813, maka till Per Andersson Wikström, 1727-1789, som var soldat 1747-1757 i Görvik, (Sr), och senast nybyggare i familj 887 i nybygget Sörviken.
 • FAMILJ 363.
  Olof Eriksson, 1721-1796, från familj 717 i Åsen 8, övertog 1751-04-06 efter svärfadern Anders Persson i familj 362, och hemmanet uppgavs då till 2 och 1/3 tunnland, (Lfr). Olof hustru var Britta Andersdotter, 1729-1779, (Tp), från familj 362. 1763 avlade Olof Eriksson i Grenås sin sexmansed, (Dmb ht 1763, sid 89). 1777-01-25 blev på Olof Erikssons begäran syn utförd i Grenås om hur marken skulle fördelas mellan hemmanena i Grenås med tanke på Olof Erikssons önskemål om nyodling, (Dmb ht 1777, sid 59). Olof Eriksson ville nästa år överlåta sitt skattehemman i Grenås om 2 och 1/3 tunnland till barnen Märet och Anders, och det blev värderat till 83 riksdaler 16 skilling specie. Hemmanet och dess fäbodar är beskrivet, och det var modern Britta Andersdotters arvehemman, (Dmb vt 1784, sid 72). Arvsskfite hölls 1785-06-20 hos dannemannen, ärlige och välförståndige Olof Eriksson i Grenås; dottern Märet och sonen Anders var arvtagare. Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 108. Barn:
  • Märet Olofsdotter, 1752-1832, gift 1785 med Lars Persson, 1744-1818, från familj 402 i Görvik 3. Märet övertog 1786-09-16 av faderns arvtagare 1/3 av Grenås 3, (Lfr). 1786-09-09 hölls syn på Lars Perssons och makan Märet Olofsdotters ärvda hemmansdel i Grenås 3 med anledning av att makarna genom utflyttning ville anlägga en ny gårdstomt på hemmanet, vilket skedde i samråd med Anders Olofsson, (Dmb ht 1786, sid 77). 1794-12-02 var skattehemmanet Grenås 3 på 2 och 1/3 tunnland och Lars Persson var bonde på makans ärvda 1/3, och hennes broder Anders Olofsson var bonde på 2/3 av hemmanet. Lars och makan ville sälja hemmanet till deras släkting drängen Lars Larsson i Solberg, (Dmb ht 1794, sid 320). Änkan Karin Jonsdotter, 1740-1819, i Hallen dömdes att omgående en skuld till Lars Persson i Grenås om 8 riksdaler 40 skilling, som hon hade lånat av honom för att betala kronoutskylderna för 1791 och 1792, (Dmb ht 1794, sid 327). 1800-10-29 sålde Lars Persson och hans hustru Märet Olofsdotter hennes ärvda 1/3 eller 7/9 tunnland av skattehemmanet Grenås 3 till Märets broder Anders Olofsson för en köpesumma av 166 riksdaler 32 skilling i gångbart mynt, (Dmb ht 1800, sid 61). 1801-09-12 hade svågern Anders Olofsson avstått sitt köp av Lars Perssons hemmandel, och Lars sålde i stället hemmansdelen om 1/3 eller 7/9 tunnland till Jonas Eriksson från Hallen för en köpesumma av 250 riksdaler i gångbart mynt, (Dmb ht 1801, sid 89). Anders Hansson och Lars Persson, båda i Grenås, uppvisade för rätten de avskurna öronen av en björn, som de med slagjärn hade fångat och avlivat. De tilldömdes 1 riksdaler 16 skilling banco i skottpengar, (Dmb vt 1807, sid 125). 1832-04-09 hölls bouppteckning i Grenås efter den avlidna bondeänkan Märet Olofsdotter, FII:6 (1830-1834), sid 737.
  • Anders Olofsson, 1755-1837, hemmansägare i familj 364.
 • FAMILJ 364.
  Anders Olofsson, 1755-1837, från familj 363, var gift 1781 med Karin Israelsdotter, 1758-1844, från familj 378 i Görvik 1, och han övertog 1784-01-21 av fadern 2/3 av Grenås 3 om 2 och 1/3 tunnland, (Lfr). Bönderna Hemming Olofsson, Anders Olofsson och änkan Gunilla Eriksdotter i Grenås var anklagade av kapten Johan Carl Rickman för att med stängsel ha stängt av Kvarnån, och det hindrade Rickman från att bedriva sitt fiske längre upp i ån. Rätten dömde de anklagade att vid vite av tio daler silvermynt ta bort stängslet samt att låta en tredjedel av ån vara öppen, (Dmb vt 1794, sid 286). 1799-11-01 hade Anders Olofsson i Grenås 3 sålt en torplägenhet nordnordväst om byn till ärlige och beskedlige Per Karlsson, 1769-1855, emot att Per fullgjorde dagsverken på Anders hemman, (Dmb ht 1799, sid 265). 1800-10-29 sålde Lars Persson och hans hustru Märet Olofsdotter hennes ärvda 1/3 eller 7/9 tunnland av skattehemmanet Grenås 3 till Märets broder Anders Olofsson för en köpesumma av 166 riksdaler 32 skilling i gångbart mynt, (Dmb ht 1800, sid 61). 1816-05-26 hölls värdering av Anders Olofssons egendom i Grenås, och som han ville överlämna till sina barn, FII:3 (1807-1819), sid 406. 1816-06-25 överlät Anders Olofsson och hustrun Karin Israelsdotter skattehemmanet Grenås 3 om 1 och 5/9 tunnland emot en köpesumma av 400 riksdaler banco, utlösen av sin syster och födoråd till säljarna, (Dmb ht 1817, sid 74). 1816-06-26 hölls arvsdelning hos Anders Olofsson i Grenås, FII:3 (1807-1819), sid 408. Barn:
  • Olof Andersson, 1786-1863, hemmansägare i familj 365.
  • Britta Andersdotter, 1793-1858, troligen ogift i Grenås.
 • FAMILJ 365.
  Olof Andersson, 1786-1863, från familj 364, gift 1810-03-04 med Karin Svensdotter, 1789-1887, från familj 526 i Lorås 1, övertog 1816-11-18 av föräldrarna Grenås 3 om 1 och 5/9 tunnland, (Lfr). Olof Anderssons bomärke, (Dmb vt 1827, sid 90). Bouppteckning för Olof Andersson, F II/11, 1860-1869, sid 207. Barn:
  • Anders Olofsson, 1812-1845, ogift, övertog 1844 av föräldrarna ½ hem om 5/9 tunnland i Grenås 3, där han var bonde, (Lfr).
  • Märet Olofsdotter, 1814-1901, gift med Johan Karlsson, familj 368.
  • Karin Olofsdotter, 1816-1898, gift med Sven Eriksson, familj 790 i Hallen 7.
  • Sven Olofsson, 1818-1906, hemmansägare i familj 369.
  • Olof Olofsson, 1821-1864, ogift, övertog 1846 av föräldrarna 7/9 tunnland i Grenås 3, (Lfr).
  • Erik Olofsson, 1824-1848, bodde i Grenås.
 • FAMILJ 366.
  Jonas Eriksson, 1767-1844, från familj 310 i Gisselås 1, var gift 1799 med Gölin Jönsdotter, 1775-1851, från Grelsgård, Ström. 1801-09-12 hade Anders Olofsson avstått sitt köp av Lars Perssons hemmandel, och Lars sålde i stället hemmansdelen om 1/3 eller 7/9 tunnland till Jonas Eriksson från Hallen för en köpesumma av 250 riksdaler i gångbart mynt, (Dmb ht 1801, sid 89). Jonas var senast bonde i Lillön, Tullingsås. Jonas Eriksson sålde sin 1/3 av Grenås 3 om 7/9 tunnland till Jöns Jönsson, 1790-1839, från Tullingsås, genom ett hemmansbyte och ett mellanskillnadsbelopp av Jonas Eriksson om 244 riksdaler banco. (Dmb vt 1807 sid 129). Nämnde Jöns Jönsson fick senare fasta år 1833 på Yxskaftkälen 1 om ½ tunnland genom ett hemmansbyte med Olof Nilsson i familj 367, (Lfr). Jöns Jönsson var gift 1817 med Gertrud Nilsdotter, 1790-1877, syster till Olof Nilsson i familj 367, bonde i familj 1037 i Yxskaftkälen 1. Barn till Jonas Eriksson:
  • Rebecka Jonsdotter, 1801-1878, gift 1819 med Nils Jonsson, 1793-1864, från familj 1053 i Yxskaftkälen 4, bonde och gästgivare i Tullingsås, Ström.
 • FAMILJ 367.
  Olof Nilsson, 1794-1886, från familj 1036 i Yxskaftkälen, övertog 1832-03-16 av Jöns Jönsson, 1790-1839, Grenås 3 om 7/9 tunnland, (Lfr). Olof var gift 1823 med Gunilla Hemmingsdotter, 1802-1880, från familj 352 i Grenås 2. Det sägs att Gunilla inte trivdes så gott på Yxskaftkälen, de välmatade kornåkrarna i hembyn Grenås drog hennes tankar mer och mer, så när ett gårdsbyte gick att ordna 1827 med en syster till maken Olof, Gertrud Nilsdotter, 1790-1877, som kanske längtade till Yxskaftkälen och hennes man var egentligen bondson från Tullingsås, men något år tidigare hade gjort bytesaffär i Grenås bl. a. för att komma ifrån skyldigheter som åvila Tullingsåsgården vid den förestående byggnationen av kyrkan i Ström, så blev dom bofasta i Grenås, där de flesta av barnen blev födda. (Hk 1969, Hans Henriksson). 1854 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Sven Olofsson, 2. Johan Karlsson, 3. Israel Hemmingsson, 4. Erik Hemmingsson, 5. Olof Nilsson och 6. Anna Andersson i Grenås samt 7. Anders Kämpe och 8. Johan Persson i Grenåskälen, rättigheterna till 50 års avverkning av tallskog på sina hemman mot ett vederlag av 7350 kronor rikdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Barn:
  • Nils Olofsson Blix, 1823-1905, klockare och organist i Ede, gift 1845-02-23 med Karin Roos, 1820-1891, från familj 354 Grenås 2. Bouppteckning för Nils Blix, F II/20, 1904-1905, sid 298. Bouppteckning för Karin Roos, F II/17, 1895-1897, sid 220.
  • Hemming Olofsson, 1826-1909, gift 1854 med Cecilia Persdotter, 1830-1902, och var hemmansägare i familj 407 i Görvik 3.
  • Anders Olofsson, 1828-1913, gift 1854 med Valborg Svensdotter, 1830-1887, från familj 1026 i Viken 2, hemmansägare i Solberg 1, födorådstagare i Sikås 3, barnlös.
  • Olof Olofsson, 1831-1904, gift 1858-03-25 med Britta Eriksdotter, 1829-1906, från familj 154 i Ede 11, var hemmansägare i Grenås 3. Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/20, 1904-1905, sid 219. Bouppteckning för Britta Eriksdotter, F II/21, 1906-1907, sid 177. Några barn:
   • Dottern Gunilla Olofsdotter, 1858-1934, gift 1884 med Lars Jönsson, 1847-e 1934, från Flykälen, skräddare i Grenås.
   • Dottern Gölin Olofsdotter, 1858-1929, gift 1887 med Brodde Nordin, 1864-1948, i familj 1083 i Tannsjön, Ede.
   • Dottern Anna Märta Olofsdotter, 1868-1941, gift 1901 med Olof Persson, 1876-1957, från Täxan, Ström, bonde och murarmästare i Grenås 3.
  • Hans Olofsson, 1836-1924, gift med Marget Andersdotter, familj 371 i Grenås 3.
  • Sven Olofsson, 1839-1909, gift med Armika Olofsdotter, familj 343 i Grenås 1.
  • Lars Olofsson, 1842-1920, gift med Britta Olofsdotter, bonde i familj 439 i Gåxsjö 2.
  • Gölin Olofsdotter, 1845-1922, gift med Hans Eriksson, familj 154 i Ede 11.
  • Erik Olofsson, 1848-1934, gift med Lucia Eriksdotter i familj 357 i Grenås 2.
 • FAMILJ 368.
  Johan Karlsson, 1809-1872, från familj 259 i Fyrås 4, gift 1834-03-31 med Märet Olofsdotter, 1814-1901, från familj 365, var hemmansägare i Viken 1 och Grenås 3. 1854 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Sven Olofsson, 2. Johan Karlsson, 3. Israel Hemmingsson, 4. Erik Hemmingsson, 5. Olof Nilsson och 6. Anna Andersson i Grenås samt 7. Anders Kämpe och 8. Johan Persson i Grenåskälen, rättigheterna till 50 års avverkning av tallskog på sina hemman mot ett vederlag av 7350 kronor rikdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Bouppteckning för Märet Olofsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 217. Barn:
  • Karl Johansson, 1835-1917, hemmansägare i Viken 1.
  • Greta Johansdotter, 1840-1931, gift med Jöns Eriksson Roos, familj 370 i Grenås 3.
  • Karin Johansdotter, 1837-1903, gift med Jöns Mårtensson i familj 1095 i Arås, Bye.
  • Johannes Johansson, 1847-1941, gift 1883 med Kerstin Eriksdotter, 1858-1950, från familj 357 i Grenås 2, snickare i Grenås och Mo. Bild nr JRi1964, Jamtli Bildarkiv.
  • Anders Johansson, 1850-1932, hemmansägare i Klumpen.
 • FAMILJ 369.
  Sven Olofsson, 1818-1906, från familj 365, gift 1847-03-21 med Gunilla Eriksdotter, 1823-1915, från familj 354 i Grenås 2, övertog 1844-11-14 av föräldrarna, ett ½ hem om 5/9 tunnland i Grenås 3, (Lfr). 1854 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Sven Olofsson, 2. Johan Karlsson, 3. Israel Hemmingsson, 4. Erik Hemmingsson, 5. Olof Nilsson och 6. Anna Andersson i Grenås samt 7. Anders Kämpe och 8. Johan Persson i Grenåskälen, rättigheterna till 50 års avverkning av tallskog på sina hemman mot ett vederlag av 7350 kronor rikdaler riksmynt, (Hk 1961/35). 1859 valdes Sven Olofsson som ledamot i Hammerdals skolstyrelse. De som valdes borde själva ha barn och vara nitälskade för undervisningens framgång, (Hk 1992). Jag har bild på makarna. Bouppteckning för Sven Olofsson, F II/21, 1906-1907, sid 229. Barn:
  • Karin Svensdotter, 1848-1918, gift 1877 med Olof Gröndahl, 1845-1926, fältjägare och hemmansägare i Grenås. Jag har bilder på makarna.
  • Gunilla Svensdotter, 1851-e 1941, gift 1888 med Hans Andersson Flygt, 1859-1953, som var soldat, torpare och skomakare i Grenås.
  • Märet Svensdotter, 1853-1926, gift med Lars Jönsson i familj 119 i Nygården, Ede 8.
  • Olof Svensson, 1858-1934, arbetare i Grenås.
  • Kerstin Svensdotter, 1860-e 1941, gift 1884 med Johan Johansson, 1862-e 1941, från familj 195 i Fagerdal 2, som var hemmansägare i Grenås 3. Makarna finns på bild #77509 hos Porträttfynd, Rötter.
 • FAMILJ 370.
  Jöns Eriksson Roos, 1833-1909, från familj 354 i Grenås 2, gift 1862 med Greta Johansdotter, 1840-1931, från familj 368 i Grenås 3, var hemmansägare i Grenås 3. Barn:
  • Märet Jönsdotter, 1865-1952, Pe-Märit, gift 1890 med Per Persson, 1863-1951, skräddarhustru och bagerska i Mo, Hammerdal.
  • Gunilla Jönsdotter, 1867-e 1902, gift 1889 med Johan Sundqvist, 1866-e 1902, från Stamgärde, Undersåker, arbetare i Görvik, till Undersåker 1902.
  • Greta Jönsdotter, 1872-1956, gift 1900 med Mårten Roos, 1872-e 1941, gratialistson från Skarpås, som var skräddare i Åsen 3:14.
  • Olof Jönsson Roos, 1874-1962, gift 1904 med Helena Israelsdotter, 1874-1966, hemmansägare i Grenås.
  • Jöns Jönsson Roos, 1877-1962, gift 1919 med Ingeborg Persdotter, 1894-1974, skräddarmästare i Fyrås.
  • Karin Jönsdotter, 1881-1957, gift 1908 med Erik Håkansson, 1883-1926, från Fyrås, lägenhetsägare i Fyrås 7.
  • Anders Roos, 1884-e 1937, linjearbetare i Östersund.
 • FAMILJ 371.
  Hans Olofsson, 1836-1924, från familj 367, gift 1861-11-10 med Marget Andersdotter, 1836-1873, från familj 596 i Solberg 2, och omgift 1876-10-26 med Anna Henriksdotter, 1839-1915, från Stor Henrik-släkten i Störåsen, Föllinge, var hemmansägare i Grenås 3. Bouppteckning för Marget Andersdotter, F II/12, 1870-1874, sid 225, i ett hemman i Grenås, som maken hade inhandlat före äktenskapet. Några barn:
  • Olof Hansson, 1863-1947, gift 1898 med Elisabet Persdotter, 1878-1949, från Täxan, Ström, hemmansägare i Sikås 3:10.
  • Britta Hansdotter, 1865-1936, gift gårdsägare Aronsson i Östersund.
  • Hans Hansson, 1870-1940, H. Hanssons Speceri-Diversehandel i Östersund.
  • Nils Hansson, 1877-1961, gift 1905 med Karolina Olofsdotter, 1882-1979, från Storbränna, Fyrås, hemmansägare och handlare i Nygården, Grenås.
  • Henrik Hansson, 1879-1933, gift 1908 med Elisabet Jonsdotter, 1885-1927, från Sikås 10, hemmansägare i Grenås 3.
Bar
 • Flärknäset 
 • FAMILJ 1079.
  Israel Mårtensson, 1784-1867, från familj 741 i Hallen 2, gift 1810 med soldatänkan Lisbet Göransdotter, 1777-1859, från Grelsgård, Ström, var prästbordstorpare i Flärknäset. Från 1810 var barnen födda i Flärknäset. Lisbet var gift första gången 1805 med Per Persson Ny, 1782-1808, från Håxås, som var soldat, död med västra armén i Finland, (Sr), makarna var barnlösa. Flärknäset ligger vid Öjån mellan Grenås och Arås. Barn:
  • Mårten Israelsson, 1810-1897, torpare och förmånstagare i Flärknäset, gift 1832-11-11 med Märet Jönsdotter, 1803-1892, soldatdotter Strömstedt från Gisselås. Bouppteckning för Mårten Israelsson, F II/18, 1898-1900, sid 170.
   • Sonen Jöns Mårtensson, 1837-1904, torpare i familj 1095 i Arås, Bye.
  • Helena Israelsdotter, 1812-1891, gift 1840 med Erik Persson, 1817-1883, född och bonde i familj 763 i Hallen 4.
  • Göran Israelsson, 1814-1884, omgift 1847-03-28 med Anna Danielsdotter, 1819-1897, torpardotter från Ede, torpare i familj 1082 i Tannsjön, Ede.
  • Israel Israelsson, 1819-1906, torpare i Ede 1, gift 1844 med Maria Olofsdotter, 1818-1903, från familj 61 i Ede 3.
  • Per Israelsson, 1822-1894, torpare i Landviken, Hallen 4, gift 1851-11-30 med Karin Nilsdotter, 1825-1906, från Bringåsen, Lit.
 • FAMILJ 1105.
  Gunnerius Olofsson, 1846-1929, från Skogn, Norge, gift 1887 med Ingeborg Persdotter, 1858-1916, gratialistdotter Tapper från Ede, Hammerdal, var senast torpare i Grenås. Barn:
  • Olof Gunneriusson, 1888-1975, gift 1910 med Kalise Roos, 1887-1970, från Fagerdal, Hammerdal, torpare och vägarbetare i Grenås 2:26.
  • Per Gunneriusson, 1893-e 1922, gift 1918 i Dorotea med Anny Kristina Persson, 1895-e 1922, piga i Grenås, senast slakteriarbetare i Fjällsjö, Y.
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.