Görviks by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman39 familjer i Görvik 1, 2 och 3 från 1600-talet till början av 1900-talet, samt Strömnäs.
  Görvik kommer troligen från gioduikr, som är ett gammalt namn på fiskgjusen, giod har senare blivit Gör och uikr har blivit vik. I de gamla diplomen är Görvik den by, som är nämnd först av byarna i Hammerdal. Byn förekommer i det så kallade gränstraktatet av 1273, (HG).
   
 • Görvik 1, Millestun, Oppgården: 
  FAMILJ 372.
  Nils Sjulsson, 1580-levde 1638, (Jb), kunde 1613 så 1 ½ tunna i Görvik, och hade gården med sin kvinna; en syster Karin Sjulsdotter hade också andel i gården, (Rmj). Han fanns även 1615 på hemmanet, (Jb). 1623 bygslade han en ½ tunna, (Byg). 1633 kunde han på 1 tunna och 2 spann bärga 15 lass hö, han hade 3 kor, 5 småfän och 1 häst, (Jb). Han fick 1633 även betala skatt för en del som brukades av änkan Karin, (Jb). Nils fanns 1633 i mantalslängden, men var ersatt 1639 av Per Olofsson i familj 373, (Jb). Var de i nästa stycke i dmb 1692 nämnda Per Nilsson, Anders Nilsson samt deras tre systrar Britta, Sigrid och Märet, barn till Nils Sjulsson, (PJ) ?
  • Märet Nilsdotter, 1620-f 1692, haver barn efter sig, (Dmb 1692-07-16).
  • Per Nilsson, 1620-1658, (Br), familj 374.
  • Anders Nilsson, 1621-e 1692, bodde i Hälle, Ramsele, (Dmb 1692-07-16).
  • Britta Nilsdotter, 1624-e 1694, sytades i Görvik 1 av Filip Israelsson, 1622-1660, soldat och hemmansägare i familj 376, (Dmb Dmb 1692-07-16).
  • Sigrid Nilsdotter, 1625-före 1692, bodde i Brunflo, (Dmb 1692-07-16).
 • FAMILJ 373.
  Per Olofsson, 1610-levde 1649, (Ti), bygslade 1632 i Görvik 1 tunna och 2 spann efter Karin Eriksdotter, (Byg). Per var halvbroder med Hemming Persson, 1605-1699, i familj 394 i Görvik 3, (sak 1640), och gift med Märet Olofsdotter, som levde 1645, (Mtl). 1645 var hemmanet upptagit till 2 tunnland, (Jb). Per Olofsson, Jon Eriksson och Hemming Persson var de tre bönderna i Görvik 1640 och 1645, (Jb). 1645 befriades Per Olofsson, Hemming Persson och Olof Olofsson alla i Görvik från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Per betalade tiondet 1649, (Ti), och fanns på hemmanet till 1660, (Jb). 1692 fick man veta att Per hade löst Anders Nilssons i Hälle, Ramsele, brodersdel för 9 riksdaler och besuttit 2/3 av hemmanet i 16-18 år och modern ägde 1/3 av hemmanet; Anders Nilsson var broder med Per Nilsson i familj 374, (Dmb 1692). Makarna var barnlösa 1645, (Mtl).
 • FAMILJ 374.
  Per Nilsson, 1620-1658, (Dmb ht 1659, § 19), från familj 372, var möjligen gift med Kerstin Pålsdotter, 1622-1689, (C1). Per Nilsson född i Hammerdal, soldat för Ede, menig 1651-1657, då han kommenderades till sjö, (ombord på fartyg eller i hamnarbete), (Sr). Kerstin Pålsdotter en knekthustru i Görvik lät 1659 uppbiuda två tunnland i Görvik, som hennes man löst och gått knekt för, (Dmb ht 1659, § 19). Per Nilssons änka i Görvik 1, fanns i jb 1660, i rullorna 1696-1697 nr 66. 1686 och 1692 var Per Nilssons änkas hemman i Görvik om 2 tunnland anvisat för fältväbel Evert Pell, (Rul). Per Nilsson hade tagits till sytning av Filip Israelsson; Anders och Per hade tre systrar: Britta som sytades av Israel Filipsson, Sigrid som var död i Brunflo och Märet som också var död, men hade barn efter sig; Filip Israelsson hade åtnjutit Per Nilssons brodersdel i hemmanet om 2/7, som han förvärvat genom sytning, och det skulle tillfalla sonen Israel med 2/3 och dottern Karin med 1/3; tinget gjorde denna utredning om hemmanet Görvik 1 med anledning av att Karin Filipsdotters make, dragonen Olof Eriksson Lustig, fordrade sin hustrus jordepenningar i hemmanet, (Dmb 1692-07-16).
 • FAMILJ 375.
  Per Eriksson, 1631-1678, (Ti), soldat 1646-1657 i Sikås, (Sr), var sedan bonde i Görvik, men fanns inte i tiondelängden 1679. Kronolänsman Christian Andersson angav Görviksbönderna Per Eriksson, Jon Eriksson, Per Hemmingsson och hustru Kerstin med deras husfolk hade absenterat sig på andra stor-böndagen. Sammaledes Erik Eriksson i Grenås och Per Larsson jämte Erik Samuelsson i Håxås med sina husfolk. Alla frikändes då kallelsen var oklart formulerad, (Dmb ht 1674, § 7). Per Eriksson var gift med Ingrid Larsdotter, 1645-1709, (Tp), som var från familj 181 i Fagerdal 2, enligt uppgifter om sonen Lars Persson Stenhammar, (Dmb ht 1704, § 9), men observera att kopplingen mellan Per och Ingrid inte ännu går att bevisa utan bara bygger på antaganden. Barn:
  • Erik Persson, 1665-1719, gift med Sigrid Persdotter, 1658-1731, från Öhn, Ström, var bonde på ödeshemmanet Hallen 4, och senast hemmansägare i Öhn 2, Ström.
  • Lars Persson Stenhammar, 1670-1741, (C1), gift med Gölin Pålsdotter, 1678-1711, hemmansägare och nämndeman i familj 949 i Sikås 4.
 • FAMILJ 376a
  Filip Israelsson, född 1622 (Br), var död 1660-08-02 som soldat i Demmin, Tyskland, (Rullorna 1661/752), och han kom från familj 479 i Håxås 1. Hans Israelssons hemman i Håxås uppbjöds andra gången för sonen Olof att inbörda av sina bröder Påhl och Israel när till dom samtyckt hava, men systrarna inte tillstädes, dock bör Israel Filipsson med sina medhavda först utlösas, (Dmb vt 1685, § 8). Filips hustru Kerstin, var änka 1679 i Görvik, (Dmb vt 1679, § 2). Filip Israelsson hade åtnjutit Per Nilssons, familj 374, brodersdel i hemmanet Görvik 1 om 2/7, som han förvärvat genom sytning, (Dmb 1692-07-16). Svensk soldat 1645-1660, Läs mer. Barn:
  • Israel Filipsson, 1655-1724, hemmansägare i familj 376b.
  • Karin Filipsdotter, 1658-1739, gift 1689 med Olof Eriksson Lustig, 1652-1698, från Rise, Offerdal, soldat i Hammerdal och Ström, senast i Håxås.
 • FAMILJ 376b.
  Israel Filipsson, 1655-1724, (C1), från familj 376a, fanns 1676-1678 som soldat vid Carl Sparres regemente, (Rul), och från 1681 var han hemmansägare i Görvik 1, (Rö). 1689 var Israel Filipsson i Görvik om 2 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). Israel Filipssons skattehemman i Görvik om 2 tunnland hade vid syn brister till ett värde av 44 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 4 år, (Dmb vt 1698, § 39). 1700 dömdes Israel Philipsson i Görvik att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). 1703 avlade Israel sin sexmannaed, (Dmb vt 1703). 1705-01-25 dömdes Israel Filipsson för felaktigheter på hemmanets byggnader, Görvik om 2 tunnland, (Dmb). 1717-03-14 hade barnen till Israel Filipsson i Görvik, tvenne söner och tvenne döttrar, kommit överens om att hemmanet om 2 tunnland skatte skulle överlåtas till brodern Per Israelsson, (Dmb vt 1717, § 11). 1717-11-23 överlät Israel Filipsson sitt hemman i Görvik om 2 tunnland till sonen Per Israelsson, (Lfr). knekt1721 kärade Israel Filipsson i Görvik till föraren Olof Fjällström om ett slagsmål dem emellan, men det fanns inga vittnen, (Dmb ht 1721, § 7). Israel Filipsson var gift med Barbro Eriksdotter, 1653-1717, (Tp), från Långsele, Y, (A1:1/81 och 310). Bilden visar knektarnas klädsel år 1683, men redan 1655 hade regementet gula byxor och blå rockar, (Fh). Barn:
  • Per Israelsson Snabb, 1688-1773, gift 1717 med Karin Eliasdotter, 1693-1782, övertog föräldrahemmanet, se familj 377.
  • Israel Snabb, 1692-1719, omkom i fjällkatastrofen i januari 1719, (Rul).
  • Kerstin Israelsdotter, 1699-1771, gift 1742 med Lars Hansson, 1706-1776, som var född och hemmansägare i familj 15 i Bye.
  • Barbro Israelsdotter, 1701-1780, piga i Prästgården och i Skyttmon. Föreståndare i många år vid Frösö skola, (C:2, sid 249, 1780-1834).
 • FAMILJ 377.
  Per Israelsson, 1688-1773, makan ensam, (döpt 1688-12-01 samt A I/3/117), från familj 376b, gift 1717-12-29 med Karin Eliasdotter, 1693-1782, från familj 716 i Åsen 8, övertog 1717-11-23 av fadern hemmanet Görvik om 2 tunnland, (Lfr). Per Israelsson var dragon Snabb 1707-1717, (Sr). 1719-1728 fick Per gå in som dragon som inskriven bonde för hemmanet, och ersätta brodern Israel Snabb, som omkom i den stora fjällkatastrofen i januari 1719, (Rul 1720). Avskedade föraren Olof Fjällström tilltalade sina grannar i Görvik Olof Eriksson och Per Israelsson för någon beskyllning; vid följande ting fick dom tilltalade göra avbön för denna beskyllning, (Dmb ht 1721, § 4, och vt 1722, § 18). I rullorna 1745 fanns en dragon Mårten Persson Pärlström, död 1742-02-22, och dragonhållare var Per Israelsson i Görvik, (Rul). 1751-04-08 överlät Per Israelsson Görvik 1 om 2 tunnland till sonen Israel Persson, (Lfr). Bonden Per Israelsson, som var 66 år gammal samt döv och bräcklig anhöll att hans ende son Israel Persson skulle inskrivas som åbo för hemmanet, vilket beviljades, (Dmb vt 1758, sid 9). Vid sockenstämman 1772-06-08 angav sexman Per Israelsson i Görvik nybyggarna i Görvik för uteblivande från gudstjänst, (Hk 1979/35). Barn:
  • Barbro Persdotter, 1719-1753, gift 1750, (Kyr), med Olof Jonsson Drake, 1725-1780, från Ede, som var hemmansägare i familj 93 i Jonsgård, Ede 6.
  • Elin Persdotter, 1721-1788, gift 1756 med Sven Svensson Rönnkvist, 1719-1801, från Viken, som var nybyggare i familj 880 i nybygget Skyttmon.
  • Kerstin Persdotter, 1723-1806, gift 1752, (A1:1/62, Borgvattnet), med Elias Månsson Solberg, som var nybyggare i familj 873 i nybygget Skallsjön. Elias Månrssons bomärke finns här, (Dmb ht 1764, sid 170).
  • Margareta Persdotter, 1725-1759, gift 1747 med Hans Jonsson, 1714-1773, som var född och hemmansägare i familj 614 i Solberg 5.
  • Israel Persson, 1731-1815, hemmansägare i familj 378.
 • FAMILJ 378.
  Israel Persson, 1731-1815, från familj 377, övertog 1751-04-08 av fadern Görvik 1 om 2 tunnland, (Lfr). Bonden Per Israelsson, som var 66 år gammal samt döv och bräcklig anhöll att hans ende son Israel Persson skulle inskrivas som åbo för hemmanet, vilket beviljades, (Dmb vt 1758, sid 9). Olof Jonsson i Ede, Per Olofsson och Israel Persson i Görvik hade skjutit en björn och de tillerkändes vardera fyra daler silvermynt i skottpengar, (Dmb ht 1757, § 16). Olof Jonsson och Olof Hemmingsson i Ede, samt Per Jonsson i Sikås och Israel Persson i Görvik tillerkändes nio daler i silvermynt för en ung björn, som de skjutit, (Dmb vt 1758, sid 28). Israel Perssons bomärke finns här, (Dmb ht 1764, sid 170). 1766 fick Israel Persson i Görvik plikta med 10 daler silvermynt för olovlig brännvinsförsäljning, (Dmb ht 1766, sid 303). 1771-12-20 överlät systern Kerstin Persdotter m. fl. Görvik 1 till Israel Persson, (Lfr). Israel var gift 1756-12-28 i Ström med Margareta Andersdotter, 1736-1824, från Öhn 5, Ström. 1796-10-10 hölls syn och värdering av Israel Perssons skattehemman i Görvik 1 och 2 tunnland i närvaro av sönerna Anders och Per samt döttrarna Karin och Kerstin med sina makar. Hemmanet värderades till 100 riksdaler i gångbart mynt, och sönerna Anders och Per fick överta vardera 1 tunnland av hemmanet, och deras föräldrar fick sin skötsel och sitt födoråd ordnat. Israel, sönerna och mågarna Anders Olofsson och Hemming Olofsson har skrivit under med sina bomärken, (Dmb ht 1796, sid 151). 1797-04-03 hölls arvsdelning hos bonden Israel Persson i Görvik, 2 döttrar och 2 söner var arvtagare, FII:2, 1791-1806, sid 205. Barn:
  • Karin Israelsdotter, 1758-1844, gift 1781 med Anders Olofsson, 1755-1837, född och hemmansägare i familj 364 i Grenås 3.
  • Kerstin Israelsdotter, 1763-1850, gift 1789 med Hemming Olofsson, 1759-1811, född och hemmansägare i familj 338 i Grenås 1.
  • Anders Israelsson, 1760-1848, hemmansägare i familj 380.
  • Per Israelsson, 1774-1842, hemmansägare i familj 379.
 • FAMILJ 379.
  Per Israelsson, 1774-1842, från familj 378, gift 1799-02-24 med Lucia Hansdotter, 1778-1860, från familj 350 i Grenås 2, övertog 1796 ett ½ hem i Görvik 1 om 2 tunnland av föräldrarna, (Lfr). Per Israelsson hade byggt en ny gård i Görvik 1250 alnar från den gamla gården, och rätten tillstyrkte att han skulle som belöning få njuta 15 års frihet för den nya gården, (Dmb vt 1806, sid 35). 1823-11-19 överlät Per Israelsson hemmanet Görvik 1 om 1 tunnland till sonen Israel Persson, (Lfr). 1830-04-14 hölls arvsdelning hos bonden Per Israelsson och makan Lucia Hansdotter i skattehemmanet Görvik 1, FII:6, 1830-1834, sid 690. 1842-04-18 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Israelsson i Görvik, FII:8, 1840-1844, sid 989. Bouppteckning för Lucia Hansdotter, F II/11, 1860-1869, sid 53. Barn:
  • Israel Persson, 1799-1867, hemmansägare i familj 381.
  • Hans Persson, 1801-1863, gift 1830-10-03 med Lisbet Jakobsdotter, 1811-e 1860, från Kilen, nybyggare i Vitvattnet, bonde i Ringsta, Lit, bodde från 1862 åter i Görvik. Hans Persson i Görvik och änkan Ingeborg Nilsdotter i Fyrås dömdes för lönskaläge att plikta med böter, genomgå enskild skrft samt skulle Hans betala för barnets försörjning, (Dmb ht 1826, sid 66). Bouppteckning för Hans Persson, F II/11, 1860-1869, sid 198.
  • Anna Persdotter, 1806-1830, gift 1829 med Jonas Hemmingsson, 1798-1866, från familj 864 i nybygget Raftkälen, som var bonde i Sikås 3.
  • Marget Persdotter, 1809-1861, gift 1830-03-28 med Per Persson, 1803-1892, som var hemmansägare i familj 2000 i nybygget Länglingen.
  • Lucia Persdotter, 1816-1876, gift 1841-06-20 med Hemming Hemmingsson, 1815-1875, från Raftkälen, som var nybyggare i familj 843 i nybygget Klumpen.
 • FAMILJ 380.
  Anders Israelsson, 1760-1848, från familj 378, hemmansägare i Millestun, Görvik, gift 1790-04-05 med Lisbet Hansdotter, 1765-1855, från familj 429 i Gåxsjö 2, övertog 1796 ett ½ hem av föräldrarna i Görvik 1 om 2 tunnland, (Lfr). 1828-11-19 överlät bonden Anders Israelsson och hustrun Lisbet Hansdotter en hemmansdel i skattehemmanet Görvik 1 om 1 tunnland till enda sonen Israel Andersson emot en överenskommen köpesumma av 611 riksdaler samt utlösen av hans systrar, (Dmb ht 1829, sid 319). Barn:
  • Marget Andersdotter, 1791-1836, gift 1816 med Gabriel Nilsson, 1786-1847, som var hemmansägare i familj 24 i Bye.
  • Ingeborg Andersdotter, 1795-1839, gift 1823 med Johan Persson, 1795-1872, från Lorås 4, och dom finns i familj 210 i Fyrås 1.
  • Israel Andersson, 1797-1879, hemmansägare i familj 382.
  • Lisbet Andersdotter, 1805-1904, gift med Nils Andersson, 1800-1885, som var hemmansägare i familj 661 i Åsen 2.
 • FAMILJ 381.
  Israel Persson, 1799-1867, från familj 379, gift 1831-03-27 med Sara Larsdotter, 1810-1893, från familj 114 i Ede 8, övertog 1823-11-19 av fadern Görvik 1 om 1 tunnland, (Lfr). 1850-04-11 överlät Israel Persson och Sara Larsdotter Görvik 1 om ½ tunnland till dottern Beata och hennes make, (Lfr). 1851 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Israel Persson, 2. Israel Andersson, 3. Elias Eliasson, 4. Olof Danielsson, 5. Erik Larsson, 6. Per Persson, 8. Anders Eriksson och 9. Måns Persson, alla byamän i Görvik, 50 års avverkningsrätt till all tallskog inom skifteslaget mot en köpeskilling av 12000 kronor riksdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Bouppteckning för Israel Persson i skattehemmanet Görvik 1, F II/11, 1860-1869, sid 465. Bouppteckning för Sara Larsdotter, (F II/16, 1890-1894, sid 513). Barn:
  • Beata Israelsdotter, 1832-1908, bodde senast i Långkälen, Häggenås, gift 1850-03-17 med Anders Eriksson, 1817-1882, från familj 1077 i Prästbordet, Mo, vilka skapade Strömnäs, utbrutet ur Görvik 1, se familj 1098 i Strömnäs nedan.
  • Lucia Israelsdotter, 1836-1908, gift 1857-03-25 med Erik Eriksson, 1831-1903, från familj 65 i Ede 3, bonde i Görvik 1, och han var senast arrendator i Hallen 8. Bouppteckning för Erik Eriksson i Görvik, F II/20, 1904-1905, sid 11, inga bröstarvingar.
  • Per Israelsson, 1846-1892, gift 1869-04-08 med Märet Jonsdotter, 1844-1932, från familj 864 i nybygget Raftkälen, köpte Strömnäs, Görvik 1, som han sålde till Wifstavarfs AB. Bouppteckning, för Per Israelsson, F II/16, 1890-1894, sid 352.
 • FAMILJ 382.
  Israel Andersson, 1797-1879, från familj 380, gift 1830-01-10 i Borgvattnet med Lisbet Eliasdotter, 1811-1903, från familj 815 i nybygget Fullsjön, där han var hemmansägare. Hans Persson och hustrun Karin Eliasdotter fick fasta 1831-11-17 på Fullsjön 1 om ½ tunnland, säljare Israel Andersson och hustrun Lisbet Eliasdotter, (Lfr). Israel övertog 1828-11-19 av föräldrarna Görvik 1 om 1 tunnland, (Lfr), och blev hemmansägare. 1851 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Israel Persson, 2. Israel Andersson, 3. Elias Eliasson, 4. Olof Danielsson, 5. Erik Larsson, 6. Per Persson, 8. Anders Eriksson och 9. Måns Persson, alla byamän i Görvik, 50 års avverkningsrätt till all tallskog inom skifteslaget mot en köpeskilling av 12000 kronor riksdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Bouppteckning för Israel Andersson, F II/13, 1875-1879, sid 474. Bouppteckning för Lisbet Eliasdotter, F II/19, 1901-1903, sid 587. Barn:
  • Lisbet Israelsdotter, 1833-1910, hemmansägarehustru i familj 383.
 • FAMILJ 383.
  Jonas Göransson, 1818-1892, från familj 617 i Solberg 5, gift 1851-04-13 med Lisbet Israelsdotter, 1833-1910, från familj 382, var hemmansägare i Millestun, Görvik 1. Bouppteckning för Jonas Göransson, F II/16, 1890-1894, sid 349. Barn:
  • Lisbet Jonsdotter, 1855-1919, gift 1880 med Karl Olofsson Nord, 1850-1933, från Näldön, Näskott, som var hästjägare, bonde i Sikås 3 och arbetare i Görvik.
  • Israel Jonsson, 1859-1918, gift 1889 med Beata Hemmingsdotter, 1871-1952, från familj 409 i Görvik 3, bonde och arrendator i Millestun, Görvik 1.
  • Per Lindqvist, 1863-1936, bokhållare i Stugun och Sikås, Hammerdal.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1870-1960, gift 1893 med Mårten Larsson, 1867-1956, från Sikås 7, som 1896 blev hemmansägare i Norrgården, Sikås 9.
Bar
 • Görvik 2, Västgården och Bränna: 
  Äldre bönder i Görvik 2.
 1. Per Andersson, 1570-1623, (Br), hemmansägare i Görvik, betalade sitt tionde 1600 och 1607, (Ti). 1613 hade Olof Olofsson i Ede andel i gården om ½ tunna, (Rmj). 1629 fanns en änka Karin i gården, (Byg). Var det Katarina Eriksdotter från Grenås 1, död e 1647, (Dmb ht 1647, § 7), som fanns som husfolk 1645 hos Jon Eriksson i familj 385 ? Enligt 1571 mantalslängd fanns Björn i Görvik, som nämndeman; hans bomärke finns, (Hk 1981/41). Änkan Sigrid, död e 1641, betalade tiondet 1600, (Ti).
 2. Björn Persson, 1590-e 1626, (Br), och Anna Björnsdotter fanns 1624 som hemmansägare i Görvik, (Jb). Våren 1626 kom för rätten vid landstinget på Kungsgården, Frösön, färjeman Björn i Östersundet och besporde sig hos lagmannen om han icke måste sälja sitt odel i Hammerdal, och fick svaret att han fick sälja det till vem han ville. (Domböcker och landstingsprotokoll, 1621-1643, del III).
 3. Erik Andersson, död e 1633, bygslade 1616 1 tunna, 1619 3 fjärdingar och 1623 3 fjärdingar i Västergården, Görvik 2, (Byg); 1633 stod han för 1 och ½ tunnland, (Jb). Erik kunde 1633 bärga 16 lass hö, hade 4 kor, 6 småfän och 1 häst, (Jb).
 4. Olof Olofsson, 1585-1646, (Br), bygslade 1635 1 ½ tunna efter herr Erik Blix i familj 384, (Byg), och ersatte kyrkoherden 1638, (Jb). Liksom föregående ägare betalade Olof Olofsson även för Anders Nilsson i Ede och från 1641 för Sigborg, (Jb). 1643 bygslade han 1 ½ tunna till Jon Eriksson i familj 385, (Byg).
 • FAMILJ 384.
  Erik Eriksson Blix, 1576-1637, var 1617-1637 kyrkoherde i Hammerdal. Prästgården i Hammerdal bestod i början av 1640-talet av en vardagsstuga, två sovstugor i samma byggnad, ett stekarehus, stall, fähus, en tiondelada och ett loft med underbodar. Det ingick i böndernas skyldigheter att nybygga när så behövdes och underhålla prästgården, (JHH:II:183, Bromé). 1629 bygslade Erik Eriksson 1 och ½ tunna i Görvik efter änkan Karin, (Byg). 1631 hade Erik Eriksson utvidgat hemmanet, och 1633 kallades han Herr Erik Eriksson, (Jb). Erik Blix levde 1637-09-18 vid prosten Salomon Larssons visitation i Hammerdal, men 1637-11-27 var han salig, då hustrun Elisabet Persdotter, 1590-1657, (Br), och herr Eriks barn fick överta Haraldsgården i Sikås. 1650-10-30 fick makan Elisabet Persdotter frihetsbrev på Bånggården, Sikås 3, som sitt änkesäte, (Jä). Salomon Larsson Blix, (1580-1638), i Lit visterade Hammerdal 1637-09-18, då han hade att utreda en olaga trolovning, vartill herr Erik, 'förrige sogneprästen i Hammerdal' gjort sig skyldig; Erik synes i anledning härav ha blivit avsatt; ny pastor var då utnämnd. Gruvbokhållaren Anders Persson, fullmäktig på sin svärmoder hustrun Elisabet Persdotters vägnar, framlade en lagmansdom daterad 1602-11-02, att Sven Olofssons i Sikås jordedel skulle komma under Haraldsgården efter Svens död. Eftersom denne är alldeles oskyldig dömdes hon under jorden efter gubbens död och sedan vedergäller åbot, (Dmb ht 1652, § 3). Barn:
  • Kerstin Eriksdotter, 1608-1657, (Br), gift med Per Nn, som hon hade tre söner med, och sedan med Welam Persson, 1615-1679, som var hemmansägare i familj 221 i Fyrås 2.
  • Hans Eriksson, 1612-1689, gift med Lisbet Persdotter och Valborg Persdotter, som var länsman och hemmansägare i familj 345 i Grenås 2.
  • Jöns Eriksson, 1615-1699, gift andra gången med Sara Abrahamsdotter, hemmansägare, nämndeman, pärlfiskare och klockare i familj 935 i Sikås 3.
  • Barbro Blix, 1619-e 1651, gift med Erik Ramselius, kaplan i Sunne, (Dmb).
  • Karin Blix, 1620-1702, gift med Jesper Hansen, död 1677, som var fogde i Helgeland och Kaupanger, Norge, (Dmb).
  • Peder Blix, 1621-1694, kaplan i Öksnes i Vesteraalen, Norge, (Dmb).
  • Sofia Blix, 1626-1702, gift med Erik Skancke och Jens Svaboe, i Verdal, Norge, (Dmb).
  • Margareta Blix, 1630-e 1645, (Br), bodde i Sikås, Hammerdal, (Mtl).
  • Elisabet Blix, 1631-1700, bodde i Bergen, Norge, (Dmb).
  • Karl Eriksson, 1633-1698, (Br), gift med Karin Pålsdotter, 1670-1758, hemmansägare i familj 985 i Sikås 8, (Dmb).
 • FAMILJ 385.
  Jon Eriksson, 1613-1702, gift med Britta Hemmingsdotter, 1630-1690, (Br, C1), som drunknade i Tingsjön, Görvik, från familj 394 i Görvik 3, och makarna var barnlösa, (Dmb vt 1701, § 9). 1643 bygslade Jon 1 ½ tunna efter Olof Olofsson ovan, (Byg), och han var 1645 hemmansägare på hemmanet om 1 och ½ tunnland, (Jb). Han fanns 1645 med hustrun Karin Eriksdotter, men inga barn; som husfolk fanns en Karin Eriksdotter, (Mtl); 1649 betalade han tiondet, (Ti), och stod 1677 för 1 och ½ tunnland skatte, (Jb). Jon var svåger med Erik Göransson i Tullingsås, vilkens styvmoder hette Anna Eriksdotter, död 1690, och hon var från Görvik, (Dmb ht 1670, § 9). Kronolänsman Christian Andersson angav Görviksbönderna Per Eriksson, Jon Eriksson, Per Hemmingsson och hustru Kerstin med deras husfolk hade absenterat sig på andra stor-böndagen. Sammaledes Erik Eriksson i Grenås och Per Larsson jämte Erik Samuelsson i Håxås med sina husfolk. Alla frikändes då kallelsen var oklart formulerad, (Dmb ht 1674, § 7). Per Hemmingssons hemman om 2 och 1/3 tunnland och Jon Erikssons hemman om 1 och ½ tunnland uppbjöds till lösen emot deras sakören på sista tinget, (Dmb ht 1681, § 13). (290 marker silvermynt enligt dmb vt 1681, § 1, se Per Olofsson i familj 386). Erik Persson i Stamsele, (Ström), på sina söners vägnar, meddelade att han skulle betala hälften av böterna som Per Hemmingsson och hans jaktkamrater i Görvik blev dömda att betala 1681 för olaga jakt på älg, och sträckte inför rätten Per Hemmingsson handen. Den andra halvan uppbjöds vederbörandes hemman andra gången, (Dmb vt 1682, § 11). 1683 var Jon Eriksson, 70 år gammal, som husfolk med hustrun, (Mtl för husfolk). 1693 var Jon Erikssons hemman i Görvik värt ca 12 riksdaler, (Lfr). Han fanns i skattelängderna till 1692, (Rö). 1701-06-14 överlät Jon Eriksson Görvik om 1 och ½ tunnland till Gunilla Hemmingsdotter, (Dmb vt 1701, § 11), och 1702-11-22 överlät Jon sin del av ett hemman i Görvik till nämnde Gunillas make Per Olofsson i familj 386, (Lfr).
 • FAMILJ 386.
  Per Olofsson, 1645-1697, (Tp), möjligen från familj 109 i Ede 8, var gift med Gunilla Hemmingsdotter, 1640-1710, (C1), från familj 394 i Görvik 3. Per Olofsson betalade tiondet i Görvik 2 år 1679, (Ti). Makan Gunilla blev hemmansägare genom att hon 1701-06-14 övertog hemmanet om 1 och ½ tunna av svågern Jon Eriksson i familj 385, (Lfr). 1701 fick man reda på följande: Hemming i Görvik tilltalade dess faster Gunilla Hemmingsdotter ibidem om arv efter den avlidna hustrun Britta, familj 385, som barnlös varit, vilket arv Gunilla fått i löst och fast, skall sig eller ena tillvållat; hustru Gunilla uppgav att systern Britta med dess man Jon Eriksson hade 1681 givit sig till sytning henne, uppdragandes henne hemmanet om 1 och ½ tunnland med alla lösören, och emedan hustru Britta dom till döddagar ärligen skötte, resolutionen blev följande: alldenstund vad hemmanet Görvik om 1 och ½ tunnland angår, vilket hustru Gunilla Hemmingsdotter efter dess svåger Jon Eriksson och syster Britta besitter, det befinnes varit Jon Erikssons odel, (Dmb vt 1701, § 9). 1682 är det Per Olofsson som betalar hemmansräntan för Ede 8, där Olof Eriksson var bonde. Per Olofsson stod som brukare av hemmanet i Görvik 1692-1696, men fanns redan 1681 på hemmanet, (Rö). Görviksmännen Per Hemmingsson, Per Olofsson och Erik Olofsson hade i olaga tid skjutit fem älgar tillsammans med några inbjudna från Ångermanland och delat köttet mellan sig. De fick vardera plikta med 50 daler silvermynt för varje älg samt vardera 40 daler silvermynt. (Dmb vt 1681, § 1). 1687 dömdes sönerna Per och Olof till Erik Persson i Stamsele, (Ström), att betala hälfen av böterna om totalt 280 daler silvermynt, som utdömdes vid tinget 1682-04-08 att betalas av Görviksbönderna. Redan 1682 hade Erik Persson i Stamsele lovat att betala hälften av böterna, (Dmb vt 1687, § 15). 1689 var Per Olofsson i Görvik om 1 och ½ tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). Per Olofssons hemman om 1 och ½ tunnland hade brister till ett värde av 27 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 3 år, (Dmb vt 1698, § 39). 1703-03-23 uppbjöd hustrun Gunilla Hemmingsdotter för tredje gången Jon Erikssons hemman i Görvik, (Dmb vt 1703). Barn:
  • Kerstin Persdotter, 1668-1753, (Tp), var gift 1700-06-17 med Sven Olofsson, 1672-1760, från Stamsele, Ström, som stod som hemmansägare 1708, (E Ib:10-17 och G IIIa:9a); makarna bodde senast i Ede 2, och makarna var barnlösa, (A1:2/126). 1700 dömdes Sven Olofsson i Görvik att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8).
  • Hemming Persson, 1670-1698, soldat i Ede, (Tp), Hammerdal.
  • Jöns Persson, 1671-1719, gift med Kerstin Olofsdotter, familj 39 i Ede 2.
  • Sara Persdotter, 1692-1768, gift tre gånger i Ström med soldaterna Hans Andersson Sundberg, 1681-1720, Måns Olofsson Ström, 1679-1733, och Grels Olofsson Välkommen, 1704-1740.
 • FAMILJ 387.
  Olof Olofsson Fjällström, 1640-1715, (A1:1/311), soldat i Gåxsjö, Hammerdal, (A1:1/139), stod som hemmansägare i Görvik 2 år 1714, (Jb). 1719 var ett hemman i Görvik om 1 och ½ tunnland skattejord öde; hemmanet var överlåtit av avlidna fjärdemannen soldaten Olof Olofsson Fjällström; alldenstund änkan hustrun Karin Eriksdotter, 1650-e 1727, (A1:1/311), ej varit mäktig, för fattigdoms skull, att det beså, sedan sönerna hade avlidit i militärtjänsten med kungliga armén i Norge, (Dmb 1719, § 17). 1720-06-14 överlät änkan Karin Eriksdotter hemmanet Görvik om 1 och ½ tunnland till Olof Edfastsson Fjällström, 1676-1754, i familj 288 i Fyrås 7, (Lfr). Barn:
  • Britta Olofsdotter, död efter 1727 i Görvik.
  • Olof Olofsson, död efter 1722. Unge Olof Olofsson ifrån Görvik hade instämt avskedade föraren Olof Fjällström om besittningen av avlidna fadern Olof Olofssons hemman i Görvik om 1 och ½ tunnland skattejord vilket Fjällström 1720 kommit över, Olof Olofsson tillerkändes rätten till hemmanet, (Dmb ht 1722, § 4).
  • Erik Olofsson Hök, 1685-1719, omkom i den stora fjällkatastrofen.
  Olof Edfastsson Fjällström, 1676-1754 (Br), från Rödön, övertog Görvik 2 år 1720 av änkan Karin ovan, (Lfr), och stod som hemmansägare 1725, (Jb). Fler uppgifter om denne Olof Fjällström finns i familj 288 i Skallgård, Fyrås 7, dit familjen flyttade 1727 efter ett hemmansbyte med Måns Eliasson, 1680-1758, i familj 287 i Skallgård, Fyrås 7.
 • FAMILJ 388.
  Elias Månsson, 1713-1788, från familj 287 i Skallgård, Fyrås 7, var hemmansägare, nämndeman och byäldste i Görvik 2, och hustrun Ingeborg Larsdotter, 1715-1791, var från familj 949 i Sikås 4. Måns Eliasson i Görvik avstod hemmanet i Görvik till sonen Elias Månsson mot sytning och lösen av syskonen, (Dmb vt 1741, § 18). 1745-01-14 fanns sonen, dragon nr 65 Hans Månsson Hallsten, 18 år, hos dragonhållaren Elias Månsson i Görvik, (Rul). 1754-06-16 utsågs Elias Månsson i Görvik att vara prästerskapet behjälplig vid mål om kyrkodiciplinens upprätthållande i Hammerdals kyrka, (Hk 1977). Elias övertog 1757-11-17 av föräldrarna hemmanet Görvik 2 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Mellan 1762 och 1780 var Elias Månsson i Görvik nämndeman i tingslaget, (Dmb). Vid syn 1781-10-27 på skattehemmanet Görvik 2 om 1 och ½ tunnland värderades det till 60 riksdaler specie, (Dmb vt 1782, sid 80). 1782-01-10 överlät Elias Månsson och hustrun Ingeborg Larsdotter hemmanet Görvik 2 om 1 och ½ tunnland till sonen Per Eliasson, (Lfr). Arvsskifte för Elias Månson hölls 1782-04-16, FII:1, 1742-1790, sid 66. Bouppteckning efter Elias Månsson hölls 1788-09-06, FII:1, 1742-1790, sid 98. Barn:
  • Måns Eliasson, 1744-1813, gift med Marget Nilsdotter, familj 291 i Skallgård, Fyrås 7.
  • Karin Eliasdotter, 1746-1813, gift med Per Olofsson, 1749-1840, hemmansägare i Åtgården, familj 814 i nybygget Fullsjön, Borgvattnet.
  • Per Eliasson, 1748-1826, hemmansägare i familj 389 i Görvik 2.
  • Anna Eliasdotter, 1750-1850, gift 1775 med Olof Nilsson, 1746-1821, från Brevåg, Lit, som var hemmansägare i Borgsjö, Borgvattnet.
  • Ingrid Eliasdotter, 1752-1832, gift 1779 med Per Olofsson, 1723-1793, familj 657 i Åsen 2, och omgift 1794 med Jon Eriksson, 1751-1831, som var bonde i Åsen 6. 1832-03-12 hölls bouppteckning efter bonden Jon Eriksson i Åsen och hans hustru Ingrid Eliasdotter, FII:6, 1830-1834, sid 724.
  • Britta Eliasdotter, 1754-1829, gift 1789 med Per Eriksson, 1736-1817, som var hemmansägare i familj 536 i Lorås 2.
  • Ingeborg Eliasdotter, 1758-1846, gift 1784 med Sven Persson, 1760-1845, familj 300 i Storbränna, Fyrås, som var hemmansägare senast i Håxås 1.
 • FAMILJ 389.
  Per Eliasson, 1748-1826, från familj 388, gift 1779-02-21, (Kyr), med Karin Persdotter, 1756-1799, från familj 657 i Åsen 2, och omgift 1802-03-25 med Dordie Hansdotter, 1768-1860, korpralsdotter från Ede. 1778-09-12 överlät Måns Eliasson i Fyrås sin ärvda besittningsrätt i skattehemmanet Görvik 2 om 1 och ½ tunnland till sin broder Per Eliasson, (Dmb ht 1778, sid 163). Per övertog 1782-01-10 av föräldrarna Görvik 2 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). 1801-11-30 överlät Per Eliasson Görvik 2 om 1 och ½ tunnland till sonen Elias Persson, (Lfr). 1826-06-17 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Eliasson i Görvik, FII:5, 1825-1829, sid 608. Bouppteckning för Dordie Hansdotter, F II/11, 1860-1869, sid 51. Barn:
  • Elias Persson, 1781-1858, hemmansägare i familj 390.
 • FAMILJ 390.
  Elias Persson, 1781-1858, från familj 389, var hemmansägare i Västgården, Görvik 2, gift 1804-04-02 i Borgvattnet med Anna Olofsdotter, 1781-1853. Han övertog 1801-11-30 av fadern hemmanet Görvik 2 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Hustrun Anna var dotter till Olof Jonsson, 1740-1815, från Handog, Lit, nybyggare, hemmansägare och kyrkvärd i Borgsjö 3, Borgvattnet, och hans hustru Anna Persdotter, 1747-1816. Elias Persson och Per Persson, båda i Görik, hade med slagjärn fångat två björnar, och de tilldömdes skottpengar om 2 riksdaler 32 skilling banco. De avskurna öronen uppvisades för rätten, (Dmb vt 1807 sid 89). 1834-11-18 överlät Elias Persson Görvik 2 om 1 och ½ tunnland, vardera ett halvt hem, till sönerna Elias Eliasson och Jonas Eliasson, (Lfr). 1839-04-12 hölls arvsdelning hos bonden Elias Persson i Görvik, FII:7, 1835-1839, sid 906. 1853-11-29 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Anna Olofsdotter i Görvik, FII:10, 1850-1859, sid 1285. 1858-09-13 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Elias Persson i Görvik, FII:10, 1850-1859, sid 1383. Barn:
  • Per Eliasson, 1805-1891, gift 1834 med Anna Persdotter, 1811-1888, från familj 2000 i Länglingen, nybyggare i Nyland. Makarna bodde senast i Görvik.
  • Anna Eliasdotter, 1806-1890, gift 1833 med Erik Jonsson, 1810-1878, som var född i Borgsjö, och där han var hemmansägare i Borgsjö 1, Borgvattnet.
  • Olof Eliasson, 1810-1889, var gift 1832 med Kerstin Persdotter, 1812-1909, och han var hemmansägare i Borgsjö 1, Borgvattnet; sonen Elias Bolin, 1844-e 1925, övertog detta hemman.
  • Dordie Eliasdotter, 1810-1898, gift 1830 med Per Persson, 1807-1893, som var hemmansägare i familj 407 i Östgården, Görvik 3. Bouppteckning för Per Persson, F II/16, 1890-1894, sid 511. Bouppteckning för Dordie Eliasdotter, F II/18, 1898-1900, sid 587.
  • Elias Eliasson, 1813-1898, hemmansägare i Bränna, Görvik, familj 391.
  • Jonas Eliasson, 1815-1895, hemmansägare i Västgården, familj 392.
  • Karin Eliasdotter, 1819-1889, gift 1848-02-13 med Måns Persson, 1824-1906, som var garvare i Moviken, Hammerdal. Bouppteckning för Karin Eliasdotter, F II/16, 1890-1894, sid 11. Bouppteckning för Måns Persson, F II/21, 1906-1907, sid 233.
  • Måns Eliasson Wikström, 1821-1898, sockenmurare och senast garvare i Bredgård, Ström, gift 1851-01-17 med Anna Jönsdotter, 1801-1890, från Risselås, Ström. Makarna finns på bild hos Porträttfynd, Rötter. Måns var omgift 1891-04-17 med Margareta Mikaelsdotter, 1868-e 1911, från Äspnäs, Ström, Z. Bouppteckning för Måns Wikström, F II/18, 1898-1900, sid 76. Bouppteckning för Anna Jönsdotter, F II/16, 1890-1894, sid 85.
  • Ingeborg Eliasdotter, 1824-1899, gift 1852 med Jöns Andersson, 1827-1911, från Öhn, Ström, som var torpare i Öhn 3, Ström.
 • FAMILJ 391.
  Elias Eliasson, 1813-1898, från familj 390, var hemmansägare i Bränna, Görvik 2, gift 1839-04-01 med Britta Jonsdotter, 1815-1904, från familj 106 i Ede 7. Han övertog 1834-11-18 av fadern Elias Persson Görvik 2 om 1 och ½ tunnland, härav ½ hem, (Lfr). 1851 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Israel Persson, 2. Israel Andersson, 3. Elias Eliasson, 4. Olof Danielsson, 5. Erik Larsson, 6. Per Persson, 8. Anders Eriksson och 9. Måns Persson, alla byamän i Görvik, 50 års avverkningsrätt till all tallskog inom skifteslaget mot en köpeskilling av 12000 kronor riksdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Bouppteckning för Elias Eliasson, F II/18, 1898-1900, sid 306. Bouppteckning för Britta Jonsdotter, F II/20, 1904-1905, sid 296. Barn:
  • Elias Eliasson, 1842-1910, var hemmansägare i Bränna, Görvik 2, gift 1872 med Gunilla Nilsdotter Blix, 1846-1926, klockare- och organistdotter från familj 367 i Grenås 3. Makarna finns på bild nr #13896 hos Porträttfynd, Rötter.
   • Dottern Britta Eliasdotter, 1879-1926, gift 1899 med Daniel Hansson, 1869-1948, kyrkvärd och hemmansägare i familj 574 i Västermo, Hammerdal. Britta finns på bild nr #13588 hos Porträttfynd, Rötter.
 • FAMILJ 392.
  Jonas Eliasson, 1815-1895, från familj 390, var hemmansägare i Västgården, Görvik, gift 1841-03-28 med Anna Andersdotter, 1816-1902, från familj 432 i Gåxsjö 2. Han övertog 1834-11-18 av fadern Görvik 2 om 1 och ½ tunnland, härav ½ hem, (Lfr). Bouppteckning för Jonas Eliasson, F II/17, 1895-189, sid 230. Bouppteckning för Anna Andersdotter, F II/19, 1901-1903, sid 324. Barn:
  • Anna Jonsdotter, 1842-1916, gift 1884 med Johannes Jonsson, 1849-e 1916, från Gräsmark, Värmland, som var hemmansägare i Görvik 2.
  • Dordie Jonsdotter, 1843-e 1914, gift 1866 med Per Mårtensson, 1844-1881, hemmansägare i Länglingen 1, och omgift 1883 med Göran Pålsson, 1826-1904, från Oppåsen, Oviken, snickare och gårdsägare i Kyrkgatan 16, Östersund. I det senare äktenskapet fanns sonen Göran Pålsson, 1884-1930, den blyge, journalist och skriftställare senast i Stockholm.
  • Anders Jonsson, 1845-1925, hemmansägare i Västgården, Görvik 2.
  • Karin Jonsdotter, 1847-1887, gift 1872 med Nils Magnus Andersson, 1837-1887, från Ope, Brunflo, som var handlare i Borgsjöbyn, Borgvattnet.
  • Lucia Jonsdotter, 1855-1912, gift 1884 med Erik Eriksson Björk, 1857-e 1941, från familj 408 i Görvik 3, som var lärare i Stugubyn, Stugun.
  • Gunilla Jonsdotter, 1858-1933, sömmerska i Västgården, Görvik 2.
Bar
 • Görvik 3, Östat, Utat, Oppat: 
  FAMILJ 393.
  Per Hemmingsson, 1580-1638, (Br), kunde så 1 ½ tunna i Görvik år 1613, (Rmj). Han bygslade 1 spann 1619, (Byg), och stod 1633 för 1 ½ tunna, (Jb). 1633 kunde Per bärga 15 lass hö, hade 3 kor, 5 småfän och 1 häst, (Jb). Per var nämndeman ht 1621 och ht 1622, (Dmb), och han bygslade 1 ½ tunna år 1637 till sonen Hemming, (Byg). Per fick tillsammans med sonen Hemming betala landskylden mellan 1633 och 1645 för Erik Andersson, gift med Märet Persdotter, som möjligen var en dotter till Per Hemmingsson, (Jb). Pers far Hemming Persson betalade tiondet 1607 med 3 fjärdingar, (Ti), och dömdes 1566 för olaga älgjakt, (HG). Per Hemmingssons hustru hette nog Kerstin. Barn:
  • Hemming Persson, 1605-1699, hemmansägare i familj 394.
  • Per Persson, 1608-1705, bodde i Åsen och Görvik. Vid vårtinget år 1623 i Hammerdal var 14-årige Per Persson instämd till tinget för att ha skjutit ihjäl den 6-årige Jörgen Olofsson, som var en liten dräng på Anders Pålssons gård i Åsen. Pers husbonde var Måns Olofsson och hans matmor på Åsen. Unge drängen Israel Persson, 14 år gammal, vittnade, (Dmb vt 1623). Per blev frikänd av HD, (HG).
  • ? Märet Persdotter, 1610-1689, (C1), gift med Erik Andersson, 1585-1663, (Br), i familj 993 i Sikås 9. Nämnde Erik var år 1613 uppförd under Sikås om 1 tunna för 1 ½ mark, men hade också en ängslott i Görvik, som kostade honom 3 skilling, (Rmj).
 • FAMILJ 394.
  Hemming Persson, 1605-1699, (Kyr), från familj 393, bygslade 1637 1 och ½ tunnland efter fadern och ½ tunnland efter Erik Olofsson, Ede 2, (Byg), och han ersatte fadern 1639 i skattelängderna för Görvik 3, (Jb). 1645 var hemmanet på 2 tunnland, (Jb), och samma år befriades Per Olofsson, Hemming Persson och Olof Olofsson, alla i Görvik, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1649 betalade Hemming tiondet, (Ti). Vid tinget 1670 klagade tolvmannen Nils Andersson i Ede över att en Abraham hade rivit honom i skägget och förorsakat honom ett blodigt sår, vilket Israel Hansson och Hemming Persson intygade; nämnde Abraham dömdes till böter, (Dmb ht 1670). Halva hemmanet hade leget öde 1688-1690, och 1692-02-26 förklarades Hemmings hemman om 1 och 1/16 tunnland hemfallit till kronan, (Lfr). 1677 stod Hemming Persson för 2 och 1/3 tunnland skatte, och 1696 stod han för 1 och 1/6 tunnland skatte och 1 och 1/6 tunnland krono, (Jb). 1670 fick man veta att Hemming i Görvik i livstiden hade lovat Märit Stensdotter, död 1688, piga i Ede, äktenskap, och sedermera uti sitt yttersta testamenterat henne tredje parten av lösörene av hans arvingegods; ty finner rätten det skäligt, att bemälta testamente må ju hållit bliva, därför må arvingarna henne ovägerligen tillställa utan vidare besvär bemälte tredje part av lösöret, (Dmb 1670, § 20). Hemmings hustru Märet Jönsdotter var död före 1670, (Dmb). Hemming Perssons hemman i Görvik om 2 och ½ tunnland skatte hade tvenne åbor. Jon Hemmingsson hade år 1688 lämnat sin halva på grund av fattigdom och uppehöll sig med tiggeri. Den andra halvan brukades av Pål Hansson, som inte var mäktig att antaga det och var tilldelad mönsterskrivaren. (Dmb ht 1689, § 10). 1699-01-07 hade Hemming Persson i Görvik i nåder givit penningar till kyrkan, (Kyr). Hemming Perssons skattehemman i Görvik om 1 och 1/6 tunnland, hälften skatte och hälften krono, hade vid syn brister till ett värde av 28 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 3 år. Hemming och Ingel Andersson brukade vardera halva hemmanet, (Dmb vt 1698, § 39). Barn:
  • Britta Hemmingsdotter, 1640-1690, gift med Jon Eriksson, familj 385 i Görvik 2.
  • Per Hemmingsson, 1640-1693, hemmansägare i familj 395 i Görvik 3.
  • Jon Hemmingsson, 1644-1702, soldat och hemmansägare i familj 396 i Görvik 3.
  • Sara Hemmingsdotter, 1644-1717, gift med Erik Olofsson, familj 110 i Ede 8.
  • Hans Hemmingsson, 1645-e 1658, soldat i ett jämtländskt kompani i norsk tjänst i Trondheim, (Jä 1959). Norrmännen hade ockuperat Jämtland och Härjedalen vintern 1657/1658, men vid freden i Roskilde 1658-02-26 återgick Jämtland och Härjedalen till Sverige, som dessutom erhöll bl.a. Trondheims län.
  • Gunilla Hemmingsdotter, 1645-1710, gift med Per Olofsson, 1645-1697, från Ede 8, som var hemmansägare i familj 386 i Görvik 2.
 • FAMILJ 395.
  Per Hemmingsson, 1640-1693, (Br), från familj 394, gift med Kerstin Nn, 1645-1704, (Br), fanns 1681 på hemmanet tillsammans med brodern Jon, (Rö). Kronolänsman Christian Andersson angav Görviksbönderna Per Eriksson, Jon Eriksson, Per Hemmingsson och hustru Kerstin med deras husfolk hade absenterat sig på andra stor-böndagen. Sammaledes Erik Eriksson i Grenås och Per Larsson jämte Erik Samuelsson i Håxås med sina husfolk. Alla frikändes då kallelsen var oklart formulerad, (Dmb ht 1674, § 7). Görviksmännen Per Hemmingsson, Per Olofsson och Erik Olofsson hade i olaga tid skjutit fem älgar tillsammans med några inbjudna från Ångermanland och delat köttet mellan sig. De fick vardera plikta med 50 daler silvermynt för varje älg samt vardera 40 daler silvermynt. (Dmb vt 1681, § 1). Per Hemmingssons hemman om 2 och 1/3 tunnland och Jon Erikssons hemman om 1 och ½ tunnland uppbjöds till lösen emot deras sakören på sista tinget, (Dmb ht 1681, § 13). Erik Persson i Stamsele, (Ström), på sina söners vägnar, meddelade att han skulle betala hälften av böterna som Per Hemmingsson och hans jaktkamrater i Görvik blev dömda att betala 1681 för olaga jakt på älg, och sträckte inför rätten Per Hemmingsson handen. Den andra halvan uppbjöds vederbörandes hemman andra gången, (Dmb vt 1682, § 11). Per Hemmingsson i Görvik kärade till sin broder Jon Hemmingsson. De hade brukat faderns hemman ibidem om 2 och 1/3 tunnland tillhopa, men hemmanet kunde inte föda dem båda. Jon kunde inte hävda det och betala utskylderna, och för att hemmanet inte skulle bli öde, ville Per ha tillstånd att få sälja det. Han hade gett Jon 20 riksdaler för sin anpart och utlöst sin syster Sara med 7 riksdaler, men två gamla syskon var inte utlösta. Pål Hansson i Håxås erbjöd sig att köpa hemmanet för 30 daler silvermynt samt betala cirka 23 daler silvermynt för en resterande saköresskuld samt försörja Pers gamla syskon, (Dmb vt 1686, § 7). 1687 dömdes sönerna Per och Olof till Erik Persson i Stamsele, (Ström), att betala hälfen av böterna om totalt 280 daler silvermynt, som utdömdes vid tinget 1682-04-08 att betalas av Görviksbönderna. Redan 1682 hade Erik Persson i Stamsele lovat att betala hälften av böterna, (Dmb vt 1687, § 15). 1689 var Per Hemmingssoni Görvik alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). 1685 besutto Jon Hemmingsson och Per Hemmingsson fadern Hemming Perssons hemman i Görvik om 2 och ½ tunnland. Hemmanet var ej väl hävdat och de blevo utfattiga. Per Hemmingsson sålde sin halvpart till Pål Hansson och Jon Hemmingsson brukade sin halvpart till 1688, och eftersom han inte kunde skaffa någon åbo och byn var sädessvag lämnade han hemmanet, (Dmb vt 1690, § 5). 1696 var Görvik 3 upptaget som 1 och 1/6 tunnland skatte och 1 och 1/6 tunnland krono, (Jb). Hustru Kerstin i Görvik tilltalade grannhustrun Märet Persdotter för det hon förliden sommar kallat henne skvallerkärring, (Dmb ht 1701, § 5). Barn:
  • Hemming Persson, 1668-1748, (Sr, Br), var gift med Karin Jonsdotter, 1680-1750, (Tp), och var senast bonde i familj 765 i Hallen 5. Hemming och Ingel Andersson i familj 398 brukade vardera ½ hem 1695-1696. 1696 var Görvik 3 upptaget som 1 och 1/6 tunnland skatte och 1 och 1/6 tunnland krono; 1702 var brukarna Olof Eriksson i familj 399 och denna Hemming Persson, (Jb). 1700 dömdes Hemming Persson i Görvik att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). 1700 dömde häradsrätten hur Hemming Persson, som var äldsta brodern, skulle lösa ut sina syskon, och han skulle väl sköta sin moder och med all hövlighet henne tillhandagå. Hemming åbodde halva Görvikshemmanet om 1 och 1/4 tunnland, och som han skulle besitta. Modern ägde 1/3 av hemmanet och av de övriga 2/3 ägde Johan Wikman 1/3, Hemming 1/3 och systrarna tillhopa 1/3. Hemming blev skyldig att lösa ut brodern Johan Wikman ur hemmanet, och betala honom 20 daler 12 öre silvermynt, (Dmb ht 1700, § 16).
  • Johan Persson Wikman, 1669-1754, soldat och kronobonde i Fyrås 4, var senast bonde i Berget, Ström, gift 1701-01-13 i Hammerdal med Sara Olofsdotter, 1664-1748, från Ramsele.
  • Per Persson, 1670-1698, (Br), bodde i Görvik.
  • Britta Persdotter, 1683-1771, gift med Måns Högfält, familj 103 i Ede 7.
  • Lisbet Persdotter, 1684-1709, bodde i Berget, Ström.
 • knektFAMILJ 396.
  Jon Hemmingsson, 1644-1702, (C1), från familj 394, var soldat, kronobonde i Fyrås 4 och hemmansägare i Görvik 3. Hans hustru var Kerstin Tagesdotter, 1651-1735, (C1), från familj 199 i Fyrås 1, (Dmb 1713, § 14). 1658-06-21 var Jon Hemmingsson knekt, 14 år gammal, för sin fader Hemming i Görvik under Eskil Trälods kompani i Polen, (Rul). Blivande svärfadern Tage Månsson var samtidigt korpral i Clemens Grubbs kompani i Pommern och Demmin, Tyskland, (Rul). Bilden här intill visar knektarnas klädsel 1683, men redan 1655 hade regementet gula byxor och blå rockar, (Fh). Länsmannen Christian Andersson hade av Welam Persson i Fyrås fått kunskap om att Jöns Jonsson och Jon Hemmingsson i Fyrås fjärdedags pingst troligen hade tjuvskjutit en älg med hjälp av två hundar; Jöns son Jöns Jönsson var inkallad som vittne. De anklagade erkände att de delat på en älg, men att de hade hittat den, (Dmb ht 1674, § 22). Eljest berättas av länsman Christian Andersson, tolvmän Per Rafaelsson, Hemming Björnsson och Sven Olofsson, att köttet var så surt och odugligt att de ej kunde äta det; varför rätten gav honom eden efter, (Dmb ht 1675, § 3). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 7 av dem var från Fyrås: Welam Persson, Jon Hemmingsson, Jöns Jonsson, Måns Eriksson, Hemming Björnsson, Per Olofsson, Olof Olofsson, (Dmb ht 1674, § 2). Jon Hemmingsson kärade till Welam Persson i Fyrås efter de 15 riksdaler, som han har gått i löfte för att betala för sin svärfader, förridaren Tage Månsson, och sedan skulle Welam behålla hemmanet i Fyrås, som består av 2 tunnland; varifrån Welam Persson sig ej heller unddraga kan, ju ha lovat betala bemälte penningar; varför erkänner rätten skäligt det Welam Pehrsson är förpliktad samma penningar 15 riksdaler efter sin lovelse fullgöra och erlägga, och sedan tilträda bemälta hemman, (Dmb ht 1676, § 5). 1683 fanns i Görvik som husfolk Jon Hemmingsson och hustrun, (Mtl). 1686 kunde inte Jon hävda sitt fadershemman om 2 och 1/3 tunnland, och brodern Per ville ha tillstånd att sälja hemmanet för att det inte skulle bli öde, (Dmb vt 1686, § 7). Hemming Perssons hemman i Görvik om 2 och ½ tunnland skatte hade tvenne åbor. Jon Hemmingsson hade år 1688 lämnat sin halva på grund av fattigdom och uppehöll sig med tiggeri. Den andra halvan brukades av Pål Hansson, som inte var mäktig att antaga det och var tilldelad mönsterskrivaren. (Dmb ht 1689, § 10). 1690 fick man veta att år 1685 besutto Jon Hemmingsson och Per Hemmingsson fadern Hemming Perssons hemman i Görvik om 2 och ½ tunnland; hemmanet var ej väl hävdat och de blevo utfattiga; Per Hemmingsson sålde sin halvpart till Pål Hansson och Jon Hemmingsson brukade sin halvpart till 1688, och eftersom han inte kunde skaffa någon åbo och byn var sädessvag lämnade han hemmanet, (Dmb vt 1690). 1691 besvärade Jon sig över sin hustrus syster Brynilla, (Dmb ht 1691, § 10). Jon Hemmingsson överlät sin halvpart av hemmanet Görvik 3 om 2 och ½ tunnland värt 40 riksdaler år 1693 till Pål Hansson i familj 397, (Lfr). En hustru Kerstin i Görvik tilltalade 1701 dess grannhustru Märet Persdotter för det hon förliden sommar hade kallat henne för skvallerkärring, (Dmb ht 1701, § 5). 1703-11-24 överlät Hemming Persson ½ hemmanet i Görvik om 2 och 1/3 tunnland och Hemming Jägare överlät ½ av hemmanet till Olof Eriksson Jägare i familj 399, (Lfr). Svensk soldat 1645-1660. Jon Hemmingsson och makan Kerstin hade 2 söner och 3 döttrar, (Dmb ht 1713, § 14). Barn:
  • Kerstin Jonsdotter, 1666-1728, var hustru i Görvik, men maken är okänd. Hustru Kerstin Jonsdotter i Ede, kvinna om sina 58 år, kärade om hennes föräldrars boende i Görvik. Olof Eriksson blev skyldig att upplåta västra delen av hemmanet till Kerstin och själv besitta den östra delen, (Dmb vt 1723, § 11).
  • Hemming Jonsson Jägare, 1670-1715, soldat från 1700, (Sr), död i Vallen, Ström, var gift 1712 med Kerstin Larsdotter, från Vagled, Frösö.
  • Tage Jonsson, bodde 1713 i Görvik, Hammerdal.
  • Barbro Jonsdotter, 1678-1711, piga i Stockholm. Uppå avlidne Jon Hemmingssons i Görvik änka hustru Kerstin Tagesdotters begäran, hade en dotter Barbro Jonsdotter avlidit i Stockholm för 2 år sedan 33 år gammal, och det var nu fråga om hennes lösa egendom. Makarna Jon och Kerstin hade 2 söner och 3 döttrar, (Dmb ht 1713, § 14).
  • Judith Jonsdotter, 1696-e 1713, bodde i Görvik, Hammerdal.
 • FAMILJ 397.
  Pål Hansson, 1650-1698, från familj 480 i Håxås 1, (Dmb vt 1683, § 14), var gift 1680, (Dmb vt 1685, § 2), med Sara Olofsdotter, 1653-1715, (Tp), som var dotter till Olof Israelsson, 1620-1684, som var hemmansägare i Hallen 5. Pål Hansson i Håxås kärade till sin broder Israel Hansson i Ede om 1 och ½ tunna korn värt 6 daler silvermynt och 1 riksdaler Specie jämväl 8 daler kopparmynt samt 2 riksdaler för en kopparkittel, vilket Israel hade lånat av honom. Israel dömdes att betala totalt femtio daler kopparmynt; deras moder dog för 1 år sedan; Pål hade 4-5 år varit gift hemma, (Dmb vt 1685, § 2). Per Hemmingsson i Görvik kärade till sin broder Jon Hemmingsson. De hade brukat faderns hemman ibidem om 2 och 1/3 tunnland tillhopa, men hemmanet kunde inte föda dem båda. Jon kunde inte hävda det och betala utskylderna, och för att hemmanet inte skulle bli öde, ville Per ha tillstånd att få sälja det. Han hade gett Jon 20 riksdaler för sin anpart och utlöst sin syster Sara med 7 riksdaler, men två gamla syskon var inte utlösta. Pål Hansson i Håxås erbjöd sig att köpa hemmanet för 30 daler silvermynt samt betala cirka 23 daler silvermynt för en resterande saköresskuld samt försörja Pers gamla syskon, (Dmb vt 1686, § 7). Hemming Perssons hemman i Görvik om 2 och ½ tunnland skatte hade tvenne åbor. Jon Hemmingsson hade år 1688 lämnat sin halva på grund av fattigdom och uppehöll sig med tiggeri. Den andra halvan brukades av Pål Hansson, som inte var mäktig att antaga det och var tilldelad mönsterskrivaren. (Dmb ht 1689, § 10). Pål Hansson och Ingel Andersson i familj 398, brukade vardera ½ hem tiden 1692-1694, (Rl). 1689 var Pål Hansson i Görvik om 1 och 1/6 tunnland alldeles oförmögen att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). Pål Hansson, Israel Hansson, hustru Gunilla Hansdotter och hustru Barbro Hansdotter fordrade av brodern Olof Hansson arv efter fadern Hans Israelsson i Håxås. En specifikation på egendomen uppvisades och godkändes av syskonen. Israel var skyldig fadern 3 ½ riksdaler á 6 marker, som skulle delas, samt ett föl, en ko, en kalv, en säng, en kittel, ett ölträ, ett stenfat, 2 träfat och en träbulla. 1 daler silvermynt togs av ett spanskrör (käpp av rotting) till kyrkan, och det övriga delades mellan syskonen, (Dmb vt 1690, § 6). 1695 klagade Hemming Persson på Pål Hanssons bristande skötsel och underhåll under nio år av sin faders halva hemman, Hemming Perssons del som han sålde till Pål 1690, (Dmb ht 1695, § 29). 1697 fanns Pål Hansson som bonde och sexman i Solberg 2, (Dmb ht 1695, § 29 och dmb ht 1697, § 21), och 1703-11-23 övertog han ett hemman i Solberg, ingen säljare fanns, (Lfr). Änkan hustru Sara Olofsdotter i Solberg hade förliden sommar vid trädfällning mistat ett barn om 8-9 år vid sökandet efter bark i skogen, och hennes make hade vid samma tillfälle avlidit av blodsoten, (Dmb ht 1698, § 32). Hustru Sara i Solberg fordrade av svågern Israel Hansson i Ede betalning för 1 ½ tunna korn, som hennes salige man för 20 år sedan köpt i Sollefteå; Israel Hansson blev skyldig att betala skulden, (Dmb vt 1699, § 10). 1706 uppvisades arvsskifte av 23 nov. 1705 hos Pål Hansson i Solberg, (Dmb vt 1706, § 5). Änkan Sara gifte om sig 1700-12-30 med hemmansägaren Per Olofsson, 1660-1714, (Br), i familj 589 i Solberg 2, (C1). Barn:
  • Sara Pålsdotter, 1682-e 1710, (Com), gift 1703-12-28 med Måns Ingemarsson Rönberg, död e 1710, från Lien, Ragunda, som 1704-11-24, (Lfr), var hemmansägare i Solberg 2 , och dragon i Solberg 1705-1708, (Rul).
  • Gunilla Pålsdotter, 1682-1773, familj 400.
  • Olof Pålsson Solfelt, 1691-1742, gift 1717 med Anna Olofsdotter, 1687-1741, från familj 268 i Fyrås 5, var död som soldat i Stockholms skärgård.
  • Karin Pålsdotter, 1693-efter 1705, då hon bodde i Solberg.
 • FAMILJ 398.
  Ingel Andersson, 1668-1742, var gift med Kerstin Persdotter, 1654-1731, från Holme, Ramsele. Ingel och Pål Hansson i familj 397 brukade vardera ½ hem 1692-1694. Ingel var född i Görvik av bonden Anders Knutsson, 1630-1699, från Bölen, Fjällsjö, gift 1658 med Karin Ingelsdotter, 1640-1721, från Backe, Fjällsjö, senast bosatta i Backe 4, Fjällsjö, Y. 1688 krävde Ingel Andersson i Julsjö, Ramsele, av dragon Axel Swan 8 öre silvermynt för att han förlidna vinter hade skjutsat honom över skogen från Julsjö till Görvik, men efter förhandling dömdes Axel att betala Ingel 6 marker kopprmynt, (Dmb ht 1688, § 13). 1691 fanns Ingel i rotelängden för Görvik, och 1696 kärade han till sin granne Hemming Persson, (Dmb vt 1696, § 11). 1694 var Ingel Anderssons kronohemman i Görvik om 1 och 1/6 tunnland illa bebyggt, och han blev tillsagd andra gången att fullgöra sina skyldigheter på fastigheten, (Dmb vt 1694, § 17). 1696 fanns Ingel och hustrun i Görvik, (Com). Hemming Perssons skattehemman i Görvik om 1 och 1/6 tunnland, hälften skatte och hälften krono, hade vid syn brister till ett värde av 28 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 3 år. Hemming och Ingel Andersson brukade vardera halva hemmanet, (Dmb vt 1698, § 39).
  • Anders Ingelsson, 1692-1742, bonde i Lungsjön, Ramsele, gift med Britta Ingelsdotter, 1685-1763, som var från Flyn, Ramsele.
 • FAMILJ 399.
  Olof Eriksson, 1666-1733, (Dmb vt 1686, § 2, och C1), från familj 110 i Ede 8, (Dmb 1686 § 2), var gift 1687 med Märet Persdotter, 1655-1722, (C1), sannolikt från familj 182 i Fagerdal 2, (Dmb ht 1705, § 14), som han hade besovit och med henne avlat barn, begärandes henne äkta när till Märet samtycker, (Dmb vt 1687, § 6). Storböndagsplakatet förbjuder strängeligen slagsmål och dragon Hemming Rumor har på sistlidna tredje storböndagsafton slagit Olof Eriksson i Ede en örfil och sedan hårdragits, varmed han har överträtt bemälda plakat och brutit stor böndagsfreden, som icke ringare kan skattas än julfrid, och sakfälldes han därför till sina fyrtio marker och i lika måtto för en örfil, (Dmb ht 1685, § 9). Olof Eriksson, nu 20 år gammal, hade tillsammans med grannen Per Månssons pojke Johan Torstensson, nu i Lit, under en fisketur på Tannsjön, hittat en död älgkalv vid stranden och något straff kunde i utdömas, (Dmb vt 1686, § 2). 1694 fick Olof Eriksson Jägare plikta med 30 daler silvermynt för att hade upptänt eld på en holme i skogen tillsammans med fadern Erik Olofsson, vilket var förbjudet sedan1690, (Dmb ht 1694. § 12). Olof Eriksson och Hemming Persson i familj 395 brukade vardera ett ½ hem tiden 1697-1699, (Rö). Olof var soldat Jägare mellan 1689-07-13 och 1700-02-03 för Ede, och han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). 1703-11-24 överlät Hemming Persson ½ hemmanet i Görvik om 2 och 1/3 tunnland och Hemming Jonsson Jägare, 1670-1715, i familj 396, och han överlät ½ av hemmanet till Olof Eriksson, (Lfr). Olof fick 1705 fasta på hela hemmanet om 2 och 1/3 tunnland, (A1:26B/600v), och han stod för hela hemmanet om 2 och 1/3 tunnland 1708-1725, (Skattelängder E Ib:10-17 och G IIIa:9a). 1716 stod Olof som sexman, (Dmb vt 1716, § 16). Avskedade föraren Olof Fjällström tilltalade sina grannar i Görvik Olof Eriksson och Per Israelsson för någon beskyllning; vid följande ting fick dom tilltalade göra avbön för denna beskyllning, (Dmb ht 1721, § 4 och vt 1722, § 18). 1723 måste Olof upplåta den västra delen av hemmanet till Kerstin Jonsdotter i familj 396, och själv skulle han besitta den östra delen, (Dmb vt 1723, § 11). Olof uppdrog sitt skattehemman i Görvik om 2 och ½ tunnland, till mågen Anders Persson Kämpe mot sytning, men sonen Per Wikberg, som varit dragon för hemmanet från 1705, klandrade 1729 överlåtelsen och ville överta hemmanet och sytningen, (Dmb vt 1729, § 8). Olof Eriksson med hustru Märet död, döttrarna Lisbet, Märet, Sara gift, son Erik, dragonen Per med hustru Gunilla och deras dotter Märet, (A1:1/312, 1716-1727, Görvik). Olof Eriksson i Görvik var rotebonde för Per Wikberg, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Rul). Arvskiftet efter Olof Eriksson behandlades 1734, (Dmb vt 1734, § 17). Barnen Erik och Märet levde 1727. Barn:
  • Per Olofsson Wikberg, 1690-1770, hemmansägare i familj 400.
  • Sara Olofsdotter, 1692-e 1764, (C:1/256), gift 1722-01-07 med Erik Hemmingsson, 1693-1783, som var hemmansägare och kyrkvärd i familj 336 i Grenås 1.
  • Lisbet Olofsdotter, 1692-1730, gift 1726 med Anders Persson Kämpe, 1690-1761, från familj 965 i Sikås 6, senast hemmansägare i Gärde, Ström.
  • Märet Olofsdotter, 1692-e 1759, piga i Görvik. Märet Olofsdotter hade som förmyndare Per Jönsson i Ede, nu död, och det var fråga om hon hade fått ut tillräckligt mycket av sitt arv. Vid vite av fem daler silvermynt skulle Per Persson och Per Pålsson i Görvik vid nästa ting redogöra för arvsdelningen, (Dmb ht 1759, sid 121).
 • FAMILJ 400.
  Per Olofsson, 1690-1770, (Br), från familj 399, gift med Gunilla Pålsdotter, 1682-1773, (änka, Tp), från familj 397. Per fick 1711 böta 2 daler för otidigt sänglag, (Kyr). Per var hemmansägare på hemmanet Görvik 3, efter att ha varit soldat Wikberg 1705-1734 i Görvik, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Per hade lyckats överleva den stora fjällkatastrofen nyåret 1718/1719 i Jämtlandsfjällen, men var sjuk hemma, (Rul). Olof Eriksson uppdrog sitt skattehemman i Görvik om 2 och ½ tunnland, dragonhåll nr 67, till mågen Anders Persson Kämpe mot sytning, men sonen Per Olofsson Wikberg, som varit dragon för hemmanet från 1705, klandrade överlåtelsen och ville överta hemmanet och sytningen, (Dmb vt 1729, § 8). 1743-11-15 överlät Per Olofsson Görvik 3 om 2 1/3 tunnland till svärsonen Göran Persson, (Lfr). Per Olofssons båda mågar Per Persson och Per Pålsson delade på hans hemman i Görvik, och rätten godkände Per Olofssons krav på ett större födoråd, (Dmb vt 1760, sid 152). 1767-11-21 överlät Per Olofsson ett ½ hem av Görvik 3 om 2 och 1/3 tunnland till mågen Per Persson Hallbäck, 1712-1794 i familj 402, (Lfr). Olof Jonsson i Ede, Per Olofsson och Israel Persson i Görvik hade skjutit en björn och de tillerkändes vardera fyra daler silvermynt i skottpengar, (Dmb ht 1757, § 16). Barn:
  • Märet Persdotter, 1710-1791, gift 1734-03-25 med Lars Persson Pärlström, 1714-1735, som var soldat i Grenås, Hammerdal, och Märet var omgift 1736-10-03 med Per Persson Hallbäck i familj 402.
  • Sara Persdotter, 1713-1798, gift 1739 med Göran Persson, 1707-1771, (Br), från Stamsele, Ström, som 1743-11-15 övertog Görvik 3 om 2 och 1/3 tunnland av sin svärfader, (Lfr). 1743-11-15 överlät Göran Persson ett torp i Ottsjön till sin svåger Per Persson Hallbäck, (Lfr). 1756-11-19 överlät Göran Persson Görvik 3 om 2 1/3 tunnland - härav ½ hem - till svågern Per Pålsson och Ingeborg Persdotter i familj 401, (Lfr). 1767 bor makarna Göran Persson och Sara Persdotter i Prästgården, Hammerdal. De ägde endast lös egendom och några små torphus och var barnlösa, (Dmb vt 1767, sid 326). Sara blev omgift 1781 med änklingen Jon Persson, 1708-1788, familj 151 i Ede 11. Sara Persdotter i Ede hade tillsammans med sin avlidna make Göran Persson köpt ett torpställe under Åsen 4 för 6 riksdaler specie av nybyggaren Zakris Nilsson i Yxskaftkälen, som skulle få brukas och besittas under deras livstid, (Dmb vt 1784, sid 90).
  • Ingeborg Persdotter, 1718-1795, gift med Per Pålsson Byström i familj 401 nedan.
 • FAMILJ 401.
  Per Pålsson, 1724-1773, (Br), med ännu okända anor, gift med Ingeborg Persdotter, 1718-1795, från familj 400, övertog 1756-11-19 av svågern Göran Persson ett ½ hem av Görvik 3 om 2 och 1/3 tunnland, (Lfr). Han var soldat Byström mellan 1749-05-31 och 1756-07-20 i Åsen, och han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). 1758 stämde Per Pålsson i Görvik sin svåger Per Persson i samma by om någon hästhandel. Dom förlikades genom att Per Pålsson fick två daler silvermynt, samt skulle Per Persson sköta Per Olofsson och Gunilla Pålsdotter så länge dom levde, (Dmb vt 1758, sid 7). 1759 dömdes Per Pålssons dragon Anders Byfeldt till 12 dagars fängelse på vatten och bröd uti Frösö fånghus för sabbatsbrott, slagsmål med Per Pålsson samt visad vanvördnad mot denne, (Dmb vt 1759, § 45). Per Pålssons bomärke finns här, (Dmb ht 1764, sid 170). 1774-03-11 överlät makan Ingeborg Persdotter ½ skattehemmanet om 1 och 1/6 tunnland till Per Persson, vars hustru hette Märet Persdotter, (Lfr). 1780-04-16 hade penningar betalats på delningen hos Per Pålsson i Görvik, (Kyr). 1783-09-25 hölls syn på skattehemmanet Görvik 3 om 1 och 1/6 tunnland, när änkan Ingeborg Persdotter ville överlåta hemmanet till barnen Per och Anna. Hemmanet och dess fäbodar är beskrivet och värderades till 60 riksdaler specie, (Dmb vt 1784, sid 83). Barn:
  • Per Persson, 1756-1808, gift med Lisbet Olofsdotter, familj 94 i Ede 6. 1784-01-21 överlät Per Persson, som var bonde i Jonsgård, Ede 6, hemmanet Görvik om 2 och 1/3 tunnland till sin enda syster Anna Persdotter, (Dmb vt 1784, sid 92). Bonden Måns Persson i Ede, torparen Per Andersson, drängen Hemming Persson, Israel Andersson och Per Persson dömdes att vardera böta 10 daler silvermynt för olaga älgjakt, (Dmb ht 1784, sid 125).
  • Anna Persdotter, 1759-1808, gift 1786-02-26 med Lars Hemmingsson, 1765-1825, hemmansägare i familj 114 i Ede 8. Lars Hemmingssons skattehemman i Görvik 3 om 1 och 1/6 tunnland var 1809-10-02 värderat till 333 riksdaler 16 skilling banco, när han genom klyvning i två lika delar av hemmanet, och genom lottning överlät hemmanet till sönerna Erik och Hemming Larsson, vilka skulle lösa ut sina syskon, (Dmb ht 1810, sid 550).
 • FAMILJ 402.
  Per Persson, 1712-1794, var soldat Hallbäck 1731-1752 i Görvik, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Han var gift 1736-10-03 med änkan Märet Persdotter, 1710-1791, från familj 400, och övertog 1767-11-21 av svärfadern Per Wikberg ett ½ hem av Görvik 3 om 2 och 1/3 tunnland, (Lfr). 1743 överlät Göran Persson ett torp i Ottsjön till sin svåger Per Persson Hallbäck, (Lfr). 1758 stämde Per Pålsson i Görvik sin svåger Per Persson i samma by om någon hästhandel. Dom förlikades genom att Per Pålsson fick två daler silvermynt, samt skulle Per Persson sköta Per Olofsson och Gunilla Pålsdotter så länge dom levde, (Dmb vt 1758, sid 7). Hustrun Märet Persdotter i Görvik fick böta 10 daler silvermynt för olaga brännvinsförsäljning, (Dmb vt 1766, sid 276). 1774-03-11 överlät svägerskan Ingeborg Persdotter ½ skattehemmanet om 1 och 1/6 tunnland till Per Persson och hustrun Märet Persdotter, (Lfr). Per Perssons bomärke finns här, (Dmb ht 1764, sid 170). 1774-12-13 överlät Per Persson och hustrun Märet Persdotter ett torp under Görvik 3 till Per Åsman och Gölin Larsdotter, (Lfr). (Per född 1712-03-30 finns inte hos föräldrarna, dragon Per Tvilling död 1718 och hustrun Anna död 1716 i Sikås 5; där finns endast sonen dragon Jöns Modig, A1:1/281). 1773-09-11 hölls laga syn och värdering av hemmanet Görvik 3, som till hälften omfattade 1 och 1/6 tunnland, till hälften krono och till hälften skatte, och som var hustrun Märet Persdotter arvejord, och som brukades av maken Per Persson. Alla barnen är noterade, hemmanet var beskrivit, och det värderades till 220 daler silvermynt, (Dmb vt 1774, sid 113). Barn:
  • Gunilla Persdotter, 1737-1817, gift 1770-01-07 med Mårten Mårtensson Sik, 1743-1812, från Sikås 10, bonde i Mårtengården, familj 1009 i Sikås 10.
  • Per Persson Wikstedt, 1739-1814, hemmansägare i Östgården, Görvik, se familj 403.
  • Lars Persson, 1744-1818, gift 1785-01-06 med Märet Olofsdotter, 1752-1832, från familj 363 i Grenås 3, hemmansägare i Grenås 3. Bröderna Olof och Lars Persson i Görvik fick böta tillhopa 100 daler silvermynt eller 33 riksdaler 16 skilling specie för olaga älgjakt, (Dmb ht 1783, sid 385). 1818-03-31 hölls bouppteckning i Grenås efter avlidne bonden och inhysemannen Lars Persson, FII:3 (1807-1819), sid 417.
  • Anna Persdotter, 1746-1816, gift 1774 med Olof Jonsson, 1740-1815, nybyggare, bonde och kyrkvärd i Borgvattnet, Borgsjö 3, Z.
  • Marget Persdotter, 1748-1830, gift 1779-04-05 med Olof Pålsson Blomin, 1754-1813, från familj 525 i Lorås 1, som var soldat i Fyrås. Makarna var sannolikt barnlösa.
  • Olof Persson, 1751-1840, Hallbäck-Ola, gift 1786-01-08 med Anna Svensdotter, 1760-1810, från familj 928 i Sikås 2, och han var torpare i Görvik 3. Bröderna Olof och Lars Persson i Görvik fick böta tillhopa 100 daler silvermynt eller 33 riksdaler 16 skilling specie för olaga älgjakt, (Dmb ht 1783, sid 385). 1788-05-07 hade Per Åsman sålt sitt torp i Görvik, hustruns arvejord, till Olof Persson för 40 riksdaler specie, (Dmb ht 1788, sid 294). 1820-10-20 sålde Olof Persson sitt skattetorp i Görvik till sin äldste son Per Olofsson, 1793-1886, emot lösen av sammanlagt 170 riksdaler till brodern Sven och sina fyra systrar samt födoråd till säljarna, (Dmb vt 1820, sid 108). Några barn:
   • Gölin Olofsdotter, 1800-1891, gift med Erik Hemmingsson, familj 154 i Ede 11.
   • Sven Olofsson, 1802-1872, gift 1829-04-20 med Gölin Persdotter, 1805-1894, torpardotter från Ede, torpare i familj 1029 i Moviken, Mo, Hammerdal.
  • Kerstin Persdotter, 1754-1832, gift 1780-01-09 med Pål Olofsson Högfält, 1755-1841, från Håxås, som var torpare i Böle, Fyrås. 1789-09-14 sålde Petter Blomin sitt torp i Böle, Fyrås, som låg under hemmanet Fyrås 2, till dragon Pål Högfeldt för en köpesumma av 66 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1789, sid 406). 1833-12-28 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Kerstin Persdotter i Fyrås, FII:6, 1830-1834, sid 749.
  Märet Persdotter, 1710-1791, var gift första gången 1734-03-25 med Lars Persson Pärlström, 1714-1735, från familj 361 i Grenås 3, som var soldat i Sikås, Hammerdal.
  • Dottern Gölin Larsdotter, 1734-1819, var hustru till Per Eriksson Åsman, 1735-1821, från familj 270 i Fyrås 5, soldat och korpral Åsman 1756-1789 i Åsen, Hammerdal, fick avsked med underhåll, sjuklig, (Sr), senast torpare och gratialist i Görvik 3. 1774-12-13 överlät Per Persson Hallbäck och hustrun Märet Persdotter ett torp under Görvik 3 till Per Åsman och Gölin ?Persdotter, (Lfr). 1822-04-06 hölls bouppteckning i Görvik efter den avlidna torparen och gratialisten Per Åsman, FII:4, 1820-1824, sid 513.
 • FAMILJ 403.
  Per Persson, 1739-1814, från familj 402, var soldat Wikstedt i Görvik 1757-1777, då han fick avsked för hemmansbruk, skada, förlorat vänster öga, (Sr). Per stod som hemmansägare av Östgården, Görvik 3:25, och han var gift 1778-11-01, (Kyr), med Kerstin Jonsdotter, 1745-1824, sannolikt född i Handog, Lit, Z, som dotter till nybyggaren Jonas Eriksson Springfelt och Anna Olofsdotter i Borgsjö, Borgvattnet. Två av hennes bröder var dopvittnen 1780, (C:2/sid 3v). 1808-10-17 överlät Per Persson från nästa vår sitt skattehemman i Görvik om 1 och 1/6 till enda sonen Per Persson mot en köpesumma av 133 och 1/3 riksdaler och mot födoråd och utlösen av sina systrar, (Dmb ht 1808, sid 219). Barn:
  • Märet Persdotter, 1777-1846, gift 1805 med Anders Pålsson, 1770-1833, från Ottsjön, som var hemmansägare i Västerottsjön, Föllinge, (Dmb ht 1808, sid 219).
  • Anna Persdotter, 1780-1858, gift 1808 med Anders Olofsson Blix, 1779-1861, som var hemmansägare i familj 169 i Fagerdal 1, (Dmb ht 1808, sid 219).
  • Per Persson, 1782-1865, hemmansägare i familj 404.
 • FAMILJ 404.
  Per Persson, 1782-1865, från familj 403, var hemmansägare i Östgården, Görvik, gift 1806-04-07 med Cecilia Eriksdotter, 1779-1873, från familj 859 i nybygget Raftsjöhöjden. Elias Persson och Per Persson, båda i Görik, hade med slagjärn fångat två björnar, och de tilldömdes skottpengar om 2 riksdaler 32 skilling banco. De avskurna öronen uppvisades för rätten, (Dmb vt 1807 sid 89). 1808-10-17 överlät Per Persson från nästa vår sitt skattehemman i Görvik om 1 och 1/6 till enda sonen Per Persson mot en köpesumma av 133 och 1/3 riksdaler och mot födoråd och utlösen av sina systrar, (Dmb ht 1808, sid 219). 1842-11-14 överlät Per Persson och hustrun Cecilia Eriksdotter hemmanet Görvik 3 om 1 och 1/6 tunnland - ett halvt hem vardera - till sönerna Per Persson och Erik Persson, (Lfr). 1842-04-11 hölls arvsdelning hos bonden Per Persson i Görvik emellan tre barn, FII:8 (1840-1844), sid 990. 1851 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Israel Persson, 2. Israel Andersson, 3. Elias Eliasson, 4. Olof Danielsson, 5. Erik Larsson, 6. Per Persson, 8. Anders Eriksson och 9. Måns Persson, alla byamän i Görvik, 50 års avverkningsrätt till all tallskog inom skifteslaget mot en köpeskilling av 12000 kronor riksdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Bouppteckning för Per Persson, F II/11, 1860-1869, sid 345. Barn:
  • Per Persson, 1807-1893, hemmansägare i familj 407.
  • Märet Persdotter, 1810-1874, gift 1833 med Olof Olofsson, 1809-1896, från Borgsjö, som var hemmansägare i Borgsjö 3, Borgvattnet.
  • Erik Persson, 1822-1898, hemmansägare i familj 408.
 • FAMILJ 405.
  Hemming Larsson, 1793-1874, från familj 114 i Ede 8, var gift 1820-04-23 med Britta Persdotter, 1792-1879, från familj 604 i Solberg 3. Lars Hemmingssons skattehemman i Görvik 3 om 1 och 1/6 tunnland var 1809-10-02 värderat till 333 riksdaler 16 skilling banco, när han genom klyvning i två lika delar av hemmanet, och genom lottning överlät hemmanet till sönerna Erik och Hemming Larsson, vilka skulle lösa ut sina syskon, (Dmb ht 1810, sid 550). Hemming stod som hemmansägare i Utat, Görvik 3. 1820-11-20 sålde Hemming Larsson i Görvik och hustrun Britta Persdotter sin halva av skattehemmanet Solberg 3 om 2/3 tunnland till bonden och svågern Erik Eriksson och hustrun Margeta Persdotter emot en köpeskilling av 622 riksdaler 10 skilling banco, varav hälften av summa skulle betalas till Hemming Nording i Lorås såsom dennes hustrus utlösen ut hemmanet (Dmb vt 1821, sid 216). 1848-02-18 överlät Hemming Larsson hemmanet Görvik 3 om 7/12 tunnland till dottern Beata Hemmingsdotter, (Lfr). 1845-05-02 hölls arvsdelning hos bonden Hemming Larsson i Görvik, FII:9, 1845-1849, sid 1065. Barn:
  • Beata Hemmingsdotter, 1822-1890, gift i familj 409 i Görvik 3.
 • FAMILJ 406.
  Erik Larsson, 1795-1866, från familj 114 i Ede 8, var gift 1816-04-15 med Märet Svensdotter, 1790-1862, från familj 643 i Åsen 1. Lars Hemmingssons skattehemman i Görvik 3 om 1 och 1/6 tunnland var 1809-10-02 värderat till 333 riksdaler 16 skilling banco, när han genom klyvning i två lika delar av hemmanet, och genom lottning överlät hemmanet till sönerna Erik och Hemming Larsson, vilka skulle lösa ut sina syskon, (Dmb ht 1810, sid 550). Erik var hemmansägare i Östat, Görvik 3:31, som han byggde 1819, (SGG). 1851 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Israel Persson, 2. Israel Andersson, 3. Elias Eliasson, 4. Olof Danielsson, 5. Erik Larsson, 6. Per Persson, 8. Anders Eriksson och 9. Måns Persson, alla byamän i Görvik, 50 års avverkningsrätt till all tallskog inom skifteslaget mot en köpeskilling av 12000 kronor riksdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Bouppteckning för Erik Larsson, F II/11, 1860-1869, sid 416. Bouppteckning för Märet Svensdotter, F II/11, 1860-1869, sid 150. Barn:
  • Sven Eriksson, 1819-1893, dräng i Görvik, Hammerdal. Bouppteckning för Sven Eriksson, F II/16, 1890-1894, sid 523.
  • Anna Beata Eriksdotter, 1819-1906, gift 1851 med Gustav Olofsson, som var hemmansägare i familj 646 i Åsen 1. Bouppteckning för Anna Beata Eriksdotter, F II/21, 1906-1907, sid 273.
  • Lars Eriksson, 1824-1908, gift 1855 med Anna Jonsdotter, 1831-1900, från familj 75 i Ede 4, stod som hemmansägare i Görvik 3. Makarna samt deras barn finns på bild nr SPa2337, Jamtli bildarkiv. Bouppteckning för Anna Jonsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 75.
 • FAMILJ 407.
  Per Persson, 1807-1893, från familj 404, gift 1830-04-12 med Dordie Eliasdotter, 1810-1898, från familj 390 i Görvik 2, övertog 1842-11-14 av föräldrarna hemmanet Görvik 3 om 1 och 1/6 tunnland, härav ett ½ hem, (Lfr). Per var hemmansägare och barnalärare i Östgården, Görvik 3, och 1859 delade han Östgården i 2 delar, (SGG). Bouppteckning för Per Persson, F II/16, 1890-1894, sid 511. Bouppteckning för Dordie Eliasdotter, F II/18, 1898-1900, sid 587. Barn:
  • Cecilia Persdotter, 1830-1902, erhöll den ena delen vid delningen av hemmanet 1859. Hon var gift 1854 med Hemming Olofsson, 1826-1909, från familj 367 i Grenås 3, som delade hemmanet i två delar, varvid den ena 1895 tillföll mågen Nils Eriksson, 1853-1936, gift med Gunilla Hemmingsdotter, 1855-1922, (SGG). Bouppteckning för Cecilia Persdotter, F II/19, 1901-1903, sid 442.
  • Anna Persdotter, 1846-1910, gift 1871 med Anders Persson, 1843-1922, från familj 168 i Fagerdal 1, som var hemmansägare i Görvik 3.
 • FAMILJ 408.
  Erik Persson, 1822-1898, från familj 404, gift 1848-04-09 med Anna Eriksdotter, 1825-1904, från familj 416 i Gåxsjö 1, övertog 1842-11-14 av föräldrarna hemmanet Görvik 3 om 1 och 1/6 tunnland, härav ett ½ hem, (Lfr), och han var hemmansägare och kyrkvärd i Oppat, Görvik 3. 1894 öppnade de en affärsfilial i det befintliga bostadshuset, (Hk). Foto av Erik Persson och sönerna Per Eriksson och Erik Björk, (Hk 2002). Bouppteckning för Erik Persson, F II/18, 1898-1900, sid 243, änkan och två söner var arvtagare. Bouppteckning för Anna Eriksdotter, F II/20, 1904-1905, sid 85. Barn:
  • Per Eriksson, 1849-1922, gift 1893 med Siri Jonsdotter, 1863-e 1941, från Horg, Norge, och han var hemmansägare i Oppat, Görvik 3:35.
  • Erik Björk, 1857-e 1941, gift 1884 med Lucia Jonsdotter, 1855-1912, från familj 392 i Görvik 2, lärare i Östersund och Stugubyn, Stugun.
 • FAMILJ 409.
  Olof Danielsson, 1821-1907, som har sin far i familj 74 i Ede 3, och sin mor i familj 114 i Ede 8, var gift 1843-02-28 med Beata Hemmingsdotter, 1822-1890, från familj 405 i Utat, Görvik 3, och han var hemmansägare i Görvik 3. 1848-02-18 överlät svärfadern Görvik 3 om 7/12 tunnland till Beata Hemmingsdotter, (Lfr). 1851 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Israel Persson, 2. Israel Andersson, 3. Elias Eliasson, 4. Olof Danielsson, 5. Erik Larsson, 6. Per Persson, 8. Anders Eriksson och 9. Måns Persson, alla byamän i Görvik, 50 års avverkningsrätt till all tallskog inom skifteslaget mot en köpeskilling av 12000 kronor riksdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Makarna finns på ett gammalt foto, bild nr: 94X298:5, Jamtli bildarkiv. Bouppteckning för Olof Danielsson, F II/21, 1906-1907, sid 316. Barn:
  • Hemming Olofsson, 1843-1929, gift 1869 med Lisa Larsdotter, 1848-1940, från familj 62 i Ede 3, var hemmansägare i Görvik 3.
  • Daniel Olofsson, 1844-1909, hemmansägare i Fagerland, Häggenås, gift 1873 med Anna Persdotter, 1853-e 1935, från familj 106 i Ede 7.
  • Per Olofsson, 1846-1935, gift 1871 med Anna Hansdotter, 1847-1935, var hemmansägare i familj 436 i Gåxsjö 2. Tre åttioåringar i Gåxsjö, Olof Eriksson, Erik Persson och Per Olofsson, bild nr Han5, Jamtli bildarkiv.
  • Olof Olofsson, 1846-1919, gift 1874 med Anna Greta Larsdotter, 1853-1917, från familj 62 i Ede 3, var hemmansägare i Görvik 3.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1848-1922, gift 1870 med Jonas Persson Wik, 1845-1919, i familj 846 i Lomåsen, hemmansägare i Kakuåsen 1.
  • Jonas Olofsson, 1852-1922, gift 1880 med Marget Andersdotter, 1858-1926, från Länglingen, var hemmansägare i Länglingen 1.
  • Lars Olofsson, 1859-1940, gift 1887 med Britta Johansdotter, 1861-e 1941, från Skallsjön, Borgvattnet, var senast hemmansägare i Görvik 3:19.
Bar
 • Strömnäs: 
  Strömnäs gård vid Görvik leder sitt ursprung tillbaka till 1850-talet, då den vid laga skifte utbröts för bondedottern Beata Israelsdotter och hennes make Anders Eriksson under beteckningen Görvik 1, omfattande en areal av något över 1000 hektar. Hon utflyttade efter laga skiftet från Görvik till Strömsnäs och uppförde gårdens första boningshus. Tidigare hade en fäbodvall varit anlagd på platsen. Gården försåldes sedermera till hennes broder Per Israelsson. Denne försålde i sin tur fastigheten till Wifstavarfs AB. Första brukare av Strömnäs för nämnda bolags räkning blev Sven Olofsson från Grenås. 1881 övertogs gårdens skötsel av Elias Brännholm, som anställdes i bolagets tjänst i samband med anläggandet av Strömnäskanalen mellan Hundvågen och Nordåsvattnet. I samband med detta kanalbygge uppfördes av Wifstavarf nuvarande åbyggnader, vilka förutom tvenne huvudbyggnader, ladugård och magasin, även omfattade vattensåg, kvarn och smedja. 1882 övertogs jordbruket av Elias Brännholm och efter dennes frånfälle 1898 av makan Kerstin Brännholm och efter hennes död 1936 av barnen Erik och Greta Brännholm. På gården har gjorts rika fynd av stenåldersredskap av en ålderdomlig och av vetenskapen ännu ofullständigt klassificerad typ, ägare Wifstavarf AB. (SGG).
  I Hammerdalskrönikan 2009, Pelle Karlsson - min pappa, finns en lång och intressant berättelse om bland annat de 20-tal torp som fanns vid Görvik, men som tillhörde Ede by.
 • FAMILJ 1098.
  Anders Eriksson, 1817-1882, från familj 1077 i Prästbordet, Mo, gift 1850 med Beata Israelsdotter, 1832-1908, från familj 381 i Görvik 1, var hemmansägare i Strömnäs, Görvik. 1850-04-11 överlät Israel Persson och Sara Larsdotter Görvik 1 om ½ tunnland till Anders Eriksson och Beata Israelsdotter, (Lfr). Makarna hade sonen Israel 1852-1869. Beata flyttade 1887 som änka till Långkälen, Häggenås. 1851 köpte P. J. Heffner i Sundsvall av: 1. Israel Persson, 2. Israel Andersson, 3. Elias Eliasson, 4. Olof Danielsson, 5. Erik Larsson, 6. Per Persson, 8. Anders Eriksson och 9. Måns Persson, alla byamän i Görvik, 50 års avverkningsrätt till all tallskog inom skifteslaget mot en köpeskilling av 12000 kronor riksdaler riksmynt, (Hk 1961/35). Bouppteckning för Anders Eriksson, F II/14, 1880-1884, sid 364, inga efterlevande barn.
 • FAMILJ 1099.
  Elias Brännholm, 1851-1898, från familj 262 i Fyrås 4, gift 1882-07-07 med Kerstin Olofsdotter, 1855-1936, från familj 539 i Lorås 2, var faktor i Görvik. Bouppteckning för Elias Brännholm, F II/18, 1898-1900, sid 290, makan och 6 barn var arvtagare. Några barn:
  • Erik Brännholm, 1888-1948, arrendator i Strömnäs, Görvik.
  • Greta Brännholm, 1895-1982, arrendator i Strömnäs, Görvik.
  • Axel Brännholm, 1897- e 1927, forsmästare i Strömnäs, Görvik.
Strömnäs
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.