Gisselås by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman32 familjer i Gisselås 1 och 2 från 1600-talet till början av 1900-talet samt det senare Rönningen, som ligger mellan Fagerdal och Gisselås. Soldater, torpare och arbetare finns inte med, eftersom det skulle bli för många familjer att presentera.
  Gisselås kommer möjligen av det gamla personnamnet Gissle. Ett hemman i Fagerdal och ett i Gisselås betalade omkring 1550 skinnskatt till kungen av Danmark, (Hk).

  Gisselås 1: 
 • Per Sjulsson 1571FAMILJ 301.
  Per Sjulsson, var död efter 1571 i Gisselås, som hemmansägare. Per Sjulsson i Gisselås var nämndeman och en av deltagarna på Rödön år 1569 som representant för den norra fjärdingen, då man bedyrade sin trohet till kung Johan III och dennes son Sigismund, (JHH:II:134). Sannolikt var han också identisk med den Per som fanns i 1566 och 1568 års tiondelängder i Gisselås. År 1571 fanns han som nämndeman i Hammerdals tingslag och använde det bomärke som finns till höger, (HG). Det är nog sannolikt sonen Sjul som tar över den stora gården i Gisselås, där man 1600 betalade hela 1 tunna i tionde.
  • Sjul Persson, 1550-1632, hemmansägare i familj 302.
 • FAMILJ 302.
  Sjul Persson, 1550-1632, (Br), från familj 301, var hemmansägare i Gisselås och han var troligen son i gården, (PJ). Sjul köpte 1588 en jordlott Wollden (Vallen) av Hammerdals kyrka för att det skall kunna byggas en ny kyrka; den gamla kyrkan hade nämligen brunnit ner; en värderingsnämnd på sex personer: Sjul Persson i Gisselås, Lars Jonsson i Sikås, Kristoffer på Åsen, Lars Jonsson i Håxås, Erik Svensson i Ede, Jon Sjulsson i Viken med lagmannen Nils Botulfsson i spetsen hade värderat nämnda Vallen till 5 ½ daler; originalhandlingen är från 1588-02-23, (Hk 1988/28). 1600 betalade Sjul 1 tunna i tionde; bara Lars Persson i Bye betalade lika mycket detta år, (Ti). 1613 kunde han så 5 tunnor på gården i Gisselås och 2 tunnor i Åsen, (Rmj). Sewerin Philipsson i Liden, Retzell (Resele) socken, klagade efter sin mödernejord i Gengsås och Backe som Kerstin änka, (Åsen 7), brukade och åbor. Upplästes ett köpebrev daterat 1603-02-12 av innehåll att Sjul i Gisselås, denne Sewerins morfar, hade köpt samma Gengsås och Backe för 40 riksdaler (1613 stod Per Andersson och Jon Eriksson för Åsen 7). Resol.jämväl klagade Anders Matsson efter den andra halva gården som änkan och besitter. Bevises att änkans man Jon Larsson på Åsen hade givit i avgång 16 riksdaler och i böxel 6 riksdaler. Resol. Kerstin som oskyld, avstår gården, och bekom 16 riksdaler, (Dmb ht 1647, § 5). Sjul var gift med en dotter, (namnlös), död efter 1628, till kyrkoherde Jon Eriksson Sparf i Hammerdal, (Hm). Barn:
  • Jon Sjulsson, 1580-1636, bygslade 1619 hemmanet om 4 tunnor, (Byg), var nämndeman 1625 och död 1636, (Sak). Jon var gift med Susanna Eriksdotter, 1600-1660, (Br), dotter till Ericus Gudmundi, 1570-1629, kyrkoherde i Ramsele. Änkan Susanna gifte om sig med Måns Hemmingsson i familj 303, (Mtl). Barn:
   • Ingrid Jonsdotter, 1630-1698, (Br och Tp), blev gift med hemmansägaren Olof Svensson, 1630-1712, i familj 448 i Skarpås, (Dmb ht 1699, § 21).
   • Erik Jonsson, husfolk 1673 i Gisselås om 2 och 1/12 tunnland, fanns 1674 i kyr, var bonde jämte svågern Per Hansson, (Dmb ht 1699, § 21).
   • Ingeborg Jonsdotter, 1634-1709, var husfolk 1688 i Gisselås, och död 1709 som hustru i Gisselås. Var gift med Per Hansson, som var bonde 1674 i Gisselås, men som på grund av fattigdom begav sig till Norge med hustru och barn, där han dog omkring 1681, då Ingeborg återvände till Gisselås, (Dmb ht 1699, § 21).
    • Dottern Susanna Persdotter, 1681-1754, var gift med dragonen Per Larsson Hällman, 1665-1704, från Ramsele, (Sr). Hällman blev 1699 ägare av hustruns bördeshemman i Gisselås, (Dmb ht 1700, § 31).
  • Erik Sjulsson, år 1600 och 1607 erlade han sitt tionde i Åsen 7.
  • Namnlös dotter. Sewerin Philipsson i Liden, Retzell s. klagar efter sin mödernejord i Gengsås och Backe som Kerstin änka brukar och åbor. Upplästes ett köpebrev daterat 12 februari 1603 dess innehåll att Sjul i Gisselås, denne Sewerins morfar, hade köpt samma Gengsås och Backe för 40 riksdaler. Resol. item klagar Anders Matsson efter den andra halva gården som änkan och besitter. Bevises att änkans man Jon Larsson på Åsen hade givit i avgång 16 riksdaler och i böxel 6 riksdaler. Resol. Kerstin som oskyld, avstår gården, och bekommer 16 riksdaler. (Dmb ht 1647, § 5). Sewerin Philipsson var bosatt i Forsås, Ådals-Lidens socken och var bl. a. socknens förste gästgivare. Kanske var han gift med Sara (?). Äldste sonen Filips förstfödda dotter döptes enligt Resele C:1 till Sara år 1695.
 • FAMILJ 303.
  Måns Hemmingsson, 1610-1682, (Rö), anorna ännu obekanta, bygslade detta hemman i Gisselås 1636 efter Susanna Eriksdotter i familj 302, (Byg). Måns ersatte Jon Sjulsson 1639, (Jb). 1645 befriades Måns Hemmingsson och Anders Matsson, båda i Gisselås, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Måns Hemmingssons signetavtryckMåns Hemmingsson var en av de tolv nämndemän från tingslaget, som bekräftade freden i Brömsebro 1645; hans signetavtryck finns till höger, (JF). 1647, 1650, 1651, 1658 och 1666 var han nämndeman i tingslaget, (Dmb). Den 19 april 1660 upprättade bönderna Erik Palle i Fagerdal och Måns Gill i Gisselås arrendekontrakt att få begagna en kronoskog (det blivande Yxskaftkälen) till betesland i 50 år emot ett årligt arrende av 25 daler silvermynt, (Hk 1976). Måns Hemmingsson fanns 1681 på detta hemman i Gisselås tillsammans med Olof Hök, hemmansägare i familj 304, (Rö). Barn:
  • Susanna Månsdotter, 1649-1715, gift med Olof Persson, 1643-1724, som var hemmansägare i familj 555 i Lorås 4.
  • Karin Månsdotter, 1650-1723, bodde också i Lorås.
 • FAMILJ 304.
  Olof Persson, 1650-1706, (C1), soldat Hök, bondson från familj 521 i Lorås 1, (Lits dmb vt 1682, § 3), fanns 1681 på halva hemmanet tillsammans med Måns Hemmingsson i familj 303, (Rö), men Olof betalade tiondet redan 1679, (Ti). 1683 och 1689 brukade han halva hemmanet tillsammans med Måns Hansson i familj 306. Per Larsson och Anders Matsson i Fagerdal och Pål Andersson och Olof Persson i Gisselås anklagades för försummelse att skicka en soldat förlidna vår, och de fick plikta vardera 3 marker för tredsko, (Dmb ht 1685, § 5). 1689 var Olof Persson och Måns Hansson i Gisselås om 4 och 1/6 tunnland alldeles oförmögna att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). Olof Matsson uppbjöd andra gången Olof Perssons hemman i Gisselås om 2 och 1/12 tunnland köpt för 66 daler silvermynt, (Dmb ht 1698, § 20). Olof Matsson beviljades fasta på Gisselåshemmanet köpt av Olof Persson i Lorås, (Dmb ht 1700, § 35:3). Olof Höks maka var Ingeborg Persdotter, 1666-1754, (Br), gifta 1701-12-28, (Kyr), som var dotter till Per Nilsson, 1635-1704, i familj 182 i Fagerdal 2, (Dmb ht 1702, § 27). Olof Hök och Ingeborg var barnlösa, och arvingarna var Olof Eriksson Jägare i Görvik, och dragon Olof Morman på deras hustrurs vägnar samt svägerskorna Barbro och Karin Persdotter, (Dmb ht 1705, § 14). 1682 fick man veta att Olof Persson var broder till Sven Persson i Lorås 1, (Lits dmb vt 1682, § 3). Änkan Ingeborg Persdotter var omgift 1706-07-01 med Jon Olofsson Pärlström i familj 307.
 • FAMILJ 305.
  Olof Matsson, 1661-1722, (C1), från familj 161 i Fagerdal 1, var gift 1694-04-27, (Kyr), med Britta Olofsdotter, 1670-1712, (Tp), som möjligen var från familj 555 i Lorås 4. 1697 var Olof Matsson i Gisselås sexman, (Dmb ht 1697, § 21). 1697 uppbjöd Olof Matsson i Fagerdal Olof Perssons hemman i Gisselås om 2 och 1/12 tunnland, varav hälften var Måns Hemmingssons hemman och den andra halvan hade han dels ärvt del inlöst av sin syskon, hemmanet var utom börden, (Dmb ht 1697, § 18). Olof Matsson och Måns Hansson åbodde vardera hälften av ett skattehemman i Gisselås om 4 och 1/6 tunnland. Olof hade nyligen köpt den andra halvan. Brister fanns på hemmanet till ett värde av 32 daler silvermynt, som Olof lovade åtgärda inom 3 år, (Dmb vt 1698, § 32). Olof Matsson uppbjöd andra gången Olof Perssons, familj 304, hemman i Gisselås om 2 och 1/12 tunnland köpt för 66 daler silvermynt, (Dmb ht 1698, § 20). Olof Matsson beviljades fasta på Gisselåshemmanet köpt av Olof Persson i Lorås, (Dmb ht 1700, § 35:3). 1703-03-23 beviljades Olof fasta på ett hemman i Gisselås om 2 och 1/12 tunnland, som hade sålts utom börden, (Dmb vt 1703, § 36). 1723 uppgavs Olofs nya maka Britta Svensdotter, 1670-1751, (Br), från familj 495 i Håxås 2, vara styvmoder hos avlidna Olof Matsson i Gisselås, (Dmb vt 1723, § 8 ), och hon överlät 1723-06-15 som änka med barnen hemmanet om 2 och 1/12 tunnland till Per Nilsson Krus i familj 311, (Lfr). 1774 levde bara barnen Märet och Ingeborg, FII:1, 1742-1790, sid 26. Barn:
  • Ingeborg Olofsdotter, 1704-1779, arbetade i Brunflo och på Frösön. Ingeborg född i Gisselås av bonden Olof Matsson och Britta Olofsdotter, var en av de tidiga skolpigorna vid Frösö trivialskola. Hon kom från Trutsgård i Brunflo, där hon i tjugo år varit anställd som piga hos kapten Anders Borin och hans hustru Brita Catharina Bozaea. Ingeborg flyttade till Frösön och förestod där en stuga, som kapten Borin uppfört för sina tre söner, (Frösökrönikan 3, sid 55, Hans Jakobsson).
  • Märet Olofsdotter, 1706- e 1774, då hon levde. Systrarna Ingeborg och Märet Olofsdotter begärde att få del av arvet efter deras avlidna halvsyster Karin Olofsdotter i Gisselås, (Dmb ht 1774, sid 177).
  • Karin Olofsdotter, 1718-1773, piga i Gisselås, Hammerdal. Karin Olofsdotters bouppteckning, FII:1, 1742-1790, sid 26, och hon hade då systrarna Märet och Ingeborg, som båda levde.
 • FAMILJ 306.
  Måns Hansson, 1660-1709, (Tp), från familj 532 i Lorås 2, bygslade 1683 ett ½ hemman av Måns Hemmingsson i familj 303, (Byg). Måns Hansson i Gisselås blev anklagad för en falsk beskyllning vid tinget 1683; hans granne Olof Persson var nämnd och dessutom framgick att Måns hade bygslat halva gården, (Dmb ht 1683, § 8). Olof Persson i familj 304 fanns 1683, 1687 och 1692 på hemmanet tillsammans med Måns Hansson, (Rö). 1689 var Olof Persson och Måns Hansson i Gisselås om 4 och 1/6 tunnland alldeles oförmögna att betala återstående contributionsrest för 1688, (Dmb vt 1689, § 2). 1683 och 1694 fanns Ingeborg Jonsdotter hos Måns Hansson i Gisselås, där hon sitt faders odel har, (Mantalslängd 1683 över husfolk och husfolkets boskapslängd 1694). 1689-10-04 blev Måns Hansson utlöst med 7 ½ daler silvermynt av svågern Jöns Jönsson i Fyrås 3, (Dmb ht 1689, § 16). Måns Hansson har haft två hustrur, Måns Larsdotter i Fyrås, (Dmb ht 1689, § 16), och Kerstin Jönsdotter från familj 240 i Fyrås 3, 1660-1704, som var död i Lorås 2, (C1). 1696 uppbjöd Sven Persson, familj 495 i Håxås 2, andra gången Måns Hanssons hemman i Gisselås, som han inbördat med 67 daler silvermynt, (Dmb vt 1696, § 21). Dragon Per Hellman kärade till Måns Hansson i Gisselås om dess hustrus odelshem i Gisselås om 2 och ½ tunnland, vilket tillhört hans svärmoders fader Jon Sjulsson efter vilket hans död sonen Erik Jonsson är kommen till jämte svågern Per Hansson och Hellmans svärfader vilken för sin fattigdom gått till Norge och där död blivit, (Dmb ht 1699, § 21). Dragon Per Hällman kärade till Måns Hansson i Gisselås om någon husröta han skulle ha lämnat på Hällmans hustrus bördeshemman i Gisselås, vilket Hällman 1699-11-23 hade i börd vunnit. Hällman ansåg att emedan Måns Hansson inemot 20 år hde åbott hemmanet och att han måtte samma brist ersätta. Vartill Måns Hansson under sina år han förmente sig gjort nog, eftersom hemmanet var förfallet vid hans anträde. Måns Hansson skulle besitta hemmanet, enär Hällman inte ännu hade medel att betala de 45 daler silvermynt för hemmanet, (Dmb ht 1700, § 31) Uppbjöd Måns Hansson hemmanet i Gisselås om 2 tunnland, (Dmb vt 1701, § 8). 1701-06-14 överlät Måns Hemmingsson halva hemmanet av Gisselås om totalt 4 och 1/6 tunnland till Måns Hansson, (Lfr). Per Olofsson övertog 1701-11-23 av Måns Hansson hemmanet i Gisselås på dennes hustrus vägnar, (Lfr). Måns Hansson kunde inte uppvisa något köpebrev på hemmanet och efter Olof Perssons, familj 304, klander fick Olof Persson överta sin hustrus odelshem, (Dmb ht 1702, § 27). Olof Perssons övertagande av Måns Hanssons hemman i Gisselås upphävdes dock, (Dmb ht 1703 § 12). Måns var senast bonde i Lorås 2, och 1708 hade han en son och 2 döttrar, Gunborg och Märet, (Con), vilka döttrar jag saknar uppgifter om. Barn:
  • Hans Månsson, 1684-1760, gift med Ingrid Svensdotter, 1681-1765, från familj 522 i Lorås 1, köpte Hans Jonssons skattehemman i Korsta, Lit, om 2 och ½ tunnland för 70 riksdaler silvermynt, (Lits dmb vt 1711, § 11).
 • FAMILJ 307.
  Jon Olofsson, 1675-1712, (Tp), soldat Pärlström från familj 1016 i Sikås 11, var soldat 1699-1712 i Sikås, (Sr). Han gifte sig 1706-07-01 med änkan Ingeborg Persdotter, 1666-1754, (Br), i familj 304. 1708 fanns Jon i jordeboken och samma år betalade han tiondet i Gisselås; 1713 fick man veta att Jon Olofssons i Gisselås änka hustru Ingeborg Persdotter hade uppehållit hemmanet om 2 och ½ tunnland skatte, hennes egen odeljord, och överlämnade nu hemmanet till den avlidne makens bror soldaten Erik Olofsson Pärlström, (Dmb ht 1713, § 16). 1714-03-08 överlät änkan Ingeborg Persdotter Gisselås om 2 och ½ tunnland till Erik Olofsson i familj 308, (Lfr). Barn:
  • Olof Jonsson Drake, 1707-1742, gift med Märet Matsdotter, soldat i familj 57 i Ede 3.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1709-1794, maka till Per Andersson Friskopp, 1708-1780, soldatson Frisk i Hammerdal, (KGE), soldat 1725-1757, fick avsked med underhåll, bräcklig och säger sig ha tjänat i 35 år, (Sr), död som gratialist Hammerdal. Makarna sannolikt barnlösa. Per Friskopp var gift tidigare med Karin Olofsdotter, som var död 1748. 1759-03-29 hade Per Andersson Friskopp och hustrun Ingeborg Jonsdotter upprättat ett inbördes testamente om sin ringa lösa egendom. Efter bådas död skulle Pers barn i första giftet ärva egendomen, (Dmb vt 1759, § 33). 1776-09-12 hade makarna Per Andersson, 1708-1780, och Ingeborg Jonsdotter, 1709-1794, ingen hemvist i Hammerdal, och de saknade medel för sitt uppehälle. Erik Jonsson i Fyrås hade tagit hand om makarna, och de ville nu att han skulle få ärva deras lösa egendom, (Dmb ht 1776, sid 372). Änkan Ingeborg Jonsdotter i Ede ville på grund av sin höga ålder bege sig till sin brorson Mats Olofsson och dennes hustru Kerstin Olofsdotter för att få sin omvårdnad, och efter sin död ville hon överlåta sitt hemman till nämnda makar, (Dmb vt 1785, sid 194).
 • FAMILJ 308.
  Erik Olofsson, 1678-1769, (Dmb vt 1741, § 3 och Br), soldat Pärlström från familj 1016 i Sikås 11, var soldat 1719-1724, (Sr), och han var gift med Gölin Persdotter, 1673-1754, (Br). Erik övertog 1714-03-08 av änkan Ingeborg Persdotter, 1666-1754, (Br), i familj 307, då bosatt i Ede, hemmanet i Gisselås om 2 och ½ tunnland, (Lfr). Dragon Olof Drake och dennes syster Ingeborg Jonsdotter var inte nöjda med att modern Ingeborg Persdotter år 1714 hade låtit sig intalas att överlåta sitt arv och sin odeljord i Gisselås till farbrodern Erik Olofsson Pärlström, (Dmb ht 1727, § 3). 1719 fick hemmansägaren Erik Olofsson själv gå in som dragon för hemmanet, då dragonen Jon Eriksson Högberg kasserades i november 1718, (Rul). 1727 utsågs han till sexman, (Dmb vt 1727). Erik Olofsson i Gisselås, som var 63 år, uppdrog hemmanet Gisselås 1 om 2 och 1/2 tunnland till enda barnet Ingrid Eriksdotter och hennes man Jon Olofsson, (Dmb vt 1741, § 3). Barn:
  • Ingrid Eriksdotter, 1716-1786, gift med Jon Olofsson, familj 309.
 • FAMILJ 309.
  Jon Olofsson, 1707-1783, från familj 675 i Åsen 4, gift 1733-01-07 med Ingrid Eriksdotter, 1716-1786, från familj 308, övertog 1741-02-25 Gisselås 1 om 2 och ½ tunnland av svärfadern i familj 308, (Dmb vt 1741, § 3). 1762-11-18 överlät Jon Olofsson Gisselås 1 om 2 och ½ tunnland till sonen Erik Jonsson i familj 310, (Lfr). Jon Olofsson var också danneman i Gisselås. Barn:
  • Olof Jonsson Lindahl, 1734-1804, soldat 1752-1769 i Gisselås, (Sr), och torpare i Gisselås, gift 1759 med Märet Eriksdotter, 1727-1824, från familj 996 Sikås 9. 1763 hade Olof Lindahl överlåtit sin del av föräldrahemmet till brodern Erik Jonsson, och som tillät Olof Lindahl att bygga sig ett torp på hemmanet, (Dmb ht 1763, sid 89).
   • Sonen Jonas Olofsson, 1762-1822, var senast hemmansägare i familj 489 i Håxås 1. 1810-11-19 sålde Jonas Olofsson sitt gamla knekttorp under hemmanet Gisselås 1 till sockenskräddaren Gabriel Johansson från Fyrås för en köpesumma av 333 riksdaler 16 skilling banco, med tillstyrkan av svågern hemmansägaren Lars Nilsson, (Dmb ht 1810, sid 516).
  • Erik Jonsson Lövdahl, 1737-1815, hemmansägare i familj 310.
  • Nils Jonsson Lövdahl, 1741-1798, hemmansägare i Gisselås 2, familj 329.
  • Gölin Jonsdotter, 1744-1824, gift 1774 med soldaten och torparen Mats Eriksson Bergklyft, 1731-1820, familj 35 i Fyrås 6.
  • Anders Pärlström, 1747-e 1804, karduansmakare i Nyköping, (Dmb ht 1804, sid 365).
  • Jonas Bergfelt, 1749-1777, dragon i Gåxsjö, Hammerdal.
  • Per Jonsson Hammarlund, 1752-e 1788, var soldat 1776-1787 i Gisselås, Hammerdal, (Sr).
  • Britta Jonsdotter, 1755-1830, gift med Johan Olofsson, 1750-1812, som var hemmansägare i familj 742 i Hallen 2.
 • FAMILJ 310.
  Erik Jonsson, 1737-1815, soldat Lövdahl 1761-1762 i Åsen, fick avsked för hemmansbruk, (Sr), från familj 309, var hemmansägare i Gisselås 2, Fyrås 4 och senast i Hallen 8. 1761 erhöll Erik Jonsson i Gisselås, Per Jonsson i Fagerdal och Mats Eriksson i Sikås fyra daler silvermynt samt 2 daler i silvermynt i skottpengar för en fullvuxen björn och en varg, vilka de hade fällt sistlidna vinter, (Dmb vt 1761, sid 210). Erik Jonsson övertog 1762-11-18 av fadern Gisselås 1 om 2 och ½ tunnland, (Lfr). Bomärket för Erik Jonsson i Fyrås visas, (Dmb vt 1782, sid 113). Erik Jonsson, 1737-1815, hemmansägare i Fyrås 4, från familj 310 i Gisselås 1, hade sålt Dalströmstorpet i Fyrås till Per Jonsson, 1746-1825, från familj 151 i Ede 11, för en summa av 40 riksdaler specie, (Dmb ht 1782, sid 210). Erik var gift 1766-02-02 i Ramsele med Rebecca Johansdotter, 1746-1815, född i Vallen, Ramsele, från familj 272 i Fyrås 5. 1772-03-11 överlät Erik Jonsson Gisselås 2 till brodern Nils Jonsson Lövdahl, familj 329, (Lfr). Från vt 1775 var Erik Jonsson i Fyrås nämndeman i tingslaget, (Dmb). 1776-09-12 hade makarna Per Andersson, 1708-1780, och Ingeborg Jonsdotter, 1709-1794, ingen hemvist i Hammerdal, och de saknade medel för sitt uppehälle. Erik Jonsson i Fyrås hade tagit hand om makarna, och de ville nu att han skulle få ärva deras lösa egendom, (Dmb ht 1776, sid 372). 1788-02-18 bytte Johan Gröndahl sitt skattehemman i Hallen 8 om 1 och 1/4 tunnland med nämndeman Erik Jonssons skattehemman i Fyrås 4 om 2 tunnland, och Gröndahl betalade en mellanavgift om 10 riksdaler specie, (Dmb ht 1788, sid 324). Avskedade korpralen Per Stugart hade i Prästgården, Hammerdal, misshandlat Erik Jonsson i Hallen, så att denne hade fallit i golvet. Parterna tvistade om penningskuld och Stugart fick böta 3 daler silvermynt eller 1 riksdaler specie, (Dmb vt 1791, sid 27). Nämndemannen Erik Jonsson i Hallen dömdes att till Gertrud Olofsdotter i Sikås betala 50 riksdaler specie, som återstod av en fastighetsaffär med Sven Jonsson Edlund i Fyrås, samt fick Erik böta 20 marker silvermynt för oklarheter om ett kvitto i samband därmed, (Dmb vt 1791, sid 32). Erik Jonsson, Israel Matsson, Nils Jönsson och Per Olofsson, alla i Hallen, hade nyligen fällt en fullvuxen björn och tilldömdes skottpengar om 1 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1794, sid 296). Erik Jonsson ägde skattehemmanet i Hallen om 1 och 1/4 tunnland, och han ville 1794-02-20 att de fyra sönerna skulle lotta om besittningen till hemmanet, och enda dottern skulle utlösas ur hemmanet. Erik ansåg att hemmanet var värt 250 plåtar eller 83 riksdaler 16 skillingar i gångbart mynt, och lottkastningen vanns av Johan Eriksson, (Dmb vt 1794, sid 298). 1797-11-04 sålde Mårten Jönsson i Hallen 2 sin fjällfiskerätt i Storsjougden till sin granne Erik Jonsson för 10 riksdaler och ½ fjärding fisk, (Dmb ht 1797, sid 84). Barn:
  • Jonas Eriksson, 1767-1844, gift 1799 med Gölin Jönsdotter, 1775-1851, från Tullingsås, hemmansägare i familj 366 i Grenås 3, och Lillön, Tullingsås, Ström.
  • Johan Eriksson, 1772-1813, gift med Britta Nilsdotter, familj 799 i Hallen 8.
  • Erik Eriksson, 1774-1828, gift 1805-06-16 med Gunilla Hansdotter, 1782-1866, från familj 350 i Grenås 2, bonde i Yxskaftkälen och Hallen. 1829-01-17 hölls bouppteckning i Hallen efter den avlidna bonden Erik Eriksson, FII:5 (1825-1829), sid 651.
  • Gabriel Eriksson, 1777-1815, gift med Helena Eriksdotter, 1789-1849, från Gisselås, hemmansägare i familj 207 i Fyrås 1.
  • Britta Eriksdotter, 1782-1821, gift 1808 med Per Nilsson, 1777-1856, som var hemmansägare i familj 500 i Håxås 3.
 • FAMILJ 311.
  Per Nilsson, 1691-1780, soldat Krus 1711-1723 i Öhn, Ström, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr), son till dragon Nils Persson Krus, 1656-1736, och Karin Larsdotter, i familj 182 i Fagerdal 2, övertog 1723-06-15 av änkan Britta Svensdotter i familj 305, med sina barn, hemmanet om 2 och ½ tunnland, (Lfr). Per Nilsson Krus var gift 1723 med Kerstin Mårtensdotter, 1696-1772, från familj 974 i Sikås 7. Barn:
  • Mårten Persson Pärlström, 1724-1742, soldat, död i Stockholms skärgård, (Rul 1745).
  • Karin Persdotter, 1726-1798, gift med Per Eriksson, familj 796 i Hallen 8.
  • Anna Persdotter, 1730-1822, maka till Erik Lundblad, 1740-1828, torpare i Gisselås.
  • Britta Persdotter, 1733-1814, nybyggarhustru i Lillviken, Alanäs, gift med Per Persson, 1737-1782, från familj 778 i Hallen 6.
  • Nils Persson, 1736-1812, hemmansägare i familj 312.
 • FAMILJ 312.
  Nils Persson, 1736-1812, från familj 311, med hustrun Anna Larsdotter, 1741-1822, från familj 15 i Bye 1, övertog 1765-11-16 av fadern hemmanet Gisselås 1 om 2 tunnland, (Lfr). Nils Perssons bomärke visas, (Dmb ht 1786, sid 96). 1799-10-12 hölls syn och värdering av Nils Perssons ärvda skattehemman i Gisselås 1 om två tunnland i närvaro av makan, barnen och mågarna. Hemmanet är utförligt bekskrivet och värderades till 106 riksdaler 32 skilling i riksgäldsmynt. Utan lottning fick sonen Lars överta besittningen av hemmanet, och brodern Per fick överta det under hemmanet lydane Lundbladsltorpet, (Dmb ht 1800, sid 72). Barn:
  • Kerstin Nilsdotter, 1766-1843, gift med Jonas Olofsson, familj 489 i Håxås 1.
  • Ingrid Nilsdotter, 1769-1821, gift med Anders Åsfelt, familj 658 i Åsen 2.
  • Lars Nilsson, 1771-1856, hemmansägare i familj 313.
  • Karin Nilsdotter, 1774-1850, gift 1799 med Per Pålsson, 1769-1816, familj 44 i Ede 2.
  • Per Nilsson, 1777-1856, gift 1808 med Britta Eriksdotter, 1782-1821, omgift 1822 med Ingeborg Eriksdotter, 1799-1873, se familj 500 i Håxås 3.
  • Britta Nilsdotter, 1779-1834, gift 1806 med Johan Eriksson, 1772-1813, familj 799 i Hallen 8, och omgift 1814 med Sven Svensson Bom, 1776-1830, hemmansägare och nämndeman i familj 229 i Fyrås 2.
 • FAMILJ 313.
  Lars Nilsson, 1771-1856, från familj 312, var gift 1803 med Britta Månsdotter, 1778-1857, från familj 876 i nybygget Skallsjön. 1799-10-12 hölls syn och värdering av Nils Perssons ärvda skattehemman i Gisselås 1 om två tunnland i närvaro av makan, barnen och mågarna. Hemmanet är utförligt bekskrivet och värderades till 106 riksdaler 32 skilling i riksgäldsmynt. Utan lottning fick sonen Lars överta besittningen av hemmanet, och brodern Per fick överta det under hemmanet lydane Lundbladsltorpet, (Dmb ht 1800, sid 72). 1810-11-21 hade bönderna Per Nilsson och Jonas Olofsson, båda i Gisselås, sålt 25/48 tunnland av skattehemmanet Gisselås 1 till bonden Lars Nilsson i Gisselås för en köpesumma av 77 riksdaler 37 skilling banco, vilket gillades av rätten, (Dmb ht 1811, sid 52). 1856-06-23 hölls bouppteckning efter den avlidna födorådsmannen Lars Nilsson i Gisselås, FII:10 (1850-1859). sid 1353. 1858-03-03 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Britta Månsdotter i Gisselås, FII:10 (1850-1859), sid 1375. Barn:
  • Nils Larsson, 1804-1849, hemmansägare i familj 314.
  • Lisbet Larsdotter, 1806-1881, gift 1830 med Johan Johansson, 1803-1866, i familj 273 i Fyrås 5, som var hemmansägare i Åsen 7.
  • Lars Larsson, 1809-1885, hemmansägare i familj 315.
  • Måns Larsson, 1812-1865, gift 1834 med Karin Persdotter, familj 1003 i Sikås 9.
  • Elias Larsson, 1815-1909, gift 1847 med Anna Eliasdotter, familj 711 i Åsen 7.
 • FAMILJ 314.
  Nils Larsson, 1804-1849, från familj 313, gift 1833-03-25 med Stina Karlsdotter, 1807-1896, från familj 259 i Fyrås 4, var hemmansägare, nämndeman och gästgivare i Gisselås 1. 1850-03-25 hölls bouppteckning efter nämndemannen och gästgivaren Nils Larsson i Gisselås, FII:10 (1850-1859), sid 1209. Bouppteckning för Stina Karlsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 656. Barn:
  • Britta Nilsdotter, 1835-1907, bodde i Gisselås, och hade sonen Lars Pihlgren, 1865-e 1907, då han var skogvaktare och kronojägare i Vittangi, BD. Bouppteckning för Britta Nilsdotter, F II/21, 1906-1907, sid 431.
  • Lars Nilsson Gröndahl, 1842-1910, var hemmansägare i gästgivare i Gisselås 1, gift 1871 med Elisabet Erika Bertilsdotter, 1846-1930, som var dotter till Bertil Persson, 1816-e 1862, bonde i Öhn, Bodum, Y, gift med Anna Stina Andersdotter, 1815-e 1862.
  • Anders Nilsson, 1844-1863, bodde i Gisselås, Hammerdal.
 • FAMILJ 315.
  Lars Larsson, 1809-1885, från familj 313, gift 1835-03-29 med Karin Karlsdotter, 1811-1891, från familj 858 i nybygget Raftkälen, var hemmansägare och gästgivare i Gisselås 1. Bouppteckning för Karin Karlsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 511. Barn:
  • Britta Larsdotter, 1837-1915, gift 1862 med Erik Eriksson, 1834-1923, som var hemmansägare i familj 511 i Håxås 3.
  • Karl Larsson, 1841-1903, gift 1876-04-17 med Karin Nilsdotter, 1845-1915, från Gisselås 2, och han var hemmansägare i Gisselås 1. Bouppteckning för Karl Larsson, F II/19, 1901-1903, sid 567, saknade bröstarvingar.
  • Lars Larsson, 1844-e 1906, gift 1868-06-07 med Ingeborg Olofsdotter, 1846-e 1906, hemmansägare i Gisselås 1, familjen flyttade 1906 till Frösö, Z.
  • Marget Larsdotter, 1849-1900, gift 1872-06-24 i Hammerdal med bondsonen Per Zakrisson från Havsnäs, Alanäs, död som änka med 8 arvsberättigade barn i Tåsjö, Y.
 • FAMILJ 316.
  Andreas Andreasson, 1824-1891, från familj 709 i Åsen 7, var hemmansägare och nämndeman i Gisselås 1, gift 1852-03-21 med Gunilla Larsdotter, 1831-1899, från familj 331 i Gisselås 2. Bouppteckning för Andreas Andreasson, F II/16, 1890-1894, sid 219. Bouppteckning för Gunilla Larsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 388. Barn:
  • Märet Andreasdotter, 1855-1893, gift 1879-11-09 med Olof Nilsson, 1851-1924, från familj 328 i Gisselås 2, som var hemmansägare i Gisselås 1. Bouppteckning för Märet Andreasdotter i skattehemmanet Gisselås 1, F II/16, 1890-1894, sid 498.
   • Dottern Gunilla Olofsdotter, 1884-1970, gift 1910 med Andreas Andersson, 1884-1974, som var hemmansägare i Gisselås 1:40. Andreas var son till Per Olof Andersson, 1860-e 1885, bonde i Åsen 8, Ovansjö, X, gift 1882 med Karin Persdotter, 1858-e 1885. Gunilla och Andreas med barn finns på bild nr: JRi976, Jamtli bildarkiv.
  • Gunilla Andreasdotter, 1858-1886, gift 1885 med Olof Pettersson, 1853-1949, i dennes första gifte, familj 1120 i Rönningen nedan.
  • Lars Andreasson, 1862-1911, gift 1888-12-05 med Gunilla Andersdotter, 1864-1891, från Tullingsås, Ström, och omgift 1888-12-05 med Gunilla Persdotter, 1861-1952, från familj 23 i Bye 1, där Lars senast var hemmansägare i Bye 1:13. Bouppteckning för Gunilla Andersdotter, F II/16, 1890-1894, sid 201.
Bar
 • Gisselås 2 och 3: 
  FAMILJ 317.
  Mats Andersson, 1555-1620, (Br, Byg), betalade år 1600 2 spann i tionde, (Ti). 1613 hade Mats med sin hustru, ännu okänd till namnet, också en andel om 1 tunna i Gengsås, Åsen, och på gården i Gisselås kunde han så 2 tunnor, (Rmj 1613). 1615 fanns han i jordeboken och hade då också en andel i Grenås, Hammerdal. Mats hade en halvsyster Gertrud Andersdotter, (Rmj). Möjligen var Mats son till Anders i Gisselås, som fanns i jordeboken för 1540-talet samt i 1566 och 1568 års tiondelängder, (HG). Barn:
  • Anders Matsson, 1590-1659, hemmansägare i familj 318.
 • FAMILJ 318.
  Anders Matsson, 1590-1659, (Br), från familj 317, bygslade 1616 1 tunna och 1621 2 tunnor säd i Gisselås, (Byg). 1623 och 1624 var han nämndeman vid landstingets möte på Frösön, och 1623-1628 var han nämndeman i Hammerdal, (Dmb). 1633 kunde han bärga 30 lass hö, hade 6 kor, 9 småfän, 1 häst och del i fiske, (Jb). 1645 hette hustrun Kerstin Larsdotter, och de hade barnen: Nils och Berit, (Mtl). 1645 befriades Måns Hemmingsson och Anders Matsson, båda i Gisselås, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con), och hemmanet var då på 3 tunnland, (Jb). 1647 klagade Anders efter halva gården i Gengsås, Åsen, som Jon Larssons änka besatt, änkan Kerstin avstod gården och erhöll 16 riksdaler, (Dmb ht 1647, § 5). 1649 betalade han tiondet, (Ti). Omkring 1650 klagade Anders Matsson förgäves vid tinget över att ha blivit förlustig sin bördsrätt, när prästen Mårten Stenius sökte lagfart på Gengsåsgården i Åsen 7, (Dmb 1652 § 5). Anders Matsson i Gisselås och Nils Olofsson i Gengsås, Åsen 7, voro inför rätten med handeband vänner och välförlikta, om ett jordegods Gengsås, vilket Anders räknar sig vara odelsman till, den andres förmän igenom böxel och sytning berättar vara tillkommen; Anders tog fyra riksdaler i reda penningar, och där med sin börd alldeles avhända, och aldrig där uppå mera makt hava att åtala, (Dmb ht 1652, § 5). 1660 var Gisselås 2 upptagit till 3 tunnland och Anders var ersatt av sonen Nils, (Jb), 1686 var hemmanet fortfarande på 3 tunnland, (Rul). Barn:
  • Nils Andersson, 1610-1672, hemmansägare i familj 319 i Gisselås 2.
  • Mats Andersson, 1618-1669, gift med Ingeborg Olofsdotter, 1620-1688, (Br), och han var hemmansägare i familj 161 i Fagerdal 1.
  • Britta Andersdotter, bodde i Gisselås 1645, (Mtl).
 • FAMILJ 319.
  Nils Andersson, 1610-1672, (Br, dmb ht 1673), från familj 318, fanns 1660 som hemmansägare, (Jb). 1691 fick man reda på att Nils hustru Karin Persdotter, 1615-1697, (Br), var från familj 52 i Ede 3; sonen Per försökte nämligen få ut hennes jordepenningar i Ede 3, (Dmb ht 1691, § 12). Nils Andersson arvingar i Gisselås uppbjöd sitt hemman första gången, (Dmb ht 1673, § 10). 1674 uppbjöds hemmanet andra gången, (Dmb ht 1674, § 18). Barn:
  • Per Nilsson, 1635-1704, hemmansägare i familj 182 i Fagerdal 2.
  • Kerstin Nilsdotter, 1650-1713, maka till Pål Olofsson, 1650-1713, som var hemmansägare i familj 201 i Fyrås 1.
  • Märet Nilsdotter, 1659-1730, familj 320 i Gisselås 2.
 • FAMILJ 320.
  Pål Andersson, 1644-1722, (C1), från Tullingsås, Ström, var gift med Märet Nilsdotter, 1659-1730, (C1), från familj 319. Han övertog 1680-11-26 ett hemman i Gisselås om totalt 1 och ½ tunnland av hustrubrodern Per Nilsson, 1635-1704, (C1), och Pål Olofsson, 1650-1713, vilka överlät vardera 3/4 tunnland, (Lfr). 1683 godkändes Pål Anderssons köp av ett hemman i Gisselås om 1 och ½ tunnland av Per Nilsson för 26 riksdaler och Pål Olofssons i Ede köp av hustruns 3/4 tunnland i samma hemman för 13 riksdaler. (Dmb vt 1683, § 10). Per Larsson och Anders Matsson i Fagerdal och Pål Andersson och Olof Persson i Gisselås anklagades för försummelse att skicka en soldat förlidna vår, och de fick plikta vardera 3 marker för tredsko, (Dmb ht 1685, § 5). Per Christiansson i Grenås anklagade Olof Persson i Hallen för att han inte fick den brännvinspanna, som han hade köpt av Olof för 12 daler kopparmynt. Olof hade sålt den en gång till till Pål Andersson i Gisselås, och fick därför plikta med 3 marker, (Dmb vt 1686, § 5). Pål Andersson i Gisselås och Per Nilsson i Fagerdal hade stämt Per Persson i Ede för deras jordepenningar, men inte inställt sig, varför de fick plikta 3 marker, (Dmb vt 1688, § 18). Såsom Per Nilssons svågrar Pål Andersson i Gisselås och Pål Olofsson i Fyrås haver upprättat köp och kontrakt om Andersgården i Ede och Olof Matsson föregiver skriften icke angå hemmanets lösen utan Sven Stenssons fordran. Ärendet bordlades till nästa ting då alla skulle närvara, (Dmb ht 1691, § 12). Pål Andersson överlät på grund av ålder och bräcklighet hemmanet Gisselås om 3 tunnland till sonen Nils Pålsson, (Dmb vt 1702, § 24), och 1705-06-07, (Lfr). Barn:
  • Nils Pålsson, 1676-1750, (Tp), övertog 1705 av fadern Pål Andersson Gisselås om 3 tunnland, (Dmb vt 1702, § 24 och Lfr). Nils gifte sig 1703-11-15 med Karin Hansdotter, 1678-1753, (Tp), från Solberg, Hammerdal, och han var hemmansägare och sexman, (Dmb vt 1706, § 4), senast i familj 602 i Solberg 3, (Dmb vt 1733, § 5).
  • Gölin Pålsdotter, 1678-1711, gift 1702-01-06, (Kyr), med Lars Stenhammar, 1670-1741, som var hemmansägare och nämndeman i familj 949 i Sikås 4.
  • Anders Pålsson Silversax, 1680-1719, omkom i den stora fjällkatastrofen.
  • Pål Pålsson, 1680-1759, (C1), gift 1716-03-11 med Karin Andersdotter, 1689-1776, (Br), från familj 162 i Fagerdal 1; var hemmansägare och sexman, (Dmb vt 1731, § 2); familjen var barnlös. Pål Pålsson i Gisselås incaminerade ett testamente som han och hustrun Karin Andersdotter, barnlöst folk, givit varandra, (Dmb vt 1731, § 8). Pål Pålsson i Gisselås hade instämt sin broder Nils Pålsson i Solberg. (Dmb vt 1733, § 5). 1734-11-16 överlät Pål Pålsson hemmanet Gisselås 2 om 3 tunnland till dragon Nils Nilsson Gärdström i familj 321, (Lfr).
  • Karin Pålsdotter, 1690-1750, (Tp), gift med Hans Eriksson Grönman, 1685-1754, som var hemmansägare och gästgivare i familj 348 i Grenås 2.
 • FAMILJ 321.
  Nils Nilsson, 1704-1790, soldat Gärdström 1724-1735 i Gärde, Ström, fick avsked för benbrott, (Sr), från Näset, Ström, övertog 1734-11-16 detta hemman Gisselås 2 om 3 tunnland av Pål Pålsson i familj 320, (Lfr). Nils måste söka sig ett hemman; han besåg grannsocknen Ragunda, han genomströvade Lit, han red ända upp till Frösötrakten, varest dock prisen voro rent av ohöviska, sedan man börjat ävlas med att få Östersund upphöjt till stad, men ingenstädes såg han något ställe, så lockande, så lummigt och grönt som Gisselås. Nå gott, Nils drog fram sin feta läderpung och köpte sig ett hemman i denna urgamla by. (Nils i Näset och hans ättlingar). Nils Gärdström var gift 1732-11-05 i Ström, Z, med Anna Göransdotter, 1710-1786, (Tp), från Tullingsås, Ström. 1760 ville Nils Nilsson överlåta skattehemmanet Gisselås 2 om 3 tunnland till äldsta sonen, tjänstgörande dragonen, Nils Nilsson Gisselberg, vilket rätten godkände, (Dmb vt 1760, sid 149). 1771 ville Nils Nilsson i Gisselås överlåta sitt skattehemman Gisselås 2 om 3 tunnland till sönerna Nils och Erik, (Dmb ht 1771, sid 30). Gamle mannen Nils Nilsson i Gisselås hade inför rätten stämt sin son Nils Nilsson, som inte levde upp till det födoråd och skötsel som överenskommits vid överlåtandet av hemmanet 1771-12-10. Skötseln var så dålig att makarna varit tvungna att i stället ta in hos mågen Israel Edbom. Rätten uppmanade Nils Nilsson den yngre att underhålla sina gamla föräldrar med vård och föda motsvarande 10 plåtar eller 3 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1785, sid 189). Barn:
  • Nils Nilsson, 1734-1807, hemmansägare i familj 322 i Gisselås 2.
  • Erik Nilsson Grönkvist, 1739-1823, hemmansägare i familj 323 i Gisselås 2.
  • Pål Nilsson Gisselberg, 1741-1820, gift med Anna Olofsdotter familj 727 i Hallen 1.
  • Britta Nilsdotter, 1745-1807, piga i Åsen, Hammerdal. Bröderna Nils och Erik Nilsson i Gisselås hade inte betalat sin syster Brittas jordelösen i föräldrahemmet, och dömdes nu att sköta och underhålla sin syster, som saknade hemvist och inte förmådde tjäna något, (Dmb vt 1789, sid 333).
  • Mårten Nilsson Hammarström, 1747-e 1765, soldat i Hammerdal.
  • Anna Nilsdotter, 1751-1825, gift med Israel Larsson Edbom, 1744-1818, familj 706 i Åsen 7.
 • FAMILJ 322.
  Nils Nilsson, 1734-1807, från familj 321, gift med Karin Johansdotter, 1750-1836, från familj 272 i Fyrås 5, övertog 1771-12-10 av fadern Gisselås 2 om totalt 2 tunnland, (Lfr). 1760 ville Nils Nilsson överlåta skattehemmanet Gisselås 2 om 3 tunnland till äldsta sonen, tjänstgörande dragonen, Nils Nilsson Gisselberg, vilket rätten godkände, (Dmb vt 1760, sid 149). 1803-12-06 överlät Nils Nilsson på grund av sin ålder sitt skattehemman i Gisselås 2 om 2 tunnland, värderat till 166 riksdaler 32 skilling i bankomynt, hälften vardera av hemmanet, till äldsta sönerna Johan och Nils, (Dmb ht 1803, sid 260). 1807-06-06 hölls bouppteckning i Gisselås hos änkan Karin Johansdotter efter maken Nils Nilsson som avlidit, FII:3 (1807-1819), sid 275. Barn:
  • Johan Nilsson, 1772-1854, hemmansägare i familj 324 i Gisselås 2.
  • Nils Nilsson, 1775-1833, hemmansägare i familj 325 i Gisselås 2.
  • Britta Nilsdotter, 1777-1844, gift 1804 med Anders Hansson Storm, 1781-1850, soldatson i Fyrås, gratialist, torpare i Stensved, Fyrås. 1843-04-01 hölls arvsskifte hos torparen Anders Storm i Fyrås och hans hustru Britta Nilsdotter, FII:8 (1840-1844), sid 1051. 1850-09-30 hölls bouppteckning efter den avlidna gratialisten Anders Storm i Ede, FII:10 (1850-1859), sid 1218.
  • Anna Nilsdotter, 1783-1852, gift 1810 med Johan Gustavsson Strid, 1784-1872, från Knutbränna, Häggenås, torpare i Gisselås.
  • Gabriel Nilsson, 1786-1847, gift 1816 med Marget Andersdotter, 1791-1836, hemmansägare i Gisselås 2 och i familj 24 i Bye.
  • Karin Nilsdotter, 1789-e 1856 i Ström, gift 1810 med Anders Hansson Nöjd, 1781-1856, som då var avskedad dragon, senast torpare i Gisselås. Anders var son till dragonen Hans Salomonsson Edström, 1748-1806, från Korsta, Lit, gift 1774 med Gunilla Andersdotter, 1748-1843, från familj 136 i Ede 10, Hammerdal, (A1:4b/69 och dmb vt 1811, sid 19). Bonden Anders Nöjd i Hallen dömdes att omgående betala en skuld om 40 riksdaler i riksgäldsmynt till drängen Elias Eriksson i Åsen, (Dmb vt 1814, sid 287).
   • Sonen Hans Andersson, 1816-1875, bonde i familj 1048 i Yxskaftkälen 2.
   • Sonen Anders Andersson, 1829-1910, gift 1857 med Britta Jonsdotter, 1829-1903, från Arås, Hammerdal, var bosatta i Tullingsås, Ström. Makarna finns på bild #38855 hos Porträttfynd, Rötter.
  • Marget Nilsdotter, 1793-1881, gift med Olof Månsson, 1791-1881, hemmansägare i familj 190 i Fagerdal 2.
 • FAMILJ 323.
  Erik Nilsson, 1739-1823, från familj 321, gift 1766, (A1:3/49), med Elin Larsdotter, 1745-1809, var soldat Grönkvist 1757-1777 i Grenås, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr), senast bonde i Gisselås. Elin var dotter till till Lars Månsson, 1714-e 1751, bonde i Hara, Sunne, Z, gift 1734 med Lucia Andersdotter, 1718-e 1751. 1801-10-14 hölls syn av värdering av Erik Nilsson den äldres skattehemman i Gisselås 2 om 1 tunnland i närvaro av Erik, hustrun Larsdotter och de 8 barnen. Hemmanet är beskrivet och värderades till 91 riksdaler och 32 skilling, (Dmb ht 1801, sid 68). Barn:
  • Lucia Eriksdotter, 1768-1818, gift 1793 med Lars Persson, 1760-1835, från familj 13 i Bye, som var torpare i Åsen. 1789-09-15 överlät bröderna Lars och Sven Persson 1/4 del av Skall-lägden i Ede till korpral Hans Edstedt, (Lfr). 1819-02-13 hölls bouppteckning i Åsen efter den avlidna torparhustrun Lucia Eriksdotter, FII:3 (1807-1819), sid 431.
  • Nils Eriksson, 1772-1821, hemmansägare i familj 326 i Gisselås 2.
  • Anna Eriksdotter, 1774-1842, gift 1819 med Lars Persson, 1760-1835, från familj 13 i Bye, som var torpare i Åsen.
  • Lars Eriksson, 1776-1857, soldat Borg 1799-1804 i Gisselås, Hammerdal, (Sr).
  • Britta Eriksdotter, 1779-1814, gift med Christen Olofsson i familj 168 i Fagerdal 1.
  • Erik Eriksson, 1782-1830, soldat Pligg i Gisselås, Hammerdal.
  • Helena Eriksdotter, 1789-1849, gift 1809 med Gabriel Eriksson, familj 207 i Fyrås 1, och 1816 med Lars Larsson familj 840 i nybygget Kilen.
  • Kerstin Eriksdotter, 1791-1835, gift 1816-12-26 med Anders Eriksson Färd, 1793-1865, torparson Tallqvist från Fyrås, som var soldat och tingsprofoss 1811-1821 i Fyrås, (Sr), samt torpare i Lorås. 1843 övertog han ett odelstorp under Lorås 2, (Lfr). 1835-11-14 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Kerstin Eriksdotter i Fyrås, FII:7 (1835-1839), sid 814. Bouppteckning för Anders Eriksson, F II/11, 1860-1869.
 • FAMILJ 324.
  Johan Nilsson, 1772-1854, från familj 322, var gift 1810 med Karin Olofsdotter, 1774-1859, från familj 779 i Hallen 6. 1803-12-06 överlät Nils Nilsson på grund av sin ålder sitt skattehemman i Gisselås 2 om 2 tunnland, värderat till 166 riksdaler 32 skilling i bankomynt, hälften vardera av hemmanet, till äldsta sönerna Johan och Nils, (Dmb ht 1803, sid 260). 1810-10-22 hölls syn och beskrivning på den nybyggnad och utflyttning, som bröderna Johan och Nils Nilsson hade påbörjat på sina hemman i Gisselås 2 om 1 tunnland, vilka hemman var en klyvning av deras fädernehemman om 2 tunnland. Rätten tillstyrkte 10 års skattefrihet för förändringen, (Dmb ht 1810, sid 482). 1834-11-17 överlät Johan Nilsson Gisselås 2 om 1 tunnland till sonen Nils Johansson, (Lfr). Barn:
  • Nils Johansson, 1808-1890, hemmansägare i familj 327 i Gisselås 2.
 • FAMILJ 325.
  Nils Nilsson, 1775-1833, från familj 322, var gift 1810 med Karin Andersdotter, 1787-1871, från familj 862 i nybygget Raftsjöhöjden. 1803-12-06 överlät Nils Nilsson på grund av sin ålder sitt skattehemman i Gisselås 2 om 2 tunnland, värderat till 166 riksdaler 32 skilling i bankomynt, hälften vardera av hemmanet, till äldsta sönerna Johan och Nils, (Dmb ht 1803, sid 260). 1810-10-22 hölls syn och beskrivning på den nybyggnad och utflyttning, som bröderna Johan och Nils Nilsson hade påbörjat på sina hemman i Gisselås 2 om 1 tunnland, vilka hemman var en klyvning av deras fädernehemman om 2 tunnland. Rätten tillstyrkte 10 års skattefrihet för förändringen, (Dmb ht 1810, sid 482). 1845-02-24 överlät Nils Nilssons änka Karin Andersdotter Gisselås 2 om 1 tunnland till sonen Nils Nilsson d.y, (Lfr). 1833-11-01 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Nils Nilsson i Gisselås, FII:6 (1830-1834), sid 769. Barn:
  • Nils Nilsson, 1811-1893, hemmansägare i familj 328 i Gisselås 2.
 • FAMILJ 326.
  Nils Eriksson, 1772-1821, från familj 323, gift 1805-03-25 med Cecilia Svensdotter, 1776-1870, från familj 875 i nybygget Skallsjön, var hemmansägare i Gisselås 3. 1822-02-25 hölls bouppteckning i skattehemmanet Gisselås 3 efter den avlidna bonden Nils Eriksson, FII:4 (1820-1824), sid 497. Barn:
  • Erik Nilsson, 1806-1890, senast förmånstagare i Gisselås 2.
  • Sven Nilsson, 1811-1895, hemmansägare i Terrsjö 1, Ramsele.
  • Elin Nilsdotter, 1815-1897, gift med Måns Olofsson, familj 176 i Fagerdal 1.
  • Nils Nilsson, 1817-1891, gift 1841-03-28 med Ingrid Persdotter, 1817-1910, från familj 847 i nybygget Länglingen. 1839-11-18 överlät Jonas Månsson Mars och hustrun Cecilia Svensdotter Gisselås 2 om 1 tunnland till Nils Nilsson, (Lfr). Bouppteckning för Nils Nilsson, F II/17, 1895-1897, sid 324.
   • Sonen Jonas Nilsson, 1848-1928, gift med Ingrid Jonsdotter, 1848-1935, från familj 663 i Åsen 2, hemmansägare i Gisselås 2.
   • Sonen Nils Nilsson, 1854-1929, gift 1880 med Lucia Olofsdotter, 1858-1949, från familj 359 i Grenås 2, makarna bodde senast i Näsviken, Ström,
 • FAMILJ 327.
  Nils Johansson, 1808-1890, från familj 324, gift 1839-11-03 med Ingeborg Larsdotter, 1808-1885, från familj 139 i Ede 10, övertog 1834-11-17 av fadern Gisselås 2 om 1 tunnland, (Lfr). 1836-11-14 överlät Nils Johansson ett ½ hem till Gabriel Nilsson, 1786-1847, (Lfr), gästgiveriägare i Gisselås, senast hemmansägare i familj 24 i Bye. Barn:
  • Johan Nilsson, 1841-1922, senast födorådstagare i Gisselås 2.
  • Karin Nilsdotter 1843-1922, gift med Jonas Hansson i familj 1121 i Rönningen nedan.
  • Lars Nilsson 1846-1909, bonde i Gisselås 2.
  • Nils Nilsson, 1848-1934, gift 1886-02-28 med Maria Johansdotter, 1862-1907, torpardotter från Gisselås 2, var hemmansägare i Gisselås 2. Bouppteckning för Maria Johansdotter, F II/21, 1906-1907, sid 428.
 • FAMILJ 328.
  Nils Nilsson, 1811-1893, från familj 325, gift 1838-04-16 med Kerstin Andersdotter, 1811-1895, från familj 169 i Fagerdal 1, var hemmansägare i Nygården, Gisselås 2:36. 1845-02-24 överlät Nils Nilssons änka Kerstin Andersdotter Gisselås 2 om 1 tunnland till Nils Nilsson d.y, (Lfr). Bouppteckning för Nils Nilsson, F II/17, 1895-1897, sid 398. Bouppteckning för Kerstin Andersdotter, F II/17, 1895-1897, sid 398. Barn:
  • Nils Nilsson, 1839-1925, gift 1881-02-27 med Elisabet Persdotter, 1852-1894, från Gisselås, hemmansägare i Gisselås 2. Bouppteckning för Elisabet Persdotter i skattehemmanet Gisselås 2, F II/17, 1895-1897, sid 121.
  • Anders Nilsson, 1841-1928, gift 1877-04-15 med Karin Svensdotter, 1847-1918, från familj 790 i Hallen 7, var hemmansägare i Gisselås 2:36.
   • Sonen Anders Andersson, 1887-1971, gift 1925 med Kristina Persdotter, 1900-e 1939, från Bredkälen, var hemmansägare i Fagerdal 1, och finns på bild SPa1156 och bild SPa894 på Jamtli bildarkiv.
  • Karin Nilsdotter, 1842-1909, gift 1873 med Jonas Olofsson Sundqvist, 1848-1928, från familj 1078 i Prästbordet, Mo, torpare i Ede 11.
  • Anna Nilsdotter, 1845-1885, gift med Nils Hallin, 1846-1915, familj 178 i Fagerdal 1.
  • Per Nilsson, 1851-1941, gift 1892 med Anna Maria Eriksdotter, 1872-1923, från Fagerdal, där Per var arbetare.
  • Olof Nilsson, 1851-1924, gift 1879-11-09 med Märet Andreasdotter, 1855-1893, från familj 316 i Gisselås 1, hemmansägare i Gisselås 1. Bouppteckning för Märet Andreasdotter i skattehemmanet Gisselås 1, F II/16, 1890-1894, sid 498.
 • FAMILJ 329.
  Nils Jonsson, 1741-1798, soldat Lövdahl 1762-1772 i Åsen, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr), från familj 309 i Gisselås 1, var hemmansägare och nämndeman i Gisselås 2. Han övertog 1772-03-11 Gisselås 2, (Lfr) av brodern Erik Jonsson Lövdahl, 1737-1815, i familj 310 i Gisselås 1. Var Nils Jonssons hustru Lisbet Persdotter, död 1822, född 1749-11-12, från familj 186 i Solberg 4, (AI:3/108 och dopvittnen, C:1/298)? Nils Jonssons bomärke visas, (Dmb ht 1786, sid 96). 1792-11-12 överlät Nils Jonsson och makan Lisbet Persdotter sitt hemman i Gisselås 2 till dottern Ingrid Nilsdotter och dennes make Erik Nilsson från Sikås, (Dmb ht 1792, sid 172). Barn:
  • Ingrid Nilsdotter, 1773-1852, familj 330 i Gisselås 2.
 • FAMILJ 330.
  Erik Nilsson, 1762-1849, från familj 915 i Sikås 1, gift 1791-02-13 med Ingrid Nilsdotter, 1773-1852, från familj 329, övertog 1792-12-05 av Nils Jonsson hemmanet Gisselås 2, (Lfr). 1831-03-10 överlät Erik Nilsson och hustrun Ingrid Nilsdotter hemmanet Gisselås 2, (?), om 2 och 1/12 tunnland till sonen Lars Eriksson, (Lfr). 1849-06-25 hölls bouppteckning och arvsskifte efter bonden Erik Nilsson i Gisselås, FII:9 (1845-1849), sid 1190. 1852-09-06 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Ingrid Nilsdotter i Gisselås, FII:10 (1850-1859), sid 1255. Barn:
  • Nils Eriksson, 1792-1850, gift 1820 med Lisbet Larsdotter, 1797-1872, från Sikås, och han var hemmansägare i Gisselås 2 och hemmansägare, ordningsman och handlare i familj 917 i Sikås 1.
  • Johan Eriksson, 1795-1852, gift 1823 med Maria Olofsdotter, 1800-1857, från Lustiggården, Sikås 2, familj 932 i Sikås 2.
  • Erik Eriksson, 1802-1850, gift 1830 med Anna Andersdotter, 1813-1899, och Erik var hemmansägare i familj 356 i Grenås 2.
  • Lars Eriksson, 1804-1881, hemmansägare i familj 331 i Gisselås 2.
 • FAMILJ 331.
  Lars Eriksson, 1804-1881, från familj 330, var hemmansägare, nämndeman och fjärdingsman i Gisselås 1, gift 1827-04-16 med Märet Karlsdotter, 1804-1848, från familj 435 i Gåxsjö 2. Lars övertog 1831-03-10 av föräldrarna Gisselås om 2 och 1/12 tunnland, (Lfr). I hustruns bouppteckning stod han som ägare av skattehemmanet Gisselås 1 om 2 och 1/12 tunnland. 1849-01-24 hölls bouppteckning efter den avlidna Märet Karlsdotter i skattehemmanet Gisselås 1, FII:9 (1845-1849), sid 1176. Bouppteckning för Lars Erikson, F II/14, 1880-1884, sid 203. Barn:
  • Erik Larsson, 1827-1884, gift 1852-04-12 med Gunilla Olofsdotter, 1832-1879, från familj 519 i Håxås 4, hemmansägare i familj 946 i Sikås 3.
  • Gunilla Larsdotter, 1831-1899, gift med Andreas Andreasson, familj 316 i Gisselås 1.
Bar
 • Rönningen 
  FAMILJ 1120.
  Olof Petter Pettersson, 1853-1949, från Skogn, Norge, gift 1885-04-12 med Gunilla Andreasdotter, 1858-1886, från familj 316 i Gisselås 1, och omgift 1888-06-24 med Ingeborg Jonsdotter, 1867-1957, från Öjarn 5, Ström, var senast hemmansägare i Rönningen, Gisselås 1, Hammerdal. Bilderna JRi1151 och JRi1011 visar Olof Pettersson och bild JRi748 visar Ol´ Petter gården i Rönningen på Jamtli bildarkiv. Bouppteckning för Gunilla Andreasdotter, F II/15, 1885-1889, sid 155. Barn:
  • Jonas Arvid Ridderberg, 1889-1971, gift 1919 med Greta Olofsson, 1894-1974, dotter till Olof Persson, 1858-1954, från Fågelnäset, var bl. a. handelsföreståndare i Hammerdal. Det finns många bilder med honom som fotograf på Jamtli bildarkiv.
  • Britta Maria Pettersson, 1891-e 1941, sömmerska i Hammerdal. Hon finns på bild nr: JRi36 hos Jamtli bildarkiv.
  • Per Johan Pettersson, 1894-e 1941, maskinist i Näset, Ström.
  • Ingeborg Olivia Pettersson, 1898-e 1935, bodde i Rönningen, Hammerdal.
  • Jenny Gunhild Pettersson, 1902-e 1935, bodde i Rönningen, Hammerdal.
  • Julia Hildur Pettersson, 1907-e 1935, bodde i Rönningen, Hammerdal.
 • FAMILJ 1121.
  Jonas Hansson, 1845-1910, från Öjarn, Ström, gift 1876 med Karin Nilsdotter, 1843-1922, från familj 327 i Gisselås 2, var småbruksägare i Rönningen, Gisselås. Gården finns på bild JRi571 på Jamtli bildarkiv. Barn:
  • Nils Jonsson, 1878-e 1938, handelsföreståndare i Fagerdal, Hammerdal, kontorsbiträde i Östersund.
  • Hans Jonsson, 1880-1917, skogsarbetare i Fagerdal, Hammerdal.
  • Jonas Sundén, 1883-1965, gift 1911 med Britta Kristina Eriksdotter, 1887-1966, från Sikås, var småbruksägare i Rönningen, Gisselås.
  • Emma Kristina Jonsdotter, 1885-1915, gift 1904 med Olof Adolf Fredrik Nordén, skogsarbetare i Fagerdal.
  • Karin Jonsdotter, 1888-1921, gift 1915 med Johan August Svensson, från Åmål, Dalsland, vilka bodde i Näset, Ström.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.