Gåxsjö by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman36 familjer i Gåxsjö 1, 2 och 3 från 1600-talet till början av 1900-talet. Kakuåsen, Klumpen, Lomåsen och Nyland finns under Nybyggare i menyn till vänster.
  Västansjö som ortsnamn dyker upp ibland i forskningen. Det låg vid Gåxsjön, mellan Kakuåsen och Lomåsen, se karta över byarna i Hammerdals socken.
 • Fisket i Rångnoret, ån mellan Ottsjön och Gåxsjön, var mycket rikligt och därför viktigt. Den så kallade smärlingen, en småsik ca 17 - 20 cm lång, förekom normalt i bägge sjöarna. Sigurd i Riswik (Viken) sålde 1423-06-12 såväl sitt fiske i Rångnoret som sina älggravar i Björnkälen i Hammerdal till fogden Sten Öndsson, 1380-1423, i Västerhus, Frösön.
 • Västansjö:
  Anders i Västansjö, hade 1468 fungerat som faste vid försäljning angående Ammer, Ragunda, (JHD II 57, dat. Ragunda). Bosättaren Anders i Vestansjö, ödeböle sedan 1500-talet, hade åkrar både vid detta och närmare stranden samt på nordöstra sidan av Gåxsjön och på åsen sydväst om sjön. På nordöstra sidan frös kornet emellanåt, men på åsen mellan sjöarna Gåxsjön och Ottsjön, klarade det sig bättre. Därför blev åsen mellan sjöarna kallad åsen som gav kaka. Kaka på jämtska heter ju kaku, varför åsen fick namnet Kakuåsen. (Hammerdals/Gåxsjö historia, G. Englund).
  1568, 1570, 1599 och 1611 har skatt och avrad erlagts för en ödesgård Västansjö, skattetekniskt uppfört under Gåxsjö, (Jb). Gåxsjö byamän pretenderade av Jon Persson (Ede 5), Erik Olofsson (Ede 8) och Jon Eriksson (Ede 11), alla i Ede, om deras ödesböle i Västansjö, beläget 3/4 mil från Gåxsjö och 3 mil från Ede. Deras förfäder hade i urminnes tider innehaft Västansjö och skattat därför. Uti fogden Daniel Bertilssons, (1605-1676), tid hade halva Västansjö dömts att användas av Gåxsjöbönderna. Gamle mannen Olof Olofsson skulle senare visa tinget det brev som styrkte detta förhållande, (Dmb ht 1695, § 27).
  Per Andersson betalade tiondet 1600 och 1607 i Gåxsjö, (Ti). 1613 kunde han så 2 tunnor på hemmanet, hade 2 bröder och 1 syster, (Rmj). 1615 fanns Per i jordeboken för Gåxsjö och hade del i Västansjö.
 • Gåxsjö 1, Sörgården och Nygården: 
  FAMILJ 410.
  Per Nilsson, 1550-1612, (Br), betalade tiondet 1600 med ½ fjärding, (Ti), och han var gift med en dotter till Mikael Persson i Bredgård, Ström, (Dmb 1647, § 7), som var bonde och även länsman i Hammerdal. Per Nilsson hade sonen Jon, som 1613 stod för hemmanet, samt döttrarna Lucia och Ingeborg, (Rmj 1613). Det är möjligt att Per Nilsson är bror till Olof Nilsson, 1550-1613, familj 698 i Åsen 7, och deras far kan vara bonden Niels i Gocksiö, som betalade 5 skinn i skatt och erlade 1 skinn i avrad enligt 1540-talets jordebok i Gåxsjö. Olof Olofsson i familj 421 i Gåxsjö 2 var son till nämnde Olof Nilsson.
  • Jon Persson, 1580-1648, hemmansägare i familj 411 i Gåxsjö 1.
 • FAMILJ 411.
  Jon Persson, 1580-1648, (Br), från familj 410, betalade tiondet 1607 med ½ spann, (Ti). 1613 kunde han så 1 tunna och 1 fjärding i Östgården, (Rmj). 1616 bygslade Jon 3 ½ tunnor med Olof Olofsson, (Byg). 1633 stod han för 2 tunnor och kunde bärga 12 lass hö, hade 5 kor, 5 småfän, 1 häst och del i fiske, (Jb). Mellan 1622 och 1627 var han nämndeman, (Dmb). Jons hustru okänd till namn. Barn:
  • Per Jonsson, 1620-1693, hemmansägare i familj 412 i Gåxsjö 1.
  • Elisabet Jonsdotter, blev dömd 1653 för lägersmål med Olof Olofsson, 1580-1659, hemmansägare i familj 421 i Gåxsjö 2. 1653 kom hovrättens dom, där Olof Olofsson fick ett bötestraff och Elisabet fick plikta, (Dmb 1653 § 3).
  • Sara Jonsdotter, 1620-1688, gift med Daniel Olofsson, 1607-1691, som var hemmansägare i familj 422 i Gåxsjö 2, (Dmb 1647, § 7).
  • Anna Jonsdotter, 1625-1703, gift med Sven Stensson, 1625-1686, som var hemmansägare i familj 147 i Ede 11, (Dmb 1687, § 7).
 • FAMILJ 412.
  Per Jonsson, 1620-1693, (Com), från familj 411, bygslade 1643 2 tunnor efter sin far, (Byg), och betalade tiondet 1649, (Ti). 1645 befriades Per Jonsson och Olof Olofsson, båda i Gåxsjö, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). Per stod för hemmanet, (Östgården), om 2 tunnland 1660, och 1677 uppgavs hemmanet till 2 och 2/3 tunnland skatte, (Jb). 1680-06-21 fick Hans Eriksson fasta på Gåxsjö, säljare Per Jonsson, (Lfr). Nämnde Hans Eriksson fick böta 1674 i Gåxsjö för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting, (Dmb ht 1674). Per Jonsson i Gåxsjö fick plikta med 17 och 24 daler silvermynt för att han 1686 av soldater och bönder i Hammerdal hade köpt upp, och sedan fraktat till Stockholm 22 tjädrar, 56 tjäderhönor, 76 orrar och 160 järpar. Det var förbjudet att bedriva landsköp genom att uppköpa och sedan försälja mat och andra varor, (Dmb ht 1687, § 3). Gåxsjöbönderna Erik Hansson och hans grannar Olof Olofsson, Per Jonsson och Lars Persson hade strax efter Mikaelis 1688 tillfångatagit och arresterat två förrymda soldater vid fäbodarna i Gåxsjö, nämligen ryttaren Jonas Fogel och dragon Anders Gråberg under överstelöjtnantens kompani och bragt dem till korpral Efraim Pussman i Sikås, (Dmb vt 1690, § 10). Pers hustru Märet var änka 1693-02-12, (Com). Barn:
  • Märet Persdotter, levde 1697, (Com). Soldaten Mats Jakobsson hade belägrat Märet Persdrotter ifrån Gåxsjö, som födde barn förlidna Larsmäss, Mats tillstår sig avlat barn. Mats var född i Kassnäs by, Kimitho socken, Finland, och hade varit två år i Sverige och bägge fick plikta, Mats 40 marker och Märet 20 marker. Mats syster var gift med soldaten Nils Persson Roman, (Dmb ht 1683, § 2). Märet Persdotter i Gåxsjö fick plikta med 7 daler 25 öre silvermynt för att hon stulit ett linnelakan, en liten tennflaska i prästgården i Hammerdal, allt till ett värde av 2 daler 19 öre silvermynt, vilken summa tredubblades som straff. Av lakanet hade hon gjort ett förkläde, en överdel och en nattkappa, (Dmb vt 1690, § 2). 1690-12-24 föddes 2 oäkta barn, Olof och Märet, av dragon Olof Andersson Flink, 1655-1725, (C1, Lit), moder var konan Märet Persdotter, (C1). Olof Flink var från Berga by, Åkers socken, Södermanland, (Dmb ht 1694, § 4). 1697-04-07 fanns Märet, Per Jonssons änka, och dottern Märet, (Com).
  • ? Sara Persdotter, död 1688 som hustru i Gåxsjö, Hammerdal.
 • FAMILJ 413.
  Erik Jönsson, 1646-1713, (Tp), från familj 935 i Sikås 3, var kusin med Erik Hansson, 1646-1733, i familj 347 i Grenås 2, som fanns 1687-1699 på hemmanet, (Con, Rö). Erik Jönsson hade köpt kompaniprästens hemman i Gåxsjö om ½ tunnland. Han lovade att åtgärda de brister som fanns på hemmanet, värderade till 16 daler silvermynt, (Dmb vt 1698, § 28). Erik Jönsson stod för hemmanet (Sörgården) om 2 och 2/3 tunnland år 1708, (Jb), efter ett hemmansbyte 1701/1702 med brodern Jöns, (Dmb). Erik Jönsson var gift 1700 med Ingrid Larsdotter, 1663-1741, (C1), från familj 4 i Bye. Erik stod för hemmanet 1714, (Jb). 1749-04-01 fick sonen Lars Eriksson fasta på Gåxsjö 1 om 2 och 2/3 tunnland, säljare var sterbhuset, (Lfr). Barn:
  • Jöns Eriksson Sjöberg, 1701-1773, (Tp), stod för hemmanet 1725, (Jb, Com). Han var dragon 1719 i Gåxsjö 3, (Rul), och han var gift med Anna Jonsdotter, 1702-1781, från Tullingsås, Ström, makarna var barnlösa. När Jöns Eriksson i Gåxsjö låg på sitt yttersta hörde vi honom med fullt förnuft och fullt förstånd muntligen göra det testamente att hans hustru Anna Jonsdotter om 70 års ålder skulle efter hans död så länge hon levde få behålla all hans lösa och fasta egendom. Undertecknat av Anders Hansson och Jöns Andersson i Gåxsjö, (Dmb vt 1773, sid 76).
  • Lars Eriksson Sjöberg, 1703-1753, (Tp), hade 1742 antagit hemmansbruk, och i hans ställe 1744 fanns Fredrik Jonsson Sjöberg 24 år, med Lars som dragonhållare, (Rul). 1749-04-01 fick Lars Eriksson fasta på Gåxsjö 1 om 2 och 2/3 tunnland, säljare var sterbhuset, (Lfr).
  • Per Eriksson, 1708-1777, hemmansägare i familj 414 i Gåxsjö 1.
 • FAMILJ 414.
  Per Eriksson, 1708-1777, (Tp), från familj 413, gift med Ingrid Eriksdotter, 1725-1811, från familj 986 i Sikås 8, var hemmansägare i Sörgården, Gåxsjö, (Com). Bouppteckning av 1777-12-08 finns i Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 45, och arvsskiftet av 1780-05-16 finns i FII:1 (1742-1790), sid 60. Ingrid Eriksdotters i Gåxsjö bomärke visas, (Dmb ht 1779, sid 290). Änkan Ingrid Eriksdotter i Gåxsjö hade två söner, och hon ville överlåta hemmanet Gåxsjö 1 om 1 och 1/3 tunnland till gifte sonen Erik Persson, (Dmb vt 1780, sid 340). 1780-09-09 hölls syn på skattehemmanet Gåxsjö 1 om 1 och 3/4 tunnland, och det ansågs att hemmanet kunde klyvas mellan bröderna Erik och Lars Persson, (Dmb ht 1780, sid 388). Ingrid Eriksdotter var omgift 1785 med Jöns Nilsson, 1730-1807, som var hemmansägare i familj 243 i Fyrås 3. Barn:
  • Erik Persson, 1757-1826, gift med Valborg Persdotter, familj 167 i Fagerdal 1.
  • Lars Persson, 1759-1834, hemmansägare i familj 417 i Gåxsjö 1.
 • FAMILJ 415.
  Anders Eriksson, 1754-1841, från Stamsele, Ström, gift 1787 med Anna Eriksdotter, 1758-1833, från Stamsele, Ström, var hemmansägare i Nygården, Gåxsjö 1. Anders Eriksson hade 1786-04-15 köpt halva skattehemmanet i Gåxsjö 1 om 3/4 tunnland av Olof Dahlstedt för en köpesumma av 133 riksdaler 16 skilling specie. (Dmb ht 1787, sid 209). 1788-09-15 fick Olof Dahlstedt, 1747-1810, från Fagerdal, fasta på Gåxsjö 1 om 3/4 tunnland, säljare var Anders Eriksson, (Lfr). 1806-1810 genomfördes storskifte i Gåxsjö, varvid Anders Eriksson stod för Nygården, (Hk 1980/26). 1814-11-12 sålde Lars Hansson ett stycke åkermark från sitt hemman i Gåxsjö 2 till grannen bonden Anders Eriksson för en köpesumma av 133 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt, (Dmb ht 1814, sid 304). 1834-02-15 hölls bouppteckning i Gåxsjö efter hustrun Anna Eriksdotter, FII:6 (1830-1834), sid 772. 1841-04-22 hölls bouppteckning efter Anders Eriksson i Gåxsjö, som var död 1841-02-11, FII:8 (1840-1844), sid 953. Barn:
  • Britta Andersdotter, 1788-1865, gift 1815 med Hemming Larsson, 1791-1853, hemmansägare från 1811 i familj 963 i Sikås 5.
  • Erik Andersson, 1791-1848, familj 416 i Gåxsjö 1.
  • Mårten Andersson, 1795-1838, gift 1824 med Karin Olofsdotter, 1796-1882, från Sikås 2, hemmansägare i familj 931 i Sikås 2.
  • Anna Andersdotter, 1798-1888, var gift 1820 med Jonas Jönsson, 1793-1851, som var hemmansägare i Västerottsjön, Föllinge.
   • Dottern Britta Jonsdotter, 1829-e 1899, gift 1854 med Olof Nilsson, 1830-1875, hemmansägare i Kakuåsen 1, se familj 832 i nybygget Kakuåsen.
 • FAMILJ 416.
  Erik Andersson, 1791-1848, från familj 415, var gift 1817-04-13 med Britta Persdotter, 1791-1866, från familj 18 i Bye. 1817-03-28 fick Erik fasta på Gåxsjö 1 om 19/24 tunnland, säljare var föräldrarna, (Lfr). Erik var hemmansägare och nämndeman. 1848-10-23 hölls bouppteckning efter nämndemannen Erik Andersson i skattehemmanet Gåxsjö 1, FII:9 (1845-1849), sid 1157. Bouppteckning för Britta Persdotter, F II/11, 1860-1869, sid 374. Barn:
  • Anders Eriksson, 1818-1904, gift 1842 med Ingrid Nilsdotter, familj 924 i Sikås 1.
  • Per Eriksson, 1821-1894, hemmansägare i familj 419 i Gåxsjö 1.
  • Anna Eriksdotter, 1825-1904, gift 1848 med Erik Persson, familj 408 i Görvik 3.
 • FAMILJ 417.
  Lars Persson, 1759-1834, från familj 414, var hemmansägare i Sörgården, Gåxsjö 1, och han var gift 1780 med Britta Olofsdotter, 1754-1813, som var från familj 726 i Hallen 1, och Lars var omgift 1814 med Britta Olofsdotter, 1769-1851, som var från familj 779 i Hallen 6. 1780-09-09 hölls syn på skattehemmanet Gåxsjö 1 om 1 och 3/4 tunnland, och det ansågs att hemmanet kunde klyvas mellan bröderna Erik och Lars Persson, (Dmb ht 1780, sid 388). 1806-1810 genomfördes storskifte i Gåxsjö, varvid Lars stod för Sörgården, (Hk 1980/26). 1812-03-28 hade Lars Persson och Britta Olofsdotter i Gåxsjö överlåtit skattehemmanet Gåxsjö om 19/24 tunnland till sonen Lars Larsson för en köpesumma av 233 riksdaler 16 skilling banco emot födoråd och utlösen av sina syskon, och Lars Larsson beviljades fasta på hemmanet, (Dmb vt 1812, sid 58).1813-04-14 hölls bouppteckning i Gåxsjö efter Lars Perssons hustru Britta Olofsdotter, FII:3 (1807-1819), sid 355. 1834-10-29 hölls bouppteckning i Gåxsjö efter den bonden Lars Persson, FII:6 (1830-1834), sid 795. Barn:
  • Per Larsson, 1781-1873, gift 1809 med änkan Märet Eriksdotter i familj 990 i Sikås 8.
  • Olof Larsson, 1784-1848, gift 1815 med Anna Persdotter, 1790-1858, från Sikås 3, nybyggare i Sikåskälen och familj 830 i Kakuåsen.
  • Ingrid Larsdotter, 1787-1846, gift 1817 med Zakris Jönsson, 1780-1873, hemmansägare i familj 1034 i Yxskaftkälen 1.
  • Lars Larsson, 1790-1857, gift med Elin Larsdotter, familj 418 i Gåxsjö 1.
 • FAMILJ 418.
  Lars Larsson, 1790-1857, från familj 417, var gift 1816-02-25 med Elin Larsdotter, 1794-1878, som var från familj 917 i Sikås 1. 1812-03-28 hade Lars Persson och Britta Olofsdotter i Gåxsjö överlåtit skattehemmanet Gåxsjö om 19/24 tunnland till sonen Lars Larsson för en köpesumma av 233 riksdaler 16 skilling banco emot födoråd och utlösen av sina syskon, och Lars Larsson beviljades fasta på hemmanet, (Dmb vt 1812, sid 58). 1858-01-08 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Larsson i Gåxsjö, FII:10 (1850-1859), sid 1378. Bouppteckning för Elin Larsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 423. Barn:
  • Britta Larsdotter, 1817-1891, familj 420 i Gåxsjö 1.
  • Lars Larsson, 1820-1854, hemmansägare i Gåxsjö 1. Bou i FII:10 (1850-1859), sid 1302, inga barn eller familj, ägde skattehemmanet Gåxsjö 1.
 • FAMILJ 419.
  Per Eriksson, 1821-1894, från familj 416, var gift 1845-04-13 med Lisbet Eliasdotter, 1818-1898, från familj 720 i Åsen 8. 1849-11-24 fick makarna fasta på Gåxsjö 1 om 19/24 tunnland, säljare moderänkan Britta Persdotter, (Lfr). Bouppteckning för Per Eriksson, F II/16, 1890-1894, sid 587. Bouppteckning för Lisbet Eliasdotter, F II/18, 1898-1900, sid 226. Barn:
  • Erik Persson, 1846-1940, gift 1881 med Gunilla Hansdotter, 1860-1883, från familj 649 i Åsen 1 och omgift 1885 med Stina Hansdotter, 1864-1890, från familj 649 i Åsen 1, som var första makans syster. Erik var den förste kommunalnämndsordföranden i socknen, samt hemmansägare och födorådstagare i Gåxsjö 1. Tre åttioåringar i Gåxsjö, Olof Eriksson, Erik Persson och Per Olofsson, bild nr Han5, Jamtli bildarkiv. Bouppteckning för Erik Persson, F II/16, 1890-1894. Bouppteckning för Gunilla Hansdotter, F II/14, 1880-1884, sid 551. Bouppteckning för Stina Hansdotter, F II/16, 1890-1894, sid 116.
  • Ingeborg Persdotter, 1852-1911, gift 1875 med Anders Hansson, 1843-1920, som var hemmansägare i familj 437 i Norrgården, Gåxsjö 2.
  • Britta Persdotter, 1858-1887, gift med bonden Olof Henriksson i Grötom, Häggenås.
 • FAMILJ 420.
  Sven Larsson, 1812-1898, från familj 433 i Gåxsjö 2, gift 1839-04-01 med Britta Larsdotter, 1817-1891, från familj 418, var hemmansägare i Brattåsen, Gåxsjö 1. Bouppteckning för Britta Larsdotter, F II/16, 1890-1894, sid 248. Bouppteckning för Sven Larsson, F II/18, 1898-1900, sid 232. Sven Larsson, Gåxsjö, finns på bild nr: #120882, hos Porträttfynd, Rötter. Barn:
  • Anna Svensdotter, 1840-1897, gift 1889-10-05 med Jonas Eriksson, 1843-1921, från Gåxsjö, som stod som arbetare i Gåxsjö. Bouppteckning för Anna Svensdotter, F II/18, 1898-1900, sid 50.
  • Elin Svensdotter, 1843-1905, gift 1880-01-01 med Jonas Nyström, 1848-1928, från Nyland, som var hemmansägare i Gåxsjö 1. Bouppteckning för Elin Svensdotter, F II/21, 1906-1907, sid 15.
  • Lars Svensson, 1845-1905, gift 1885-03-25 med Anna Britta Nyström, 1858-1938, från Nyland, hemmansägare i Brattåsen, Gåxsjö 1. Nuvarande ägares svärfader Lars Svensson, gift med Anna Britta Nyström, inköpte halva stamhemmanet av sin far. Efter hans död 1905 brukades gården av hustrun till 1907, varefter den stod öde till 1913, då dottern som är nuvarande ägares hustru, övertog densamma. Ägare Jöns Alfred Jonsson, son till Jonas Eriksson och Märet Henriksdotter, gift 1923 med Britta Lovisa Larsdotter, barn: Rudolf, Gottfrid, (SGG 1939/361). Bouppteckning för Lars Svensson, F II/20, 1904-1905, sid 250.
  • Britta Svensdotter, 1848-1932, gift 1883 med Olof Pålsson, familj 446 i Gåxsjö 3.
  • Ingeborg Svensdotter, 1853-1914, gift 1885-11-29 med Olof Jonsson, 1842-1928, hemmansägare och kommunalpolitiker i familj 490 i Håxås 1.
  • Sara Svensdotter, 1855-1922, hemmansägare i Gåxsjö 1.
  • Lisbet Svensdotter, 1859-1916, hemmansägare i Gåxsjö 1.
Bar
 • Gåxsjö 2, Västgården, Norsåker, Oppgården
   FAMILJ 421.
  Olof Olofsson, 1580-1659, (Br), som var från familj 698 i Åsen 7, (Dmb vt 1682, § 6), var hemmansägare i Västgården, Gåxsjö 2. Olof erlade sitt tionde 1607, (Ti), och 1613 kunde han så 3 fjärdingar på sin andel av hemmanet och systern Märet stod för ½ tunna, (Rmj). 1616 bygslade han 3 och ½ tunnor tillsammans med Jon Persson, (Byg). Olof var nämndeman mellan 1625 och 1628, (Dmb). 1633 stod han för 2 tunnor och kunde bärga 15 lass hö, hade 5 kor, 9 småfän, 1 häst och del i fiske, (Jb). 1645 befriades Per Jonsson och Olof Olofsson i Gåxsjö, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1648 kärade Olof Olofsson i Gåxsjö efter 19 mälingar jord (3 tunnland) i Åsen, som Per Sjulsson i Hallen hade sålt till oskyld man herr Mårten Halvardi, (Dmb 1648, § 10). 1681 fick man veta att han för 23-24 år sedan (1657-1658) hade satt sina hemman ifrån sig och sönerna Jon och Nils tog vardera sitt. (Dmb). Olof Olofsson i Åsen framtedde 1682 en köpsedel daterad 8 juni 1649 given av Olof Olofsson i Gåxsjö av innehåll att han härifrån sålt sex mälingar jord som kallas Svartbacken med dess äng och slått för 4 daler silvermynt och 2 daler silvermynt i sona, (Dmb vt 1682, § 6). 1650 blev en gammal änkeman Olof Olofsson i Gåxsjö av länsmannen anklagad för en högmålssak; han hade bedrivit otuktig blodskam med sin fränka och tremänning jäntan Lisbet Jonsdotter i familj 411 i Gåxsjö 1, men inga barn dem emellan kommit; samma ärende förekom vid tinget 1651 och 1652, då det hänsköts till högre instans för dom; 1653 kom hovrättens dom, som innebar att Olof fick ett bötestraff och Lisbet fick plikta inför tinget, (Dmb ,§ 2 ht 1650, § 2 vt 1651, § 3 ht 1653). Olof var släkt med Jon Persson i familj 411 i Gåxsjö 1; Olofs far hette Olof Nilsson och Jon Perssons far hette Per Nilsson, (Dmb). En Nils i Gåxsjö betalade 5 skinn i skatt och 3 skinn i avrad år 1546, (Hk 1980). 1645 fanns i Gåxsjö bonden Olof Olofsson med hustru (inget namn), barnen: Nils Olofsson, Olof Olofsson och Kerstin Olofsdotter; som tjänstefolk fanns: Karin Persdotter och Ingeborg Olofsdotter; som husfolk fanns: Märet Olofsdotter, som nog var Olofs syster, (Mtl). Barn:
  • Daniel Olofsson, 1607-1691, hemmansägare i familj 422 i Gåxsjö 2.
  • Nils Olofsson, 1620-1701, hemmansägare i familj 423 i Gåxsjö 2.
  • Olof Olofsson, 1623-1703, hemmansägare i familj 285 i Gåxsjö 2.
  • Kerstin Olofsdotter, var död efter 1645, (Mtl).
  • Jon Olofsson, 1630-1698, hemmansägare i familj 424 i Gåxsjö 2.
  • ? Per Olofsson, 1635-e 1666, var hemmansägare och nämndeman i Gåxsjö, (Dmb ht 1666), men i övrigt är inget känt om honom.
 • FAMILJ 422.
  Daniel Olofsson, 1607-1691, (C1), från familj 421, (Dmb ht 1682, § 14), var senast hemmansägare i Norsåker, Gåxsjö. 1644 fick Daniel böta för ett lägersmål före äktenskapet, (Sak). 1645 fanns han som husfolk hos sin svärfader Jon Persson i Gåxsjö 1, (Mtl). Daniels hustru Sara Jonsdotter, 1620-1688, (C1), var från familj 411 i Gåxsjö 1. 1647 klagade Daniel efter sin svärfaders möderne i Bredgård, Ström, om 2 och ½ tunnor säd, som Nils Andersson besatt; Daniel fick fyra riksdaler för sin hustrus hustrujord, (Dmb ht 1647, § 7). Mellan 1653 och 1658 var han nämndeman i Gåxsjö, (Dmb). Omkring 1667 hade han sålt sin halva av hemmanet till brodern Jon Olofsson i familj 424, (Dmb ht 1682, § 14). Länsman Christian Andersson klagade att Per Persson i Andersgård, (Ede), hade för några år sedan byggt upp ett fäbodställe på kronoägorna, som ha tillhört Knutsgård, där länsmans hemman är, vilket Daniel Olofsson i Gåxsjö, 67 år, och Olof Olofsson på Åsen, 70 år, efter avlagd ed vittnade, att när de för 40 år sedan bodde på Knutsgård, brukade de samma ägor oklandrat och de andra grannarna hade sina på andra ställen. Eljest tillstår ock Per Persson för rätten att han för 4 år sedan uppbyggde husen, varför erkänner rätten skäligt att Per Persson därifrån avträder och fick plikta 3 marker silvermynt. Anbelangande Vik fjällfiske, betygade Daniel och Olof Olofs söner, att medan de bodde på Knutsgård brukade ibland de 8 grannarna detta Vikfjällfiske, och de 4 grannarna Olof Eriksson, Jon Eriksson, Olof Stensson och Per Månsson hade sitt på andra ställen; varför erkänner rätten skäligt, att dessa 4 grannar skola därifrån avträda, och kronohemmanet blir ibland de 8 lika intresserat, (Dmb ht 1674, § 19). Hans Israelsson blev tillfrågad om vem som hade skjutit ihjäl salige Hans Striks stallmästare Fin Staphan, som rymde till Norge, och där han än är. Hans Israelsson nekade att han hade skjutit det andra skottet. Dock förmenade Sven Persson i Lorås att Daniel i Gåxsjö skulle ha varit med och skjutit det andra skottet, (Dmb vt 1679, § 9b). Gåxsjöbönderna Erik Hansson, Nils Olofsson, Jon Olofsson, Måns Larsson och Daniel Olofsson fick 1681 tillsammans böta 400 daler silvermynt och 320 marker för att ha tjuvskjutit 8 älgar, (Dmb ht 1681, § 9). Hemming Rumor hade ersatt brodern Jon Danielsson under sista fejden som soldat hos Måns Eriksson i Mo och Per Svensson på Åsen, med en lön om 24 riksdaler samt korn till fadern Daniel Olofsson; Måns Eriksson och Per Svensson dömdes att leverera resterande ½ tunna korn respektive 1 tunna korn till Daniel Olofsson, (Dmb vt 1686, § 4). En blind tiggare Daniel Olofsson i Gåxsjö var begravd 1691. Barn:
  • Agnes Danielsdotter, 1649-1719, bodde i Hammerdal, (Com).
  • Hemming Danielsson Rumor, 1650-e 1718, var dragon 1680-1711 för Fyrås, Håxås och Ede, Hammerdal, och profoss i regementsstaben 1712-1718, då han fick avsked på grund av ålder, (Sr). Makan Karin Olofsdotter, 1645-1719, var från familj 699 i Åsen 7, (Dmb vt 1688, § 8). Storböndagsplakatet förbjuder strängeligen slagsmål och dragon Hemming Rumor har på sistlidna tredje storböndagsafton slagit Olof Ersson i Ede en örfil och sedan hårdragits, varmed han har överträtt bemälda plakat och brutit stor böndagsfreden som icke ringare kan skattas än julfrid, och sakfälldes han därför till sina fyrtio marker och i lika måtto för en örfil, (Dmb ht 1685, § 9).
  • Jon Danielsson, 1651-1711, gift med Sara Persdotter, 1645-1700, hemmansägare i familj 984 i Bånggården, Sikås 8.
  • Märet Danielsdotter, 1657-1730, piga i Gisselås.
 • FAMILJ 423.
  Nils Olofsson, 1620-1701, (Br), från familj 421 i Gåxsjö 2, (Dmb ht 1681, § 3), fick 1659 lösa sitt kronohemman om 2/3 tunnland för 12 riksdaler, (Dmb ht 1659, § 12). Nils hustru Ingeborg Olofsdotter var död 1699, (Tp). Nils förekom första gången 1660 på hemmanet om 2 tunnland, och 1677 uppgavs det till 3 tunnland skatte, (Jb). 1666 var han nämndeman, (Dmb). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 2 av dem var från Gåxsjö: Nils Olofsson och Hans Eriksson (Hans var bonde i Grenås, men uppbjöd Per Jonssons hemman i Gåxsjö 1 år 1673), (Dmb ht 1674, § 2). 1679 betalade han tiondet, (Ti). 1679 förordnades Olof Olofsson i Skallgård och Nils Olofsson i Gåxsjö till förmyndare för sonbarnen till Erik Nilsson i Åsen, eftersom inga närmare fanns i släkten, (Dmb vt 1679, § 10). Jon Olofsson i Gåxsjö fordrade av sin broder Nils Olofsson 41 riksdaler för en knektlega och för det han under 8 år gick som knekt för sitt fadershemman; fadern hade för cirka 23 år sedan delat sina hemman mellan bröderna Jon och Nils, och efter förlikning fick Jon 15 daler av brodern och inför rätten sträckte de varandra händerna, (Dmb ht 1681, § 3). Gåxsjöbönderna Erik Hansson, Nils Olofsson, Jon Olofsson, Måns Larsson och Daniel Olofsson fick 1681 tillsammans böta 400 daler silvermynt och 320 marker för att ha tjuvskjutit 8 älgar. (Dmb § 9, ht 1681). 1692 var Nils inhyst hos brodern Olof i familj 285, 1700 tog Nils nattvarden, (Com). Makarna barnlösa.
 • FAMILJ 285.
  Olof Olofsson, 1623-1703, (C1), från familj 421, var hemmansägare från 1673-03-26 i Skallgård, Fyrås 7, (Dmb vt 1682, § 13), och i Västgården, Gåxsjö, (Con 1687). 1658 utskrevs 20 soldater till ett jämtländskt kompani i norsk tjänst i Trondheim med anledning av att norrmännen hade ockuperat Jämtland och Härjedalen vintern 1657/1658; bland dem fanns Olof Olofsson i Gåxsjö, (Jä 1959). 1665 förekom Olof i ett mål om giftermålslöften till Cecilia Olofsdotter och Ingrid Jonsdotter, 1629-1667, (Br); Olof fick böta 40 marker silvermynt och gifte sig med Ingrid, (Dmb ht 1665, § 10 och ht 1666, § 2). Olof var omgift med Lisbeta Hansdotter (Blix), 1642-1719, (C1), från familj 345 i Grenås 2. Den 26 mars 1673 hade Olof köpt hemmanet Skallgård om 2 tunnland i Fyrås, av en Pål Persson för 61 daler silvermynt, (Dmb vt 1682, § 13). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 7 av dem var från Fyrås: Welam Persson, Jon Hemmingsson, Jöns Jonsson, Måns Eriksson, Hemming Björnsson, Per Olofsson, Olof Olofsson, (Dmb ht 1674, § 2). Olof Olofsson betalade tiondet 1679, (Ti), och fanns också 1681 i Fyrås, (Rö). 1679 förordnades Olof Olofsson i Skallgård och Nils Olofsson i Gåxsjö till förmyndare för sonbarnen till Erik Nilsson i Åsen, eftersom inga närmare fanns i släkten, (Dmb vt 1679, § 10). 1679-1683 var Olof Olofsson i Skallgård kyrkvärd, (Kyr). Gåxsjöbönderna Erik Hansson och hans grannar Olof Olofsson, Per Jonsson och Lars Persson hade strax efter Mikaelis 1688 tillfångatagit och arresterat två förrymda soldater vid fäbodarna i Gåxsjö, nämligen ryttaren Jonas Fogel och dragon Anders Gråberg under överstelöjtnantens kompani och bragt dem till korpral Efraim Pussman i Sikås, (Dmb vt 1690, § 10). 1682 sålde han Skallgård till svågern Per Hansson, 1649-1715, för 84 daler silvermynt, (Dmb ht 1700, § 32), och Olof fanns 1683 med sin hustru som husfolk i Gåxsjö, (Mantalslängd över husfolk). 1692 brukade Jon Olofsson och Olof Olofsson vardera ett ½ hem med brodern Nils som inhyst, (Ro). 1700 dömdes Olof Olofsson i Gåxsjö att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). Västgården verkar ha delats mellan bröderna Olof och Jon i slutet av 1600-talet. Oklart med modern till de första barnen. Barn:
  • Märet Olofsdotter, 1667-1750, gift 1690 med klockaren, kyrkvärden och nämndemannen Salomon Persson, som var död efter 1750 i Nyland 1, Föllinge. Salomon hade brodern Lars Persson i Gåxsjö som fick plikta med 7 och 26 daler silvermynt för att han 1686 av soldater och bönder i Hammerdal hade köpt upp, och sedan fraktat till Stockholm 40 tjädrar, 10 orrar och 70 järpar. Det var förbjudet att bedriva landsköp genom att uppköpa och sedan försälja mat och andra varor, (Dmb ht 1687, § 3).
   • Dottern Ingeborg Salomonsdotter, 1707-1757, gift 1727 med Anders Jönsson, 1690-1762, hemmansägare i familj 937 i Sikås 3.
  • Olof Olofsson, 1673-1710, hemmansägare senast i Fagerdal 2. Han var gift med Ingeborg Persdotter, 1683-1703, från Strand, Ström, och omgift 1704 med änkan Karin Persdotter, 1662-1710, i familj 183 i Fagerdal 2. 1693 dömdes Erik Hansson, Olof Olofsson, Per Jonsson och Axel Swahn, alla i Gåxsjö, att böta vardera böta 20 marker silvermynt för att de hade varit bortresta eller inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att släcka en skogsbrand, (Dmb ht 1693, § 16).
  • Per Olofsson Fjällström, 1675-1735, var soldat i Gåxsjö från 1699, och han var en av dom få som överlevde katastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719, (Sr). Hustrun hette Gunilla. Emedan dragonen Per Fjällström och Kerstin Jonsdotter tillstodo sig tillhopa haft lägersmål, varandes bägge ogifta, dömdes han till att plikta med 40 marker silvermynt och hon till 20 marker silvermynt. Fjällström dömdes också att till barnets underhåll årligen betala 3 daler silvermynt tills barnet sig själv födan kan tjäna, (Dmb ht 1700, § 2).
  • Hans Olofsson, 1675-1728, hemmansägare i familj 427 i Gåxsjö 2.
 • FAMILJ 424.
  Jon Olofsson, 1630-1698, (Kyr), från familj 421, (Dmb ht 1681, § 3), var soldat 1646-1651, (Sr), och hemmansägare i Norsåker, Gåxsjö 2. 1646 skickades ett regemente till Tyskland för att delta i 30-åriga krigets slutskede, och i Jöns Börjelssons kompani fanns Jon Olofsson i Gåxsjö. Han fanns också 1647-1652 som knekt i det kompaniet, men 1655 var han ersatt av Jon Håkansson, (Rul). Jons hustru hette Kerstin Persdotter, 1630-1711, (Tp). Omkring 1667 köpte han hemmanet av brodern Daniel Olofsson i familj 422, (Dmb ht 1682, § 14). 1674 hade Jon Olofsson köpt 9 mälingar, (1 och ½ tunnland), i Gåxsjö av de båda bröderna Klas och Olof Jonsson i Sikås för 12 riksdaler, (Dmb 1685, § 6). Jon Olofsson i Gåxsjö fordrade av sin broder Nils Olofsson 41 riksdaler för en knektlega och för det han under 8 år gick som knekt för sitt fadershemman; fadern hade för cirka 23 år sedan delat sina hemman mellan bröderna Jon och Nils, och efter förlikning fick Jon 15 daler av brodern och inför rätten sträckte de varandra händerna, (Dmb ht 1681, § 3). 1685 hade Jon Olofsson Bonde i Sikås sålt 9 mälingar, (1 och ½ tunnland), till Jon Olofsson i Gåxsjö, (Dmb 1685, § 6). Gåxsjöbönderna Erik Hansson, Nils Olofsson, Jon Olofsson, Måns Larsson och Daniel Olofsson fick 1681 tillsammans böta 400 daler silvermynt och 320 marker för att ha tjuvskjutit 8 älgar. (Dmb ht 1681, § 9). Jon Olofsson uppbjöd 1689 tredje gången Måns Larssons hemman i Gåxsjö 3, på ½ tunnland, vilket Erik Hansson klandrade, eftersom det skulle ha hört under hans hemman, (Dmb ht 1688, § 19 och Dmb vt 1689, § 11). 1696-11-25 fick sonen Peder Jonsson fasta på Gåxsjö 2, om 1 och ½ tunnland, säljare Jon Olofsson, (Lfr). Barn:
  • Märet Jonsdotter, 1651-1715, gift med Lars Olofsson, 1651-1715, hemmansägare och nämndeman i familj 623 i Solberg 6, (Dmb vt 1693, § 25).
  • Anna Jonsdotter, 1660-e 1705, gift 1689-01-13 med Axel Klasson Swan, död e 1705, från Stockholm, som var rustmästare i Togård, Fyrås 6, dragon och korpral i familj 599 i Gåxsjö 3. Jon Olofssons måg i Gåxsjö, dragon Axel Classon Swahn, presenterade en lagbunden och lagstånden köpeskrift på Måns Larssons hemman i Gåxsjö om 1/2 tunnland köpt för 30 daler silvermynt och dombrev beviljades, (Dmb ht 1690, § 12). 1693 dömdes Erik Hansson, Olof Olofsson, Per Jonsson och Axel Swahn, alla i Gåxsjö, att böta vardera böta 20 marker silvermynt för att de hade varit bortresta eller inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att släcka en skogsbrand, (Dmb ht 1693, § 16). Makarna flyttade till Göteborg.
  • Per Jonsson, 1664-1734, hemmansägare i familj 425 i Gåxsjö 2.
 • FAMILJ 425.
  Per Jonsson, 1664-1734, (C1), från familj 424, var nämnd med sina andra bönder i Gåxsjö, (Dmb vt 1690, § 10). 1693 uppbjöd Per Jonsson i Gåxsjö för andra gången sin fader Jon Olofssons skattehemman i Gåxsjö om 1 och ½ tunnland, som han inbördat med 75 daler silvermynt och sytning av föräldrarna, (Dmb ht 1693, § 23). 1693 dömdes Erik Hansson, Olof Olofsson, Per Jonsson och Axel Swahn, alla i Gåxsjö, att böta vardera böta 20 marker silvermynt för att de hade varit bortresta eller inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att släcka en skogsbrand, (Dmb ht 1693, § 16). 1696-11-25 fick Peder Jonsson fasta på Gåxsjöhemmanet om 1 och ½ tunnland, som han hade inbördat av sina svågrar, (Dmb ht 1696, § 6). 1708-03-30 fick Per fasta på 9 mälingar, 1 och ½ tunnland, i Gåxsjö, säljare Klas Jonsson, Sikås, (Lfr). Per fanns 1708 i Norsåker om 3 tunnland tillsammans med Hans Olofsson i Västgården, (Jb). Per var gift med Maria Jönsdotter, 1666-1746, (C1), från familj 935 i Sikås 3. Per hade med sina 3 söners samtycke och döttrar upplåtit hemmanet om 1 och ½ tunnland till sonen Abraham Persson, de två andra sönerna hette Jon och Per och systrarna hette Kerstin och Sara, (Dmb ht 1726 § 11). Barn:
  • Kerstin Persdotter, 1696-1775, gift med Erik Svensson Björkman, 1682-1758, som var hemmansägare och nämndeman i familj 270 i Björnsgård, Fyrås 5.
  • Jon Norström, 1699-1773, gift 1738-01-06 med Kerstin Hansdotter, 1702-1787, från familj 427 i Gåxsjö 2, var soldat 1718-1741 i Tullingsås 7, och han fick avsked 1741-06-30 för bräcklighet, (Sr). Makarna bodde senast i Sockenstugan, Hammerdal. 1762 fick Jon Norström böta 10 daler silvermynt för olaga brännvinsförsälning vid kyrkan, (Dmb ht 1762, sid 36). Avskedade dragon Jon Norström var född 1699-02-18 och hustrun Kerstin Hansdotter var född 1702-02-18 enligt utdrag från kyrkan, och de begärde att bli undantagna för utskylder till kronan. (Dmb ht 1764, sid 194).
   • Sonen Lars Norström, 1743-1817, stod som tingsprofoss, kyrkvaktare och sockenstugman i familj 1077 i Prästbordet, Mo.
  • Abraham Persson, 1703-1792, hemmansägare i familj 426 i Gåxsjö 2.
  • Per Persson, 1707-1782, torpare på Flygaråkern i Sikås, gift 1750 med Karin Jonsdotter, 1707-1782, som då var barnlös änka i Sikås, född i Nyland, Föllinge.
  • Sara Persdotter, 1711-1775, arbetade i Gåxsjö, Hammerdal. 1762 fick Sara Persdotter böta 10 daler silvermynt för olaga brännvinsförsälning vid kyrkan och lika mycket för sabbatsbrott, (Dmb ht 1762, sid 36).
 • FAMILJ 426.
  Abraham Persson, 1703-1792, från familj 425, övertog 1726 hemmanet om 1 och ½ tunnland av sin far, (Dmb ht 1726 § 11), och 1759-11-15 fick han fasta på Gåxsjö (2) om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Abraham var gift 1733 med Lisbet Hansdotter, 1711-1793, från familj 427 i Gåxsjö 2, och var också danneman. 1755 utsågs han till socknens äldsta i Gåxsjö by, (Hk 1985/26). 1773-04-19 var det avvittring hos danneman Abraham Persson i Gåxsjö, (Tp, 1707-1786). Abrahams bouppteckning finns i Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 25. Barn:
  • Petter Nordahl, 1734-1783, blev handelsbetjänt i Stockholm.
  • Hans Abrahamsson, 1736-1806, hemmansägare i familj 429 i Gåxsjö 2.
  • Jöns Abrahamsson, 1744-1793, gift med änkan Karin Larsdotter, 1749-1823, i Bye, och han var senast hemmansägare i familj 8 i Bye. 1779-11-03 hölls syn på det hemman, norrut från gamla gården, som Jöns Abrahamsson hade nybyggt och upparbetat i Bye 1, och det godkändes att han skulle få njuta sina frihetsår, (Dmb vt 1780, sid 325).
 • FAMILJ 427.
  Hans Olofsson, 1675-1728, från familj 285, var hemmansägare och tionderäknare i Västgården, gift 1705 med Britta Andersdotter, 1681-1754, (Br), från familj 609 i Solberg 4. Hans var svåger med Jon Andersson i Solberg 4, (Dmb vt 1711, § 6). Hans var rotebonde för brodern Per Fjällström, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Rul). 1706-11-26 fick Hans fasta på Gåxsjö (2) om 1 och ½ tunnland, säljare var sterbhuset, (Lfr). Barn:
  • Lisbet Hansdotter, 1711-1793, gift med Abraham Persson, 1703-1792, familj 426.
  • Kerstin Hansdotter, 1702-1787, gift med Jon Persson Norström i familj 425 i Gåxsjö 2.
  • Anders Hansson, 1715-1782, hemmansägare i familj 428 i Gåxsjö 2.
 • FAMILJ 428.
  Anders Hansson, 1715-1782, från familj 427, var hemmansägare i Västgården, gift 1737-01-09 med Gunilla Pålsdotter, 1716-1789, från familj 81 i Björnsgård, Ede 5. I mantalslängden 1763 var Anders Hansson i Gåxsjö nybyggare i Ottsjön, (KGE). 1776 dömdes länsmannen Elias Fredenberg i Hammerdal att böta 5 daler silvermynt för att han inte hade varit redelig mot Anders Hansson i Gåxsjö, (Dmb ht 1776, sid 378). 1778 hade Anders Hansson begärt syn och beskrivning av Lomåsen, vilket rätten godkände, (Dmb ht 1778, sid 158). 1777-10-18 hade Anders Hansson i Gåxsjö 2 begärt syn och värdering av sitt ärvda skattehemman om 1 och ½ tunnland, som skulle överlåtas till sönerna Hans och Olof. De två döttrarnas makar var nämda och sonen Pål hade fått överta ett litet nybygge i Ottsjön, mot att denne inte behövde utlösas ur fadershemmanet. Hemmanet är beskrivit och värderades till 90 riksdaler, (Dmb ht 1778, sid 172). Anders Hanssons i Gåxsjö bomärke visas, (Dmb ht 1779, sid 290). 1781-09-13 överlät Anders Hansson Gåxsjö om 1 och ½ tunnland, ett ½ hem vardera till sönerna Hans och Olof, (Lfr). Barn:
  • Anna Andersdotter, 1739-1826, gift 1769 med Olof Larsson Kämpe, 1723-1805, soldat 1743-1757, (Sr), född och bonde i familj 950 i Sikås 4.
  • Pål Andersson, 1741-1832, var med om att anlägga Ottsjön, Föllinge, (Jä). Han var gift 1764 med Ingeborg Eriksdotter, 1737-1814, som var dotter till Erik Eriksson och Dordie Andersdotter i Lägden, Föllinge.
   • Dottern Gunilla Pålsdotter, 1764-1823, gift 1790 med Olof Matsson, 1761-1835, hemmansägare i familj 920 i Sikås 1.
  • Britta Andersdotter, 1744-1779, gift 1774 med Christen Olofsson, familj 485 i Håxås 1.
  • Hans Andersson, 1746-1831, hemmansägare i familj 430 i Gåxsjö 2.
  • Olof Andersson, 1749-1835, hemmansägare i familj 431 i Gåxsjö 2.
 • FAMILJ 429.
  Hans Abrahamsson, 1736-1806, från familj 426, gift med Ingeborg Larsdotter, 1740-1826, från familj 6 i Bye, var hemmansägare i Norsåker, Gåxsjö. Hans Abrahamssons i Gåxsjö bomärke visas, (Dmb ht 1779, sid 290). 1780-01-22 fick Hans Abrahamsson fasta på hemmanet Gåxsjö 2 om 1 och ½ tunnland, härav 1/3, säljare (brodern) Petter Nordahl, (Lfr). 1801-11-21 hölls syn och värdering av Hans Abrahamssons skattehemman i Gåxsjö 2 om 1 och ½ tunnland i närvaro av makarna, de 2 sönerna och de tre döttrarna. Hemmanet är beskrivet och värderades till 330 riksdaler 16 skilling. Sönerna Abraham och Lars ville klyva hemmanet i två lika delar och dela på födorådet till sina föräldrar, (Dmb ht 1802, sid 174). 1803-04-12 hölls arvsdelning hos bonden Hans Abrahamsson i Gåxsjö, FII:2 (1791-1806), sid 258. Två söner och tre döttrar var arvtagare. Barn:
  • Lisbet Hansdotter, 1765-1855, gift 1790 med Anders Israelsson, familj 380 i Görvik 1.
  • Britta Hansdotter, 1768-1844, gift 1797 med Jonas Nilsson, 1769-1825, hemmansägare i familj 1050 i Yxskaftkälen 3.
  • Abraham Hansson, 1771-1832, hemmansägare i Oppgården, familj 434 i Gåxsjö 2.
  • Lars Hansson, 1774-1835, hemmansägare i Sörnorsåker, familj 433 i Gåxsjö 2.
  • Marget Hansdotter, 1780-1870, gift 1808 med Karl Olofsson, 1776-1847, i familj 858 i nybygget Raftkälen.
 • FAMILJ 430.
  Hans Andersson, 1746-1831, från familj 428, var gift med Lucia Eriksdotter, 1748-1836, från Stamsele, Ström. 1781-09-13 fick Hans fasta på Gåxsjö 2 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem - säljare fadern, (Lfr). Hans Andersson i Gåxsjö tilldömdes 4 daler i silvermynt för att han fällt en stor björn, (Dmb ht 1771. sid 44). Hans Andersson i Gåxsjö hade uppfunnit varjehanda konstverk, bl. a. en tröskmaskin med rullar, ett hjul som på en gång drager en kvarn, ett slipverk och en såg, och vars blad ha horistontal ställning, (Jä 1950). Av nattvardssilvret i Hammerdals kyrka äger kyrkan kalk och patén, anskaffade 1797, och om vilka kyrkoräkenskaperna upplysa att de kostat 44 riksdaler, 10 skilling och 8 runstycken till vars betalande den gamla kalken blivit såld till Borgvattnets kapell för 14 riksdaler, 10 skilling och 8 runstycken, och bönderna Hans Andersson i Gåxsjö och Lars Karlsson i Grenås hade tillsammans givit 16 riksdaler och 32 skilling. (Jä 1960). Hans och brodern Olof Andersson i Gåxsjö hade fällt en fullvuxen björn och tillerkändes skottpengar om 4 daler silvermynt, (Dmb ht 1786, sid 72). Hans Andersson i Gåxsjö fick böta 16 riksdaler 32 skilling för att han från sin egen såg hade sålt bräder till kapten Johan Carl Rickman i Ede, (Dmb ht 1798, sid 204). Hans Andersson i Gåxsjö hade sommaren 1799 på egen hand grävt 300 alnar diken och därigenom torrlagt två små tjärnar i syfte att därigenom minska frostkänsligheten för hans gröda, (Dmb ht 1799, sid 287). 1831-12-27 hölls bouppteckning i Gåxsjö efter bonden Hans Andersson, FII:6 (1830-1834), sid 746. 1836-10-17 hölls bouppteckning efter den änkan Lucia Eriksdotter i Gåxsjö, FII:7 (1835-1839), sid 837. Barn:
  • Anders Hansson, 1771-1832, hemmansägare i Norrgården, familj 432 i Gåxsjö 2.
  • Erik Hansson, 1782-1864, gift 1807 med Lisa Eriksdotter, familj 170 i Fagerdal 1.
 • FAMILJ 431.
  Olof Andersson, 1749-1835, från familj 428, gift 1780 med Karin Andersdotter, 1758-1788, från familj 349 i Grenås 2, var hemmansägare i Västgården. 1781-09-13 fick Olof fasta på Gåxsjö 2 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem - säljare var fadern, (Lfr). Om Olof berättas bl. a. följande: Olof, utmärkt för luxe, brukar fickur och manchesterbyxor, målade skoklackar och spännremmar; rödmålade hus; hans hustru bär svart sidensargekofta, (Jä 1950). För att finansiera orgelbygget i Hammerdals kyrka år 1827 lånade kyrkan även medel av fyra förmögna privatpersoner, nämligen: 500 riksdaler av bonden Carl Eriksson i Gåxsjö, 300 riksdaler av bonden Olof Andersson i Gåxsjö, 327 riksdaler av kyrkvärden Pehr Olsson i Åsen och 66 riksdaler av bonden Lars Hansson i Bye, (Jä 1960). Hans och brodern Olof Andersson i Gåxsjö hade fällt en fullvuxen björn och tillerkändes skottpengar om 4 daler silvermynt, (Dmb ht 1786, sid 72). Olof var omgift 1793 med Kerstin Andersdotter, 1761-1841, också från familj 349 i Grenås 2. Olof Andersson i Gåxsjö hade fällt en fullvuxen björn på byns utmarker, och tilldömdes skottpengar om 1 riksdaler och 16 skilling, (Dmb vt 1798, sid 130). 1806-1810 genomfördes storskifte i Gåxsjö, och Olof stod för Västgården, (Hk). 1788-12-12 hölls bouppteckning efter den avlidna hustrun Karin Andersdotter, FII:1 (1742-1790), sid 112, arvtagare maken och dottern Gunilla. 1835-09-29 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Andersson i Gåxsjö, FII:7 (1835-1839), sid 817. 1841-06-04 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Kerstin Andersdotter i Gåxsjö, FII:8 (1840-1844), sid 960. Barn:
  • Gunilla Olofsdotter, 1783-1863, gift 1804 med Karl Eriksson, 1778-1858, som stod som hemmansägare i familj 435 i Gåxsjö 2.
 • FAMILJ 432.
  Anders Hansson, 1777-1825, från familj 430, stod för Norrgården, när storskiftet genomfördes 1806-1810 i Gåxsjö, (Hk 1980/26). 1808-04-02 fick Anders Hansson fasta på Gåxsjö 2 om 3/4 tunnland, säljare var hans far, (Lfr). Anders var gift 1809 med Anna Olofsdotter, 1782-1855, från familj 858 i nybygget Raftkälen. 1825-12-28 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Anders Hansson i skattehemmanet Gåxsjö 2, FII:5 (1825-1829), sid 583. 1855-03-23 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Anna Olofsdotter i Gåxsjö, FII:10 (1850-1859), sid 1325. Barn:
  • Lucia Andersdotter, 1809-1896, gift 1829 med Nils Jonsson, 1798-1877, som var hemmansägare i familj 1051 i Flygargården, Yxskaftkälen 3.
  • Per Andersson, 1811-1888, gift 1853-04-07 med Anna Hemmingsdotter, 1819-1898, från familj 963 i Sikås 5, var hemmansägare i Gåxsjö 2. Bouppteckning för Per Andersson, F II/15, 1885-1889, sid 312. Bouppteckning för Anna Hemmingsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 60, saknade bröstarvingar.
  • Hans Andersson, 1813-1874, hemmansägare i familj 437 i Gåxsjö 2.
  • Karin Andersdotter, 1814-1886, bodde i Gåxsjö, Hammerdal.
  • Anna Andersdotter, 1816-1902, gift 1841 med Jonas Eliasson, som var hemmansägare i familj 392 i Västgården, Görvik 2.
  • Gunilla Andersdotter, 1818-1899, gift 1847 med Erik Johansson, 1824-1908, som var hemmansägare i familj 932 i Sikås 2.
  • Britta Andersdotter, 1820-1908, gift 1848 med Jonas Olofsson, 1818-1868, som var hemmansägare i familj 490 i Håxås.
  • Olof Andersson, 1822-1852, gift 1851 med Britta Hemmingsdotter, 1822-1901, från familj 963 i Sikås 5, som var hemmansägare i Gåxsjö 2. 1852-09-20 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Andersson i skattehemmanet Gåxsjö 2, FII:10 (1850-1859), sid 1247.
  • Anders Andersson, 1824-1863, gift 1855-07-08 med Britta Hemmingsdotter, 1822-1901, från familj 963 i Sikås 5, som var hemmansägare i Raftkälen 1. Bouppteckning för Anders Andersson i skattehemmanet Raftkälen 1, F II/11, 1860-1869, sid 218. Bouppteckning för Britta Hemmingsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 159.
 • FAMILJ 433.
  Lars Hansson, 1774-1835, från familj 429, fick fasta 1804-03-29 på Gåxsjö 2 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem - säljare föräldrarna, (Lfr). 1806-1810 genomfördes storskifte i Gåxsjö, varvid Lars Hansson stod för Sörnorsåker, (Hk 1980/26). Lars var gift 1806-11-02 med Anna Jonsdotter, 1785-1861, från familj 642 i Åsen 1. 1808-11-30 hade de barnlösa makarna Per Persson och Ingrid Persdotter som gåva givit till bonden Lars Hansson i Gåxsjö 155 riksdaler och 26 skilling mot födoråd av denne, (Dmb vt 1809, sid 238). Lars Hansson och Per Persson hade en tvist om födorådet och kontraktet upphävdes, (Dmb ht 1815, sid 430). 1814-11-12 sålde Lars Hansson ett stycke åkermark från sitt hemman i Gåxsjö 2 till grannen bonden Anders Eriksson för en köpesumma av 133 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt, (Dmb ht 1814, sid 304). 1836-02-22 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Hansson i Gåxsjö, FII:7 (1835-1839), sid 824. Bouppteckning för Anna Jonsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 121. Barn:
  • Hans Larsson, 1807-1892, hemmansägare i familj 436 i Gåxsjö 2.
  • Maria Larsdotter, 1809-1857, gift 1856 med Per Persson Tapper, 1807-1876, torpare och gratialist i Ede. Per var son till torparen Per Stark och hustrun Stina Persdotter i Norderåsen, Häggenås. 1857-06-06 hölls bouppteckning efter den avlidna korpralshustrun Maria Larsdotter i Ede, FII:10 (1850-1859), sid 1368, bröstarvingar saknades.
  • Sven Larsson, 1812-1898, hemmansägare i Brattåsen, se familj 420 i Gåxsjö 1.
  • Per Larsson, 1815-1873, torpare i Gåxsjö, gift 1854-01-22 med Britta Olofsdotter, 1823-1872, från Ström, Z, makarna hade 5 döttrar. Bouppteckning för Per Larsson, F II/14, 1880-1884, sid 14. Bouppteckning för Britta Olofsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 183.
  • Ingeborg Larsdotter, 1817-1860, var gift 1857-06-24 med Erik Eriksson, 1833-1922, som var hemmansägare i Gåxsjö 2. Erik var omgift 1861 med Anna Eriksdotter, 1834-1890, från Sikås, och 1894 med Stina Cajsa Olofsdotter, 1841-1911, som var från Mullnäset. Erik var son till Erik Olofsson, 1792-e 1843, från Greningsvallen, Häggenås, och som bodde i Halasjön, Häggenås, och var gift 1816 med Maria Hansdotter, 1792-e 1843, från Storhögen. Bouppteckning för Ingeborg Larsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 43. Barn:
   • Erik Eriksson, 1858-1934, gift två gånger, stod som handlare och hemmansägare i Västgården, Gåxsjö 2, Hammerdal.
   • Anna Eriksdotter, 1862-e 1905, gift 1886 med Håkan Andersson, 1857-e 1905, från Bye, Hammerdal, makarna till Brunflo 1905.
   • Per Eriksson, 1873-1928, var hemmansägare i Gåxsjö 2, Hammerdal.
  • Anna Larsdotter, 1822-1860, piga i Gåxsjö, Hammerdal. Bouppteckning för Anna Larsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 42, som hade sonen Lars på fjärde året.
  • Lisbet Larsdotter, 1827-1902, arbetskvinna i Gåxsjö, Hammerdal. Bouppteckning för Lisbet Larsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 243.
 • FAMILJ 434.
  Abraham Hansson, 1771-1832, från familj 429, fick fasta 1804-03-29 på Gåxsjö 2 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem - säljare var hans föräldrar, (Lfr). 1806-1810 genomfördes storskifte i Gåxsjö, varvid Abraham stod för Oppgården, (Hk 1980/26). Abraham var gift 1799 med Stina Olofsdotter Edström, 1781-1863, från familj 571 i Mo. Pigan Christina Matsdotter i Gåxsjö hade stämt bonden Abraham Hansson för att denne under hennes bortovaro brukat hennes torpställe i Gåxsjö under flera år. Hansson dömdes att böta 6 riksdaler samt ersätta Matsdotter för kostnader, som hon haft, (Dmb ht 1829, sid 301). 1832-06-26 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Abraham Hansson i Gåxsjö, FII:6, 1830-1834, sid 741. Bouppteckning för Stina Edström, F II/11, 1860-1869, sid 238. Barn:
  • Olof Abrahamsson, 1804-1851, hemmansägare i familj 439 i Gåxsjö 2.
  • Ingeborg Abrahamsdotter, 1807-1884, gift 1841 med Hans Andersson, 1816-1875, hemmansägare i familj 1048 i Yxskaftkälen 2.
  • Armika Abrahamsdotter, 1810-1895, gift i familj 438 i Gåxsjö 2.
  • Lisa Abrahamsdotter, 1812-1885, gift i familj 437 i Norrgården, Gåxsjö 2.
  • Anna Stina Abrahamsdotter, 1815-1889, gift 1850 med Anders Eriksson, 1824-1901, född och hemmansägare i Ottsjön, Föllinge.
 • FAMILJ 435.
  Karl Eriksson, 1778-1858, från familj 859 i Raftsjöhöjden, gift 1804-06-10 med Gunilla Olofsdotter, 1783-1863, från familj 431, var hemmansägare och ordningsman i Gåxsjö 2. En lång berättande artikel om familjen finns i Hammerdalskrönikan 1966/24. 1858-11-29 hölls bouppteckning och arvsdelning efter den avlidna födorådsmannen Carl Eriksson i Gåxsjö, FII:10 (1850-1859), sid 1403. Barn:
  • Märet Karlsdotter, 1804-1848, var gift 1827-04-16 med Lars Eriksson, 1804-1881, som senast stod som hemmansägare, fjärdingsman och nämndeman i Gisselås 1, se familj 331 i Gisselås 2.
  • Olof Karlsson, 1807-1895, gift med Marget Larsdotter, 1807-1891, från Bye, var hemmansägare, urmakare och nämndeman i familj 22 i Bye.
  • Kerstin Karlsdotter, 1813-1888, gift 1837-03-27 med Olof Jonsson, 1809-1885, från familj 644 i Åsen 1, som var hemmansägare i Västgården, Gåxsjö 2. Under nödåret 1867 utsågs en nödhjälpskommitté vid sockenstämman i Hammerdal, bestående av bl. a.: bonden Olof Jonssons i Gåxsjö hustru för Gåxsjö, Kakuåsen, Lomåsen, Nyland, (Hk 1967/53). Bouppteckning för Kerstin Karlsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 311. Bouppteckning för Olof Jonsson, F II/15, 1885-1889, sid 85.
   • Döttarna Gunilla finns i familj 446 i Gåxsjö 3, Kerstin finns i familj 445 i Gåxsjö 3, och Lucia i familj 649 i Åsen 1.
 • FAMILJ 436.
  Hans Larsson, 1807-1892, från familj 433, gift 1846-04-13 med Anna Olofsdotter, 1815-1870, nybyggardotter från familj 868 i Sikåskälen, var hemmansägare och förmånstagare i Gåxsjö 2. Bouppteckning för Hans Larsson, F II/16, 1890-1894. Bouppteckning för Anna Olofsdotter, F II/12, 1870-1874, sid 67. Barn:
  • Anna Hansdotter, 1847-1935, gift 1871 med Per Olofsson, 1846-1935, från familj 409 i Görvik 3, som var hemmansägare i Södervik 2:4, Gåxsjö 2, Hammerdal. Makarna finns tillsammans på Jamtli bildarkiv: bild nr: HAn14. Tre åttioåringar i Gåxsjö, Olof Eriksson, Erik Persson och Per Olofsson, bild nr Han5, Jamtli bildarkiv.
  • Karin Hansdotter, 1850-1894, gift 1885 med Olof Eriksson, 1854-1899, hemmansägare i familj 1025 i Sikåskälen.
 • FAMILJ 437.
  Hans Andersson, 1813-1874, från familj 432, gift 1842-03-28 med Lisa Abrahamsdotter, 1812-1885, från familj 434 i Gåxsjö 2, var hemmansägare i Norrgården, Gåxsjö 2. Bouppteckning för Lisa Abrahamsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 157. Bouppteckning för Hans Andersson, F II/12, 1870-1874, sid 286. Barn:
  • Anders Hansson, 1843-1920, hemmansägare, nämndeman och kyrkvärd i Norrgården, gift 1875 med Ingeborg Persdotter, 1852-1911, från familj 419 i Gåxsjö 1. Bild HAn1017, Jamtli bildarkiv.
  • Anna Hansdotter, 1846-1918, var gift 1876 med Hans Mårtensson, 1842-1910, som var från familj 1111 i Kakuåsen 1, och stod som hemmansägare i Norrgården, Gåxsjö 2. Bild HAn494, Jamtli bildarkiv.
  • Stina Hansdotter, 1850-1906, gift 1881 med Mårten Olofsson, 1856-1915, i familj 805 i Hallen, hemmansägare i Håxåsen, Hallen 8.
  • Lucia Hansdotter, 1851-1924, gift 1880 med Mats Olofsson, 1852-1937, hemmansägare i familj 805 i Håxåsen, Hallen 8.
 • FAMILJ 438.
  Olof Hemmingsson, 1810-1892, från familj 960 i Persgård, Sikås 5, gift 1834-03-31 med Armika Abrahamsdotter, 1810-1895, från familj 434, var först hemmansägare i Persgård, Sikås 5. Han sålde gården omkring 1850, och var senast hemmansägare i Gåxsjö 2. Bouppteckning för Olof Hemmingsson, F II/16, 1890-1894, sid 297. Bouppteckning för Armika Abrahamsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 169. Barn:
  • Abraham Öhrberg, 1837-1924, gift 1862 med Märet Eriksdotter, 1838-1919, från familj 445 i Gåxsjö 3, hemmansägare och landstingsman i Gåxsjö 2. Foto av Abraham Öhrberg finns i Jämten 1996, sid 94 och i Jämten 1950, sid 11, (Hemming Sten).
  • Stina Olofsdotter, 1843-1916, arbetskvinna i Gåxsjö.
  • Armika Olofsdotter, 1845-1918, gift 1868 med Sven Olofsson, 1839-1909, som senast var hemmansägare i familj 343 i Grenås 1.
 • FAMILJ 439.
  Olof Abrahamsson, 1804-1851, från familj 434, var gift 1834-06-01 i Föllinge, Z, med Anna Eriksdotter, 1812-1895, som var född i Ottsjön, Föllinge, från familj 350 i Grenås 2. Olof var hemmansägare i Gåxsjö 2. 1851-11-28 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Abrahamsson i skattehemmanet Gåxsjö, FII:10 (1850-1859), sid 1249. Bouppteckning för Anna Eriksdotter, F II/17, 1895-1897, sid 101. Barn:
  • Abraham Olofsson, 1835-1911, arbetare i Gåxsjö.
  • Britta Olofsdotter, 1842-1920, gift 1871 med Lars Olofsson, 1842-1920, från familj 367 i Grenås 3, hemmansägare i Gåxsjö 2.
Bar
 • Gåxsjö 3, Hurtiggården och Bränna.
   
  Äldre bönder i Gåxsjö 3.
 1. Musketerare och pikenerar på 1600-talet Håkan Sjulsson, 1590-1632, (Br), stod för ½ tunna i Gåxsjö 1613, (Rmj), och samma år var han tvångsutskriven som knekt till den svenska armén i Ryssland, (Rmj). 1615 stod Håkan i jordeboken för Gåxsjö, (Jb). Håkan kan möjligen vara son till Sjul Nilsson, som 1600 betalade tiondet i Gåxsjö för 2 fjärdingar, (Ti). Möjliga barn:
  • Jon Håkansson, menig 1652-1658, då han blev fånge i Kruschwitz, Polen.
  • Mickel Håkansson, menig 1651-1656, död i Wagen, Polen.
 2. Per Larsson bygslade 1634 2 spann (1 tunna) efter brodern Olof Larsson, (Byg).
 3. Kerstin hustru, död e 1679, stod för gården år 1645, som då var noterad till ½ tunnland, och hon stod som tiondegivare år 1679, (Ti).
 4. Måns Larsson, 1630-1690, (C1), fanns på hemmanet om ½ tunnland 1660 på en ödegård, (Jb). Han betalade tiondet 1679 tillsammans med hustru Kerstin, (Ti). Gåxsjöbönderna Erik Hansson, Nils Olofsson, Jon Olofsson, Måns Larsson och Daniel Olofsson fick 1681 tillsammans böta 400 daler silvermynt och 320 marker för att ha tjuvskjutit 8 älgar. (Dmb ht 1681, § 9). 1688 hade Måns Larsson sålt hemmanet till Jon Olofsson i familj 424 i Gåxsjö 2, (Dmb ht 1688, § 18), som fick fasta 1690-12-10, (Lfr).
 5. Lars Persson, fanns 1687 och 1690 på hemmanet, (Con, Dmb). Gåxsjöbönderna Erik Hansson och hans grannar Olof Olofsson, Per Jonsson och Lars Persson hade strax efter Mikaelis 1688 tillfångatagit och arresterat två förrymda soldater vid fäbodarna i Gåxsjö, nämligen ryttaren Jonas Fogel och dragon Anders Gråberg under överstelöjtnantens kompani och bragt dem till korpral Efraim Pussman i Sikås, (Dmb vt 1690, § 10).
 • FAMILJ 599.
  Axel Persson Swahn, från Stockholm, var död e 1705. Jon Olofssons måg i Gåxsjö, dragon Axel Swahn, presenterade en lagbunden och lagstånden köpeskrift på Måns Larssons hemman i Gåxsjö om 1/2 tunnland köpt för 30 daler silvermynt och dombrev beviljades. (Dmb ht 1690, § 12). Axel var gift 1689 med Jon Olofssons dotter Anna, död e 1705, från familj 424 i Gåxsjö 2. 1690-1696 fanns han i rote- och röklängderna i Gåxsjö; var dragon och korpral i Gåxsjö. Erik Jönsson från Sikås uppbiöd första gången corpralen Axel Swahns hemman i Gåxsjö by och Hammerdals socken om 1/2 tunnland för 42 daler silvermynt, som där till obördig är, och reserveres Kongl. Maij:t och cronan till lösn. (Dmb vt 1696, § 22). 1698-11-28 får Johan och Erik Jönsson från Sikås fasta på Gåxsjö om ½ tunnland, säljare korpralen Axel Persson, (Lfr). 1697-17-02 fanns Axel som rustmästare i Fyrås. 1694 inköpte kronan från hela Jämtland pärlor för cirka 316 daler kopparmynt och bland leverantörerna fanns klockaren Jöns Eriksson med söner i Sikås och kompanjoner i Bye samt korpralen Axel Svan i Gåxsjö, löjtnant Evert Pell i Hammerdal, som för 60 st. klarare och några och 30 st. vanartade, större och mindre fick mottaga 100 daler, (JHH:III:369). 1705 hade Axel Swan med hustrun Anna Jonsdotter samt barnen Jonas, Petter, Olof, Marin, Kerstin och Britta flyttat till Göteborg.
 • FAMILJ 440.
  Johan Jönsson, 1674-1728, (C1), från familj 935 i Sikås 3, ersatte Axel Swan på hemmanet 1697-1725, (Rö, Jb). Erik Jönsson i Sikås ansåg att Johan Jönsson och Erik Hansson i Gåxsjö skulle belönas för att de i fjällen i höstas hade gripit den rymde dragonen Jonas Lek och hans kona, vilka var på väg till Finlien i Norge, (Dmb vt 1698, § 17). Johan Jönsson och dragonerna Hans Blix och Mats Spelopp hade i fjällen under våren gripit den rymde dragonen Johan Klementsson. Johan hade under falskt namn tjänat några veckor hos Erik Olofsson i Ede, stulit från honom och försökt bege sig till Finlien i Norge, (Dmb vt 1698, § 18). 1698-11-28 fick Johan Jönsson från Sikås fasta på Gåxsjö om ½ tunnland, säljare korpralen Axel Persson Svahn, köpt för 42 daler silvermynt, (Dmb ht 1698, § 21). 1703-03-23 fick bröderna Johan och Erik Jönsson fasta på Gåxsjö, (1), säljare Jöns Jönsson, (Lfr). 1702 kallades hemmanet kompaniprästställe, (Jb). Johan var klockare 1693-1728 efter fadern Jöns Eriksson, 1615-1699, i Sikås 3, (Jä, Com). Johan var gift med Karin Larsdotter, 1680-1762, från familj 4 Bye, och sonen Jöns fortsatte traditionen som klockare, (Jä). 1715 hade klockaren Johan Jönsson i Gåxsjö Skola Nils fjäll i besittning, som möjligen kan vara Skalfjället, (Hk 1971). 1719 fick Johan gå in som dragon, då dragonen Hans Blix omkom i fjällkatastrofen januari 1719; 1719 antogs dock halva bonden Jöns Eriksson som dragon, (Rul). Barn:
  • Lars Johansson, 1699-1764, var gift 1736 med Karin Olofsdotter, familj 739 i Hallen 2. 1729-03-06 hade Lars Johansson i Hallen fått överta skattehemmanet i Gåxsjö om 1 och 1/12 tunnland, och ville nu uppdraga hemmanet till sin syster Sara Johansdotter och hennes tillkommande man Mårten Persson för en summa av 120 daler silvermynt, den ofärdiga brodern skulle bli husman och få sitt födoråd, och systern Karin Johansdotter skulle utlösas med 20 daler silvermynt. Rätten godkände överlåtelsen, (Dmb ht 1747, § 9, sid 484). 1770-12-11 fick Olof Eriksson och Karin Larsdotter fasta på Gåxsjö 3 om 1 1/12 tunnland, säljare framlidne Lars Johanssons barn Johan och Britta, (Lfr).
  • Jöns Johansson, 1701-1779, familj 441 i Gåxsjö 3.
  • Abraham Johansson, 1703-e 1737, bodde i Gåxsjö.
  • Sara Johansdotter, 1705-1780, gift 1748 med Mårten Persson, 1714-1796, från Föllinge, fick 1747 fasta på Gåxsjö 3 om 1 och 1/12 tunnland, säljare Lars Johansson, (Lfr). 1765 blir makarna bosatta i Slätten, Föllinge.
  • Karin Johansdotter, 1708-1787, gift 1752 med Jöns Andersson, 1720-1785, från Föllinge, och han fanns 1765 på hemmanet, (Hk 1980/26). 1761 hade bonden Jöns Andersson i Gåxsjö och hustrun Karin Johansdotter upprättat ett inbördes testamente, (Dmb vt 1761, sid 209). Jöns Andersson och hans hustru Karin Johansdotter hade skrivit att de hade fått besittningen på skattehemmanet i Gåxsjö om 1 och 1/12 tunnland år 1752. I fortsättningen av skrivelsen framgår hur hemmanet skulle övertagas av släkten, (Dmb vt 1768, sid 366). Bonden Jöns Andersson och hans hustru i Gåxsjö 3 förmådde inte längre bruka sitt hemman, varför de ville överlåta hemmanet till hustruns brorsdotter och dess barn Olof Eriksson emot födoråd till säljarna, (Dmb vt 1782, sid 95). Bouppteckning efter Jöns finns i Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 80.
 • FAMILJ 441.
  Jöns Johansson, 1701-1766, från familj 440, gift 1755 med Malin Jakobsdotter, 1715-1780, från familj 759 i Hallen 4, (C:2, sid 250, 1780-1834). Jöns var klockare 1728-1763, (Jä 1920), kyrkvärd 1755, (Hk 1985/26), och hemmansägare i Gåxsjö 3. Drängen Jöns Johansson ifrån Gåxsjö blev vid tinget dömd för lönskaläge med Britta Olofsdotter från Gisselås, (Dmb ht 1726). 1763 hade makarna Jöns Johansson och Malin Jakobsdotter upprättat ett inbördes testamente (Dmb vt 1763, sid 57). 1763-10-08 förehölls hur klockaren i församlingen Jöns Johansson i Gåxsjö mest hela nästlidet år varit sängliggande och icke förmått göra tjänst, och därför utlåtit sig vara nöjd med någon som emot halva lönen hans syssla förehade. Föreslås därför i hans ställe klockaren i Berg, N. Estman, som är en stilla man, har gott rykte om sig, har flera år gått i Frösö skola, och under samma tid läst för barn, samt låtit förstå att han åstundat bliva i Hammerdal klockare. Församlingen förklarade enhälligt sig vara med honom nöjd, så vida han emot halva lönen beskedligen förestår sysslan, läser för barnen, och kan slå åder, (Hk 1981/30).
 • FAMILJ 442.
  Olof Eriksson, 1733-1787, soldat Hurtig från familj 794 i Hallen 8, var gift 1762, (Dmb vt 1762, sid 17), med Karin Larsdotter, 1737-1818, från familj 739 i Hallen 2. Dragonen Olof Hurtig meddelade rätten att han ingått äktenskap med Karin Larsdotter, som enligt skattebrev av 1761-03-07 erhållit kronohemmanet Hallen 3 och ville bli inskriven som åbo på hemmanet. Hemmanet hade till skatte blivit inlöst av Olof Hurtig (Dmb vt 1762, sid 17). Makarna bytte 1768-03-28 hemmanet Hallen 3, om 2 och 1/4 tunnland, med svärfadern Lars Johanssons änka Karins omyndiga barn Johan och Brittas hemman i Gåxsjö, (Lfr). 1770-12-11 fick Olof och Karin fasta på Gåxsjö 3 om 1 och 1/12 tunnland, (Lfr). Olof Erikssons i Gåxsjö bomärke visas, (Dmb ht 1779, sid 290). Bonden Jöns Andersson och hans hustru i Gåxsjö 3 förmådde inte längre bruka sitt hemman, varför de ville överlåta hemmanet till hustruns brorsdotter och dess barn Olof Eriksson emot födoråd till säljarna, (Dmb vt 1782, sid 95). 1791-11-14 hölls syn och värdering på skattehemmanet Gåxsjö 3 om 1 och 7/12 tunnland i närvaro av änkan och hemmansägare Karin Larsdotter, sönerna Erik, Lars och Jöns samt enda dottern Karin med maken Sven Eriksson. Hemmanet med fäbodar är beskrivet och värderades till 350 plåtar eller 116 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb vt 1792, sid 139). Bouppteckning efter bonden Olof Eriksson i Gåxsjö hölls 1787-12-04, FII:1 (1742-1790), sid 103. 1796-03-29 hölls arvsdelning hos änkan Karin Larsdotter i Gåxsjö, FII:2 (1791-1806), sid 220. Barn:
  • Karin Olofsdotter, 1762-1829, gift 1790 med Sven Eriksson, 1759-1839, som var hemmansägare i Stamsele, Ström.
  • Erik Olofsson, 1764-1855, hemmansägare i familj 443 i Gåxsjö 3.
  • Lars Olofsson, 1771-1822, hemmansägare i familj 444 i Gåxsjö 3.
  • Jöns Olofsson, 1775-1833, gift 1805 med Märet Andersdotter, 1779-1847, hemmansägare i familj 865 i Raftsjöhöjden.
 • FAMILJ 443.
  Erik Olofsson, 1764-1855, och brodern Lars Olofsson, från familj 442, hade 1792-12-04 överenskommit att Gåxsjö 3 om 1 och 7/12 tunnland skulle delas i 2 lika delar, säljare framlidne Olof Erikssons arvtagare. Erik Olofsson var gift 1796 med Märet Stigsdotter, 1764-1821, från familj 986 i Sikås 8, och omgift 1826 med Karin Hansdotter, 1765-1839, som vid giftet var barnlös torparänka i Mo. 1801-10-22 hölls syn på den utflyttning som Erik Olofsson gjort med sitt halva skattehemman i Gåxsjö. Hemmanet är beskrivet, berömdes och synemännen samt rätten föreslog 10 års skattefrihet, (Dmb vt 1802, sid 131). 1806-1810 genomfördes storskifte i Gåxsjö, varvid Erik Olofsson stod för Bränna, (Hk 1980/26). 1822-02-04 hölls bouppteckning hos bonden Erik Olofsson i Gåxsjö 3 efter dess kära avlidna hustru Märet Stigsdotter, FII:4 (1820-1824), sid 496. 1839-09-23 hölls bouppteckning i Gåxsjö efter den avlidna hustrun Karin Hansdotter, 1755-1839, från familj 614 i Solberg 5,, FII:7 (1835-1839), sid 912. 1855-11-24 hölls bouppteckning efter den avlidna förra bonden Erik Olofsson i Gåxsjö, FII:10 (1850-1859), sid 1333. Barn i första giftet:
  • Olof Eriksson, 1798-1872, gift 1822-12-29 med Barbro Nilsdotter, 1800-1871, från familj 942 i Sikås 3, hemmansägare i Gåxsjö 3, senast födorådstagare i Sikås. Barn:
   • Anna Olofsdotter, 1830-1902, gift 1865 med Olof Eriksson Rikt, hemmansägare i familj 1062 i Yxskaftkälen 5.
   • Lisbet Olofsdotter, 1836-1925, gift med Per Månsson i familj 1004 i Sikås 9.
  • Erik Eriksson, 1803-1887, hemmansägare i familj 445 i Gåxsjö 3.
 • FAMILJ 444.
  Lars Olofsson, 1771-1822, och brodern Erik Olofsson, från familj 442, hade 1792-12-04 överenskommit att Gåxsjö 3 om 1 och 7/12 tunnland skulle delas i 2 lika delar, säljare framlidne Olof Erikssons arvtagare. Lars Olofsson var gift 1801 med Britta Persdotter, 1773-1866, från familj 1018 i Sikås 11. 1806-1810 genomfördes storskifte i Gåxsjö, varvid Lars Olofsson stod för Hurtiggården, (Hk 1980/26). 1823-01-11 hölls bouppteckning i Gåxsjö efter den avlidna bonden Lars Olofsson, FII:4 (1820-1824, sid 524. Bouppteckning för Britta Persdotter, F II/13, 1875-1879, sid 420. Barn:
  • Karin Larsdotter, 1804-1887, familj 446 i Hurtiggården, Gåxsjö 3.
  • Olof Larsson, 1808-e 1823, bodde i Gåxsjö, Hammerdal.
  • Ingeborg Larsdotter, 1810-1898, gift 1831 med Johan Olofsson, 1808-1862, hemmansägare i familj 662 i Åsen 2.
 • FAMILJ 445.
  Erik Eriksson, 1803-1887, från familj 443, gift 1826-04-02 med Ingeborg Larsdotter, 1805-1886, som 1876 fick ärva 1500 kr efter fjärdingsman Jonas Jonsson i Håxås, (Hk 1985/36). Hon var dotter till Lars Jonsson Falk, 1778-1837, från Håxås 2, bonde i Gåxsjö, gift 1802 med Kerstin Jönsdotter, 1775-1867, från familj 41 i Ede 2. Erik Eriksson var bonde såväl i Håxås som Gåxsjö 3. 1826-11-25 hade bonden Lars Jonsson och makan Kerstin Jönsdotter sålt skattehemmanet Håxås 3 om 1 tunnland till sin måg Erik Eriksson, som var gift med säljarnas enda dotter Ingeborg Larsdotter emot en köpesumma av 600 riksdaler och födoråd till säljarna, (Dmb ht 1828, sid 250). Bouppteckning för Ingeborg Larsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 207. Barn:
  • Karin Eriksdotter, 1827-1893, gift 1854 med Jonas Svensson, 1825-1904, född och hemmansägare i familj 275 i nybygget Nyland.
  • Lars Eriksson, 1829-1905, gift 1866 med Kerstin Persdotter, 1844-1926, från Klumpen, hemmansägare i familj 1113 i nybygget Klumpen.
  • Erik Eriksson, 1831-1885, gift 1870-11-06 med Maria Hansdotter, 1844-1897, från Hallviken, var torpare i Gåxsjö 2. Bouppteckning för Erik Eriksson, F II/15, 1885-1889, sid 70, fastigheten avsöndrad från Gåxsjö 2. Bouppteckning för Maria Hansdotter, F II/17, 1895-1897, sid 672.
  • Kerstin Eriksdotter, 1834-1902, gift med Erik Olofsson Gärdlund, 1828-1906, från Sikåskälen, hemmansägare i familj 1057 i Yxskaftkälen 4.
  • Märet Eriksdotter, 1838-1919, gift 1862 med Abraham Olofsson Öhrberg, 1837-1924, från familj 438 i Gåxsjö 2, hemmansägare i familj 438 i Gåxsjö 2.
  • Anna Britta Eriksdotter, 1840-1898, gift 1866 med Anders Andersson, 1832-1910, som var hemmansägare i Yxskaftkälen 2.
  • Jonas Eriksson, 1843-1921, gift 1876 med Anna Jonsdotter, 1849-1876, arbetare i Gåxsjö.
  • Olof Eriksson, 1846-1931, var gift 1870-04-03 med Kerstin Olofsdotter, 1845-1882, dotter till Kerstin Karlsdotter och Olof Jonsson i familj 435 i Gåxsjö 2. Olof Eriksson var hemmansägare i Bränna, Gåxsjö 3. Tre åttioåringar i Gåxsjö, Olof Eriksson, Erik Persson och Per Olofsson, bild nr Han5, Jamtli bildarkiv. Bouppteckning för Kerstin Olofsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 357. Olof var omgift 1884-02-14 med Helena Hansdotter, 1845-1900, från Ottsön, Föllinge. Bouppteckning för Helena Hansdotter, F II/18, 1898-1900, sid 668 i skattehemmanet Gåxsjö 3, som hade förvärvats före äktenskapet.
  • Ingeborg Eriksdotter, 1849-1905, gift 1875-10-07 med Jonas Persson, 1840-1906, från Ottsjön, Föllinge, som var torpare i Gåxsjö 2. Bouppteckning för Ingeborg Eriksdotter, F II/20, 1904-1905, sid 249. Bouppteckning för Jonas Persson, F II/21, 1906-1907, sid 269.
 • FAMILJ 446.
  Pål Eriksson, 1803-1878, gift 1829-03-29 med Karin Larsdotter, 1804-1887, från familj 444, var hemmansägare i Hurtiggården, Gåxsjö 3. Pål var son till Erik Pålsson, 1775-1834, hemmansägare i Ottsjön, Föllinge, gift 1802 med Sigrid Andersdotter, 1775-1840. Bouppteckning för Pål Eriksson, F II/13, 1875-1879, sid 421. Bouppteckning för Karin Larsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 208. Barn:
  • Sigga Pålsdotter, 1830-1917, gift 1855 med Henrik Olofsson, 1833-1906, hemmansägare och nämndeman i Grötom, Häggenås, och där han var född.
  • Olof Pålsson, 1840-1925, hemmansägare i Hurtiggården, Gåxsjö 3, var gift 1862-03-30 med Gunilla Olofsdotter, 1840-1882, som var dotter till Kerstin Karlsdotter och Olof Jonsson i familj 435 i Gåxsjö 2. Olof Pålsson var omgift 1883-06-27 med Britta Svensdotter, 1848-1932, från familj 420 i Gåxsjö 1. Olof Pålsson har i totalt cirka 700 sidor nedtecknat vad man kan kalla en släkt- och bygdekrönika, som rör bygdens och livets frågor, (HG). Bouppteckning för Gunilla Olofsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 301.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.