Fyrås by, Hammerdal

Bonde

 • Lampman106 familjer i Fyrås och Storbränna från 1600-talet till början av 1900-talet. Alla soldater, torpare och arbetare finns inte med ännu.
  Några äldre anteckningar om Fyrås: Mårten i Fyrås var omkring 1530 ett av de 9 vittnen, som lämnade uppgifter om vilka egendomar, som hörde till kyrkan och Prästbordet. Jon Mårtensson i Fyrås var inblandad i en tvist om en gård i Sikås 1533, vilket lär vara första gången Fyrås nämns i gamla dokument. 1533 var Jon Mårtensson i Fyrås lagrättsman på Hammerdals skatteting, (Hk). Enligt mantalsregistret över tingslaget för 1570 fanns det tre bönder i Fyrås: Mårten, Per och Vidua och alla betalade var sina 4 mark, (Hk). I registret över den spannmål som levererades till kyrkohärbärget fanns det fem bönder i Fyrås: Per, Mårten och Lucia, vardera 1 ½ spann, Erik 1 spann och Nils ½ spann. Skallgård, Björnsgård och Togård är de tre äldsta gårdarna i Fyrås, och dessa gårdar omtalas i en tiondelängd 1566, (HG, Hk).
   
 • FYRÅS 1 (Fyrbergs): 
 • FAMILJ 197.
  Olof Björnsson, 1590-1641, (Byg), var ägaren av hemmanet om 1 och ½ tunnland vid räfsten 1613, och fanns i Jb 1615. 1633 kunde Olof bärga 7 lass hö, hade 2 kor, 4 småfän och 1 häst och hemmanet var på 1 och ½ tunnland, (Jb). I landsskyldsboken 1645 betalade Olof Björnsson ½ daler och 6 skilling i avgift.
 • FAMILJ 198.
  Erik Broddesson, 1606-1700, som var från Öhn, Ström, hade som hustru Ragnhild Svensdotter, 1625-1697, (Br, Com). Erik stod som hemmansägare i Fyrås 1645-1663, (Jb). En ännu okänd Berit Eriksdotter bygslade 2 tunnland 1642 till Erik Broddesson, (Byg), och hon fanns 1645 som husfolk hos honom, (Mtl). Erik Broddesson stod som ägare 1645, då hemmanet var på 2 tunnland, (Jb). 1651 var han bonde i Hallen och hade en tvist med grannen Olof Persson, (Dmb 1651), och bodde sedan i Öhn, Ström, (Dmb 1652, § 9).
 • FAMILJ 199.
  Tage Månsson, 1625-1677, (Rul), från familj 344 i Grenås 2, var hemmansägare 1660, men 1663 var hemmanet öde, (Jb). Tage och Sofia Persdotter, 1625-1697 i Fyrås, (C1, inhyst), fanns 1645 som tjänstefolk hos Hans Eriksson (Blix) i Grenås 2, (Mtl). Hans Blix hade 1645 köpt Grenås 2, (Dmb), och Tage lyckades inte återvinna det trots att han hade bördsrätt till hemmanet. Fadern Måns Olofsson ville hellre sälja hemmanet till Hans Eriksson, (Dmb 1647). knekt1646-1650 fanns Tage som knekt för Fagerdal, men 1652 var han ersatt av en Mikael Håkansson, (Rul). 1648 fanns Jämtlands regemente på flera olika ställen i Tyskland; 6 kompanier i Wismar, 1 i Anklam och 1 i Stettin och 1649 var regementet hemma i Sverige. 1657-1666 var Tage Månsson korpral, och 1667-1668 var han rustmästare vid den svenska armén i Demmin och Pommern, Tyskland. 1669-1676 var han förridare i Demmin, Tyskland och på Frösön, (Rul). 1659 konstaterades vid en mönstring i Marienburg att regementet praktiskt taget upphört att fungera; det bestod nu av bara 108 man, varav knappt hälften var meniga knektar, (Rul). Det är väl närmast att betrakta som en bragd att Tage kunde överleva 32 krigsår, innan han till sist dog 1677-12-31 i Stettin, Tyskland, (Rul) ! 1672 hade hade varit i tjänst sedan 1644, (Rul 1672:14A/9 och 172). 1655 hade knektarna vid regementet från Jämtland gula byxor och blå rockar, (Fh). Bilden visar regementets uniform 1683. Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för: Welam Persson, Tage Månsson, Jöns Jonsson, Anders Sjulsson, Hemming Björnsson, Per Olofsson, Jon Persson, alla 7 i Fyrås, Hammerdal, (Hk 1980/20). Tage Månsson fanns 1677 som bonde på ett kronohemman om 2 tunnland i Fyrås 4, (Jb). Tage Månssons hemman i Fyrås om 2 tunnland krono, som Israel Månsson på frihet upptagit och av fattigdom för 2 år sedan flytt, och hemmanet sedan legat obrukat, och föregivit räntan till dragon Johan Torstensson; löftesman var Hemming Björnsson som dödde 1688 om vintern; mågen Olof Persson gav sig till båtsman 1688 om våren i Ångermanland, och hans hustru hade brukat halva gården 1689, och dragon Ivar Ryss den andra halvan; Hemming hade givit sig till forne till sytning och bytt sin ringa egendom barnen emellan; löftesman Per Månsson i Ede om 1 och ½ tunnland är utfattig och äger allenast en ko, och ödegården kunde därför inte upprättas, (Dmb ht 1689, § 10). 1692-02-26 hemföll Fyrås 4 om 2 tunnland till kronan, eftersom det legat öde under flera år; ägare Tage Månsson, (Lfr). Tage Månssons kronohemman i Fyrås om 2 tunnland hade stått öde 1688, 1689, 1690 och 1691 och på frihet upptagits år 1692 af Erik Zakrisson. Orsaken till ödesmålet har fattigdomen varit, medelst många års missväxt, som ofta upp under fiällen sker, (Dmb ht 1693, § 26). Barn:
  • Kerstin Tagesdotter, 1651-1735, gift med Jon Hemmingsson, familj 396 i Görvik 3.
  • Birgitta Tagesdotter, var piga 1674 i Björnsgård, Ede.
  • Brynilla Tagesdotter, var hustru 1699 med någon i Görvik 2, (Rö).
  Måns Eriksson, hemmansägare och länsman i Mo, stod för hemmanet 1674 tillsammans med 6 andra ägare i Fyrås by, (Dmb ht 1674, § 2).
  Hans Eriksson, stod 1677-1696 för hemmanet om 2 tunnland skatte, (Jb). Han är nog identisk med Hans Eriksson (Blix) i Grenås 2, som 1645 hade köpt Tage Månssons fadershemman i Grenås. Tages ägande av hemmanet i Fyrås hade nog karaktären av sone (ersättning för att man avsäger sig bördsrätt till såld egendom).
 • FAMILJ 200.
  Hans Jonsson, 1640-1688, (C1), från familj 542 i Lorås 3, övertog 1679-12-14 sitt föräldrahem i Lorås 3 om 2 tunnland av styvfadern Per Rafaelsson, (Dmb vt 1682, § 14). Hans avlade sin nämndemannaed 1679, (Dmb vt 1679, § 1), och var nämndeman till 1685 i Lorås, (Dmb). 1686 stod Hans för 2 tunnland i Fyrås 1, (Rul). Hustru Märets, död efter 1690, (Dmb ht 1690, § 5), hemman i Lorås om 2 och 1/3 tunnland hade 1688 lämnats obrukat av skatte och odalmannen Hans Jonsson för fattigdoms skuld. Hans hade antagit ett hemman i Fyrås, men dog samma år och änkan begav sig till Norge. Byn är bland de värsta frostbyarna, och sällan får man ofruset korn, (Dmb ht 1689, § 10). Jag bedömer att Hans Jonssons maka var Märet Pålsdotter, 1633-1708, i familj 531 i Lorås 2, (Dmb ht 1689, § 10, dmb ht 1690, § 5, dmb ht 1695, § 21 och dmb ht 1697, § 19). Barn:
  • Anna Hansdotter, 1672-1740, död i Ottsjön, Föllinge, gift 1703 med soldaten Daniel Jonsson Sik, 1678-1718, i familj 984 i Sikås 8.
 • FAMILJ 201.
  Pål Olofsson, 1650-1713, (Tp), möjligen från familj 553 i Lorås 4, fanns 1681 i Fyrås 1, (Rö). Vt 1681 och ht 1681 var Pål Olofsson i Fyrås nämndeman vid Hammerdalstinget och avlade 1681 sin nämndemannaed, (Dmb 1681). Pål Olofsson i Fyrås fick plikta med 40 marker silvermynt för att han falskeligen hade beskyllt Daniel Andersson i Ede för att ha stulit leduddar, (Dmb ht 1681, § 7). 1693-1696 brukade han Hans Erikssons hemman i Fyrås 1, (Rö). 1680-11-26 överlät Per Nilsson och Pål Olofsson 3/4 tunnland vardera av en gård i Gisselås, om totalt 1 och ½ tunnland till Pål Andersson, (Lfr). 1683 godkändes Pål Anderssons köp av ett hemman i Gisselås om 1 och ½ tunnland av Per Nilsson för 26 riksdaler och Pål Olofssons i Ede köp av hustruns 3/4 tunnland i samma hemman för 13 riksdaler. (Dmb vt 1683, § 10). Pål Olofsson i Fyrås hade angivit mindre än vad i verkligen hade tröskat och fick plikta med att betala tre gånger mer för det han hade undanhållit, (Dmb ht 1689, § 2). 1689 var Pål Olofsson och Per Andersson i Fyrås för denna tiden medellösa att betala resterande riksdagsbevillning, (Dmb vt 1689, § 3). Såsom Per Nilssons svågrar Pål Andersson i Gisselås och Pål Olofsson i Fyrås haver upprättat köp och kontrakt om Andersgården i Ede och Olof Matsson föregiver skriften icke angå hemmanets lösen utan Sven Stenssons fordran; ärendet bordlades till nästa ting då alla skulle närvara, (Dmb ht 1691, § 12). Syn hölls 1695 på Pål Olofssons skattehemman i Fyrås om 2 tunnland. Pål lovade att nästa år åtgärda felaktigheterna på hemmanet till en summa av 15 daler silvermynt, (Dmb ht 1696, § 28). Påls hustru Kerstin Nilsdotter, 1650-1713, (Com), var från familj 319 i Gisselås 2. Familjen fanns inhyst hos Sven Olofsson i familj 203, (A1:1/9, 1694-1705). Barn:
  • Ingeborg Pålsdotter, 1682-1757, gift med Lars Norman, familj 534 i Lorås 2.
  • Olof Pålsson Edman, 1685-1715, soldat från 1703, senast korpral, (Sr), död som ogift i Håxås, Hammerdal.
  • Nils Pålsson Wikman, 1689-1718, var menig 1708-1718 i Klösta, Lit, sedan andre korpral i Stavsgård, Häggenås, till 1718-12, då han var död i katastrofen i Jämtlandsfjällen, (Sr), makan ännu okänd.
   • En dotter var möjligen Kristina Nilsdotter, 1717-1789, född i Klösta, Lit, och gift med Sven Gröndahl, 1711-1793, familj 280 i Fyrås 6.
  • Karin Pålsdotter, 1692-1776, möjligen den som var gift 1725 med Jon Nilsson Krus, 1695-1775, i familj 182 i Fagerdal 2.
 • FAMILJ 202.
  Lars Botvidsson, 1665-1698, (Rö, C1), soldat från familj 109 i Ede 8, var gift 1689-11-17 med Anna Persdotter, 1670-1692, (Br), och han var omgift 1692-11-20 med Anna Olofsdotter, 1670-1719, (Br). Lars var soldat och korpral Edman mellan 1689 och 1698 för Sikås och senast i Fyrås, och han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Lars delade Hans Erikssons gamla hemman år 1697 med Pål Olofsson i familj 201. Änkan Anna Olofsdotter stod för hemmanet 1698-1699, (Rö), och Anna gifte om sig 1700-12-16 med dragonen Jon Olofsson Stark, som var död 1702, (C1).
  • Döttrarna Karin, Kerstin och Ingeborg saknar jag säkra uppgifter om.
 • FAMILJ 203.
  Sven Olofsson, 1672-1736, (C1), från familj 448 i Skarpås 1, var först bonde i Skarpås. Sven Olofsson uppbjöd hemmanet i Fyrås om 2 tunnland första gången och framblivne Jon Starks änka klandrade till laga utförande ställdes, (Dmb vt 1703, § 3). 1703 kärade dragon Jon Starks änka hustru Anna i familj 202, till Sven om sitt arv, som Jon Stark hade sålt till Sven Olofsson, (Dmb ht 1703, § 9). Sven Björkbom var menig som inskriven bonde i Fyrås 1717-08-24 till 1724-11-12, (Sr), och Sven var nog en av dom karoliner, som överlevde det ödesdigra fjälltåget med Armfelt till Norge vintern 1718/1719, (Sr). Angående den tunna korn som Sven Olofsson i Fyrås har lånat Per Månsson i Ede och han nu återfordrar, blev avsagt det Per Månsson skall lämna det åter eller betala med 24 daler silvermynt, (Dmb vt 1701, § 3). På Sven Olofssons vägnar i Fyrås tilltalade Måns Olofsson pigan Regina Eriksdotter; domen blev att Sven hade städslat Regina i fel tid, Regina hade inte fullföljt sitt åtagande som piga, och båda bötfälldes, (Dmb vt 1701, § 5). Rustmästaren Bertil Brink hade instämt grannarna Sven Olofsson och Erik Svensson i Fyrås, (Dmb ht 1726, § 3). Sven var gift med Sara Dunderhake, 1698-1783, (C:2, sid 255), från familj 1021 i Sikås, med vilken han 1714-1735 hade 10 barn. Dragonen på hemmanet, Olof Jonsson Dunderhake, 1655-1739, fick avsked 1717, och Sven Björkbom fick 1717-1724 ersätta honom som soldat, (Rul). Avlidna Sven Olofssons i Fyrås änka hustru Sara Olofsdotter förekom, (Dmb ht 1736, § 23). 1761-11-30 överlät framlidne Sven Olofssons änka Sara Olofsdotter Fyrås 1 om 2 tunnland till sonen Olof Svensson Fyrberg, (Lfr). 1753-03-20 hade bröderna Olof Svensson, Lars Svensson, Sven Klingström och Erik Björkqvist i Fyrås gjort en skriftlig överenskommelse om att överlåta fadershemmanet till Olof Svensson, och hur sytningen av modern, (Sara Olofsdotter), skulle ordnas, (Dmb ht 1761, § 3). Barn:
  • Ingrid Svensdotter, 1714-1799, gift 1736 med Johan Svensson Moberg, 1689-1776, som var gratialist i familj 590 i Solberg 2.
  • Karin Svensdotter, 1716-1804, gift 1762, (A1:3/18), med änklingen Jon Olofsson Hagelberg, 1714-1801, från Åsen, Lit, som var nybyggare i Borgvattnet. 1778-04-20 har pengar betalats på arvsskiftet hos Jon Olofsson i Borgvattnet, LIa:3, 1771-1845, kyr, Hammerdal.
  • Britta Svensdotter, 1719-1801, gift 1759 med Israel Stigsson Nordkvist, 1706-1762, från Bånggården, Sikås 8, och han var soldat i Sikås till 1739, (Rul 1741), och sedan torpare. Britta Svensdotter var omgift 1764 med Göran Andersson, 1711-1794, som var torpare i Sikås, (A1:3/10). 1802-03-05 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Britta Svensdotter i Sikås, FII:2 (1791-1806), sid 256.
  • Olof Svensson Fyrberg, 1723-1797, hemmansägare i familj 204.
  • Lars Svensson, 1725-1758, deltog i överlåtelsen av fadershemmanet 1753, (Dmb § 3, ht 1761). Lars var soldat Bergsten-Bergström vid Järvsö kompani, bodde i Färila och avled 1758-06-26 i Pommern, Tyskland, (Färila kyrkoarkiv). Han var gift 1743 i Färila med Britta Persdotter, och de hade döttrarna Sara född 1750 och Sigrid född 1754, (Färila kyrkoarkiv).
  • Sara Svensdotter, 1727-1820, gift med Lars Olofsson Landberg, 1713-1797, hemmansägare och sexman i familj 580 i Solberg 1.
  • Sven Klingström, 1730-1789, soldat 1752-1773 i Solberg, (Sr), torpare i Fyrås 1, gift 1762 med Gunilla Hansdotter, 1738-1813, soldatdotter Hans Springare i Ede, Hammerdal. Avskedade dragonen Sven Klingström hade gjort inbrott hos avskedade dragon Johan Springare och stulit persedlar för 29 skilling specie, vilken summa han skulle betala till Springare, och erhöll dessutom spöstraff om tio par spö, (Dmb vt 1784, sid 33). Hans Svensson i Fyrås meddelade att hans kära moder inte längre kunde förestå och bruka det torp under Fyrås 1, som den avlidna maken Sven Svensson hade erhållit i stället för jordelösen ur sitt föräldrahemman, och Hans ville nu överta torpet, (Dmb ht 1789).
   • Dottern Sara Svensdotter, 1763-1850, gift med Hemming Göransson, 1764-1837, hemmansägare i familj 475 i Viken 2.
   • Sonen Hans Svensson, 1765-1844, gift 1790 med Barbro Persdotter, 1760-1846, i familj 186 i Solberg 4, där han senast var hemmansägare.
  • Erik Björkqvist, 1733-1813, gift med Anna Mårtensdotter, 1748-1805, soldat 1752-1777, (Sr), och torpare i familj 1008 i Sikås 10.
  Göran Olofsson, 1690-1753, (Dmb 1761), från familj 555 i Lorås 4, fanns i A1:2 med sin hustru Sara Olofsdotter Dunderhake i familj 203 och fyra av barnen i Saras första äktenskap. Göran Olofsson hade varit bonde på hemmanet Fyrås 1 en tid efter Sven Olofssons bortgång. Enligt dödboken var Sara Olofsdotter gift 2 gånger.
 • FAMILJ 204.
  Olof Svensson, 1723-1797, från familj 203, gift 1750-01-07, (Kyr), med Annika Larsdotter, 1723-1804, från familj 700 i Åsen 7, Hammerdal. 1750-09-29 fick Olof böta för otidigt sänglag, (Kyr). Olof övertog 1761-11-30 av Sara Dunderhake Fyrås 1 om 2 tunnland, (Lfr). Olof var soldat Fyrberg 1743-1752, då han fick avsked för hemmanbruk, (Sr). Anders Olofsson i Björnsgård, Fyrås, dömdes att böta 4 daler silvermynt för att han hade misshandlat dragonen Olof Svensson Fyrberg efter en misslyckad förlikning dem emellan, (Dmb vt 1747, sid 191). 1753-03-20 hade bröderna Olof Svensson, Lars Svensson, Sven Klingström och Erik Björkqvist i Fyrås gjort en skriftlig överenskommelse om att överlåta fadershemmanet till Olof Svensson, och om hur sytningen av modern skulle ordnas, (Dmb ht 1761, § 3). 1763 avlade Olof Svensson i Fyrås sin sexmansed, (Dmb ht 1763, sid 89). I sockenstämman 1764 klagade Olof Svensson över att det inte blivit någon läsning för barnen söder om sjön före jul trots att så var bestämt, (Hk). 1776-09-10 var Olof Svenssons skattehemman i Fyrås 1 om 2 tunnland värderat till 400 daler silvermynt, när det överläts till sonen Lars Olofsson, som skulle lösa ut sina syskon, (Dmb vt 1776, sid 340). Olof Svensson i Fyrås dömdes att betala 3 riksdaler specie till Johan Gabrielssons hustru Britta Persdotter för oanständiga utlåtelser, (Dmb vt 1782, sid 117). Barn:
  • Sven Olofsson Klingström, 1750-1816, gift 1777 med Dordie Johansdotter, 1754-1822, nybyggare, hemmansägare i familj 820 i Helgeåkilen.
  • Magdalena Olofsdotter, 1753-1830, maka till Johan Knutsson, 1759-1844, som var bonde i Häggesta, Häggenås, Z.
  • Lars Olofsson, 1756-1833, hemmansägare i familj 205.
  • Nils Olofsson, 1759-1836, gift 1787 med Gölin Svensdotter, 1763-1855, från familj 817 i nybygget Fullsjön, hemmansägare i familj 1036 i Yxskaftkälen 1.
  • Sara Olofsdotter, 1763-1853, gift 1795 med Erik Persson, 1759-1828, hemmansägare i familj 849 i nybygget Mullnäset.
  • Olof Olofsson Hamstedt, 1767-1849, torpare, lumpsamlare, senast i Lorås och Kilen, gift 1801 med Britta Eriksdotter, 1779-1831, torpardotter från Ede. 1831-10-04 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Britta Eriksdotter i Kilen, FII:6 (1830-1834), sid 708.
 • FAMILJ 205.
  Lars Olofsson, 1756-1833, från familj 204, gift 1791 med Maria Pålsdotter, 1759-1848, från familj 547 Lorås 3, övertog 1776-09-11 av föräldrarna Fyrås 1 om 2 tunnland, (Lfr). Hustru Marin hade dottern Marget Eliasdotter, 1782-1858, i familj 610 i Solberg 4. 1785-01-20 överlät Johan Johansson och Lars Olofsson torpet Näset i Fyrås till dragon Hans Holmberg, (Lfr). 1790-01-22 överlät Lars Olofsson ett torp i Fyrås till Olof Olofsson, (Lfr). Lars Olofsson i Fyrås dömdes att skyndsamt betala en skuld om 50 riksdaler till drängen Hemming Persson i Lorås, (Dmb vt 1804, sid 280). Lars Olofsson och hans hustru Maria Pålsdotter i Fyrås hade 1810-10-22 sålt skattehemmanet Fyrås 1 om 2 tunnland till äldsta dottern Annika Larsdotter och hennes make Pål Olofsson Hägglund för en köpesumma av 355 riksdaler 26 skilling banco och utlösen av Annikas tre systrar Kerstin, Magdalena och Barbro samt födoråd till säljarna, (Dmb vt 1812, sid 57). Barn:
  • Anna Larsdotter, 1792-1854, hemmansägarehustru i familj 206.
  • Kerstin Larsdotter, 1795-1833, arbetade i Fyrås.
  • Magdalena Larsdotter, 1799-1880, gift 1831 med Erik Eriksson, 1804-1890, från familj 509 i Håxås 3, torpare senast i Solberg. 1803-11-18 sålde makarna Hans Svensson och Barbro Persdotter det så kallade Klingströmstorpet under Fyrås 1 till Lars Olofssons dotter Magdalena Larsdotter för en köpesumma av 132 riksdaler och 16 skilling i riksgäldsmynt. Hans Svensson hade 1791-12-30 inhandlat torpet av Lars Olofsson i Fyrås 1, (Dmb vt 1804, sid 303).
  • Barbro Larsdotter, 1802-1889, gift 1835 med Karl Karlsson Lundberg, 1802-1840, född i Ström, nybyggare i Korsmyrbränna 1, Häggenås, och omgift 1841 med Hans Hemmingsson, 1800-1876, från familj 153 i Ede 11, som var hemmansägare i Korsmyrbränna 1, Häggenås.
 • FAMILJ 206.
  Pål Olofsson, 1781-1821, soldat Hägglund, soldatson Hägglöf från Kougsta, Häggenås, (Dmb vt 1812, sid 53), var gift 1812-05-24 med Anna Larsdotter, 1792-1854, från familj 205. Lars Olofsson och hans hustru Maria Pålsdotter i Fyrås hade 1810-10-22 sålt skattehemmanet Fyrås 1 om 2 tunnland till äldsta dottern Annika Larsdotter och hennes make Pål Olofsson Hägglund för en köpesumma av 355 riksdaler 26 skilling banco och utlösen av Annikas tre systrar Kerstin, Magdalena och Barbro samt födoråd till säljarna, (Dmb vt 1812, sid 57). Anna hade även sonen Johan Johansson, 1828-1894, som var torpare i Gisselås. Pål Olofsson i Fyrås dömdes att böta 8 riksdaler 16 skilling för fylleri, (Dmb vt 1811, sid 84). Bonden Olof Åslöf i Fyrås dömdes att betala 33 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt, som han 1808-01-25 som löftesman gått i god för gällande ett lån till sin broder Pål Hägglund i Fyrås, (Dmb vt 1812, sid 40 och dmb vt 1812, sid 53). 1812-11-23 sålde Pål Olofsson Hägglund och hustrun Annika Larsdotter skattehemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland till Gabriel Eriksson och hustrun Helena Eriksdotter för en köpesumma av 333 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb ht 1813, sid 280). Anna blev omgift 1833-02-17 med Per Christensson, 1793-1858, från Fagerdal, som var torpare i Fyrås. 1813-11-23 köpte den manhaftige korpralen Anders Frisk på offentlig auktion halva skattehemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland av Pål Hägglund för en köpesumma av 405 riksdaler i riksgäldsmynt, (Dmb ht 1814, sid 359). Pål Hägglund hade inte kunnat betala ett bötesstraff om 33 riksdaler 16 skilling banco och vid verkställd utmätning fanns inte tillgångar att betala skulden. Han dömdes i stället till ett fängelsestraff om 16 dygn på vatten och bröd i Östersunds landshäkte, (Dmb vt 1815, sid 370). 1855-01-29 hölls bouppteckning efter den avlidna torparhustrun Annika Larsdotter i Fyrås, FII:10 (1850-1859), sid 1310. Barn:
  • Olof Pålsson Fält, 1812-1871, gift 1832-11-04 med Cecilia Jonsdotter, 1798-1870, från familj 1053 i Yxskaftkälen 4, och han var senast gratialist i Kakuåsen.
  • Anna Larsdotter hade även oäkta sonen Johan Johansson, 1828-1894, som var torpare i Gisselås 2, gift 1855-05-27 med Sara Andersdotter, 1830-1913, från Brevåg, Lit. Bouppteckning för Johan Johansson, F II/17, 1895-1897, sid 402. Några barn:
   • Per Johansson, 1867-e 1925, gift 1890-12-13 med Anna Olofsdotter, 1872-1963, från Strömnäs, Görvik, lägenhetsägare i Börsåsen, Grenås, som han anlade 1899, (SGG 1939/428). Barn: Erik Olof 1893, Per Johan 1899.
   • Lars Johansson, 1872-1945, gift 1904-10-29 med Anna Lisa Jakobsdotter, 1875-1954, från familj 1064 i Yxskaftkälen 5, arrendator i Grenås 1 och hemmansägare i Bränna, Grenås 2:10, Hammerdal. Barn: Johan 1898, Per Jakob 1905, Lars Sander 1907, Sara Margareta 1909, Karl Anton 1911, Nils 1915, Otto Ragnar 1918.
 • FAMILJ 207.
  Gabriel Eriksson, 1777-1815, från familj 310 i Gisselås 1, var gift 1809 med Helena Eriksdotter, 1789-1849, från familj 323 i Gisselås 2. 1812-11-23 sålde Pål Olofsson Hägglund och hustrun Annika Larsdotter skattehemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland till Gabriel Eriksson och hustrun Helena Eriksdotter för en köpesumma av 333 riksdaler 16 skilling banco, (Dmb ht 1813, sid 280). Gabriel Eriksson i skattehemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland sålde hemmanet till bonden Carl Mauritz Arndt för en köpesumma av 483 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt, och Arndt beviljades 1815-11-23 lagfart på hemmanet, (Dmb ht 1815, sid 449). Änkan Helena var omgift 1816 med Lars Larsson, 1791-1880 i familj 840 i nybygget Kilen. 1815-02-11 hölls boupptckning efter avlidna bonden Gabriel Eriksson i Fyrås, FII:3 (1807-1819, sid 382. Barn:
  • Rebecka Gabrielsdotter, 1812-1876, gift 1837 med Per Jonsson Wik, 1809-1877, från familj 275 i nybygget Nyland, hemmansägare i Högarna, Häggenås.
 • FAMILJ 208.
  Anders Eriksson Frisk, 1780-1849, från familj 36 i Fyrås 6, var gift 1811-12-01 med Kerstin Eriksdotter, 1785-1859, från familj 1008 i Sikås 10. 1813-11-23 köpte den manhaftige korpralen Anders Frisk på offentlig auktion halva skattehemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland av Pål Hägglund för en köpesumma av 405 riksdaler i riksgäldsmynt, (Dmb ht 1814, sid 359). 1815-11-20 sålde Anders Frisk sitt halva skattehemman i Fyrås 1 om 1 tunnland till bonden Jonas Jonsson för en köpesumma av 295 riksdaler 26 skilling banco, (Dmb ht 1816, sid 73). Frisk var senast torpare och födorådstagare i Ede 11. 1849-10-01 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Anders Frisk i Ede, FII:9 (1845-1849), sid 1186. Barn:
  • Erik Andersson, 1815-1900, hemmansägare i Gärdsta 1, Marby, Z.
  • Göran Andersson, 1817-1880, gift med Britta Gustavsdotter, 1827-1892, i familj 826 i nybygget Henningskälen, där han var nybyggare.
  • Anders Andersson Frisk, 1821-1900, var gift 1847-11-28 med Anna Persdotter, 1825-1878, från familj 824 i nybygget Henningskälen, och han var skomakare och torpare i Ede 8. Bouppteckning för Anders Andersson Frisk, (F II/18, 1898-1900, sid 494). Bouppteckning för Anna Persdotter, (F II/13, 1875-1879, sid 448). Makarna hade 8 barn:
   • Dottern Kerstin Andersdotter, 1851-1926, gift med Hans Persson i familj 2000 i nybygget Länglingen.
  • Anna Stina Andersdotter, 1825-1900, gift med Olof Andersson Berg, 1819-1897, i familj 838 i nybygget Kilen 1.
 • FAMILJ 209.
  Per Jonsson, 1756-1830, från Tullingsås, Ström, var hemmansägare i Fyrås 3 och Fyrås 1, gift 1791 med Kerstin Jönsdotter, 1757-1815, från familj 243 i Fyrås 3, och omgift 1816 med Anna Olofsdotter, 1783-e 1850, från Lorås, bodde i Hågesta, Sollefteå. 1787-03-15 överlät Olof Jönsson skattehemmanet Fyrås 3 om 1 tunnland till sin syster Kerstin Jönsdotter emot en köpesumma av 33 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1787, sid 234). 1800-02-19 ägde Per Jonsson och Kerstin Jönsdotter skattehemmanet Fyrås 3 om 1 tunnland, som var Kerstins arvejord. Britta Jönsdotter hade varit piga i flera år hos de barnlösa makarna och fick nu köpa hemmanet för 1200 plåtar eller 400 riksdaler i gångbart mynt, (Dmb vt 1800, sid 4). 1812-03-24 överlät Per och hustrun Kerstin Jönsdotter, Fyrås 3, om 1 tunnland tillbaka till Olof Jönsson Blom, (Lfr). 1817-11-20 sålde Jonas Edbom och hustrun Maria Karlsdotter skattehemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland till Per Jonsson och hustrun Anna Olofsdotter emot en köpesumma av 444 riksdaler samt födoråd till säljarna enligt särkild avhandling, (Dmb vt 1818, sid 143). Per Jonssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225). 1828-03-26 sålde bonden Per Jonsson skattehemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland till Johan Persson emot en köpesumma av 400 riksdaler samt födoråd till Per Olofsson och dennes hustru, (Dmb vt 1829, sid 276), familj 210. 1815-09-23 hölls bouppteckning i Fyrås efter bonden Per Jonssons avlidna hustru Kerstin Jönsdotter, FII:3 (1807-1819), sid 389. 1831-01-22 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Per Jonsson i Fyrås, FII:6 (1830-1834), sid 703. Barn i andra äktenskapet:
  • Jonas Persson, 1816-1884, ogift arbetare i Fyrås.
  • Rebecka Persdotter, 1821-e 1850, då hon bodde i Hågesta, Sollefteå.
 • FAMILJ 210.
  Johan Persson, 1795-1872, från familj 559 i Lorås 4, övertog 1824-03-26 övertog av föräldrarna i Lorås 4 ett ½ hem om totalt 1 och 1/18 tunnland, (Lfr). 1828-03-26 sålde bonden Per Jonsson skattehemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland till Johan Persson emot en köpesumma av 400 riksdaler samt födoråd till Per Olofsson och dennes hustru, (Dmb vt 1829, sid 276). 1830-03-11 överlät Johan Persson och hustrun Ingeborg Andersdotter, 1795-1839, från familj 380 i Görvik 1, sitt hemman i Fyrås 1 om 1 tunnland till Grels Bank, familj 211, (Lfr). 1839-07-02 hölls bouppteckning efter Ingeborg Andersdotter i Görvik, FII:7 (1835-1839), sid 908. Johan Persson var omgift 1840 med Maria Matsdotter, 1787-1876, från Fagerdal; båda döda hos dottern Karin i Bye. Barn:
  • Karin Johansdotter, 1827-1895, gift 1863-04-19 med Anders Andersson, 1821-1905, soldatson från Hallen, torpare i Bye, död i Mo, Hammerdal. Bouppteckning för Karin Johansdotter, F II/17, 1895-1897, sid 548.
 • FAMILJ 211.
  Grels Jonsson Bank, 1786-1850, var korpral, hemmansägare och kyrkvaktmästare, gift 1813 med Anna Katarina Thorén, 1789-1870, född i Viksjö, Y. Korpral Grels Bank dömdes att böta 3 riksdaler 32 skilling för dryckenskap, svordomar i vredesmod och ohövlighet, (Dmb vt 1812, sid 59). Grels övertog 1830 av Johan Persson och hustrun Ingeborg Andersdotter, i familj 210, hemmanet Fyrås 1 om 1 tunnland, (Lfr), och bytte detta hemman 1831 med Erik Tallkvist i familj 212, (Lfr). 1831-11-15 överlät Grels Bank och hustrun Anna C. Thorén ett torp under Fyrås 7 till Lars Olofsson, 1802-1870, och hustrun Britta Olofsdotter, (Lfr). Grels var son till Jon Söderberg, 1752-1791, dragon i Tullus, Näskott, Z, gift 1782 med Britta Grelsdotter, 1758-1831, från Finnsäter, Alsen. Grels Bank och makan bodde senast i Fyrås. Anna Katarina Thorén var dotter till Anders Thorén, 1758-1809, från Ammer, Revsund, senast vice pastor i Lit, gift 1780 med Britta Kristina Lundvall, 1752-1805. Barn:
  • Eva Lovisa Bank, 1818-1904, barnmorska i Hammerdal, gift 1847 med Olof Jonsson Sundqvist, 1817-1886, i familj 1078 i Prästbordet, Mo.
  • Jonas Grelsson, 1823-1912, gift 1852 med Britta Larsdotter, 1822-1910, från familj 840 i Kilen, senast födorådstagare i Korsmyrbränna 3, Häggenås, Z.
  • Anders Grelsson Bank, 1825-1905, Bank-Andrias, gift 1855 med Kerstin Larsdotter, 1831-1905, från familj 191 i Fagerdal 2, hemmansägare i Högarna 1:18, Häggenås.
  • Nils Grelsson, 1831-1926, hemmansägare i Korsmyrbränna 3, Häggenås, Z, gift 1858 med Märet Olofsdotter, 1826-1884, från familj 833 i nybygget Kakuåsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 212.
  Erik Eriksson, 1804-1869, soldat Tallkvist från familj 299 i Storbränna, Fyrås, bytte 1831-03-10 Tallkvisttorpet under Fyrås 7 med Grels Bank i familj 211 i Fyrås 1, (Lfr). 1826-11-23 sålde Lars Olofsson i Fyrås en hemmansdel av Fyrås 7 om 1/2 tunnland till torparen Erik Eriksson i Fyrås för en köpeskilling av 133 riksdaler, (Dmb ht 1827, sid 173). Erik var gift 1827-11-04 med Ingrid Svensdotter, 1796-1848, från familj 1049 i Yxskaftkälen 3, och omgift 1851-10-26 med Märet Olofsdotter, 1818-1863, dotter till Olof Pålsson Wiklund, 1781-1867, i Lorås 2. 1849-02-02 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Ingrid Svensdotter i Fyrås, FII:9 (1845-1849), sid 1175. Erik var son till Erik Andersson Tallkvist, 1748-1830, torpare i Fyrås, gift 1775 med Lisbet Persdotter, 1757-1838, från familj 299 i Storbränna, Fyrås. 1831-11-16 överlät Erik Eriksson Fyrås 7 om ½ tunnland till Per Hansson, 1786-1838, och hustrun Karin Karlsdotter, (Lfr), vilka 1832-11-21 överlät Fyrås 7 om ½ tunnland till Per Gill och hustrun Ingeborg Nilsdotter, (Lfr). 1832-03-17 hade Erik Eriksson fastebrev på skattehemmanet Fyrås 1 och 1 tunnland enligt makans bouppteckning 1849-02-02 i Hammerdals tingslags häradsrätt FII:9 (1845-1849), sid 1175. 1834-11-17 överlät Per Gill och hustrun Ingeborg Nilsdotter Fyrås 7 om ½ tunnland till Per Rikt och hustrun Lisbet Olofsdotter, (Lfr). Bouppteckning för Erik Eriksson, F II/11, 1860-1869, sid 639. Bouppteckning för Märet Olofsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 234. Barn:
  • Lisbet Eriksdotter, 1833-1869, bodde i föräldrahemmet.
  • Sven Eriksson, 1839-1911, gift 1873 med Ingeborg Andersdotter, 1839-1908, från Raftälven, Föllinge, var hemmansägare i Fyrås 1, men utan överlevande barn.
  • Erik Eriksson, 1842-1908, arrendator och arbetare i Österlångan, Aspås.
  • Olof Eriksson, 1852-1892, smed och torpare i Fyrås, Hammerdal, gift 1878-03-23 med Anna Katarina Jonsdotter, 1859-e 1923, från Skyttmon, Borgvattnet. Bouppteckning för Olof Eriksson, F II/16, 1890-1894, sid 295.
  • Elin Eriksdotter, 1854-1928, stenhuggarehustru i Fyrås.
  • Per Eriksson, 1856-e 1937, gårdsägare i Östersund.
  • Anders Eriksson Fyrberg, 1859-1907, arbetare och torpare i Fyrås, Hammerdal, gift 1895-12-01 med Ingeborg Gran, 1875-1957, från Länglingen, Hammerdal. Bouppteckning för Anders Eriksson, F II/21, 1906-1907, sid 430.
 • FAMILJ 213.
  Lars Eriksson, 1804-1882, från familj 1077 i Prästbordet, Mo, var gift 1832-06-11 med Britta Olofsdotter, 1802-1885, från familj 16 i Bye, som 1830-11-15 av föräldrarna Olof Olofsson Byström, 1760-1832, från Bye, och hustrun Maria Andersdotter, 1763-1832, från Grenås, övertog ett hemman i Fyrås 1 tunnland, (Lfr), där föräldrarna också senast bodde. Bouppteckning för Lars Eriksson, F II/14, 1880-1884, sid 369. Barn:
  • Kerstin Larsdotter, 1833-1905, hemmansägarehustru i familj 214 nedan.
  • Anna Larsdotter, 1836-1919, gift 1863-04-12 med Erik Jonsson, 1834-1881, från familj 1038 i Yxskaftkälen 1, hemmansägare i Fyrås 1. Bouppteckning för Erik Jonsson, F II/14, 1880-1884, sid 315.
  • Maria Larsdotter, 1836-1861, arbetade i Fyrås, Hammerdal.
 • FAMILJ 214.
  Lars Jonsson, 1828-1892, från familj 1038 i Yxskaftkälen, gift 1861-06-09 med Kerstin Larsdotter, 1833-1905, från familj 213, var hemmansägare i Fyrås 1. Bouppteckning för Lars Jonsson, F II/17, 1895-1897, sid 393. Bouppteckning för Kerstin Larsdotter, F II/21, 1906-1907, sid 185. Barn:
  • Britta Larsdotter, 1862-1928, gift i familj 218 i Fyrås 1 nedan.
 • FAMILJ 215.
  Göran Göransson, 1837-1894, från familj 477 i Viken 2, gift 1868-04-26 med Marget Olofsdotter, 1837-1922, från familj 1072 i Fågelnäset, Bye, var hemmansägare i Fyrås 1. Bouppteckning för Göran Göransson i skattehemmanet Fyrås 1, F II/17, 1895-1897, sid 79. Barn:
  • Göran Göransson, 1869-1953, småbruksägare i Fyrås 2:18, Hammerdal.
  • Britta Göransdotter, 1873-1958, gift 1897 med Erik Persson, 1866-1948, hemmansägare i Nygården, Fyrås 4, Hammerdal.
  • Sven Göransson, 1875-1970, lägenhetsägare i Fyrås 4:14, Hammerdal.
  • Anna Göransdotter, 1878-1965, gift 1907 med Jonas Jönsson, 1875-1943, från Viken, handlare i Viken och Fyrås. Makarna döda i Östersund.
  • Margreta Göransdotter, 1881-1970, arbetskvinna i Fyrås, Hammerdal.
 • FAMILJ 216.
  Nils Johan Gavelius, 1849-1930, gift 1873 med Engla Magdalena Danielsdotter, 1843-1916, var hemmansägare och inspektor i Fyrås 1:9. Gavelius var son till Nils Joh. Nordvall, 1814-e 1872, bonde i Krokvåg, Ragunda, Z, gift 1844 med Sigrid Stina Tegnander, 1810-e 1872, dotter till Daniel Tegnander, kyrkoherde på Frösön, och Anna Catarina Hultström. Engla Magdalena var dotter till Daniel Danielsson, 1812-1868, bonde i Pålgård, Ragunda, gift 1842 med Ingrid Stina Persdotter, 1821-e 1872. Barn:
  • Anna Sigfrida Kristina Gavelius, 1873-1951, gift Ekmark, handelsföreståndare i Fyrås.
  • Ulrika Regina Eugenia Gavelius, 1875-1952, bodde i Fyrås, Hammerdal.
  • Nikolaus Johan Axel Gavelius, 1876-1901, bodde i Fyrås, Hammerdal. Bouppteckning för Nikolaus Johan Axel Gavelius, F II/19, 1901-1903, sid 356.
  • Daniel Adolf Bernhard Gavelius, 1878-1964, hemmansägare i Fyrås 1, Hammerdal.
 • FAMILJ 217.
  Erik Emil Esbjörn Tegnander, 1856-e 1902, gift 1885-04-06 med Margreta Andersdotter, 1854-1890, från Aspås, var hemmansägare och sedan arbetare i Fyrås 1. Tegnander med tre söner flyttade till Lit 1902. Hustrun hade inhandlat ett hemman i Fyrås 1 enligt sin bouppteckning. Sannolikt är det hemmanet för Sven Eriksson, 1839-1911, och Ingeborg Andersdotter i familj 212. Tegnander var son till Karl Abraham Tegnander, 1817-e 1860, bonde i Bispgården, Fors, Z, och hans hustru Märta Katarina Jakobsdotter, 1824-1856. Bouppteckning för Margreta Andersdotter, F II/16, 1890-1894, sid 108. Barn:
  • Karl Johan, f 1886, Anders Olof, f 1888, Erik Emil, f 1890.
 • FAMILJ 218.
  Per Ringström, 1863-1912, från familj 295 i Fyrås 7, gift 1885 med Britta Larsdotter, 1862-1928, från familj 214, var hemmansägare och senast arbetare i Fyrås 1. Barn:
  • Anna Kristina f 1886, Lars August 1888-1917, Maria Magdalena f 1890, Per Magnus 1893-1930, Erik Olof 1895-1914.
 • FAMILJ 219.
  Jöns Jönsson Sandberg, 1864-e 1941, gift 1888 med Marget Eriksdotter, 1866-e 1941, torpardotter från Lorås, var hemmansägare i Fyrås 1. Jöns var son till Jöns Olofsson Sandberg, 1820-1914, gratialist i Viken, Hammerdal, gift 1845 med Kerstin Göransdotter, 1825-1902, från Viken, Hammerdal. Barn:
  • Kristina Sandberg, 1889-1970, bodde i Fyrås, Erik Petter Sandberg, 1890-1968, bodde i Fyrås, Jöns Olof Sandberg, 1892-1971, vägarbetare i Fyrås.
 • FAMILJ 1103.
  Sven Petter Eriksson, 1881-1958, gift 1909-01-30 med Anna Pettersson, 1887-1973, var hemmansägare i Fyrås 1, Hammerdal. Sven var son till Anders Eriksson, 1851-1892, i Stamgärde, Undersåker, gift 1876 med Britta Svensdotter, 1854-1917, från familj 233 i Fyrås 2. Barn:
  • Britta, Svea, Folke 1912 och Gunnar.
Bar
 • FYRÅS 2: 
  FAMILJ 220A.
  Henrik Petri Medelpadius, 1540-1600, (Br), kaplan i Häggenås 1561 (Dmb 1763), kyrkoherde i Lit 1566-1600, gift med Märet Hansdotter, från Korsta 4, Lit, var hemmansägare i Fyrås, Hammerdal, (Hm suppl. sid 138). 1568 under svenska regimen rådde hunger och fattigdom på grund av missväxt. Herr Henrik i Lit betygade i sin attest av skatteregistret, att all säd i hans gäll blivit platt fördärvad av frost och att landsfogden därför låtit bönderna i Lit, Häggenås och Föllinge lösa sitt skattekorn för 4 ½ marker tunnan och i Kyrkås för 4 marker tunnan. Liknande lättnader medgavs i de flesta andra socknar. Jämtarna medgåvos få köpa sex eller åtta läster sädeskorn i Hälsingland. Herr Henrik ägde en gård i Fyrås, Hammerdal, möjligen genom gifte därifrån. Makarna hade sex barn som nådde vuxen ålder bl.a: Peder Henriksson ägde jämte syskonen fäderneärvd gård i Fyrås, Hammerdal, sattes av svenskarna under ockupationen 1611-1613 till länsman i Hammerdal, var samtidigt kunskapare åt norrmännen, men dömdes trots detta från sitt gods vid räfsten år 1613. Mårten Henriksson fick vid räfsten behålla sin andel i Fyråsgården liksom systrarna Kerstin, Sara och Elsa. Systern Agnes miste sin del, men återfick den under svenska regimen efter år 1645. Två av de sex barnen:
  • Per Henriksson, 1580-1650, (Br) hemmansägare i familj 220B.
  • Mårten Henriksson, 1595-1650, (Br), var hemmansägare i Solberg 5 år 1643, (Jb), men 1645 stod han som husfolk hos hemmansägaren Jon Larsson i familj 612 i Solberg 5 tillsammans med Gölin Andersdotter, som möjligen var hans hustru. 1622 anklagade Per Olofsson i Viken Mårten i Solberg för att han skulle ha dödat 2 bävrar, (Dmb vt 1622). Mårten Henriksson i Solberg och brodern Per Henriksson i Fyrås var instämda till Hammerdalstinget 1624-02-20 och fick böta 1 mark silvermynt för att de inte i laglig tid hade betalt sin landskyld och böta lika mycket för att de inte mötte till vapentinget, (Dmb vt 1624). Mårten bygslade 3 tunnor säd 1622, (Byg), och bygslade 1643 1 ½ tunna till nämnde Jon Larsson, (Byg). Mårten Henriksson i Solberg kunde bärga 1 lass hö, hade 3 kor, 6 småfän och 1 häst år 1633, (Jb). 1647 var han intresserad av att köpa hemmanet Grenås 2, men det gick inte, (Dmb ht 1647 § 13). Maka och barn ännu osäkra. Möjligen var det döttrarna Kerstin och Märet.
 • FAMILJ 220B.
  Per Henriksson, 1580-1650, (Br), från familj 220A, betalade 2 spann, (1 tunna), i tionde 1600, (Ti). Han var även ägare 1613, då 6 tunnor kunde sås på hela gården, (Rmj 1613). Per var under räfsten svenskarnas länsman, men han hade också lämnat uppgifter till de dansk-norska styrkorna 1612 om svenskarnas trupprörelser, (Rmj 1613). Per fanns även i Jb 1615. 1622-06-06 utsågs Per Henriksson att svara böndernas fullmäktige hur man skulle förfara med de fria gårdar i Hammerdals socken, som några faderlösa barn var berättigade till, men som ej rannsakats 1613 av kungens ämbetsmän, (Diplomsamlingen, ÖLa). 1624-02-20 blev Per och brodern Mårten bötfällda med 1 mark silvermynt för att de inte i laglig tid hade betalt sin landskyld, och lika mycket i böter för att de inte mötte till vapentinget, (Dmb vt 1624). 1624 var han instämd av Erik i Västerhus på Frösön om en skuld, som han lovade att reglera, (Dmb vt 1624). 1633 kunde han bärga 40 lass hö, hade 9 kor, 12 småfän och 1 häst (Jb). 1642 var Göran Svensson i Tullingsås och Per Henriksson i Fyrås nämndemän vid landstingets möte på Sprotedet, Frösön, (Dmb vt 1642). Hustrun hette Märet Olofsdotter och de hade barnen: Welam, Olof, Ingeborg och Elsa, (Mtl 1645). Per Henriksson var en bonde i Fyrås, Hammerdal, som inte gillade varken prästen Erik Eriksson Blix eller dennes hustru Elisabet Persdotter i Hammerdal. På Hammerdals ting ht 1622 klagade herr Erik över en sin sockenbonde Per Henriksson i Fyrås, som utlåtit sig kunna avsätta pastorn vilken dag som helst, kallat herr Eriks hustru ett högmodig skarn och sagt att herr Erik står så länge och wimbler i kyrkan, thet Peder kiaedis derwid. Flera vittnen, (bl.a. Lars i Skallgård), intygade, att de hört Per yttra detta och mera till, så det såg rent av mörkt ut för gubben. Men naturligtvis kunde Per skriva, och ur hans inlaga till rätten återges här översatt vad han har att anmärka mot prästfrun: eftersom herr Eriks hustru efter sina barns födsel låter sig inledas i kyrkan av prästen och sedan går till offers med 24 kvinnor efter sig, synes därför sådant för mina ögon mera att vara av äregirighet och högmod, än att efterfölja ordinantsen och icke taga myndigheten från stora herrar och efterfölja deras makt, då man icke är av adlig stam varken på fädernet eller mödernet; det blev uppskov för att utröna om herr Erik var en trollman eller ej och då saken icke vidare förekom är det tydligt att parterna ingått förlikning, (Jä 1950). 1645 var hemmanet på 5 tunnland, (Jb). Barn:
  • Welam Persson, 1615-1679, hemmansägare i familj 221.
  • Olof Persson, levde 1645 i Fyrås, Hammerdal (Mtl). Var Olof identisk med Olof Persson Hök, 1645-1699, (Br, Com), född i Fyrås, i familj 268 i Fyrås 5 ?
  • Ingeborg Persdotter, levde 1645 i Fyrås, Hammerdal (Mtl).
  • Elsa Persdotter, levde 1645 i Fyrås, Hammerdal (Mtl).
 • Musketerare och pikenerar på 1600-taletFAMILJ 221.
  Welam Persson, 1615-1679, (Dmb ht 1679, § 11), från familj 220B, var knekt 1647-1651 för Björnsgård i Fyrås, (Rul). Knektarna skeppades ut till det svenska krigsmaskineriets olika slagfält runt om i Europa. Welam Persson stod för hemmanet 1660, (Jb). Vid en avradsrannsakning i sockenstugan 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för: Welam Persson, Tage Månsson, Jöns Jonsson, Anders Sjulsson, Hemming Björnsson, Per Olofsson och Jon Persson, alla sju i Fyrås, (Hk 1980/20). Jon Hemmingsson kärade till Welam Persson i Fyrås efter de 15 riksdaler, som han har gått i löfte för att betala för sin svärfader, förridaren Tage Månsson, och sedan skulle Welam behålla hemmanet i Fyrås, som består av 2 tunnland; varifrån Welam Persson sig ej heller unddraga kan, ju ha lovat betala bemälte penningar; varför till följe av Sveriges lag 12 cap. köpmåla balk, erkänner rätten skäligt det Welam Persson är förpliktad samma penningar 15 riksdaler efter sin lovade fullgöra och erlägga, och sedan tilträda bemälta hemman, (Dmb ht 1676, § 5). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 7 av dem var från Fyrås: Welam Persson, Jon Hemmingsson, Jöns Jonsson, Måns Eriksson, Hemming Björnsson, Per Olofsson, Olof Olofsson, (Dmb ht 1674, § 2). Jöns Jonsson i Fyrås klagade att Welam Perssons änka Märet Hansdotter hade beskyllt honom för att han inte kan föda sig annat än med tjuveri. Gode män utsågs som skulle till nästa ting utreda beskyllningen, (Dmb ht 1679, § 10d). Welam Persson betalade tiondet 1679, (Ti). Welam Perssons änka Märet Hansdotter begärde förmyndare för sin styvdotter Kerstin Welamsdotter. Ingen närmare fanns än Märet Hansdotters morbror Sjul Persson i Näset, Lit, vilken därtill förordnandes, (Dmb vt 1679, § 9). Salige Welam Perssons änka i Fyrås hustru Märet Hansdotter fordrade av Jon Eriksson i Sikås resterande 12 riksdaler in Specie för Viken-hemmanet, han anno 1673 den 25 Mars månde sig tillhandla för 50 riksdaler in Specie, som han sedermera har försålt til Erik Hansson i Viken, vilken har lovat dessa penningar betala, dock icke in Specie utan efter 4 ort och 8 skilling för var riksdaler, och emedan dessa penningar ej till datum erlagda är; alltså prövar rätten skäligt att var söker sin man, det Jon Eriksson är efter sitt upprättade köpeskrift med salige Welam förpliktad betala de 12 resterande Specie riksdaler i samma myntsort, som utlovat är, och Jon söke sedan sin man Erik Hansson det bäst han kan och gitter, (Dmb ht 1679, § 11). 1684 hade Welam styvsönerna Måns, Peder och Salomon, (Dmb ht 1684, § 4), vilka var barn till Kerstin Eriksdotter Blix, 1608-1657, (Br), från familj 384 i Görvik 2. Welam Persson var omgift med Märet Hansdotter, 1616-1703, från Korsta, Lit, som var änka 1679, (Dmb vt 1679, § 9). Märet Hansdotter begärde förmyndare för sin styvdotter Kerstin Welamsdotter, men ingen närmare fanns än hennes morbror Sjul Persson i Näset, Lit, vilken därtill förordnandes, (Dmb vt 1679, § 9). 1696-11-25 överläts Welam Perssons hemman i Fyrås om 5 tunnland till länsmannen Per Christensson av Ivar Ryss, Per Welamsson och Jon Olofsson, (Dmb ht 1696, och Lfr). Barn:
  • Ingeborg Welamsdotter var gift till Norge, där hon år 1684 hade varit bosatt i 12 år; ingen make var nämnd, (Dmb 1684).
  • Kerstin Welamsdotter, 1653-1729, (Br), gift med bonden och nämndemannen Jonas Olofsson Flink, 1655-1705, (Br), i familj 753 i Hallen 3. I A1:1/79 och i nattvardslängderna heter hon Kerstin.
  • Märet Welamsdotter, 1655-1691, var maka till fänriken Ivar Andersson Ryss, 1660-1719, möjligen från Stockholm. Länsman Per Christensson uppbjöd hemmanet Fyrås 2 om 5 tunnland, som han hade köpt utom börden av Ivar Ryss och dess medarvingar för 112 daler silvermynt, (Dmb ht 1697, § 4). 1703 fodrade Olof Hemmingsson i Tornäs, Föllinge, av furiren Ivar Ryss 57 riksdaler 12 öre silvermynt för korn, som han 1700 hade sålt till furiren i Handog, vilket Ryss dömdes att betala, (Lits dmb vt 1703, § 10). Ryss omkom i den stora fjällkatastrofen, och var omgift med Maria Christensdotter, 1657-1736, madam Ryss, (A1:1/311), från familj 460 i Viken 1.
  • Per Welamsson, 1663-1718, var först hemmansägare i Fyrås 2, och sedan i Brynje, Kyrkås, gift med Anna Hansdotter, 1665-1718, från Brynje, Kyrkås. Bonden Per Welamsson i Fyrås och dragon Ivar Ryss fick plikta med 15 och 24 daler silvermynt för att de 1686 av soldater och bönder i Hammerdal hade köpt upp, och sedan fraktat till Stockholm 36 tjädrar, 60 tjäderhönor, 48 orrar och 92 järpar. Det var förbjudet att bedriva landsköp genom att uppköpa och sedan försälja mat och andra varor, (Dmb ht 1687, § 3). 1695 överlät Pers hustrubroder Nils Hansson sina 2/5 av Brynjehemmet i Kyrkås till Anna och Per Welamsson. 1704 övertog makarna Annas fadersdel i Brynjehemmet.
 • FAMILJ 222.
  Per Christensson, 1644-1724, (C1, 80 år), från familj 460 i Viken 1, övertog 1696 Welam Perssons hemman om 5 tunnland av Per Welamsson och två svågrar, och fanns 1692 på detta hemman, (Rö). Han hade tidigare varit knekt, hemmansägare, (Rö, Jb), och nämndeman i Solberg 2, (Dmb 1679). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 6 av dem var från Solberg: Sven Olofsson, Per Christiansson, Olof Andersson, Per Persson, Jon Larsson, Anders Persson, (Dmb ht 1674, § 2). Redan 1658 - bara 14 år gammal ! - var Per utskriven som knekt till ett jämtländskt kompani i norsk tjänst i Trondheim. Norrmännen hade ockuperat både Jämtland och Härjedalen under vintern 1657/1658, men vid freden i Roskilde 1658-02-26 återgick Jämtland och Härjedalen till Sverige, som dessutom erhöll Trondheims län, (Rul, Jä 1959). Per bötfälldes 1674 tillsammans med 5 andra bönder i Solberg för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting, (Dmb ht 1674). Han fanns på hemmanet 1679, (Ti), 1681 och 1687, (Rö). 1683 var Per Christensson forbonde till marknaden i Levanger, Norge, och fick tulla för 2 hästar med 2 ½ tunnor spannmål, smör och 2 älghudar; forbönderna förde oftast med sig tillbaka till Sverige, hästar, sill, salt, franskt brännvin och vin, tobak och krämer, (JL). Christen Persson i Viken och Peder Christensson i Solberg besvärade sig 1687 över Anders Jonsson och Lars Jonsson i Solberg för det de förlidna år hade uppbyggt ett nytt kvarnhus i Halån, som är allas deras urminnes kvarnställe, i det de hava satt ett hus närmare dammen än det förra och huggit en ny ränna eller ho till deras nya hus, som de fyra och Sven Göransson i Viken och Sven Olofsson i Solberg äga; havandes Anders och Lars, Sven Olofsson i lag med sig i det nya, (Dmb vt 1687, § 10). Länsman Peder Christensson hade sjätte dag pingst om aftonen år 1693 låtit uppslå och göra eld i skogen mellan Lorås och Fyrås och inte den utsläkt, vilket var förbjudet sedan 1690, och dömdes därför att böta 30 daler silvermynt, (Dmb vt 1694, § 12). 1694 var Per Christenssons skattehemman om 5 tunnland illa bebyggt, och han blev tillsagd att fullgöra sina skyldigheter på fastigheten, (Dmb vt 1694, § 17). Länsman Per Christensson uppbjöd hemmanet Fyrås 2 om 5 tunnland, som han hade köpt utom börden av Ivar Ryss och dess medarvingar för 112 daler silvermynt, (Dmb ht 1697, § 4). 1703-03-23 beviljades han som länsman fasta på ett hemman i Fyrås om 5 tunnland, som hade sålts utom börden, (Dmb vt 1703, § 36). 1708 hade Per Christensson en son och tre döttrar, (Con), varför näste ägare Tyris Mårtensson troligen var en fosterson till makarna. Per Christensson var gift med Kerstin Larsdotter, 1650-1723, (död 73 år gammal, C1), från familj 4 i Bye, (A1:1/7,237). Barn:
  • Lars Persson, 1672-1712, hemmansägare i familj 224.
  • Karin Persdotter, 1675-1738, gift 1703 med länsman Elias Hallström, 1670-1729, i familj 701 i Åsen 7.
  • Anna Persdotter, 1680-1721, gift 1703 med Per Hemmingsson Tvilling, 1679-1758, (Br), familj 958 i Sikås 5.
 • FAMILJ 223.
  Tyris Mårtensson, 1665-1740, (död 75 år gammal, C 2, Lit), möjligen fosterson i familj 222, senast bonde i Skickja, Lit, var gift 1714 med änkan Britta Hemmingsdotter, 1682-1765, i familj 224, som 1725 stod som hemmansägare, (Jb). 1719-1725 fick Tyris själv gå in som dragon, då hans dragon, svågern Erik Hemmingsson Källberg, hade omkommit i fjällkatastrofen nyåret 1718/1719, (Sr). Tyris åbodde styvbarnens bördes- och arvejord om 5 tunnland skatte och överlämnade hälften vardera av hemmanet till styvdöttrarnas makar Pål Gisselberg och Erik Olofsson, (Dmb vt 1729, § 16). Barn:
  • Britta Tyrisdotter, 1719-1807, gift 1744 med Olof Jonsson, 1711-1775, bonde senast i Öravattnet, Stugun, bror med Erik Bredman, från Brevåg, Lit, i familj 464 i Viken 1.
  • Lars Tyrisson Ammarström, 1722-1788, gift 1753 i Lit med Karin Johansdotter, 1726-1754, från Handog, Lit, och omgift 1755 med Kerstin Nilsdotter, 1736-1826, från Mårdsjön, Stugun. Lars var soldat 1744-1752 i Solberg, (Sr), och sedan bonde i Skickja, Lit.
  • Anna Tyrisdotter, 1727-1806, gift 1769 i Lit med Lars Andersson, 1700-1773, som stod som klockare i Lit.
  • Jöns Tyrisson, 1727-1816, gift med Karin Nilsdotter, 1728-1818, från Mårdsjön, Stugun, där han var nybyggare.
 • FAMILJ 224.
  Lars Persson, 1672-1712, från familj 222, var gift med Britta Hemmingsdotter, 1682-1765 från familj 957 i Sikås 5, änkan blev omgift i familj 223 ovan. Lars var hemmansägare och nämndeman i Fyrås 2. Tyris Mårtensson i familj 223 åbodde styvbarnens bördes- och arvejord om 5 tunnland skatte och överlämnade hälften vardera av hemmanet till styvdöttrarnas makar Pål Gisselberg och Erik Olofsson, (Dmb vt 1729, § 16). Barn:
  • Kerstin Larsdotter, 1708-e 1747, gift 1725-12-28 med Pål Larsson, 1703-e 1747, från familj 949 i Sikås 4, övertog halva hemmanet 1729, (Dmb vt 1729, § 16). Pål var soldat Gisselberg mellan 1722 och 1741, då han fick avsked för bräcklighet, (Sr). 1741-11-16 överlät Pål Larsson Fyrås 2 om 2 och ½ tunnland till länsman Jonas Kiöstadius, (Lfr). Makarna hade 7 barn födda i Fyrås och familjen flyttade till Stod, Steinkjer, Tröndelagen, Norge, (http://www.arkivverket.no/trondheim/smakebiter/innvandring/svensker.html).
  • Märet Larsdotter, 1712-e 1747, med maken Erik Olofsson Swe, 1702-e 1747, från familj 577 i Solberg 1, övertog halva hemmanet 1729, (Dmb vt 1729, § 16). 1740-03-24 överlät Erik Olofsson och Märet Larsdotter Fyrås 2 om 2 och ½ tunnland till Jonas Kiöstadius, (Lfr). Familjen med 3 barn födda i Fyrås flyttade till Stod, Steinkjer, Tröndelagen, Norge.
 • FAMILJ 225.
  Jonas Nilsson Kiöstadius, 1701-1764, gift 1728 med länsmansdottern Margareta Eliasdotter Hallström, 1704-1745, från familj 701 i Åsen 7, övertog 1740 och 1741 av familjerna i familj 224, vardera 2 och ½ tunnland i hemmanet Fyrås 2, (Lfr). Jonas var son till Nils Andersson, 1661-1735, hemmansägare och rusthållare i Kösta, Alsen, gift 1687 med Karin Eriksdotter Bång, 1669-1760, båda från Alsen, (KGE). Upplästes ett brev av 1751-08-17 om överlåtelsen av en del av skattehemmanet Fyrås 2 av länsman Jonas Kiöstadius hustru, (Dmb ht 1754, § 1). 1754-03-28 fick Per Andersson, 1731-1771, från Häggenås, fasta på 1/3 av Fyrås 2 om 5 tunnland, säljare var länsman Jonas Kiöstadius, (Lfr), och det hemmanet heter Storbränna, se familj 299. 1754 utsågs Jonas av sockenstämman att vara prästerskapet behjälplig vid mål om kyrkodiciplinens upprätthållande i Hammerdals kyrka, (Hk 1977/33). 1755 utvaldes Jonas till socknens äldste i Fyrås, (Hk 1985/26). 1755 fick man vid prostvisitationen kunskap om att länsmannen Jonas Kiöstadius skänkt en stor och vacker ljuskrona, som efter räkning utom hemförsel och andra utgifter därvid kostat 240 dalar Rmt, (Jä 1967/138). 1755 hade länsmannen Jonas Kiöstadius köpt kronohemmanet Fyrås 4 av bonden Jon Hansson för 52 daler silvermynt. (Dmb vt 1755, § 13, sid 70). Trumslagaren Jonas Qwick hade ht 1762 tvistat med länsmannen Kiöstadius i Fyrås om ett torpställe på skattehemmanet Fyrås 3. Efter värdering var torpet och dess ägor värda 140 daler silvermynt. Länsmannen Kiöstadius hade dock avlidit förra månaden och sterbhuset sköttes av länsman Njure i Lit. Dragonen Per Grönqvist hade i sin livstid utnyttjat torpet och rätten ansåg att Kiöstadius arvingar skulle ordna ersättning för torpet, (Dmb ht 1764, sid 195). Barn:
  • Katarina Kiöstadia, 1733-1815, gift 1749 med Magnus Njure, 1726-1795, som var länsman i Lit.
  • Maria Kiöstadia, 1735-1805, hemmansägarehustru i familj 226.
  • Margareta Kiöstadia, 1738-1779, gift med länsman Anders Höglin, 1730-1797, i Lit.
   • Dottern Katarina Andersdotter, 1764-1842, gift med Lars Larsson, familj 822 i nybygget Helgeåkilen.
  • Nils Kiöster, 1745-1806, hovauditör i Stockholm, överlät 1793-12-07 Fyrås 2 till systern Maria, familj 226, (Lfr).
 • FAMILJ 226.
  Petter Pålsson, 1757-1842, som var från familj 525 i Lorås 1, var gift 1785 med Maria Kiöstadia, 1735-1805, (A1:3/5/50), från familj 225. Petter var soldat Blomin i Lorås mellan 1776 och 1787, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). 1789-09-14 sålde Petter Blomin sitt torp i Böle, Fyrås, som låg under hemmanet Fyrås 2, till dragon Pål Högfeldt för en köpesumma av 66 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1789, sid 406). 1793-12-07 sålde Petter Blomin ett torpställe under sitt skattehemman Fyrås 2 till den gifta drängen Olof Andersson, 1746-1834, för tre riksdaler 16 skilling, (Dmb ht 1793, sid 259). Makarna övertog 1793-12-07 av Nils Kiöster hemmanet Fyrås 2, (Lfr). 1795-12-07 sålde Maria Kiöstadius sin del i skattehemmanet Fyrås 2 om 1 och ½ tunnland till sin systerdotter Catharina Andersdotter, 1764-1842, för en köpesumma av 266 riksdaler 32 skilling i gångbart mynt, (Dmb vt 1796, sid 104). Petter var omgift 1807 med Britta Persdotter, 1778-1869, från familj 558 i Lorås 4. 1810-06-12 köpte Lars Persson i familj 228 nedan skattehemmanet Fyrås 2 om 1 och 3/4 tunnland av Petter Blomin och hustrun Britta Persdotter för en köpesumma av 666 riksdaler 32 skilling banco och Lars Persson beviljades lagfart på hemmanet, (Dmb ht 1811, sid 52). 1809-11-25 hade Olof Christensson köpt ett hemman i Helgeåkilen om 2 och 3/8 tunnland av Petter Blomin i Fyrås för en köpesumma 66 riksdaler 32 skilling banco, vilken summa Olof dömdes att betala, (Dmb vt 1812, sid 30). 1822-01-21 sålde Marcus Magnusson i Klösta, Lit, ett kronohemman i Kilen om 1 och 1/4 tunnland till bonden Petter Blomin för en köpesumma av 200 riksdaler i riksgäldssedlar. Likaså överlät Lars Larsson sin del i Kilen till Petter Blomin för en köpesumma av 75 riksdaler i riksgäldsmynt, (Dmb vt 1822, sid 226). 1843-01-14 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Petter Blomin i Fyrås, FII:8 (1840-1844), sid 994, bröstarvingar saknades. Barn:
  • Karin Persdotter, 1811-1837, gift 1834 med Måns Larsson, familj 1003 i Sikås 9.
 • FAMILJ 228.
  Lars Persson, 1766-1847, från familj 581 i Solberg 1, var gift 1788-04-12 med Sara Larsdotter, 1754-1834, från familj 625 i Solberg 6. 1810-06-12 köpte Lars Persson skattehemmanet Fyrås 2 om 1 och 3/4 tunnland av Petter Pålsson Blomin och hustrun Britta Persdotter i familj 226 ovan för en köpesumma av 666 riksdaler 32 skilling banco, och Lars Persson beviljades lagfart på hemmanet, (Dmb ht 1811, sid 52). 1818-11-16 överlät Lars Persson och hustrun Sara Larsdotter genom lottning skattehemmanet Fyrås 2 om 1 och 5/6 tunnland - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Lars Larsson och Per Larsson, (Dmb ht 1819, sid 210). 1835-01-17 hölls bouppteckning efter bonden Lars Perssons avlidna hustru Sara Larsdotter i Fyrås, FII:7 (1835-1839), sid 808. Barn:
  • Britta Larsdotter, 1789-1873, gift 1819 med Hans Jonsson, 1785-1870, från familj 465 i Viken, som var nybyggare i familj 839 i Kilen.
  • Lars Larsson, 1791-1880, gift 1816 med änkan Helena Eriksdotter, 1789-1849, nybyggare i familj 840 i Kilen. 1811-11-01 sålde Lars Larsson skattehemmanet Fyrås 2 om 1 och 1/2 tunnland till Sven Svensson och dennes hustru Catharina Andersdotter för en köpesumma av 666 riksdaler banco, och Sven Svensson beviljades lagfart på hemmanet, (Dmb ht 1812, sid 171). 1822-11-19 överlät makarna Fyrås 2 om 11/12 tunnland till Johan Svensson, 1779-1848, familj 231, (Lfr).
  • Per Larsson, 1793-1866, hemmansägare i familj 230.
  • Gölin Larsdotter, 1794-1876, gift 1818-11-08 med Salomon Persson, 1786-1867, från familj 558 i Lorås 4, bonde i Kilen 6. Kronohemmanet Kilen 6 åboddes av Salomon Persson från Lorås och Hans Jonsson från Viken, vilka hade sökt klyvning av hemmanet om 2 tunnland, vilket rätten biföll, (Dmb ht 1827, sid 152). Bouppteckning för bonden Salomon Persson i Kilen, F II/11, 1860-1869, sid 481. Bouppteckning för Gölin Larsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 201.
 • FAMILJ 229.
  Sven Svensson, 1776-1830, från familj 256 i Fyrås 4, var soldat Bom 1798-1807 i Ede, (Sr), och han övertog 1806-12-01 av Gabriel Johansson 1/3 av Fyrås 5 om 2 tunnland, (Lfr). 1807-03-31 överlät Gabriel Johansson Fyrås 5 - 3/16 av hem=1/3 tunnland - till Sven Svensson Bom, (Lfr). 1811-11-01 sålde Lars Larsson och dennes hustru Catharina Andersdotter skattehemmanet Fyrås 2 om 1 och 1/2 tunnland till Sven Svensson för en köpesumma av 666 riksdaler banco, och Sven Svensson beviljades lagfart på hemmanet, (Dmb ht 1812, sid 171). Sven var gift 1814-04-24 med änkan Britta Nilsdotter, 1779-1834, från familj 312 i Gisselås 1. 1822-03-27 sålde Nils Bränn ett skogsområde under skattehemmanet Lorås 2 till bonden Sven Svensson Bom i Fyrås för en köpesumma av 26 riksdaler 32 skilling riksgäldsmynt samt en årlig avgift av 12 skilling banco under 50 års tid, (Dmb vt 1822 sid 226). 1825-11-21 förklarades nämndemannen Sven Bohm som laglig ägare av skattehemmanet Solberg 6 om 3/4 tunnland. Hemmansdelen var köpt av bonden Olof Persson i Kilen emot en köpesumma av 700 riksdaler samt emot födoråd till säljarens moder Lucia Eriksdotter under hennes livstid, (Dmb vt 1826, sid 28). Änkan Britta Nilsdotter överlät 1839 hemmanet Fyrås 2 om 1 och ½ tunnland till sonen Nils Svensson, (Lfr). 1830-05-09 hölls bouppteckning efter den avlidna nämndemannen Sven Svensson Bom i skattehemmanet Fyrås 2, FII:6 (1830-1834), sid 691. 1835-01-03 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Britta Nilsdotter i skattehemmanet Fyrås 2, FII:7 (1835-1839), sid 801. Barn:
  • Nils Vilhelm Svensson, 1816-1894, hemmansägare i Fyrås 2, familj 236 i Fyrås 2.
  • Sven Svensson Bom, 1818-1890, hemmansägare i Fyrås 2, familj 233.
 • FAMILJ 230.
  Per Larsson, 1793-1866, från familj 228, var gift 1822-04-21 med Anna Maja Eriksdotter, 1790-1863, från familj 167 i Fagerdal 1. 1818-11-16 överlät Lars Persson och hustrun Sara Larsdotter genom lottning skattehemmanet Fyrås 2 om 1 och 5/6 tunnland - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Lars Larsson och Per Larsson, (Dmb ht 1819, sid 210). Bouppteckning för Anna Maria Eriksdotter, F II/11, 1860-1869, sid 232. Bouppteckning för Per Larsson, F II/11, 1860-1869, sid 420. Barn:
  • Sara Persdotter, 1824-1912, gift 1850 med Zakris Jonsson, 1814-1884, född i Bredkälen, och som var bonde i Bredkälen 1, Ström.
  • Valborg Persdotter, 1826-1909, gift 1854 med Per Olofsson Edler, 1827-1896, från familj 476 i Viken 2, torpare i Sikås.
  • Lars Persson, 1829-1896, hemmansägare i familj 234.
  • Britta Persdotter, 1832-1919, gift 1859 med Hemming Göransson, 1833-1926, från familj 475 i Viken 2, och Hemming var hemmansägare i Fyrås 2.
 • FAMILJ 231.
  Johan Svensson, 1779-1848, från familj 820 i nybygget Helgeåkilen, gift 1806 med Britta Eriksdotter, 1780-1853, från familj 167 i Fagerdal 1, var först torpare och hemmansägare i Helgeåkilen. 1805-03-26 överlät Sven Olofsson och makan Dordie Johansdotter sitt kronohemman i Helgeåkilen om 1 och 1/4 tunnland till mågen Anders Olofsson och sonen Johan Svensson, vardera 5/8 tunnland. Säljarna fick sitt födoråd ordnat, (Dmb vt 1805, sid 389). Erik Månsson Lust sålde 1816-11-07 sitt torp i Fyrås 2 till bonden Johan Svensson i Helgeåkilen för en köpesumma av 200 riksdaler banco, (Dmb vt 1818, 78). 1821-03-29 överlät Anders Persson och hustrun Britta Olofsdotter i familj 247, Fyrås 3 om 1 tunnland till Johan Svensson, (Lfr). Johan övertog 1822-11-19 av Lars Larsson och Helena Eriksdotter i familj 228, Fyrås 2 om 11/12 tunnland, (Lfr). 1833-04-08 hölls arvsskifte hos bonden Johan Svensson i Fyrås, FII:6 (1830-1834), sid 777. 1849-01-04 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Johan Svensson i Fyrås, FII:9 (1845-1849), sid 1179. 1853-07-08 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Britta Eriksdotter i Fyrås, FII:10 (1850-1859), sid 1272. Barn:
  • Sven Johansson, 1808-1888, hemmansägare i familj 232.
  • Erik Johansson, 1811-1837, dräng i Fyrås, Hammerdal. 1837-11-11 hölls bouppteckning efter den avlidna drängen Erik Johansson i Fyrås, FII:7 (1835-1839), sid 853.
 • FAMILJ 232.
  Sven Johansson, 1808-1888, från familj 231, gift 1830 med Karin Persdotter, 1803-1889, från familj 260 i Fyrås 4, blev hemmansägare genom att han 1829-11-18 övertog av föräldrarna Fyrås 2 om 5/6 tunnland, (Lfr). Barn:
  • Britta Svensdotter, 1831-1870, familj 233.
 • FAMILJ 233.
  Sven Svensson Bom, 1818-1890, soldat Bom från familj 229 i Fyrås 2, gift 1852-04-04 med Britta Svensdotter, 1831-1870, från familj 232, var hemmansägare i Fyrås 2. Sven Boms bomärke visas, (Dmb ht 1826, sid 63). Bouppteckning för Sven Bom, F II/17, 1895-1897, sid 390. Bouppteckning för Britta Svensdotter, F II/12, 1870-1874, sid 73. Barn:
  • Karin Svensdotter, 1853-1891, hemmansägarehustru i familj 235.
  • Britta Svensdotter, 1854-1917, gift 1876-04-28 med Anders Eriksson, 1851-1892, från Offerdal, senast kronojägare i Stamgärde, Undersåker, vilka hade sonen Sven Eriksson, 1881-1958, som var hemmansägare i familj 1103 i Fyrås 1.
  • Anna Svensdotter, 1858-1926, gift 1876 med Nils Simonsson, 1846-1929, handlare i Fyrås, Hammerdal. Nils var son till Simon Persson, 1805-1851, bonde i Faxnälden, Näskott, Z, gift 1835 med Ingeborg Nilsdotter, 1811-e 1864. Anna och Nils finns båda på bild hos Porträttfynd, Rötter.
  • Sven Svensson Bom, 1862-e 1941, gift 1886 med Ingeborg Jonsdotter, 1861-1901, från Österåsen, Häggenås, handlare och skräddare, senast bosatt i Hallviken. Sven finns på bild #16546 på Porträttfynd, Rötter.
 • FAMILJ 234.
  Lars Persson, 1829-1896, från familj 230, var gift 1858-03-28 med Magdalena Olofsdotter, 1835-1858, från familj 248 i Fyrås 3. 1858-10-05 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Magdalena Olofsdotter i Fyrås, FII:10 (1850-1859), sid 1411; bröstarvingar saknades. Lars var omgift 1860-11-18 med Kerstin Olofsdotter, 1836-1893, från familj 296 i Fyrås 7, och han var hemmansägare i Fyrås 2. Bouppteckning för Lars Persson, F II/17, 1895-1897, sid 724. Bouppteckning för Kerstin Olofsdotter, F II/16, 1890-1894, sid 539. Barn:
  • Anna Larsdotter, 1861-1932, gift 1887 med Nils Peter Öman, 1847-1927, från Piteå, BD, som var torpare i Böle, Fyrås.
  • Lucia Larsdotter, 1863-1937, skomakare- och torparhustru i Fyrås 2.
  • Per Larsson, 1865-1940, hemmansägare i Fyrås 7:63, Hammerdal.
  • Kerstin Larsdotter, 1867-1955, gift 1888 med Per Karlsson Fjäll, 1863-e 1941, i Fyrås.
  • Olof Larsson, 1869-e 1941, arbetare i Fyrås 7, Hammerdal.
  • Lars Larsson, 1873-1960, hemmansägare i Fyrås 4, gift 1898-11-29 med Marget Olofsdotter, 1874-1949, från familj 262 i Fyrås 4.
   • Dottern Olga Larsson, 1903-1933, gift 1928 med Olof Hallin, 1900-1980, från familj 178 i Fagerdal 1, som 1937 övertog svärföräldrarnas hemman i Fyrås 4. Makarna finns på bild JRi999 på Jamtli bildarkiv.
  • Britta Larsdotter, 1875-1901, piga i Fyrås, Hammerdal. Bouppteckning för Britta Larsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 145.
  • Ingeborg Larsdotter, 1877-e 1941, hemmansägarehustru i Fyrås 3:24.
  • Erik Larsson, 1880-1960, hemmansägare i Fyrås 7.
 • FAMILJ 235.
  Nils Olofsson, 1848-1921, gift 1873-06-08 med Karin Svensdotter, 1853-1891, från familj 233, var hemmansägare i Fyrås 2. Nils var son till Olof Nilsson, 1799-e 1864, bonde i Faxnälden, Näskott, Z, gift 1829 med Christina Olofsdotter, 1810-e 1864. Bouppteckning för Karin Svensdotter i skattehemmanet Fyrås 2, F II/16, 1890-1894, sid 292. Barn:
  • Britta Nilsdotter, 1877-1966, gift 1899 med Anders Olof Jönsson, 1871-1954, se uppgifter i familj 248 i Fyrås 3.
  • Olof Nilsson, 1879-1928, gift 1902 med Britta Kristina Nilsdotter, 1881-1971, från familj 238 i Fyrås 2, hemmansägare i Fyrås 2.
  • Karin Nilsdotter, 1884-e 1949, gift 1907 med Pål Karlsson, 1878-1940, från Viken, Hammerdal, hemmansägare i familj 1104 i Fyrås 3.
 • FAMILJ 236.
  Nils Vilhelm Svensson, 1816-1894, från familj 229 i Fyrås 2, övertog 1839 av änkan Britta Nilsdotter och barn efter framlidne Sven Svensson Bom, 1776-1830, familj 229 i Fyrås, hemmanet Fyrås 2 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Nils var gift 1837-03-05 med Britta Hemmingsdotter, 1819-1899, från familj 916 i Sikås 1. 1847-11-26 överlät Anders Borg, 1787-1863, från Näs, och hustrun Britta Eriksdotter, 1779-1867, från Storbränna, ett odelstorp under Fyrås 2 om 1 och ½ tunnland till Nils Svensson, (Lfr). Bouppteckning för Nils Svensson, F II/17, 1895-1897, sid 453. Bouppteckning för Britta Hemmingsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 323. Barn:
  • Sven Nilsson, 1838-1930, hemmansägare i familj 237 i Fyrås 2.
  • Kerstin Nilsdotter, 1841-1926, hemmansägarehustru i familj 48 i Kråklund, Ede 2.
  • Hemming Nilsson, 1843-1924, gift med Anna Larsdotter, i familj 697 i Åsen 6. Hemming Nilsson gård i Åsen finns på bild JRi545, Jamtli bildarkiv.
  • Nils Nilsson, 1851-1930, hemmansägare i familj 238 i Fyrås 2.
  • Karin Nilsdotter, 1853-1948, gift 1872 med Per Olofsson, 1838-1889, från familj 1072 i Fågelnäset, Bye, som var handlare i Mo, Hammerdal.
   • Greta Persdotter, 1879-1959, var gift med Olof Braathen, 1875-1949, disponent i Sundsvall, död i Mo, Hammerdal.
  • Olof Nilsson, 1857-e 1902, handlare med familj i Bredgård, Ström.
 • FAMILJ 237.
  Sven Nilsson, 1838-1930, från familj 236, gift 1870 med Helena Jonsdotter, 1841-1909, från familj 663 i Åsen 2, var hemmansägare i Fyrås 2. Barn:
  • Britta Svensdotter, 1871-1954, var gift 1894 med Pål Andersson, 1870-1958, från familj 86 i Björnsgård, Ede 5, som var hemmansägare i Fyrås 2:15.
   • Anders Pålsson, 1898-1951, gift 1936 med Karin Jonsdotter, 1899-e 1960, från Görvik 3, hemmansägare i Fyrås 2:15, Hammerdal.
   • Inga Pålsson, 1900-e 1940, gift 1922 med Erik Nilsson, 1897-1947, i familj 238.
 • FAMILJ 238.
  Nils Nilsson, 1851-1930, från familj 236, gift 1874 med Karin Eriksdotter, 1854-1939, från familj 510 i Håxås 3, var hemmansägare i Fyrås 2. Makarna finns på bild nr #106620 och #106621 hos Porträttfynd, Rötter. Barn:
  • Nils Nilsson, 1874-1955, hemmansägare i Fyrås 2:15.
  • Britta Kristina Nilsdotter, 1881-1971, gift 1902 med Olof Nilsson, 1879-1928, från familj 235 ovan, hemmansägare i Fyrås 2.
  • Karolina Nilsdotter, 1889-1969, gift 1909 med Per Olofsson, 1885-1957, från familj 631 i Solberg 6, hemmansägare i Solberg 5:14.
  • Erik Nilsson, 1897-1947, gift 1921 med Inga Pålsson, 1900-e 1941, från familj 237 i Fyrås 2, hemmansägare i Fyrås 2.
Bar
 • FYRÅS 3: 
  FAMILJ 239.
  Jöns Persson, 1585-1655, (Br), gift med Kerstin Sjulsdotter, (Mtl 1645), kunde så 1 ½ tunna 1613, (Rmj, 1613). Han hade systern Märet och bröderna Anders, som kunde så 1 ½ tunna, och Gudmund, (Rmj, 1613). 1616 bygslade Jöns Persson 1 ½ tunna, (Byg), och kunde 1633 bärga 4 lass hö, hade 3 kor, 6 småfän och 1 häst, (Jb). 1645 var hemmanet på 2 tunnland, och 1660 var han ersatt av Jöns Jonsson, familj 240, (Jb). Inga barn 1645, (Mtl).
 • FAMILJ 240.
  Jöns Jonsson, 1620-1688, (Dmb), stod för gården 1660, (Jb), gift med Märet Jonsdotter, 1620-1694, (Dmb § 16, ht 1689). 1666 fick han, efter klagomål vid sockenstämman, del i avradslandet, (Hk 1980/20). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 7 av dem var från Fyrås: Welam Persson, Jon Hemmingsson, Jöns Jonsson, Måns Eriksson, Hemming Björnsson, Per Olofsson, Olof Olofsson, (Dmb ht 1674, § 2). Länsmannen Christian Andersson hade av Welam Persson i Fyrås fått kunskap om att Jöns Jonsson och Jon Hemmingsson i Fyrås fjärdedags pingst troligen hade tjuvskjutit en älg med hjälp av två hundar; Jöns son Jöns Jönsson var inkallad som vittne. De anklagade erkände att de delat på en älg, men att de hade hittat den, (Dmb ht 1674, § 22). Eljest berättas av länsman Christian Andersson, tolvmän Per Rafaelsson, Hemming Björnsson och Sven Olofsson, att köttet var så surt och odugligt att de ej kunde äta det; varför rätten gav honom eden efter, (Dmb ht 1675, § 3). Jöns Jonsson i Fyrås klagade att Welam Perssons änka Märet Hansdotter hade beskyllt honom för att han inte kan föda sig annat än med tjuveri. Gode män utsågs som skulle till nästa ting utreda beskyllningen, (Dmb ht 1679, § 10d). 1679 betalade Jöns tiondet, (Ti), och 1689 överlät änkan Märet Jonsdotter och barnen Fyrås om 2 tunnland till sonen Jöns, (Dmb § 16, ht 1689). Barn:
  • Jon Jönsson, 1643-1727, gammal soldat i Fyrås, (A1:1/8).
  • Jöns Jönsson, 1656-1706, hemmansägare i familj 241.
  • Gunilla Jönsdotter, 1665-1709, ogift i Fyrås.
  • Kerstin Jönsdotter, 1670-1704, gift med Måns Hansson, 1660-1709, hemmansägare i Gisselås 1, familj 306.
 • FAMILJ 241.
  Jöns Jönsson, 1656-1706, (C1), från familj 240, var vittne vid tinget 1674, när fadern var tilltalad för tjuvjakt, (Dmb ht 1674, § 22). Jöns övertog 1689 hemmanet enligt följande: Jöns Jönsson uppbjöd första gången sin faders hemman i Fyrås av 2 tunnland, som han inbördat med 45 daler silvermynt och därtill syta sin ålderstigna moder hustru Märet Jonsdotter till döddagar, och belöpa på hans arv som avräknas 15 daler silvermynt; dito brodern Jon Jönsson 15 daler silvermynt, svärbrodern Måns Hansson i Gisselås 7 ½ daler silvermynt, systern Gunilla Jonsdotter 7 ½ daler silvermynt som ogift är; därom skriften daterad 4 oktober anno 1689, (Dmb ht 1689, § 16). 1689-11-25 överlät änkan Märet Jonsdotter och barnen Fyrås om 2 tunnland till Jöns Jönsson, (Lfr). Jöns var gift 1688-12-30 med Britta Olofsdotter, 1665-1746, från familj 448 i Skarpås 1. Alldenstund Britta Olofsdotter i Fyrås förklarade sig ej längre förmå hemmanet av 2 tunnland skatte och dragonhåll efter mannen Jöns Jönssons död uppehålla och besitta utan det överlåtes till sonen Olof Jönsson till hävd och bruk med besittningen mot dels upplösen av dess farbror Jon Jönsson om sina 70 år, vilken där utfinnes tredje parten äga, men Jon Jönsson vill övergiva mot sytning i döda dagar för sin sjuklighet; rätten fann att Olof Jönsson var berättigad till mödernegården, (Dmb vt 1711, § 5). Barn:
  • Olof Jönsson, 1692-1752, gift med Lucia Danielsdotter, familj 72 i Ede 4.
  • Ingrid Jönsdotter, 1693-1784, gift med landbonden Lars Eriksson, 1683-1745, från Åsen, Hammerdal, i familj 700 i Åsen 7.
  • Kerstin Jönsdotter, 1696-1755, hemmansägarehustru i familj 242.
  • Märet Jönsdotter, 1700-1784, gift 1730 med Hans Danielsson Sik, 1707-1742, soldatson från Solberg, Hammerdal, i familj 984 i Sikås 8.
  • Britta Jönsdotter, 1703-1791, gift 1731 med Per Hemmingsson Grönkvist, 1699-1761, (Dmb vt 1787, sid 179), som var soldat i 36 år, (Sr), se familj 335 i Grenås 1. Änkan Britta Jönsdotter i Länglingen hade stämt sin måg Lars Persson i Odensala, Brunflo, om sitt födoråd, och hennes måg Jonas Olofsson i Länglingen uppgav för rätten, att han i 26 års tid hade försett sin svärmoder med födoråd med hjälp av sin svåger Erik Andersson i Storbränna, men Lars Persson hade inte varit behjälplig med födorådet, (Dmb vt 1787, sid 179).
 • FAMILJ 242.
  Nils Olofsson, 1701-1778, (Tp), från familj 639 i Åsen 1, övertog hemmanet 1728, (Dmb ht 1728, § 8). 1716-02-10 blev han utlöst ur föräldrahemmet i Åsen av brodern Johan, (Dmb vt 1716, § 5). Nils uppvisade den arvshandling som svågern Olof Jönsson i Ede med svågerbarnens förmyndare honom givit å deras föräldrars hemman i Fyrås om 2 tunnland skattejord och dragonhåll; Olof Jönsson upplät sin brorslott till systern Kerstin och denne sin svåger Nils Olofsson, (Dmb ht 1728, § 8). Nils var gift 1729-02-16 med Kerstin Jönsdotter, 1696-1755, (Br), från familj 241. 1763 köpte Nils Olofsson ett ½ hem i Fyrås 2 av en avliden samt ½ hem i Fyrås 2 av en person utan namn, (Lfr). 1765 var inhysemannen Nils Olofsson i Fyrås och sonen Olof Roslund instämda för olaglig brännvinstillverkning med egen panna, men dom frikändes, (Dmb ht 1765, sid 256). Barn:
  • Jöns Nilsson Åström, 1730-1807, hemmansägare i familj 243 i Fyrås 3.
  • Olof Nilsson Rosenlund, 1732-1809, hemmansägare i familj 244 i Fyrås 3.
  • Ingeborg Nilsdotter, 1737-1810, gift 1764 med Jöns Olofsson, 1734-1814, som var hemmansägare i familj 767 i Hallen 5.
 • FAMILJ 243.
  Jöns Nilsson, 1730-1807, från familj 242, soldat Åström 1748-1753, (Sr), övertog 1766-11-20 ett ½ hem i Fyrås, ingen säljare, (Lfr). Jöns var gift 1754, (C:2, sid 254), med Sara Olofsdotter, 1723-1783, från familj 515 i Håxås 4, och omgift 1785 med änkan Ingrid Eriksdotter, 1725-1811, från familj 986 i Sikås 8, och som hade varit gift i familj 414 i Gåxsjö 1. Bouppteckning den 1783-09-04 hölls hos bonden Jöns Nilsson i Fyrås efter avlidna hustrun Sara Olofsdotter, FII:1 (1742-1790), sid 74. 1783-09-15 hölls syn på Jöns Nilssons halva skattehemman i Fyrås, då han ville överlåta det till sina två barn Kerstin och Olof. Hemmanet är beskrivet och värderades till 60 riksdaler specie, (Dmb ht 1784, sid 129). Arvsdelning skedde 1785-08-30, FII:1 (1742-1790), sid 85. Barn med Sara Olofsdotter:
  • Kerstin Jönsdotter, 1757-1815, gift med Per Jonsson, familj 209 i Fyrås 1. 1787-03-15 överlät Olof Jönsson skattehemmanet Fyrås 3 om 1 tunnland till sin syster Kerstin Jönsdotter emot en köpesumma av 33 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1787, sid 234). 1800-02-19 ägde Per Jonsson och Kerstin Jönsdotter skattehemmanet Fyrås 3 om 1 tunnland, som var Kerstins arvejord. Britta Jönsdotter hade varit piga i flera år hos de barnlösa makarna och fick nu köpa hemmanet för 1200 plåtar eller 400 riksdaler i gångbart mynt, (Dmb vt 1800, sid 4). 1802-03-22 upphävde rätten Per Jonssons och Kerstin Jönsdotters försäljning av Fyrås 3 om 1 tunnland till Britta Jönsdotter, då Kerstins broder Olof Blom på grund av bördsrätt fick köpa Kerstins hemmansdel för en köpesumma av 33 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1802, sid 134). 1812-03-24 sålde Per Jonsson och hustrun Kerstin Jönsdotter skattehemmanet Fyrås 3 om 1 tunnland till Olof Jönsson, familj 246 nedan, emot en köpesumma av 33 riksdaler 16 skilling banco jämte födoråd till säljarna, (Dmb vt 1813, sid 242).
  • Olof Jönsson Blom, 1762-1821, hemmansägare i familj 246 i Fyrås 3.
 • FAMILJ 244.
  Olof Nilsson, 1732-1809, soldat Rosenlund/Roslund 1753-1776 i Fyrås, (Sr), från familj 242 i Fyrås 3, hade sonen Olof född 1761 i Fyrås med Sara Olofsdotter, 1734-e 1761, och var gift 1773 med Anna Karlsdotter, 1748-1822, från familj 795 i Hallen 8. 1771-03-13 överlät Olof Rosenlund Fyrås 3 till dragon Anders Westlund (Björkkvist), familj 245, (Lfr). 1773-12-13 överlät svärmodern Sigrid Olofsdotter, hemmanet Hallen 8 till Olof Rosenlund och hustrun Anna Karlsdotter, (Lfr). Olof Nilsson ville överlåta sitt skattehemman i Hallen 8 om 1 och 1/4 tunnland till länsman Johan Gröndahl. Hemmanet var Olofs hustru Anna Karlsdotters arvejord. Köpesumman var 120 riksdaler specie, (Dmb ht 1783, sid 350). Barn:
  • Kerstin Olofsdotter, 1774-1858, gift 1800 med Lars Henriksson Huss, 1778-1856, fältjägare i Sikås. Lars var son till Henrik Larsson, 1751-1839, från Dalarna, sockensmed och torpare i Håxås, Hammerdal, gift 1777 med Sara Olofsdotter, 1753-1826, från Skarpås, Hammerdal. 1801-10-17 överlät den 69-årige Olof Nilsson och hans 56-åriga hustru deras torp Backen i Åsen till dottern Kerstin Olofsdotter och hennes make dragonen Lars Huss emot födoråd, (Dmb ht 1801, sid 98). Lars Huss bodde på Hussbacken i Sikås i början av 1800-talet. Lars var kunnig i smidesverkstaden och efterlämnade vid sin död en så gott som fullständig verktygsutrustning, (Sb).
  • Sigrid Olofsdotter, 1776-1835, gift 1803 med Per Persson Hallberg, 1766-1842, i familj 1033 i Yxskaftkälen.
  • Olof Olofsson Nord, 1790-före 1861, gift 1822 med Stina Persdotter, 1791-1878, torpardotter från Solbrännan, Åsen, soldat i Åsen, sedan livstidsfånge.
 • FAMILJ 245.
  Anders Olofsson, 1735-1810, soldat Björkkvist i Alsen och Fyrås 1757-1776, (Sr), från Bredgård, Ström, gift 1766 med Britta Månsdotter, 1745-1831, övertog 1771-03-13 hemmanet Fyrås 3, kallades då dragon Anders Westlund, (Lfr), av Olof Rosenlund i familj 244. Hustrun Britta Månsdotter var dotter till Måns Jonsson Staverberg, 1713-1793, från Offerdal, senast gratialist i Fyrås, gift 1739 med Anna Jonsdotter, 1706-1776. 1798-02-21 ville Anders Olofsson och makan Britta Månsdotter i Fyrås 3 om 1 tunnland att hemmansbesittningen skulle lottas mellan sönerna Olof, Måns och Jonas samt dottern Britta, och hemmanets värde var satt till 400 plåtar eller 133 riksdaler 16 skilling. Dottern Britta vann lottkastningen om hemmansbesittningen, (Dmb vt 1798, sid 122). 1831-11-23 hölls bouppteckning och arvsdelning efter den avlidna änkan Britta Månsdotter i Fyrås, FII:6 (1830-1834), sid 720. Barn:
  • Olof Andersson, 1767-1851, var hemmansägare med familj i Berget, Ström. 1794-02-16 sålde Mårten Grönkvist skattehemmanet nr 1 på Berget i Ström om 23/24 tunnland till landbonden Olof Andersson i Fyrås för 412 plåtar eller 137 riksdaler 16 skilling uti riksgäldsmynt, (Dmb vt 1794, sid 294).
  • Måns Andersson, 1769-1853, var senast torpare i Lorås. 1803-02-22 sålde Petter Nording och hustrun Britta Salomonsdotter i Lorås ett torp under Lorås 1 till ärlige och beskedlige drängen Måns Andersson i Fyrås för 300 riksdaler i riksgäldsmynt under förutsättning att Nording fick köpa Olof Olofssons halva skattehemman i Lorås 4, (Dmb vt 1803, sid 182). 1813-03-13 bytte Olof Jönsson Blom Fyrås 3 om 1 tunnland mot Måns Anderssons torp i Lorås, (Lfr). 1843-11-09 överlät Måns Andersson och hustrun Britta Jonsdotter ett odelstorp under Lorås 1 till Per Persson och dottern Britta Månsdotter, (Lfr). 1843-10-09 hölls arvsdelning hos torparen Måns Andersson i Lorås, FII:8 (1840-1844), sid 1019.
  • Britta Andersdotter, 1775-1846, var gift 1799 med Olof Olofsson Åslöf, 1772-1832, som var hemmansägare i Fyrås 3. Olof var son till soldaten Olof Olofsson Hägglöf och hustrun Märet Pålsdotter i Kougsta, Häggenås. Carl Jönsson i Ede, Olof Åhslöf i Fyrås och pigorna Anna Olofsdotter och Kerstin Matsdotter i Prästgården erkände att de hade idkat olovlig brännvinsminutering. De dömdes för detta och för sabbatsbrott att böta vardera 10 riksdaler banco, (Dmb vt 1808, sid 25). Bonden Olof Åslöf i Fyrås dömdes att betala 33 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt, som han 1808-01-25 som löftesman gått i god för gällande ett lån till Pål Hägglund i Fyrås, (Dmb vt 1812, sid 40). Olof Åslöf i Fyrås dömdes att böta 10 riksdaler banco för olovlig brännvinsförsäljning, (Dmb vt 1813, sid 226). Olof Åslöf och makan sålde en torplägenhet under Fyrås 3 till Erik Persson, 1797-1873, torparson från Fyrås 4, för 100 riksdaler, (Dmb vt 1830, § 9). 1831-11-16 överlät Olof Åslöf och hustrun Britta Andersdotter Fyrås 3 om 1 tunnland till Olof Olofsson, familj 248, (Lfr). 1832-02-07 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Åslöf i Fyrås, FII:6 (1830-1834), sid 727. 1846-09-28 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Britta Andersdotter i Fyrås, FII:9 (1845-1849), sid 1090.
  • Jonas Andersson Hammer, 1778-1860, gift 1811 med Kerstin Eriksdotter, 1789-1845, torpardotter från Ede, soldat, hattmakare och torpare senast i Viken, Hammerdal. 1824-05-06 sålde Jonas Hammer torpet Skruppnäset i Solbergsvattnet till Erik Jonsson i Viken för en köpesumma av 50 riksdaler, (Dmb vt 1827, sid 86).
 • FAMILJ 246.
  Olof Jönsson, 1762-1821, soldat Blom från 1787 i Lorås, (Sr), från familj 243, och makan Helena Andersdotter, 1756-1828, från Orrviken, Sunne, var hemmansägare i Fyrås 3. Helena var änka 1790 efter Jonas Olofsson Lundahl, 1751-1790, från familj 16 i Bye, Hammerdal. 1787-09-15 överlät Olof Blom Fyrås 3 om 1 tunnland till systern Kerstin Jönsdotter, 1757-1815, (Lfr), som 1812-03-24 med maken Per Jonsson, 1756-1830, från Tullingsås 4, Ström, familj 209 i Fyrås 1, överlät tillbaka Fyrås 3 om 1 tunnland till Olof Blom, (Lfr). 1795-12-04 fick soldatänkan Helena Andersdotter i Åsen och dragonen Olof Blom böta 5 respektive 10 daler silvermynt för lönskaläge, dottern Britta var född och båda erkände, (Dmb ht 1795, sid 56). 1802-03-22 upphävde rätten Per Jonssons och Kerstin Jönsdotters försäljning av Fyrås 3 om 1 tunnland till Britta Jönsdotter, då Kerstins broder Olof Blom på grund av bördsrätt fick köpa Kerstins hemmansdel för en köpesumma av 33 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1802, sid 134). 1812-03-24 sålde Per Jonsson och hustrun Kerstin Jönsdotter skattehemmanet Fyrås 3 om 1 tunnland till Olof Jönsson emot en köpesumma av 33 riksdaler 16 skilling banco jämte födoråd till säljarna, (Dmb vt 1813, sid 242). 1813-03-13 bytte Olof Jönsson Blom skattehemmanet Fyrås 3 om 1 tunnland mot Måns Anderssons, 1769-1853, torp i Lorås, (Dmb vt 1813, sid 242). 1817-11-17 köpte Anders Persson och makan Britta Olofsdotter skattehemmanet Fyrås 3 om 1 tunnland av sina svärföräldrar Olof Jönsson och Helena Andersdotter emot årligt födoråd, (Dmb vt 1818, sid 144).Barn:
  • Britta Olofsdotter, 1795-1882, hemmansägarehustru i familj 247 i Fyrås 3.
 • FAMILJ 247.
  Anders Persson, 1787-1844, soldat Bom 1811-17, (Sr), var hemmansägare i Fyrås 3, och var gift 1817 med Britta Olofsdotter, 1795-1882, från familj 246, makarna var döda i Landsom, Ås. 1817-11-17 köpte Anders Persson och makan Britta Olofsdotter skattehemmanet Fyrås 3 om 1 tunnland av sina svärföräldrar Olof Jönsson och Helena Andersdotter emot årligt födoråd, (Dmb vt 1818, sid 144). 1821-03-29 överlät makarna Fyrås 3 om 1 tunnland till Johan Svensson, 1779-1848, hemmansägare i familj 231 i Fyrås 2, (Lfr). Anders Perssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225).1834-11-17 överlät Anders Persson Fyrås 3 om 1 tunnland till Olof Persson och Elias Hemmingsson, familj 249, (Lfr), och flyttade. Anders Bom var son till Per Olofsson, 1748-1835, soldat Backström och bonde i Västersem, Ås, gift 1781 med Barbro Andersdotter, 1755-1817, klockaredotter från Lit. Barn: Per 1817, Olof 1819, Helena 1821, Barbro 1825, Britta 1827, Anders 1829, Kerstin 1833, alla födda i Fyrås, samt Karin 1838 född i Ås.
  • Per Andersson, 1817-1891, hemmansägare i Dille 1, Ås.
 • FAMILJ 248.
  Olof Olofsson, 1808-1865, från Berget, Ström, gift 1831-12-26 i Ström med Gertrud Eriksdotter, 1811-1874, från Vallen, Ström, övertog 1831-11-16 hemmanet Fyrås 3 om 1 tunnland av Olof Åslöf i familj 245, (Lfr). Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/11, 1860-1869, sid 360. Bouppteckning för Gertrud Eriksdotter, F II/13, 1875-1879, sid 101. Barn:
  • Britta Olofsdotter, 1832-1869, gift 1857-11-29 med Olof Olofsson, 1830-1919, från familj 476 i Viken 2, senast hemmansägare i Fyrås 5. Bouppteckning för Britta Olofsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 633.
  • Sigga Olofsdotter, 1833-1888, gift med Johan Larsson, familj 632 i Solberg 6.
  • Magdalena Olofsdotter, 1835-1858, gift med Lars Persson, familj 234 i Fyrås 2.
  • Erik Olofsson, 1839-1908, hemmansägare i Fyrås 3, gift 1867-04-14 med Britta Jönsdotter, 1844-1890, från familj 745 i Hallen 2. Bouppteckning för Britta Jönsdotter, F II/16, 1890-1894, sid 193.
   • Dottern Gertrud Eriksdotter, 1867-1897, var gift 1892-06-24 med Anders Olof Jönsson, 1871-1954, från Viken 1, som var hemmansägare i Fyrås 3:22, och som var gift andra gången 1899-06-22 med Britta Nilsdotter, 1877-1966, från familj 235. Bouppteckning för Gertrud Eriksdotter, F II/18, 1898-1900. Det finns flera bilder som berör familjen på Jamtli bildarkiv och hos Porträttfynd, Rötter.
  • Anders Olofsson, 1847-1926, gift 1873 med Emma Sofia Engelman, 1849-1923, senast hemmansägare i Fyrås 5.
  • Sven Olofsson, 1849-1889, hemmansägare i Fyrås 3, gift 1875-06-24 med Ingeborg Eriksdotter, 1852-1936, från familj 510 i Håxås 3. Bouppteckning för Sven Olofsson i skattehemmanet Fyrås 3, F II/16, 1890-1894, sid 9
  • Marget Olofsdotter, 1851-1888, gift 1873 med Jonas Brännholm, 1847-1883, i familj 262, hemmansägare i Fyrås 4.
  • Nils Olofsson, 1855-e 1941, gift 1880 med Kerstin Larsdotter, 1855-e 1941, från Åsen 1, hemmansägare i Fyrås 7.
 • FAMILJ 249.
  Elias Hemmingsson, 1811-1898, från familj 153 i Ede 11, gift 1835-03-22 med Britta Johansdotter, 1811-1896, från familj 799 i Hallen 8, övertog 1834-11-17 av Anders Persson och hustrun Britta Olofsdotter, familj 247, Fyrås 3 om 1 tunnland, (Lfr), men Elias överlät 1839-11-19 sin del av Fyrås 3 om ½ tunnland till Olof Persson, (Lfr), och Elias var senast 1837 hemmansägare i Sikås 4. Nämnde Olof Persson är möjligen identisk med Olof Brännholm, 1809-1888, hemmansägare i Nygården, Fyrås 4, familj 263, där Elias fanns som dräng på 1830-talet. Bouppteckning för Elias Hemmingsson, F II/18, 1898-1900, sid 249. Bouppteckning för Britta Johansdotter, F II/17, 1895-1897, sid 618. Barn:
  • Britta Eliasdotter, 1837-1916, gift 1856 med Jöns Olofsson, 1831-1920, hemmansägare i familj 807 i Hallen 8.
  • Hemming Eliasson, 1841-1936, gift 1871 med Lisbet Månsdotter, 1843-1921, hemmansägare i familj 952 i Sikås 4.
 • FAMILJ 1104.
  Pål Karlsson, 1878-1940, hemmansägareson från Viken 1, Hammerdal, gift 1907 med Karin Nilsdotter, 1884-e 1949, från familj 235 i Fyrås 2, var hemmansägare i Fyrås 3 från 1933. Barn: Karl, Nils, Paul och Tage.
Bar
 • FYRÅS 4 (Gröndahlsgården, Nygården): 
  FAMILJ 250.
  Musketerare och pikenerar på 1600-taletErik Olofsson, 1590-1659, (Jb), var hemmansägare 1613, och hade flera bröder, (Rmj, 1613). Han kunde så 2 tunnor på gården, och han hade även varit knekt för de dansk-norska styrkorna år 1611, (Rmj, 1613). Bilden visar musketerare och pikenerare på 1600-talet. Erik betalade tiondet 1607, (T), och han fanns även i Jb 1615-1645 och stod för 2 tunnland. 1620 bygslade han 4 spann i Björnsgård, (Byg). 1623 var Erik i Björnsgård, Jon i Togård och Jöns Persson i Fyrås instämda till tinget för att de andra böndagen hade druckit öl. De dömdes att böta var sin riksdaler, (Dmb del I, 1933, sid 134). 1633 kunde Erik Olofsson bärga 2 lass hö, hade 2 kor, 3 småfän och 1 häst, (Jb) och han fanns även 1649 på hemmanet, (Ti). Erik var 1643 nämndeman från Björnsgård, och 1645 hade han underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Dmb). Erik hade också dottern Märet, död e 1645, (Mtl). Barn:
  • Jon Eriksson, 1625-1683, (Rul), var nämndeman 1652, (Dmb ht 1652), och han var hemmansägare 1660, (Jb). 1657 hade han fått del i avradslandet, (Dmb 1657). 1659 hade han köpt kronohemmanet om 2/3 tunnland för 12 riksdaler, (Dmb ht 1659, § 12). 1660 var Jon Eriksson i Fyrås vittne i ett mål mellan länsman Måns Andersson och Jon Bengtsson i Fyrås, vilka under fylleri blivit ovänner; båda dömdes att böta vardera 3 marker, (Dmb ht 1660). Sakfälldes Hemming Björnsson i Fyrås och Jon Eriksson ibidem för en sak emellan dem och Christian i Viken till böter 3 marker vardera, (Dmb ht 1664, § 13). Anders Sjulsson i Fyrås, (familj 251), vilken uppbjöd sin gård tredje gången, köpt av Jon Eriksson ibid för 40 riksdaler, och efter ingen här på klandrade, ty beviljades fastebrev att utgivas; trädde för rätten presenterandes ett lagbudet och lagståndet köpebrev, varmed bevisades sig lagligen ha köpt och tillhandlat Jon Erikssons i Fyrås ärvda fädernejord 2 tunnland ibid, för 40 riksdaler, som dess köpeskrift klarligen utvisas, (Dmb ht 1666, § 32). 1674 fick Jon betala för den tredjedel av hemmanet som visat sig vara kronojord vid försäljningen, (Dmb ht 1674). Jons eventuella familj är okänd.
  • Karin Eriksdotter, död efter 1667. Efter rättens gottfinnande avsades, att emedan som Jon Eriksson i Fyrås, icke har något förord giort när han sålde sitt hemman, att hans syster, Karin Eriksdotters jordepart för 3 riksdaler 16 skillingar skulle ej inräknas i den 40 riksdalers summa, han för gården bekom, utan nu bemälte 3 riksdaler 16 skillingar fordrar av Anders Sjulsson i Fyrås; erkände rätten av intet värde, helst emedan Anders av Jon hela gården köpte, och detta klander då ej omtalades förrän nu, utan Anders Sjulsson därför befrias, (Dmb ht 1667, § 26).
 • FAMILJ 251.
  Anders Sjulsson, 1618-1698, (Com), stod för hemmanet Fyrås 4 år 1663, (Jb). Anders Sjulsson uti avsoning till salig Olof Perssons arvingar. Resolution: utlovade 8 riksdaler med handeband förlikt med Erik Matsson, dito pengarna erlade, (Dmb ht 1648, § 7). Uppbjöd Anders Sjulsson i Fyrås första gången Bjursgården av 2 tunnlands utsäde, (Dmb ht 1665, § 8). Anders Sjulsson i Fyrås uppbjöd sin gård om 2 tunnland tredje gången; köpet gällde Jon Erikssons ärvda fädernejord ibid för 40 riksdaler, och eftersom ingen här på klandrade beviljades fastebrev, (Dmb ht 1666, § 32). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 7 bönder i Fyrås: Welam Persson, Tage Månsson, Jöns Jonsson, Anders Sjulsson, Hemming Björnsson, Per Olofsson, Jon Persson, (Hk 1980/20). 1667-1674 var Anders nämndeman, (Dmb). Han var sannolikt identisk med den Anders Sjulsson i Fyrås, som var omnämnd i Resele dmb 1673; han hade brodern Jakob, och de var söner till Sjul Eriksson och Karin Jonsdotter i Bölen, Ramsele, Y. Mellan 1683 och 1690 fanns Anders Sjulsson som husfolk och inhyst i sockenstugan, (Rö); hustrun hette Karin, död e 1697, (A1:1/86, Com). Dottern Anna var död 1695, (Kyr).
 • FAMILJ 252.
  Israel Månsson, 1620-e 1694, (Br, Kyr), möjligen från familj 344 i Grenås 2, fanns 1679-1684 på hemmanet, (Ti), men 1689 var det öde på grund av missväxt och fattigdom, (Dmb ht 1689, § 10). Mickel Jönsson i Bredgård som 3 resor tilsagd är av skjutsskickaren Israel Månsson att skjutsa skrivaren Lars Jonsson til Lorås, sakfälldes till 3 marker silvermynt, (Dmb ht 1674, § 14). Tage Månssons hemman i Fyrås om 2 tunnland, som Israel Månsson upptagit och av fattigdom sedan flytt för 2 år sedan och sedan legat obrukat och föregivit räntan till dragon Johan Mårtensson, (Dmb ht 1689). Israel hade flyttat till Hälsingland 1690, (Dmb 1690, vt § 5). 1692 hemföll Fyrås 4 om 2 tunnland till kronan, eftersom det legat öde under flera år; ägare var Tage Månsson i familj 199 i Fyrås 1, (Dmb ht 1689). 1693-12-31 fanns Israel Månsson i Fyrås, (Kyr). Israel Månssons familj är okänd.
 • FAMILJ 253.
  Erik Zakrisson, 1650-1704, (Tp), från Finland, var gift med Malin Israelsdotter, 1650-1708, (Br), från Terrsjö, Ramsele, (Dmb, Ramsele). Erik fanns från hösten 1692 i Fyrås, (Com), och var 1693 den som brukade hemmanet, (Rö). Tage Månssons kronohemman i Fyrås om 2 tunnland hade stått öde 1688, 1689, 1690 och 1691 och på frihet upptagits år 1692 af Erik Zakrisson. Orsaken till ödesmålet har fattigdomen varit, medelst många års missväxt, som ofta upp under fiällen sker, (Dmb ht 1693, § 26). Hösten 1697 utsågs Erik till sexman av tingslaget, (Dmb ht 1697, § 21), och han stod 1702 för kronohemmanet Fyrås 4, (Jb). Erik Zakrisson upptog ett kronohemman i Fyrås om 2 tunnland år 1692, då en syn visade brister till ett värde av 45 daler silvermynt på hemmanet. En ny syn 1697 visade att Zakrisson åtgärdat många av bristerna, och som nu värderades till endast 11 daler silvermynt. Erik ansågs ha gott lovord, var flitig, och hade gjort stora förbättringar av hemmanet, (Dmb ht 1697, § 25). Erik Zakrisson i Tåsjö, Ramsele, hade låtit stämma Israel Filipsson, Pål Hansson och dragon Olof Jäger i Görvik för att de av honom i skogen hade tagit fisk, en yxa och en stor träskål. Jäger hade sedan varit till Zakrisson och förlikats. Zakrisson var inte närvarande och dömdes att betala 3 marker, och återkomma nästa ting, (Dmb ht 1690, § 6). Erik Zakrisson var tidigare bonde på hustruns föräldrahem i Terrsjö, Ramsele, och var omnämnd där 1679-1692, (Dmb, Ramsele). Eftersom Erik Zakrisson i Fyrås för någon tid sedan var genom död utgången, var till dess kommen mågen Olof Israelsson (Hallsten) från Ångermanland, vilken därför som bonde blev annoterad och inskriven. (Dmb ht 1704, § 5). Barn:
  • Malin Eriksdotter, 100-åringen, 1683-1783, gift med Per Isaksson Hallsten, 1679-1724, soldat 1703-1719, (Sr), senast bosatta i Görvik.
  • Karin Eriksdotter, 1677-1705, (Br), gift 1705-01-01 med Olof Israelsson Hallsten, 1676-1750, som var hemmansägare, sexman, nämndeman i Fyrås 4 och senast i Hallen 7, Hammerdal, familj 784 i Hallen 7.
 • FAMILJ 254.
  Jon Hansson, 1720-1799, soldat Hammarberg från familj 96 i Ede 6, soldat 1739-1745, (Sr), gift 1747 med Ingrid Månsdotter, 1702-1777, (Tp), från familj 449 i Skarpås 1, övertog 1749-04-01 av framlidne fadern Hans Olofsson Sjungare, 1678-1741, ½ hemmanet Fyrås 4 om 2 tunnland, (Lfr). 1755 hade länsmannen Jonas Kiöstadius köpt kronohemmanet Fyrås 4 av bonden Jon Hansson för 52 daler silvermynt, (Dmb vt 1755, § 13, sid 70). Systrarna Gunilla och Karin Hansdotter hade stämt deras broder Jon Hansson om försäljningen av kronohemmanet Fyrås 4 till Jonas Kiöstadius, (Dmb vt 1756, § 6). 1777 hade de barnlösa makarna Jon Hansson och Ingrid Månsdotter upprättat ett inbördes testamente om deras egendom, (Dmb ht 1777, sid 54). Jon Hansson var omgift omkring 1778 med Ingeborg Olofsdotter, 1731-1806, som var änka efter Sven Eriksson Björkman, 1721-1773, i familj 270 i Fyrås 5, (Dmb vt 1793, sid 218).
 • FAMILJ 255.
  Erik Eriksson, 1730-1813, soldat Lindblad till 1762, (KGE), från familj 717 i Åsen 8, gift 1758-10-22 med Karin Hansdotter, 1724-1760, (Tp), från familj 96 i Ede 6, övertog 1758 halva sin avlidne svärfaders (Hans Olofsson Sjungare) hemman Fyrås 4, (KGE), och stod för gården i mantalslängden 1759-1771, (KGE). Karin Hansdotter i Fyrås dömdes 1758 att böta tio daler silvermynt för olaglig brännvinshandel. Hon hade haft tjänst i prästgården förliden vinter och erkände brottet, (Dmb ht 1758, sid 41). Erik Lindblad gifte om sig 1762-12-26 med Maria Larsdotter, 1728-1805, från familj 700 i Åsen 7, Hammerdal. 1759 hade Maria Larsdotter tjänat som piga i 12 år hos hemmansägaren Erik Hemmingsson, 1693-1783, i Grenås 1, på ett berömvärt sätt, (Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1, 1742-1790, sid 2). 1763 avlade Erik Eriksson i Fyrås sin sexmansed, (Dmb ht 1763, sid 89). 1770-03-13 överlät Erik Eriksson Fyrås 4 till Hemming Bengtsson, familj 257, (Lfr).
  • Erik Wallberg, 1759-1845, nybyggare i Svaningen, Ström.
 • FAMILJ 256.
  Sven Jonsson, 1735-1789, från familj 590 i Solberg 2, var dragon Edlund 1756-1789 i Ede och Fyrås, och han fick avsked med underhåll, gammal och svag, (Sr). Han var förutom gratialist också hemmansägare i Fyrås 4 och överlät 1771-12-10 Fyrås 4 till Hemming Bengtsson, familj 257, (Lfr). Sven var gift 1765-01-06 i Ramsele med Karin Ingelsdotter, 1745-1815, dotter till Ingel Eriksson, 1713-1773, och Sara Persdotter, 1707-1791, i Terrsjö, Ramsele, Y. 1764 fick Sven Edlund böta med 10 daler silvermynt för brott mot tjänstehjonstadgan, (Dmb vit 1764, sid 163). Barn:
  • Jonas Svensson Edbom, 1771-1851, gift 1798 i Stugun med Maria Karlsdotter från Mårdsjön, Stugun, se familj 275 i nybygget Nyland.
  • Sven Svensson Bom, 1776-1830, gift 1814 med änkan Britta Nilsdotter, 1779-1834, familj 229 i Fyrås 2.
 • FAMILJ 257.
  Hemming Bengtsson, 1717-1774, från Stugubyn, Stugun, var den som 1770 övertog Fyrås 4 av Erik Lindblad i familj 255, (Lfr), och 1771 av Sven Jonsson Edlund i familj 256, (Lfr). Hemming var gift 1863 med Gertrud Olofsdotter, 1716-1795, i Sikås i hennes andra gifte av totalt tre. Hemming överlät 1774 halva Fyrås 4 till Erik Lövdahl i Gisselås 1, som bytte hemman 1788 med Johan Gröndahl i familj 258, (Lfr).
 • FAMILJ 258.
  Johan Johansson Gröndahl, 1733-1812, från famlj 640 i Åsen 1, länsman och skolmästare, samt hustrun Elisabeth Lund, 1749-1826, från familj 569 i Mo, bytte hemman 1788 med Erik Lövdahl i familj 310 i Gisselås 1, (Lfr). Länsman Gröndahl lärde sig av Lundström att ympa koppor, Lundström tros ympat väl på 150 barn i Hammerdal, blott ett enda dog av vanskötsel. Erik Göranssons hustru på Åsen var den första, som lät Gröndahl ympa på 5 barn, och hon fick därför av Patriotiska sällskapet 1775 en penning, den hon likväl av modestie ej ville bära. (Fale Burmans anteckningar 1793-1802). 1779 fick länsman Elias Fredenberg böta 5 daler silvermynt för att han inför rätten missfirmat sin kollega länsman Johan Gröndahl, (Dmb vt 1779, sid 228). Olof Nilsson ville överlåta sitt skattehemman i Hallen 8 om 1 och 1/4 tunnland till länsman Johan Gröndahl. Hemmanet var Olofs hustru Anna Karlsdotters arvejord. Köpesumman var 120 riksdaler specie, (Dmb ht 1783, sid 350). 1788-02-18 bytte Johan Gröndahl sitt skattehemman i Hallen 8 om 1 och 1/4 tunnland med nämndeman Erik Jonssons skattehemman i Fyrås 4 om 2 tunnland, och Gröndahl betalade en mellanavgift om 10 riksdaler specie, (Dmb ht 1788, sid 324). 1792-03-05 ville Johan Gröndahl lotta om besittningen av sitt skattehemman Fyrås 4 om 2 tunnland mellan döttrarna Anna Stina, Cajsa Greta och Lisa, vilken lottning vanns av Lisa, (Dmb vt 1792, sid 129). Länsman Gröndahl dömdes att böta 6 riksdaler 32 skilling för ett ärende, som han hade lovat att redovisa, men inte fullgjort detta, (Dmb vt 1807, sid 84). Länsmansänkan Elisabeth Gröndahl dömdes att böta 33 riksdaler 16 skilling banco för olovlig brännvinsbränning, (Dmb ht 1814, sid 357). 1827-02-03 hölls bouppteckning efter avlidna änkan madame Lisabeth Gröndahl i Fyrås, FII:5 (1825-1829), sid 601. Barn:
  • Anna Stina Gröndahl, 1770-1858, gift med Erik Svensson, hemmansägare i familj 928 i Sikås 2 och med Erik Eriksson, hemmansägare i familj 499 i Håxås 2.
  • Catharina Margareta Gröndahl, 1772-1855, gift med Anders Jonsson Ljung, 1779-1846, soldat, kronolänsman och hemmansägare i familj 467 i Viken 1.
  • Lisa Gröndahl, 1774-1809, hemmansägarehustru i familj 259 i Fyrås 4.
  • Johan Gröndahl, 1779-1826, bruksinspektor, senast vice länsman i Ödsgård, Edsele.
  • Moses Gröndahl, 1781-1848, bruksinspektor i Sollefteå.
 • FAMILJ 259.
  Karl Johansson, 1764-1810, från familj 857 i nybygget Raftkälen, var gift 1796 med Lisa Gröndahl, 1774-1809, från familj 258, vilka 1795 fick överta Lisas föräldrahem. 1810-03-12 hölls bouppteckning efter avlidna bonden Karl Johansson i Fyrås, FII:3 (1807-1819), sid 317. 1811-11-18 köpte Per Brännholm och hustrun Magdalena Persdotter skattehemmanet Fyrås 4 om 2 tunnland för en köpesumma av 700 riksdaler banco av framlidne Karl Johanssons arvtagare, (Dmb ht 1812, sid 170). Barn:
  • Anna Karlsdotter, 1798-e 1810, bodde i Fyrås, Hammerdal.
  • Lisa Karlsdotter, 1801-1886, gift 1826 med Per Andersson, 1798-1857, i familj 629 i Solberg 6.
  • Stina Karlsdotter, 1807-1896, gift 1833 med Nils Larsson, 1804-1849, i familj 314 i Gisselås 1.
  • Johan Karlsson, 1809-1872, gift 1834 med Märet Olofsdotter, 1814-1901, familj 368 i Grenås 3.
 • FAMILJ 260.
  Per Persson Brännholm, 1769-1861, nybyggarson från familj 299 i Storbränna, var gift 1794 med Magdalena Persdotter, 1766-1852, från familj 657 i Åsen 2. Dragonen Johannes Orstadius hade under kommendering avlidit 1788-06-09 och förvarade sin lösa egendom hos bonden Per Olofsson i Åsen, vars dotter Magdalena enligt testamente skulle få förvärva den egendomen på grund av det förtroende och den vänskap, som hade funnits mellan dem, (Dmb ht 1790, sid 506). 1801-11-29 sålde Lars Manström sin hustru Sara Eriksdotters ärvda torp under Håxås 4 till trumslagaren Per Brännholm för en köpesumma av 166 riksdaler 32 skilling i gångbart mynt med tillträde våren 1802, (Dmb ht 1801, sid 52). Per övertog 1807-03-31 ett ½ hem i Fyrås 5 om 1 tunnland, (Lfr). 1811-11-18 sålde Per Brännholm skattehemmanet Fyrås 5 om 1 tunnland till Jonas Svensson, 1771-1851, i familj 275 i nybygget Nyland, från Rensjö, Ramsele, för en köpesumma av 644 riksdaler 21 skilling banco, (Dmb ht 1812, sid 171). 1811-11-18 köpte Per Brännholm och hustrun Magdalena Persdotter skattehemmanet Fyrås 4 om 2 tunnland för en köpesumma av 700 riksdaler banco av framlidne Karl Johanssons arvtagare, (Dmb ht 1812, sid 170). 1813 utsågs Per Brännholm att ersätta Måns Eliasson i Fyrås som nämndeman i tingslaget. Per ansågs besitta gott förstånd och var känd för sin andlighet, (Dmb vt 1813, sid 182). Per Brännholms bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225). 1821-03-29 överlät nämndemannen Per Brännholm skattehemmanet Fyrås 4 om 2 tunnland - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Anders Persson och Per Persson Felt. Hemmanet hade ett skattevärde om 800 riksdaler banco och Anders och Per fick betala 200 riksdaler för besittningsrätten till vardera 1 tunnland av hemmanet, (Dmb vt 1822, sid 249). 1833-05-10 hölls arvsdelning hos nämndemannen Per Brännholm i Fyrås, FII:6 (1830-1834), sid 771. 1852-02-09 hölls bouppteckning efter den avlidna hustrun till Per Brännholm i Fyrås, FII:10 (1850-1859), sid 1245. Barn:
  • Per Persson Fält, 1797-1823, hemmansägare i familj 261.
  • Karin Persdotter, 1803-1889, gift med Sven Johansson, familj 232 i Fyrås 2.
  • Anders Brännholm, 1806-1877, hemmansägare i familj 262 i Fyrås 4.
  • Olof Brännholm, 1809-1888, hemmansägare i familj 263 i Fyrås 4.
 • FAMILJ 261.
  Per Persson, 1797-1823, soldat Fält från familj 260, var gift 1819-06-20 med Ingeborg Nilsdotter, 1794-1860, från Häggenås, och han var soldat 1818-1822, (Sr). 1821-03-29 överlät nämndemannen Per Brännholm skattehemmanet Fyrås 4 om 2 tunnland - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Anders Persson och Per Persson Felt. Hemmanet hade ett skattevärde om 800 riksdaler banco och Anders och Per fick betala 200 riksdaler för besittningsrätten till vardera 1 tunnland av hemmanet, (Dmb vt 1822, sid 249).1823-05-01 hölls bouppteckning i Fyrås efter den avlidna fältjägaren Per Fält, FII:4 (1820-1824), sid 540. Den avlidne Per Fälts tillgångar i lös och fast egendom räckte inte till de skulder han ådragit sig. 211 kronor återstod till exempel av hans lösen av syskonen ur hemmanet, och offentlig auktion på skattehemmanet Fyrås 4 kunde bli aktuell, (Dmb ht 1826, sid 46). Hans Persson i Görvik och änkan Ingeborg Nilsdotter i Fyrås dömdes för lönskaläge att plikta med böter, genomgå enskild skrft samt skulle Hans betala för barnets försörjning, (Dmb ht 1826, sid 66). 1827-11-26 överlät framlidne Per Fälts omyndiga dotters förmyndare skattehemmanet Fyrås 4 om 1 tunnland till Olof Persson genom dennes fader Per Brännholm, (Dmb ht 1828, sid 250), se familj 263. Barn:
  • Magdalena Persdotter, 1821-1904, gift med Lars Olofsson, familj 586 i Solberg 1.
  • Karin Persdotter, 1823-1880, gift 1846-03-01 med Jöns Hemmingsson i familj 153 i Ede 11, som var hemmansägare i Sikås 3. Bouppteckning för Karin Persdotter, F II/14, 1880-1884, sid 223. Bouppteckning för Jöns Hemmingsson, F II/18, 1898-1900, sid 24.
  Änkan Ingeborg Nilsdotter, 1794-1860, var mor till Lucia Hansdotter, 1826-1892, gift 1852 med Lars Hemmingsson, 1815-1890, från familj 153 i Ede 11, som var hemmansägare i Sikås 3, Hammerdal. Bouppteckning för Lucia Hansdotter, F II/17, 1895-1897, sid 380. Bouppteckning för Lars Hemmingsson, F II/17, 1895-1897, sid 382.
  Änkan Ingeborg Nilsdotter, 1794-1860, gifte sig 1827 med Per Olofsson Gill, 1793-1873, från Skärvången, Föllinge, som var soldat 1811-1826, (Sr), och sedan hemmansägare i Fyrås 7. Per Gills far var drängen Olof Jonsson och modern var Sigrid Persdotter, 1764-1841, död som piga i Skärvången. 1832-11-21 överlät Per Hansson, 1786-1838, och hustrun Karin Karlsdotter, 1781-1837, Fyrås 7 om ½ tunnland till Per Gill och hustrun Ingeborg Nilsdotter, (Lfr), och 1834-11-17 överlät Per Gill och hustrun Ingeborg Nilsdotter Fyrås 7 om ½ tunnland till Per Larsson Rikt, 1797-1868, gift 1824 med Lisbet Olofsdotter, 1797-1876, från Åsen 2, Hammerdal, vilka var barnlösa, (Lfr).
  • Sigga Persdotter, 1833-1927, var dotter till Per Gill och Ingeborg Nilsdotter, och Sigga blev gift 1863 med Mårten Olofsson, 1826-1903, från Bredkälen, Ström, som var bonde senast i Högarna 1, Häggenås.
  Var Ingeborg Nilsdotter, 1794-1860, identisk med den oäkta dottern Ingeborg till klockaren Nils Andersson Westerberg, 1769-1830, i Korsta, Lit, och pigan Karin Salomonsdotter, 1763-1805, från Österåsen, Häggenås ?
 • FAMILJ 262.
  Anders Persson Brännholm, 1806-1877, från familj 260, var gift 1832-04-15 med Margareta Persdotter, 1804-1844, från familj 780 i Hallen 6. 1821-03-29 överlät nämndemannen Per Brännholm skattehemmanet Fyrås 4 om 2 tunnland - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Anders Persson och Per Persson Felt. Hemmanet hade ett skattevärde om 800 riksdaler banco och Anders och Per fick betala 200 riksdaler för besittningsrätten till vardera 1 tunnland av hemmanet, (Dmb vt 1822, sid 249). 1844-11-04 hölls bouppteckning efter den avlidna hustrun Marget Persdotter i skattehemmanet Fyrås 4, FII:8, 1840-1844. sid 1050. Anders var hemmansägare, nämndeman och häradsdomare, och omgift 1846-03-29 med Märet Persdotter, 1815-1870, från familj 97 i Ede 6. Bouppteckning för Anders Brännholm, F II/13, 1875-1879, sid 322. Bouppteckning för Märet Persdotter, F II/12, 1870-1874, sid 49, Barn:
  • Per Brännholm, 1833-1902, arbetare i Fyrås, Hammerdal. Bouppteckning för Per Brännholm, F II/19, 1901-1903, sid 354.
  • Magdalena Andersdotter, 1836-1867, gift 1864-04-10 med Per Larsson, 1836-1925, hemmansägare i Trekilen 1, Hammerdal. Per blev omgift 1873-06-16 med Magdalenas syster Karin nedan. Bouppteckning för Magdalena Andersdotter, F II/11, 1860-1869, sid 488.
  • Marget Andersdotter, 1838-1912, gift 1862-04-13 med Olof Pålsson, 1838-1910, som var hemmansägare i familj 501 i Håxås 2.
  • Anders Brännholm, 1840-1898, arbetare i Fyrås, Hammerdal. Bouppteckning för Anders Brännholm, F II/18, 1898-1900, sid 224.
  • Olof Brännholm, 1842-1926, gift 1869-04-18 med Anna Kristina Eriksdotter, 1843-1896, från familj 510 i Håxås 3, hemmansägare i Fyrås 4. Bouppteckning för Anna Kristina Eriksdotter, F II/17, 1895-1897, sid 451.
   • Dottern Marget Olofsdotter, 1874-1949, gift med Lars Larsson, 1873-1960, i familj 234 i Fyrås 2, som var hemmansägare i Fyrås 4.
  • Karin Andersdotter, 1844-1874, gift 1873-06-16 med Per Larsson, 1836-1925, från och hemmansägare i Trekilen 1. Bouppteckning för Karin Andersdotter, F II/12, 1870-1874, sid 319.
  • Jonas Brännholm, 1847-1883, gift 1873-04-04 med Marget Olofsdotter, 1851-1888, från familj 248, hemmansägare i Fyrås 4. Bouppteckning för Jonas Brännholm i skattehemmanet Fyrås 4, F II/14, 1880-1884, sid 488. Bouppteckning för Marget Olofsdotter, F II/15, 1885-1889, sid 295.
  • Märet Andersdotter, 1850-1881, gift 1876-10-22 med Hemming Olofsson, 1849-1883, från familj 539 i Lorås 2, som var hemmansägare i Solberg 3. Bouppteckning för Märet Andersdotter, F II/14, 1880-1884, sid 347. Bouppteckning för Hemming Olofsson i skattehemmanet Solberg 3, F II/14, 1880-1884, sid 524, hade en son och en dotter med sin hustru samt en dotter med sin fästekvinna Britta Eriksdotter i Ede.
  • Elias Brännholm, 1851-1898, gift 1882 med Kerstin Olofsdotter, 1855-1936, från familj 539 i Lorås 2, faktor i familj 1099 i Strömnäs, Görvik.
  • Lisbet Andersdotter, 1856-1893, gift 1885 i Hammerdal med hemmansägaren Erik Jonsson Sundqvist i Stamgärde, Undersåker.
 • FAMILJ 263.
  Olof Persson Brännholm, 1809-1888, från familj 260, var gift 1833-04-08 med Lisbet Andersdotter, 1807-1883, från familj 719 i Åsen 8. Anders Hansson, 1780-1824, i familj 353 Grenås 2 erkände att han var fader till pigan Britta Eriksdotters, 1778-1860, i Åsen dotter Lisbet, som var född 1807-01-08. Anders Hansson dömdes att böta 3 riksdaler 16 skilling samt att betala 1 riksdaler 16 skilling till kyrkan, och skulle även varje år betala 2 riksdaler 32 skilling banco tills barnet kunde försörja sig själv. Britta Eriksdotter dömdes att böta 1 riksdaler 32 skilling och att betala till kyrkan 32 skilling, (Dmb vt 1808, sid 33). 1827-11-26 överlät framlidne Per Fälts omyndiga dotters förmyndare skattehemmanet Fyrås 4 om 1 tunnland till Olof Persson genom dennes fader Per Brännholm, (Dmb ht 1828, sid 250). Olof Brännholm var den som byggde och var hemmansägare i Nygården, Fyrås 4. Bouppteckning för Lisbet Andersdotter, F II/14, 1880-1884, sid 486. På det kommunala området möter man i handlingarna från 1860-talet, då de nya bestämmelserna om landsting och om kommuner skulle förverkligas, sådana namn som Anders Brännholm i Fyrås, Brännholm-Olas broder, vilken var den förste landstingsmannen från Hammerdal, och Erik Persson i Görvik, den förste kommunalnämndsordföranden, vilkens ungdom och boningsort intygar att han var en märklig, både kommunalt och kyrkligt intresserad man. Så sent som i år har hans bevarade boksamling varit föremål för uppmärksamhet. Olof Brännholm i Fyrås enligt ett citat, väg- och vattenbyggare för Jämtland och brobyggare i Dalarna, (Jämten 1950/11, Hemming Sten). Barn:
  • Magdalena Olofsdotter, 1834-1920, gift 1854 med Erik Olofsson, 1826-1907, från familj 538 i Lorås 2, som var hemmansägare i Ösa, Ås.
  • Per Brännholm, 1836-1920, gift 1858-06-06 med Karin Persdotter, 1832-1910, från familj 500 i Håxås 3, hemmansägare i Fyrås 4.
  • Britta Olofsdotter, 1838-1917, gift andra gången 1863-06-22 med Mattias Östman, 1836-1912, från Graninge, Y, smed, mjölnare och kyrkvaktare i Ede, Hammerdal.
  • Karin Olofsdotter, 1846-1930, gift 1873 med Per Eriksson, 1848-1936, hemmansägare i familj 510 i Håxås 3.
Bar
 • FYRÅS 5 (Björnsgård, Herrgården): 
  FAMILJ 264.
  Hemming Eriksson i Björnsgård betalade tiondet 1600 och 1607, (Ti). Hemming var möjligen son till Erik i Björnsgård, som fanns i 1540-talets jordebok för Jämtland, och som betalade 2 skinn och 2 skilling i skatt samt 2 skilling i avrad, (PJ). Sonen Björn hade 4 systrar år 1613, men namnen är obekanta, (Rmj). Barn:
  • Björn Hemmingsson, 1570-1651, hemmansägare i familj 265.
 • FAMILJ 265.
  Björn Hemmingsson, 1570-1651, (Br), från familj 264 i Björnsgård, kunde så 2 tunnor på hela gården och hade 4 systrar, som han köpt ut, (Rmj, 1613). 1633 kunde Björn bärga 2 lass hö, hade 2 kor, 3 småfän och 1 häst, (Jb). 1635-12-01 uppträde han som danneman i Fyrås i ett mål vid tinget, (Dmb ht 1637), och 1645 var hemmanet på 2 tunnland, (Jb). Björn Hemmingsson i Fyrås klagade efter sin hustrus Kerstin Nilsdotter ½ gården,1 tunna säd, som Gabriel Eriksson i Tullingsås oskyld till besatt. Gabriel bevisade sig hava köpt samma tunna säd av hans broder Sewerin Karlsson för 12 riksdaler. Sjul sålde både sin part och brodern Björn Hemmingssons utan om Björns vilja och vetskap, icke heller någon penning uppburit av de 12 riksdaler. Resolution: blev förlikt sålunda inför rätten att Gabriel Eriksson skulle giva till Björn Hemmingsson 20 riksdaler och så taga dombrev, (Dmb ht 1647 § 6). Björn fanns 1649 på hemmanet, (Ti), men 1660 var han ersatt av sonen Hemming Björnsson, (Jb). Märet Nilsdotter änka i Ström klagade efter sin odel halva gården om ett tunnland i Tullingsås som Gabriel Eriksson brukade. Björn Hemmingsson i Fyrås hade också krav på 1 tunnland och båda klagande tilldömdes jord eller fick Gabriel utbetala dem efter kontrakt, (Dmb 1651, § 1). Barn:
  • Olof Björnsson i Fyrås finns i längden förmedlade hemman 1612, landsskyldlängden 1614, och han kunde så 1 ½ tunnor på sin gård, (Rmj 1613). Olof fanns i jb 1615, och 1633 kunde han bärga 7 lass hö, hade 2 kor, 4 småfän och 1 häst. 1645 befriades Olof Björnsson i Fyrås från contribution, då han underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1645 betalade han ½ daler och 6 skilling i landsskyld, (Lb).
  • 1623 är Erik i Björnsgård, Jon i Togård och Jöns Persson i Fyrås instämda till tinget för att de andra böndagen hade druckit öl. De dömdes att böta var sin riksdaler. (Domböcker Jämtlands läns fornskrifsällskap, del I, 1933/134).
  • Hemming Björnsson, 1614-1688, hemmansägare i familj 266.
 • FAMILJ 266.
  Hemming Björnsson, 1614-1688, (Dmb ht 1689, § 3), från familj 265, var soldat och hemmansägare i Björnsgård. 1646 var Hemming Björnsson i Björnsgård en av de 19 knektarna från Hammerdals tingslag vid kapten Jöns Börjelssons kompani under Thomas Gärfelts regemente. Åren 1647-1650 var Welam Persson i Fyrås lejd för honom. Redan 1647 överfördes 3 kompanier av Jämtlands regemente till Tyskland och 1648 fanns hela regementet där nere. År 1648 fanns regementet på flera ställen i Tyskland, 6 kompanier i Wismar, 1 i Anklam och 1 i Stettin. Under 1649 var regementet åter hemma. (Rul ; 1655-1667 var en Olof Jonsson lejd för Hemming i Fyrås, (Rul 1659). Hemming Björnsson ersatte fadern i jordeboken år 1660, men redan 1657 hade han fått del i avradslandet för Fyrås, (Hk 1980/20). Sakfälldes Hemming Björnsson i Fyrås och Jon Eriksson ibidem för en sak emellan dem och Christian i Viken till böter 3 marker vardera, (Dmb ht 1664, § 13). Hemming Björnsson i Fyrås fick böta 40 marker silvermynt för ett slagsmål med Nils Persson i Lorås, som Hemming hade orsakat efter en högmässa, (Dmb ht 1669, § 5). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 7 av dem var från Fyrås: Welam Persson, Jon Hemmingsson, Jöns Jonsson, Måns Eriksson, Hemming Björnsson, Per Olofsson, Olof Olofsson, (Dmb ht 1674, § 2). Tredjeman Pål Olofsson i Grubbegård krävde av Hemming Björnsson i Fyrås 7 daler och 24 öre kopparmynt i resterande knektlega, vilka Hemming inom 8 dagar skulle betala; legan var totalt 60 daler kopparmynt, (Dmb vt 1679, § 3). Mellan 1674, då han avlade eden, och 1676 var Hemming nämndeman i tingslaget, (Dmb). 1679 betalade han tiondet, (Ti). Hustrun hette Britta Danielsdotter, 1620-1691, (Br). Hemming Björnssons hemman i Fyrås antager nu mågen Anders Olofsson i Hallen och den andra mågen Olof Persson emottagna kronohemmanet i Hallen och således behåller Anders Olofsson Fyråshemmanet och framdeles när arvet faller sin svåger utlösa efter mätningsmans ordom, (Dmb vt 1685, § 9). Carl Sewalsson i Risselås med sin moder Anna Svensdotter och tre systrar Sara, Margareta och Britta Sewallsdotter pretenderade arv efter dragon Mats Mormans hustru Märet Sewallsdotter, som nyligen dödde barnlös, bestående allenast i hennes kläder; det grundades på hennes yttersta vilja som Hemming Björnsson i Björnsgård, hustru Lisbeta Hemmingsdotter, hustru Kerstin Nilsdotter och hustru Anna i Björnsgård och kunna bevittna, att hon dom sina kläder till arv lämnat, eftersom hon kunde tänka att Mats skulle giva dem bort åt Anna Hansdotter, (Dmb ht 1687, § 11). 1688 hade Hemming Björnsson givit sig till sytning hos mågen Olof Persson Hök, familj 268, och bytt sin ringa egendom barnen emellan, (Dmb ht 1689). Olof Persson i Fyrås, som hade gott lovord och var känd för sin flit, lovade att nästa år ågärda bristerna på sitt skattehemman i Fyrås om 2 tunnland. Felaktigheterna uppskattades till 26 daler silvermynt, (Dmb ht 1696, § 29). Svensk soldat mellan 1645-1660. Barn:
  • Elin Hemmingsdotter, 1650-1706, hemmansägarehustru i familj 267.
  • Lisbet Hemmingsdotter, 1654-1717, hemmansägarehustru i familj 268 och 269.
 • FAMILJ 267.
  Anders Olofsson, 1640-1698, (C1), död som båtsman i Säbrå, Y, (Dmb ht 1706, § 15), begravd 1698 i Hammerdal, var från familj 752 i Hallen 3, (A1:1/70). Anders var gift med Elin Hemmingsdotter, 1650-1706, (Br), från familj 266. Hemming Björnssons hemman i Fyrås antager nu mågen Anders Olofsson i Hallen till Fyråshemmanet och framdeles när arvet faller sin svåger Olof Persson utlösa. (Dmb vt 1685, § 9). Anders Olofsson i Fyrås uppbjöd tredje gången sin svärfaders hemman i Fyrås, (Dmb ht 1686, § 12). 1686-09-18 överlät svärfadern ett hemman i Fyrås till Anders Olofsson, (Lfr). 1681 fanns Anders som bonde i Hallen 2, (Rö), men 1685 var han bonde i Björnsgård, Fyrås 5, (Dmb vt 1685, § 9). 1688 anklagades Lars Svensson i Tullingsås av Jon Olofsson i Hallen; Jons broder Anders var åbo på gården i Hallen och Jon hade en syster hustru Karin; Jon Olofssons moder hette Sara Andersdotter, som även pretenderade vid tinget, (Dmb ht 1688, § 9). 1688 fick Anders, nu i Hallen, betala brodern Jon Olofssons hela årsränta om totalt 38 daler silvermynt, eftersom han använt dennes hemman medan Jon med sin familj fanns i Norge, (Dmb ht 1688, § 10) 1692-1694 fanns Petter Olofsson Sabel, död 1703 i Hudiksvall, som dragon 49 på hemmanet, (Rul), som var identisk med den välkände konstnären Per Sabel, (Fh). Barn:
  • Döttrarna Kerstin, Sara och Anna, samt sönerna Olof och Hemming, har jag inte några uppgifter om, men nämnden betygade att pigan Kerstin Jonsdotter, brodern Jon Olofsson Flinks dotter, var närmaste arvinge här i landet efter dess avlidne farbroder i Säbrå, Ångermanland, (Dmb ht 1706, § 15).
 • FAMILJ 268.
  Olof Persson, 1630-1699, (Br, Com), född i Fyrås, stod för hemmanet 1692-1699, (Rö), och var gift med Lisbet Hemmingsdotter, 1654-1717, (Tp), från familj 266. Olof Persson i Fyrås var lagligen stämd till tings för slagsmål och ville icke parera; sakfälldes han till 3 marker, (Dmb ht 1656, § 2). Hemming Björnssons hemman i Fyrås antog nu mågen Anders Olofsson i Hallen och den andra mågen Olof Persson mottog kronohemmanet i Hallen, och således behåller Anders Olofsson Fyråshemmanet och framdeles när arvet faller ut sin svåger utlösa, (Dmb vt 1685, § 9). Förutom hemmansägare var Olof också soldat Hök i Fyrås och 1689 var han båtsman i Säbrå, Y, (Dmb ht 1689, § 10:3), och 1696 i Karlskrona, (Rul). Tage Månssons hemman i Fyrås om 2 tunnland, som Israel Månsson upptagit och av fattigdom sedan flytt för 2 år sedan och sedan legat obrukat och föregivit räntan till dragon Johan Mårtensson. Löftesman var Hemming Björnsson som dödde 1688 om vintern. Mågen Olof Persson gav sig till båtsman 1688 om våren i Ångermanland och hans hustru brukade 1689 halva gården och Johan den andra halvan. Hemming gav sig till forne till sytning och bytt sin ringa egendom barnen emellan. Löftesman Per Månsson i Ede om 1 och ½ tunnland var utfattig, (Dmb ht 1689, § 10:3) Jag har bara träffat på 2 båtsmän i socknen på 1600-talet; denne Olof Hök och svågern Anders Olofsson i Hallen. Båtsmanshållet svarade för manskapet till flottan. 1694 var Hemming Björnssons skattehemman i Fyrås om 2 tunnland illa bebyggt och ägaren var tillsagd tre gånger att åtgärda felaktigheterna, (Dmb vt 1694, § 17). Änkan Lisbet Hemmingsdotter blev omgift 1702 i familj 269. Var Olof Persson identisk med sonen Olof till Per Henriksson och hustrun Märet Olofsdotter i familj 220B i Fyrås 2, (Mtl 1645) ? Barn:
  • Marget Olofsdotter, 1682-1733, hemmansägarehustru i familj 270.
  • Anna Olofsdotter, 1687-1741, gift 1717 med Olof Pålsson Solfelt, 1691-1742, från familj 397 i Görvik 3, som var soldat 1709 till 1742, och som var en av de få som överlevde katastrofen i Jämtlandsfjällen 1718/1719, men han omkom i Stockholms skärgård, (Sr). Han var också skomakare i Fyrås.
 • FAMILJ 269.
  Erik Andersson, 1660-1740, (Br), sannolikt från familj 622 i Solberg 6, övertog 1702-03-01 hemmanet Björnsgård tillsammans med Olof Persson Höks änka Lisbet Hemmingsdotter, (Lfr), som han gifte sig med 1701-01-01 i Hammerdal. 1703-03-23 uppbjöd Erik Andersson hemmanet Björnsgård om 2 tunnland tredje gången, (Dmb). Erik Andersson kunde 1715 inte längre bruka hemmanet för sin bräcklighets skuld och ville överlämna det till soldaten Erik Björkman, som hade styvdottern till hustru, vilket rätten beviljade; en svägerska till henne var ogift och skulle lösas ut och Erik Björkman behövde inte fortsätta sin soldattjänst utan blev bonde i stället, (Dmb ht 1715, § 25). 1717-05-20 överlät Erik Andersson på sina styvbarns vägnar Fyrås om 2 tunnland till Erik Svensson från Håxås, (Lfr). Makarna var barnlösa och Erik Andersson testamenterade 1729 till styvdottern Marget och hennes man Erik Björkman, familj 270, all sin egendom mot sytning, (Dmb vt 1729, § 6).
 • FAMILJ 270.
  Erik Svensson, 1684-1758, (A1:3, sid 2a), som var från familj 495 i Håxås 2, övertog 1717-05-20 hemmanet Björnsgård och 2 tunnland av Erik Andersson i familj 269, (Lfr), efter att ha varit soldat Erik Björkman 1705-1717, (Sr). Han var också nämndeman, (Dmb vt 1741), och var gift 1713 med Marget Olofsdotter, 1682-1733, (Br), från familj 268. Erik Andersson i Fyrås kunde inte längre bruka hemmanet för sin bräcklighets skuld och ville överlämna det till soldaten Erik Svensson Björkman, som hade styvdottern till hustru, vilket rätten beviljade. En svägerska till henne var ogift och skulle lösas ut, och Erik Svensson behövde inte fortsätta sin soldattjänst utan blev bonde i stället, (Dmb ht 1715, § 25). Hos Erik Svensson i Fyrås 1719 fanns Mats Svensson Spelopp, 1675-1735, som tjänat som soldat 1689-1729 och fick avsked, (Sr); rotebonden Erik Svensson inskrevs i stället till dess han skaffat en en duglig karl, (Rul 1720). 1735-01-12 gifte Erik Svensson om sig med Kerstin Persdotter, 1696-1775, (Tp), från familj 425 i Gåxsjö 2. Per Johansson i Gåxsjö hade med sina 3 söners samtycke och döttrar upplåtit hemmanet om 1 och ½ tunnland till sonen Abraham Persson; Abrahams bröder hette Jon och Per och hans systrar hette Kerstin och Sara, (Dmb ht 1726, § 11). Rustmästaren Bertil Brink hade instämt grannarna Sven Olofsson och Erik Svensson i Fyrås, (Dmb ht 1726, § 3). Erik Andersson i Fyrås testamenterade till styvdottern och hennes man Erik Svensson i Fyrås all sin egendom mot sytning, (Dmb vt 1729 § 6). 1751-04-08 överlät Erik Svensson hemmanet Fyrås 5 om 2 tunnland till sonen Olof Eriksson Björkqvist, (Lfr). Barn:
  • Olof Eriksson, 1714-1798, övertog 1751-04-08 av fadern hemmanet Fyrås 5 om 2 tunnland, (Lfr), och han var gift med Sara Göransdotter, 1716-1789, från familj 638 i Åsen 1. Olof började som soldat 1743 i Fyrås, och han fick avsked som soldat Björkqvist 1752, (Sr), Olof bytte Fyråshemmanet om 2 tunnland med Johan Gabrielsson, i familj 272 nedan, (Lfr), och Olof var sedan hemmansägare i Vallen, Ramsele, (Ramsele, AI:1/40, Vallen).
   • Dottern Sara Olofsdotter, 1755-e 1829, gift 1787 med Jonas Estman, 1760-1825, se familj 1088 i Arås, Bye.
  • Karin Eriksdotter, 1716-1794, gift i familj 271 nedan.
  • Sven Eriksson Björkman, 1721-1773, soldat 1741-1773 i Viken, (Sr), gift 1750 med Britta Jonsdotter, 1719-1767, från familj 613 i Solberg 5, (Dmb vt 1755, § 14), och omgift med Ingeborg Olofsdotter, 1731-1806. Ingeborg var omgift med Jon Hansson, 1720-1799, i familj 254 i Fyrås 4, (Dmb vt 1793, sid 218).
  • Per Eriksson Åsman, 1735-1821, modern var Kerstin Persdotter, soldat i Åsen 1756-1789, (Sr), gratialist, fick 1774 överta ett torp i Görvik 3, Hammerdal, makan var Gölin Larsdotter, 1734-1819, från familj 402 i Görvik 3. 1788-05-07 hade Per Åsman sålt sitt torp i Görvik, hustruns arvejord, till Olof Persson för 40 riksdaler specie, (Dmb ht 1788, sid 294). 1822-04-06 hölls bouppteckning i Görvik efter den avlidna torparen och gratialisten Per Åsman, FII:4, 1820-1824, sid 513.
  • Erik Eriksson Lindström 1740-1828, dragon 1757-1797 i Lorås, då han fick avsked med underhåll, tjänat hederligt och väl, (Sr), senast gratialist i Hallen, Hammerdal. Erik var gift två gånger, men var sannolikt barnlös i båda äktenskapen.
 • FAMILJ 271.
  Anders Olofsson, 1711-1752, (Tp), från familj 288 i Fyrås 7, var gift 1746-02-16 med Karin Eriksdotter, 1716-1794, från familj 270 i Fyrås 5. 1743 hade Anders Tallkvist efter 14 års tjänst, 1729-1743, som soldat, (Sr), tagit över hemmansbruket på svärfaderns hemman och svågern Olof Björkqvist ersatte Anders som dragon, (Rul 1745). Anders Tallkvist överlevde garnisontjänsten i Stockholms skärgård, (Rul). Läs här om du vill veta mer. Anders Tallqvist övertog hemmanet i Fyrås år 1739, (Dmb ht 1739 § 18 och vt 1744 § 8). Anders Olofsson i Fyrås dömdes att böta 4 daler silvermynt för att han hade misshandlat dragonen Olof Svensson Fyrberg efter en misslyckad förlikning dem emellan, (Dmb vt 1747, sid 191). 1748 ville Olof Edfastsson klyva hemmanet Fyrås 7 mellan sönerna Anders och Olof, (Dmb vt 1748, § 10). Karin Eriksdotter hade kommit överens med svågern Olof Olofsson Tallqvist om födoråd till sina svärföräldrar, (Dmb vt 1753, § 13). Barn:
  • Märet Andersdotter, 1747-1821, gift 1777 med Isak Strömstedt, 1743-1829, från Jonsgård, Ström, torpare i Brosved, Ström. Olof Andersson i Fyrås dömdes att till sin syster Märet Andersdotter betala hennes jordepenningar om 5 riksdaler specie i Fyråshemmanet. Märet var gift med Isak Strömstedt, (Dmb ht 1783, sid 315).
  • Erik Andersson Tallkvist, 1748-1830, gift 1776-11-24, (Kyr), med Lisbet Persdotter, 1757-1838, i familj 299 i Storbränna, Fyrås.
  • Karin Andersdotter, 1751-1799, gift 1777, (Kyr), med Hans Olofsson Holmberg, 1750-1831, i familj 484 i Håxås 1, som var torpare i Stensved, Fyrås, Hammerdal.
  • Olof Andersson, 1751-1822, gift 1777 med Margret Johansdotter, 1755-1823, hemmansägare i familj 290 i Fyrås 7.
 • FAMILJ 272.
  Johan Gabrielsson, 1718-1791, son till Gabriel Olofsson i Vallen, Ramsele, gjorde ett hemmansbyte 1767-07-26 med Olof Eriksson, 1714-1798, i familj 270, (Ramsele AI:1/40, Vallen). Johan var gift 1740 med Britta Persdotter, 1719-1799, dotter till Per Persson och Britta Jakobsdotter i Vallen, Ramsele. 1767-11-21 överlät Olof Eriksson Fyrås 5 om 2 tunnland till Johan Gabrielsson, (Lfr). 1770-12-11 överlät Johan Fyrås 7 till Olof Andersson, (Lfr). Johan Gabrielsson och hans hustru Britta Persdotter ville att deras skattehemman i Fyrås 5 om 2 tunnland, som var värderat till femhundra daler silvermynt, skulle besittas efter lottning mellan sönerna, (Dmb ht 1776, sid 350). 1777-01-24 överlät makarna Fyrås 5 om 2 tunnland till sonen Johan Johansson, (Lfr). Olof Svensson i Fyrås dömdes att betala 3 riksdaler specie till Johan Gabrielssons hustru Britta Persdotter för oanständiga utlåtelser, (Dmb vt 1782, sid 117). Arvsskfite hölls 1785-03-22 hos bonden, ärlige och välförståndige Johan Gabrielsson i Fyrås, FII:1 (1742-1790), sid 109. Barn:
  • Margeta Johansdotter, 1741-e 1785, var gift med Isak Eriksson, som var bonde i Tynnerås, Edsele, Y.
  • Per Johansson, 1743-e 1768, bodde i Fyrås, Hammerdal.
  • Britta Johansdotter, 1744-1826, gift med bonden Erik Eriksson i Västby, Helgum.
  • Rebecka Johansdotter, 1746-1815, gift med Erik Jonsson Lövdahl, familj 310 i Gisselås 1.
  • Anna Johansdotter, 1748-1818, gift 1774 med Erik Olofsson Oldberg, 1734-1816, från Sunne, Z, rustmästare i Fyrås, bonde i Västnor, Oviken.
  • Karin Johansdotter, 1750-1836, gift med Nils Nilsson, familj 322 i Gisselås 2.
  • Dordie Johansdotter, 1754-1822, gift 1777 med Sven Olofsson Fyrberg, 1750-1816, familj 820 i nybygget Helgeåkilen.
  • Johan Johansson, 1757-1847, hemmansägare i familj 273 i Fyrås 5.
  • Gabriel Johansson, 1760-1831, hemmansägare i familj 274 i Fyrås 5.
  • Maria Johansdotter, 1763-1847, gift med Olof Olofsson i familj 557 i Lorås 4.
  • Magdalena Johansdotter, 1766-1846, gift 1790 med Olof Andersson, 1767-1851, från Rösta, Offerdal, bonde i Berget, Ström.
 • FAMILJ 273.
  Johan Johansson, 1757-1847, från familj 272, övertog 1777-01-24 av föräldrarna Fyrås 5 om 2 tunnland, (Lfr). Korpral Hans Edstedt i Ede stämde bonden Johan Johansson i Fyrås om en älghud. I början av september 1789 hade Edstedt och hans hustru varit på fiske på Fyrsjön, då de fick syn på en älg, som gick i sjön. Med hjälp av Johan Johansson och dragon Holmberg hade de lyckats trötta ut djuret och avliva den med en yxa. Man delade köttet i tre delar och huden behöll Johan. Denne hade sedan sålt huden till en resande från Näs socken för 4 riksdaler, men inte lämnat mer än 1 riksdaler till Edstedt. Denne hade en köpare, som ville betala mer. Rätten dömde Johansson att omedelbart betala 2 riksdaler 32 skilling specie till Edstedt samt dennes rättegångskostnader med 32 skilling, (Dmb vt 1790, sid 456). Johan var gift 1790-04-05 med Anna Olofsdotter, 1766-1829, från familj 677 i Åsen 4, samt gift andra gången 1834-02-07 med länsmansdottern Katarina Andersdotter Höglin, 1764-1842, född i Klösta, Lit, som var änka i familj 822 i nybygget Helgeåkilen. Hans Andersson, 1757-1832, bytte 1796-05-17 sitt skattehemman Åsen 7 om 1 och 2/3 tunnland mot Johan Johanssons skattehemman i Fyrås 5 om 2 tunnland och en mellanavgift om 66 riksdaler 32 skilling. Johan betalade hälften därav 1796-05-17, (Dmb ht 1796, sid 181). 1827-11-20 överlät bonden Johan Johansson hemmanet Åsen 7 om 1 och 2/3 tunnland - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Per Johansson och Johan Johansson emot födoråd till föräldrarna och efter ett hemmansvärde av 700 riksdaler banco, (Dmb ht 1828, sid 249). Johan Johanssons bomärke, (Dmb vt 1826, sid 38). 1830-03-05 hölls bouppteckning hos bonden Johan Johansson i Åsen efter hans avlidna maka Anna Olofsdotter, FII:6 (1830-1834), sid 667. 1842-11-12 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Katarina Andersdotter i Åsen, FII:8 (1840-1844), sid 975. 1847-12-06 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Johan Johansson i Åsen, FII:9 (1845-1849), sid 1144. Barn:
  • Britta Johansdotter, 1791-1882, gift 1821 med Hans Svensson, 1785-1853, i familj 875 i nybygget Skallsjön.
  • Olof Johansson, 1793-1879, gift med Anna Larsdotter, familj 607 i Solberg 3.
  • Anna Johansdotter, 1796-1867, piga i Åsen, Hammerdal.
  • Marget Johansdotter, 1798-1868, gift 1824 i familj 454 i Skarpås 1 och 1865 i familj 498 i Håxås 2.
  • Cajsa Johansdotter, 1803-1861, gift 1829 med Daniel Jonsson, 1795-1870, från familj 616 i Solberg 5, där han var hemmansägare, men senast torpare i Skarpås.
  • Johan Johansson, 1803-1866, gift 1830-03-28 med Lisbet Larsdotter, 1806-1881, från familj 313 i Gisselås 1, var hemmansägare i Åsen 7. Bouppteckning för Lisbet Larsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 273. Bouppteckning för Johan Johansson, F II/11, 1860-1869, sid 383, saknade bröstarvingar.
  • Per Johansson, 1807-1889, gift 1832 med Kerstin Persdotter, familj 712 i Åsen 7.
 • FAMILJ 274.
  Gabriel Johansson, 1760-1831, från familj 272 ovan, var gift 1811 med Stina Jonsdotter, 1789-1844, som var dotter till Jonas Enarsson Sandin, 1765-1833, senast bonde i Långkälen, Häggenås, i dennes första gifte 1789 med Britta Göransdotter, 1759-1794, från Sinnberg, Näs, Z. Sockenskräddaren Gabriel Johansson hade 1799-04-03 köpt skattehemmanet Fyrås 5 om två tunnland av Hans Andersson Hallström, 1757-1832, i familj 137 i Ede 10, för en köpesumma av 700 riksdaler, som betalades med ett torp i Ede värderat till 300 riksdaler och 400 riksdaler i penningar, (Dmb ht 1799, sid 292). 1807-03-31 överlät Gabriel Johansson ett ½ hem om 1 tunnland av Fyrås 5 till Per Brännholm i familj 260, (Lfr). 1810-11-19 sålde Jonas Olofsson sitt gamla knekttorp under hemmanet Gisselås 1 till sockenskräddaren Gabriel Johansson från Fyrås för en köpesumma av 333 riksdaler 16 skilling banco, med tillstyrkan av svågern hemmansägaren Lars Nilsson, (Dmb ht 1810, sid 516). 1834-03-08 bytte änkan Stina Jonsdotter Fyrås 7 om ½ tunnland med Olof Olofsson, 1806-1894, som innehade ett torp i Skallnäset, Fyrås, (Lfr). 1835-11-17 bytte Olof Olofsson, 1806-1894, torpet Skallnäset med Stina Jonsdotter i Fyrås 7, (Lfr).
  • Johan Gabrielsson, 1812-1897, torpare i Solberg och Skallnäset, Fyrås, gift 1854 med Anna Stina Söderström, 1810-1891, barnhusbarn från Stockholm. 1835-11-17 överlät Gabriel Johanssons änka Stina Jonsdotter torpet Skallnäset till sonen Johan Gabrielsson, 1812-1897, (Lfr). 1839-11-19 överlät Johan Gabrielsson torpet Skallnäset under Fyrås 7 till Britta Olofsdotter, 1795-1882, (Lfr).
 • FAMILJ 276.
  Olof Jonsson, 1783-1863, soldatson Lundahl i Hammerdal, gift 1810-05-20 i Ström, Z, med Marin Zakrisdotter, 1782-1870, från Gärde, Ström, köpte 1816 1 tunnland i Fyrås 5 av Carl Moritz Arnt, 1777-e 1829, lumphandlare, som flyttade till Ångermanland. 1839-02-26 överlät makarna Fyrås 5 om 1 tunnland till sonen Jonas Olofsson, (Lfr). Olof Jonssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225). 1841-05-06 hölls arvsskfite hos bonden Olof Jonsson i Fyrås, FII:8 (1840-1844), sid 971. Bouppteckning för Olof Jonsson, F II/11, 1860-1869, sid 201. Barn:
  • Jonas Olofsson, 1810-1891, gift 1840-11-15 med Märta Olofsdotter, 1814-1889, från familj 518 i Håxås 4, var hemmansägare från 1839 i Fyrås 5 efter fadern. Bouppteckning för Jonas Olofsson, F II/17, 1895-1897, sid 575.
  • Zakris Olofsson, 1816-1904, gift 2 gånger, bodde senast i Husås, Norra Lit, Lit. 1849-03-08 överlät torparen Erik Olofsson, 1785-1855, och hustrun Britta Olofsdotter, 1784-1867, (hans svärföräldrar) ett odeltorp (Skruppnäset) under Viken 1 till Zakris Olofsson och hans första hustru Britta Eriksdotter, 1819-1858, från Viken, Hammerdal, (Lfr).
 • FAMILJ 277.
  Per Ulrik Nilsson, 1807-1888, från Vadstena, gift 1829-09-10 med Anna Margareta Rickman, 1802-1867, från Böle, Lit, Z, övertog Björnsgård, som övergick till att heta Herrgården. Han var sockenskrivare, kronolänsman och ekonomidirektör i Fyrås, (Hk). De barnlösa makarna Johan Månsson, 1782-1867, från familj 291 i Fyrås 7, gift 1823-02-16 med Lisbet Svensdotter, 1795-1883, från familj 300 i Storbränna, Fyrås, överlät 1831-03-12 Fyrås 5 om 1 tunnland till Ingeborg Jonsdotter, 1809-1881, från familj 487 i Håxås 1, (Lfr). Denna Ingeborg var gift 1832 med Jöns Jonsson, 1803-1892, från familj 9 i Bye, och dom överlät 1839-11-18 hemmanet Fyrås 5 om 1 tunnland till P.U. Nilsson och Anna Marg. Rickman, (Lfr), och Jöns Jonsson var hemmansägare och nämndeman i familj 734 i Hallen 1. Bouppteckning vid arvsdelning för Per Ulrik Nilsson, 1870-1874. Bouppteckning för Anna Margareta Rickman i skattehemmanet Fyrås 5, F II/12, 1870-1874, sid 268. Bland barnen:
  • P.U.H.J. Nilsson, 1841-1918, gift 1876-03-04 med Sara Eriksdotter, 1846-1925, från Solberg, handlare och hemmansägare i Edefors, Ede.
Bar
 • FYRÅS 6 (Togård): 
  Äldre hemmansägare/hemmansbrukare i Fyrås 6.
 1. Jon Olofsson, 1600-1638, (Jb), bygslade 1620 1 och ½ tunnland, (Byg), fanns 1623 i Togård, (Sak), stod 1633 för 1 och ½ tunnland, (Jb). 1623 var Erik i Björnsgård, Jon i Togård och Jöns Persson i Fyrås instämda till tinget för att de andra böndagen hade druckit öl och dömdes att böta var sin riksdaler, (Dmb JLF del I, 1933, sid 134). 1639 ersattes Jon Olofsson av Sjul Karlsson från Risselås, Ström, som 1658 var hemmansägare och nämndeman i Ström, (Jb, Dmb). Var Jon son till Olof Larsson, som fanns i Togård 1600, (Ti), och som 1613 kunde så 1 och ½ tunna på gården, (Rmj 1613) ?
 2. Per Israelsson, 1611-1668, (Br, Dmb ht 1669), stod 1640 för hemmanet om 1 och ½ tunnland, (Jb), och bygslade 1644 2 tunnor efter Sjul Karlsson, (Byg). Per var gift med Apollonia Nilsdotter, (Mtl 1645). År 1631 fick Per Israelsson i Hallen böta för slagsmål, (Saköreslängd). Per Israelsson sakfälldes för svarlösa 3 marker; är nu i Tyskland, (Dmb ht 1647, § 6). 1647 klagade Pål Jonsson i Bensjö, fullmäktig av Olof Pålsson och Jon Pålsson ibidem, efter sin fädernejord i Fyrås om 1 och ½ tunnland som Per oskyld besatt; Per dömdes att lämna hemmanet och fick igen de 15 riksdaler han betalat i bygsel; gården hade varit öde och räknat för skattevrak, (Dmb ht 1647, § 18). 1657-1668 fanns Per som knekt vid svenska armén i Tyskland-Polen, (Rul); 1660 var han husarm, (Jb). Eventuella barn okända.
 3. Erik Olofsson, 1620-e 1667, (Br), brukade ½ tunnland gammal kronojord i Fyrås, (Dmb ht 1648, § 3). 1658-06-21 var Erik Olofsson knekt i Polen för Jon Eriksson i Fyrås, (Rul). 1658 utskrevs 20 personer från Hammerdals tingslag som soldater till ett jämtländskt kompani i norsk tjänst i Trondheim, och bland dem fanns Erik Olofsson i Fyrås, (Jä 1959/88). Eriks maka är ännu okänd, men han hade sönerna Per och Olof, (Dmb vt 1715, § 18). Barn:
  • Per Eriksson, 1660-1715, var hemmansägare, sexman, nämndeman och kyrkvärd, och gift 1703-06-24 med änkan Cecilia Hansdotter, 1662-1715, i familj 461 i Viken 1.
  • Olof Eriksson, 1667-1744, var gift 1701, (Kyr), med Gunilla Svensdotter, 1668-1741, i familj 577 i Solberg 1. Olof var soldat Swe mellan 1689 och 1728, då han fick avsked med underhåll för skada, (Sr). Uppå den rekvisition som avlidne Per Erikssons i Solberg broder ordinarie dragonen Olof Eriksson Swe gjort till den nyligen avlidne broderns styvbarn, (Dmb vt 1715, § 18).
 4. Per Olofsson Västgöte, 1640-1678, (Dmb ht 1678, § 8:3), stod 1663 för hemmanet tillsammans med Per Israelsson, (Jb). Uppbjöd Per Olofsson i Fyrås första gången Togård av 1 och ½ tunnlands utsäde, (Dmb ht 1665, § 5). Vid en avradsrannsakning i Hammerdals sockenstuga 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för: Welam Persson, Tage Månsson, Jöns Jonsson, Anders Sjulsson, Hemming Björnsson, Per Olofsson (Västgöte), Jon Persson, alla 7 i Fyrås, Hammerdal. (Hk 1980/20). Per Olofsson Hammerdal fordrade av Per Olofsson Västgöte en häst för 9 riksdaler han av salige Olof Olofsson uti gäld tagit hader, som Welam Persson i Fyrås, efter avlagd ed vittnade sant vara; och han där emot pretenderar 5 riksdalers rest på en smör halvtunna, jämte ½ våg tobak; som sedermera efter Hallenböndernas bevittnande bevisades odugligt vara; blev av rätten avsagt, det Per Olofsson Västgöte skall betala Per Olofson Hammerdal 4 riksdaler uti ett för allt, varmed parterna skola vara åtskilda, och all deras tvist upphäven, (Dmb ht 1666, § 11). 1670 uppbjöd Per Olofsson Västgöte Fyråsgården första gången, (Dmb ht 1670, § 18). Vid tinget 1671 fick han böta 40 marker silvermynt för att han utan stöd av sockenallmogen besökt guvernören och inbillat denne att Claes Isaksson Tjock borde bli länsman, (Dmb vt 1673, § 6). 1673 tillsattes uppsyningsmän i Hammerdal Per Olofsson Wässgiöte, Per Persson i Ede, Tomas Persson i Sikås, Isak Persson i Hallen, vilka avlade sin ed, grannligen uppspana och rättrådeligen anteckna och tillkännagiva, vad var och en bryta emot Sveriges lag och förordningar, (Dmb ht 1673, § 1). 27 Hammerdalsbönder bötfälldes med vardera 3 marker silvermynt år 1674 för att vintervägen mellan Häggenås och Lorås ej var uthuggen och utvidgad samt att sommarvägen ej var byggd trots varning vid förra årets ting. 7 av dem var från Fyrås: Welam Persson, Jon Hemmingsson, Jöns Jonsson, Måns Eriksson, Hemming Björnsson, Per Olofsson, Olof Olofsson, (Dmb ht 1674, § 2). Per Västgöte var död 1678, (Dmb ht 1678, § 8:3). 1673 uppbjöd Olof Israelsson, 1620-1684, i Hallen, hemmanet, (Dmb ht 1673, § 18), som 1677 var noterat som ett kronohemman om 1 och ½ tunnland, (Jb). Länsman Christian Andersson hade tagit ett sto av Per Olofssons änka, (inget namn), i Fyrås, till kyrkoherdens Hedsanders betalning, men inte levererat detta. Änkan skulle höras i nästa ting, (Dmb ht 1678, § 11). Rannsakades om Per Olofssons ödeshemman i Fyrås och befanns att det legat öde mellan 1676 och 1680, och med slätta hus och att ingen det under 2 års frihet upptaga kan, vilket Per Andersson från Solberg upptager det och skall vara fri för 1681 och 1682 års utgifter, (Dmb vt 1681, § 12). Per Olofssons kronohemman i Fyrås om 1 och ½ tunnland bebos av Per Andersson på 2 års frihet, hemmanet blev anslaget till rustmästarboställe, syn hölls på hemmanet, (Dmb vt 1696, § 27).
 5. Halvar Mårtensson, 1632-1699, (C1), fanns 1679, (Ti), på detta hemman om 1 och ½ tunna, (Ti). Mellan 1646-1655 var Halvar knekt för Solberg, (Rul). Knektarna skeppades ut till det svenska krigsmaskineriets olika slagfält runt om i Europa. 1683 fanns Halvar och hans hustru, namnlös, som husfolk i Fyrås, (Mtl). Var Halvar en son till kyrkoherden Mårten Halvarsson Stenius, 1595-1652, och Herr Ola i Trångs dotter, Agnes Olofsdotter, (Dmb ht 1685, § 8, 11) ? Fadern Mårten behövde 1646 medel för sitt hushåll och till de medel han avsände till sina barn, som befunno sig i svenska skolor, (JHH:III:33, Ahnlund).
 6. Per Andersson, 1659-1719, (C1), från familj 622 i Solberg 6, var 1681-1695 kronobonde i Togård, Fyrås 6, om 1 och ½ tunnland, och hade avstått kronohemmanet till rustmästarboställe, (Dmb vt 1696, § 27). Rannsakades om Per Olofssons ödeshemman i Fyrås och befanns att det legat öde mellan 1676 och 1680, och med slätta hus och att ingen det under 2 års frihet upptaga kan, vilket Per Andersson från Solberg upptager det och skall vara fri för 1681 och 1682 års utgifter, (Dmb vt 1681, § 12). 1689 var Pål Olofsson och Per Andersson i Fyrås för denna tiden medellösa att betala resterande riksdagsbevillning, (Dmb vt 1689, § 3). Per Olofssons kronohemman i Fyrås om 1 och ½ tunnland bebos av Per Andersson på 2 års frihet, hemmanet blev anslaget till rustmästarboställe, syn hölls på hemmanet, (Dmb vt 1696, § 27). Per Andersson var senast bonde i familj 361 i Grenås 3.
 7. Axel Classon Swan, född ca 1660 i Stockholm, gift med Anna Jonsdotter från Gåxsjö 2, var rustmästare 1697-1702, och omkring 1705 flyttade de till Göteborg, (Hfl). 1694 inköpte kronan från hela Jämtland pärlor för cirka 316 daler kopparmynt och bland leverantörerna fanns: klockaren Jöns Eriksson med söner i Sikås och kompanjoner i Bye; korpralen Axel Svan i Gåxsjö; löjtnant Evert Pell i som för 60 klarare och några 30 pärlor vanartade, större och mindre, fick mottaga 100 daler, (JHH:III/369).
 • FAMILJ 278.
  Jon Eriksson, 1659-1739, (Tp), soldat Högberg, från familj 513 i Håxås 4, var gift 1694, (Com), med Märet Matsdotter, 1667-1741, med ännu okända anor. Jon var soldat mellan 1692 och 1718 i Gisselås, då han fick avsked för bräcklighet, (Sr). Efter ett kontrakt av 1687 blev han 1698 utlöst med 15 daler silvermynt ur föräldrahemmet av brodern Lars, (Dmb vt 1698, § 3). 1697 var han kronobonde i Hallen tillsammans med sin svåger Pål Ångerman, (Rö), och 1708 var han landbonde på rustmästarbostället Fyrås 6, (Jb). Barn:
  • Erik Jonsson Högberg, 1695-1780, var senast skomakare i Håxås och hustrun Karin Samuelsdotter, 1701-1769, (Br), var från familj 505 i Håxås 3. Erik var soldat 1715-1728, då han fick avsked på grund av skada, illa kylda fötter på fjället, oförmögen att marschera, och var alltså en av dom få soldater, som överlevde katastrofen i Jämtlandsfjällen nyåret 1718/1719 med general Armfelt, (Sr). 1757 fick Cecilia Jonsdotter böta 10 daler silvermynt efter ett slagsmål med Karin Samuelsdotter, som fick böta sex mark silvermynt, (Dmb vt 1757, § 8). Några barn:
   • Mats Eriksson Bergklyft, 1731-1820, med makan Gölin Jonsdotter, 1744-1824, hemmansägare i familj 35 i Fyrås 6.
   • Erik Eriksson Högberg, 1734-1815, gift med Kerstin Göransdotter, 1745-1789, hemmansägare i familj 36 i Fyrås 6.
   • Jonas Eriksson, 1744-1815, gift 1775 med Karin Eriksdotter, 1753-1813, från Viken, Hammerdal, var dragon Åström och torpare i Öravattnet, Stugun. Måns Eliasson och Olof Andersson båda i Fyrås hade 1787-09-15 till dragonen Jonas Åström överlåtit en trakt under deras hemman, och som var belägen nära Fyrsjön och kallades Skallnäset. Köpesumman var 6 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1787, sid 200). Jonas Eriksson i Viken och hans kamrat Nils Eriksson i Skyttmon hade fällt en fullvuxen björn på Skyttmoskogen, och de tillerkändes vardera 1 riksdaler och 16 skilling i skottpengar, (Dmb vt 1802, sid 126).
  • Anders Jonsson Källberg, 1707-1742, var snickare och dragon för roten nr 56 av Majorens kompani i Håxås, och var gift med Britta, nämnd som änka, (Dmb 1743). 1733 arbetade han med snickeriarbeten i 11 dagar vid Hammerdals kyrka tillsammans med Olof Dalström, (Jämtlands fältjägarregementes historia, III/55).
 • FAMILJ 35.
  Mats Eriksson, 1731-1820, från familj 278 i Fyrås 6, gift 1774, (Kyr), med Gölin Jonsdotter, 1744-1824, från familj 309 i Gisselås 1, var soldat Bergklyft 1750-1777, (Sr), och torpare senast i Yxskaftkälen. 1764 fick dragonen Mats Bergklyft böta 10 daler silvermynt för snatteri, (Dmb ht 1764, sid 205). 1765 dömdes pigan Gölin Jonsdotter i Gisselås att böta 10 daler silvermynt för olaga brännvinsförsäljning, (Dmb ht 1765, sid 256). 1763 hade Håxås och Ede byamän lämnat länsman Fredenberg tillåtelse att bygga en stuga vid Högbergstorpet och den nyttja under sin och sin hustrus livstid. Fredenberg hade inte följt överenskommelsen och byamännen ville nu att Högbergstorpet skulle få övertas av gamla Högbergs son Mats Bergklyft, som tycks vara den som närmast skall få nyttja torpet under sin och sin hustrus livstid, (Dmb ht 1772, sid 62). 1777-09-15 hade samtliga byamän i Håxås beslutat att Mats Bergklyft skulle få köpa Högbergstorpet för en köpesumma av femtio plåtar eller 300 daler kopparmynt, som utgör i specie sexton riksdaler 32 skilling, (Dmb vt 1778, sid 125). Barn:
  • Karin Matsdotter, 1775-1858, gift med Per Jonsson i familj 847 i nybygget Länglingen.
  • Ingrid Matsdotter, 1777-1864, gift med Hemming Olofsson, 1777-1844, nybyggare i familj 852 i nybygget Mullnäset.
  • Britta Matsdotter, 1782-1849, gift 1814 med gratialist Olof Björk, 1788-1879, i Knutkaribränna, Häggenås.
  • Marget Matsdotter, 1787-1873, gift med Sivert Hansson, 1789-1864, nybyggare i familj 825 i nybygget Henningskälen.
 • FAMILJ 36.
  Erik Eriksson, 1734-1815, från familj 278 i Fyrås 6, gift 1765 med Kerstin Göransdotter, 1745-1789, var soldat Högberg i Åsen 1756-1776, fick avsked som torpare, (Sr). Erik var nybyggare i Yxskaftkälen 1768-1784 på ett nybygge om ½ tunnland (Dmb ht 1780, sid 385), sedan torpare i Näset, Ström, och han var död i Håxås. 1761 fick nybyggaren Zakris Bolling böta fyra daler silvermynt för ett slagsmål med dragonen Erik Högberg på vägen mellan Bye och Fagerdal, (Dmb vt 1761, sid 204). Kerstin var dotter till Göran Persson, 1708-1779, från Ede, Fors, Z, nybyggare och nämndeman i Köttsjön, Ragunda, gift 1732 med Kerstin Nilsdotter, 1710-1781, från Näset, Ragunda. Nybyggaren Erik Eriksson i Yxskaftkälen var så ofärdig, att han föga arbete kunde förrätta, och så utfattig att han åtnjöt understöd av socknen. Han var också skyldig till Jonas Eriksson i Viken åtta riksdaler, som han inte kunde betala, (Dmb ht 1780, sid 385). Barn:
  • Karin Eriksdotter, 1767-1856, gift 1805-11-10 med Karl Hemmingsson, 1768-1839, torpare i familj 33 i Kallsnäs, Prästbordet, Mo.
  • Kerstin Eriksdotter, 1769-1820, gift 1796 med Sme-Pelle, Per Olofsson, 1770-1820, i familj 1028 i Smedstorpet, Mo, Hammerdal.
  • Erik Eriksson, 1774-1838, död i Ramsele som båtsman Gårding 1798-1835, gift 1815-05-07 med Britta Persdotter, född 1786 i Vallen, Ramsele, (Båtsmän i Ångermanland).
  • Anders Eriksson Frisk, 1789-1849, gift med Kerstin Eriksdotter, familj 208 i Fyrås 1.
  • Lisa Eriksdotter, 1784-1822, gift 1818 med Anders Jönsson Ståhl, 1788-1870, från Myssjö, Z, som var soldat 1807-1826 bland annat i Hammerdal, (Sr).
 • FAMILJ 279.
  Olof Sjögren, 1683-1762, från Ovansjö, X, sergeant, gift 1721 med Karin Jakobsdotter, 1690-1733, bodde på 1740-talet i Hammerdal. Barn:
  • Jakob Olofsson Söderberg, 1726-1796, gift med Ingeborg Jönsdotter, familj 940 i Jakobgården, Sikås 3.
  • Lars Olofsson Sjögren, 1728-1815, gift med Anna Eriksdotter, färjeman i familj 1071 i Fågelnäset, Bye.
  • Sigrid Olofsdotter, 1731-1796, gift med rustmästaren Per Svensson Lundberg, född 1732 och bosatta på Kungsgården, Frösön, (AI:2 s.440). Makarna bodde sedan på Persåsen nr 4 i Myssjö, (KGE).
 • FAMILJ 280.
  Sven Olofsson Gröndahl, 1711-1793, från familj 639 i Åsen 1, var rustmästare i Fyrås till 1746-12-24, då han fick avsked, (Sr), och han var gift 1743 med Kristina Nilsdotter, 1717-1789, född i Klösta, Lit, och som möjligen var dotter till Nils Pålsson Wikman, 1689-1718, familj 201 i Fyrås 1, som var soldat i Klösta. Brodern Johan Olofsson övertog föräldrarnas hem i Åsen om 1 och ½ tunnland den 27 april 1724 och löste ut Sven, (Dmb vt 1725, § 11). Avskedade rustmästaren Sven Gröndahl erkände en skuld på drygt 20 daler kopparmynt, och han beklagade att han inte kunde betala skulden på grund av sin fattigdom, (Dmb ht 1756, § 23). Sven Gröndahl fick 1783-06-27 tillstånd att anlägga ett torp i Mo, som kallades Gröndahlstorpet och senare Nordalstorpet. Torpet låg där handlare Olof Hansson i Mo hade sin gård på 1800-talet, (Hk 1985/49). Barn:
  • Lisbeta Gröndahl, 1744-1828, gift 1769 med Olof Olofsson, 1745-1812, från Håxås, som 1772 blev torpägare i familj 484 i Håxås 1.
  • Olof Gröndahl, 1750-1817, gift med Britta Salomonsdotter, 1745-1798, korpralsdotter Grönberg från Grötom, Häggenås, och omgift 1799 med Lisa Dahlstedt, 1749-1822, från familj 164 i Fagerdal 1, var länsman och rustmästare i Hammerdal. Olof inskrevs 1750 vid Frösö skola, och var fältväbel vid Jämtlands regemente. 1799-11-30 sålde Olof Gröndahl sin hustru Elisabet Dahlstedts 1/3 av halva skattehemmanet Fagerdal 1 - helt om 2 och ½ tunnland - till hennes brorson Christen Olofsson för en köpesumma av 200 riksdaler, (Dmb ht 1799, sid 262). 1817-03-14 hölls bouppteckning hos änkan Lisa Dahlstedt i Mo efter hennes avlidne make rustmästaren Olof Gröndahl, FII:3 (1807-1819), sid 411. 1822-05-11 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Lisa Dahlstedt, FII:4 (1820-1824), sid 510. Barn:
   • Sven Gröndahl, 1778-1821, bl. a. lärare vid Umeå läroverk.
   • Kerstin Gröndahl, 1781-1845, gift med Anders Olofsson, 1777-1842, landbonde i Svedje, Hallen, familj 779 i Hallen 6.
  • Ingeborg Gröndahl, 1754-1805, gift 1781 med Mårten Grönkvist, 1753-1823, från familj 967 i Sikås 6, som var bonde och klockare i Risselås, Ström. 1783-09-12 överlät Erik Mårtensson ett torp under Sikås 6 till Mårten Grönqvist, (Lfr). 1791-12-06 bytte dragon Mårten Grönkvist ett torp under Sikås 6 mot Per Perssons nybygge i Yxskaftkälen, (Lfr). Olof Byström och Mårten Grönqvist ägde vardera hälften av Zakris Nilssons nybygge och kronohemman i Yxskaftkälen och både Zakris och hans hustru borde åtnjuta födoråd till deras död. Olof lämnade 9 riksdaler 16 skilling till Grönqvist för att denne skulle sköta födorådet, (Dmb vt 1791, sid 6). 1794 flyttade Mårten med familj till Ström.
 • FAMILJ 281.
  Hemming Larsson Nording, 1713-1781, från familj 534 i Lorås 2, var skräddare, rustmästare och furir Nording i Hammerdal och Lit 1735-1773, totalt 38 år, då han fick avsked, och var gift 1737 med Anna Persdotter, 1713-1796, från familj 523 i Lorås 1. Hemming köpte det Blominska torpet i Lorås av sin svägerska Karin Persdotter, 1724-1805, när hon fick överta föräldragården, (Hk). 1773-12-14 överlät Karin Persdotter det Blominska torpet under Lorås 1 till Hemming Nording och dennes hustru och barn. Köpesumman var 200 daler silvermynt, och Nording hade nu betalat 120 daler silvermynt, (Dmb ht 1773, sid 101). En lång nekrolog finns, (C:2, sid 252).Barn:
  • Anna Hemmingsdotter, 1744-1823, gift 1764 med dragon Olof Örberg i Handog, Lit.
  • Per Hemmingsson Nording, 1748-1818, gift med Britta Salomonsdotter, 1752-1842, från Handog, Lit, hemmansägare i familj 558 i Lorås 4.
Bar
 • FYRÅS 7 (Skallgård): 
  FAMILJ 282.
  Musketerare och pikenerar på 1600-taletLars Eriksson, 1590-1643, (Br), stod för hemmanet 1613, och han kunde så 1 ½ tunna tillsammans med sin mor Märet i Skallgård, (Rmj 1613), som var änka då hon erlade tiondet 1600, (Ti); Lars syskon hade andelar i gården, (Rmj 1613). 1613 låg han huggen hemma, vilket kan tyda på att han varit soldat, (Rmj, 1613). Bilden visar musketerare och pikenerare på 1600-talet. 1622-11-23 var Lars i Skallgård vittne vid tinget i Hammerdal i ett mål mellan kyrkoherde Erik Blix och hemmansägaren Per Henriksson i Fyrås, (Dmb ht 1622). Lars i Skallgård var nämndeman åren 1621-1623, 1628 och 1635, (Dmb). 1633 kunde Lars i Skallgård bärga 5 lass hö, hade 4 kor, 4 småfän och 1 föl, och år 1645 var hemmanet på 2 tunnland, (Jb). Lars hustru Märet var änka 1645. Barn:
  • Anders Larsson, 1620-1670, (br), var noterad som soldat 1646-1658, (Rul), och var sedan bonde i Fyrås, (Dmb ht 1671). Knekthustrun Kerstin Mårtensdotter i Solberg presenterade sin man Anders Larssons ankomna brev dat: Stockholm den 17 Juni nästförledin, av innehåll att hennes mans värdar är sig skyldig tio och en halv riksdaler på årslönen, utrustning och annat smått som tillbakors står. Då framhavdes soldatens värdar och grangiveligen åtvardnat, att de tillfreds ställa hans hustru. Och blev av rätten samtyckt att Jon Larsson i Solberg som huvudbonden är, skall upptaga be:te half elloffte riksdaler av roten och contentera henne med det allra fordeligaste, (Dmb ht 1658). Makarna hade sonen Lars.
  • Per Larsson, som var soldat 1648-1655, var bonde 1660 i Viken 2, Hammerdal, (Jb). 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 2 bönder i Viken: Christian Persson, Per Larsson, (Hk 1980/20). Per fanns i Viken 1677, (Jb) men år 1681 var han ersatt av Sven Göransson, (Rö). Pål Persson i Skallgård besvärade sig över att Nils Andersson i Ede inte ville åtnöja sig med det jordebyte han hade gjort med Per Larsson. Det gällde ängen Skallön från Skallgård, som Nils Andersson inte var nöjd med. Rätten beslöt att om parterna inte kunde förlikas så var de förpliktade att upphäva jordebyte, (Dmb ht 1667, § 7). 1694 var Per Larssons skattehemman i Viken om 2 tunnland illa bebyggt och hemmanet skulle ytterligare repareras, (Dmb vt 1694, § 17).
  • Olof Larsson, 1621-1676, (Br), hemmansägare i familj 283.
  • Berit Larsdotter, levde 1645 i Fyrås, (Mtl 1645).
 • FAMILJ 283.
  KnektOlof Larsson, 1621-1676, (Br), från familj 282, ersatte år 1638 sin fader i Skallgård, Fyrås, (Jb). 1660 var hemmanet upptaget till 2 tunnland, och 1663 fanns Olof tillsammans med Jon Persson på hemmanet, (Jb). Per Stensson i Skarpås uppbjöd första gången en gård, Olof Larssons i Ede, om tretton mälinger, (ca 2 tunnland), för tio riksdaler, den han av ödemark upptagit och uppbrukat har, (Dmb ht 1663, § 6). 1667 uppbjöd Per Stensson i Skarpås någon jord i Hammerdal, köpt av Olof Larsson i Skottgården och Per Persson i Andersgård för 8 riksdaler silvermynt, (Dmb ht 1667, § 13). Olof sålde hemmanet i Skallgård 1666 till Jon Persson, familj 284, för 52 riksdaler, (Dmb ht 1669, § 9). 1669 dömdes svågern Johan Olofsson finne att betala Olof Larsson i Skallgård de 9 riksdaler han hade att fodra av salige Per Israelsson i Fyrås och hans kvarlåtenskap, (Dmb ht 1669, § 9). Emedan såsom Skåhl-ön är belägen inom edesmännernes rågång, som deras avradsbrev av 1666-09-06 innehåller vara kronans avradsland, som kallas Edsskogen, kan rätten ej tilldöma Skallgård i Fyrås att åtnjuta bemälte ö, ehuruväl han där en tid olagligen inkräktat, (Dmb ht 1669, § 8). Länsman Claes Isaksson Tjock hade slagit Olof Larsson en släng över armen och fick plikta 3 marker silvermynt. Olof Larsson fick för tredsko mot länsman och onyttig mun plikta 3 marker silvermynt, (Dmb ht 1670, § 11). 1671 uppmanades Olof att till nästa ting visa hur han hade utlöst och betalt sina bröder, salige Anders Larsson, och Per Larsson deras arvspart i Skallgård; när det skett skulle rätten besluta om Olof Larsson hade rätt att försälja gården, eftersom han ännu inte hade fastebrev på gården, (Dmb ht 1671, § 4). Hustru Märet Jonsdotter, 1625-1694, (Tp), i Fyrås fordrade av Per Hansson, 1649-1715, i familj 286 i Fyrås ett års dränglön om 5 daler 8 öre silvermynt för sin son saliga Lars Olofsson som honom tjänat. Efter förlikning erhöll Märet 1 daler silvermynt, och Per sträckte henne handen, (Dmb vt 1689, § 5). Barn:
  • Märet Olofsdotter, 1656-1737, gift med Olof Eriksson i Norstun, familj 911 i Sikås 1.
  • Lars Olofsson Hake, 1650-1688, soldat som fanns hos modern i (Dmb, § 5, vt 1689).
 • FAMILJ 284.
  Jon Persson, 1645-1669, (Br), fanns 1663 i Fyrås 7 tillsammans med Olof Larsson i familj 283, (Jb). 1666-09-06 utfärdades nya avradsbrev, där gränser, innehavare och årlig avgäld fastställdes för 7 bönder i Fyrås: Welam Persson, Tage Månsson, Jöns Jonsson, Anders Sjulsson, Hemming Björnsson, Per Olofsson, Jon Persson, (Hk 1980/20). Jon Persson i Skallgård uppbjöd sin gård för andra gången, köpt af Olof Larsson för 52 riksdaler, (Dmb ht 1667, § 20); tredje uppbud för gården om 2 tunnland, (Dmb ht 1668, § 3). Länsman Claes Isaksson Tjock ville 1670 lösa in Skallgård, men de tillkommande styvbarnen protesterade, och länsmannen fick rådet av tinget att först ta änkan till äkta, utgives ej där på fastebrev, (Dmb ht 1670, § 10). 1677 stod Jon Persson för 2 tunnland skatte, (Jb); 1694 stod Jon Perssons barn för hemmanet, (Rö). Möjligen var hans hustru en Nn Månsdotter i familj 494 i Håxås 2.
  Pål Persson, 1635-1683, (Br), besvärade sig över att Nils Andersson i Ede inte ville åtnöja sig med det jordebyte han hade gjort med Per Larsson. Det gällde ängen Skallön från Skallgård, som Nils Andersson inte var nöjd med. Rätten beslöt att om parterna inte kunde förlikas så var de förpliktade att upphäva jordebyte, (Dmb ht 1667, § 7). Olof Olofsson, (1623-1703), i Gåxsjö, (familj 285 i Gåxsjö 2), presenterade en lagbunden och lagstående köpeskrift av Pål Persson i Skallgård av 1673-03-26 på hans hemman Skallgård bestående av 2 tunnland för 61 riksdaler, och begärde förlängt oklander av tingslaget, (Dmb vt 1682, § 13). Pål i övrigt okänd.
 • FAMILJ 286.
  Per Hansson, 1649-1715, (C1), från familj 345 i Grenås 2, (Dmb vt 1678 § 3), köpte hemmanet 1682 av svågern Olof Olofsson i familj 285 i Gåxsjö 2, (Dmb vt 1700, § 32). 1677 förhördes länsmanssonen Per Hansson i Grenås angående en klövjebörda penningar, som han hade mottagit av regementskvartermästaren Arvid Duus för att forsla till Frösön. Per Hansson uppgav att han vid fiendens infall i Jämtland nedsatte penningarna i Kläppe, Kyrkås. Den danske sergeanten Amund Jonsson hade dock senare fått spaning på penningarna, och enligt Per Hanssons utsago hade han av sergeanten tvingats att föra penningarna till den danske generalen på Frösön, för vilket Per hade fått mottaga en stor plåt i forslingslön, (JHH, del III, sid 245, Bromé). Per Hanssons bomärke 1708Per Hansson befriades 1678 för den fordran och beskyllning om 50 daler silvermynt, som han hade anklagats för, (Dmb vt 1678, § 12). Dragon Mats Morman angav att Per Hanssons hustru Britta Christiansdotter i Fyrås hade beskyllt honom för att ha besovit konan Karin Staffansdotter som tjänt hos Per Hansson, (Dmb ht 1691, § 4). Peder Hansson i Skallgård har på Marie besökelsedag om morgonen 1694, sålt brännvin till rustmästaren Anders Lux, dragonerne Mats Morman, Anders Dahlman, Oluf Flink och drängen Sven Erichson i Näset, som strävar emot Kongl. Maij:ts nådigste stadga om sabbatsbrott 1687; Alltså dömes Peder Hanson att böta för vardera fem daler silvermynt, som gör tillsammans 25 daler silvermynt, (Dmb ht 1695, § 24). Mellan 1684 och 1696 var Per Hansson kyrkvärd i församlingen, (LI:a1, kyr, 1663-1719). Hustru Märet Jonsdotter i Fyrås fordrade av Per Hansson ibm ett års dränglön om 5 daler 8 öre silvermynt för sin salige son Lars Olofsson som tjänat honom. Efter förlikning erhöll Märet 1 daler silvermynt, och Per sträckte henne handen, (Dmb vt 1689, § 5). Per Hansson i Skallgård uppbjöd första gången svågern Olof Olofssons skattehemman Skallgård, köpt för 84 daler silvermynt, (Dmb ht 1698, § 20). 1700 beviljades Per Hansson fasta på Skallgård om 2 tunnland, som han för 18 år sedan hade utlöst av svågern Olof Olofsson för 84 daler silvermynt, (Dmb ht 1700, § 32). Per var nämndeman 1701-1710, (Dmb), och hans bomärke som nämndeman 1708 ser du till höger. Per Hansson i Skallgård kärade till sin syster, hustrun Cecilia i Viken, (Dmb ht 1701, § 3). Per var gift med Britta Christensdotter, 1667-1732, (C1); var hon dotter till Kristian Lund, i familj 30 i Ede 1A ? 1708 hade Per Hansson ingen son och två döttrar, (Con). 1713-11-20 fick Måns Eliasson, (mågen), och hustrun Karin Persdotter överta Skallgård, Fyrås 2, av framlidne Per Hanssons barn och deras moder Britta, (Lfr). Barn:
  • Lisbet Persdotter, 1685-1772, gift med Olof Andersson, 1683-1750, hemmansägare och nämndeman i familj 184 i Fagerdal 2. 1727 klandrade han ett hemmansbyte och lovade att syta sin svärmoder, (Dmb ht 1727, § 4).
  • Karin Persdotter, 1688-1758, gift med Måns Eliasson, familj 287 i Fyrås 7.
 • FAMILJ 287.
  Måns Eliasson, 1680-1758, (Br), från familj 716 i Åsen 8 ,(A1:1/38), var gift med Karin Persdotter, 1688-1758, (Br), från familj 286, (A1:1/242). 1713-11-20 fick Måns Eliasson och hustrun Karin överta Skallgård, Fyrås 2, Hammerdal av framlidne Per Hanssons barn och deras moder Britta, (Lfr). Måns var rotebonde för Olof Pålsson Solfelt, som deltog med Armfelt vid fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Hk). 1724 stod Måns som sexman, (Dmb ht 1724, § 2). 1725 hade Måns Eliasson i Skallgård upplåtit ett stycke land vid Fyrsjön till avskedade gamla dragonen Zakris Björn, (Dmb ht 1725, § 12). 1725 angav han som sexman en hustru Britta Hansdotter i Solberg för att hon ej deltagit i gudstjänsten, (Dmb). Olof Fjällström från Görvik och Måns Eliasson i Fyrås hade träffat ett avtal 27 mars 1727 om hemmansbyte, innebärande att Fjällström övertog Måns Eliassons hemman i Fyrås om 2 tunnland skatte, dragonhåll nr 50, och Måns Eliasson övertog hemmanet i Görvik om 1 och ½ tunnland skatte. Fjällström betalade en mellanskillnad och övertog soldaten i Fyrås. Olof Andersson i Fagerdal klandrade för sin svärmoder, men Måns Eliasson förklarade att hon skulle sytas av honom och därmed var alla inblandade nöjda, (Dmb ht 1727, § 4). Måns Eliasson i Görvik avstod hemmanet i Görvik till sonen Elias Månsson mot sytning och lösen av syskonen, (Dmb vt 1741, § 18). 1757-11-17 överlät Måns Eliasson och Karin Persdotter Görvik 2 om 1 och ½ tunnland till Elias Månsson och Ingeborg Larsdotter, (Lfr). Barn:
  • Elias Månsson, 1713-1788, gift med Ingeborg Larsdotter, 1715-1791, från Sikås, och han var hemmansägare i familj 388 i Görvik 2.
  • Per Månsson, 1716-e 1742, dragon i Görvik, Hammerdal, (A1:2/189).
  • Elin Månsdotter, 1719-1789, piga i Åsen, Hammerdal. Daniel Grip var tilltalad för lönskaläge med sin hushållerska Anna Nyberg och sin piga Elin Månsdotter, (Dmb ht 1780). Elin Månsdotter hade varit piga i 20 år hos Daniel Grip i Åsen, (Dmb ht 1783, sid 339). Sergeant Daniel Grip var åtalad för att ha misshandlat sin piga Elin Månsdotter, men efter förlikning hade Grip till henne betalat 1/4 tunna råg, och alla var nöjda med detta, (Dmb ht 1783, sid 381). Pigan Elin Månsdotter hade fått sin hemvist hos bonden Per Olofsson på Åsen och ville nu efter sin död överlåta sin lösa egendom till dennes yngste son Elias, (Dmb ht 1789, sid 403). 1789-09-17 hölls bouppteckning efter pigan Elin Månsdotter, FII:1 (1742-1790), sid 118.
  • Hans Månsson Hallsten, 1722-1802, gift med Britta Nilsdotter, 1724-1814, hemmansägare i familj 874 i nybygget Skallsjön. Drängen Hans Månsson i Görvik samt dragonen Israel Olofsson Hallqvist ville anlägga ett nybygge på Länglingens avradsland vid den så kallade Länglingssjön, och beläget i skillnaden mellan Grenås och Görviks byar, (Dmb ht 1757, § 42).
  • Britta Månsdotter, 1725-e 1763, då hon var piga i Prästgården, Hammerdal, (A1:3/11).
 • FAMILJ 288.
  Olof Edfastsson, 1676-1754, (Br), från By, Rödön, Z, var son till Edfast Halvarsson, 1647-1701, som var hemmansägare och kyrkvärd i Rödön. Efter faderns död år 1701 gjorde Olof anspråk på att få övertaga halva fadershemmanet i By, Rödön, men rätten ansåg att hemmanet genom klyvning skulle bli försvagat, varför Olofs styvmor Agnes Persdotter fick sitta orubbad. År 1708 hade Olof avstått sin rätt till hemmanet, (Rödöboken). Olof var dragon, förare, korpral och rustmästare Fjällström mellan 1704 och 1720, (Sr), Olofs hustru var Märet Andersdotter, 1681-1754, (Dmb vt 1694, § 6 och Br), från familj 637 i Åsen 1, (Dmb 1719, § 9). Olof hade, som en av få soldater, lyckats överleva fjällkatastrofen vintern 1718/1719 i Jämtlandsfjällen, (Rul), och år 1719 fanns föraren Olof Fjällström hos Olof Jonsson i Tullingsås; han hade förfrusit fötterna, fick avsked, hade tjänat i 19 år, och rekommenderades underhåll, (Rul). Olof Edfastsson var hemmansägare i Görvik 2 från 1720, och övertog hemmanet av Olof Olofssons änka Karin, (Lfr). Mellan 1721 och 1727 förekom han ofta i mål vid tinget mellan honom och de andra bönderna i Görvik; det var ömsesidiga beskyllningar om bland annat skador som deras boskap hade vållat varandra eller rätten till det ena eller andra; 1721 hade Olof Fjällström varit i slagsmål med Israel Filipsson i Görvik, men det fanns inga vittnen, (Dmb ht 1721, § 4 och § 7, samt vt 1722, § 18). Olof övertog 1727-03-27 hemmanet Skallgård genom ett hemmansbyte med Måns Eliasson i familj 287, (Dmb ht 1727, § 4). 1742 fick Olof Fjällström 4 dagars fängelse i stället för penningböter och hustrun Märet Andersdotter fick böta 10 daler, båda var dömda för sabbatsbrott, (Dmb 1742/69v). 1748 ville Olof Edfastsson klyva hemmanet Fyrås 7 mellan sönerna Anders och Olof, (Dmb vt 1748, § 10). Sonhustrun Karin Eriksdotter, gift med Anders Tallkvist, kom 1753 överens med svågern Olof Tallqvist, hemmansägare i Strand, Ström, om födoråd till sina svärföräldrar, (Dmb vt 1753, § 13). Barn:
  • Anders Olofsson Tallqvist, 1711-1752, hemmansbrukare i Björnsgård, Fyrås 5, gift 1846 med Karin Eriksdotter, familj 271.
  • Karin Olofsdotter, 1717-1776, hemmansägarehustru i familj 289 i Fyrås 7.
  • Olof Olofsson Tallqvist, 1723-1770, gift hemmansägare i Strand, Ström. Var en förmögen man enligt dödboken. Bouppteckningen, (F:1-19), bekräftar detta: behållningen uppgick till 5316 riksdaler kopparmynt, och av detta var 1800 skuldfordingar.
  Militärerna i Hammerdals tingslag tillhörde Majorens kompani och bestod av 30 man, fördelade på 26 soldater och tre officerare samt en trumslagare. De var förlagda i Hammerdals, Ströms, Häggenås och Lits socknar och bodde på de bondgårdar, som utgjorde ett rusthåll och där de också utrustades.
  Föraren skulle ha noga uppsikt över kompaniets fana, som han under marschen bar bakom fänriken. Fanan överlämnades till fänriken, när det drog ihop sig till strid. Föraren hade också hand om kompaniets sjuka. Han skulle se till att ingen av dem vansköttes och att alla intog sina anbefallda medikamenter.
 • FAMILJ 289.
  Nils Johansson, 1717-1798, (C2), var gift 1747 med Karin Olofsdotter, 1717-1776, från familj 288 ovan. 1753-04-05 överlät kapten Olof Lund, 1683-1758, hemmanet Mo 1 om 3 och ½ tunnland - härav ½ hem - till Nils Johansson, (Lfr). 1753 var bonden Nils Johansson i Mo, sockenprofossen Jon Persson, sergeanten Moses Lund och adjunkt Salomon Grundal i Ström vittnen vid tinget efter den stora branden i Hammerdals prästgård 1753. (Dmb ht 1753). Nils övertog 1760-11-18 ett ½ hem av Fyrås 7 om 2 tunnland av svågern Olof Tallqvist, 1723-1770, (Lfr). 1760 betalade Nils Johansson 200 daler silvermynt till svågern Olof Olofsson för dennes arvslott i skattehemmanet Fyrås 7, (Dmb ht 1760, sid 158). Änkan hustru Anna Mårtensdotter i Näset erkände inför rätten att bonden Nils Johansson i Fyrås, nämndemannen Elias Eriksson i Åsen och Erik i Tullingsås hade förlidna år och sedermera sålt brännvin. Rätten dömde dem alla att böta 10 daler silvermynt, (Dmb ht 1764, sid 201). Nils Johanssons granne Olof Andersson, 1746-1834, torpare i Fyrås, dömdes att till Nils betala 15 daler silvermynt, som var hälften av deras synekostnad, (Dmb vt 1775, sid 228). 1775-09-13 överlät Nils Johansson Fyrås 7 om 1 tunnland till mågen Måns Wikström och Marget Nilsdotter, (Lfr). Nils Johansson flyttade till Hammerdal i april 1752, och han var son till Johan Halvarsson, 1686-1766, bonde i Undrom, Rödön, Z, gift 1712 med Märet Nilsdotter, 1693-e 1764, (A I/2/200, Undrom, Rödön). Nils Johansson var omgift 1777-11-09, (Kyr), med Gertrud Persdotter, 1732-e 1777, av ännu okänd härkomst. Barn:
  • Marget Nilsdotter, 1754-1808, hemmansägarehustru i familj 291 i Fyrås 7.
 • FAMILJ 290.
  Olof Andersson, 1751-1822, från familj 271 i Fyrås 5, gift 1777, (A1:3/66), med Margareta Johansdotter, 1755-1823, med ännu okända anor, övertog 1770-12-11 ett hemman i Fyrås 7 av Johan Gabrielsson, 1718-1791, hemmansägare i familj 272 i Fyrås 5, (Lfr). Olof Andersson i Fyrås hade förudmjukat och varit otidig mot sin moder Karin Eriksdotter, och han dömdes till ett spöstraff om 22 slag, och skulle han göra offentligt avbön för sin moder, (Dmb vt 1775, sid 216). 1780-01-18 överlät Olof Andersson ett torp i Skallgård, Fyrås 7, till brodern dragon Erik Tallkvist, (Lfr). Överlåtelsen är utförligt behandlad, och den innebar ett nybygge av ett torp på Olof Andersson hemman i Skallgård, (Dmb vt 1780, sid 364). Olof Andersson i Fyrås dömdes att till sin syster Märet Andersdotter betala hennes jordepenningar om 5 riksdaler specie i Fyråshemmanet. Märet var gift med Isak Strömstedt, (Dmb ht 1783, sid 315). Erik Tallqvist stämde sin broder Olof Andersson om sin innestående jordelösen om 7 riksdaler 16 skilling. Rätten dömde att Olof skulle betala skulden, (Dmb ht 1786, sid 96). Måns Eliasson och Olof Andersson båda i Fyrås hade 1787-09-15 till dragonen Jonas Åström överlåtit en trakt under deras hemman, och som var belägen nära Fyrsjön och kallades Skallnäset. Köpesumman var 6 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1787, sid 200). Olof Andersson i Fyrås hade fällt en fullvuxen björn och tillerkändes skottpengar om 1 riksdaler och 16 skilling, (Dmb vt 1798, sid 152). 1805-12-02 överlät Olof Andersson Fyrås 7 om 1 tunnland till dottern Britta Olofsdotter, (Lfr). 1819-05-10 hölls arvsskfite i Fyrås hos bonden Olof Andersson, FII:3 (1807-1819, sid 445. 1822-08-28 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Andersson i Fyrås, FII:4 (1820-1824), sid 512. 1823-11-12 hölls bouppteckning efter den avlidna hustrun Margareta Johansdotter i Fyrås, FII:4 (1820-1824), sid 539. Barn:
  • Karin Olofsdotter, 1786-1852, död i Halasjön, Häggenås, gift 1824 med Anders Ståhl, 1788-1870, död i Brevåg, Lit, fältjägare, hemmansägare i Storbränna. Fältjägare Anders Stål fick fasta 1828-11-20 på ett hemman i Storbränna under Fyrås 2 om 5/6 tunnland, säljare korpral Knut Kort och Anna Catarina Rickman, vilka övertog Ståls skattetorp i Böle under Fyrås 2, (Dmb ht 1828, sid 250). 1835 överlät Anders Ståhl och makan hemmanet till Per Hansson Ferm i familj 906b i Storbränna nedan, (Lfr).
  • Britta Olofsdotter, 1788-1861, övertog 1805-12-02 Fyrås 7 om 1 tunnland av fadern, (Lfr), och var gift 1821-04-23 med Carl Salomonsson, 1791-före 1830, från Nygård, Häggenås, vilka var barnlösa. 1825-04-22 sålde Carl Salomonsson sin del av skattehemmanet Fyrås 7 om 1/2 tunnland till kyrkoherden Jonas Ångman för en köpesumma av 240 riksdaler banco, (Dmb ht 1826, sid 81). Carl Salomonssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225). 1826-11-23 överlät Britta Olofsdotter Fyrås 7 om ½ tunnland till Lars Olofsson, 1802-1892, familj 294, (Lfr). Bouppteckning för Britta Olofsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 91.
 • FAMILJ 291.
  Måns Eliasson, 1744-1813, soldat Wikström 1767-1776, (Sr), från familj 388 i Görvik 2, som 1775-09-13 blev hemmansägare och nämndeman i Skallgård, Fyrås 7, hade som hustru Marget Nilsdotter, 1754-1808, från familj 289. 1778-09-12 överlät Måns Eliasson i Fyrås sin ärvda besittningsrätt i skattehemmanet Görvik 2 om 1 och ½ tunnland till sin broder Per Eliasson, (Dmb ht 1778, sid 163). Måns Eliasson och Olof Andersson båda i Fyrås hade 1787-09-15 till dragonen Jonas Åström överlåtit en trakt under deras hemman, och som var belägen nära Fyrsjön och kallades Skallnäset. Köpesumman var 6 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1787, sid 200). 1804-10-23 hölls syn och värdering av nämndemannen Måns Eliassons skattehemman i Fyrås 7 om 1 tunnland i närvaro av hustrun Marget Nilsdotter, som hade hemmanet som sin arvejord, samt sönerna Nils Färd och Johan Månsson samt dottern Ingeborg. Hemmanet och födorådet till makarna är beskrivet, och hemmanet värderades till 133 riksdaler banco, (Dmb vt 1805, sid 380). 1808-09-05 hölls bouppteckning i Fyrås efter nämndemannahustrun Marget Nilsdotter, FII:3 (1807-1819), sid 289. 1809-12-02 överlät Måns Eliasson och hustrun Margareta Nilsdotter skattehemmanet Fyrås 7 om 1 tunnland till sonen korpral Nils Färd, (Dmb ht 1810, sid 549). 1813 utsågs Per Brännholm att ersätta Måns Eliasson i Fyrås som nämndeman i tingslaget. Per ansågs besitta gott förstånd och var känd för sin andlighet, (Dmb vt 1813, sid 182). Barn:
  • Elias Månsson, 1775-1802, arbetade i Fyrås, Hammerdal.
  • Nils Månsson Färd, 1777-1836, hemmansägare i familj 292 i Fyrås 7.
  • Johan Månsson, 1782-1867, blev hemmansägare i Fyrås 5, var barnlös, se också familj 277. Landbonden Johan Månsson i Fyrås dömdes att böta 10 riksdaler banco för olovlig brännvinsförsäljning, (Dmb vt 1813, sid 226). Beskedlige Johan Månsson i Fyrås hade köpt halva skattehemmanet Fyrås 5 om 1 tunnland av Jonas Svensson Edbom för en köpesumma av 400 riksdaler banco, (Dmb ht 1815, sid 449). Johan Månssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225). Bouppteckning för Johan Månsson, F II/11, 1860-1869, sid 501. Bouppteckning för makan Lisbet Svensdotter, F II/14, 1880-1884, sid 507
  • Ingeborg Månsdotter, 1786-1861, gift 1810 med Elias Andersson, 1777-1830, som var hemmansägare i familj 593 i Solberg 2.
 • FAMILJ 292.
  Nils Månsson, 1777-1836, soldat Färd i Fyrås och Solberg 1799-1811, (Sr), från familj 291, var gift 1804 med Britta Eriksdotter, 1780-1852, från Brunflo. 1809-12-02 överlät Måns Eliasson och hustrun Margareta Nilsdotter skattehemmanet Fyrås 7 om 1 tunnland till sonen korpral Nils Färd, (Dmb ht 1810, sid 549). Korpralen Nils Färds hustru Britta Eriksdotter i Fyrås dömdes att böta sex riksdaler 32 skilling banco för olaglig brännvinsförsäljning, (Dmb vt 1809, sid 274). Nils Färd och hans make i Fyrås sålde 1814-11-26 sina födorådsförmåner till förra bonden Gabriel Eriksson och dennes hustru Helena Eriksdotter i Fyrås mot en köpesumma av 200 riksdaler banco, (Dmb ht 1814, sid 301). Nils Färd dömdes att till brodern landbonen Johan Månsson i Fyrås betala en skuld om 233 riksdaler 16 skilling i riksgäldsmynt, som var dennes jordelösensdel, (Dmb ht 1814, sid 327). Nils Månssons bomärke visas, (Dmb vt 1822, sid 225). 1831-11-14 och 1834-03-06 överlät makarna ½ tunnland i Fyrås 7 till sonen Måns Månsson, 1803-1853, i familj 295, (Lfr). 1852-05-10 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Britta Eriksdotter i Fyrås, FII:10 (1850-1859), sid 1269. Hon bodde i en nästan förfallen gammal stuga. Barn:
  • Måns Nilsson, 1807-1888, gift 1841 med Britta Svensdotter, 1815-1886, från Greningen, Lit, torpare i Öravattnet, Stugun, Greningen, Lit, och senast i Solberg.
  • Erik Nilsson, 1814-1890, gift 1843 med Maria Hansdotter, 1814-1889, hemmansägare i familj 611 i Solberg 4.
 • FAMILJ 293.
  Olof Johansson, 1763-1808, från Fjäl, Lit, var soldat Fjälberg och Fyr mellan 1788 och 1808, då han stupade vid Brunkeberg, Stockholm, (Sr). Han var dessutom landbonde i Åsen och Fyrås, och gift 1789-01-04 i Lit med Kerstin Larsdotter, 1762-1836, från Åsen, Lit. Avlidne fältväbelns Gustav Vilhelm Rickmans hustru hade upplåtit sergeantbostället i Åsen 5 till soldaten Olof Fyr och dennes hustru Kerstin Larsdotter genom ett kontrakt 1807-02-25 emot att Fyr åtgärdade brister på hemmanet. Man var inte nöjd med det som uträttats, och målet skulle tas upp vid nästa ting. Änkan Kerstin Larsdotter med barn hade som förmyndare Erik Jonsson i Viken. Vid förlikning med fältväbelns sterbhus genom kapten Johan Carl Rickman tillerkändes Kerstin Larsdotter en summa om 12 riksdaler 46 skilling, (Dmb ht 1814, sid 327, dmb vt 1815, sid 386 och 389). Efter hösttinget 1814 hade änkan Kerstin Larsdotter, 1762-1836, i Fyrås och kapten Johan Carl Rickman mötts hos bonden Arndt i Fyrås och kommit i kraftig ordväxling. Enligt flera vittnen hade Rickman uttryckt hotelser och falska anklagelser mot Kerstin. Rätten dömde kapten Rickman att böta 14 riksdaler 32 skilling banco för sin missfirmelse av Kerstin, och Kerstin fick böta 12 riksdaler 8 skilling för sin missfirmelse av kapten Rickman, vilken senare inte var nöjd med rättens utslag, (Dmb vt 1815, sid 413). Kerstin blev som änka ägare till Lasseolagården i Fyrås 7 från 1813, (Hk 1980). Olof Fyr var son till Johan Nilsson, 1716-1775, från Fjäl, Lit, hemmansägare och rusthållare i Fjäl 5, Lit, gift 1745 med Ingeborg Hemmingsdotter, 1715-1785, från Tornäs, Föllinge. Kerstin var dotter till Lars Eriksson Hanberg, 1719-1791, från Huse, Häggenås, ryttare och torpare senast i Åsen, Lit, gift 1746 med Kerstin Johansdotter, 1720-1798, från Handog, Lit. 1815-04-29 hölls bouppteckning i Fyrås hos änkan Kerstin Larsdotter, FII:3 (1807-1819), sid 390. 1836-10-10 hölls bouppteckning i Fyrås efter den avlidna torparänkan Kerstin Larsdotter, FII:7 (1835-1839), sid 834. Barn:
  • Kerstin Olofsdotter, 1792-1878, gift 1819-03-25 med Jonas Olofsson, 1790-1858, från familj 292 i Åsen 6, som var nybyggare i Lomåsen, och senast torpare i Sikås.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1794-1874, gift 1825 med Olof Hemmingsson, 1796-1892, som var hemmansägare i Stensgård, Ede 9, familj 129.
  • Maria Olofsdotter, 1796-1883, gift med Göran Hemmingsson Viklund, 1797-1862, hemmansägare i familj 475 i Viken 2.
  • Karin Olofsdotter, 1798-1878, gift 1827 med Olof Knutsson Westlund, 1781-1861, från Västgård, Kall, Z, torpare i Skarpås, och senast bonde i Österåsen, Häggenås.
  • Lars Olofsson, 1802-1892, hemmansägare i familj 294 i Fyrås 7.
  • Olof Olofsson, 1806-1894, hemmansägare i familj 296 i Fyrås 7.
 • FAMILJ 294.
  Lars Olofsson, 1802-1892, från familj 293, kallad Landbo-Lasse, blev hemmansägare på gården 1831, (Hk 1980). Han var gift 1826 med Britta Olofsdotter, 1795-1882, från Berget, Ström. 1826 överlät Britta Olofsdotter, 1788-1861, i familj 290 i Fyrås 7 om ½ tunnland till Lars Olofsson, (Lfr). 1826-11-23 sålde Lars Olofsson i Fyrås en hemmansdel av Fyrås 7 om 1/2 tunnland till torparen Erik Eriksson i Fyrås för en köpeskilling av 133 riksdaler, (Dmb ht 1827, sid 173). 1831 överlät Grels Bank och hustrun Anna C. Thorén ett torp under Fyrås 7 till Lars Olofsson och hustrun Britta Olofsdotter, (Lfr). 1839 överlät Johan Gabrielsson torpet Skallnäset under Fyrås 7 till Britta Olofsdotter, (Lfr). Berättelser om Landbo-Lasse och hans slagfärdighet finns i: Jämten 1908/47, Jämten 1911/78 och Jämten 1917/85. Bouppteckning för Lars Olofsson, F II/17, 1895-1897, sid 628. Barn:
  • Olof Larsson Fyr, 1827-1911, hemmansägare i familj 297 i Fyrås 7.
 • FAMILJ 295.
  Måns Månsson, 1803-1853, gift 1828-06-08 med Ingeborg Henriksdrotter, 1805-1879, från familj 881 i nybygget Skyttmon, övertog 1831-11-14 och 1834-03-06 av Nils Månsson Färd och Britta Eriksdotter hemmanet Fyrås 7 om tillhopa 1 tunnland, (Lfr). Måns var också skräddare. Måns var son till Måns Matsson, 1761-1824, hemmansägare och klockare i Skyttmon 3, Borgvattnet, gift 1786 med Maria Jonsdotter, 1757-1839, från Borgsjö, Borgvattnet. 1853-09-26 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Måns Månsson i skattehemmanet Fyrås 7, FII:10 (1850-1859), sid 1281. Bouppteckning för Ingeborg Henriksdotter, F II/13, 1875-1879, sid 492. Barn:
  • Maria Månsdotter, 1828-1910, hemmansägarehustru i familj 297 i Fyrås 7.
  • Henrik Månsson, 1831-1922, hemmansägare i Fyrås 7, gift 1861-03-17 med Gölin Olofsdotter, 1840-1891, från familj 129 i Ede 9. Bouppteckning för Gölin Olofsdotter i skattehemmanet Fyrås 7, F II/16, 1890-1894, sid 265.
  • Ingeborg Månsdotter, 1833-1862, gift 1855-03-04 med Carl Jonas Kort, 1827-1897, son till Knut Knutsson Kort, 1789-1835, från Västgård, Kall, Z, och makan Anna Carolina Rickman, 1797-1883, kaptensdotter från Ede, Hammerdal, och Knut var korpral i Storbränna och Böle, Fyrås. Carl Kort var torpare i Fyrås och Lorås 4. Bouppteckning för Carl Kort, F II/18, 1898-1900, sid 79. Bouppteckning för Ingeborg Månsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 147.
  • Måns Månsson, 1837-1914, gift 1880 med Karolina Wikander, 1852-1928, som var från Östersund, handelsföreståndare och snickare i Hammerdal.
  • Anna Månsdotter, 1839-1925, gift 1863 med Frans August Ringström, 1838-1896, från Näs, C, som var hemmansägare i Fyrås 7, Hammerdal.
   • Sonen Per Ringström, 1863-1912, var hemmansägare i familj 218 i Fyrås 1, Hammerdal.
 • FAMILJ 296.
  Olof Olofsson, 1806-1894, från familj 293, gift 1835-04-20 med Lucia Månsdotter, 1806-1883, från familj 187 i Fagerdal 2, var hemmansägare och förmånstagare i Fyrås 7 samt torpare i Skallnäset, Fyrås 7. 1828-11-18 sålde moderänkan Kerstin Larsdotter torpet Skallnäset under skattehemmanet Fyrås 7 till Olof Olofsson emot en köpesumma av 133 riksdaler banco, (Dmb ht 1829, sid 318). Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/17, 1895-1897, sid 536. Barn:
  • Kerstin Olofsdotter, 1836-1893, gift med Lars Persson, familj 234 i Fyrås 2.
  • Måns Olofsson, 1839-1899, gift med Lisa Olofsdotter, 1849-1927, hemmansägare i familj 298 i Fyrås 7.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1847-1916, gift 1873 med Per Nordenström, 1844-1935, från Hägra, Rödön, sadelmakare senast i familj 1117 i Åsen 5, Hammerdal.
 • FAMILJ 297.
  Olof Larsson, 1827-1911, soldat Fyr från familj 294, gift 1853 med Maria Månsdotter, 1828-1910, från familj 295, var hemmansägare i Fyrås 7, och brukade gården under åren 1854-1898. Barn:
  • Lars Olofsson, 1854-1910, arbetare i Fyrås, Hammerdal.
  • Britta Olofsdotter, 1865-1955, var arbetare i Fyrås, Hammerdal.
 • FAMILJ 298.
  Måns Olofsson, 1839-1899, från familj 296, gift 1873-04-20 med Lisa Olofsdotter, 1849-1927, från familj 597 i Solberg 2, var hemmansägare i Mattis Orsagården, Fyrås 7. Bouppteckning för Måns Olofsson i skattehemmanet Fyrås 7, F II/18, 1898-1900 sid 285. Barn:
  • Lucia Månsdotter, 1874-1935, dagakvinna i Fyrås, Hammerdal.
  • Elisabet Månsdotter, 1875-1957, gift 1903 med Lars Hemmingsson, 1873-1962, från Viken 2, vilka senast bodde i Ede. I varannan stuga i Fyrås 1914-1920 spelades dansmusik på dragspel och fiol, bl. a. av Lars och Rickard Fjäll, Lars Hemmingsson, Emil Wilhelmsson, Maja Stina-pöjkan, Stupp-pöjkan, Herbert Ringström samt A. O. Brännholm, (Hk 1985).
  • Olof Månsson, 1878-1967, hemmansägare i Fyrås 7:32, gift 1908 med Maria Christensson, 1878-1964, från familj 647 i Åsen 1.
  • Karin Månsson, 1883-1966, gift 1911-02-05 med Jon Sundin, 1883-1937, bondson från Öravattnet, Stugun, som var hemmansägare från 1912 i Sikås 3, dessutom brandchef och ordningsvakt. (Makarna var min mormor och morfar).
  • Måns Månsson, 1884-1920, skogsarbetare i Östersund.
  • Sven Månsson, 1887-1963, arbetade och bodde i Strömsund.
Bar
 • Storbränna (ligger nära byn Fyrås): 
  FAMILJ 299.
  Per Andersson, 1731-1771, visade sig vara bördig från Österåsen, Häggenås, (Dmb ht 1754, § 1). Vid tinget upplästes ett brev av 1751-08-17 om överlåtelsen av en del av skattehemmanet Fyrås 2 av länsman Jonas Kiöstadius hustru, Margareta Eliasdotter Hallström, till Per Andersson från Häggenås, (Dmb ht 1754, § 1). Per Andersson fick 1754-03-28 fasta på 1/3 av Fyrås 2 om 5 tunnland, säljare var länsman Jonas Kiöstadius i familj 225, och hemmanet blev Storbränna 1, (Dmb ht 1754, § 1). Per Andersson och korpral Pål Blomin i Storbränna dömdes efter förlikning att betala sex daler silvermynt till sergeant Kämpe och Johan Olofsson i Åsen samt Anders Svensson i Solberg för deras andelar i en stor björn och tre björnungar, (Dmb vt 1759, § 25). Per Andersson och hans broder Erik Andersson i familj 905 nedan, båda i Storbränna, hade överenskommit att den förra därstädes hade köpt jord av länsmannen Jonas Kiöstadius till att upparbeta 1 och 3/4 tunnlands hemman. Per ville nu ha tillåtelse av rätten att brodern fick anlägga ett torp på marken, som låg 3/4 mil från närmaste granne i Fyrås. Rätten såg inte några hinder, varför deras önskemål godkändes, (Dmb vt 1762, sid 10). Per var son till Anders Persson Östberg, 1704-1757, som bl. a. var soldat och kyrkbyggmästare i Häggenås, och hans hustru Lisbet Persdotter, 1710-1779, (A1:3/67). Pers hustru Karin Svensdotter, 1727-1812, var från familj 473 i Viken 2. 1777-10-16 ville änkan Karin Svensdotter i Storbränna anta sin måg Erik Tallqvist som åbo på hennes hemman i Storbränna om 1 och 2/3 tunnland under Fyrås 2, Hammerdal. En syn på hemmanet visade att det inte tålde en klyvning, (Dmb vt 1778, sid 119). 1780-10-30 hölls av rätten syn i Storbränna om hur marken skulle fördelas mellan torparen Erik Andersson och brodern Per Anderssons änka Karin Svensdotter, (Dmb vt 1781, sid 8). 1783-09-08 hölls syn på skattehemmanet Storbränna 1 om 1 och 2/3 tunnland, och vid denna syn är ägaren Karin Svensdotters barn redovisade samt är hemmanet utförligt beskrivit, och det värderades till 39 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1783, sid 340). Sven Persson fick fasta 1785-09-13 på Storbränna 1 om 1 och 2/3 tunnland, säljare var framlidne Per Anderssons änka Karin Svensdotter och barn, (Lfr). Erik Andersson Lindgren, 1740-1795, i familj 905 nedan, fick fasta 1786-01-24 på ett torp i Storbränna, säljare framlidne Per Andersson, (Lfr). Barn:
  • Lisbet Persdotter, 1757-1838, soldat- och torparhustru i Fyrås, gift 1776-11-24, (Kyr), med Erik Andersson Tallqvist, 1748-1830, som var från familj 271 i Björnsgård, Fyrås 5. Erik var soldat 1769-1789, då han fick avsked på grund av skada, fördärvad i sidan i Varberg, (Sr), och han stod sedan som torpare i Fyrås med 9 barn. 1777-10-16 ville änkan Karin Svensdotter i Storbränna anta sin måg Erik Tallqvist som åbo på hennes hemman i Storbränna om 1 och 2/3 tunnland under Fyrås 2, Hammerdal. En syn på hemmanet visade att det inte tålde en klyvning, (Dmb vt 1778, sid 119). 1780-01-18 överlät Olof Andersson ett torp i Skallgård, Fyrås 7, till brodern dragon Erik Tallkvist, (Lfr). Överlåtelsen är utförligt behandlad, och den innebar ett nybygge av ett torp på Olof Andersson hemman i Skallgård, (Dmb vt 1780, sid 364). Erik Tallqvist stämde sin broder Olof Andersson om sin innestående jordelösen om 7 riksdaler 16 skilling. Rätten dömde att Olof skulle betala skulden, (Dmb ht 1786, sid 96). Några av de nio barnen:
   • Karin Eriksdotter, 1777-1869, gift med Per Andersson, familj 294 i Solberg 2.
   • Anna Eriksdotter, 1779-1859, gift med Hans Persson Blom, 1787-1866, i familj 867 i nybygget Raftkälen.
   • Lisbet Eriksdotter, 1787-1859, gift 1817-11-09 med fältjägaren och torparen Lars Persson Flor, 1782-1864, i Åsen, Hammerdal, (Systern Marget Eriksdotter bouppteckning, FII:4, 1820-1824, sid 559). Korpral Olof Åslund, dragonerna Lars Flor, Anders Frisk, Sven Högstedt samt drängen Anders Jonsson i Ede blev dömda att vardera böta 3 riksdaler 16 skilling för att de hade spelat kort utan så kallad bevillningsavgift, (Dmb vt 1805, sid 429).
   • Kerstin Eriksdotter, 1790-1874, gift 1835 med Jonas Täng, familj 487 i Håxås 1.
   • Anders Eriksson Färd, 1793-1865, soldat 1811-1821, torpare i Fyrås, tingsprofoss och torpare i Lorås, Hammerdal, gift 2 gånger med 8 barn. Bomärke för Anders Färd, (Dmb vt 1828, sid 214b). Bouppteckning F II/11, 1860-1869.
   • Per Eriksson Grip, 1799-1869, gift 1821-03-04 med Carolina Genbergsson, 1792-1847, från Skarpås, och omgift 1848-11-19 med Lisbet Persdotter, 1806-1880, dragondotter Svärd från Korsmyrbränna, Häggenås, Z. Per Grip stod som fältjägare och torpare i Fyrås.
   • Erik Eriksson Tallkvist, 1804-1869, gift hemmansägare i familj 212 i Fyrås 1.
  • Sven Persson, 1760-1845, hemmansägare senast i Håxås 1, familj 300 i Storbränna, Fyrås.
  • Anders Persson, 1763-1786, möjligen torpare i Fyrås, Hammerdal.
  • Hans Persson, 1767-e 1787, bodde i Storbränna, Fyrås.
  • Per Brännholm, 1769-1861, hemmansägare och nämndeman i Fyrås 4, familj 260.
 • FAMILJ 300.
  Sven Persson, 1760-1845, från familj 299 i Storbränna, fick fasta 1785-09-13 på Storbränna 1 om 1 och 2/3 tunnland, säljare moderänkan Karin Svensdotter och barn, (Lfr). Från vt 1778 var Sven Persson i Håxås nämndeman i tingslaget, (Dmb). Sven var gift 1784-10-17 med Ingeborg Eliasdotter, 1758-1846, från familj 388 i Görvik 2. 1800-10-28 bytte Olof Christensson sitt skattehemman i Håxås 1 om 2 och 1/6 tunnland mot Sven Perssons skattehemman i Storbränna om 1 och 2/3 tunnland samt Sven Perssons sjättedel i nybygget Kilen, som denne genom arvhandling av 1796-03-29 övertagit av Peter Blomin i Fyrås, (Dmb ht 1800, sid 100). 1845-09-08 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Sven Persson i Håxås, FII:9, 1845-1849, sid 1070. Barn:
  • Karin Svensdotter, 1785-1830, gift 1805 med Jonas Christensson Täng, 1782-1861, som 1806 övertog hemmanet efter svärfadern, familj 487 i Håxås 1, (Lfr).
  • Ingeborg Svensdotter, 1789-1875, gift 1824 med Jöns Hansson, 1789-1864, från Skarpås, som var hemmansägare i familj 488 i Håxås 1.
  • Lisbet Svensdotter, 1795-1883, gift 1823 med Johan Månsson, 1782-1867, hemmansägare i familj 277 i Fyrås 5.
 • FAMILJ 905.
  Erik Andersson, 1738-1795, från Österåsen, Häggenås, fick fasta 1786-01-24 på ett torp i Storbränna, säljare framlidne brodern Per Andersson i familj 299, (Lfr). Per Andersson och hans broder Erik Andersson, båda i Storbränna, hade 1762 överenskommit att den förra därstädes hade köpt jord av länsmannen Jonas Kiöstadius till att upparbeta 1 och 3/4 tunnlands hemman. Per ville nu ha tillåtelse av rätten att brodern fick anlägga ett torp på marken, som låg 3/4 mil från närmaste granne i Fyrås. Rätten såg inte några hinder, varför deras önskemål godkändes, (Dmb vt 1762, sid 10). Erik Andersson var gift 1775, (Kyr), med Marget Persdotter, 1740-1819, från familj 335 i Grenås 1, (Dmb vt 1787, sid 179). Änkan Karin Svensdotter i Storbränna krävde att torparen Erik Andersson i Storbränna skulle bevisa att han var ägare till sitt torp i Storbränna. Erik hänvisade till en skrift från 1759-03-19 av sin moder Lisbet Persdotter i Grötom, och Erik skulle vid vite av 10 daler silvermynt till hösttinget uppvisa en handling från Sundsvall, som bekräftade hans torpägande, (Dmb vt 1778, sid 83). 1779 fastslog rätten att Erik Andersson var berättigad till sitt torp i Storbränna, (Dmb vt 1779, sid 208). 1780-10-30 hölls av rätten syn i Storbränna om hur marken skulle fördelas mellan torparen Erik Andersson och brodern Per Anderssons änka Karin Svensdotter, (Dmb vt 1781, sid 8). 1804-10-31 hölls syn och värdering hos änkan Marget Persdotter efter hennes avlidne make Erik Andersson. Marget ville överlåta odelstorpet under Storbränna 2 till sonen Anders Eriksson, som var närvarande liksom hans systrar Britta och Lisbet. Torpet är beskrivet och värderades till 66 riksdaler 32 skilling banco. Britta och Lisbet blev utlösta med vardera 16 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb ht 1804, sid 334). Storbränna såldes 1807 till två nya ägare och gården delades i två lika delar, den västra 2:3 och den östra 2:4. På den västra sidan hade Erik Andersson redan 1784 förvärvat ett torp, som nu kom att ingå i den nya gården, vars ägare blev sonen Anders Eriksson och därefter hans ättlingar. Gården kom att delas ytterligare en gång mellan systrarna Margit gift med Olof Signal på den nedre och Magdalena gift med Jonas Jonsson på den övre och senare tillkom Per Signals torp. (Hk 2005/49). Barn:
  • Anders Eriksson, 1776-1822, gift 1804 med Catharina Wulf, familj 907 i Storbränna.
  • Britta Eriksdotter, 1779-1867, gift 1818-02-08 med Anders Borg, 1787-1863, från Grönviken, Näs, Z, som var soldat och korpral 1808-1826, (Sr), och som 1836 hade arbetat som skolmästare i kommunen, (Hk, 1981). Bouppteckning för Britta Eriksdotter, F II/11, 1860-1869, sid 472. Bouppteckning för Anders Borg, F II/11, 1860-1869, sid 213, makarna saknade bröstarvingar.
  • Lisbet Eriksdotter, 1781-1818, piga i Fyrås, Hammerdal. 1818-09-18 hölls bouppteckning och arvsdelning i Storbränna efter den avlidna pigan Lisbet Eriksdotter, FII:3 (1807-1819), sid 425.
 • FAMILJ 906a.
  Per Hansson, 1786-1838, från Torvalla, Brunflo, med makan Karin Karlsdotter, 1781-1837, från Skyttmon, övertog 1807-12-01 av Erik Månsson Lust, 1777-1863, Storbränna under Fyrås 2 om 5/6 tunnland, (Lfr). Erik Lust hade 1806-04-02 fått fasta på Storbränna om 1 och 1/3 tunnland, säljare Olof Christensson, 1775-1836, som i sin tur hade fått fasta 1801-12-05 på Storbränna 1 om 1 och 2/3 tunnland, säljare Sven Persson i familj 300 ovan, (Lfr). Storbränna såldes 1807 till två nya ägare och gården delades i två lika delar, den västra 2:3 och den östra 2:4, (Hk, 2005/49). Per var senast nybyggare i Fagerlandsvallen, Häggenås.
 • FAMILJ 906b.
  Per Hansson, 1787-1861, soldat Färm, gift 1815-04-09 med Gölin Hansdotter, 1792-1891, från familj 451 i Skarpås 1, var son till Hans Persson, 1763-1813, bonde i Storhögen, Häggenås, gift 1785 med Britta Pålsdotter, 1762-1826. 1834 kom familjen till Storbränna från Halasjön, Häggenås, och Per och makan fick fasta 1835 på Storbränna 2 om 5/6 tunnland, säljare Anders Stål och makan i familj 290 i Fyrås 7, (Lfr). Bouppteckning för Per Hansson, F II/11, 1860-1869. Bouppteckning för Gölin Hansdotter, F II/16, 1890-1894, sid 453. Barn:
  • Hans Persson, 1817-1898, Farm-Hans, var hemmansägare i Storbränna, gift 1887-07-21 med den yngre Britta Magdalena Persdotter, 1854-1930, från Lorås, och deras dotter Kristina var född 1891. Bouppteckning för Hans Persson, F II/18, 1898-1900, sid 201.
  • Lisbet Persdotter, 1821-1906, gift med Hans Larsson, 1828-1906, som var hemmansägare i familj 455 i Skarpås.
  • Lars Persson, 1824-1874, hemmansägare i Storbränna. Bouppteckning för Lars Persson, F II/12, 1870-1874, sid 323, som saknade bröstarvingar.
 • FAMILJ 907.
  Anders Eriksson, 1776-1822, från familj 905, gift 1804-12-30 med Catharina Jonsdotter Wulf, 1774-1857, soldatdotter från Ede, var hemmansägare i Storbränna. 1804-10-31 hölls syn och värdering hos änkan Marget Persdotter efter hennes avlidne make Erik Andersson. Marget ville överlåta odelstorpet under Storbränna 2 till sonen Anders Eriksson, som var närvarande liksom hans systrar Britta och Lisbet. Torpet är beskrivet och värderades till 66 riksdaler 32 skilling banco. Britta och Lisbet blev utlösta med vardera 16 riksdaler 32 skilling banco, (Dmb ht 1804, sid 334). Anders Eriksson lämnade andra uppbud 1808-03-28 på Storbränna, ½ hem om 5/6 tunnland, köpebrev av 1807-12-02, säljare Olof Christensson, (Lfr). 1822-03-14 hölls bouppteckning efter den bonden Anders Eriksson i Storbränna, FII:4, 1820-1824, sid 501. 1829-11-06 hölls arvsskifte hos änkan Catharina Jonsdotter, FII:6, 1830-1834, sid 673. Barn:
  • Erik Andersson, 1806-1839, gift 1836-11-20 med Britta Albrektsdotter, 1798-1897, från familj 1072 i Fågelnäset, Bye, fick fasta 1829-11-19 på Storbränna, Fyrås 2 om 5/6 tunnland, säljare hans föräldrar, (Lfr). Hans Olofsson hade köpebrev 1839-02-26 på Fyrås 2 om 5/6 tunnland - Storbränna - säljare Erik Andersson och hustrun Britta Albrektsdotter, (Lfr). Magdalena och Marget Andersdöttrar - på grund av bördsrätt - lämnade tredje uppbud 1840-02-24 på Fyrås 2 om 5/6 tunnland - Storbränna - säljare Hans Olofsson, (Lfr). 1839-11-12 hölls bouppteckning och 1840-02-01 hölls arvsdelning efter den avlidna torparen Erik Andersson i Storbränna, FII:8, 1840-1844, sid 923-924.
  • Margreta Andersdotter, 1809-1850, gift 1840-02-17 med Olof Johansson Signal, 1811-1899, från Kännåsen, Ås, som var hornblåsare, gratialist och hemmansägare i Storbränna, gift ytterligare 2 gånger, och som var död i Ede, Hammerdal. 1850-04-30 hölls bouppteckning efter den avlidna hustrun Margreta Andersdotter i Storbränna, FII:10, 1850-1859, sid 1246. Bouppteckning för Olof Signal, F II/18, 1898-1900, sid 414.
  • Magdalena Andersdotter, 1813-1896, gift med Jonas Jonsson, 1811-1889, som var bonde i familj 1074 nedan.
 • FAMILJ 1074.
  Jonas Jonsson, 1788-1861, gift 1810-06-11 i Ström, Z, med Ingeborg Persdotter, 1788-1873, från Gärde, Ström, var soldat Ren, landbonde i Fyrås 6, torpare i Lorås, och bodde senast i Storbränna med hustrun. Jonas var son till dragon Jonas Olofsson Lundahl, 1745-1790, soldat 1767-1790 i Hammerdal, som stupade i Helsingfors, Finland, (Sr), gift 1776 med Helena Andersdotter, 1756-1828, död i Fyrås, soldatdotter Orre från Sunne, Orrviken. Dragonen Jonas Ren var tilltalad för lönskaläge med pigan Maria Jonsdotter i Aspnäset, och en gosse hade fötts och som levde. Jonas fick böta 3 riksdaler 16 skilling och Maria 1 riksdaler 32 skilling samt skulle Jonas ge 1 riksdaler 16 skilling och Maria 32 skilling till Hammerdals kyrka. Till barnets försörjning skulle Jonas årligen betala 2 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1807, sid 140). Bönderna Olof och Erik Matsson, Anders Olofsson och landbonden Jonas Rehn i Fyrås uppvisade öronen av en gammal björn, som de fångat och dödat. Jägarna tilldömdes vardera 3 riksdaler banco i belöning, (Dmb vt 1818, sid 120). Bouppteckning för Jonas Jonsson Ren, F II/11, 1860-1869, sid 71. Barn:
  • Jonas Jonsson, 1811-1889, gift 1841-01-17 med Magdalena Andersdotter, 1813-1896, från familj 907 i Storbränna, var hemmansägare i Storbränna 2. Bouppteckning för Magdalena Andersdotter, F II/17, 1895-1897, sid 542.
  • Petter Jonsson, 1813-1891, gift 1833 med Kerstin Olofsdotter, 1806-1893, från Lorås 2, torpare i Lorås 2 och senast i Ede. Bouppteckning för Petter Jonsson, F II/16, 1890-1894, sid 263.
  • Justina Jonsdotter, 1818-1881, gift med Jonas Nilsson, 1814-1870, som 1849 blev hemmansägare i Borgsjö 1, Borgvattnet.
  • Erik Jonsson, 1821-1904, gift 1848 med Karin Israelsdotter, 1820-1906, i familj 896 i nybygget Sörviken, skräddare och bonde i Sörviksnäset, Borgvattnet.
  • Helena Jonsdotter, 1824-1900, gift 1848 med Vilhelm Edelsvärd, 1824-1873, kaptenson i Hammerdal, handlare i Mo, Hammerdal.
   • Sonen Axel Edelsvärd, 1853-1941, var hemmansägare i Mo, Hammerdal.
  • Karin Jonsdotter, 1833-1875, gift 1860-06-10 med Olof Olofsson, 1832-1903, från familj 452 i Skarpås, som var hemmansägare i Storbränna 2. Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/19, 1901-1903, sid 496. Bouppteckning för Karin Jonsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 113.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-11-28.