Hammerdals socken, Jämtland, Sweden.
 
 

Familjer
Omkring 1200 familjer i alla byarna i Hammerdals socken, Jämtland, från 1600-talet och ibland fram till 1941. Familjerna är ett urval av de 16000 personer, som jag har i min databas för dom som bodde i Hammerdals socken fram till 1941. Forskningen pågår sedan 17 år tillbaka och från hösten 2014 läser jag domböckerna från 1700 - och 1800 - talen, och det har medfört en del nödvändiga förändringar i familjerna. Du bör alltid kontrollera de uppgifter, som du vill använda från min redovisning. Du är välkommen att kontakta mig.
Nybyggare
Länken Nybyggare till vänster innehåller familjerna i Flykälen, Fullsjön, Fyringen, Fyringsbränna, Helgeåkilen, Henningskälen, Kakuåsen, Kilen, Klumpen, Kälen (Grenåskälen), Lomåsen, Länglingen, Mullnäset, Nyland, Ollebacken, Raftkälen, Raftsjöhöjden, Sikåskälen, Skallsjön, Skyttmon, Sörviken, Trekilen och Vitvattnet.
Bilder
Det finns cirka 150 bilder från Hammerdal hos Porträttfynd, Rötter, och hundratals bilder på personer och gårdar finns på Jamtli bildarkiv, vilka jag ibland hänvisat till vid familjerna.
Bilden nedan: Hammerdalstapeten av Paul Sahlin, 1905-1988, Ås, Z, tryckt på linneduk.

Hammerdalstapeten

Noteringar 1793-1802 av Fale Burman
I Hammerdal blårockar till hälften mot grå brukliga. Drängar nog allmänt lagt sig till med blå jackor med stora vita metallknappar såsom i Ångermanland. Blå kapprockar vintertiden även mycket i bruk. Pigor bruka låspungar (liten väska med lås) i Hammerdal - hava skön ny men slät plie (form) - till helgdags svarta kjolar - mössor med band - livstycken utan tröja - sydda axelremsor på linnen - långa karlar. Näverskor allmänna i Hammerdals och Ströms bygder. Träskor mitt i landet samt i Oviken och Hallens tingslag. Karlarna vackra - folket i Hammerdal ännu av de beskedligare i landet - behålla gamla seden med släktkalas. Hammerdalsborna ej trätgiriga eller begivna på fylleri.
Fale Burman, 1758-1809, var lektor i Härnösand, och bodde tidvis i Hammerdal. Hans bror var kyrkoherden Abraham Burman, 1765-1815, i Hammerdal, och systern Anna Beata Burman, 1779-1838, var gift med länsman Jonas Edström, 1783-1847, i familj 571 i Mo, Hammerdal.
Reseskildring 1823 från Hammerdal
Välmågan är allmän i hela Hammerdals pastorat, som har endast tolv fattiga. Den gamla måttligheten, frugaliteten, (enkel måltid), och enkelheten är ej försvunnen. Många ynglingar förtära aldrig brännvin; kaffe nyttjas blott vid bröllop och endast för ståndspersoner. Folket är ganska arbetsamt, gästfritt, välvilligt och sedligt, särdeles i Ström och kapellförsamlingarna. Bland de 80 till 90 barn, som årligen födas, är ofta ingen oäkta. Hedersnätterna, (sänglag), äro här allmänt i bruk, liksom nästan i hela Jämtland; men okyskhet är på det högsta föraktad. En flicka i välsignat tillstånd anses för oärlig; hon får ej bära flickornas rosenfärgade mössa, utan blott en mörkröd, och aktas av manspersoner så litet, att man ej talar, långt mindre gifter sig med henne. Detta är den urgamla jämtländska seden, men som i många socknar ej mera så strängt iakttages. På några ställen avlägga flickorna efter några år sin straffdräkt, men vilket ej tillåtes i Hammerdal. Barnamord och dylika brott äro ohörda. Äktenskapsskillnaden känner man ej heller. Svordomar hör man ganska sällan. Föräldrarna besörja själva barnens undervisning; likväl finns även skollärare, som vandra från by till by. För några år tillbaka var kortspel mycket brukligt i Hammerdal, men en avskedad gardist, som gav undervisning i konsten och exempel i dryckenskap, förvisades utur socknen, och bäggedera upphörde. I några få jämtländska socknar gör kortspel mycket ont bland allmogen, i Brunflo skola åtskilliga hava bortspelat hus och hem. Den oseden att hålla fri måndag känner man ej i Hammerdal. I andra socknar var den allmänt i svang och måste 1817 av landshövdingen allvarsamt förbjudas, (Jä 1909, F. W. von Schubert).
Tack
Tack till er som på ett positivt sätt hjälpt mig med forskningen.
Logo
© 2013 - All rights reserved.
Björn Espell, Frösön, Sweden.

133 besök per dag under senaste året, (Awstats).
Uppdaterad 2015-08-22.