Åsen, Hammerdal

Bonde

 • LampmanHär finns 89 familjer i Åsen 1-8 från 1600-talet till början av 1900-talet. Många soldater, torpare och arbetare finns inte med, eftersom det skulle bli för många familjer att presentera.
  Före 1650 kallades gårdarna 1, 7 och 8 för Gengsås, och gårdarna 2, 3, 4, 5 och 6 för Dansås, efter förnamnen Geng och Dan, (Hk).

  Åsen 1 (Gengsås, Johannegården, Backgården m. fl.): 
 • FAMILJ 633.
  Isak Stubb, 1560-1617, (Hm), var kyrkoherde i Hammerdal 1604, och efterträddes 1617 av Erik Eriksson Blix, (Hk). 1610 ägde Isak ett hemman i Sikås, men han torde i likhet med de flesta andra Jämtlandsprästerna flytt till Norge under Baltzarfejden, (Hm). 1609 klagade han till fogden Peder Grumb att företrädaren salig herr Erik Jonsson Sparf försummat och vanskött prästgården, så att den förfallit. 1610 meddelade fogden Peter Grumb en stämning till Per Larsson i Bye, efter att herr Isak klagat inför honom angående Vallen, som denne med våld behållit trots att hans farfar blivit fråndömd detta gods av 24 män på Sproteid, Frösön, lagting 1540. (Kyrkoarkivet, vol OIIa:1). Änkan Berit bygslade 1619 4 tunnor, och bygslade 1625 3 tunnor till Olof Jonsson, (Byg). Barn:
  • Anna Isaksdotter, gift med Nils Olofsson i Åsen 1, familj 635 i Åsen 1.
 • FAMILJ 634.
  Olof Jonsson, 1570-1637, (Br), bygslade 1625 3 tunnor efter änkan Berit, (Byg). Han var hemmansägare i Åsen 1633 och ersattes 1638 av Nils Olofsson, (Jb). 1633 kunde Olof Jonsson bärga 16 lass hö, hade 6 kor, 8 småfän och 1 häst, och 3 tunnor kornsäd kunde sås på gården, (Jb). Makan är ännu okänd till namn. Barn:
  • Nils Olofsson, 1605-1691, hemmansägare i familj 635 i Åsen 1.
 • FAMILJ 635.
  Nils Olofsson, 1605-1691, (Br, Ro), från familj 634, bygslade 3 tunnor säd 1632 i Åsen, (Byg), gift med Anna Isaksdotter, död efter 1645, från familj 633, (Hm). Nils betalade tiondet 1649 och 1679, (Ti). Nils hade 1652 förlikats med Anders Matsson i Gisselås om jordegodset Gengsås, (östra Åsen), som Anders ansåg sig vara odelsman till, men efter 4 riksdaler i reda penningar avhände sig Anders denne bördsrätt, (Dmb ht 1652, § 5). Erik Nilsson, Nils Olofsson och Olof Olofsson, alla i Åsen, klagade 1654 på kyrkoherdens sätt att hålla sin boskap i bodarna under sommaren, (Dmb ht 1654, § 2). 1654 blev sagt att länsman efter skörden skulle uppmäta och komma med skrift till nästa laga ting på hur skatten skulle fördelas mellan Agnes, salige herr Mårtens efterleverska och ärverska, och Olof Olofsson och Nils Olofsson i Åsen, (Dmb ht 1654, § 4). Nils var nämndeman 1666, (Dmb). Olof Israelssons dotter i Hallen, Märit Olofsdotter, pålades av rätten att tillställa Nils Olofsson på Åsen, halva skadan för en ko, nämligen 5 ort, hon av oaktsamhet förekoma låtit, avräknandes de 2 ort, som innestå på lönen, (Dmb ht 1667). 8 bönder i Åsen fick böta för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Nils Olofsson, Erik Nilsson, Olof Mårtensson, Jon Andersson, Sjul Nilsson, Lars Månsson, Per Svensson och Johan Svensson, (Dmb ht 1673, § 3). Nils stod för 3 tunnland skatte till 1696, (Jb). 1692 var Nils i rotelängden ersatt av Olof Persson i familj 639 och Anders Olofsson i familj 637, vilka brukade vardera ½ hem. 1703-03-23 överläts, (inget namn), Åsen om 3 tunnland till Olof Persson, (Lfr). Barn:
  • Jon Nilsson, död efter 1645, (Mtl).
  • Lisbet Nilsdotter, död e 1696 som hustru i Åsen, (Com), maken okänd.
  • Olof Nilsson, 1635-1694, hemmansägare i familj 636 i Åsen 1.
 • FAMILJ 636.
  Olof Nilsson, 1635-1694, (Tp), från familj 635, betalade tiondet för halva hemmanet 1679, (Ti). Olof Nilsson i Åsen har uppburit av sina bönder 45 daler kopparmynt och 2 tunnor i förlikning, och den tidigare förrymt 15 daler, har alltså ej mer att fordra, (Dmb vt 1679, § 3). Hans Israelsson i Håxås hade genom sin hund hittat en död älg på det avradsland som tillhörde Anders Cury och Olof Nilsson på Åsen. Dessa ville ha del i älgen och rätten beslöt att Hans Israelsson skulle få behålla köttet och Åsenmännen älghuden, (Dmb ht 1680, § 2). Löjtnant Anders Curry tillika med sina grannar på Åsen, Olof Nilsson och Elias Månsson besvärade sig över Måns Eriksson i Mo det han med sin boskap årligen gör dem intrång med betande och trängande på deras avradsland, (Dmb ht 1680, § 3). 1681-1687 delade han hemmanet om 1 och ½ tunnland med Anders Olofsson i familj 637, (Rö). 1689 sålde Olof sin del av hemmanet för 75 daler silvermynt till Olof Persson i familj 639; Lisbet Olofsdotter förbehölls 3 daler silvermynt, (Dmb vt 1689, § 15). 1689-11-25 överlät Olof Nilsson Åsen om 1 och ½ tunnland till Olof Persson, (Lfr). 1692 hade Olof hade två döttrar och hustrun levde, (Com). 1693 tog Olof nattvarden med hustrun Kerstin, dottern Karin, och sonen Nils, (Com). Olof Nilssons hustru Kerstin Jonsdotter och bondsystern Lisbeta; hustru Kerstin tillstår sitt tal och säjer gamla pigan Gunilla Olofsdotter sin sagesman vara, (Dmb vt 1686, § 8). Barn:
  • Lisbet Olofsdotter, 1656-e 1692, (Com), då hon levde i Åsen, Hammerdal.
  • Märet Olofsdotter, 1660-e 1719, piga på Åsen, Hammerdal.
  • Anna Olofsdotter, 1667-1740, född i Åsen, Hammerdal, var hon gift med Olof Gunnarsson, bonde i Vike, Rödön ?
  • Karin Olofsdotter, 1675-e 1693, (Com), då hon levde i Åsen, Hammerdal.
  • Nils Olofsson Gisselberg, 1677-1718, soldat 1693-1712 i Hammerdal, då han var död vid Duveds skans, Undersåker, (Sr). 1699 sökte Nils Gisselberg, 22 år gammal, att återvinna det hem som fadern, död hösten 1694, hade sålt till Olof Persson för 75 daler silvermynt, men rätten beslöt att inte häva köpet, (Dmb vt 1699, § 9). Nils var gift 1702-10-12 med Ingeborg Olofsdotter, 1657-1737, från Hallviken. Ingeborg hade ett barn tidigare: Ingeborg Olofsdotter i Hallen bekänner sig ha haft lägersmål med en finsk ryttare, Mattias Skomare, som var löjtnanten av kavalleriet Henrik Silverarms hakeskytt under major Starks kompani, och avlat med honom barn förliden kyndelmässotid 1679, vilket föddes i novembers Karinmässotid som än lever. Men Mattias är härifrån hemförlovad, altså sakfälldes Ingeborg till 20 marker silvermynt, (Dmb 1680, § 1).
 • FAMILJ 637.
  Anders Olofsson, 1643-1699, (Tp), från familj 699 i Åsen 7, (Dmb vt 1696, § 3), var gift med Karin Göransdotter, 1651-1730, (C1), från Tullingsås, Ström. 1681 brukade Anders halva hemmanet om 1 och ½ tunnland med Olof Nilsson i familj 636, och 1690-1696 med Olof Persson Gröndahl i familj 639, (Rö). 1684 fick Anders Olofsson betala 2 daler kopparmynt för en oxe tillhörande löjtnant Cury. Anders fick också plikta med 40 marker för en trähäst hos Cury, som makan Karin Göransdotter hade förstört. Trähästen användes för att straffa kronans soldater, (Dmb ht 1684, § 3). 1697 krävde Erik Månsson av Anders Olofsson, (Åsen 1), att Svartbacken om 3 mälingar i Åsen skulle tillhöra hans hemman, men rätten ändrade inget, (Dmb ht 1697, § 11). Karin Göransdotters skattehemman i Åsen om 1 och 2/3 tunnland hade vid syn brister till ett värde av 15 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 2 år, (Dmb ht 1699, § 11). 1707-11-25 överlät Anders barn Åsen om 1 och ½ tunnland till Göran Andersson, (Lfr). Barn:
  • Märet Andersdotter, 1681-1754, gift med Olof Fjällström, 1676-1754, från Rödön, som var hemmansägare i Görvik och i familj 288 i Fyrås 7.
  • Jöns Andersson, 1680-e 1721, (Dmb 1721), bodde i Åsen, gift med Karin. Blev utlöst med 60 daler silvermynt i hemmanet, (Dmb 1719).
  • Göran Andersson, 1682-1754, hemmansägare i familj 638 i Åsen 1.
  • Olof Andersson Brändahl, 1684-1754, (Br), hemmansägare i familj 655 i Åsen 2.
 • FAMILJ 638.
  Göran Andersson, 1682-1754, (Br), från familj 637, gift 1708 med Sara Jonsdotter, 1683-1754, (Br), från familj 684 i Åsen 5, övertog 1707-11-25 Åsen 1 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Sara var dotter till sergeanten och kronobonden Jon Hansson Orre och Karin Simonsdotter i Åsen 5 och Fyrås 4. Göran stod för hemmanet 1714 tillsammans med Johan Olofsson Lövdahl. Flera bönder i Åsen var inte nöjda med storleken av sina hemman, men efter förlikning blev överenskommet att Elias Hallström på länsmansbostället skulle omfatta 3 och 1/3 tunnland, Olof Persson och Göran Andersson delade på 3 tunnland och grannarna Erik Eliasson och Elias Månsson delade på 2 tunnland. (Dmb ht 1716, § 10). Behandlades Göran Anderssons tillträde till fadershemmanet. Därav framgår att Göran besitter hemmanet om 1 och ½ tunnland efter fadern Anders Olofsson, samt har han bröderna Olof och Jöns; Jöns blev utlöst med 60 daler silvermynt och modern Karin Göransdoter skulle sytas. Pigan Märet Olofsdotter hade innestående jord. Olof Anderssons svåger var Olof Fjällström enligt samma källa, (Dmb ht 1719, § 9). Barn:
  • Karin Göransdotter, 1709-1781, gift med Johan Åsfelt i familj 667 i Åsen 3.
  • Anders Göransson Dalman, 1713-1742, dragon från 1730 i Fyrås och död i Stockholms skärgård, (Rul 1745).
  • Sara Göransdotter, 1716-1789, gift med Olof Eriksson Björkqvist, 1714-1798, som var hemmansägare i familj 270 i Fyrås 5.
  • Jon Göransson, Åström, 1718-1742, död som dragon i Stockholms skärgård, (Rul 1745).
  • Olof Göransson Åström, 1721-1793, 1721-1793, (C2), gift med Märet Persdotter, 1709-1792, från familj 958 i Sikås 5, övertog 1743-04-07 Åsen 1 om 1 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). Olof Göransson och hans hustru Märet Persdotter, vilka var utan bröstarvingar, uppvisade för rätten ett testamente av 1755-03-23, där den överlevande av dem skulle ärva den andres såväl lösa som fasta egendom. (Dmb vt 1755, § 11, sid 68). 1763 avlade Olof Göransson i Åsen sin sexmansed, (Dmb ht 1763, sid 89). 1774-03-09 överlät makarna Åsen 1 om 1 och ½ tunnland till Jonas Andersson, 1753-1788, från Solberg 5, som finns i familj 642 i Åsen 1, (Lfr).
  • Anna Göransdotter, 1723-1790, gift 1751, (Kyr), med Anders Jonsson, 1723-1785, som var hemmansägare i familj 615 i Solberg 5.
  • Britta Göransdotter, 1727-1795, gift med Per Jönsson, 1713-1793, från familj 995 i Sikås 9, och han var torpare i Åsen, Hammerdal.
   • Dottern Sara Persdotter, 1756-1832, gift 1787 med Olof Jönsson Byberg, 1758-1804, från Dalarna, som var korpral och torpare i Backe, Åsen, Hammerdal. Jonas Andersson i Åsen meddelade att hans syskonbarn ärliga och dygdiga Sara Persdotter under flera år hade varit i tjänst hos hans morbror Olof Göransson i Åsen, och hade sedan varit i tjänst hos Jonas Andersson sedan denne köpt hemmanet av Olof Göransson. Jonas hade 1782-01-08 avstått en del av sitt hemman till Sara Persdotter, (Dmb vt 1782, sid 101).
   • Dottern Karin Persdotter, 1764-1838, gift med Olof Jönsson, 1757-1820, som var hemmansägare i familj 786 i Hallen 7.
 • FAMILJ 639.
  Olof Persson, 1654-1719, (C1, 65 år), var sockenskomakare Gröndahl och hemmansägare, samt nämndeman i tingslaget 1694-1717. Var Olof son till Anna Olofsdotter, 1634-1703, i familj 699 i Åsen 7 ? Olof var gift 1687-07-28 med Ingeborg Johansdotter, 1668-1749, (Tp), från familj 666 i Åsen 3, (Dmb vt 1689, § 4). SockenskomakareOlof Persson på Åsen kärade till sin svåger och hustrus systers man Gudmund Eriksson ibm för sin hustrus arvspart i fadershemmanet som Gudmund besatt och lovat till utlösen. Målet skulle behandlas vid nästa ting eftersom Gudmund inte var stämd, (Dmb vt 1689, § 4). 1689 krävde Olof Persson igen Gudmund Eriksson för Olofs hustru Ingeborgs del i sitt fadershemman. Efter en lång överläggning dömdes Gudmund att betala till Olof 30 öre kopparmynt, (Dmb ht 1689, § 7). Sockenskomakaren Olof Persson uppbjöd första gången Olof Nilssons hemman på Åsen av 1 och ½ tunnland för 75 daler silvermynt, dock förbehållet Elisabet Olofsdotter 3 daler 24 öre silvermynt, (Dmb vt 1689, § 13). Olof Persson uppbjöd andra gången Olof Nilssons hemman ibidem för 75 daler silvermynt, (Dmb ht 1689, § 18). Sockenskomakaren Olof Persson har antagit ett skattehemman på Åsen och mäktar ej längre vara sockenskomakare och ty samma tjänst uppsäger. Han hade för 1690 betalat gärningsören, men rätten ville undersöka hur många år han varit sockenskomakare och betala contribution (skatt) för de åren, (Dmb ht 1690, § 9). 1698-11-26 bevittnade Erik Samuelsson i Håxås, Olof Persson på Åsen, Nils P. Höllieman, Olof Jonsson i Jonsgård, Henrik Jonsson ibidem och Israel Hansson i Svensgård en arvshandling i Jonsgård, Ede, (Hk 1974/39). Gudmund Eriksson anklagade tolvman Olof Persson på Åsen för att denne hade varit i Norge olovligt. Olof berättade att han för 20 år sedan hade vistats i Norge under 1 år och besökt sin släkt. Rätten dömde Gudmund att plikta med 3 marker silvermynt för missfirmelse; allmogen och flera nämndemän vittnade att Olof alltid var ärlig och ställde rätt för sig, (Dmb ht 1698, § 28). Dragon Nils Gisselberg sökte av Olof Persson på Åsen att återvinna det hem ibidem som fadern Olof Nilsson till honom försålt och som hade dött hösten 1694, men rätten beslöt att inte häva köpet, (Dmb vt 1699, § 9). Olof Perssons skattehemman i Åsen om 1 och ½ tunnland hade vid syn brister till ett värde av 7 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 1 år, (Dmb ht 1699, § 10). Olof Persson på Åsen beviljades fasta på sitt hem i Åsen om 1 och ½ tunnland, (Dmb ht 1700, § 35:5). 1703-03-23 beviljades tolvmannen Olof Persson fasta på ett hemman i Åsen om 3 tunnland, som sålts utom börden, (Dmb vt 1703, § 36). Olof Persson och Anders Olofsson, 1643-1699, brukade vardera ½ hem 1690-1699, (Rö), och 1702 fanns Olof med Anders Olofssons änka Karin, (Jb). Olof Perssons bomärke 1708Olofs bomärke som nämndeman 1708 till höger. 1708-1714 brukade han hemmanet tillsammans med Göran Andersson, 1682-1754, i familj 638, (Jb). Gamle tolvmannen Olof Persson på Åsen förmådde inte själv bruka hemmanet om 1 och ½ tunnland, och den 10 februari 1716 hade han med sina två söner överlåtit gården till sonen Johan Olofsson mot sytning och utlösen av 3 systrar, (Dmb vt 1716, § 5). Flera bönder i Åsen var inte nöjda med storleken av sina hemman, men efter förlikning blev överenskommet att Elias Hallström på länsmansbostället skulle omfatta 3 och 1/3 tunnland, Olof Persson och Göran Andersson delade på 3 tunnland och grannarna Erik Eliasson och Elias Månsson delade på 2 tunnland, (Dmb ht 1716, § 10). Sonen Johan Olofsson övertog föräldrarnas hem i Åsen om 1 och ½ tunnland 1724-04-27 med utlösen av bl.a. omyndiga brodern Sven och systern Britta, (Dmb vt 1725, § 11). Olof hade en syster Märet, (A1:1/267,) och Olof var född i Åsen, (C1). Barn:
  • Anna Olofsdotter, 1691-1755, gift med Lars Persson Stenhammar, 1670-1741, som var hemmansägare i familj 949 i Sikås 4.
  • Johan Olofsson Lövdahl, 1693-1778, hemmansägare i familj 640 i Åsen 1.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1696-1725, gift med Anders Jönsson, 1690-1762, som var hemmansägare i familj 937 i Sikås 3.
  • Nils Olofsson, 1701-1788, gift med Kerstin Jönsdotter, 1696-1755, och han var hemmansägare i familj 242 i Fyrås 3.
  • Per Olofsson Gröndahl, 1702-1770, korpral i Ede och bonde i Sikås 1, gift 1731 med änkan Lucia Pålsdotter, 1706-1787, i familj 913 i Sikås 1, där Per var bonde.
  • Olof Dalström, 1703-e 1747 död i Norge, var gift 1723-11-02, (Kyr),med Märet Olofsdotter, 1701-e 1747, soldatdotter Hammar från Sikås, (A1:2/56,170). Olof var dragon mellan 1722 och 1733, (Sr), var sedan lam i höger arm, (Jä 1962/14). 1729 började man att bygga om Hammerdals kyrka, som fick en sträckning av 30 alnars längd och en bredd av 10 alnar. Byggmästaren Georg Klingberg uppbar 237 daler silvermynt i arvode för att han ledde arbetena. Hans närmaste man var dragonen Olof Dalström, som 1729-1735 kontinuerligt arbetat i kyrkan. Denne har 1732 vitlimmat kyrkan och kalkslagit sakristian samt 1735 uppslagit två valv, vittat och målat dem enligt ackord, dessutom årligen utfört ej specifierat arbete, (Jä 1960/84). 1738-1740 byggde Olof Dalström stapeln vid Häggenås kyrka, och han ristade in sitt namn och titeln byggmästare på en inskriptionstavla i kyrkan, (Jä 1962/3).
  • Britta Olofsdotter, 1705-1754, gift med Lars Persson Byström, 1695-1760, som var hemmansägare i familj 6 i Bye.
  • Sven Olofsson Gröndahl, 1711-1793, gift 1743 med Kristina Nilsdotter, 1717-1789, och han var rustmästare i familj 280 i Fyrås 6.
 • FAMILJ 640.
  Johan Olofsson, 1693-1778, (Tp), från familj 639, gift 1724 med Anna Eriksdotter (Blix), 1699-1786, (Tp), från familj 347 i Grenås 2, stod 1714 för Åsen 1 tillsammans med Göran Andersson, 1682-1754, hemmansägare i familj 638 i Åsen. 1719-1729 fick Johan tjänstgöra som dragon Lövdahl då det inte fanns dragoner att tillgå efter katastrofen i de jämtländska fjällen under nyåret 1718/1719, (Sr). Gamle tolvmannen Olof Persson på Åsen förmådde inte själv bruka hemmanet om 1 och ½ tunnland och den 10 februari 1716 med tvenne sina söner giva ett sådant slut om gården till sonen Johan Olofsson mot sytning och utlösen av 3 systrar, (Dmb vt 1716, § 5). 1725 behandlades Johans övertagande av föräldrarnas hem i Åsen om 1 och ½ tunnland den 27 april 1724 med utlösen av omyndiga brodern Sven och systern Britta, (Dmb vt 1725, § 11). 1733 ville Johan avsäga sig gästgiveriet, som han i sex års tid förestått, men ej längre mäktade att uppehålla, (Dmb ht 1733, § 13). 1757-11-17 överlät Johan Olofsson Åsen 1 om 1 och ½ tunnland till sonen Erik Johansson, (Lfr). 1758 tilldömdes Johan Olofsson i Åsen och Per Larsson i Bye 5 daler i silvermynt i skottpengar för 2 skjutna björnar, (Dmb vt 1758, sid 27). Per Andersson och korpral Pål Blomin i Storbränna dömdes efter förlikning att betala sex daler silvermynt till sergeant Kämpe och Johan Olofsson i Åsen samt Anders Svensson i Solberg för deras andelar i en stor björn och tre björnungar, (Dmb vt 1759, § 25). Barn:
  • Olof Johansson Lövdahl, 1726-1814, gift med Cecilia Jonsdotter, 1716-1803, var nybyggare och bonde i familj 1031 i Yxskaftkälen.
  • Erik Johansson, 1728-1811, hemmansägare i familj 641 i Åsen 1.
  • Hans Johansson, 1730-1804, bodde först i Åsen, där han med Margret Israelsdotter, ca 1725-1748, hade sonen Johan född 1748 och död samma år. Hans Johansson gifte sig 1757 med Margareta Lund, 1715-1788, senare länsman Nordlund, se familj 568 i Mo. Pigan Ingeborg Olofsdotter, 23 år gammal, hade under sex år varit i tjänst hos vice länsmannen Hans Nordlund i Mo, Hammerdal, och hon dömdes att plikta med 5 daler silvermynt för lönskaläge, men Nordlund nekade till faderskapet och frikändes i brist på bevis, (Dmb ht 1790, sid 476).
  • Johan Gröndahl, 1733-1812, gift med Elisabeth Lund, länsman, familj 258 i Fyrås 4.
  • Ingeborg Johansdotter, 1737-1826, gift 1759 med Per Jonsson, hemmansägare i familj 1018 i Sikås 11.
  • Gölin Johansdotter, 1740-1808, gift 1772 med Per Olofsson Norholm, 1746-före 1804, från Kougsta, Häggenås, soldat och bodde i Gungård, Norderåsen, Häggenås. 1764 dömdes pigorna Karin Olofsdotter och Gölin Johansdotter i Åsen att vardera böta 10 daler silvermynt för olovlig brännvinsförsäljning, (Dmb vt 1764, sid 139).
 • FAMILJ 641.
  Erik Johansson, 1728-1811, från familj 640, med makan Anna Jonsdotter, 1739-1810, sannolikt från familj 151 i Ede 11, Hammerdal, övertog 1757-11-17 Åsen 1 om 1 och ½ tunnland av fadern, (Lfr). Erik var hemmansägare och nämndeman från 1771 till 1801 i Johannegården, Åsen 1. Bomärket för Erik Johansson i Åsen visas, (Dmb vt 1763, sid 45). 1765 dömdes Erik Johansson i Åsen att böta 10 daler silvermynt för olaga brännvinsförsäljning, (Dmb ht 1765, sid 256). Nämndemannen Erik Johansson i Åsen hade i 4 års tid förestått gästgiveriet i Åsen, och då hustrun var sjuklig och till åldern kommen, ville han avstå gästgiveriet från kommande nyår, (Dmb ht 1793, sid 276). 1797-05-13 hölls syn och värdering av nämndemannen Erik Johanssons skattehemman i Åsen 1 om 1 och ½ tunnland. Enda sonen Jonas Eriksson fick överta hemmanet, och han hade 5 systrar. Hemmanet värderades till 116 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1797, sid 56). 1804-04-30 hölls arvsdelning hos nämndemannen Erik Johansson i Åsen, FII:2 (1791-1806), sid 366, en son och 6 döttrar var arvtagare. Barn:
  • Jonas Eriksson, 1764-1841, hemmansägare i familj 644 i Åsen 1.
  • Märet Eriksdotter, 1766-1853, gift med Olof Andersson, familj 659 i Åsen 2.
  • Kerstin Eriksdotter, 1769-1854, gift med Per Olofsson, familj 694 i Åsen 6.
  • Britta Eriksdotter, 1771-1828, piga i Åsen.
  • Anna Eriksdotter, 1777-1856, gift med Anders Pålsson, familj 84 i Björnsgård, Ede 5.
  • Margreta Eriksdotter, 1780-1825, piga i Åsen.
 • FAMILJ 642.
  Jonas Andersson, 1753-1788, (C2), från familj 615 i Solberg 5, gift 1782 med Maria Matsdotter, 1756-1843, från familj 879 i nybygget Skyttmon, övertog 1774-03-09 hemmanet Åsen 1 om 1 och ½ tunnland av Olof Göransson Åström och hans hustru i familj 638 i Åsen 1, (Lfr). Jonas Andersson i Åsen meddelade att hans syskonbarn ärliga och dygdiga Sara Persdotter, 1756-1832, i familj 638 i Åsen 1, under flera år hade varit i tjänst hos hans morbror Olof Göransson i Åsen, och hade sedan varit i tjänst hos Jonas Andersson sedan denne köpt hemmanet av Olof Göransson. Jonas hade 1782-01-08 avstått en del av sitt hemman till Sara Persdotter, (Dmb vt 1782, sid 101). 1788-06-07 hade Olof Göransson i Åsen upprättat ett testamente där hans systerson Jonas Andersson skulle få överta all den lösa egendom som fanns i boet vid hans död. Olof var nu avliden och testamentet godkändes av rätten, (Dmb ht 1793, sid 229). Bouppteckning efter Jonas Andersson på Åsen hölls 1788-06-07, FII:1 (1742-1790), sid 99. Barn:
  • Olof Jonsson, 1783-1851, hemmansägare i familj 645 i Åsen 1.
  • Anna Jonsdotter, 1785-1861, gift med Lars Hansson, familj 433 i Gåxsjö 2.
  • Kerstin Jonsdotter, 1788-1809, gift med Olof Eriksson, familj 61 i Ede 3.
 • FAMILJ 643.
  Sven Persson, 1762-1845, från familj 13 i Bye, gifte sig 1789 med änkan Maria Matsdotter i familj 642. 1789-09-15 överlät bröderna Sven och Lars Persson 1/4 del av Skalllägden i Ede, till korpral Hans Edstedt i Ede, (Lfr). Sven Perssons i Åsen bomärke visas, (Dmb vt 1798, sid 140a). Olof Jonsson begärde fastebrev på sitt skattehemman i Åsen 1 om 1 och 1/2 tunnland, som han hade förvärvat 1810-11-19 för 333 riksdaler 16 skilling av sin styvfader Sven Persson och modern Märet Matsdotter mot födoråd till dem och utlösen av sina två syskon. Fastebrev beviljades, (Dmb ht 1811, sid 49). 1817-04-17 hölls arvsskifte hos bonden Sven Persson i Åsen, FII:3 (1807-1819), sid 420. 1843-06-10 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Maria Matsdotter i Åsen, FII:8 (1840-1844), sid 1018. 1844-11-16 hölls arvsskifte efter förra bonden Sven Perssons avlidna hustru i Åsen, FII:9 (1845-1849), sid 1060. 1846-02-14 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Sven Persson i Åsen, FII:9 (1845-1849), sid 1087. Barn:
  • Märet Svensdotter, 1790-1862, gift med Erik Larsson, familj 406 i Görvik 3.
  • Maria Svensdotter, 1800-1841, gift med Olof Hansson, familj 574 i Västermo, Mo.
 • FAMILJ 644.
  Jonas Eriksson, 1764-1841, från familj 641, var gift 1796-04-03 med Lucia Olofsdotter, 1777-1851, från familj 692 i Åsen 6. 1797-05-13 hölls syn och värdering av nämndemannen Erik Johanssons skattehemman i Åsen 1 om 1 och ½ tunnland. Enda sonen Jonas Eriksson fick överta hemmanet, och han hade 5 systrar. Hemmanet värderades till 116 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1797, sid 56). Gästgivaren Jonas Eriksson i Åsen ville vid årets slut avsäga sig gästgiverisysslan, och i dennes ställe utsågs bonden Jonas Edström i Mo, (Dmb ht 1809, sid 365). Jonas Erikssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). 1831-11-15 överlät makarna Åsen 1 om 1 och ½ tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Johan Jonsson och Olof Jonsson, (Lfr). 1841-03-09 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jonas Eriksson i halva skattehemmanet Åsen 1, FII:8 (1840-1844), sid 959. 1847-04-06 hölls arvsdelning hos änkan Lucia Olofsdotter i Åsen, FII:9 (1845-1849), sid 1146. 1851-12-29 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Lucia Olofsdotter i Åsen, FII:10 (1850-1859), sid 1240. Barn:
  • Anna Jonsdotter, 1801-1863, gift med Mats Olofsson, familj 922 i Sikås 1.
  • Gölin Jonsdotter, 1805-1868, gift med Daniel Lund, i familj 573 i Östermo, Mo.
  • Erik Jonsson, 1807-1885, gift med Karin Eliasdotter, 1812-1904, från Skallsjön, och han var hemmansägare i Skallsjön, Borgvattnet.
  • Olof Jonsson, 1809-1885, övertog 1831-11-15 ett ½ hem av Åsen 1 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). Olof gifte sig 1837 med Kerstin Karlsdotter, och var bonde i Västgården, Gåxsjö, familj 435 i Gåxsjö 2.
   • Dottern Gunilla finns i familj 446 i Gåxsjö 3, dottern Kerstin finns i familj 445 i Gåxsjö 3, och dottern Lucia finns i familj 649 i Åsen 1.
  • Johan Jonsson, 1816-1866, hemmansägare i familj 648 i Åsen 1.
  • Britta Jonsdotter, 1818-1849, familj 646 i Åsen 1.
  • Jonas Jonsson, 1821-1869, dräng i Åsen, Hammerdal. Bouppteckning för Jonas Jonsson, F II/12, 1870-1874, sid 3.
 • FAMILJ 645.
  Olof Jonsson, 1783-1851, från familj 642, övertog 1810-11-19 av styvfadern Sven Persson och hans hustru Maria Matsdotter i familj 643 hemmanet Åsen 1 om 1 och ½ tunnland, (Lfr). Olof var gift 1814 med Hedvig Rickman, 1792-1880, från familj 705 i Åsen 7. Hedvig Rickman har sina anor i de adliga släkterna Hammarskjöld och Planting-Bergloo. Olof Jonssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). 1847-11-25 överlät makarna Åsen 1 om 1 ½ tunnland, härav ½ hem vardera, till Gustaf Olofsson och hustrun Britta Jonsdotter samt Christen Jonsson och hustrun Maria Olofsdotter, (Lfr). 1847-06-17 hölls arvsdelning hos bonden Olof Jonsson i Åsen, FII:9 (1845-1849), sid 1120. 1851-10-22 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Jonsson i Åsen, FII:10 (1850-1859), sid 1239. Barn:
  • Gustav Olofsson, 1816-1875, hemmansägare i familj 646 i Åsen 1.
  • Maria Olofsdotter, 1819-1893, hemmansägarehustru i familj 647 i Åsen 1.
 • FAMILJ 646.
  Gustav Olofsson, 1816-1875, från familj 645, var gift 1846-03-22 med Britta Jonsdotter, 1818-1849, från familj 644 Åsen 1. Han övertog 1847-11-25 ett ½ hem av Åsen 1 om 1 och ½ tunnland av sina föräldrar, (Lfr). 1849-04-04 hölls bouppteckning efter den avlidna bondhustrun Britta Jonsdotter i Åsen, FII:9 (1845-1849), sid 1181. Gustav var omgift 1851-03-25 med Anna Beata Eriksdotter, 1821-1906, som var från familj 406 i Görvik 3. Bouppteckning för Anna Beata Eriksdotter, F II/21, 1906-1907, sid 273. Bouppteckning för Gustav Olofsson, F II/13, 1875-1879, sid 105. Barn:
  • Olof Gustav Gustavsson, 1846-1879, gift 1876 med Gunilla Nilsdotter, 1853-1936, från familj 1051 i Yxskaftkälen 3, var handlare och gästgivare i Åsen. Barn:
   • Anna Britta Werner, 1877-1959, var gift med sergeanten och bokhållaren Jonas Olof Werner, 1873-1913, från Sundsjö. Hon var släktforskare och skrev artiklar i Jämtlandstidningar. Hon utsågs som enda kvinna till hedersjägare vid I 5, Östersund. Anna Werner finns på ett fotografi i Jämten 1928, sid 151.
  • Hedvig Gustavsdotter, 1852-1896, bodde i Ström, Jämtland. Bouppteckning för Hedda Gustavsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 189.
  • Märta Gustavsdotter, 1853-1931, piga i Görvik och kokerska i Åsen, Hammerdal.
  • Lucia Gustavsdotter, 1856-1939, arbetskvinna i Åsen, Hammerdal.
  • Eik Gustavsson, 1858-1932, senast timmerman i Åsen, Hammerdal.
  • Maria Gustavsdotter, 1860-e 1906, var gift med mjölnaren E. A. Magnusson i Backe, Fjällsjö, enligt moderns bouppteckning.
  • Jonas Gustavsson, 1862-e 1919, arbetare i Ström, gift 1897 med Bernhardina Olivia Sundström född 1874-10-01 i Hammerdal.
 • FAMILJ 647.
  Christen Jonsson, 1814-1891, från familj 487 i Håxås 1, gift 1845-03-30 Maria Olofsdotter, 1819-1893, från familj 645, övertog 1847-11-25 Backgården, ett ½ hem av Åsen 1 om 1 och ½ tunnland av svärföräldrarna, (Lfr). Bouppteckning för Christen Jonsson, F II/17, 1895-1897, sid 540. Bouppteckning för Maria Olofsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 540. Barn:
  • Jonas Christensson, 1845-1922, gift 1871 med Gunilla Matsdotter, 1843-1919, från familj 704 i Åsen 7, var bonde i Åsen 1 och från 1883 lanthandlare i Håxås. Jag har kort på makarna från slutet av 1800-talet.
   • Sonen Christen Jonsson, 1872-1947, övertog 1898 faderns lanthandel i Håxås, och var gift 1898 med Kerstin Eriksdotter, 1870-1950, från familj 502 i Håxås 2. I Hammerdalskrönikan 1901 finns ett foto från 1905 med Christen och fadern.
  • Olof Christensson, 1848-1926, gift 1877-05-02 med Karolina Gustin, 1851-1906, var hemmansägare i Åsen 1 och Fyrås 7. Bouppteckning för Karolina Gustin i skattehemmanet Fyrås 7, F II/21, 1906-1907, sid 161. Makarna hade 9 barn.
   • Dottern Maria Christensson, 1878-1964, gift 1908 med Olof Månsson, 1878-1967, från familj 298 i Fyrås 7, hemmansägare i Fyrås 7.
  • Hedda Christensdotter, 1851-1896, gift 1888-12-29 med Sven Svensson, 1863-1939, som var torpare i Åsen och skomakare i Ede. Bouppteckning för Hedda Christensdotter, F II/17, 1895-1897, sid 615.
  • Kerstin Christensdotter, 1854-1938, arbetskvinna med flera barn i Åsen.
  • Karin Christensdotter, 1856-1933, gift 1878-05-30 med Carl Gustav Andreas Zetterberg, 1849-1884, från familj 1115 i Åsen 5, och omgift 1886-10-09 med Nils Olof Hallin, 1846-1915, i familj 178 i Fagerdal 1. Bouppteckning för torparen Carl Gustaf Andreas Zetterberg i Håxås 4, F II/14, 1880-1884, sid 576.
   • Sonen Nils Gustaf Zetterberg, 1879-1976, gift 1914-11-28 med Hilda Elisabet Hansdotter, 1893-1978, från Fyrås, var köpman i Hammerdal. Fastigheten finns på bild JRi519, Jamtli bildarkiv. Familjen finns på bild SPa2045, Jamtli bildarkiv.
 • FAMILJ 648.
  Johan Jonsson, 1816-1866, från familj 644 i Åsen 1, övertog 1831-11-15 ett ½ hem av Åsen 1 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). Johan var gift 1846-04-13 med Elin Gabrielsdotter, 1823-1911, från familj 595 i Solberg 2, och han var hemmansägare och nämndeman i Johannegården, Åsen 1. Elin och dottern Lucia finns med den Hammerdalsdräkt, som hon självt vävt och burit, och som skänktes till länsmuseet och där är utställd i en monter, (Jä 1933/214). Bouppteckning för Johan Jonsson, F II/11, 1860-1869, sid 386. Barn:
  • Lucia Johansdotter, 1865-1948, gift 1892 med Lars Leander Olofsson, 1864-1957, från Häggenås, trävaruhandlare i Åsen.
 • FAMILJ 649.
  Hans Andreasson, 1827-1907, från familj 707 i Åsen 7, var gift 1856-04-06 med Lucia Olofsdotter, 1838-1881, från familj 435 i Gåxsjö 2, och omgift 1887-03-25 med änkan Märet Andersdotter, 1825-1900, från Åsen, var hemmansägare, fjärdingsman och sockenman i Gåxsjö 2 och Åsen 1. Bouppteckning för Hans Andreasson, F II/21, 1906-1907, sid 412. Bouppteckning för Lucia Olofsdotter, F II/14, 1880-1884, sid 218. Bouppteckning för Märet Andersdotter, F II/18, 1898-1900, sid 496. Barn:
  • Kerstin Hansdotter, 1857-1880, bodde i Gåxsjö, Hammerdal.
  • Gunilla Hansdotter, 1860-1883, gift 1881 i Hammerdal med Erik Persson, 1846-1940, den förste kommunalnämndsordföranden, se familj 419 i Gåxsjö 1.
  • Lucia Hansdotter, 1862-1890, gift 1883-04-08 i Hammerdal med Erik Eriksson, 1858-1934, handlare och bonde i Gåxsjö 2. Bouppteckning för Lucia Hansdotter, F II/16, 1890-1894, sid 120.
  • Stina Hansdotter, 1864-1890, gift 1885 i Hammerdal med Erik Persson, 1846-1940, se familj 419 i Gåxsjö 1.
  • Märet Hansdotter, 1866-e 1937, gift 1893 med Olof Pålsson, 1869-1927, från Åsen, Hammerdal, som var gårdsägare i Östersund.
  • Andreas Hansson, 1869-1935, gift 1892 med Sigga Abrahamsdotter, 1870-1937, hemmansägare i Åsen 1.
 • FAMILJ 650.
  Hemming Hemmingsson, 1834-1906, från familj 155 i Ede 11, var bonde på föräldragården, sedan i Ösa, Ås, och stod senast som förmånstagare i Åsen 1. Gift 1863-06-04 i Hammerdal med Britta Johansdotter, 1834-1892, från familj 662 i Åsen 2, Hammerdal. Bouppteckning för Hemming Hemmingsson, F II/21, 1906-1907. Bouppteckning för Britta Johansdotter, F II/16, 1890-1894, sid 326. Barn:
  • Hemming Hemmingsson, 1865-e 1907, utvandrade till Canada.
 • FAMILJ 651.
  Olof Larsson, 1847-1932, gift 1873-03-23 med Anna Greta Andersdotter, 1848-1929, från familj 835 i nybygget Lomåsen, var bonde i Åsen 1. Olof var son till Lars Pålsson, 1819-1893, från familj 116 i Ede 8, Hammerdal, torpare senast i Åsen, gift 1845 med Anna Olofsdotter, 1817-1905, från familj 800 i Hallen 8, Hammerdal. Barn:
  • Anna Olofsdotter, 1874-1956, gift 1896 med Sven Olofsson, 1861-1937, familj 671 i Åsen 3. Makarna finns på bild nr JRi1043, Jamtli bildarkiv.
  • Anders Olofsson, 1876-1954, gift 1906 med Margret Johansdotter, 1883-e 1941, från familj 1087 i Tingsjön, Ede, bonde i Åsen 1:4.
  • Gunilla Olofsdotter, 1878-1902, gift 1899-10-04 med Erik Johan Eriksson, 1875-1958, från Kilen, som var hemmansägare i Kilen 1:12, Hammerdal. Bouppteckning för Gunilla Olofsdotter, F II/19, 1901-1903, sid 364.
  • Lars Olofsson, 1880-e 1941, gift 1914 med Emma Kristina Nordenström, 1883-e 1941, senast hemmansägare i Berge, Frösön.
  • Kerstin Olofsdotter, 1883-e 1901, gift 1901 med arrendator Erik Gärd född 1866-04-22 i Vimmerås, Ramsele.
Bar
 • Åsen 2 (Dansås): 
  FAMILJ 652.
  Sven Persson, 1570-1646, (Br), gift med Ingeborg, kunde 1613 så 3 tunnor på sin arvejord i Åsen 2 och 1 tunna i Knutsgård, Ede 1, det senare var möjligen hustrun Ingeborgs arvejord, (Rmj). 1615 fanns han i Åsen med andel i Ede, (Jb). 1621-1626 var han nämndeman, (Dmb). 1633 stod han för 3 tunnor kornsäd, 10 lass ängshö, 3 kor, 5 småfä och 1 häst, (Jb). 1638 ersattes han av Sven Andersson i familj 653, där Sven Persson fanns som husfolk 1645, (Mtl). Var Sven identisk med bonden Sven Persson i Knutsgård, Ede, och betalade tiondet där 1600 och 1607, (Ti) ?
  • Nils Svensson, 1590-1620, (Br), familj 27 i Knutsgård, Ede 1A.
 • FAMILJ 653.
  Sven Andersson, 1608-1678, (Br), var hemmansägare år 1638 efter Sven Persson i familj 652, (Jb). 1629 fick Sven böta med fästmön Karin Eriksdotter, (Sak). 1645 hade de sonen Anders Svensson, och som husfolk fanns företrädaren Sven Persson, (Mtl). 1645 befriades Nils Olofsson, Sven Andersson, Sven Olofsson, änkan Birgitta efter Nils Sjulsson, Måns Olofsson, Anders Pålsson, Jon Larsson och Erik Nilsson, alla i Åsen, från contribution, då de hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant, (Con). 1663 besvärade sig Sven över att Klas Jonsson i Sikås hade ett stycke åker om 6 mälingar invid hans dyngkast, och då det låg så nära hans gård, skulle Klas upplåta det till Sven, och Sven skulle ge Klas 6 ort för varje mäling, (Dmb ht 1663, § 8). Sven stod för 3 tunnland till 1696, (Jb), men var ersatt 1681 av sonen Per, (Rö). 1700-11-22 överlät Sven Andersson Åsen om 3 tunnland till sonen Per Svensson, (Lfr). Barn:
  • Anders Svensson, 1628-1658, död som soldat i Demmin, Tyskland, (Rul).
  • Anna Svensdotter, 1629-1715, (C1), gift med Jöns Månsson, 1625-1687, (Br), i familj 682 i Åsen 5, vilka 1673 fanns som husfolk i Åsen 2. Anna tog nattvarden med brodern Per och dennes hustru Marin 1693-01-15, (Com).
  • Erik Svensson Berg, 1640-e 1674, knekt och korpral 1657-1674 i Tyskland för sin fader Sven i Åsen, (Rul).
  • Per Svensson, 1635-1712, hemmansägare i familj 654 i Åsen, (Dmb § 31, vt 1703).
  • Jon Svensson, 1648-1709, (Br), var bonde mellan 1680 och 1696 i Tullingsås 2, Ström, (Dmb vt 1680, § 7), och han hade där brodern Lars som granne, (Dmb vt 1696, § 29). 1683 fick Jon Svensson plikta med 40 marker för obevisad beskyllning av Erik Göransson i Tullingsås, (Dmb vt 1683, § 8). 1689 var Jon Svensson i Tullingsås om 2 och ½ tunnland för denna tiden medellös att betala resterande riksdagsbevillning, (Dmb vt 1689, § 3). Jon övertog hemmanet i Tullingsås efter Jon Persson och sålde till Jöns Andersson, från Hallen, (Dmb 1697-98). Jon Svensson i Hallen dömdes att plikta med 40 marker silvermynt för uteblivelse från gudstjänst. Hans hustru var varnad åtskilliga gången tidigare, och hon dömdes att plikta med 2 och ½ daler silvermynt samt att 2 söndagar sitta i stocken, (Dmb vt 1698, § 11). 1700 dömdes Jon Svensson i Hallen att plikta med 3 marker silvermynt för att han, trots tillsägelse vid förra tinget, inte ännu gjort färdig den kista med lås, som användes till att förvara dragonens persedlar. Kistan skulle vara färdig till Thomasmäss (21 december), (Dmb ht 1700, § 8). Förklarade sig Jon och Lars Svenssöner det de äntligen voro med deras broder Per Svensson på Åsen förlikta; i och med detta skulle fastebrevet extraheras. (Dmb vt 1703, § 31). Pers maka hette Kerstin Johansdotter, (A1:1/85), och makarna bodde 1708-05-31 i Hallen, Hammerdal, (Com).
  • Lars Svensson, 1650-1727, (Kyr), var hemmansägare i Tullingsås 4, Ström, till 1692 efter svärfadern Anders Pålsson, (Dmb ht 1690, § 11). Lars Svensson granne var brodern Jon, (Dmb vt 1696, § 29). 1688 blev Lars Svensson i Tullingsås anklagad av Jon Olofsson i Hallen om en ko, som han hade köpt, och Lars blev åtvarnad, (Dmb ht 1688, § 8). Lars Svensson i Tullingsås uppbjöd dess fädernas hem i Tullingsås om 2 och ½ tunnland av syskonen inlöst med 72 daler silvermynt utan klander, (Dmb vt 1700, § 10:1). Lars var gift med Karin Andersdotter, 1646-1727, (LI:1/204), från Tullingsås 4, Ström. Hennes broder var Daniel Andersson, 1648-1712, hemmansägare i familj 123 i Stensgård, Ede 9, Hammerdal.
 • FAMILJ 654.
  Per Svensson, 1635-1712, (Br och Tp), från familj 653, resterade till länsman för sin rota 3 marker svenska humbla, (Dmb ht 1667, § 28); betalade tiondet 1679, (Ti); 1681 var han noterad som hemmansägare i Åsen 2, (Rö); var nämndeman 1682-1691, (Dmb). I ett barnlöst äktenskap var han gift med Ingeborg Jonsdotter, 1625-1687, (C1), från Pålgård i Ragunda, (Dmb vt 1690, § 3), och omgift 1689-01-01 med Marin Larsdotter, 1651-1736 (C 1), från familj 4 i Bye. 8 bönder i Åsen fick böta för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Nils Olofsson, Erik Nilsson, Olof Mårtensson, Jon Andersson, Sjul Nilsson, Lars Månsson, Per Svensson och Johan Svensson, (Dmb ht 1673, § 3). Jöns Mikaelsson i Flyn och Ramsele socken bekänna sig vara förlikt med Per Svensson på Åsen för sin hustrus Karin Andersdotter, 1652-1710, arv med tre tunnor korn som Per utlovade prestera, Karin var omgift med Ingel Eriksson i Ovanmo, Ramsele, (Dmb ht 1683, § 3). Hemming Rumor hade ersatt brodern Jon Danielsson under sista fejden som soldat hos Måns Eriksson i Mo och Per Svensson på Åsen, med en lön om 24 riksdaler samt korn till fadern Daniel Olofsson. Måns Eriksson och Per Svensson dömdes att leverera resterande ½ tunna korn respektive 1 tunna korn till Daniel Olofsson, (Dmb vt 1686, § 4). Sigrid och Märet Olofsdöttrar ifrån Torsgård uti Ragunda socken kärade genom länsman Peder Christiansson till sin svåger Sven Olofsson i Skarpås för någon arv efter deras modersyster salige hustrun Ingeborg Jonsdotter, Per Svenssons på Åsen, emedan som hon dött barnlös och Sven som deras syster Karin till hustru haver, hade tillägnat sig hela arvet, och stängt Sigrid och Märet därifrån. Rätten ansåg att alla tre systrarna skulle vara lika delaktiga i arvet till deras fars syster i Ragunda, (Dmb vt 1690, § 3). Per Svensson i Åsen dömdes att böta 30 daler silvermynt för att han i otillåten tid hade uppgjort eld vid sina fäbodar i juli 1693 samt att böta 20 marker silvermynt för att han inte hade tillkallat hjälp att släcka den eld som uppkommit, (Dmb vt 1694, § 7). Sven Olofsson pretenderade på nytt mot Per Svensson om arvet efter Per Svensson avlidna hustru Ingeborg Jonsdotter, men utan att rätten ändrade något, (Dmb vt 1696, § 5). Per Svenssons skattehemman i Åsen hade vid syn brister till ett värde av 30 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 3 år, (Dmb ht 1699, § 9). Beviljades Per Svensson på Åsen skötning och fasta på dess faders hemman ibid, av syskonen inlöst 1700-02-10, (Dmb vt 1702, § 5). Efter en lång tvist om rätt köpeskilling med bröderna Jon och Lars fick Per fastebrevet på hemmanet extraherat år 1703, (Dmb vt 1703, § 31). Barn:
  • Karin Persdotter, 1690-1750, hemmansägarehustru i familj 655 i Åsen 2.
 • FAMILJ 655.
  Olof Andersson, 1684-1752, (Tp), från familj 637 i Åsen 1, var gift 1710 med Karin Persdotter, 1690-1750, (Tp), som var från familj 654. Olof var soldat Brändahl i Åsen 1703-1709, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Han övertog 1710-03-23 hemmanet Åsen om 3 tunnland av svärfadern, (Lfr). Göran Anderssons tillträde till fadershemmanet behandlades; därav framgick att Göran besatt hemmanet om 1 och ½ tunnland efter fadern Anders Olofsson, samt hade han bröderna Olof och Jöns, vilken senare var utlöst med 60 daler silvermynt och modern Karin Göransdotter skulle sytas; pigan Märet Olofsdotter hade innestående jord; Olof Anderssons svåger var Olof Fjällström, (Dmb ht 1719, § 9). Olof var hemmansägare och nämndeman mellan 1718 och 1747, och var även kyrkvärd mellan 1712 och 1715, (Kyr och dmb). Mellan 1719 och 1724 fick Olof gå in som dragon Brändahl, då dragonen Anders Pålsson Springare hade dött i Norge i december 1718, (Rul). Nils Olofsson i Åsen godkände 1725 det åkerbyte som moderhustrun Britta Nilsdotter uti sin tid hade gjort med grannen Olof Andersson, (Dmb ht 1725, § 10). 1764-03-31 överlät framlidne Olof Anderssons barn hemmanet Åsen 2 om 3 tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Anders Olofsson och Per Olofsson, (Lfr). Barn:
  • Marin Olofsdotter, 1712-1779, gift 1747-12-28 med Enok Enoksson Frisk, 1712-1780, som var sockenskräddare i Åsen, Hammerdal, och som härstammade från Rödön. 1769 begärde avskedade dragonen Enok Frisk att bli befriad från sina kronoutskylder, eftersom hans inkomst som skräddare skulle bli liten, (Dmb ht 1769, sid 470). Enok var död 68 år gammal, gick vid Frösö skola i yngre åren och lärde sig räkna och skriva, blev sockenskräddare 1740, gifte sig 1747 med Marin Olofsdotter i Åsen, varit mycket stilla, saktmodig och gudfruktig, (C:2, sid 250).
   • Dottern Apollonia Enoksdotter, 1753-1823, gift 1779-03-07, (Kyr), med Anders Jonsson, familj 862 i nybygget Raftsjöhöjden.
  • Anders Olofsson, 1715-1787, hemmansägare i familj 656 i Åsen 2.
  • Karin Olofsdotter, 1718-1795, gift med Christen Jonsson, familj 690 i Åsen 6.
  • Lisbet Olofsdotter, 1721-1786, bondhustru Gärdström i Gärde, Ström.
  • Per Olofsson, 1723-1793, hemmansägare i familj 657 i Åsen 2.
  • Maria Olofsdotter, 1727-1753, gift med Sven Eriksson Lustig, familj 928 i Sikås 2.
  • Anna Olofsdotter, 1729-1790, bondhustru i Risselås, Ström.
  • Marget Olofsdotter, 1733-e 1750, då hon bodde i Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 656.
  Anders Olofsson, 1715-1787, (C2), från familj 655, övertog 1764-03-31 ett ½ hem av Åsen 2 om 3 tunnland av syskonen, (Lfr). Anders var gift 1754 med Lisbet Andersdotter, 1722-1798, från Öhn, Ström. 1755 godkändes av rätten bröderna Anders och Per Olofssons önskemål om att klyva deras ärvda skattehemman i Åsen om 2 tunnland, (Dmb vt 1755, § 12, sid 68). 1765 dömdes hustrun Lisbet Andersdotter i Åsen att böta 10 daler silvermynt för olaga brännvinsförsäljning, (Dmb ht 1765, sid 256). Anders Olofssons i Åsen bomärke visas, (Dmb ht 1784, sid 139). Anders Olofsson och hustrun Lisbet Andersdotter överlät 1786-09-06 sitt skattehemman i Åsen 2 om 1 och ½ tunnland till enda sonen Olof Andersson för en summa av 100 riksdaler specie samt utlösen av sin syster Kerstin, (Dmb ht 1786, sid 105). Duktige och välförståndige Anders Olofsson hade varit kyrkvärd i 40 år, (C:2, sid 257). Barn:
  • Kerstin Andersdotter, 1757-1850, gift med Hans Andersson Hallström, 1757-1832, hemmansägare i familj 137 i Ede 10.
  • Olof Andersson, 1763-1825, hemmansägare i familj 659 i Åsen 2.
 • FAMILJ 657.
  Per Olofsson, 1723-1793, (C2), från familj 655, övertog 1764-03-31 ett ½ hem av Åsen 2 om 3 tunnland av syskonen, (Lfr). Per var gift med Karin Andersdotter, 1724-1774, dotter till Anders Persson Kämpe, 1691-1770, i Lockne och Myssjö, och Magdalena Holmer, 1692-1744, (Br), kaptensdotter från Hårsta, Undersåker, (KGE). Karin Andersdotter var syster till Per Kämpe, 1717-1789, i familj 703 i Åsen 7. Deras syster Helena Andersdotter, 1732-1824, gift 1760 med Nils Flygare, 1737-1810, från Sikås, bonde i familj 1049 i Yxskaftkälen 3. Per Olofsson gifte om sig 1779-01-10, (Kyr), med Ingrid Eliasdotter, 1752-1832, från familj 388 i Görvik 2. 1755 godkändes av rätten bröderna Anders och Per Olofssons önskemål om att klyva deras ärvda skattehemman i Åsen om 2 tunnland. (Dmb vt 1755, § 12, sid 68). Bomärket för Per Olofsson i Åsen visas, (Dmb vt 1763, sid 45). 1763 avlade Per Olofsson i Åsen sin sexmansed, (Dmb ht 1763, sid 89). Per Olofsson i Åsen och hans hustru Karin Andersdotter dömdes att böta tillhopa 20 marker silvermynt och mista sin panna för olaga brännvinstillverkning till inhysemannen, avskedade ryttaren Anders Kämpe och dennes hustru Valborg Matsdotter, (Dmb vt 1765, sid 229). 1793-10-11 hölls syn och värdering på avlidne Per Olofssons skattehemman i Åsen 2 om 1 och ½ tunnland i närvaro av änkan Ingrid Eliasdotter samt sönerna Anders, Olof, och Elias samt mågarna Per Eliasson i Görvik och Anders Larsson i Solberg och dottern Magdalena. Hemmanet är beskrivet och värderades till 100 riksdaler samt bedömdes hemmanet tåla en klyvning, (Dmb ht 1793, sid 248). 1796-12-05 överlät Per Olofssson Åsen 2 om 1 och ½ tunnland, härav ½ hem vardera, till sönerna Elias Persson och Anders Åhsfelt, (Lfr). 1793-04-29 hölls bouppteckning och arvsskifte 1794-03-03 efter den avlidna skattebonden Per Olofsson i Åsen, FII:2 (1791-1806), sid 170a. Barn:
  • Karin Persdotter, 1756-1799, gift med Per Eliasson, familj 389 i Görvik 2.
  • Anders Persson Åhsfelt, 1759-1813, hemmansägare i familj 658 i Åsen 2.
  • Olof Persson, 1761-1844, gift med Cecilia Persdotter, bonde i familj 1000 i Sikås 9. 1793-02-11 sålde Olof Persson sin andel i skattehemmanet Åsen 2 till sin broder Anders Åsfeldt för 13 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1793, sid 212).
  • Valborg Persdotter, 1764-1851, gift med Anders Larsson, familj 626 i Solberg 6.
  • Magdalena Persdotter, 1766-1852, gift 1794 med Per Brännholm, 1769-1861, i familj 260 i Fyrås 4. Dragonen Johannes Orstadius hade under kommendering avlidit 1788-06-09 och förvarade sin lösa egendom hos bonden Per Olofsson i Åsen, vars dotter Magdalena enligt testamente skulle få förvärva den egendomen på grund av det förtroende och den vänskap, som hade funnits mellan dem, (Dmb ht 1790, sid 506).
  • Elias Persson, 1780-1835, hemmansägare i familj 660 i Åsen 2.
 • FAMILJ 658.
  Anders Persson, 1759-1813, soldat Åhsfelt från familj 657, var gift 1794 med Ingrid Nilsdotter, 1769-1821, som var från familj 312 i Gisselås 1. 1793-02-11 sålde Olof Persson sin andel i skattehemmanet Åsen 2 till sin broder Anders Åhsfeldt för 13 riksdaler 16 skilling, (Dmb vt 1793, sid 212). 1796-11-26 blev syn hållen i Åsen 2 om den nya gård, som skulle skapas på hemmanet med anledning av att hemmanet om 1 och ½ tunnland blivit delat i 2 lika delar mellan bröderna korpralen Anders Åhsfelt och drängen Elias Persson, (Dmb ht 1797, sid 102). 1813-11-13 hölls bouppteckning efter avlidna bonden Anders Åhsfelt i Åsen, FII:3 (1807-1819), sid 353. 1821-11-02 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna änkan Ingrid Nilsdotter i skattehemmanet Åsen 2, FII:4 (1820-1824), sid 490. Barn:
  • Per Andersson, 1796-1872, gift med Britta Nilsdotter, familj 680 i Åsen 4.
  • Nils Andersson, 1800-1885, hemmansägare i familj 661 i Åsen 2.
 • FAMILJ 659.
  Olof Andersson, 1763-1825, från familj 656, var gift 1790-02-28 med Märet Eriksdotter, 1766-1853, från familj 641 i Åsen 1. Anders Olofsson och hustrun Lisbet Andersdotter överlät 1786-09-06 sitt skattehemman i Åsen 2 om 1 och ½ tunnland till enda sonen Olof Andersson för en summa av 100 riksdaler specie samt utlösen av sin syster Kerstin, (Dmb ht 1786, sid 105). 1820-11-20 överlät Olof Andersson och hustrun Märet Eriksdotter skattehemmanet Åsen 2 om 1 och 1/2 tunnland till sonen Johan Olofsson, som vann lottningen om besittningen av hemmanet. Syskonen skulle lösas ut, och hemmanet var värderat till 550 riksdaler banco, (Dmb vt 1821, sid 217). Olof Anderssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). 1825-05-13 hölls bouppteckning i skattehemmanet Åsen 2 efter den avlidna bonden Olof Andersson, FII:5 (1825-1829), sid 581. 1831-05-30 hölls arvsdelning i Åsen efter den avlidna bonden Olof Andersson, FII:6 (1830-1834), sid 726. 1853-03-05 hölls bouppteckning efter den avlidna födorådsänkan Märet Eriksdotter i Åsen, FII:10 (1850-1859), sid 1276. Barn:
  • Anders Olofsson, 1791-1863, gift 1823-03-16 med Karin Andersdotter, 1794-1871, från familj 626 i Solberg 6, och han var torpare i Åsen 2. 1850-10-29 överlät Johannes Olofsson Åsen 2 om 1/4 tunnland till Anders Olofsson, (Lfr).
  • Erik Olofsson Rikt, 1793-1873, gift 1819 med Anna Larsdotter, 1797-1861, och han var hemmansägare i familj 1062 i Yxskaftkälen 5.
  • Olof Olofsson, 1795-1862, gift med Britta Eriksdotter, familj 538 i Lorås 2.
  • Lisbet Olofsdotter, 1797-1876, gift 1824-04-04 med Per Larsson Rikt, 1797-1868, från Häggenås, makarna var barnlösa, Per Rikt var bonde i Fyrås 7. Bouppteckning för Lisbet Olofsdotter, F II/13, 1875-1879, sid 170. Bouppteckning för Per Larsson Rikt, F II/11, 1860-1869, sid 497.
  • Anna Olofsdotter, 1800-1865, gift med Olof Persson, familj 562 i Lorås 4.
  • Kerstin Olofsdotter, 1802-1865, gift 1829-03-01 med Erik Larsson, 1806-1868, född och torpare i Åsen. Bouppteckning för Kerstin Olofsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 341. Bouppteckning för Erik Larsson, F II/11, 1860-1869, sid 576.
  • Jonas Olofsson, 1805-1869, ogift bonde i Fyrås 7. Bouppteckning för Jonas Olofsson, F II/12, 1870-1874, sid 15.
  • Johan Olofsson, 1808-1862, hemmansägare i familj 662 i Åsen 2.
 • FAMILJ 660.
  Elias Persson, 1780-1835, från familj 657, var gift 1808 med Helena Persdotter, 1779-1852, från familj 536 i Lorås 2. Pigan Elin Månsdotter hade fått sin hemvist hos bonden Per Olofsson på Åsen och ville nu efter sin död överlåta sin lösa egendom till dennes yngste son Elias, (Dmb ht 1789, sid 403). 1796-11-26 blev syn hållen i Åsen 2 om den nya gård, som skulle skapas på hemmanet med anledning av att hemmanet om 1 och ½ tunnland blivit delat i 2 lika delar mellan bröderna korpralen Anders Åhsfelt och drängen Elias Persson. Den nya gården är beskriven med läge och mark, (Dmb ht 1797, sid 102). Elias Persson i Grevåker var med om att bilda hushållningssällskapet 1817 tillsammans med Olof Andersson i Gåxsjö. Elias belönades för sina insatser och på gravstenen ristades: Han var nyttig i sin krets, han älskade människor och älskades av dem, (Jä 1950). Hemmansägaren Elias Persson i Åsen hade under 8 - 9 års tid avlivat 82 rävar, och han tilldömdes nu skottpengar om en riksdaler 16 skilling banco för åtta gamla rävar, som han avlivat, (Dmb vt 1809, sid 273). Elias Persson den äldre i Åsen och Olof Mårtensson i Hallen utsågs till gode män, (Dmb vt 1828, sid 192). På 1820-talet belönades Elias Persson i Åsen, Hammerdal, både för sin ängsvattningsmetod och sin så kallade myrugn för förbränning av torven vid mossodling. Elias reste också omkring och lärde ut i bl. a. Västerbotten sina metoder. (JHH:IV:462). Elias Perssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). 1842-11-14 överlät änkan Helena Persdotter, Åsen 2 om 3/4 tunnland till sonen Jonas och makan Britta Eliasdotter, (Lfr). 1835-12-16 hölls bouppteckning efter den avlidne bonden Elias Persson i skattehemmanet Grevåker, Åsen 2, FII:7 (1835-1839), sid 821. 1852-05-11 hölls bouppteckning efter den avlidna änkan Helena Persdotter i Åsen, FII:10 (1850-1859), sid 1254. Barn:
  • Jonas Eliasson, 1810-1872, hemmansägare i familj 663 i Åsen 2.
 • FAMILJ 661.
  Nils Andersson, 1800-1885, från familj 658, gift 1825-02-27 med Lisbet Andersdotter, 1805-1904, från familj 380 i Görvik 1, var hemmansägare i Åsen 2. Barn:
  • Ingrid Nilsdotter, 1826-1922, gift 1846 med Jonas Nilsson, 1823-1858, från familj 489 i Håxås 1. 1858-06 hölls bouppteckning efter den avlidna hemmanstillträdaren Jonas Nilsson i Åsen, FII:10 (1850-1859). Ingrid var omgift 1862-06-30 med Lars Mårtensson, 1824-1898, från familj 980 i Sikås 7, och båda makarna var bönder i Åsen 2. Bouppteckning för kronofjärdingsman Lars Mårtensson , F II/18, 1898-1900, sid 297. Barn i de två äktenskapen:
   • Kerstin Jonsdotter, 1850-e 1858, bodde i Åsen, Hammerdal.
   • Lisbet Jonsdotter 1857-1925, gift 1877-10-25 med Anders Nilsson, 1847-1926, från familj 1051 i Yxskaftkälen 3, bonde, arrendator, nämndeman och gästgivare i Åsen 5. Anders finns på bild nr: #16774 hos Porträttfynd, Rötter.
   • Mårten Larsson, 1863-e 1941, gift 1895-03-25 med Lucia Jonsdotter, 1875-1959, från familj 1064 i Yxskaftkälen 5, var hemmansägare i Åsen 2:2. Åsen 2 har varit i släkten sedan början av 1700-talet, nuvarande ägare övertog den 1895 efter fadern, ägare Mårten Larsson född 1863, son till Lars Mårtensson och Ingrid. Mårten var gift 1895 med Lucia Jonsdotter född 1875, barn Jonas, Nils, Albert, Helena, Lucia och Elisabet, (SGG 1939/455).
   • Elin Larsdotter, 1868-e 1898, gift 1898-06-23 i Hammerdal med bondsonen Nils Jonasson i Offerdal född 1871-09-23.
   • Nils Larsson, 1868-1930, skogsarbetare i Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 662.
  Johan Olofsson, 1808-1862, från familj 659, var hemmansägare i Kallback, Åsen 2, och gift 1831-04-17 med Ingeborg Larsdotter, 1810-1898, från familj 444 i Gåxsjö 3. 1820-11-20 överlät Olof Andersson och hustrun Märet Eriksdotter skattehemmanet Åsen 2 om 1 och 1/2 tunnland till sonen Johan Olofsson, som vann lottningen om besittningen av hemmanet. Syskonen skulle lösas ut, och hemmanet var värderat till 550 riksdaler banco, (Dmb vt 1821, sid 217). 1850-10-29 överlät Johan Olofsson Åsen 2 om 1/4 tunnland till Anders Olofsson, (Lfr). Bouppteckning för Johan Olofsson, F II/11, 1860-1869, sid 136. Bouppteckning för Ingeborg Larsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 90. Barn:
  • Märet Johansdotter, 1832-1919, gift med Per Persson, familj 679 i Åsen 4.
  • Britta Johansdotter, 1834-1892, gift med Hemming Hemmingsson, familj 650 i Åsen 1.
  • Ingeborg Johansdotter, 1838-1917, gift 1874 med Olof Persson, 1848-1934, från familj 811 i nybygget Flykälen, som var hemmansägare i Kallback, Åsen 2.
   • Sonen Per Olofsson, 1881-1964, var hemmansägare och fjärdingsman i Kallback, Åsen 2. Pe i Kallback, gift 1918 med Inga Maria Johansson, 1878-e 1941, från Ramsele, fadern Olof Persson och gården finns på bild JRi351, Jamtli bildarkiv.
  • Olof Johansson, 1851-1935, gift 1894 med Maria Persdotter, 1850-1934, från familj 811 i nybygget Flykälen, hemmansägare i Åsen 2.
 • FAMILJ 663.
  Jonas Eliasson, 1810-1872, från familj 660 ovan, gift 1840-03-01 i Borgvattnet, Z, med Britta Eliasdotter, 1817-1905, från familj 876 i nybygget Skallsjön, Borgvattnet, var hemmansägare i Grevåker, Åsen 2. 1842-11-14 överlät änkan Helena Persdotter Åsen 2 om 3/4 tunnland till Jonas Eliasson och hustrun Britta Eliasdotter, (Lfr). Bouppteckning för Jonas Eliasson i skattehemmanet Åsen 2, F II/12, 1870-1874, sid 232. Bouppteckning för Britta Eliasdotter, F II/21, 1906-1907, sid 53. Barn:
  • Helena Jonsdotter, 1841-1909, gift 1870 med Sven Nilsson, familj 237 i Fyrås 2.
  • Karin Jonsdotter, 1844-1911, handelsföreståndare i Sikås och födorådstagare i Fyrås, Hammerdal.
  • Elias Jonsson, 1846-1925, gift 1880 med Gölin Jonsdotter, 1858-1937, från familj 573 i Mo, var hemmansägare i Åsen 2. Gölin Jonsdotter på sin 50-årsdag finns med barn och barnbarn på bild JRi990 på Jamtli bildarkiv. Bland barnen:
   • Sonen Elias Eliasson, 1882-1959, gift 1926 med Anna Andersdotter, 1886-1960, från familj 86 i Björnsgård, Ede 5, byggmästare i Åsen.
   • Sonen Erik Eliasson, 1889-1960, hemmansägare i Grevåker, Åsen 2.
  • Ingrid Jonsdotter, 1848-1935, gift 1882 med Jonas Nilsson, 1848-1928, som stod som hemmansägare i familj 326 i Gisselås 2:26.
Bar
 • Åsen 3 (Sjungargården): 
  FAMILJ 664.
  Hans Eriksson, 1590-1646, (Br), betalade tiondet 1600 och 1607, (Ti), och 1613 kunde han så 2 ½ tunnor på gården, (Rmj). 1633 kunde han bärga 10 lass hö, hade 3 kor, 4 småfän och 1 häst, (Jb). 1634 bygslade Hans Eriksson 2 ½ tunnor till Sven Olofsson för sin fattigdom skuld, (Byg). I skattelängderna blev Hans ersatt 1638 av Sven Olofsson, (Jb). Barn:
  • ?Märet Hansdotter, familj 665 i Åsen 3.
 • FAMILJ 665.
  Sven Olofsson, 1610-1659, (Br), bygslade 1634 efter Hans Eriksson i familj 664 för dennes fattigdoms skuld, (Byg), och han fanns 1645 på hemmanet med hustrun Märet Hansdotter, men inga barn; tjänstefolk: Olof Jonsson och Rådgerd Jonsdotter, inget husfolk, (Mtl). 1645 befriades Sven från contribution, då han hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant (Con). 1645 var hemmanet på 2 och ½ tunnland, och 1660 var Sven ersatt av Johan Svensson, (Jb). Sven betalade tiondet år 1649 för hemmanet, (Ti). Var Svens hustru Märet dotter till Hans Eriksson i familj 664, (PJ) ? Barn:
  • Johan Svensson, 1633-1688, hemmansägare i familj 666 i Åsen 3.
  • Lars Svensson, 1640-1698, bodde i Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 666.
  Johan Svensson, 1633-1688, (C1), från familj 665, hustrun ännu okänd, ersatte fadern 1660 på hemmanet om 2 och ½ tunnland, och fanns sedan som hemmansägare, (Jb, Dmb, Rö, Ti). 8 bönder i Åsen fick böta för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Nils Olofsson, Erik Nilsson, Olof Mårtensson, Jon Andersson, Sjul Nilsson, Lars Månsson, Per Svensson och Johan Svensson, (Dmb ht 1673, § 3). Johan Svensson var 1692 ersatt av mågen Gudmund Eriksson, (Rö). Barnens familjer finns redovisade 1698, (Dmb ht 1698, § 14). Johan Svenssons skattehemman i Åsen om 2 och ½ tunnland, åbo Gudmund Eriksson, hade vid syn brister till ett värde av 43 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 3 år, (Dmb ht 1699, § 15). Olof Svensson i Skarpås hade 1667-07-26 köpt ½ tunnland jord av Johan för 15 daler silvermynt, (Dmb vt 1703, § 12). Barn:
  • Britta Johansdotter, 1653-1740, gift med Gudmund Eriksson, familj 533 i Lorås 2.
  • Ingrid Johansdotter, 1656-1740, gift med Hemming Eriksson, 1651-1723, (C 1), som var hemmansägare i familj 335 i Grenås 1.
  • Ingeborg Johansdotter, 1668-1749, gift 1687 med Olof Persson Gröndahl, 1654-1719, som var hemmansägare i familj 639 Åsen 1.
  • Johan Johansson Sjungare, 1665-1689-09, soldat som drunknade i Åsen.
  • Sven Johansson Biengsing, 1671-e 1709, soldat 1690-1709 i Ede, (Sr). Uppbjöd Hans Sjungare och Sven Biengsing deras faders hem i Åsen om 2 och ½ tunnland, (Dmb vt 1699, § 18). Såsom efter 1698 års häradsdom Gudmund Eriksson på Åsen nu har utlöst dess svågrar Hans Springare och Sven Biensing för deras 45 daler silvermynt i hemmanet Åsen om 2 och ½ tunnland, (Dmb vt 1700, § 15).
  • Hans Johansson Sjungare, 1670-e 1760, hemmansägare i familj 667 i Åsen.
 • FAMILJ 667.
  Hans Johansson, 1670-e 1760, dopvittne 1752-07-03, från familj 666, var soldat Sjungare 1690-1705 samt 1720-1722 i Åsen, (Sr). Hans beviljades 1701 fasta på sitt fadershemman om 2 och ½ tunnland, som han vann 1698 mot svågern Gudmund Eriksson, och han hade 1701 utlöst sina syskon, (Dmb ht 1701, § 25). Hans var rotebonde för soldaten Erik Ångerman, som överlevde fjällkatastrofen 1718/1719, (Hk). Hans var gift 1701-02-26 med Karin Eriksdotter, 1680-e 1760, från familj 700 i Åsen 7. Jon Matsson i Åsen hade instämt sin granne Hans Johansson, (Dmb vt 1725, § 8). 1738 ville Hans Johansson överlämna hemmanet Åsen 3 om 2 och ½ tunnland till äldsta sonen Johan, (Dmb ht 1738, § 21). Hans Sjungare och hustrun var fattiga, gamla och skröpliga, och de sköttes om av dottern pigan Gunilla Hansdotter, (Dmb vt 1760, sid 153). Barn:
  • Ingeborg Hansdotter, 1702-1779, gift 1732 med Jöns Jönsson, 1697-1765, som var hemmansägare och sexman i familj 938 i Sikås 3.
  • Johan Hansson, 1707-1775, (Tp), blev hemmansägare 1738 i Åsen 3, (Dmb ht 1738, § 21), gift 1744 med Karin Göransdotter, 1709-1791, från familj 638 i Åsen 1, (C1). 1730-1743 var Johan soldat Åsfelt, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr). Johan Hansson ville till hjälp och understöd i sitt hemmansbruk inta dragonen Erik Hansson Åsfelt och dennes hustru som dräng och piga, vilket rätten biföll, (Dmb ht 1757, § 41). Bomärket för Johan Hansson i Åsen visas, (Dmb vt 1763, sid 45). 1767-11-21 överlät Johan Åsfelt sin del av hemmanet Åsen 3 till brodern Erik, (Lfr). 1791-10-10 hölls bouppteckning efter den avlidna Karin Göransdotter i Åsen, FII:2, 1791-1806, sid 155, ingen make och inga barn nämnda, 2 barn var döda i unga år.
  • Gunilla Hansdotter, 1710-e 1760, piga i Åsen, Hammerdal.
  • Karin Hansdotter, 1713-1785, var möjligen gift 1750, (Kyr), med Jöns Månsson Fyrberg, 1705-1785, som var soldat i familj 449 i Skarpås.
  • Britta Hansdotter, 1717-1790, piga i Skarpås.
  • Erik Hansson Åsfelt, 1721-1808, hemmansägare i familj 668 i Åsen 3.
 • FAMILJ 668.
  Erik Hansson, 1721-1808, från familj 667, övertog 1767-11-21 Åsen 3 av brodern Johan, (Lfr). Erik var soldat Åsfelt 1743-1762, (Sr), och stod även som nämndeman. Han var gift 1751 med Lisbet Eriksdotter, 1731-1759, från familj 996 i Sikås 9, och omgift 1760 med Lisbet Jonsdotter, 1727-1810, från familj 689 i Åsen 6. Erik Hanssons i Åsen bomärke visas, (Dmb ht 1784, sid 139). 1791-06-25 hölls syn och värdering av Erik Hanssons skattehemman i Åsen 3 om 2 och ½ tunnland i närvaro av Erik, makan Lisbet Jonsdotter, enda sonen Jonas, döttrarna Karin och Ingeborgs makar Per Hansson Byfeldt respektive Olof Danielsson samt ogifta dottern Gölin. Hemmanet är beskrivet och värderas till 100 riksdaler specie samt överläts hemmanet till sonen Jonas, (Dmb ht 1791, sid 82). 1791-04-27 hölls arvskifte hos bonden och nämndemannen Erik Hansson och hustrun Lisbet Jonsdotter i Åsen, FII:2, 1791-1806, sid 151. Barn i de två äktenskapen:
  • Karin Eriksdotter, 1753-1839, var gift 1775 med nybyggaren Olof Karlsson, 1730-1783, i familj 858 i nybygget Raftkälen, och omgift 1787 med Per Hansson Byfelt, 1759-1814, i familj 867 i Raftkälen.
  • Ingeborg Eriksdotter, 1756-1846, gift med Olof Danielsson, 1754-1824, som var hemmansägare och nämndeman i familj 74 Ede 4.
  • Jonas Erikson, 1763-1833, hemmansägare i familj 669 i Åsen 3.
  • Gölin Eriksdotter, 1767-1851, gift 1796-11-27 med Erik Zakrisson Lindstedt, 1761-1812, i familj 1030 i Yxskaftkälen, soldat- och torparhustru i Lisbettorpet, Åsen, Hammerdal. 1797-03-20 blev en ny torplägenhet utsynad och överlåten av Jonas Eriksson i Åsen 3 om 2 och ½ tunnland, till svågern Erik Lindstedt och dennes hustru Gölin Eriksdotter, och som låg bredvid Sjöbergstorpet och nere vid sjön, (Dmb ht 1797, sid 98). Gölin Eriksdotter överlät 1827-11-27 ett odelstorp under Åsen 3 till ende sonen Jonas emot födoråd till henne. Torpet var värderat till 200 riksdaler i sedlar, (Dmb ht 1827, sid 125). 1837-05-27 hölls arvsdelning hos torparänkan Görlin Eriksdotter i Lisbettorpet i Åsen, FII:7, 1835-1839, sid 855.
 • FAMILJ 669.
  Jonas Eriksson, 1763-1833, från familj 668, gift 1793-11-24 med Kerstin Pålsdotter, 1770-1807, från familj 83 i Björnsgård, Ede 5, övertog 1791-12-05 Åsen 3 om 2 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). 1797-03-20 blev en ny torplägenhet utsynad och överlåten av Jonas Eriksson i Åsen 3 om 2 och ½ tunnland, till svågern Erik Lindstedt och dennes hustru Gölin Eriksdotter, och som låg bredvid Sjöbergstorpet och nere vid sjön, (Dmb ht 1797, sid 98). Jonas gifte om sig 1809-04-09 med Karin Olofsdotter (Gröndahl), 1786-1862, från familj 692 i Åsen 6. 1818-11-17 överlät Jonas Eriksson skattehemmanet Åsen 3 om 2 och ½ tunnland till mågen Olof Persson och Lisbet Jonsdotter emot födoråd. Hemmanet var värderat till 916 riksdaler banco, (Dmb ht 1819, sid 212). 1807-03-25 hölls bouppteckning hos bonden Jonas Eriksson i Åsen efter dess avlidna hustru Kerstin Pålsdotter, FII:3, 1807-1819, sid 278. 1834-02-15 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Jonas Eriksson i Åsen, FII:6, 1830-1834, sid 778. Bouppteckning för Karin Olofsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 132. Barn:
  • Lisbet Jonsdotter, 1795-1882, hemmansägarehustru i familj 670 i Åsen 3.
 • FAMILJ 670.
  Olof Persson, 1789-1844, från familj 721 i Åsen 8, gift 1817-11-02 med Lisbet Jonsdotter, 1795-1882, från familj 669, övertog 1818-11-17 hemmanet Åsen 3 om 2 och ½ tunnland av svärföräldrarna, (Lfr). 1819-11-24 sålde Olof Persson skattehemmanet Åsen 8 om 1 tunnland till brodern Elias Persson emot en köpesumma av 700 riksdaler banco och födoråd till föräldrarna, (Dmb ht 1821, sid 190). 1850-10-29 överlät framlidne Olof Perssons änka Lisbet Jonsdotter Åsen 3 om 2 och 1/4 tunnland - härav 1/3 vardera - till sönerna Per, Jonas och Olof, (Lfr). 1844-06-25 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Persson i Åsen, FII:8 (1840-1844), sid 1040, 10 barn var arvingar. Barn:
  • Britta Olofsdotter, 1817-1867, piga i Åsen, Hammerdal. Bouppteckning för Britta Olofsdotter, F II/11, 1860-1869, sid 494.
  • Karin Olofsdotter, 1820-1897, piga hos brodern Jonas i Åsen, Hammerdal. Bouppteckning för Karin Olofsdotter, F II/17, 1895-1897, sid 604.
  • Kerstin Olofsdotter, 1821-1899, gift 1850-04-07 med Per Jonsson i familj 9 i Bye, som var hemmansägare i Sikås 5. Bouppteckning för Kerstin Olofsdotter, F II/18, 1898-1900, sid 399.
  • Anna Olofsdotter, 1823-1869, gift med Jonas Jonsson, 1818-1903, som var hemmansägare i familj 9 i Bye.
  • Per Olofsson, 1825-1893, gift 1849-11-04 med Märet Eriksdotter, 1826-1904, från familj 896 i nybygget Sörviken, var hemmansägare i Åsen 3. Bouppteckning för Märet Eriksdotter, F II/20, 1904-1905, sid 191. Bouppteckning för Per Olofsson, F II/16, 1890-1894, sid 543. Bland barnen:
   • Sonen Olof Persson, 1850-1932, gift 1897-07-03 med Karin Abrahamsdotter, 1858-1901, från Ede 2, änka i familj 562 i Lorås 4, och omgift 1906-05-06 med Anna Olofsdotter i familj 671, och han var hemmansägare i Åsen 3.
  • Jonas Olofsson, 1827-1896, ogift hemmansägare i Åsen 3. Bouppteckning för Jonas Olofsson, F II/17, 1895-1897, sid 217.
  • Olof Olofsson, 1828-1905, hemmansägare i familj 671 i Åsen 3.
  • Erik Olofsson, 1831-1869, arbetade i Åsen, Hammerdal.
  • Paul Norberg, 1832-e 1896, lärare i Bodum.
  • Elisabet Olofsdotter, 1836-1929, hushållerska i Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 671.
  Olof Olofsson, 1828-1905, från familj 670, var gift 1857-06-07 med Britta Svensdotter, 1838-1931, som var från familj 695 i Åsen 6. Olof stod som hemmansägare, landstingsman och nämndeman i Sjungargården, Åsen 3. Han övertog år 1850 av moderänkan 1/3 av sitt föräldrahemman, (Lfr). Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/20, 1904-1905, sid 357. Barn:
  • Lisbet Olofsdotter, 1858-1934, gift 1879 med Erik Hemmingsson Lindström, 1852-1932, målare och torpare i Skarpås, Hammerdal.
   Erik Lindström var son till Hemming Olofsson, 1817-e 1857, bonde i Bredbyn, Offerdal, gift 1840 med Matilda Lindström, 1811-e 1857, vilka också hade barnen Britta 1841-1927 i Bye, Olof 1846-1929 i Bye och Maria 1849-1929 i Viken med sina familjer.
  • Sven Olofsson, 1861-1937, gift 1896 med Anna Olofsdotter, 1874-1956, från familj 651 i Åsen 1, och han var hemmansägare i Sjungargården, Åsen 3. Makarna finns på bild nr JRi1043, Jamtli bildarkiv.
  • Anna Olofsdotter, 1863-1937, var gift 1906 med Olof Persson, 1850-1932, som var från familj 670 i Åsen 3, i dennes andra gifte, och Olof var hemmansägare i Åstorp, Åsen 3, Hammerdal.
  • Britta Olofsdotter, 1867-1910, gift 1907-05-26 med Jöns Eriksson, 1850-1929, från Fyrås, i dennes andra gifte, och som var skräddare, kyrkvärd och handlare i Vallmo, Mo, Hammerdal. Jöns var oäkta son till Maria Jönsdotter, 1816-1897, gift med Måns Eriksson i familj 1077 i Prästbordet, Hammerdal.
  • Gunilla Olofsdotter, 1870-1961, gift 1897 med Jonas Eriksson, 1861-1934, som var hemmansägare i Håxås 1, och sedan gårdsägare i Mo 1:36, se familj 502 i Håxås 2.
  • Olina Olofsdotter 1878-1964, gift 1905 med Olof Jönsson, 1874-1960, från Lorås, som var hemmansägare i Lorås 2:5, Hammerdal.
  • Karin Olofsdotter, 1880-1906, gift 1902-04-27 med Mårten Jonsson, 1877-1962, från Åsen, som var hemmansägare i Åsen 7:8, Hammerdal. Bouppteckning för Karin Olofsdotter, F II/21, 1906-1907, sid 80.
Bar
 • Åsen 4 (Nilsgården): 
  FAMILJ 672.
  Nils Sjulsson, 1590-1639, (Br), bygslade 1 ½ tunna säd 1623 i Åsen, (Byg), och 1633 kunde han bärga 10 lass hö, hade 3 kor, 3 småfän och 1 häst, (Jb). 1640 var han ersatt av änkan Britta, som fanns i skattelängden 1645, (Jb). I Mtl 1645 fanns bonden Britta, änka efter Nils Sjulsson, sonen Erik Nilsson, inget tjänstefolk, husfolk: Sjul Nilsson och Britta Olofsdotter. Änkan Britta betalade tiondet 1649, (Ti).
  • Sjul Nilsson, 1619-1691, hemmansägare i familj 673 i Åsen 4.
  • Erik Nilsson som 1647 lejdes som soldat av Lars Månsson i Åsen 5, (Rul).
  Tomas Persson, 1580-1622, fanns i Åsen 4 tiden 1607-1615, (Ti, Jb). 1613 kunde Tomas så 1 ½ tunnor i Åsen; två bröder i Norge; Jon och Nils Svensson, hade andelar om 1 tunna, som blev befriade, (Rmj). Systrarna Märet och Kerstin Sjulsdotter hade också andelar i gården, (Rmj).
 • FAMILJ 673.
  Sjul Nilsson, 1619-1691, (C1), från familj 672, fanns i skattelängderna mellan 1660, då han ersatte änkan Britta, och 1687 på hemmanet som omfattade 1 och ½ tunnland. 8 bönder i Åsen fick böta för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Nils Olofsson, Erik Nilsson, Olof Mårtensson, Jon Andersson, Sjul Nilsson, Lars Månsson, Per Svensson och Johan Svensson, (Dmb ht 1673, § 3). 1677 var hemmanet noterat för 1 och 5/6 tunnland skatte, (Jb), och 1679 betalade Sjul Nilsson tiondet, (Ti).
  • Nils Sjulsson, 1639-1725, hemmansägare i familj 674 i Åsen 4.
 • FAMILJ 674.
  Nils Sjulsson, 1639-1725, (C1), från familj 673, fanns i längderna 1687-1700. Nils Sjulssons skattehemman i Åsen om 1 och 5/6 tunnland hade vid syn brister till ett värde av 24 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 3 år, (Dmb ht 1699, § 12). Vid arvsskiftet 1700 hos Nils blev de fattigas del 4 daler silvermynt. Olof Jonsson, familj 675 i Åsen 4, beviljades fasta på hemmanet om 1 och 1/3 tunnland köpt av svärfadern Nils Sjulsson den 23 november 1700 för 95 daler silvermynt; svågerbarnen Rådgerd, Apollonia och Elin var också nämnda, (Dmb ht 1702 § 10). Nils hustru Elin Bengtsdotter, 1649-1719, (C1), var dotter till sockenskrivaren Bengt Olofsson och Apollonia Olofsdotter i Krånge, Ramsele. Apollonias far Olof Klementsson, 1580-e 1644, var broder med Sven Klementsson, 1585-1659, i Skarpås 1. Barn:
  • Britta Nilsdotter, 1677-1719, gift 1700-12-28 med Olof Jonsson i familj 675 i Åsen 4.
  • Regina Nilsdotter, 1682-1715, (Br), bodde i Åsen.
  • Apollonia Nilsdotter, 1685-1773, (Tp), var gift 1717 med korpral Anders Johansson Lindberg, 1680-1780, (C2), från Ramsele, Y. Här kan du läsa om karolinen Anders Johansson Lindberg i Lorås, som blev över 100 år gammal.
  • Elin Nilsdotter, 1691-1779, gift med Jakob Matsson Bergman, 1682-1738, från Ångermanland, soldat från 1711 i Solberg, (Sr), deltog med Armfelt i fjällkatastrofen 1718/1719 och överlevde, (Rul), död 56 år gammal i Solberg. Elin var död hos sonen Mats Bergman, familj 882 i nybygget Skyttmon, (A1:3/32).
 • FAMILJ 675.
  Olof Jonsson, 1670-1710 (Tp), som möjligen var från familj 687 i Åsen 6, var gift 1700-12-28 med Britta Nilsdotter, 1677-1719, från familj 674. Anna Olofsdotter och Britta Nilsdotter på Åsen hade femtedag pingst 1693 upptänt eld vid sina föräldrars fäbodar, vilket var förbjudet sedan 1690, och de dömdes att böta vardera 30 daler silvermynt, (Dmb vt 1694, § 8). Uppbjöd Olof Jonsson dess svärfaders hem i Åsen om 1 och 1/3 tunnland efter Nils Sjulssons köpeskrift, (Dmb ht 1700, § 10:5). Uppvisades hållet arvsskifte år 1700 hos Nils Sjulsson i Åsen, varefter de fattigas del blev 4 daler silvermynt; beviljades Olof Jonsson fasta på hemmanet Åsen 1 och 1/3 tunnland köpt av svärfadern Nils Sjulsson den 23 november 1700 för 95 daler silvermynt; i paragrafen nämns också barnen Rådgerd, Apollonia och Elin, (Dmb ht 1702, § 10). Hustrun Britta stod för hemmanet 1714, (Ti). Dragonstället var vakant 1719, och sonen Nils 16 år gammal, var kommenderad som vakt vid Järpeskans, (Rul). Barn:
  • Sigrid Olofsdotter, 1702-1788, gift med Jon Jönsson Lindkvist, 1709-1769, från familj 995 i Sikås 9, som var soldat i Gåxsjö under hela 33 år, (Sr).
  • Nils Olofsson Lindal, 1704-e 1758, hemmansägare i familj 676 i Åsen 4.
  • Jon Olofsson, 1707-1783, gift med Ingrid Eriksdotter, 1716-1786, hemmansägare och danneman i familj 309 i Gisselås 1.
 • FAMILJ 676.
  Nils Olofsson, 1704-e 1758, (C:1/222), från familj 675, var soldat Lindal mellan 1718 och 1743, (Sr), och han var hemmansägare i Åsen 4 om 1 och 5/6 tunnland från 1725, (Jb). 16 år gammal var han kommenderad som vakt vid Järpeskans, (Rul). Nils var gift 1722-12-26, (Kyr), med Barbro Zakrisdotter Bolling, 1697-1754, (Br), från familj 685 i Åsen 5. Nils Olofsson godkände 1725 det åkerbyte som moderhustrun Britta Nilsdotter hade gjort med grannen Olof Andersson, (Dmb ht 1725, § 10). Jon Matsson i Åsen tilltalade grannen Nils Olofsson, (Dmb vt 1738, § 5). 1749-04-01 överlät Nils Olofsson hemmanet Åsen 4 om 1 och 5/6 tunnland till sonen Olof Nilsson, (Lfr). Barn:
  • Olof Nilsson Lindal, 1724-1806, hemmansägare i familj 677 i Åsen 4.
  • Anna Nilsdotter, 1726-1804, gift med Salomon Andersson, familj 941 i Sikås 3.
  • Zakris Nilsson Berggren, 1728-1796, var gift 1752 med Britta Jonsdotter, 1731-1796, och han var nybyggare i familj 1032 i Yxskaftkälen.
  • Britta Nilsdotter, 1731-1821, gift med Lars Jonsson Lundahl, 1730-1804, från familj 461 i Viken 1, se nybyggare i Yxskaftkälen. 1776-09-12 ville de barnlösa makarna Lars Jonsson och Britta Nilsdotter i Yxskaftkälen utse systersonen Jonas Olofsson Lundahl, 1751-1790 i familj 16 i Bye, Hammerdal, till deras rätta arvinge avseende deras lösa egendom och nybygge emot en köpensumma av 600 daler kopparmynt samt födoråd och nödtorftig hjälp och skötsel, (Dmb ht 1776, sid 370).
 • FAMILJ 677.
  Olof Nilsson, 1724-1806, från familj 676, gift 1752, (Kyr), med Anna Larsdotter, 1733-1804, från familj 975 i Sikås 7, var soldat Lindal 1743-1748, då han fick avsked för hemmansbruk, (Sr), och han övertog 1749-04-01 Åsen 4 om 1 och 5/6 tunnland av fadern, (Lfr). 1754-06-16 utsågs han vid sockenstämman till sexman, och med kyrkväktaren skulle han efterse de sovande samt kontrollera att man inte var vårdslös vid ringningen i kyrkklockorna. Den som somnade i kyrkan fick böta 6 penningar kopparmynt första gången och 9 penningar dito andra gången. Vårdslöshet vid klockringningen bestraffades med att man sattes i stocken vid kyrkporten utan föregående dom. Olof Nilsson i skattehemmanet Åsen 4 om 1 och 5/6 tunnland, ville lotta om besittningen av hemmanet mellan sönerna Nils, Lars och Olof. Där fanns också döttrarna Barbro och Anna. Vid syn värderades hemmanet till 66 riksdaler 32 skilling. Sönerna som inte vann lottningen skulle i stället för utlösen erhålla varsitt torp på hemmanet, varav det ena hette Sotbrännan, (Dmb ht 1780, sid 399). 1780-09-13 överlät Olof Nilsson torpet Sotbrännan under Åsen 4 till Olof Olofsson, (Lfr). 1780-09-13 överlät Olof Nilsson Åsen 4 till sonen Nils Olofsson Nordahl i familj 678, (Lfr). 1790-05-25 hölls arvsdelning hos bonden Olof Nilsson på Åsen, FII:1, 1742-1790, sid 142; alla barnen utom Olof var närvarande. Barn:
  • Nils Olofsson Nordahl, 1755-1812, familj 678 i Åsen 4.
  • Lars Olofsson, 1757-1837, gift med Helena Danielsdotter, familj 605 i Solberg 3.
  • Barbro Olofsdotter, 1759-1832, gift med Erik Larsson, familj 452 i Skarpås 1.
  • Olof Olofsson Åslund, 1761-e 1790, övertog 1780-09-13 torpet Sotbrännan under Åsen 4 av fadern, (Lfr). 1783-09-12 överlät Olof Olofsson ett torp under Åsen 4 till sin broder dragon Nils Olofsson för en köpesumma av 100 daler silvermynt eller 16 riksdaler 32 skillingar specie, (Dmb ht 1783, sid 315). Olof Åslund bodde 1790 i Söderhamn.
  • Anna Olofsdotter, 1766-1829, gift med Johan Johansson, familj 273 i Fyrås 5.
 • FAMILJ 678.
  Nils Olofsson, 1755-1812, från familj 677, var soldat Nordahl mellan 1772 och 1787 i Åsen, (Sr). Han var gift 1787 med Sigrid Persdotter, 1759-1829, från familj 165 i Fagerdal 1, och han övertog 1780-09-13 Åsen 4 av fadern, (Lfr), och var hemmansägare och gästgivare. 1783-09-12 överlät Olof Olofsson ett torp under Åsen 4 till sin broder dragon Nils Olofsson för en köpesumma av 100 daler silvermynt eller 16 riksdaler 32 skillingar specie, (Dmb ht 1783, sid 315). Nils Olofsson Nordahls i Åsen bomärke visas, (Dmb ht 1784, sid 139). Nils Olofsson sålde 1792-11-26 torpet Sotbrännan om 8 mälingar under Åsen 4 till Lars Persson för en köpesumma av 125 plåtar eller 41 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1792, sid 164). 1812-12-28 hölls bouppteckning efter avlidna bonden Nils Olofsson i Åsen, FII:3 (1807-1819), sid 346. 1817-11-20 överlät framlidne Nils Olofssons änka Sigrid Persdotter skattehemmanet Åsen 4 om 1 och 5/6 tunnland till vardera Per Nilsson och Olof Nilsson emot födoråd och utlösen av deras systrar. Hemmanet var värderat till 533 riksdaler banco, (Dmb vt 1818, sid 144). 1822-04-22 hölls arvsdelning hos änkan Sigrid Persdotter i Åsen, FII:4, 1820-1824, sid 516. 1830-01-04 hölls bouppteckning i Åsen efter den avlidna födorådsänkan i livstiden Sigrid Persdotter, FII:6, 1830-1834, sid 692. Barn:
  • Olof Nilsson, 1788-1848, överlät 1825-11-22 hemmanet Åsen 4 om 11/12 tunnland till Per Andersson, (Lfr), och Olof var hemmansägare senast i familj 518 i Håxås 4.
  • Britta Nilsdotter, 1790-1840, familj 680 i Åsen 4.
  • Per Nilsson, 1792-1859, hemmansägare i familj 679 i Åsen 4.
  • Lisa Nilsdotter, 1796-1843, gift med Erik Hemmingsson, familj 339 i Grenås 1.
 • FAMILJ 679.
  Per Nilsson, 1792-1859, från familj 678, var hemmansägare i Åsen 4, och gift 1820-03-12 med Marget Persdotter, 1798-1871, från familj 548 i Lorås 3. Bouppteckning för Per Nilsson, FII:10, 1850-1859, sid 1422. 1817-11-20 överlät framlidne Nils Olofssons änka Sigrid Persdotter skattehemmanet Åsen 4 om 1 och 5/6 tunnland till vardera Per Nilsson och Olof Nilsson emot födoråd och utlösen av deras systrar. Hemmanet var värderat till 533 riksdaler banco, (Dmb vt 1818, sid 144). Per Nilssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). Barn:
  • Nils Persson, 1821-1877, gift 1852 med Britta Eriksdotter, familj 11 i Bye.
  • Sigrid Persdotter, 1824-1891, arbetskvinna i Åsen. Bouppteckning för Sigrid Persdotter, F II/16, 1890-1894, sid 204.
  • Per Persson, 1826-1900, gift 1855-05-31 med Märet Johansdotter, 1832-1919, från familj 662 i Åsen 2, var hemmansägare och förmånstagare i Åsen 4. Bouppteckning för Per Persson, F II/18, 1898-1900, sid 662.
   • Dottern Margreta Persdotter, 1858-1932, gift 1886 med Lars Larsson, 1846-1912, från Rödön, hemmansägare i Åsen 4.
 • FAMILJ 680.
  Per Andersson, 1796-1872, från familj 658 i Åsen 2, var hemmansägare i Åsen 4, gift 1819-04-12 med Britta Nilsdotter, 1790-1840, från familj 678. Per Anderssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). Per Andersson i skattehemmanet Åsen 4 om 11/12 tunnland hade 1825-11-22 erhållit fastebrev på hemmanet, som han hade köpt av bonden Olof Nilsson i Håxås för en köpesumma av 722 riksdaler samt årligt födoråd (Dmb ht 1826, sid 81). Per gifte om sig 1841-03 med Märet Andersdotter, 1816-1861, från familj 844 i nybygget Lomåsen. Bouppteckning för Märet Andersdotter, F II/11, 1860-1869, sid 110. 1840-05-22 hölls bouppteckning och 1841-02-12 hölls arvsskifte efter den avlidna bondhustrun Britta Nilsdotter i skattehemmanet Åsen 4, FII:8, 1840-1844, sid 940, 945. Barn i de två äktenskapen:
  • Ingrid Persdotter, 1820-1855, bodde i Åsen.
  • Nils Persson, 1828-1906, hemmansägare i Åsen 4, sedan i Överbyn, Marieby.
  • Kerstin Persdotter, 1843-1922, gift med Per Persson, 1835-1925, i familj 712 i Åsen 7, senast i Överbyn, Marieby.
 • FAMILJ 227.
  Anders Burholm, 1833-1915, från Hörnätt, Själevad, Y, var inspektor i Moviken, Mo, och senast i Åsen 4. Han var gift 1864-11-11 i Sundsvall med Cajsa Lena Norgren, 1834-1893, från Njurunda, Y, och omgift 1897-03-17 med Margareta Persdotter, 1858-1949, från familj 23 i Bye 1. Anders var son till Johan Jonsson Burholm, 1792-1837, bonde i Hörnätt, Själevad, Y, och hustrun Katrina Andersdotter, 1796-e 1839. I Hammerdalskrönikan 1991/30 finns ett referat från en släktträff. Bouppteckning för Cajsa Lena Norgren, F II/16, 1890-1894, sid 424. Några barn:
  • Janne Burholm, 1865-1902, tidningsredaktör i Östersund, finns på bild #33210 hos Porträttfynd, Rötter.
  • Per Burholm, 1866-1936, var arrendator i Sikåskälen, Hammerdal, och senast skogsinspektor i Åsen, gift 1891 med Britta Larsdotter, 1871-1957, från Sikås 7, Hammerdal. Makarna finns på bild på Porträttfynd, Rötter.
   • Dottern Adèle Burholm, 1900-1986, gift 1933 med Ture Ydström, 1904-1939, kassör och bokhållare i Åsen. Ydström var en eldsjäl inom gymnastiken och tog iniativet till att bygga Svartvikens idrottsplats, som invigdes 1938. Ydström finns på bild JRi872 på Jamtli bildarkiv.
  • Ante Burholm, 1869-1942, åkare i Moviken, Hammerdal, gift 1911 med Frida Edelsvärd, 1889-1972, från Mo, Hammerdal. Makarna finns på bild 92X67:9, Jamtli bildarkiv.
Bar
 • Åsen 5 (Månsgården): 
  FAMILJ 681.
  Olof Pålsson, 1550-1619, (Br); hade vid fejden 1611-1613 svurit svenskarna trohetsed; 2 tunnor kunde sås på gården i Åsen, som var förbruten och fick arrenderas för 3 mark; hade också en liten del i Viken, som fick arrenderas för 3 skilling, (Rmj). Han betalade tiondet 1600 och 1607, (Ti), och fanns i Jb 1615.
  • Nn Olofsdotter, 1570-e 1605, gift med Erik Olofsson, 1570-1642, bonde och nämndeman i Jonsgård, Ström, (Dmb, ht 1650, §6). Sonen Olof Eriksson, 1600-1682, var bonde och nämndeman i familj 160 i Fagerdal 1, Hammerdal.
  • Måns Olofsson, 1590-1644, hemmansägare i familj 682 i Åsen 5.
 • FAMILJ 682.
  Måns Olofsson, 1590-1644, (Br), från familj 681, bygslade 1620 2 tunnor, (Byg), och fanns 1633 för 2 tunnor i Åsen, (Jb). Han kunde 1633 bärga 10 lass hö, hade 4 kor, 6 småfän och 1 häst, (Jb). Vid vårtinget 1623 var 14-årige Per Persson instämd till tinget för att skjutit ihjäl den 6-årige Jörgen Olofsson, som var en liten dräng på Anders Pålssons gård i Åsen; Per Perssons husbonde var Måns Olofsson och hans matmor på Åsen; unge drängen Israel Persson, 14 år gammal, vittnade, (Dmb). 1637 var Måns nämndeman, (Dmb) och 1645 betalade han landskylden. Lars och Olof Månsson var möjligen hans söner, (PJ). Måns var möjligen son till Olof Pålsson i familj 681, (PJ). Barn:
  • Olof Månsson, 1620-1657, död som soldat i Marienburg, Tyskland, (Rul).
  • Lars Månsson, 1620-1686, hemmansägare i familj 683 i Åsen 5.
  • Jon Månsson, 1625-1687, arbetade i Åsen, Hammerdal, gift med Anna Svensdotter, 1629-1715, från familj 653 i Åsen 2, Hammerdal, (Dmb ht 1691, § 9).
  • Britta Månsdotter, död efter 1645 i Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 683.
  Lars Månsson, 1620-1686, (Br), från familj 682, stod 1640 för 2 tunnland, (Jb). Han bygslade 1645 2 tunnor efter gamla modern, (Byg), och 1645 fanns han utan hustru, inga barn, och som tjänstefolk fanns: Jon Månsson, Berit Månsdotter, Olof Månsson, husfolk: Karin Karlsdotter, (Mtl). 1646 var Lars en av de 19 knektarna från tingslaget vid kapten Jöns Börjelssons kompani; 1647 hade Lars lejt Erik Nilsson som soldat och 1648 lejde han brodern Olof, (Rul). 1649 och 1679 betalade Lars tiondet, (Ti). Olof Eriksson i Fagerdal klagade efter sin odels- och möderne jord om åtta mälingar, (1 och 2/6 tunnland), i Åsen som Lars Månsson ibidem brukade och besatt, Lars kunde ej neka att jorden kommer Olof Eriksson till. Olof dömdes till sin odels- och möderne jord bemälte 8 mälingar i Månsgården. Olof tillbjuder Lars Månsson dem att inlösa eller sälja åt vem han vill, (Dmb ht 1650, § 6). 8 bönder i Åsen fick böta för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Nils Olofsson, Erik Nilsson, Olof Mårtensson, Jon Andersson, Sjul Nilsson, Lars Månsson, Per Svensson och Johan Svensson, (Dmb ht 1673, § 3). 1677 uppgavs hemmanet till 2 och 1/6 tunnland krono, (Jb). 1692 var Lars hemman i Åsen om 2 och 1/6 tunnland och Per Anderssons hemman i Hallen om 1 och 1/6 tunnland anslagna för sergeanten vid majorens kompani, (Rul).
 • FAMILJ 684.
  KnektJon Hansson Orre, 1645-1709, (Tp), född i Jämtland, stod senast som sergeant i Åsen, Hammerdal. 1659-1707, alltså 48 år, fanns han noterad som soldat och befäl, (Sr). 1686 var Jon Orre rustmästare hos Welam Persson i Fyrås 2, och avancerade till förare 1689, (Sr). Orre och dragon Carl Elofsson Lustig var brukare 1694-1699 av vardera ½ hem i Ede och Åsen, (Rö). Jon Orre var soldat i svenska armén 1675-1676 i Wissmar, Tyskland. Vid reduceringen i 1676 i Ankland blev han korpral, vilket år de också återvände till Frösön, och där han också fanns i mönsterrullan 1677. Sergeanten Jon Hansson Orre, bosatt i Hammerdals socken i Jämtland, begärde i en skrivelse 1693 ytterligare ersättning för gjord krigstjänst under åren 1675–78. Skrivelsen förvaras i Biografica-samlingen i Krigsarkivet i Stockholm, en tyvärr något förbisedd samling, som innehåller mängder med intressanta dokument med biografiskt innehåll, framför allt om underofficerare och officerare. 1707 fick Orre avsked som sergeant, och brukade hemmanet Fyrås 4 1708, (Jb, Ti). Jon var gift med Karin Simonsdotter, 1652-1742, (89 år), som möjligen var dotter till Simon Israelsson i familj 723 i Hallen 1. 1706-06-17 fanns sergeant Orre med hustrun och döttrarna Ingrid och Karin, (Com). 1714-1725 stod Karin Simonsdotter som skattebonde i Fyrås 4 efter maken, (Jb). 1683 års dragonuniform kan du se på bilden, (Fh). Barn:
  • Sara Jonsdotter, 1683-1754, gift med Göran Andersson i familj 638 i Åsen 1.
  • Ingeborg Jonsdotter, 1686-1743, gift med Hans Olofsson Sjungare, familj 91 i Ede 6.
  • Karin Jonsdotter, 1691-1749, bodde i Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 685.
  Zakris Ingelsson, 1665-1719, sergeant, (Rul), omkom i den stora fjällkatastrofen med Armfelt i Jämtlandsfjällen. Han brukade hemmanet 1714, och han hade tidigare varit ryttare Bolling i Rödön och Alsen, och 1711 stod han som förare vid Ovikens kompani. Han var gift 1693 med Anna Persdotter, 1670-1754, (Br), från Undrom, Rödön. Soldaterna i Hammerdals tingslag 1686 tillhörde Majorens kompani och bestod av 30 man, fördelade på 26 soldater och tre officerare; fänrik, förare och korpral, samt en trumslagare. De var förlagda i Hammerdals, Ströms, Häggenås och Lits socknar och bodde på de bondgårdar, som utgjorde ett rusthåll och där de också utrustades. Barn:
  • Ingel Bolling, 1694-1761, gift 1719 med Anna Persdotter, 1694-1779, från familj 461 i Viken 1, var rustmästare och sergeant i familj 34 i Åsen 5.
  • Barbro Bolling, 1697-1754, gift med Nils Olofsson Lindal, familj 676 i Åsen 4.
  • Margreta Bolling, 1702-1736, gift 1735 med Erik Matsson Fagerberg, 1713-1742, i Hammerdal, som var en av dom många soldater som omkom i Stockholms skärgård.
  • Anna Bolling, 1708-e 1727, bodde i Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 34.
  Ingel Zakrisson, 1694-1761, född i Silje, Rödön, från familj 685 i Åsen 5, var gift 1719 med Anna Persdotter, 1694-1779, som var från familj 461 i Viken 1. Han var soldat Bolling 1712-1751, (Sr), och han stod senast som rustmästare och sergeant. Båda makarna var döda i Yxskaftkälen. Ingel bör ha varit en av dom soldater, som lyckades överlevde fjällkatastrofen i Jämtlandsfjällen 1718/1719. Barn:
  • Zakris Bolling, 1721-1788, gift 1747 med Ingeborg Jönsdotter, 1728-1795, nybyggare i familj 1030 i Yxskaftkälen.
  • Cecilia Ingelsdotter, 1725-1794, gift med Olof Larsson Byström, 1734-1787, som stod som hemmansägare i familj 6 i Bye.
  • Per Ingelsson, 1727-1815, död som förare i Berg, Z.
  • Anna Ingelsdotter, 1734-1824, gift 1759 med Pål Jonsson Krus, 1732-1777, från familj 182 i Fagerdal, soldat 1752-1762, (Sr), och sedan nybyggare i Laxsjö, Föllinge.
  • Hans Ingelsson, 1735-1771, gift 1762-03-14 i Lit, Z, med Katarina Jönsdotter, 1733-1818, från Österåsen, Häggenås, soldat från 1757-1771 i Sikås, Hammerdal, (Sr).
  • Margret Ingelsdotter, 1739-1820, gift med Hans Larsson, 1739-1816, som var hemmansägare i familj 17 i Bye.
 • FAMILJ 1115.
  Nils Gustaf Zetterberg, 1811-1908, från Mällbyn, Frösön, gift 1847-08-24 i Sunne, Z, med Marie Louise Öhström, 1822-1876, från Stockholm, var fanjunkare och underlöjtnant i Åsen 5 och Mo, Hammerdal. Makarna hade 3 barn:
  • Emilia Zetterberg, 1848-1905, gift 1870-03-27 med Lars Pålsson, 1843-1880, född och bonde i Åsen 7, samt omgift 1882-12-03 med Erik Eriksson Kers, 1858-1934, torparson från Åsen, senast boende i Fagerland, Häggenås. Bouppteckning för Lars Pålsson i skattehemmanet Åsen 7, F II/14, 1880-1884, sid 154.
  • Carl Gustaf Andreas Zetterberg, 1849-1884, torpare i Håxås 4, Hammerdal, gift 1878-05-30 med Karin Christensdotter, 1856-1933, i familj 647 i Åsen 1. Bouppteckning för torparen Carl Gustaf Andreas Zetterberg i Håxås 4, F II/14, 1880-1884, sid 576.
   • Sonen Nils Gustaf Zetterberg, 1879-1976, gift 1914-11-28 med Hilda Elisabet Hansdotter, 1893-1978, från Fyrås, var köpman i Hammerdal. Fastigheten finns på bild JRi519, Jamtli bildarkiv.
 • FAMILJ 1117.
  Per Nordenström, 1844-1935, från Hägra, Rödön, Z, gift 1873 med Ingeborg Olofsdotter, 1847-1916, från familj 296 i Fyrås 7, var sadelmakare och fattiggårdsföreståndare i Åsen, Hammerdal. 1905 köpte han Åsen 5:11, som han innehade till 1911, då sonen Per övertog gården. Per finns på bild nr: JRi1865, Jamtli bildarkiv.
  • Sonen Per Magnus Nordenström, 1878-1963, sadelmakare, gift 1909 med Ingeborg Olofsdotter, 1881-1964, från familj 713 i Åsen 7, barn: Per, Olof, Lilly och Dagmar. P. M. Nordenström finns på bild nr: Ejneg5735, Jamtli bildarkiv.
Bar
 • Åsen 6 (Jo-Massagården): 
  FAMILJ 686.
  Anders Pålsson, 1575-1644, (Br), kunde 1613 så 1 tunna, (Rmj). Anders fanns i skattelängderna till 1645, och var även nämndeman 1637 (Jb, Dmb). 1633 kunde han bärga 10 lass hö, hade 5 kor, 8 småfän och 1 häst, och hemmanet var på 2 tunnland, (Jb). I Mtl 1645 hette hans änka Britta, och inga barn var nämnda.
  • Jon Andersson, 1621-1701, hemmansägare i familj 687 i Åsen 6.
  • Karin Andersdotter, död efter 1727 i Åsen, Hammerdal, (A1:1/273).
 • FAMILJ 687.
  Jon Andersson, 1621-1701, (C1), från familj 686, var hemmansägare i Åsen 6 från 1640, (Jb). 1649 betalade han tiondet, (Ti). 1657-1658 var Olof Matsson lejd av Jon som knekt i Polen, (Rul). 8 bönder i Åsen fick böta för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Nils Olofsson, Erik Nilsson, Olof Mårtensson, Jon Andersson, Sjul Nilsson, Lars Månsson, Per Svensson och Johan Svensson, (Dmb ht 1673, § 3). Jon Andersson på Åsen uppbjöd 2 tunnland jord där sammastädes tredje gången, (Dmb vt 1674, § 8). 1674 var Jon nämndeman, (Dmb e.o.ting 1, 1674). Jon var forbonde med en häst till Levangermarknaden i Norge 1683, och fick tulla för malt, mjöl och fläsk; forbönderna förde oftast med sig tillbaka hästar, sill, salt, franskt brännvin, vin, tobak och krämer, (JL). Hustrun hette Sigrid Jonsdotter, 1630-1690, (Br). Jon Anderssons givna skrift av 1689-10-11 insinuerades av innehåll, att han upplåtit till sonen Mats Jonsson tillsammans med sina syskon sitt lösöre att delas mellan barnen, och efter hans dagar besitta hemmanet på Åsen, och till sytningslön åtnjuta 22 daler 16 öre silvermynt på hemmansköpet, varefter Mats skall betala till sina syskon efter deras proportion, (Dmb ht 1689, § 15). Barn:
  • Pål Jonsson, 1655-1693, (Br), fanns i dmb ht 1687, § 14 och i dmb vt 1689, § 8. Han betalade tiondet 1679, hade åbott sergeantens bostad 1687-1689, och fanns i skattelängderna 1681 och 1687, (Rö, Con). Sergeantens boställe på Åsen om 2 och 1/6 tunnland, som Pål Jonsson åbodde hade synats 1686-09-16. Tillsammans med fadern Jon Andersson ålades han stora förbättringar på hemmanet, (Dmb ht 1687, § 14).
  • Mats Jonsson, 1661-1719, hemmansägare i familj 688 i Åsen 6.
  • Olof Jonsson, 1670-1710, möjligen familj 675 i Åsen 4.
  • Kerstin Jonsdotter, 1678-1737, piga i Hammerdal.
 • FAMILJ 688.
  Mats Jonsson, 1661-1719, (C1), från familj 687, var från 1689-11-25 hemmansägare i Åsen 6 om 2 tunnland efter fadern, (Lfr). Mats var gift med Lisbet Christensdotter, 1662-1719, (C1), från familj 460 i Viken 1. Sexmannen Mats Jonsson avlade sin ed å bok, (Dmb vt 1694, § 20). Mats Jonsson beviljades fastebrev på sitt fadershemman i Åsen, (Dmb ht 1695, § 37). I januari 1719 omkom gårdens dragon Nils Persson Lindqvist i den stora fjällkatastrofen i Jämtlandsfjällen, och Mats son Jon Åström, fick ersätta den omkomne soldaten, (Rul). Mats Jonssons skattehemman i Åsen om 2 tunnland hade vid syn brister till ett värde av 5 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 1 år, (Dmb ht 1699, § 13). 1720-06-14 överlät Mats Jonsson hemmanet Åsen 6 till sonen Jon Matsson, (Lfr). Barn:
  • Jon Matsson Åström, 1691-1759, hemmansägare i familj 689 i Åsen.
  • Christen Matsson Lindahl, 1692-1719, soldat från 1717, (Sr), och han omkom i fjällkatastrofen 1718/1719.
  • Karin Matsdotter, 1695-1719, piga i Åsen.
  • Britta Matsdotter, 1697-1747, gift med soldaten Erik Pålsson Ångerman, 1691-1757, i familj 1128 i Munkhättan, Mo, Hammerdal.
  • Anna Matsdotter, 1700-1761, gift med Jon Persson, familj 966 i Sikås 6.
  • Anders Matsson, 1703-e 1744, dräng i Åsen, Hammerdal.
 • FAMILJ 689.
  Jon Matsson, 1691-1759, (Br), från familj 688, gift 1720 med Gölin Eriksdotter, 1688-1774, (Tp), från Tullingsås, Ström, (A1:1/273, där modern Marin Andersdotter finns), övertog 1720 hemmanet Åsen 6 om 2 tunnland av fadern, (Lfr). Jon var soldat Åström 1709-1731 i Åsen, Hammerdal, (Sr), och han överlevde fjällkatastrofen 1719, (Rul). Jon Matsson i Åsen hade instämt sin granne Hans Johansson, (Dmb vt 1725, § 8). Jon Matsson i Åsen tilltalade grannen Nils Olofsson, (Dmb vt 1738, § 5). 1748 intygade häradsrätten hans bräcklighet och sonen Christen skulle överta hemmanet. 1748-04-08 och 1756-11-18 överlät makarna Åsen 6 om 2 tunnland - härav ½ hem - till Christen Jonsson, (Lfr). 1761 krävde änkan Gölin Eriksdotter i Åsen bonden Johan Olofsson i Åsen på 64 daler silvermynt, som denne uppburit 1730-1740 i dragonlön för den nu avlidne Jon Matssons dragonhåll. Johan Olofsson erkände detta, men påstod att han gottgjort Jon Matsson dessa pengar under dennes livstid, (Dmb vt 1761, sid 209). Barn:
  • Christen Jonsson, 1722-1781, hemmansägare i familj 690 i Åsen 6.
  • Erik Jonsson Bergfelt, 1725-1787, hemmansägare i familj 691 i Åsen 6.
  • Lisbet Jonsdotter, 1727-1810, gift med Erik Åsfelt, familj 668 i Åsen 3.
 • FAMILJ 690.
  Christen Jonsson, 1722-1781, (C 2), från familj 689, var gift 1749, (C:2, sid 251), med Karin Olofsdotter, 1718-1795, från familj 655 i Åsen 2. 1748 anmälde fadern Jon Matsson till häradsrätten i Hammerdals tingslag att han på grund av sin stora bräcklighet inte finner sig i stånd att längre förestå bruket av sitt ärvda skattehemman Åsen 6, Hammerdal, bestående av 2 tunnland. Häradsrätten gör en undersökning och intygar hans bräcklighet och att hans son Christen Jonsson, 25 år gammal, får överta hemmanet, (Dmb vt 1748). Christen övertog 1748-04-08 och 1756-11-18 ett ½ hem av Åsen 6 om 2 tunnland av föräldrarna, (Lfr). Bomärket för Christen Jonsson i Åsen visas, (Dmb vt 1763, sid 45). 1771-03-14 överlät Christen Jonsson hemmanet Åsen 6 till Olof Persson, som var gift med dottern Gölin Christensdotter, (Lfr).
  • Gölin Christensdotter, 1751-1831, familj 692 i Åsen 6.
 • FAMILJ 691.
  Erik Jonsson, 1725-1787, från familj 689, fick avsked som soldat Bergfelt 1756-03-15 för hemmansbruk, (Sr), gift 1750, (Kyr), med Gunilla Larsdotter, 1720-1792, från familj 700 i Åsen 7, Hammerdal, och han var även danneman. Bomärket för Erik Jonsson i Åsen visas, (Dmb vt 1763, sid 45). Erik Jonsson, 57 år gammal, i skattehemmanet Åsen 6 om 1 tunnland ville 1781-09-12 på grund av orkeslöshet inte längre besitta sitt hemman, och ville därför genom lottning överlåta hemmanet och ett torp till sönerna Jon och Lars samt dottern Magdalena som är gift med Måns Dahlström. Magdalena skulle utlösas med 20 riksdaler specie, och Erik och makan skulle få sitt födoråd, (Dmb ht 1781, sid 153). Bouppteckning hölls 1787-06-19 hos änkan Gunilla Larsdotter i Åsen efter hennes avlidna make Erik Jonsson, FII:1, 1742-1790, sid 95. Arvsskifte hos änkan Gunilla Larsdotter i Åsen hölls 1788-05-13, FII:1, 1742-1790, sid 105. Barn:
  • Jon Eriksson, 1751-1831, gift torpare utan barn i Åsen.
  • Magdalena Eriksdotter, 1754-1803, var gift 1778 med Måns Olofsson Dahlström, 1757-1836, som var från familj 451 i Skarpås 1. 1788-12-01 överlät samtliga byamän i Lorås ett torp i Lorås till dragon Måns Dahlström emot en köpeskilling av 6 riksdaler 32 skilling specie, vilken summa Dahlström hade betalat. Torpet var ödelagt, (Dmb vt 1789, sid 330). 1789-09-14 hade dragonen Måns Dahlström i Lorås köpt ett halvt torp i Berget, Skarpås. av Hans Jönsson i Skarpås för en köpesumma av 13 riksdaler 16 skilling specie, (Dmb ht 1789, sid 411). 1837-01-18 hölls bouppteckning efter den avlidna torparen Måns Olofsson Dalström i Lorås och hans andra maka Britta Olofsdotter, 1778-1837, från Häggenås, och dom saknade bröstarvingar, och hade testamenterat sin egendom till pigan Ingeborg Eriksdotter i Viken, FII:7, 1835-1839, sid 844.
   • Sonen Erik Månsson, 1777-1863, soldat Lust 1801-1807 i Sikås, bl. a. hemmansägare i Storbränna, död i Helgeåkilen, Hammerdal, gift 1809-07-30 med Cecilia Persdotter, 1783-1858, från familj 536 i Lorås 2. Erik Månsson fick böta tre riksdaler 16 skilling och änkan Karin Jonsdotter 1 riksdaler 32 skilling samt fick Erik för barnaföda betala 20 riksdaler, för deras oäkta dotter Helena född 1809-10-01, (Dmb vt 1810, sid 442).
   • Dottern Magdalena Månsdotter, 1780-1858, gift 2 gånger, senast nybyggarehustru i Trångåsen, Ström.
  • Lars Eriksson, 1760-1817, hemmansägare i familj 693 i Åsen 6.
 • FAMILJ 692.
  Olof Persson, 1744-1826, från familj 913 i Sikås 1, gift 1770-02-18 med Gölin Christensdotter, 1751-1831, från familj 690, övertog 1771-03-14 hemmanet Åsen 6 av sina svärföräldrar, (Lfr). Olof erhöll avsked 1771 som soldat Gröndahl i Åsen, (Sr). Olof Perssons i Åsen bomärke visas, (Dmb ht 1784, sid 139). 1798-10-03 hölls syn och värdering på Olof Perssons skattehemman i Åsen 6 i närvaro av bonden Olof Persson, hustrun Gölin Christensdotter, vars arvejord hemmanet är, samt sönerna Per, Christen, Olof och Jonas samt döttrarna Karin och Lucia. Torpet Sotbrännan fanns också under hemmanet, och hemmanet värderades till 110 riksdaler riksgäldsmynt. Besittningen om hemmanet tillföll efter lottkastning Christen Olofsson, men han överlät det till brodern Per, (Dmb ht 1798, sid 207). 1826-06-30 hölls bouppteckning hos födorådsänkan Gölin Christensdotter efter hennes avlidne make bonden Olof Persson, FII:5, 1825-1829, sid 605. Barn:
  • Per Olofsson, 1771-1850, hemmansägare i familj 694 i Åsen 6.
  • Christen Olofsson, 1774-1837, gift 1799 med änkan Lisbet Jönsdotter, 1770-1862, i familj 1116 i Sikås 3, där Christen var bonde.
  • Lucia Olofsdotter, 1777-1851, gift med Jonas Eriksson, familj 644 i Åsen 1.
  • Olof Olofsson, 1780-1849, gift med Britta Israelsdotter, familj 708 i Åsen 7.
  • Karin Olofsdotter, 1786-1862, gift med Jonas Eriksson, familj 669 i Åsen 3.
  • Jonas Olofsson, 1790-1858, gift i familj 293 i Fyrås 7, var nybyggare i Lomåsen, och senast torpare i Sikås. Anders Björk bytte 1828-03-26 sitt nybygge i Lomåsen emot Jonas Olofssons torp om 1/4 tunnland under Sikås 10, och Jonas betalade en mellanskillnad av 194 riksdaler banco, (Dmb vt 1829, sid 276).
 • FAMILJ 693.
  Lars Eriksson, 1760-1817, från familj 691, gift 1787-11-25 med Anna Persdotter, 1763-1852, från familj 126 i Ede 9, övertog 1781-09-15 Åsen 6 om 1 tunnland av fadern, (Lfr). 1817-10-30 hölls bouppteckning i skattehemmanet Åsen 6 efter den avlidna bonden Lars Eriksson, FII:3, 1807-1819, sid 426. 1818-11-17 överlät framlidne Lars Erikssons änka Anna Persdotter genom lottning mellan de fyra barnen skattehemmanet Åsen 6 om 1 tunnland till Anna Larsdotter emot födoråd till modern och utlösen av sina tre systrar. Hemmanet var värderat till 800 riksdaler banco, (Dmb ht 1819, sid 210). 1826-04-18 hölls arvsdelning hos änkan Anna Persdotter i Åsen, FII:5, 1825-1829, sid 613. 1853-02-24 hölls bouppteckning efter den avlidna bondeänkan Anna Persdotter i Åsen, FII:10, 1850-1859, sid 1274. Barn:
  • Gunilla Larsdotter, 1788-1865, gift med Anders Hansson, familj 353 i Grenås 2.
  • Gölin Larsdotter, 1792-1845, gift med Elias Persson, familj 722 i Åsen 8.
  • Anna Larsdotter, 1794-1869, familj 695 i Åsen 6.
  • Magdalena Larsdotter, 1802-1885, gift med Per Eriksson, familj 171 i Fagerdal 1.
 • FAMILJ 694.
  Per Olofsson, 1771-1850, från familj 692, var gift 1798 med Kerstin Eriksdotter, 1769-1854, från familj 641 i Åsen 1. 1798-10-03 hölls syn och värdering på Olof Perssons skattehemman i Åsen 6 i närvaro av bonden Olof Persson, hustrun Gölin Christensdotter, vars arvejord hemmanet är, samt sönerna Per, Christen, Olof och Jonas samt döttrarna Karin och Lucia. Torpet Sotbrännan fanns också under hemmanet, och hemmanet värderades till 110 riksdaler riksgäldsmynt. Besittningen om hemmanet tillföll efter lottkastning Christen Olofsson, men han överlät det till brodern Per, (Dmb ht 1798, sid 207). Kyrkvärden och fjärdingsmannen Per Olofsson i Åsen, (Dmb vt 1816, sid 19). För att finansiera orgelbygget i Hammerdals kyrka 1827 lånade kyrkan även medel av fyra förmögna privatpersoner, nämligen: 500 riksdaler av bonden Carl Eriksson i Gåxsjö, 300 riksdaler av bonden Olof Andersson i Gåxsjö, 327 riksdaler av kyrkvärden Pehr Olsson i Åsen och 66 riksdaler av bonden Lars Hansson i Bye, (Jä). 1832-11-20 överlät makarna Åsen 6 om 1 tunnland till sonen Olof Persson, (Lfr). 1850-10-26 och 1851-01-03 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna bonden Per Olofsson i Åsen, FII:10, 1850-1859, sid 1222. Barn:
  • Olof Persson, 1798-1879, hemmansägare i familj 696 i Åsen 6.
  • Anna Persdotter, 1800-1879, gift med Hans Persson, familj 19 i Bye.
  • Gölin Persdotter, 1809-1880, gift 1831 med Olof Jönsson, 1806-1879, som var hemmansägare i familj 865 i nybygget Raftsjöhöjden 1.
 • FAMILJ 695.
  Sven Jonsson, 1785-1847, från Tullingsås 4, Ström, gift 1820 med Anna Larsdotter, 1794-1869, från familj 693, övertog 1818-11-17 av änkan Anna Persdotter och barn, Åsen 6 om 1 tunnland, (Lfr). Sven var bonde först på hemgården och sedan hemmansägare och nämndeman i Åsen 6. Sven Jonssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). 1848-01-07 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Sven Jonsson i Åsen, FII:9, 1845-1849. sid 1141. Barn:
  • Lars Svensson, 1824-1883, hemmansägare i familj 697 i Åsen 6.
  • Britta Svensdotter, 1838-1931, gift med Olof Olofsson, familj 671 i Åsen 3.
 • FAMILJ 696.
  Olof Persson, 1798-1879, från familj 694, gift 1825-04-24 med Kerstin Persdotter, 1800-1885, från familj 94 i Ede 6, övertog 1832-11-20 Åsen 6 om 1 tunnland av föräldrarna, (Lfr), där han var bonde och kyrkvärd. Bouppteckning för Olof Persson, F II/14, 1880-1884, sid 73. Barn:
  • Kerstin Olofsdotter, 1827-1878, bodde ogift i Åsen, Hammerdal.
  • Lisbet Olofsdotter, 1830-1906, gift 1855 med Lars Svensson, familj 697 i Åsen 6.
  • Per Olofsson, 1833-1896, gift med Gunilla Olofsdotter, familj 23 i Bye.
  • Gölin Olofsdotter, 1836-1906, gift 1866-04-22 med Abraham Olofsson, torpare i Fågelnäset. Bouppteckning för Gölin Olofsdotter, F II/21, 1906-1907, sid 283.
  • Ingeborg Olofsdotter, 1840-1885, gift 1865 med Olof Olofsson, 1840-1885, hemmansägare i familj 865 i nybygget i Raftsjöhöjden 1.
 • FAMILJ 697.
  Lars Svensson, 1824-1883, från familj 695, gift 1855-04-24 med Lisbet Olofsdotter, 1830-1906, från familj 696, var hemmansägare i Åsen 6. Bouppteckning för Lisbet Olofsdotter, F II/21, 1906-1907, sid 284. Barn:
  • Anna Larsdotter, 1856-1940, gift 1880-10-31 med Hemming Nilsson, 1843-1924, från familj 236 i Fyrås 2, som var hemmansägare i Åsen 6.
   • Dottern Britta Hemmingsdotter, 1883-1949, gift 1904 med Olof Olofsson, 1875-1960, i familj 713 i Åsen 7.
Bar
 • Åsen 7 (Svartback): 
  FAMILJ 698.
  Olof Nilsson, 1550-1613, (Br), hade brukat halva hemmanet till 1613, (Dmb ht 1682, § 6). Sonen Olof Olofsson, 1580-1659, i familj 421 i Västgården, Gåxsjö 2, övertog äganderätten, (Dmb ht 1682, § 6), och denne kärade 1648 efter 19 mälingar jord, ca 3 tunnland, som Per Sjulsson i Hallen hade bortsålt till oskyld man, herr Mårten Halvardi, vilken alltså inte hade bördsrätt till hemmanet, (Dmb ht 1648, § 10). Det är möjligt att Olof Nilsson är från Gåxsjö, och var bror till Per Nilsson, familj 410 i Gåxsjö 1, (Dmb 1682). Barn:
  • Märet Olofsdotter, hade andel om ½ tunna i gården, död efter 1645 i Gåxsjö, (Mtl).
  • Olof Olofsson, 1580-1659, hemmansägare i familj 421 i Västgården, Gåxsjö 2.
 • FAMILJ 699.
  Olof Olofsson, 1604-1695, (Dmb vt 1696, § 3), möjligen från familj 28 i Ede 1, (Dmb ht 1674, § 19), visade en köpsedel av 1649-06-08 given av Olof Olofsson i Gåxsjö, att denne härifrån hade sålt sex mälingar jord, ca 1 tunnland, som kallades Svartbacken med dess äng och slått för 4 daler silvermynt och 2 daler silvermynt i sona; Svartbacken hade först ärftligen tillfallit hustrun Anna Pålsdotter, barnlös, som när hon blev gammal gav sig till skötsel hos Olof Nilsson på Åsen, som erhöll Svartbacken i sytningslön; detta berättades för tinget av Erik Nilsson, 75 år, bonde i Åsen 8, som intet bo fastade, varför ingen vittnesed togs av honom, utan förmentes han göra en sannfärdigs relation, (Dmb vt 1682, § 6). 1654-07-08 klagade Erik Nilsson, Nils Olofsson och Olof Olofsson, alla i Åsen, på kyrkoherdens Lars sätt att hålla sin boskap i bodarna under sommaren, och vid samma ting blev sagt att länsman efter skörden skulle uppmäta och komma med skrift till nästa laga ting på hur skatten skulle fördelas mellan Agnes, salige herr Mårtens efterleverska och ärverska, och Olof Olofsson och Nils Olofsson i Åsen, (Dmb ht 1654, § 4). 1673 var Olof Olofsson uppförd som husfolk i Åsen, och 1682 var han kronobonde, (Dmb vt 1682, § 6). Länsman Christian Andersson klagade att Per Persson i Andersgård, (Ede), hade för några år sedan byggt upp ett fäbodställe på kronoägorna, som ha tillhört Knutsgård, där länsmans hemman är, vilket Daniel Olofsson i Gåxsjö, 67 år, och Olof Olofsson på Åsen, 70 år, efter avlagd ed vittnade, att när de för 40 år sedan bodde på Knutsgård, brukade de samma ägor oklandrat och de andra grannarna hade sina på andra ställen. Eljest tillstår ock Per Persson för rätten att han för 4 år sedan uppbyggde husen, varför erkänner rätten skäligt att Per Persson därifrån avträder och fick plikta 3 marker silvermynt. Anbelangande Vik fjällfiske, betygade Daniel och Olof Olofs söner, att medan de bodde på Knutsgård brukade ibland de 8 grannarna detta Vikfjällfiske, och de 4 grannarna Olof Eriksson, Jon Eriksson, Olof Stensson och Per Månsson hade sitt på andra ställen; varför erkänner rätten skäligt, att dessa 4 grannar skola därifrån avträda, och kronohemmanet blir ibland de 8 lika intresserat, (Dmb ht 1674, § 19). Löjtnanten manhaftige Anders Cury, 1644-1700, besvärade sig över att hans granne Olof Olofsson, som åbor halva hemmanet, gjorde intrång på hans hustomt. Nämnden anmodade de båda att gå jämsides med varandra såväl i det ena som det andra, (Dmb vt 1680, § 7b). 1694 fanns pigan Kerstin Jonsdotter hos Erik Månsson, där hennes faders odel varit; hustru Ragnhild Larsdotter hos Elias Månsson i Åsen; hustru Kerstin Olofsdotter hos brodern Anders Olofsson och sockenskomakaren Per Olofsson hos brodern, (Husfolkets boskapslängd 1694). Barn:
  • Anna Olofsdotter, 1634-1703, kan möjligen vara moder till Olof Persson Gröndahl, 1654-1719, hemmansägare i familj 639 i Åsen 1, men Olofs far Per är ännu okänd. Anna är också moder till den blinda pigan Märet Persdotter, 1655-1737, och pigan Anna Persdotter, 1658-1722, (A1:1/37 och 267). Anna Olofsdotter förekom som piga i Åsen, och hon fick svara för stöld av fäkött, ärter, tunnbröd och spisbröd hos prästen Hedsander, hon erkände och fälldes. Anna dömdes också för stöld av en mössa med utterskinn, och hon fick plikta med 9 marker silvermynt för detta, (Dmb vt 1678, § 4 och 5). Per Olofsson i Åsen som lagligen genom länsman stämd är att svara till malt han skulle tagit med Anna Olofsdotter i Prästgården, men sig ej kommit tillstädes, sakfälldes med 3 marker silvermynt, (Dmb vt 1678, § 6). Anna hade stulit 2 klimpar smör i Prästgården och fick för detta plikta med 4 daler 16 öre. Systern Sara var också nämd i sammanhanget, (Dmb vt 1678, § 10).
  • Kerstin Olofsdotter, 1635-e 1696, (Br), fanns som hustru i Åsen, men maken är ännu okänd. Hustrun Kerstin Olofsdotter fanns hos brodern Anders Olofsson och sockenskomakare Per Olofsson fanns hos brodern. (Husfolkets boskapslängd 1694). 1694-1696 fanns hon inhyst som hustru i Åsen 1 tillsammans med brodern Per, (Rö).
  • Olof Olofsson, 1640-1673, knekt 1659-1672 i Tyskland-Polen, (Rul).
  • Karin Olofsdotter, 1645-1719, (C1), gift med Hemming Danielsson, Rumor, 1650-e 1718, i familj 422 i Gåxsjö 2, som var dragon i Hammerdal och profoss i regementsstaben 1680-1718, (Sr). Per Olofsson i Åsen, bror till Sven Olofsson, Per bor i Norge, och var svåger med Hemming Rumor, (Dmb vt 1688, § 8).
  • Per Olofsson, 1646-1740, gift 1721 som änkling med Lisbet Matsdotter, 1680-1741, från Öhn, Ström, (A1:2/56), var sockenskomakare i Åsen. Per Olofsson i Åsen som lagligen genom länsman stämd är att svara till malt han skulle tagit med systern Anna Olofsdotter i Prästgården, men sig ej kommit tillstädes, sakfälldes, (Dmb vt 1678, § 6 och 9).
  • Sven Olofsson, 1640-1714, (Br), var gift med Karin Olofsdotter, 1646-1734, från Torsgård, Ragunda, (Dmb vt 1690, § 3). Blev av rätten avsagt, det en syn och rågång nu nästkommande vårdag hållas skall, emellan länsman Måns Andersson, (Övre Knutsgård), i Ede på den ena sidan, och Sven Olofsson ibidem på den andra. Till samma prov förordnades Erik Nilsson i Åsen, med sig tagandes fem andre tolvmän, som jorden bese och upmätta kunna, (Dmb 1662, § 12). 1682 har Sven i Grubbegård och 1687 har Sven Olofsson i Grubbegård och 1688 har Sven Olofsson på Åsen givit penningar till kyrkan, (LI:a 1, kyr, 1663-1719). Sven var svåger med dragon Hemming Danielsson Rumor från Gåxsjö, (Dmb vt 1688, § 8). Pastor Jonas Salin angav hurusom hans dotter år 1684 mellan Prästgården och Ede borttappat ett ?silverkärl värt 4 riksdaler och nyligen fått kunskap att Per Olofsson i Åsen hade funnit det och samma år begivit sig till Norge och fått hjälp av sin broder Sven Olofsson på Åsen, (Dmb vt 1688, § 8). Sigrid och Märet Olofsdöttrar ifrån Torsgård uti Ragunda socken kärade genom länsman Peder Christiansson till sin svåger Sven Olofsson i Skarpås för någon arv efter deras modersyster salige hustrun Ingeborg Jonsdotter, Per Svenssons på Åsen, emedan som hon dött barnlös och Sven som deras syster Karin till hustru haver, hade tillägnat sig hela arvet, och stängt Sigrid och Märet därifrån. Rätten ansåg att alla tre systrarna skulle vara lika delaktiga i arvet till deras fars syster i Ragunda, (Dmb vt 1690, § 3). Sven Olofsson i Skarpås kärade till Per Svensson på Åsen efter sin hustrus modersyster Ingeborg Jonsdotter, som var Per Svenssons hustru och dödde barnlös. Per Svensson hade under äktenskapet fått av sin salige hustrus jordepenningar i Ragunda och behållit detta. Sven Olofsson fordrade på sin hustrus tvenne systrar Sigrid och Märet vägnar, men hade ingen fullmakt. Svens hustru Karin hade i lön inte fått annat än kläder i lön för 15 års tjänst och det var för lite, vilket bestyrktes av länsman Per Christiansson, tolvman Erik Samuelsson och hans broder Erik Olofsson. Rätten fann dock inte skäl att ändra något, (Dmb ht 1695, § 26). Uppbjöd Sven Olofsson i Ede Isak Erikssons skattehemman i Hallen 4 om 1 och 1/6 tunnland, vilket löjtnant Pell har måst för utlagans rest i betalning taga och på Sven Olofsson sin rätt transporterat mot 56 daler 23 skilling silvermynt, (Dmb ht 1696, § 4). 1714-05-02 var Sven Olofsson noterad som död i sockenstugan, Hammerdal, (C1).
  • Anders Olofsson, 1643-1699, gift med Karin Göransdotter, 1651-1730, var hemmansägare i familj 637 i Åsen 1.
  • Sara Olofsdotter, död efter 1678. Sara Olofsdotter som är kommen i rop och rykte som hon skulle hava haft beställa med en gift person, en tredje man Per Sjulsson; den döda hustrun Märet Andersdotter, är ty lagligen stämd ty skall hon till nästa ting citeras; Sara bekänner fuller sig legat i sängs med Per Sjulsson före han var vigd, men ej inget olovligt haft med honom beställa, (Dmb vt 1678, § 11).
 • Hemmansägare i Åsen 7 på 1600-talet:
  • Per Andersson, 1580-1616, (Br), kunde 1613 så 1 ½ tunna på gården, och hans syskon Erik och Märet Andersdotter hade andelar om 1 tunna och 1 fjärding i gården, (Rmj). Per fanns i Jb 1615, men inte 1618. Omkring 1650 klagade Anders Matsson i Gisselås förgäves vid tinget över att ha blivit förebegången sin bördsrätt, när prästen Mårten Halvarsson-Stenius sökte lagfart på Gengsåsgården; Mats Andersson var nämnd i 1618 års landskyldlängd för Åsen, men där gården hade övertagits av Jon Larsson, (Hk).
  • Jon Larsson, 1580-1639, (Br), var hemmansägare i Åsen 7. I 1618 års längd står Jon Larsson i Gengsåsgården som sista gård i Åsen, vilken gård Sigurd och Mats i Gisselås hade brukat. Jon Larsson har tydligen övertagit deras jord, och han kom därför att stå sist i längden för Åsens by eller som sjunde gård, (Hk 1981 sid 37 och 40). 1633 kunde Jon Larsson så 3 tunnor kornsäd, kunde bärga 16 lass ängshö och hade 3 kor, 6 småfä och 1 häst, (Jb). Jon var död före 1640, och hustrun Kerstin ersatte maken år 1640, (Jb). 1645 fanns bonden Kerstin som änka efter Jon Larsson med barnen: Erik, Hans, Anna, Kerstin (piga i Åsen 7), inget tjänstefolk, inget husfolk, (Mtl). Änkan Kerstin betalade tiondet 1649, (Ti). 1647 klagade en Sewerin Filipsson i Liden, Y, efter sin mödernejord i Åsen, som änkan Kerstin besatt; hans morfar Sjul i Gisselås hade köpt hemmanet år 1603 för 40 riksdaler; Anders Matsson i Gisselås klagade efter den andra halvan av gården, som också änkan besatt; Kerstin var oskyld till gården och avstod den, (Dmb ht 1647, § 5).
  • Mårten Stenius signetavtryck 1645Mårten Halvardsson Stenius, född 1595 i Bohuslän, (Jä 1920), var död 1652, (Dmb ht 1652, § 2). Han var kyrkoherde i Hammerdal från 1637-08-16, (Hm). Mårten Stenius i Hammerdal låg i en långvarig tvist med sin landbonde, som brukade det under prästbordet hörande hemmanet Svedje. Herr Mårten betecknade honom som en ohörig, olydig, motvillig och trotsig person, som icke kunde förmås att erlägga någon skatt, ej heller tionde av den fisk han fångade. Såväl landbonden som hammerdalsbönderna i gemen visade dessutom tröghet och ovilja, när det gällde att skjutsa kyrkoherden mellan pastoratets kyrkor. På landsting på kungsgården år 1643 blevo de slutligen allvarligen erinrade om sin skyldighet enligt ordinantian, (JHH:II:196, Bromé). Gevaldigern Jöns Michelsson fullmäktig av Jöns Brynnelsson i Härnösand, fordrade av kyrkoherd. Herr Mårten 12 riksdaler, som han 1643 blev skyldig till honom. Her Mårten svarade att deras köp var om spannmål, den han en del uppbar, bekände ded honom än resterade 6 tunnor korn och 1 fjärding, vilka han beviljade leverera: oansett att spanmålen stod honom tillreds och blev i fejdetiden bortagen. Borgmästaren Sven Erson på Härnösand vittnar, att Jöns Brynnelsson utfordrade uti fejden de 6 tunnnor korn, och icke blev det mäktig. Resol. blev välvilligen förlikta om 7 tunnor gott frökorn. Och tillbjuder Herr Mårten Jons Michelson uttaga kornet, ju förr, ju hellre han ser det, (Dmb ht 1647, § 3). Olof Olofsson i Gåxsjö kärade efter 19 mälingar jord som Per Sjulsson i Hallen hade bortsålt till oskyld man herr Mårten Halvardi, och begärde få H.K. Mtz Nåd. Resolution; ärendet uppskjöts till nästa ting, (Dmb ht 1648, § 10). Hustrun Agnis Olofsdotter, salige herr Mårtens efterlåtna, lät uppbjuda Gengsåsgården tredje gången, (Dmb ht 1652, § 2). Änkan Agnes Olofsdotter, 1605-1682, (Br), var ägare 1660, (Jb), och hon och barnen besutto detta hemman i Åsen till 1675, då det blev öde, (Dmb vt 1682, § 6). Mårten Stenius var en av de präster i Jämtland, som bekräftade freden i Brömsebro 1645; hans signetavtryck ser du till höger, (JF). 1646 fick Mårten Stenius avslag på flera ekonomiska önskemål; Mårten var inte tillfredsställd med detta negativa resultat, varför han klagade på Hennes Majestät och blev anmäld hos domkapitlet i Uppsala, men blev nog inte straffad. Mårten behövde medel för sitt hushåll och till de medel han avsände till sina barn, som befunno sig i svenska skolor, (JHH, del III, sid 33, Ahnlund). Barn:
   • Halvar Mårtensson, 1632-1699, (C1), var sockenskrivare i Hammerdal, (Dmb ht 1685, § 8 och 11). Halvar Mårtensson stod som bonde i Fyrås 6, där han betalade tiondet 1679 i Fyrås om 1 ½ tunna, (Ti). 1683 fanns i Fyrås som husfolk Halvar Mårtensson och hustrun, (Mtl för husfolk). 1687 förekom han som sockenskrivare, (Dmb ht 1687, § 4). Sockenskrivaren var under 1600-talet en av socknen vald edsvuren man, som skulle bevaka böndernas rätt vid skatteuppbörden och bl. a. tillse att vederbörligt skattekvitto lämnades dem. Sockenskrivarens lön var 10 öre silvermynt från varje rök i jordeboken, (Dmb ht 1700, § 25).
   • Olof Mårtensson, 1641-1720, (Dmb vt 1711, § 16, C1), fanns 1663 med moderänkan Agnes Olofsdotter som hemmansägare i Åsen 7, (Jb). 8 bönder i Åsen fick böta för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Nils Olofsson, Erik Nilsson, Olof Mårtensson, Jon Andersson, Sjul Nilsson, Lars Månsson, Per Svensson och Johan Svensson, (Dmb ht 1673, § 3). Olof var sockenskrivare i Hammerdal 1672-1674, (Dmb vt 1673, § 2), och han efterträddes sannolikt av brodern Halvar, (Dmb ht 1685, § 8 och 11). Sockenskrivarens lön var 10 öre silvermynt från varje rök i jordeboken, (Dmb ht 1700, § 25). Olof var gift med Karin Hansdotter, 1646-1722, anorna ännu okända, och han betalade tiondet 1679 i Åsen 7, (Ti). 1686 var hemmanet upptagit till 3 och 1/3 tunnland, (Rul). 1680-03-24 upprättades kontrakt över ett hemmansbyte mellan Olof Mårtenssons hemman i Åsen om 1 och 1/5 tunnland utan hus och gård, och löjtnant Anders Curys hemman i Grelsgård, Ström, av samma storlek, (Dmb vt 1684, § 6). Uppbjöd Olof Mårtensson Grelsgården i Ströms socken om 1 och ½ tunnland tredje gången, vilket hem han hade tillbytt sig efter domslut 1684-11-22 av Anders Cury, och som nu blev hans arv och odel, (Dmb vt 1700, § 8:5).
    • Sonen Mårten Olofsson Blix, 1674-1754, var hemmansägare, nämndeman och sexman i Grelsgård 1, Ström, (Dmb vt 1711, § 16).
 • FAMILJ 1126.
  Anders Cury Treffenberg, 1644-1700, (C1), var hemmansägare i Åsen 7, (Jb), och 1683 antog han halva länsmanshemmanet i Ede 1A. Hans Israelsson i Håxås hade genom sin hund hittat en död älg på det avradsland som tillhörde Anders Cury och Olof Nilsson på Åsen. Dessa ville ha del i älgen och rätten beslöt att Hans Israelsson skulle få behålla köttet och Åsenmännen älghuden, (Dmb ht 1680, § 2). 1680 besvärade sig Anders Cury och grannarna, Olof Nilsson och Elias Månsson, över Måns Eriksson i Mo, som med sin boskap årligen gjorde intrång med betande och trängande på deras avradsland, (Dmb ht 1680, § 3). Löjtnanten manhaftige Anders Cury besvärade sig över att hans granne Olof Olofsson, som åbor halva hemmanet, gjorde intrång på hans hustomt. Nämnden anmodade de båda att gå jämsides med varandra såväl i det ena som det andra, (Dmb vt 1680, § 7b). 1681 fick Lars Andersson i Fagerdal plikta med 3 daler silvermynt, enär han inte hade inställt sig i rätten efter att ha blivit stämd av löjtnant Cury, (Dmb vt 1681, § 7). 1681 fick Lars Andersson också plikta med 3 daler silvermynt för att han hade vägrat att skjutsa löjtnant Cury, (Dmb ht 1681, § 6). Löjtnant Anders Cury antog halva hemmanet för länsman i Ede, andra halvan bekom länsman Anders Olofsson, (Dmb vt 1683, § 13). 1684 fick Anders Olofsson, 1643-1699 i Åsen 1, betala 2 daler kopparmynt för en oxe tillhörande löjtnant Cury. Nämnde Anders Olofsson fick också plikta med 40 marker för en trähäst hos Cury, som makan Karin Göransdotter, 1651-1730, hade förstört, (Dmb ht 1684, § 3). (Att sitta på trähästens vassa kant var kännbart och kunde medföra livslånga fysiska skador för dom som utsattes för straffet. Gustav II Adolf införde straffet 1621 i sina krigsartiklar, och även Karl XI stödde straffet i sina krigsartiklar 1683). Erik Månsson i familj 700 uppbjöd andra gången kaptenlöjtnant Anders Curys halva hemman på Åsen om 1 och 2/3 tunnland för 135 daler silvermynt, (Dmb ht 1687, § 19). Anders och brodern överstelöjtnant Nils Treffenberg, 1634-1705, blev båda adlade Treffenberg 1687-06-28, (Jä 1910/36). Kaptenlöjtnant Anders Treffenberg hade 1683 och 1686 brukat halva länsmanshemmanet i Ede. Han dömdes att betala för hemmets underhåll tio daler kopparmynt, (Dmb ht 1689, § 12). Anders Treffenberg, född i Jönköping, F, och död på Önet, Frösön, (Jä 1956/111), var senast kaptenlöjtnant och gift med Anna Drakenstierna och omgift med Katarina Bröms. Bland barnen:
  • Sonen Carl Treffenberg, 1681-1743, gift 1709-08-15 i Berg, Z, med kyrkoherdedottern Helena Drake, 1679-1755, var senast kapten vid Jämtlands regemente, och makarna hade tre barn födda i Ede mellan 1710 och 1717.
 • FAMILJ 700.
  Erik Månsson, 1638-1714, (C1), från familj 567 i Mo, (Dmb ht 1705, § 38), var gift med Gunilla Larsdotter, 1654-1724, (C1), från familj 4 i Bye. Han blev hemmansägare på hemmanet 1686-09-18, men han fanns redan 1677 på ett kronohemman i Åsen 7, (Jb), och 1681 i Åsen, (Rö). 1686-09-18 överlät löjtnant Anders Curry Treffenberg Åsen om 1 och ½ tunnland till Erik Månsson, (Lfr). Erik Månsson uppbjöd andra gången kaptenlöjtnant Anders Currys halva hemman på Åsen om 1 och 2/3 tunnland för 135 daler silvermynt, (Dmb ht 1687, § 19). 1689-04-10 överlät löjtnant Anders Curry Treffenberg Åsen om 1 och ½ tunnland till Erik Månsson, (Lfr). 1689 upplästes major Carl Gustaf de Charliers skrift av innehåll hurusom Erik Månssons hemman på Åsen 5 var antagit till boställe för sergeanten, (Dmb vt 1689, § 8). Erik Månsson i Mo uppbjöd tredje gången Erik Månssons odaljord i Åsen av 1 ½ tunna för 90 riksdaler eller 135 daler silvermynt, som utom börden är sålt, (Dmb vt 1689, § 9). Måns Eriksson fanns 1690 och 1691 med egen boskap hos Erik Månsson, (boskapslängden). Som husfolk 1691 och 1694 fanns pigan Kerstin Jonsdotter hos Erik Månsson, där hennes faders odel varit, (Husfolkets boskapslängd). 1696 var hemmanet på 1 och ½ tunnland krono och 1 och 5/6 tunnland skatte, (Jb). 1697 krävde Erik Månsson av Anders Olofsson, (Åsen 1), att Svartbacken om 3 mälingar i Åsen skulle tillhöra hans hemman, men rätten ändrade inget, (Dmb ht 1697, § 11). Avsade sig Erik Månsson bruket av länsmansbostället på Åsen, (Dmb ht 1700, § 28). 1703-11-23 överlät åbon Erik Månsson i Åsen - ett ½ hem om 1 och 5/6 tunnland och andra hälften kronojord - till länsman Elias Hallström, (Lfr). Barn:
  • Kerstin Eriksdotter, 1672-1741, (Br), gift 1699-08 med Sven Jonsson Granberg, 1654-1708, från Åsen, (Dmb ht 1704, § 15), som var soldat 1689-1708 i Hammerdal, (Sr). Kerstin Eriksdotter på Åsen på fjortonde året förekom som vittne, (Dmb vt 1686, § 8). Angående det arv av några gamla kläder som dragon Sven Granberg fordrade efter dess hustrus faster Kerstin Jonsdotter och Hans Sjungare i Åsen, (Dmb ht 1704, § 15).
   • Dottern Anna Svensdotter, 1701-1777, gift 1733 med Halvar Jönsson, 1711-1770, gratialistson från Solberg, Hammerdal, dragon Lindbom 1731-1752 i Lit och Häggenås, från 1769 bosatt i Grubben, Oviken.
  • Karin Eriksdotter, 1680-e 1760, gift 1701-02-26 med Hans Johansson Sjungare, 1670-e 1760, som var hemmansägare i familj 667 i Åsen 3, (Dmb ht 1704, § 15).
  • Lars Eriksson, 1683-1745, som var landbonde i Åsen, var gift 1719-11-15 med Magdalena Degerfelt, 1694-1728, från Skellefteå, och omgift 1733, (C:2, sid 255), med Ingrid Jönsdotter, 1693-1784, som var från familj 241 i Fyrås 3, (A1:2/56). Barn:
   • Gunilla Larsdotter, 1720-1792, gift 1750 med Erik Jonsson Bergfelt, 1725-1787, som var hemmansägare i familj 691 i Åsen 6. 1781-09-15 överlät Erik Jonsson hemmanet Åsen 6 om 1 tunnland till sonen Lars Eriksson, och samma dag ett torp under Åsen 6 till sonen Jon Eriksson, (Lfr).
   • Annika Larsdotter, 1723-1804, gift med Olof Svensson, 1723-1797, som var soldat Fyrberg 1743-1752, (Sr), och senast hemmansägare i familj 204 i Fyrås 1.
   • Maria Larsdotter, 1728-1805, gift 1762 med Erik Eriksson Lindblad, 1730-1813, som var soldat och hemmansägare i familj 255 i Fyrås 4.
 • FAMILJ 701.
  Elias Johansson Hallström, 1670-1729, (Br), var gift 1703 med Karin Persdotter, 1675-1738, (C1), som var från familj 222 i Fyrås 2. Elias övertog 1703-11-23 av åbon Erik Månsson i Åsen - ett ½ hem om 1 och 5/6 tunnland och ½ tunnland kronojord, (Lfr). Elias var son till länsmans- och gästgivarsonen Johan Johansson, 1646-1717, (C1), från Ramsele, Y, och Märet Eliasdotter, 1646-1719, (C1), från Brunflo. 1708 var hemmanet noterat för 3 och 1/3 tunnland, (Jb). Företog sig rätten till övervägande om avlidna Hans Svenssons och Barbro Larsdotters i Viken tvenne små barn skulle födas; en dotter (Märet f 1714) om 1 år och en son på fjärde året; länsman Elias Hallström hade åtagit sig att föda och uppfostra dottern, (Dmb vt 1716, § 17). Barn:
  • Margareta Hallström, 1704-1745, gift 1728 med Jonas Kiöstadius, 1701-1764, från Alsen, som var länsman och hemmansägare i familj 225 i Fyrås 2.
  • Per Hallström, 1707-1767, hemmansägare i familj 702 i Åsen 7.
  • ?Ivar Hallström, 1712-1783, gift soldat i Torvalla, Brunflo.
 • FAMILJ 702.
  Per Eliasson Hallström, 1707-1767, (C1), från familj 701 ovan, var gift 1731, (KGE), med Kristina Oldberg, 1710-1781, som var dotter till kyrkoherden Anders Oldberg och hans maka Christina Drake i Lit, (C:2, sid 251). Kristina Oldbergs gifte med länsman Per Hallström, innebär att janusättlingar äro diktaren Per Hallström och industricheferna Hallström i Köping och Eskilstuna, (Jä, 1944). 1756-11-18 överlät Per Hallström Åsen 7 - härav ½ hem om 1 och 2/3 tunnland - till vardera länsman Elias Fredenberg, 1731-1781, i Hammerdal, och sergeanten Peter Kämpe och hustrun Katarina Hallström, (Lfr). Barn i familjen:
  • Katarina Hallström, 1732-1822, familj 703 i Åsen 7.
  • Anders Hallström, 1736-1804, som var död i Hanebo, X, övertog 1768-03-28 hemmanet Åsen 7 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). 1824-11-16 överläts Åsen 7 om 5/9 tunnland till klockaren Andreas Kämpe, (Lfr).
  • Kristina Hallström, 1738-1818, gift 1758, (Dmb ht 1805, sid 445), med länsman Mårten Olofsson Collin, 1732-1805, övertog 1768-03-28 Åsen 7 om 1 och ½ tunnland- härav 1/4 - av svärföräldrarna, (Lfr). Vice länsmannen Martin Collin hade efter förlikning återlämnat 2 älghudar och älgkött, som han hade beslagit av nybyggarna Per Rasmundsson och Mats Persson i Skyttmon samt dragonen Fredrik Sjöberg och lappmannen Henrik Henriksson, (Dmb vt 1761, sid 210). 1762 fick länsman Martin Collin böta 20 marker silvermynt för vitesbrott, (Dmb ht 1762, sid 36). Uppsyningsman Martin Collin dömdes att betala till sockenstugumannen Lars Norström 2 daler silvermynt för misshandel, (Dmb ht 1780, sid 418). 1796-12-08 överlät makarna Åsen 7 om 2 och 1/3 tunnland, härav 1/6, till fältväbeln Gustaf Vilhelm Rickman, (Lfr). 1805-11-05 hölls bouppteckning efter länsman Martin Collin, FII:2, 1791-1806, sid 180, och makarna saknade bröstarvingar.
  • Margareta Hallström, 1744-e 1794, gift 1786 med sergeant Göran Oldberg, 1735-1789, från Myssjö, övertog 1768-03-28 Åsen 7 om 1 och ½ tunnland, härav 1/4, av föräldrarna, (Lfr), barnlösa. 1794 överläts framlidne Göran Oldbergs ättlingar Åsen 7 om 1 och 2/3 tunnland, härav 1/3, till Gustaf Vilhelm Rickman, familj 705, (Lfr). 1786 var Göran Oldberg innehavare av sergeantbostället i Åsen, när en överenskommelse hade gjorts med grannen Erik Hansson, 1721-1808, i Åsen 3, om byte av en bit mark mellan grannarna, (Dmb ht 1786, sid 80).
  Lagfartsregistrets uppgifter om Per Hallström:
  • 1756-11-18 överlät han Åsen 7, härav ½ hem om 1 och 2/3 tunnland vardera, till länsman Elias Fredenberg, 1731-1781, och Peter Kämpe och hustrun Katarina Hallström.
  • 1768-03-28 överlät makarna Åsen 7 om 1 och ½ tunnland, härav 2/4, till landsfiskalen Anders Hallström.
  • 1768-03-28 överlät makarna Åsen 7 om 1 och ½ tunnland, härav 1/4, till uppsyningsman Mårten Collin och hustrun Kristina Hallström.
  • 1768-03-28 överlät makarna Åsen 7 om 1 och ½ tunnland, härav 1/4, till Margareta Hallström.
  • 1768-03-28 överlät makarna Åsen 7 om 1 och ½ tunnland, härav ½ hem, till Caisa Hallström.
 • FAMILJ 703.
  Petter Andersson Kämpe, 1717-1789, sergeant Kämpe, var gift med Catharina Hallström, 1732-1822, från familj 702. Peter var soldat mellan 1737 och 1769 i Lockne och senast i Åsen, (Sr), och han var son till ryttaren Anders Persson Kämpe, 1691-1770, och hustrun Magdalena Holmer, 1692-1744, i Lockne, Z. Magdalena var dotter till kapten Lars Holmer i Undersåker och Elin Lund från Offerdal. Peter Anderssons syster Karin Andersdotter var bondhustru Åsen, gift med Per Olofsson, 1723-1793, som var hemmansägare i familj 657 i Åsen 2, och en annan syster Helena Andersdotter, 1732-1824, var gift med Nils Jonsson Flygare, 1737-1810, från Sikås, som var hemmansägare i familj 1049 i Yxskaftkälen 3. 1756-11-18 överlät Per Hallström Åsen 7 - härav ½ hem om 1 och 2/3 tunnland - till vardera länsman Elias Fredenberg och sergeanten Peter Kämpe och hustrun Katarina Hallström, (Lfr). Per Andersson och korpral Pål Blomin i Storbränna dömdes efter förlikning att betala sex daler silvermynt till sergeant Kämpe och Johan Olofsson i Åsen samt Anders Svensson i Solberg för deras andelar i en stor björn och tre björnungar, (Dmb vt 1759, § 25). 1763 fick sergeant Kämpe böta 10 daler silvermynt för brott mot legohjonstadgan, (Dmb vt 1763, sid 81). Petter Kämpe hade fått besked om att han var rätte ägaren till skattehemmanet Åsen 7 om 1 och ½ tunnland, och han ville i ett brev av 1771-12-10 överlåta hemmanet till sin äldste son korpralen Petter Kämpe för en summa av 400 daler silvermynt, (Dmb vt 1777, sid 14b). 1777-01-22 överlät fältväbeln Petter Kämpe och hustrun Katarina Hallström Åsen 7 om 1 och ½ tunnland till korpralen Petter Pettersson Kämpe, (Lfr). 1778 blev fältväbeln och manhaftige Petter Kämpe föreståndare för gästgiveriet i Österåsen, Hammerdal, enligt överenskommelse med sockenmännen, (Dmb vt 1778, sid 87). 1822-03-01 hölls bouppteckning efter den avlidna fältväbelsänkan Catharina Kämpe i Åsen, som under flera år hade blivit omskött av sondottern pigan Catharina Christina Kämpe, FII:4, 1820-1824, sid 493. Barn:
  • Petter Kämpe, 1750-1788, var död som sergeant i Finland, (C:1/176), och han var gift 1777-05-08, (Kyr), med Margareta Zetterberg, 1752-1829, som var sergeantdotter från Frösön. Petter övertog 1777-01-22 hemmanet Åsen 7 om 1 och ½ tunnland av föräldrarna, (Lfr). Petter Kämpe sålde fjärdedelen av sitt halva skattehemman i Åsen 7 om 3/4 tunnland till sina svärföräldrar sergeant Jonas Zetterberg och Britta Sjöström för en köpesumma av 50 riksdaler specie, (Dmb vt 1786, sid 14). 1788-03-28 hade Petter Kämpe köpt halva skattehemmanet Digernäs 1 om 2 och ½ tunnland av korpralen Per Håfberg och dennes hustru för en köpesumma av 183 riksdaler 16 skilling specie. Samma dag hade Kämpe genom byte överlåtit sin hemmansdel i Åsen till Hans Andersson Hallström, som hade köpt nämnde korpral Håfbergs hemmansdel i Digernäs för 186 riksdaler 32 skilling specie, (Dmb ht 1790, sid 504). Hans Hallström var son till Anders Hansson Färdig, 1714-1775, i familj 136 i Ede 10. 1796-12-05 bytte nämnde Hans Hallström Åsen 7 om 1 och 2/3 tunnland med Johan Johanssons, 1757-1847, hemman i familj 273 i Fyrås 5, (Lfr). Margareta Zetterberg var död i Digernäs, Sunne.
  • Magdalena Kämpe, 1752-1817, familj 705 i Åsen 7.
  • Christina Kämpe, 1754-1833, gift 1779 med Erik Jonsson, 1749-e 1788, från Jonsgård, Föllinge, som var bonde i Norrgård och Ottsjön, Föllinge. 1777 får drängen Erik Jonsson i Jonsgård, Föllinge, böta 100 daler silvermynt för olaga älgjakt, (Dmb vt 1777, sid 41).
   • Före äktenskapet hade Christina Kämpe sonen Petter Kämpe, 1776-1865, som var nybyggare i familj 818 i Grenåskälen.
  • Birgitta Katarina Kämpe, 1756-1829, gift 1780 med Jon Hansson, född 1759 i Hädanberg 2:1, Anundsjö, Y, död 1842 som bonde i Östergensjö 2:3, Anundsjö, Y.
  • Andreas Persson Kämpe, 1761-1825, hemmansägare i familj 704 i Åsen 7.
  • Elias Persson Kämpe, 1764-1820, befallningsman i Bollnäs.
 • FAMILJ 704.
  Andreas Persson Kämpe, 1761-1825, från familj 703, övertog 1824-11-16 av Anders Hallström Åsen 7 om 5/9 tunnland, (Lfr). Andreas var gift 1787-11-11 med Katarina Svensdotter Lundberg, 1765-1813, från Frösön, och omgift 1814-11-27 med Kerstin Israelsdotter, 1783-1867, senast i Henningskälen, Ström, från familj 706 i Åsen 7. Klockaren Anders Kämpe i Åsen hade 1790-09-10 nedsatt 183 riksdaler 16 skilling specie som köpesumma av den avlidna brodern korpralen Petters halva skattehemman i Åsen 7 om 1 och 2/3 tunnland, i avsikt att därför i börd lösa berörda hemmansdel som Petter hade sålt till bonden Hans Andersson Hallström. Anders Kämpe ville att Hallström skulle återlämna köpesumman och att Anders fick överta broderns hemmansdel, (Dmb ht 1790, sid 502). Klockaren Anders Kämpe såg ingen möjlighet att vinna målet mot Hans Hallström, varför han återtog sin stämning, vilket godkändes av rätten, (Dmb vt 1791, sid 5). Klockaren Anders Kämpe dömdes för att ha stulit en tjädertupp ur ett giller i skogen och fick böta 2 riksdaler samt måste han under en söndag genomgå kyrkoplikt, (Dmb ht 1800, sid 97). Klockaren Anders Kämpe dömdes att betala en låneskuld till Erik Hemmingsson i Ede om 16 riksdaler och 32 skilling i riksgäldsmynt jämte ränta, (Dmb vt 1802, sid 115). Klockarhustrun Karin Kämpe stod åtalad för att ha stulit 7/8 dels tunna tröskat korn ur Anders Olofssons i Grenås foderlada, värderat till 2 riksdaler 16 skilling. Karin erkände stölden och åberopade sin fattigdom, och därmed följande svårigheter att försörja sina sex barn. Karin dömdes att böta 1 riksdaler 8 skilling för stölden, (Dmb vt 1803, sid 203). Klockarhustrun Karin Svensdotter dömdes att böta 80 riksdaler banco för inbrott och stöld av tre påsar med islandsull i Hammerdal, (Dmb vt 1811, sid 68). Som jag Andreas Kämpe igenom olyckor och beständigt vidriga missöden blivit försatt i gäld och skuld, och dessutom är redan kommen till åren och krafterna börjar avta, fått svårt att sköta mitt skattehemman i Åsen 7. Han ville därför 1816-03-15 sälja hemmanet till sin äldsta och duktiga dotter Cajsa Christina Kämpe emot en köpeskilling av 223 riksdaler 17 skilling banco och mot födoråd till sina föräldrar. Pengarna skulle Kämpe använda för att betala sina skulder, (Dmb vt 1816, sid 4). 1814-11-07 hölls bouppteckning hos klockaren Andreas Kämpe i Åsen efter dess avlidna maka Karin Svensdotter, FII:3 (1807-1819), sid 378. 1825-11-21 överlät Anders Kämpe den äldre och makan Kerstin Israelsdotter skattehemmanet Åsen 7 om 5/9 tunnland till dottern Kajsa Kämpe för en köpesumma av 223 riksdaler banco och födoråd till säljarna i deras livstid. Detta köp hade blivit övergivet och överfördes nu på sonen soldaten Peter Rapp, (Dmb ht 1826, sid 81). 1826-01-10 hölls bouppteckning hos änkan Kerstin Israelsdotter i Åsen efter hennes avlidne make, klockaren i livstiden, Andreas Kämpe, FII:5 (1825-1829), sid 582. Barn:
  • Petter Rapp, 1789-1876, gift 1814 med Gunilla Olofsdotter, 1782-1870, från familj 166 i Fagerdal 1, övertog 1825 Åsen 7 om 5/9 tunnland, (Lfr). Per Rapps bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). 1832-03-16 bytte klockaren Petter Rapp Åsen 7 om 5/9 tunnland mot Anders Kämpes torp under Gisselås 2, (Lfr). Jag har som gåva ett kort på den brudkista som användes av makarna 1914.
   • Dottern Märet Persdotter, 1816-1892, var moder till Gunilla Matsdotter, 1843-1919, gift 1871 med Jonas Christensson, 1845-1929, i familj 704 i Åsen 1.
   • Dottern Karin Persdotter, 1820-1899, gift med Elias Jonsson, familj 710 i Åsen 7, övertog 1843-11-09 av Petter Rapp och hustrun Gunilla ett torp under Gisselås 2, (Lfr). Jag har ett kort från omkring 1870 av Elias och hustrun Karin samt dottern Gunilla.
  • Cajsa Christina Kämpe, 1792-1865, gift 1831-02-27 med Salomon Månsson, 1798-1861, torpare i Fagerdal. Bouppteckning för Salomon Månsson, F II/11, 1860-1869, sid 81. Bouppteckning för Catharina Kämpe, F II/11, 1860-1869, sid 326.
  • Magdalena Kämpe, 1794-1869, gift 1816 med Per Skott, 1792-1859, familj 867 i nybygget Raftkälen.
  • Andreas Kämpe, 1799-1825, familj 709 i Åsen 7.
  • Sven Kämpe, 1802-1868, gift 1832-12-26 i Borgvattnet med Britta Eriksdotter, 1806-1884, från Odensala, Brunflo, soldat, barnlös, senast i Fagerdal, Hammerdal. Bouppteckning för Sven Andreasson, F II/11, 1860-1869, sid 580.
  • Elias Kämpe, 1805-1889, hade barn med 2 olika kvinnor från Häggenås, arbetare i Åsen, Hammerdal.
  • Olof Kämpe, 1808-1860, gift 2 gånger, soldat och torpare i Hallviken, Hammerdal. 1843-11-06 hölls bouppteckning efter den avlidna torparehustrun Lisa Andersdotter i Hallen, FII:8, 1840-1844, sid 1016.
  • Israel Andersson Kämpe, 1815-1891, gift 1847 med Maria Sivertsdotter, 1815-1876, i familj 825 i nybygget Henningskälen.
  • Stina Andersdotter, 1817-1907, torparhustru i Henningskälen, Ström. Bouppteckning för Stina Andersdotter, F II/21, 1906-1907, sid 373.
  • Anna Andersdotter, 1820-1851, gift 1850-05-20 med Mats Eriksson Lyck, 1825-1915, i familj 1080 i Lycktorpet, Ede, Hammerdal.
  • Margareta Andersdotter, 1823-e 1889, senast torparhustru i Edsele, Y.
 • FAMILJ 705.
  Gustaf Wilhelm Rickman, 1764-1808, från familj 1127 i Ede 1A, gift 1791-11-13 med Magdalena Kämpe, 1752-1817, från familj 703, var senast fältväbel. Han övertog 1796-12-08 av Mårten Olofsson Collin och Katarina Hallström 1/6 del av Åsen 7 om 2 och 1/3 tunnland, (Lfr). 1794-12-05 överlät framlidne sergeanten Göran Oldberg, 1735-1789, sin del av Åsen 7 om 1 och 2/3 tunnland - härav 1/3 - till Gustaf Vilhelm Rickman, (Lfr). 1798-11-10 sålde fältväbeln Gustav Vilhelm Rickman 2/3 av halva skattehemmanet Åsen 7, odelat bestående av 1 och 2/3 tunnland, till Israel Larsson för en köpesumma av 1000 plåtar eller 333 riksdaler 16 skilling i gångbart mynt, (Dmb ht 1798, sid 214). 1809-03-15 hölls bouppteckning efter fältväbeln Gustav Vilhelm Rickman, som avlidit i december 1808, FII:3, 1807-1819, sid 299. Barn:
  • Hedvig Rickman, 1792-1880, gift 1814-01-06 med Olof Jonsson, 1783-1851, från familj 642 i Åsen 1, som stod som hemmansägare i familj 645 i Åsen 1.
  • Göran Patrik Rickman, 1795-oklart, senaste uppgift; möjligen sjöman.
 • FAMILJ 706.
  Israel Larsson, 1744-1818, soldat Edbom från familj 15 i Bye, var gift 1775 med Anna Nilsdotter, 1751-1835, från familj 321 i Gisselås 2. 1798-11-10 sålde fältväbeln Gustav Vilhelm Rickman 2/3 av halva skattehemmanet Åsen 7, odelat bestående av 1 och 2/3 tunnland, till Israel Larsson för en köpesumma av 1000 plåtar eller 333 riksdaler 16 skilling i gångbart mynt, (Dmb ht 1798, sid 214). 1810-03-23 överlät Israel Larsson och hustrun Anna Nilsdotter Åsen 7 om 1 och 1/9 tunnland - härav 5/6 - till sonen Lars Israelsson och hustrun Lisbeta Olofsdotter, (Lfr). 1810-03-23 överlät Israel Larsson och hustrun Anna Nilsdotter Åsen 7 om 1 och 1/9 tunnland - härav 5/18 - till Olof Olofsson och hustrun dottern Britta Israelsdotter, (Lfr). Barn:
  • Lars Israelsson, 1777-1810, familj 707 i Åsen 7.
  • Anna Israelsdotter, 1779-1856, gift 1806 med Per Månsson i Fyrkälen, Häggenås.
  • Kerstin Israelsdotter, 1783-1867, gift med Andreas Kämpe, familj 704 i Åsen 7.
  • Britta Israelsdotter, 1786-1872, familj 708 i Åsen 7.
 • FAMILJ 707.
  Lars Israelsson, 1777-1810, från familj 706, gift 1809-02-05 med Lisbet Olofsdotter, 1778-1867, från familj 858 i nybygget Raftkälen, övertog 1810-03-23 Åsen 7 om 1 och 1/9 tunnland - härav 5/6 -av föräldrarna, (Lfr). 1810-06-19 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Lars Israelsson i Åsen, FII:3 (1807-1819, sid 310. Barn:
  • Anna Larsdotter, 1809-1878, gift 1832-12-26 med Pål Jonsson, 1804-1856, från familj 43 i Ede 2, som var hemmansägare och nämndeman i Åsen 7. 1848 hölls inspektion av 3 skolrum för folkskolan hos Pål Jonsson i Åsen. Bonden och skicklige Ander Kjempe i Åsen åtog sig att förfärdiga apparater till skolan, som bord och bänkar m. m. Läraren J. Landgren hade nyligen blivit anställd, (Hk 1992/18). 1856-12-29 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Pål Jonsson i Åsen, FII:10, 1850-1859, sid 1359. 1837-02-21 överlät makarna Åsen 7 om 5/18 tunnland till Olof Olofsson och Britta Israelsdotter, familj 708 i Åsen 7, (Lfr).
  Zakris Jonsson, 1778-1843, från familj 1035 i Yxskaftkälen 1, gift 1813 med änkan Lisbet Olofsdotter, var hemmansägare i Åsen 7. Änkan Christina Hallström, änka efter Collin, testamenterade all sin egendom till Zakris Jonsson för fortsatt nöjaktig skötsel, (Dmb vt 1818, sid 120). Zakris Jonssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). 1836-11-14 överlät Zakris Jonsson Åsen 7 om 5/6 tunnland till Pål Jonsson och hustrun Anna Larsdotter, (Lfr), se ovan, som var hans styvdotter. 1843-04-18 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Zakris Jonsson i Åsen, FII:8, 1840-1844, sid 1022.
  • Dottern Karin Zakrisdotter, 1814-1887, blev gift i familj 889 i nybygget Trekilen.
 • FAMILJ 708.
  Olof Olofsson, 1780-1849, från familj 692 i Åsen 6, var gift 1809 med Britta Israelsdotter, 1786-1872, från familj 706. Länsmannen Mårten Collen, f 1732, har ristat med en kniv i brädan: År 1773 var ett välsignat år. På nedre brädan har Olof Olofsson f 1780, sina initialer och årtalet 1806. (Hk 1984/39). Olof övertog 1810-03-23 Åsen 7 om 1 och 1/9 tunnland - härav 5/18 - av svärföräldrarna, (Lfr). 1814 utsågs Olof Olofsson i Åsen till sexman i socknen, (Dmb vt 1814, sid 285). 1814-10-19 hölls syn på den utflyttning som bonden Olof Olofsson i skattehemmanet Åsen 7 om 5/18 tunnland hade verkställt. Rätten tillstyrkte att Olof skulle få åtnjuta 10 frihetsår för utflyttningen, (Dmb ht 1814, sid 355). Olof Olofssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). 1837-02-21 överlät Pål Jonsson och hustrun Anna Larsdotter i familj 707, Åsen 7 om 5/18 tunnland till makarna, (Lfr). 1843-11-09 överlät Olof och hustrun Britta, Åsen 7 om 5/9 tunnland till sonen Olof Olofsson och Ingeborg Hansdotter, (Lfr). 1849-10-27 hölls bouppteckning efter den avlidna bonden Olof Olofsson i Åsen, FII:9, 1845-1849, sid 1188. Barn:
  • Olof Olofsson, 1814-1900, gift 1841 med Ingeborg Hansdotter, familj 713 i Åsen 7.
 • FAMILJ 709.
  Andreas Kämpe, 1799-1825, från familj 704, gift 1824-10-24 med Kerstin Hansdotter, 1804-1890, från familj 572 i Mo, var senast hemmansägare i Åsen 7. 1826-02-06 sålde Lars Johansson och makan Ingrid Eriksdotter ett torp under skattehemmanet Sikås 2 till drängen Andreas Kämpe emot en köpesumma av 580 riksdaler banco, och Kämpe erhöll lagfart på torpet, (Dmb vt 1827, sid 106). 1832-03-16 bytte klockaren Peter Rapp hemmanet Åsen 7 om 5/9 tunnland mot Anders Kämpes torp under Gisselås 2, (Lfr). 1848 hölls inspektion av 3 skolrum för folkskolan hos Pål Jonsson i Åsen. Bonden och skicklige Andreas Kämpe i Åsen åtog sig att förfärdiga apparater till skolan, som bord och bänkar. Läraren J. Landgren hade nyligen blivit anställd. (Hk 1992). Bouppteckning för Andreas Kämpe, F II/14, 1880-1884, sid 85. Barn:
  • Andreas Andreasson, 1821-1891, gift med Gunilla Larsdotter, familj 316 i Gisselås 1.
  • Hans Andreasson, 1827-1907, gift med Lucia Olofsdotter, familj 649 i Åsen 1.
  • Olof Andreasson, 1844-1924, gift 1871 med Karin Pålsdotter, 1859-1934, i familj 969 i Sikås 6, där Olof var hemmansägare.
 • FAMILJ 710.
  Elias Jonsson, 1819-1884, från familj 487 i Håxås 1, gift 1847-03-21 med Karin Persdotter, 1820-1899, från familj 704, var hemmansägare i Gisselås 1 och i Åsen 7. Jag har som gåva fått ett kort av Elias och hustrun Karin samt dottern Gunilla från omkring 1870. Bouppteckning för Elias Jonsson, F II/14, 1880-1884, sid 554. Bouppteckning för Karin Persdotter, F II/18, 1898-1900, sid 300. Barn:
  • Kerstin Eliasdotter, 1849-1927, gift 1873-05-11 med Johan Andersson, 1841-1891, från Guldalen, Norge, som var torpare i Sikås 7. I början av 1900-talet köpte hon en affär i Sikås, som hon drev tillsammans med arbetet som poststationsföreståndare i byn. Jag har bilder av såväl Kerstin som hennes familj. Bouppteckning för torparen Johan Andersson i skattehemmanet Sikås 7, F II/16, 1890-1894, sid 259.
   • Dottern Gunilla Jonsdotter, 1881-1959, gift 1908 med Erik Pettersson, 1885-1952, övertog moderns hus och affär. 1908-03-17 skickade hon ett vykort till maken om den svåra snöstormen i Sikås förra veckan. Vykortet visade 11 snöskottare i Sikås. Bild på snöskottarna och affären i Sikås finns nederst på sidan om Sikås by. Jag har flera bilder av såväl Gunilla som familjen och affären i Sikås.
  • Per Eliasson, 1856-1927, gift med Britta Eliasdotter, 1861-1914, i familj 711 i Åsen 7.
  • Gunilla Eliasdotter, 1866-1933, gift 1891 med Anders Persson, 1861-1912, som stod som hemmansägare i familj 177 i Nordgården, Fagerdal 1.
 • FAMILJ 711.
  Elias Larsson, 1815-1909, hemmansägareson från familj 313 i Gisselås 1, gift 1847-04-11 med Anna Eliasdotter, 1821-1881, från familj 722 i Åsen 8, var hemmansägare senast i Åsen 7. 1847-11-25 överlät svärfadern Elias Persson hemmanet Åsen 8 om 1 tunnland, härav ½ hem, till Elias Larsson, (Lfr). Bouppteckning för Anna Eliasdotter i Åsen 7, F II/14, 1880-1884, sid 214. Barn:
  • Gölin Eliasdotter, 1850-1934, gift 1877 med Jonas Mårtensson, 1848-1932, från familj 19 i Bye 1, som var hemmansägare i Åsen 7. Makarna på deras guldbröllopsdag finns på bild nr: JRi471, Jamtli bildarkiv.
  • Elias Eliasson, 1853-1913, gift torpare i Håxås 4.
  • Lars Eliasson, 1857-1937, gift 1889-06-15 med Karin Eriksdotter, 1856-1906, från Åsen, bonde och arbetare i Åsen 7. Bouppteckning för Karin Eriksdotter, F II/21, 1906-1907, sid 246, makarna innehade en lägenhet under Åsen 7, bröstarvingar saknades.
  • Britta Eliasdotter, 1861-1914, gift 1884-01-09 med Per Eliasson, 1856-1927, från familj 710, hemmansägare i Åsen 7.
   • Sonen Per Persson, Pe-Pe, 1902-e 1931, med makan Helena Mårtensdotter, 1905-1997, finns på bröllopsbild nr JRi109, Jamtli bildarkiv.
 • FAMILJ 712.
  Per Johansson, 1807-1889, från familj 273 i Fyrås 5, gift 1832 med Kerstin Persdotter, 1813-1899, död i Överbyn, Marieby, från familj 548 i Lorås 3, var hemmansägare i Åsen 7. 1827-11-20 överlät bonden Johan Johansson hemmanet Åsen 7 om 1 och 2/3 tunnland - härav 1/2 hem vardera - till sönerna Per Johansson och Johan Johansson emot födoråd till föräldrarna och efter ett hemmansvärde av 700 riksdaler banco, (Dmb ht 1828, sid 249). Bild av Per Johansson, hustrun Kerstin Persdotter samt sondottern Kerstin Matsson från år 1874 finns i årsboken Jämten 1933, sid 214. Barn:
  • Anna Persdotter, 1833-1898, gift med Hans Hemmingsson, familj 156 i Ede 11.
  • Per Persson, 1835-1925, gift 1865 med Kerstin Persdotter, 1843-1922, från familj 680 i Åsen 4, hemmansägare i Åsen 7, senast i Överbyn, Marieby.
 • FAMILJ 713.
  Olof Olofsson , 1814-1900, från familj 708, gift 1841-04-12 med Ingeborg Hansdotter, 1816-1895, från familj 572 i Västermo, Mo, övertog 1843-11-09 Åsen 7 om 5/9 tunnland av föräldrarna, (Lfr), och var hemmansägare i Svartback, Åsen 7. Bouppteckning för Olof Olofsson, F II/18, 1898-1900, sid 599. Bouppteckning för Ingeborg Hansdotter, F II/17, 1895-1897, sid 131. Barn:
  • Olof Olofsson, 1843-1916, gift 1872 med Kerstin Månsdotter, 1850-1927, från familj 1003 i Sikås 9, var hemmansägare i Svartback, Åsen 7. Några barn:
   • Sonen Olof Olofsson, 1875-1960, gift 1904 med Britta Hemmingsdotter, 1883-1949, från familj 697 i Åsen 6, var hemmansägare i Åsen 7. Barn: Stina, f 1903, Alma, f 1911, Olga, f 1913. (SGG). Familjen finns på bild nr JRi1013 hos Jamtli Bildarkiv.
   • Dottern Ingeborg Olofsdotter, 1881-1964, gift med Per Magnus Nordenström, 1878-1963 i familj 1117 i Åsen 5, Hammerdal. Sadelmakare P M Nordenström finns på bild nr: Ejneg5735 hos Jamtli Bildarkiv.
  • Stina Olofsdotter, 1849-1900, gift 1868-01-01 med Pål Jonsson, 1843-e 1904, från familj 1085 i Tannsjön, Ede, hemmansägare i Åsen 8, i Vike, Rödön och som 1904 bodde i USA.
Bar
 • Åsen 8 (Gammelgården och Nygården): 
  FAMILJ 714.
  Nils Eriksson, 1586-1639, (Br), från familj 32 i Mo, hemmansägare 1633 i Åsen 8, var son till kyrkoherde Erik Jonae Sparf, 1540-1607, i Hammerdal, (Dmb 1674 och Hm); Eriks barn med hans sista kvinna ägde ett hemman i Åsen 1613, (Rmj). 1646 utökades Åsen med Erik Nilssons hemman nr 8, (Jb). Barn:
  • Erik Nilsson, 1606-1682, hemmansägare i familj 715 i Åsen 8.
  • ?Olof Nilsson, 1612-1698, gift 3 gånger, senast med Britta Eriksdotter, var bonde i Hamre 1, Norrala. Var Olof Nilsson en son i familjen ?
 • FAMILJ 715.
  Erik Nilsson, 1606-1682, (Br), från familj 714, (Hm, suppl.), fanns 1640 på hemmanet, (Jb), och betalade tiondet 1649, (Ti). 1643-01-30 var Erik Nilsson i Gengsås och Måns i Högen nämndemän vid landstinget på Frösön, (Dmb 1621-1643). 1645 fanns han med hustrun Karin Knutsdotter, men inga barn, (Mtl 1645). 1645 befriades han från contribution, då han hade underhållit det dansk-norska krigsfolket med proviant ,(Con). Han var gift med Karin Knutsdotter, död efter 1683 som husfolk, (Mtl, 1683). 1645 var hemmanet på 1 och 1/3 tunnland och 1677 på 2 tunnland skatte, (Jb). Erik Nilssons signetavtryck 1645Erik Nilsson var en av nämndemännen från tingslaget, som bekräftade freden i Brömsebro 1645; hans signetavtryck ser du till höger, (JF). 1654 klagade Erik Nilsson, Nils Olofsson och Olof Olofsson, alla i Åsen, på kyrkoherdens Lars sätt att hålla sin boskap i bodarna under sommaren, (Dmb ht 1654, § 2). Mellan 1647 och 1674 var han nämndeman, (Dmb), och mellan 1664 och 1678 var han kyrkvärd, (LI:a 1, kyr, 1663-1719). 8 bönder i Åsen fick böta för att de inte hade uppstickat vägen över sjön mellan länsmansgården och prästägorna, så att den resande i mörkningen kan finna och komma fram nämligen: Nils Olofsson, Erik Nilsson, Olof Mårtensson, Jon Andersson, Sjul Nilsson, Lars Månsson, Per Svensson och Johan Svensson, (Dmb ht 1673, § 3). Erik Nilsson på Åsen, vid sina 68 år gammal, efter avlagd ed vittnade, det hans salige fader, Nils Eriksson på Åsen, hade sagt det Mjövågssedet hade varit råmärke emellan Sikåsmannen och kyrkobordet, såsom och hans salige farfader, kyrkoherde Herr Erik Jonsson, hade berättat, (Dmb e.o.t 2 1674). 1679-05-27 överlät han hemmanet till Elias Månsson, och detta klandrades 1679 på Erik Nilssons hustrus barns vägnar, (Dmb vt 1679, § 6). Erik hade två systrar, (Dmb vt 1679, § 6). 1682 var Erik 75 år gammal när han var vittne vid tinget i ett mål om Svartbacken i Åsen, (Dmb vt 1682, § 6). Barn:
  • Jon Eriksson, död före 1681, var soldat 1657-1672 för sitt fadershemman i Åsen, (Rul), och var gift, (Dmb ht 1681). 1679 utsågs Olof Olofsson i Skallgård och Nils Olofsson i Gåxsjö till förmyndare och 1681 stod Olof som förmyndare för sonbarnen till kyrkvärden Erik Nilsson i Åsen 8, eftersom inga närmare fanns i släkten, (Dmb vt 1679, § 10). Elias Månsson insinuerade en köpeskrift av 1679-03-30 på Erik Nilssons hemman i Åsen och eftersom den är lagenligt procederad beviljades fastebrev. Dock sade Erik Nilsson att hans sonbarn av summan bör ha 10 daler 4 öre silvermynt, som Elias lovade att leverera till deras förmyndare Olof Olofsson i Fyrås, (Dmb ht 1681, § 14).
 • FAMILJ 716.
  Elias Månsson, 1647-1717, (C1), från familj 567 i Mo, var gift med Elin Eriksdotter, 1659-1739, (C1), som var från Rise, Offerdal, (KGE). Vid 1673 års ting fick fadern Måns Eriksson böta för att han hade sålt tobak utan tillstånd; Måns sade sig inte bruka tobak själv, och han hade sålt tobaken på sonen Elias Olofssons vägnar; denne hade fått tobaken av en broder i Norge, (Dmb ht 1673, § 16). Elias Månsson på Åsen uppbjöd första gången Erik Nilssons hemman vederbörande till återlösen, men kronans befallningsman klandrade på Erik Nilssons hustrus barns vägnar, Erik Nilsson hade 2 systrar i Norge, (Dmb vt 1679, § 6); andra uppbud 1679, (Dmb ht 1679, § 5). Erik Nilsson överlät hemmanet 1679-05-27 till Elias Månsson, (Lfr). Elias Månsson insinuerade en köpeskrift av 1679-03-30 på Erik Nilssons hemman i Åsen och eftersom den är lagenligt procederad beviljades fastebrev. Dock sade Erik Nilsson att hans sonbarn av summan bör ha 10 daler 4 öre silvermynt, som Elias lovade att leverera till deras förmyndare Olof Olofsson i Fyrås, (Dmb ht 1681, § 14). Löjtnant Anders Curry och grannarna, Olof Nilsson och Elias Månsson besvärade sig 1680 över Måns Eriksson i Mo, som med sin boskap årligen gjorde intrång med betande och trängande på deras avradsland, (Dmb § 3, ht 1680). Elias var 1683 forbonde med 2 hästar till marknaden i Levanger, Norge, och fick tulla för 2 tunnor malt, smör, fläsk och kött; forbönderna förde oftast med sig tillbaka, hästar, sill, salt, franskt brännvin och vin, tobak och krämer, (JL). 1694 fanns som husfolk hos Elias en hustru Ragnhild Larsdotter. Såsom framlidne Per Månsson ifrån Hammerdal, vilken en god tid till dess död har bott i Norge, hos en halvbroder för 30 år sedan, och glasmästare arbetet brukat; länsman Per Christensson hade tagit emot hans arv efter fadern Måns i Mo om 20 daler silvermynt den 29 maj 1693, men inte överlämnat det då Per var barnlös; brodern Elias Månsson hade med sig en resolution från generalens högvälborne Carl Gustaf Frölig, där tinget uppmanades att rannsaka om dessa pengar; tinget beslöt att de kvarvarande bröderna skulle få dela på dessa pengar, (Dmb § 38, ht 1705). Elias Månssons skattehemman i Åsen om 2 tunnland hade vid syn brister till ett värde av 15 daler silvermynt, som skulle åtgärdas inom 3 år, (Dmb ht 1699, § 14). 1716 var flera bönder inte nöjda med storleken av sina hemman, men efter förlikning blev överenskommet att Elias Hallström på länsmansbostället skulle omfatta 3 och 1/3 tunnland; Olof Persson och Göran Andersson delade på 3 tunnland; grannarna Erik Eliasson och Elias Månsson delade på 2 tunnland, (Dmb § 10, ht 1716). 1710-03-23 överlät föräldrarna Åsen om 2 tunnland till sonen Erik Eliasson, (Lfr). Barn:
  • Måns Eliasson, 1680-1758, (Br), var gift med Karin Persdotter, 1688-1758, och han var hemmansägare i familj 287 i Skallgård, Fyrås 7.
  • Erik Eliasson Berg, 1682-1754, hemmansägare i familj 717 i Åsen 8.
  • Karin Eliasdotter, 1693-1782, gift med Per Israelsson, 1688-1773, soldat Snabb 1707-1717, (Sr), och hemmansägare i familj 377 i Görvik 1.
  • Kerstin Eliasdotter, 1700-1757, (Br), gift 1727-11-05 med Erik Hemmingsson, 1703-1761, hemmansägare, sexman, nämndeman i familj 112 i Grubbegård, Ede 8.
 • FAMILJ 717.
  Erik Eliasson, 1682-1754, (Br), från familj 716, var gift, (vigselbok saknas 1708-1713), med Lisbet Persdotter, 1687-1717, (C1), och omgift 1718 med Märet Olofsdotter, 1693-1776, (Tp), från familj 911 i Sikås 1. Var första makan dottern Lisbet till Per Christensson i familj 222 i Fyrås 2, (A1:1/7)? Erik övertog 1710-03-23 hemmanet Åsen 8 - Gammelgården - om 2 tunnland av föräldrarna, (Lfr). 1705-1711 var han soldat i Stavsgård, Häggenås, (Sr), och 1719-1722 fick Erik gå in som dragon Berg, då dragonen Erik Olofsson Berg hade dött i Norge, (Rul 1720). 1743-11-14 överlät Erik Eliasson Åsen 8 om 2 tunnland till sonen Elias Eriksson, (Lfr). Barn:
  • Elias Eriksson Hallström, 1714-1771, hemmansägare i familj 718 i Åsen 8.
  • Kerstin Eriksdotter, 1715-1774, gift 1745 med Jon Pålsson, 1709-1781, som var hemmansägare i familj 82 i Björnsgård, Ede 5.
  • Olof Eriksson, 1721-1796, gift med Britta Andersdotter, familj 363 i Grenås 3.
  • Lisbet Eriksdotter, 1724-1802, gift med Olof Eriksson, familj 337 i Grenås 1.
  • Erik Eriksson Lindblad, 1730-1813, gift med Karin Hansdotter, familj 255 i Fyrås 4.
  • Märet Eriksdotter, 1732-1810, gift med Abraham Olofsson, familj 516 i Håxås 4.
  • Lars Eriksson Åslund, 1736-1758, dragon i Hammerdal, (Sr).
 • FAMILJ 718.
  Elias Eriksson, 1714-1771, (Tp), från familj 717, var hemmansägare i Gammelgården, Åsen 8, och hustrun Märet Eriksdotter, 1722-1788, var från familj 336 i Grenås 1. 1735-1745 var han soldat Hallström, (Sr), och överlevde garnisonens tjänstgöring i Stockholms skärgård 1741-1742, då en stor del av soldaterna dog, (Rul). Han övertog 1743-11-14 Åsen 8 om 2 tunnland av fadern, (Lfr). Från vt 1754 till ht 1769 var Elias Eriksson i Åsen nämndeman vid tingslaget, (Dmb). 1757 blev bönderna Lars Nilsson i Sikås, Erik Hemmingsson i Ede och Elias Eriksson på Åsen stämda för att deras hus hade tillverkat brännvin, vilket var förbjudet sedan 1756-11-26, De fick vardera böta 10 daler silvermynt, (Dmb vt 1757, § 7). Bomärket för Elias Eriksson i Åsen visas, (Dmb vt 1763, sid 45). Änkan hustru Anna Mårtensdotter i Näset erkände inför rätten att bonden Nils Johansson i Fyrås, nämndemannen Elias Eriksson i Åsen och Erik i Tullingsås hade förlidna år och sedermera sålt brännvin. Rätten dömde dem alla att böta 10 daler silvermynt, (Dmb ht 1764, sid 201). 1781-01-10 överlät arvtagarna Åsen 8 om 2 tunnland - härav ½ hem vardera - till sönerna Erik Eliasson och Per Eliasson, (Lfr). Arvsskifte hölls 1782-05-14 hos änkan Märet Eriksdotter i Åsen, Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 (1742-1790), sid 68. Barn:
  • Erik Eliasson, 1750-1813, hemmansägare i familj 719 i Åsen 8.
  • Per Eliasson, 1754-1818, hemmansägare i familj 721 i Åsen 8.
  • Lisbet Eliasdotter, 1756-1837, gift 1780 med Per Olofsson, 1756-1844, som var hemmansägare i familj 18 i Bye.
 • FAMILJ 719.
  Erik Eliasson, 1750-1813, från familj 718, var gift 1775, (Kyr och C:1/176), med Lisbet Jönsdotter, 1750-1833, från familj 507 i Håxås 3. 1778-09-15 sålde Erik Eliasson i Åsen sin hustru Lisbet Jönsdotters andel i Håxås 3 om 2 tunnland till sin svåger Erik Jönsson i Håxås. Hemmanet var värderat till 100 riksdaler, varav Lisbets andel var 33 riksdaler 16 skillingar, (Dmb ht 1778, sid 155). 1780 begärde bröderna Erik och Per Eliasson syn och besked om skattehemmanet Åsen 8 om 2 tunnland tålde en klyvning, vilket beviljades, (Dmb vt 1780, sid 317). Bröderna Erik och Per Eliasson utlöste sin syster Lisbet med 23 riksdaler 16 skilling specie ur deras föräldrahem i Åsen 8 om 2 tunnland, och bröderna delade hemmanet i två lika delar, (Dmb vt 1781, sid 21). Erik Eliasson övertog 1781-01-10 av faderns arvtagare ett ½ hem av Åsen 8 om 2 tunnland, (Lfr). Erik Eliasson beviljades 8 frihetsår för att han genom utflyttning skapade Nygården i Åsen 8, Hammerdal, (Dmb ht 1783, sid 342). Erik Eliasson i Åsen hade under sex års tid varit gästgivare och begärde nu att någon annan skulle utses att bli gästgivare i Åsen, vilket rätten tillstyrkte, (Dmb ht 1802, sid 140). Nämdemannen Erik Eliasson i Åsen anförde att 1805-07-16 hade gården drabbats av vådeld, och familjen var nu i avsaknad av bland annat ordentlig gårdsbyggnad. Skadorna var värderade till ett belopp av 597 riksdaler 32 skilling, (Dmb ht 1806, sid 38). Den avlidne torparen Erik Persson i Håxås hade testamenter sin lösa egendom till ett värde av 111 riksdaler 19 skilling banco till sin styvdotter Lisbet Jönsdotter, som var gift med nämndemannen Erik Eliasson i Åsen, (Dmb ht 1807, sid 200). 1813-03-13 överlät makarna Åsen 8 om 1 tunnland till Elias Persson, 1780-1856, Eriks brorson i familj 722 i Åsen 8, (Lfr). 1813-10-28 hölls bouppteckning efter avlidna nämndemannen Erik Eliasson i Åsen, FII:3, 1807-1819, sid 358. 1833-11-18 hölls bouppteckning i Åsen efter bondeänkan Lisbet Jönsdotter, FII:6, 1830-1834, sid 782. Barn:
  • Märet Eriksdotter, 1776-1835, gift med Per Eriksson, familj 990 i Nygården, Sikås 8.
  • Britta Eriksdotter, 1778-1860, gift 1811 med Hemming Hemmingsson, familj 153 i Ede 11.
   • Lisbet Andersdotter, 1807-1883, gift 1833 med Olof Brännholm i familj 263 i Fyrås 4, var dotter till Anders Hansson, 1780-1824, i familj 353 i Grenås 2, vilken erkände att han var fader till pigan Britta Eriksdotters i Åsen dotter Lisbet, som var född 1807-01-08. Han dömdes att böta 3 riksdaler 16 skilling samt att betala 1 riksdaler 16 skilling till kyrkan, och skulle även varje år betala 2 riksdaler 32 skilling banco tills barnet kunde försörja sig själv. Britta Eriksdotter dömdes att böta 1 riksdaler 32 skilling och att betala till kyrkan 32 skilling, (Dmb vt 1808, sid 33).
  • Elias Eriksson, 1783-1864, hemmansägare i familj 720 i Åsen 8.
  • Jöns Eriksson, 1786-1839, gift med Elin Eriksdotter, familj 921 i Sikås 1.
 • FAMILJ 720.
  Elias Eriksson, 1783-1864, från familj 719, var hemmansägare och gästgivare i Åsen 8, gift 1815-04-16 med Ingeborg Persdotter, 1792-1871, från familj 94 i Jonsgård, Ede 6. Elias Erikssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). 1847-03-02 överlät makarna Åsen 8 om 1 tunnland till sonen Erik Eliasson och hustrun Kerstin Olofsdotter, (Lfr). 1847-04-19 hölls arvsdelning hos förre gästgivaren Elias Eriksson i Åsen, FII:9 (1845-1849), sid 1122. Bouppteckning för Elias Eriksson, F II/11, 1860-1869, sid 265. Bouppteckning för Ingeborg Persdotter, F II/12, 1870-1874, sid 64. Barn:
  • Erik Eliasson, 1816-1905, gift 1846-03-22 med Kerstin Olofsdotter, 1829-1899, övertog 1847-03-02 Åsen 8 om 1 tunnland av föräldrarna, (Lfr), men blev hemmansägare på hustruns föräldrahemman, familj 1020 i Sikås 11.
  • Lisbet Eriksdotter, 1818-1898, gift med Per Eriksson, familj 419 i Gåxsjö 1.
 • FAMILJ 721.
  Per Eliasson, 1754-1818, soldat Hallström från familj 718, gift 1780 med Britta Olofsdotter, 1753-1833, från familj 16 i Bye, övertog 1781-01-10 av faderns arvtagare ett ½ hem - Gammelgården - av Åsen 8 om 2 tunnland, (Lfr). Brodern Erik Eliasson beviljades 8 frihetsår för att han genom utflyttning skapade Nygården i Åsen 8, Hammerdal, (Dmb ht 1783, sid 342). 1810-11-19 ville Per Eliasson och makan Britta Olofsdotter att deras skattehemman i Åsen 8 om 1 tunnland skulle lottas mellan sönerna Elias och Olof, mot födoråd till föräldrarna. Den vinnande sonen skulle lösa ut brodern och sina två systrar med 66 riksdaler 32 skilling banco. Hemmanet var värderat till 300 riksdaler banco. Lottkastningen vanns av sonen Olof, som blev ägare av hemmanet, (Dmb ht 1811, sid 50). 1819-03-11 hölls bouppteckning och arvsskifte efter den avlidna bonden Per Eliasson i Åsen 8, FII:3, 1807-1819, sid 432. 1833-11-07 hölls bouppteckning i Åsen efter den avlidna födorådsänkan Britta Olofsdotter, FII:6, 1830-1834, sid 754. Barn:
  • Elias Persson, 1780-1856, familj 722 i Åsen 8.
  • Karin Persdotter, 1784-1867, gift med Jonas Månsson, familj 106 i Ede 7.
  • Olof Persson, 1789-1844, blev senast hemmansägare i familj 670 i Åsen 3. 1819-11-24 överlät Olof Persson Åsen 8 om 1 tunnland till brodern Elias Persson i familj 722, (Lfr).
  • Märet Persdotter, 1795-1821, hade sonen Per Jönsson, 1819-1897, med Jöns Mårtensson Hallgren, 1794-1828, i familj 729 i Hallen 1, som 1824 hade erkänt faderskapet. 1821-06-08 hölls bouppteckning efter den avlidna pigan Märet Persdotter i Åsen som hade sonen Per om 1 ½ år gammal, FII:4, 1820-1824, sid 486. Sonen Per Jönsson var bonde och konstnär i Bye, och kallades naivisten efter sitt sätt att måla. Efter moderns död 1821 uppfostrade han av hennes bror Elias Persson i familj 722, (Hk). Per Jönsson finns i familj 25 i Bye.
 • FAMILJ 722.
  Elias Persson, 1780-1856, från familj 721, gift 1819-05-02 med Gölin Larsdotter, 1792-1845, från familj 693 i Åsen 6, övertog 1813-03-13 av sin farbror Erik Eliasson, 1750-1813, och Lisbet Jönsdotter, i familj 719, Åsen 8 om 1 tunnland, (Lfr). 1819-11-24 sålde Olof Persson skattehemmanet Åsen 8 om 1 tunnland till brodern Elias Persson emot en köpesumma av 700 riksdaler banco och födoråd till föräldrarna, (Dmb ht 1821, sid 190). Elias Perssons bomärke, (Dmb ht 1826, sid 38). Bonden Elias Persson den yngre åtalades för att han med hugg och slag hade överfallit lantmätaren Magnus dé Moleé vid dennes besök hos sin måg fältväbeln Jonas Nyström i Åsen. Elias inställde sig inte till rättegången, och han dömdes vid vite att inställa sig nästa måndag. Elias inställde sig inte och dömdes till ett vite av 3 riksdaler samt ett vite av 6 riksdaler om han inte inställde vid nästa ting, (Dmb ht 1827, sid 172, 177). 1847-11-25 överlät Elias Persson hemmanet Åsen 8 om 1 tunnland - härav ½ hem vardera - till sonen Per och mågen Elias Larsson, (Lfr). 1845-11-24 hölls bouppteckning hos bonden Elias Persson i skattehemmanet Åsen 8 efter hans kära avlidna hustru Gölin Larsdotter, FII:9, 1845-1849, sid 1078. 1847-04-29 hölls arvsdelning hos bonden Elias Persson i Åsen, FII:9, 1845-1849, sid 1147. 1856-01-41 hölls bouppteckning efter den avlidna förra bonden Elias Persson i Åsen, FII:10, 1850-1859, sid 1344. Barn:
  • Per Eliasson, 1831-1895, gift 1858-12-16 med Britta Persdotter, 1826-1908, torpardotter från Solberg, var hemmansägare i Gammelgården, Åsen 8 och Åsen 1. Bouppteckning för Per Eliasson, F II/17, 1895-1897, sid 143.
   • Sonen Elias Persson, 1858-1936, var hemmansägare i Gammelgården, Åsen 8, gift 1885-11-29 i Offerdal, Z, med Ingeborg Sundqvist, 1859-1946. Ingeborg var dotter till bonden Anders Olofsson, 1821-1879, hemmansägare i Åflo, Offerdal, gift 1842 med Gertrud Jonsdotter, 1819-1913. Elias och Ingeborg finns på bild nr JRi251, Jamtli bildarkiv.
  • Anna Eliasdotter, 1821-1881, gift 1847 med Elias Larsson, familj 711 i Åsen 7.
Bar
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2016-10-20.