Yngve Gamlins anfäder
Forskningen om Yngve Gamlins anor är hämtad år 2001 från Anbytarforum.
Jag har inte kontrollerat forskningen, och det bör du givetvis göra.
Yngve Gamlins far har nr 2 och Yngves farfar har nr 4 o.s.v. Yngve Gamlins mor har nr 3 och Yngves morfar nr 6 o.s.v.
Yngve Gamlin har större delen av sin fädernesläkt i norra Jämtland och nordvästra Ångermanland.
1. YNGVE Daniel Petrus GAMLIN, född 1926-03-17 i Strömsund, Ström (J), död 1995-02-01. Konstnär m.m. i STOCKHOLM, Kungsholm (Up).

*** I ***

2. PETRUS JÖNSSON, född 1891-03-07 i Vågdalen, Ström (J), död 1957-11-04. Begravningsentreprenör i BREDGÅRD, Ström (J).
Gift 1916 7/5 med:
3. ALMA (KATARINA) ANDERSSON, född 1889-05-11 i Sunnansjö, Fjällsjö (Å), död 1982-09-18. Fadern från Värmland, modern från Ramsele (Fjällsjö Hfl 1890 s. 285). Dödsdatum enligt Sv. Dödbok.

*** II ***

4. JÖNS JöNSSON, född 1843-01-08 i Ström (J), död 1936-08-26. Bosatt i VÅGDALEN, Ström (J).
Gift 1870-03-25 i Ström (J) med:
5. MäRET DANIELSDOTTER, född 1846-10-30 i Vågdalen, Ström (J), död 1912-08-03.

*** III ***

8. JÖNS OLOFSSON Glantz, född 1802-11-04 i Bonäset, Ström (J), död 1866-11-07. Dragon, torpare i TRÅNGÅSEN, Ström (J). Bodde på Öhn vid vigseln. Från 1849 innehavare av ena nybygget i Trångåsen (Ströms Hbf 1936, s 19).
Gift 1837-03-27 i Ström (J) med:
9. ANNA MATSDOTTER, född 1807-12-07 i Risselås, Ström (J), död 1881 4/7. Dödsdatum enl Hfl (Ström AI:8b s 44). Trångåsen hörde då till Fjällsjö socken; Anna finns varken noterad i Ströms eller Fjällsjö dödböcker.

10. DANIEL PERSSON, född 1817-06-08 i Vågdalen, Ström (J), död 1897-06-15. Bosatt i VÅGDALEN, Ström (J).
Gift 1843-04-02 i Ström (J) med:
11. SIGRID MATSDOTTER, född 1817-01-20 i Risselås, Ström (J), död 1892-11-15.

*** IV ***

16. OLOF OLOFSSON, född 1763-06-10 i Bonäset, Ström (J), död 1844-09-29. Bonde i ÖHN, Ström (J). Var först torpare i Bonäset (AI:2/21). Bytte hemman med Anders Olofsson på Öhn år 1815, finns noterad där fr.o.m. 1816 (AI:2/116)
Gift 1796-01-10 i Ström (J) med:
17. BENGTA DANIELSDOTTER, född 1763-11-02 i Kärrnäset, Ström (J), död 1850-10-04.

18. MATS OLOFSSON, född 1778-05-13 i Risselås, Ström (J), död 1828-02-18. Bonde i RISSELÅS, Ström (J). Bonde på del av nr 2 (ML 1810). Hfl AI:2/54
Gift 1802-02-14 i Hammerdal (J) med:
19. INGEBORG MÅRTENSDOTTER, född 1782-03-29 i Sikås, Hammerdal (J), död 1866 7/3.

20. PER DANIELSSON, född 1780-03-03 i Grelsgård, Ström (J), död 1840-07-01. Nybyggare i VÅGDALEN, Ström (J). Blev nybyggare i Vågdalen 1814. Se Gösta Thulins bok: Vågdalen och Storön (utg.1989). Hfl: i Grelsgård (AI:2/75) och i Vågdalen (/135).
Gift 1810-12-02 i Ström (J) med:
21. MÄRETA MATSDOTTER, född 1787-07-11 i Hössjön, Ström (J), död 1862-05-12.

22. MATS OLOFSSON = 18

23. INGEBORG MÅRTENSDOTTER = 19

*** V ***

32. OLOF OLOFSSON, född 1729-11-27 i Öhn, Ström (J), död 1791 31/12. Bonde i BONÄSET, Ström (J). I Hfl (AI:1/15). Finns ej i dödboken (C:2); Dödsdatum enl. Bpt (F:2-159), arvskifte 1799 (F:2-232).
Gift 1759-11-04 i Ström (J) med:
33. ELIN GÖRANSDOTTER, född 1729-08-14 i Äspnäs, Ström (J), död 1815-03-19 i Öhn (J). Flyttade med sonen Olof till Öhn 1815, men avled samma år.

34. DANIEL JÖNSSON, född 1734-03-04 i Öhn, Ström (J), död 1825-06-06. Nybyggare i KäRRNÄSET, Ström (J). I Hfl 1812-21 'orkeslös', AI:2/124
Gift 1761-12-28 i Ström (J) med:
35. KARIN JÖNSDOTTER, född 1739-05-12 i Risselås, Ström (J), död 1828-02-28.

36. OLOF OLOFSSON, född 1737-07-08 i Risselås, Ström (J), död 1810-05-24. Bonde i RISSELÅS, Ström (J). Hfl AI:1/6.
Gift 1774-10-13 i Ström (J) med:
37. MÄRETA MATSDOTTER, född 1746-12-25 i Jonsgård, Ström (J), död 1819-04-20.

38. MÅRTEN LARSSON, född 1735-04-25 i Sikås, Hammerdal (J), död 1804-10-19. Bonde på nr 7 i SIKÅS, Hammerdal (J).
Gift 1769-01-08 i Ström (J) med:
39. ANNA PERSDOTTER, född 1745 i Näset, Ström (J), död 1822-11-12. Bosatt i SIKÅS, Hammerdal (J). Uppväxt i Täxan. 'Till Ström' enl. AI:4b (1807-17). Ej i födelsebok. Nämns i faderns avvittring 1770 (F:1-18). H-dal AI:3 s.97v.

40. DANIEL KARLSSON, född 1729-12-25 i Grelsgård, Ström (J), död 1803-09-11. Bonde på nr 3 i GRELSGÅRD, Ström (J). Dragon Klingström/Holmstedt på Öhn 122, antagen 1749 (Ru 1757). Namnet Klingström tillskrivet i Hfl (AI:1/9) Bouppteckning F:2-260, arvsdelning 1811, F:3-28.
Gift 1767-03-08 i Ström (J) med:
41. MÄRETA LARSDOTTER, född (döpt 1745-11-03) i Havsnäs, Alanäs (J), död 1842-09-11 i Vågdalen, Ström (J). Flyttade med sonen till Vågdalen 1814 (AI:2/75 och 135)

42. MATS MATSSON, född 1754-11-06 i Grelsgård, Ström (J), död 1823-04-07. Bonde i HÖSSJöBERG, Ström (J). Hfl AI:1/8. Kvar på gården 1812-22 (Hfl AI:2/43).
Gift 1777-12-28 i Ström (J) med:
43. ANNA MICKELSDOTTER, född 1753-02-17 i Gärdnäs, Ström (J), död 1819-02-25.

44. OLOF OLOFSSON = 36

45. MÄRETA MATSDOTTER = 37

46. MÅRTEN LARSSON = 38

47. ANNA PERSDOTTER = 39

*** VI ***

64. OLOF ERIKSSON, född 1680? i Öhn, Ström (J), död 1741. Bonde på nr 1 i ÖHN, Ström (J). Övertar hemmanet efter modern 1702, är äldste sonen. Klockare (åtminstone) år 1714. Vigselnotis saknas. Begravd 1741 utan datum eller ålder.
Gift 1712? med:
65. BRITA JÖNSDOTTER, född 1692 i Öhn, Ström (J), död (begravd 1748-07-17). Hennes arvslott efter modern 1707 finns i Gårdsarkivet i öLA. 'd. 17 Julii 1748 begrofs gl. änckan hustru Brita Jönsdotter ifrån Öhn som fördt ett gudeligit och stillsamt lefwerne, ætas 56½ år.' (Ström C:1)

66. GÖRAN MATSSON, född 1685 i Äspnäs, Ström (J), död 1765-08-08. Bonde på nr 2 i ÄSPNäS, Ström (J). 79 år 9 man. vid sin död; 'varit gift 52 år, aflat 7 st barn' (Ström C:1).
Gift 1713 med:
67. MARIN ERIKSDOTTER, född 1689(åu) i Tullingsås, Ström (J), (begravd 1773-01-17).

68. JÖNS MÅRTENSSON, född 1703-01-11 i Öhn, Ström (J), död 1766-04-04. Bonde på nr 3 i ÖHN, Ström (J). Kyrkvärd
Gift 1726-12-26 i Ström (J) med:
69. BENGTA DANIELSDOTTER, döpt 1695-09-08 i Öhn, Ström (J), (begravd 1774-04-01).

70. JÖNS ANDERSSON Rosenberg, född 1700-03-23 i Risselås, Ström (J), död 1782-04-04. Bonde på nr 1, Korpral i RISSELÅS, Ström (J). Dräng på Bregård 1718 (Roteringsrullan, 18 år). Dragon på Grelsgård 116 (1719-20?) sedan 1:e korpral i Lit. övertog hemmanet 1723, blev 6:e korpral 1728, avsked för bräcklighet 1733. (I Hfl AI:1/5) (1782, 21 April) 'S.d. begrafdes Jöns Andersson i Risselås. Han war född 1700, antog krigstjenst och blef Corporal, därifrån han avskedas efter 14 åhrs tid med godt loford. Giftade sig då han war 23 åhr. Känd af höga och låga för en redel. man, och i församling en för en heders och ålders man. Låg blind och skröplig af ålder dom de sista 5 åhren af sin lefnad. Dödde d. 4 aprilis, sedan han trampat trötta fjät och fört en Christel. lefnad i 82 åhr och 1 dag.' (Ström C:1 s 582)
Gift 1723-11-21 i Ström (J) med:
71. GUNILLA OLOFSDOTTER, född (döpt 1702-10-05) i Tullingsås, Ström (J), död 1780-10-22.

72. OLOF OLOFSSON, född (döpt 1709-02-21) i Risselås, Ström (J), död 1758-06-04. Bonde på nr 2 i RISSELÅS, Ström (J). Dragon Lundberg, Risselås 103, 1728-34.
Gift 1733-10-28 i Ström (J) med:
73. ANNA OLOFSDOTTER, döpt 1708-03-22 i Tullingsås, Ström (J), (begravd 1790-07-11).

74. MATS PERSSON, född 1713? i Orrnäs, Fjällsjö (Å), död (begravd 1795-02-22). Bonde på nr 1 i JONSGÅRD, Ström (J). På farsgården (Orrnäs nr 1) 1727? (Fj B''G). övertog Jonsgård 1743 sedan svågern Israel dött året innan (Db 1743). Skriven som dragon (Byström) för sitt eget hemman nr 106 (1743-45?). Hfl Ström AI:1/7. Avvittring (m. barn och mågar) 1777, F:1-48. 83 år vid sin död.
Gift 1737-04-13 i Ström (J) med:
75. SARA ISAKSDOTTER, döpt 1710-08-14 i Jonsgård, Ström (J), död 1793-06-30.

76. LARS MÅRTENSSON, född (döpt 1700-10-11) i Sikås, Hammerdal (J), död 1740-03-13. Bonde på nr 7 i SIKÅS, Hammerdal (J). Dragon Frisk, övertar hemmanet 1733.
Gift 1730-01-06 i Hammerdal (J) med:
77. ANNA JÖNSDOTTER, född 1701-11-25 i Bregård, Ström (J), död 1782-06-10.

78. PER NILSSON, född 1703-07-20 i Näset, Ström (J), död 1774-08-28. Bonde i TäXAN, Ström (J). Fick resolution år 1761 på nybygget Täxan och 12 frihetsår. Avvittrat 1770 (F:1-18) då sonen Nils övertar. Ej i Ströms vigselbok. Db 1732 vt §12, hans bror Erik i Stamsele.
Gift med:
79. SIGRID ERIKSDOTTER, född 1711 (åu) i Stamsele, Ström (J), död (begravd 1795-12-16).

80. KARL DANIELSSON, född 1699-02-26 i Grelsgård, Ström (J), död (begravd 1741-07-26). Bonde på nr 3 i GRELSGÅRD, Ström (J). Fick en son med Brita Persdotter i Strand 1730 (Db 1730 vt).
Gift 1727-10-22 i Ström (J) med:
81. MARIN GÖRANSDOTTER, döpt 1709-02-21 i Tullingsås, Ström (J), död 1801-03-18. Står för hemmansbruket i TL 1741-42. Hos sonen i Hfl (AI:1/9)

82. LARS ZAKRISSON, född 1716 i Havsnäs, Alanäs (J), död (begravd 1798-08-12). Bonde på nr 2 i HAVSNäS, Alanäs (J). Ej noterad i födelseboken. Född 1716 enligt Hfl (Ström AI:1 s.20v), konfirmerad 1732. Vigseln enl. KyR ('LZS i Flåsjön', LI:1 s.244), i Hfl anges dock året 1734. Lars övertog hemmanet år 1737 i stället för brodern Per (Jämtl. Domsaga vol G:6). (1798) 'Den 12 aug. begrofs Bonden Lars Sachrisson ifrån Holmen död af Ålderdoms bräcklighet, lefvat 83 år.' (Ström C:2 s.516)
Gift 1736 i Ström (J) med:
83. GÖLIN ANDERSDOTTER, född 1716-01-02 i Öhn, Ström (J), död (begravd 1789-01-01). Namnet stavas 'Görlo' i dopboken. (Ström C:1/592): 1789 - 'd. 1 januari begrafdes Lars Sachrissons hustru i Holmen, Golü (Gölu?) Andersdotter 72 år gl. död af håll och sting.'

84. MATS NILSSON, född 1713? i Grelsgård, Ström (J), död 1756-07-18. Bonde på nr 2 i GRELSGÅRD, Ström (J).
Gift 1737-12-26 i Ström (J) med:
85. GÖLIN JÖNSDOTTER, född 1712 i Gärde, Ström (J), död 1803-11-14. Födelsenotis saknas, f. 1712 enl Hfl (AI:1/8). 91 år vid sin död (C:2)

86. MICKEL LARSSON Strandberg, född 1714 (åu) i Öhn, Ström (J), död (begravd 1794-07-20). Dragon, nybyggare i GÄRDNÄS, Ström (J). Förmodligen son till dragon Lars Mickelsson Öman (födelsenotis saknas). 1:e trumslagare vid Majorens kompani, avsked 1749. I Hfl (AI:1, s.16v). Begravningsdatum, 'död af Stenpassion, lefvat 80 år'. Bouppteckn. F:2-195.
Gift 1748-10-23 i Ström (J) med:
87. MÄRETA SVENSDOTTER, född 1726-05-12 i Strand, Ström (J), död (begravd 1787-08-05).

88. OLOF OLOFSSON = 72

89. ANNA OLOFSDOTTER = 73

90. MATS PERSSON = 74

91. SARA ISAKSDOTTER = 75

92. LARS MÅRTENSSON = 76

93. ANNA JÖNSDOTTER = 77

94. PER NILSSON = 78

95. SIGRID ERIKSDOTTER = 79

*** VII ***

128. ERIK OLOFSSON, född 1643? i Öhn, Ström (J), död 1696-10-25. Bonde på nr 1 i ÖHN, Ström (J). Övertog 1683 efter brodern Erik d.ä. änkan Gunilla stod för hemmanet till 1702, när sonen Olof tog över.
Gift med:
129. GUNILLA MÅRTENSDOTTER, född 1649 i Öhn, Ström (J), död (begravd 1737-10-21). Föräldraskapet ej bevisat. G m Erik Olsson d y. överlåter h:t på sonen 1701. 88 år vid sin död.

130. JÖNS JONSSON, född 1656 (åu) i Öhn, Ström (J), död (begravd 1746-04-27). Bonde på nr 5 i ÖHN, Ström (J). Ägare 1680-1713. Gjorde smidesarbeten åt kyrkan. Trol. begravd (en söndag), 84 år gammal.
Gift med:
131. BRITA PERSDOTTER, född 1653 (åu), död 1706-04-08. Hade tre barn 1707 (sonen Per var död) enl. arvsdelning efter hennes död (Öhn nr 1 gårdsarkiv, öLA) 'd.8 April dödde Jöns Jonssons hustru i Öhn' Begravd den 15/4, 52 år gammal. (Ström C:1 s.67)

132. MATS GÖRANSSON, född 1650?, död 1717-09-02. Bonde på nr 2 i Äspnäs, Ström (J). Köpte hemmanet av Lars Broddesson 1679, brukare till 1712, därefter sonen Jöran. Mats var en stor björnjägare.
Gift med:
133. GÖLIN ARVIDSDOTTER, född 1653 i Öhn, Ström (J), död 1724. Nämns i Db 1692.Kallas 'Erfetzd:r' i C:1 (begravn, 71 år) och 'Ersd:r' i LI:1 (tp).

134. ERIK GÖRANSSON, född 1640 (åu) i Tullingsås, Ström (J), död 1720-09-21. Bonde på nr 1 i TULLINGSÅS, Ström (J). Brukare efter fadern 1670, överlät på sonen Jöran 1712. Nämns i systern Karins arvskifte i (Nordland) 1713.
Gift med:
135. MARIN ANDERSDOTTER, född 1651 (åu), död (begravd 1739-04-20). Efter makens död bodde Marin ett tag hos dottern och mågen på Åsen (noterad i Hammerdals Hfl 1721). Begravd i Ström.

136. MÅRTEN ANDERSSON, född 1669 i Öhn, Ström (J), död (begravd 1747-03-01). Bonde på nr 4 i ÖHN, Ström (J). Brukare 1701-32. Enl. begravningsboken är Mårten 67 år vid sin död; enligt 4:e-mansrullan 1703 är han då 34 år. Det senare stämmer bättre. Mårten Andersson nämns i Db 1693 27/11.
Gift 1700-10-28 i Ström (J) med:
137. MÄRETA JÖNSDOTTER, född 1678 (åu) i Äspnäs, Ström (J), död 1756-04-09.

138. DANIEL JÖNSSON, född 1663 (åu) i Tullingsås, Ström (J), död 1743. Bonde på nr 3 i ÖHN, Ström (J). Brukare 1688-1726, gift med företrädarens dotter; mågen Jöns Mårtensson övertar. Död 1743, utan ort eller datum, 80 år gammal (Ström C:1, s.195).
Gift före 1688 med:
139. INGEBORG GÖRANSDOTTER, född 1656 i Öhn, Ström (J), död (begravd 1748-03-25). Äktenskapet ej bevisat, men en av Jöran Anderssons döttrar var gift med Daniel Jönsson (enl. köpebrevet 1687). Begravningsdatum ('gamla änkan, 92 år')

140. ANDERS ERIKSSON, född 1676? i Tullingsås, Ström (J), död 1723. Bonde på nr 1 i RISSELÅS, Ström (J). Föräldraskapet ej bevisat, men mycket troligt. Dödnotis utan datum i Ström C:1.
Gift 1699-04-16 i Ström (J) med:
141. MÄRETA JÖNSDOTTER, född 1674? i Risselås, Ström (J), död (begravd 1710-05-08). Arvskiftet 1711 tryckt i Ströms Hembygdsförenings årsskrift 1933.

142. OLOF ANDERSSON, född 1671 i Öhn, Ström (J), död 1748-06-21. Bonde på nr 2 i TULLINGSÅS, Ström (J). Köpte gården 1697 av Jöns Andersson (Db 1700). Olof nämnd som Mårten Anderssons broder i Db 1693 ht (om öknamn).
Gift 1700-11-04 i Ström (J) med:
143. ANNA NILSDOTTER, född 1665? i Gärde, Ström (J), död 1734-07-21.

144. OLOF OLOFSSON Lundberg, född 1680, död (begravd 1737-05-15). Dragon, bonde på nr 2 i RISSELÅS, Ström (J). Född i Jamtland, enl Rullan. Osäkert om han är en son till Olof Jönsson i Tullsås, dennes barn är ej kända till namnen. Lundbergs första dotter heter Kerstin. Trumslagare 1697-99, sedan dragon för Grelsgård 115, 1699-1709. Övertog hemmanet år 1705, efter svärfadern. 57 år vid sin död.
Gift 1704-12-28 i Ström med:
145. SARA KARLSDOTTER, född 1674 (åu) i Risselås, Ström (J), död 1750-05-16.

146. OLOF ANDERSSON = 142

147. ANNA NILSDOTTER = 143

148. PER OLOFSSON, född 1692 5/8 i Orrnäs, Fjällsjö (Å), död 1724. Båtsman, bonde i ORRNäS, Fjällsjö (Å). Båtsman Kring. Hustrun död hos sonen Mats i Ström.
Gift 1713 i Fjällsjö med:
149. ANNA MATSDOTTER, född 1695 (åu) i Rudsjö, Fjällsjö (Å), död (begravd 1769-11-19) i Jonsgård, Ström (J). Vissa uppgifter ur Fjällsjö B&G. Begravd i Ström, 74 år.

150. ISAK MATSSON, född 1670? i Vängel, Fjällsjö (Å), död (begravd 1770-12-23). Bonde på nr 1 i JONSGÅRD, Ström (J). Hemmanet tillföll Kronan år 1708, sedan Nils Abrahamsson lämnat det och rest till Norge. Isak Matsson antogs som åbo på hösten 1709. Sonen Israel övertog gårdsbruket 1737, men efter hans död överläts det på dottern Sara och mågen Mats Persson, år 1746. 'D. 23 Dec. begrofs Isak Mattsson ifrån Jonsgård som warit blind 16 års tid, in emot 100 år gammal. 91 år war hans ålder efter egit uppgifwande, men andra hålla honom före wara äldre, så att icke mycket felat i 100 år'.
Gift med:
151. MÄRETA ISRAELSDOTTER, född 1672 (åu) i Sandviken, Ramsele (Å), död 1756-04-11. Märetas födelseort anges i Ström C:1, s 84. Efter sonen Israels död testamenterade föräldrarna hemmanet år 1746 till mågen Mats Persson (H-dal AI:1 s 212v).

152. MÅRTEN LARSSON, född 1663 i Sikås, Hammerdal (J), död 1733-02-12. Bonde på nr 7 i SIKÅS, Hammerdal (J). Dragon Mårten Sijk, 1681 (Sikåsboken, s 504). H-dal AI:1 f 282v. 69 år vid sin död.
Gift 1696 med:
153. ANNA PERSDOTTER, född 1656 i Strand, Ström (J), död 1738-01-18.

154. JÖNS JÖNSSON, född 1660? i Sikås, Hammerdal (J), död 1712 25/1 i Sikås, Hammerdal (J). Bonde i BREDGÅRD, Ström (J). Köpte Bregårds-hemmanet år 1687, och flyttade därifrån 1701 (Domboken 1701 Vt §10, 1702 Ht §16, 1703 Vt §9). Bytte först åt sig Grenås nr 2 av Anders Carlsson, sedan Gåxsjö nr 1 av kusinen Hans Eriksson (som blev bonde på sitt fadershemman i Grenås), och slutligen Sikås nr 3 av sina bröder, Erik och Johan, (som blev bönder i Gåxsjö). I Hfl omkr 1705 (H-dal AI:1/47). Sikåsboken s 455.
Gift med:
155. ANNA ANDERSDOTTER, född 1665? i Strand, Ström (J).

156. NILS ERIKSSON, född 1659 i Näset, Ström (J), död (begravd 1735-02-16). Bonde i NÄSET, Ström (J). Vigseldatum enligt KyR. Brukare efter fadern 1694-1729, då sonen Sven tar över. 75 år vid sin död.
Gift 1694-11-04 i Ström (J) med:
157. BRITA SVENSDOTTER, född 1671 (åu), död (begravd 1753-09-09).

158. ERIK PERSSON, född 1690? i Stamsele, Ström (J), död 1717-05-12. Bonde på nr 1 i STAMSELE, Ström (J). Hustrun nämns som änka 1718-19. Begravd d 26/5, utan ålder (Ström C:1). Gift med:
159. LUCIA ERIKSDOTTER, född 1690?, död (begravd 1740). Var gift två gånger. Begravning enl KyR (Ström LI:2 s.8), utan titel.

160. DANIEL PERSSON, född 1664? i Grelsgård, Ström (J), död (begravd 1730-01-18). Bonde på nr 3 i GRELSGÅRD, Ström (J).
Gift med:
161. LISBET KARLSDOTTER, född 1672? i Risselås, Ström (J), död 1727. Nämns som Daniel Perssons hustru i Arvskiftet 1705. Begravd 1727 enligt KyR.

162. GÖRAN ERIKSSON, född 1671 i Tullingsås, Ström (J), död 1743. Bonde på nr 1 i TULLINGSÅS, Ström (J). Brukare av hemmanet 1713-36. Vigseluppg i Ås LIa:1 (s 176). 72 år vid sin död, enl. begravningsnotis, utan datum.
Gift 1707-11-17 i Ås (J) med:
163. ANNA MÅRTENSDOTTER, född 1680 i Hållskaven, Ås (J), död (begravd 1768-04-23). Nämns i Ås AI:1 (s 4-5) 'boor i Ström' 1707. Begravn.datum (88 år). Felaktig uppg. i Stafwerfelts bok om hennes make.

164. ZAKRIS LARSSON, född 1678 i Havsnäs, Alanäs (J), död 1765-01-28. Bonde på nr 2 i HAVSNäS, Alanäs (J). (1765) 'Febr. d. 24 begrofs ålderstegne mannen Zachris Zachrisson [korrigerat med senare hand till: Larsson] från Holmen, som af ålderdom dödde d: 28 Jan. Flyttjade med sina föräldrar til Holmen 1684, då nytt hemmas upodling der begyntes, och har lefwat Christel. 86 år.' (Ström C:1, s.557)
Gift 1704-10-23 i Ström (J) med:
165. MÄRETA PERSDOTTER, född 1680? i Sunnansjö, Fjällsjö (Å), öd 1745-07-07. Troligen dotter till Per Persson, Sunnansjö-Jonsgård-Havsnäs. Benämns 'Påhlsdotter' i begravn.boken (utan ålder).

166. ANDERS ERIKSSON, född (döpt 1688-04-22) i Grenås, Hammerdal (J), död 1751-01-21. Bonde på nr 5 i ÖHN, Ström (J). övertog hemmanet efter svärfadern 1713, var brukare till 1749. Inga vigslar införda i Ström C:1 efter maj 1711 - 1715. Inga brudfolkspengar specificerade i KyR; AES i Öhn ger en gåva 28 okt. Sonen Per finns ej i födelseboken - nämns i Domboken 1752 (Vt §11). Ur Död- och begravningsboken: - 1751, 'Dom. Sexagesima begrofs Anders Ersson i Öhn, som blef född 1685 i Gränås, gifft i Öhn 1711 med Cherstin Jönsd:r, aflat med henne 12 barn, lefvat stilla och sachtmodigt, warit i många åhr en förståndig Nämdeman; blef siuk i Stamsele d. 16 Jan. af håll och styngn, dödde hemma d. 21 ejusdem. Aetas 66 åhr.' (Ström C:1/235)
Gift 1711 med:
167. KERSTIN JÖNSDOTTER, född 1686 (åu) i Öhn, Ström (J), död 1761-03-06.

168. NILS GRELSSON, född 1661? i Grelsgård, Ström (J), död 1741-12-31. Bonde på nr 2 i GRELSGÅRD, Ström (J). Brukare efter fadern 1699-1738, överlät på sonen Mats. Ingen ålder angiven i dödboken.
Gift 1716? i Ström med:
169. VALBORG MATSDOTTER, född 1682 (åu) i Äspnäs, Ström (J), död (begravd 1748-07-02). Vigseln ej noterad i Kyrkboken. är syster till Jöran Matsson, enl. Db 1723. Begravd 1748, änka, 66 år.

170. JÖNS NILSSON, född 1655? i Gärde, Ström (J), död (begravd 1719-03-08). Bonde på nr 1 i GÄRDE, Ström (J). Brukare 1683-1718, kyrkvärd 1692-95. Begravningsdatum enl. KyR (tp). Domb 1728 Vt §13.
Gift med:
171. MÄRETA KARLSDOTTER, född 1667? i Risselås, Ström (J), död efter 1725. Bosatt i GÄRDE, Ström (J). Nämns som Jöns Nilssons (i Swedje) hustru i arvskiftet mellan syskonen 1705. Står som tiondegivare 1719-1725, innan mågen tar över.

172. LARS Mickelsson ÖMAN, född 1675? i Strand, Ström (J), död 1719 jan. Dragon i ÖHN, Ström (J). Föräldrarna ej säkra men troliga (bl.a. dotterns namn). Dragon vid Majorens kompani, på Öhn nr 108/120, från 1693. Dopvittne 1695, 1706-08; KyR 1698. ML 1708-16. Död på fjället i januari 1719.
Gift 1707-12-29 i Ström (J) med:
173. INGEBORG ERIKSDOTTER, född 1677 (åu) i Öhn, Ström (J), död (begravd 1741-05-03).

174. SVEN PERSSON, född 1695 (åu) i Stamsele, Ström (J), död (begravd 1777-10-05). Bonde på nr 1 i STRAND, Ström (J). En Sven P. dopvittne från Stamsele 1714-16 och 1720. Möjligen son till Per Ersson. Begravningsdatum, 82 år.
Gift 1721-08-13 i Ström (J) med:
175. ANNA PERSDOTTER, född 1690 (åu) i Strand, Ström (J), död (begravd 1737-04-24).

176. OLOF OLOFSSON Lundberg = 144

177. SARA KARLSDOTTER = 145

178. OLOF ANDERSSON = 142

179. ANNA NILSDOTTER = 143

180. PER OLOFSSON = 148

181. ANNA MATSDOTTER = 149

182. ISAK MATSSON = 150

183. MÄRETA ISRAELSDOTTER = 151

184. MÅRTEN LARSSON = 152

185. ANNA PERSDOTTER = 153

186. JöNS JöNSSON = 154

187. ANNA ANDERSDOTTER = 155

188. NILS ERIKSSON = 156

189. BRITA SVENSDOTTER = 157

190. ERIK PERSSON = 158

191. LUCIA ERIKSDOTTER = 159

*** VIII ***

256. OLOF JONSSON, född 1590?, död efter 1670. Bonde på nr 1 i ÖHN, Ström (J). Ärvde h:t av sin morbror, Erik Olsson, (lagfart 1652, Öhn nr 1, gårdsarkiv i öLA), brukare 1620-1670.
Gift 2 med:
257. INGEBORG ERIKSDOTTER, född 1595? i Mo, Hammerdal (J). Maken nämns i Hammerdals Domb 1652 (§8b) som arvtagare till Mo-hemmanet, utlöst av Måns Ersson, gift med Ingeborgs broders (Olof) änka.

260. JON JÖNSSON, född 1615? i Öhn, Ström (J), död (begravd 1687-12-28). Bonde på nr 5 i ÖHN, Ström (J). Brukare 1643 - omkr. 1680. Begravningsdatum, i Hammerdal C:1.

264. GÖRAN MATSSON, född 1620?. Svedjebonde, finne i Äspnäs, Ström (J). Fick nedsättningsbrev på 'Opvattnet' (Renån) omkring 1670, men Öhn-bönderna protesterade, och Jöran tvingades därifrån. Nämns vid extra ordinarie ting i januari 1674, tillsammans med brodern Mats, bodde möjligen kvar där då.

266. ARVID JÖNSSON, född 1620? i Öhn, Ström (J), död före 1692. Bosatt i ÖHN, Ström (J). Arvid Jönsson försökte vinna 1/4 i hemmanet nr 5 av sin brorson Jöns Jonsson (Domboken 1679, Ht §4). Flyttade på äldre dar till mågen i Äspnäs, men 'tvingades' därifrån när han ej orkade arbeta längre, till sonen Jöns Arvidsson på Öhn nr 2. Sedan uppstod tvist om arvet efter Arvid (Db 1692, Ht §10). Arfwe Jönss. nämns bland döda i registret till Ström C:2 s 584.

268. GÖRAN SVENSSON, född 1605? i Tullingsås, Ström (J), död 1690. Bonde på nr 1 i TULLINGSÅS, Ström (J). Övertar hemmanet efter fadern, står som ägare 1634-70. I Domb. 1652 nämns jordepengarna för Mo-hemmanet. överlåter på sonen Erik år 1670 (Db Ht §9). Dödsår enl. KyR.
Gift med:
269. KARIN ERIKSDOTTER, född 1605? i Mo, Hammerdal (J), död före 1670. Maken omnämnd i Db 1652 (§8b) som arvtagare till Mo-hemmanet, utlöst av Måns Ersson, gift med Karins broders (Olof) änka.

272. ANDERS MÅRTENSSON, född 1636 (åu) i Öhn, Ström (J), död (begravd 1706-04-08). Bonde på nr 4 i ÖHN, Ström (J). TL 1679, RL 1683-93, TL 1695-1700; 70 år vid sin död.

274. JÖNS JONSSON, född 1632? i Äspnäs, Ström (J), död 1705-10-02. Bonde på nr 1 i Äspnäs, Ström (J). Anges vara 73 år vid sin död - troligen för mycket?
Gift med:
275. ANNA PERSDOTTER, född 1648 (åu), död 1705-03-07.

276. JÖNS DANIELSSON, född 1614 (åu) i Tullingsås, Ström (J), död 1698-11-30. Bonde på nr 6 i TULLINGSÅS, Ström (J). Anges som barn i ML 1645! ägare 1647-90, nämns i tiondelängder 1647-79. Var 84 år vid sin död.
Gift med:
277. KARIN JÖNSDOTTER, född 1622 i Tullingsås, Ström (J), död (begravd 1706-06-10). Möjligen dotter till Jöns Olsson, nämnd i ML 1645. Begravn.datum, 84 år.

278. GÖRAN ANDERSSON, född 1620? i ÖHN, Ström (J). Bonde på nr 3 i ÖHN, Ström (J). Köpte hemmanet av Nils Andersson 1665 (Db), brukare omkring 1659 till 1683.
Gift med:
279. BENGTA OLOFSDOTTER, född 1635? i ÖHN, Ström (J). Nämns i ML 1645 som barn; samt i gårdshandlingarna och som Jöran Anderssons hustru (Domb. 1683 Vt §11).

280. ERIK GÖRANSSON = 134

281. MARIN ANDERSDOTTER = 135

282. JÖNS NILSSON, född 1625? i Näset, Ström (J), död (begravd 1711-02-26). Bonde på nr 1 i RISSELÅS, Ström (J). Övertog gårdsbruket sedan hustrun fått lösa sin faders pantsatta hemman. Brukare 1667-99, överlät då på mågen Anders Ersson. Begravningsdatum, 86 år gammal. Nånga av Jönses släktingar nämns i Db 1708, vt §8.
Gift 1671? med:
283. BENGTA JÖNSDOTTER, född 1640?, död (begravd 1715-03-27). Begravningsdatum enl KyR (tp).

284. ANDERS MÅRTENSSON = 272

288. OLOF JÖNSSON, född 1630? i Tullingsås, Ström (J), död 1686 17/9. Bonde på nr 3 i TULLINGSÅS, Ström (J). I ML 1645 (som barn). Brukare av fadershemmanet från ca 1669/70 till sin död. Satt som nämndeman 1670-1676. Avled på fredagen före hösttinget 1686 (= 17 sept; Domb §7). Han 'lämnade hustru och barn i stor fattigdom' (Domb. 1698 Vt §42). Gården drabbades av missväxt år 1687 och låg därefter öde till 1692, då den tillföll den Kronan som 'skattevrak'. Hemmanets skatt sänktes från tre till två tunnland, och det blev från 1696 boställe åt Föraren av Majorens Kompani.
Gift med:
289. KERSTIN MÅNSDOTTER, född 1640?. Anklagades för medhjälp till stöld hos Komminister Wellam Klangundius (Db 1686 ht §7). änka 1686 (Ht §10), nämns i Husfolkets boskapslängd 1697.

290. KARL SEWALSSON, född 1634? i Risselås, Ström (J), död (begravd 1713-07-27). Bonde på nr 2 i RISSELÅS, Ström (J). Karl övertar efter modern år 1668. Arvskiftet mellan syskonen nämns i Domboken 1705, det finns i gårdsarkivet i öLA. Sonen Nils skulle ta över men han avstod till svågern Olof Lundberg. I Arvskiftet kallas han 'Ziwirtzon', tillagt 'död 1713 in Julj'. Testamentspengar erlagda 27/7 1713 (begravningsdatum).
Gift med:
291. MÄRETA NILSDOTTER, född 1646 (åu), död (begravd 1708-05-31).

292. ANDERS MÅRTENSSON = 272

296. OLOF PERSSON, född 1660?. Bonde i ORRNÄS, Fjällsjö (Å). Gift med en Helgesdotter fr Nordantjäl, Ramsele (Fj. B''G s 30).

298. MATS PÅLSSON, född 1660? i Grundtjärn, Anundsjö (Å), död 1741. Bonde i RUDSJÖ, Fjällsjö (Å). Matts Pålsson f. omkr 1665, flyttar omkr. 1688 till Gavsele, Åsele sn, dräng hos nybyggaren Nils Andersson - dräng hos kapellanen Nils Spolander; 1689 till Fjällsjö sn, bonde i Rudsjö, 1704 österrudsjön 2, nämndeman där 1701-13, död i Rudsjö 1741 vid mitten av året (tp). Vigseln i KyR. Omgift 1732. (B Sjöberg: Rötter i Anundsjö s.132 (Lund 1999)
Gift 1691 i Fjällsjö (Å) med:
299. KARIN LARSDOTTER, född 1658? i Rudsjö, Fjällsjö (Å), död (begravd 1729-05-11). Dotter till finnen Lars Andersson ohh Anna i Rudsjö (Tp i KyR)

304. LARS OLOFSSON, född 1630?. Bonde på nr 7 i SIKÅS, Hammerdal (J). I Jb 1660, TL 1679. I Hfl AI:1 s.50 (död).

306. PER SJULSSON, född 1615? i Strand, Ström (J), död 1679?. Bonde på nr 1 i STRAND, Ström (J). Brukare från 1652 till sin död, senast i november 1679, då hemmanet såldes till Anders Jönsson (Db 1679, ht §14).
Gift med:
307. INGRID PERSDOTTER, född 1620?, död (begravd 1691-05-24) i Sikås, Hammerdal (J). Ej omnämnd i Ström. Kan ha flyttat till dottern Anna i Sikås efter makens död. Den 24 maj 1691 begrovs 'änckian h:o Ingri Pärsd:r jfrån Ström och Strandz by' (H-dal C:1 s 6).

308. JÖNS ERIKSSON, född 1620? i Hammerdal (J), död 1694-1705. Bonde på nr 3, klockare i SIKÅS, Hammerdal (J). Anges 'död' i AI:1, s 47 (mellan 1694 och 1705). Sonen Jöns, som bott på Bregård från 1687, blir så småningom ägare, efter bröderna Erik och Johan, som flyttar till Gåxsjö. Död i november 1699, enl. Sikåsboken s 454. Herdaminnet, suppl. s 109.
Kommentar: Begravd 1699-11-12 enligt kyrkoräkenskaperna. (Björn Espell).
Gift med:
309. SARA ABRAHAMSDOTTER, född 1638 i Ramsele (Å), död 1722-01-24 i Skarpås, Hammerdal.
Född 1638 i Ramsele, enligt C:1 s 349; 84 år 19 dagar. Bör dock ha varit äldre! Troligen dotter till komminister Abraham Johannis Angermannus i Helgum (enl Sikåsboken s 454-455).
Kommentar: Det är mer troligt att hon är dotter till Abraham Persson (1584-1645), bonde och knekt i Edsele, Näs, Y, och hans hustru Göle Persdotter (1590-1649), från Nyland, Ramsele, Y, enligt följande: Abraham Persson var knekt och bonde på fadershemmanet i Näs, Edsele, som han hade delat med brodern Nils; Abraham var gift med Göle Persdotter, som var dotter till Per Eriksson i Nyland, Ramsele; Abraham och Göle hade förutom dottern Sara även en dotter som gifte sig med sin kusin Per Nilsson, som övertog hemmanet i Näs, Edsele; Abraham och Göle hade även sonen Per Abrahamsson, som flyttade till Jämtland och senare till Norge; vid tinget den 5 november 1636 anklagades Abraham Persson för att ha slagit sin brorsson Per Nilsson i ansiktet i samband med en tvist om en lada som Abraham tagit till sig och som kom från brödernas farshemman; Abraham fanns i skattelängderna 1621-1638; 1638 nämndes Abraham som förlamad och gammal; Jöns Eriksson i Sikås krävde svågersonen Per Nilsson vid tinget och ville ha ut sin hustrus arvsrätt dels i Näs och dels i Nyland, Ramsele, och Per Nilsson gav honom ersättning för hustruns arv i Näs. (Ramsele domböcker 1671-01-27, § 18, 1686-01-21, § 15, Björn Espell).

312. ERIK NILSSON, född 1620? i Näset, Ström (J), död 1695-06-05. Bonde, gästgivare i NÄSET, Ström (J). Bygslat 1 1/2 tld av modern 1645, TL 1645-99. Benämns Gästgivare i Domb. 1659 Ht. Nämndeman 1676-82.
Gift med:
313. MÄRETA MÅRTENSDOTTER, född 1638? i Ström (J), död 1696-08-25. Troligen gift med Erik Nilsson; död i Näset.

316. PER ERIKSSON, född 1650? i Stamsele, Ström (J), död (begravd 1733). Bonde på nr 1 i STAMSELE, Ström (J). I 10:e-längden 1679, i Ströms KyR 1677-97, i Db 1701, 1715. Mantalslängden 1704: (hustru, en son, en dotter, en dräng). överlåter omkr 1720? på Erik Nilsson fr Näset, gift med en dotter? Begravning utan datum nämns i KyR (Ström LI:1).
Gift med:
317. SIGRID SVENSDOTTER, född 1655?, död (begravd 1740). Namnet osäkert men troligt; Per Erssons tre gifta barn har alla döttrar som heter Sigrid. Ej nämnd i Begravningsboken, men enligt Kyrkoräkenskaperna betalas testamentspengar efter en Sigri Swänsdotter i Stamsilla, år 1740.

320. PER DANIELSSON, född 1630? i Tullingsås, Ström (J), död 1699-04-07. Bonde på nr 3 i GRELSGÅRD, Ström (J). övertar efter styvfadern, Anders Jonsson, brukare 1663-95. ML 1645.
Gift med:
321. KERSTIN JÖNSDOTTER, född 1627 (åu), död 1705-08-17.

322. KARL SEWALSSON = 290

323. MÄRETA NILSDOTTER = 291

324. ERIK GÖRANSSON = 134

325. MARIN ANDERSDOTTER = 135

326. MÅRTEN MÅRTENSSON, född 1650?, död (begravd 1715-10-16). Bonde i HÅLLSKAVEN, Ås (J). Gift till gården, enl Stafwerfelt. Hade tio barn (Db 1713 vt §15), sonen Erik övertog 1712 (Db 1732 ht? §37). Hfl Ås AI:1 s 4-5. Födelseår enl. Stafwerfelt. Begravn.datum enl KyR (Ås LIa:2).
Gift med:
327. ANNA ERIKSDOTTER, född 1655? i Hållskaven, Ås (J), död 1712. Enligt Stafwerfeldt (Ås sockens historia s. 162) dotter till Erik Persson på hemmanet (kyrkvärd 1663-68) ohh Anna Nilsdotter. EPS var son till Per Åkesson ohh Agnis Gölesdotter (nämns i ML 1645, men ej barnen). Dödsår enl KyR (LIa:2). I ML 1645 finns hemmanet under Semb, Lits tgl, senare i Rödöns tgl.

328. LARS ZAKRISSON, född 1645? i Lungsjön, Ramsele (Å), död 1717-11-02. Bonde i HAVSNäS, Alanäs (J). Troligen son till Zakris Larsson i Lungsjön, Ramsele.
Gift med:
329. SOFIA PÅLSDOTTER, född 1635?, död (begravd 1714-04-09). Gift två ggr. Begravn.datum enl KyR.

330. PER PERSSON, född 1656 (åu) i Fjällsjö (Å), död (begravd 1725-10-24). Bonde i HAVSNäS, Alanäs (J). 'Pähr Pährsson i Sunnansjö' köpte Jonsgård (nr 2) av Sigfrid Jonsson 1688 för 34 daler Smt (köpebrevet finns i Landskontoret GIIIf:2, öLA). Måste byta mot kronohemmanet nr 7 i Tullsås år 1696 (och fick 12 daler i 'mellanlag'), men han flyttade i stället till Havsnäs. Har en styvdotter Brita Persdotter (enl. Db 1694 eot).
Gift med:
331. MÄRETA KRISTOFFERSDOTTER, född 1649 (åu) i Fjällsjö (Å), död 1705-04-14.

332. ERIK HANSSON (Blix), född 1646 20/9 i Grenås, Hammerdal (J), död 1733-08-30. Bonde på nr 2 i GRENÅS, Hammerdal (J). Erik undertecknade faderns överlåtelsehandling på hemmanet 1688. Var först bonde i Gåxsjö, övertog hemgården år 1701 sedan systern Lisbet dött, och svågern Anders Carlsson flyttat till Bregård. I Hfl AI:1/60 och /77. Död- och begravningsboken: (Hammerdal C:1/356) - 1733 'Erich Hansson i Gränås, född 1646 d. 20 septemb. begrofs d. 16 sept. dödde d. 30 August; lefvat 87 år'.
Gift med:
333. GÖLIN ANDERSDOTTER, född 1659 7/4 i Strand, Ström (J), död 1744-05-08. Död- och begravningsboken: (Hammerdal C:1/365) - 1744, 'änckan Giölu Andersdotter ifrån Gränås, född år 1659 d. 7 april i Strand, dödde d. 8 Maii, begrofs d. 20 ejusdem, lefvat Christel. uti 85 år och en månad.'

334. JÖNS JONSSON = 130

335. BRITA PERSDOTTER = 131

336. GRELS NILSSON, född 1626 i Grelsgård, Ström (J), död 1699-06-22. Bonde på nr 2 i GRELSGÅRD, Ström (J). Brukare från 1659 till sin död. Först gift m. Anders Sjulssons änka i Strand, död senast 1672; sedan med Anders Matssons änka i Fagerdal. 73 år vid sin död (C:1); domboken 1688 Ht §14 (1:a hustr.)
Gift med:
337. ? -dotter, född 1635 ? i Strand, Ström (J), död före 1673 Namnet okänt, först gift med Anders Sjulsson i Strand sonen nämnd i Db 1688 ht §14) sedan med Grels Nilsson i Grelsgård, som blev omgift efter 1672.

338. MATS GÖRANSSON = 132

339. GÖLIN ARVIDSDOTTER = 133

342. KARL SEWALSSON = 290

343. MÄRETA NILSDOTTER = 291

344. MICKEL JÖNSSON, född 1630? i Strand, Ström (J). Bonde i BREDGÅRD, Ström (J). Nämns som dragon (med namnet Braf) på hemmanet (Bregård 106) år 1686. Brukare där 1664-1687, sedan brodern Anders köpt det av en Erik Persson Byman. Mickel sålde år 1687 till broderns måg, Jöns Jönsson från Sikås.
Gift med:
345. KERSTIN HANSDOTTER, född 1628 (åu), död (begravd 1726-03-26). Omnämnd i Domboken 1686 (Ht §6). Bor hos sonen Jöns i Hallen, Hammerdal, medan han är kvar där (c:a 1705, Hammerdal AI:1/73), 'läser danska försvarl.' Begravd i Ström (utan ort, 97 år).

346. ERIK OLOFSSON = 128

347. GUNILLA MÅRTENSDOTTER = 129

348. PER ERIKSSON = 316

349. SIGRID SVENSDOTTER = 317

350. PER ANDERSSON, född 1655 (åu) i Strand, Ström (J), död (begravd 1747-02-08). Bonde på nr 1 i STRAND, Ström (J). Fadern köpte Väster-strand-hemmanet 1679, Per löste ut syskonen 1691; var brukare 1680-1724. Begravningsdatum, 91½ år.
Gift med:
351. INGEBORG ERIKSDOTTER, född 1660 (åu), död (begravd 1724-07-26).

352. OLOF JÖNSSON = 288

353. KERSTIN MÅNSDOTTER = 289

354. KARL SEWALSSON = 290

355. MÄRETA NILSDOTTER = 291

356. ANDERS MÅRTENSSON = 272

360. OLOF PERSSON = 296

362. MATS PÅLSSON = 298

363. KARIN LARSDOTTER = 299

368. LARS OLOFSSON = 304

370. PER SJULSSON = 306

371. INGRID PERSDOTTER = 307

372. JÖNS ERIKSSON = 308

373. SARA ABRAHAMSDOTTER = 309

376. ERIK NILSSON = 312

377. MÄRETA MÅRTENSDOTTER = 313

380. PER ERIKSSON = 316

381. SIGRID SVENSDOTTER = 317

*** IX ***

528. MATS, född 1580?. Finne. Två bröder, Mats och Jöran Matssöner, slår sig ner vid Opvattnet (Renån) omkring 1670, men tvingas lämna området (Domb 1674 eot). I övrigt okända; Jöran möjligen senare bonde i Äspnäs, Ström.

536. SVEN GÖRANSSON, född 1575?, död före 1645. Bonde på nr 1 i TULLINGSÅS, Ström (J). Brukare efter Jörgen Svensson (fadern ?) 1608 - 1633. Sven och sonen Reir nämns i landstingsprotokollet 1624. överlåter hemmanet på sonen Jöran år 1634.

544. MÅRTEN ANDERSSON, född 1610? i ÖHN, Ström (J). Bonde på nr 4 i ÖHN, Ström (J). Nämns som husfolk på nr 4 i ML 1645 (tillsammans med troliga hustrun Märeta Olofsdotter. Brukare efter modern 1646 till omkring 1670.

548. JON JÖNSSON, född 1610? i ÖHN, Ström (J), död efter 1675. Bonde på nr 1 i Äspnäs, Ström (J). Bygslade Äspnäs efter 'ödegårdsmännen', år 1636, brukare till omkring 1675. Inget av barnen är helt bevisade.
Gift med:
549. MÄRETA GÖRANSDOTTER, född 1610?. Nämns i ML 1645.

552. DANIEL JÖNSSON, född 1590? i Tullingsås, Ström (J), död före 1645. Bonde på nr 6 i TULLINGSÅS, Ström (J). Brukare omkr. 1610-1644? Nämns ej i ML 1645. Db 1693 (80 år vid sin död?) Gift med:
553. SEBORG, född 1580?, död efter 1646. Nämns (som änka) i ML 1645. Står i tiondelängden 1645-46.

554. JÖNS OLOFSSON, född 1590?. Bonde på nr 3 i TULLINGSÅS, Ström (J). Bygslat 1620, brukare till 1669/70, då sonen Olof tar över.
Gift med:
555. INGEGERD OLOFSDOTTER, född 1595?. Nämns i ML 1645.

556. ANDERS MÅRTENSSON, född 1580?, död före 1645. Bonde på nr 4 i ÖHN, Ström (J). Ingift på gården, brukare omkring 1608-43. Sonen Mårten tog över efter modern 1646.
Gift med:
557. MARIN, född 1585? i ÖHN, Ström (J), död efter 1650. Hemmanet är Marins/Maritas arvejord, enl RmJ 1613; alltså är hon dotter till änkan Anna som står i TL 1600; Marin finns i TL 1649 -1650, därefter sonen Mårten.

558. OLOF JONSSON = 256

559. INGEBORG ERIKSDOTTER = 257

560. GÖRAN SVENSSON = 268

561. KARIN ERIKSDOTTER = 269

564. NILS ERIKSSON, född 1580? i Näset, Ström (J), död före 1645. Bonde i NÄSET, Ström (J). Fale Burman skriver: 'En vid namn Agnis i Näset lefvat i Påfviska tiden - varit i stort rop som profetissa och Undergörerska - haft en son Stor Nils kallad, af Jätt-lik växt som rest vida omkring och äfven någon tid varit i Turkisk fångenskap men kommit hem på den dag som modern förutsagt. Ifrån denne Nils härstamma mången i Ströms socken.' (Dagboksant. 1793-1802, s 110) Brukare på hemmanet 1608-43. Befann sig i Ryssland 1613 som soldat i Sveriges armé! (RmJ).

568. MÅRTEN ANDERSSON = 544

576. JÖNS OLOFSSON = 554

577. INGEGERD OLOFSDOTTER = 555

580. SEWAL KARLSSON, född 1600? i Risselås, Ström (J), död före 1662. Bonde på nr 2 i RISSELÅS, Ström (J). Brukare 1632-1661, därefter änkan till 1668.
Gift med:
581. ANNA SVENSDOTTER, född 1610?, död (begravd 1693-04-02). ML 1645 (g m 'Sven i Risselås'), TL 1661-68. Nämns med dottern Märit i Domboken 1674 Ht §10. Begravningsdatum i KyR.

584. MÅRTEN ANDERSSON = 544

596. PÅL PÅVELSSON, född 1620?, död 1683. Bosatt i GRUNDTJÄRN, Anundsjö (Å). Påwel Påwelsson finne bör vara född omkring 1620, kanske i någon av finnbygderna i Sidensjö eller i södra Ångermanland. Fader var Påwel Hindersson finne, född omkr. 1575, förmodligen i Jorois (Jorvinen) sn, vid sjön Saimas västra del i Savolax. (B Sjöberg: Rötter i Anundsjö s. 126 och 132 (Lund 1999)
Gift med:
597. LISBET, född 1625?, död 1699 i Rudsjö, Fjällsjö (Å). Elisabet var änka 1683, skriven för hemmanet Grundtjärn detta och nästa år. Avled hos sonen Mats i Rudsjö.

598. LARS ANDERSSON, född 1630?, död 1700. Bonde i RUDSJÖ, Fjällsjö (Å). Fjällsjö B&G s 37

616. ERIK Eriksson BLIX, född 1575? i Oviken (J), död före 1638. Kyrkoherde i Hammerdal (J). Var 1602 kapellan i Oviken, från 1617 kyrkoherde i Hammerdal. Gift före 1604 (Robelin, Skanke-ätten s 329.) Död senast 1637, då änkan Elisabet 'och saligh Her Errichs börn och arffuinger' köper Haraldsgård i Sikås (Db 1637 27/11). Sonen Jöns Ersson tar sedan över hemmanet nr 3. Herdaminnet suppl. s 108-109, nämner 5+5 barn. Thomas Norum: Den nordanfjellske gren av slekten Blix fra Jemtland (Oslo 1967 s.15-16, nämner 1+5 barn.
Gift med:
617. KARIN ERIKSDOTTER, född 1580? i Ragunda (J). Bosatt i Hammerdal (J). Dotter till kyrkoherden i Ragunda Erik Jonsson (Ovikens Dombok 26/6 1648; JLFT III s 164, brev av 1604). Herdaminnet IV s 56, suppl. s 108. Skanke-ätten s 329.

624. NILS ERIKSSON = 564

625. MÄRETA = 565

632. ERIK PERSSON, född 1620? i Stamsele, Ström (J), död 1696-04-23. Bonde på nr 1 i STAMSELE, Ström (J). Brukare 1655 till efter 1673. I 10:e-längder (1648?) 1655-70. Db 1687 vt §15 (sönerna).

640. DANIEL PERSSON, född 1590? i Tullingsås, Ström (J), död före 1641. Bonde på nr 7 i TULLINGSÅS, Ström (J). Brukare efter fadern 1625 till sin död, omkr 1640. änkan omgift med Anders Jonsson, brukare 1641-48, flyttade sen till Grelsgård (kanske hennes fäderne). En Nils Andersson var ägare 1648-79.
Gift med:
641. GUNBORG SIGFRIDSDOTTER, född 1600?. Först gift med Daniel Persson i Tullingsås. Andre maken, Anders Jonsson, brukar hemmanet där men övertar Sigfrid Olssons hemman i Grelsgård, år 1651.

644. SEWAL KARLSSON = 580

645. ANNA SVENSDOTTER = 581

648. GöRAN SVENSSON = 268

649. KARIN ERIKSDOTTER = 269

656. ZAKRIS LARSSON, född 1620?. Bonde i LUNGSJÖN, Ramsele (Å). Enl. Ramsele familjereg. (SVAR S5349, 4/12) köpte en gård i Lungsjön, brukare 1642-1646?

664. HANS Eriksson BLIX, född 1612 (åu) i Hammerdal (J), död (begravd 1689-02-10). Bonde på nr 2 i GRENÅS, Hammerdal (J). Bygslade 1644 (3 tld) efter Måns Olsson. Var länsman 1653-56. överlät hemmanet på mågen Anders Carlsson 1688. Handlingen undertecknad av 3 söner och 4 mågar, sonen Anders nämns 'som ock en sytningz menniskia är', daterad 16/10 1688 (i Ström PII:1). Begravningsdatum, var 76 år vid sin död. (Herdaminnets supplement, s. 109.)
Gift med:
665. LISBET PERSDOTTER, född 1620?. Bosatt i GRENÅS, Hammerdal (J). Nämns i Mantalslängden 1645.

668. JON JöNSSON = 260

672. NILS HELJESSON, född 1595? i Grelsgård, Ström (J), död före 1643. Bonde på nr 2 i GRELSGÅRD, Ström (J). Troligen en son till Helje Gregersson (i TL 1600) Brukare efter fadern, från före 1611 till sin död. Hustrun nämns som änka 1643 och 1645, omgift med Per Andersson, vilken står som brukare mellan 1646-58. Sonen Grels Nilsson övertar 1659.
Gift med:
673. RAGÄRD, född 1605?, död efter 1690.

676. GÖRAN MATSSON = 264

678. ARVID JÖNSSON = 266

684. SEWAL KARLSSON = 580

685. ANNA SVENSDOTTER = 581

692. OLOF JONSSON = 256

693. INGEBORG ERIKSDOTTER = 257

696. ERIK PERSSON = 632

704. JöNS OLOFSSON = 554

705. INGEGÄRD OLOFSDOTTER = 555

708. SEWAL KARLSSON = 580

709. ANNA SVENSDOTTER = 581

712. MÅRTEN ANDERSSON = 544

724. PÅL PÅVELSSON = 596

725. LISBET = 597

726. LARS ANDERSSON = 598

727. ANNA = 599

744. ERIK Eriksson BLIX = 616

745. KARIN ERIKSDOTTER = 617

752. NILS ERIKSSON = 564

753. MÄRETA = 565

760. ERIK PERSSON = 632

*** X ***

1088. ANDERS MÅRTENSSON = 556

1089. MARIN = 557

1120. SVEN GÖRANSSON = 536

1136. ANDERS MÅRTENSSON = 556

1137. MARIN = 557

1160. KARL SEWALSSON, född 1570?. Bonde på nr 2 i RISSELÅS, Ström (J). Står i tiondelängden från 1600 (Karl Sivertsson), bygslar till sonen 1632. Kallas Sjulsson i de svenska räkenskaperna 1611-12.

1168. ANDERS MÅRTENSSON = 556

1169. MARIN = 557

1264. PER NILSSON, född 1590?. Bonde på nr 1 i STAMSELE, Ström (J). Brukare omkr. 1640-50, sönerna nämns 1658 (H-dals Db). Köpte av Olof och Anders Erssöner (Ramsele Db 1644, -48-49).

1280. PER OLOFSSON, född 1570?. Bonde på nr 7 i TULLINGSÅS, Ström (J). I tiondelängder 1600-13, bygslat till sonen Daniel 1625.

1288. KARL SEWALSSON = 1160

1296. SVEN GÖRANSSON = 536

1328. ERIK Eriksson BLIX = 616

1329. KARIN ERIKSDOTTER = 617

1352. MATS = 528

1368. KARL SEWALSSON = 1160

1392. PER NILSSON = 1264

1416. KARL SEWALSSON = 1160

1424. ANDERS MÅRTENSSON = 556

1425. MARIN = 557

1520. PER NILSSON = 1264
© Layout: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-16.