Frösö läger, Frösön
Soldaternas anrika och minnesomspunna lägerplats från 1685-1911. Baracker i trä började uppföras i början av 1830-talet. Innan dess bodde man i tält eller så var manskapet inlogerade i kringliggande bondgårdar. Kompanimöten hölls som regel varje månad, och ibland samlades hela regementet flera veckor för fältmässiga övningar. Vid kallelse till möte begärde soldaten hos sin rotebonde att få ut sin utrustning samt proviant för mötets första dagar. Fler soldater och befälen i kompaniet anslöt under vägen till Frösön.
Kompanierna från Hallen, Oviken och Berg utnyttjade länge båtar med åtta åror för transporten till Västbyviken (vid Bynäset), Frösön. Mellan kungsgården och lägret fanns flera soldattorp: Stenstorpet, Åstorpet, Månstorpet, Englundstorpet, Rislundstorpet, Erik Danielstorpet, Edastorpet, Svenstorpet, Karlssontorpet, Långsströmstorpet och Stormtorpet. De två först nämnda ligger vid Storsjöns strand och finns kvar ännu idag. (Fältjägarregementes historia, ISBN 91-631-1473-9).
Bild: Del av en oljemålning från 1863 av August Winqvist, skänkt 1887 av konstnären till Nationalmuseum.

Frösö läger

© Layout: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-16.