Frösö kyrka


1911 uttryckte riksantikvarien att runstenen bör betraktas som en minnesvård över sin skapare Östman Gudfasts son. Då borde Frösö kyrka vara en lämplig plats för stenen. Östman berättade dessutom på stenen, att han hade kristnat Jämtland.
© Layout: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-16.