Pilgrimsleden och nuvarande bro över Djupbäcken vid Ändsjön.

Djupbäcken

  • Bilden är tagen på Pilgrimsleden. Bron är nödvändig för att man skall kunna passera Djupbäcken, som är Ändsjöns tillflöde. Var det här första platsen för runstenen ? Den bro som omtalas på runstenen avser i så fall en kavelbro över denna bäck. Bron på bilden är cirka 10-12 meter lång.
  • Bro kunde på vikingatiden betyda såväl fribro, vägbank som iordningsställt vadställe. Bro/spänger omnämns i minst 16 sörmländska inskrifter. Brobyggande sågs av kyrkan som en from gärning och många broar har säkert byggts med kristna motiv.
  • Pilgrimsledens sträckning över Frösön år 1646 kan du se på denna karta. På kartan har jag förtydligat leden och gjort noteringar om en del platser.
© Layout: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Uppdaterad 2011-11-16.