Adlersparre, Christoffer (1718-1799)
Adlersparre, Georg (1760-1835)
Almqvist, Agnes (1866-1940)
Amrén, Anders Johan (1840-1919)
Amrén, Benda Laurentia (1884-1968)
Amrin, Anders Larsson (1786-1875)
Amrin, Lars Andersson (1811-1887)
Breitholtz, Catharina (1748-1812)
Bromée, Jöns (1841-1931)
Carlsdotter, Elisabeth Lisa (1780-1874)
Christensson, Jonas (1845-1922)
Christensson, Maria (1878-1964)
Christensson, Olof (1848-1891)
Cöster, Mimmi (1832-1901)
Eriksdotter, Anna Beata (1821-1893)
Eriksdotter, Ingeborg (1812-1884)
Eriksson, Johan (1780-1836)
Eriksson, Karl (1848-1892)
Eriksson, Nils (1855-1899)
Eriksson, Olof (1846-1899)
Esbjörnsdotter, Ingrid (1812-1895)
Gustavsdotter, Hedvig (1852-1930)
Gustavsson, Olof Gustav (1846-1879)
Gustin, Karolina (1851-1891)
Göransson, Maria Kristina (1914-2003)
Göransson, Viktor (1883-1974)
Hammarskjöld, Carl Gustaf (1662-1729)
Hammarskjöld, Carl Gustaf (1729-1799)
Hammarskjöld, Carl Åke (1768-1848)
Hammarskjöld, Carl (1694-1774)
Hammarskjöld, Dag (1905-1961)
Hammarskjöld, Hedvig (1693-1764)
Hammarskjöld, Hedvig (1731-1811)
Hammarskjöld, Hjalmar (1862-1953)
Hammarskjöld, Knut (1818-1891)
Hammarskjöld, Lars (1688-1753)
Hammarskjöld, Michael (1732-1802)
Huss, Anna Greta (1773-1837)
Jansson, Karl (1831-1919)
Johansdotter, Ingeborg (1807-1889)
Johansdotter, Märet (1809-1871)
Johansson, Erik (1811-1888)
Johansson, Karl (1815-1894)
Johansson, Magnus (1823-1897)
Johansson, Olof (1819-1891)
Johansson, Per (1817-1863)
Jonsdotter, Britta (1818-1849)
Jonsson, Christen (1814-1891)
Jonsson, Olof (1783-1851)
Jönsson, Jöns (1811-1861)
Karlsdotter, Ingeborg (1838-1899)
Karlsdotter, Märta (1846-1899)
Karlsson, Karl (1860-1935)
Knutsson, Carl Jonas (1827-1872)
Knutsson, Knut (1789-1835)
Kämpe, Magdalena (1752-1817)
Lagergren, Per (1778-1836)
Larsdotter, Märet (1756-1838)
Magnusdotter, Elisabet (1857-1898)
Matsdotter, Gunilla (1843-1919)
Molin, Samuel (1865-1927)
Månsdotter, Ingeborg (1833-1862)
Månsson, Olof (1878-1967)
Nilsdotter, Gunilla (1853-1884)
Olofsdotter, Britta (1809-1899)
Olofsdotter, Christina (1765-1821)
Olofsdotter, Emma (1872-1947)
Olofsdotter, Emma (1875-1956)
Olofsdotter, Ingeborg Britta (1846-1909)
Olofsdotter, Maria (1819-1893)
Olofsson, Gustav (1816-1875)
Olofsson, Johan (1849-1908)
Olofsson, Olof (1805-1887)
Olofsson, Olof (1844-1904)
Olofsson, Olof (1875-1939)
Persdotter, Kristina Stina (1816-1891)
Pettersson, Märta Britta (1876-1945)
Planting-Bergloo, Alexander (1727-1774)
Planting-Bergloo, Axel (1767-1824)
Planting-Bergloo, Carl (1694-1744)
Planting-Bergloo, Carl (1755-1788)
Planting-Bergloo, Carl (1758-1790)
Planting-Bergloo, Carolina (1791-1853)
Planting-Bergloo, Chatarina (1703-1734)
Planting-Bergloo, Chatarina (1732-1822)
Planting-Bergloo, Christina (1788-1863)
Planting-Bergloo, Ebba (1730-1763)
Planting-Bergloo, Gabriel (1762-1819)
Planting-Bergloo, Hedvig (1787-1865)
Planting-Bergloo, Magdalena (1783-1850)
Planting-Bergloo, Michael (1732-1794)
Planting-Bergloo, Ulrika (1767-1839)
Rickman, Carolina (1797-1883)
Rickman, Georg Patrik (1713-1791)
Rickman, Gustav Vilhelm (1764-1808)
Rickman, Hedvig (1792-1873)
Rickman, Hedvig (1792-1880)
Rickman, Johan Carl (1753-1829)
Rääf, Charlotta Elenora (1785-1821)
Salomonsson, Erik (1805-1871)
Samuelsdotter, Anna Britta (1831-1901)
Simonsson, Johan (1821-1864)
Simonsson, Simon (1790-1872)
Simonsson, Simon (1819-1866)
Skandin, Britta (1842-1917)
Skandin, Jöns Larsson (1807-1884)
Stadling, Hedvig (1806-1861)
Stadling, Jonas (1847-1935)
Stadling, Nils (1761-1827)
Stadling, Ulrika (1803-1846)
Stjernefelt, Gustav Adolf (1781-1828)
Strindlund, Ingeborg Kristina (1867-1899)
Strindlund, Jöns Petter (1844-1909)
Strindlund, Olof Johan (1874-1968)
Sundin, Engla Josefina (1852-1898)
Törnsten, Lovisa Christina (1765-e 1797)
Ulfsparre, Hedvig (1667-1754)
Wasell, Margareta Christina (1761-1850)
Werner, Anna Britta (1877-1959)
Åberg, Maria Helena (1841-1916)
Åman, Magdalena (1733-1791)

Lars Hammarskjöld

Yrke:
 
Major vid Jämtlands regemente 1705-1719
Far:
 
Mor:
 
 
Född:
 
1688-05-07 i Sunne, Åkeräng, Z 1)
Död:
 
1753 i Norrby, Döderhult, H 1)

Bar

NoteringarNoteringar
När general Armfelt på sensommaren 1718 bröt upp från Duved för att erövra Tröndelagen hade han i sin armé bl. a. tre officerare med namnet Hammarskjöld. Det var överstelöjtnanten Carl Gustaf Hammarskjöld, f 1662, och hans tvenne söner, nämligen Lars som var kapten vid Ovikens kompani och Carl som var sekond kapten på faderns kompani. Alla tre överlevde fälttågets strapatser och återkommo till Jämtland. Överstelöjtnanten erhöll avsked 1727 och dog kort därefter.
Sonen Lars synes ha ådragit sig skador under marschen, enär han erhöll majors avsked 1723. Han levde dock till 1753, då han enligt ättartavlorna avled vid Norrby surbrunn i Döderhults socken.
Lars Hammarskjöld, som var nyutnämnd kapten och som förut nämnts chef för Ovikens kompani, var känd som bl. a. skicklig skytt och urmärkte sig som prickskytt vid arméns övergång av Nidälven. Då återstoden av den armfeltska hären i slutet av december 1718 var samlad i Tydalen för återmarsch över fjällen till Handöl i Jämtland, ansågs det lämpligt att i förväg utsända en skidlöparepatrull för att förbereda jämtarna i byarna vid gränsen om arméns återkomst, anskaffa proviant etc. Till befälhavare för patrullen som bestod av tolv man från Ovikens kompani, samt en underofficer, utsågs kapten Lars Hammarskjöld, känd som arméns raskaste skidåkare. Patrullen fick en vägvisare från Tydalen att följa sig ett stycke på väg, när de natten mellan den 30 och 31 december brör upp från Östby. Sedan vägvisaren uppe på fjället avtackats och återvänt for patrullen emellertid vilse och flera man omkommo i den kort därpå utbrytande snöstormen. Ännu så sent som den 6 januari 1719 hade Hammarskjöld med fem man i följe av några förfrusna finnar, som sutto kring en eld iakttagits, vid Enaälven mellan norra och södra Enbågen. Hammarskjöld och hans män lyckades infånga några hästar som vilsna löpte omkring i fjället och räddades sig därigenom. Först den 9 januari kom den till sex man reducerade patrullen till Handöl. Den lilla skaran hade då med högst tre dagars kost vegeterat i de svåra fjällen uti en så horribel väderlek, att så väl alle herrar generaler som var och en hållit den för helt förlorad och omkommen.

Lars Hammarskjölds första hustru Christina Croneberg avled 1731-03-21. Han gifte om sig 1738-03-16 med Anna Regina Rothlieb. Från cirka år 1727 bodde Lars Hammarskjöld på Wirbo i Misterhults socken. (N. Hammarskjöld, ätten Hammarskjöld, Stockholm 1915).

Bar

Källor
Forskningsmaterial vid Öla
   
Lars Hammarskjöld
Major Lars Hammarskjöld. (N. Hammarskjöld, ätten Hammarskjöld, Stockholm 1915)
 
© Layout, innehåll och bilder: Björn Espell, Frösön, Sweden.
Sidan uppdaterad 2012-06-09.